Evaluering af projekt Destination Fehmarnbelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projekt Destination Fehmarnbelt"

Transkript

1 Evaluering af projekt Destination Fehmarnbelt Rapporten er udarbejdet for Fonden Østdank Turisme og Ostsee-Holstein Tourismus e.v.

2 Evaluering af projekt Destination Fehmarnbelt DAMVAD A/S Badstuestræde 20 DK 1209 København NIT Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa GmbH Fleethörn 23 D Kiel Forfattere: Jesper Nørgaard Viemose (DAMVAD) Dr. Dirk Schmücker (NIT) Juni, DAMVAD / NIT Page 2/31

3 Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING PROJEKTINFORMATION Destination Femern Bælt Opgaveforståelse RESULTATER HVAD FORTÆLLER EVALUERINGEN? Forskellige datakilder Evaluering af projektets mål Evaluering af de enkelte arbejdspakker i projektet Bæredygtige elementer KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Overordnede mål Arbejdspakker Generelle evalueringskriterier Fremadrettede anbefalinger...26 BILAG A Interviewguides Udvalgte citater fra interviewene Online spørgeskema DAMVAD / NIT Page 3/31

4 1 Sammenfatning Dette er den endelige evalueringsrapport af INTERREG projektet Destination Femern Bælt, bestilt af projektpartnerne Fonden Østdansk Turisme (DK-Næstved) og Ostsee-Holstein Tourismus e.v. (DE-Sharbeutz). Evalueringen er foretaget af DAMVAD og NIT i perioden marts til maj Datagrundlaget for rapporten er: Ti interessent/ekspertinterviews med 13 deltagere (plus yderligere seks online interviews). Teaminterviews med projektpartnere. Et med partnere fra Østdansk Turisme og et med partnere fra Ostsee-Holstein Tourismus e.v. Skriftligt materiale (projektansøgning, beskrivelse af aktiviteter, årlige og periodevise rapporter, hjemmesider, analyser, strategier og rapporter produceret af projektet, markedsføringsmateriale såvel printet som digitalt). Formålet med evalueringen er at analysere, hvorvidt projektets overordnede mål er nået og hvorvidt aktiviteterne i de individuelle arbejdspakker er gennemført, som beskrevet i projektbeskrivelsen. Evalueringen har fundet flere betydelige styrker i projektet: Projektpartnerne har fundet en passende måde at imødegå udfordringen omkring destinationsopbygning på ved at introducere recharge-konceptet som tematisk fokus i projektet. Der er gennemført et antal kreative forskningsstudier som har givet vigtige input til projektets strategi- og produktudvikling. Der er gennemført en række markedsføringsaktiviteter af høj kvalitet DAMVAD / NIT Page 4/31

5 Projektet har formået at prioritere både dag-til-dag-virksomhed for projektpartnerne, og efter lidt vanskeligheder i projektets opstart også et højt niveau af strategisk planlægning og efterfølgende implementering af en række fælles aktiviteter. Projektet indeholder flere aspekter med et bæredygtigt potentiale, (aktiviteter der har mulighed for at videreføres efter projektets ophør.) Derudover har projektet bidraget til videnoverførsel og bedre gensidig forståelse mellem de involverede parter. Evalueringen har også identificeret enkelte svage punkter i projektet. I de fleste tilfælde leder disse punkter frem til anbefalinger til, hvordan projektkredsen i fremtiden kan arbejde med at forbedre projektetaktiviteterne. Der kan ikke identificeres umiddelbare og direkte forretningssucceser fra de private aktører i projektet. Dette skyldes blandt andet, at flere af de deltagende virksomheder reducerede konceptet om grænseoverskridende samarbejde til at handle om, hvordan man kan øge antallet af betalende gæster fra nabolandet. Og denne konkrete effekt er ikke synlig i projektet. Der var en forholdsvis lav deltagelse af lokale partnere i projektet. Der er en risiko for, at flere af projektets positive aktiviteter pga. manglende ressourcer og samarbejdsvillighed ikke vil være bæredygtige efter projektets afslutning. Den Faste Forbindelse er anvendt som begrundelse for projektet, men der er ikke etableret aktiviteter, der har kunnet afbøde de forventede negative resultater i etableringsfasen. Der kunne eksempelvis være gjort mere ud af kommunikationsstrategier b-til-b eller b-til-c. På baggrund af evalueringens ovenstående centrale pointer, fremsættes otte konkrete anbefalinger til fremtidig handling: 1. Tjek med de centrale regionale aktører, hvorvidt de vil støtte en destinationsstrategi, der fokuserer på recharge som omdrejningspunkt for både det regionale og det grænseoverskridende samarbejde. 2. Fokusér på klar kommunikation. Samarbejde på tværs af landegrænser har karakter af et tværkulturelt samarbejde og derfor kræves særligt fokus på kommunikation. Selvom organisationsarbejdet i projektet er gennemført varsomt, kan dette aspekt forbedres i fremtiden DAMVAD / NIT Page 5/31

6 3. Lokale virksomheder skal for at undgå skuffelse og negativ kommunikation fra begyndelsen informeres om realistiske forventninger til projektet. En anden anbefaling er at indsætte kontrolinstrumenter til vurdering af markedsaktiviteter, herunder særligt med reference til forretningspartnere. 4. Etablér partnerskaber med relevante interessenter både nationalt og på tværs af grænsen. Partnerskaberne skal være ansvarlige for at finde økonomiske midler til at sikre fremtidigt arbejde på vedvarende aktiviteter i projektet. 5. Fokusér særligt på naturlige ikke-eksporterbare attraktioner i Danmark, og fokusér særligt på det attraktive prisniveau i Tyskland. 6. Fortsat og videreudvikle det tematiske fokus i markedsføringen ( recharge i stedet for Destination Fehmernbelt ). 7. Udvikle kommunikationsinitiativer der kan informere projektets interessenter og turister om den forventede lokale og regionale påvirkning af opførelsen af Den Faste Forbindelse. Dette skal iværksættes så hurtigt som muligt. 8. Fokuser på at studier og analyser udført i regi af projektet bliver kommunikeret til offentligheden på en måde, hvor der fokuseres på praktiske og relevante aspekter (fx borgernes konkrete ønsker om at rejse ind i regionen). Samlet set får projektet på baggrund af ovnstående hovedelementer en positiv vurdering fra både projektpartnere og fra evaluator. Projektets værdi ligger i den samarbejdende tilgang i implementeringen og de mange kommunikationsaktiviteter, som utvivlsomt vil styrke turismen i hele regionen DAMVAD / NIT Page 6/31

7 2 Projektinformation 2.1 Destination Femern Bælt Destination Femern Bælt er et projekt, der er udarbejdet og gennemført af Fonden Østdansk Turisme (DK-Næstved) og Ostsee-Holstein Tourismus e.v. (DE-Sharbeutz) under INTERREG IVA-programmet Femern Bælt-regionen. Partnerne ansøgte i 2009 om 2,4 millioner euro, og projektet startede formelt den 22. juni 2009 med et opstartsmøde i Maribo. Regionalt omfatter det i Danmark Region Sjælland og i Tyskland Kreis Ostholstein, Kreis Plön and Hansestadt Lübeck. Projektet skulle oprindeligt afsluttes i december 2011, men blev forlænget ind til d. 30. juni Det var første gang to regionale turismeorganisationer (ØDT og OHT) har arbejdet så tæt og forpligtende sammen om et større udviklingsprojekt. Oprindeligt sigtede projektet mod udvikling af en fælles Destination Femern Bælt på tværs af grænsen. En katalysator i projektet har været planlægningen af Den Faste Forbindelse mellem Lolland og Femern, som vil give mediedækning, massive investeringer og en ny identitet til hele regionen. Den faste forbindelse i Øresund var et eksempel på potentialet i en ny forbindelse mellem to nabolande. Således sigtede projektpartnerne på at bidrage til at rive de mentale barrierer ned mellem de to lande på turismeområdet. Projektet fokuserede på flere indsatsområder, hvoraf tre særligt træder frem: En analyse- og forskningsfase hvor nye indsigter om turismens struktur på begge sider af Femern Bælt skulle tilvejebringes og dermed skabe grundlag for de følgende projektfaser DAMVAD / NIT Page 7/31

8 En strategifase hvor der skulle opbygges en strategisk referenceramme baseret på eksisterende viden og forskning. I denne fase blev det besluttet at ændre projektets fokus fra at opbygge en integreret destination til at samarbejde til gavn for forbrugerne, hvor recharge-konceptet opstod som fokusområde. En implementeringsfase hvor et antal konkrete markedsførings- og kommunikationstiltag blev udviklet og gennemført. Efter den indledende research og opstartsfase blev det besluttet at ændre strategisk fokus i projektet, så man forlod idéen om udvikling af en integreret destination som en geografisk enhed. I stedet blev projektet bygget op omkring et tematisk fokus baseret på Rechargekonceptet. 2.2 Opgaveforståelse DAMVAD (København) og NIT (Kiel) foreslog at udarbejde en 4-faset evaluering af projektet i foråret Resultaterne af evalueringen blev præsenteret på en afsluttende projektkonference i juni DAMVAD og NIT har udarbejdet evalueringen i et tæt dansk-tysk samarbejde, og den færdige evaluering indeholder således forskellige perspektiver på projektet, der er samlet i en række konkrete konklusioner og anbefalinger til fremadrettet handling. Et centralt perspektiv i evalueringen er, at evalueringen består af både et bagudrettet og et fremadrettet perspektiv. I det bagudrettede perspektiv evalueres i hvilken grad projektet har opfyldt dets mål og hvilke effekter, der kan identificeres. Endvidere evalueres projektets organisering og de informationstiltag, der er gennemført. I det fremadrettede perspektiv opstilles en række anbefalinger til fremadrettet handling, der kan bringe projektets aktiviteter videre eller som kan benyttes i nye fremtidige projekter DAMVAD / NIT Page 8/31

9 3 Resultater hvad fortæller evalueringen? 3.1 Forskellige datakilder Evalueringen har anvendt en række forskellige datakilder. I forhold til at afdække det interne projektperspektiv er der gennemført teaminterviews med de centrale projektaktører i henholdsvis ØDT og OHT og eksisterende dokumenter, rapporter mv. er gennemgået og analyseret. I forhold til det eksterne perspektiv er der udført et antal personlige interviews med interessenter og projektpartnere samt en online survey blandt tyske partnere. Ydermere er markedsføringsmateriale produceret i projektperioden indgået som datekilde Internt perspektiv Teaminterviewene blev gennemført den den 22. marts 2012 (OHT, 3 deltagere) og den 15. marts 2012 (ØDT, 4 deltagere). I forhold til gennemgangen af eksisterende materiale var det særligt følgende dokumenter, der indgik i evalueringen: Projektansøgningen samt bilag indbefattende planlagte aktiviteter. Forsknings og strategirapporter produceret i projektperioden Årsrapporter 2009, 2010 og 2011 med hver deres respektive bilag OHT markedsføringsaktivitetsrapport 2011 (med hensyn til resultaterne af marketingaktiviteterne) DAMVAD / NIT Page 9/31

10 3.1.2 Eksternt perspektiv Til det eksterne perspektiv blev gennemført en række prsonlige interviews. Interviewene dækkede alle aspekter i rapporten (guidelines i bilag 5.1). Interviewpersonerne blev udvalgt i en dialog mellem evaluator og projektpartnerne. Navn Institution Dato Metode Yvonne Rasmussen Hotel Maribo Søpark, 20. marts, 2012 Personligt Gitte Olsen, B&B Hørhavegård 21. marts, 2012 Personligt Jesper Blomberg, Anette Tenberg Udviklingsselskab Vordingborg 21. marts, 2012 Personligt Jane Errebo BusinessLF 26. marts, 2012 Telefonisk Brian Hansen Scandlines 19. april, 2012 Telefonisk Christian Lackner Tourismus-Service Neustadt 20. marts, 2012 Telefonisk Rainer Malchus Precise Hotel Dieksee 26. marts, 2012 Personligt Andreas Leicht, Annika Seecker Hansa-Park 4. april, 2012 Personligt Horst Weppler, Sibylle Kiemstedt Kreis Ostholstein 10. april, 2012 Personligt Imke Bolle Tourismus-Service Fehmarn 23. april, 2012 Personligt Som supplement til de personlige interviews blev der gennemført en online survey blandt 21 projektpartnere i Tyskland, hvoraf seks svarede på de stillede spørgsmål. Endelig blev alt markedsføringsmateriale fra projektet gennemgået og vurderet som led i evalueringen. 3.2 Evaluering af projektets mål I ansøgningen er tre sæt af mål defineret: 1. Generelle mål for projektet (kapitel 8.2 i ansøgningen). 2. Forventede resultater og bidrag til strategiske regionale mål (kapitel 9.1 i ansøgningen). 3. Kvantitative resultater (kapitel 9.2 i ansøgningen). Denne evaluering ser primært på de generelle mål (1) og de forventede resultater (2), men ikke så meget på de kvantitative resultater (disse vurderes af projektpartnerne i den afsluttende projektrapport.) DAMVAD / NIT Page 10/31

11 3.2.1 Generelle mål De generelle mål der vurderes i nedenstående tabel er udledt af projektansøgningen, herunder specifikt kapitel 8.2. Mål Evalueringspointer Evalueringsindikator * Etablere en attraktiv Destination Femern Bælt gennem fælles visioner og aktiviteter Fælles visioner og aktiviteter er implementeret Projektpartnere og relevante eksterne aktører er enige om, at opbygningen af en integreret destination vil tage længere tid, end hvad der er til rådighed i dette projekt. 0 Derfor er et strategiskifte gennemført (se nedenstående strategi ). Styrke turismen som en vigtig og central spiller i regionen Partnerne i projektet har rapporteret, at de har været inviteret til en række projektarrangementer vedrørende turismens fremtidige rolle. + Fx en konference på Sjælland og en invitation til Dialogforum Femern Bælt, hvor projektet blev inviteret samlet til at deltage i STRING turismenetværket. Kortlæg regionens samlede markedspotentiale Tre omfangsrige studier er gennemført og der er anvendt eksisterende forskningsmateriale ++ Undersøgelsernes resultater er formidlet til de regionale aktører. Formulering af fælles identitet og profil Branding aktiviteter implementeret (fælles logo, krav og tematisk tilgang) 0 Dog er en fælles identitet ikke implementeret på grund af det gennemførte strategiskifte. Begge projekter indgår dog i projektet RegioSKILL, som har regional identitet som omdrejningspunkt. Formulering af strategi og vision med henblik på udvikling af en destination på tværs af grænser Ændring af den oprindelige ide om en geografisk destination til en tematisk markedsføringstilgang (Recharge-konceptet). + Næsten alle interviewede interessenter støttede dette strategiskifte og Recharge-konceptet. Udvikling af fælles markedsføringsplatforme og aktiviteter (online og offline) med henblik på implementering af strategien Næsten alle planlagte markedsføringsaktiviteter er implementeret Projektpartnere har over tid lært at implementere aktiviteter sammen (i stedet for hver partner for sig) Positive bidrag til yderligere markedsføringsaktiviteter (krydsreferencer) ++ Udvikling af metoder til anvendelse af ny teknologi til vidensformidling om miljøet Put Danmark i Lommen-konceptet er udviklet og implementeret (se arbejdspakke 3) Implementeret efter planen med undtagelse af brugerstatistik. Derfor er en fuldstændig vurdering (+) 2012 DAMVAD / NIT Page 11/31

12 ikke mulig på nuværende tidspunkt. Generering af støtte til Destination Femern Bælt fra relevante offentlige og private aktører Mange b-to-b aktiviteter er implementeret Aktørinterviews udtrykker generelt støtte til ideen om samarbejde på tværs af grænser Talrige b-to-b aktiviteter er implementeret + Den Faste Forbindelse anses som et mulighedsvindue for samarbejde på tværs af grænser. Opsætning af den fremtidige organisering af destinationen på tværs af grænsen Ikke opnået. Dog er der en skriftlig aftale mellem de to partnerorganisationer om at fortsætte samarbejdet med eller uden nye projekter i fremtiden. -- * Mulige indikatorer: , -, -- I ovenstående tabel ses, at der er givet en middelmådig karakter til Etablering af destination og Formulering af en identitet. Årsagen hertil er, at den oprindelige projektansøgning antyder, at projektet vil føre til etablering af en integreret destination (herunder en fælles organisation) og formulering af en omfattende fælles identitet for hele regionen. Dette har uden tvivl ikke fundet sted, hvilket heller ikke vurderes som et realistisk mål inden for projektets rammer. Derimod har projektet utvivlsomt udviklet en tematisk destination bygget op omkring Recharge-konceptet og projektet har bidraget til dannelsen af en mulig fremtidig identitet i hele regionen. To af projektets mål vurderes som opfyldt i høj grad, nemlig Kortlægning af regionens potentiale (via undersøgelser) og udviklingen af fælles markedsføringsplatforme Forventede resultater De forventede resultater er udledt fra kapitel 9.1 i den oprindelige projektansøgning. Der er desuden medtaget information fra de gennemførte team-interviews. Resultaterne viser overordnet set, at interview-aktørerne ikke havde specifikke forventninger forud for projektet. Svarene dækker mest af alt ingen forventninger eller godt at turisme gjorde noget. Mål Forventninger på ansøgningstidspunktet Evalueringspointer Evalueringsindikator* Forbedring af tiltrækningskraften i Femern Bæltregionen Styrkelse af den regionale økonomiske struktur Positiv effekt Sammenlignet med andre relevante regionale mål, hvoraf dette repræsenterer kernen af projektet. Nye produkter og et stort antal b-tilc kommunikationsaktiviteter er implementeret Positiv effekt På kort sigt kan ingen strukturelle effekter måles Dog afspejler Recharge-konceptet den geografiske situation (mellem København og Hamborg), og DAMVAD / NIT Page 12/31

13 Oprettelse af et økonomisk, kulturelt og socialt fællesskab danner grundlag for en fremtidig forbedring af den regionale økonomiske struktur Positiv effekt Begrænset bidrag til denne målsætning (enkelte aktiviteter som studieture eller sprogkurser kan overvejes) 0 Fremme af regional identitet og den europæiske ide Løsning af problemer på tværs af grænser Information og viden til befolkningen i regionen på tværs af grænsen Fremme af gensidig forståelse Fremme integration Positiv effekt På kort sigt kan en ny regional identitet næppe forventes Projektet kan muligvis bidrage til dette på lang sigt. Eksempelvis arbejder begge projektpartnere videre med identitetsbegrebet i projekt RegioSKILL. Positiv effekt Med hensyn til den Faste Forbindelse har projektet givet et mere positivt perspektiv end tidligere i Tyskland. Dog er ingen løsninger for etableringsfasen (b-til-c kommunikation) præsenteret. Positiv effekt Studieture gennemført Professionel og høj kvalitet af studier og informationsmateriale (online og offline) Fælles møder og konferencer afholdt Positiv effekt Sprogkurser for projektpartnerne og møder og konferencer på tværs af grænser er implementeret Neutral effekt Læringseffekter på erhvervslivet i nabolandet (mere viden skaber en bedre forståelse) Ikke vurderet og ingen negative effekter fundet Forhindre diskrimination Fremme lighed mellem kønnene Fremme miljøet og bæredygtighed Neutral effekt Neutral effekt Neutral effekt Put Danmark i Lommen rettet mod dette mål + * Mulige indikatorer: , -, DAMVAD / NIT Page 13/31

14 3.3 Evaluering af de enkelte arbejdspakker i projektet Denne del af evalueringen ser nærmere på arbejdspakkerne (WP) som er fastlagt og defineret i ansøgningen. Det er klart, at arbejdspakkerne er forskellige i omfang, herunder i både økonomisk henseende og med hensyn til betydning for projektet i almindelighed WP 0: Projektledelse og administration Introduktion Evalueringen af WP 0 vedrører det valgte administrative set-up i projektet, herunder styringen af projektet gennem hele projektperioden. Det inkluderer et specifikt fokus på den interne koordination og samarbejde mellem projektpartnerne (ØDT og OHT) gennem projektperioden. Det ydre eller eksterne samarbejde og koordinering mellem projektet og forskellige aktører vurderes i WP 1. Aktiviteter og målsætninger Implementering af projektet er baseret på et lige partnerskab mellem Østdansk Turisme og Ostsee-Holstein Tourismus. Østdansk Turisme har fungeret som ledende partner og har således været overordnet ansvarlig for administration (regnskab, rapportering mv.) og projektledelse gennem hele projektperioden. Begge partnere har haft en projektleder specifikt tilknyttet projektet. I ØDT har Jesper Pørksen været projektleder fra august 2009 til juni Hans efterfølger Maike Friede Hens blev udpeget i september I OHT har Juliane König været projektkoordinator fra 1. oktober I tillæg til projektlederne har forskellige medarbejdere hos ØDT og OHT løbende været involveret i implementeringen af projektet. Projektet havde høj prioritet hos begge projektpartnere; ledelsen (direktører) har været meget involveret i hele projektperioden. Gennemførelsen af de respektive arbejdspakker er gennemført i tæt samarbejde mellem projektpartnerne. ØDT har koordineret og haft det overordnede ansvar for gennemførelsen af WP 1 og WP 3, og OHT har haft ansvaret for gennemførelsen af WP 2. I perioden fra august 2009 til december 2011 er der afholdt i alt 18 møder mellem ØDT og OHT, hvilket giveret møde hver 1 ½ måned i gennemsnit. Erfaringer Generelt har der været et godt forhold og en høj grad af samarbejde mellem projektpartnerne. Gennemførelsen af de fleste aktiviteter i projektet har været baseret på et samarbejde, der omfatter begge projektgrupper. Der har dog været visse vanskeligheder med hensyn til graden af samarbejde og koordination mellem projektpartnerne DAMVAD / NIT Page 14/31

15 Det tog eksempelvis de to projektteams noget tid at vænne sig til hinanden. I begyndelsen arbejdede hver partner på forskellige aktiviteter, og graden af koordinering og udveksling af information var i den periode lav, og der var usikkerheder med hensyn til, hvem der havde ansvaret for, hvilke dele af projektet. Dette blev dog forbedret efterhånden som projektet skred frem. Som et konkret eksempel på villigheden til samarbejde blev der gennemført danskkurser for de tyske partnere, og en af de ansatte danskere i ØDT deltog i tyske sprogkurser i perioden. Konklusion Projektlederens præstationer og forvaltning af projektet er generelt vurderet positivt af de centrale aktører. Det er en vigtig pointe, at samarbejdsmiljøet mellem OHT og ØDT var godt allerede i begyndelsen af projektperioden og at de største udfordringer opstod i forbindelse med et strategiskifte i ØDT ca. midtvejs i projektperioden. I den afsluttende periode af projektet fungerede samarbejdet igen godt mellem parterne WP 1: Vision, organisation og fælles identitet Introduktion Formålet med WP1 er at kvalificere og forankre visionen om et fælles Destination Femern Bælt. Endvidere er målet at indsamle relevant viden til en fælles identitet og etablere det nødvendige samarbejde mellem de deltagende partnere. ØDT er ansvarlig for implementering af WP1. Aktiviteter og målsætninger I WP1 er der følgende aktiviteter: Aktivitet Markedsundersøgelser Trendanalyse Koncept for destinationsudvikling og innovationsstrategi Indhold Udgangspunktet for enhver aktivitet i projektet er en grundig markedsanalyse for at få information om varigheden af projektet Denne del af analysen indeholder oplysninger om, hvad der i øjeblikket efterspørges på markedet. Hvilke trends er der i folks rejseadfærd, der kan overføres på Femern Bælt-regionen. Udviklingen af en fælles destination Femern Bælt er en stor udfordring. Der skal først være en strategi for, hvordan arbejdet skal foregå i de respektive organisationer og hvordan strategien bør omfatte kommuner, lokale turistorganisationer og andre relevante aktører DAMVAD / NIT Page 15/31

16 Integration af strategi For at sikre projektets vedvarende effekt vil tankerne om en fælles Femern Bælt Destination indarbejdes i de eksisterende strategier på både den tyske og danske side. Undersøgelse af fælles identitet Fælles identitetsbog Evaluering Projektet vil i første omgang forsøge at beskrive i hvilken grad en fælles identitet i Femern Bælt-regionen kan findes. Beskrivelsen udvikles af en antropolog, historiker eller sociolog. Resultaterne fra beskrivelsen af den fælles identitet offentliggøres i en fælles identitetsbog. Vurdering af aktiviteternes effekt i projektet evalueres eksternt. Fokus vil være på en fremtidsorienteret evaluering, som kan bruges i udviklingen af en handlingsplan til det fortsatte arbejde med udviklingen af Destination Femern Bælt. Ved at se på visionsdelen i WP1 viser evalueringen, at holdningen til at nedtone betydningen af en fælles destination er delt. Nogle aktører mener, at det er den rette beslutning, mens andre (danske) aktører mener, at der bør etableres en fælles destination. Desuden er der en generel opbakning til det analytiske grundlag i begyndelsen af projektet. Dog har enkelte danske aktører påpeget, at udarbejdelsen af det teoretiske grundlag optog for meget plads i projektet. På organisationsniveau har projektledelsen fået ros fra flere aktører, og generelt betragtes projektets set-up af eksterne aktører som effektivt. Imidlertid er der også kritiske røster i forhold til den måde projektet har involveret andre aktører. Fælles identitet Der er generel enighed om blandt aktørerne, at projektet har bidraget til skabelse af en fælles identitet i regionen. Det er ikke i kraft af selve projektet, at en fælles identitet er skabt, men det har påvirket selve dannelsen af den fælles identitet over tid på en positiv måde. Konklusion Projektet er evalueret positivt i forhold til vision, organisation og fælles identitet. Der er et par kritiske punkter i forhold til ambitionen om evnen til at inddrage lokale aktører i organiseringen af projektet. Med hensyn til den fælles identitet er der udbredt enighed om, at projektet har haft en positiv effekt på skabelsen af en fælles identitet i Femern Bælt-regionen DAMVAD / NIT Page 16/31

17 3.3.3 WP 2: Marketingstrategi Introduktion Marketingstrategien for Destination Femern Bælt består hovedsageligt af to områder: Strategien som er en del af en fælles vision (se WP1) Marketingaktiviteter som anvendes i implementeringen af strategien i praksis. Den ansvarlige partner for WP2 er OHT. Hovedformålet med arbejdspakken er at udvikle en konkret marketingstrategi og en række målgruppe-orienterede marketingaktiviteter. De vigtigste målgrupper i ansøgningen er personer med børn og dem uden. Heldigvis har en mere behovsbaseret segmentering fundet sted i projektperioden. Aktiviteter og målsætninger De vigtigste opregnede mål i ansøgningen var, at regionen bliver førende i anvendelsen af innovative former for online kommunikation (såsom blogs, film og andre former for sociale medier, intelligente spil, mobilteknologi), understøttet af mere traditionelle offline kommunikationsformer. Inden for arbejdspakke 2 blev en række aktiviteter planlagt i ansøgningen. Online 1. Udviklingen af hjemmeside (herunder blogs, spil og online bookinger) 2. Sociale medier 3. Dialogmarketing og spil 4. SEO 5. Google-funktioner 6. Webkanaler 7. Mobile internet kampagner Offline 8. Presse & PR 9. Messer 10. Printet reklame ( euro) 11. Gaver 12. B-til-c-kort (printet) 13. B-til-b-projektinformation 14. Printede flyers og informationstavler 15. Salg Kampagnen Recharge : Projektpartnerne har bedt et tysk og dansk bureau om at udvikle selve implementeringen af konceptet. Det danske bureau præsenterede det mest levedygtige koncept og designede dertil kampagnen, som består af et logo (afledt af projektets logo) og et slogan. Gennemførelsen er gjort professionel og i overensstemmelse med målgruppernes forventede præferencer. Dele af kampagnen består i to hjemmesider (www.auftanken-im DAMVAD / NIT Page 17/31

18 urlaub.de og som blev lanceret d. 22. september, Konceptet indeholder pakker i tre hovedkategorier (1: Kvalitetstid, 2: Aktiv ferie, 3: Kulinariske oplevelser plus et antal (13) yderligere kategorier. En Google AdWords Kampagne understøttede hjemmesiderne (for søgeord Auftanken Urlaub ). Ved en google-søgning i april 2012 kom hjemmesiden frem som nr. 3. Hjemmesiden auftanken-im-urlaub.de havde dagligt i gennemsnit 12 besøgende (mens den danske portal for Ostsee-Holstein havde 68 i gennemsnit og den tyske portal 738 besøgende pr. dag). Kort rejse konceptet: Konceptet blev gennemført i 2010 og består af dels et partnerskab med 17 hoteller (2011) på begge sider af Femern Bælt, og dels et partnerskab med færgeselskabet Scandlines. Konceptets slogan er Dobbelt så sjovt. I 2011 blev en bannerkampagne på Jyllands Postens hjemmeside (www.jp.dk) lanceret og gav klik. Endvidere blev en særlig kampagne for julemarkeder i Tyskland lanceret på Jyllands Postens og Politikens hjemmesider samt trykte annoncer i svenske dagblade (Malmö City, Sydsvenskan Söndag og Al Skåne). Ligeledes viste passerinformationsskærme på Scandlines færger en kort optagelse om konceptet og Scandlines gav passagerer brochurer, som også blev lanceret i serviceområder af det danske motorvejsnet. En del af konceptet var ligeledes en studietur for tyske hotelejer til Danmark, der foregik i maj Ostseecard: Et konkret resultat af samarbejdet var indførelsen af et kundekort i den danske del af regionen, hvor det eksisterende Ostseecard fungerede som rollemodel. Det danske kort er gyldigt til fire større attraktioner (Lalandia, Knuthenborg, Middelaldercentret og Geocenter Møns Klint). Det fremmes gennem egen hjemmeside (www.fun-pas.dk), som giver 20 pct. rabat. Generel destinationsinformation på tværs af grænsen: Som supplement til hovedaktiviteten Recharge og ovenstående specifikke kampagner, er der gennemført en række yderligere aktiviteter i projektet. Turistkort af den tyske del på dansk ( eksemplarer) og af den danske del i Tyskland, dansk og engelsk ( eksemplarer). Hjemmesiden til Ostsee-Holstein Tourismus kom i 2010 i en dansk udgave, og blev yderligere forbedret i Ligeledes profiterede Facebook-fansiden af det nye indhold på Auftanken og den tyske hjemmeside tripsbytrips.de blev suppleret med en rejseguide for regionen, men med praktisk talt ingen feedback fra brugerne (3 likes i april 2012). En annonce i Jyllands Posten (April 2011, i et oplag på ) og i Nielsen 1 & 2 (efteråret 2011, i et oplag på ) plus reklamer (januar til marts 2011, 7,8 millioner annoncer over hele Tyskland) blev trykt, som præsenterede regionen som helhed DAMVAD / NIT Page 18/31

19 Regionen blev præsenteret på den danske feriemesse Ferie for Alle i Herning i 2010 og Desuden blev Ostsee-Holstein Tourismus stand på ITB brugt til at informere besøgende om regionen. Mindre aktiviteter som USB-sticks og flyers understøttede kommunikationsaktiviteterne. For at være i stand til at producere passende med kommunikationsmateriale blev der taget billeder i Derudover blev produktionen af en 4:30 reklamefilm bestilt og leveret i Filmen indeholdt en historie om en lille pige og hendes bedstefar og de attraktive steder som Ostsee Schleswig-Holstein har at byde på. I den interne Ostsee-Holstein Turismus marketingsrapport scorer de fleste af de projektrelaterede aktiviteter moderat. Konkret scorede en række af bannere, online annoncer og offline annoncer i det tyske og danske marked under gennemsnittet (sammenlignet med de generelle markedsføringsaktiviteter for Ostsee-Holstein Tourismus). Dette viser, hvor vigtigt det er at teste markedsføringsaktiviteter. Resultaterne af forudgående tests giver værdifuld viden og indsigt i implementering af yderligere markedsføringsaktiviteter. Konklusion Samlet set viser markedsføringsstrategien og aktiviteterne en høj standard i forhold til målgruppeorientering og professionalisme. De fleste af de planlagte aktiviteter er gennemført med kun få undtagelser såsom mobiltjenester og salgsaktiviteter og filmklip på YouTube. På den anden side er der rettet et klart fokus på recharge -konceptet, hvilket sandsynligvis giver en større værdi end andre markedsføringsaktiviteter WP 3: Ny teknologi Introduktion Hovedaktiviteten i denne arbejdspakke, som er koordineret af Østdansk Turisme, er gennemførelsen af korte film om naturattraktioner, der kan hentes via mobiltelefonen. Konceptet er gennemført via Put Danmark i Lommen -projektet. Derudover blev en brugerevaluering og ekstern ekspertise (fx fra eksperter, geologer, biologer og historikere) indlagt i gennemførelsen af projektet. Aktiviteter og målsætninger Systemet er implementeret i tre regionale enheder (Guldborgsund Kommune, Naturrum Præstø og Naturpark Åmosen) med fem sendeindlæg, begyndende i sommeren Hvert sendeindlæg viser fire film (én for hver sæson), hvilket i alt giver 120 film (60 på tysk og 60 på dansk). Hjemmesiden (www.putdanmarkilommen.dk) giver yderligere informationer herom DAMVAD / NIT Page 19/31

20 En brugerundersøgelse med henblik på evaluering er anført i årsrapporten 2010 (s. 10), og begyndte i foråret 2012, men resultaterne heraf foreligger endnu ikke. Hvad angår brugerstatistik nævner evalueringen i februar 2011 kun tekniske problemer for Bluetooth og QR relateret statistik. Som følge heraf eksisterer der ikke gyldig information om systemanvendelsen. Inddragelsen af ekstern ekspertise er ikke afrapporteret og en begrænset gennemførsel har fundet sted i Tyskland (3 film på dansk og tysk). Konklusion Systemet er implementeret i henhold til planen. Et yderligere positivt aspekt er, at de enkelte regionale enheder har besluttet at opretholde stationerne i minimum to år. Derfor er en vurdering af, hvordan det er modtaget ikke mulig og den principielt positive evaluering skal tages med forbehold Public Relations PR-aktiviteterne har to primære målgrupper: 1. Turismeaktører (organisationer og selve industrien) 2. Indbyggere og potentielle brugere/turister Mens PR-tilgangen til gruppe nr. 2 er beskrevet inden for det første arbejdsprogram, er der en række specifikke aktiviteter planlagt for gruppe nr. 1 i forslaget. Aktiviteterne skulle gennemføres i 7 grupper: a. Møder, workshops, seminarer og konferencer b. Trykte annoncer c. Elektroniske nyhedsbreve d. Præsentationer på partneres hjemmeside e. Trykt B-to-B materiale f. Messer g. Pressemeddelelser Den aktuelle liste af aktiviteter viser, at aktiviteter fra alle relevante områder er gennemført. År Aktuelle aktiviteter 2009 Skriftlig projektinformation til kommunaldirektører i Danmark plus nyhedsbreve (august) Projektinformation på mødet med turismedirektører i Udby (september) Præsentation af kommunikationsstrategi i december (begge partnere i 2012 DAMVAD / NIT Page 20/31

http://view.exacttarget.com/?j=fe5715737c6305757210&m=fef51d717d6503&ls=fdf...

http://view.exacttarget.com/?j=fe5715737c6305757210&m=fef51d717d6503&ls=fdf... Page 1 of 5 For at se denne e-mail som en web side, klik her. Nyt fra Destination Femernbælt Både på tysk og dansk side foregår der i sommer en række konkrete aktiviteter i forbindelse med projektet Destination

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER 2 MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 OPDATERES LØBENDE! HUSK AT DU ALTID KAN FINDE DEN NYESTE VERSION PÅ WWW.BUSINESSLF.DK MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 Lolland-Falster skal være

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen Vedtægter for Femern Bælt Komitéen 1 Navn og hjemsted Femern Bælt Komitéen er oprettet d. 11. maj 2009 med hjemsted i henholdsvis Kreis Ostholstein og Region Sjælland. 2 Femern Bælt Komitéens formål Femern

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Aktive familier i Femern Bælt-regionen

Aktive familier i Femern Bælt-regionen Koncepter Aktive familier i Femern Bælt-regionen Inspiration til familierettede aktiviteter for sportsklubber og -foreninger Om projektet Vi præsenterer tre koncepter for grænseregionale aktiviteter for

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Hvad er god markedsføring?

Hvad er god markedsføring? Hvad er god markedsføring? God markedsføring i VisitDenmark er: Brød når 2 den tiltrækker flere og mere værdiskabende turister til Danmark, så markedsandelene og omsætningen øges. Her præsenteres en model,

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt

Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt 1 Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt Indholdsfortegnelse Indledende research... 2 Projektforslagets mål... 3 Målgruppe... 3 Målgruppebeskrivelse... 3 Kendskabsgrad hos målgruppen...

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland - og bliv du s med naboen Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Branding Pricing Globalisering og digitalisering Web & sociale medier Google

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig status på grundlag og indhold BedreBolig-rådgiverens værktøjskasse : - BedreBolig-beregner, BedreBolig-plan, - Vejledning, tjeklister og kommunikationsguide,

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere