Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010"

Transkript

1 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn og Læsø Kommuner samt Region Nordjylland Maj

2 Forord Henover jul og nytår 2010 gennemførte Toppen af Danmark i samarbejde med en del af erhvervet en spontan undersøgelse, hvor formålet var at blive klogere på, hvad det er, der får besøgende til at holde jul og/eller nytår i destinationen. Formålet var at undersøge, hvornår og hvorfor gæsterne kommer, hvor de kommer fra og hvad de laver, når de er her. Følgende overnatningssteder medvirkede i undersøgelsen: Motel Nordsøen Skagen Strand Aalbæk Gl. Kro Ruths Hotel Skallerup Klit Hotel Fyrklit Feriehuseudlejningen i Toppen af Danmark Endvidere har Color Hotel og The Reef bidraget med kvalitativ respons i forhold til deres erfaringerne med juleog nytårsgæster. Alle skal have en stor tak for hjælpen. Vi har nu analyseret de i alt 132 indsamlede skemaer og er glade for at kunne præsentere jer for en række karakteristika, som fremgår i det nedenstående. Det er vigtigt at pointere, at skemaerne ikke er vægtet. Det vil sige, at alle skemaer tæller lige meget, og at det derfor naturligt vil være sådan, at de steder, hvor der er kommet flest skemaer fra, vil fylde forholdsvis meget i det samlede resultat. For at udligne denne fejlkilde vil alle deltagende overnatningssteder, foruden den generelle opsamling, modtage en opsamling, der udelukkende forholder sig til egen data. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer er I velkommen til at kontakte undertegnede. Venligst Mette Greisen Damsgaard Rrojektkoordinator Naturen+ Mail: Tlf.: Udarbejdet for Med støtte fra 2

3 Undersøgelsens opbygning Opsamlingen er baseret på følgende hovedpunkter: Periode Fakta Motivation Aktiviteter Historik Geografi Karakteristika Hvilke dage og hvor mange dage har gæsterne været her? Hvem var respondenten af sted med, og hvor mange rejste de sammen? Hvorfor de har valgt at holde jul/nytår det respektive sted? Hvad har de lavet på opholdet? Har de tidligere holdt jul/nytår på hotel/feriehus, i bekræftende fald hvor mange gange og hvor? Har de været på andre ferieophold i Lysets Land i 2010, i bekræftende fald på hvilket tidspunkt af året? Hvor kommer gæsterne fra? Det udsagn der bedst beskriver deres ophold PERIODE Hvilke dage og hvor mange dage har gæsten været her? 3% Periode 4% Periode 1 ( dec.) 22% Periode 2 ( dec) 41% Periode 3 ( dec.) 30% Periode 4 (30. dec-1. jan) Periode 5 (2.-3. jan) Som figuren illustrerer, så har størstedelen af respondenterne været her i perioden d. 30. december 1. januar, altså over nytåret hele 41 %. Dernæst har 26 % været her i perioden d. 27. december 29. december. 22 % har tilbragt selve juledagene, d. 24. december 26. december på hotel, feriecenter eller i feriehus. Respondenterne har i gennemsnit haft 2,9 overnatninger. 3

4 FAKTA Til spørgsmålet om hvem respondenten har holdt ferie med, ser fordelingen således ud. Idet flere respondenter har sat kryds flere steder, resulterer det i en total på mere end 100 %. Fordelingen ser således ud: Hvem har du holdt ferie med? Med partner - med børn 61,4 % Med partner - uden børn 29,6 % Med venner 12,1 % Alene 4,6 % Alene med barn/børn 1,5 % Ikke angivet: 2,3 % Total 111,4 % Som det fremgår, har over halvdelen af alle respondenterne været på ferie sammen med deres partner og børn. Dernæst kommer gruppen, der har været af sted med partner - uden børn i alt 29,6%. Ved feltet Andet er der blevet registreret følgende: familie, forældre, svigerforældre, svoger. Det kan konkluderes, at langt den største gruppe respondenter har rejst sammen med den nærmeste familie. I flere tilfælde har der været store familiegrupper, der har rejst sammen. Hvor mange var de af sted? Der er udregnet et gennemsnitligt antal rejsende pr. respondent på 4,1 personer. MOTIVATION På det åbne spørgsmål Hvorfor har du valgt at holde jul/nytår her? er følgende syv udsagn de mest gennemgående: Har været her før/tradition 15,9 % Hygge 14,9 % Afslapning/ro 13,4 % Aktiviteter (badeland, gode vandreruter, aktiviteter 11,9 % for børn mv.) Prøve noget nyt/komme væk hjemmefra 10,3 % Være sammen /kvalitetstid 8,8 % Naturen (beliggenhed) 6,2 % Det er interessant at se, at både tradition og prøve noget nyt bliver nævnt af mange. Der ligger altså både en mulighed i at tiltrække nye gæster, men bestemt også i at pleje eksisterende gæster. Derudover er det ord som hygge, afslapning, gode aktivitetsmuligheder for børnene og kvalitetstid der går igen. Ift. børnefamiliesegmentet, der er godt repræsenteret i undersøgelsen, vægtes især aktiviteter til børnene højt. 4

5 AKTIVITETER Respondenterne blev spurgt om, hvad de har lavet under opholdet. Nedenstående figur viser fordelingen Aktiviteter 5% Slappet af på hotellet, feriecentret el. i feriehuset 21% 27% Gået ture i naturen Spist god mad på restauranten Lavet god mad i feriehus 18% 8% 21% Indendørs hygge med familien Velvære - eks. spabehandlinger Det er igen tydeligt at se, at det er afslapning, indendørs hygge og gåture i naturen der optager respondenterne mest. Derudover har mad en vis betydning, hvad enten den laves selv eller spises på restaurant. Det er interessant at se, at der er god overensstemmelse mellem motivation og de faktiske aktiviteter. HISTORIK Respondenterne blev spurgt, om de tidligere havde holdt jul og/eller nytår på hotel, feriecenter eller i feriehus. Som det fremgår af nedenstående figur, var det første gang for ca. halvdelen mens den andel halvdel havde gjort det flere gange enkelte respondenter RIGTIG mange gange. 51% 49% Nej Ja 5

6 Respondenterne blev spurgt, om de har været på andre ferieophold i Lysets Land i 2010, i så fald på hvilket tidspunkt af året? Svarene fremgår af de to figurer nedenfor. Har respondenten været på andre ophold i Lysets Land i 2010? 2% 36% 62% Ikke angivet Nej Ja Hvis ja, hvornår på året? Hvornår på året? 2% 4% 2% 21% 35% 14% 22% Vinter Forår Sommer Efterår Påskeferie Efterårsferie Vinterferie Ud af de 36 % af respondenterne, der har været på andre ferier i Lysets Land i 2010 er der flest, der har besøgt destinationen om sommeren 35%. Dernæst kommer forår, efterår og vinter. Det er ikke gæster, der nødvendigvis rejser i helligdagene/ferierne (lav svarprocent på påskeferie, efterårsferie og vinterferie). 6

7 GEOGRAFI Respondenterne blev spurgt om, hvor de kommer fra. Som nedenstående figur viser, så er der klar overvægt af danske respondenter. Det skal her bemærkes, at spørgeskemaet kun var produceret i en dansk version. Hvor kommer respondenterne fra? 5% 4% 10% 81% Dk Norge Sverige Andet/ikke angivet Nedenstående figur viser hvilken region, de danske respondenter kommer fra. De danske respondenter 4% 11% 14% 15% Nordjylland Region Midt Syd Danmark Fyn 56% Sjælland Det er interessant at se, at over halvdelen af alle respondenterne kommer fra Region Midtjylland, og at 15 % kommer fra Region Nordjylland. Det kunne tyde på, at der er et ønske om ikke at skulle køre alt for langt væk fra bopælen. Det er dog værd at bemærke, at der også er gæster fra både Sjælland og Fyn. 7

8 KARAKTERISTIKA Afslutningsvis blev respondenterne spurgt om hvilke udsagn, der passede bedst til deres ophold. Nedenstående figur viser fordelingen. Karakteristika 8% 5% 4% Hyggelig og afslappende atmosfære God tid til at hygge med de nærmeste 39% Dejligt at blive forkælet 11% Luksuriøse omgivelser - høj kvalitet Festlig stemning 33% Samvær med øvrige gæster Igen er det påfaldende, at det er hygge, afslapning og god tid til at hygge med de nærmeste, der kendetegner opholdene i jul og nytår. Forkælelse, luksus og festlig stemning er ikke overvejende karakteristika for respondenternes ophold. 8

9 Øvrige perspektiver Color Hotel og The Reef havde ikke mulighed for at være en del af undersøgelsen, men har i stedet sendt et par ord om, hvad der har kendetegnet deres gæster. I begge tilfælde er der udelukkende tale om nytårsgæster. Color Hotel Præget af gengangere Aldersgruppe: meget få børn Mange kom bare 2 personer, og ellers var der mange mindre hold på max 8 personer. Folk kom pga. hygge og god mad. Enkelt overnatning 31.dec - 1.jan i hotelværelser, ikke lejligheder. Få Skagboer, resten kom hovedsageligt fra Nord - og Midtjylland. Nogle havde lært hinanden at kende på opholdet og havde aftalt at mødes igen samme tid næste år. The Reef Kun svenske gæster der tilhørte store selskaber. Begge restauranter var fuldt booket d. 31. dec. Næsten 100 værelser ledige, men måtte afvise interesserede gæster fordi restauranterne var booket og der ikke var andre alternativer ift. bespisning. Derudover inddrages lidt erfaringer fra Toppen af Danmarks online jule- og nytårskampagne, der foregik i perioden d. 9. december d. 3. januar. Der er tale om en relativ lille kampagne, der udelukkende var baseret på Google Adwords, men ikke desto mindre er der et par interessante elementer, som det giver mening at inddrage i denne opsamling. Toppen af Danmarks markedsføringsudvalg havde defineret en række adwords, og heraf var der flest søgninger og efterfølgende klik på følgende: 1. Nytårsophold 2. Juleophold 3. Juleferie Til sammenligning var der enten ingen eller meget få klik på ordene overnatning, hotelophold og juleoplevelser i perioden. Dette kan indikere, at sæsonen/højtiden vægter højere end overnatningsformen i brugernes googlesøgning. Et andet interessant perspektiv er, at der igennem hele december er stigende interesse (målt i klik). Der var generelt lidt større søgning i weekenderne, men de to perioder med aller flest søgninger/klik var omkring d. 21. december og d. 27. december. Det kan give en forsigtig indikation om, at beslutningshorisonten for især nytårsophold er relativ kort. 9

10 Opsamling I det nedenstående er undersøgelsens centrale resultater listet. Blandt respondenterne var der dobbelt så mange overnattende gæster den 31./12.(68 stk.) end der var den 24./12.(31 stk.). Perioden med flest overnatninger var d. 30.december d. 1.januar. 61,4 % af respondenterne holdte ferie med deres partner og børn. Respondenterne har i gennemsnit rejst i grupper på 4,1 personer og boet 2,9 dage på hotel/feriehus i julen/nytår 2010 Både tradition og prøve noget nyt er stærke motivationsfaktorer. Respondenterne har primært slappet af, gået ture i naturen og hygget indendørs med familien. 36 % af respondenterne har været på andre ophold i Lysets Land i 2010 herunder primært sommer, forår og efterår. Over halvdelen af alle de danske respondenter kommer fra Region Midtjylland Hygge, afslapning og god tid er nøgleordene for respondenternes ophold Børnefamilier vægter aktiviteter for børn højt Afsluttende kommentarer Intentionen med denne undersøgelse var som bekendt at blive lidt klogere på de gæster, der holder jul eller nytår i destinationen. Taget undersøgelsens omfang og præmis in mente er det vores vurdering, at den bidrager med interessant viden om gæsternes motivation og aktiviteter, samt om hvem de rejser med, hvor lang tid de er af sted, og hvor de kommer fra. Rigtig god fornøjelse med planlægning af jul og nytår

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE?

FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE? FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE? Præsentation af kvalitativ analyse Region Syddanmark VisitDenmark Videncenter for Kystturisme November 2014 HVAD ER BAGGRUNDEN FOR OG FORMÅLET MED ANALYSEN? Denne rapport

Læs mere

Læsøfærgen Analyserapport - Potentialet for fremtidens færgebetjening af Læsø

Læsøfærgen Analyserapport - Potentialet for fremtidens færgebetjening af Læsø Læsøfærgen Analyserapport - Potentialet for fremtidens færgebetjening af Læsø Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Undersøgelse i befolkningen; grafisk illustration af data 4 Undersøgelse

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Ferie i Kystdanmark varför inte?

Ferie i Kystdanmark varför inte? Ferie i Kystdanmark varför inte? INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 Rapportens opbygning 5 2. METODE OG MÅLGRUPPER 5 3. HOVEDKONKLUSIONER 7 4. HVAD EFTERSPØRGER DE POTENTIELLE SVENSKE TURISTER? 12

Læs mere

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister Indhold Side Opdrag & metode 3 o Proces & struktur o Opdrag & præmisser o Mikrosegmentering De 8 hovedgrupper 10 Summary 27 Potentiale

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Turisme i lillebælt-området tal og tendenser

Turisme i lillebælt-området tal og tendenser Turisme i lillebælt-området tal og tendenser DEN EUROPÆISKE UNION 1 Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Forord Med et samlet turismeforbrug på 2,6 mia. kr. og 4229 afledte

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag.

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag. Camping temaer Campingrådet VisitDenmark Juli 2005 En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af Markedsanalytiker, cand. mag. Helle Søndergaard & Markedsanalytiker, cand. merc. Jørgen Haller Jysk Analyse

Læs mere

Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012

Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012 1 Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012 Udarbejdet af: Ilja Sabaj-Kjær, under supervision af projektleder Jesper Hegelund Bertelsen, under Hjemløseplanen, Plan og Projektstaben, Social-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport

Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport 1. Forord: Kan man spørge børn om skilsmisser? Hvad mener børn om forældres skilsmisse? Hvor meget vil børn selv være med til at bestemme, når mor og far går

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere