Årgang No. 2. Stor tak til vore rally-sponsorer SHELL, Ringkøbing Bank og Ringkøbing Landbobank!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 2002 - No. 2. Stor tak til vore rally-sponsorer SHELL, Ringkøbing Bank og Ringkøbing Landbobank!"

Transkript

1

2 fotos - Thorbjørn Brunander Sund Forside : Charmerende 21-årige Melissa Saggers kom sammen med sin far Cobby Moore fra Biggin Hill til rally i en Prentice. På fotografens spørgsmål om, hvem der var chef ved styregrejerne, pegede den stolte far omgående på sin datter... Årgang No. 2 2 EAA medlemskab 3 Leder 4 Generalforsamling 7 Nyt æresmedlem 8 Jetprofessorens magister 9 Rallygæster i farver 2002 (1) 10 Rally-dagbog & awards 14 En Harvard i hænderne 15 Skåneturen 16 Wing-to-wing with the Chip-chaps 17 AAA - Siden sidst 18 Fly-sik 19 OY-SIK 20 Tanker om prøveflyvning Indhold: 21 Told & moms af fly og flydele 22 Glimt fra Flyvningens Barndom 24 KZ II 28 Rallygæster i farver 2002 (2) 29 OY-VSG - Vagns Hummelbird 30 Ultimate / Jens Toft 75 år 31 Ledningsdimensioner 31 Nye Young Eagles 32 Klubture & debriefing 33 Aktivitetskalender 34 Flyvningens Dag i Randers 35 Køb & Salg 35 Nye medlemmer / Gaver 36 Klubbens adresser Bagside : Masser af fly og mennesker ved årets meget vellykkede 35. Internationale KZrally. Tak til Kirsten Rungholm, DAT, for bagsædeturen i YAK-52, hvorunder dette skud blev taget. Fra redaktionen til læserne! Du sidder nu med et meget omfangsrigt nummer af Veteranflybladet i hånden. 36 sider med mange forskellige flyrelaterede emner. Det har været dejligt at have overskud af stof - og trods det store sideantal har vi alligevel været nødt til at skubbe et par projekter foran os. Hjælp os med, at den situation kommer til at gælde hvert eneste af de kommende numre. Vi takker også for forslag til nyt navn til bladet. Som formanden præciserer i sin beretning, var der IKKE tale om et nyt navn til klubben, men KUN til bladet - hvilket i øvrigt er et simpelt krav fra postvæsenet. Vi beklager den upræcise formulering i sidste nummer. Bestyrelsen vil nu drøfte forslagene, så I kan sikkert se resultatet på forsiden af næste nummer! Rigtig god sommer til Jer alle i ind- og udland! Stor tak til vore rally-sponsorer SHELL, Ringkøbing Bank og Ringkøbing Landbobank! Experimental Aircraft Association - Hvordan bliver man medlem? Selv om KZ & Veteranfly Klubben fungerer som EAA Chapter 655, er du som klubmedlem ikke automatisk medlem af EAA hovedorganisationen i USA. Medlemskab af det internationale EAA koster US$ 40 pr. år samt US$ 16 for porto. Som medlem får du tilsendt 12 numre årligt af Sport Aviation, EAA s medlemsblad, som hver måned er på ca. 100 sider. Dette blad er simpelt hen guld værd for experimental-folket! Sport Aviation er fyldt med gode og interessante artikler. Der er masser af fotos, de fleste i farver. Der er også en del annoncer, som er relevante for hjemmebyggere. Og hvorfor begå alle fejlene selv? Lær af de andres. Ligeledes er der hver måned artikler med praktiske råd og tips, som kan få et byggeprojekt til at glide noget lettere. Enhver aktiv hjemmebygger tjener derfor hurtigt de US$ 56 ind, som medlemskab og porto koster. EAA har et Chapter Bonus Program som indebærer, at klubben for hvert nyt medlem indmeldt af vort Chapter 655, får en retur-kommission eller bonus på USD 10,00. Alt hvad du skal gøre, er at ringe til klubbens kasserer og få en speciel tilmeldings-blanket. Du udfylder blanketten og sender den sammen med din betaling eller dit kreditkortnummer til Experimental Aircraft Association P.O. Box 3086, OSHKOSH, WI , USA Fax: Du kan også faxe den på ovennævnte fax nummer. Når du rekvirerer den specielle blanket hos kassereren, bliver det ikke dyrere for dig, men du sikrer klubben en bonus. På forhånd tak! Prøv at checke web-adressen www. eaa.org hvor du vil finde yderligere information om EAA og deres aktiviteter. ISSN KZ & Veteranflyklubben 2/2002

3 Aeronautiske mærkedage leder Erik Krogh-Rasmussen formand Vi mennesker har brug for de mærkedage, som for en kort stund giver os anledning til at reflektere over bemærkelsesværdige hændelser i fortiden, sætte disse i relation til nutiden og - ikke mindst - skabe drømme om fremtiden. Det seneste KZ Rally var en mærkedag. Det var 35. gang, dette rally blev afholdt, og at dømme efter de umiddelbare positive reaktioner, var dette rally en værdig mærkedag. Det var ikke alene vejret, der var med os, såvel i Stauning og som i resten af Skandinavien. Det var også samarbejdet omkring forberedelserne og gennemførelsen af det 35. Int. KZ Rally som bidrog til et yderst vellykket arrangement. Endelig i år var det lykkedes at få etableret et rigtig godt teamwork, bestående af hjælpere fra Dansk Veteranflysamling, Flyveklubben RST, Brande Falskærmsklub og en række frivillige hjælpere (klubmedlemmer og forhåbentlig kommende klubmedlemmer), der havde meldt sig fra det ganske land. Denne positive udvikling vil vi arbejde hårdt med at få udviklet yderligere, så sliddet med etableringen af rallyet oven i købet kan gå hen at blive en fornøjelse for de hjælpende deltagere. På dette sted skal der derfor lyde en - stor tak - til alle involverede hjælpere ved dette års rally. Tilbage til mærkedagene. Hvilke andre aeronautiske mærkedage har vi ellers i år? Det er i år 75 år siden, Charles Lindbergh gennemførte sin legendariske soloflyvning med sit Ryan monoplan - Spirit of St. Louis - fra Long Island til Paris - tænk sig at det kun er 75 år siden, at denne begivenhed var medvirkende til, at gøre flyvningen til dagligdag i national og international samkvem. En anden begivenhed i år er 50 året for opstarten af EAA Air Venture i Oshkosh, hvor KZ&Veteranflyklubben i 1976 i samarbejde med Statens Luftfartsvæsen under BL 2-2 ordningen startede amatørbyggeordningen her i Danmark i regi af EAA 655. Hvad kan vi i øvrigt bruge mærkedagene til? Vi kan bl.a. bruge dem til at definere en ny form for et bedre og mere resultatorienteret samarbejde blandt alle mennesker i dette land med interesse for den rekreative flyvning. Uden et mere effektivt sammenhold/samarbejde må vi se i øjnene, at den rekreative flyvning vil komme til at lide en krank skæbne i de nærmeste år fremover. Se blot på den stigende mængde af restriktioner og lukning af flyvepladser her, der og alle vegne. Klagesang indenfor de enkelte områder af den rekreative flyvning har vist sig at være ineffektiv og ren spild af kostbar tid. Jeg har en sikker fornemmelse af, at endnu flere af KZ&Veteranflyklubbens medlemmer godt vil yde et ærligt stykke arbejde, for derved at være med til at bevare fortiden, præsentere nutiden og forbedre fremtiden så vore drømme indenfor den rekreative flyvning kan virkeliggøres - på trods af mange odds imod. Ny ansvarshavende redaktør af Erik Krogh-Rasmussen Lisbeth Seemann har af helbredsmæssige grunde anmodet bestyrelsen om at blive fritaget for forpligtelsen med opgaven som ansvarshavende redaktør efter udgivelsen af dette klubblad. Den samlede bestyrelse vil hermed takke Lisbeth for det kæmpe arbejde og den sjæl, hun har lagt i det krævende fritidsarbejde, der er forbundet med udgivelsen af klubbladet. Vi er glade for, at Lisbeth ikke helt slipper tøjlerne, men fortsætter som menigt medlem af vort bladudvalg. Bestyrelsen har herefter anmodet vort unge medlem (og lay-out mand) i bladudvalget, Thorbjørn Brunander Sund, om at påtage sig opgaven som ny ansvarshavende redaktør, hvilket han har accepteret. Bladudvalget består fortsat af Lisbeth Seemann, David Joelsen, Knud Jørgensen og med Thorbjørn Brunander Sund, nu som ansvarshavende redaktør. God arbejdslyst! Jeg glæder mig meget til det fortsatte gode og konstruktive samarbejde i bladudvalget og med alle Jer bidragydere. I er meget velkommen til at ringe, skrive eller e til mig med kommentarer, spørgsmål, forslag og konstruktiv kritik. Venlig hilsen Thorbjørn Artikler, billeder o.l. bedes fremover sendt til Thorbjørn Brunander Sund Søndervang Tistrup / KZ & Veteranflyklubben 2/2002 3

4 KZ&Veteranflyklubbens Generalforsamling 2002 ODA (3:3) Eivind Kramme foto referent - Kaj Weldingh fotos - Thorbjørn Brunander Sund Generalforsamlingen - afholdt 7. juni 2002 i Stauning - indledtes med, at Klubbens formand, Erik Krogh- Rasmussen (EKR) bød velkommen, hvorefter han gik over til første punkt på dagsordenen. Pkt. 1. Valg af dirigent EKR oplyste forsamlingen om, at Bestyrelsens forslag til dirigent var Eivind Kramme. Da ingen havde noget at indvende mod dette, blev Eivind Kramme (EK) valgt. EKR overlod nu podiet til EK, der veloplagt tog fat på opgaven, efter at have iført sig en passende hovedbeklædning, nemlig hans fars gamle flyverhjelm fra, da han fløj Heinkel i (For dem der ikke måtte vide det, er EK søn af selveste Viggo Kramme). Efter at EK havde takket for valget, konstaterede han, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og som sådan lovlig og beslutningsdygtig. Der lød ingen indvendinger, og EK overlod derefter ordet til EKR. Pkt. 2. Formanden aflægger beretning på bestyrelsens vegne. På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne byde velkommen til den 34. generalforsamling i KZ&Veteranfly Klubben. De af jer, der var med fra starten, vil mindes, at der blev afholdt et KZ flytræf på Spjald flyveplads i KZ&Veteranfly Klubben blev stiftet den 31. maj 1969 og det 2. KZ Rally blev igen afholdt på Spjald flyveplads. De følgende år blev KZ Rallyerne holdt på hhv. Egeskov, Nakskov, Rø og Viborg flyveplads, for derefter og siden 1974, at blive afholdt her på Stauning Lufthavn. Det 35. KZ Rally kan med god ret kaldes en af milepælene i klubbens korte historie. Set retrospektivt har vi haft mange milepæle, hvor jeg her blot vil nævne nogle få stykker, som de fleste af jer vil huske, men som ind imellem er meget godt at blive mindet om. I 1975 stod klubben fadder til opstarten af Dansk Veteranflysamling, der nu ved egen kraft har nået meget bemærkelsesværdige resultater her i Stauning. I 1976 startede klubben amatørbyggeordningen i EAA regi og i samarbejde med SLV under BL 2-2 ordningen. Den 1. januar 2001 var klubben medvirkende til stiftelsen af den selvejende fond Avedøre Aeronautiske Aktivitetscenter, også kaldet AAA-fonden. Jeg har bedt formanden for AAA-fonden, Eivind F. Kramme, supplere beretningen med en kort staderapport fra Avedøre gl. flyveplads, her 1½ år efter opstarten. Jeg går ikke for vidt, når jeg siger, at KZ&Veteranfly Klubben lever og har det godt. Vi har haft en tilgang af 38 nye medlemmer i det forgangne år. Vi har ved regnskabsafslutningen noteret, at 56 medlemmer ikke (endnu) har fornyet medlemsskabet, hvilket betyder en netto-reduktion på 18 medlemmer. Summa summarum har klubben nu i alt 807 medlemmer. Klubturene I det forgangne år fulgte vi traditionen med en forårstur, en sommertur og en sensommertur. Vi har genoplivet forårsturen til vort gamle danske land i Skåne. Vore venner i bl.a. Simmelsberg og Tommelilla ser ud til at være glade for, at vi besøger dem. Sommerturen gik til England med stor modtagelse hos vore venner i Biggin Hill / Rochester. Dicky Bird fra Salisbury assisterede på turen med vigtig lokalkendskab i Sydengland med Bodmin som vestligste destination på turen. Sensommerturen gik til Nordholz/ Spica, selvom vejguderne ikke viste sig fra - den Mogens mest Wahl, venlige Stauning side Flyvesikkerhed Ved sidste års generalforsamling berettede jeg kort om klubbens deltagelse ved de indledende møder i SLV regi vedr. flyvesikkerheden inden for privatflyvningen. I det forløbne år har vort medlem Knud Jørgensen deltaget i møderne omkring flyvesikkerheden på klubbens vegne (Knud er pensioneret luftkaptajn og Glastar-bygger). Der har i det forløbne år været afholdt 7 møder i 3 forskellige fora - Rådet for større flyvesikkerhed, Flysikpilotgruppen og SLV s arbejdsgruppe Sik-Forum. Sidstnævnte arbejdsgrupper tager primært sigte på flyvesikkerheden indenfor GA flyvningen. Det er tanken, at landets flyveklubber vælger en repræsentant som deltager i Flysik-pilot møderne, som efterfølgende holder klubmedlemmerne orienteret om alle tiltag, der kan være med til at styrke flyvesikkerheden. Da KZ&V s medlemmer er spredt ud over det ganske land, er det mest nærliggende og bruge vort klubblad til at kommunikere alle relevante Flysik budskaber ud til medlemskredsen via en Flysik spalte i vort klubblad. SLV har just udsendt den første udgave af bladet OY-SIK, der fremover tænkes udgivet 4 gang om året. Knud Jørgensen har sikret sig en stak af det første OY-SIK blad til uddeling her på rallyet. 4 KZ & Veteranflyklubben 2/2002

5 Erik Krogh-Rasmussen Gebyrudvalget Niels Bentin Nielsen repræsenterer klubben i dette udvalg. Der har i det forløbne år kun været afholdt et møde i september måned sidste år. Meget tyder på, at dette udvalg vil blive nedlagt, efter at Flyvesikringstjensten er blevet udskilt fra SLV. Årsagen er, at en ekstraordinær bevilling til opretholdelse af gebyrudvalget helt og holdent vil blive aftrappet over de kommende 5 år. Rigsrevisionen er gået ind i sagen og har i sin rapport, udgivet i januar 2002, underkendt SLV s gebyrpolitik. Skulle det efterfølgende resultere i, at gebyrerne skal beregnes efter de faktisk afholdte omkostninger - ja, så ser der ikke ud til at være mening i at opretholde af gebyrudvalget. Kontaktrådet for Statens Luftfartsvæsen (SLV) Ole Lindhardt har repræsenteret klubben i dette udvalg. Der har været afholdt 2 møder i den forløbne periode, hvor der ifølge Ole ikke har været nogen sager, der have direkte interesse for klubben. Grundet bestyrelsens manglende initiativer til behandling i kontaktudvalget foreslår Ole Lindhardt, at klubbens mandat i udvalget nedlægges. Den afgående bestyrelse har taget dette forslag til efterretning. Forslaget vil blive et punkt til drøftelse og endelig stillingtagen i den nyvalgte bestyrelse. Bladudvalget I det forløbne år har vi fået styrket ressourcerne i bladudvalget, så Lisbeth Seeman og David Joelsen dermed har fået en hårdt tiltrængt assistance af Knud Jørgensen og Thorbjørn Brunander Sund, som begge har stor erfaring med redigering og udgivelse af klubblade. En del af vore medlemmer har med positive tilbagemeldinger kommenteret det layout lift som vort seneste klubblad har undergået. Målet med dette lift skulle gerne være med til at give klubbens vigtigste kommunikationsmedium en mere læsbar og spændende opsætning. I det seneste klubblad blev der efterlyst kreative forslag til et ændret navn til klubbladet. På grundlag af den respons vi har fået, medgiver jeg, at den valgte formulering kan give anledning til en fejlfortolkning i retningen af, at det er et ny navn til klubben der bliver efterlyst. Jeg vil dog straks rette enhver misforståelse, idet konkurrencen alene går ud på at finde et muligt nyt navn til klubbladet - et navn der måske bedre afspejler bredden inden for de gøremål og interesser, der nu danner grundlaget for KZ&Veteranfly Klubben. KZ-Hjemmesiden (www.kzclub.dk) Klubbens hjemmeside er efterhånden rigtig godt besøgt. Siden årsskiftet 1999/2000 har der været besøg. Dette svarer til et statistisk gennemsnit på besøg om dagen. Vi vil arbejde videre med de servicemuligheder, som hjemmesiden vil kunne tilbyde vore medlemmer, ved f.eks. at sende byggehåndbogen og andre publikationer ud på siden. Herefter følgende indlæg til beretningen: 1. Chaptersekretær David Joelsen Jeg ønsker allerførst at forklare, at mit fravær fra generalforsamlingen i år ikke skyldes manglende interesse, men udelukkende en simpel forveksling af datoer. Pinligt men sandt - og så er det hermed sagt. Skal jeg fortælle, hvad der er sket det sidste års tid, er den altoverskyggende begivenhed Knud Christensen s tiltrædelse som ny PU formand. På en eller anden måde faldt tingene bare på plads, og Knud sagde ja-tak. Vi har allerede holdt det første PU møde, og formanden har det som en fisk i vandet. Ud over dette har Knud den klare strategi, at eksperimental ordningen skal holdes så simpel som mulig for byggerne, hvilket også var temaet for den præsentation, der blev holdt på hjemmebyggerdagen i Ringsted. Dette blev modtaget meget positivt. Af sager til behandling har der været en hel del. Der er udstedt XLDB til 3 fly og yderligere 3 er kommet under prøveflyvning. Dermed er gruppen af færdige fly vokset betydeligt. Kigger man i den anden ende, er der kun ansøgt om tilladelse til ét fly, så tilgangen er lidt tynd. Af kommende arbejder for PU har vi et spændende emne. Sådan som det forholder sig i øjeblikket, så har kun byggeren eller byggerne (hvis der er flere) ret til at vedligeholde deres fly. Bliver et eksperimental fly solgt eller overdraget til en anden person, så må kun et værksted stå for vedligeholdelsen. Med baggrund i et møde med det svenske EAA, fandt vi ud af, at de havde en ordning, hvor en ny ejer af et eksperimental fly kunne uddannes og få diplom til at vedligeholde flyet. En sådan ordning har flere fordele, deriblandt at det bliver nemmere at kunne sælge sit fly, da vedligeholdelsen forsat kan være økonomisk overkommelig. Vi kigger på mulighederne og vil drøfte dette med SLV. Så er der også det med kurserne. Med den for tiden noget lave tilgang i byggeansøgningerne kan det være svært at fylde kurserne op. Men helt galt er det med systemkurset. Vi mangler såvel en instruktør som en revision af kompendiet. Hermed en opfordring til de kyndige af jer, som måske kunne overtales til at komme til hjælp (man kunne være flere om det). Alternativet er, hvis det ikke lykkes, at sende folk på kursus hos det svenske EAA de holder nemlig samtlige kurser med jævne mellemrum. Vad tycker ni? KZ & Veteranflyklubben 2/2002 5

6 Poul Horsdal Til slut vil jeg nævne, at den nye revision af byggehåndbogen er på trapperne. Det har kun taget 2 år at sætte mig ind i alle aspekter af chaptersekretær-jobbet (selv om Kai Christensen tålmodigt stadig står mig bi fra tid til anden). Og derudover har jeg brugt en rum tid på at løse praktiske problemer omkring selve rettelserne. Men den er ved at være der! 2. Strut Nordjylland v. Poul Horsdal Poul Horsdal berettede om Strut Nordjyllands aktiviteter i årets løb. Arbejdet med DVs Chipmunk skrider godt fremad, lærredsarbejdet er færdigt, og man går i gang med samling og maling til efteråret. Et andet veteranfly, en Cessna 140 fra 1950 er færdigrestaureret, mens en mere af samme slags befinder sig under restaurering. En Turbulent venter på prøveflyvningstilladelse, som snart skulle være på trapperne. Et medlem har nylig købt en YAK 52, og endelig har et andet medlem startet et KZ VIII projekt. Strut Nordjylland har bistået en nordjysk flyveklub med deres årlige fly-in på Års flyveplads, der sidste år samlede 25 fly. Det finder i år sted 24. august. 3. AAA-Fonden v. Eivind F. Kramme Dirigenten EK tog nu selv ordet for i sin egenskab af formand for AAA- Fonden at fortælle om denne. AAA er rent juridisk bygget op som Dansk Veteranflysamling. Det vil sige en erhvervsdrivende fond der tager sig af aktiviteter, ejer bygninger m.m. og så en støtteforening, Avedøre Hangarens Venner. AHVs enorme forarbejde igennem mange år er nu blevet cementeret med dannelsen af AAA, hvilket AHV fortjener en stor tak for. AAA har i øvrigt en vigtig støtte i Hvidovre Kommune og Skov- og Naturstyrelsen samt accept fra Naturklagenævnet som har blåstemplet aktiviteterne, specielt omkring start / landingsbanen. AAA eksisterer og lever, og som EK udtrykte det: Et nyt barn er holdt over dåben på Djævleøen. Med disse indlæg overlod formanden den samlede beretning til generalforsamlingens afgørelse. EK konstaterede dernæst på bifaldet, at formandens m.fl. beretninger var taget til efterretning, og overlod nu ordet til kassereren. Pkt. 3. Kassereren fremlægger regnskabet. Karsten B. Hansen ( KBH ) præsenterede nu årsregnskabet, som han gennemgik med sin sædvanlige grundighed. Som følge af kritik fra sidste år var en del poster fra Rallyet denne gang nøje udspecificeret. Dernæst blev regnskabet for KZ- Fonden fremlagt, og KBH forklarede samtidig Fondens formål : Restaurering og vedligeholdelse af KZ- fly. Midlerne stammer dels fra ekstra indbetalinger fra medlemmer ved kontingentopkrævningen, dels fra provenuet ved salg af KZ-dele fra lageret i Avedøre. Egenkapitalen er i øjeblikket på kr EK spurgte nu forsamlingen, om der var spørgsmål til regnskabet, og da dette ikke var tilfældet, konstaterede EK at regnskabet var behørigt underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer samt 2 interne revisorer og den eksterne statsautoriserede revisor. Regnskabet for kunne derfor betragtes som vedtaget. Pkt. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg var i år Jørgen Bornæs, Karsten B. Hansen og Erik Krogh- Karsten Brendstrup Hansen Rasmussen som alle havde tilkendegivet, at de var villige til genvalg. Da ingen andre kandidater havde ønsket at stille op, blev alle tre genvalgt. Lisbeth Seemann har i årets løb ønsket at træde ud af bestyrelsen, og suppleanten Viggo Christiansen har derfor måttet træde til som bestyrelsesmedlem. Da som sagt ingen andre kandidater havde meldt sig, blev Viggo Christiansen valgt ind i bestyrelsen som fuldgyldigt medlem. Bestyrelsen vil i øvrigt gerne her benytte lejligheden til at udtrykke en stor tak til Lisbeth Seemann for hendes mangeårige engagerede og uegenyttige arbejde i klubbens bestyrelse. Som ny suppleant foreslog EKR nu Thorbjørn Brunander Sund. Et ungt menneske, som på trods af sine kun 28 år har været med til samtlige Stauning-Rallyer i 24 år! Med en sådan rekord var det klart, at Thorbjørn blev valgt. Pkt. 5. Valg af revisorer. På valg var Niels Bentin Nielsen og Vagn Tyrsted Rasmussen. Sidstnævnte ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Bjarne Gren indstillet og valgt. Klubbens interne revisorer er dermed Niels Bentin Nielsen og Bjarne Gren. Pkt. 6. Indkomne forslag. To forslag var indkommet, men indleveret for sent og vil derfor blive drøftet under eventuelt. 6 KZ & Veteranflyklubben 2/2002

7 Eivind Kramme med Orla Gravesens forslag til græsbane på EKVJ Pkt. 7. Eventuelt. EKR fik ordet og foreslog, at Bertel Kring blev udnævnt til æresmedlem af Klubben som en påskønnelse af hans store indsats gennem årene for veteranflysagen. Forsamlingen vedtog dette med applaus. Orla Gravesen gik nu på podiet og fremlagde de to forslag, som var indleveret for sent til at komme med under punkt 6. Forslag 1 var, at bestyrelsen undersøger, eventuelt sammen med SLV og DMU, muligheden for etablering af et nationalt PPL-certifikat eller man kunne sige et lille A-certifikat. Begrundelsen er, at det er blevet meget dyrt at lære at flyve. Hvis kravene lempes, og det således bliver billigere, vil der være mulighed for at få flere unge med. Både England og Frankrig har sådanne nationale certifikater, og i USA arbejder man på det. Nyt Æresmedlem Magnus Petersen kommenterede forslaget, som han støttede og fandt meget spændende. Han mente, at SLV normalt ville være positivt stemt, når man kom med noget, der var færdigt udarbejdet. Forslag 2 fra Gravesen var, at bestyrelsen undersøger muligheden for, at der på Stauning Lufthavn bliver etableret en 700m græsbane i den sydlige zone parallelt med den øvrige bane. Han fremviste en kortskitse og fremhævede, at den fremherskende stærke nordvestenvind ikke var så nem for halehjulsflyene. EKR mente, at Leo Lykke Larsen ville være positiv, og at der ville blive arbejdet videre på sagen. EK takkede for deltagelsen i generalforsamlingen og gav EKR ordet for en slutbemærkning. EKR takkede EK for den myndige ledelse og forsamlingen for lydhørhed og kunne derefter afslutte generalforsamlingen. foto - Magnus Pedersen Fredagsforedraget Årets foredragsholder var civilingeniør Knud Christensen. Han har i mange år arbejdet i Statens Luftfartsvæsen som chef for Teknisk Afdeling, men har for nylig forladt denne organisation for at arbejde i det private erhvervsliv, naturligvis inden for flyvning. For nylig blev han formand for KZ&V s projekt-udvalg som Fritz Kraghs afløser. Det var imidlertid ikke om disse ting, at foredraget skulle handle, men om KCs ungdomsbedrifter som bushpilot i den libyske ørken i 1970erne. Det var yderst spændende ting, den lydhøre forsamling her fik at høre. Flyvepladser, kun afmærket med to rækker olietønder midt i ørkenen, blødt sand, hvor det ikke gik an at dreje for skarpt eller lave magnetprøve, hvis man skulle undgå, at hjulene gravede sig uhjælpeligt ned, sandstorme og meget mere. Flyene var Douglas DC-3 og Beechcraft B18. DC-3eren var den bedste i ørkenen på grund af de store ballonhjul, men Beech en fløj dejligt og var lidt hurtigere. Desværre endte den sine dage på næsen i ørkensandet. KC krydrede foredraget med en række lysbilleder, der bedre end ord viste lidt om den fantastiske natur og de vanskelige forhold for flyvning, der er på disse kanter. Et meget spændende foredrag, og for en gang skyld virkede både højttaleranlæg og lysbilledapparat (næsten) perfekt. En enig bestyrelse har valgt at udnævne Bertel Kring til æresmedlem i KZ&Veteranfly Klubben. Bertel Kring har helt fra klubbens start været et engageret og aktivt medlem med en aldrig svigtende optimisme, idérigdom og virkelyst for klubben og flyversagen. Helt tilbage i 1971 var Bertel aktiv i et udvalg, der skulle sikre OY-DZU (KZ IV) på danske hænder. Året efter, i 1972, træder Bertel ind i klubbens redaktions- og PR-udvalg og er her primus motor ved udgivelsen af en brochure om klubben med 36 farvebilleder. Bertel har i klubbens spæde begyndelse også arrangeret mange klubture, herunder klubbens første USA tur i Ved stiftelsen af Dansk Veteranflysamling, den 19. april 1975, skænkede Bertel sin OY-ABT til samlingen. Siden har Bertel mest lagt sit arbejde i DV, hvor han har været i bestyrelsen , heraf som formand i perioderne og Erik Krogh Rasmussen, fmd. KZ & Veteranflyklubben 2/2002 7

8 Jet-professorens Magister tekst og fotos - Thorbjørn Brunander Sund Hvad skal jeg skrive om dit fly?, spurgte jeg på bedste journalistisk vis den flyvende pædagogik-professor fra København. Noget om ballét - skriv noget om ballét, sagde han, iførte sig en kridhvid styrthjelm med iltmaske, lukkede graciøst cockpittet og vinkede farvel. 3 minutter senere havde jeg nær fået svedet flankerne ved at gå i en - troede jeg - overforsigtig bue bag om balletmaskinens to hysterisk hvinen- de Turboméca Marbore II-motorer, der trods tomgangsløb på turbinebladene sendte brandvarme trykbølger ud over den lille vestjyske flyveplads mellem de forblæste grantræer. Hmm, det med ballét har jeg aldrig rigtig forstået mig på... og med jysk underdrivelse er det lidt nemmere at forholde sig til lydtryk og fart... Men det er nu rigtig nok. Den sølvgrå maskine af ædel fransk herkomst kunne godt ligne en balletdanser på tåspidserne, og den super-stejle approach-vinkel under landingen tidligere på dagen havde måske også nogle lighedstræk med finere øvelser på de bonede teatergulve. Trods det ekstremt højfrekvente hvin under taxi, der gjorde alle tilskuerne til levende kopier af figuren Ørepine, kunne startløbet og en næsten ubrudt vertikal stigning mod den saftigtblå sommerhimmel ikke tilnærmelsesvis i decibel-tal hamle op med de tidligere forbiflyvende F16 jageres krigsbrøl. Og så gjorde han et eller andet deroppe for at overbevise mig om det med balletten. Her var scenegulvets friktion mod de bløde stofsko erstattet af jetmotorernes og rorfladernes samarbejde med luftmolekylerne over et grønt Vestjylland. En lynhurtig flerdobbelt pirouette fik flyet til at blinke i takt med gamle beretninger om Mustangbårne jagerflyveres møde med mystiske flyvende tallerkener. De omkringstående pressefotografer betragtede vantro professorens leg med positive og negative tyngdekræfter, efterhånden som den flyvende catwalk udviklede sig stadigt højere og vildere over deres solforbrændte ansigter. Mens en sødlig duft af jetbrændstof - SHELLs det bedste i rå gallonmængde - langsomt drev væk i den friske brise, tegnede den lærde jetpilot formler og stikord i mængder på den blå tavle ovenover os, før han i sit skinnende stykke metal-kridt satte kursen østover mod hjembasen ved landets kommandocentral. En tiltagende svimmelhed og mavesugen hos de tilstedeværende skyldtes næppe nogen instinktiv viden om G-målerens desperate vandring i det lille fly - men var måske snarere et udslag af de foregående mange timers himmelvendthed, som nu kulminerede i den lille fransksprogede forelæsning i luftakrobatik for viderekommende. Vi havde været vidne til en Fouga Magister på slap line med professor og luftkaptajn Niels Egelund ved pinden. Og en anden gang kan vi så snakke helt seriøst om performance og teknik, men her skulle det jo handle om ballet, så... 8 KZ & Veteranflyklubben 2/2002

9

10 Blade af min Rallydagbog 2002 tekst & fotos - Thorbjørn Sund Magnus P.s kone, Gudrun, lagde grunden til et rigtig godt rally med sin ualmindeligt lækre lagkage i anledning af EKRs runde fødselsdag, der blev fejret med reception i Lufthavnsterminalen onsdag eftermiddag. Og ellers var grunden lagt gennem vinterens og forårets traditionsrige møder med timelange diskussioner om flyparkering, ingredienser i Stauninggryden, prisvurdering på Karstens vareprøver af rød voksdug, RSTs og Brande Faldskærmsklubs energiske hjælpere, instruktion af hjemmeværnet i tilbørlig afspærring osv. osv. Jævnlige mails med 12 sider opdateret checkliste fra Erik bestyrkede os i illusionen om, at der var taget højde for alt. Nu var resten stort set op til vejrguderne... Og de havde grundigt fat i omrøringen af det vestjyske lufthav. Sjældent har jeg set en vindpose i Stauning, der så entydigt og i så mange på hinanden følgende dage signalerede overbevisende østenvind - ja, af og til grænsende mod stormvejr. De først ankommende fly blev derfor parkeret i en yndig forvirring i læ af skoven og de letteste af dem forsvarligt pløktøjret til fætter tobens sikre element. Trods strålende sol her fra morgen til aften og en tør østenvind var der dårlige nyheder om de meterologiske konditioner i Holland, England og Nordtyskland. Dårlig sigt og voldsomme tordenbyger var den eneste melding, som nåede frem. Jeg havde ellers glædet mig vældigt til at se den legendariske indflyvning torsdag aften af Biggin Hill-klubbens formation. I stedet var vi en lille indviet flok, som blev vidner til en helt usædvanlig oplevelse, der vil prente sig i bevidstheden hos de tilstedeværende flere år frem : I den lune solnedgangs sidste efterglød stod vi ca. 50 mennesker på EKVJs apron - med hangarens flakkende stearinlys i baggrunden og towers fejende projektør foran os. Stirrende intenst mod syd ledte vi efter et lille blinkende strobelight fra et gult fly, som netop havde meldt over radioen, at det var trængt igennem det dårlige vejr og havde passeret Esbjerg med flightplan for Stauning. Efter den melding var radioen fuldkommen tavs trods gentagne opkald, men lidt senere skilte en blinkende lysplet sig ud fra de nytændte stjerner og forkyndte, at G-TKIS med Julian Bone ved pinden havde fundet vej fra Kent. Et spektakulært low-pass, og den lille skriggule maskine rullede ind i det dugvåde græs. Julian forstod vist ikke helt den tilbageholdte fortættede spænding på pladsen og lettelsen over hans ankomst i safe condition. Billedet ovenfor skulle have været set i farver - det må I have til gode. D herrer Kræn (stævneleder) og Leo (lufthavnschef) kunne ånde lettet op over fredags aftagende vindhastigheder og fortsatte meldinger om strålende sol på hele showdagen (lørdag). Imens var vi flere mand beskæftiget med at informere den flittigt fremmødte presse og orientere vores nye stævnespeaker - kendt fra TVs gør-det-selv-programmer - Jan-Erik Messmann. Denne jagt efter informationer gav mange gode samtaler med kyndige piloter og ivrig udveksling af visitkort med du er velkommen til at kikke forbi - jo, privatflyvere er et gæstfrit folkefærd i mange egne af verden. En anden og meget vigtig del af ground-crew et tog sig af flyparkeringen. Jørgen (Seemann) og Jesper (Bornæs) havde påtaget sig ledelsen af denne funktion. Om det var deres hang til at køre i en Trabi Turbo-Cabriolet (der jævnligt skulle skubbes i gang ved to sveddryppende rundture om en hangar) en eller virkelig interesse for at modtage de internationale gæster med viftende orange slikkepinde, skal man lade være usagt. De fik i hvert fald dygtig konsulentbistand fra den ellers ukronede konge på feltet, Jens Ove, der i år ufrivilligt måtte tage til takke med at taxie rundt på asfalten i sin trehjulede el-kørestol. Jens Ove fortjener i øvrigt en kæmpe ros for den tapre måde, han tager sin alvorlige sygdom på. 10 KZ & Veteranflyklubben 2/2002

11 Fredag eftermiddag kom der for alvor skub i sagerne. Fly begyndte at ankomme i en lind strøm, og intervallerne mellem diverse møder, fotoopgaver og presserende aktiviteter på mit medbragte hjemmekontor (venligt huset på Shells head-office med udsigt over apron) blev stadigt mindre. Formanden, der ellers har travlt med at holde alle mand konstant beskæftiget året rundt, kunne vist heller ikke sige sig fri for en smule stress. Så travlt havde han, at en tilbudt fødselsdagstur i Harvarden fra hele klubben, måtte lade sig nedprioritere til fordel for at holde hele rallymaskinen kørende. Det skal dog ikke opfattes, som om de dygtige piger i Rally-Info under ledelse af Ann (Horsdal) og Deirdre (Toft) ikke selv kunne klare deres talrige og mangeartede forpligtelser. Det samme gjaldt for Kirstens (Hansen) folk i køkkenet og Tommys hjælpere i serveringen. De knoklede i mange timer ganske frivilligt og overlod til os andre at få lidt tid til at opleve, hvad der egentlig skete ude på den summende flightline. foto - Knud Jørgensen Derude var der bl.a. to folkedansere i farvestrålende egnsdragter som sørgede for en passende velkomst til de trætte og tørstige, men forventningsfulde flyvere. Til den flok hørte Lance Oakins, der bidrog til lydbilledet over provinslufthavnen med sin tomgangssmældende Percival Proctor - en helt igennem fast gæst ved rallyerne. En anden - og helt ny - fugl på pladsen var en polsk Wilga, hvis kanariebur nu er det danske luftrum. Wilga en ligner ikke noget, man ellers forbinder med et fly, men i lighed med en charmerende humlebi, der ikke kender sine egne flyveevner og dog bruger dem flittigt, kan dette polske luftapparat i Leonardo da Vincisk design yde ganske forbløffende præstationer i stigning og langsom-flyvning. Og så er slaget i gang på grønsværen. I et lydniveau, hvor ingen kan høre græsset gro, tager vi fat på det minutiøst timede showprogram, som styres håndfast af Kræn og Bent (Lund). Blandt det faste pilotkorps er denne mand - Verner (Kirkegaard) -, der ellers havde gjort mere end at drømme om at levere årets sensation. I foråret købte han sammen med Egon Møller en funklende flot Antonov An-2 i Baltikum. Det er verdens største biplan med 1000 HKs stjernemotor up front. Desværre er de løbet ind i en større stak problemer med bureaukratiet over-there... og da det ikke nytter noget at true med at holde og gasse en Antonov op foran borgmesterens hoveddør klokken 3 om natten... jaa, så må de vente tålmodigt og lade det store dyr holde på static så længe. Vi er vist mange, der er meget spændte på at se den airborne. Og den gode tradition tro er DV i luften med sin smukke formation. Her kan man ikke andet end stå stilfærdigt og nyde resultatet af frivilliges mange tusinde timers restaureringsarbejde på de gamle danske maskiner. Denne del af showet kommenteres kompetent og med usvigelig præcision af Magnus P. Det er gået op for mig, at den mands viden om Veteranflysamlingens fly i almindelighed og KZ-fly i særdeleshed næppe overgås af ret mange. Magnus har fortalt de gode historier hundredevis af gange på sin egen stilfærdige og behagelige måde, så man ikke er i tvivl om, at de har været en vigtig del af hans liv. Vores nye speaker, Jan-Erik, har også svært ved at skjule sit gamle engagement i privatflyvning og gør en rigtig flot indsats i speakertårnet under den brændende sol. KZ & Veteranflyklubben 2/

12 Deltagerne fra Århus RC-klub har taget et ordentligt arsenal af utroligt flotte modeller med. Og endnu en gang må vi konstatere, at de små snerrende væsener langt overgår deres fuldskala-kammerater i luftdygtighed og akrobatiske evner. DC3 vennerne gør sig bestemt også gældende. Den herlige gamle Dakota, som nu med jyske venners hjælp har fået malet snuden i de rigtige røde farver, overtrumfer som sædvanlig alt og alle med sin stabile færd gennem lufthavet. At den ældre dame så ikke er støjfri i sin gangart - tjaa, det er jo en del af charmen ved hende. Det er vist på dette tidspunkt, at nogle inkarnerede DC3 venner begynder at holde foredrag om den melodi, som de store Pratt & Whitney motorer leverer. Så kom ikke og sig, at vi ikke er kulturelle her ude i det vilde vesten... Selvom den ikke lige kan henregnes til gruppen veteranfly, tiltrækker Jesper Runghoms nyimporterede YAK-50 med et rapt farveskema sig stor opmærksomhed. Uden at det skal smage af reklame for bestemte virksomheder, kan jeg vist godt rose Danish Air Transport og Rungholmfamilien for at møde op med ikke færre end 4 fly, som alle giver flotte opvisninger i dagens løb. Forsvarets forskellige luftbårne enheder har - trods strategisk nærhed til det store Åbent Husarrangement i Værløse dagen efter - også indsat vigtige dele af sin styrke i PR-offensiven på Vestfronten. Vi er således vidner til både S61 redningshelikopter, F16 kampfly, aerobatic med T17 og den velkendte duet af Fennec og Cayuse helikoptere. Og frem for alt er det jo hjemmebyggernes dag. Ude på flightlinen går vi og beundrer den charmerende blanding af RV er, Rutan er, Cherry er, Lancair er, Pulsar er, Europa er. Det er bl.a. disse mennesker, som gennem deres hobby er med til at holde en ellers hensygnende sportsgren ved lige. Jeg mødte i går en ganske seriøs hollandsk flyfotograf, Dick van Mourik. I dag kommer han og meddeler mig, at han har brugt 30 ruller film. Mon så ikke det er på tide at stikke piben indenbords og sige : På gensyn til KZ Rally 2003! Og kryds fingre for vejret!!! Har I lyst til at se nogle af de mange billeder fra rallyet i Stauning, som vi ikke fik plads til i dette nummer, er I meget velkommen til at besøge min hjemmeside på adressen : 12 KZ & Veteranflyklubben 2/2002

13 Sådan et billede med liv og fart over feltet er ikke til at opdrive i hverdagen. At Viggo (Christiansen) lånte sit Chipmunk-bagsæde ud til mig under ChipChappernes formationsflyvning over stævnepladsen kræver en simpel tak. Tilmed var jordegernets canopy dagen før forsynet med et ordentligt lag poleringsmiddel, så jeg kunne få de bedst mulige fotochancer. Jeg må tilstå, at jeg rent ud nød det... Det vil sige, da jeg sådan lige havde vænnet mig til at kunne aflæse pilotens armbåndsur i naboflyet, trods turbulens og skarpe solreflekser. En Chipmunk flyver jo ikke farlig stærkt, så man kan nå at se sig om og få hold på synsindtrykkene, før de er væk. Vestjylland var blændende smuk från ovan den dag med vindmøller, fjordoverflade og grønne marker i en pæn mosaik. Præmier og pokaler int. KZ Rally 2002 Bedste fly fra før 1940 : OY-EFP Stinson HW-75 Orla H. Gravesen Bedste fly : 1. Præmie OY-DHN L44 Henry Schou 2. Præmie OY-JSN Piper Cub Jørgen Skov Nielsen Bedste fly : 1. Præmie OY-ALA Aeronca7AC Bent Esbensen Bedste KZ fly : 1. Præmie SE-BLS KZ III Ingemar Simonsen (se mere om dette fly i næste nr.!) 2. Præmie OY-DTY KZ VII Carl-Erik Olsen Bedste hjemmebyggede fly - Plans-built 1. Præmie OY-CMP Ultimate Poul Münsberg 2. Præmie OY-CYZ Opus 3 Kai S.Christensen Bedste hjemmebyggede fly - Kit-built 1. Præmie OY-CUA Lancair 2 Jens Peter Jensen 2. Præmie OY-RVA RV-6A Preben Rafn-Larsen Distance pokal : G-ASAK 550 nm Auster James Oakins foto - Knud Jørgensen Den store KZ-pokal : OY-DTY KZVII Carl Erik Olsen Ladies Cup : G-APPL Prentice Melissa Saggers KZ & Veteranflyklubben 2/

14 En Harvard i hænderne efter 40 år af Knud Jørgensen Lyden af Harvard ens 550 hk stjernemotor kan altid få mig op af stolen. Det hænder, at Arne Moesgaard (MOS), som i øvrigt er min gamle eskadrillekammerat (ESK 728), tager en tur i 309 ned langs Køge Bugt, og så står jeg og kikker langt efter den stolte fugl samt drømmer mig tilbage til tiden i Canada, hvor jeg i RCAF i fløj de gule Harvard Mk. IV træningsfly. Jeg har nogle gange været i Avedøre, hvor MOS og de andre gik og skruede på den gammel Harvard fra det danske flyvevåben. Da denne Harvard blev færdig og begyndte at flyve, ønskede jeg en dag at sætte mig op i sådan et rigtigt flyvejern igen. MOS og Harvard en førte sig også frem ved årets KZ&V rally i Stauning, og det var meningen, at klubbens formand skulle have en tur om fredagen. Der blev imidlertid så mange interviews, at det plus generalforsamlingen forhindrede Erik i at flyve Harvard den dag. Jeg var ikke sen til at foreslå MOS, at jeg skulle hive et par sedler op af lommen og få en tur på denne skønne sommerdag. Vi kørte så over til museet, hvor dyret var parkeret. Jeg kravlede op i bagsædet og konstaterede, at der ingen faldskærm var. MOS grinede og sagde: Nej, det er kun mig, der har sådan en. OK, sagde jeg, så lander jeg selv Harvard en, hvis du springer ud! Vi taxiede ud og startede mod øst, mens jeg videofilmede ned langs med udstillingsområdet. Så lige et low pass langs banen den anden vej mere video. Efter, at vi var kommet op i 1000 fod, sagde MOS: Your Controls, og jeg havde efter mere end 40 år igen en Harvard i hænderne. På en eller anden måde føltes den mindre, end jeg husker den fra Canada, men da var det jo også et gevaldigt spring fra Chipmunk. Jeg fik lavet en masse 60 graders bank drej, og efterhånden føltes Harvard en bekendt i sin måde at flyve på. Det var et smukt syn at flyve rundt over området ved Ringkøbing Fjord. MOS måtte lige advare mig om ikke at komme for tæt på fuglereservatet i den sydvestlige del af fjorden. Vi så også nogle af de andre fly, som startede og landede i Stauning. Når man har det godt, går tiden hurtigt, og vi skulle ned igen. Intercom en var ikke den allerbedste, så jeg døjede efterhånden med at høre, hvad MOS sagde. Men så satte jeg mig til at videofilme igen, og jeg fik nogle ganske gode optagelser af det drivhuslignende cockpit indefra og med Arnes hvide hårpragt midt i det hele. Fine billeder også af landskabet under os med Harvardvingen i forgrunden. Under landingen filmede jeg igen de parkerede fly og alle de mennesker, der kikkede på. Vi taxiede ind og fik tanket benzin. Derefter taxiede vi tilbage til opstillingspladsen, hvor foto - Knud Jørgensen foto - Thorbjørn Brunander Sund Harvard en skulle stå til næste dag og blive beundret af de mange tilskuere til lørdagens flyveopvisning, hvor MOS så igen ville svinge sin Harvard op mod skyerne og solskinnet. Jeg vinkede farvel men på gensyn til 309, og da jeg kom hjem, kikkede jeg i min gamle logbog og kunne konstatere, at sidste gang, jeg havde fløjet Harvard, var den 14. Marts Min allerførste Harvard tur var den 30 august 1961, og netop det fly eksisterer stadig i flyvende stand i Canada. Der er helt sikkert basis for engang i fremtiden at fortælle om min tid på Harvardskolen i Moose Jaw i Canada. Men her vil jeg slutte med en stor tak til de mennesker, som har brugt og bruger så megen tid og energi på at restaurere og holde Veteranflysamlingens fly på vingerne. 14 KZ & Veteranflyklubben 2/2002

15 Skåneturen tekst & fotos - Emil Hauge, Sunds Da jeg fik programmet for Skåneturen, blev jeg bedt om at tage den vandrepokal med, som Egon Møller og jeg vandt sidste år i Tomelilla. Onsdag. Om aften ringede Styr (Jørgen Skov Nielsen) og fortalte mig, at han havde en træklods til at ligge i flyveren. Han ville godt tage den med til Herning og lægge den i min flyver. Torsdag. Om morgenen ringede Christian Jul Vang og spurgte, om jeg ikke ville medtage vandrepokalen Studs Jensen, som han vandt i landingskonkurrence sidste år i Lund. De havde spurgt Carl-Erik Olsen, men han havde brækket benet og kom ikke med. Fik vasket og tanket Cub en. Tankede en time mere på, end jeg havde skævet på flyveplanen, da der var en frisk østenvind. Jeg fløj kl. 11:00. Da jeg havde lavet flyveplanen dagen i forvejen og ikke taget højde for den friske østenvind, måtte jeg kalde Malmö Control over Nykøbing Sjælland og fortælle, hvornår jeg kunne være i Höganäs. Jeg havde skævet det ville tage 2 timer - det tog 2:45! På Höganäs mødte jeg Vagn Stevnhoved og Hilda. Fik tanket Cub en og fløj til Simmelsberga, hvor Vagn landede lige før mig, og Niels Kjær allerede var ankommet. Egon Møller kom, og han havde taget en søn med - det havde Styr også. Fik slået telte op i haven, hvor der var mere læ end ved flyerne. Til vores store overraskelse fik vi ikke gris til aftensmad, men roastbeef med kartoffelsalat. Fredag. Vi fløj til Eslöv. Nu var det ikke kun en frisk vind, men nærmest kuling fra øst. Da vi kom til Eslöv (selvom de har krydsbane, var vinden på tværs af det hele), landede vi på bane 04, og jeg lavede en landing, som jeg er mindre stolt af. Havde det ikke været en græsbane, men asfalt, havde jeg nok smadret Cub en. På Eslöv kom min og Styrs Cub til at virke som vejrhaner, da de begge af sig selv drejede om i vinden. På Eslöv står der blandt andet en An2 og en Boeing Stearman. Styr og Egon blev enige om at udnytte den stærke østenvind og flyve hjem. Jeg startede fra bane 15 (og lavede en start som jeg heller ikke var stolt af) for at flyve til Tomelilla. På Tomelilla dukkede Jeppe (Mogens Jepsen) og Ingelise op - de havde haft problemer med deres udstødningsrør. Navigationskonkurrencen blev aflyst på grund af den stærke blæst. Fik slået telte op næsten i læ af en af hangarerne. Vi spiste aftensmad inde på hotellet ligesom sidste år. Lørdag. Nu blæste der kun en frisk vind fra øst, så vi fik afviklet navigationskonkurrencen. Jeg fløj med Ulf Axelson i hans Auster. Vi skulle finde vindmøller (det er sværere end herregårde). På trods af, at vi missede de 5 første (jeg gættede 2 af dem), og Ulf troede at vi skulle kikke efter kirker, og landede et godt stykke efter mærket, vandt vi! Jes og en datter dukkede op - de havde været i Lund, men der var vi ikke kommet til endnu. Tankede Cub en, fløj til Lund og landede i stærk sidevind. Landingskonkurrencen blev aflyst på grund af stærk sidevind. Jeppe fik Studs Jensen forat komme først til Lund. Stearman en fra Eslöv kom på besøg. Der kom også en flok hollændere. Der var blandt andet 2 TB20ere, som måtte have to mænd fløjet til Sturup af en lokal Cessna 172. De to TB 20ere brugte hele banen. Jes og datteren samt Vagn Stevnhoved og Hilda fløj hjem. Fik slået teltet op ved flyveren. Søndag. Nu var vinden gået om i sydvest. Efter morgenmaden fløj de andre op til Landskrona. Jeg fik tanket Cub en og ringede efter noget vejr - det var dårligt i Jylland. Ventede til over middag og ringede igen. Fik at vide, at der skulle passere en koldfront, men at den ikke havde nået Karup endnu og først ville passere Lund efter solnedgang. Tænkte lidt over det og ringede igen og spurgte, om jeg kunne komme til Odense - det mente han nok jeg kunne. Jeg lavede en flyveplan fra Lund til Odense over Ven, Frederikslund og Nyborg. Jeg startede kl. 14:00. Da jeg kom til Landskrona, kunne jeg se Ven. Da jeg var over Ven kunne jeg se Sjælland, men da jeg havde passeret Holbæk, blev vejret dårligt, så jeg vendte om og landede på Holbæk flyveplads og ringede så til briefing for at aflyse min flyveplan. På Holbæk mødte jeg Grave Jørgen (Jørgen Kristensen), John Andersen og Kirsten samt et par unge mennesker, der har købt en Cessna 140. Fik tjekket vejret på flyvepladsens computer. Både Odense og Karup havde mere end 10 km. sigt, så jeg ville flyve til Herning over Røsnæs, men da jeg kom ud til Røsnæs, var der tåget over vandet, så jeg vendte om og fløj ned langs Sjællands vestkyst til Storebæltsbroen og krydsede Storebælt dér. Da jeg kom til Fyn, satte jeg næsen mod Herning, men jeg havde ikke fløjet i lang tid over Fyn, før vejret blev dårligt, så jeg fløj over til Rolsted flyveplads og landede dér. Mens jeg var dér, ringede Svend Erik Kjær og fortalte, at Niels Kjær var kommet hjem, og at vejret i Sdr. Felding var smukt. Da jeg havde været på Rolsted flyveplads i en time, fløj jeg hjem til Herning i smukt vejr, og nu var vinden omme i nordvest. Jeg landede på Herning flyveplads kl. 20:30, og jeg kom over 2 timer for sent på arbejde. (Jeg arbejder på Jysk Aluminium Industri som støber om natten.) KZ & Veteranflyklubben 2/

16 Wing-to-wing with the Chip-Chaps PADBORGWEEK-END maj 2002 af Bill (alias Erik Christoffersen, Charlottenlund) I lighed med sidste år mødtes de kække Chip-Chap s atter i det sønderjyske hos Yrsa og Viggo for at træne formationsflyvning. Lidt snak om flyvning i almindelighed og Chipmunk i særdeleshed blev det også til. Kim, John og jeg (Bill) mødtes i Ringsted fredag eftermiddag i den gryende opklaring og begav os i ALL og ATF mod sydvest. Vi fik hilst på en bekendt i Korsør og svigermor i Faaborg og blev så på den videre færd antastet af Sønderborg TWR, som ville vide, hvem der var fører af ALL. Kim dukkede sig i sædet og John erklærede, at det var kaptajn Jensen, og dermed lykkedes det os få passértilladelse. Viggo og Yrsa bød velkommen i Padborg, og inden længe ankom Ole Nøhr i ATO og Vagn Langebæk i automobil. Vejret blev om aftenen perfekt til træning og efter indledende teori ved Ole og Vagn kom vi ud og fik banket lidt formationsrust af. Vagn er tidligere Avnøinstruktør på Chipmunk, og der blev ikke lagt fingre imellem. Det var lærerigt. Efter ½ time var vi møre og tilfredse. Belønningen fik vi med Yrsa s dejlige gule ærter m. tilbehør. Om aftenen havde vi besøg af en pensioneret SASkaptajn, Basse og der blev fortalt gode historier fra gamle dage. Lørdag bød atter på godt flyvevejr, og vi var ude i 2 omgange. Jeg havde Vagn i bagsædet og fik efterhånden styr på min position. Der blev øvet finger-right, finger-left, echelon, boks og line. Jens Anton dukkede om lørdagen op i en KZ VII er og tog billeder af vores formationer. Dagen bød også på kommunikationskursus ved instruktør Ole Jensen, som i tillæg fortalte om vejr, flyveplan og andre nyttige ting på en god og pædagogisk måde. Et stort motorcykeltræf på pladsen gav Viggo anledning til at slå et par kolbøtter i ATL, og det inspirerede John og Vagn til også at udøve kunsten. Om aftenen tog Yrsa og hjælpere sig med vanlig kærlig hånd af de trætte piloter med god mad og rigelig væske. Søndag morgen var fugtig og regnfuld, og efter granskning af vejret og nogen opklaring krudtede ALL og ATF i løs formation mod Sjælland og kom godt hjem efter en dejlig week-end. Stor tak til Yrsa og Viggo! fotos - Jens Anton Madsen (øverst) Thorbjørn Brunander Sund (midt & nederst) 16 KZ & Veteranflyklubben 2/2002

17 AAA Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre Gl. Køge Landevej 580, 2660 Brøndby Strand Formand: Eivind F. Kramme Kontakt - Bjarne Gren, Kløvertoften 89, 2740 Skovlunde Tlf spændende foredrag i AAA af Per Staalø Mandag den 15.april holdt Fritz Krag et meget spændende og lærerigt foredrag i Motorprøvestand X i Avedøre om flyveøglens biomekanik Fritz fortalte om, hvordan palæontologer (palæontologi er videnskaben om de uddøde dyr og planter) arbejder sammen med forskere og ingeniører for at genskabe tidligere tiders flyveøgler. Øglerne levede for 80 mill. år siden og havde en spændvidde på over 7 meter. Forskningen starter med, at der findes nogle velbevarede forsteninger, og ud fra dem kan man rekonstruere opbygningen af øglen. Palæontologer og ingeniører fra hele verden har brugt megen tid på at diskutere, hvordan flyveøglen Pteranodon har set ud i sin tid, da det har været meget sparsomt med oplysninger. Men ved nye fund af forsteninger er problemerne blevet løst hen ad vejen. Til sidst var man i stand til at bygge en model af flyveøglen. Vindtunneller blev taget i brug for at beregne aerodynamikken. Fjernstyrede modeller anvendtes til praktiske test. Flyveøglens knogler var i øvrigt hule for at holde vægten nede. Af samme årsag har fugle næb og ikke tænder, da disse vejer for meget. Knud Christensen (foto - Sven Hansen) Onsdag den 20. februar fortalte Knud Christensen om et liv med flyvemaskiner. Knud har siden barndommen haft en stor interesse for fly. Det hele begyndte da han var til et flystævne i maj 1945, hvor en Blohm & Voss BV 138 med 3 diesel-motorer blev skudt i sænk over Øresund. Det eneste, Knud fik set den dag, var buksebenene på personerne foran sig! Men Knud var solgt. Flyet (som er verdens eneste), er i øvrigt for nylig blevet hævet af flymuseet i Helsingør, hvor det nu kan besigtiges. Besøg evt. LRG/bv138.html, hvor der foruden specifikationer, også er et billede af BV 138 i Københavns havn. Knud havde oprindeligt tænkt sig en karriere hos det danske flyvevåben, men et uheld, som nedsatte hans syn, satte desværre en stopper for den mulighed. I stedet tog han A- certifikat hos Morian Hansen. Denne var utvivlsomt en dygtig pilot, men manglede - ifl. Knud - pædagogiske evner som instruktør. Knud Christensen blev civilingeniør i 1963, var ansat i Flyvevåbnet i 2 år, og rejste derefter til USA for Douglas fabrikkerne som flyingeniør på DC 9. Her købte han en part i en Harvard, som han fik mange gode oplevelser med. I USA blev han også omskolet til 2-motores fly og erhvervede sig IFR-bevis. Så var banen lagt. Han fik hurtigt job hos Air-Libya og fløj forsyninger i 2 år for BP, hovedsageligt på DC-3, der var yderst velegnet til at lande i sandet med sine store ballondæk. Dog virkede halehjulet som en plov, der gravede sig ned i sandet! Efter 2 år blev Knud ramt af leverbetændelse og vendte i en periode hjem til Danmark igen. Da han var blevet rask igen fik han arbejde hos SAS for en kort periode. Men han savnede flyvningerne med DC-3, så en dag ringede han til Air-Libya for at få sit gamle arbejde igen. Kufferten blev pakket, og han vendte tilbage til Libyen. Simulerede motorstop på DC-3 var ikke noget, men behøvede at øve sig ret meget i. De kom jævnligt helt af sig selv. Da DC-3 er kendt for at være svær at holde flyvende på kun én motor, når den er tungt lastet, gav det tit anledning til nogle spændende oplevelser. At flyve i ørknen uden navigationsinstrumenter var ikke let. Det vigtigste (eneste) instrument var kompasset. Knud havde ikke stor tillid til mekanikerne, så når de havde skruet på flyet, kalibrerede Knud altid selv kompasset bagefter med Nordstjernen som reference. Knud havde taget et flyvekort med over området han fløj i. De eneste kendingsmærker på kortet var kysten, resten var ørken. De få kendingsmærker på jorden bestod ofte af efterladte flyvrag eller en sort oliepøl. Efter 5 år blev Knud mæt af flyvning, så han vendte hjem og fik tilbudt arbejde 2 steder - hos Sterling og Statens Luftfartsvæsen (SLV). Knud valgte efter grundig overvejelse SLV p.g.a. en noget højere løn. Knud beretter om mange sjove og spændende oplevelser fra sit liv som aktiv pilot, hvilket de fremmødte kan bevidne. Især de mindre heldige, som f.eks. da han løb tør for benzin under en start fra Tune og endte med at lande i en kornmark. Morian havde skiftet fra fyldt til tom tank, uden at havde nævnt det for Knud! De 25 år hos Statens luftfartsvæsen kom Knud ikke ind på. Den historie må vi have til gode til en anden gang. På de fremmødtes vegne, en stor tak til Knud Christensen for en underholdende og begivenhedsrig aften. KZ & Veteranflyklubben 2/

18 af Knud Jørgensen Denne gang vil jeg tage et par emner op, som er af interesse for dem af os, der bygger eller skal til at bygge experimentalfly. Der skal tænkes på flyvesikkerhed allerede i planlægningsfasen samt i hele byggeperioden. Det fly, som til sin tid vil stå som resultatet af en ganske stor arbejdsinsats og investering, skal kunne holde til den belastning, det udsættes for under normal flyvning gennem mange år. De fleste af de experimentalfly, der bygges i Danmark, er grundigt gennemprøvede af de firmaer, som producerer byggesættene, og man står sig ved at følge de anbefalede byggeanvisninger samt de retningslinier, som gives på KZ&V s byggekurser og dem, der findes i den litteratur, der omhandler byggeri af metal-, glasfiber- og træfly. Nogle byggere vælger ind imellem andre metoder og løsninger end dem, fabrikanterne af byggesættene har angivet i byggemanualerne. MEN, her skal man tænke sig meget grundigt om, for man kan komme ret så meget ud på Herrens mark med hensyn til strukturel styrke, holdbarhed såvel som på den flyvemæssige front. Ulykken med en Polliwagen, som var kraftigt modificeret omkring canopy et, taler sit tydelige sprog. Det er synd, når det, der skulle være en kær hobby, udvikler sig til en tragedie for en selv og familien. Jeg er i gang med at bygge en New Glasair (tidligere Stoddard-Hamilton) GLASTAR, og jeg er medlem af den verdensomspændende GlaStar klub. Klubben har foruden sit medlemsblad FLY SIK en web-conference. Her får jeg hver dag 5-6 s fra andre, som drøfter alle mulige ting vedr. bygning og flyvning af netop denne flytype. Det er meget lærerigt, og jeg kan bl.a. også læse, at nogle vælger andre metoder end de af fabrikken foreskrevne. GlaStar bygges hovedsageligt med konventionelle nitter og kun på enkelte steder med dimplede plader og undersænkede nitter. Nogle byggere synes, at det ser pænere ud med en helt glat overflade på vinger og haleparti, så de dimpler alle nittehuller i beklædningspladerne. Det advares man dog imod af Stoddard-Hamiltons tidligere chefingeniør, John Coussens, som nu er ansat hos Boeing. Han skriver: Først af alt sluttede Boeing med at bruge dimpling metoden på grund af problemer med revnedannelse i kanten af det dimplede nittehul. Metalbeklædningen revner her på grund af en stor deformering af pladen et ordentligt knæk med en meget lille hjørneradius i kanten af hver dimple. Når man dimpler en plade, vil nittens hoved ikke være fuldstændigt parallel med pladen. Selv om det ser meget pænt ud, når nitten er slået, så fylder den ikke hullet fuldstændigt ud. Det mest kritiske sted m.h.t. revnedannelse i nittede sammenføjninger er ved de dimplede huller i sidste nitterække op mod en pladesamling. Selv, når man undersænker en nitte i Knuds GlaStar under opbygning (febr. 2002) fotos - Thorbjørn Brunander Sund en tykkere plade, får man en svagere samling m.h.t. træthedsbrud, sammenlignet med en tilsvarende nitte med konventionelt overliggende hoved. Hvis man ser på en Boeing 747, vil man se, at den yderste række nitter ved en samling har konventionelle hoveder. Det er ikke netop aerodynamik-folkenes kop te, men det er for at øge samlingens modstandsdygtighed mod træthedsbrud. (De nitter, som bruges i GlaStar har et overliggende men forholdsvis fladt hoved, og det giver en uhyre lille forøgelse af luftmodstanden). John Coussens skriver til slut: Læg venligst mærke til, at jeg ikke er bekymret for styrken af en dimplet eller undersænket nitte. Jeg er snarere bekymret m.h.t. muligheden for træthedsbrud i både beklædningen og nitten, specielt i kritiske områder som for eks. ved vingeroden. Nu har de meget populære kit-fly af RV-typen i udstrakt grad dimplede overflader, så her har fabrikanten taget det i betragtning ved styrkeberegningen. Den enkelte RV-ejer må selv løbende se sine samlinger efter for at opdage eventuelle begyndende revnedannelser. Jeg gør selv meget ud af at få alle kanter og hjørner på mine metaldele rundet af og pudset glatte, for revnedannelse har det med at starte ved skarpe hjørner og overgange. Vi husker de fatale ulykker med det britiske Comet jetfly i halvtredserne. Her opstod træthedsrevner i de skarpkantede vindueshjørner, og til sidst brast hele flyskrogets trykkabine. 18 KZ & Veteranflyklubben 2/2002

19 Eksempler på dimples (Knud Jørgensen) En anden konstruktiv ændring, som New Glasair advarer imod, er at bygge GlaStar en om til elektriske flaps. Det er der også byggere af denne type, der har gjort, fordi det føles mere smart og bekvemt. New Glasair skriver, at certificerede fly gennemgår skrappe prøver af deres flapsystemer, herunder bl.a. af forbindelsen mellem højre og venstre flapsektioner. Skulle der opstå en fejl i wire- og stangsystemet, kan piloten mærke det ved manuel udfældning af sine flaps og stoppe i tide. Med elektriske flaps, vil motoren måske overbelaste et fejlbehæftet system, og man risikerer splitflaps i en kritisk fase af flyvningen efter start eller lige før landing. Fly, der har et afprøvet og til elektrisk brug dimensioneret flapsystem, er selvfølgelig ok, hvis man sørger for, at systemet løbende bliver kontrolleret ordentligt. Jeg husker en af mine kolleger i Flyvevåbnet, PED, som måtte springe ud af sin F-86D om natten i 800 fods højde, fordi flyet vippede rundt på hovedet, da han satte sine flaps ud på baseleg. Det viste sig, at den ene af de to flapmotorer var gået i stykker. Normalt ville den anden motor trække begge flaps ud via et bowdenkabel. Vi testede før hver flyvning denne funktion, hvilket åbenbart havde belastet det pågældende kabel i tidens løb, så det Knud i en F-86D s Martin Baker sæde, fotograferet af ham selv i 1966 over Jylland også gik i stykker den aften. Jeg skulle selv være startet efter PED og GER, men da jeg og min rodemakker kom ud til enden af bane 27 i Ålborg, var der tågebanker, som meteorologen ikke havde forudset. GER og PED blev bedt om at lande hurtigst muligt, og GER kom lidt efter ind og fortalte, at han over radioen havde hørt PED kalde Bail out, og næsten i samme nu havde han set en kraftig eksplosion. Jeg tror ikke, han klarede den, sagde GER, men vi håbede det bedste. Der gik en halv time. Der gik tre kvarter. Så begyndte vi at forberede proceduren m.h.t. rapportering af PEDs flyvetid m.v. til FTK og at tænke på at sende nogen hen til hans kone. Pludselig ringede telefonen! Det var PED, der var i røret. Jeg står herude ved en bondemand kan I sende en bil? Så var der nogle, der blev glade i Eskadrillen! PED fortalte efterfølgende, at han trak i udskydningshåndtaget, ligeså snart flyet vippede om på ryggen, og at han stod på engen i samme øjeblik faldskærmen havde foldet sig ud. Takket være Martin Baker katapultsædet havde vi stadig PED iblandt os. (Jeg havde i øvrigt tidligere set GER springe ud på grund af motorhavari umiddelbart efter, han var kommet i luften. Den gang holdt jeg på banen og skulle starte på en instruktionstur med instruktør i en T33 lige efter. GER blev fisket op af en helikopter, og vi fløj hen over den brændende F86D er, som lå på lavt vand uden for banen. Da vi landede efter halvanden times flyvning, brændte flyet stadigvæk, dog ikke så kraftigt). Ja, det var så i tillæg en lille historie fra det daglige liv i tressernes Flyve- våben. Vi har ikke katapultsæder i vores experimentalfly, så de skal hænge ordentligt sammen og passes godt. Derfor: Byg jeres fly så vidt muligt efter de retningslinier, der gives, og vedligehold dem godt. Flyvesikkerhed er og skal være mere end en by i Rusland. OY-SIK Jeg har siden sidste Veteranfly blads udgivelse på KZ&V s vegne deltaget i møder i Rådet For Større Flyvesikkerhed, Flysik-piloterne samt i SLV s møder til fremme af flyvesikkerheden for privatfly. Vi drøfter mange relevante emner på disse møder, og jeg vil så vidt muligt videregive det, der er særlig relevant for KZ&V s medlemmer. SLV s nye blad, OY-SIK er netop udkommet med nummer 2, og jeg har fået 100 eksemplarer. Nummer 1 havde jeg med til byggeseminaret i Ringsted samt ved rally et i Stauning, så folk kunne forsyne sig. De andre flyveklubber får også OY-SIK, og en del af jer kender bladet derfra. For at give alle KZ&V medlemmer en chance til at få OY-SIK, har jeg tænkt mig, at de, der måtte ønske det, kan sende mig en frankeret (kr. 6,50) og adresseret A4 kuvert. Så skal jeg sende nummer 2. Om denne ordning fortsætter med de følgende blade, vil jeg overveje, når jeg ser, hvor mange, der benytter sig af tilbudet. Knud Jørgensen, Krogager 47, Greve Møde i Rådet For Større Flyvesikkerhed d. 17. juni Foruden de fra dagsordenen behandlede emner har vi de sidste gange haft fornøjelsen af at høre medlemmerne fortælle om netop deres organisation. I dag var fornøjelsen ekstra stor, idet det var KZ&V, der blev berettet om. Jeg fortalte om klubbens baggrund og om, hvad, der sker i dens regi. Til slut viste jeg en videofilm: Stauning Rally anno Det var en succes, og folk havde kun positive kommentarer til, at de havde fået et godt indblik ivort klubliv. Knud Jørgensen KZ & Veteranflyklubben 2/

20 Tanker om prøveflyvning... af Jørgen Skovbjerg, USA Det var med et smil om læben, jeg læste Niels Kock s tildragelser under bygning og prøveflyvningen af ODA. Pr. automatik drog jeg paralleller til mine egne erfaringer fra min prøveflyvning af N655DK, hvilket får mig til at fare i blækhuset for at udblæse et par bemærkninger og helt personlige holdninger til emnet. Det er naturligvis de paragraffer, der fik smilet til at stivne lidt, der har virket som katalysator. Jer er ikke køber til Niels fuel flow meter. Men ideen er rigtig. Man bør simpelthen have fuel flow indikator i flyet, når man prøveflyver. Alle de data, der relaterer sig til motorkraft, bliver meget mere entydige, ganske enkelt fordi kraften er proportional med den tilførte brændstofmængde. Husk at sætte mixture! Megen god tid har jeg spildt i et forsøg på at bruge omdrejningstælleren til formålet. Problemet er, at omdrejningerne varierer med flyets næsestilling, uden at kraften ændrer sig. Med constant speed propeller er problemet indlysende, ikke? Da jeg endelig så i øjnene, at jeg endnu en gang måtte have muldvarpen frem, gik jeg frem i bedste experimental ånd og opdrev en såkaldt OEM flow måler. Transduceren er af fejlsikker design. Der er altså flow, selvom den skulle gå i stå. Huset er helmetal og udlæsningen er opto-elektrisk. Afprøvningen i hangaren gik da også flot. Superpræcis, måler i ml/min. med 1/10ml opløsning og en præcision, jeg ikke kunne modbevise. Der skulle dog vise sig to væsentlige problemer. For det første kan transduceren ikke lide rystelser, og for det andet plages den gode præcision af enkelte små fiberglasstrå, der ind imellem stadig får sig snoet igennem systemet. Så det var altså om igen. Jeg spottede en nyankommet Bonanza ovre hos huggeren. De modeller plejer at være de rene udstyrsstykker, så jeg forespurgte om flow transduceren. Den kendte man ikke til, men jeg skulle da være velkommen til at kikke i vraget. Efter 3 minutter og 17 sekunder, rent, var transduceren både fundet og pillet af. Computeren var ikke at finde nogen steder. Nu er jeg så i gang med at tilpasse resterne af en gammel damecykel og nogle stumper fra Radio Shack til formålet. Den skulle snart være der... I øvrigt bør du studere Ed Kolano s artikelserie Test Pilot, der startede i Sport Aviation, Januar Der vil du finde den detaljerede forklaring på ovenstående plus masser af godt stof til planlægning og gennemførelse af dine prøveflyvninger. En anden, og simplere kilde er FAA form AC90-89A. Den kan du finde på internettet. Så er der den med ventetiden for udstedelse af XLDB. Det kan dælme da få mulen til at vende nedad. Jeg kan ikke gennemskue de praktiske restriktioner, idet Niels jo kunne flyve frit i Københavns FIR. Og eftersom SLV ikke har jurisdiktion uden for Københavns FIR, kan han vel, efter tilladelse, flyve i andre landes luftrum også? Det er sådan set ikke pointen. Det synes at være den samme gang bureaukrati, hver eneste gang en bygger står med et prøvefløjet fly og dokumentation, godkendt at projektudvalget. Lad mig give et par eksempler herovre fra flyvningens forjættede land, som måske kan bruges til sammenligning. Dengang jeg var klar til at flyve i December 1998, blev flyet inspiceret. Der blev udstedt luftdygtighedsbevis (uden udløb), og der blev udstedt operationelle begrænsninger i to afsnit; den ene til brug under de første 40 timers prøveflyvning, den anden til brug under al flyvning derefter. Herefter kunne jeg selv signe flyet af i logbogen, når den indledende prøveflyvning var overstået med tilfredsstillende resultat. Sådan! Men det skulle blive bedre endnu. I Januar strandede jeg på en fremmed plads med en ødelagt propel. En ny propel betød, efter de førnævnte operationelle begrænsninger, større modificering. Så jeg måtte altså have fat i FAA igen. Jeg kontaktede det lokale FSDO (Field Standards District Office), som hev mine papirer frem og meddelte, at jeg skulle have flyet inspiceret igen for at få udstedt nyt luftdygtighedsbevis. Surt! tænkte jeg. I øvrigt kan vi ikke rigtigt hjælpe dig, da flyet rent faktisk befinder sig uden for vort område. Men vi kan da finde ud af, hvor du kan henvende dig, sagde damen i telefonen. Rigtig surt! tænkte jeg. Før der var gået to timer, blev jeg imidlertid ringet op fra Van Nuys FSDO. Navnet var Hansen, og han skulle lige have en håndfuld detaljer og nogle papirer faxet over. Det fik han, og ringede så igen, da han havde gennemset det hele. Nu skal vi bare lige have aftalt en tid. Hvad med på fredag, spurgte han, ellers kommer du til at vente 8-10 dage! Slemt ikke? Jeg brændte alle aftaler og drog derned om fredagen, som foreslået. Ikke dårligt! tænkte jeg. Inspektionen gik glat. Den vigtigste del var at få forklaret de nye operationelle begrænsninger, som jeg nu fik udstedt. For det første må du nu flyve over bebygget område, forudsat du holder glidehøjde i tilfælde af... For det andet kan du nu selv signe flyet af til nye prøveflyvninger efter større modifikationer. Og du kan signe af efter sådanne prøveflyvninger. Så nu skal du aldrig vente 3 dage på mig igen, sagde Hansen. Skide godt Egon! tænkte jeg. Jeg glemte helt at sige, at den form for service er gratis her! Kunne ikke engang få lov til at betale for den burrito, vi spiste til frokost. Det skulle jo nødigt se ud, som om jeg havde bestukket mig til mit nye luftdygtighedsbevis KZ & Veteranflyklubben 2/2002

KONTAKTER I ØVRIGT: NY POST. Lunden 9, Haslund 8900, Randers Tlf: 86 44 50 03 E-mail: gp4home@post10.tele.dk

KONTAKTER I ØVRIGT: NY POST. Lunden 9, Haslund 8900, Randers Tlf: 86 44 50 03 E-mail: gp4home@post10.tele.dk KLUBBENS BESTYRELSE: Formand: Erik Krogh-Rasmussen Nygade 12A, P.O.Box 104, 6200 Åbenrå Tlf: 74 62 22 66, Fax: 74 62 80 69 (8-17) Tlf: 4018 9372 Privat E-mail: ekr@danlamp.dk Næstformand: Jørgen Bornæs

Læs mere

Hvordan bliver man medlem?

Hvordan bliver man medlem? Indhold Experimental Aircraft Association Leder...3 Huset i Stauning, priser...3 Thorvald Jensen 80...4 Hangarens Venner...5 Rotorway Exec 90 på XLDB...6 KZ-Aircraft type specifikation...7 Mindeord Kristian

Læs mere

Formanden har ordet SI D E N F O R. Klubshoppen. KZ & Veteranfly Klubben

Formanden har ordet SI D E N F O R. Klubshoppen. KZ & Veteranfly Klubben KZ & Veteranfly Klubben Oscar Yankee 1-2009 KZ & Veteranfly Klubben Medlemskab - 400 kr. / år (>65 år - 275 kr.) - tegnes ved henvendelse til Ib Bentzien, kasserer, Høstbuen 65, 2750 Ballerup 2073 3463

Læs mere

Har du en gammel bog?

Har du en gammel bog? Oscar Yankee - 3/4-2004 1 Indhold - Oscar Yankee 3/4-2004 3 Leder 4 Flyvende fødselsdag 5 Young Eagle i en Chipmunk 6 Flying Legends 2004 10 Julekonkurrence 11 Læsernes galleri 12 OY-LPJ - en Fairchild

Læs mere

Formand GØP på vej til rally (foto - Flemming Svendsen fra Wilga) Kræn Hjortlunds fine Turbulent bedømmes til konkurrencen

Formand GØP på vej til rally (foto - Flemming Svendsen fra Wilga) Kræn Hjortlunds fine Turbulent bedømmes til konkurrencen Oscar Yankee - 1-2005 1 Formand GØP på vej til rally (foto - Flemming Svendsen fra Wilga) Kræn Hjortlunds fine Turbulent bedømmes til konkurrencen Nic & Gee i deres sorte Chipmunk Melissa Saggers ved sin

Læs mere

Vi producerer tryksager med omtanke

Vi producerer tryksager med omtanke 1 1 / 2014 veteranflyklubben.dk Bestyrelse (pr. 10/8-2013) Bent Esbensen formand Gl. Vardevej 213, 6715 Esbjerg N 5099 7007 besbensen@gmail.com Mar n Bech Olesen næs md. / rallychef Mannehøj 207, 6600

Læs mere

Vi producerer tryksager med omtanke

Vi producerer tryksager med omtanke 1 4 / 2013 veteranflyklubben.dk Bestyrelse (pr. 10/8-2013) Bent Esbensen formand Gl. Vardevej 213, 6715 Esbjerg N 5099 7007 besbensen@gmail.com Mar n Bech Olesen næs md. / rallychef Mannehøj 207, 6600

Læs mere

Staggerwing - Beechcraft, når det er bedst

Staggerwing - Beechcraft, når det er bedst 4-2006 - 38 årg. Beech D17S Staggerwing N69H - pilot: Andreas Bucher - fotopilot: Dieter Malina - foto: Kim Toft Jørgensen, Foto4You.dk Staggerwing - Beechcraft, når det er bedst tekst - Thorbjørn Brunander

Læs mere

Fra redaktionen. FOR- og BAGside. Indhold

Fra redaktionen. FOR- og BAGside. Indhold Oscar Yankee - 4-2005 1 OSCAR YANKEE medlemsblad for KZ & Veteranfly Klubben ANSVARSHAVENDE / LAYOUT Thorbjørn Brunander Sund (ansv.) Søndervang 13, 6862 Tistrup 2290 1918 thorbjoern@birdlike.dk FLYSIK

Læs mere

TEMA 2: SORT TAXAFLYVNING FLYVESTÆVNER OY-SIK. Statens Luftfartsvæsen OY-SIK

TEMA 2: SORT TAXAFLYVNING FLYVESTÆVNER OY-SIK. Statens Luftfartsvæsen OY-SIK 2 2005 OY-SIK TEMA 2: SORT TAXAFLYVNING FLYVESTÆVNER OY-SIK Statens Luftfartsvæsen Indhold Tema 1: Flyvestævner Flyvestævner... 3 Rustfjerner - start og landing på kort bane... 6 Cockpittur - førstepræmie

Læs mere

Vi trykker med omtanke for miljøet...

Vi trykker med omtanke for miljøet... 2 2012 Vi trykker med omtanke for miljøet... Strandbygaard Grafisk arbejder målrettet med kvalitet, effektivitet og miljø. Vi har i de sidste par år arbejdet med LEAN-modellen for at forbedre vores workflow

Læs mere

For-og bagside. Fra redaktionen. Oscar Yankee 1-2004. E-mailadresser. Bevingede ord

For-og bagside. Fra redaktionen. Oscar Yankee 1-2004. E-mailadresser. Bevingede ord For-og bagside Simone Aaberg Kærn & Magnus Bejmar er et par dansk-svenske eventyrere med luft under vingerne. De fleste af Jer kender Simone fra Avedøre-kredsen, rallyforedrag, kunstudstillinger, klubture

Læs mere

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver).

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). ISSN 0909-4391 November 2007 42. årgang nr. 5 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). Kan købes: Se side 29 for neden! Så er det

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Piper J3C-65 Cub (L-4H) - OY-TRP ( Baldur ) - bygget 1944 - på dansk register siden 1969 - ejer: Karl Nielsen, Nørholm Gods

Piper J3C-65 Cub (L-4H) - OY-TRP ( Baldur ) - bygget 1944 - på dansk register siden 1969 - ejer: Karl Nielsen, Nørholm Gods 1-2006 - 38 årg. foto - Thorbjørn Brunander Sund Piper J3C-65 Cub (L-4H) - OY-TRP ( Baldur ) - bygget 1944 - på dansk register siden 1969 - ejer: Karl Nielsen, Nørholm Gods af Thorbjørn Brunander Sund,

Læs mere

Artikler af N. M. Schaiffel-Nielsen. delvist bragt i PROPEL 2010

Artikler af N. M. Schaiffel-Nielsen. delvist bragt i PROPEL 2010 Artikler af N. M. Schaiffel-Nielsen delvist bragt i PROPEL 2010 Det kunne man også i 1930 erne... nr. 1 Boeings 787 Dreamliner på jomfruflyvning... nr. 1 George Valkær død... nr. 2 Generalforsamling i

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 20. december 2005

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 20. december 2005 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 20. december 2005 Formandens dragehale Kassererens spalte Mellem Kaldred og Himmelen Vintervedligeholdelsesplan Investeringer Bestyrelsesmøder Sæsondebriefing

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

I anledning af Freja s Fodboldvenners 50 års jubilæum 2009

I anledning af Freja s Fodboldvenners 50 års jubilæum 2009 I anledning af Freja s Fodboldvenners 50 års jubilæum 2009 SATS OG TRYK: Allingham print, Randers Freja s Fodboldvenners 50 års jubilæum Forord fra Freja s Fodboldvenners bestyrelse: Det er ikke mange

Læs mere

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Formand: Claus Ebberfeld Christiansgade 24, 2. th. 8000 Århus C Tel: 86199059 claus@dtak.dk Bestyrelsesmedlem: Gustav Engel Pravato Skovbrogade 5, 1. tv. 4000

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Klar til afgang til Convention i Malaysia - og derude Indhold Nationalrepræsentanten skriver.................................4 Sommertræf

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (30) Marts 2008

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (30) Marts 2008 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (30) Marts 2008 Redaktør: S. Jacobsen, wsj@mx5club.dk Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor Landsmødet 2012 SIDE 7 Kurser i FNUG SIDE 10 Tema - SCOR SIDE 13 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet:

Læs mere