1 Drøftelse af musik ved Sct Hans Kirke (D) Sanne, Susanne og Sven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Drøftelse af musik ved Sct Hans Kirke (D) Sanne, Susanne og Sven"

Transkript

1 Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d Kl Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard, Inge Kamp, Birthe Dysager Ebbe Heintze, Kirsten Haystrup, Grethe Skree, Tage Rasmussen, Anders Grinderslev, Massoud Fouroozandeh, Susanne Thesbjerg Afbud: Tage Rasmussen Blad nr. 111 Sct. Hans Kirke Mødested Øvrige oplysninger / Afbud Deltagere Dagsorden 0. Indledning v. Claus 1. Drøftelse af musik ved Sct Hans Kirke 2. Kvartalsrapport 3. Budget for Henvendelse fra Odense Bys museer 5. Medlemskab af Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) 6. Diverse information a. Nyt fra koordinations- og inspirationsmødet b. Nyt fra medarbejderrepræsentanten c. Nyt fra udvalg i øvrigt 7. Eventuelt 1 Drøftelse af musik ved Sct Hans Kirke (D) Sanne, Susanne og Sven Kom I forbindelse med ansættelse af ny organist har det været planen, at vi skulle have en mere generel drøftelse af musikarbejdet ved kirken. Musik fylder også en del i den vision, vi endnu ikke har gjort færdig. Af den nævnes musik følgende steder: 1. Gudstjenester, forkyndelse og undervisning Der vil eksempelvis blive arbejdet videre med Mangfoldighed i sang og musik ved gudstjenesterne Tidspunkt for gudstjenester Alternative former for gudstjenester Fællesskabet omkring gudstjenesten herunder fokus på nye og på børn og unge 2. Musik Der vil eksempelvis blive arbejdet videre med Børnekor Øget brug af samspil

2 Bruge musikken som kontaktpunkt Musicals Vi vil på mødet tage en indledende drøftelse af, hvor vi vil hen med sang og musik ved kirken. Sanne og Susanne deltager og kommer med et lille oplæg, hvorefter vi tænker højt sammen. Jeg forventer, at vi beder musikudvalget om at arbejde videre og komme med et endeligt forslag til menighedsrådet på et senere møde. Susanne/ Sanne gav en generel orientering om, hvad der er sket det seneste år, hvilke musikalske aktiviteter der har været, såvel koncerter som musik ved diverse gudstjenesteformer/ temagudstjenester, diverse kor (forskellige aldersgrupper) Det opleves, at der mangler et kor for 7 /8 klasse. Der arbejdes på til næste år at lave to spirekor (med forskellige aldre) samt et teengospel. Der er flere ønsker til fremtiden, lovsangsband/ samspilsband, lave kordage for alle aldre / kor samt et drengekor. Emnerne blev drøftet bredt. Musikudvalget arbejder videre med bl.a. musikken ved de forskellige gudstjenester/ og komme med forslag til udmøntning. Yderligere om punktet se nederst på siden. 2 Godkendelse af kvartalsrapport (B) Grethe og Claus Kom Kvartalsrapport for første kvartal 2014 ligger til godkendelse. Menighedsrådet godkender kvartalsrapporten. 3 Budget for 2015 (D, B) Claus Kom Menighedsrådet skal have lagt et budget for Forretningsudvalget vil mødes inden menighedsrådsmødet og have en indledende drøftelse. Vi forventer derfor at komme med nogle spørgsmål og indstillinger til drøftelsen. Hele MR bedes dog forholde sig til det fremsendte budget og gerne tænke over spørgsmål og mulige ændringer. Ét tema, vi skal forholde os til er udgifter til taxa. Grethe skriver om dette tema: Vores taxa-udgifter har i de senere år været støt stigende. Og det tidligere menighedsråd ønskede, at vi skulle forsøge at få det nedbragt. Men budgettet har været et alt for optimistisk mål. Vi har forsøgt navnlig i 2013 at gøre lidt/ tage nogle tiltag. Bl. a. kan man nu kun max køre med taxa 1 gang om ugen. (Vi har haft en, der gerne kørte flere gange om ugen.) Ligeledes har alle fra Onsdagscafeen været vurderet. Den enkelte skulle /skal udfylde et ansøgningsskema. Vi håbede derved, at vi kunne sortere lidt i dem. Men det gav faktisk ingen ting. De er blinde, døve, dårligt gående og meget andet, så det gav ikke rigtigt nogen på den måde. Ligeledes er taxa-brugerne fra Onsdagscafeen blevet bedt om at ligge en 20,- i en skål, hver gang de benytter taxa.og det fungerer nogenlunde

3 Men summa summarum. det er en dyr service Jeg har sat den i budget 2015 til kr ud fra de omkostninger vi har nu. Men.menighedsrådet kan jo have en anden holdning til, hvilken service vi her fremover skal tilbyde. Claus : Overordnet for budget 2015 skal der fordeles en større beløb, pga. af de ændringer der har været til forskel fra i Bl.a på grund af Anders er stoppet som sognemedhjælper. Evt. kunne rammen øges for Alpha, børnearbejde, snerydning, kommunikation, løn pulje, pulje til styrkelse af medarbejder-fællesskabet (medarbejder pleje/udvikling) Massoud undersøger muligheden for kommunikationskursus eller lignende for medarbejderne. Pulje til medarbejderdag nævnes også. Der er enighed om at den nuværende taxabevill./ taxaordning fortsætter. Der er ligeledes enighed om at forretningsudvalget arbejder videre med budget-oplægget. 4 Henvendelse fra Odense Bys museer (B) Sven MR har modtaget følgende brev fra Henrik Lübker, Odense Bys Museer: Odense Bys Museer har med opbakning fra Odense Kommune og Regionsrådet har fået penge til at etablere en "H.C. Andersens fodsporsrute", og jeg er i samarbejde med Trafik og Anlæg samt Park og Vej allerede ret langt i detaljeringen af ruten og udførelsen heraf. Imidlertid er der enkelte steder, som er særligt følsomme på ruten, og som vi derfor bør tage særligt hensyn til. Sct. Hans Kirke udgør et sådant punkt, og samtidig er kirken særligt vigtig på en rute over de væsentligste H.C. Andersen-lokaliteter, da han jo blev døbt i kirken (og der i øvrigt knytter sig en rigtig fin anekdote til dåben i kirken). Jeg kunne derfor godt tænke mig et møde med Menighedsrådet, hvor jeg præsenterer projektet nærmere, og hvor vi måske også in situ kunne diskutere mulig linjeføring og skiltning omkring kirken. I samarbejde med Landskabsarkitekt Anne Ramborg fra Odense Kommune har jeg allerede nogle bud på hvordan, det kan løses, men det er vigtigt, at vi finder en løsning alle parter er tilfredse med. Helt kort om projektet: En rute på ca. 2.7 km etableres med fynske fodsporsmarkeringer udført i indfarvet termoplast (vejmarkeringsmateriale), der er udstanset til skoaftryk baseret på H.C. Andersens egne skolæster. Afstanden mellem fodaftryk er ca. 90 cm. Ved hver lokalitet: en messingplade ca. 60x40, nedfældet i jorden med en meget kort tekst versioneret i ti sprog, fx: H.C. Andersens Odense Sct. Hans Kirke Tilhørende til ruten er også guidemateriale, som fås forskellige steder rundt i byen, bl.a. i H.C. Andersens Hus og Barndomshjem. Messingskiltene vil også pege på en

4 webadresse hvor man kan få en app med selvsamme materiale. Altsammen versioneret i ti sprog. Ideen er grundlæggende at Odense ikke bare har et H.C. Andersen museum, men at hele Odense har historiske H.C. Andersen-dimensioner. Når du kommer som turist kan du smide kortet i skraldespanden og bare følge sporene rundt - så oplever du de væsentligste ting, og ser byen fra dens smukkeste side. Jeg håber på at I kunne tage sagen op på næstkommende menighedsrådsmøde, da Sct. Hans Kirke er et af de få områder vi endnu mangler at få styr på, før vi kan komme videre i processen, og som allerede nævnt vil jeg meget gerne møde op og præsentere projektet nærmere. -- Der er afholdt møde med Henrik Lübker og der orienteres om mulighederne. Rådet er enighed om at sige ja til projektet. 5 Medlemskab af Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) (B) Menighedsrådet har tidligere haft en drøftelse af indmeldelse i Evangelisk Luthersk Netværk. Ved sidste drøftelse blev det aftalt, at der skulle afholdes en informationsaften inden vi traf den endelige beslutning. Denne aften er afholdt Vi skal nu beslutte, om vi ønsker at melde os ind som sognemenighed. Siden vi sidst drøftede sagen er der sket indmeldelse af én ekstra sognemenighed, så der nu er 4 menigheder tilmeldt netværket. Vi har også mulighed for at tilmelde os som menighedsrådsmedlemmer enkeltvis (se vedhæftede). Dog mener jeg ikke, at det bør erstatte vores kollektive indmeldelse. Der er flertal for, at rådet melder sig ind. Der er ingen, der stemmer imod og der er 3 blanke stemmer. 6 Diverse information (I, D) Generel information Nyt fra koordinations- og inspirationsmødet Nyt fra medarbejderrepræsentanten Nyt fra udvalg i øvrigt Se vedhæftede generelle information Susanne: Der bliver lavet en sommerudflugt for personalet her i den nærmeste tid. Vores nye kirketjener Lea er startet. Musikudvalget har møde i næste uge. Martin: Der lavet en aftale med Anders som medhj. ved koret. Kirketjenerforeningen har opmålt de to kirketjenerstillinger til 30 samt 37 timer.

5 6 Eventuelt Kom På næste møde indkaldes Ignis til en drøftelse af hhv Ignis situation samt sognemødernes fremtid. På næste møde forventes en drøftelse af børnehjørnet. På næste møde forventes endvidere en fortsættelse af visionsdrøftelsen. Grethe: På sidste mhr-møde blev regnskab 2013 godkendt i en version af kl Efterfølgende er regnskabet sendt elektronisk, samme dag, i en version kl og det er denne version menighedsrådet egentligt skulle godkende. Revisorer har via Kirkeministeriet d bedt menighedsrådet godkende det. Underskrifter: Tillæg til pkt. 1. Sang og musik ved Sct Hans Kirke Kontaktpunkter ift sognet hvordan nå andre mennesker end søndagsmenigheden Lørdagskoncerter Kor Temagudstjenester andre former for gudstjenester Særlige indslag ved gudstjenester musik på højt niveau Kor Kor for næsten alle aldersgrupper (mangler klasse) Næste år: to spirekor forskellig alder Teenkor: drøm om teen-gospel o Måske mere som projekt-kor i en periode o En svær aldersgruppe har gang i meget o Kunne man lave noget for/med konfirmanderne?? Arbejde på at etablere vores egen fødekæde så vi kan give børnene videre til et ældre kor Juniorgospel klasse Cornerstone unge voksne Vision: Et fællesskab, hvor også folk udefra kan få lov at møde Jesus Kordag med alle spor/alle aldre (husk gode pauser, tid til snak!)

6 Drengekor på sigt. Hvor er drengene?? Måske er de i Domkirken Noget til at kickstarte korsæsonen med lig Sigurd Mimre-kor for modne mennesker Samspilsgruppe/lovsangsband. Måske samle én gruppe, der kan øve fast og bidrage til rytmiske gudstjenester. Måske også deltage ved nadversang. Kan også være lidt ad-hoc Nadversang: Måske lidt fastere, hvornår vi har nadversang. Måske hver 2. gang. Gerne en fornyelse af hæftet. Vigtigt at der også er orgelmusik med mellemrum. Også fint at bruge koret ifm nadversangen med mellemrum. Rytmisk gudstjeneste: rammer vi målgruppen? Vil nå både børn, unge og missionsfolkene. Måske for bredt? Har vi sat os mellem to stole? Måske skal vi spørge målgruppen fx til kirkekaffen. Vigtigt at passe på de børn, vi har ved kirken. Er det ungdommeligt nok til de unge? Skal det hedde noget med unge? Eller lovsangsgudstjeneste. Skal man bryde lidt mere op på formen? Forslag: Ta på besøg i valgmenigheden i Århus for at se, hvordan de gør! For få familiegudstjenster noget for børnene. Musical/krybbespil til december til højmesse? Musik i højmessen?? Lise Petersen børnegudstjenester Prioritering af midler til musik ved gudstjenester eller til koncerter?? Vi beder musikudvalget om at arbejde videre og komme med konkrete forslag til udmøntning. Måske noget med faste fredags/lørdags arrangementer så folk får en forventning til, at der sker noget bestemte dage. Bruge kirkekaffen til at drøfte ønsker og behov. Vi mangler at evaluere på vores aktiviteter: Hvad får vi ud af det, vi laver? Hvad får deltagerne ud af at være med?

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning

Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning Af Signe Bressendorff og Jakob Trane Ibsen Socialforvaltningen, Københavns Kommune November 2013 Indhold Formål... 3 Introduktion til rapporten...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere