Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013"

Transkript

1 Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013

2 Indhold 1. Indledning og koncept 2. Mål, hovedresultater og anbefalinger 3. Kampagnens budget 4. Evalueringens formål og metode 5. Kampagnens resultater Kampagnens organisering 5.2 Arrangementer 5.3 PR- og pressekampagne 6. Kampagnens forventede effekter 1

3 1. Indledning og koncept I uge gennemførte Erhvervs- og Vækstministeriet/Erhvervsstyrelsen (EVM/ERST) for sjette år i træk en omfattende kampagne for iværksætteri og vækst: Danmarks Vækst- og Iværksætteruge. Kampagnen blev gennemført i et gensidigt forpligtende partnerforum med en række private og offentlige organisationer, der alle ønsker at bidrage til vækst i Danmark. Kampagnens overordnede formål var dels at styrke iværksætterkulturen i Danmark, dels at styrke kompetencerne til at starte, drive og udvikle virksomhed hos kampagnens primære målgrupper: Unge under uddannelse Personer der overvejer at starte virksomhed Iværksættere/ nystartede virksomheder SMV ere og vækstvirksomheder Herudover skulle kampagnen synliggøre de mange tilbud, der stilles til rådighed for iværksætteri og vækst. På den måde skulle kampagnen bidrage til regeringens mål om flere iværksættere og vækstvirksomheder i Danmark. Kampagnen bestod af: Et stort antal arrangementer, som blev gennemført af de enkelte partnere og andre arrangører, og som var målrettet egne målgrupper med det sigte at tilføre målgrupperne inspiration, netværk, nye kompetencer etc. Partnernes egen markedsføring af egne arrangementer En PR- og pressekampagne, som dannede paraply for hele kampagnen og bandt de enkelte aktiviteter sammen. Kampagnen var en del af det globale initiativ Global Entrepreneurship Week (GEW), som den amerikanske organisation Kauffman Foundation stod bag. Formålet med den globale kampagne var at sætte entreprenørskab og idéudvikling på den globale dagsorden, generere nye idéer til vækst og iværksætteri, samt skabe netværk for unge mennesker, der har ambitioner om at starte egen virksomhed. I det følgende redegøres for de resultater, som blev opnået i regi af kampagnen. 2. Mål, hovedresultater og anbefalinger De vigtigste mål og succeskriterier for kampagnen 2013 var: De vigtigste aktører skulle tage medansvar for udviklingen på iværksætterområdet herunder deltage som partnere i partnerforum for Danmarks Vækst- og Iværksætteruge Min. 85 % af partnerne skulle vurdere, at kampagnen var meget vellykket eller vellykket Kampagnen skulle byde på mindst 200 arrangementer for kampagnens målgrupper 2

4 Målgrupperne skulle gøres opmærksomme på ugens arrangementer og deltage i dem, herunder skulle der være: - mindst besøg på uge47.dk - mindst 3000 fans på facebook.com/uge47 - mindst deltagere i Danmarks Vækst- og Iværksætteruges arrangementer Iværksætteri og vækst skulle sættes bredt på dagsordenen i medierne, herunder skulle der være: - mindst 600 presseomtaler i relation til kampagnen - mindst 37 % kendskab til kampagnen hos SMV erne. Der er en række forhold, som havde særlig indflydelse på kampagnen De beskrives herunder. Sammenfald med kommunalvalget. Kommunevalget fandt sted i uge 47 på det tidspunkt hvor kampagnen kulminerede. Det betød, at kampagneannonceringen (både i online- og trykte medier), fik hård konkurrence af politiske annoncer. Af samme grund var det også sværere end før at få iværksætteri og vækst på mediernes dagsordener. Det lykkedes at få mange presseomtaler af kampagnens temaer, men knap så mange som året før, og gennemslaget i de landsdækkende medier var ikke så omfattende som tidligere. Mange eksterne arrangører. Kampagnen synes at have nået et breaking point i forhold til kampagnerne de foregående år: Den blev bemærket af langt flere. Der var flere arrangementer. Og der var større brugerinvolvering på de sociale medier. Kampagnens synlighed betød også, at langt flere aktører uden for partnerkredsen deltog med mange arrangementer i regi af Danmarks Vækst- og Iværksætteruge. Vurderingen er, at disse arrangementer var relevante for målgrupperne. Derfor er udgangspunktet, at det er positivt, at over halvdelen af arrangementerne afholdes af eksterne aktører. Men de mange arrangementer stiller også store krav til koordinering. Det kan være baggrunden for en lidt lavere partnertilfredshed end tidligere. Forsinket kampagne. Kampagnen blev igangsat senere end i de foregående år, fordi en meget stor del af arrangementerne først var klar til at blive offentliggjort på uge47.dk i midten af oktober. Det betød forsinkelser i forhold til igangsættelse af kampagnen (annoncering, udsendelse af nyhedsbreve, facebook og presseindsats), fordi hjemmesiden var omdrejningspunkt og call-to-action for hele kampagnen. På trods af ovenstående kommentarer, viser evalueringen, at kampagnen har opfyldt alle mål og succeskriterier. De nævnes kort herunder og uddybes i afsnit 5: 33 af de vigtigste aktører på iværksætterområdet deltog i kampagnens partnerforum og gennemførte arrangementer i løbet af kampagnen 93 % af partnerne vurderede, at kampagnen var meget vellykket eller vellykket, og de ønsker alle at bakke op om kommende kampagner I løbet af uge blev der gennemført 257 fagligt relevante arrangementer for hele den brede målgruppe. 3

5 Kampagnens arrangementer opnåede stor tilslutning med deltagere 46 % af små og mellemstore virksomheder (SMV er) havde kendskab til Danmarks Vækst- og Iværksætteruge Der var besøgende på uge47.dk i kampagneperioden Indsatsen på Facebook resulterede i fans og over 42 mio. visninger personer interagerede med indhold fra kampagnens Facebook-side Iværksætteri og vækst i relation til kampagnen kom bredt på dagsordenen i medierne. 920 presseomtaler blev det til. Nedenfor opridses de væsentligste anbefalinger til kampagnen i Det anbefales: at partnerforum forsat fungerer som omdrejningspunkt for kampagnen at kampagnens identitet og hovedbudskaber fastholdes i 2014 og det anbefales, at partnere forsat eksponeres som afsendere af kampagnen, hvor det er muligt at kampagnen igangsættes tidligere, så målgrupperne eksponeres for PR- tiltagene i længere tid at presseindsatsen i vid udstrækning tematiseres og opbygges omkring partnernes arrangementer, så der udarbejdes pressepakker med: arrangementer, nye tal, citater, selvhjælpspakker etc. at PR-elementerne bygger videre på kampagnen i 2013 med følgende justeringer: 1) Kampagnens digitale platforme forstærkes, så det store potentiale på sociale medier udnyttes endnu bedre. 2) Indsatsen på Facebook styrkes yderligere. 3) E-annoncekampagne nedjusteres økonomisk, og platformsmix ændres, så det matcher målgrupperne bedre. 4) TV-indsatsen indstilles. 5) Det overvejes i stedet at gennemføre udbud, hvor der indgås aftale om gennemførelse af kreative og nytænkende PR-tiltag, som kan supplere kampagnens øvrige elementer. 3. Kampagnens økonomiske rammer I 2013 var budgettet på 3. mio. kr. til gennemførelse af den PR-kampagne, som dannede paraply for hele kampagnen kr. af kampagnebudgettet blev ikke brugt. Hertil kommer de udgifter, som de enkelte partnere afholder til egne arrangementer. Tabel 1: Budget Danmarks Vækst- og Iværksætteruge ERST udgift (mio. DKK) 3,6 4, Evalueringens formål og metode Der er gennemført en omfattende evaluering, som har haft til formål at: Dokumentere kampagnens resultater og målopfyldelse Vurdere kampagnens langsigtede effekter 4

6 Komme med forslag til forbedringer af kampagnen. Evalueringen er skrevet på baggrund af nedenstående dataindsamlinger: Pressemåling. Optælling af omtaler i pressen i perioden 1. aug. 22. dec Partnernes resultater er medtaget i pressemålingen. (ERST, dec. 2013) Webstatistik. Opgørelse af besøg og sidehenvisninger på uge47.dk i perioden 14. okt. 1. dec (Siteimprove, dec. 2013) 1 Facebookstatistik. Opgørelse af antal fans og visninger i perioden 14. okt. 1. dec (Komfo/Facebook, dec. 2013) Partnermåling. Partnerne har gennem en spørgeskemaundersøgelse evalueret kvaliteten af samarbejde, organisering og kampagneelementer (ERST, dec. 2013) Vurdering af de enkelte kampagneelementer (Syntese jan. 2014) Kendskabsmåling. Måling af kampagnens synlighed, materialer og budskaber. Målingen er repræsentativ for små og mellemstore virksomheder i Danmark. (Epinion, jan. 2013) 2 Optælling af gennemførte arrangementer og antal besøgende ved arrangementer (De enkelte partnere og ERST, dec. 2013) Løbende generel erfaringsopsamling i ERST. 5. Kampagnens resultater Organisering Organiseringen af kampagnen havde til formål at sikre koordineret og effektiv implementering af kampagnen: Der var et globalt sekretariat i Kauffman Foundation, som på et overordnet plan koordinerede de forskellige nationale indsatser, stillede designretningslinjer til rådighed for de nationale partnere, videndelte på tværs og havde teten på enkelte internationale flagskibe, fx Creative Business Cup som i 2013 fandt sted i Danmark Der var et sekretariat i ERST, som koordinerede den danske kampagne på et overordnet niveau: i forhold til de globale arrangører, partnerforum og de enkelte partnere/arrangører. Sekretariatet gennemførte desuden en PR- og presseindsats Der var et partnerforum bestående af 33 vigtige aktører inden for iværksætteri og vækst, som gennemførte arrangementer, der var rettet mod egne målgrupper. Partnerforum var 1 På grund af indførelsen af cookiebanneret i 2013 kan webstatistikken ikke evalueres på samme måde som i tidligere kampagner. Siteimprove har lavet et estimat på, hvordan besøgstal og sidevisninger ville se ud uden cookiebanner. Tallene bliver sammenlignet med reelle tal fra 2011 og Der vil være en vis statistisk usikkerhed. 2 Interviewene er gennemført telefonisk med ejere, medejere eller direktører i virksomheder. Der er stratificeret ud fra geografi (minimum 200 i hver af landets fem regioner), samt virksomhedsstørrelse; der er en ligelig fordeling mellem små virksomheder (1-4 ansatte) og mellemstore virksomheder (5+ ansatte). I hver undersøgelsesrunde er interviewene gennemført med et nyt udsnit af respondenter. 5

7 omdrejningspunktet for organiseringen af den danske kampagne. Der blev afholdt 3 møder i partnerforum, som blev brugt til at udveksle ideer, finde samarbejdsmuligheder på tværs af partnerkredsen, koordinere kampagnens mange arrangementer samt beslutte elementerne i PR- og pressekampagnen, som blev gennemført af sekretariatet i ERST. Det var partnerne selv, der afgjorde hvilke arrangementer, de ville bidrage med, og hvad fokus skulle være. En organisatorisk opgave for sekretariatet var derfor at koordinere de mange partnerbidrag og at identificere udækkede behov for arrangementer. Der var regional koordinering af arrangementer i regi af Væksthusene, som koordinerede arrangementer i forhold til kommuner og andre lokale partnere. Der var følgende succeskriterier for organiseringen: De vigtigste aktører i den danske iværksætterindsats skulle deltage i partnerforum (kvalitativ vurdering) Min. 85 % af partnerkredsen skulle vurdere, at sekretariatets koordinering af årets kampagne var meget vellykket eller vellykket Min. 85 % af partnerkredsen skulle vurdere, at årets kampagne var meget vellykket eller vellykket. Alle mål blev nået. Evalueringsresultater national organisering Evalueringen viser, at partnerne er enige om, at det er værdifuldt at have et forum, der understøtter den samlede indsats for iværksætteri og vækst og samtidig rækker ud over uge 47 med generel erfaringsudveksling og networking. Alle partnerne ønsker således at bidrage til kampagnen igen i Det fremgår af figur 1, at 93 % af partnerne vurderede, at sekretariatets koordinering og information var meget velfungerende eller velfungerende i Det er lidt lavere end i 2012 og 2011, hvor tallene var henholdsvis 100 og 97 %. Af figur 2 fremgår det, at 93 % af partnerne vurderede, at kampagnen i 2013 var meget vellykket eller vellykket (figur 2). I 2012 var tallet 96 %. Figur 1: Partnernes vurdering af sekretariatets information og koordinering Hvordan vurderer du den overordnede information og koordinering fra sekretariatet i forbindelse med kampagnen? 2013 (28) 2012 (28) 2011 (34) a 43 % % 62 % 39 % 56 % 41 % 50% 7% 41 % 7 % 39 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal Ved ikke : 2011=1, 2012=0 og 2013=0 3% Meget velfungerende Velfungerende Mindre velfungerende Slet ikke velfungerende 6

8 Figur 2: Partnernes overordnede vurdering af kampagnen Hvordan vurderer du overordnet kampagnen? 2013 (28) 2012 (28) 2011 (33) 35 % 58 % 8 % 53 % 43 % 4 % 36 % 42 % 6 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal Ved ikke : 2011=0, 2012=0 og 2013=2 Meget velfungerende Velfungerende Mindre velfungerende Som det fremgår, ligger partnernes tilfredshed med PR- og pressekampagnen og sekretariatets koordinering lidt lavere end i de foregående år. Enkelte partnere gør opmærksom på, at sekretariatet var senere ude end før med at støtte partnerne i den tidlige udviklingsfase af arrangementerne. Det kan måske også forklare den lidt lavere vurdering end tidligere. Evalueringsresultater international organisering Kampagnen var del af den internationale Global Entrepreneurship Week, som blev afholdt i 140 lande. I evalueringen af kampagnen i 2012 og 2011 blev det anbefalet at forsøge at styrke det internationale samarbejde. Det skete på to områder: Dels blev den internationale konkurrence, Creative Business Cup, afholdt igen i 2013 med finale i København. Dels fik kampagnen i 2013 en officiel titel, som gav partnerne mulighed for at bruge titlen Global Entrepreneurship week Denmark med et dertilhørende logo som afsender på deres egen markedsføring. 50 % af partnerne vurderer, at det har været en fordel, at den danske kampagne var en del af Global Entrepreneurship Week (figur 3). Det er et fald i forhold til 2012, hvor det tilsvarende tal var 59 %. Det fremgår af figur 3. Figur 3: Partnernes vurdering af fordele ved at være en del af den globale GEW-kampagne Har du oplevet, at det har været en fordel, at kampagnen har været en del af den globale kampagne Global Entrepreneurship Week? % 33 % 42 % 8 % I høj grad % 22 % 38 % 16 % 44 % 29 % 13 % 19 % I nogen grad I mindre grad Slet ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal Ved ikke : 2011=3, 2012=4 og 2013=4 7

9 Anbefalinger organisering Målene for indsatsen er opfyldt, men det er muligt at forbedre indsatsen. Følgende anbefales: at sekretariatet styrker kontakten til de enkelte partnere med mere løbende information samt tidligt tilbud om hjælp til koordinering af arrangementer. Sekretariatet lægger information om arrangementer på uge47.dk på en ensartet måde at sekretariatet fortsætter bestræbelserne på at styrke kampagnens internationale islæt. 5.2 Arrangementer Der blev i 2013 gennemført det største antal arrangementer for målgrupperne i Danmarks Vækst- og Iværksætteruge siden kampagnens start i Arrangementerne omfattede events, workshops, foredrag og rådgivning, hvor danske og udenlandske eksperter stillede deres viden til rådighed. Erhvervs- og Vækstministeren Henrik Sass Larsen skød ugen i gang ved åbning af konkurrencen Creative Business Cup på Børsen. Ugens flagskib for børn og unge var Danish Entrepreneurship Award 2013 med knap 5000 deltagere. Det største enkeltarrangement for iværksættere og virksomheder var konferencen VEJE TIL VÆKST med over 1200 deltager. I hovedstadsregionen stod torsdagen i iværksætternes tegn med De Hemmelige Helte, der bestod af en række arrangementer, som blev afholdt på vækstvirksomheder i hele regionen. Der var opstillet følgende mål: Kampagnen skulle byde på mindst 200 arrangementer for både spirende iværksættere, iværksættere og etablerede virksomheder Målgrupperne skulle gøres opmærksomme på ugens arrangementer og mindst skulle deltage i dem Mindst 100 arrangementer skulle være i kalenderen på uge47.dk i uge 37. De to første mål blev nået. Kalenderen på uge47.dk var først klar sent i Det betød, at kampagnen blev skudt i gang på et sent tidspunkt. Det indebar, at der var kortere tid til den opmærksomhedsskabende del af kampagnen end i de foregående år. Evalueringsresultater Antal arrangementer og deltagere Der blev gennemført 257 arrangementer i uge (se figur 4). Antallet af deltagere var stort set på samme niveau som i 2012 (figur 5). I 2012 og 2011 blev der afholdt i henholdsvis 141 og 253 arrangementer. 8

10 Figur 4: Antal arrangementer Udviklingen af antal arrangementer over tid for Danmarks Vækst- og Iværksætteruge Figur 5: Antal deltagere Udviklingen i antal deltagere over tid for Danmarks Vækst- og Iværksætteruge Partnertilfredshed med arrangementer Partnerne har vurderet deres egne arrangementer. 100 % vurderer, at deres arrangementer i høj grad eller i nogen grad har været succesfulde (figur 6). Dette er en stigning i forhold til tidligere kampagner. Figur 6: Partnervurdering af egne arrangementer 1 Mit/mine arrangementer har været succesfulde % 82% 26% 14% 4% I høj grad I nogen grad I mindre grad % 34% 6% Slet ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antal Ved ikke : 2011=0, 2012=0 og 2013=4 Alle partnere vurderede, at fremmødet til deres arrangementer i høj grad eller i nogen grad var som forventet (figur 7). 3 arrangementer blev aflyst. I 2012 og 2011 blev henholdsvis 4 og 6 arrangementer aflyst pga. manglende tilslutning. 9

11 Figur 7: Partnervurdering af egne arrangementer 2 Der var det forventede antal deltagere til mine arrangementer? % 37% I høj grad % 57% 34% 32% 9% 4% I nogen grad I mindre grad Slet ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antal Ved ikke : 2011=2, 2012=3 og 2013=5 87 % af partnerne vurderede, at arrangementerne supplerede hinanden i høj grad eller i nogen grad (figur 8). I 2012 var tallet 92 %. Aktører udenfor partnerkredsen tegnede sig for 55 % af arrangementerne (figur 9). Det er flere eksterne arrangementer end før og indikerer, at kampagnen er attraktiv at være en del af også selvom man ikke er partner. Partnerne bidrog med færre arrangementer end tidligere. Det er ikke problematisk i sig selv. Partnerforum har tidligere tilkendegivet, at det ikke nødvendigvis er et mål med mange arrangementer, men gerne større arrangementer, der har stor kvalitet. Der kan være flere forklaringer på den lidt lavere partnertilfredshed: Dels blev kampagnen igangsat senere i 2013 end før. Det gav kortere tid til at skabe opmærksomhed om kampagnen og arrangementerne. Dels kan det have spillet ind, at de mange eksterne arrangementer og den større spredning i temaer stiller større krav til koordinering end tidligere, både i partnerkredsen og i forhold til de mange eksterne aktører. Figur 8: Partnervurdering af egne arrangementer 3 Arrangementerne i løbet af ugen har generelt suppleret hinanden? % 65% 13% I høj grad % 38% 60% 47% 8% 13% 3% I nogen grad I mindre grad Slet ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antal Ved ikke : 2011=2, 2012=3 og 2013=5 10

12 Figur 9: Fordeling af arrangementer i og udenfor partnerkredsen 45% Arrangementer uden for partnergruppen 55% Arrangementer inden for partnergruppen Anbefalinger - arrangementer Det anbefales: at der strammes op om kampagnen, så den starter allerede i midten af september. Det giver længere tid til at give kampagnen og arrangementerne synlighed i form af PR og presse. Opstramningen indebærer, at 75 % af det indhold, der kommer fra partnerne er klar til offentliggørelse i midten af september at koordinationen af arrangementer styrkes med henblik på at opnå et styrket samarbejde på tværs af partnere og større eksterne aktører. 5.3 PR- og pressekampagne De enkelte partnere har gennemført en betydelig målrettet markedsføringsindsats for at gøre opmærksom på hver deres arrangementer og tiltrække deltagere. For at binde arrangementerne sammen, gennemførte sekretariatet en tværgående PR- og pressekampagne, hvor mange forskellige kampagneelementer blev sat i spil. I det følgende redegøres alene for resultaterne af den tværgående kampagne. Afsnittet er struktureret således: Visuel identitet, budskaber og afsendere Kendskab til kampagnen De enkelte kampagneelementer Visuel identitet, budskaber og afsendere Visuel identitet I evalueringen 2012 blev det anbefalet, at kampagnen fik én entydig titel, som kunne sprogversioneres. På den baggrund blev kampagnens titel/slogan Power til iværksættere og virksomheder i vækst udskiftet i 2013 med Danmarks Vækst- og Iværksætteruge. Navnet kan versioneres til en engelsk titel, som er genkendelig i en international kontekst: Global Entrepreneurship Week - Denmark. 11

13 Den nye visuelle identitet blev rullet ud overalt: på annoncer, tv-spot, i tog og på togstationer. plakater, kampagnelakridser og på web. Som noget nyt blev kampagnens logo eksponeret i alle posts på Facebook. Desuden har partnerne med få undtagelser - brugt kampagnens visuelle identitet og navn i markedsføring af egne arrangementer. Fordelene ved navnejusteringen var: at kampagnen fik en præcis afsenderidentitet, som dækker både iværksættere og vækstvirksomheder at partnere og øvrige arrangører fik mulighed for at vælge en engelsk afsender og dermed fremhæve deres events internationale elementer at kampagnen blev vitaliseret uden at sætte kendskab og synlighed over styr. Det var alene navn og logo, der blev justeret. Kampagnens øvrige identitetselementer, herunder farve, typografi, layout samt profileringen af den brede partnerkreds og call to action blev genbrugt i Der var følgende succeskriterier: Størstedelen af partnergruppen skulle bruge kampagnens visuelle identitet og navn i deres markedsføring af egne arrangementer (kvalitativ vurdering) 80 % af partnergruppen skulle vurdere, at kampagnens grafiske/visuelle udtryk samt kampagnens titel Danmarks Vækst- og Iværksætteruge var meget velfungerende eller velfungerende. Begge mål blev nået. Evalueringsresultater - Kampagnens visuelle identitet og titel 80,3 % af partnerne vurderede, at kampagnens grafiske/visuelle udtryk samt kampagnens titel Danmarks Vækst- og Iværksætteruge var meget velfungerende eller velfungerende. Det er en stigning i forhold til 2012, hvor 74 % af partnerne, at kampagnens slogan: POWER til iværksættere og virksomheder i vækst var meget velfungerende eller velfungerende. Budskaber Det var en præmis for kampagnen, at den skulle favne en meget bred målgruppe, som befinder sig i meget forskellige situationer: Derfor blev disse budskaber, der rettede sig mod hvert sit segment i kampagnen, udarbejdet: Budskab til iværksætterspirer: Drømmer du om at være din egen chef? 12

14 Budskab til iværksættere: Er du iværksætter med ambitioner? Budskab til etablerede virksomheder: Er du klar til vækst? Budskaberne blev indarbejdet i alle de kampagneelementer, hvor det var muligt. Der var opstillet følgende succeskriterier for kampagnens budskaber: Mindst 20 % af SMV erne skulle vurdere, at kampagnens budskaber henvendte sig til dem Mindst 80 % af partnerne skulle vurdere, at kampagnens budskaber var meget velfungerende eller velfungerende. Begge mål blev nået. Evalueringsresultater kampagnens budskaber Der er gennemført en kvantitativ undersøgelse, hvor et repræsentativt udsnit af små og mellemstore virksomheder (SMV er) har besvaret spørgsmål om kampagnen. 28 % af de SMV erne, der havde kendskab til kampagnen, mente, at den henvendte sig til virksomheder i vækst. 47 % mente, at kampagnen henvendte sig til iværksættere. De resterende mente, at kampagnen henvendte sig til 'unge, børn og andre'. Tallene er, ifølge Epinion, høje i forhold til kampagnens brede sigte. 55 % af de SMV ere, der havde kendskab til kampagnen, tilkendegav, at kampagnens budskaber i høj grad eller i nogen grad fangede deres opmærksomhed. Det er en stigning i forhold til 2012, hvor tallet var 44 %. 87,7 % af partnerne vurderede i 2013, at kampagnens budskaber var meget velfungerende eller velfungerende. Dette er en betydelig stigning i forhold til 2012, hvor 74 % af partnerne vurderede, at budskaberne var meget velfungerende eller velfungerende. Afsendere Evalueringen fra 2010 viste, at de mange partnere og logoer, som fremgår på annoncerne, har stor betydning for målgruppernes opfattelse af kampagnen som slagkraftig og professionel. De stærke afsendere sender et vigtigt signal om kampagnens seriøsitet. Igen i 2013 var alle partnerlogoerne derfor eksponeret i avisannoncer, hjemmeside, tv-spot og andre PR-materialer, som blev udarbejdet til den fælles kampagne. Evalueringsresultater kampagnens afsendere Der er ikke målgruppe-evalueret på afsenderne de sidste 3 år, men evalueringer af kampagnerne i 2008, 2009 og 2010 viste, at de mange afsendere styrker kampagnen og sender et signal om seriøsitet % af partnerne vurderede i 2013 at kampagnematerialer/aktiviteter i høj grad eller i nogen grad har bidraget til at synliggøre partnerne bag kampagnen. I 2012 var tallet 81 %. 13

15 Anbefalinger - visuel identitet, budskaber og afsender Alt i alt har visuel identitet, budskaber og afsender fungeret godt. Det anbefales derfor at genbruge udtrykket i Skal PR-indsatsens gennemslagskraft styrkes yderligere, skal det ske i arbejdet med spidsformuleringer af kampagnens budskaber i forhold til de enkelte målgrupper Kendskab til kampagnen Succeskriterierne for kendskab til og synlighed af kampagnen var: Mindst 35 % af SMV erne skulle have kendskab til kampagnen Mindst 80 % af partnerne skulle vurdere, at det var været en fordel at være en del af en større kampagne. Begge mål blev nået. Evalueringsresultater - kendskab 46 % af SMV erne havde kendskab til Danmarks Vækst- og Iværksætteruge og/eller Global Entrepreneurship Week (figur 10). Som det fremgår steg kendskabet til kampagnen hos virksomhederne dermed betydeligt fra 2012 til Der er ikke målt på kendskabet blandt kampagnens øvrige målgrupper. Figur 10: Kendskab til kampagnen 50% 40% 30% 20% 10% 0% 35% 36% 37% 46% Samlet kendskabsgrad Partnerne har vurderet, om det har været en fordel at være en del af en større kampagne. 80 % svarer i høj grad eller i nogen grad på spørgsmålet. (figur 11). Det er et fald i forhold til Figur 11: Partnernes vurdering af effekten af at være en del af en større markedsføringskampagne Mit/mine arrangementer har fået ekstra opmærksomhed, fordi de har været en del af en stor kampagne? % 42% 12% 8% % 60% 4% % 50% 16% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal Ved ikke : 2011=2, 2012=3 og 2013=1 14

16 5.3.3 De enkelte kampagneelementer PR- og pressekampagnen bestod af en lang række elementer, som vurderes hver for sig i dette afsnit. Web- og mobilside Kampagnesiden uge47.dk og den tilhørende mobilside var det centrale omdrejningspunkt i kampagnen. Kampagnesiden, hvor alle arrangementer blev omtalt, og interesserede kunne søge efter geografi, dag i ugen samt tema, fungerede som call-to-action. Således blev der henvist til siden fra alle andre kampagneelementer. Kampagneindsatsen på sociale medier var i høj grad koblet sammen med uge47.dk og mobilsitet. Manglende fleksibilitet i forhold til integration mellem platforme skabte en række udfordringer. Flere af partnerne har desuden gjort opmærksom på behovet for et mere overskueligt ekstranet. Evalueringsresultater 86 % af partnerne vurderede, at uge47.dk og mobilsiden i høj grad eller i nogen grad skabte synlighed om kampagnen som helhed. Kampagnesiden havde besøgende (figur 12) og sidevisninger (figur 13) 3. Det er et svagt fald i forhold til Det kan der være flere forklaringer på. Ifølge en ekspertvurdering kan det lille fald forklares med statistisk usikkerhed, fordi den obligatoriske visning af cookie-banner gør, at ikke alle brugere tælles med i statistikken. En anden forklaring kan være, at kampagnen - og dermed hjemmesiden blev skudt i gang sent i Figur 12: Udvikling i antal besøg på uge47.dk Antal besøgende Perioden for : uge Perioden for 2013: uge Indførelsen af cookiebanneret i 2013 har haft en del konsekvenser for webstatistik. Siteimprove har lavet et estimat på, hvordan besøgstal og sidevisninger kunne formodes at se ud uden cookiebanner. 15

17 Figur 13: Udvikling i antal sidevisninger på uge47.dk Antal sidevisninger Perioden for : uge Perioden for 2013: uge Mobilsiden fik besøg i perioden uge I perioden uge fik mobilsiden besøg. Det er en betydelig stigning. TV-spot I 2010 blev der udarbejdet et tv-spot, der blev vist som OBS-indslag på DR og i reklamesøjlerne på et mix af kommercielle tv-kanaler. Spottet er efterfølgende justeret på indhold og i længde til brug for kampagnerne i 2011, 2012 og Det gjorde opmærksom på kampagnen, indholdet (arrangementerne) og henviste til at læse mere på uge47.dk. Spottet var rettet mod en meget bred målgruppe mellem år. I 2013 blev spottet bragt i et mix af TV2, TV2 News og TV2 Zulu i uge TV2 blev valgt for at sikre en bred dækning. TV2 News blev valgt for at ramme selvstændige og erhvervsfolk. TV2 Zulu blev valgt til at ramme den yngre del af målgruppen. TV-kampagnen blev eksekveret over 3 uger med et jævnt tryk i uge og kraftigere i uge 46. Dette sikrede en markant tilstedeværelse i mediebilledet i ugen op til Danmarks Vækst- og Iværksætteruge. Der blev estimeret en eksponering, hvor spottene ville blive set minimum en gang af 57 % af alle danskere mellem 18 og 50 år og minimum 3 gange af 31 % i samme målgruppe. Der blev også fremstillet en version til DRs OBS-udsendelser. Endelig blev spottet lagt på YouTube og vist på flere hjemmesider. Evalueringsresultater 15 % af SMV erne har angivet, at de så tv-spottet. Dermed var tv-spottet ifølge SMV erne den 3. største kilde til opmærksomhed omkring kampagnen i 2013 kun overgået af avisannoncer og presse. 67,3 % af partnerne mener, at spottet i høj grad eller i nogen grad har skabt synlighed om kampagnen. 16

18 TV-spot i tog og på togstationer Som et alternativ til forrige års massive outdoorkampagne blev TV-spottet brugt på skærme i S-toge og på perroner i det centrale København. Eksponeringen skete i uge Spottet fungerede som et supplement til resten af kampagnen. Evalueringsresultater 57.4 % af partnerne har vurderet, at tv-spottet i tog og på perroner i høj grad eller i nogen grad har skabt synlighed om kampagnen. Dette er ifølge en ekspertvurdering en meget høj vurdering taget i betragtning af, at spottet kun blev vist i og omkring hovedstadsområdet, og at kampagnen har et meget bredt sigte. Avisannoncer Der blev gennemført en større annoncekampagne, der kørte med et jævnt tryk i perioden uge 44 til 46. Indrykningsmedier blev valgt ud fra målgruppe og antal læsere. Det resulterede i dette printmix af dagblade og gratisaviser: 13 indrykninger i Politiken, JP, Ekstrabladet og Børsen. Samt 4 indrykninger i gratisavisen MetroXpres. Der blev udarbejdet tre avisannoncer til henholdsvis iværksættere, virksomheder i vækst og spirende iværksættere. Disse annoncer beskrev de mange tilbud i løbet af uge 47. Budskaber og tekster var målgruppesegmenterede. Fælles for materialet var kampagnens visuelle identitet, afsender, og call-to-action: 17

19 Evalueringsresultater Af den kvantitative undersøgelse blandt SMV'erne fremgår det, at 26 % så en avisannonce for kampagnen. Det placerer annoncerne som den største kilde til kampagnekendskab blandt virksomhederne. 80 % af partnerne mener, at avisannoncerne i høj grad eller i nogen grad skabte synlighed i kampagnen. Plakater på skoler Der blev udarbejdet en plakat til unge, der studerer på uddannelsesinstitutioner, og som leger med tanken om at blive iværksættere. I alt blev 187 plakater placeret på ungdomsuddannelser, handelsskoler og universiteter typisk i deres karrierehjørner og på fodboldborde. Evalueringsresultater Det er estimeret, at plakaten blev set af studerende. Der er ikke foretaget målinger af effekten af plakaterne, men enkelte studerende er blevet bedt om at give feedback, og den har været meget positiv. Webannoncering (bannerannoncer og Google Adwords) I 2013 blev der udarbejdet en række annoncer til webannoncering, Google Adwords og partnernes egne hjemmesider. Som i 2012 var bannerannoncerne i flash med tre målgruppesegmenterede tekster. Webannonceringen var baseret på de store dagblade: Ekstra Bladet, Jyllands Posten, Politiken, Berlingske Tidende og Børsen. Specific Media og Google Display kom med for at skabe dækning og frekvens i målgruppen. Til brug for annoncering på Google blev der brugt en serie nøgleord til Google Adwords, og tre 18

20 målgruppespecifikke annoncer. Til brug for partnernes hjemmesider var der bannere med og uden flash i forskellige formater. Evalueringsresultater 71,5 % af partnerne svarer, at webannoncering i høj grad eller i nogen grad har skabt synlighed om kampagnen som helhed. Kun 4 % af SMV erne blev opmærksomme på kampagnen via webannoncering. Samme procentandel gjorde sig gældende i Der er ikke foretaget en måling på kendskabet i de andre to målgrupper. Uge47.dk var meget synlig overfor målgruppen på Google.dk. Fra 7. oktober til 21. november var uge47.dk at finde på Google som første eller andet søgeresultat på alle søgeord, der relaterer sig til iværksætteri, herunder også ord som eksempelvis forretningsplan. Via betalt annoncering på Google er der kommet besøgende og annoncerne er vist gange. Via indkøb på Googles netværk er der kommet besøgende og annoncerne er blevet vist gange overfor personer, der har befundet sig på fora m.m., der beskæftiger sig med iværksætteri. Dette er en betydelig stigning i forhold til 2012, hvor der var visninger. Den øvrige webannoncering har leveret 20,4 mio. visninger med kliks til uge47.dk. Især Web-TV og dominante bannerformater var med til at trække kampagnens samlede performance op. I 2012 leverede webannonceringen 25,4 mio. visninger med kliks til uge46.dk. I 2013 har webannonceringen således givet kampagnen færre visninger og færre kliks til uge47.dk end i Partnerne har stort set alle anvendt kampagnebannere på egne hjemmesider. Effekten af disse bannere kendes ikke, men det skønnes, at det i høj grad har været med til at sikre kampagnen synlighed og bevågenhed. Facebook I 2013 blev indsatsen på Facebook styrket betydeligt. Det skete ved at: promovere de enkelte arrangementer målrettet dele indhold fra partnerne publicere nyheder, tal og artikler løbende informere om kampagnen. Visningerne af og interaktion med indhold fra Facebook-siden er opnået via 106 forskellige posts alle med Danmarks Vækst- og Iværksætteruges logo og forskellig budskaber. For at booste kampagnen på Facebook blev en mindre del af kampagnebudgettet brugt til annoncering. 19

21 Evalueringsresultater I perioden uge medførte indsatsen på Facebook en stigning af antallet af fans fra ca fans til over Det er en stigning på mere end 500 %. Over 50 % af sidens fans er mellem år (figur 14), og lidt over 45 % af Facebook-sidens fans er fra større danske byer. Figur 14: Aldersfordeling fans på kampagnens Facebook-side år 8% år 55% år 36% 65 år + 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Vi har en antagelse om, at vi med indsatsen på Facebook primært har ramt to af kampagnens målgrupper: Personer der overvejer at starte virksomhed Iværksættere/ nystartede virksomheder Facebook-sidens indhold har fået flere end 42 mio. visninger. Det betyder, at flere end 6 mio. unikke Facebook-brugere er blevet eksponeret for et målrettet budskab fra Danmarks Vækst- og Iværksætteruge personer har interageret direkte med indhold fra kampagnens Facebook-side ved enten at synes godt om, kommentere eller dele Facebook-sidens indhold i egne netværk. Effekten af kampagnens fokus på Facebook i 2013, har betydet, at kampagnens Facebook-side, i løbet af kampagneperioden har opnået en placering som nummer 37 i opgørelsen over Facebook-sider i samme 20

Evaluering. Iværksætterkampagnen 2012 POWER til iværksættere og virksomheder i vækst

Evaluering. Iværksætterkampagnen 2012 POWER til iværksættere og virksomheder i vækst Evaluering Iværksætterkampagnen 2012 POWER til iværksættere og virksomheder i vækst Indhold 1. Indledning 2. Mål og hovedresultater 2012 3. Koncept for kampagnen 4. Evalueringens formål og metode 5. Kampagnens

Læs mere

Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2014

Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2014 Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2014 Indhold 1. Koncept og hovedresultater... 2 2. Kampagnens budget... 4 3. Evalueringens formål og metode... 4 4. Kampagnens resultater... 5 5. Kampagnens

Læs mere

Evaluering. Iværksætterkampagnen 2011 POWER til iværksættere og virksomheder i vækst. SKCO / Februar 2012

Evaluering. Iværksætterkampagnen 2011 POWER til iværksættere og virksomheder i vækst. SKCO / Februar 2012 Evaluering Iværksætterkampagnen 2011 POWER til iværksættere og virksomheder i vækst 1 SKCO / Februar 2012 Indhold 1. Indledning 2. Evalueringens formål og metode 3. Mål og hovedresultater 4. Koncept for

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet 2009. MAXIMER Dit Potentiale Ulla Jacobsen Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervsservicedøgnet 2009. MAXIMER Dit Potentiale Ulla Jacobsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervsservicedøgnet 2009 MAXIMER Dit Potentiale Ulla Jacobsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Danmark i verdenseliten Danmark skal være blandt de lande i verden, der har flest iværksættere og virksomheder

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Hovedstadens skoler føder flest iværksættere

Hovedstadens skoler føder flest iværksættere Hovedstadens skoler føder flest iværksættere Skoler fra Solrød og Greve kommuner syd for København topper listen over kommuner, hvor flest afgangselever fra 9. klasse siden 1980 er blevet iværksættere.

Læs mere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere November 2009 FORORD Vi skal alle være med til at sikre fremtidens vækst og velstand i Danmark. Alle har et ansvar og en rolle at spille, for at vi fortsat kan

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Indhold. Annonceringsoversigt. Facebook. Presse. Online trafik. Effekter af markedsføring. Kendskab til julekalenderen

Indhold. Annonceringsoversigt. Facebook. Presse. Online trafik. Effekter af markedsføring. Kendskab til julekalenderen Evaluering 2011 Indhold Annonceringsoversigt Facebook Presse Online trafik Effekter af markedsføring Kendskab til julekalenderen Annonceringsoversigt Trykt annoncering Jyllandsposten julemagasin (3. december)

Læs mere

Evaluering af Brug en sjat mindre

Evaluering af Brug en sjat mindre Bilag til pkt. 13 Maj 2012 Evaluering af Brug en sjat mindre 1 Indhold Formål med kampagne side 3 Kampagnesite side 4 Partnerskaber side 6 PR-events side 7 Betalt eksponering side 8 Ejerkommunerne side

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015

Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015 Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015 Kampagnen har udelukkende været digital med et miks af mediekanalerne: Adwords (50%) Search og bannerannoncering Facebook (10%) RTB (40%) - bannerannoncering

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Lokalsamfundet bygger bro. Kommunikationsstrategi og -plan 1. version

Lokalsamfundet bygger bro. Kommunikationsstrategi og -plan 1. version Lokalsamfundet bygger bro Kommunikationsstrategi og -plan 1. version Lokalsamfundet bygger bro Formålet med denne kommunikationsstrategi og plan er at skitsere rammerne for Rudersdal Kommunes kommunikation

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed

Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA W ORLDWIDE Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Fonden for

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 Analysens indhold 1. Indledning... 2 Introduktion... 2 Data... 2 Medierne... 2 2. Medieomtaler... 2 Antal omtaler... 2 Fordelt på måneder...

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk Eniro Danmark // SMV-analyse 2015 Tabelrapport www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Tabel 1. Hvilken branche tilhører din?...1 Tabel 2. Hvilken gruppe af kunder kommer størstedelen af

Læs mere

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu Strategi for nyhedsformidling Din kommune lige nu Initiativ til flere historier og nyheder Din kommune lige nu strategi for nyhedsformidling konkretiserer, hvordan vi tager initiativ til at bringe historier

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Organdonationsdag opsamling og evaluering

Organdonationsdag opsamling og evaluering Organdonationsdag 2017 - opsamling og evaluering Dagens formål At skabe dialog og debat om organdonation. At anerkende dem, der har organdonation tæt på i deres personlige liv eller professionelle virke.

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Post Danmark Rundt Markedsføringskampagne 2015 Resultater

Post Danmark Rundt Markedsføringskampagne 2015 Resultater Post Danmark Rundt Markedsføringskampagne 2015 Resultater 1 Kampagneresultater Post Danmark Rundt 2015 9,3 million har fået kendskab til Danmark 1,3 million præferencer er skabt til Danmark 176.828 visninger

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig status på grundlag og indhold BedreBolig-rådgiverens værktøjskasse : - BedreBolig-beregner, BedreBolig-plan, - Vejledning, tjeklister og kommunikationsguide,

Læs mere

Roskilde Kommune Medieanbefaling

Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Kampagne: Alle Tiders Roskilde Formål Styrke image og branding af Roskilde kommune over for potentielle tilflyttere til kommunen Dvs. tiltrække nye borgere

Læs mere

Resultatkontrakt Væksthus Nordjylland

Resultatkontrakt Væksthus Nordjylland Resultatkontrakt 2010 - Væksthus Nordjylland 18. december 2009 /ebst Resultatkontrakten indeholder mål og vilkår for Erhvervs- og Byggestyrelsen bevilling i 2010 til Væksthus Nordjylland på 9.546.000 kr.

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 Ryk direkte i fængsel og vær med til at bryde muren for både grønne Start Ups og hårdkogte serieiværksættere! 1 BRYD MUREN OG INDTAG FÆNGSLET! Vær med til

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers FÅ DIN JOBANNONCE PÅ De sociale medier er ikke til at komme udenom heller ikke når du skal rekruttere nye medarbejdere! Alligevel er der mange virksomheder, der

Læs mere

Præsentation Horsens Kommune Iværk&Vækst Horsens 2015

Præsentation Horsens Kommune Iværk&Vækst Horsens 2015 Præsentation Horsens Kommune Iværk&Vækst Horsens 2015 Bliv medafsender på Danmarks største inspirationsforum for iværksættere og selvstændige og sæt fokus på Horsens som stærk iværksætterkommune Besøgende:

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012 Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012 1 Om branchekampagnen Kampagnen sætter fokus på Brug advokat tidligere i forløbet (investeringen og forsikringen

Læs mere

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Entreprenørskab

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR 2010 - Målet med Væksthus for Ledelse er at udvikle, opsamle og dele ny viden, der kan omsættes i bedre ledelse, og sætte god ledelse på dagsordenen i kommuner og

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

JOIN BADMINTON DANMARK

JOIN BADMINTON DANMARK JOIN BADMINTON DANMARK MEDIEINFORMATION ANNONCERING ONLINE På badminton.dk og på den engelske side badmintondenmark.com bestræber vi os på at holde læseren opdateret med de seneste nyheder fra badmintonverdenen.

Læs mere

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af som effektivt redskab SOCIALE MEDIER 2015 3.300.000 DANSKE BRUGERE PÅ FACEBOOK - svarende til 68% af den danske befolkning i aldersgruppen 13 år eller ældre.

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats

16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats 16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats Kommunerne har en unik mulighed for at arbejde på tværs af politikområder i bestræbelserne på at give virksomhederne de bedst mulige rammevilkår.

Læs mere

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål enes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål Indledning KL og regeringen indgik den 11. juni 2012 en national aftale for enes indsats i 2013. Aftalen er indarbejdet i hver af de fem regionale aftaler,

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg PrimeTime Kommunikation A/S Onsdag 20. december 2012 Baggrund for kampagnen > Regionsrådsvalg

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler NETVÆRKSMØDE 19. MAJ Foredrag om branding og sociale profiler PALMGREN MARKETING Ejer: Malene Palmgren Kunderne: Iværksættere og mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 12 års erfaring med salg

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

SKE BERLING PRISLISTE

SKE BERLING PRISLISTE BERLINGSKE DIGITAL PRISLISTE 2014 VELKOMMEN Velkommen til Berlingske Medias onlinepriser for landsdækkende medier. De følgende priser og placeringer er kun et udsnit af alle de mange kreative muligheder

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Markedsføringsplan. Industriens Uge

Markedsføringsplan. Industriens Uge Markedsføringsplan Industriens Uge 2017 Strategien Hovedbudskabet for Industriens Uge 2017 er, at industrien er værd at satse på både nu og i fremtiden. Vi har dog flere forskellige målgrupper og mål,

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem September 2015 Kontrakt - udkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem Ballerup kommune Center for by, kultur og erhverv Hold an vej 7 2750 Ballerup og Væksthus

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere

ANNONCERING 2015. fashionforum.dk

ANNONCERING 2015. fashionforum.dk ANNONCERING 2015 fashionforum.dk VELKOMMEN TIL MODEBRANCHENS FORETRUKNE NYHEDSMEDIE! Fashion Forum er mediet for dig, der ønsker at kommunikere direkte til modebranchen. Fashion Forum blev etableret i

Læs mere

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 Forum for fødevarereklamer blev etableret i 2008 med det formål at sikre, at børn ikke bliver eksponeret for reklamer med et højt

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK  INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X Internettrafik Indhold 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 4 4 Trafikken

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Anden fase af markedsføringskampagnen forår 2012

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Anden fase af markedsføringskampagnen forår 2012 Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Anden fase af markedsføringskampagnen forår 2012 1 Om branchekampagnen Kampagnen sætter fokus på Brug advokat tidligere i forløbet (investeringen og forsikringen

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2016

Brugerundersøgelsen 2016 Marts 2017 Formidlingscenter Brugerundersøgelsen 2016 Danmarks Statistik arbejder målrettet på at udvikle sig i takt med brugernes krav. Vores strategi udstikker målsætningerne for, hvordan denne udvikling

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Evaluering af Væksthusene

Evaluering af Væksthusene Evaluering af Væksthusene Kortlægning af vækstpotentiale i nye og mindre virksomheder COPENHAGEN 2011 Kendskabsmåling af Væksthusene 7. evalueringsrunde JUNI 2011 INDHOLD INDHOLD... 2 1. INDLEDNING...

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

AL DIGIT 015 SKE BERLING PRISLISTE

AL DIGIT 015 SKE BERLING PRISLISTE BERLINGSKE DIGITAL PRISLISTE 2015 VELKOMMEN Velkommen til Berlingske Medias onlinepriser for landsdækkende medier. De følgende priser og placeringer er kun et udsnit af alle de mange kreative muligheder

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Hudallergi - en partner for livet. 23. oktober - 23. november 2008

Hudallergi - en partner for livet. 23. oktober - 23. november 2008 Hudallergi - en partner for livet 23. oktober - 23. november 2008 Baggrund for opgaven Mange af de produkter, vi som forbrugere omgiver os med, giver anledning til hudallergi. Faktisk anslås det, at ca.

Læs mere

Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard

Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard Orientering omkring Fondens aktiviteter, v/christian Vintergaard Global Entrepreneurship Week (GEW): 160 deltagende lande 10 millioner deltagere

Læs mere

Kontrakt. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar december 2015 i Rudersdal Kommune. mellem

Kontrakt. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar december 2015 i Rudersdal Kommune. mellem 28. januar 2015 Kontrakt om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 i Rudersdal Kommune mellem Rudersdal Kommune Beskæftigelse, Beskæftigelsessekretariatet Stationsvej 36

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne Aabenraa Kommune Oplæg, PR og kommunikation Markedsføring af bybusserne Indhold Baggrund Formål & målsætninger Målgrupper Budskab og koncept Mediestrategi Proces og timing Baggrund og situation Med det

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig

Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig Endelig rapport over udførelsen af de gennemførte foranstaltninger. Formålet I forlængelse af de tidligere gennemførte

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere