ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012"

Transkript

1 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på Det er vigtigt, at alle felter er besvaret så præcist som muligt, af hensyn til behandling af ansøgningen. Ansøgningen må maximalt fylde 7 sider. Følgende materiale skal vedlægges ansøgningen: Detaljeret budget Dokumentation for samarbejdspartnere Skemaet skal udfyldes i overensstemmelse med ansøgningsvejledning og evalueringsguide på Region Sjællands hjemmeside, hvor der også kan findes yderligere information. 1. Oplysninger om projektet Projekttitel: Markedsføring 2013 Projektperiode (start- og slutdato): Projektets samlede budget: DKK Hvilket beløb ansøges der om / støtteprocent: DKK /16,6 % Inden for hvilket tema søges tilskud (gælder kun projekter med et samlet budget på over kr.): Turisme 2. Oplysninger om ansøger Ansøger: Østdansk Turisme Adresse: Banegårdspladsen 2,1, 4700 Næstved Tlf.: e-post: Kontaktperson: Peter Ole Sørensen e-post: tlf.: Juridisk ansvarlig Karin Melbye Holm Nem-kontonummer: Evt. revisor: Deloitte Evt. hjemmeside: Evt. cvr.nr.: Samarbejdspartnere i projektet (samarbejdsaftaler vedlægges ansøgningen) Kommunekontaktrådet, Visitdenmark, Turismeerhverv og turismeorganisationer. 1

2 3. Projektets formål Det er projektets formål, at udvikle en ny samarbejdsplatform for fælles koordineret markedsføring af Region Sjælland som rejsemål. Østdansk Turisme udvikler og faciliterer samarbejdet, der forventes at omfatte regionens 17 kommuner, Vækstforum Sjælland, turismeorganisationerne, VisitDenmark og turismeerhvervet. Indsatsen skal udmøntes i et forpligtende samarbejde og gennemførsel af en fælles markedsføringskampagne med henblik på at hverve turister til regionen og således øge turismeomsætningen og beskæftigelsen i regionens turisme. Således skal projektet bl.a. sikre regionens synlighed i VisitDenmarks kampagner på de udenlandske markeder. Vækstforum Sjælland ansøges om tilskud til Østdansk Turismes udvikling og facilitering. 4. Projektets målgruppe Dette projekt er ønsket af de 17 kommuner, turismeorganisationer og turismeerhverv i Region Sjælland. Behovet for en fælles koordineret markedsføringsindsats er stort, da der pt. ikke gennemføres koordinerede kampagner i Region Sjælland. Der investeres stort i markedsføring i andre dele af Danmark, og derfor er der et behov for koordinering og fælles indsats i Region Sjælland. Visitdenmark ønsker ligeledes, at der tages dette markedsføringsinitiativ, og ønsker at være aktiv medspiller og samarbejdspartner i dette projekt. 5. Projektets aktiviteter og tidsplan Dette projekt skal sikre et samspil mellem de offentlige og private partnere på turismeområdet for at sikre størst mulig effekt af de få ressourcer, der er til rådighed til markedsføring. Markeder Projektet tilstræber 40/60% vægtning mellem en dansk og udenlandsk markedsføring. Dette skyldes: At det danske marked indeholder et stort uudnyttet potentiale bl.a. i Københavns området, som denne fælles koordinerede indsats kan bearbejde At konkurrencen på de udenlandske markeder er stor, og der er behov for, at der igen kommer flere udenlandske overnatninger til Sjælland, Møn og Lolland-Falster. 90% af markedsføringen rettes dels mod de tre markeder, der i dag udgør størstedelen af regionens turister: Danmark, Tyskland, Sverige (udgjorde 91% af overnatningerne i 2011). 10% af markedsføringen rettes mod markeder med kraftigt stigende udgående turisme og høje vækstrater i antallet af overnatninger i Danmark. Dette skal sikre regionen andel i væksten fra de nye markeder: Rusland og Kina. 2

3 Målgrupper Projektet vil anvende de anerkendte målgruppeopdelinger, Sjov, Leg og Læring og Det Gode Liv, som der arbejdes efter i dansk turisme. Kendetegnende ved de 2 målgrupper er: Sjov, leg og læring Forbrug: Rejsebudget: DKK , Døgnforbrug: DKK 410 Motiver: Børnevenlighed, Attraktioner og forlystelser, Natur, Danmark er et trygt og rent land Facts: Børnefamilier, Både kort og lang ferie, Højsæson, Feriehus og camping Det gode liv Forbrug: Rejsebudget: DKK , Døgnforbrug: DKK 480 Motiver: Natur, Samvær, Det gode måltid, Byliv Facts: Unge og voksne par uden børn, Både kort og lang ferie, Rejser både i og uden for højsæsonen, Kro/hotel Budskab En vigtig del af opstarten på projektet bliver at afklare, hvilke budskaber der skal sælge regionen. Det er centralt for markedsføringskampagnen at den skal tiltrække turister. Det er ikke en informationsindsats overfor turister, der allerede har besluttet sig for at rejse til regionen. Det er således en hovedpointe for projektet, at der skal fokuseres på udvalgte slagskraftige budskaber og produkter, der kan skabe interesse for regionen som rejsemål. Budskaberne skal prioriteres sådan at der skabes den størst mulige gennemslagskraft overfor den enkelte målgruppe og det enkelte marked. Budskaberne defineres på baggrund af en workshop med de forskellige bidragydere, gennem dialog i TUR17 og DestinationsForum. Således kommer projektet til at skabe en øget fælles forståelse på tværs af kommuner og destinationer, om hvordan vi i fællesskab sikrer størst mulig succes for turismemarkedsføring af regionen som helhed. Aktiviteter Danmark Østdansk Turismes Recharge-kampagne viser betragtelig efterspørgsel fra et købestærkt københavnsk publikum efter produkter, som giver en forkælende pause. Derfor videreføres denne online-kampagne og kombineres med et oplevelsesmagasin, som målrettet distribueres offline og online. Magasinet kobles sammen med en ny kampagneside og mobilside med præsentation af de 17 kommuners turismetiltag og links direkte til relevante portaler og produkter. Magasinet skal anvende nyeste teknologi, som gør magasinets lækre historier levende og gør det let for forbrugeren at booke konkrete oplevelser. Der anvendes Facebook og Google Adwords aktiviteter samt avisannoncering for at sikre et højt kendskab. I tilknytning til denne kampagne tilbydes markedet Søndagsturen, hvor der hver weekend er nye spændende oplevelsesture til Region Sjælland. Sverige I et samarbejde med Visitdenmark indkøbes der 12 sider i et landsdækkende indstik rettet mod målgruppen, Sjov, Leg og Læring. Magasinet fortæller den gode historie fra Sjælland, Møn og Lolland-Falster og krydres med konkrete tilbud fra geografien. Dette følges op ved køb af synlighed i nyhedsbrev og på Facebook. Ligeledes gennemføres en presserejse med førende svenske journalister, som får lejlighed til at besøge og opleve turistprodukter i Region Sjælland, ligesom journalisterne kan få lejlighed til at møde politikere og turistfolk til en snak om turismen i Region Sjælland og mulighederne for denne på det svenske marked. I et samarbejde med VisitDenmark bearbejdes målgruppen Det gode liv via 3 købte artikler i førende svenske livsstilsmagasiner. Artiklerne sætter fokus på alt det fantastiske vi kan tilbyde målgruppen, og som målgruppen netop efterspørger. Der er mulighed for synliggørelse af konkrete produkter og partnere. 3

4 Tyskland I et samarbejde med Visitdenmark indkøbes deltagelse i et online univers, hvor der præsenteres tips og informationer til en god ferie for målgruppen Sjov, leg og læring. Online universet markedsføres via banners, sociale medier, retargeting og video content. I et samarbejde med VisitDenmark bearbejdes målgruppen Det gode liv via 8 sider i et offline magasin, som kombineres med en kampagneportal og onlineannoncering. Der fokuseres på synliggørelse af reasons to go og konkrete produkter. Derudover købes der deltagelse i Visitdenmark Ø-kampagne, som sætter fokus på de mange danske små øer, som indeholder helt unikke og specielle oplevelser, oplevelser som de tyske turister er vilde med. Derudover gennemføres en presserejse med førende tyske journalister, som får lejlighed til at besøge og opleve turistprodukter i Region Sjælland, ligesom journalisterne kan få lejlighed til at møde politikere og turistfolk til en snak om turismen i Region Sjælland og mulighederne for denne på det tyske marked. Rusland Rusland oplever en hastig vækst i den købedygtige middelklasse og antallet af udlandsrejser. Med prisgunstige og korte flyrejser og et produkt, der efterspørges af russerne, har Sjælland, Møn og Lolland-Falster en mulighed for at få andel i et af fremtidens markeder. I samarbejde med VisitDenmark bearbejdes førende turoperatører og journalister. Der gennemføres presserejser og kendskabsture for turoperatører. Der gennemføres online og offline kampagner med turoperatører til udvalgte målgrupper. Kina Om 10 år forventer UNWTO at de kinesere, der rejser udenlands kommer til at stå for en fjerdel af verdensturismen. Der er et stort potentiale også for dansk turisme i at tiltrække kinesere. I første omgang til København og derfra videre ud til Sjælland, Møn og Lolland-Falster. Dette arbejde initieres nu. I samarbejde med VisitDenmark bearbejdes førende turoperatører og journalister. Region Sjællands gode kontakter til en kinesisk provins vil blive udnyttet i arbejdet. I samarbejde med Wonderful Copenhagen og incoming bureauer tilbydes endagsture til Region Sjælland for kinesiske turister. 6. Projektets forventede resultater (succeskriterier) Kort- vs. langsigtet effekt Markedsføringsprojektet har dels fokus på at opnå effekt på kort sigt inden for det aktuelle eller kommende år, dels et langsigtet markedsudviklende fokus, der skal bidrage til at sikre regionens turisme andel i de kommende års kraftige vækst i udgående turisme fra nye markeder. 75% fokus på primært at opnå kortsigtet effekt mhb. på at maksimere antallet af turister i 2013/14. 25% fokus på primært at opnå langsigtet effekt mhb. på at regionen overfor nye markeder/segmenter, hvor der er potentiale for regionens turisme ved en flerårigindsats. Målsætningerne er udregnet via nøgletal fra Visitdenmarks markedsføringskampagner i Målsætningerne vil blive evalueret via den anerkendte evalueringsmode fra Visitdenmark, som er omtalt under punkt 12. 4

5 Målsætningen for projektet i 2013 er, at: Påvirke rejsebeslutninger om at holde ferie i Region Sjælland Skabe en merturismeomsætning på 28,2 mio. kr. i Region Sjælland Skabe en merbeskæftigelse på 37 årsværk i Region Sjælland Målsætningen for projektet i 2014 og frem er, at: Påvirke rejsebeslutninger om at holde ferie i Region Sjælland Skabe en merturismeomsætning på 9,4 mio. kr. i Region Sjælland Skabe en merbeskæftigelse på 12 årsværk i Region Sjælland 7. Projektets samarbejdsrelationer Samspil med VisitDenmark Østdansk Turisme stræber efter maksimalt samarbejde med VisitDenmark og effekt heraf. Det skal sikres, at indsatsen hænger sammen med VisitDenmarks nationale strategi og indsats bl.a. gennem erhvervspartnerskaberne, og at der er samspil med de nationalt prioriterede målgrupper. Det skal sikres, at VisitDenmark understøtter synligheden af regionen i videst muligt omfang. Samspil med de 17 kommuner Efter aftale med de 17 kommuners borgmestre er Østdansk Turisme tovholder på at etablere en fælles indsats for markedsføring af regionen som rejsemål. Der er positive tilkendegivelser fra kommunerne i forhold til at medfinansiere markedsføringen. Konkurrencen på turismeområdet er hård, og der oprustes på markedsføringen både indenlands og udenlands. Derfor er det nødvendigt, at der også investeres i Region Sjælland geografien både fra det offentlige og fra det private turismeerhvervs side. Med kommunernes investering i dette projekt er grundstenen lagt for at udvikle et fremtidigt offentligt/privat samarbejde på markedsføringsområdet. I den fremadrettede dialog med og mellem kommunerne om turismemarkedsføring vil det nye turismenetværk TUR17 være et omdrejningspunkt. Samspil med turismeerhvervet Turismeerhvervet i Region Sjælland har længe udtrykt ønske om hjælp til at koordinere og gennemføre markedsføring i Danmark og i udlandet. Specielt markedsføring på de udenlandske markeder kræver stor gennemslagskraft og økonomi, som den enkelte virksomheder ikke besidder. Derfor er et samarbejde mellem virksomhederne meget nødvendigt, og hvor Østdansk Turisme bliver bindeled mellem virksomhederne, Visitdenmark og de potentilelle turister. Turismeerhvervet er sparringspartnere for Østdansk Turisme i dette projekt. Samspil med turismeorganisationerne Turismeorganisationerne har på lige fod med turismeerhvervet udtrykt ønske om et større og koordineret markedsføringstryk. De få ressourcer der er afsat til markedsføring og synliggørelse lokalt skal koordineres for at få effekt på et konkurrencepræget marked. Derfor er dette projekt også afgørende vigtig for de lokale turismeorganisationer. Turismeorganisationer er sparringspartnere for Østdansk Turisme i dette projekt, og den løbende dialog kommer blandt andet til at ske i det eksisterende netværk DestinationsForum, hvor alle destinationsselskaberne er repræsenteret. 5

6 8. Projektets videreførelse efter tilskudsperiodens ophør Projektet er beskrevet som en 1-årig indsats grundet ønske fra Region Sjælland og kommunerne. Normalt skal en markedsføringsindsats af denne kaliber være flere årig for at få størst mulig effekt af indsatsen. Derfor tilstræbes det, at de offentlige og private partnere i 2013 via denne pilotindsats kan finde formen for et fremtidigt markedsføringssamarbejde. 9. Budget Udgifter og indtægter skal fremgå som hovedposter i nedenstående budgetskema. Der kan indsættes andre poster end nedenstående eksempler. Det skal angives om beløbene er inklusiv eller eksklusiv moms. Timepriser, antal timer og ca. antal involverede personer bedes opgjort. UDGIFTER FINANSIERING FRA VÆKSTFORUM SJÆLLAND ANDEN FINANSIERING Arbejdstid (presse mv.) ,00 Aktiviteter i Danmark ,00 Aktiviteter i Sverige ,00 Aktiviteter i Tyskland ,00 Aktiviteter i Rusland ,00 Aktiviteter i Kina ,00 Samlede udgifter , ,00 I alt: ,00 INDTÆGTER 17 kommuner /turismeorganisationer ,00 Vækstforum Sjælland/Region Sjælland ,00 Turismeerhverv ,00 VisitDenmark ,00 Samlede indtægter ,00 6

7 10. Projektets synlighed Projektet synliggøres gennem de gennemførte aktiviteter. Derudover bliver der løbende informeret om aktiviteter ud til de deltagne partnere. Ligeledes vil der gennem Østdansk Turismes nyhedsbreve samt kommunikationsbearbejdning af lokal, regional og national presse blive formidlet konkrete historier om kampagnens succeser. 11. Projektets forankring Efter aftale med de 17 kommuners borgmestre og Region Sjælland er Østdansk Turisme tovholder på at etablere en fælles indsats for markedsføring af regionen som rejsemål. Der er positive tilkendegivelser fra såvel kommunerne som regionen i forhold til at medfinansiere markedsføringen. Samtidig er Østdansk Turisme tovholder på at udvikle en platform for en fælles markedsføringsindsats for turismeerhvervet til erstatning for deres tidligere planer om at danne en markedsføringsforening. Det er således Østdansk Turismes hensigt, at dette markedsføringsprojekt skal udmunde i et offentligt privat samarbejde, der videst muligt tilgodeser de forskellige parters ønsker og behov, men som har det samme overordnede formål: at hverve turister til regionen samlet set og således øge turismeomsætningen og beskæftigelsen i regionens turisme. Initiativet til et samarbejde om markedsføring skal ses som et turismefremme tiltag parallelt med den indsats, der gennemføres i overensstemmelse med den regionale turismestrategi , hvor markedsføring fungerer som en støttefunktion til strategiens udviklingsfokus på udvalgte temaer. Markedsføringssamarbejdet vil således komme til at forløbe som en selvstændig aftale mellem Østdansk Turisme og region/kommuner/erhverv. I henhold til loven skal alle væsentlige internationale branding- og markedsføringsindsatser på over kr., hvori der indgår offentlige midler, enten udføres i samarbejde med VisitDenmark eller koordineres med VisitDenmark. Østdansk Turisme har indgået en samarbejdsaftale med VisitDenmark og arbejder for at sikre maksimal effekt af et samarbejde. 12. Evaluering af projektet Der er opstillet konkrete forventede effektmål, og der lægges vægt på effektmåling af indsatsen. Kampagnerne evalueres efter VisitDenmarks effektmålingsmodel. De kvantitative effekter af markedsføringen måles i forhold til fire målepunkter, som følger de stadier en forbruger gennemgår i en købsproces. Effekterne måles eller estimeres umiddelbart efter markedsføringens afslutning og omfatter fire målepunkter: Visninger: Alle visninger af markedsføringen Kendskab: Antal gange markedsføringen er set/hørt/læst/deltaget i Præference: Antal personer der har fået lyst til at rejse til Region Sjælland på ferie indenfor nær fremtid. Påvirkede rejsebeslutninger: Alle påvirkede beslutninger om at rejse til Region Sjælland. Sættes målepunkterne i forhold til den samlede investering kan markedsføringseffektiviteten for hvert målepunkt udregnes. 7

8 Derudover udregnes og dokumenteres effekten af de konkrete indsatser i et samarbejde med kampagneinvestorerne. 8

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16

TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16 TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16 Vækstaftale Forslagsstiller Ved flere parter i et konsortium angives den ledende part, mens øvrige parter indgår nedenfor under samarbejdspartnere Juridisk ansvarlig og kontaktperson

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Projektbeskrivelse Januar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, formål og målgruppe... 4 1.1 Formål med projektet... 5 1.2 Målgrupper og

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Turismepolitisk redegørelse for Stevns Kommune 2015 mod 2020 Det strategiske fundament tager sit udgangspunkt i Stevns kommunes turismemæssige

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Danmarks nationale turismeorganisation. Årsberetning 2009

Danmarks nationale turismeorganisation. Årsberetning 2009 Danmarks nationale turismeorganisation Årsberetning 2009 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Vi markedsfører rejsemålet Danmark med henblik på at tiltrække flere udenlandske ferie-

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Vækstforum mødesager

Vækstforum mødesager DAGSORDEN Vækstforum mødesager VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN Mødetidspunkt 06-01-2015 12:30 Mødested Konferencesalen i kælderetagen i bygning 'Arkaden', Herlev Hospital Indholdsliste 2. Beslutningssag: Resultatkontrakt

Læs mere

Event- og Udviklingsaktiviteter 2014-2017

Event- og Udviklingsaktiviteter 2014-2017 1 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved 2014-2017 Event- og Udviklingsaktiviteter 2014-2017 1. Målsætning Næstved skal inden udgangen af 2017 være den næststørste turistdestination i Region Sjælland,

Læs mere

Djursland Vækst gennem oplevelser

Djursland Vækst gennem oplevelser Ansøgning Djursland Vækst gennem oplevelser Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Operatør af Stærke feriesteder ØST 26. oktober 2011 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination

Læs mere

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld Årsberetning 2007 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Gennem viden, værktøjer og aktiviteter udvikler og markedsfører vi dansk turisme i samarbejde med partnere og bidrager hermed til

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Forslag. Lov om VisitDenmark

Forslag. Lov om VisitDenmark Forslag til Lov om VisitDenmark Kapitel 1 Oprettelse af VisitDenmark 1. Økonomi- og erhvervsministeren opretter VisitDenmark som et særligt forvaltningssubjekt til varetagelse af det i 2 beskrevne formål.

Læs mere

offensiv global markedsføring af Danmark

offensiv global markedsføring af Danmark Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012 November 2010 Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Markedsføring af

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 Indhold Velkommen til oplevelsesøkonomien...................................... 3 Vækst & Vision.......................................................

Læs mere

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Information om ansøger Projektnavn Segment Børnefamilier eller Det gode liv. Kina Alliancen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 6

Læs mere