Evaluering af projekt Destination Fehmarnbelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projekt Destination Fehmarnbelt"

Transkript

1 Evaluering af projekt Destination Fehmarnbelt Rapporten er udarbejdet for Fonden Østdank Turisme og Ostsee-Holstein Tourismus e.v.

2 Evaluering af projekt Destination Fehmarnbelt DAMVAD A/S Badstuestræde 20 DK 1209 København NIT Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa GmbH Fleethörn 23 D Kiel Forfattere: Jesper Nørgaard Viemose (DAMVAD) Dr. Dirk Schmücker (NIT) Juni, DAMVAD / NIT Page 2/31

3 Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING PROJEKTINFORMATION Destination Femern Bælt Opgaveforståelse RESULTATER HVAD FORTÆLLER EVALUERINGEN? Forskellige datakilder Evaluering af projektets mål Evaluering af de enkelte arbejdspakker i projektet Bæredygtige elementer KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Overordnede mål Arbejdspakker Generelle evalueringskriterier Fremadrettede anbefalinger...26 BILAG A Interviewguides Udvalgte citater fra interviewene Online spørgeskema DAMVAD / NIT Page 3/31

4 1 Sammenfatning Dette er den endelige evalueringsrapport af INTERREG projektet Destination Femern Bælt, bestilt af projektpartnerne Fonden Østdansk Turisme (DK-Næstved) og Ostsee-Holstein Tourismus e.v. (DE-Sharbeutz). Evalueringen er foretaget af DAMVAD og NIT i perioden marts til maj Datagrundlaget for rapporten er: Ti interessent/ekspertinterviews med 13 deltagere (plus yderligere seks online interviews). Teaminterviews med projektpartnere. Et med partnere fra Østdansk Turisme og et med partnere fra Ostsee-Holstein Tourismus e.v. Skriftligt materiale (projektansøgning, beskrivelse af aktiviteter, årlige og periodevise rapporter, hjemmesider, analyser, strategier og rapporter produceret af projektet, markedsføringsmateriale såvel printet som digitalt). Formålet med evalueringen er at analysere, hvorvidt projektets overordnede mål er nået og hvorvidt aktiviteterne i de individuelle arbejdspakker er gennemført, som beskrevet i projektbeskrivelsen. Evalueringen har fundet flere betydelige styrker i projektet: Projektpartnerne har fundet en passende måde at imødegå udfordringen omkring destinationsopbygning på ved at introducere recharge-konceptet som tematisk fokus i projektet. Der er gennemført et antal kreative forskningsstudier som har givet vigtige input til projektets strategi- og produktudvikling. Der er gennemført en række markedsføringsaktiviteter af høj kvalitet DAMVAD / NIT Page 4/31

5 Projektet har formået at prioritere både dag-til-dag-virksomhed for projektpartnerne, og efter lidt vanskeligheder i projektets opstart også et højt niveau af strategisk planlægning og efterfølgende implementering af en række fælles aktiviteter. Projektet indeholder flere aspekter med et bæredygtigt potentiale, (aktiviteter der har mulighed for at videreføres efter projektets ophør.) Derudover har projektet bidraget til videnoverførsel og bedre gensidig forståelse mellem de involverede parter. Evalueringen har også identificeret enkelte svage punkter i projektet. I de fleste tilfælde leder disse punkter frem til anbefalinger til, hvordan projektkredsen i fremtiden kan arbejde med at forbedre projektetaktiviteterne. Der kan ikke identificeres umiddelbare og direkte forretningssucceser fra de private aktører i projektet. Dette skyldes blandt andet, at flere af de deltagende virksomheder reducerede konceptet om grænseoverskridende samarbejde til at handle om, hvordan man kan øge antallet af betalende gæster fra nabolandet. Og denne konkrete effekt er ikke synlig i projektet. Der var en forholdsvis lav deltagelse af lokale partnere i projektet. Der er en risiko for, at flere af projektets positive aktiviteter pga. manglende ressourcer og samarbejdsvillighed ikke vil være bæredygtige efter projektets afslutning. Den Faste Forbindelse er anvendt som begrundelse for projektet, men der er ikke etableret aktiviteter, der har kunnet afbøde de forventede negative resultater i etableringsfasen. Der kunne eksempelvis være gjort mere ud af kommunikationsstrategier b-til-b eller b-til-c. På baggrund af evalueringens ovenstående centrale pointer, fremsættes otte konkrete anbefalinger til fremtidig handling: 1. Tjek med de centrale regionale aktører, hvorvidt de vil støtte en destinationsstrategi, der fokuserer på recharge som omdrejningspunkt for både det regionale og det grænseoverskridende samarbejde. 2. Fokusér på klar kommunikation. Samarbejde på tværs af landegrænser har karakter af et tværkulturelt samarbejde og derfor kræves særligt fokus på kommunikation. Selvom organisationsarbejdet i projektet er gennemført varsomt, kan dette aspekt forbedres i fremtiden DAMVAD / NIT Page 5/31

6 3. Lokale virksomheder skal for at undgå skuffelse og negativ kommunikation fra begyndelsen informeres om realistiske forventninger til projektet. En anden anbefaling er at indsætte kontrolinstrumenter til vurdering af markedsaktiviteter, herunder særligt med reference til forretningspartnere. 4. Etablér partnerskaber med relevante interessenter både nationalt og på tværs af grænsen. Partnerskaberne skal være ansvarlige for at finde økonomiske midler til at sikre fremtidigt arbejde på vedvarende aktiviteter i projektet. 5. Fokusér særligt på naturlige ikke-eksporterbare attraktioner i Danmark, og fokusér særligt på det attraktive prisniveau i Tyskland. 6. Fortsat og videreudvikle det tematiske fokus i markedsføringen ( recharge i stedet for Destination Fehmernbelt ). 7. Udvikle kommunikationsinitiativer der kan informere projektets interessenter og turister om den forventede lokale og regionale påvirkning af opførelsen af Den Faste Forbindelse. Dette skal iværksættes så hurtigt som muligt. 8. Fokuser på at studier og analyser udført i regi af projektet bliver kommunikeret til offentligheden på en måde, hvor der fokuseres på praktiske og relevante aspekter (fx borgernes konkrete ønsker om at rejse ind i regionen). Samlet set får projektet på baggrund af ovnstående hovedelementer en positiv vurdering fra både projektpartnere og fra evaluator. Projektets værdi ligger i den samarbejdende tilgang i implementeringen og de mange kommunikationsaktiviteter, som utvivlsomt vil styrke turismen i hele regionen DAMVAD / NIT Page 6/31

7 2 Projektinformation 2.1 Destination Femern Bælt Destination Femern Bælt er et projekt, der er udarbejdet og gennemført af Fonden Østdansk Turisme (DK-Næstved) og Ostsee-Holstein Tourismus e.v. (DE-Sharbeutz) under INTERREG IVA-programmet Femern Bælt-regionen. Partnerne ansøgte i 2009 om 2,4 millioner euro, og projektet startede formelt den 22. juni 2009 med et opstartsmøde i Maribo. Regionalt omfatter det i Danmark Region Sjælland og i Tyskland Kreis Ostholstein, Kreis Plön and Hansestadt Lübeck. Projektet skulle oprindeligt afsluttes i december 2011, men blev forlænget ind til d. 30. juni Det var første gang to regionale turismeorganisationer (ØDT og OHT) har arbejdet så tæt og forpligtende sammen om et større udviklingsprojekt. Oprindeligt sigtede projektet mod udvikling af en fælles Destination Femern Bælt på tværs af grænsen. En katalysator i projektet har været planlægningen af Den Faste Forbindelse mellem Lolland og Femern, som vil give mediedækning, massive investeringer og en ny identitet til hele regionen. Den faste forbindelse i Øresund var et eksempel på potentialet i en ny forbindelse mellem to nabolande. Således sigtede projektpartnerne på at bidrage til at rive de mentale barrierer ned mellem de to lande på turismeområdet. Projektet fokuserede på flere indsatsområder, hvoraf tre særligt træder frem: En analyse- og forskningsfase hvor nye indsigter om turismens struktur på begge sider af Femern Bælt skulle tilvejebringes og dermed skabe grundlag for de følgende projektfaser DAMVAD / NIT Page 7/31

8 En strategifase hvor der skulle opbygges en strategisk referenceramme baseret på eksisterende viden og forskning. I denne fase blev det besluttet at ændre projektets fokus fra at opbygge en integreret destination til at samarbejde til gavn for forbrugerne, hvor recharge-konceptet opstod som fokusområde. En implementeringsfase hvor et antal konkrete markedsførings- og kommunikationstiltag blev udviklet og gennemført. Efter den indledende research og opstartsfase blev det besluttet at ændre strategisk fokus i projektet, så man forlod idéen om udvikling af en integreret destination som en geografisk enhed. I stedet blev projektet bygget op omkring et tematisk fokus baseret på Rechargekonceptet. 2.2 Opgaveforståelse DAMVAD (København) og NIT (Kiel) foreslog at udarbejde en 4-faset evaluering af projektet i foråret Resultaterne af evalueringen blev præsenteret på en afsluttende projektkonference i juni DAMVAD og NIT har udarbejdet evalueringen i et tæt dansk-tysk samarbejde, og den færdige evaluering indeholder således forskellige perspektiver på projektet, der er samlet i en række konkrete konklusioner og anbefalinger til fremadrettet handling. Et centralt perspektiv i evalueringen er, at evalueringen består af både et bagudrettet og et fremadrettet perspektiv. I det bagudrettede perspektiv evalueres i hvilken grad projektet har opfyldt dets mål og hvilke effekter, der kan identificeres. Endvidere evalueres projektets organisering og de informationstiltag, der er gennemført. I det fremadrettede perspektiv opstilles en række anbefalinger til fremadrettet handling, der kan bringe projektets aktiviteter videre eller som kan benyttes i nye fremtidige projekter DAMVAD / NIT Page 8/31

9 3 Resultater hvad fortæller evalueringen? 3.1 Forskellige datakilder Evalueringen har anvendt en række forskellige datakilder. I forhold til at afdække det interne projektperspektiv er der gennemført teaminterviews med de centrale projektaktører i henholdsvis ØDT og OHT og eksisterende dokumenter, rapporter mv. er gennemgået og analyseret. I forhold til det eksterne perspektiv er der udført et antal personlige interviews med interessenter og projektpartnere samt en online survey blandt tyske partnere. Ydermere er markedsføringsmateriale produceret i projektperioden indgået som datekilde Internt perspektiv Teaminterviewene blev gennemført den den 22. marts 2012 (OHT, 3 deltagere) og den 15. marts 2012 (ØDT, 4 deltagere). I forhold til gennemgangen af eksisterende materiale var det særligt følgende dokumenter, der indgik i evalueringen: Projektansøgningen samt bilag indbefattende planlagte aktiviteter. Forsknings og strategirapporter produceret i projektperioden Årsrapporter 2009, 2010 og 2011 med hver deres respektive bilag OHT markedsføringsaktivitetsrapport 2011 (med hensyn til resultaterne af marketingaktiviteterne) DAMVAD / NIT Page 9/31

10 3.1.2 Eksternt perspektiv Til det eksterne perspektiv blev gennemført en række prsonlige interviews. Interviewene dækkede alle aspekter i rapporten (guidelines i bilag 5.1). Interviewpersonerne blev udvalgt i en dialog mellem evaluator og projektpartnerne. Navn Institution Dato Metode Yvonne Rasmussen Hotel Maribo Søpark, 20. marts, 2012 Personligt Gitte Olsen, B&B Hørhavegård 21. marts, 2012 Personligt Jesper Blomberg, Anette Tenberg Udviklingsselskab Vordingborg 21. marts, 2012 Personligt Jane Errebo BusinessLF 26. marts, 2012 Telefonisk Brian Hansen Scandlines 19. april, 2012 Telefonisk Christian Lackner Tourismus-Service Neustadt 20. marts, 2012 Telefonisk Rainer Malchus Precise Hotel Dieksee 26. marts, 2012 Personligt Andreas Leicht, Annika Seecker Hansa-Park 4. april, 2012 Personligt Horst Weppler, Sibylle Kiemstedt Kreis Ostholstein 10. april, 2012 Personligt Imke Bolle Tourismus-Service Fehmarn 23. april, 2012 Personligt Som supplement til de personlige interviews blev der gennemført en online survey blandt 21 projektpartnere i Tyskland, hvoraf seks svarede på de stillede spørgsmål. Endelig blev alt markedsføringsmateriale fra projektet gennemgået og vurderet som led i evalueringen. 3.2 Evaluering af projektets mål I ansøgningen er tre sæt af mål defineret: 1. Generelle mål for projektet (kapitel 8.2 i ansøgningen). 2. Forventede resultater og bidrag til strategiske regionale mål (kapitel 9.1 i ansøgningen). 3. Kvantitative resultater (kapitel 9.2 i ansøgningen). Denne evaluering ser primært på de generelle mål (1) og de forventede resultater (2), men ikke så meget på de kvantitative resultater (disse vurderes af projektpartnerne i den afsluttende projektrapport.) DAMVAD / NIT Page 10/31

11 3.2.1 Generelle mål De generelle mål der vurderes i nedenstående tabel er udledt af projektansøgningen, herunder specifikt kapitel 8.2. Mål Evalueringspointer Evalueringsindikator * Etablere en attraktiv Destination Femern Bælt gennem fælles visioner og aktiviteter Fælles visioner og aktiviteter er implementeret Projektpartnere og relevante eksterne aktører er enige om, at opbygningen af en integreret destination vil tage længere tid, end hvad der er til rådighed i dette projekt. 0 Derfor er et strategiskifte gennemført (se nedenstående strategi ). Styrke turismen som en vigtig og central spiller i regionen Partnerne i projektet har rapporteret, at de har været inviteret til en række projektarrangementer vedrørende turismens fremtidige rolle. + Fx en konference på Sjælland og en invitation til Dialogforum Femern Bælt, hvor projektet blev inviteret samlet til at deltage i STRING turismenetværket. Kortlæg regionens samlede markedspotentiale Tre omfangsrige studier er gennemført og der er anvendt eksisterende forskningsmateriale ++ Undersøgelsernes resultater er formidlet til de regionale aktører. Formulering af fælles identitet og profil Branding aktiviteter implementeret (fælles logo, krav og tematisk tilgang) 0 Dog er en fælles identitet ikke implementeret på grund af det gennemførte strategiskifte. Begge projekter indgår dog i projektet RegioSKILL, som har regional identitet som omdrejningspunkt. Formulering af strategi og vision med henblik på udvikling af en destination på tværs af grænser Ændring af den oprindelige ide om en geografisk destination til en tematisk markedsføringstilgang (Recharge-konceptet). + Næsten alle interviewede interessenter støttede dette strategiskifte og Recharge-konceptet. Udvikling af fælles markedsføringsplatforme og aktiviteter (online og offline) med henblik på implementering af strategien Næsten alle planlagte markedsføringsaktiviteter er implementeret Projektpartnere har over tid lært at implementere aktiviteter sammen (i stedet for hver partner for sig) Positive bidrag til yderligere markedsføringsaktiviteter (krydsreferencer) ++ Udvikling af metoder til anvendelse af ny teknologi til vidensformidling om miljøet Put Danmark i Lommen-konceptet er udviklet og implementeret (se arbejdspakke 3) Implementeret efter planen med undtagelse af brugerstatistik. Derfor er en fuldstændig vurdering (+) 2012 DAMVAD / NIT Page 11/31

12 ikke mulig på nuværende tidspunkt. Generering af støtte til Destination Femern Bælt fra relevante offentlige og private aktører Mange b-to-b aktiviteter er implementeret Aktørinterviews udtrykker generelt støtte til ideen om samarbejde på tværs af grænser Talrige b-to-b aktiviteter er implementeret + Den Faste Forbindelse anses som et mulighedsvindue for samarbejde på tværs af grænser. Opsætning af den fremtidige organisering af destinationen på tværs af grænsen Ikke opnået. Dog er der en skriftlig aftale mellem de to partnerorganisationer om at fortsætte samarbejdet med eller uden nye projekter i fremtiden. -- * Mulige indikatorer: , -, -- I ovenstående tabel ses, at der er givet en middelmådig karakter til Etablering af destination og Formulering af en identitet. Årsagen hertil er, at den oprindelige projektansøgning antyder, at projektet vil føre til etablering af en integreret destination (herunder en fælles organisation) og formulering af en omfattende fælles identitet for hele regionen. Dette har uden tvivl ikke fundet sted, hvilket heller ikke vurderes som et realistisk mål inden for projektets rammer. Derimod har projektet utvivlsomt udviklet en tematisk destination bygget op omkring Recharge-konceptet og projektet har bidraget til dannelsen af en mulig fremtidig identitet i hele regionen. To af projektets mål vurderes som opfyldt i høj grad, nemlig Kortlægning af regionens potentiale (via undersøgelser) og udviklingen af fælles markedsføringsplatforme Forventede resultater De forventede resultater er udledt fra kapitel 9.1 i den oprindelige projektansøgning. Der er desuden medtaget information fra de gennemførte team-interviews. Resultaterne viser overordnet set, at interview-aktørerne ikke havde specifikke forventninger forud for projektet. Svarene dækker mest af alt ingen forventninger eller godt at turisme gjorde noget. Mål Forventninger på ansøgningstidspunktet Evalueringspointer Evalueringsindikator* Forbedring af tiltrækningskraften i Femern Bæltregionen Styrkelse af den regionale økonomiske struktur Positiv effekt Sammenlignet med andre relevante regionale mål, hvoraf dette repræsenterer kernen af projektet. Nye produkter og et stort antal b-tilc kommunikationsaktiviteter er implementeret Positiv effekt På kort sigt kan ingen strukturelle effekter måles Dog afspejler Recharge-konceptet den geografiske situation (mellem København og Hamborg), og DAMVAD / NIT Page 12/31

13 Oprettelse af et økonomisk, kulturelt og socialt fællesskab danner grundlag for en fremtidig forbedring af den regionale økonomiske struktur Positiv effekt Begrænset bidrag til denne målsætning (enkelte aktiviteter som studieture eller sprogkurser kan overvejes) 0 Fremme af regional identitet og den europæiske ide Løsning af problemer på tværs af grænser Information og viden til befolkningen i regionen på tværs af grænsen Fremme af gensidig forståelse Fremme integration Positiv effekt På kort sigt kan en ny regional identitet næppe forventes Projektet kan muligvis bidrage til dette på lang sigt. Eksempelvis arbejder begge projektpartnere videre med identitetsbegrebet i projekt RegioSKILL. Positiv effekt Med hensyn til den Faste Forbindelse har projektet givet et mere positivt perspektiv end tidligere i Tyskland. Dog er ingen løsninger for etableringsfasen (b-til-c kommunikation) præsenteret. Positiv effekt Studieture gennemført Professionel og høj kvalitet af studier og informationsmateriale (online og offline) Fælles møder og konferencer afholdt Positiv effekt Sprogkurser for projektpartnerne og møder og konferencer på tværs af grænser er implementeret Neutral effekt Læringseffekter på erhvervslivet i nabolandet (mere viden skaber en bedre forståelse) Ikke vurderet og ingen negative effekter fundet Forhindre diskrimination Fremme lighed mellem kønnene Fremme miljøet og bæredygtighed Neutral effekt Neutral effekt Neutral effekt Put Danmark i Lommen rettet mod dette mål + * Mulige indikatorer: , -, DAMVAD / NIT Page 13/31

14 3.3 Evaluering af de enkelte arbejdspakker i projektet Denne del af evalueringen ser nærmere på arbejdspakkerne (WP) som er fastlagt og defineret i ansøgningen. Det er klart, at arbejdspakkerne er forskellige i omfang, herunder i både økonomisk henseende og med hensyn til betydning for projektet i almindelighed WP 0: Projektledelse og administration Introduktion Evalueringen af WP 0 vedrører det valgte administrative set-up i projektet, herunder styringen af projektet gennem hele projektperioden. Det inkluderer et specifikt fokus på den interne koordination og samarbejde mellem projektpartnerne (ØDT og OHT) gennem projektperioden. Det ydre eller eksterne samarbejde og koordinering mellem projektet og forskellige aktører vurderes i WP 1. Aktiviteter og målsætninger Implementering af projektet er baseret på et lige partnerskab mellem Østdansk Turisme og Ostsee-Holstein Tourismus. Østdansk Turisme har fungeret som ledende partner og har således været overordnet ansvarlig for administration (regnskab, rapportering mv.) og projektledelse gennem hele projektperioden. Begge partnere har haft en projektleder specifikt tilknyttet projektet. I ØDT har Jesper Pørksen været projektleder fra august 2009 til juni Hans efterfølger Maike Friede Hens blev udpeget i september I OHT har Juliane König været projektkoordinator fra 1. oktober I tillæg til projektlederne har forskellige medarbejdere hos ØDT og OHT løbende været involveret i implementeringen af projektet. Projektet havde høj prioritet hos begge projektpartnere; ledelsen (direktører) har været meget involveret i hele projektperioden. Gennemførelsen af de respektive arbejdspakker er gennemført i tæt samarbejde mellem projektpartnerne. ØDT har koordineret og haft det overordnede ansvar for gennemførelsen af WP 1 og WP 3, og OHT har haft ansvaret for gennemførelsen af WP 2. I perioden fra august 2009 til december 2011 er der afholdt i alt 18 møder mellem ØDT og OHT, hvilket giveret møde hver 1 ½ måned i gennemsnit. Erfaringer Generelt har der været et godt forhold og en høj grad af samarbejde mellem projektpartnerne. Gennemførelsen af de fleste aktiviteter i projektet har været baseret på et samarbejde, der omfatter begge projektgrupper. Der har dog været visse vanskeligheder med hensyn til graden af samarbejde og koordination mellem projektpartnerne DAMVAD / NIT Page 14/31

15 Det tog eksempelvis de to projektteams noget tid at vænne sig til hinanden. I begyndelsen arbejdede hver partner på forskellige aktiviteter, og graden af koordinering og udveksling af information var i den periode lav, og der var usikkerheder med hensyn til, hvem der havde ansvaret for, hvilke dele af projektet. Dette blev dog forbedret efterhånden som projektet skred frem. Som et konkret eksempel på villigheden til samarbejde blev der gennemført danskkurser for de tyske partnere, og en af de ansatte danskere i ØDT deltog i tyske sprogkurser i perioden. Konklusion Projektlederens præstationer og forvaltning af projektet er generelt vurderet positivt af de centrale aktører. Det er en vigtig pointe, at samarbejdsmiljøet mellem OHT og ØDT var godt allerede i begyndelsen af projektperioden og at de største udfordringer opstod i forbindelse med et strategiskifte i ØDT ca. midtvejs i projektperioden. I den afsluttende periode af projektet fungerede samarbejdet igen godt mellem parterne WP 1: Vision, organisation og fælles identitet Introduktion Formålet med WP1 er at kvalificere og forankre visionen om et fælles Destination Femern Bælt. Endvidere er målet at indsamle relevant viden til en fælles identitet og etablere det nødvendige samarbejde mellem de deltagende partnere. ØDT er ansvarlig for implementering af WP1. Aktiviteter og målsætninger I WP1 er der følgende aktiviteter: Aktivitet Markedsundersøgelser Trendanalyse Koncept for destinationsudvikling og innovationsstrategi Indhold Udgangspunktet for enhver aktivitet i projektet er en grundig markedsanalyse for at få information om varigheden af projektet Denne del af analysen indeholder oplysninger om, hvad der i øjeblikket efterspørges på markedet. Hvilke trends er der i folks rejseadfærd, der kan overføres på Femern Bælt-regionen. Udviklingen af en fælles destination Femern Bælt er en stor udfordring. Der skal først være en strategi for, hvordan arbejdet skal foregå i de respektive organisationer og hvordan strategien bør omfatte kommuner, lokale turistorganisationer og andre relevante aktører DAMVAD / NIT Page 15/31

16 Integration af strategi For at sikre projektets vedvarende effekt vil tankerne om en fælles Femern Bælt Destination indarbejdes i de eksisterende strategier på både den tyske og danske side. Undersøgelse af fælles identitet Fælles identitetsbog Evaluering Projektet vil i første omgang forsøge at beskrive i hvilken grad en fælles identitet i Femern Bælt-regionen kan findes. Beskrivelsen udvikles af en antropolog, historiker eller sociolog. Resultaterne fra beskrivelsen af den fælles identitet offentliggøres i en fælles identitetsbog. Vurdering af aktiviteternes effekt i projektet evalueres eksternt. Fokus vil være på en fremtidsorienteret evaluering, som kan bruges i udviklingen af en handlingsplan til det fortsatte arbejde med udviklingen af Destination Femern Bælt. Ved at se på visionsdelen i WP1 viser evalueringen, at holdningen til at nedtone betydningen af en fælles destination er delt. Nogle aktører mener, at det er den rette beslutning, mens andre (danske) aktører mener, at der bør etableres en fælles destination. Desuden er der en generel opbakning til det analytiske grundlag i begyndelsen af projektet. Dog har enkelte danske aktører påpeget, at udarbejdelsen af det teoretiske grundlag optog for meget plads i projektet. På organisationsniveau har projektledelsen fået ros fra flere aktører, og generelt betragtes projektets set-up af eksterne aktører som effektivt. Imidlertid er der også kritiske røster i forhold til den måde projektet har involveret andre aktører. Fælles identitet Der er generel enighed om blandt aktørerne, at projektet har bidraget til skabelse af en fælles identitet i regionen. Det er ikke i kraft af selve projektet, at en fælles identitet er skabt, men det har påvirket selve dannelsen af den fælles identitet over tid på en positiv måde. Konklusion Projektet er evalueret positivt i forhold til vision, organisation og fælles identitet. Der er et par kritiske punkter i forhold til ambitionen om evnen til at inddrage lokale aktører i organiseringen af projektet. Med hensyn til den fælles identitet er der udbredt enighed om, at projektet har haft en positiv effekt på skabelsen af en fælles identitet i Femern Bælt-regionen DAMVAD / NIT Page 16/31

17 3.3.3 WP 2: Marketingstrategi Introduktion Marketingstrategien for Destination Femern Bælt består hovedsageligt af to områder: Strategien som er en del af en fælles vision (se WP1) Marketingaktiviteter som anvendes i implementeringen af strategien i praksis. Den ansvarlige partner for WP2 er OHT. Hovedformålet med arbejdspakken er at udvikle en konkret marketingstrategi og en række målgruppe-orienterede marketingaktiviteter. De vigtigste målgrupper i ansøgningen er personer med børn og dem uden. Heldigvis har en mere behovsbaseret segmentering fundet sted i projektperioden. Aktiviteter og målsætninger De vigtigste opregnede mål i ansøgningen var, at regionen bliver førende i anvendelsen af innovative former for online kommunikation (såsom blogs, film og andre former for sociale medier, intelligente spil, mobilteknologi), understøttet af mere traditionelle offline kommunikationsformer. Inden for arbejdspakke 2 blev en række aktiviteter planlagt i ansøgningen. Online 1. Udviklingen af hjemmeside (herunder blogs, spil og online bookinger) 2. Sociale medier 3. Dialogmarketing og spil 4. SEO 5. Google-funktioner 6. Webkanaler 7. Mobile internet kampagner Offline 8. Presse & PR 9. Messer 10. Printet reklame ( euro) 11. Gaver 12. B-til-c-kort (printet) 13. B-til-b-projektinformation 14. Printede flyers og informationstavler 15. Salg Kampagnen Recharge : Projektpartnerne har bedt et tysk og dansk bureau om at udvikle selve implementeringen af konceptet. Det danske bureau præsenterede det mest levedygtige koncept og designede dertil kampagnen, som består af et logo (afledt af projektets logo) og et slogan. Gennemførelsen er gjort professionel og i overensstemmelse med målgruppernes forventede præferencer. Dele af kampagnen består i to hjemmesider (www.auftanken-im DAMVAD / NIT Page 17/31

18 urlaub.de og som blev lanceret d. 22. september, Konceptet indeholder pakker i tre hovedkategorier (1: Kvalitetstid, 2: Aktiv ferie, 3: Kulinariske oplevelser plus et antal (13) yderligere kategorier. En Google AdWords Kampagne understøttede hjemmesiderne (for søgeord Auftanken Urlaub ). Ved en google-søgning i april 2012 kom hjemmesiden frem som nr. 3. Hjemmesiden auftanken-im-urlaub.de havde dagligt i gennemsnit 12 besøgende (mens den danske portal for Ostsee-Holstein havde 68 i gennemsnit og den tyske portal 738 besøgende pr. dag). Kort rejse konceptet: Konceptet blev gennemført i 2010 og består af dels et partnerskab med 17 hoteller (2011) på begge sider af Femern Bælt, og dels et partnerskab med færgeselskabet Scandlines. Konceptets slogan er Dobbelt så sjovt. I 2011 blev en bannerkampagne på Jyllands Postens hjemmeside (www.jp.dk) lanceret og gav klik. Endvidere blev en særlig kampagne for julemarkeder i Tyskland lanceret på Jyllands Postens og Politikens hjemmesider samt trykte annoncer i svenske dagblade (Malmö City, Sydsvenskan Söndag og Al Skåne). Ligeledes viste passerinformationsskærme på Scandlines færger en kort optagelse om konceptet og Scandlines gav passagerer brochurer, som også blev lanceret i serviceområder af det danske motorvejsnet. En del af konceptet var ligeledes en studietur for tyske hotelejer til Danmark, der foregik i maj Ostseecard: Et konkret resultat af samarbejdet var indførelsen af et kundekort i den danske del af regionen, hvor det eksisterende Ostseecard fungerede som rollemodel. Det danske kort er gyldigt til fire større attraktioner (Lalandia, Knuthenborg, Middelaldercentret og Geocenter Møns Klint). Det fremmes gennem egen hjemmeside (www.fun-pas.dk), som giver 20 pct. rabat. Generel destinationsinformation på tværs af grænsen: Som supplement til hovedaktiviteten Recharge og ovenstående specifikke kampagner, er der gennemført en række yderligere aktiviteter i projektet. Turistkort af den tyske del på dansk ( eksemplarer) og af den danske del i Tyskland, dansk og engelsk ( eksemplarer). Hjemmesiden til Ostsee-Holstein Tourismus kom i 2010 i en dansk udgave, og blev yderligere forbedret i Ligeledes profiterede Facebook-fansiden af det nye indhold på Auftanken og den tyske hjemmeside tripsbytrips.de blev suppleret med en rejseguide for regionen, men med praktisk talt ingen feedback fra brugerne (3 likes i april 2012). En annonce i Jyllands Posten (April 2011, i et oplag på ) og i Nielsen 1 & 2 (efteråret 2011, i et oplag på ) plus reklamer (januar til marts 2011, 7,8 millioner annoncer over hele Tyskland) blev trykt, som præsenterede regionen som helhed DAMVAD / NIT Page 18/31

19 Regionen blev præsenteret på den danske feriemesse Ferie for Alle i Herning i 2010 og Desuden blev Ostsee-Holstein Tourismus stand på ITB brugt til at informere besøgende om regionen. Mindre aktiviteter som USB-sticks og flyers understøttede kommunikationsaktiviteterne. For at være i stand til at producere passende med kommunikationsmateriale blev der taget billeder i Derudover blev produktionen af en 4:30 reklamefilm bestilt og leveret i Filmen indeholdt en historie om en lille pige og hendes bedstefar og de attraktive steder som Ostsee Schleswig-Holstein har at byde på. I den interne Ostsee-Holstein Turismus marketingsrapport scorer de fleste af de projektrelaterede aktiviteter moderat. Konkret scorede en række af bannere, online annoncer og offline annoncer i det tyske og danske marked under gennemsnittet (sammenlignet med de generelle markedsføringsaktiviteter for Ostsee-Holstein Tourismus). Dette viser, hvor vigtigt det er at teste markedsføringsaktiviteter. Resultaterne af forudgående tests giver værdifuld viden og indsigt i implementering af yderligere markedsføringsaktiviteter. Konklusion Samlet set viser markedsføringsstrategien og aktiviteterne en høj standard i forhold til målgruppeorientering og professionalisme. De fleste af de planlagte aktiviteter er gennemført med kun få undtagelser såsom mobiltjenester og salgsaktiviteter og filmklip på YouTube. På den anden side er der rettet et klart fokus på recharge -konceptet, hvilket sandsynligvis giver en større værdi end andre markedsføringsaktiviteter WP 3: Ny teknologi Introduktion Hovedaktiviteten i denne arbejdspakke, som er koordineret af Østdansk Turisme, er gennemførelsen af korte film om naturattraktioner, der kan hentes via mobiltelefonen. Konceptet er gennemført via Put Danmark i Lommen -projektet. Derudover blev en brugerevaluering og ekstern ekspertise (fx fra eksperter, geologer, biologer og historikere) indlagt i gennemførelsen af projektet. Aktiviteter og målsætninger Systemet er implementeret i tre regionale enheder (Guldborgsund Kommune, Naturrum Præstø og Naturpark Åmosen) med fem sendeindlæg, begyndende i sommeren Hvert sendeindlæg viser fire film (én for hver sæson), hvilket i alt giver 120 film (60 på tysk og 60 på dansk). Hjemmesiden (www.putdanmarkilommen.dk) giver yderligere informationer herom DAMVAD / NIT Page 19/31

20 En brugerundersøgelse med henblik på evaluering er anført i årsrapporten 2010 (s. 10), og begyndte i foråret 2012, men resultaterne heraf foreligger endnu ikke. Hvad angår brugerstatistik nævner evalueringen i februar 2011 kun tekniske problemer for Bluetooth og QR relateret statistik. Som følge heraf eksisterer der ikke gyldig information om systemanvendelsen. Inddragelsen af ekstern ekspertise er ikke afrapporteret og en begrænset gennemførsel har fundet sted i Tyskland (3 film på dansk og tysk). Konklusion Systemet er implementeret i henhold til planen. Et yderligere positivt aspekt er, at de enkelte regionale enheder har besluttet at opretholde stationerne i minimum to år. Derfor er en vurdering af, hvordan det er modtaget ikke mulig og den principielt positive evaluering skal tages med forbehold Public Relations PR-aktiviteterne har to primære målgrupper: 1. Turismeaktører (organisationer og selve industrien) 2. Indbyggere og potentielle brugere/turister Mens PR-tilgangen til gruppe nr. 2 er beskrevet inden for det første arbejdsprogram, er der en række specifikke aktiviteter planlagt for gruppe nr. 1 i forslaget. Aktiviteterne skulle gennemføres i 7 grupper: a. Møder, workshops, seminarer og konferencer b. Trykte annoncer c. Elektroniske nyhedsbreve d. Præsentationer på partneres hjemmeside e. Trykt B-to-B materiale f. Messer g. Pressemeddelelser Den aktuelle liste af aktiviteter viser, at aktiviteter fra alle relevante områder er gennemført. År Aktuelle aktiviteter 2009 Skriftlig projektinformation til kommunaldirektører i Danmark plus nyhedsbreve (august) Projektinformation på mødet med turismedirektører i Udby (september) Præsentation af kommunikationsstrategi i december (begge partnere i 2012 DAMVAD / NIT Page 20/31

http://view.exacttarget.com/?j=fe5715737c6305757210&m=fef51d717d6503&ls=fdf...

http://view.exacttarget.com/?j=fe5715737c6305757210&m=fef51d717d6503&ls=fdf... Page 1 of 5 For at se denne e-mail som en web side, klik her. Nyt fra Destination Femernbælt Både på tysk og dansk side foregår der i sommer en række konkrete aktiviteter i forbindelse med projektet Destination

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM ORT AFSLUTTENDE PROJEKTRAPPORT FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM 1 RESUMÉ Projektet Femern Belt Logistics Platform blev igangsat som en del af Region Sjællands og Vækstforum Sjællands regionale erhvervsudviklingstiltag

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

GREEN STRING CORRIDOR

GREEN STRING CORRIDOR GREEN STRING CORRIDOR Femern Bælt-forbindelsens betydning for den sydvestlige del af Østersøen Ved udviklingschef Kristian Johnsen, Region Hovedstaden PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

TOURISM INNOVATION MANAGEMENT FEHMARNBELT

TOURISM INNOVATION MANAGEMENT FEHMARNBELT TOURISM INNOVATION MANAGEMENT FEHMARNBELT DENMARK SJÆLLAND MØN LOLLAND FALSTER FEHMARN PLÖN OST- HOLSTEIN GERMANY 2 TOURISM INNOVATION MANAGEMENT FEHMARNBELT TOURISM INNOVATION MANAGEMENT FEHMARNBELT Der

Læs mere

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering jung zusammen 15 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af jung zusammen... 3 Mål og målopfyldelse... 4 Rekruttering... 4 Højskoleopholdet... 4 Ungdomsparlamentet...

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE

BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE BILAG 1: Ydelsesbeskrivelse INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Rammeaftalen og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Nyt nordisk Green Space Award (GSA) Lene Holm, Kommunale Park & Naturforvaltere

Nyt nordisk Green Space Award (GSA) Lene Holm, Kommunale Park & Naturforvaltere Nyt nordisk Green Space Award (GSA) Lene Holm, Kommunale Park & Naturforvaltere 1) Hvorfor - Visionen 2) GSA partnership 3) GSA projektet 4) Formål 5) Organisation 6) 7 arbejdspakker 7) Budget 8) Hjemmeside

Læs mere

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Morten BRUUN-RASMUSSEN mbr@mediq.dk E-Sundhedsobservatoriets årsmøde 12. oktober 2010 Projektet EHR-Implement Nationale politikker for EPJ

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Baggrund Baggrunden for initiativet er et større antal skolestartere i Fredensborg Kommune

Læs mere

Side 2 af 6 Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

Selskabet er et kommunalt ejet aktieselskab, ejet af kommunerne Vordingborg, Næstved, Stevns og Faxe.

Selskabet er et kommunalt ejet aktieselskab, ejet af kommunerne Vordingborg, Næstved, Stevns og Faxe. Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema til i Vordingborg Kommune. Ved ansøgning anvendes ansøgningsskemaet, som findes på Vordingborg.dk Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune)

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016.

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016. Indstilling Til Magistraten Fra Direktørgruppen Dato 18. august 2016 Afrapportering af flygtningehandleplan Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

EOF European Outplacement Framework. Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse

EOF European Outplacement Framework. Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse 2011 EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Dorthe Riget. Tina Lindstam

Dorthe Riget. Tina Lindstam Dorthe Riget Tina Lindstam Vi har forenet vores kræfter og tilbyder nu vores kompetencer som en samlet pakke, når det gælder markedsføring og kommunikation. Det fælles samarbejde kalder vi... RIGET Marketing

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Jan Olsen, VisitDenmark 1 Foto: Nordic Experience Hvordan går det med dansk turisme? 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012

Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012 Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012 Den samlede evaluering 3 evalueringsrapporter 5 ERFA-møder 2 konferencer Hovedformål

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen Dato: 29. august 2016 Brevid: 3042347 Evaluering af strategi for det regionale socialområdet 2013-2016 Regionsrådet godkendte i 2012 strategi for det regionale socialområde 2013-2016. Strategien satte

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Aktive familier i Femern Bælt-regionen

Aktive familier i Femern Bælt-regionen Koncepter Aktive familier i Femern Bælt-regionen Inspiration til familierettede aktiviteter for sportsklubber og -foreninger Om projektet Vi præsenterer tre koncepter for grænseregionale aktiviteter for

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere