FIND BALANCEN MELLEM KOMPETENCE OG SERVICE I DIN IT-AFDELING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIND BALANCEN MELLEM KOMPETENCE OG SERVICE I DIN IT-AFDELING"

Transkript

1 IT-SERVICE EXCELLENCE FIND BALANCEN MELLEM KOMPETENCE OG SERVICE I DIN IT-AFDELING

2 DET VIGTIGSTE ORGAN En IT-afdeling er på mange måder både hjertet Omvendt lukker dine medarbejdere af, hvis og hjernen i en virksomhed. Den sørger for, at de kan mærke, at de ikke får den nødvendige hele work flowet blodet flyder, som det skal, anerkendelse fra jeres kunder. og samtidig er det her, der er lagret mest viden. I dette white paper kigger vi på, hvordan du Hvorfor er det så, at rigtig mange afdelinger udnytter dine medarbejderes kompetencer opuden for IT-afdelingen opfatter sig selv som timalt, samtidig med at I giver jeres kolleger i de hjertet, ledelsen som hjernen og IT som den andre afdelinger jeres kunder en god oplevelse. dårlige fod, man er nødt til at gå på, men som ikke arter sig efter resten af kroppen? Som leder af en IT-afdeling oplever du måske ofte, at mange af dine kunder de andre afdelinger i virksomheden ser dine medarbejdere som rigide, ufleksible og unødvendigt procesorienterede. Det er ikke nødvendigvis tilfældet det er bare den måde, I arbejder bedst og mest effektivt på. Begrebsafklaring: I dette white paper benytter vi os af betegnelsen kunder. Her taler vi om de kolleger, som IT-medarbejderne skal supportere ikke virksomhedens eventuelt eksterne kunder (som man i stedet kunne kalde slutbrugerne/konsumenterne). Side 2

3 NØRDENS TIDSALDER - nord (subst.) Afledt af amr. slang: nerd 1.a person, som regel ung mand, der er yderst optaget af tekniske og naturvidenskabelige interesser, men ellers er klodset og upraktisk 1.b person, der er (for) staerkt interesseret i et bestemt emne 2 idiotisk og irriterende person Kilde: ordnet.dk En sådan diskurs er selvfølgelig ikke fremherskende på enhver arbejdsplads i så voldsom en grad, men det er ikke desto mindre vores påstand, at det er IT-afdelingen, der bliver nævnt først, hvis vi beder medarbejderne om at pege på nørden på deres arbejdsplads. Indledningen med IT-afdelingen som hjertet i en virksomhed kan måske virke lidt overdreven, men IT-folk er oftest mennesker med en stor portion stolthed over deres viden og den funktion, de udfører i deres job. Det betyder, at IT-afdelingens kunder sjældent slipper godt fra at udfordre IT-medarbejderen på hans/hendes viden, og næppe får noget brugbart ud af at forsøge at være på faglig bølgelængde med medarbejderen. Det vil nødvendigvis føre konfliktfyldte samtaler med sig, når en fagligt stolt medarbejder bliver opfattet som klodset og irriterende, mens kunden, der har brug for hjælp, bliver spist af med en jeg ved bedst -attitude. Side 3

4 VI SKAL SIMPELTHEN BARE HAVE ET OVERBLIK En IT-afdeling lever af at forstå sammenhænge/ processer og af at se tingene i det store perspektiv. Det nytter fx ikke noget at fjerne det inficerede software, hvis viraene fortsat kan inficere computeren, fordi der mangler en softwarepatch til antivirusprogrammet. Med vores styrker inden for processer er det derfor oplagt, at vi laver en grundig mapping af det forløb, der handler om supportering og servicering af vores kunder. En sådan mapping kunne se ud som følger: 10 % af de kunder, der henvender sig, løser problemet selv, inden it løser det for dem 65 % af kunderne får løst deres problem af medarbejderen i IT første gang 20 % af kunderne får løst problemet anden eller tredje gang 5 % af kunderne får løst problemet senere eller falder uden for kategori Der burde således være rigtig god grund til, at vores kunder er tilfredse med IT-afdelingen og den support, de får. Deres problemer bliver nemlig løst og i mange tilfælde første gang. Vi mapper også de fem hyppigste problemer, som vores kunder henvender sig med. Det er relativt simple problemstillinger, der fylder godt i statistikken. Derfor ved vi også præcist, hvordan de løses. Som følge af det får vi sat en række autosvar op, så kunderne selv kan forsøge at løse problemerne på mere kompetent vis, før de får besøg af en kollega fra IT. Men det nytter ikke noget. Der er ikke nogen væsentligt bedre respons fra kunderne, og løsningsprocenten falder faktisk en smule, fordi flere kunder ikke har mod på at løse problemet selv. Side 4

5 MERE IND PÅ HARDDISKEN Når medarbejdernes samtaler med kunderne fører dårlige kundeoplevelser med sig, er det nærliggende at tro, at det handler om viden. Vi vil derfor give vores medarbejdere en indsigt i, hvordan systemerne helt præcist fungerer, og hvordan de påvirker kundens hverdag. Vi sender vores IT-medarbejdere på udvidede kurser i de systemer og services, vores kunder bruger. I virkeligheden handler det om gensidig forståelse, så som leder af IT-afdelingen arrangerer vi et gå hjem-møde for vores kunder, der forklarer arbejdsgangene i vores afdeling, hvilke procedurer der ligger i løsningen af en IT-sag, og vi giver en meget grundlæggende indføring i IT-support. Viden er magt, sagde bl.a. den britiske filosof Francis Bacon tilbage i 1600-tallet og det gælder også i dag. En bredere forståelse af arbejdet med IT må vel også betyde en bedre oplevelse for begge parter. Men nej, tværtimod bliver det nærmest værre. Den dybere indsigt i arbejdet ændrer ikke synderligt på antallet af gode kundeoplevelser i IT-afdelingen. Kunderne klager stadig over at blive mødt med arrogance og afvisning. Side 5

6 REBOOT ORDFORRÅDET Et af de klagepunkter, vores kunder har i forhold til supportoplevelsen, er, at vi bruger for svært et sprog. Det flyver hen over hovedet på dem, når vi fortæller, hvad problemet var, og hvordan vi løste det for dem. Det betyder i de fleste tilfælde, at de er uinteresserede og synes, at vi spilder deres tid. Vi sender derfor vores medarbejdere på et kommunikationskursus, så de bedre kan forklare mekanismerne, de tekniske detaljer og de begreber, vi bruger til daglig i vores IT-afdeling. På den måde håber vi på at kunne undgå, at kunden føler sig fremmedgjort, når han er i kontakt med IT-afdelingen. Men det har heller ikke den ønskede effekt på vores kunders opfattelse af os. Mange af dem bliver trætte i hovedet af at skulle forstå, hvordan problemet er skruet sammen, eller også vil de bare gerne tilbage til deres arbejde. Side 6

7 NØGLEN TIL DEN GODE KUNDEOPLEVELSE Vi har altså startet en masse initiativer, der skal forbedre oplevelsen for vores kunder, når de er i kontakt med os i IT-afdelingen: vi har mappet alle de relevante touch points i en supportsammenhæng; vi har prøvet at uddanne både medarbejdere og kunder i at forstå systemerne og processen; og vi har prøvet at uddanne vores medarbejdere i at kommunikere mere simpelt. Intet af det hjælper på kundernes negative oplevelse af supporten hos IT-afdelingen. Der er altså et eller andet sted, hvor kæden hopper af, hvor alle de velmente initiativer fejler, og hvor kunden oplever support-situationen som et grimt clash med en nørd i et elfenbenstårn. God support handler om at levere en god kundeoplevelse og oplevelser er ikke generiske! For at kunne give hver enkelt kunde en oplevelse, der får ham til at huske supporten som positiv, skal vi se på terminologien servicepræferencer. Servicepræferencerne tager afsæt i bl.a. C.G. Jungs personlighedstyper og Enneagram-typologien. Side 7

8 DEN HANDLINGSORIENTEREDE SERVICEPRÆFERENCE SOM KUNDE Ansvar er ekstremt vigtigt for mig. Jeg forventer, at IT-afdelingen tager ansvar for deres leverancer. Jeg forventer også at blive mødt med korte, præcise og ærlige svar. Når jeg henvender mig til IT-support, er det vigtigste, at der bliver handlet på baggrund af min henvendelse. Hvem gør hvad, og hvornår kan jeg forvente en løsning? God support er et spørgsmål om tilgængelighed og evnen til at eksekvere på alt, lige fra spørgs-mål og klager til bestillinger eller fejlmeldinger. Jeg baserer min serviceoplevelse på de resultater, der skabes, og den handlekraft, jeg møder. SOM MEDARBEJDER Der er kort fra tanke til handling. Det er vigtigt for mig, at jeg kan se, hvordan jeg gør en konkret forskel i mit daglige arbejde. Det kan for eksempel være, at jeg har et klart ansvar, og at min performance kan måles gennem antallet af løste sager eller en behandlingstid. Jeg foretrækker kunder, som kan finde ud af at sige, hvad de mener, og forklare sig kort og præcist, frem for kunder, som ikke ved, hvad de vil have, eller hvad deres holdning er. Jeg er overbevist om, at god support handler om klare svar, hurtig handling og ærlighed. Side 8

9 DEN RELATIONELLE SERVICEPRÆFERENCE SOM KUNDE Jeg forventer, at der er plads til, at samtalen kan gøres personlig, og jeg ønsker ikke at tale med en robot eller et flowchart. Bliver jeg mødt med forståelse, indlevelse og nærvær, vil jeg ikke blot tilgive fejl og lange behandlingstider, men vil give forståelse, indlevelse og nærvær tilbage til personen i den anden ende af røret. Når jeg henvender mig til IT-support, er det vigtigste, at jeg får personlig hjælp. Det betyder, at jeg skal kunne mærke, at der er et menneske i den anden ende af røret. SOM MEDARBEJDER Jeg er personligt involveret i de kundeinteraktioner, jeg har. Det er vigtigst for mig, at kunderne synes godt om mig og min service. Et par søde eller rosende ord kan redde hele min dag. Jeg bruger oftest mig selv og min egen hverdag som eksempler i samtalen, og jeg får meget ud af at høre om kundernes historie og baggrund. Hvis jeg leverer en service, der bygger på empati, respekt og nærvær, er jeg overbevist om, at jeg og kunden får et godt forhold til hinanden. Jeg baserer udelukkende min serviceoplevelse på de personer, som jeg møder i en supportsammenhæng. Side 9

10 DEN FAKTUELLE SERVICEPRÆFERENCE SOM KUNDE Viden og fakta er enormt vigtige for mig. Jeg forventer, at IT-afdelingen har styr på sine processer og løsningsforslag. Jeg forventer, at mine spørgsmål bliver mødt med skudsikre, gennemtænkte svar, og at IT-afdelingens medarbejdere kan argumentere rationelt for de løsningsforslag, de fremsætter. Hvis jeg ikke oplever kompetence hos medarbejderen, bliver jeg frustreret. Så kan jeg måske ligefrem selv finde på at komme med løsningsforslag, som jeg mener er bedre. God service for mig er et spørgsmål om, at jeg bliver mødt med et solidt kompetenceniveau og får den viden, jeg har behov for. SOM MEDARBEJDER Jeg er stolt over mit vidensniveau. Det er vigtigt for mig, at jeg er dygtig til mit arbejde. Jeg har derfor et indgående kendskab til alt lige fra ITafdelingens overordnede strukturer og helt ned til de enkelte stykker hard- og software. God support er for mig, at jeg får afdækket problemet på kompetent vis og sat de nødvendige processer i gang for at kunne få det løst på den mest præcise måde. Det er mindre vigtigt for mig, hvilke komplikationer problemstillingen medfører, eller hvornår den bliver løst. Det tager den tid, det tager. Side 10

11 ET PAR GODE RÅD (MEST TIL IT-FOLK) Hos Westergaard er vi ret overbeviste om, at der i en IT-afdeling vil være en overvægt af mennesker med den faktuelle servicepræference. Man kan faktisk sige, at hele tankegangen i en IT-afdeling er bygget op omkring den faktuelle servicepræferences kompetence-mindset: Hvad er der galt, hvordan løser vi det bedst muligt, og hvordan sikrer vi, at det ikke sker igen? Mennesker med den servicepræference tror, at god support handler om kompetencer. Og det gør det også men det handler primært om menneskelige kompetencer. Som IT-medarbejder skal din kommunikation være med mennesker om mennesker ikke til mennesker om ting. Den største årsag til, at man i en IT-afdeling skyder forbi servicemålskiven, er, at fokus i en ITafdeling oftest er på selve problemet og ikke på kundens oplevelse af problemet. Nøglen til at levere god service hver gang er at mestre servicepræferencerne og at vide, hvornår du skal bruge den ene af dem frem for de to andre. På den måde bliver menneskelig interaktion til en kompetence i sig selv. Her kommer et par bud på, hvordan du som faktuel servicepræference med fordel kan møde de to andre: DEN RELATIONELLE SERVICEPRÆFERENCE DEN HANDLINGSORIENTEREDE SERVICEPRÆFERENCE Husk jeres relation vær personlig Anerkend kundens følelser ift. problemet Lyt aktivt og giv plads til kundens input Drop mellemregningerne vær konkret Løsningen er vigtigere end årsagen Rejs dig op, få kroppen med, når du taler Side 11

12 WOW-OPLEVELSER Med servicepræferencerne som værktøj er vi altså godt på vej til at undgå skæve, konfliktfyldte samtaler. Men der er et lille stykke vej endnu, før vi kan gå fra god support til excellent support. Det er ikke nødvendigvis teknisk svært at give vores kunder den support, der løser deres problem. Det er heller ikke svært at lære servicepræferencerne at kende og bruge dem rigtigt. Vi skal derhen, hvor kunden lægger røret på og tænker: WOW! Det var sgu en god samtale. Inden for kundeservice taler man netop om en WOW-oplevelse: Det er det ekstra element i samtalen, som kunden ikke havde forventet. Der, hvor man går den ekstra mil for kunden. Og det ekstra, der kan gøre, at opfattelsen af IT som nørderne bliver ændret til dem, man går til for den gode support og den gode oplevelse. For at skabe WOW-oplevelser i en IT-afdeling gælder det om at sætte kunden og navnlig kundens behov i centrum. Tænk to skridt fremad: Er det den bedste maskine, han har bestilt til den opgave, han skal udføre? Skal der monteres en ekstra blæser, selvom han måske ikke har brug for den lige nu? Skal kunden hjælpes i gang med et nyt stykke software, fordi han er en nyansat medarbejder? Det er nødvendigt, at alle medarbejdere i en IT-afdeling lærer at sætte mennesket før teknikken og kunderne før problemerne. Det er ikke interessant at modtage et komplekst problem men det er interessant at løse et komplekst problem for kunden. Det er ikke godt for forretningen, at der er mange problemer med systemerne men det er godt for forretningen at kunne hjælpe en masse kunder. Side 12

13 SPØRG KUNDEN IKKE MÅLINGEN Når det er kundens behov og ikke løsningen på problemet, der hele tiden ligger i baghovedet på os, er det også oplagt at se på en ændret struktur i den måde, vi måler, mapper og benchmarker vores processer omkring kundesupport. Førhen forsøgte vi at bruge process mapping som en løftestang til at optimere processerne ud fra et løsningsorienteret synspunkt. I stedet skal dine målinger laves med et kundeorienteret synspunkt. Til det formål kan vi med fordel bruge NPS-metoden. Net Promoter Score (NPS) blev udviklet i 2003 af Fred Reichheld, Bain & Company og Satmetrix. Det er kort fortalt et værktøj, som måler kundens loyalitet over for en virksomhed. Algoritmen bag NPS gør, at det i dag er det mest benyttede værktøj til tilfredshedsmålinger inden for kundeservice. Det kan nemlig omsætte simpel kundefeedback til et målbart KPI, der kan handles på. Det kan selvfølgelig også bruges i en supportmæssig IT-sammenhæng. Med NPS får du: få målepunkter let overskuelige data kvalitativ feedback klare action points kundeoplevelsen i konstant fokus Side 13

14 SE DIN AFDELING MERE TYDELIGT Det her var bare en lille introduktion til Westergaards IT-Service Excellence-kurser. Vi har lært, at servicepræferencerne er et værktøj, du med fordel kan bruge til at skabe bedre og mindre konfliktfyldte kundeoplevelser. Vi har lært, at kommunikationen med den handlingsorienterede og relationelle servicepræference også er en kompetence, man kan tilegne sig og dygtiggøre sig i. Vi har lært, at du kan skabe effektive WOWoplevelser ved hele tiden at have fokus på kundens behov og ikke kundens problem. I dette white paper har vi først og fremmest givet gode råd til kommunikation fra den faktuelle servicepræference til den relationelle og den handlingsorienterede. Der findes selvfølgelig også situationer, hvor IT-medarbejderen har en anden servicepræference end den faktuelle. De situationer går vi mere i dybden med på vores kurser, ligesom vi også giver en grundig indføring i, hvordan du bruger NPS en som redskab. Læs mere om kurset IT-Service Excellence og tilmeld dig her. Vi håber, at du har fået lysten til at udvikle dig som leder og optimere din IT-afdeling og dine medarbejdere. Hos Westergaard hjælper vi dig til at se tingene i højere opløsning. Side 14

15 KONTAKT OS HER WESTERGAARD A/S FINSENSVEJ 80 B, FREDERIKSBERG

Net Promoter Score 0-6 7-8 9-10 20% Meget sandsynligt. Meget usandsynligt. NPS-scoren beregnes på en 0 til 10-skala.

Net Promoter Score 0-6 7-8 9-10 20% Meget sandsynligt. Meget usandsynligt. NPS-scoren beregnes på en 0 til 10-skala. Net Promoter Score Scoren er baseret på et simpelt spørgsmål: "På en skala fra 0-10, hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale (Virksomheden) til en ven eller kollega?" Opfølgende spørgsmål: Hvorfor?

Læs mere

Hvem er Westergaard A/S?

Hvem er Westergaard A/S? Hvem er Westergaard A/S? Steen Sverker Nilsson Adm. Dir og Partner Ole Westergaard Stifter Westergaard A/S leverer rådgivning, uddannelse, konferencer og værktøjer i Danmark og Sverige. Vi er stiftet i

Læs mere

Den eneste løsning der giver medarbejderne et naturlig incitament til at gøre tingene endnu bedre.

Den eneste løsning der giver medarbejderne et naturlig incitament til at gøre tingene endnu bedre. Den eneste løsning der giver medarbejderne et naturlig incitament til at gøre tingene endnu bedre. Loyalty Forum 2013 i samarbejde med det dansk-engelske handelskontor i London For alle kunder og partnere

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Semler Gruppen Etablereti1917 Danmarksstørsteprivatejedebilimportør Harsolgtmere end 1.000.000 nyebilersiden 1948 Omsætning ca 9 Mia kr Supporterer144

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Tag Ansvar for Kunden

Tag Ansvar for Kunden Tag Ansvar for Kunden Hvordan bidrager kundeservice til toplinien i stedet for at minimere bundlinien Jens Aaløse, Koncerndirektør TDC Group 1 Tag Ansvar for Kunden 2 Kundetilfredsheden var faldet 13 kvartaler

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

DAGENSPULS. Elsker pizza og søde sager GRATIS NYHEDER. Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: TAG BLADET MED HJEM

DAGENSPULS. Elsker pizza og søde sager GRATIS NYHEDER. Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: TAG BLADET MED HJEM NYHEDSMAGASIN TIL DIG DER TÆNKER PÅ SUNDHEDEN NR. 8, OKTOBER 2008 NYHEDER DAGENSPULS Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: Elsker pizza og søde sager Undgå tør hud: Brug mindre varmt

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning:

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: KOMMUNIKATION IT TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: V i har i et teknologi/biologi/kemi projekt skulle lave et produkt, som kunne

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Kundecentrisk HR. PWC HR & Business Summit 2014. Jesper Mortensen, HR Direktør (jesper.mortensen@tryg.dk) onsdag den 19 november 2014

Kundecentrisk HR. PWC HR & Business Summit 2014. Jesper Mortensen, HR Direktør (jesper.mortensen@tryg.dk) onsdag den 19 november 2014 Kundecentrisk HR PWC HR & Business Summit 2014 Jesper Mortensen, HR Direktør (jesper.mortensen@tryg.dk) 1 onsdag den 19 november 2014 Præsentation Tryg At skabe tryghed og værdi skal være kernen i alt,

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret LEDERPROFIL God personaleleder Fagligt kompetent Resultater Helheds- og fremtidsorienteret God ledelse er af afgørende betydning for, at en moderne organisation skaber resultater og er innovativ. Denne

Læs mere

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009?

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.18 / 2009 KONSULENT NYT Hvordan forbereder du dig bedst på 2009? Repræsentanter for Microsoft, Sun og Oracle giver deres bud på de vigtigste IT-tendenser i 2009 DET FRIE

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Leder, brug din kommunikation

Leder, brug din kommunikation Leder, brug din kommunikation - og skab flere resultater med færre ressourcer LEDELSE, MERE LEDELSE, BEDRE LEDELSE. Det er ofte svaret på, hvordan vi løser vores udfordringer; lige fra at øge konkurrenceevnen

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer Projekt hvad gør det bedste bedre har ved interview og feltstudier afdækket hvordan bedrifter med succes og i den øverste top arbejder. Dette er beskrevet i rapporten. Lær af de bedste som blev udarbejdet

Læs mere

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed 5 5 4 Socialt klima 5 11 Virksomheden som helhed Personligt engagement en 5 Ansvarlighed

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Alfred - ledelse Arbejdsglæde og motivation

Alfred - ledelse Arbejdsglæde og motivation Alfred - ledelse Arbejdsglæde og motivation Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. Maj & 20. maj 2014 Middelfart & Køge Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS alfred@alfred.as www.alfred.as

Læs mere

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen Projektets Interessenter Belært af dyrt købte erfaringer er det i moderne projektledelse essentielt at have fokus på projektets interessenter. Traditionelt har projektledelse taget udgangspunkt i, hvad

Læs mere

Guidelines til en god telefonpolitik

Guidelines til en god telefonpolitik # WHITEPAPER Søren Lybye Executive Servicemind + 45 6161 6040 / sl@servicemind.com Søren leder vores kontor i Aarhus. Han er ekspert i at forstå kundens problemstilling for derefter at designe den kundeundersøgelse,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Min passion for ledelse

Min passion for ledelse Min passion for ledelse UCCC Comwell 23. April 2013 Fremtidens ledelse og Innovation i ledelse Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS 1 Budskaber Højere krav fra omverdenen og

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Ret smart - men det er jo svært at planlægge hvis du har et firma, hvor kunden henvender sig uden varsel.

Ret smart - men det er jo svært at planlægge hvis du har et firma, hvor kunden henvender sig uden varsel. Det jeg mener er, at du ofte kan kombinere mersalg med god service, ved at informere ud fra de informationer du har. Det vil oftest medføre at kunden enten takker og køber eller blot takker nej. Men han

Læs mere

Min passion for ledelse Alfred - ledelse

Min passion for ledelse Alfred - ledelse Min passion for ledelse Alfred - ledelse Ledelse i praksis Vækst via ledelse Køge den 19. november 2013 Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS 1 Program Hvorfor har vi behov for

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Formålet med temaet er at give eleverne en forståelse for, hvad en konflikt er, og hvordan de kan løse den. Med temaet vil vi opnå, at konflikter ikke bare

Læs mere

Et udfordrende vækstforløb for indehavere med flair for selverkendelse

Et udfordrende vækstforløb for indehavere med flair for selverkendelse verskud Udvikling Engagerede medarbejdere Bedre bundlinie Overskud Glæde Daglig ledelse med fokus på forandring Et udfordrende vækstforløb for indehavere med flair for selverkendelse Stress Medarbejderproblemer

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Der kan indimellem opstå konflikter og svære situationer med krævende kunder eller andre eksterne personer som kommer om bord. Det

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Personlighedsbestemt ledelse By Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet

Læs mere

Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk

Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Livsstilsmål /livsønske Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Opgave/mål Deltager/Barn/elev Opgavebåret relation Ansat borger Kærlighedsmediet borger Professionsrollen

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

SERVICE LEADERSHIP EXCELLENCE SÆT KURSEN FOR DIN SERVICEAFDELING OG FÅ MEDARBEJDERE, DER VIL GÅ PLANKEN UD FOR DIG!

SERVICE LEADERSHIP EXCELLENCE SÆT KURSEN FOR DIN SERVICEAFDELING OG FÅ MEDARBEJDERE, DER VIL GÅ PLANKEN UD FOR DIG! SERVICE LEADERSHIP EXCELLENCE SÆT KURSEN FOR DIN SERVICEAFDELING OG FÅ MEDARBEJDERE, DER VIL GÅ PLANKEN UD FOR DIG! VI TAGER VAND IND! Der vil altid være arbejdere i en serviceafdeling. Kundeservice er

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

Tag ansvar for dit arbejde og vores kunder Ha omtanke for dine kollegaer. www.ht-bendix.dk

Tag ansvar for dit arbejde og vores kunder Ha omtanke for dine kollegaer. www.ht-bendix.dk Tag ansvar for dit arbejde og vores kunder Ha omtanke for dine kollegaer www.ht-bendix.dk www.ht-bendix.dk Holdninger og principper samt vores fælles kommunikationsmål er med til at afspejle den kultur

Læs mere

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Comentor Lounge April 2015 1 Comentor A/S Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 17 medarbejdere i hjertet af

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Elevator pitch 20 sekunders præsentation Elevator pitch Eksempler https://www.youtube.com/watch?v=dqiee-g_-uc https://www.youtube.com/ watch?v=phyu2bthk4q

Læs mere

DESIGN FOR PERFORMANCE Organisationsdesign, der skaber resultater

DESIGN FOR PERFORMANCE Organisationsdesign, der skaber resultater Organisationsdesign, der skaber resultater WALK THE CHANGE www.walkthechange.com 1 Der er op til 10% forskel i Return on Investment mellem de bedst og de dårligst konfigurerede organisationer En vel-konfigureret

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Go Morgenmøde Onboarding

Go Morgenmøde Onboarding Go Morgenmøde Onboarding Dagens program Velkommen hvorfor disse morgenmøder Tanker om dagens tema Fra nyansat til kompetent bidragyder Pause Inspiration til det videre arbejde i egen organisation Opsamling

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar -

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar - Personal Leadership Lederuddannelse - Et kursus for ledere med personaleansvar - Derfor laver vi Personal Leadership Vi lever i en global verden, hvor krav til viden og konstante forandringer gør arbejdskonteksten

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

Måling af relationel koordinering

Måling af relationel koordinering Måling af relationel koordinering hvad kan man bruge det til i praksis? Workshop nr. 512 AM2013, Tirsdag den 12. November 2013 Karen Albertsen og Inger Marie Wiegmann kal@teamarbedjsliv.dk; imw@teamarbejdsliv.dk

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Noget uventet sker fx et rumskib lander, et åndevæsen flyver forbi el. lign.

Noget uventet sker fx et rumskib lander, et åndevæsen flyver forbi el. lign. 1 ÅRETS 2015 TA FAT OM EN KOREOGRAFI OG KONCEPT: THOMAS EISENHARDT INTRO Gå rundt ml. hinanden lav high fi ves Space lyd 1 Space lyd 2 Space lyd 3 BILLEDE: Noget uventet sker fx et rumskib lander, et åndevæsen

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Get closer to your career!

Get closer to your career! Get closer to your career! Er du en Solitworker? Vi søger talentfulde og ambitiøse kollegaer, som vil skabe løsninger, der løfter nogle af de største og mest spændende virksomheder i Danmark. Uanset om

Læs mere

EASI- dit udviklingsværktøj

EASI- dit udviklingsværktøj Få afdækket trænings- og udviklingsbehov EASI- dit udviklingsværktøj Hvorfor handler mennesker ikke altid, som vi forventer? Find ud af, hvad der motiverer mennesker Spar tid på at identificere potentiale

Læs mere