POLITIANMELDELSE MORDFORSØG MED MORDMETODE POLYFARMACI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLITIANMELDELSE MORDFORSØG MED MORDMETODE POLYFARMACI"

Transkript

1 POLITIANMELDELSE MORDFORSØG MED MORDMETODE POLYFARMACI - undervejs rejses der anklager om forsikringssvindel, medvirker til mord, øger risikoen for selvmord, psykisk sygdom, død, forbrydelser mod menneskeheden, krænkelser af FN s Torturkonvention. De er med for at man kan forstå mordtruslens kontekst Anmelderen er samtidig sagsøger i en civil retssag gennemgås siderne Det er med fordi det er relevant for anmeldelsen. Anmelderen påstår senioranklager Kenn Jørgensens teori og praksis frihedsberøvelse af helbredsmæssige grunde medvirker til overdødelighed og således skal psykiatriloven kendes ugyldig. Det handler anmelderens retssag om. Den første del siderne 2-36 godtgør at modpartere i de konkrete sager fra Kenn Jørgensen er ved at slå politianmelderen ihjel, benævnt sagsøgeren, men der fremføres også bevis for at modparten, overlæge Pernille Helmbæk, som har modtaget tonsvis af s, Klinikchefen nævnt, Vicedirektøren nævnt i anklageskrift Jnr

2 Studentermedhjælper Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vil ikke svare videre thi så afgøres sagen til sagsøgerens fordel, som nu ankes til Højesteret. Sagsøgeren har været holdt 300 dage i tvangstilbagehold alene for sin helbredelses skyld de sidste 3 år. Det er i strid med menneskerettighederne. 2

3 Nazisternes bidrag til sundhed og psykiatri er velkendte. Ordføreren på psykiatriområdet fra Dansk Folkeparti, Danmark næstestørste parti, har udtalt til sagsøgeren på 2013, at tvang ikke helbreder nogen. Alle partier synes enige om den del af sagen alligevel opretholder stærke kræfter i Folketinget tvang af mennesker alene for deres helbredelses skyld. Nazistenes dødslejrer var effektive til at aflive mennesker i en kort proces. De nye lejrer som skyder op i Danmark efter Anden Verdenskrig afliver afvigere og politiske modstandere langsomt og fordækt. Det er indtil videre aldrig rigtig blevet forstået af offentligheden i Danmark:..i psykiatriens verden af vedholdende brugere lever man i gennemsnit 20 år kortere end den øvrige del af befolkningen., Behandlingen lykkes Patienten er i koma, bragt i Politiken, , af Henrik Møllnitz Risdorf, cand.psych. og supervisor i socialpsykiatrien. Danmarks stat afliver en lille del af sin befolkning i et aflukke med tortur. De vedholdende brugere, som Møllnitz Risdorf taler om, må man formode er dem, der kommer på den lukkede afdeling nu og da. Det er mennesker, som oftest bor i deres bolig camps bedre kendt som det kommunale socialpsykiatriske bosted. Det er mennesker som den anser for at være afvigere eller unormale og dermed farlige. Sagsøgerens mentale problem består i, at han har været holdt uberettiget i tvangstilbagehold for mental retardering og ikke fordi han har brudt loven. Sagsøgeren politianmeldes for at fremsætte dødstrusler, men i stedet for at komme foran én dommer straffes han i tvangspsykiatri. Det er uetisk i det sagsøgeren hele tiden bliver frikendt for dødstrusler efterfølgende. Det virker som psykisk tortur. At skulle angre noget, man er uenig i og så samtidig blive frikendt for det. Modparten lyver om sagsøgerens person, helbredelse og tortur. Så for at få det psykisk bedre skal sagsøgeren have æresoprejsning. Han har krav på sandheden om helbredelse i tvang uden terapeutisk grund. Det kræver Path of Rightousness eller retfærdighedens sti og det gælder faktisk alle tvangspsykiatriske patienter. De vil alle sammen som sagsøgeren anerkendes. De kan ikke bruge deres diagnoser og forslag til medicinering til noget som helst. Det kan de ikke fordi det er alt sammen givet under torturlignende forhold. Mennesket er ikke modpartens stærke side. Mennesket er ikke som modparten siger. Mennesket er snare en psykologi, som kan blive bange, og hvis onde mennesker bliver angrebet sådan, så går de ned, og i bedste fald begår de selvmord af skam til gavn for almeninteressen. Sådan er naturens orden. Sådan er sandheden, hvis den er rigtig grim kan den slå dig ihjel. Selv en morder kan blive ramt af dårlig samvittighed. Sandheden skal man ikke rutte med og det er kun hvis de truer alt og alle, at man skal sige sandheden for at varetage sin egne så vel som andres tarv. Sammenhold det med vores kulturkristne Straffelov 27. Kapitel om Freds- og Ærekrænkelser 269. Her står: En sigtelse er straffri, når dens sandhed bevises, såvel som når den, der i god tro fremsætter sigtelsen, har været forpligtet til at udtale sig eller har handlet til berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv. Stk. 2. Straf kan bortfalde, når der oplyses omstændigheder, som gav føje til at anse sigtelsen for sand.". Således kræver fysisk, psykisk, kognitiv (erkendelse) eller helbredelsen, at man svarer sagsøgeren og alle de andre i stedet for at holde dem for nar. 3

4 Ovenfor står sagsøgeren ikke er sindssyg og det til trods for at mere end ni læger og overlæger har vidnet senest til brug i Patientklagenævnet, i Byretten og i Landsretten, at sagsøgeren er skingerende hammerende sindssyg og fortsat kræver tvangsbehandling. Sagen fremstilles så den kan dømmes af en fremmed magt. Modparten er ekspert i sagen. Modparten har anmeldt mig for dødstrusler til politiet Det er det ovenfor handler om. Modparten har været min tvangspsykiatriske fangevogter siden Jeg skriver dø af skam kreativt og henviser til freds- og ærekrænkelser i straffeloven og mine reklamer, som hendes dødsårsag. Hun skal dømmes for tortur principielt. Sagsøgeren får hele tiden af vide, at hans politiske og religiøse overbevisning er svært tankeforstyrret. Sagsøgeren bliver hele tiden anmeldt falskt for dødstrusler af modparten. Sagsøgeren fremsætter freds- og ærekrænkelser og går straffri, fordi han fører sandhedsbevis for sine uhyrelige påstande. Det benægter overlægerne, så de politianmelder for at jeg vil knivstikke dem ihjel. Overlæger, som overlæge Pernille Helmbæk fra den lukkede afdeling, fornægter Gud. Gud skal kendes på tiden. Tiden har skabt mennesket i to forskellige køn. Modparten benægter det og vil selv skabe mennesket i sit eget åsyn, som ét et-kønsvæsen med magt citat:..mænd og kvinder reagerer forskelligt på sygdom. Men det taler man ikke om i psykiatrien af frygt for at virke diskriminerende., citat slut, Socialpsykiatri 2009 nr. 6. Tabu - Tag Kønsbrillerne på. Behandlingen defineret og beskrevet og udført af modparten på mennesker står herfor også defineret og beskrevet af FN s Torturkonvention. Mere behøver man strengt taget ikke vide for at kunne dømme sagen. Forskning viser modparten vender ryggen til kønnets afgørende betydning med en politisk undskyldning om ligestilling stadigvæk. Kønsblind er godt siger modparten. Tortur helbreder ingen siger sagsøgeren. Sagsøgeren beder staten holde op med at påstå, at man jævnfør psykiatrilovens ordlyd, tvangsindlægger mennesker eller mænd med udsigten til helbredelse. Det er grov vildledning ifølge Dansk Folkeparti, som siger tvang helbreder ingen. Man skal være sindssyg ifølge lægerne for at komme på den lukkede afdeling, men derudover skal man også have gjort noget. F.eks. har jeg diskrimineret Statsfeminismen, fordi hendes skød buldner af betændelse. En overlæge siger til mig, som jeg har optaget på bånd med skjult mikrofon, at hvis jeg bare kunne holde op med at sende s til det politiske system og diverse psykiatere, så kunne jeg sagtens, for deres skyld, gå derhjemme og være skingerende hammerende sindssyg uden at komme i tvangsbehandling. Noget man skal tænke over. 4

5 Landsretten har tilsyneladende både afgjort en konkret sag og en generel sag, men det vides ikke thi dommen er skrevet uklart og utydeligt og kan let misforstås. Sagsøgeren har kun rejst en generel sag og er ikke interesseret i den konkrete sag afgjort, som er, at sagsøgeren er afgjort ved byretsdom til at være sindssyg, og derfor skal søges helbredt efter psykiatriloven ved frihedsberøvelse og tvangsmedicinering. Jeg bor på en hemmelig adresse og er senest flygtet fra den lukkede afdeling. Modparten sendte sin tvangsforanstaltning efter mig , og De fandt mig ikke. Politiet ringede 14 dage senere og spurgte hvor jeg bor henne. Jeg har folkeregisteradresse hos mine forældre. De sagde rundt omkring. Deres problem er, at jeg ikke har gjort noget ulovligt. Jeg er blevet falsk anmeldt for dødstrusler et hav af gange (deres trick) og politiet har forsøgt at rejse en sigtelse officielt senest for dødstrusler (bluff) mod Formanden for Patientklagenævnet i Region Hovedstaden. Uden held og nu nægter politiet at give mig aktindsigt, fordi de truer (bluff) med at rejse sagen igen. De Politibetjente der møder op på min adresse er ubegavede fordi nogen ikke fortæller dem sandheden. Det er for dårligt og rigtig dumt mod disse tjenestefolk, der virkelig blot forsøger at gøre deres bedste. De truer og det selvom jeg har fået besked tre gange nu, at der ingen sigtelse bliver. De ved det ikke fordi nogen holder dem for nar. Herunder har min advokat Karen Damgaard fra Frederikssund Advokaterne fået denne besked. Det er krig. Jeg siger Formanden for Patientklagenævnet er en løgner og en menneskeretsforbryder. Politik er en fortsættelse af krigen med andre midler. Vi er dødsfjender! De kan ikke rejse en sag om freds- og ærekrænkelser. Thi det er sandheden jeg truer dem med, så i stedet for vil de tvangsforanstalte mig alene for min helbredelses skyld. Det fremgår af Ekstrakten side 28, læs nedenfor om årsagen til tvangsindlæggelsen markeret med gult. Overlæge Pernille Helmbæk vil på den lukkede afdeling og under torturlignende forhold i perioden til have at jeg skulle indrømme min forbrydelse. Min forbrydelse sende svært tankeforstyrrende truende mails til div. psykiatere, således at hun da bare lige kunne ringe til politiet for mig. På den måde ville jeg slippe billigt for at fremsætte strafbare dødstrusler lokkede hun. Så kunne jeg få en behandlingsdom hos hende. Mine pårørende kan bevidne det thi hun spurgte flere gange og forslog flere gange at hun kunne tage kontakt til politiet. Hvorfor blander overlægen sig i en straffesag? 5

6 Jeg tog flugten ved første givne lejlighed. Det står nedenfor og er taget fra min patientjournal. De jager mig officielt fordi de siger jeg lider af medicinsvigt. Jeg siger det er fordi jeg ytrer mig. Det er i strid med FN s Handicapkonvention artikel 17, som FN s Højkommissær har sagt til Staten Danmark, betyder, at man ikke må tvangsmedicinere sindssyge mennesker, fordi de har krav på respekt på lige fod med andre. 6

7 Dommen ankes som sagt. Nedenfor ses Ekstraktens side 33. Modparten har skrevet en udtalelse om sagsøgeren , som anvendtes til dom i Byretten. Deres professionelle vurdering er, at jeg skal tvangsforanstaltes og tvangsmedicineres fordi jeg skriver trusselsbreve. Problemet er, at de ikke kan sigte for det. Jeg siger de skal sigte mine trusselsbreve for injurier. Det nægter de thi så ville de skulle tage indholdet seriøst på en anden måde. Jeg fører et godt sandhedsbevis og har udarbejdet det efter samme videnskabsfilosofi som Straffeloven er grundlagt på. Nordsjællands Politi i sagen (nyttig idiot som tydeligvis udnyttes af modparten) ved ikke Politiet har en videnskabsteori, som også kan bruges til gennemskue, hvornår politiet lyver. Det er ikke injurier at udråbe Pernille Helmbæk til nazi-so med reklamer. Nazister har en totalitærtankegang. Fredsog ærekrænkelser virker og det er en lovlig måde at søge slå hende ihjel på. Jeg ved hun skal dø af skam. Og jeg ved hvordan uden at man skal gå i fængsel for det eller lyve om det. Højesteret skal blot dømme hendes teori og praksis til at være tortur, som FN siger. Så falder hendes ansigt af. Hun har løget stygt og sagt til alle dem hun kender, at hun helbreder mennesker i tvang med stor succes. Mennesket er ikke hendes stærke side. Det mentale er mentalt. Mennesket er snare en psykologi. Hvis hun bliver dømt for tortur, så får hun helt naturligt selvmordstanker. Jeg betragter hende som en psykologi som kan ødelægges med systemets egen taktik her benævnt Psychic Attacks. Som et eksempel på hvad man gerne gør for at få magt over sine patienter citat Patientjournal Notat: "Personalet beskriver, hvordan patienten i forbindelse med fjernsynsudsendelse "Kongekabalen" bliver tiltagende inddraget i denne med urolig adfærd, storhedsforestillinger, hurtigkørende og endvidere bliver seksuelt grænseoverskridende, idet han vil onanere under udsendelsen. Kan tales til ro, men på denne baggrund synes der endnu utilstrækkelig effekt af given behandling. Litarex er senest øget den Endvidere er der taget kontrol blodprøver i dag.", citat slut, Overlæge Pernille Helmbæk. Sagen er, at hun ikke kan slippe mig ud, selvom personalerne undrer sig thi jeg er så sød og roser dem hele dagen lang til skyerne. Jeg slikker røv på dem 24/7 for at slippe ud. F.eks. tager jeg frivilligt medicin og fortæller efter bare én uge at medicinen virker og at det er så fantastisk. Overlæge Pernille Helmbæk er meget mistroisk og tror ikke rigtig på mig og med god grund. Jeg opfører mig selv 7

8 pænere end mange af plejerne som også bare regner mig og de andre for lort. Vi er jo blot nogen de skal aflive. De regner os for lort fordi de kan og fordi deres leder behandler os som lort. De kan gøre alt imod os uden at de kan straffes for det citat: "Den indlagte fastholdes.. Undersøgelsen fra Justitsministeriets forskningskontor viser desuden, at en stor del af behandlingsdommene idømmes som følge af forhold, som er begået, mens den psykisk syge allerede var indlagt. Det er oftest som følge af vold eller trusler mod personalet.", Skab ny reform for behandlingsdomme avisen Information 7. maj Overlægen forsøger gerne at provokere mig til at gøre noget dumt. Der skal ikke så meget til, så får man en behandlingsdom under et ophold på den lukkede afdeling. Alle vidner på den lukkede afdeling er inhabile og dækker over hinanden og ingen tror på den stakkels patient, som presses og presses, og som i afmagt kommer til at skubbe til dem. Et skub er nok. Overlæge Pernille Helmbæk skriver noget, som kan begrunde fortsat tvangstilbagehold, samtidig så spekulerer hun i at det skal få mig til at gå amok, så jeg kan få en behandlingsdom. Hun ved godt at jeg af hele mit hjerte ville stikke hende ihjel, hvis jeg måtte. Jeg har sagt det mange gange til at hende. Alle jeg kender fra den lukkede afdeling ville stikke hende ihjel, hvis de måtte gå straffri for det. Hvilken jøde ville ikke i tvangstilbagehold stikke dødslægen i Auschwitz ihjel, hvis de måtte for de andre nazister? Citat: Over halvdelen af psykiaterne på landets sygehuse udsættes for trusler på jobbet. Dødstrusler og overfald er ikke sjældne i psykiatrien.., citat slut, Flere overlæge trues af psykisk syge, avisen BT, 5. oktober Det er løgn jeg har onaneret foran de andre på den lukkede afdeling. Det gør mig selvfølgelig rasende. Overlæge Pernille Helmbæk er faktisk forpligtet til at vide besked om FN s Torturkonvention. Hun har fået læst højt af FN-rapporten og modtaget den mange gange af mig og har bare smidt den i skraldespanden. Hun griner bare og siger jeg er svært tankeforstyrret. Hun lader mig vide gennem linjerne, at hvis jeg ikke holder kæft om de menneskerettigheder, så kommer jeg ikke ud. Hun siger det ikke passer hvad FN siger, men vil ej give mig sit svar på skrift. Hendes kollega Overlæge Inger Ros én anden overlæge siger det samme og vil ej give mig sit svar på skrift. Overlæge Inger Ros siger, at hun ikke kan krænke en FN-konvention, som hun personligt ikke føler sig underlagt. Overlæge Inger Ros har sagsøgeren optaget med skjult mikrofon. Lægesamtaler på den lukkede afdeling og Samtalerne ligger på YouTube. Hun ser dum ud. Det affødte følgende reaktion fordi optagelserne kommer frem i Googlesøgninger, når man søger på deres navne. Overlæge Inger Ros stod for at modtage min skriftlige klage om det principielle menneskeretslige spørgsmål, det handler samtalerne om, som leder til Patientklagenævnsmødet og som danner baggrund for retssagen. Det skete til tvangssamtaler på den lukkede afdeling og Overlæge Inger Ros rev mit spørgsmål vedlagt klagen i stykker, (smed væk da jeg ikke så det, som om jeg var ét lille barn), således at man holdt Patientklagenævnsmøde uden at skrive al lovstoffet skrevet, som afgørelsens tekst i Patientklagenævnet henviser til, ifølge patienten, er i strid med FN s Handicapkonvention. 8

9 Nedenfor er fra Ekstrakten side 17. Der er sat kryds i bemærkninger af Patientrådgiveren, som har skrevet noget. Man kan ane en tekst spørgsmål til overlægen. Spørgsmål krænker du FN s Handicapkonvention JA eller NEJ vedlagt klagen til Patientklagenævnet. Ved ikke om man krænker konventionen er uetisk thi overlægen er specialist i tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse. Specialister ved mere end alle. I Byretten var dette således helt ny viden for dommeren. Afgørelsens tekst fra Patientklagenævnsmødet er dokumenteret i Ekstrakten side 7. Overlæge Inger Ros vil ikke dømmes for tortur og bryder sig generelt ikke om det jeg siger. Så hun skriver om vores to lægesamtaler , som leder til Patientklagenævnsmøde, citat: Pt. har igennem hele indlæggelsen været yderst kværulerende og diskussionslysten. Har fremtrådt paranoid og tankeforstyrret og taler i et væk om div. lovgivninger, dvs. nødværgeparagraf, menneskerettigheder og psykiatriloven. Patienten ser flere argumenter imod tvangsindlæggelse og tvangsmedicinering, citat slut, Ekstrakten side 31 nederst på siden. I gennem hele indlæggelsen betyder to lægesamtaler fordelt over fire dage. Jeg bliver tvangsforanstaltet og flygter med en stige og fanges igen

10 Selvfølgelig bekræfter overlægerne hinandens lægeerklæringer i ét væk. De vil ikke dømmes for tortur. Den generelle sag gælder alle overlæger med personligt ansvar for den lukkede afdeling. De andre overlæger ved ikke bedre og skal ikke straffes i juridisk forstand. Overlæger med personligt ansvar for den lukkede afdeling er fuldstændig ligeglad med alle patienters helbred. De er sikkert begyndt godt, men har ikke sagt noget i tide om FN s Torturkonvention og nu sidder de i saksen. De arbejder for en dødslejr øv. De er nød til at fortsætte som intet er hændt ellers blive de opdaget og mister deres levebrød, som tvangsbehandler. Alle bør kunne indse, at det farver deres vurdering og at de ikke fremlægger deres sande agenda. Endvidere er det kommet bevis for at sagsøgeren ej heller er sindssyg ifølge to nye læger i sagen, som man ikke har haft talt med bag nedrullede gardiner. Søren Mikkelsen er psykisk syg. Det sagde min Advokat Karen Damgaard ikke. Overlæge Pernille Helmbæk som mødte op i Byretten ville have mig tvangsforanstaltet. Min advokat har forklaret mig thi jeg var ikke til stede på retsmøde i Byretten, at hun sagde modparten regnede mig for sindssyg, og derfor var jeg i situationen dækket af FN s Handicapkonvention. Og hun forklarede at jeg boede under jorden fordi jeg ikke vil have mere tortur. Byretsdommeren skriver ikke FN s Torturkonvention i dommen, så man kan forstå det. Hvis det havde været fair havde han skrevet f.eks... Søren Mikkelsens Advokat fremlagde et bilag fra FN s Special Rapporteur angående tortur. Tvangsbehandlingen modtaget er tortur ifølge FN, tortur er defineret ved FN s Torturkonvention. Søren Mikkelsen bor under jorden fordi han frygter for tortur. Det er grov vildledning fra modpartens side, som påvirker dommeren. Dommeren får første præsenteret striden med FN s konventioner på selve retsmødet. Det gøres så, at ingen forstår at jeg er mere end blot paranoid skizofreni, ude af trit med virkeligheden. Overlægerne har bildt sig selv ind, at de bestemmer hvad virkeligheden er for noget. Det farligt at tro verden blot er én idé man selv laver fordi man har magten. Etisk Råd (2012) omtaler bogen Etik i psykiatrien af Psykiater Hans Adserballe (1997). Psykiater Hans Adserballe skrev at begrebet sindssyg er overlægens ejendom og at overlægen på den måde bestemmer hvad virkeligheden er for noget citat: Begrebet (sindssyg) blev forklaret på traditionel vis med svigtende virkelighedsopfattelse som et kardinalt symptom, der kaldte på paternalistisk (formynderisk) præget beskyttelse. I realiteten bliver således psykiatriens opfattelse af virkeligheden afgørende en illustration af begrebets svaghed med støtte til den påstand, at abnormitetsbegreber er psykiaterens ejendom., citat slut. bibliotek/misc/2012/psykiatri-og-tvang-i-en-juridisk-kontekst.ashx 10

11 Ifølge modparten ovenfor, læs side 31 i Ekstrakten, skal jeg snare uskadeliggøres med en høj dosis medicin og lang indlæggelse indtil min krop og psyke ikke kan mere. Indtil de har knækket mig med psykiatrisk tortur eller tvangsbehandlet mig med god effekt. Der er patienter de ikke kan knække bare sådan og i afmagt slår de dem ihjel. Nogen siger, de kommer til at slå dem ihjel. Men hvorfor ikke med fuldt overlæg? Det er ikke kun nyttige idioter. Overlægerne har også specialister på staben, som har blæret sig med i offentligheden, at de ved hvordan de slår sådan én som mig ihjel uden at det kan ses, og bemærk, at historikken viser de ikke kan straffes for at slå mig ihjel, og det at kun er mig, der kan straffes. Det forlyder, at man af en dom af 26. juni 2013 kan læse, at en kollegaer til den sagsøgte har blæret sig med, at han ved, hvordan man slår en person ihjel, uden, at det kan ses. En anden kritiker ødelagt psykisk og fysisk af modparten skriver i afmagt citat: Den 7. januar 2014 vil retten være sat for første gang. Nemlig i den nyoprettede Nødværgedomstol, som en gruppe borgere har nedsat i desperation over, at psykiatrien har oprettet en stat i staten, hvor alle love er sat ud af kraft, således at de frit kan gøre mod mennesker, hvad de har lyst til. I en dom af 26. juni 2013 kan man på side 12 læse, at en psykiater har blæret sig med, at han ved, hvordan man slår en person ihjel uden at det kan ses. Den slags er det også tilladt for psykiatrien at forlyste sig med uden at der vanker straf, som der ville gøre for alle andre seriemordere. Og mange bliver myrdet i psykiatrien. Faktisk er det helt umuligt at danne sig et indtryk af, hvor mange der er tale om, da der fuskes enormt i statistikker, Citat slut. Skrevet af journalist og forfatter Elsebeth Halckendorff. Udgivet og online: Til sidst så gider de bare ikke mere og så slår de kritikeren ihjel. Kritikeren bliver ved med at brokke sig og de bliver ved at skrue op for medicinen, for at han skal være rolig og i værste fald dør han. En af os skal dø. Jeg forsøger, at slå dem ihjel med retssag og onde rygter, de søger at slå mig ihjel med psykiatrisk tortur. Hvis deres jobs forsvinder pga. sagen om FN s Torturkonvention, så mister de alt, herunder også deres muligheder for at få et nyt job. Eller det bliver svært og thi man bør kunne rejse en straffesag med henvisning til den generelle sag vundet i Højesteret. En masse pårørende hvis kære er døde i psykiatrien vil tage hævn. Jeg har talt med mange. 11

12 Klinikchefen har sørget for gule papirer til mig sammen med Vicedirektøren i Region Hovedstadens Psykiatri på internt møde Det fremgår af Ekstrakten side 30. Disse to har en historik i overmedicinering uden lige. Den viser, at de er dygtige og har erfaring og færdigheder til at slå brokhoveder ihjel uden at det kan ses. Det fremgår af Ekstrakten side 30, at modparten snare har bestilt et slags hit, mord på møde ved Klinikchef Henrik Søltoft Jensen og Vicedirektør Peter Treufeldt i Region Hovedstadens Psykiatri. Patientens kommunikation med diverse psykiater i Region Hovedstadens Psykiatri skal stoppe. Klinikchefen er deres Politijurist, som har kontakten med Politiet og han vurderer at de ikke kan få mig lige sådan med Straffeloven. Så de må gøre noget andet nu. Dels vil de forsøge under torturlignende forhold at indhente én tilståelse. Jeg er i situationen under anklage for dødstrusler fremsendt på s til Formanden for Patientklagenævnet. Det blev nævnt i indledning. Klinikchefen og Vicedirektøren er et team, der sætter ind, når overlægerne ikke magter opgaven. Klinikchefen har været stærkt involveret i f.eks. Glostrupsagen kendt fra dagspressen. Klinikchefen er ekspert i sagen om overmedicinering, som Vicedirektør Peter Treufeldt, dækker over, så længe det tager at lukke munden på kritikerne. En stor dosis medicin gør underværker og er slet ikke umulig til trods for massiv kritik. Citat om deres magtmisbrug: Psykiatrichef lod overmedicinering fortsætte. Vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri har fået påtale for at hemmeligholde overmedicinering og for at undlade at handle. I mere end to en halv måned vidste direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri, at der foregik massiv overmedicinering af patienter på de psykiatriske centre i hovedstaden, uden at gribe ind...vicedirektør påtager sig»det fulde ansvar«psykiatriens vicedirektør, Peter Treufeldt, har ifølge redegørelsen påtaget sig»det fulde ansvar«, citat slut. Psykiatrichef lod overmedicinering fortsætte - bragt i avisen Politiken Personligt ved jeg ikke hvordan det skal gøres, men noget tyder på, at der i psykiatrien eksperimenteres med polyfarmaci (en kombination af flere typer medicin) slår allerflest ihjel viser undersøgelser. Polyfarmaci forøger risikoen for dødsfald. Ovenfor er fra artiklen Psykiatrien på Vildspor bragt i avisen Information 27. september Som en følge heraf er det mystisk at sagsøgerens egen læge (modpartens redskab) bestiller ny stærk medicin mod lungebetændelse til sagsøgeren uden at vi har på noget tidspunkt har mødt hinanden eller bare talt sammen i telefonen eller at sagsøgeren på noget tidspunkt i sit liv har lidt af lungebetændelse. Læs det næste side. Det står i sagsøgerens sygejournal fundet online på e-journal 12

13 Jeg har bedt om aktindsigt per Bemærk de ved jeg ryger 20 cigaretter om dagen. Lungebetændelse lyder troværdigt. Bemærk at jeg hele år 2014 kun har været på flugt fra Lægehuset Lundevej

14 Jeg er farlig for disse menneskeretsforbrydere, men menneskeretsforbryderne kan ikke give mig en behandlingsdom for at true dem med sandheden. Dømt for tortur i Højesteret er dårlig mor og lig med selvmord. Det er det overlæge Inger Ros er bange for. Dels pønser hun på i forlængelse af Klinikchefens briefing, at jeg skal være farlig og have en behandlingsdom, så jeg aldrig mere kan skrive til dem. Så jeg altid vil være i lommen på dem. Så de kan kontrollere min ytringsfrihed. Man kan ikke køre lidt overfor rødt i sin bil, hvis stopsignalet ej var grønt eller gult, men rødt. Enten kører man overfor rødt eller også gør man ikke. Enten skal man have en bøde for at køre overfor rødt af politiet eller også skal man ikke. Enten er jeg indlagt på gule papirer af helbredsmæssig grunde eller også er jeg indlagt på røde papirer grundet farlighed. Overlæge Inger Ros afkrydsning er useriøs eller også dækker hun over noget. Overlæge Inger Ros afkrydsning er typisk amoralsk. Hun afkrydser som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse svarer. Hun gør det for at hun i det senere eventuelt kan misbruge det til at udskrive røde papirer. Idioten ved godt at sagsøgeren er specialist i retorisk argumentation og er uddannet af historisk socialiseret institution til krig mod Danmarks stat af den svenske stat. Hun benægter det blot. Hun benægter at hun blot underholder begge sider af spørgsmålet farlig eller ufarlig uden at tage stilling. Det hedder sig at lægen fra Københavns Universitet i 14

15 Svenskekrigene argumenterede for at de svenske soldater var sindssyge foran alle svenskernes soldater. Det gjorde lægen jo i bedste mening thi lægen var bekymret for alle mennesker selv fjenden. Overlægen Inger Ros afkrydsning kan bruges moralsk og amoralsk på én og samme tid. Det er nemmere at argumentere for røde papir til en måske farlig person (Gul/Rød) end til en ufarlig person (Gul). Jeg har hidtil haft status af Gul mange 300 dage i træk i tvang fordelt over 3 år med masser af politianmeldelser for dødstrusler for nøjagtig det samme. Hvorfor er jeg først farlig nu? Er det mon fordi jeg angriber dem i stedet for at angribe nogle andre? I det mindste burde Politiet kunne forstå denne logik med at man ikke kan køre lidt overfor rødt, men det gør de ikke. Jeg tror deres håndlanger i Politiet lyver eller føres bag lyset af Klinikchefen som også kalder sig selv for Politijurist. Det vides ikke. Det bør Politiet kunne finde ud af. Klinikchef Henrik Søltoft Jensen anmelder igen. Det er på den måde man straffes uden at komme foran én dommer. De finder på noget, hvis de vil straffe nogen. Henrik Søltoft Jensen skriver de gule papirer under og har sagt til politiet i min analyse, at han mener jeg vil slå Formanden for Patientklagenævnet ihjel hans adfærd indebærer risiko for andres helbred. På dette tidspunkt har jeg endnu ikke fået en henvendelse i sagen om dødstrusler mod Formanden for Patientklagenævnet. Jeg fremsatte truslen september 2013 på . Så det er pisset ud i sneen, hvad truslen går ud på. Så de ikke kan lave om på mine ord eller for den sags skyld datoen jeg har fremsendt min . Hvorfor er Politiet så længe om at henvende sig til en potentiel farlig person? Jeg optager dem altid på bånd, hvis jeg skal ringe til dem, ellers risikerer jeg en politianmeldelse og en behandlingsdom for dødstrusler. Hvis vi står foran en dommer og det blot er ord mod ord, så taber jeg, medmindre jeg kan føre bevis. Eller har Formanden for Patientklagenævnet blot aftalt med Henrik Søltoft Jensen at vente lidt. Hvad siger Politiet? Men det vides ikke thi politiet nægter mig aktindsigt i sagen om deres sigtelse for overtrædelse af Straffeloven adresseret til mig og dateret Hvis der er foregået noget vi ikke må vide bag nedrullede gardiner, så bør der stå noget om det der. Det jeg hentyder til det er, at Politiet først vælger at anklage mig på et tidspunkt hvor de føler sig helt sikker på, at de har mig (lukket afdeling). De når det ikke første gang thi jeg flygter efter bare fire dage med hjælp udefra med en stige. Bemærk Grundloven som siger, at enhver der anholdes, skal indenfor 24 timer stilles foran en dommer. Hvis den anholdte ikke straks sættes på fri fod, skal dommeren snarest muligt og senest inden tre dage, 15

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom en sygdom i hjernen - som giver en række karakteristiske symptomer: hallucinationer, vrangforestillinger, forstyrret tænkning og tab af færdigheder med

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Socialpædag oger får trusler og tæsk

Socialpædag oger får trusler og tæsk Politiken, 8. juni 2013 Socialpædag oger får trusler og tæsk Mens socialpædagogerne klager over vold på jobbet, er fagfolk bange for et stigende antal politianmeldelser af, hvad de ser som fejlbehandlede

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine 2.0 Mediedækning Der er skrevet rigtig meget om angst, og derfor har det været nødvendigt for os at afgrænse vores søgning om emnet virkelig meget for at kunne overskue materialet. Vi har taget udgangspunkt

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden.

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED INDHOLD FORORD............................. 15 KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED 1.1 Indledning.......................... 17 1.2 Grundrettigheder....................... 18 1.2.1 Konventioner og

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

CYBERHUS 11. MARTS 2015

CYBERHUS 11. MARTS 2015 CYBERHUS 11. MARTS 2015 PROGRAM v. Nicolai Køster, Rådgivningsfaglig medarbejder, daglig ansvarlig for Livsliniens Net- og Chatrådgivning Livsliniens holdning til selvmord Definition og lovgivning omkring

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet Beslutningsforslag nr. B 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Eigil Andersen (SF), Holger K. Nielsen (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Pernille Skipper

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Skizofreni Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Epidemiologi 1 ud af 100 personer udvikler skizofreni 25.000 i DK 500 nye hvert år Debut oftest i 18-25 års alderen Starter 3 år tidligere

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Vejledning til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Vejledning til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Vejledning til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil.

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. 20.07.12/PV Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. Per Vendsborg (1), Johanne Bratbo (2), Anders Dannevang (2), Julie

Læs mere