POLITIANMELDELSE MORDFORSØG MED MORDMETODE POLYFARMACI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLITIANMELDELSE MORDFORSØG MED MORDMETODE POLYFARMACI"

Transkript

1 POLITIANMELDELSE MORDFORSØG MED MORDMETODE POLYFARMACI - undervejs rejses der anklager om forsikringssvindel, medvirker til mord, øger risikoen for selvmord, psykisk sygdom, død, forbrydelser mod menneskeheden, krænkelser af FN s Torturkonvention. De er med for at man kan forstå mordtruslens kontekst Anmelderen er samtidig sagsøger i en civil retssag gennemgås siderne Det er med fordi det er relevant for anmeldelsen. Anmelderen påstår senioranklager Kenn Jørgensens teori og praksis frihedsberøvelse af helbredsmæssige grunde medvirker til overdødelighed og således skal psykiatriloven kendes ugyldig. Det handler anmelderens retssag om. Den første del siderne 2-36 godtgør at modpartere i de konkrete sager fra Kenn Jørgensen er ved at slå politianmelderen ihjel, benævnt sagsøgeren, men der fremføres også bevis for at modparten, overlæge Pernille Helmbæk, som har modtaget tonsvis af s, Klinikchefen nævnt, Vicedirektøren nævnt i anklageskrift Jnr

2 Studentermedhjælper Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vil ikke svare videre thi så afgøres sagen til sagsøgerens fordel, som nu ankes til Højesteret. Sagsøgeren har været holdt 300 dage i tvangstilbagehold alene for sin helbredelses skyld de sidste 3 år. Det er i strid med menneskerettighederne. 2

3 Nazisternes bidrag til sundhed og psykiatri er velkendte. Ordføreren på psykiatriområdet fra Dansk Folkeparti, Danmark næstestørste parti, har udtalt til sagsøgeren på 2013, at tvang ikke helbreder nogen. Alle partier synes enige om den del af sagen alligevel opretholder stærke kræfter i Folketinget tvang af mennesker alene for deres helbredelses skyld. Nazistenes dødslejrer var effektive til at aflive mennesker i en kort proces. De nye lejrer som skyder op i Danmark efter Anden Verdenskrig afliver afvigere og politiske modstandere langsomt og fordækt. Det er indtil videre aldrig rigtig blevet forstået af offentligheden i Danmark:..i psykiatriens verden af vedholdende brugere lever man i gennemsnit 20 år kortere end den øvrige del af befolkningen., Behandlingen lykkes Patienten er i koma, bragt i Politiken, , af Henrik Møllnitz Risdorf, cand.psych. og supervisor i socialpsykiatrien. Danmarks stat afliver en lille del af sin befolkning i et aflukke med tortur. De vedholdende brugere, som Møllnitz Risdorf taler om, må man formode er dem, der kommer på den lukkede afdeling nu og da. Det er mennesker, som oftest bor i deres bolig camps bedre kendt som det kommunale socialpsykiatriske bosted. Det er mennesker som den anser for at være afvigere eller unormale og dermed farlige. Sagsøgerens mentale problem består i, at han har været holdt uberettiget i tvangstilbagehold for mental retardering og ikke fordi han har brudt loven. Sagsøgeren politianmeldes for at fremsætte dødstrusler, men i stedet for at komme foran én dommer straffes han i tvangspsykiatri. Det er uetisk i det sagsøgeren hele tiden bliver frikendt for dødstrusler efterfølgende. Det virker som psykisk tortur. At skulle angre noget, man er uenig i og så samtidig blive frikendt for det. Modparten lyver om sagsøgerens person, helbredelse og tortur. Så for at få det psykisk bedre skal sagsøgeren have æresoprejsning. Han har krav på sandheden om helbredelse i tvang uden terapeutisk grund. Det kræver Path of Rightousness eller retfærdighedens sti og det gælder faktisk alle tvangspsykiatriske patienter. De vil alle sammen som sagsøgeren anerkendes. De kan ikke bruge deres diagnoser og forslag til medicinering til noget som helst. Det kan de ikke fordi det er alt sammen givet under torturlignende forhold. Mennesket er ikke modpartens stærke side. Mennesket er ikke som modparten siger. Mennesket er snare en psykologi, som kan blive bange, og hvis onde mennesker bliver angrebet sådan, så går de ned, og i bedste fald begår de selvmord af skam til gavn for almeninteressen. Sådan er naturens orden. Sådan er sandheden, hvis den er rigtig grim kan den slå dig ihjel. Selv en morder kan blive ramt af dårlig samvittighed. Sandheden skal man ikke rutte med og det er kun hvis de truer alt og alle, at man skal sige sandheden for at varetage sin egne så vel som andres tarv. Sammenhold det med vores kulturkristne Straffelov 27. Kapitel om Freds- og Ærekrænkelser 269. Her står: En sigtelse er straffri, når dens sandhed bevises, såvel som når den, der i god tro fremsætter sigtelsen, har været forpligtet til at udtale sig eller har handlet til berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv. Stk. 2. Straf kan bortfalde, når der oplyses omstændigheder, som gav føje til at anse sigtelsen for sand.". Således kræver fysisk, psykisk, kognitiv (erkendelse) eller helbredelsen, at man svarer sagsøgeren og alle de andre i stedet for at holde dem for nar. 3

4 Ovenfor står sagsøgeren ikke er sindssyg og det til trods for at mere end ni læger og overlæger har vidnet senest til brug i Patientklagenævnet, i Byretten og i Landsretten, at sagsøgeren er skingerende hammerende sindssyg og fortsat kræver tvangsbehandling. Sagen fremstilles så den kan dømmes af en fremmed magt. Modparten er ekspert i sagen. Modparten har anmeldt mig for dødstrusler til politiet Det er det ovenfor handler om. Modparten har været min tvangspsykiatriske fangevogter siden Jeg skriver dø af skam kreativt og henviser til freds- og ærekrænkelser i straffeloven og mine reklamer, som hendes dødsårsag. Hun skal dømmes for tortur principielt. Sagsøgeren får hele tiden af vide, at hans politiske og religiøse overbevisning er svært tankeforstyrret. Sagsøgeren bliver hele tiden anmeldt falskt for dødstrusler af modparten. Sagsøgeren fremsætter freds- og ærekrænkelser og går straffri, fordi han fører sandhedsbevis for sine uhyrelige påstande. Det benægter overlægerne, så de politianmelder for at jeg vil knivstikke dem ihjel. Overlæger, som overlæge Pernille Helmbæk fra den lukkede afdeling, fornægter Gud. Gud skal kendes på tiden. Tiden har skabt mennesket i to forskellige køn. Modparten benægter det og vil selv skabe mennesket i sit eget åsyn, som ét et-kønsvæsen med magt citat:..mænd og kvinder reagerer forskelligt på sygdom. Men det taler man ikke om i psykiatrien af frygt for at virke diskriminerende., citat slut, Socialpsykiatri 2009 nr. 6. Tabu - Tag Kønsbrillerne på. Behandlingen defineret og beskrevet og udført af modparten på mennesker står herfor også defineret og beskrevet af FN s Torturkonvention. Mere behøver man strengt taget ikke vide for at kunne dømme sagen. Forskning viser modparten vender ryggen til kønnets afgørende betydning med en politisk undskyldning om ligestilling stadigvæk. Kønsblind er godt siger modparten. Tortur helbreder ingen siger sagsøgeren. Sagsøgeren beder staten holde op med at påstå, at man jævnfør psykiatrilovens ordlyd, tvangsindlægger mennesker eller mænd med udsigten til helbredelse. Det er grov vildledning ifølge Dansk Folkeparti, som siger tvang helbreder ingen. Man skal være sindssyg ifølge lægerne for at komme på den lukkede afdeling, men derudover skal man også have gjort noget. F.eks. har jeg diskrimineret Statsfeminismen, fordi hendes skød buldner af betændelse. En overlæge siger til mig, som jeg har optaget på bånd med skjult mikrofon, at hvis jeg bare kunne holde op med at sende s til det politiske system og diverse psykiatere, så kunne jeg sagtens, for deres skyld, gå derhjemme og være skingerende hammerende sindssyg uden at komme i tvangsbehandling. Noget man skal tænke over. 4

5 Landsretten har tilsyneladende både afgjort en konkret sag og en generel sag, men det vides ikke thi dommen er skrevet uklart og utydeligt og kan let misforstås. Sagsøgeren har kun rejst en generel sag og er ikke interesseret i den konkrete sag afgjort, som er, at sagsøgeren er afgjort ved byretsdom til at være sindssyg, og derfor skal søges helbredt efter psykiatriloven ved frihedsberøvelse og tvangsmedicinering. Jeg bor på en hemmelig adresse og er senest flygtet fra den lukkede afdeling. Modparten sendte sin tvangsforanstaltning efter mig , og De fandt mig ikke. Politiet ringede 14 dage senere og spurgte hvor jeg bor henne. Jeg har folkeregisteradresse hos mine forældre. De sagde rundt omkring. Deres problem er, at jeg ikke har gjort noget ulovligt. Jeg er blevet falsk anmeldt for dødstrusler et hav af gange (deres trick) og politiet har forsøgt at rejse en sigtelse officielt senest for dødstrusler (bluff) mod Formanden for Patientklagenævnet i Region Hovedstaden. Uden held og nu nægter politiet at give mig aktindsigt, fordi de truer (bluff) med at rejse sagen igen. De Politibetjente der møder op på min adresse er ubegavede fordi nogen ikke fortæller dem sandheden. Det er for dårligt og rigtig dumt mod disse tjenestefolk, der virkelig blot forsøger at gøre deres bedste. De truer og det selvom jeg har fået besked tre gange nu, at der ingen sigtelse bliver. De ved det ikke fordi nogen holder dem for nar. Herunder har min advokat Karen Damgaard fra Frederikssund Advokaterne fået denne besked. Det er krig. Jeg siger Formanden for Patientklagenævnet er en løgner og en menneskeretsforbryder. Politik er en fortsættelse af krigen med andre midler. Vi er dødsfjender! De kan ikke rejse en sag om freds- og ærekrænkelser. Thi det er sandheden jeg truer dem med, så i stedet for vil de tvangsforanstalte mig alene for min helbredelses skyld. Det fremgår af Ekstrakten side 28, læs nedenfor om årsagen til tvangsindlæggelsen markeret med gult. Overlæge Pernille Helmbæk vil på den lukkede afdeling og under torturlignende forhold i perioden til have at jeg skulle indrømme min forbrydelse. Min forbrydelse sende svært tankeforstyrrende truende mails til div. psykiatere, således at hun da bare lige kunne ringe til politiet for mig. På den måde ville jeg slippe billigt for at fremsætte strafbare dødstrusler lokkede hun. Så kunne jeg få en behandlingsdom hos hende. Mine pårørende kan bevidne det thi hun spurgte flere gange og forslog flere gange at hun kunne tage kontakt til politiet. Hvorfor blander overlægen sig i en straffesag? 5

6 Jeg tog flugten ved første givne lejlighed. Det står nedenfor og er taget fra min patientjournal. De jager mig officielt fordi de siger jeg lider af medicinsvigt. Jeg siger det er fordi jeg ytrer mig. Det er i strid med FN s Handicapkonvention artikel 17, som FN s Højkommissær har sagt til Staten Danmark, betyder, at man ikke må tvangsmedicinere sindssyge mennesker, fordi de har krav på respekt på lige fod med andre. 6

7 Dommen ankes som sagt. Nedenfor ses Ekstraktens side 33. Modparten har skrevet en udtalelse om sagsøgeren , som anvendtes til dom i Byretten. Deres professionelle vurdering er, at jeg skal tvangsforanstaltes og tvangsmedicineres fordi jeg skriver trusselsbreve. Problemet er, at de ikke kan sigte for det. Jeg siger de skal sigte mine trusselsbreve for injurier. Det nægter de thi så ville de skulle tage indholdet seriøst på en anden måde. Jeg fører et godt sandhedsbevis og har udarbejdet det efter samme videnskabsfilosofi som Straffeloven er grundlagt på. Nordsjællands Politi i sagen (nyttig idiot som tydeligvis udnyttes af modparten) ved ikke Politiet har en videnskabsteori, som også kan bruges til gennemskue, hvornår politiet lyver. Det er ikke injurier at udråbe Pernille Helmbæk til nazi-so med reklamer. Nazister har en totalitærtankegang. Fredsog ærekrænkelser virker og det er en lovlig måde at søge slå hende ihjel på. Jeg ved hun skal dø af skam. Og jeg ved hvordan uden at man skal gå i fængsel for det eller lyve om det. Højesteret skal blot dømme hendes teori og praksis til at være tortur, som FN siger. Så falder hendes ansigt af. Hun har løget stygt og sagt til alle dem hun kender, at hun helbreder mennesker i tvang med stor succes. Mennesket er ikke hendes stærke side. Det mentale er mentalt. Mennesket er snare en psykologi. Hvis hun bliver dømt for tortur, så får hun helt naturligt selvmordstanker. Jeg betragter hende som en psykologi som kan ødelægges med systemets egen taktik her benævnt Psychic Attacks. Som et eksempel på hvad man gerne gør for at få magt over sine patienter citat Patientjournal Notat: "Personalet beskriver, hvordan patienten i forbindelse med fjernsynsudsendelse "Kongekabalen" bliver tiltagende inddraget i denne med urolig adfærd, storhedsforestillinger, hurtigkørende og endvidere bliver seksuelt grænseoverskridende, idet han vil onanere under udsendelsen. Kan tales til ro, men på denne baggrund synes der endnu utilstrækkelig effekt af given behandling. Litarex er senest øget den Endvidere er der taget kontrol blodprøver i dag.", citat slut, Overlæge Pernille Helmbæk. Sagen er, at hun ikke kan slippe mig ud, selvom personalerne undrer sig thi jeg er så sød og roser dem hele dagen lang til skyerne. Jeg slikker røv på dem 24/7 for at slippe ud. F.eks. tager jeg frivilligt medicin og fortæller efter bare én uge at medicinen virker og at det er så fantastisk. Overlæge Pernille Helmbæk er meget mistroisk og tror ikke rigtig på mig og med god grund. Jeg opfører mig selv 7

8 pænere end mange af plejerne som også bare regner mig og de andre for lort. Vi er jo blot nogen de skal aflive. De regner os for lort fordi de kan og fordi deres leder behandler os som lort. De kan gøre alt imod os uden at de kan straffes for det citat: "Den indlagte fastholdes.. Undersøgelsen fra Justitsministeriets forskningskontor viser desuden, at en stor del af behandlingsdommene idømmes som følge af forhold, som er begået, mens den psykisk syge allerede var indlagt. Det er oftest som følge af vold eller trusler mod personalet.", Skab ny reform for behandlingsdomme avisen Information 7. maj Overlægen forsøger gerne at provokere mig til at gøre noget dumt. Der skal ikke så meget til, så får man en behandlingsdom under et ophold på den lukkede afdeling. Alle vidner på den lukkede afdeling er inhabile og dækker over hinanden og ingen tror på den stakkels patient, som presses og presses, og som i afmagt kommer til at skubbe til dem. Et skub er nok. Overlæge Pernille Helmbæk skriver noget, som kan begrunde fortsat tvangstilbagehold, samtidig så spekulerer hun i at det skal få mig til at gå amok, så jeg kan få en behandlingsdom. Hun ved godt at jeg af hele mit hjerte ville stikke hende ihjel, hvis jeg måtte. Jeg har sagt det mange gange til at hende. Alle jeg kender fra den lukkede afdeling ville stikke hende ihjel, hvis de måtte gå straffri for det. Hvilken jøde ville ikke i tvangstilbagehold stikke dødslægen i Auschwitz ihjel, hvis de måtte for de andre nazister? Citat: Over halvdelen af psykiaterne på landets sygehuse udsættes for trusler på jobbet. Dødstrusler og overfald er ikke sjældne i psykiatrien.., citat slut, Flere overlæge trues af psykisk syge, avisen BT, 5. oktober Det er løgn jeg har onaneret foran de andre på den lukkede afdeling. Det gør mig selvfølgelig rasende. Overlæge Pernille Helmbæk er faktisk forpligtet til at vide besked om FN s Torturkonvention. Hun har fået læst højt af FN-rapporten og modtaget den mange gange af mig og har bare smidt den i skraldespanden. Hun griner bare og siger jeg er svært tankeforstyrret. Hun lader mig vide gennem linjerne, at hvis jeg ikke holder kæft om de menneskerettigheder, så kommer jeg ikke ud. Hun siger det ikke passer hvad FN siger, men vil ej give mig sit svar på skrift. Hendes kollega Overlæge Inger Ros én anden overlæge siger det samme og vil ej give mig sit svar på skrift. Overlæge Inger Ros siger, at hun ikke kan krænke en FN-konvention, som hun personligt ikke føler sig underlagt. Overlæge Inger Ros har sagsøgeren optaget med skjult mikrofon. Lægesamtaler på den lukkede afdeling og Samtalerne ligger på YouTube. Hun ser dum ud. Det affødte følgende reaktion fordi optagelserne kommer frem i Googlesøgninger, når man søger på deres navne. Overlæge Inger Ros stod for at modtage min skriftlige klage om det principielle menneskeretslige spørgsmål, det handler samtalerne om, som leder til Patientklagenævnsmødet og som danner baggrund for retssagen. Det skete til tvangssamtaler på den lukkede afdeling og Overlæge Inger Ros rev mit spørgsmål vedlagt klagen i stykker, (smed væk da jeg ikke så det, som om jeg var ét lille barn), således at man holdt Patientklagenævnsmøde uden at skrive al lovstoffet skrevet, som afgørelsens tekst i Patientklagenævnet henviser til, ifølge patienten, er i strid med FN s Handicapkonvention. 8

9 Nedenfor er fra Ekstrakten side 17. Der er sat kryds i bemærkninger af Patientrådgiveren, som har skrevet noget. Man kan ane en tekst spørgsmål til overlægen. Spørgsmål krænker du FN s Handicapkonvention JA eller NEJ vedlagt klagen til Patientklagenævnet. Ved ikke om man krænker konventionen er uetisk thi overlægen er specialist i tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse. Specialister ved mere end alle. I Byretten var dette således helt ny viden for dommeren. Afgørelsens tekst fra Patientklagenævnsmødet er dokumenteret i Ekstrakten side 7. Overlæge Inger Ros vil ikke dømmes for tortur og bryder sig generelt ikke om det jeg siger. Så hun skriver om vores to lægesamtaler , som leder til Patientklagenævnsmøde, citat: Pt. har igennem hele indlæggelsen været yderst kværulerende og diskussionslysten. Har fremtrådt paranoid og tankeforstyrret og taler i et væk om div. lovgivninger, dvs. nødværgeparagraf, menneskerettigheder og psykiatriloven. Patienten ser flere argumenter imod tvangsindlæggelse og tvangsmedicinering, citat slut, Ekstrakten side 31 nederst på siden. I gennem hele indlæggelsen betyder to lægesamtaler fordelt over fire dage. Jeg bliver tvangsforanstaltet og flygter med en stige og fanges igen

10 Selvfølgelig bekræfter overlægerne hinandens lægeerklæringer i ét væk. De vil ikke dømmes for tortur. Den generelle sag gælder alle overlæger med personligt ansvar for den lukkede afdeling. De andre overlæger ved ikke bedre og skal ikke straffes i juridisk forstand. Overlæger med personligt ansvar for den lukkede afdeling er fuldstændig ligeglad med alle patienters helbred. De er sikkert begyndt godt, men har ikke sagt noget i tide om FN s Torturkonvention og nu sidder de i saksen. De arbejder for en dødslejr øv. De er nød til at fortsætte som intet er hændt ellers blive de opdaget og mister deres levebrød, som tvangsbehandler. Alle bør kunne indse, at det farver deres vurdering og at de ikke fremlægger deres sande agenda. Endvidere er det kommet bevis for at sagsøgeren ej heller er sindssyg ifølge to nye læger i sagen, som man ikke har haft talt med bag nedrullede gardiner. Søren Mikkelsen er psykisk syg. Det sagde min Advokat Karen Damgaard ikke. Overlæge Pernille Helmbæk som mødte op i Byretten ville have mig tvangsforanstaltet. Min advokat har forklaret mig thi jeg var ikke til stede på retsmøde i Byretten, at hun sagde modparten regnede mig for sindssyg, og derfor var jeg i situationen dækket af FN s Handicapkonvention. Og hun forklarede at jeg boede under jorden fordi jeg ikke vil have mere tortur. Byretsdommeren skriver ikke FN s Torturkonvention i dommen, så man kan forstå det. Hvis det havde været fair havde han skrevet f.eks... Søren Mikkelsens Advokat fremlagde et bilag fra FN s Special Rapporteur angående tortur. Tvangsbehandlingen modtaget er tortur ifølge FN, tortur er defineret ved FN s Torturkonvention. Søren Mikkelsen bor under jorden fordi han frygter for tortur. Det er grov vildledning fra modpartens side, som påvirker dommeren. Dommeren får første præsenteret striden med FN s konventioner på selve retsmødet. Det gøres så, at ingen forstår at jeg er mere end blot paranoid skizofreni, ude af trit med virkeligheden. Overlægerne har bildt sig selv ind, at de bestemmer hvad virkeligheden er for noget. Det farligt at tro verden blot er én idé man selv laver fordi man har magten. Etisk Råd (2012) omtaler bogen Etik i psykiatrien af Psykiater Hans Adserballe (1997). Psykiater Hans Adserballe skrev at begrebet sindssyg er overlægens ejendom og at overlægen på den måde bestemmer hvad virkeligheden er for noget citat: Begrebet (sindssyg) blev forklaret på traditionel vis med svigtende virkelighedsopfattelse som et kardinalt symptom, der kaldte på paternalistisk (formynderisk) præget beskyttelse. I realiteten bliver således psykiatriens opfattelse af virkeligheden afgørende en illustration af begrebets svaghed med støtte til den påstand, at abnormitetsbegreber er psykiaterens ejendom., citat slut. bibliotek/misc/2012/psykiatri-og-tvang-i-en-juridisk-kontekst.ashx 10

11 Ifølge modparten ovenfor, læs side 31 i Ekstrakten, skal jeg snare uskadeliggøres med en høj dosis medicin og lang indlæggelse indtil min krop og psyke ikke kan mere. Indtil de har knækket mig med psykiatrisk tortur eller tvangsbehandlet mig med god effekt. Der er patienter de ikke kan knække bare sådan og i afmagt slår de dem ihjel. Nogen siger, de kommer til at slå dem ihjel. Men hvorfor ikke med fuldt overlæg? Det er ikke kun nyttige idioter. Overlægerne har også specialister på staben, som har blæret sig med i offentligheden, at de ved hvordan de slår sådan én som mig ihjel uden at det kan ses, og bemærk, at historikken viser de ikke kan straffes for at slå mig ihjel, og det at kun er mig, der kan straffes. Det forlyder, at man af en dom af 26. juni 2013 kan læse, at en kollegaer til den sagsøgte har blæret sig med, at han ved, hvordan man slår en person ihjel, uden, at det kan ses. En anden kritiker ødelagt psykisk og fysisk af modparten skriver i afmagt citat: Den 7. januar 2014 vil retten være sat for første gang. Nemlig i den nyoprettede Nødværgedomstol, som en gruppe borgere har nedsat i desperation over, at psykiatrien har oprettet en stat i staten, hvor alle love er sat ud af kraft, således at de frit kan gøre mod mennesker, hvad de har lyst til. I en dom af 26. juni 2013 kan man på side 12 læse, at en psykiater har blæret sig med, at han ved, hvordan man slår en person ihjel uden at det kan ses. Den slags er det også tilladt for psykiatrien at forlyste sig med uden at der vanker straf, som der ville gøre for alle andre seriemordere. Og mange bliver myrdet i psykiatrien. Faktisk er det helt umuligt at danne sig et indtryk af, hvor mange der er tale om, da der fuskes enormt i statistikker, Citat slut. Skrevet af journalist og forfatter Elsebeth Halckendorff. Udgivet og online: Til sidst så gider de bare ikke mere og så slår de kritikeren ihjel. Kritikeren bliver ved med at brokke sig og de bliver ved at skrue op for medicinen, for at han skal være rolig og i værste fald dør han. En af os skal dø. Jeg forsøger, at slå dem ihjel med retssag og onde rygter, de søger at slå mig ihjel med psykiatrisk tortur. Hvis deres jobs forsvinder pga. sagen om FN s Torturkonvention, så mister de alt, herunder også deres muligheder for at få et nyt job. Eller det bliver svært og thi man bør kunne rejse en straffesag med henvisning til den generelle sag vundet i Højesteret. En masse pårørende hvis kære er døde i psykiatrien vil tage hævn. Jeg har talt med mange. 11

12 Klinikchefen har sørget for gule papirer til mig sammen med Vicedirektøren i Region Hovedstadens Psykiatri på internt møde Det fremgår af Ekstrakten side 30. Disse to har en historik i overmedicinering uden lige. Den viser, at de er dygtige og har erfaring og færdigheder til at slå brokhoveder ihjel uden at det kan ses. Det fremgår af Ekstrakten side 30, at modparten snare har bestilt et slags hit, mord på møde ved Klinikchef Henrik Søltoft Jensen og Vicedirektør Peter Treufeldt i Region Hovedstadens Psykiatri. Patientens kommunikation med diverse psykiater i Region Hovedstadens Psykiatri skal stoppe. Klinikchefen er deres Politijurist, som har kontakten med Politiet og han vurderer at de ikke kan få mig lige sådan med Straffeloven. Så de må gøre noget andet nu. Dels vil de forsøge under torturlignende forhold at indhente én tilståelse. Jeg er i situationen under anklage for dødstrusler fremsendt på s til Formanden for Patientklagenævnet. Det blev nævnt i indledning. Klinikchefen og Vicedirektøren er et team, der sætter ind, når overlægerne ikke magter opgaven. Klinikchefen har været stærkt involveret i f.eks. Glostrupsagen kendt fra dagspressen. Klinikchefen er ekspert i sagen om overmedicinering, som Vicedirektør Peter Treufeldt, dækker over, så længe det tager at lukke munden på kritikerne. En stor dosis medicin gør underværker og er slet ikke umulig til trods for massiv kritik. Citat om deres magtmisbrug: Psykiatrichef lod overmedicinering fortsætte. Vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri har fået påtale for at hemmeligholde overmedicinering og for at undlade at handle. I mere end to en halv måned vidste direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri, at der foregik massiv overmedicinering af patienter på de psykiatriske centre i hovedstaden, uden at gribe ind...vicedirektør påtager sig»det fulde ansvar«psykiatriens vicedirektør, Peter Treufeldt, har ifølge redegørelsen påtaget sig»det fulde ansvar«, citat slut. Psykiatrichef lod overmedicinering fortsætte - bragt i avisen Politiken Personligt ved jeg ikke hvordan det skal gøres, men noget tyder på, at der i psykiatrien eksperimenteres med polyfarmaci (en kombination af flere typer medicin) slår allerflest ihjel viser undersøgelser. Polyfarmaci forøger risikoen for dødsfald. Ovenfor er fra artiklen Psykiatrien på Vildspor bragt i avisen Information 27. september Som en følge heraf er det mystisk at sagsøgerens egen læge (modpartens redskab) bestiller ny stærk medicin mod lungebetændelse til sagsøgeren uden at vi har på noget tidspunkt har mødt hinanden eller bare talt sammen i telefonen eller at sagsøgeren på noget tidspunkt i sit liv har lidt af lungebetændelse. Læs det næste side. Det står i sagsøgerens sygejournal fundet online på e-journal 12

13 Jeg har bedt om aktindsigt per Bemærk de ved jeg ryger 20 cigaretter om dagen. Lungebetændelse lyder troværdigt. Bemærk at jeg hele år 2014 kun har været på flugt fra Lægehuset Lundevej

14 Jeg er farlig for disse menneskeretsforbrydere, men menneskeretsforbryderne kan ikke give mig en behandlingsdom for at true dem med sandheden. Dømt for tortur i Højesteret er dårlig mor og lig med selvmord. Det er det overlæge Inger Ros er bange for. Dels pønser hun på i forlængelse af Klinikchefens briefing, at jeg skal være farlig og have en behandlingsdom, så jeg aldrig mere kan skrive til dem. Så jeg altid vil være i lommen på dem. Så de kan kontrollere min ytringsfrihed. Man kan ikke køre lidt overfor rødt i sin bil, hvis stopsignalet ej var grønt eller gult, men rødt. Enten kører man overfor rødt eller også gør man ikke. Enten skal man have en bøde for at køre overfor rødt af politiet eller også skal man ikke. Enten er jeg indlagt på gule papirer af helbredsmæssig grunde eller også er jeg indlagt på røde papirer grundet farlighed. Overlæge Inger Ros afkrydsning er useriøs eller også dækker hun over noget. Overlæge Inger Ros afkrydsning er typisk amoralsk. Hun afkrydser som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse svarer. Hun gør det for at hun i det senere eventuelt kan misbruge det til at udskrive røde papirer. Idioten ved godt at sagsøgeren er specialist i retorisk argumentation og er uddannet af historisk socialiseret institution til krig mod Danmarks stat af den svenske stat. Hun benægter det blot. Hun benægter at hun blot underholder begge sider af spørgsmålet farlig eller ufarlig uden at tage stilling. Det hedder sig at lægen fra Københavns Universitet i 14

15 Svenskekrigene argumenterede for at de svenske soldater var sindssyge foran alle svenskernes soldater. Det gjorde lægen jo i bedste mening thi lægen var bekymret for alle mennesker selv fjenden. Overlægen Inger Ros afkrydsning kan bruges moralsk og amoralsk på én og samme tid. Det er nemmere at argumentere for røde papir til en måske farlig person (Gul/Rød) end til en ufarlig person (Gul). Jeg har hidtil haft status af Gul mange 300 dage i træk i tvang fordelt over 3 år med masser af politianmeldelser for dødstrusler for nøjagtig det samme. Hvorfor er jeg først farlig nu? Er det mon fordi jeg angriber dem i stedet for at angribe nogle andre? I det mindste burde Politiet kunne forstå denne logik med at man ikke kan køre lidt overfor rødt, men det gør de ikke. Jeg tror deres håndlanger i Politiet lyver eller føres bag lyset af Klinikchefen som også kalder sig selv for Politijurist. Det vides ikke. Det bør Politiet kunne finde ud af. Klinikchef Henrik Søltoft Jensen anmelder igen. Det er på den måde man straffes uden at komme foran én dommer. De finder på noget, hvis de vil straffe nogen. Henrik Søltoft Jensen skriver de gule papirer under og har sagt til politiet i min analyse, at han mener jeg vil slå Formanden for Patientklagenævnet ihjel hans adfærd indebærer risiko for andres helbred. På dette tidspunkt har jeg endnu ikke fået en henvendelse i sagen om dødstrusler mod Formanden for Patientklagenævnet. Jeg fremsatte truslen september 2013 på . Så det er pisset ud i sneen, hvad truslen går ud på. Så de ikke kan lave om på mine ord eller for den sags skyld datoen jeg har fremsendt min . Hvorfor er Politiet så længe om at henvende sig til en potentiel farlig person? Jeg optager dem altid på bånd, hvis jeg skal ringe til dem, ellers risikerer jeg en politianmeldelse og en behandlingsdom for dødstrusler. Hvis vi står foran en dommer og det blot er ord mod ord, så taber jeg, medmindre jeg kan føre bevis. Eller har Formanden for Patientklagenævnet blot aftalt med Henrik Søltoft Jensen at vente lidt. Hvad siger Politiet? Men det vides ikke thi politiet nægter mig aktindsigt i sagen om deres sigtelse for overtrædelse af Straffeloven adresseret til mig og dateret Hvis der er foregået noget vi ikke må vide bag nedrullede gardiner, så bør der stå noget om det der. Det jeg hentyder til det er, at Politiet først vælger at anklage mig på et tidspunkt hvor de føler sig helt sikker på, at de har mig (lukket afdeling). De når det ikke første gang thi jeg flygter efter bare fire dage med hjælp udefra med en stige. Bemærk Grundloven som siger, at enhver der anholdes, skal indenfor 24 timer stilles foran en dommer. Hvis den anholdte ikke straks sættes på fri fod, skal dommeren snarest muligt og senest inden tre dage, 15

POLITIANMELDELSE MORDFORSØG MED MORDMETODE POLYFARMACI

POLITIANMELDELSE MORDFORSØG MED MORDMETODE POLYFARMACI POLITIANMELDELSE MORDFORSØG MED MORDMETODE POLYFARMACI - undervejs rejses der anklager om forsikringssvindel, medvirker til mord, øger risikoen for selvmord, psykisk sygdom, død, forbrydelser mod menneskeheden,

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Magt og afmagt. Hans Henrik Ockelmann. Overlæge, Retspsykiatrisk afdeling i Glostrup udrykningspsykiater i Storkøbenhavn

Magt og afmagt. Hans Henrik Ockelmann. Overlæge, Retspsykiatrisk afdeling i Glostrup udrykningspsykiater i Storkøbenhavn Magt og afmagt Hans Henrik Ockelmann Overlæge, Retspsykiatrisk afdeling i Glostrup udrykningspsykiater i Storkøbenhavn Middelfart den 2. oktober 2015 Om mig selv: 58-årig mand Gift med to (voksne) børn

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

#stopvoldmodbørn 11/2/2017

#stopvoldmodbørn 11/2/2017 Links til materiale fra Red Barnet Fakta og film om skærpet underretningspligt: redbarnet.dk/stopvold Fire film, bl.a. Den perfekte middag om vold i familien: redbarnet.dk/sigdet Kvinders vold og seksuelle

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG D O M. afsagt den 12. august Anklagemyndigheden mod T født Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

RETTEN I SØNDERBORG D O M. afsagt den 12. august Anklagemyndigheden mod T født Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. RETTEN I SØNDERBORG D O M afsagt den 12. august 2016 Anklagemyndigheden mod T født 1987 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 26. juli 2016. T er tiltalt

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 9. marts 2014 Kirkedag: 1.s.i fasten/b Tekst: Luk 22,24-32 Salmer: SK: 614 * 698 * 199,1-4 * 199,5+6 * 679,1 LL: 614 * 698 * 624 * 199,1-4 * 199,5+6 *

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet.

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet. Udkast til drøftelse i HB Juni 2016 Politikpapir om: Vold og trusler på botilbud for mennesker med psykiske lidelser Efter episoden den 25. marts 2016 på Center Lindegården i Roskilde, hvor en medarbejder

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende Indledning Det er en god idé at læse folderen her sammen med en voksen Når du er indlagt på en psykiatrisk

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter Trinitatis

Prædiken til 6. søndag efter Trinitatis Prædiken til 6. søndag efter Trinitatis Salmer: Indgangssalme: DDS 754: Se, nu stiger solen Salme mellem læsninger: DDS 617: Nu bør ej synden mere Salme før prædikenen: DDS 695: Nåden hun er af kongeblod

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT GRATIS EBOG KAN JEG KALDE DIG EGOISTISK? (UDEN AT DU BLIVER SUR) 3 TRIN TIL AT ELSKE HELE DIG (OG IKKE KUN DINE PÆNE SIDER!) IDA BLOM Indhold Intro Trin 1 D I S C O V E R Trin 2 A C C E P T Trin 3 F I

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Juridisk kompetence CRPD. Ordforklaring: CRPD Conventions on Rights of Persons with Disabilities, på dansk FN s Handicapkonvention. Psykisk sygdom regnes for et mentalt handicap. FN-folk og FN's Højkommissær

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

i psykiatrien og på det specialiserede socialområde

i psykiatrien og på det specialiserede socialområde Velkommen til høring om ETISKE DILEMMAER i psykiatrien og på det specialiserede socialområde MarselisborgCentret P.P. Ørums gade 11, Aarhus 12. januar 2012 kl. 13.00 16.00 Dørene åbnes kl. 12.30, hvor

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Hvem er jeg nu...!? CAMILLA KROGH - Et brugerperspektiv på afstigmatisering

Hvem er jeg nu...!? CAMILLA KROGH - Et brugerperspektiv på afstigmatisering UDENFOR-INDENFOR-INDENI NORDISK PSYKIATRITOPMØDE 2015 Søges: Robuste & normale Farlig? Hvem er jeg nu...!? Skizofren? Mærkelig? Tosse? PSYKIATRIEN ARBEJDSMARKED Syg..hm..?!??? Diagnoser! For syge til at

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

IT katalog IT kataloget er tænkt som vejledning til brug for personale på et socialpsykiatrisk bosted, som har at gøre med selvmordstruede beboere.

IT katalog IT kataloget er tænkt som vejledning til brug for personale på et socialpsykiatrisk bosted, som har at gøre med selvmordstruede beboere. Selvmordsforebyggelse Forside: billedet fra folderen og følgende tekst IT katalog IT kataloget er tænkt som vejledning til brug for personale på et socialpsykiatrisk bosted, som har at gøre med selvmordstruede

Læs mere

Mørket og de mange lys

Mørket og de mange lys Mørket og de mange lys (Foto: Eva Lange Jørgensen) For knap to måneder siden boede den irakiske forfatter og journalist Suhael Sami Nader i København som fribyforfatter. Her følte han sig for tryg for

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

* Sagsøgeren Rubrik 1 Navn, adresse og eventuelt telefonnummer Søren Mikkelsen Bellisvej 5 3600 Frederikssund

* Sagsøgeren Rubrik 1 Navn, adresse og eventuelt telefonnummer Søren Mikkelsen Bellisvej 5 3600 Frederikssund Side 1 af 8 Stævning Om udfyldning af blanketten se vejledningen Stævning skal indleveres med 1 kopi for hver sagsøgt Bilag skal indleveres med et sæt kopier pr. stævning Rubrikker markeret med * skal

Læs mere

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler.

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K E-mail: sum@sum.dk Cc: sbpe@sum.dk 20. august 2014 Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Svanemærket Printet i Danmark 2011. ISBN: 1. udgave, 1. oplag 978-87-993288-1-9 (paperback) 978-87-993288-2-6 (PDF e-bog)

Svanemærket Printet i Danmark 2011. ISBN: 1. udgave, 1. oplag 978-87-993288-1-9 (paperback) 978-87-993288-2-6 (PDF e-bog) Copyright 2011 Dortea Berg-Jensen Forsidefoto: Mette Berg-Jensen Omslag: Sitara Bruns Tilrettelægning og fotos: Dortea Berg-Jensen Coverillustrationer: Sven Aage Berg Bogen er sat med New Baskerville Tryk:

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ /

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ / Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går i hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom en sygdom i hjernen - som giver en række karakteristiske symptomer: hallucinationer, vrangforestillinger, forstyrret tænkning og tab af færdigheder med

Læs mere

KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer:

KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5012-67212 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER.

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER. 2 Mos 20,3-17 De ti bud blev givet af Gud til hans udvalgte folk, det jødiske folk, mere end 1200 år, før Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Budene hjælper os ikke til at blive frelst.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver Vi er i denne vidner til en hård kamp mellem vinteren og foråret. Bedst som vi troede, foråret havde vundet, bedst som vi vejrede forårsluft og følte forårsstemningen brede sig, og begyndte at fantasere

Læs mere

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Indhold 3 Om Etisk Forum for Unge 2013 6 Kapitel 1 Etik og psykisk sygdom 11 Kapitel 2 Unge fortæller 17 Kapitel 3 Mødet med sundhedsvæsenet 22 Kapitel 4 Etik

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere