Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold:"

Transkript

1 Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe 1. 3Semester DK

2 Indledning Livet er en nogle gange en leg og vi lærer nye ting hverdag. Især børn er både kreative og villige til at lære nye ting. Børn er fremtiden og sådan har det for det meste altid været. Flere og flere forældre og, ja selv den nuværende statsminister har sat datteren i privatskole. 1 Dette emne er noget der bliver snakket meget om i vores samfund. Hvis du kan genkende denne følelse og måske selv har en familie, bør du læse de kommende sider. Vi kan ikke forsikre at dit barn får en bedre fremtid,, men vi har givet vores bud på, hvor du kan sætte dit barn i skole, hvis du overvejer en privatskole der bygger på sociale og demokratiske værdier. Vi ønsker alle børn i samarbejde med Al Salam skolen den bedste skolegang. God læsning 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning Projekt beskrivelse Problemformulering Metodeafsnit Virksomheden Om Al Salam skolen Mikro- og Makromiljø Marketing Mix De 4 p er PEST Analyse Positioneringskort EFU MODEL SWOT Analyse TOWS Modellen Samarbejdspartnere Ipad til skoleelever Delkonklusion Kommunikation Personas Vores Personas Persona scenariet Scenariet for Mohammed & Aisha Scenariet for Thomas Kontekst scenarie Kravspecifikation De 3 Samfundslogikker Drømmesamfundets logik Det skabende menneskes logik Laboratoriemodellen Kernefortælling Spørgeskema Lukning af Gap Media Plan Delkonklusion Visualisering konceptbeskrivelse Wally Olins Kreative proces med design af logo Forskning på Logo Font Processen med udviklingen af vores logo CHECKPOINTS for LOGO design Design principper

4 Al Salam skolens video Interaktion(Website) Sitemap use case diagram for website SDD og SD Kode eksempel for website Inteaktion (app) ALS Quizzen Målgruppe Designet Selve konceptet Use case for App: SSD Database Kodeeksempel til app High score funktion Userbility test Delkonklusion Projektledelse Projektplanlægning Ansvarsfordeling Gruppeprocessen Læringsstil Konklusion Kildeliste Bilag 1 - Gruppekontakt Bilag 3 - Læringsstil Bilag 4 Spørgeskema til potentelle kunder Bilag 5 Spørgeskema til forældre Bilag 5 Spørgeskema til forældre Bilag 6 Svar fra spørgeskema fra potentelle kunder Bilag 9 Interview med Mohammed Salem Bilag 10 Logo Skitse Bilag 11 Hjemmeside Skitse Bilag 12 Hjemmeside Moch- up Bilag 13 Hjemmeside Login Bilag 14 Forældre underskrift Bilag 15 Logo udvikling Bilag 16 App skitse 1 Bilag 17 App skitse

5 Projekt beskrivelse Vores klient Vi arbejder for en privat skole i Odense. Al Salam skolens mission er, at tilbyde undervisning til elever op til 9 klasse. Visionen ligger i at man fastholder et professionelt niveau fagligt og at man tror på de værdier som kendetegner skolen. Al Salam skolen blev bygget i Der er 102 elever og de fleste er med irakisk baggrund. Vores målgruppe er primært de børnefamilier som har deres børn på skolen, samt børn der skal til at starte i skolen. Al Salam skolen tilbyder skole undervisning som et produkt. Deres priser er noget billigere i forhold til konkurrenterne. Vi befinder os i Odense som distribution og skolen har heller ikke mulighed for at markedsdække sig i andre byer. Skolen er økonomisk begrænset i promotionen. 87,5% af økonomien fra staten. 12,5% fra forældre. Ud af de 12,5% går langt de fleste af pengene til busudgifter, køb af bøger samt kopimaskinen. Al Salam skolen har 14 ansatte. 13 på fuldtid og 1 på deltid. Det er en friskole som tilbyder arabisk undervisning ved siden af de obligatoriske fag til tosproget børn. Formålet med løsningen/produktet vi skal udvikle: Al Salam skolen har elever op til 6 klasse. De ønsker at udvide skolen, så den kan tilbyde undervisning op til 9 klasse. De bruger mange penge på bøger og har indtil videre 102 elever fordelt i de forskellige klasser. Nogle klasser er der få elever, mens der i andre er flere. De skifter litteratur ofte og det går ud over deres budget. Al Salam skolen er en meget aktiv skole. De har en skolebus, som kører eleverne rundt til forskellige aktiviteter og det vil skolen gerne bruge flere penge på. Al Salam skolen har også et mål, om at få flere elever tilknyttet skolen. Brugerbehov hos målgruppen: Brugerne af det nye website har behov for at følge med i, hvad der sker på Al Salam skolen. Der er i forvejen tæt samarbejde mellem skolen og forældrene og dette skal bevares. De nye brugere som er forældre der enten har deres børn på venteliste eller overvejer at skrive deres børn ind på skolen, bør have et website der virker professionelt og troværdigt. De bør blive overbevist om at Al Salam skolen er den bedste skole de kan finde til deres børn. 5

6 Teknisk funktionalitet: Det vil være muligt for brugeren at signe up på hjemmesiden til indskrivning af deres børn. Skolens medarbejder og forældre vil også kunne have mulighed for at signe up og logge sig på. Man vil fremover have mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrev og afmelde sig igen. Man vil kunne tippe en ven om siden/ideen eller måske oplevelsen med Al Salam skolen. Vi vil ligeledes tilføre en kalender, som skal holde sidens aktiviteter simpelt og overskueligt. Problemformulering Hvordan kan man lave en attraktiv website og mobilapplikation for Al Salam skolen? - Hvad skal hjemmesiden indeholde? - Hvilke, mulige samarbejdspartnere er der? - Hvem er målgruppen? - Hvilken kommunikation kan man anvende? - Hvordan tilfredsstiller vi kunden? Evt. feedback? Metodeafsnit Dette er primært et webprojekt, men der vil også indgå business, fordi vi har et mål om at finde løsninger på, hvordan skolen kan spare penge og komme frem mere teknologisk. Herunder ses, hvilke metoder vi vil bruge til at komme frem til vores mål. Vi vil bruge forskellige modeller til at belyse og analysere vores problem. For at komme med ideer til, hvordan Al Salam skolen kan nå deres mission, er vi nødt til at undersøge interessen blandt folket. Vi vil udføre Field research, hvor vi undersøger, hvad folk lægger vægt på, når de indskriver deres børn til privat skoler og om de evt. ville indskrive deres barn. Her har vi tænkt os, at dele spørgerskema ud blandt folket. Vi vil ligeledes benytte Desk research til at indsamle statistikker, som hjælper os til at danne et grundigt billede af 6

7 folks opfattelse af privat skole og Al Salam skolen. Vi vil ligeledes kigge på mulige samarbejdspartnere for skolen og her er vi først og fremmest nødt til at analysere Al Salams skolens interne og eksterne forhold. Vi vil benytte positioneringskort til at analysere og definere branchen. Her vil vi belyse konkurrenterne i branchen. PEST- analysen vil vi bruge til at beskrive og analysere Al Salams eksterne forhold. Til slut vil vi benytte SWOT analyse til at skabe struktur og overblik over Al Salams organisations styrke og konkurrencesituation. For at identificere vores målgruppe vælger vi at benytte personas. Her benytter vi en fiktiv person som definerer forbrugernes holdninger, værdier og livsstil hos målgruppen. For at lave et website & en mobilapp der passer til målgruppen, benytter vi Stjerneanalysen. Her finder vi det visuelle grundlag for forholdet mellem afsender og modtager af vores website. Vi vil ligeledes benytte Wally Olins udviklingsmetode til at bestemme logoets visuelle udtryk. Vi bruger checkpoints by logo design til at Beskrive logoet, samt dets funktion og identitet. Vi vil benytte prototype metoden til at udvikle et koncept for, hvordan software udviklingsprojekter kan inddrages. Vi vil ligeledes også benytte AIDA modellen som vi vil bruge, til at skabe en troværdig og relevant kommunikation. Vi vil undersøge de faktorer som tilfredsstiller kunden og virksomhedsmålsætningen. For at tilfredsstille kunden, vil vi teste hjemmesiden ved at benytte Usability test. Her undersøger vi systems brugervenlighed. 7

8 Virksomheden Om Al Salam skolen Personale Alt undervisningspersonale på skolen har et godkendt læreruddannelsesforløb. Dette sikrer et højt fagligt niveau af undervisningen. Endvidere deltager lærerne i forskellige kurser, for at blive bedre kvalificeret i nye læremetoder. På nuværende tidspunkt er der omkring 9 fuldtidsansatte lærere, 2 kontoransatte, 1 pedel og 1 buschauffør. 2 Mål Skolens formål er at styrke elevernes alsidige og personlige udvikling og at eleverne deltager aktivt i et demokratisk samfund. Desuden bestræbes der på at styrke elevernes muligheder i at skabe sig et godt liv ud fra egne forudsætninger og muligheder, og at styrke deres evner og på nye måder ved at kombinere viden, etablerede færdigheder, fantasi, følsomhed og nysgerrighed. Skolen vil bibringe eleverne almennyttige kundskaber gennem velkvalificeret og faglig dygtig undervisning og dermed sørge for at udvikle elevernes evner og anlæg i respekt for den enkelte elevs personlighed. Skolen vil virke under trygge forhold, og kundskabstilegnelsen skal ske i en atmosfære præget af glæde og arbejdsro. 3 Hovedaktivitet Al Salam skolen blev grundlagt i 2009, og dens hovedaktivitet er at tilbyde undervisning for alle børn, men størstedelen af eleverne har irakisk baggrund. Al Salam skolen ønsker at danne eleverne i retning så der bliver sat fokus på deltagelse i det danske samfund med frihed og folkestyre. 4 Mulige udfordringer 2 Set den 13/05/12 3 formaal Set den 13/05/12 4 Bilag 9 Interview med Mohammed Salem 8

9 Al Salam skolen forsøger at få sin egen individualitet og overbevise sine interessenter, at den er anderledes i forhold til andre lignende skoler. Al Salam Skolen er ikke kun interesseret i kvalitet, men også i professionalisme. Skolen forsøger at finde hensigtsmæssige måder at kommunikere med sine brugere og potentielle brugere, men mangler erfaring i at brande sig selv. Mission Missionen for Al Salam skolen er at tilbyde børn, især dem med anden etnisk baggrund, at de kan lære deres eget modersmål og kultur, at forstå den danske kultur, det sociale liv samt integrationen i det danske samfund. Skolen vil gerne give eleverne trygge omgivelser og gøre klar til livets udfordringer. 5 Vision Al Salam skolens vision er, at blive en velkendt skole med et respekteret image og at blive en af de bedste skoler i Odense. 6 Al Salam skolen ønsker: At have en god skolebestyrelse og et lærerteam som arbejder med motivation for skolen og dennes interesser. Ansvarsfulde medarbejder som viser fleksibilitet og godt arbejdsmiljø. Ikke gå på kompromis med fagligheden og øge den professionelle standard. Styrke forholdet til nuværende kunder og tiltrække flere kunder i fremtiden. Mikro- og Makromiljø Vi har valgt at analysere Al Salam skolens nuværende situation og til det har vi brugt bogen, International markedsføring. 7 Vi vil analysere Al Salam skolens mikro- og makromiljø. Vi vil 5 formaal Set den 13/05/12 6 Set den 13/05/12 7 International markedsføring 3. Udgave, Finn rolighed Andersen, Trojka 9

10 kigge på de 4P er og lave et positioneringskort der viser, hvor virksomheden står i forhold til konkurrenter. Dernæst vil vi lave en PEST Analyse for at se skolens eksterne forhold. Sidst i afsnittet vil vi lave SWOT samt TOWS analyse for Al Salam skolen. Herunder finde mulige samarbejdspartner. Marketing Mix De 4 p er Vi vil bruge de 4 p er til at kigge på ting som Al Salam skolen kan kontrollere og justere. 8 Dernæst vil vi beskrive det koncept Al Salam skolen står for. Via dette kan vi positionere Al Salam skolen hos vores målgruppe. Produkt Al Salam skolen er en lille privatskole til og med 6.klasse, som tilbyder alle de obligatoriske fag en privatskole skal have. Al Salam skolen skiller sig ud fra andre privatskoler, fordi de tilbyder faget Arabisk til deres elever. Skolens mål er at udvikle sig endnu mere, samt få flere elever både elever med anden etnisk baggrund, men også etniske danskere. Derfor er det vigtigt at det nye website passer til det budskab som skolen vil udstråle og dette kan være med til at styrke skolens brand. Pris Hos Al Salam skolen er prisen for et barn 600 kr. Prisen bliver lavere jo flere børn en familie har i skolen. 600 kr. Er dog forholdsvis billigt, hvis man f. eks sammenligner det med en privat skole som Henriette Hørlück p.html Set den 9/05/12 9 DK/Praktisk- info/indmeldelse/skolepenge.aspx - Link over priserne hos Henriette Hørlück skolen. Set den. 6/05/12 10

11 Det skal gerne give vores målgruppe et billede af, at det er forholdsvis billigt at have et barn hos Al Salam skolen. Hvis kunderne samtidigt får gode oplevelser hos Al Salam skolen som f. eks, at deres barn bliver bedre til at regne og læse, er dette med til at styrke skolens koncept yderligere. Sted/Distribution Al Salam skolen er en skole og derfor en fysisk virksomhed. Dog er de anderledes fordi de også er selve konceptet eller produktet nemlig en lille privat skole. Promotion Lige siden Al Salam skolen åbnede i 2009 har skolen haft fokus på at fastholde deres professionelle tilgang til deres koncept. Målet har altid været at hjælpe indvandrer familier med at sætte deres børn i en skole, hvor de kunne blive udfordret fagligt. Al Salam skolen vi også gerne have etniske danske elever i fremtiden og derfor skal der sættes fokus på disse ting, så skolen kan markedsføre sig ude hos målgruppen. PEST Analyse Med PEST Analysen kigger vi på de eksterne forhold som virksomheden har. Man kan bruge PEST Analysen til at belyse muligheder og trusler i virksomhedens eksterne forhold International Markedsføring 3. Udgave af Finn Rolighed Andersen Pest- Analyse s

12 Politiske faktorer F. eks ændringer i den politiske lovgivning, som kan være med til at ændre Al Salam skolens budget. Samfundsøkonomiske faktorer Finanskrisen som påvirker skolen økonomisk eller yderligere arbejdsløshed blandt målgruppen. Sociokulturelle faktorer 12

13 Levestandarden for vores målgruppen kan vise sig at være afgørende for om der kommer flere elever til skolen, hvis målgruppen ikke bliver overbevist om at det bedste for deres børn er at de starter på skolen i stedet for en normal og gratis folkeskole. Teknologiske faktorer Det vil til en vis grad blive en udfordring for skolens ledelse at benytte den nye hjemmeside. Skolens gamle hjemmeside var på ingen måder overskuelig eller lign. Et lille kursus i det nye website ville være godt for skolens ledelse. Skolen vil dog tage imod denne udfordring med åbne arme. Positioneringskort For at danne et overblik over skolens position i forhold til konkurrenterne, har vi udarbejdet et positioneringskort. Den viser netop placeringen for skolen i forhold til konkurrenter iht. Pris og kvalitet Set den 2/05/12 13

14 Som man kan se på positioneringskortet, så adskiller Al Salam skolen sig fra konkurrenterne. Vi har selv indsamlet data om konkurrerende skoler og derfra udarbejdet positioneringskortet. EFU MODEL Vi benytter EFU model til at fokusere på kundens behov. 12 Det ser vi på ud fra ydelserne som skolen tilbyder. Vi ser det fra tre indfaldsvinkler: Egenskaber - fakta på den service skolen tilbyder Fordele - hvilke fordele giver ydelsen kunden? Udbytte - hvilken personlig nytteværdi får kunden af det service? EFU modellen er en god metode skolen kan bygge deres kendskab til service op på. 12 Set den 6/05/12 14

15 Egenskaber Fordele Udbytte Arabisk undervisning Skolebus Socialt atomsfære Skolens hjemmeside Kan forstå, tale og skrive arabisk. Transport til skolen frem og tilbage Læreren er ens bedste ven. Børnene er i trygge hænder. skolens kunder har lettere ved at hente info om skolen. De arabisktalende lande har stor økonomisk, men også politisk og kulturel betydning for Danmark Ingen kørselsudgifter. Mulighed for at få en god fremtid. Adgang til flere kunder. Der spares både tid og penge. SWOT Analyse Vi har brugt SWOT- analysen til at vurdere den interne og den eksterne situation for Al Salam skolen. 13 Dette vil give os mulighed for at vurdere, hvordan det står til, og hvad der kan forbedres. Interne situation Stærke sider Lærerne har de uddannelsesmæssige kvalifikationer, der er nødvendige for at sikre eleverne en vellykket lærings- standard. Skolen er unik i forhold til andre privatskoler, fordi den tilbyder eleverne undervisning i arabisk sprog. Skolens kernefortælling kan være med til at Svage sider Skolen er ikke god til at brande sig selv via medier. Mangler at overbevise nye kunder om at skolen er den rette for deres børn. Mangler en visuel identiet. Bedre kommunikation med nuværende kunder. 13 International Markedsføring 3. Udgave af Finn Rolighed Andersen SWOT- Analyse på s

16 give skolen mere succes. Der er plads til alle elever på skolen og skolen er som en lille familie. Dette er en klart noget som rammer målgruppen. Eksterne situation Muligheder Den nye regeringslov insisterer på, at alle udlændinge bosat i Danmark skal lære deres modersmål, for at lære det danske sprog hurtigere. Mulighed for at finde en samarbejdspartner eller sponsor. Sende lærerne på kommunikationskursus, for at styrke forholdet til nuværende kunder. Trusler Hvis regeringen skærer ned på støtten til skolen. Hvis forældre som har børn I skolen vælger at melde deres børn ud af skolen pga. Økonomiske årsager. Benzinprisen stiger og dette kan påvirke udgifterne til skolebussen, som skolen bruger dagligt. Ved at kombinere vores resultater fra SWOT er det relevant at kigge på TOWS modellen, for at se, hvilke strategiske udviklingsmuligheder virksomheden har. 14 TOWS Modellen Interne forhold 14 International Markedsføring 3. Udgave Af Finn Rolighed Andersen TOWS på s

17 Stærke sider (S) Svage sider (W) 1. Lærerne har de 1. Skolen er ikke god uddannelsesmæssige til at brande sig selv kvalifikationer, der er via medier. nødvendige for at sikre 2. Mangler at eleverne en vellykket overbevise nye lærings- standard. kunder om at skolen er den rette for 2. Skolen er unik i forhold deres børn. til andre privatskoler, fordi den tilbyder eleverne 3. Mangler en visuel undervisning i arabisk identiet. sprog. 4. Bedre 3. Skolens kernefortælling kommunikation kan være med til at give med nuværende skolen mere succes. kunder 4. Der er plads til alle 5. Har mange elever på skolen og skolen udgifter på kopier er som en lille familie. og andet materiale Dette er en klart noget som til undervisningen. styrker målgruppen. Muligheder (O) (SO) Strategiske tiltag (WO) Strategiske 1 Videreføre 1. Åbent hus tiltag sine arrangementet kan gøre en 1. Holde fast i sine Eksterne forhold kerneværdier til målgruppen. 2. Gøre målgruppen forskel ved målgruppens syn på skolen. 2. Det nye website er meget mere professionelt værdier og bevare kvaliteten af undervisningen samt 17

18 opmærksom på Åbent Hus arrangementet. 3. Blive ved med at præstere som man hidtil har gjort. end det gamle. Kan virke bedre på målgruppen. 3. Finde mulige samarbejdspartnere i fremtiden som f. eks Apple. kommunikationen med kunderne. 2. Muligvis få rådgivning fra konsulenter til at brande sig bedre ved. F. eks Åbent Hus dagen. Trusler (T) 1. Manglende opbakning hos målgruppen. 2. Andre privatskoler & folkeskolen 3. Ændringer i lovgivningen omkring støtte til privatskoler. (ST) Strategiske tiltag 1. Tilbyde undervisning i trygge og gode omgivelser, med fokus på hvert enkelt barns behov. 2. Skabe og bevare god kommunikation mellem til forældre og inddrage dem mere i børnenes aktiviteter. (WT) Strategiske tiltag 1. Brande sig via den visuelle identitet og opfylde målgruppens behov. 2. Blive bedre til spare de steder der kan spares og bruge pengene andre steder der kan gavne undervisningen. Samarbejdspartnere Skolen burde tænke på en samarbejdspartner i fremtiden. Her vil det styrke skolens kvalitet idet samarbejdet kan gavne skolens pressede økonomi. Ved at skolen samarbejder med en anden virksomhed, vil det gavne skolens teknologiske fremtidsmuligheder. Et eksempel kunne være at samarbejde med Apple. Apple producerer Ipads og da skolen i forvejen tænker 18

19 på at indføre Ipads i skoleundervisning som erstatning for skolebøger, ville det være det oplagte mulighed at samarbejde med Apple. Samarbejdet med Apple som Ipad leverandør er afgørende for skolen, fordi det giver dem en mulighed for at få indsigt i den nyeste teknologi. I et projekt som Al Salam skolen vil Apple være interesserede i at få nogle ganske konkrete resultater ud af samarbejdet. Der er selvfølge tale om salg til virksomhed, men samtidigt sender Apple et signal til omverden om, at de støtter en privat skole og tænker på børns fremtid. Ipad til skoleelever Der eksperimenteres i øjeblikket med Ipads i undervisningen som erstatning for bærbare computere og skolebøger. F.eks. har man fundet ud af, at Ipads støtter læring bedre end én labærbar, fordi den er mere minder om en mobil. Den er nemlig lettere at have med og holder strøm længere. Den støtter desuden læring bedre end en Bærbar, fordi der findes mere relevant, dansk undervisningsmateriale til den. Ikke nok med det, så er dens brugerflade intuitivt designet og lettere at anvende til undervisning. 15 I USA, har man besluttet, at børn i de mindre amerikanske børnehaver skal have en Ipad. Det skal gøre dem bedre til at lære nye ting såsom alfabetet og regnestykker. Eksempelvis kan siges, at børnehaven i Auburn(USA) har fået tildelt 285 Ipads til deres elever. Skolebestyrelsen har nemlig erfaret, at lærerne oplever en stor forbedring hos skoleelever, der brugte undervisningssoftware på en Ipad. Apple fortæller i deres præsentation af Ipad, at den har ændret folks liv. De tager henblik på skoler i Chicago, hvor der indført Ipads i undervisningen. Her viste det sig, at elevernes niveau blev hævet med 50-60% i matematik og naturfag. 16 Herhjemme i Danmark har Odder Kommune tildelt 2200 Ipads til skoleelever. De satser på, at Ipad skal erstatte alle skolebøger og notesbøger. Der bliver ikke købt skolebøger eller kopipapir da finansiering er fundet i Ipads. 15 Skrevet 26 april Sidst opdateret: ipads- til- byens- b%c3%b8rnehaveb%c3%b8rn/ Skrevet 12 april Sidst opdateres:

20 Odder kommune fortæller, at Ipads vil blive brugt som et funktionelt læringsmiddel der giver bedre muligheder end bærbaren. Her vil Ipaden blive en digital skoletaske. Den vil understøtte undervisningen som en bog og middel til at understøtte flere læringsformer. Ipad giver nye muligheder. Den kan opdateres løbende og vil derfor være imødekommende overfor nyt viden. Desuden vil flere af skolematerialerne kombineres med leg og læring. Odder Kommune har indgået en tre- årig aftale med Gyldendal, hvor eleverne får adgang til digitale undervisningsmaterialer i de fleste fag. Skolen vil desuden anvende mange andre læringsmaterialer/apps i undervisningen, som kan understøtte undervisningsdifferentieringen. 17 Delkonklusion Al Salam skolen har gode muligheder, for at blive en endnu større og bedre skole. De fleste forældre er glad for at have børnene i skolen og medarbejderne på skolen er meget engageret i skolens udvikling og fremtid. Skolens økonomi kan blive en barriere, men hvis skolen brander sig godt, mener vi klart de kan få succes. Der er ingen tvivl om at Al Salam skolen er en professionel skole der tilbyder undervisning på højt niveau til dens elever. Nu handler det om for skolen at vinde tilliden hos deres målgruppe og samtidigt bevare det gode forhold til nuværende kunder. Kommunikation Kommunikation er udveksling af information. I dette afsnit vil vi undersøge vores målgruppe og komme med en kernefortælling der fortæller skolens værdier. Personas Personas er fiktive personer som bygger på statistik, kvalitative data og sociologiske fantasi. Disse personer er udstyret med holdninger, meninger og vaner fuldstændige ligesom rigtige 17 Skrevet 18 august Sidst opdateret:

21 personer. De har en livshistorie, en uddannelse, et arbejde, en familie og fritidsinteresser. Hver personas har en række karakteristika fra den brugergruppe de repræsenterer. 18 Vores Personas Vi har valgt at beskæftige os med personas da det giver os et nødvendigt redskab til at bygge konceptet og løsningen. Vi har valgt at fokusere på primære personas og sekundær personas og udelukkende fokusere på dem. Det gøre, at det bliver overkommeligt at bruge personas i arbejdet. Grunden valgt af disse 2 personas skyldes, at vi mener det er mest disse 2 personas som har brug for de ydelser og behov der er i Al Salam skolens service. Når vi kan identificere os med brugerne, kan vi også træffe designbeslutninger for dem. Mange personas har samme behov, derfor har vi valgt at fokusere på forældre personas og lærer personas. Vores primære personas er forældre, mens lærere er sekundære personas. Vi bruger familier fordi familiemæssige og andre sociale forhold er en væsentlig faktor i forhold til brug af skoler. Vores primære personas repræsenterer det helt nødvendige målgruppe af vores service ydelser. Vi mener, at ved at vælge sekundære personas som lærer, kan vi slå flere personaer sammen, dvs. den enes behov repræsentere den andens behov, da vi mener de reelt er de samme. De primære personas er derfor de grupper, vi mener der er tilgængelige og vi ikke til at komme udenom. 19 Det er vigtigt, at vores primære persona (forældre) kan bruge vores løsning. Da skolen vil være mere i kontakt med forældre og forældre ønsker mere kontakt mellem forældre og lærer er det derfor vigtigt vores primære persona kommer til at bruge vores løsning. Vores løsning skal sikre, at alle vores primære persona kan komme i dialog med skolen så de konstant ved, hvordan deres barn har det i skolen og hvordan det går med ham/hende. Det er derfor et stort problem, hvis vores primære persona ikke er 100% tilfreds med vores løsning. Vores løsning vil blive lavet til primære persona, dog kan den måske også virke for sekundære personas i nogle situationer. Kontakten mellem forældre og lærer får her det samme behov for begge personas, dog har lærer andre behov i forhold ti forældre. Lærer vil hermed bruge siden langt mere og med andre formål i forhold til forældre. 18 set Bilag 8 - Interessegrupperne 21

22 Vi vil bruge personas til at forestille os, hvordan et nyt system kan bruges og hvilken kontekst det skal bruges i. 22

23 Personas(Primære persona) Navn: Mohammed Hassan Alder: 37år Job: Arbejdsløs Bopæl: Odense (Vollsmose) Civilstatus: Gift med Aisha. Har 2 børn. Fritid: Venner & familie Medieforbrug: Aviser, TV & internet. Bopæl & Civilstatus: Mohammed er en muslimsk flygtning fra Irak. Han kom til Danmark i 2001 sammen med sin familie og har fået permanent opholdstilladelse. Familien har boet i Kuwait i en flygtningelejr, før de kom til Danmark. Familien er præget af krigstraumer. Familien består af Mohammed og Aisha og deres 2 børn. 23

24 Han er gift med Aisha og har 2 børn som går I 3 og 5 klasse. Familien bor i lejelejlighed i Vollsmose, 60 kvm til 4 personer. Baggrund: Mohammed er uddannet læge og havde sin egen lille lægeklinik i Irak. Nu er han arbejdsløs og han har indtil videre ikke været i stand til at varetage et arbejde på grund af sine krigstraumer, som han i perioder plages af. Han har arbejdet som taxa chauffør I Danmark indtil 2008, hvor han blev ramt af sine krigstraumer og måtte forlade arbejdsmarkedet. Fritid & Hobby: Når Mohammed har det godt mødes han med sine venner (andre mænd fra Irak der også bor I Vollsmose) og bekendte i den arabiske klub tæt ved hans bolig. Her drikker de te, snakker og ryger. Tit kommer der også andre ældre indvandrere forbi lejligheden til spisning eller bare for at få en snak, og her er det godt at det er hans kone Aisha som står for alt arbejdet i husholdningen såsom indkøb og madlavning. Lige i øjeblikket er han optaget af mulighederne for at købe en brugt og billig bil. Medieforbrug: Mohammed læser af og til arabiske aviser, når han endelig kan finde dem. Derhjemme ser Mohammed arabisk tv, når der ellers er tid til det. Her ser han arabiske film og arabiske nyheder. Han er ikke så politisk aktiv, men følger med I nyheder fra Irak. Mohammed taler ret godt dansk, men har ofte svært ved at forstå brevene fra kommunen. Så får han hjælp hos børnene. Mohammed synes at EDB kan være kompliceret engang imellem da han synes det er svært at finde rundt I internettet. Han er dog glad for at have en computer hjemme og benytter det også, så ofte han kan komme til, hvor børnene også hjælper til når tingene driller. Hvad gør Mohammed glad? Når han er sammen med familien og andre i omgangs- kredsen. Når han oplever, at hans børn klarer sig godt I skolen og I hverdagen. Hvad gør Mohammed ked af det? Når han oplever ikke at kunne være i fred. Når hans børn bliver behandlet dårligt. Når han 24

25 ikke kan få ro til hverdagen. Når han ikke kan forstå breve fra det offentlige. Når han oplever utaknemmelighed og manglende respekt. 25

26 Navn: Aisha Jasim Alder: 34år Job: Arbejdsløs. Søger deltidsjob. Bopæl: Odense (Vollsmose) Civilstatus: Gift med Hassan. Har 2 børn. Fritid: Veninder & familie Medieforbrug: Blade, TV & internet. Bopæl & Civilstatus: Aisha kom til Danmark sammen med Mohammed i 2001 og har nu permanent opholdstilladelse. Hun har boet i Irak sammen med hendes mor og far før hun kom til Danmark sammen med Mohammed. Aisha er gift med Hassan. Hun er pt. hjemmegående men søger et halvdags rengøringsjob. Baggrund: 26

27 Aisha er uddannet tolk og havde arbejdet i Irak som tolk for den amerikanske ambassade i Baghdad. Nu er hun arbejdsløs og hun har indtil videre ikke været i stand til at finde et arbejde. Hun opgiver dog ikke håbet og søger dagligt arbejde på internettet. Hun har arbejdet med forskellige ting i Danmark og hendes seneste job var rengøring som hun stadig satser på at finde i den nærmeste fremtid. Fritid & Hobby: Når Aisha har passet børnene, mødes hun med sine veninder(andre kvinder fra Irak der også bor i Vollsmose). Her sidder de og snakker og sludre enten hjemme ved hende eller hos dem. Aisha står for alt arbejdet i husholdningen: Indkøb, tøjvask og madlavning osv. Når børnene er i skole, får Aisha fred til at gøre rent i lejligheden og til at få besøg af sine irakiske veninder. Medieforbrug: Aisha læser af og til arabiske blade både fysisk men også digitalt. Derhjemme ser Aisha meget arabisk tv, når der ellers er tid til det. Her ser hun arabiske film og arabiske serier. Aisha har ikke stemmeret i Danmark da hun endnu ikke er dansk statsborger men hvis hun skulle stemme, så er det helt klart social demokraterne. Aisha taler ret godt dansk og har ansøgt om dansk statsborgerskab. Aisha bruger meget tid foran computeren, dels fordi hun søger job men også for at se om der er kommet en ny udgave af hendes favorit arabiske magasin. Hvad gør Aisha glad? Når hun er sammen med familien og andre i omgangs- kredsen. Når hun får ros for de ting hun gøre til hverdage og hendes børn. Hvad gør Aisha ked af det? Når hendes børn ikke hjælper hende med husholdningsarbejde. Når børnene bliver behandlet dårligt. Og når hun kommer i tanke om at hun ikke har set hendes mor og far i over 10år. Hvorfor er det vigtigt at få en som denne familie til at se Al Salam skolens website? Fordi mange børn i Vollsmose området, har de same slags forældre som Mohammed & Aisha. Der er nemlig Overrepræsentation af lavt uddannede forældre med anden etnisk baggrund i 27

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK Firma- og projektnavn: Biibo I/S URL til website: www.lej1bil.dk URL til projektsite: mmd3semspring2012.mmd.eal.dk Antal anslag (med mellemrum): 121.246 Afleveringsdato:

Læs mere

Hasmark Strand Camping

Hasmark Strand Camping Hasmark Strand Camping Indledning... 4 Problemformulering og afgrænsning... 4 Metode... Idé og overordnet koncept... 5 5 Markedsanalyse Historien bag Hasmark strand Camping... De 7 p er... Positioneringskort...

Læs mere

Odense Kommunes Kultur afdelingen. MMD Odense. 3. semester 17. december 2012

Odense Kommunes Kultur afdelingen. MMD Odense. 3. semester 17. december 2012 3. SEMESTER TVÆRFAGLIG RAPPORT Odense Kommunes Kultur afdelingen MMD Odense 3. semester 17. december 2012 Gruppe 14 Yrsa Jensen, Meerwais Sarwari, Jens Peter Olsen og Rune Hoffman Projekt url Kampagnesite:

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO Gruppe 9 56 156 Vejledere Wordpress login side 02 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 03 GRUPPEKONTRAKT 1.0 04 INDLEDNING

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

Hovedopgave Socialt ansvar

Hovedopgave Socialt ansvar Hovedopgave Socialt ansvar 2012 Tegn inkl. Mellemrum: 72.799 Kristian Koch Serviceøkonom, 4. semester. A 31-05-2012 Indhold Indledning... 4 Problemstilling... 6 Problemformulering... 6 Metodeafsnit...

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Hvad kan Dokk1 bruges til?

Hvad kan Dokk1 bruges til? Projekt 2.1 Hvad kan Dokk1 bruges til? Folkelab URL: www.emilankersen.dk/theroom Antal anslag inkl. bilag: 68.882 Gruppemedlemmer: Camilla Vogt, Christina Brandt, Nina Andersen & Katja Henriksen Vejledere:

Læs mere

TEMA Afgangs projekt 2013 4MMDb

TEMA Afgangs projekt 2013 4MMDb Uddannelse og studiested: Multimediedesign ved UCN Projektets navn: Salon C Semester: 4. semester Klassebetegnelse: 04mmdb Vejleders Navn: Line Helverskov Termin: Sommer 2013 Antal sider eks. bilag: 29,4

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Motiverende design og brugervenlighed

Motiverende design og brugervenlighed Hovedopgave Multimediedesigner, Erhvervsakademiet Aarhus Tech, Forår 2010 Motiverende design og brugervenlighed Persuasive design and Usability af Christina Duus Vejleder: Niels-Erik Kaster Projektperiode:

Læs mere

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Problembeskrivelse:... 3 Problemafgræsning:... 4 Mål... 4 Problemformulering... 5 Metode... 5 Foranalyse undersøgelse:... 8 SWOT... 8 Interessentanalyse...11 Målgruppeanalyse...

Læs mere

RAPPORT. John Bull Pub Aalborg. Afsluttende projekt Multimediedesign 4. semester 2013 Iben Krogh, Line Jacobsen & Jonas E. Hansen

RAPPORT. John Bull Pub Aalborg. Afsluttende projekt Multimediedesign 4. semester 2013 Iben Krogh, Line Jacobsen & Jonas E. Hansen John Bull Pub Aalborg Afsluttende projekt Multimediedesign 4. semester 2013 Iben Krogh, Line Jacobsen & Jonas E. Hansen Iben Krogh Line Jacobsen Jonas E. Hansen INDHOLD Side 9 Indledning Side 14 Undersøgelse

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Hovedopgave udarbejdet af Mikkel Mathiasen SØK4A Vejleder:Kennetk Cortzen Antal anslag: 115.500 Måned: Maj År: 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering...

Læs mere

Nyt website Ranum EC

Nyt website Ranum EC Nyt website Ranum EC Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Baggrund... 4 Problem... 4 Løsning... 4 Problembeskrivelse... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Teori... 7 SEO... 7 Validering af website...

Læs mere

PROCESRAPPORT KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Procesrapport om

PROCESRAPPORT KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Procesrapport om Procesrapport om 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Problemfelt Problemformulering Metodisk tilgang OPSAMLENDE ANALYSE Markedsanalyse Konkurrentanalyse Målgruppeanalyse Delkonklusion Idégenerering Test Visuel

Læs mere

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1 Indholdsfortegnelse IDE 4-8 1.0 Idégrundlag.....4 1.1 Den første idé.....4 1.2 Den nye idé. 5 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1.4 Vision, mission og mål...7 1.5 Den europæiske

Læs mere

Social Medie. Produkt: Plakat, til henholdsvis Roliba og Den Frie Rådgivning. Anslag : 119.293 Afleveret den 3. juni 2014

Social Medie. Produkt: Plakat, til henholdsvis Roliba og Den Frie Rådgivning. Anslag : 119.293 Afleveret den 3. juni 2014 Social Medie Strategi For ikke- B2C virksomheder Produkt: Plakat, til henholdsvis Roliba og Den Frie Rådgivning. Anslag : 119.293 Afleveret den 3. juni 2014 Maibrit Christiansen 050690-1014 Tina Hansen

Læs mere

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen

Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen Youfly Hovedopgave Mia N. Simonsen Uddannelsessted : VIA University College Uddannelse : Markedsføringsøkonom Rapportens titel : Youfly Forfattere : Mia Simonsen Vejledere : Flemming Bentzen Opgavetype

Læs mere

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG ee12: Bilag Indholdsfortegnelse BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG BILAG 6: INTERVIEWGUIDE

Læs mere

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK.

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK. Projekt titel: Sommerens store dille Projekt navn: X-fly eventsite URL: http://cph47.webkn.dk/xfly5/index.html Gruppe medlemmer: Lasse Bruun Overgaard, www.lbodesign.dk/... Mark Halding, http://haldingweb.dk/...

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere