Tiltag BESKRIVELSE ANSVARLIG RESSOURCE TIDSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tiltag BESKRIVELSE ANSVARLIG RESSOURCE TIDSPLAN"

Transkript

1 Samtlige rådgivere inviteres via deres direktører til informationsmøde om nye produkter og dets nytteværdi i form af forståelige, målbare og relevante salgsargumenter. Til mødet fremvises og udleveres kommunikations og markedsføringsmateriale. Informationsmøde hver anden mdr. 1. Informationsmøder for DLBR rådgivere og VFL kolleger In house (alternativt hos DLBR) Der indsamles eventuelle kommentarer fra rådgiverne, som indarbejdes i mødereferat og evaluering af produktet, hvis dette findes relevant. For at involvere og dermed skabe ejerskab hos de forskellige DLBR ledelser SSV/KAT distribueres invitation til informationsmøderne samt efterfølgende mødereferat med tilhørende materiale via DLBR direktørerne til rådgiverne. Det samme DOM/PEP (Vi og Di) gælder, når der informeres om gode resultater i forbindelse med evaluering af EVG produkter og projekter. Møderne kan evt. holdes ude hos DLBR virksomhederne (reduceret konkurrence) VFL kolleger inviteres med til møderne via intranet, informationsskærm, og der opfordres til 5 minutes of fame møder, hvor ansvarlig projektleder fortæller afdelingen om projekt/produkter. Projektdeltagere: Planlægning af præsentation ca. 2T Evaluering på landbrugsinfo.dk ca. 1T Udarbejdelse af invitation / nyhedsbrev (1T) Referat til alle direktører, vfl.dk (2T) : Planlægning/rådgivn indlæg mødet ca. 4T Udarbejdelse af inviation/nyhedsbrev ca. 1T Referat til direktører, vfl.dk ca. 4T Evaluering indlæg ca. 1/2 T Skabelon for informationsmøde ca. 8T Første formelle informationsmøde er afholdt ultimo maj 2013 Oplægsholdere skal guides, og præsentationer ensrettes. Der evalueres på møderne i forbindelse med udarbejdelse af referat. Hvordan laver vi de mest effektive powerpoints præsentationer, der skaber interesse og forståelse hos deltagerne? Det handler om, at materialet er anvendeligt, fordi det er forståeligt og præcist og bakker op om det talte ord. Eksternt kursus, eksempel DKF: Kr 5200 / deltager 2. Præsentationsteknik Powerpoints bør derfor ikke være det vigtigste i en præsentation det er afsenderen med kropssprog, mimik og de ord, vedkommende vælger at bruge. En lang række powerpoints risikerer at tage pusten fra modtager, og det endelige budskab går tabt. LK: Individuelt med deltagelse i to møder og efterfølgende feedbacks: Kr 6000 / deltager

2 3. Informationsvideoer VFLs produkter er ofte med stor kompleksitet og svære at sælge på skrift. Statistikker viser, at billeder ikke mindst de levende fanger og fastholder folks interesse og forståelse langt hurtigere. På hjemmesider klikker mere end 50 % af brugerne som det første på en video, hvis der er en sådan. Reaktioner på videomateriale som profilvideo, produktvideoer, undervisnings og instruktionsvideoer, virale kampagner osv. er langt mere omfattende end de reaktioner, afsender modtager for f.eks. nyhedsbrevet. Det er essentielt at bruge mediet på den rigtige måde, og videoer må således ikke blot blive ord på film. Derfor skal vært være egnet og trænet i brug af prompter, så gennemarbejdet manuskript kan benyttes. Det virale budskab understøttes desuden af grafiske elementer, der redigeres ind på baggrund Videoerne gøres offentligt tilgængelige på YouTube eller Vimeo, og der linkes til videoerne via QR koder i salgsmateriale samt på landbrugsinfo.dk, videoerne bruges aktivt på facebook, LinkedIN, økonomikonferencen 2013, Agromek. (Virksomheds)rådgivere får stillet videoerne til rådighed som præsentationsmateriale KAT/SSV DOM LK: Produktion af 6 x 1 min. videoer (der forudsættes produktion af 6 videoer) Manuskript og tilrettelæggelse Optagelser og redigering Kr 6000 / video Træning af vært(er) inkl. Leje af bl.a. prompter Kr / dag (Del af efterbevilling?) Marketing, grafik: 2 4 T / video 6 videoer med produkter/budskaber (fra værditilvækst, økonomistyring, virksomhedsrådgivning, Vi og Di) er produceret inden 30. juni Redaktionsgruppe En repræsentant fra hvert projekt. PEP er mødefacilitator Repræsentanten har involveret projektgruppedeltagerne inden mødet. SSV KAT PEP (inkl. Vi og Di) Forberedelse 2T / projektdeltager PEP: 4T forberedelse Opfølgning afhænger af aktivitet Redaktionsmøde: 1T/deltager/måned Starter op nu

3 5. Netværksmøder Ud fra personlige kontakter, databaser (Økonomistyrings Agromekkontakter, erhvervsdatabasen, virksomhedsrådgivere, vækstvirksomheder, DLBR direktører, Kvægs database, VIF grupper/jkr osv.) etableres netværksgrupper, hvortil der inviteres andre relevante samarbejdspartnere (banker, uddannelsesinstitutioner, konsulentvirksomheder..). Udveksling af erfaringer/modstand, besøg hos hinanden for at opnå øget kendskab/forståelse. Hvert møde med fast tema og fokus på problemløsning. Debat osv. fortsætter efter møderne på LinkedIN, som gruppemedlemmerne tilknyttes. Grupperne bruges aktivt som fokusgrupper på nye tiltag et emne kunne være: hvordan styrkes dialogen mellem bank rådgiver landmand. 6 møder/år. Et enkelt kan overvejes som dagsmøde, ellers 4T møder overvejende eftermiddags tidlig aftenmøder. Max 15 deltagere / gruppe. Hver gruppe får tilknyttet netværksfacilitator (VFL), der er ansvarlig for medlemmernes udbytte fra hvert møde, aktivitetsniveauet for den enkelte deltager samt for planlægning af møderne. Etableres med henblik på geografi og/eller interesseområde. Skal prisfastsættes Forslag til grupper: Gruppe I Landmænd, rådgivere og bankfolk ( og ) Gruppe II Nuværende, kommende virksomhedsrådgivere, DLBR ledelse (JKO) JKO,,, (SSV) EVG (som emne grp II) LK/Netværksfascilitator: udarbejdelse af program, formål udarbejdelse af markedsføringsmateriale etablering af gruppe (hjælp fra andre) planlægning og gennemførelse af program LinkedIN redaktør (kampagne/igangsætter) 100 T / gruppe / år Markedsføring: Skriftlig materiale med program og formål 8 T Topbanner Landbrugsavisen 4 T Kr / måned Gruppe I: Topbanner/artikel i Landbrugsavisen Gruppe III: Ledernes forårskonferencer (alt. artikelkampagne på websites) Andre udgifter: Eksterne foredragsholdere, afhænger af prgr Forplejning Evt. materiale 2 grupper etabl ultimo 2013 (til 2014) 3 grupper kører medio Ø+V's nyhedsbrev om projekter Inddrages ved planlægning af relevante historier fra alle projekter. Invitation til informationsmøder PEP 7. Facebook (VFL og Landbrugsavisen) VFLs intranet Via vores offentliggjorte historier under "Ledelse i Fokus" lægger vi op til debat på avisens Facebook side (når dermed også yngre, fremtidige landmænd). Suppleres med debat på VFLs intranet. Konklusioner/statements samles sammen og offentliggøres i Ø+Vs nyhedsbrev til DLBR direktører Se fælles udgivelsesplan Projektledere Vi og Di Udarbejdelse af facebookkampagne: ca. 16T gennemførelse: 1T/dag i 21 dage Konklussion: 4 T Oktober 2013 (når høsten er slut) Gentages efteråret 2014 (efter eval.) Vi og Di

4 8. skursus/ Lær dig selv og dine kommunikationsevner at kende Man kommunikerer med mange forskellige mennesker hver eneste dag. Måske familie, medtrafikanter, medarbejdere og kolleger. Men husker man at være opmærksom på de mange faktorer, der har indflydelse på, hvor stor forståelse man opnår for sit budskab? På kurset diskuteres, hvilke faktorer man skal tage højde for, når man kommunikerer. skanaler og deres relevans gennemgås, og kursisten filmes i forskellige situationer, så vedkommende kan se, hvordan han/hun bruger de forskellige virkemidler SSV KAT LK: Endagskursus inkl. tekniker og kursusleder: Kr Max 5 deltagere Deltagelse i Økonomikonferencen 2013, i Svinekongressen 2013, på Agromek 2013, andet? Videoproduktion: Se tiltag 3 9. Kongresser og messer/ Landbrugskontakt Fælles stand med fokus på økonomi og virksomhedsrådgivning, informationsvideoer involveres og suppleres med beskrivelse af de enkelte budskaber: Fremtidens landbrug (værditilvækst) Målrettet økonomistyring (muligheder tilpasset den enkelte) Virksomhedsrådgivning (stil krav til din rådgiver),, SSV/KAT Vi og DI (2014) Magasiner og foldere: Se det enkelte projekt Opfølgning Direct Mail: udformning 8T kontakt (afhænger af antal) opfølgning (afhænger af antal) Kontaktdatabase oprettes, og der følges op på interesserede efterfølgende med Direct Mail: hvad kan vi gøre for at hjælpe dig fremover? 10. Præsentationsmappe til rådgivere Eksklusiv mappe med produktblad for hvert redskab. Inkl. plads til tablet, hvor rådgiveren kan præsentere sit tilpassede materiale elektronisk IVD Økonomi: IVD og marketing

5 Relevante værktøjer / redskaber udarbejdes til præsentation, på tablet / Pcer. Hvis relevant introduceres produktet via informationsvideo (se fællesplan). Korte, stramme præsentationer, så overblik og interesse bevares. Stort brug af grafer, diagram osv. Salgsargumenter inddrages som skjult tekst til rådgiver. Projektmedarbejder: ca. 8T / præsentation, produktblad 11. Præsentation af redskaber/værktøjer tilpasset tablet/pc Præsentation lægges på landbrugsinfo.dk inkl. salgsargumenter. Markedsføres i uddannelsesfolder samt via bannerreklame. Videoproduktion hvis produktet er relevant og svært at sælge/forklare på skrift. Værktøj bl.a. : Ø90 (økonomistyring) udtræk dansk landbrug på danmarkskortet for den enkelte virk.(tilkøb) Effektkort / trumfkort Aftalegrundlag for bestyrelsesmedlem Fremtidens landbrug hvor søger du hjælp og vejledning? (værditilvækst) SSV/KAT EVG DOM/PEP (Vi og Di?) Sproglig konsulent: ca. 4 T / præsentation, produktblad LK Video: 1 min. værtsbåren Kr (forudsætter 6 videoer / gang) Marketing/Grafisk opsætning: Produktblad: ca. 2T Elektronisk præsentation: afhænger af format 12. Korrektur og vejledning Projektmedarbejderne producerer en del tekster til bl.a. foldere, produktark, kursusbeskrivelse og andet eksternt materiale, der skal styrke salget af diverse værktøjer og produkter. Det er vigtigt, at dette materiale tilpasses målgruppen og udarbejdes på en måde, der gør produktet attraktivt og salgsbart. Nogle medarbejdere deltagere pt. i skrivekursus for at få indblik i den nyligt udarbejdede skrivemanual. Dette kan til dels afhjælpe diverse klassiske fejl og mangler mht. skriftlig kommunikation, men der bør desuden altid inddrages en tekstforfatter i strukturopbygning og korrekturlæsning af materiale, der går ud af huset. Ved at inddrage en tekstforfatter bliver det muligt at skrive kortere, mere fængende og dermed tekster med større reklameværdi Alle/ Eksempel (Fra faglighed til forretningsudviklling, Uddannelse for virksomhedsrådgivere 4 A4 sider) Tekstforfatter: Rådgivning struktur Korrektur ca. 4 T

Programpakken Løft Bundlinjen

Programpakken Løft Bundlinjen Programpakken Løft Bundlinjen Kommunikationsstrategi 20122013 Lene Krüger, november 2012 INDHOLD Kapitel 1 Formål & Mål Side 2 Kapitel 2 Baggrund kommunikationsstrategi Side 4 Kapitel 3 Oversigt kommunikationstiltag

Læs mere

Facebook Cityfarmers strategi

Facebook Cityfarmers strategi Facebook Cityfarmers strategi Med dette skriv ønsker vi at udarbejde en strategi for vores brug af Facebook i forbindelse med Cityfarmers Facebook page. Vi nævner først generelle anbefalinger om brugen

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kurser og efteruddannelse EFTERÅR 2011 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole strategi 1 4000 kursister på Ét år tager næppe fejl Hvis du overvejer at blive bedre til dit nuværende job eller at klæde dig

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Skal du være vært for første gang?

Skal du være vært for første gang? Skal du være vært for første gang? FØR God forberedelse betyder alt...5 Skab overblik fra start... 6 Få gratis hjælp fra Inspiring Denmark... 10 Kunsten at vinde en kongres... 12 Planlægning og rollefordeling...

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Sæt fokus på din kommunikation!

Sæt fokus på din kommunikation! Sæt fokus på din kommunikation! 2 Kommunikationskurser & retorisk træning Kursus i præsentationsteknik side 3 Kursus i argumentation og samtale side 4 Kursus om PowerPoint side 5 Kursus i skriveteknik

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

KURSUSKATALOG. kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART

KURSUSKATALOG. kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART KURSUSKATALOG kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART VELKOMMEN Velkommen til Jensens Kursers kursuskatalog for efteråret 2015, og tak fordi du læser med. Jensens Kurser har

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1. 22 fif til projekter. November 2014

22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1. 22 fif til projekter. November 2014 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1 22 fif til projekter November 2014 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament Kommunikationspolitik Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikations Indholdsfortegnelse 1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament...1 2. Et samlet afsæt for bedre kommunikation...2 3. Firmaidrættens interessegrupper

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere