Årsberetning og Regnskab 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning og Regnskab 2010"

Transkript

1 Årsberetning og Regnskab 2010

2 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske udvikling, skabe ramme for et rigt kulturliv, synliggøre de kulturelle tilbud og placere området på det nationale og internationale landkort. Kultursamarbejdets konkrete mål er - ifølge foreningens vedtægter: at støtte og rådgive kulturstederne, at informere om og markedsføre regionens kulturtilbud, at forene de kulturelle kræfter i regionale netværk, at inspirere og udvikle tværgående kulturprojekter, at koordinere større strategiske satsninger. Kultursamarbejdet har i 2010 arbejdet med 5 indsatsområder Videreudvikling af netværket. Strategisk udvikling i forhold til turisme/ erhverv Kultursamarbejdet i et internationalt perspektiv Markedsføring Kompetenceudvikling Kultursamarbejdets medlemmer er Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 53 kulturinstitutioner, der er hjemmehørende i de 6 kommuner. Kultursamarbejdet har fået 4 nye medlemmer i 2010: Galleri Krinkelkrogen, Herning, Midtpunktet Thyholm, Hvidbjerg, Foreningen Lystbækgaard, Ulfborg og Billedskolen Tryllestaven, Tarm. Det følgende er en beretning om Kultursamarbejdets virke i 2010 med resultatopgørelse og regnskab. Nye medlemmer i 2010: Galleri Krinkelkrogen, Herning, Midtpunktet Thyholm, Hvidbjerg, Foreningen Lystbækgaard, Ulfborg og Billedskolen Tryllestaven, Tarm.

3 2 1. Videreudvikling af netværket i Kultursamarbejdet Resultatmål Medlemsaktiviteter i form af kurser, internatkurser, fyraftensmøder m.v. Generalforsamlingen holdes i kommunerne på skift Revidere vision for Kultursamarbejdet Være opsøgende overfor potentielle nye medlemmer. Evaluering af Kulturfestival Mørket som afsæt for videreudvikling af fremtidig fælles satsning Ny større fælles satsning Resultater Medlemsaktiviteter har været deltagelse i det strategiske udviklingsarbejde, generalforsamling, Kulturspot og kurser. Kulturspot er nærmere beskrevet under indsats 4. Kursus- og kompetenceudvikling er nærmere beskrevet under indsats 5. Generalforsamlingen blev holdt på Museet for Religiøs Kunst med Lemvig Kommune som kulturværter. Vision er blevet revideret og forelægges Generalforsamling Kultursamarbejdet har optaget 4 nye medlemmer i 2010: Galleri Krinkelkrogen, Midtpunktet Thyholm, Foreningen Lystbækgaard og Billedskolen Tryllestaven. Kulturfestival Mørket er evalueret i en rapport udarbejdet af sekretariatet. Evalueringen blev præsenteret på opstartsmødet for Kulturfestival 2013 på RemisenBrande den 6. december Vedtaget på Generalforsamling 2010 at gennemføre en festival i Kultursamarbejdet styrker det tværgående samarbejde mellem kultursteder og kommunerne. Det skaber rammer for at netværke og realisere kultursamarbejdets vision og mål. På generalforsamlingen blev det vedtaget at gennemføre en festival i Konsolideringen af netværket og mødet mellem medlemmer er i 2010 sket gennem Kultursamarbejdets kurser, fyraftensmøder, generalforsamling og medlemmernes deltagelse i det strategiske udviklingsarbejde af Kultursamarbejdet forskellige personer fra 45 medlemsinstitutioner har været på et kursus eller deltaget i et fyraftensmøde. 35 medlemsinstitutioner var tilmeldt årets generalforsamling. 17 institutioner er aktive i en eller flere arbejdsgrupper.

4 2. Strategisk udvikling i forhold til turisme, erhverv og uddannelse. 3 Resultatmål Handleplan 2010 Turisme: Afdække samarbejdsflader og strategiske muligheder Identificere andre aktører/netværk, der er potentielle samarbejdspartnere. Markedsføring af arrangementer Der er nedsat en arbejdsgruppe. Der er fokus på vidensdeling netværk og samarbejde med turistaktørerne (foreninger, råd, mv.) afdækning af fælles interessefelter og strategiske samarbejdsmuligheder i fht Kulturfestival 2013 samarbejde om udvikling af og markedsføring turismefokuseret kompetenceudvikling. Ny aftale med kultunaut for 2011 og 2012 indeholder en målsætning om at udvikle produktet i tæt dialog, herunder den tyske og engelske platform på kulturspot.dk Erhverv Uddannelse Der er etableret en arbejdsgruppe Der er pt. ikke etableret en arbejdsgruppe Der er udpeget 3 strategiske indsatsområder: turisme-, erhverv og uddannelse. Målet er både at styrke dialogen, etablere netværk og udvikle konkrete samarbejder. Modtager af KulturPris 2009 Ulrik Skeel, Odin Teatret Modtager af KulturVækstPris, 11 BGK elever Dansk Talentakademi

5 3. Strategisk udvikling i forhold til det internationale perspektiv 4 Resultatmål Kontakt gennem Central Denmark EU Office Arrangere temamøder, m.v. Udvikling af engelske lag Etablere et tysk lag af hjemmesiden Repræsentere Kultursamarbejdet i internationale sammenhænge Udvikling af den tyske og engelske platform på kulturspot.dk Afdække perspektiver for eventuelle konkrete indsatser, herunder deltagelse i Århus2017 Resultater Central Denmark EU Office orienterer løbende om partnersøgninger m.v. Sekretariatet orienterer om internationale emner i særskilte nyhedsmail til medlemmerne. Der er afholdt 1 temamøde om EU og kulturen Udvikling af kultursamarbejdet.dk afventer opbygning af ny hjemmeside i Udvikling af kultursamarbejdet.dk afventer opbygning af ny hjemmeside i Deltog i mødet Nordiske Stafetter i Århus den 24 oktober Udvikling af det engelske og tyske lag på kulturspot.dk udvikles i samarbejde med arbejdsgruppe 2 og KulturNaut. Kulturfestival 2013 indgår i regional kulturaftale med særligt fokus på den internationale dimension. Kulturfestival 2013 som brobygning til Kulturfestival 2017 som del af Århus Indsatsen i forhold til det internationale perspektiv skal ses som flerstrenget. Indsatsen omfatter: et internationalt perspektiv på Kultursamarbejdet som organisation/model servicering af de enkelte kultursteder i relation til internationale emner kulturregional markedsføring af arrangementer evt. indgå i konkrete internationale aktiviteter

6 4. Markedsføring. Resultatmål Evaluering af kulturspot i perioden Udarbejdelse af ny aftale fra 2011, hvor det et mål, at markedsføring i ugeaviserne skal omfatte hele geografien Udvikling af den engelske og tyske aktivitetskalender under kulturspot.dk Evaluering af Udvikling af den engelske version. Etablering af en tysk version. Udsendelse af elektroniske Nyhedsbreve. Kultursamarbejdet skal præsenteres på Facebook Uddeling af Kulturpriser. Gøre Kultursamarbejdet synligt Resultater Der er ikke foretaget en evaluering. Det er vedtaget kun at forlænge den gældende aftale med henblik på at drøfte og afklare den fremadrettede markedsføring af Kulturspot. Der er indgået en 2-årig aftale med De Bergske, HerningBladet og Focus og dermed omfatter aftalen hele geografien. Der arbejdes med udviklingen. Dette skal realiseres i samarbejde med KultuNaut og arbejdsgruppe 2. har en række tekniske begrænsninger. Afventer etablering af ny set-up for hjemmeside. Afventer etablering af ny set-up for hjemmeside. Der er udsendt 2 elektroniske Nyhedsbreve i Afventer etablering af ny set-up for hjemmeside. Kulturpriserne blev for tredje gang uddelt i forbindelse med generalforsamlingen Oplæg på konferencen Danske Kulturdage Holstebro 4. marts 5 Kultursamarbejdets fælles markedsføring sker gennem og den ugentlige aktivitetskalender, der husstandsomdeles gennem Ugeaviserne. Der er indgået en ny aftale med Herning Bibliotekerne om varetagelse af det redaktionelle ansvar for perioden Herning Bibliotekerne varetager redaktionen af de ugentlige udtræk, der bringes i De Bergske Blade. Herning Bladet og fremover også i Focus. Derved når den trykte kalender ud til alle husstande i kulturregionen. Antallet af indtastede arrangementer i en 14 dages periode ligger i gennemsnit på ca. 700 arrangementer. Antallet af besøgende var i 2010 på godt unikke besøgende i gennemsnit om måneden. Kulturspot har fået en brugervenlig mobilside: kulturspot.mobi og Kulturspot har nu sin egen profil og fanside på Facebook. Der er indgået en ny aftale med Kultunaut for perioden Som en del af aftalen indgår et samarbejde om udvikling af Kultunaut og Kulturspot. KulturPrisen 2009 tildeltes Ulrik Skeel, Odin Teatret. KulturVækstPrisen 2009 blev tildelt til 11 elever ved Billedkunstnerisk Grundkursus, Dansk Talentcenter.

7 5. Kompetenceudvikling Resultatmål Der gennemføres min. 15 kursusdage Resultater Der er gennemført et kulturlederkursus med internat og 9 redskabskurser fordelt på 4 IT-kurser, 3 kommunikationskurser samt et kursus i henholdsvis projektledelse og Budget og regnskab. I alt 17 kursusdage. 6 2 kurser blev aflyst som følge af for få tilmeldinger. 1-2 temaarrangementer /fyraftensmøder Videreudvikling af kulturlederkursets modul 10 Alle kurser evalueres skriftlig efter afslutning. Forslag til kurser til 2011 sendes i høring i foråret Udvikling af flerårig strategi for kursus- og kompetenceudvikling. Udvidelse af arbejdsgruppe 5, der medvirker til videreudvikling af kursusdelen. Kontakt til medlemmer, der ikke har benyttet sig af kursustilbuddene Der er afholdt 2 fyraftensmøder Der er afholdt et 2-dages kulturlederkursus hvor 19 kulturledere deltog. Alle kurser er evalueret skriftligt Høringsrunden er gennemført Der er udarbejdet en status på kurser for perioden med anbefalinger til indsatsen fremover. Antallet af medlemmer er pt ikke forøget. Der er taget kontakt til de brugere, der aldrig har benyttet sig af Kultursamarbejdets kursustilbud. I 2010 blev der gennemført 9 redskabskurser og 1 kulturlederkursus i alt 17 kursusdage. Der er afholdt 2 fyraftensmøder: et om EU og Kulturen ved Central Denmark EU Office og et om Den digitale værktøjskasse ved Seismonaut. Kursustilmeldingerne foregår on-line. Sekretariatet orienterer løbende pr. om udbud, tilmeldingsfrister og ledige pladser. I alt 140 kursister, fordelt på 108 forskellige deltagere fra 35 kultursteder har været på kursus. I alt 43 kultursteder har deltaget i et kursus eller fyraftensmøde. Der er overvejende tilfredshed med kurserne. En samlet evaluering giver følgende vurdering af kurserne som helhed: Evaluering af kurserne som helhed 7% 2% 56% 35% Særdeles godt Meget godt Neutral Mindre godt

8 7 Regnskab 2010: Udgifter Budget 2010 Regnskab 2010 Kurser, foredrag og temadage Netværksmøder Strategisk Udvikling (aktiviteter) Professionel bistand Fremtidig fælles satsning - opsparing Opfølgning på Kulturfestival Mørket Generalforsamling Befordring sekretariat Diverse Host Kulturpris Kulturspot KultuNaut I alt udgifter Indtægt: Overgangsordning Kommunalt tilskud Kultursteder Kulturaftale vedr. Kulturpris Kulturfestival Mørket anvendt i I alt indtægter Årets resultat

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010 Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: Marts 2010 Året 2009 har været præget af en historisk tilbagegang i vores branche, med det resultat at hovedparten af branchens virksomheder

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3

Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 15.30 Kunstudvalget og Bent Birk deltog i pkt. 41 kl. 14.30 Pkt. Tekst Side 32 Orientering

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 31. oktober 2013 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Birthe Helth, Eva Sommer-Madsen, Carsten

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget

Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget Dato: 11-05-2011 Tidspunkt: 17:00 Sted: Deltagere: B101 Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christense

Læs mere

Foto: fra forberedelserne til Aquarium

Foto: fra forberedelserne til Aquarium Foto: fra forberedelserne til Aquarium Virksomhedsplan 2014/2015 Herning Musikskole Virksomhedsplan 2014/2015 Indhold Virksomhedsplan... 4 Statusbeskrivelse pr. april 2014... 5 Formål... 6 Musikskolens

Læs mere

STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING

STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Arbejdet med Strategi 2015-2017 blev påbegyndt i foråret 2014. Med udgangen af 2014 blev det færdiggjort, blev præsenteret og besluttet af bestyrelsen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad Januar 2009 december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan for 2015 indsatser og aktiviteter, er en del af rådets

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem

Samarbejdsaftale. mellem Samarbejdsaftale mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande og Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og uddannelsesinstitutioner om aktiviteter i tilknytning til Uddannelsesby Herning Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere