POLITIANMELDELSE MORDFORSØG MED MORDMETODE POLYFARMACI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLITIANMELDELSE MORDFORSØG MED MORDMETODE POLYFARMACI"

Transkript

1 POLITIANMELDELSE MORDFORSØG MED MORDMETODE POLYFARMACI - undervejs rejses der anklager om forsikringssvindel, medvirker til mord, øger risikoen for selvmord, psykisk sygdom, død, forbrydelser mod menneskeheden, krænkelser af FN s Torturkonvention. De er med for at man kan forstå mordtruslens kontekst Anmelderen er samtidig sagsøger i en civil retssag gennemgås siderne Det er med fordi det er relevant for anmeldelsen. Anmelderen påstår senioranklager Kenn Jørgensens teori og praksis frihedsberøvelse af helbredsmæssige grunde medvirker til overdødelighed og således skal psykiatriloven kendes ugyldig. Det handler anmelderens retssag om. Den første del siderne 2-36 godtgør at modpartere i de konkrete sager fra Kenn Jørgensen er ved at slå politianmelderen ihjel, benævnt sagsøgeren, men der fremføres også bevis for at modparten, overlæge Pernille Helmbæk, som har modtaget tonsvis af s, Klinikchefen nævnt, Vicedirektøren nævnt i anklageskrift Jnr

2 Studentermedhjælper Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vil ikke svare videre thi så afgøres sagen til sagsøgerens fordel, som nu ankes til Højesteret. Sagsøgeren har været holdt 300 dage i tvangstilbagehold alene for sin helbredelses skyld de sidste 3 år. Det er i strid med menneskerettighederne. 2

3 Nazisternes bidrag til sundhed og psykiatri er velkendte. Ordføreren på psykiatriområdet fra Dansk Folkeparti, Danmark næstestørste parti, har udtalt til sagsøgeren på 2013, at tvang ikke helbreder nogen. Alle partier synes enige om den del af sagen alligevel opretholder stærke kræfter i Folketinget tvang af mennesker alene for deres helbredelses skyld. Nazistenes dødslejrer var effektive til at aflive mennesker i en kort proces. De nye lejrer som skyder op i Danmark efter Anden Verdenskrig afliver afvigere og politiske modstandere langsomt og fordækt. Det er indtil videre aldrig rigtig blevet forstået af offentligheden i Danmark:..i psykiatriens verden af vedholdende brugere lever man i gennemsnit 20 år kortere end den øvrige del af befolkningen., Behandlingen lykkes Patienten er i koma, bragt i Politiken, , af Henrik Møllnitz Risdorf, cand.psych. og supervisor i socialpsykiatrien. Danmarks stat afliver en lille del af sin befolkning i et aflukke med tortur. De vedholdende brugere, som Møllnitz Risdorf taler om, må man formode er dem, der kommer på den lukkede afdeling nu og da. Det er mennesker, som oftest bor i deres bolig camps bedre kendt som det kommunale socialpsykiatriske bosted. Det er mennesker som den anser for at være afvigere eller unormale og dermed farlige. Sagsøgerens mentale problem består i, at han har været holdt uberettiget i tvangstilbagehold for mental retardering og ikke fordi han har brudt loven. Sagsøgeren politianmeldes for at fremsætte dødstrusler, men i stedet for at komme foran én dommer straffes han i tvangspsykiatri. Det er uetisk i det sagsøgeren hele tiden bliver frikendt for dødstrusler efterfølgende. Det virker som psykisk tortur. At skulle angre noget, man er uenig i og så samtidig blive frikendt for det. Modparten lyver om sagsøgerens person, helbredelse og tortur. Så for at få det psykisk bedre skal sagsøgeren have æresoprejsning. Han har krav på sandheden om helbredelse i tvang uden terapeutisk grund. Det kræver Path of Rightousness eller retfærdighedens sti og det gælder faktisk alle tvangspsykiatriske patienter. De vil alle sammen som sagsøgeren anerkendes. De kan ikke bruge deres diagnoser og forslag til medicinering til noget som helst. Det kan de ikke fordi det er alt sammen givet under torturlignende forhold. Mennesket er ikke modpartens stærke side. Mennesket er ikke som modparten siger. Mennesket er snare en psykologi, som kan blive bange, og hvis onde mennesker bliver angrebet sådan, så går de ned, og i bedste fald begår de selvmord af skam til gavn for almeninteressen. Sådan er naturens orden. Sådan er sandheden, hvis den er rigtig grim kan den slå dig ihjel. Selv en morder kan blive ramt af dårlig samvittighed. Sandheden skal man ikke rutte med og det er kun hvis de truer alt og alle, at man skal sige sandheden for at varetage sin egne så vel som andres tarv. Sammenhold det med vores kulturkristne Straffelov 27. Kapitel om Freds- og Ærekrænkelser 269. Her står: En sigtelse er straffri, når dens sandhed bevises, såvel som når den, der i god tro fremsætter sigtelsen, har været forpligtet til at udtale sig eller har handlet til berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv. Stk. 2. Straf kan bortfalde, når der oplyses omstændigheder, som gav føje til at anse sigtelsen for sand.". Således kræver fysisk, psykisk, kognitiv (erkendelse) eller helbredelsen, at man svarer sagsøgeren og alle de andre i stedet for at holde dem for nar. 3

4 Ovenfor står sagsøgeren ikke er sindssyg og det til trods for at mere end ni læger og overlæger har vidnet senest til brug i Patientklagenævnet, i Byretten og i Landsretten, at sagsøgeren er skingerende hammerende sindssyg og fortsat kræver tvangsbehandling. Sagen fremstilles så den kan dømmes af en fremmed magt. Modparten er ekspert i sagen. Modparten har anmeldt mig for dødstrusler til politiet Det er det ovenfor handler om. Modparten har været min tvangspsykiatriske fangevogter siden Jeg skriver dø af skam kreativt og henviser til freds- og ærekrænkelser i straffeloven og mine reklamer, som hendes dødsårsag. Hun skal dømmes for tortur principielt. Sagsøgeren får hele tiden af vide, at hans politiske og religiøse overbevisning er svært tankeforstyrret. Sagsøgeren bliver hele tiden anmeldt falskt for dødstrusler af modparten. Sagsøgeren fremsætter freds- og ærekrænkelser og går straffri, fordi han fører sandhedsbevis for sine uhyrelige påstande. Det benægter overlægerne, så de politianmelder for at jeg vil knivstikke dem ihjel. Overlæger, som overlæge Pernille Helmbæk fra den lukkede afdeling, fornægter Gud. Gud skal kendes på tiden. Tiden har skabt mennesket i to forskellige køn. Modparten benægter det og vil selv skabe mennesket i sit eget åsyn, som ét et-kønsvæsen med magt citat:..mænd og kvinder reagerer forskelligt på sygdom. Men det taler man ikke om i psykiatrien af frygt for at virke diskriminerende., citat slut, Socialpsykiatri 2009 nr. 6. Tabu - Tag Kønsbrillerne på. Behandlingen defineret og beskrevet og udført af modparten på mennesker står herfor også defineret og beskrevet af FN s Torturkonvention. Mere behøver man strengt taget ikke vide for at kunne dømme sagen. Forskning viser modparten vender ryggen til kønnets afgørende betydning med en politisk undskyldning om ligestilling stadigvæk. Kønsblind er godt siger modparten. Tortur helbreder ingen siger sagsøgeren. Sagsøgeren beder staten holde op med at påstå, at man jævnfør psykiatrilovens ordlyd, tvangsindlægger mennesker eller mænd med udsigten til helbredelse. Det er grov vildledning ifølge Dansk Folkeparti, som siger tvang helbreder ingen. Man skal være sindssyg ifølge lægerne for at komme på den lukkede afdeling, men derudover skal man også have gjort noget. F.eks. har jeg diskrimineret Statsfeminismen, fordi hendes skød buldner af betændelse. En overlæge siger til mig, som jeg har optaget på bånd med skjult mikrofon, at hvis jeg bare kunne holde op med at sende s til det politiske system og diverse psykiatere, så kunne jeg sagtens, for deres skyld, gå derhjemme og være skingerende hammerende sindssyg uden at komme i tvangsbehandling. Noget man skal tænke over. 4

5 Landsretten har tilsyneladende både afgjort en konkret sag og en generel sag, men det vides ikke thi dommen er skrevet uklart og utydeligt og kan let misforstås. Sagsøgeren har kun rejst en generel sag og er ikke interesseret i den konkrete sag afgjort, som er, at sagsøgeren er afgjort ved byretsdom til at være sindssyg, og derfor skal søges helbredt efter psykiatriloven ved frihedsberøvelse og tvangsmedicinering. Jeg bor på en hemmelig adresse og er senest flygtet fra den lukkede afdeling. Modparten sendte sin tvangsforanstaltning efter mig , og De fandt mig ikke. Politiet ringede 14 dage senere og spurgte hvor jeg bor henne. Jeg har folkeregisteradresse hos mine forældre. De sagde rundt omkring. Deres problem er, at jeg ikke har gjort noget ulovligt. Jeg er blevet falsk anmeldt for dødstrusler et hav af gange (deres trick) og politiet har forsøgt at rejse en sigtelse officielt senest for dødstrusler (bluff) mod Formanden for Patientklagenævnet i Region Hovedstaden. Uden held og nu nægter politiet at give mig aktindsigt, fordi de truer (bluff) med at rejse sagen igen. De Politibetjente der møder op på min adresse er ubegavede fordi nogen ikke fortæller dem sandheden. Det er for dårligt og rigtig dumt mod disse tjenestefolk, der virkelig blot forsøger at gøre deres bedste. De truer og det selvom jeg har fået besked tre gange nu, at der ingen sigtelse bliver. De ved det ikke fordi nogen holder dem for nar. Herunder har min advokat Karen Damgaard fra Frederikssund Advokaterne fået denne besked. Det er krig. Jeg siger Formanden for Patientklagenævnet er en løgner og en menneskeretsforbryder. Politik er en fortsættelse af krigen med andre midler. Vi er dødsfjender! De kan ikke rejse en sag om freds- og ærekrænkelser. Thi det er sandheden jeg truer dem med, så i stedet for vil de tvangsforanstalte mig alene for min helbredelses skyld. Det fremgår af Ekstrakten side 28, læs nedenfor om årsagen til tvangsindlæggelsen markeret med gult. Overlæge Pernille Helmbæk vil på den lukkede afdeling og under torturlignende forhold i perioden til have at jeg skulle indrømme min forbrydelse. Min forbrydelse sende svært tankeforstyrrende truende mails til div. psykiatere, således at hun da bare lige kunne ringe til politiet for mig. På den måde ville jeg slippe billigt for at fremsætte strafbare dødstrusler lokkede hun. Så kunne jeg få en behandlingsdom hos hende. Mine pårørende kan bevidne det thi hun spurgte flere gange og forslog flere gange at hun kunne tage kontakt til politiet. Hvorfor blander overlægen sig i en straffesag? 5

6 Jeg tog flugten ved første givne lejlighed. Det står nedenfor og er taget fra min patientjournal. De jager mig officielt fordi de siger jeg lider af medicinsvigt. Jeg siger det er fordi jeg ytrer mig. Det er i strid med FN s Handicapkonvention artikel 17, som FN s Højkommissær har sagt til Staten Danmark, betyder, at man ikke må tvangsmedicinere sindssyge mennesker, fordi de har krav på respekt på lige fod med andre. 6

7 Dommen ankes som sagt. Nedenfor ses Ekstraktens side 33. Modparten har skrevet en udtalelse om sagsøgeren , som anvendtes til dom i Byretten. Deres professionelle vurdering er, at jeg skal tvangsforanstaltes og tvangsmedicineres fordi jeg skriver trusselsbreve. Problemet er, at de ikke kan sigte for det. Jeg siger de skal sigte mine trusselsbreve for injurier. Det nægter de thi så ville de skulle tage indholdet seriøst på en anden måde. Jeg fører et godt sandhedsbevis og har udarbejdet det efter samme videnskabsfilosofi som Straffeloven er grundlagt på. Nordsjællands Politi i sagen (nyttig idiot som tydeligvis udnyttes af modparten) ved ikke Politiet har en videnskabsteori, som også kan bruges til gennemskue, hvornår politiet lyver. Det er ikke injurier at udråbe Pernille Helmbæk til nazi-so med reklamer. Nazister har en totalitærtankegang. Fredsog ærekrænkelser virker og det er en lovlig måde at søge slå hende ihjel på. Jeg ved hun skal dø af skam. Og jeg ved hvordan uden at man skal gå i fængsel for det eller lyve om det. Højesteret skal blot dømme hendes teori og praksis til at være tortur, som FN siger. Så falder hendes ansigt af. Hun har løget stygt og sagt til alle dem hun kender, at hun helbreder mennesker i tvang med stor succes. Mennesket er ikke hendes stærke side. Det mentale er mentalt. Mennesket er snare en psykologi. Hvis hun bliver dømt for tortur, så får hun helt naturligt selvmordstanker. Jeg betragter hende som en psykologi som kan ødelægges med systemets egen taktik her benævnt Psychic Attacks. Som et eksempel på hvad man gerne gør for at få magt over sine patienter citat Patientjournal Notat: "Personalet beskriver, hvordan patienten i forbindelse med fjernsynsudsendelse "Kongekabalen" bliver tiltagende inddraget i denne med urolig adfærd, storhedsforestillinger, hurtigkørende og endvidere bliver seksuelt grænseoverskridende, idet han vil onanere under udsendelsen. Kan tales til ro, men på denne baggrund synes der endnu utilstrækkelig effekt af given behandling. Litarex er senest øget den Endvidere er der taget kontrol blodprøver i dag.", citat slut, Overlæge Pernille Helmbæk. Sagen er, at hun ikke kan slippe mig ud, selvom personalerne undrer sig thi jeg er så sød og roser dem hele dagen lang til skyerne. Jeg slikker røv på dem 24/7 for at slippe ud. F.eks. tager jeg frivilligt medicin og fortæller efter bare én uge at medicinen virker og at det er så fantastisk. Overlæge Pernille Helmbæk er meget mistroisk og tror ikke rigtig på mig og med god grund. Jeg opfører mig selv 7

8 pænere end mange af plejerne som også bare regner mig og de andre for lort. Vi er jo blot nogen de skal aflive. De regner os for lort fordi de kan og fordi deres leder behandler os som lort. De kan gøre alt imod os uden at de kan straffes for det citat: "Den indlagte fastholdes.. Undersøgelsen fra Justitsministeriets forskningskontor viser desuden, at en stor del af behandlingsdommene idømmes som følge af forhold, som er begået, mens den psykisk syge allerede var indlagt. Det er oftest som følge af vold eller trusler mod personalet.", Skab ny reform for behandlingsdomme avisen Information 7. maj Overlægen forsøger gerne at provokere mig til at gøre noget dumt. Der skal ikke så meget til, så får man en behandlingsdom under et ophold på den lukkede afdeling. Alle vidner på den lukkede afdeling er inhabile og dækker over hinanden og ingen tror på den stakkels patient, som presses og presses, og som i afmagt kommer til at skubbe til dem. Et skub er nok. Overlæge Pernille Helmbæk skriver noget, som kan begrunde fortsat tvangstilbagehold, samtidig så spekulerer hun i at det skal få mig til at gå amok, så jeg kan få en behandlingsdom. Hun ved godt at jeg af hele mit hjerte ville stikke hende ihjel, hvis jeg måtte. Jeg har sagt det mange gange til at hende. Alle jeg kender fra den lukkede afdeling ville stikke hende ihjel, hvis de måtte gå straffri for det. Hvilken jøde ville ikke i tvangstilbagehold stikke dødslægen i Auschwitz ihjel, hvis de måtte for de andre nazister? Citat: Over halvdelen af psykiaterne på landets sygehuse udsættes for trusler på jobbet. Dødstrusler og overfald er ikke sjældne i psykiatrien.., citat slut, Flere overlæge trues af psykisk syge, avisen BT, 5. oktober Det er løgn jeg har onaneret foran de andre på den lukkede afdeling. Det gør mig selvfølgelig rasende. Overlæge Pernille Helmbæk er faktisk forpligtet til at vide besked om FN s Torturkonvention. Hun har fået læst højt af FN-rapporten og modtaget den mange gange af mig og har bare smidt den i skraldespanden. Hun griner bare og siger jeg er svært tankeforstyrret. Hun lader mig vide gennem linjerne, at hvis jeg ikke holder kæft om de menneskerettigheder, så kommer jeg ikke ud. Hun siger det ikke passer hvad FN siger, men vil ej give mig sit svar på skrift. Hendes kollega Overlæge Inger Ros én anden overlæge siger det samme og vil ej give mig sit svar på skrift. Overlæge Inger Ros siger, at hun ikke kan krænke en FN-konvention, som hun personligt ikke føler sig underlagt. Overlæge Inger Ros har sagsøgeren optaget med skjult mikrofon. Lægesamtaler på den lukkede afdeling og Samtalerne ligger på YouTube. Hun ser dum ud. Det affødte følgende reaktion fordi optagelserne kommer frem i Googlesøgninger, når man søger på deres navne. Overlæge Inger Ros stod for at modtage min skriftlige klage om det principielle menneskeretslige spørgsmål, det handler samtalerne om, som leder til Patientklagenævnsmødet og som danner baggrund for retssagen. Det skete til tvangssamtaler på den lukkede afdeling og Overlæge Inger Ros rev mit spørgsmål vedlagt klagen i stykker, (smed væk da jeg ikke så det, som om jeg var ét lille barn), således at man holdt Patientklagenævnsmøde uden at skrive al lovstoffet skrevet, som afgørelsens tekst i Patientklagenævnet henviser til, ifølge patienten, er i strid med FN s Handicapkonvention. 8

9 Nedenfor er fra Ekstrakten side 17. Der er sat kryds i bemærkninger af Patientrådgiveren, som har skrevet noget. Man kan ane en tekst spørgsmål til overlægen. Spørgsmål krænker du FN s Handicapkonvention JA eller NEJ vedlagt klagen til Patientklagenævnet. Ved ikke om man krænker konventionen er uetisk thi overlægen er specialist i tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse. Specialister ved mere end alle. I Byretten var dette således helt ny viden for dommeren. Afgørelsens tekst fra Patientklagenævnsmødet er dokumenteret i Ekstrakten side 7. Overlæge Inger Ros vil ikke dømmes for tortur og bryder sig generelt ikke om det jeg siger. Så hun skriver om vores to lægesamtaler , som leder til Patientklagenævnsmøde, citat: Pt. har igennem hele indlæggelsen været yderst kværulerende og diskussionslysten. Har fremtrådt paranoid og tankeforstyrret og taler i et væk om div. lovgivninger, dvs. nødværgeparagraf, menneskerettigheder og psykiatriloven. Patienten ser flere argumenter imod tvangsindlæggelse og tvangsmedicinering, citat slut, Ekstrakten side 31 nederst på siden. I gennem hele indlæggelsen betyder to lægesamtaler fordelt over fire dage. Jeg bliver tvangsforanstaltet og flygter med en stige og fanges igen

10 Selvfølgelig bekræfter overlægerne hinandens lægeerklæringer i ét væk. De vil ikke dømmes for tortur. Den generelle sag gælder alle overlæger med personligt ansvar for den lukkede afdeling. De andre overlæger ved ikke bedre og skal ikke straffes i juridisk forstand. Overlæger med personligt ansvar for den lukkede afdeling er fuldstændig ligeglad med alle patienters helbred. De er sikkert begyndt godt, men har ikke sagt noget i tide om FN s Torturkonvention og nu sidder de i saksen. De arbejder for en dødslejr øv. De er nød til at fortsætte som intet er hændt ellers blive de opdaget og mister deres levebrød, som tvangsbehandler. Alle bør kunne indse, at det farver deres vurdering og at de ikke fremlægger deres sande agenda. Endvidere er det kommet bevis for at sagsøgeren ej heller er sindssyg ifølge to nye læger i sagen, som man ikke har haft talt med bag nedrullede gardiner. Søren Mikkelsen er psykisk syg. Det sagde min Advokat Karen Damgaard ikke. Overlæge Pernille Helmbæk som mødte op i Byretten ville have mig tvangsforanstaltet. Min advokat har forklaret mig thi jeg var ikke til stede på retsmøde i Byretten, at hun sagde modparten regnede mig for sindssyg, og derfor var jeg i situationen dækket af FN s Handicapkonvention. Og hun forklarede at jeg boede under jorden fordi jeg ikke vil have mere tortur. Byretsdommeren skriver ikke FN s Torturkonvention i dommen, så man kan forstå det. Hvis det havde været fair havde han skrevet f.eks... Søren Mikkelsens Advokat fremlagde et bilag fra FN s Special Rapporteur angående tortur. Tvangsbehandlingen modtaget er tortur ifølge FN, tortur er defineret ved FN s Torturkonvention. Søren Mikkelsen bor under jorden fordi han frygter for tortur. Det er grov vildledning fra modpartens side, som påvirker dommeren. Dommeren får første præsenteret striden med FN s konventioner på selve retsmødet. Det gøres så, at ingen forstår at jeg er mere end blot paranoid skizofreni, ude af trit med virkeligheden. Overlægerne har bildt sig selv ind, at de bestemmer hvad virkeligheden er for noget. Det farligt at tro verden blot er én idé man selv laver fordi man har magten. Etisk Råd (2012) omtaler bogen Etik i psykiatrien af Psykiater Hans Adserballe (1997). Psykiater Hans Adserballe skrev at begrebet sindssyg er overlægens ejendom og at overlægen på den måde bestemmer hvad virkeligheden er for noget citat: Begrebet (sindssyg) blev forklaret på traditionel vis med svigtende virkelighedsopfattelse som et kardinalt symptom, der kaldte på paternalistisk (formynderisk) præget beskyttelse. I realiteten bliver således psykiatriens opfattelse af virkeligheden afgørende en illustration af begrebets svaghed med støtte til den påstand, at abnormitetsbegreber er psykiaterens ejendom., citat slut. bibliotek/misc/2012/psykiatri-og-tvang-i-en-juridisk-kontekst.ashx 10

11 Ifølge modparten ovenfor, læs side 31 i Ekstrakten, skal jeg snare uskadeliggøres med en høj dosis medicin og lang indlæggelse indtil min krop og psyke ikke kan mere. Indtil de har knækket mig med psykiatrisk tortur eller tvangsbehandlet mig med god effekt. Der er patienter de ikke kan knække bare sådan og i afmagt slår de dem ihjel. Nogen siger, de kommer til at slå dem ihjel. Men hvorfor ikke med fuldt overlæg? Det er ikke kun nyttige idioter. Overlægerne har også specialister på staben, som har blæret sig med i offentligheden, at de ved hvordan de slår sådan én som mig ihjel uden at det kan ses, og bemærk, at historikken viser de ikke kan straffes for at slå mig ihjel, og det at kun er mig, der kan straffes. Det forlyder, at man af en dom af 26. juni 2013 kan læse, at en kollegaer til den sagsøgte har blæret sig med, at han ved, hvordan man slår en person ihjel, uden, at det kan ses. En anden kritiker ødelagt psykisk og fysisk af modparten skriver i afmagt citat: Den 7. januar 2014 vil retten være sat for første gang. Nemlig i den nyoprettede Nødværgedomstol, som en gruppe borgere har nedsat i desperation over, at psykiatrien har oprettet en stat i staten, hvor alle love er sat ud af kraft, således at de frit kan gøre mod mennesker, hvad de har lyst til. I en dom af 26. juni 2013 kan man på side 12 læse, at en psykiater har blæret sig med, at han ved, hvordan man slår en person ihjel uden at det kan ses. Den slags er det også tilladt for psykiatrien at forlyste sig med uden at der vanker straf, som der ville gøre for alle andre seriemordere. Og mange bliver myrdet i psykiatrien. Faktisk er det helt umuligt at danne sig et indtryk af, hvor mange der er tale om, da der fuskes enormt i statistikker, Citat slut. Skrevet af journalist og forfatter Elsebeth Halckendorff. Udgivet og online: Til sidst så gider de bare ikke mere og så slår de kritikeren ihjel. Kritikeren bliver ved med at brokke sig og de bliver ved at skrue op for medicinen, for at han skal være rolig og i værste fald dør han. En af os skal dø. Jeg forsøger, at slå dem ihjel med retssag og onde rygter, de søger at slå mig ihjel med psykiatrisk tortur. Hvis deres jobs forsvinder pga. sagen om FN s Torturkonvention, så mister de alt, herunder også deres muligheder for at få et nyt job. Eller det bliver svært og thi man bør kunne rejse en straffesag med henvisning til den generelle sag vundet i Højesteret. En masse pårørende hvis kære er døde i psykiatrien vil tage hævn. Jeg har talt med mange. 11

12 Klinikchefen har sørget for gule papirer til mig sammen med Vicedirektøren i Region Hovedstadens Psykiatri på internt møde Det fremgår af Ekstrakten side 30. Disse to har en historik i overmedicinering uden lige. Den viser, at de er dygtige og har erfaring og færdigheder til at slå brokhoveder ihjel uden at det kan ses. Det fremgår af Ekstrakten side 30, at modparten snare har bestilt et slags hit, mord på møde ved Klinikchef Henrik Søltoft Jensen og Vicedirektør Peter Treufeldt i Region Hovedstadens Psykiatri. Patientens kommunikation med diverse psykiater i Region Hovedstadens Psykiatri skal stoppe. Klinikchefen er deres Politijurist, som har kontakten med Politiet og han vurderer at de ikke kan få mig lige sådan med Straffeloven. Så de må gøre noget andet nu. Dels vil de forsøge under torturlignende forhold at indhente én tilståelse. Jeg er i situationen under anklage for dødstrusler fremsendt på s til Formanden for Patientklagenævnet. Det blev nævnt i indledning. Klinikchefen og Vicedirektøren er et team, der sætter ind, når overlægerne ikke magter opgaven. Klinikchefen har været stærkt involveret i f.eks. Glostrupsagen kendt fra dagspressen. Klinikchefen er ekspert i sagen om overmedicinering, som Vicedirektør Peter Treufeldt, dækker over, så længe det tager at lukke munden på kritikerne. En stor dosis medicin gør underværker og er slet ikke umulig til trods for massiv kritik. Citat om deres magtmisbrug: Psykiatrichef lod overmedicinering fortsætte. Vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri har fået påtale for at hemmeligholde overmedicinering og for at undlade at handle. I mere end to en halv måned vidste direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri, at der foregik massiv overmedicinering af patienter på de psykiatriske centre i hovedstaden, uden at gribe ind...vicedirektør påtager sig»det fulde ansvar«psykiatriens vicedirektør, Peter Treufeldt, har ifølge redegørelsen påtaget sig»det fulde ansvar«, citat slut. Psykiatrichef lod overmedicinering fortsætte - bragt i avisen Politiken Personligt ved jeg ikke hvordan det skal gøres, men noget tyder på, at der i psykiatrien eksperimenteres med polyfarmaci (en kombination af flere typer medicin) slår allerflest ihjel viser undersøgelser. Polyfarmaci forøger risikoen for dødsfald. Ovenfor er fra artiklen Psykiatrien på Vildspor bragt i avisen Information 27. september Som en følge heraf er det mystisk at sagsøgerens egen læge (modpartens redskab) bestiller ny stærk medicin mod lungebetændelse til sagsøgeren uden at vi har på noget tidspunkt har mødt hinanden eller bare talt sammen i telefonen eller at sagsøgeren på noget tidspunkt i sit liv har lidt af lungebetændelse. Læs det næste side. Det står i sagsøgerens sygejournal fundet online på e-journal 12

13 Jeg har bedt om aktindsigt per Bemærk de ved jeg ryger 20 cigaretter om dagen. Lungebetændelse lyder troværdigt. Bemærk at jeg hele år 2014 kun har været på flugt fra Lægehuset Lundevej

14 Jeg er farlig for disse menneskeretsforbrydere, men menneskeretsforbryderne kan ikke give mig en behandlingsdom for at true dem med sandheden. Dømt for tortur i Højesteret er dårlig mor og lig med selvmord. Det er det overlæge Inger Ros er bange for. Dels pønser hun på i forlængelse af Klinikchefens briefing, at jeg skal være farlig og have en behandlingsdom, så jeg aldrig mere kan skrive til dem. Så jeg altid vil være i lommen på dem. Så de kan kontrollere min ytringsfrihed. Man kan ikke køre lidt overfor rødt i sin bil, hvis stopsignalet ej var grønt eller gult, men rødt. Enten kører man overfor rødt eller også gør man ikke. Enten skal man have en bøde for at køre overfor rødt af politiet eller også skal man ikke. Enten er jeg indlagt på gule papirer af helbredsmæssig grunde eller også er jeg indlagt på røde papirer grundet farlighed. Overlæge Inger Ros afkrydsning er useriøs eller også dækker hun over noget. Overlæge Inger Ros afkrydsning er typisk amoralsk. Hun afkrydser som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse svarer. Hun gør det for at hun i det senere eventuelt kan misbruge det til at udskrive røde papirer. Idioten ved godt at sagsøgeren er specialist i retorisk argumentation og er uddannet af historisk socialiseret institution til krig mod Danmarks stat af den svenske stat. Hun benægter det blot. Hun benægter at hun blot underholder begge sider af spørgsmålet farlig eller ufarlig uden at tage stilling. Det hedder sig at lægen fra Københavns Universitet i 14

15 Svenskekrigene argumenterede for at de svenske soldater var sindssyge foran alle svenskernes soldater. Det gjorde lægen jo i bedste mening thi lægen var bekymret for alle mennesker selv fjenden. Overlægen Inger Ros afkrydsning kan bruges moralsk og amoralsk på én og samme tid. Det er nemmere at argumentere for røde papir til en måske farlig person (Gul/Rød) end til en ufarlig person (Gul). Jeg har hidtil haft status af Gul mange 300 dage i træk i tvang fordelt over 3 år med masser af politianmeldelser for dødstrusler for nøjagtig det samme. Hvorfor er jeg først farlig nu? Er det mon fordi jeg angriber dem i stedet for at angribe nogle andre? I det mindste burde Politiet kunne forstå denne logik med at man ikke kan køre lidt overfor rødt, men det gør de ikke. Jeg tror deres håndlanger i Politiet lyver eller føres bag lyset af Klinikchefen som også kalder sig selv for Politijurist. Det vides ikke. Det bør Politiet kunne finde ud af. Klinikchef Henrik Søltoft Jensen anmelder igen. Det er på den måde man straffes uden at komme foran én dommer. De finder på noget, hvis de vil straffe nogen. Henrik Søltoft Jensen skriver de gule papirer under og har sagt til politiet i min analyse, at han mener jeg vil slå Formanden for Patientklagenævnet ihjel hans adfærd indebærer risiko for andres helbred. På dette tidspunkt har jeg endnu ikke fået en henvendelse i sagen om dødstrusler mod Formanden for Patientklagenævnet. Jeg fremsatte truslen september 2013 på . Så det er pisset ud i sneen, hvad truslen går ud på. Så de ikke kan lave om på mine ord eller for den sags skyld datoen jeg har fremsendt min . Hvorfor er Politiet så længe om at henvende sig til en potentiel farlig person? Jeg optager dem altid på bånd, hvis jeg skal ringe til dem, ellers risikerer jeg en politianmeldelse og en behandlingsdom for dødstrusler. Hvis vi står foran en dommer og det blot er ord mod ord, så taber jeg, medmindre jeg kan føre bevis. Eller har Formanden for Patientklagenævnet blot aftalt med Henrik Søltoft Jensen at vente lidt. Hvad siger Politiet? Men det vides ikke thi politiet nægter mig aktindsigt i sagen om deres sigtelse for overtrædelse af Straffeloven adresseret til mig og dateret Hvis der er foregået noget vi ikke må vide bag nedrullede gardiner, så bør der stå noget om det der. Det jeg hentyder til det er, at Politiet først vælger at anklage mig på et tidspunkt hvor de føler sig helt sikker på, at de har mig (lukket afdeling). De når det ikke første gang thi jeg flygter efter bare fire dage med hjælp udefra med en stige. Bemærk Grundloven som siger, at enhver der anholdes, skal indenfor 24 timer stilles foran en dommer. Hvis den anholdte ikke straks sættes på fri fod, skal dommeren snarest muligt og senest inden tre dage, 15

OUT. TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri. sideren. 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere

OUT. TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri. sideren. 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere Et landsdækkende brugerblad om psykiatri Nr. 41 Marts & April 2003 OUT sideren ser psykiatrien indefra TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere Foreningen Tidsskriftet

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag?

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Bilag 1 Transskription af interview med Ramus Paludan Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Ja,

Læs mere

Seksuel mishandling. Incest og voldtægt. 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine. Uge 4 d. 23/01-09

Seksuel mishandling. Incest og voldtægt. 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine. Uge 4 d. 23/01-09 Seksuel mishandling Incest og voldtægt 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine Uge 4 d. 23/01-09 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering.. side 3 Produkt side 4 Incest & Voldtægt.. side 5-10

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

OUT. Sex og sindslidelser. Slut med elektrochok. sideren. Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 62 december - januar 2007

OUT. Sex og sindslidelser. Slut med elektrochok. sideren. Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 62 december - januar 2007 Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 62 december - januar 2007 OUT Sex og sindslidelser sideren ser psykiatrien indefra Slut med elektrochok Farvel Mikkel Nå Mikkel. Så blev du indhentet.

Læs mere

Psykiatrien i overhalingsbanen? Hvem holder øje med psykiatrien? Vi er mange, der savner Mark. Sommerlejr 2010. efterår 2010 nr.

Psykiatrien i overhalingsbanen? Hvem holder øje med psykiatrien? Vi er mange, der savner Mark. Sommerlejr 2010. efterår 2010 nr. efterår 2010 nr.3 årgang 12 Psykiatrien i overhalingsbanen? Hvem holder øje med psykiatrien? Vi er mange, der savner Mark Sommerlejr 2010 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere kolofon

Læs mere

Barnet i retssystemet før og nu

Barnet i retssystemet før og nu Barnet i retssystemet før og nu Af Beth Grothe Nielsen, cand.jur. og ekstern lektor på Aalborg Universitet Indledning Det følgende handler primært seksuelle overgreb (incest) mod børn, begået af fædre

Læs mere

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007 Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007 OUT sideren ser psykiatrien indefra Tema om: Når systemet gør dig syg - igen 2. del af temaet om sårbare sjæle i velfærdssamfundet

Læs mere

FORDOMME FARVER DET, DU SER. Anklageren giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidner og beviser. NR. 4 MAJ 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET

FORDOMME FARVER DET, DU SER. Anklageren giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidner og beviser. NR. 4 MAJ 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 4 MAJ 2014 FORDOMME FARVER DET, DU SER Anklageren giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidner og beviser. HUN HAR ALDRIG SAGT NEJ TIL AT FORSVARE ET MENNESKE. PORTRÆT

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark oktober 2012 Nr. 89 ISSN 1396-2620 LPD avisen 1

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark oktober 2012 Nr. 89 ISSN 1396-2620 LPD avisen 1 oktober 2012 Nr. 89 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Vejledning om vederlag og godtgørelse til bistandsværger Kørselsgodtgørelse Formandens kommentar til afgørelsen fra Rigspolitiet Anstalten ved

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Politianmeldelser: Overlæge Pernille Helmbæk, Psykiatrisk Center Hillerød en del af Region Hovedstadens Psykiatri

Politianmeldelser: Overlæge Pernille Helmbæk, Psykiatrisk Center Hillerød en del af Region Hovedstadens Psykiatri Politianmeldelser: Overlæge Pernille Helmbæk, Psykiatrisk Center Hillerød en del af Region Hovedstadens Psykiatri retsopopgor@menneskeretsforbryder.dk sendt til nsj@politi.dk Perioden www.menneskeretsforbryder.dk

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark September 2009 Nr. 76 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark KOrt nyt: Møde med 71-udvalget Min mening Debat... Få et gratis kurophold - på en af Danmarks psykiatriske afdelinger

Læs mere

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Medlemsbladet LAP er medlemsblad for: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

Børns rettigheder, som de opleves af børn

Børns rettigheder, som de opleves af børn Børns rettigheder, som de opleves af børn Denne undersøgelse er bestilt af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Dette dokument er ikke udtryk

Læs mere

OUT. Fotoreportage: I CASPER S VERDEN. Psykolog: PSYKOSER ER FORSVAR. Ren galskab: INDLAGT TIL TVANGS-SANG. Medicinalfirmaet: LEPONEX 4EVER.

OUT. Fotoreportage: I CASPER S VERDEN. Psykolog: PSYKOSER ER FORSVAR. Ren galskab: INDLAGT TIL TVANGS-SANG. Medicinalfirmaet: LEPONEX 4EVER. Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 64 juni - juli 2008 OUT sideren ser psykiatrien indefra Fotoreportage: I CASPER S VERDEN Psykolog: PSYKOSER ER FORSVAR Ren galskab: INDLAGT TIL TVANGS-SANG

Læs mere

ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER

ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER »Jeg føler, jeg mangler halvdelen af mit liv. Når jeg ser på mine danske veninder, forstår jeg ikke, hvorfor de må få et liv og jeg må ikke. Jeg ved

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

INTERVIEWS 04 Danner om arbejdet med voldsudsatte kvinder. 06 kriminalassistent Susie Ågesen om politiets. 08 HKH Kronprinsesse Mary om maryfondens

INTERVIEWS 04 Danner om arbejdet med voldsudsatte kvinder. 06 kriminalassistent Susie Ågesen om politiets. 08 HKH Kronprinsesse Mary om maryfondens 2 tabu og vold INTERVIEWS 04 Danner om arbejdet med voldsudsatte kvinder og børn 06 kriminalassistent Susie Ågesen om politiets indsats mod vold 08 HKH Kronprinsesse Mary om maryfondens forebyggende arbejde

Læs mere

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde?

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Formidlingscentret for socialt Arbejde 2002 Indhold Internationale fællesholdninger................ 4 Danmarks handlingsplan....................

Læs mere

Fra hospital til lokalpsykiatri - et kig på rummeligheden i den kommunale del af Lokalpsykiatri Centrum i Århus

Fra hospital til lokalpsykiatri - et kig på rummeligheden i den kommunale del af Lokalpsykiatri Centrum i Århus Fra hospital til lokalpsykiatri - et kig på rummeligheden i den kommunale del af Lokalpsykiatri Centrum i Århus Torben Christiansen Svend Erik Sørensen Herluf Maribo Psykiatrisk hjemmestøtte Psykiatrisk

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12

Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12 1: Tre rejseberetninger... 16 Mary... 16 Fatima... 21 Susan... 24 Forskellige baggrunde, fælles vilkår... 27 2: HIV, AIDS

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

Kendelse fra Pressenævnet ------

Kendelse fra Pressenævnet ------ Kendelse fra Pressenævnet ------ I sag nr. 13-70-00475 [Klager] mod Ekstra Bladet afsagde Pressenævnet onsdag den 11. december 2013 sålydende K e n d e l s e: Søfartens Ledere har på vegne af deres medlem,

Læs mere