DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. MEFU møder 4. Highlights

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. MEFU møder 4. Highlights 2013 6"

Transkript

1 NR ÅRGANG OKTOBER 2013 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 MEFU møder 4 Highlights Karen Lisbeth Faarvangs Uddannelsesog Undervisningspris 8 Danbio 12 Den gyldne pelotte 14 14th EULAR Postgraduate Course 15 Stafetten OUH 17

2 DANSK REUMATOLOGI Udredningsgaranti godt eller skidt? Medlemsblad udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Hjemmeside: selskab.dk ISSN: Oplag: 400. Redaktør Karen Lisbeth Faarvang (ansvarshavende) Lyngby Hovedgade 57C 2800 Lyngby Tlf: Sekretær Vibeke Lind Sekretariat: Linda Edslev, Kristianiagade København Ø Tlf fax Design og grafisk produktion: Datagraf Communications Annoncer: Lægeforeningen, Ugeskrift for Læger Kristianiagade København Ø Telefon direkte Tryk: Scanprint a/s, Viby J. Næste nummer udkommer ca. 18. november Deadline for indlæg til nummer 5, 2013 er den 21. oktober Folketinget har vedtaget en udredningsgaranti, der trådte i kraft 1. september. Når den praktiserende læge henviser til hospital, har patienten ret til udredning inden 30 dage, Subsidiært kan hospitalet udforme en udredningsplan. Garantien omfatter ikke speciallægepraksis. Hvis garantien ikke kan opfyldes, kan patienten henvises til andet hospital privat eller offentligt. Meningen med udredningsgarantien er at give patienterne rettigheder, og inden for vores område er Gigtforeningen som udgangspunkt positive overfor garantien, som tænkes måske at kunne bidrage til at få flere ressourcer til gigtpatienterne. Jeg finder, at der er nogle potentielle problemer med udredningsgarantien. Hidtil har hospitalsafdelingerne kunnet prioritere de henviste patienter efter faglige vurderinger af, hvem der havde størst og hurtigst behov. Nu er der fokus på, at udredningen af alle patienter skal opfylde en bureaukratisk fastsat tidsgrænse, og dette kan skubbe fokus væk fra det faglige. Sat på spidsen kan man forestille sig, at man venter med at se en svært aktiv nyopstået RA for at få plads til en patient med mistænkt spinalstenose, som har haft stabile smerter i årevis, for at de begge kan blive set indenfor tidsgrænsen. Man må håbe, at det ikke bliver sådan. Det bliver også sværere at udjævne svingninger i henvisningsmængden at man i spidsbelastningsperioder lader de mindre hastende vente lidt længere til spidsbelastningen er overstået. Dette kan selvfølgelig løses ved at øge aktiviteten på de reumatologiske hos - pitalsafdelinger, men det er umiddelbart svært for mig at se, at man kan gøre det inden for uændrede rammer, og der er ikke tegn på, at der bliver tilført ekstra ressourcer. 3

3 MEFU møder Problemets omfang afhænger af hospitalsafdelingernes mulighed for at vælge, hvilke patientgrupper de vil se, og her spiller fordelingen af patienter mellem speciallægepraksis og hospitaler ind. 8. november 2013 Århus Universitetshospital Emne: Gennemgang af den nye målbeskrivelse samt portefølje Undervisere: Mette Holland-Fischer, overlæge Aalborg Universitetshospital og Hans Christian Horn, overlæge, OUH Tid: Fredag den 8/11-14 kl Sted: AUH, Nørrebrogade Aarhus C. DNC auditoriet i bygning 10 (ved kantinen) 29. November 2013 Frederiksberg* RA behandling hos begge køn før, under og efter graviditet. Monica Østensen, Norge 4 Lars Juul Formand 28. februar 2014 Fredriksberg* Kl 16-17: Biologisk behandling og udvikling af neurologiske sygdomme - hvad ved man? Henning Locht, overlæge, Dr.med., Frederiksberg Hospital Kl 17-18: Biologisk behandling og udvikling af cancer hvad ved man? Lene Drejer, overlæge, Ph.D, Gentofte Hospital Maj 2014 Rigshospitalet Kursusdag arrangeret i fællesskab med Dansk Selskab for Neurofysiologi April 2014 Årsmødet Svendborg * Mødet foregår i Auditoriet, Frederiksberg Hospital Hovedvejen Indgang 14, Nordre Fasanvej 57

4 Highlights 2013 På vej hjem til København fra et fantastisk godt og veltilrettelagt»highlight møde«i Svendborg. Vi sidder tre kolleger i den lille blå Aygo og genopfrisker, de mange spændende og vidtfavnende indlæg fra Modic forandringer til seponering af biologisk behandling, Ehlers Danlos Syndrom, undersøgelse af foden, rygsygdomme, Thunder bolts til reumatologi i dyreverdenen samt mange mange flere spændende indlæg indenfor andre områder af reumatologien. Heldigvis blev der også tid til det sociale, morgenløbetur langs vandet og lidt shopperi i de efterhånden kendte små butikker i Svendborg. Og ikke mindst en skøn festaften og her var vi især glade for at være med til uddeling af den nystiftede pris»karen Lisbeth Faarvangs Uddannelsespris«. Bagefter var der salsa dans med»engelhart Band«. Vi glæder os allerede til næste Highlights møde, hvor vi helt sikkert vil være at finde på deltagerlisten. Anne Rødgaard, Inge Juul Sørensen og Gina Kollerup Fakta om Highlight deltagere i alt 28 yngre læger 27 praktiserende speciallæger 49 overlæger 4 professorer 7 sygeplejersker Sæt kryds i kalenderen til Highlights i reumatologien 2014: september

5

6 Karen Lisbeth Faarvangs Uddannelses- og Undervisningspris Ny hæderspris for reumatologer, der har ydet en særlig indsats 8 På initiativ af professor Bent Deleuran har DRS indstiftet prisen»karen Lisbeth Faarvangs Uddannelses- og Undervisningspris«, som Karen Lisbeth Faarvang selv var den første til at få. Prisen blev overrakt på Highlights-mødet i Svendborg. Læs her Bent Deleurans tale til Karen Lisbeth Faarvang ved overrækkelsen. Som Bent beskriver, overrækkes prisen for en ganske særlig indsats for uddannelse og undervisning af danske reumatologer. Lars Juul, formand for DRS Kære Karen Lisbeth Det er mig en stor glæde og også en stor ære at overrække dig Dansk Reumatologisk Selskabs nystiftede pris for en særlig indsats inden for undervisning og uddannelse. Det er en pris, der i fremtiden vil blive uddelt under navnet»karen Lisbeth Faarvangs Uddannelses- og Undervisningspris«. Det er besluttet, at»karen Lisbeth Faar vangs Uddannelses- og Undervisningspris«ikke uddeles hvert år, men kun i tilfælde af at DRS finder en ganske særlig kandidat. Dette er således en pris, der kun uddeles, hvis man har gjort en helt særlig indsats således en ganske særlig hæderspris. Det er helt naturligt, at du er den første, der modtager den den er jo opkaldt efter dig! Men der er også en grund til at DRS har valgt netop dig! Karen Lisbeth Faarvang er en utrættelig fortaler og eksponent for undervisning og uddannelse af de danske reumatologer. Dette har hun altid gjort helt uegennyttig. Karen Lisbeth Faarvang har deltaget og er medlem af både nationale og internationale udvalg, der skal sikre uddannelsen af danske reumatologer. Hun har arrangeret et utal af møder og konferencer, EULAR, SCR osv. osv. Du har arbejdet meget med José da Silva om den tværgående lærebog (Rheumatology in Practice), hvor du især har spillet en stor rolle for initieringen af et on-line kursus. Endelig har du altid gjort alle opmærksom på, at vi er til for patienternes skyld. hvilket har givet sig udtryk i brug af patient-partners i din undervisning. Og endelig har Karen Lisbeth Faarvang rejst et kolossalt beløb til fordel for danske reumatologer via sit virke ved både EULAR og Scandinavian Congress of Rheumatology i København penge der kan bruges til uddannelse og undervisning af danske reumatologer. Alle disse ting har hun gjort til fordel for DRS medlemmer, igen uegennyttigt. Husk derfor på at evt. fremtidige modtagere af Karen Lisbeth Faarvangs Uddannelses- og Undervisningspris skal måles med samme mål og derfor kan og vil det kun være i ganske særlige tilfælde denne pris uddeles.

7 Som den første modtager viser Karen Lisbeth Faarvang beviset for den nye ærespris frem. Det er derfor min store glæde at overrække dig et symbolsk beløb og en lille hinkesten i glas, jeg har fået fremstillet til anledningen med DRS monogram. Jeg har altid syntes, at hinkesten står for glæde, udvikling, balance, men måske også for noget, vi er vokset lidt fra det er overstået. Alt sammen noget jeg forbinder med uddannelse og udvikling og ikke mindst glæde og lyst og især med dig. Så på vegne af DRS bestyrelse og alle DRS medlemmerne, et stort tak for alt hvad du har gjort for os i tidens løb vi håber rigtig meget det fortsætter. Tillykke Skal vi alle rejse os og hylde Karen Lisbeth Faarvang! Bent Deleuran 9

8 DANBIO er blevet opdateret DANBIO har i den seneste tid gennemgået en større opdatering i forhold til opsætning og overskuelighed. Målet har været at forenkle brugen af databasen samt implementere nye funktioner, som har været efterspurgt hos brugerne. Blandt andet kan nævnes: Hurtig indtastning af data direkte på patienttavlen Det er nu muligt, for indeværende kalenderår, at indtaste røntgenstatus, data vedr. IgM-RF/AntiCCP samt bestille»årlig status«direkte på patienttavlen. RADS-rapport Ved et enkelt klik kan hver afdeling danne sig et hurtigt overblik over opstart af biologisk behandling fordelt på diagnose fra og med 1. januar Ligeledes kan man finde patienter i 2. og 3. behandlingsserie, samt hvilke præparater de er skiftet fra og til. Kopifunktion ved skrivning af journalnotat Lægesekretærer kan på hurtig vis kopiere notat fra DANBIO til andre systemer. Generel forbedring af opsætning og design Alt DANBIO-projektrelateret er samlet under punktet»projekter«, så det klart fremgår, hvilke projekter der er aktive på en given afdeling. Ordinationsmodulet har fået nyt visuelt design. Stamdatasiden er blevet mere overskuelig gennem alfabetisk sortering af tidligere medicin og behandlende læge. Diagnosenavne er organiseret således, at diagnosegruppe står øverst og den detaljerede diagnose efterfølgende. I pipeline er udvikling af et nyt artritis urica modul samt en online audit for alle landets afdelinger. Hvis du har brug for assistance, så kontakt DANBIO sekretariatet på danbio-online.dk På vegne af DANBIO Merete Hetland og Dorte Vendelbo 12

9 Uddannelsesprisen Den Gyldne Pelotte 2013 til Reumatologisk Afdeling, Hjørring 14 Det var en stor glæde for hele afdelingen at modtage Den Gyldne Pelotte ved DRS forårsmødet 2013! Den følger godt efter Inspektorrapport fra oktober 2012, som også gav ros til vores lægeuddannelse. Det har været en krævende proces siden 2004 at omstille en lille reumatologisk afdeling med 5 selvstændigt arbejdende overlæger og tidligere næsten ingen læger under uddannelse. I de senere år er der kommet en KBU-læge, 2 introlæger, 2 3 hoveduddannelseslæger, læger på kortvarige fokuserede ophold foruden studerende fra Aalborg Universitet. De mange unge læger under uddannelse har krævet, at lægeuddannelse skal tænkes ind i alle aktiviteter på afdelingen. Den nye måde at arbejde på kræver at også sygeplejersker, sekretærer og fysioterapeuter er godt informeret for at understøtte processen. Der er udarbejdet skriftligt introduktionsmappe og et 2-ugers introduktionsprogram. Ved de indledende samtaler med vejlederen klarlægges den unge læges behov, ønsker og muligheder for at arbejde selvstændigt. Der arrangeres et 2-dages kommunikationskursus og deltagelse i et ledbedømmelseskursus 1 2 gange årligt. Uddannelse i ultralyd foregår dels ved intern undervisning og dels ved kurser. Der er 8 nyere UL-skannere dvs. en på hver stue. Der startes forsigtigt op med at booke ukomplicerede patienter til de nye læger og afsætte op til 1½ time til en førstegangsundersøgelse. Alle nye patienter bliver medundersøgt af en speciallæge. En overlæge på skift er booket primært til supervision. Efterhånden som kompetenceniveauet stiger, så bookes patienter med mere komplicerede problemstillinger. Ved visitation af henvisninger tages altså stilling hvilken læge som skal undersøge patienten og hvor lang tid undersøgelsen forventes at vare. Uddannelsesstillingerne er vagtfri i den reumatologiske del af ansættelsen og med meget stor andel af specialerelevante patienter. Den vagtfri stilling giver derfor også en stor kontinuitet i uddannelsen med mulighed for at følge egne patienter i en længere periode. Læger under uddannelse deltager i 3 månedlige eftermiddage med fællesambulatorium med henholdsvis fodkirurg, håndkirurg og dermatolog. Der er et sengeafsnit på 5 senge og yngre læger følger med på stuegang og skriver indlæggelsesjournaler. Mere erfarne yngre læger går selv stuegang og fremlægger patienterne til den ugentlige tværfaglige konference. De uddannelsessøgende læger bliver tilbudt forskellige opgaver udover

10 EULAR Postgraduate Course November 2013, Praque patient kontakt, bl.a. at skrive patientinformationspjecer, udarbejde program for fokuserede ophold, undervise patienter ved de regelmæssige informationsmøder, arrangere kurser, præsentere videnskabelige artikler og i det hele taget være aktive og kreative. Forskning er et højt prioriteret indsatsområde og to deltidsforskningslektorer er ansat på afdelingen. Læger under uddannelse har gode muligheder for at medvirke i forskning både i arbejdstiden og udenfor arbejdstiden. Indenfor det seneste år er der igangsat 3 PhD forløb på afdelingen. Afdelingen har en god forskningsøkonomi så der er lidt startkapital tidligt i et projektforløb. Reumatologisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel har en udførlig hjemmeside om bl.a. forskning og lægeuddannelse. Claus Rasmussen, ledende overlæge, Reumatologisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel, Hjørring. Scientific Content The course will give an update on risk factors and disease mechanisms in rheumatic diseases as well as on treatment and possibilities to prevent disease. We will also give and update on basic immunology in context of rheumatic diseases and development of new therapies. The diseases that will be discussed are both common inflammatory as well as non-inflammatory rheumatic diseases and rare diseases. Some examples of topics: Risk factors and treatment of RA, spondyloarthritis and osteoarthritis Disease mechanisms and how to treat patients with SLE Systemic sclerosis and inflammatory myopathies Autoinflammatory diseases/vasculitis/pain Learning objectives Up to date knowledge on risk factors and disease mechanisms for RA and its comorbidities and how to treat and prevent disease Basic immunology to understand the role of innate and adaptive immunity in RA and autoinflammatory diseases Up to date management of osteoarthritis, fibromyalgia and gout Up to date knowledge on pathogenesis and management of SLE, systemic sclerosis, myositis, vasculitis, spondyloarthitis and psoriatic arthritis Basic training in how to write a scientific paper, how to review an abstract and how to design a clinical trial and an epidemiological study. Se mere på 15

11 Reumatologisk afdeling C, Odense Universitetshospital (OUH) Dansk Reumatologi tilbyder spalteplads til præsentation af de reumatologiske afdelinger/afsnit og evt klinikker. Præsentationen kan indeholde en oversigt over størrelse (antal normerede speciallæger, yngre læger), produktion (antal indlæggelser/ambulante besøg), noget om forskning (antal artikler i per review tidsfrister/ph.d.-studerende), uddannelse, afdelings/afsnitsopbygning (selvstændig afdeling eller integreret i intern medicinsk afdeling evt med hvilke specialer, ledelse, navne på ansatte speciallæger, interesseområder/«spidsk ompetencer«og hvad der ellers kan være interessant for læserne at vide. I dette nummer har Reumatologisk afdeling C, Odense Universitetshospital (OUH) fået opgaven. Næste afdeling er udpeget af Odense, og sådan vil stafetten fortsætte. Vi håber I alle vil være med. Vi har fået stafetten fra Ålborg Sygehus og takker for lejligheden til at beskrive vores afdeling i Dansk Reumatologi. Vi oplever at vores dagligdag er spændende og kendetegnes ved en blanding af patienter med hyppige og sjældne reumatologiske sygdomme. Arbejdet er fordelt således at både yngre læger og seniore kolleger behandler alle patient kategorier i forbindelse med stuegang i sengeafdelingen. Desuden sikrer vi at alle i H-uddannelsesstillinger får arbejdsfunktioner i afdelingens specialklinikker Vi er Region Syddanmarks højtspecialiserede reumatologiske afdeling og modtager som sådan patienter fra hele Region Syddanmark - og i stigende omfang fra Region Sjælland. Afdelingen har desuden regionsfunktion på Fyn samt hovedfunktion sv.t. OUH s lokale optageområde. Afdelingen indgår i den generelle medicinske funktion på OUH, i samarbejde med Fælles Akut Modtagelse (FAM) og de øvrige medicinske afdelinger. Vi har et sengeafsnit med13 (i vintersæsonen 14) sengepladser, et ambulatorium og et dagafsnit. Hovedparten af de stationære patienter indlægges akut fra FAM eller overflyttes fra andre reumatologiske afdelinger eller fra ambulatoriet. Vi har mange spændende patienter. I sengeafdelingen er der mange diagnostisk og behandlingsmæssigt udfordrende patienter f.eks. uafklaret systemsygdom med organpåvirkning, patienter med en kendt reumatologisk sygdom men med opblussen i sygdommen eller komplikationer til behandlingen. Vi har også akutte rygpatienter med så svære symptomer at de ikke kan klares ambulant. Ved disse patienter har vi et tæt samarbejde med rygkirurgerne mhp. hurtig afklaring til operation. Der er tilknyttet 3 fysioterapueter til sengeafdelingen, hvor vi også har et træningslokale. 2 / 3 af de indlagte patienter har reumatologisk aktions- og/eller tillægsdiagnose, mens ca. 1 / 3 af patienterne her en intern medicinsk aktionsdiagnose uden reumatologisk grundsygdom. Den ambulante funktion er organiseret i klinikker ledet af en overlæge og med teamorganisering af det øvrige personale (se nedenfor). I daghospitalet ser vi hver dag 2 subakutte patienter henvist direkte fra FAM med en reumatologisk problemstilling. Det er patienter som af FAM s læ- 17

12 Nøgletal personale 2012 Normeringer ialt 13 (14 i vintersæsonen) Antal udskrevne ptt. 57,38 Læger 19,06 Plejepersonale 27,47 Sekretærer og øvrigt 10,85 personale Nøgletal aktivitet 2012 Antal senge 13 (14 i vintersæsonen) Antal udskrevne ptt. 853 Liggetid 5,6 dage Akutandel Ca. 90% Ambulante besøg (ambulatorium + daghospital) Antal ambulante ptt Antal ptt. i biobehandling ger vurderes at kunne tilbydes en hurtig ambulant udredning frem for indlæggelse. Endvidere overtager daghospitalet forløb på indlagte patienter med systemsygdomme mhp. fortsat ambulant diagnostik og/eller behandling. De seneste år har vi arbejdet målrettet med omlægning af en del af de ambulante kontroller til selvstændige sygepleje-ambulatorier. Diagnoserne i ambulatoriet omfatter alt overvejende patienter med inflammatoriske gigt- og bindevævssygdomme. Ca. 50% afdelingens aktivitet kan henføres til regionale og/eller højtspecialiserede funktioner og denne andel er stigende. Personale Den faste lægestab består p.t. af en ledende overlæge, en klinisk professor, fem overlæger og tre afdelingslæger. Der er ti læger under uddannelse, omfattende H blok-læger i intern medicin:- reumatologi, intro-læger i intern medicin, H-blok læger i dermatovenerologi og arbejds- og miljømedicin. Se nærmere nedenfor. Vagtforhold Afdelingen har egen specialevagt, varetaget af afdelingslæger og H-læger i intern medicin:reumatologi, suppleret med overlæger i beredskabsvagt, når en ikkespeciallæge er i vagt. Afdelingens lever derved op til kravet til højtspecialiserede afdelinger om at det altid er muligt at kontakte en speciallæge i reumatologi. Lægerne deltager iøvrigt i vagtfunktion i FAM på forskellige niveauer og med forskellig charge: reservelægerne indgår i forvagt og medicinsk skadestuevagt,. H-lægerne indgår i medicinsk bagvagtsfunktion og afdelingslægerne deltager også i vagt (flowmaster) på FAM. Lægelig videreuddannelse Afdelingen er en stor uddannelsesgivende afdeling med 7 hovedblok forløb til intern-medicin:reumatologi, 3 læger pr. år i hoveduddannelse til dermatologi, 2 læger pr år i hoveduddannelse til arbejds- og miljømedicin samt 1 introstilling i intern medicin. Der er et trygt læringsmiljø under devisen at alle er med til at uddanne hinanden, men hvor den enkelte læge har direkte adgang til supervisor, som er en speciallæge, der kan varetage supervision bed-side af alle kliniske problemstillinger og procedurer. Den skemalagte undervisning består på ugebasis af: en seance med ugens artikel (tirsdag), yngre læge til yngre læge undervisning (torsdag) og onsdags-undervisning med såvel interne som eksterne undervisere. Her fremlægges evidensbaserede opgaver udsprunget af hverdagens kliniske problemstillinger og»hvad blev der af dem?«en time hvor særligt komplicerede faglige indlæggelses forløb gennemgås med opfølgning fra det videre ambulante forløb. Denne undervisning suppleres med en månedlig klinisk-patologisk konference, hvor en lille sygehistorie følges op af fremvisning af mikroskopipræparater og klinisk-patologisk drøftelse. Der er uddannelseskonference med røntgentafdelingen én gang månedligt, hvor røntgen

13 og MR billeder vises og drøftes, efter oplæg fra klinikeren. Ofte drejer det sig om afklaring af røntgentbeskrivelser, som måske ikke lige passer med de kliniske fund. Endelig har vi fælles konference med lungemedicinerne og nyremedicinerne, hvor fælles patienter drøftes med henblik på udredning, diagnose og behandling. En gang om måneden har vi klinisk video-konference med de øvrige reumatologiske afdelinger hvor komplicerede cases drøftes. Ca. to gange om året har vi Klinisk Krydsfelt, hvor særligt interessante, sjældne og/eller komplicerede sygeforløb fremlægges i et fælles fagligt forum med deltagelse af dermatologer, nefrologer, kliniske patologer og de fleste reumatologer i regionen. Introduktion, første vejledersamtale og slutevaluering er skemalagt i arbejdsplanen. Der afholdes kvartalsvis trivselsmøder i afdelingen som tager sigte på til stadighed at forbedre uddannelsen og sikre et godt arbejdsmiljø. Afdelingen har modtaget Den gyldne pelotte yngre reumatologers uddannelsespris i 2007 og vi gør hvad vi kan for at få den igen. Klinikkerne Klinik for Lupus, Vaskulitis og Bindevævssygdomme varetager diagnostik, behandling og overvågning af patienter med disse sygdomme i alle faser. Vi har hver dag et eller flere ambulante spor og har tæt samarbejde med dedikerede og særligt uddannede sygeplejersker. F.eks i forbindelse med sygdomsdebut og diagnose af en bindevævssygdom sikrer vi tæt opfølgning med information og individuel»uddannelse«af patienten gerne med opfølgende samtale ved sygeplejersken. Patienter i forløb kan kontakte plejepersonalet ved fremmøde, pr telefon eller i løbet af dagen, og om eftermiddagen kontakter lægerne telefonisk patienter med behov derfor. I forbindelse med indlæggelse af klinikkens patienter sikrer vi, at klinikkens ansvarlige læger er gennemgående ankerpersoner i stuegangen, dog således at flere af afdelingens andre læger indimellem tilser patienterne. Sidstnævnte sikrer at flere eksperter kan bidrage til vurderingen, ligesom den lægelige uddannelsesfunktion styrkes. Ved udskrivelsen samarbejder sygeplejerskerne fra sengeafsnittet og ambulatoriet om at koordinere det videre praktiske forløb. Vi har løbende flere forskningsprojekter tilknyttet klinikken. Herved sikres rekruttering og interesserede patienter får mulighed for at deltage. Patienter tilknyttet Klinik for spondylartrit har som hoveddiagnose spondylartritis eller psoriasisartritis. Til klinikken er tilknyttet 2 speciallæger og 1 sygeplejerske som i samarbejde med fysioterapiafsnittet varetager diagnostik og behandling. I klinikken oplæres vores H-læger i udredning og monitorering af disse sygdomme. De vanskeligere og behandlingsrefraktære patienter drøftes i klinikken eller til vores ugentlige biokonference, Der samarbejdes med dermatologisk afdeling om den immunhæmmende behandling af patienter med psoriasisar- 19

14 20 trit. Der afholdes sygdoms-forståelseskursus 2-3 gange om året for yngre patienter med nydiagnosticeret spondylartritis. Klinik for hurtig udredning af patienter med reumatologisk sygdom (Daghospitalet) Klinikkens primære funktion er accelereret ambulant udredning af patienter med mulig systemisk reumatisk sygdom på højtspecialiseret niveau. Til Klinikken er tilknyttet et team af tre speciallæger, tre sygeplejersker og en sekretær. Sygeplejerskerne har en vigtig rolle som forløbskoordinatorer af de ofte komplicerede udrednings forløb, der medinddrager andre lægelige specialer samt diverse specialundersøgelser. Derudover håndterer vi i stigende grad patienter med behov for akut eller relativ intensiv behandling og/eller monitorering, og aflaster dermed presset på den begrænsede sengekapacitet. Muligheden for at patienterne kan overnatte på OUH s patienthotel gør at ovennævnte funktioner kan tilbydes alle patienter i Region Syddanmark og nu også fra Region Sjælland. Klinik for reumatoid arthritis I klinikken ser vi patienter indenfor 14 dage, som er henvist under diagnosen reumatoid artrit obs. Hvis patienten diagnosticeres med RA træder et behandlerteam til bestående af læger, sygeplejersker og fysioterapeuter, for at sikre at patienten bringes i remission indenfor tre måneder. Klinikken har et stort antal RA patienter i DMARD behandling og/ellerbiologisk behandling, som går til kontrol. Patienter i remission følges i en shared care model med et sygeplejerske og et lægebesøg pr år. RA patienter med behandlingsrefraktær sygdom eller som har betydelig co-morbiditet henvises fra de privat praktiserende reumatologer og fra andre reumatologiske afdelinger til vurdering og behandling. Klinikken har et specielt tilbud til børn og unge med juvenil artrit, som afsluttes fra børneafdelingen til videre opfølgning i voksen ambulatoriet. Vi holder biokonference 1 gang ugentlig, hvor alle patienter der påtænkes startet i biologisk behandling drøftes og behandling besluttes. Afdelingen råder over i alt 4 ultralydsmaskiner heraf 3 high-end. I klinikken er der dedikereret ultralydsprogrammer udover at ultralydsundersøgelser anvendes bed-side i den daglige klinik. Reumatologisk forskningsenhed ved OUH Reumatologisk Forskningsenhed ledes af afdelingens kliniske professor Torkell Ellingsen, som tiltrådte 1. september Afdelingens forskning indgår som en integreret del af den kliniske dagligdag og i den interne undervisning. Vi afholder et forskningssymposium 1 gang om året, hvor hele afdelingens personale deltager. De vigtigste forskningsområder er beskrevet nedenfor. Du kan finde mere om afdelingens forskning på reuma.

15 Reumatoid artrit Reumatoid arthritis: Ekstraartikulære manifestationer, kardiovaskulær co-morbiditet og immunologiske aspekter. Ledbruskomsætningen og kulhydratbindende signalstoffer hos patienter med ledsmerter, nydiagnosticeret og fremskreden leddegigt. Investigatorinitierede multicenterstudier: CIMESTRA, OPERA, DANACT, NORDSTAR, SARA, IMAGINE. Tvillingstudier baseret på Det Danske Tvillingregister. Sponsor-initierede interventionsstudier i regi af CTU Systemisk lupus erythematosus Systemisk lupus erythematosus: Kliniske, kardiovaskulære og immunologiske aspekter. Afdelingen bidrager endvidere til grundlæggende studier af arvelige defekter i immunsystemet (Surfaktant protein-d og toll-like receptors), Biolupus Konsortiet samt»scavenger«-funktionen. Seroepidemiologiske studier på 1.grads slægtninge til SLE-patienter. Spondylartropatier (morbus Bechterew og psoriasisartrit) Kandidatbiomarkører for det ikkeadaptive immunesystem, brusk- og knogleomsætning. Idiopatiske inflammatoriske myopatier Hjerteinvolvering ved inflammatoriske myopatier. Videnskabeligt personale pr Professor, overlæge, ph.d. Torkell Ellingsen (forskningsleder) Klinisk lektor, overlæge, ph.d. Hanne M. Lindegaard Klinisk lektor, overlæge, ph.d. Anne B. Voss Klinisk lektor, overlæge Hans Chr. Horn Klinisk lektor, afdelingslæge, ph.d. Louise Diederichsen Overlæge, ph.d. Helle Laustrup Gæsteforskere Overlæge, ph.d. Anders J. Svendsen (SDU) 1. reservelæge Søren A. Just (Svendborg) 1. reservelæge Niels Lomborg (Svendborg) Overlæge, ph.d. Tine Lottenburger (Vejle) Overlæge Leif Ejstrup (Esbjerg) Lektor, afdelingsleder, ph.d. Grith L. Sørensen (SDU) Stud. med. Henrik P. Langkilde (SDU) 1. reservelæge, ph.d. Anne Friesgaard Christensen (Vejle) Professor emeritus, dr.med. Peter Junker (SDU) Ph.d. studerende Læge Susan D. Kay: Cardiovascular comorbidity in SLE Læge Heidi L. Munk: Spondylartropatier. Aspekter af bruskmetabolismen og det innate immunsystem i relation til klinisk fænotype og sygdomsaktivitet Læge Saida F. Issa: Cartilage metabolism and carbohydrate binding molecules in early undifferentiated arthritis and long-standing rheumatoid arthritis. Læge Kasper Søltoft: Arthritis urica. Farmakoepidemiologiske aspekter. Cand. scient. Natasja S. Gudmann: Prediction of progression and response to therapy in rheumatoid arthritis. Development and first clinical application of a new biochemical marker of cartilage metabolism. 21

16 Trykte, peer reviewed publikationer epub Indsendte Ovenstående figur viser udviklingen i forskningsenhedens publikationer i perioden Clinical Trial Unit (CTU) CTU en blev etableret i 2011, bl.a. for at imødekomme stigende efterspørgsel på deltagelse i klinisk kontrollerede lægemiddelforsøg. Der er tilknyttet en projektsygeplejerske og afdelingen er nu i stand til at imødekomme forespørgsler, indlede forhandlinger samt vurdere relevansen af de enkelte projekter, så vi ikke har konkurrerende projekter og alligevel kan tilbyde en bred vifte af lægemiddelforsøg til flere af afdelingens patientkategorier. Lige nu kører 3 protokoller indenfor RA, 2 protokoller indenfor SLE, 1 protokol indenfor polymyalgi og der afventes Stafetten fra afdeling til afdeling inden for reumatologien Disse fire afdelinger har indtil nu haft Stafetten i hånden og præsenteret sig selv i Dansk Reumatologi: Regionshospitalet Silkeborg, Diagnostisk Center DR nr. 1, 2013 Køge/Roskilde Sygehus, Reumatologisk afdeling DR 2, 2013 Aalborg Sygehus, Reumatologisk afdeling DR 3, 2013 Odense Universitetshospital, Reumatologisk afdeling DR 4, 2013 Se de tidligere numre på initiering af 1 protokol til Spondylartropati. Undervisning Afdelingen/forskningsenheden leverer undervisning på bachelor- og/eller kandidatdelen på følgende uddannelser: Medicin, Biomedicin, Klinisk Farmaci og Sundhedstjenesteforskning ved SDU. Hovedparten af undervisningen leveres af de kliniske lektorer samt afdelingens professor. Dertil kommer at de ph.d.-studerende er forpligtede til at deltage i undervisningen efter nærmere fastsatte retningslinjer. Afsluttende bemærkninger Vi synes vi har en rigtig god afdeling, der leverer den højeste faglige kvalitet til patienterne og god service overfor samarbejdspartnere. Vi har tilfredse patienter og et godt interkollegialt samarbejde på tværs af faggrupperne, f.eks. synger vi morgensang hver fredag, holder velbesøgte sommerfester og julefrokoster hvert år, deltager i DHL-stafetten og meget mere. Du kan læse meget mere om os på vores hjemmeside Reumatologisk afdeling C, Odense Universitetshospital giver stafetten videre i vores temaserie om reumatologiske afdelinger. Læs i næste nummer hvem der får den. 22

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Formandsberetning 3. Årsmøde 6. Generalforsamling 9. Fotokonkurrence 34

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Formandsberetning 3. Årsmøde 6. Generalforsamling 9. Fotokonkurrence 34 NR 2 14. ÅRGANG MARTS 2014 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Formandsberetning 3 Årsmøde 6 Generalforsamling 9 Fotokonkurrence 34 Ny RADS behandlingsvejledning for RA 36 Reumatologi

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Møder 7. Highlights 2014 8

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Møder 7. Highlights 2014 8 NR 4 14. ÅRGANG OKTOBER 2014 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Møder 7 Highlights 2014 8 De nye tilskud til udvikling, forskning og innovation 2014-2020 12 Tilskudsbasen

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS

NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2013 1 Indhold 1.0 Forord klinikledelsen om årets tiltag... 4 2. Lægestaben... 5 2.1 Lægeuddannelsen ved Nefrologisk Klinik P Rigshospitalet...

Læs mere

Bilag: Hjælpeskemaer til den individuelle uddannelsesplan

Bilag: Hjælpeskemaer til den individuelle uddannelsesplan Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Roskilde Sygehus a. Medicinsk afdeling på Roskilde Sygehus b. Præsentation af nefrologisk sektion c. Vagtforhold d. Arbejdstider e. Konferencer, undervisning og

Læs mere

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress NR.4 2007 Reportage: Generalforsamling i Selskabet KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Holbæk Sygehus a. De medicinske afdelinger på Holbæk Sygehus b. Præsentation af nefrologisk afsnit c. Præsentation af de øvrige medicinske afdelinger d. Vagtforhold

Læs mere

Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient

Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient 6. januar 2006 Mit liv føles lidt som at begive mig op over en gletcher, jeg ikke føler mig helt sikker på. Med et reb, som måske kan holde. En

Læs mere

NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS. Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS

NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS. Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2011 1 Klinik P s organisationsdiagram 2 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Indholdsfortegnelse 1.0 Forord

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i

Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i Årsberetning 2008 Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i intelligent motion med stave. Her

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 5 / September 2011. Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 5 / September 2011. Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel TIDSSKRIFT FOR DANSK Sundhedsvæsen 87. årgang / Nr. 5 / September 2011 Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel Til lands

Læs mere

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Intern Medicin: Geriatri

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Intern Medicin: Geriatri Uddannelsesprogram For hoveduddannelsesstilling i Intern Medicin: Geriatri Geriatrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Klinik Medicin, Sygehus Vendsyssel Målbeskrivelse 2013 Godkendt 3. juli 2015

Læs mere

Samarbejde styrker forskning

Samarbejde styrker forskning Dansk Kiropraktor Forening Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening KIROPRAKTIK OG FYSIOTERAPI: Samarbejde styrker forskning xxx verdenskongres xxx Priser til danskere og debat om medicin

Læs mere

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25 BESLUTNINGER Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karin Friis Bach Formand Flemming Pless Næstformand Annie Hagel Rådsmedlem Leila

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 September 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 FORSKNING Ph.d.-afhandlinger

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 36. Årgang. Nr. 4 November 2011 ISSN 0907-7421 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

CCFMagasinet. Colitis-Crohn Foreningen maj 2014 nummer 94. Mød Erik Clausen Kritik af behandling 25 års jubilæum

CCFMagasinet. Colitis-Crohn Foreningen maj 2014 nummer 94. Mød Erik Clausen Kritik af behandling 25 års jubilæum CCFMagasinet Colitis-Crohn Foreningen maj 2014 nummer 94 Mød Erik Clausen Kritik af behandling 25 års jubilæum Magasin om colitis ulcerosa, morbus Crohn og andre relaterede tarmsygdomme Indhold 4 Leder

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket? Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: ULTRALYD I KIROPRAKTORPRAKSIS Uddannelse afgørende NIKKB NYT Ny MTV om tværfaglig indsats for rygpatienter UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.) Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D Bibi Hølge-Hazelton (red.) 1 2 Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt på Onkologisk Afdeling D 1 Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Læs mere

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: DKF s Årsmøde 2009 NIKKB NYT: Behandling af spædbørnskolik REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig NR.6 2009 KIROPRAKTOREN NR.5

Læs mere

Ole Weis Bjerrum Overlæge, dr.med, klinisk lektor, (uddannelsesansvarlig ole.weis.bjerrum @ regionh.dk

Ole Weis Bjerrum Overlæge, dr.med, klinisk lektor, (uddannelsesansvarlig ole.weis.bjerrum @ regionh.dk Ole Weis Bjerrum Overlæge, dr.med, klinisk lektor, (uddannelsesansvarlig ole.weis.bjerrum @ regionh.dk Beskrivelse af specialet intern medicin : hæmatologi Hæmatologi er læren om blodsygdomme. Specialet

Læs mere