Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold:"

Transkript

1 Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe 1. 3Semester DK

2 Indledning Livet er en nogle gange en leg og vi lærer nye ting hverdag. Især børn er både kreative og villige til at lære nye ting. Børn er fremtiden og sådan har det for det meste altid været. Flere og flere forældre og, ja selv den nuværende statsminister har sat datteren i privatskole. 1 Dette emne er noget der bliver snakket meget om i vores samfund. Hvis du kan genkende denne følelse og måske selv har en familie, bør du læse de kommende sider. Vi kan ikke forsikre at dit barn får en bedre fremtid,, men vi har givet vores bud på, hvor du kan sætte dit barn i skole, hvis du overvejer en privatskole der bygger på sociale og demokratiske værdier. Vi ønsker alle børn i samarbejde med Al Salam skolen den bedste skolegang. God læsning 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning Projekt beskrivelse Problemformulering Metodeafsnit Virksomheden Om Al Salam skolen Mikro- og Makromiljø Marketing Mix De 4 p er PEST Analyse Positioneringskort EFU MODEL SWOT Analyse TOWS Modellen Samarbejdspartnere Ipad til skoleelever Delkonklusion Kommunikation Personas Vores Personas Persona scenariet Scenariet for Mohammed & Aisha Scenariet for Thomas Kontekst scenarie Kravspecifikation De 3 Samfundslogikker Drømmesamfundets logik Det skabende menneskes logik Laboratoriemodellen Kernefortælling Spørgeskema Lukning af Gap Media Plan Delkonklusion Visualisering konceptbeskrivelse Wally Olins Kreative proces med design af logo Forskning på Logo Font Processen med udviklingen af vores logo CHECKPOINTS for LOGO design Design principper

4 Al Salam skolens video Interaktion(Website) Sitemap use case diagram for website SDD og SD Kode eksempel for website Inteaktion (app) ALS Quizzen Målgruppe Designet Selve konceptet Use case for App: SSD Database Kodeeksempel til app High score funktion Userbility test Delkonklusion Projektledelse Projektplanlægning Ansvarsfordeling Gruppeprocessen Læringsstil Konklusion Kildeliste Bilag 1 - Gruppekontakt Bilag 3 - Læringsstil Bilag 4 Spørgeskema til potentelle kunder Bilag 5 Spørgeskema til forældre Bilag 5 Spørgeskema til forældre Bilag 6 Svar fra spørgeskema fra potentelle kunder Bilag 9 Interview med Mohammed Salem Bilag 10 Logo Skitse Bilag 11 Hjemmeside Skitse Bilag 12 Hjemmeside Moch- up Bilag 13 Hjemmeside Login Bilag 14 Forældre underskrift Bilag 15 Logo udvikling Bilag 16 App skitse 1 Bilag 17 App skitse

5 Projekt beskrivelse Vores klient Vi arbejder for en privat skole i Odense. Al Salam skolens mission er, at tilbyde undervisning til elever op til 9 klasse. Visionen ligger i at man fastholder et professionelt niveau fagligt og at man tror på de værdier som kendetegner skolen. Al Salam skolen blev bygget i Der er 102 elever og de fleste er med irakisk baggrund. Vores målgruppe er primært de børnefamilier som har deres børn på skolen, samt børn der skal til at starte i skolen. Al Salam skolen tilbyder skole undervisning som et produkt. Deres priser er noget billigere i forhold til konkurrenterne. Vi befinder os i Odense som distribution og skolen har heller ikke mulighed for at markedsdække sig i andre byer. Skolen er økonomisk begrænset i promotionen. 87,5% af økonomien fra staten. 12,5% fra forældre. Ud af de 12,5% går langt de fleste af pengene til busudgifter, køb af bøger samt kopimaskinen. Al Salam skolen har 14 ansatte. 13 på fuldtid og 1 på deltid. Det er en friskole som tilbyder arabisk undervisning ved siden af de obligatoriske fag til tosproget børn. Formålet med løsningen/produktet vi skal udvikle: Al Salam skolen har elever op til 6 klasse. De ønsker at udvide skolen, så den kan tilbyde undervisning op til 9 klasse. De bruger mange penge på bøger og har indtil videre 102 elever fordelt i de forskellige klasser. Nogle klasser er der få elever, mens der i andre er flere. De skifter litteratur ofte og det går ud over deres budget. Al Salam skolen er en meget aktiv skole. De har en skolebus, som kører eleverne rundt til forskellige aktiviteter og det vil skolen gerne bruge flere penge på. Al Salam skolen har også et mål, om at få flere elever tilknyttet skolen. Brugerbehov hos målgruppen: Brugerne af det nye website har behov for at følge med i, hvad der sker på Al Salam skolen. Der er i forvejen tæt samarbejde mellem skolen og forældrene og dette skal bevares. De nye brugere som er forældre der enten har deres børn på venteliste eller overvejer at skrive deres børn ind på skolen, bør have et website der virker professionelt og troværdigt. De bør blive overbevist om at Al Salam skolen er den bedste skole de kan finde til deres børn. 5

6 Teknisk funktionalitet: Det vil være muligt for brugeren at signe up på hjemmesiden til indskrivning af deres børn. Skolens medarbejder og forældre vil også kunne have mulighed for at signe up og logge sig på. Man vil fremover have mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrev og afmelde sig igen. Man vil kunne tippe en ven om siden/ideen eller måske oplevelsen med Al Salam skolen. Vi vil ligeledes tilføre en kalender, som skal holde sidens aktiviteter simpelt og overskueligt. Problemformulering Hvordan kan man lave en attraktiv website og mobilapplikation for Al Salam skolen? - Hvad skal hjemmesiden indeholde? - Hvilke, mulige samarbejdspartnere er der? - Hvem er målgruppen? - Hvilken kommunikation kan man anvende? - Hvordan tilfredsstiller vi kunden? Evt. feedback? Metodeafsnit Dette er primært et webprojekt, men der vil også indgå business, fordi vi har et mål om at finde løsninger på, hvordan skolen kan spare penge og komme frem mere teknologisk. Herunder ses, hvilke metoder vi vil bruge til at komme frem til vores mål. Vi vil bruge forskellige modeller til at belyse og analysere vores problem. For at komme med ideer til, hvordan Al Salam skolen kan nå deres mission, er vi nødt til at undersøge interessen blandt folket. Vi vil udføre Field research, hvor vi undersøger, hvad folk lægger vægt på, når de indskriver deres børn til privat skoler og om de evt. ville indskrive deres barn. Her har vi tænkt os, at dele spørgerskema ud blandt folket. Vi vil ligeledes benytte Desk research til at indsamle statistikker, som hjælper os til at danne et grundigt billede af 6

7 folks opfattelse af privat skole og Al Salam skolen. Vi vil ligeledes kigge på mulige samarbejdspartnere for skolen og her er vi først og fremmest nødt til at analysere Al Salams skolens interne og eksterne forhold. Vi vil benytte positioneringskort til at analysere og definere branchen. Her vil vi belyse konkurrenterne i branchen. PEST- analysen vil vi bruge til at beskrive og analysere Al Salams eksterne forhold. Til slut vil vi benytte SWOT analyse til at skabe struktur og overblik over Al Salams organisations styrke og konkurrencesituation. For at identificere vores målgruppe vælger vi at benytte personas. Her benytter vi en fiktiv person som definerer forbrugernes holdninger, værdier og livsstil hos målgruppen. For at lave et website & en mobilapp der passer til målgruppen, benytter vi Stjerneanalysen. Her finder vi det visuelle grundlag for forholdet mellem afsender og modtager af vores website. Vi vil ligeledes benytte Wally Olins udviklingsmetode til at bestemme logoets visuelle udtryk. Vi bruger checkpoints by logo design til at Beskrive logoet, samt dets funktion og identitet. Vi vil benytte prototype metoden til at udvikle et koncept for, hvordan software udviklingsprojekter kan inddrages. Vi vil ligeledes også benytte AIDA modellen som vi vil bruge, til at skabe en troværdig og relevant kommunikation. Vi vil undersøge de faktorer som tilfredsstiller kunden og virksomhedsmålsætningen. For at tilfredsstille kunden, vil vi teste hjemmesiden ved at benytte Usability test. Her undersøger vi systems brugervenlighed. 7

8 Virksomheden Om Al Salam skolen Personale Alt undervisningspersonale på skolen har et godkendt læreruddannelsesforløb. Dette sikrer et højt fagligt niveau af undervisningen. Endvidere deltager lærerne i forskellige kurser, for at blive bedre kvalificeret i nye læremetoder. På nuværende tidspunkt er der omkring 9 fuldtidsansatte lærere, 2 kontoransatte, 1 pedel og 1 buschauffør. 2 Mål Skolens formål er at styrke elevernes alsidige og personlige udvikling og at eleverne deltager aktivt i et demokratisk samfund. Desuden bestræbes der på at styrke elevernes muligheder i at skabe sig et godt liv ud fra egne forudsætninger og muligheder, og at styrke deres evner og på nye måder ved at kombinere viden, etablerede færdigheder, fantasi, følsomhed og nysgerrighed. Skolen vil bibringe eleverne almennyttige kundskaber gennem velkvalificeret og faglig dygtig undervisning og dermed sørge for at udvikle elevernes evner og anlæg i respekt for den enkelte elevs personlighed. Skolen vil virke under trygge forhold, og kundskabstilegnelsen skal ske i en atmosfære præget af glæde og arbejdsro. 3 Hovedaktivitet Al Salam skolen blev grundlagt i 2009, og dens hovedaktivitet er at tilbyde undervisning for alle børn, men størstedelen af eleverne har irakisk baggrund. Al Salam skolen ønsker at danne eleverne i retning så der bliver sat fokus på deltagelse i det danske samfund med frihed og folkestyre. 4 Mulige udfordringer 2 Set den 13/05/12 3 formaal Set den 13/05/12 4 Bilag 9 Interview med Mohammed Salem 8

9 Al Salam skolen forsøger at få sin egen individualitet og overbevise sine interessenter, at den er anderledes i forhold til andre lignende skoler. Al Salam Skolen er ikke kun interesseret i kvalitet, men også i professionalisme. Skolen forsøger at finde hensigtsmæssige måder at kommunikere med sine brugere og potentielle brugere, men mangler erfaring i at brande sig selv. Mission Missionen for Al Salam skolen er at tilbyde børn, især dem med anden etnisk baggrund, at de kan lære deres eget modersmål og kultur, at forstå den danske kultur, det sociale liv samt integrationen i det danske samfund. Skolen vil gerne give eleverne trygge omgivelser og gøre klar til livets udfordringer. 5 Vision Al Salam skolens vision er, at blive en velkendt skole med et respekteret image og at blive en af de bedste skoler i Odense. 6 Al Salam skolen ønsker: At have en god skolebestyrelse og et lærerteam som arbejder med motivation for skolen og dennes interesser. Ansvarsfulde medarbejder som viser fleksibilitet og godt arbejdsmiljø. Ikke gå på kompromis med fagligheden og øge den professionelle standard. Styrke forholdet til nuværende kunder og tiltrække flere kunder i fremtiden. Mikro- og Makromiljø Vi har valgt at analysere Al Salam skolens nuværende situation og til det har vi brugt bogen, International markedsføring. 7 Vi vil analysere Al Salam skolens mikro- og makromiljø. Vi vil 5 formaal Set den 13/05/12 6 Set den 13/05/12 7 International markedsføring 3. Udgave, Finn rolighed Andersen, Trojka 9

10 kigge på de 4P er og lave et positioneringskort der viser, hvor virksomheden står i forhold til konkurrenter. Dernæst vil vi lave en PEST Analyse for at se skolens eksterne forhold. Sidst i afsnittet vil vi lave SWOT samt TOWS analyse for Al Salam skolen. Herunder finde mulige samarbejdspartner. Marketing Mix De 4 p er Vi vil bruge de 4 p er til at kigge på ting som Al Salam skolen kan kontrollere og justere. 8 Dernæst vil vi beskrive det koncept Al Salam skolen står for. Via dette kan vi positionere Al Salam skolen hos vores målgruppe. Produkt Al Salam skolen er en lille privatskole til og med 6.klasse, som tilbyder alle de obligatoriske fag en privatskole skal have. Al Salam skolen skiller sig ud fra andre privatskoler, fordi de tilbyder faget Arabisk til deres elever. Skolens mål er at udvikle sig endnu mere, samt få flere elever både elever med anden etnisk baggrund, men også etniske danskere. Derfor er det vigtigt at det nye website passer til det budskab som skolen vil udstråle og dette kan være med til at styrke skolens brand. Pris Hos Al Salam skolen er prisen for et barn 600 kr. Prisen bliver lavere jo flere børn en familie har i skolen. 600 kr. Er dog forholdsvis billigt, hvis man f. eks sammenligner det med en privat skole som Henriette Hørlück p.html Set den 9/05/12 9 DK/Praktisk- info/indmeldelse/skolepenge.aspx - Link over priserne hos Henriette Hørlück skolen. Set den. 6/05/12 10

11 Det skal gerne give vores målgruppe et billede af, at det er forholdsvis billigt at have et barn hos Al Salam skolen. Hvis kunderne samtidigt får gode oplevelser hos Al Salam skolen som f. eks, at deres barn bliver bedre til at regne og læse, er dette med til at styrke skolens koncept yderligere. Sted/Distribution Al Salam skolen er en skole og derfor en fysisk virksomhed. Dog er de anderledes fordi de også er selve konceptet eller produktet nemlig en lille privat skole. Promotion Lige siden Al Salam skolen åbnede i 2009 har skolen haft fokus på at fastholde deres professionelle tilgang til deres koncept. Målet har altid været at hjælpe indvandrer familier med at sætte deres børn i en skole, hvor de kunne blive udfordret fagligt. Al Salam skolen vi også gerne have etniske danske elever i fremtiden og derfor skal der sættes fokus på disse ting, så skolen kan markedsføre sig ude hos målgruppen. PEST Analyse Med PEST Analysen kigger vi på de eksterne forhold som virksomheden har. Man kan bruge PEST Analysen til at belyse muligheder og trusler i virksomhedens eksterne forhold International Markedsføring 3. Udgave af Finn Rolighed Andersen Pest- Analyse s

12 Politiske faktorer F. eks ændringer i den politiske lovgivning, som kan være med til at ændre Al Salam skolens budget. Samfundsøkonomiske faktorer Finanskrisen som påvirker skolen økonomisk eller yderligere arbejdsløshed blandt målgruppen. Sociokulturelle faktorer 12

13 Levestandarden for vores målgruppen kan vise sig at være afgørende for om der kommer flere elever til skolen, hvis målgruppen ikke bliver overbevist om at det bedste for deres børn er at de starter på skolen i stedet for en normal og gratis folkeskole. Teknologiske faktorer Det vil til en vis grad blive en udfordring for skolens ledelse at benytte den nye hjemmeside. Skolens gamle hjemmeside var på ingen måder overskuelig eller lign. Et lille kursus i det nye website ville være godt for skolens ledelse. Skolen vil dog tage imod denne udfordring med åbne arme. Positioneringskort For at danne et overblik over skolens position i forhold til konkurrenterne, har vi udarbejdet et positioneringskort. Den viser netop placeringen for skolen i forhold til konkurrenter iht. Pris og kvalitet Set den 2/05/12 13

14 Som man kan se på positioneringskortet, så adskiller Al Salam skolen sig fra konkurrenterne. Vi har selv indsamlet data om konkurrerende skoler og derfra udarbejdet positioneringskortet. EFU MODEL Vi benytter EFU model til at fokusere på kundens behov. 12 Det ser vi på ud fra ydelserne som skolen tilbyder. Vi ser det fra tre indfaldsvinkler: Egenskaber - fakta på den service skolen tilbyder Fordele - hvilke fordele giver ydelsen kunden? Udbytte - hvilken personlig nytteværdi får kunden af det service? EFU modellen er en god metode skolen kan bygge deres kendskab til service op på. 12 Set den 6/05/12 14

15 Egenskaber Fordele Udbytte Arabisk undervisning Skolebus Socialt atomsfære Skolens hjemmeside Kan forstå, tale og skrive arabisk. Transport til skolen frem og tilbage Læreren er ens bedste ven. Børnene er i trygge hænder. skolens kunder har lettere ved at hente info om skolen. De arabisktalende lande har stor økonomisk, men også politisk og kulturel betydning for Danmark Ingen kørselsudgifter. Mulighed for at få en god fremtid. Adgang til flere kunder. Der spares både tid og penge. SWOT Analyse Vi har brugt SWOT- analysen til at vurdere den interne og den eksterne situation for Al Salam skolen. 13 Dette vil give os mulighed for at vurdere, hvordan det står til, og hvad der kan forbedres. Interne situation Stærke sider Lærerne har de uddannelsesmæssige kvalifikationer, der er nødvendige for at sikre eleverne en vellykket lærings- standard. Skolen er unik i forhold til andre privatskoler, fordi den tilbyder eleverne undervisning i arabisk sprog. Skolens kernefortælling kan være med til at Svage sider Skolen er ikke god til at brande sig selv via medier. Mangler at overbevise nye kunder om at skolen er den rette for deres børn. Mangler en visuel identiet. Bedre kommunikation med nuværende kunder. 13 International Markedsføring 3. Udgave af Finn Rolighed Andersen SWOT- Analyse på s

16 give skolen mere succes. Der er plads til alle elever på skolen og skolen er som en lille familie. Dette er en klart noget som rammer målgruppen. Eksterne situation Muligheder Den nye regeringslov insisterer på, at alle udlændinge bosat i Danmark skal lære deres modersmål, for at lære det danske sprog hurtigere. Mulighed for at finde en samarbejdspartner eller sponsor. Sende lærerne på kommunikationskursus, for at styrke forholdet til nuværende kunder. Trusler Hvis regeringen skærer ned på støtten til skolen. Hvis forældre som har børn I skolen vælger at melde deres børn ud af skolen pga. Økonomiske årsager. Benzinprisen stiger og dette kan påvirke udgifterne til skolebussen, som skolen bruger dagligt. Ved at kombinere vores resultater fra SWOT er det relevant at kigge på TOWS modellen, for at se, hvilke strategiske udviklingsmuligheder virksomheden har. 14 TOWS Modellen Interne forhold 14 International Markedsføring 3. Udgave Af Finn Rolighed Andersen TOWS på s

17 Stærke sider (S) Svage sider (W) 1. Lærerne har de 1. Skolen er ikke god uddannelsesmæssige til at brande sig selv kvalifikationer, der er via medier. nødvendige for at sikre 2. Mangler at eleverne en vellykket overbevise nye lærings- standard. kunder om at skolen er den rette for 2. Skolen er unik i forhold deres børn. til andre privatskoler, fordi den tilbyder eleverne 3. Mangler en visuel undervisning i arabisk identiet. sprog. 4. Bedre 3. Skolens kernefortælling kommunikation kan være med til at give med nuværende skolen mere succes. kunder 4. Der er plads til alle 5. Har mange elever på skolen og skolen udgifter på kopier er som en lille familie. og andet materiale Dette er en klart noget som til undervisningen. styrker målgruppen. Muligheder (O) (SO) Strategiske tiltag (WO) Strategiske 1 Videreføre 1. Åbent hus tiltag sine arrangementet kan gøre en 1. Holde fast i sine Eksterne forhold kerneværdier til målgruppen. 2. Gøre målgruppen forskel ved målgruppens syn på skolen. 2. Det nye website er meget mere professionelt værdier og bevare kvaliteten af undervisningen samt 17

18 opmærksom på Åbent Hus arrangementet. 3. Blive ved med at præstere som man hidtil har gjort. end det gamle. Kan virke bedre på målgruppen. 3. Finde mulige samarbejdspartnere i fremtiden som f. eks Apple. kommunikationen med kunderne. 2. Muligvis få rådgivning fra konsulenter til at brande sig bedre ved. F. eks Åbent Hus dagen. Trusler (T) 1. Manglende opbakning hos målgruppen. 2. Andre privatskoler & folkeskolen 3. Ændringer i lovgivningen omkring støtte til privatskoler. (ST) Strategiske tiltag 1. Tilbyde undervisning i trygge og gode omgivelser, med fokus på hvert enkelt barns behov. 2. Skabe og bevare god kommunikation mellem til forældre og inddrage dem mere i børnenes aktiviteter. (WT) Strategiske tiltag 1. Brande sig via den visuelle identitet og opfylde målgruppens behov. 2. Blive bedre til spare de steder der kan spares og bruge pengene andre steder der kan gavne undervisningen. Samarbejdspartnere Skolen burde tænke på en samarbejdspartner i fremtiden. Her vil det styrke skolens kvalitet idet samarbejdet kan gavne skolens pressede økonomi. Ved at skolen samarbejder med en anden virksomhed, vil det gavne skolens teknologiske fremtidsmuligheder. Et eksempel kunne være at samarbejde med Apple. Apple producerer Ipads og da skolen i forvejen tænker 18

19 på at indføre Ipads i skoleundervisning som erstatning for skolebøger, ville det være det oplagte mulighed at samarbejde med Apple. Samarbejdet med Apple som Ipad leverandør er afgørende for skolen, fordi det giver dem en mulighed for at få indsigt i den nyeste teknologi. I et projekt som Al Salam skolen vil Apple være interesserede i at få nogle ganske konkrete resultater ud af samarbejdet. Der er selvfølge tale om salg til virksomhed, men samtidigt sender Apple et signal til omverden om, at de støtter en privat skole og tænker på børns fremtid. Ipad til skoleelever Der eksperimenteres i øjeblikket med Ipads i undervisningen som erstatning for bærbare computere og skolebøger. F.eks. har man fundet ud af, at Ipads støtter læring bedre end én labærbar, fordi den er mere minder om en mobil. Den er nemlig lettere at have med og holder strøm længere. Den støtter desuden læring bedre end en Bærbar, fordi der findes mere relevant, dansk undervisningsmateriale til den. Ikke nok med det, så er dens brugerflade intuitivt designet og lettere at anvende til undervisning. 15 I USA, har man besluttet, at børn i de mindre amerikanske børnehaver skal have en Ipad. Det skal gøre dem bedre til at lære nye ting såsom alfabetet og regnestykker. Eksempelvis kan siges, at børnehaven i Auburn(USA) har fået tildelt 285 Ipads til deres elever. Skolebestyrelsen har nemlig erfaret, at lærerne oplever en stor forbedring hos skoleelever, der brugte undervisningssoftware på en Ipad. Apple fortæller i deres præsentation af Ipad, at den har ændret folks liv. De tager henblik på skoler i Chicago, hvor der indført Ipads i undervisningen. Her viste det sig, at elevernes niveau blev hævet med 50-60% i matematik og naturfag. 16 Herhjemme i Danmark har Odder Kommune tildelt 2200 Ipads til skoleelever. De satser på, at Ipad skal erstatte alle skolebøger og notesbøger. Der bliver ikke købt skolebøger eller kopipapir da finansiering er fundet i Ipads. 15 Skrevet 26 april Sidst opdateret: ipads- til- byens- b%c3%b8rnehaveb%c3%b8rn/ Skrevet 12 april Sidst opdateres:

20 Odder kommune fortæller, at Ipads vil blive brugt som et funktionelt læringsmiddel der giver bedre muligheder end bærbaren. Her vil Ipaden blive en digital skoletaske. Den vil understøtte undervisningen som en bog og middel til at understøtte flere læringsformer. Ipad giver nye muligheder. Den kan opdateres løbende og vil derfor være imødekommende overfor nyt viden. Desuden vil flere af skolematerialerne kombineres med leg og læring. Odder Kommune har indgået en tre- årig aftale med Gyldendal, hvor eleverne får adgang til digitale undervisningsmaterialer i de fleste fag. Skolen vil desuden anvende mange andre læringsmaterialer/apps i undervisningen, som kan understøtte undervisningsdifferentieringen. 17 Delkonklusion Al Salam skolen har gode muligheder, for at blive en endnu større og bedre skole. De fleste forældre er glad for at have børnene i skolen og medarbejderne på skolen er meget engageret i skolens udvikling og fremtid. Skolens økonomi kan blive en barriere, men hvis skolen brander sig godt, mener vi klart de kan få succes. Der er ingen tvivl om at Al Salam skolen er en professionel skole der tilbyder undervisning på højt niveau til dens elever. Nu handler det om for skolen at vinde tilliden hos deres målgruppe og samtidigt bevare det gode forhold til nuværende kunder. Kommunikation Kommunikation er udveksling af information. I dette afsnit vil vi undersøge vores målgruppe og komme med en kernefortælling der fortæller skolens værdier. Personas Personas er fiktive personer som bygger på statistik, kvalitative data og sociologiske fantasi. Disse personer er udstyret med holdninger, meninger og vaner fuldstændige ligesom rigtige 17 Skrevet 18 august Sidst opdateret:

21 personer. De har en livshistorie, en uddannelse, et arbejde, en familie og fritidsinteresser. Hver personas har en række karakteristika fra den brugergruppe de repræsenterer. 18 Vores Personas Vi har valgt at beskæftige os med personas da det giver os et nødvendigt redskab til at bygge konceptet og løsningen. Vi har valgt at fokusere på primære personas og sekundær personas og udelukkende fokusere på dem. Det gøre, at det bliver overkommeligt at bruge personas i arbejdet. Grunden valgt af disse 2 personas skyldes, at vi mener det er mest disse 2 personas som har brug for de ydelser og behov der er i Al Salam skolens service. Når vi kan identificere os med brugerne, kan vi også træffe designbeslutninger for dem. Mange personas har samme behov, derfor har vi valgt at fokusere på forældre personas og lærer personas. Vores primære personas er forældre, mens lærere er sekundære personas. Vi bruger familier fordi familiemæssige og andre sociale forhold er en væsentlig faktor i forhold til brug af skoler. Vores primære personas repræsenterer det helt nødvendige målgruppe af vores service ydelser. Vi mener, at ved at vælge sekundære personas som lærer, kan vi slå flere personaer sammen, dvs. den enes behov repræsentere den andens behov, da vi mener de reelt er de samme. De primære personas er derfor de grupper, vi mener der er tilgængelige og vi ikke til at komme udenom. 19 Det er vigtigt, at vores primære persona (forældre) kan bruge vores løsning. Da skolen vil være mere i kontakt med forældre og forældre ønsker mere kontakt mellem forældre og lærer er det derfor vigtigt vores primære persona kommer til at bruge vores løsning. Vores løsning skal sikre, at alle vores primære persona kan komme i dialog med skolen så de konstant ved, hvordan deres barn har det i skolen og hvordan det går med ham/hende. Det er derfor et stort problem, hvis vores primære persona ikke er 100% tilfreds med vores løsning. Vores løsning vil blive lavet til primære persona, dog kan den måske også virke for sekundære personas i nogle situationer. Kontakten mellem forældre og lærer får her det samme behov for begge personas, dog har lærer andre behov i forhold ti forældre. Lærer vil hermed bruge siden langt mere og med andre formål i forhold til forældre. 18 set Bilag 8 - Interessegrupperne 21

22 Vi vil bruge personas til at forestille os, hvordan et nyt system kan bruges og hvilken kontekst det skal bruges i. 22

23 Personas(Primære persona) Navn: Mohammed Hassan Alder: 37år Job: Arbejdsløs Bopæl: Odense (Vollsmose) Civilstatus: Gift med Aisha. Har 2 børn. Fritid: Venner & familie Medieforbrug: Aviser, TV & internet. Bopæl & Civilstatus: Mohammed er en muslimsk flygtning fra Irak. Han kom til Danmark i 2001 sammen med sin familie og har fået permanent opholdstilladelse. Familien har boet i Kuwait i en flygtningelejr, før de kom til Danmark. Familien er præget af krigstraumer. Familien består af Mohammed og Aisha og deres 2 børn. 23

24 Han er gift med Aisha og har 2 børn som går I 3 og 5 klasse. Familien bor i lejelejlighed i Vollsmose, 60 kvm til 4 personer. Baggrund: Mohammed er uddannet læge og havde sin egen lille lægeklinik i Irak. Nu er han arbejdsløs og han har indtil videre ikke været i stand til at varetage et arbejde på grund af sine krigstraumer, som han i perioder plages af. Han har arbejdet som taxa chauffør I Danmark indtil 2008, hvor han blev ramt af sine krigstraumer og måtte forlade arbejdsmarkedet. Fritid & Hobby: Når Mohammed har det godt mødes han med sine venner (andre mænd fra Irak der også bor I Vollsmose) og bekendte i den arabiske klub tæt ved hans bolig. Her drikker de te, snakker og ryger. Tit kommer der også andre ældre indvandrere forbi lejligheden til spisning eller bare for at få en snak, og her er det godt at det er hans kone Aisha som står for alt arbejdet i husholdningen såsom indkøb og madlavning. Lige i øjeblikket er han optaget af mulighederne for at købe en brugt og billig bil. Medieforbrug: Mohammed læser af og til arabiske aviser, når han endelig kan finde dem. Derhjemme ser Mohammed arabisk tv, når der ellers er tid til det. Her ser han arabiske film og arabiske nyheder. Han er ikke så politisk aktiv, men følger med I nyheder fra Irak. Mohammed taler ret godt dansk, men har ofte svært ved at forstå brevene fra kommunen. Så får han hjælp hos børnene. Mohammed synes at EDB kan være kompliceret engang imellem da han synes det er svært at finde rundt I internettet. Han er dog glad for at have en computer hjemme og benytter det også, så ofte han kan komme til, hvor børnene også hjælper til når tingene driller. Hvad gør Mohammed glad? Når han er sammen med familien og andre i omgangs- kredsen. Når han oplever, at hans børn klarer sig godt I skolen og I hverdagen. Hvad gør Mohammed ked af det? Når han oplever ikke at kunne være i fred. Når hans børn bliver behandlet dårligt. Når han 24

25 ikke kan få ro til hverdagen. Når han ikke kan forstå breve fra det offentlige. Når han oplever utaknemmelighed og manglende respekt. 25

26 Navn: Aisha Jasim Alder: 34år Job: Arbejdsløs. Søger deltidsjob. Bopæl: Odense (Vollsmose) Civilstatus: Gift med Hassan. Har 2 børn. Fritid: Veninder & familie Medieforbrug: Blade, TV & internet. Bopæl & Civilstatus: Aisha kom til Danmark sammen med Mohammed i 2001 og har nu permanent opholdstilladelse. Hun har boet i Irak sammen med hendes mor og far før hun kom til Danmark sammen med Mohammed. Aisha er gift med Hassan. Hun er pt. hjemmegående men søger et halvdags rengøringsjob. Baggrund: 26

27 Aisha er uddannet tolk og havde arbejdet i Irak som tolk for den amerikanske ambassade i Baghdad. Nu er hun arbejdsløs og hun har indtil videre ikke været i stand til at finde et arbejde. Hun opgiver dog ikke håbet og søger dagligt arbejde på internettet. Hun har arbejdet med forskellige ting i Danmark og hendes seneste job var rengøring som hun stadig satser på at finde i den nærmeste fremtid. Fritid & Hobby: Når Aisha har passet børnene, mødes hun med sine veninder(andre kvinder fra Irak der også bor i Vollsmose). Her sidder de og snakker og sludre enten hjemme ved hende eller hos dem. Aisha står for alt arbejdet i husholdningen: Indkøb, tøjvask og madlavning osv. Når børnene er i skole, får Aisha fred til at gøre rent i lejligheden og til at få besøg af sine irakiske veninder. Medieforbrug: Aisha læser af og til arabiske blade både fysisk men også digitalt. Derhjemme ser Aisha meget arabisk tv, når der ellers er tid til det. Her ser hun arabiske film og arabiske serier. Aisha har ikke stemmeret i Danmark da hun endnu ikke er dansk statsborger men hvis hun skulle stemme, så er det helt klart social demokraterne. Aisha taler ret godt dansk og har ansøgt om dansk statsborgerskab. Aisha bruger meget tid foran computeren, dels fordi hun søger job men også for at se om der er kommet en ny udgave af hendes favorit arabiske magasin. Hvad gør Aisha glad? Når hun er sammen med familien og andre i omgangs- kredsen. Når hun får ros for de ting hun gøre til hverdage og hendes børn. Hvad gør Aisha ked af det? Når hendes børn ikke hjælper hende med husholdningsarbejde. Når børnene bliver behandlet dårligt. Og når hun kommer i tanke om at hun ikke har set hendes mor og far i over 10år. Hvorfor er det vigtigt at få en som denne familie til at se Al Salam skolens website? Fordi mange børn i Vollsmose området, har de same slags forældre som Mohammed & Aisha. Der er nemlig Overrepræsentation af lavt uddannede forældre med anden etnisk baggrund i 27

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB HouseSitter.dk housesitter.dk Nyt koncept i Danmark Service virksomhed To servicemodeller Opstart nord

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

EVENT BUREAU FESTBUSSEN

EVENT BUREAU FESTBUSSEN EVENT BUREAU FESTBUSSEN Nanna Søderquist & Christian Thorsø KOM/IT Indhold Synopsis... 2 Målgrupper (persona)... 3 Persona til Partybus... 3 Konkurrent analyse... 5 Partybus.dk... 5 Pubbus.dk... 5 SWOT

Læs mere

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Udleveret: Tirsdag den 19.05.2015 Afleveres: Torsdag den 11.06.2015. Skriftlig opgave på maksimum 6 normalsider, der mailes til henholdsvis kahu@ucn.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4 Index INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 PROJECT KEY PURPOSE STATEMENT 2 DELIVERABLES STATEMENT 2 ACTIVITIES FOR EACH DELIVERABLES 2 UNDERSØGELSE: 2 RISIKOANALYSE 3 PLAN B 3 FOR TYNDT KONCEPT ERROR!

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Style & Experience. Gruppe 24 Michael Nakel Andersen, Sari Wichmann, Jonathan

Style & Experience. Gruppe 24 Michael Nakel Andersen, Sari Wichmann, Jonathan Style & Experience Gruppe 24 Michael Nakel Andersen, Sari Wichmann, Jonathan Agenda Udforskende research og analyse Research og analyse af den givne stil Observationsbaseret research Kode Websitet Udforskende

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence www.tinv.dk www.oresund.org/femernlogistics http://regionsjaelland.dk/politik/vaekstforumsjaelland www.ibiz-center.dk PROGRAM

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE!

IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE! IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE! G O D E R Å D T I L D I G Selvom ipad en er i et cover, kan skærmen gå i stykker. Beskyt den derfor mod slag, vand og sand. Køb høretelefoner, så du kan arbejde

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark Gymnasie håndbogen Indholdsfortegnelse Velkommen til 1calendar 2 Hvad er 1calendar? 3 Gymnasie kalender 3 Mobile applikationer 3 Online to-do 4 Lectio i din Outlook 4 Hvordan kommer vi i gang? 4 Hvad med

Læs mere

Mediepolitik i Klub Egedal

Mediepolitik i Klub Egedal Mediepolitik i Klub Egedal Klubberne i klub Egedal vil være banebrydende indenfor tilbuddene vedrørende computere og IT blandt børn og unge. Vi vil bestræbe os for konstant at have fingeren på pulsen,

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler 1. Alme Skole. Forældrefeedback FÆDRE Besvarelser uden kommentarer Netbaseret spørgeundersøgelse for forældre til elever i 3.-6.kl. Nov. 2011, 28 besvarelser 2. Forældremøder I hvor høj grad prioriterer

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

2) Hvordan skal du/vi konkret arbejde for at lykkes med missionen (og dermed retfærdiggøre ungdomsskolens eksistens)?

2) Hvordan skal du/vi konkret arbejde for at lykkes med missionen (og dermed retfærdiggøre ungdomsskolens eksistens)? Opgave 1 Ungdomsskolens Mission (kerneopgave/mening/eksistensberettigelse) Ungdomsskolebestyrelsen har defineret UngSlagelses mission således: Ung Slagelse skal udfylde følgende behov: I en tryg atmosfære

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding!

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Ingenting kommer af ingenting, undtagen lommeuld. De menneskelige love er skrøbelige. Mange lever et helt liv uden at blive opdaget. Storm P.(1882-1949) Personlig

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

TAGLINE CREATIVE BRIEF. -Music that doesn t fit in a box. Situation. Challenge Target Audience Goal. Effect. Media

TAGLINE CREATIVE BRIEF. -Music that doesn t fit in a box. Situation. Challenge Target Audience Goal. Effect. Media TAGLINE -Music that doesn t fit in a box CREATIVE BRIEF Situation Tinderbox Entertainment vil i 2015 skabe en ny musikfestival. Festivallen skal foregå i Tusindårsskoven i Odense fra d. 26. 28. Juni. Festivallen

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

BRUGERNE BESTEMMER STADIG DET MESTE

BRUGERNE BESTEMMER STADIG DET MESTE NYT SKOLEÅR MED DIT DIGITALE ARBEJDSREDSKAB! Vi håber ipad en har været en stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Der har været mange spørgsmål i løbet af den første tid, nogle har

Læs mere

Bliv klogere på. marketing

Bliv klogere på. marketing Bliv klogere på (næsten gratis) marketing Web Grafiske løsninger Sociale medier Branding Annoncering Kontakt info Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne:

Læs mere