Fra valgkampens scene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra valgkampens scene"

Transkript

1 Fra valgkampens scene Har Borte med Blæsten og Venstre - så ved du, det bli r til noget - virkelig noget til fælles? Hvad bringer den nye generations politiske kommunikation med sig, og kan man kun blive valgt, hvis budgettet er stort nok? Beretning fra et speciale, der var lige ved at blive afleveret, da valget blev udskrevet, og specialeskribenten så sit snit til at tilføre de 100 sider en særlig art empiri. af Jeanette Serritzlev, Dansk, Københavns Universitet Den politiske kommunikation er blevet til ren spin. Politik handler efterhånden mere om punchlines og photo opportunities end om ideologi og argumentation. Sådan lyder fordommen. Men det er et alt for forsimplet billede. Politisk kommunikation er meget mere og en stor del af den trænger stadig til at blive professionaliseret. Min påstand er, at det, der er blevet professionaliseret, kun er pressehåndteringen. Selvfølgelig lægges der overordnede strategier, og der arbejdes med at finde de temaer, som appellerer til vælgerne, ligesom de politiske partier også er begyndt at beskæftige sig med branding. Men der gøres ikke nok, og det, der gøres, gøres ikke godt nok. Det var mit udgangspunkt for at gå i gang med et speciale om politisk kommunikation. Jeg ville tage udgangspunkt i valgkampagner og vise, hvordan man kunne gøre det lidt bedre: mere strategisk og mere spændende. Jeg fik et godt samarbejde med det konservative folketingsmedlem Helle Sjelle og besluttede at bruge hendes valgkamp som eksempel. I starten vidste jeg ikke, at der skulle komme en valgkamp indover, men fra efteråret stod det imidlertid rimeligt klart, og vi aftalte, at jeg skulle være kampagneleder under valgkampen. Strategic communications involves a coordinated plan which sets out party objectives, identifies target voters, establishes the battleground issues, orchestrates consistent key themes and images, prioritizes organizational and financial resources, and lays out the framework within campaign communications operate. Definition på strategisk kommunikation: Pippa Norris i On Message Hvad kan dramaturgien tilføre politisk kommunikation? En valgkamp er inddelt i faser. Det synes velkendt. Der er noget med, at den skal skydes i gang, og så er der noget med en slutspurt. Men hvad er der så inde i midten? Og hvordan skydes den i gang? Hvad er det egentlig for et forløb, der er tale om? Det var spørgsmål som disse, der fik mig på den tanke, at dramaturgien måske havde noget at tilføre den politiske kommunikation. Nemlig en forløbsstruktur, der kan bruges i planlægningen af en kampagne, og som kan hjælpe til at forstå de mekanismer, som viser sig undervejs. Deraf udsprang idéen: Kan berettermodellen bruges som kampagnemodel? Berettermodellen er en af de mest kendte narrative modeller og behøver således næppe nogen større introduktion for dette magasins læsere, hvorfor jeg vil undlade en gennemgang af dens faser. Mange Hollywoodfilm og

2 megen triviallitteratur er bygget op over den syvpunktede spændingskurve, og derfor sættes modellen ofte i forbindelse med Hollywood, selvom den går længere tilbage og rækker bredere ud; samme struktur kan f.eks. findes i musik. Det er altså en model med stærk appel og stor udbredelse. Det forekommer logisk, at vi bliver grebet af strukturer, vi genkender. Aristoteles begyndelse, midte og slutning ligner et solomløb (morgen, dag, aften). Han foretrækker en tragedie at foregå inden for et solomløb, og det igen ligner et menneskelivs fødsel, liv og død. At døgnets og livets cyklus har paralleller, viser sig også i de metaforer, vi trækker på, når vi skal beskrive et livsforløb. F.eks. at gå mod sit livs aften eller at sove ind. Men modellens genkendelighed ud over lærredet er én ting. Noget andet er, om det overhovedet er muligt at overføre en model for fortælling på en folketingsvalgkamp på tre uger. Umiddelbart kan det lyde som noget af et spring at gå fra Borte med Blæsten til Venstre, så ved du, det bli r til noget. Men på papiret forekom det mig, at de to fænomener hang fint sammen, og det gør det stadig efter at have benyttet modellen i valgkampen. Selvfølgelig er jeg blevet klogere undervejs og har tilrettet den efter erfaringer fra virkeligheden. Kampagnemodellen ser derfor således ud: Anslag Valg udskrives Giv pressen de nødvendige billeder både tv og aviserne skal have noget til dagen efter. Præsentation Opsætning af plakater og uddeling af brochurer Uddybning Massiv presseindsats + vælgermøder m.v. Point of no return Happening, bastant udmelding e.l. FÅ DET UD! Konfliktoptrapning Slutfasen, hvor der evt. kan følges op på dagsordensættende udmelding i PONR. De største annoncer. Husstandsomdeling af brochurer. Klimaks Valgdagen Dagen(e)efter 1. dag Berettermodellen som kampagnemodel

3 Anslag Valget bliver skudt af ved at statsministeren udskriver det. Det kan komme som en overraskelse, at det sker lige netop på en bestemt dag, men som aktiv spiller vil man have en idé om, hvornår det sker, og så gælder det om at være forberedt. På denne dag skal medierne altid have en vis sum billeder, og dem kan man lige så godt hjælpe dem med at få. I vores kampagne var vi på gaden en time efter, at det var udskrevet for at dele valgkampens første valgflæsk ud til imødekomne borgere, hvoraf mange ikke var klar over, at der skulle være valg. Folk på gaden tog imod vores flæsk og løbesedler, og journalisterne tog imod tilbuddet om en lille sjov historie. Præsentation De første par dage går med, at vælgere og medier konstatere, at nu er der valgkamp det skete også denne gang. Plakaterne bliver sat op, og der er rig sendetid til sjove indslag. Uddybning Nu får valgkampen mere politisk dybde; de sjove indslag er der ikke længere så mange af. I stedet er det politikere, som kommer med udmeldinger om, hvad de vil love, hvis de får lov at bestemme. Debatspalterne gløder, og nyhedsudsendelserne koncentrerer sig primært om det forestående valg. Her er stadig mulighed for at komme til i medierne som menig kandidat eller folketingsmedlem. Point of No Return (PONR) Få det ud, som jeg har skrevet ved PONR, skal forstås på den måde, at det efter denne dato er svært at komme igennem med noget, hvis ikke man er på top- eller ministerniveau. Vi oplevede selv, at nogle historier ikke kom igennem, fordi de simpelthen kom for sent og ikke kunne konkurrere med Fogh og Lykketoft. Konfliktoptrapning I denne fase er det svært at komme igennem, hvis man ikke er toppolitiker, så de historier eller sjove idéer til happenings, man har, skal man sørge for at få ud inden. Til gengæld kan man her gøre en ekstra indsats på gadeplan: Opsætte nye plakater, omdele brochurer, lave uddelingsaktioner, intensivere (afhængigt af budgettet måske: indlede) annonceringen. Klimaks Valgdagen. Sejrsfest eller gravøl. Og hvad så? Det kan se meget simpelt ud i den skitserede model, og du som læser tænker måske, at det vel næsten er selvsagt, og at det altid ser sådan ud. Men det gør det ikke altid. Lad mig illustrere med et eksempel: Europarlamentsvalget i juni 2004 blev af mange vælgere som politikere opfattet som en kedelig valgkamp. Hvis man prøver at se på, i hvilken grad Europaparlamentsvalgkampen (ikke) formåede at lave op til den gode histories syv faser, bliver det klarere, hvad der manglede for, at det kunne blive fængende:

4 Præsentation (Uddybning) (Kedeligt) klimaks Europaparlamentsvalget den 13. juni 2005 Valgkampen blev beskyldt for aldrig rigtigt at komme i gang, og det skyldes netop, at den manglede en affyringsrampe, et anslag. Undervejs i valgkampen var der småsager, og mange kandidater gjorde en aktiv indsats og lavede sjove happenings, men ser man på modellen ovenfor, vil man forstå, hvorfor selv en nok så glimrende iscenesat aktivitet hos en kandidat nærmere må blive til et par spredte hagl end pletskud, eftersom omgivelserne kun befandt sig på præsentations- eller uddybningsniveau. Når jeg har sat uddybning i parentes, skyldes det, at valgkampen for mange vælgere aldrig nåede længere end præsentationsstadiet: Plakater og et par brochurer, måske et par valgudsendelser. Der var en debat i medierne, til møder og på hjemmesider, men det var ikke en folkelig forankret eller forgrenet debat. Det er også det, der gør, at jeg må tilskrive klimaks et kedeligt. Der er ikke tale om et antiklimaks, for det er kun, hvis der opbygges spænding, som ikke indfries. Ved dette valg var udtoningen næsten mere interessant end klimaks nemlig det store fokus, der var på Poul Nyrup Rasmussens personstemmerekord og Junibevægelsens rædselsvalg. Er berettermodellen anvendelig uden for lærredet? Jeg troede, at jeg havde lavet en plan for valgkampen, men da vi gik i gang, opdagede jeg, at jeg havde lavet en ramme. En ramme, som berettermodellen var med til at strukturere, og som fungerede efter hensigten. Jeg mener, at berettermodellen har været et nyttigt redskab i planlægningsarbejdet, fordi den har været med til at skabe en strukturel ramme; vi har på forhånd haft en idé om, at der var visse faser, vi skulle igennem, hvornår de ca. ville ligge og ikke mindst har den mindet om forskellen i udtryksintensitet. Jeg kan ikke med belæg sige, at enhver kampagneplanlægning vinder ved at bruge berettermodellen som kampagnemodel, men jeg kan konstatere, at min egen planlægning har gjort det, og at den har været et godt redskab i Helle Sjelles kampagne. Tredjegeneration politiske kampagner på vej Pippa Norris forsker bl.a. i politisk kommunikation og inddeler politiske kampagner i tre stadier: Den førmoderne, den moderne og den postmoderne. Den førmoderne kampagne talte i høj grad på vegne af en vælgergruppe. Kampagnen var ad hoc-baseret, og mediet, den blev kommunikeret igennem, var enten partiavisen og vælgermødet. Vælgerne i den førmoderne fase var præget af en stærk partiloyalitet. Loyaliteten daler, når vi kommer over til den moderne fase, der samtidig byder på en øget professionalisering; man begynder at bruge ekstern ekspertise og lave meningsmålinger. Her træder tv ind som vigtig formidler, og pressedelen bliver i det hele taget et vigtigere led i kampagnen, der nu også ses i et længere perspektiv og ikke blot er afgrænset til selve valgkampen. I

5 den postmoderne fase er kampagnen blevet konstant, og der er sket en professionalisering, også af kræfterne i kampagnestaben. Hvor den tidligere har bygget på mange frivillige hjælpere, ofte partimedlemmer, er ekstern konsulentbistand nu en del af den normale rutine. Man tester sine budskaber og caster sine politikere. Partimedlemmernes indflydelse er faldet som repræsentanter for befolkningen/partiets samlede vælgerkorps, mens konsekvenseksperter bliver draget ind: Tilfældige vælgere udspørges i fokusgrupper om, hvad der er vigtige temaer, om holdninger til efterløn og om vurdering af kampagnekoncepter. Økonomien bliver også en mere og mere vigtig faktor i den politiske kommunikation; fordi det øgede analysegrundlag er omfattende og ofte kræver ekstern bistand; fordi kravene til produkterne (materiale, hjemmesider, annoncer m.v.) stiger, og fordi brugen af eksterne professionelle konsulenter øges. De fleste kampagner herhjemme er stadig i kampagneevolutionens anden fase, ifølge Norris typologi, dvs. de er moderne men de er på vej til at blive postmoderne. Der vil gå lang tid, før alle de raffinerede elementer er enhver kandidats eje, men derfor er der stadig megen inspiration at hente og stadig mange gode redskaber, også for den enkelte kandidat, der stiller op uden et stort kampagnehold og et stort budget ikke mindst på grund af de muligheder, som internettet giver. I den aktuelle kampagne, som også havde et begrænset budget, satsede vi meget på internettet og dets muligheder. Hjemmesiden var en vigtig kommunikationskanal og havde i snit mere end 200 besøgende dagligt. Derfor var et vigtigt at holde den opdateret flere gange om dagen. Vi udsendte nyhedsbreve, og vi forsøgte i mindre omfang med viral markedsføring dvs. netværksbaseret formidling af budskaber i form af en -kampagne. Derudover annoncerede vi på Danmarks største kontaktsted dating.dk, hvor Helle Sjelle opfordrede til at klikke på banneret, hvis brugeren søgte en kvinde med de samme værdier. Vi brugte også AdWords på google, som er en attraktiv annonceringskanal også for små budgetter. Endelig prioriterede vi også netmedier som f.eks. politik.tv2.dk. Politisk kommunikation bliver hverken lettere eller billigere at navigere inden for. Mange penge vil sjældent skade, men strategisk sans og en forståelse for at udnytte de ressourcer, der er, bedst muligt, er for mig at se det, der vil kunne få en kampagne til at virke. I det store budget og i det lille. Og måske vil det ikke være en dum idé at afprøve sin strategi på berettermodellens faser inden næste valg Vil du vide mere? Goul Andersen, Jørgen, & Borre, Ole (red.) (2003): Politisk forandring værdipolitik og nye skillelinjer ved folketingsvalget Forlaget Systime A/S, Århus Gould, Philip (2001): The Unfinished Revolution. Abacus, London (opr. 1999) Kjøller, Klaus (2001): Spindoktor. Aschehoug, København Norris, Pippa et al (2000): A Virtious Circle. Political Communications in Postindustrial Societies, Cambridge University Press, Cambridge Norris, Pippa et al (1999): On Message. Communication the campaign, Sage, London

Politisk marketing. en kort introduktion 1. Af Orla Vigsø

Politisk marketing. en kort introduktion 1. Af Orla Vigsø Politisk marketing en kort introduktion 1 Af Orla Vigsø Den politiske kommunikation har forandret sig mod en større grad af markedsføring af politikken. I artiklen beskrives hvad der kendetegner en sådan

Læs mere

BETA-VERSION. Systime A/S

BETA-VERSION. Systime A/S 5 10 15 20 25 I 2012 udgiver Systime en temabog om Politisk Psykologi. Bogen er rettet mod psykologifaget, men andre må gerne læse med. 30 Bogen trækker tråde mellem psykologi og samfundsfag hvorfor beslutter

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse i troværdighed

Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse i troværdighed Specialeafhandling - Cand.ling.merc. i fransk Specialiseringsprofil: International Information Majken Brunsborg Lauritsen Vejleder: Patrick Leroyer Fransk Institut Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse

Læs mere

Den online vej til det kommunale valg

Den online vej til det kommunale valg Den online vej til det kommunale valg En analyse af brugen af web 2.0- applikationer i en kommunal valgkampagne Stefan Frank thor Straten Jakob Dahl Klausen Carina Lindgård Stubager Ulrik Nørgaard Vejleder:

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

VISION BOARD GRATIS E-BOG FRA NADJA KALNÆS. E-bog serie. Bog nr. 2-2010. Nadja Kalnæs info@nadjakalnaes.dk http://www.nadjakalnaes.

VISION BOARD GRATIS E-BOG FRA NADJA KALNÆS. E-bog serie. Bog nr. 2-2010. Nadja Kalnæs info@nadjakalnaes.dk http://www.nadjakalnaes. VISION BOARD GRATIS E-BOG FRA NADJA KALNÆS E-bog serie. Bog nr. 2-2010 Nadja Kalnæs info@nadjakalnaes.dk http://www.nadjakalnaes.dk 1 Om Nadja Kalnæs For Nadja er det kreativitet der er drivkraft. Om det

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

N) Hr. Bjørn Førde and Fr. Karina Pultz, DIPD

N) Hr. Bjørn Førde and Fr. Karina Pultz, DIPD N) Hr. Bjørn Førde and Fr. Karina Pultz, DIPD Interview med Hr. Bjørn Førde og Fr. Karina Pultz fra Dansk Insitut for Partier og Demokrati (Dansk Institut for flerpartisamarbejde). Interview foretaget

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere