DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. MEFU møder 4. Highlights

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. MEFU møder 4. Highlights 2013 6"

Transkript

1 NR ÅRGANG OKTOBER 2013 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 MEFU møder 4 Highlights Karen Lisbeth Faarvangs Uddannelsesog Undervisningspris 8 Danbio 12 Den gyldne pelotte 14 14th EULAR Postgraduate Course 15 Stafetten OUH 17

2 DANSK REUMATOLOGI Udredningsgaranti godt eller skidt? Medlemsblad udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Hjemmeside: selskab.dk ISSN: Oplag: 400. Redaktør Karen Lisbeth Faarvang (ansvarshavende) Lyngby Hovedgade 57C 2800 Lyngby Tlf: Sekretær Vibeke Lind Sekretariat: Linda Edslev, Kristianiagade København Ø Tlf fax Design og grafisk produktion: Datagraf Communications Annoncer: Lægeforeningen, Ugeskrift for Læger Kristianiagade København Ø Telefon direkte Tryk: Scanprint a/s, Viby J. Næste nummer udkommer ca. 18. november Deadline for indlæg til nummer 5, 2013 er den 21. oktober Folketinget har vedtaget en udredningsgaranti, der trådte i kraft 1. september. Når den praktiserende læge henviser til hospital, har patienten ret til udredning inden 30 dage, Subsidiært kan hospitalet udforme en udredningsplan. Garantien omfatter ikke speciallægepraksis. Hvis garantien ikke kan opfyldes, kan patienten henvises til andet hospital privat eller offentligt. Meningen med udredningsgarantien er at give patienterne rettigheder, og inden for vores område er Gigtforeningen som udgangspunkt positive overfor garantien, som tænkes måske at kunne bidrage til at få flere ressourcer til gigtpatienterne. Jeg finder, at der er nogle potentielle problemer med udredningsgarantien. Hidtil har hospitalsafdelingerne kunnet prioritere de henviste patienter efter faglige vurderinger af, hvem der havde størst og hurtigst behov. Nu er der fokus på, at udredningen af alle patienter skal opfylde en bureaukratisk fastsat tidsgrænse, og dette kan skubbe fokus væk fra det faglige. Sat på spidsen kan man forestille sig, at man venter med at se en svært aktiv nyopstået RA for at få plads til en patient med mistænkt spinalstenose, som har haft stabile smerter i årevis, for at de begge kan blive set indenfor tidsgrænsen. Man må håbe, at det ikke bliver sådan. Det bliver også sværere at udjævne svingninger i henvisningsmængden at man i spidsbelastningsperioder lader de mindre hastende vente lidt længere til spidsbelastningen er overstået. Dette kan selvfølgelig løses ved at øge aktiviteten på de reumatologiske hos - pitalsafdelinger, men det er umiddelbart svært for mig at se, at man kan gøre det inden for uændrede rammer, og der er ikke tegn på, at der bliver tilført ekstra ressourcer. 3

3 MEFU møder Problemets omfang afhænger af hospitalsafdelingernes mulighed for at vælge, hvilke patientgrupper de vil se, og her spiller fordelingen af patienter mellem speciallægepraksis og hospitaler ind. 8. november 2013 Århus Universitetshospital Emne: Gennemgang af den nye målbeskrivelse samt portefølje Undervisere: Mette Holland-Fischer, overlæge Aalborg Universitetshospital og Hans Christian Horn, overlæge, OUH Tid: Fredag den 8/11-14 kl Sted: AUH, Nørrebrogade Aarhus C. DNC auditoriet i bygning 10 (ved kantinen) 29. November 2013 Frederiksberg* RA behandling hos begge køn før, under og efter graviditet. Monica Østensen, Norge 4 Lars Juul Formand 28. februar 2014 Fredriksberg* Kl 16-17: Biologisk behandling og udvikling af neurologiske sygdomme - hvad ved man? Henning Locht, overlæge, Dr.med., Frederiksberg Hospital Kl 17-18: Biologisk behandling og udvikling af cancer hvad ved man? Lene Drejer, overlæge, Ph.D, Gentofte Hospital Maj 2014 Rigshospitalet Kursusdag arrangeret i fællesskab med Dansk Selskab for Neurofysiologi April 2014 Årsmødet Svendborg * Mødet foregår i Auditoriet, Frederiksberg Hospital Hovedvejen Indgang 14, Nordre Fasanvej 57

4 Highlights 2013 På vej hjem til København fra et fantastisk godt og veltilrettelagt»highlight møde«i Svendborg. Vi sidder tre kolleger i den lille blå Aygo og genopfrisker, de mange spændende og vidtfavnende indlæg fra Modic forandringer til seponering af biologisk behandling, Ehlers Danlos Syndrom, undersøgelse af foden, rygsygdomme, Thunder bolts til reumatologi i dyreverdenen samt mange mange flere spændende indlæg indenfor andre områder af reumatologien. Heldigvis blev der også tid til det sociale, morgenløbetur langs vandet og lidt shopperi i de efterhånden kendte små butikker i Svendborg. Og ikke mindst en skøn festaften og her var vi især glade for at være med til uddeling af den nystiftede pris»karen Lisbeth Faarvangs Uddannelsespris«. Bagefter var der salsa dans med»engelhart Band«. Vi glæder os allerede til næste Highlights møde, hvor vi helt sikkert vil være at finde på deltagerlisten. Anne Rødgaard, Inge Juul Sørensen og Gina Kollerup Fakta om Highlight deltagere i alt 28 yngre læger 27 praktiserende speciallæger 49 overlæger 4 professorer 7 sygeplejersker Sæt kryds i kalenderen til Highlights i reumatologien 2014: september

5

6 Karen Lisbeth Faarvangs Uddannelses- og Undervisningspris Ny hæderspris for reumatologer, der har ydet en særlig indsats 8 På initiativ af professor Bent Deleuran har DRS indstiftet prisen»karen Lisbeth Faarvangs Uddannelses- og Undervisningspris«, som Karen Lisbeth Faarvang selv var den første til at få. Prisen blev overrakt på Highlights-mødet i Svendborg. Læs her Bent Deleurans tale til Karen Lisbeth Faarvang ved overrækkelsen. Som Bent beskriver, overrækkes prisen for en ganske særlig indsats for uddannelse og undervisning af danske reumatologer. Lars Juul, formand for DRS Kære Karen Lisbeth Det er mig en stor glæde og også en stor ære at overrække dig Dansk Reumatologisk Selskabs nystiftede pris for en særlig indsats inden for undervisning og uddannelse. Det er en pris, der i fremtiden vil blive uddelt under navnet»karen Lisbeth Faarvangs Uddannelses- og Undervisningspris«. Det er besluttet, at»karen Lisbeth Faar vangs Uddannelses- og Undervisningspris«ikke uddeles hvert år, men kun i tilfælde af at DRS finder en ganske særlig kandidat. Dette er således en pris, der kun uddeles, hvis man har gjort en helt særlig indsats således en ganske særlig hæderspris. Det er helt naturligt, at du er den første, der modtager den den er jo opkaldt efter dig! Men der er også en grund til at DRS har valgt netop dig! Karen Lisbeth Faarvang er en utrættelig fortaler og eksponent for undervisning og uddannelse af de danske reumatologer. Dette har hun altid gjort helt uegennyttig. Karen Lisbeth Faarvang har deltaget og er medlem af både nationale og internationale udvalg, der skal sikre uddannelsen af danske reumatologer. Hun har arrangeret et utal af møder og konferencer, EULAR, SCR osv. osv. Du har arbejdet meget med José da Silva om den tværgående lærebog (Rheumatology in Practice), hvor du især har spillet en stor rolle for initieringen af et on-line kursus. Endelig har du altid gjort alle opmærksom på, at vi er til for patienternes skyld. hvilket har givet sig udtryk i brug af patient-partners i din undervisning. Og endelig har Karen Lisbeth Faarvang rejst et kolossalt beløb til fordel for danske reumatologer via sit virke ved både EULAR og Scandinavian Congress of Rheumatology i København penge der kan bruges til uddannelse og undervisning af danske reumatologer. Alle disse ting har hun gjort til fordel for DRS medlemmer, igen uegennyttigt. Husk derfor på at evt. fremtidige modtagere af Karen Lisbeth Faarvangs Uddannelses- og Undervisningspris skal måles med samme mål og derfor kan og vil det kun være i ganske særlige tilfælde denne pris uddeles.

7 Som den første modtager viser Karen Lisbeth Faarvang beviset for den nye ærespris frem. Det er derfor min store glæde at overrække dig et symbolsk beløb og en lille hinkesten i glas, jeg har fået fremstillet til anledningen med DRS monogram. Jeg har altid syntes, at hinkesten står for glæde, udvikling, balance, men måske også for noget, vi er vokset lidt fra det er overstået. Alt sammen noget jeg forbinder med uddannelse og udvikling og ikke mindst glæde og lyst og især med dig. Så på vegne af DRS bestyrelse og alle DRS medlemmerne, et stort tak for alt hvad du har gjort for os i tidens løb vi håber rigtig meget det fortsætter. Tillykke Skal vi alle rejse os og hylde Karen Lisbeth Faarvang! Bent Deleuran 9

8 DANBIO er blevet opdateret DANBIO har i den seneste tid gennemgået en større opdatering i forhold til opsætning og overskuelighed. Målet har været at forenkle brugen af databasen samt implementere nye funktioner, som har været efterspurgt hos brugerne. Blandt andet kan nævnes: Hurtig indtastning af data direkte på patienttavlen Det er nu muligt, for indeværende kalenderår, at indtaste røntgenstatus, data vedr. IgM-RF/AntiCCP samt bestille»årlig status«direkte på patienttavlen. RADS-rapport Ved et enkelt klik kan hver afdeling danne sig et hurtigt overblik over opstart af biologisk behandling fordelt på diagnose fra og med 1. januar Ligeledes kan man finde patienter i 2. og 3. behandlingsserie, samt hvilke præparater de er skiftet fra og til. Kopifunktion ved skrivning af journalnotat Lægesekretærer kan på hurtig vis kopiere notat fra DANBIO til andre systemer. Generel forbedring af opsætning og design Alt DANBIO-projektrelateret er samlet under punktet»projekter«, så det klart fremgår, hvilke projekter der er aktive på en given afdeling. Ordinationsmodulet har fået nyt visuelt design. Stamdatasiden er blevet mere overskuelig gennem alfabetisk sortering af tidligere medicin og behandlende læge. Diagnosenavne er organiseret således, at diagnosegruppe står øverst og den detaljerede diagnose efterfølgende. I pipeline er udvikling af et nyt artritis urica modul samt en online audit for alle landets afdelinger. Hvis du har brug for assistance, så kontakt DANBIO sekretariatet på danbio-online.dk På vegne af DANBIO Merete Hetland og Dorte Vendelbo 12

9 Uddannelsesprisen Den Gyldne Pelotte 2013 til Reumatologisk Afdeling, Hjørring 14 Det var en stor glæde for hele afdelingen at modtage Den Gyldne Pelotte ved DRS forårsmødet 2013! Den følger godt efter Inspektorrapport fra oktober 2012, som også gav ros til vores lægeuddannelse. Det har været en krævende proces siden 2004 at omstille en lille reumatologisk afdeling med 5 selvstændigt arbejdende overlæger og tidligere næsten ingen læger under uddannelse. I de senere år er der kommet en KBU-læge, 2 introlæger, 2 3 hoveduddannelseslæger, læger på kortvarige fokuserede ophold foruden studerende fra Aalborg Universitet. De mange unge læger under uddannelse har krævet, at lægeuddannelse skal tænkes ind i alle aktiviteter på afdelingen. Den nye måde at arbejde på kræver at også sygeplejersker, sekretærer og fysioterapeuter er godt informeret for at understøtte processen. Der er udarbejdet skriftligt introduktionsmappe og et 2-ugers introduktionsprogram. Ved de indledende samtaler med vejlederen klarlægges den unge læges behov, ønsker og muligheder for at arbejde selvstændigt. Der arrangeres et 2-dages kommunikationskursus og deltagelse i et ledbedømmelseskursus 1 2 gange årligt. Uddannelse i ultralyd foregår dels ved intern undervisning og dels ved kurser. Der er 8 nyere UL-skannere dvs. en på hver stue. Der startes forsigtigt op med at booke ukomplicerede patienter til de nye læger og afsætte op til 1½ time til en førstegangsundersøgelse. Alle nye patienter bliver medundersøgt af en speciallæge. En overlæge på skift er booket primært til supervision. Efterhånden som kompetenceniveauet stiger, så bookes patienter med mere komplicerede problemstillinger. Ved visitation af henvisninger tages altså stilling hvilken læge som skal undersøge patienten og hvor lang tid undersøgelsen forventes at vare. Uddannelsesstillingerne er vagtfri i den reumatologiske del af ansættelsen og med meget stor andel af specialerelevante patienter. Den vagtfri stilling giver derfor også en stor kontinuitet i uddannelsen med mulighed for at følge egne patienter i en længere periode. Læger under uddannelse deltager i 3 månedlige eftermiddage med fællesambulatorium med henholdsvis fodkirurg, håndkirurg og dermatolog. Der er et sengeafsnit på 5 senge og yngre læger følger med på stuegang og skriver indlæggelsesjournaler. Mere erfarne yngre læger går selv stuegang og fremlægger patienterne til den ugentlige tværfaglige konference. De uddannelsessøgende læger bliver tilbudt forskellige opgaver udover

10 EULAR Postgraduate Course November 2013, Praque patient kontakt, bl.a. at skrive patientinformationspjecer, udarbejde program for fokuserede ophold, undervise patienter ved de regelmæssige informationsmøder, arrangere kurser, præsentere videnskabelige artikler og i det hele taget være aktive og kreative. Forskning er et højt prioriteret indsatsområde og to deltidsforskningslektorer er ansat på afdelingen. Læger under uddannelse har gode muligheder for at medvirke i forskning både i arbejdstiden og udenfor arbejdstiden. Indenfor det seneste år er der igangsat 3 PhD forløb på afdelingen. Afdelingen har en god forskningsøkonomi så der er lidt startkapital tidligt i et projektforløb. Reumatologisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel har en udførlig hjemmeside om bl.a. forskning og lægeuddannelse. Claus Rasmussen, ledende overlæge, Reumatologisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel, Hjørring. Scientific Content The course will give an update on risk factors and disease mechanisms in rheumatic diseases as well as on treatment and possibilities to prevent disease. We will also give and update on basic immunology in context of rheumatic diseases and development of new therapies. The diseases that will be discussed are both common inflammatory as well as non-inflammatory rheumatic diseases and rare diseases. Some examples of topics: Risk factors and treatment of RA, spondyloarthritis and osteoarthritis Disease mechanisms and how to treat patients with SLE Systemic sclerosis and inflammatory myopathies Autoinflammatory diseases/vasculitis/pain Learning objectives Up to date knowledge on risk factors and disease mechanisms for RA and its comorbidities and how to treat and prevent disease Basic immunology to understand the role of innate and adaptive immunity in RA and autoinflammatory diseases Up to date management of osteoarthritis, fibromyalgia and gout Up to date knowledge on pathogenesis and management of SLE, systemic sclerosis, myositis, vasculitis, spondyloarthitis and psoriatic arthritis Basic training in how to write a scientific paper, how to review an abstract and how to design a clinical trial and an epidemiological study. Se mere på 15

11 Reumatologisk afdeling C, Odense Universitetshospital (OUH) Dansk Reumatologi tilbyder spalteplads til præsentation af de reumatologiske afdelinger/afsnit og evt klinikker. Præsentationen kan indeholde en oversigt over størrelse (antal normerede speciallæger, yngre læger), produktion (antal indlæggelser/ambulante besøg), noget om forskning (antal artikler i per review tidsfrister/ph.d.-studerende), uddannelse, afdelings/afsnitsopbygning (selvstændig afdeling eller integreret i intern medicinsk afdeling evt med hvilke specialer, ledelse, navne på ansatte speciallæger, interesseområder/«spidsk ompetencer«og hvad der ellers kan være interessant for læserne at vide. I dette nummer har Reumatologisk afdeling C, Odense Universitetshospital (OUH) fået opgaven. Næste afdeling er udpeget af Odense, og sådan vil stafetten fortsætte. Vi håber I alle vil være med. Vi har fået stafetten fra Ålborg Sygehus og takker for lejligheden til at beskrive vores afdeling i Dansk Reumatologi. Vi oplever at vores dagligdag er spændende og kendetegnes ved en blanding af patienter med hyppige og sjældne reumatologiske sygdomme. Arbejdet er fordelt således at både yngre læger og seniore kolleger behandler alle patient kategorier i forbindelse med stuegang i sengeafdelingen. Desuden sikrer vi at alle i H-uddannelsesstillinger får arbejdsfunktioner i afdelingens specialklinikker Vi er Region Syddanmarks højtspecialiserede reumatologiske afdeling og modtager som sådan patienter fra hele Region Syddanmark - og i stigende omfang fra Region Sjælland. Afdelingen har desuden regionsfunktion på Fyn samt hovedfunktion sv.t. OUH s lokale optageområde. Afdelingen indgår i den generelle medicinske funktion på OUH, i samarbejde med Fælles Akut Modtagelse (FAM) og de øvrige medicinske afdelinger. Vi har et sengeafsnit med13 (i vintersæsonen 14) sengepladser, et ambulatorium og et dagafsnit. Hovedparten af de stationære patienter indlægges akut fra FAM eller overflyttes fra andre reumatologiske afdelinger eller fra ambulatoriet. Vi har mange spændende patienter. I sengeafdelingen er der mange diagnostisk og behandlingsmæssigt udfordrende patienter f.eks. uafklaret systemsygdom med organpåvirkning, patienter med en kendt reumatologisk sygdom men med opblussen i sygdommen eller komplikationer til behandlingen. Vi har også akutte rygpatienter med så svære symptomer at de ikke kan klares ambulant. Ved disse patienter har vi et tæt samarbejde med rygkirurgerne mhp. hurtig afklaring til operation. Der er tilknyttet 3 fysioterapueter til sengeafdelingen, hvor vi også har et træningslokale. 2 / 3 af de indlagte patienter har reumatologisk aktions- og/eller tillægsdiagnose, mens ca. 1 / 3 af patienterne her en intern medicinsk aktionsdiagnose uden reumatologisk grundsygdom. Den ambulante funktion er organiseret i klinikker ledet af en overlæge og med teamorganisering af det øvrige personale (se nedenfor). I daghospitalet ser vi hver dag 2 subakutte patienter henvist direkte fra FAM med en reumatologisk problemstilling. Det er patienter som af FAM s læ- 17

12 Nøgletal personale 2012 Normeringer ialt 13 (14 i vintersæsonen) Antal udskrevne ptt. 57,38 Læger 19,06 Plejepersonale 27,47 Sekretærer og øvrigt 10,85 personale Nøgletal aktivitet 2012 Antal senge 13 (14 i vintersæsonen) Antal udskrevne ptt. 853 Liggetid 5,6 dage Akutandel Ca. 90% Ambulante besøg (ambulatorium + daghospital) Antal ambulante ptt Antal ptt. i biobehandling ger vurderes at kunne tilbydes en hurtig ambulant udredning frem for indlæggelse. Endvidere overtager daghospitalet forløb på indlagte patienter med systemsygdomme mhp. fortsat ambulant diagnostik og/eller behandling. De seneste år har vi arbejdet målrettet med omlægning af en del af de ambulante kontroller til selvstændige sygepleje-ambulatorier. Diagnoserne i ambulatoriet omfatter alt overvejende patienter med inflammatoriske gigt- og bindevævssygdomme. Ca. 50% afdelingens aktivitet kan henføres til regionale og/eller højtspecialiserede funktioner og denne andel er stigende. Personale Den faste lægestab består p.t. af en ledende overlæge, en klinisk professor, fem overlæger og tre afdelingslæger. Der er ti læger under uddannelse, omfattende H blok-læger i intern medicin:- reumatologi, intro-læger i intern medicin, H-blok læger i dermatovenerologi og arbejds- og miljømedicin. Se nærmere nedenfor. Vagtforhold Afdelingen har egen specialevagt, varetaget af afdelingslæger og H-læger i intern medicin:reumatologi, suppleret med overlæger i beredskabsvagt, når en ikkespeciallæge er i vagt. Afdelingens lever derved op til kravet til højtspecialiserede afdelinger om at det altid er muligt at kontakte en speciallæge i reumatologi. Lægerne deltager iøvrigt i vagtfunktion i FAM på forskellige niveauer og med forskellig charge: reservelægerne indgår i forvagt og medicinsk skadestuevagt,. H-lægerne indgår i medicinsk bagvagtsfunktion og afdelingslægerne deltager også i vagt (flowmaster) på FAM. Lægelig videreuddannelse Afdelingen er en stor uddannelsesgivende afdeling med 7 hovedblok forløb til intern-medicin:reumatologi, 3 læger pr. år i hoveduddannelse til dermatologi, 2 læger pr år i hoveduddannelse til arbejds- og miljømedicin samt 1 introstilling i intern medicin. Der er et trygt læringsmiljø under devisen at alle er med til at uddanne hinanden, men hvor den enkelte læge har direkte adgang til supervisor, som er en speciallæge, der kan varetage supervision bed-side af alle kliniske problemstillinger og procedurer. Den skemalagte undervisning består på ugebasis af: en seance med ugens artikel (tirsdag), yngre læge til yngre læge undervisning (torsdag) og onsdags-undervisning med såvel interne som eksterne undervisere. Her fremlægges evidensbaserede opgaver udsprunget af hverdagens kliniske problemstillinger og»hvad blev der af dem?«en time hvor særligt komplicerede faglige indlæggelses forløb gennemgås med opfølgning fra det videre ambulante forløb. Denne undervisning suppleres med en månedlig klinisk-patologisk konference, hvor en lille sygehistorie følges op af fremvisning af mikroskopipræparater og klinisk-patologisk drøftelse. Der er uddannelseskonference med røntgentafdelingen én gang månedligt, hvor røntgen

13 og MR billeder vises og drøftes, efter oplæg fra klinikeren. Ofte drejer det sig om afklaring af røntgentbeskrivelser, som måske ikke lige passer med de kliniske fund. Endelig har vi fælles konference med lungemedicinerne og nyremedicinerne, hvor fælles patienter drøftes med henblik på udredning, diagnose og behandling. En gang om måneden har vi klinisk video-konference med de øvrige reumatologiske afdelinger hvor komplicerede cases drøftes. Ca. to gange om året har vi Klinisk Krydsfelt, hvor særligt interessante, sjældne og/eller komplicerede sygeforløb fremlægges i et fælles fagligt forum med deltagelse af dermatologer, nefrologer, kliniske patologer og de fleste reumatologer i regionen. Introduktion, første vejledersamtale og slutevaluering er skemalagt i arbejdsplanen. Der afholdes kvartalsvis trivselsmøder i afdelingen som tager sigte på til stadighed at forbedre uddannelsen og sikre et godt arbejdsmiljø. Afdelingen har modtaget Den gyldne pelotte yngre reumatologers uddannelsespris i 2007 og vi gør hvad vi kan for at få den igen. Klinikkerne Klinik for Lupus, Vaskulitis og Bindevævssygdomme varetager diagnostik, behandling og overvågning af patienter med disse sygdomme i alle faser. Vi har hver dag et eller flere ambulante spor og har tæt samarbejde med dedikerede og særligt uddannede sygeplejersker. F.eks i forbindelse med sygdomsdebut og diagnose af en bindevævssygdom sikrer vi tæt opfølgning med information og individuel»uddannelse«af patienten gerne med opfølgende samtale ved sygeplejersken. Patienter i forløb kan kontakte plejepersonalet ved fremmøde, pr telefon eller i løbet af dagen, og om eftermiddagen kontakter lægerne telefonisk patienter med behov derfor. I forbindelse med indlæggelse af klinikkens patienter sikrer vi, at klinikkens ansvarlige læger er gennemgående ankerpersoner i stuegangen, dog således at flere af afdelingens andre læger indimellem tilser patienterne. Sidstnævnte sikrer at flere eksperter kan bidrage til vurderingen, ligesom den lægelige uddannelsesfunktion styrkes. Ved udskrivelsen samarbejder sygeplejerskerne fra sengeafsnittet og ambulatoriet om at koordinere det videre praktiske forløb. Vi har løbende flere forskningsprojekter tilknyttet klinikken. Herved sikres rekruttering og interesserede patienter får mulighed for at deltage. Patienter tilknyttet Klinik for spondylartrit har som hoveddiagnose spondylartritis eller psoriasisartritis. Til klinikken er tilknyttet 2 speciallæger og 1 sygeplejerske som i samarbejde med fysioterapiafsnittet varetager diagnostik og behandling. I klinikken oplæres vores H-læger i udredning og monitorering af disse sygdomme. De vanskeligere og behandlingsrefraktære patienter drøftes i klinikken eller til vores ugentlige biokonference, Der samarbejdes med dermatologisk afdeling om den immunhæmmende behandling af patienter med psoriasisar- 19

14 20 trit. Der afholdes sygdoms-forståelseskursus 2-3 gange om året for yngre patienter med nydiagnosticeret spondylartritis. Klinik for hurtig udredning af patienter med reumatologisk sygdom (Daghospitalet) Klinikkens primære funktion er accelereret ambulant udredning af patienter med mulig systemisk reumatisk sygdom på højtspecialiseret niveau. Til Klinikken er tilknyttet et team af tre speciallæger, tre sygeplejersker og en sekretær. Sygeplejerskerne har en vigtig rolle som forløbskoordinatorer af de ofte komplicerede udrednings forløb, der medinddrager andre lægelige specialer samt diverse specialundersøgelser. Derudover håndterer vi i stigende grad patienter med behov for akut eller relativ intensiv behandling og/eller monitorering, og aflaster dermed presset på den begrænsede sengekapacitet. Muligheden for at patienterne kan overnatte på OUH s patienthotel gør at ovennævnte funktioner kan tilbydes alle patienter i Region Syddanmark og nu også fra Region Sjælland. Klinik for reumatoid arthritis I klinikken ser vi patienter indenfor 14 dage, som er henvist under diagnosen reumatoid artrit obs. Hvis patienten diagnosticeres med RA træder et behandlerteam til bestående af læger, sygeplejersker og fysioterapeuter, for at sikre at patienten bringes i remission indenfor tre måneder. Klinikken har et stort antal RA patienter i DMARD behandling og/ellerbiologisk behandling, som går til kontrol. Patienter i remission følges i en shared care model med et sygeplejerske og et lægebesøg pr år. RA patienter med behandlingsrefraktær sygdom eller som har betydelig co-morbiditet henvises fra de privat praktiserende reumatologer og fra andre reumatologiske afdelinger til vurdering og behandling. Klinikken har et specielt tilbud til børn og unge med juvenil artrit, som afsluttes fra børneafdelingen til videre opfølgning i voksen ambulatoriet. Vi holder biokonference 1 gang ugentlig, hvor alle patienter der påtænkes startet i biologisk behandling drøftes og behandling besluttes. Afdelingen råder over i alt 4 ultralydsmaskiner heraf 3 high-end. I klinikken er der dedikereret ultralydsprogrammer udover at ultralydsundersøgelser anvendes bed-side i den daglige klinik. Reumatologisk forskningsenhed ved OUH Reumatologisk Forskningsenhed ledes af afdelingens kliniske professor Torkell Ellingsen, som tiltrådte 1. september Afdelingens forskning indgår som en integreret del af den kliniske dagligdag og i den interne undervisning. Vi afholder et forskningssymposium 1 gang om året, hvor hele afdelingens personale deltager. De vigtigste forskningsområder er beskrevet nedenfor. Du kan finde mere om afdelingens forskning på reuma.

15 Reumatoid artrit Reumatoid arthritis: Ekstraartikulære manifestationer, kardiovaskulær co-morbiditet og immunologiske aspekter. Ledbruskomsætningen og kulhydratbindende signalstoffer hos patienter med ledsmerter, nydiagnosticeret og fremskreden leddegigt. Investigatorinitierede multicenterstudier: CIMESTRA, OPERA, DANACT, NORDSTAR, SARA, IMAGINE. Tvillingstudier baseret på Det Danske Tvillingregister. Sponsor-initierede interventionsstudier i regi af CTU Systemisk lupus erythematosus Systemisk lupus erythematosus: Kliniske, kardiovaskulære og immunologiske aspekter. Afdelingen bidrager endvidere til grundlæggende studier af arvelige defekter i immunsystemet (Surfaktant protein-d og toll-like receptors), Biolupus Konsortiet samt»scavenger«-funktionen. Seroepidemiologiske studier på 1.grads slægtninge til SLE-patienter. Spondylartropatier (morbus Bechterew og psoriasisartrit) Kandidatbiomarkører for det ikkeadaptive immunesystem, brusk- og knogleomsætning. Idiopatiske inflammatoriske myopatier Hjerteinvolvering ved inflammatoriske myopatier. Videnskabeligt personale pr Professor, overlæge, ph.d. Torkell Ellingsen (forskningsleder) Klinisk lektor, overlæge, ph.d. Hanne M. Lindegaard Klinisk lektor, overlæge, ph.d. Anne B. Voss Klinisk lektor, overlæge Hans Chr. Horn Klinisk lektor, afdelingslæge, ph.d. Louise Diederichsen Overlæge, ph.d. Helle Laustrup Gæsteforskere Overlæge, ph.d. Anders J. Svendsen (SDU) 1. reservelæge Søren A. Just (Svendborg) 1. reservelæge Niels Lomborg (Svendborg) Overlæge, ph.d. Tine Lottenburger (Vejle) Overlæge Leif Ejstrup (Esbjerg) Lektor, afdelingsleder, ph.d. Grith L. Sørensen (SDU) Stud. med. Henrik P. Langkilde (SDU) 1. reservelæge, ph.d. Anne Friesgaard Christensen (Vejle) Professor emeritus, dr.med. Peter Junker (SDU) Ph.d. studerende Læge Susan D. Kay: Cardiovascular comorbidity in SLE Læge Heidi L. Munk: Spondylartropatier. Aspekter af bruskmetabolismen og det innate immunsystem i relation til klinisk fænotype og sygdomsaktivitet Læge Saida F. Issa: Cartilage metabolism and carbohydrate binding molecules in early undifferentiated arthritis and long-standing rheumatoid arthritis. Læge Kasper Søltoft: Arthritis urica. Farmakoepidemiologiske aspekter. Cand. scient. Natasja S. Gudmann: Prediction of progression and response to therapy in rheumatoid arthritis. Development and first clinical application of a new biochemical marker of cartilage metabolism. 21

16 Trykte, peer reviewed publikationer epub Indsendte Ovenstående figur viser udviklingen i forskningsenhedens publikationer i perioden Clinical Trial Unit (CTU) CTU en blev etableret i 2011, bl.a. for at imødekomme stigende efterspørgsel på deltagelse i klinisk kontrollerede lægemiddelforsøg. Der er tilknyttet en projektsygeplejerske og afdelingen er nu i stand til at imødekomme forespørgsler, indlede forhandlinger samt vurdere relevansen af de enkelte projekter, så vi ikke har konkurrerende projekter og alligevel kan tilbyde en bred vifte af lægemiddelforsøg til flere af afdelingens patientkategorier. Lige nu kører 3 protokoller indenfor RA, 2 protokoller indenfor SLE, 1 protokol indenfor polymyalgi og der afventes Stafetten fra afdeling til afdeling inden for reumatologien Disse fire afdelinger har indtil nu haft Stafetten i hånden og præsenteret sig selv i Dansk Reumatologi: Regionshospitalet Silkeborg, Diagnostisk Center DR nr. 1, 2013 Køge/Roskilde Sygehus, Reumatologisk afdeling DR 2, 2013 Aalborg Sygehus, Reumatologisk afdeling DR 3, 2013 Odense Universitetshospital, Reumatologisk afdeling DR 4, 2013 Se de tidligere numre på initiering af 1 protokol til Spondylartropati. Undervisning Afdelingen/forskningsenheden leverer undervisning på bachelor- og/eller kandidatdelen på følgende uddannelser: Medicin, Biomedicin, Klinisk Farmaci og Sundhedstjenesteforskning ved SDU. Hovedparten af undervisningen leveres af de kliniske lektorer samt afdelingens professor. Dertil kommer at de ph.d.-studerende er forpligtede til at deltage i undervisningen efter nærmere fastsatte retningslinjer. Afsluttende bemærkninger Vi synes vi har en rigtig god afdeling, der leverer den højeste faglige kvalitet til patienterne og god service overfor samarbejdspartnere. Vi har tilfredse patienter og et godt interkollegialt samarbejde på tværs af faggrupperne, f.eks. synger vi morgensang hver fredag, holder velbesøgte sommerfester og julefrokoster hvert år, deltager i DHL-stafetten og meget mere. Du kan læse meget mere om os på vores hjemmeside Reumatologisk afdeling C, Odense Universitetshospital giver stafetten videre i vores temaserie om reumatologiske afdelinger. Læs i næste nummer hvem der får den. 22

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock.

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock. Modul K3 Sygdomme i Noninflammatorisk reumatologi Forår 2013 uge 1 (31301) 30013 Mandag d. 1/ Tirsdag d. 1/ Onsdag d. 17/ Torsdag d. 18/ Fredag d. 19/ 08.1 09.00 Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1 09.1 10.00

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 6 GLOSTRUP, GLOSTRUP M (MED), FREDERIKSBERG, RIGSHOSPITALET, GLOSTRUP UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din uddannelsesstilling

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 3 FREDERIKSBERG, GENTOFTE F (MED), HILLERØD, BISPEBJERG IDRÆT, FREDERIKSBERG UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Gode kliniske ophold Hvordan?

Gode kliniske ophold Hvordan? Gode kliniske ophold Hvordan? Peter Bytzer & Lasse Bremholm Medicinsk afdeling, Køge Sygehus Det er ikke raketvidenskab Hvordan vurderer du overordnet afdelingen som uddannelsessted for tredjesemesterkandidatstuderende

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Kong Christian X s Gigthospital, Sygehus Sønderjylland og Institut for

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus Læge. (stillingsnummer og ansættelsesperiode) Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord.2 Afdelingsbeskrivelse

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin Søren Jakobsen Ledende overlæge, Geriatrisk afd. OUH Svendborg! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin! Lederuddannelse fra

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM DSS-seminar Onsdag d. 27. februar 2013 Michael Hansen-Nord Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse, FAM, OUH Odense Universitetshospital Sundhedsstyrelsen 1. Færre

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Stillings- og personprofil Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Aalborg Universitetshospital Januar 2015 Opdragsgiver Aalborg Universitetshospital, Klinik Hoved-Orto Adresse Aalborg

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab DANBIO Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab Berit Schiø+z- Christensen Speciallæge i reumatologi, PhD Reumatoid artri,s Leddegigt Ca. 35.000 danskere 2/3

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2013

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2013 DANBIO Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Dataoprensning og -udtræk er foretaget

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Hoveduddannelse i dermato-venerologi September 2013 Hoveduddannelse i dermato-venerologi Dansk Dermatologisk Selskabs Uddannelsesudvalg Anne Braae Olesen (Formand, Aarhus Universitetshospital) Hanne Fogh (Bispebjerg Hospital) Anne Danielsen

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter

Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter Ulrik Tarp Ledende overlæge, lektor, dr.med. Reumatologisk afdeling Aarhus Universitetshospital Interessekonflikt Investigator/konsulent/underviser:

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt)

Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt) Amy Sleimann 5.B Gimsing Skole Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt) Velkommen Med mor på arbejde Jeg skulle egentlig havde været med min mor på arbejde på B&O, men i stedet var jeg indlagt på Århus

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af Kompas Kommunikation for Abbott Danmark.

Rapporten er udarbejdet af Kompas Kommunikation for Abbott Danmark. LEDDEGIGT I DANMARK ANNO 2008 700.000 danskere har muskel- og skeletsygdomme som f.eks. gigt. Denne rapport handler om de ca. 35.000 danskere, som lever et hæmmet liv med leddegigt. 4 ud af 10 af dem forventer

Læs mere

Studietur til Dundee Skotland

Studietur til Dundee Skotland Studietur til Dundee Skotland Den specielle interessegruppe for lysbehandling ( SIG-lys) besøgte Lysafsnittet på Ninewells Hospital i Dundee 26.05.-29.05.2005 16-05-2012 1 SIG-Lys Består af 8 sygeplejersker

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Møder 7. Highlights 2014 8

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Møder 7. Highlights 2014 8 NR 4 14. ÅRGANG OKTOBER 2014 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Møder 7 Highlights 2014 8 De nye tilskud til udvikling, forskning og innovation 2014-2020 12 Tilskudsbasen

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Alle nyheder Print. Tilbage. Fremad

Alle nyheder Print. Tilbage. Fremad Tilbage Alle nyheder Print Fremad Ugeskr Læger 2012;174(7):398 Odenses nye FAM: Specialisterne i front Et nej tak til akutlæger og et ja tak til specialister i front tvinger lægerne til at arbejde sammen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Plastisk Organiske Grupper

Plastisk Organiske Grupper Plastisk Organiske Grupper Udviklings- og kvalitetskoordinator, radiograf Annette Meyer Balle Diagnostisk Center, Universitetsklinik for innovative patientforløb annette.meyer.balle@midt.rm.dk Et redskab

Læs mere

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Side 6: Hvordan ser dit amt ud? Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Psykiatrien i Storstrøms Amt modtager patienter fra hele Storstrøms Amt, der har ca. 260.000 indbyggere. Voksenpsykiatrien

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Sponsorat til EULAR On-Line kursus 6. Dagsorden Generalforsamling 2015 7

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Sponsorat til EULAR On-Line kursus 6. Dagsorden Generalforsamling 2015 7 NR 1 15. ÅRGANG FEBRUAR 2015 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Sponsorat til EULAR On-Line kursus 6 Dagsorden Generalforsamling 2015 7 Rygcenter Syddanmark, medicinsk afdeling

Læs mere

Afbud Eva Westphal Hanne Slott Jensen Kirsten Kornval Marie Cordt Michael Kjær Susanne Dansholm Suzanne Trolle. HR og Kvalitet Niels Andersens Vej 65

Afbud Eva Westphal Hanne Slott Jensen Kirsten Kornval Marie Cordt Michael Kjær Susanne Dansholm Suzanne Trolle. HR og Kvalitet Niels Andersens Vej 65 Møde i: SFR Reumatologi Dato: 21. november 2013 Kl.: 8.00-10.00 Sted: Gentofte Hospital, Administrationsbygningen, 1. sal, Mødelokale 4 Deltagere: Lars Juhl Petersen Jesper Nørregaard Annette Hansen Bjørn

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 7. 10. september 2015 Kursusleder: John Gelineck og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Hospitalsenhed Midt Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Anne Marie Kjærsgaard, projektleder, sygeplejerske, MHH Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi,, Hospitalsenhed Midt

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

Praktiserende læger & sociale medier. Elisabeth Tissot Ludvig Effector Communications

Praktiserende læger & sociale medier. Elisabeth Tissot Ludvig Effector Communications Social media A group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, which allows the creation and exchange of usergenerated content." Kaplan, Andreas

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere