REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00"

Transkript

1 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget Fremtidige planlagte aktiviteter samt tentative aktiviteter på baggrund af nye grupper: Advocacy fyraftensmøde Resolution 1325 fyraftensmøde SEVEN Handlingsplan for ligestilling Kønsnets bidrag Tentativ aktivitetsplan for Refleksionsmøde NGO Forum fremtiden for netværkene/kønsnet 6. Stillingtagen til Tryg s medlemskab 7. Konference Amsterdam 8. Mødedatoer Eventuelt

2 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Signe Borker Bjerre. Referent: Anne Rehder. 2. Præsentationsrunde Tilstede: Susanne Adelhardt Jensen (Mellemfolkeligt Samvirke), Elsebeth Gravgaard (FKN), Olga Ege (Kønsnet), Gitte Weise Hermansen (IBIS), Diana Højlund Madsen (Foreningen for Kønsforskning i Danmark), Jakob Sloth Madsen (AIDS-Fondet), Signe Borker Bjerre (Kønsnet) og Anne Rehder (Kønsnet). Afbud: Stine Junge (UNDP-Nordic), Mette Kristine Tørslev (KULU) 3. Kort opdatering på : For detaljer se beretning Hjemmeside: Vi er ved at få en ny hjemmeside. I samarbejde med NGO Forum og de andre netværk, har vi fået en billigere løsning. På længere sigt kan hjemmesiden køres med meget få omkostninger. Udgifterne til overførslen af den gamle hjemmeside er dog blevet større end forventet, men NGO Forum har valgt at betale dette, da de gerne vil have os med på løsningen. Det ser ud til at være en god løsning, men den ligger ikke helt færdig endnu. Regnskab: Vi har fået bevilget det samme beløb i 2011 som i 2010 minus budgetmargin. Vi har argumenteret for at netværkene fremover skal have en fælles budgetmargin til uforudsete udgifter, som barsel og ekstra arrangementer. Det er blevet vedtaget i NGO Forum. Vi har argumenteret for at netværkene fremover skal have en fælles budgetmargin til uforudsete udgifter, som barsel og ekstra arrangementer. Det er blevet vedtaget i NGO Forum. Vi har endnu ikke de endelig tal for løn og barselsomkostningerne i De skulle snart foreligge. Vi har tilovers fra aktivitetsbudgettet, da vi dels har holdt udgifterne nede, dels havde afsat penge til to aktiviteter, der er blevet rykket Vi skal ansøge om at få pengene overført til 2011-budgettet i foråret. Vi havde dog få penge tilovers i forhold til mange af de andre netværk. Der er i alt fra alle netværkene blevet tilbagebetalt kroner ud af de bevilligede 4 millioner. Som vi igen har kunnet se i år og som er forsøgt viderebragt til NGO Forum, er det ikke så meget udgifter til aktiviteter, der koster noget, det er lønninger, der er den store udgift post. Hvis bare der er en koordinator, kan man lave arrangementer for ret få penge. Egenfinansieringsposten kommer fra deltagerbetaling på kurser og fra betaling af oplæg v. koordinator. Egenfinansieringsposten vores opsparing.

3 4. Fremtidige planlagte aktiviteter samt tentative aktiviteter på baggrund af nye grupper i 2011 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Styregruppe + ligestillings strategi handlingsplan SCR 1325 MENA, Kønsnet, Kvinfo: Køn og nye medier Kvindelige bloggere Kommunikationskursus LGBT arrangement evt. med RBA gruppe og Aids net/ Inddrag SYD MENA og Køn kursus med MENA netværket, EMHRN og KVINFO Evt. kampagne ligestillingspolitikker i medlemsorganisati onerne Seminar med DFM SEVEN RBA arrangement Årsmøde Grupper opstart Mapping af ligestilling + skrøbelige stater UM Advocacy fyraftensmøde Best practices publikation Refleksionsmøde Årsrapportering til NGO Forum Tentative aktiviteter: Mapping af, hvordan der arbejdes med ligestilling og skrøbelige stater i UM. Forhåbentlig ved hjælp af en virksomhedspraktikant. Kommunikationskursus var en stor succes. Vi vil arbejde videre med dette. Best practice indenfor governance i Afrika. Gruppen er ved at lave en publikation, den skal færdiggøres i år.- Arbejdet skal knyttes bedre til arbejdet omkring Gendered Governance konferencen. Vær opmærksom på at Ibis, holder et møde i næste uge om samme tematik. LGBT: Arrangement i samarbejde mellem RBA gruppen, LGBT Danmark og AIDSnet. Udvide forståelsen af køn ved at indtænke LGBT perspektiver. Måske kan man i den forbindelse få besøg fra syd. MENA samarbejde - ide om at forsætte samarbejdet og lave kursus igen Forsat samarbejde med Mikrofinansnetværket. Følge op på sidste års succesfulde arrangement. Forslag om kampagne om ligestillingspolitik i medlemsorganisationerne. Hvilke organisationer har politikker og strategier på området, hvilke har ikke og hvordan kan vi hjælpe dem på vej? Eventuelt med hjælp fra en praktikant. Genopsætte teaterstykket: SEVEN om det at være politisk aktiv i et udviklingsland. Stykket har med stor succes været sat op i Sverige. Det er udarbejdet i samarbejde mellem nordiske skuespillere og politisk aktive kvinder fra udviklingslande. Vi forsøge at ansøge Danidas oplysningspulje, der i år har fået ekstra penge. Lise fra UNDP og Olga er ansvarlige for at skrive et conceptpaper, der skal indsendes 28. januar Edison teatret kunne være en mulig samarbejdspartner. Der skal nok ansøge om omkring kroner. Overvejelse om, hvorvidt der skal afsættes penge til en tovholder i forbindelse med opsætningen.

4 Andre forslag til aktiviteter Susanne forslår at lave et arrangement med Anne Marie Goetz i forbindelse med lanceringen af publikationen om governance i Afrika. Anne Marie Goetz var meget interesseret i at deltage, da vi lavede konference, men hun kunne ikke komme. Diana foreslår at invitere nogle fra syd op, i forbindelse med at de i forvejen er til konference i Amsterdam. Det kunne være interessant at få nogle fra syd til at forholde sig til den danske ligestillingsstrategi i udviklingspolitik. Forslag om at gentage nogle af vores gamle basic kurser. Eksempelvis Gender Basic eller Gender & RBA. Gerne med facilitatorer og oplægsholdere fra den danske ressourcebase. Diana foreslår en udvidelse af den mapping af den danske ressourcebase som DDRN har lavet. Udvidelsen skulle udbygge dokumentet, ved at give indblik i de indsigter der er på området, ud fra eksempelvis små artikler. 5. Refleksionsmøde NGO Forum fremtiden for netværkene/kønsnet Kønsnets fremtid: Vi har fået 16 nye medlemsorganisationer i 2010, hvilket illustrerer, at der forsat er et behov for at netværket, og er en motivation for at ansøge NGO Forum igen. Det er før blevet besluttet, at Kønsnet ikke vil lande blødt. Og at en model derfor kun er bæredygtig, hvis der forsat er et relativt højt aktivitetsniveau. Erfaring viser, at aktivitetsniveauet er afhængigt af, at der er et stærkt sekretariat, der kan koordinere arbejdet. Folk i NGO branchen har for travlt til at deltage i netværk, men mindre der er en god koordinator og tovholder. Det kræver minimum 30 timers koordinatorstilling, for at aktivitetsniveauet er højt nok. Det lyder til, at vi ikke skal regne med en fuldtids koordinatorstilling i en ny periode. Det er derfor nødvendigt at tænke på andre finansieringsformer. Det ser ud til at der er ti netværk, der gerne vil have penge i næste periode, derfor er der nogle af de eksisterende netværk, der ikke kan få støtte. Forslag om en model, hvor de eventuelle midler fra NGO Forum suppleres med et differentieret medlemsgebyr for medlemsorganisationerne, samt penge skaffet gennem fonde eller EU. Der kan være problemer med egenfinansiering og det er et kæmpe arbejde at søge fonde. Vi må hente erfaringer ude fra ved eksempelvis at tale med Eva fra Uddannelsesnetværket om deres erfaringer med medlemsgebyr. Der er snak om, at et fælles sekretariat for netværkene kan være en løsningsmodel, så at en koordinator eksempelvis er ansvarlig for flere netværk eller de slås sammen. Det diskuteres om det er fagligt forsvarligt ud fra en debat om, hvorvidt det er faglighed eller netværkskompetancer der skal til. Der kunne være fordele ved at lave et fællessekretariat. Det kan være risikabelt med koordinatorstillinger, der kun er deltid, idet koordinatorerne så måske søger andre jobs eller lave omfattende konsulentarbejde ved siden af. Signe har indkaldt til et møde med koordinatorerne som forberedelse til NGO Forums refleksionsmøde i næste uge.

5 6. Stillingtagen til Tryg s medlemskab Vi godkender, at Tryg bliver medlemmer. I den forbindelse diskuterede vi vedtægterne- og foreslår at der arbejdes med mere brede rummelige vedtægtsbeskrivelse omkring medlemmer. Endvidere kunne vedtægterne nok trænge til en gennemlæsning og revision. Dette skal gøres i god tid så vi kan sende forslag ud mindst 2 måneder før næste årsmøde. 7. Konference Amsterdam Som udgangspunkt er der ikke penge i budgettet til at betale for styregruppemedlemmers rejse. Der kan dog være undtagelser, hvis rejsen er yderst vigtig for kapacitetsopbygning af Kønsnet, men så vil det oplagt være koordinator der rejser. 8. Mødedatoer 2011 Det tager vi løbende. Der er et ønske om, at møderne fortrinsvist ligger i starten eller i slutningen af dagen. 9.Eventuelt: Kønsnet var med på mødet om den nye handlingsplan for ligestilling i udviklingsarbejde og har siden lavet et skriftligt input. Kønsnet var ligeledes meget aktive på mødet, som Gitte, Elsebeth, Olga, Susanne og Signe deltog i. Vi følger med i den videre proces. Forslag om atm lave et debatindlæg når handlingsplanen ligger færdig, alt afhængig af, hvordan den ser ud. Kønsnets vedtægter skal ændres til årsmødet, sådan at formuleringen om optagelsen af nye medlemmer gøres bredere. Forslag fra Susanne om at inviterer Stinne Bosse som individuelt medlem i Kønsnet. Vi skal holde et møde for nye medlemsorganisationer, så vi kan behov-afklare og præsentere Kønsnet. Styregruppen takker Signe for en rigtig god og engageret indsats, idet det er sidste styregruppemøde med Signes deltagelse. Årsrapport til NGO Forum skal afleveres slutmarts.

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-forum C/O IBIS Nørrebrogade 68B 2200 København N J.nr.: NF 103 Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning

Læs mere

Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007

Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007 Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007 Styregruppens beretning v/elsebeth Gravgaard, forkvinde, Årsmøde 5.december 2007 Rammerne Sekretariatet etableret Fra 1.januar 2007 gik Kønsnet finansielle

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 6. JUNI 2011

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 6. JUNI 2011 Mødetid og sted: Kl. 10.00 Medborgercenter Dalum Dianavænget 15 B 5250 Odense SV Tilstede: Rikke, Nimet, Susan, Lotte, Tagharid, Gitte, Helle (fra Integrationsministeriet), Line, Mai- Britt og Maja Afbud:

Læs mere

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

DEO udarbejdede annoncerne til avisen og plakater til ophængning, der blev rundsendt til biblioteksfilialer, skoler og fagforeninger i området.

DEO udarbejdede annoncerne til avisen og plakater til ophængning, der blev rundsendt til biblioteksfilialer, skoler og fagforeninger i området. Til Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E-2-tv. 1610 København V 28. januar 2014 Hermed afrapportering for bevilling B201205 til et pilotprojekt til at afprøve nye metoder til at øge netværksdannelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab.

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Ifm. revisionen af regnskabet for 2011 manglede der regnskaber fra

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere