DTU Fødevareinstituttet. Notat. Ernæringsfaglig vurdering af mærkningsordningen Nutri-Score

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DTU Fødevareinstituttet. Notat. Ernæringsfaglig vurdering af mærkningsordningen Nutri-Score"

Transkript

1 DTU Fødevareinstituttet Notat Ernærinsfali vurderin af mærkninsordninen Nutri-

2 Ernærinsfali vurderin af mærkninsordninen Nutri- Heddie Mejborn o Anja Pia Biltoft-Jensen Copyriht: DTU Fødevareinstituttet Foto: Nutri- team, Santé publique, France ISBN: Notatet findes på Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Kemitorvet 2800 Lynby

3 Ernærinsfali vurderin af mærkninsordninen Nutri- Fødevarestyrelsen har bedt DTU Fødevareinstituttet om en ernærinsfali vurderin af, om Nutri- mærkninsordninen kan understøtte det sundere val i forhold til de officielle kostråd. Konklusion Nutri- (NS) kan ikke hjælpe forbruerne med at sammensætte en sund kost eller med at vurdere, hvor meet af de enkelte fødevarer der er plads til i en sund kost, o NS kan derfor ikke hjælpe forbruerne med at føle kostrådet om at spise varieret o ikke for meet. NS kan sættes på stort set alle typer af fødevarer. Da det er et across-the-board mærke (do med visse modifikationer for ost, olier/fedt o drikkevarer), kan det anvendes til at sammenline mellem fødevarekateorier. NS er i overensstemmelse med kostrådet om at spise frut o mane røntsaer, fordi uforarbejdet frut o rønt, bælplanter o nødder o sammensatte fødevarer med højt indhold af frut o rønt, bælplanter o nødder vil få en favorabel NS. Afhæni af sukker- o fiberindhold vil tørret frut kunne få den næstmest favorable NS, hvilket ikke er i overensstemmelse med kostrådet, da tørret frut ikke tæller med i seks-om-daen. Hvis juice anvendes som inrediens, betrates det som frisk frut, hvilket kan være i konflikt med kostrådet om at spise 6 om daen, hvor juice maximalt kan tælle som én. NS for ferske fisk er i overensstemmelse med kostrådet om at spise mere fisk, men forarbejdede fiskeprodukter med højt saltindhold eller højt indhold af tilsatte mættede fedtsyrer eller sukker får ikke-favorable NS (ul o orane), hvilket er i overensstemmelse med kostrådene om at spise mad med mindre salt, at spise mindre mættet fedt o at spise mindre sukker. Fuldkorn indår ikke i bereninen af NS, så NS kan ikke hjælpe forbruerne til at føle kostrådet om at væle fuldkorn, fordi raffinerede cerealieprodukter ofte vil få samme favorable NS som fuldkornsprodukter. NS skelner mellem kød o kødprodukter med forskellit indhold af mættede fedtsyrer, ikke totalfedt, hvorfor NS kan ive en lidt anden vurderin end nølehulsmærket. NS kan være en hjælp til at væle kød med lavt indhold af mættede fedtsyrer, men ikke nødvendivis det mest mare kød. På rund af saltindholdet vil mane forarbejdede kødprodukter få ikke-favorable NS, hvilket er i overensstemmelse med kostrådet om at spise mad med mindre salt. NS kan do odt brues til at skelne de mest salte forarbejdede kødprodukter fra de mindre salte. Fede forarbejdede kødprodukter vil lieledes få ikke-favorable NS. Med NS skelnes mellem fede o mare mejeriprodukter, men rænsen år et andet sted end for nølehulsmærket, både for mælkeprodukter o ost. Med NS brues samme kriterier for mælkeprodukter, der er berenet til at drikke, o produkter der spises med ske. Da ost har et højt indhold af salt o mættede fedtsyrer, kan ost ikke få de mest favorable NS (rønne), men NS vil kunne brues til at skelne de mareste oste fra mere fedtholdie oste, hvis der ikke tilsættes ekstra salt til de mare oste som smaskompensation for det lave fedtindhold. Salt indår som en ikke-favorabel komponent i bereninen af NS for alle typer fødevarer o kan derved hjælpe forbruerne med at spise mad med mindre salt. Totalsukker indår som ikke-favorabel komponent i bereninen af NS for alle typer fødevarer. Naturlit forekommende sukker i mælkeprodukter modrenes af den favorable komponent protein, o naturlit forekommende sukker i frut modrenes af frutindholdet, så bee typer fødevarer vil allievel få favorable NS. I princippet vil det derfor være tilsat sukker, som væter ikke-favorabelt i berenin af NS, o NS vil være en hjælp for forbruerne til at spise mindre tilsat sukker. En fødevare med kunstie sødestoffer vil få en mere favorabel NS end en tilsvarende fødevare med sukker. 1

4 NS kan hjælpe forbruerne med at føle kostrådet om at drikke vand, når forbrueren køber drikkevarer. Læskedrikke med kunstie sødestoffer vil få den næstmest favorable NS, hvilket ikke er i overensstemmelse med nyere forsknin, som viser sundhedsmæssie risici associeret med indta af den type produkter. Usikkerhedsvurderin Vurderinen er foretaet på barund af bereninseksempler, der er relateret til de officielle danske kostråd. Bereninerne omfatter derfor især de fødevarerupper, som nævnes i kostrådene, mens visse typer fødevarer, herunder fx færdiretter o andre sammensatte fødevarer, indår i meet berænset omfan i vurderinen på rund af manlende data for sådanne fødevarers nærinsindhold. Det påvirker sikkerheden af vurderinen. Om Nutri- Nutri- (NS) er oprindeli udviklet af den enelske Food Standards Aency (Rayner et al. 2005), o blev i marts 2017 valt af den franske reerin som det ernærinsprofilerinssystem, man skal anvende på fødevarer, der sæles i Frankri. NS kan anvendes på alle typer fødevarer, do anbefales det ikke på fødevarer til spæd- o småbørn, fødevarer til særli medicinske formål o måltidserstatniner til vætkontrol. Produkter, som ikke er omfattet af reler for tvunen nærinsdeklaration, er ikke omfattet af NS, men det fremår ikke af vejledninen, at det ikke vil være tilladt at brue NS på disse produkter (Nutri- FAQ). Drikkevarer med mere end 1,2% alkohol kan ikke bære NS-mærket; det samme ælder kosttilskud. Ud over at hjælpe forbruerne med at væle fødevarer af høj ernærinsmæssi kvalitet, så er formålet at tilskynde/opmuntre producenterne til at forbedre den ernærinsmæssie kvalitet af deres produkter o at hjælpe sundhedsprofessionelle med at ive ernærinsvejlednin ( NS er siden blevet implementeret i andre europæiske lande. NS er et pointsystem, der berenes på rundla af fødevarens indhold per 100 af visse inredienser (fødevarer), eneri o nærinsstoffer. n (antal point) omsættes til en bostav- o farvekode (fiur 1), som sættes på fødevaren. Eneriindhold o nole nærinsstoffer (sukker, mættede fedtsyrer o natrium) tæller som ikke-favorable point, mens andre (fibre o protein) samt indholdet af frut, rønt, bælplanter, nødder o visse olier (olivenolie, rapsolie, valnøddeolie) tæller som favorable point. Fiur 1. Nutri- mærket. Afhæni af hvor mane point en fødevare opnår i scorinssystemet, tildeles den en score som omsættes til en af de fem farver/bostaver som vist i fiuren. Hvis en fødevareproducent ønsker at anvende NS, så skal mærket sættes på alle varer inden for en mærkevare ( brand ), hvor der er krav om nærinsdeklaration. Producenterne kan altså ikke væle udelukkende at sætte mærket på produkter, som får en favorabel score. I modsætnin til nølehulsmærket, der er et positivt mærke, sender Nutri--mærket et mere blandet/komplekst budskab. NS viser fem kasser med bostaver o farver, der spænder fra A-mørkerøn på produkter med den bedste enerelle ernærinskvalitet til E-rød på produkter med den mindst ode enerelle 2

5 ernærinskvalitet. Det er måske nemt for forbruerne at forstå yderpunkterne, men det kan være mere komplekst med de tre midtpunkter. Det aspekt indår ikke i vores vurderin. Da NS er et across-the-board mærke (do med visse modifikationer for ost, olier/fedt o drikkevarer) kan det anvendes til at sammenline mellem fødevarekateorier. Indlednin De ti officielle kostråd kan hjælpe danskerne med at spise sundere. Fødevarer med nølehulsmærket lever bl.a. op til et eller flere krav for indhold af fedt, sukker, salt eller kostfibre o kan øre det nemt at væle sundere o dermed føle de officielle kostråd i hverdaen ( I nole europæiske lande har man indført en anden mærkninsordnin, Nutri-, som hjælp til forbruerne til at sammenline den ernærinsmæssie kvalitet af fødevarer. For at undersøe hvordan NS kan understøtte forbruernes val af sunde fødevarer, der er i overensstemmelse med de officielle danske kostråd, har vi dels sammenlinet, hvordan en række fødevarer vil kunne mærkes med henholdsvis NS o Nølehul, o dels vurderet kriterierne for NS i forhold til en sund dansk kost. Metode NS er berenet ved hjælp af bereninsredskabet, som er tilænelit på de beliske myndiheders hjemmeside ( For forskellie fødevarerupper, der er relevante i forhold til kostrådene, er det undersøt, hvilken NS de kan få, o om de opfylder kriterierne for nølehulsmærket. Data fra Fødevaredatabanken, o data for nølehulsmærkede produkter, der er indsamlet i forbindelse med projektet Potentiel ernærinsmæssi effekt af at spise nølehulsmærkede produkter (Biltoft-Jensen et al. 2019) er anvendt som eksempler. Resultater Vurderin af anvendeliheden af NS o Nølehul i relation til de ti kostråd. Spis varieret, ikke for meet o vær fysisk aktiv Det kostråd kan hverken NS eller nølehulsmærket hjælpe forbruerne med. Inen af mærkerne kan hjælpe forbruerne med at sammensætte en sund kost, kun med at væle sunde/sundere enkeltfødevarer. Mærkerne kan heller ikke hjælpe forbruerne med at vurdere, hvor meet af de enkelte fødevarer, det vil være passende at spise i en sund kost. Spis frut o mane røntsaer NS kan være en hjælp for forbruerne til at væle fødevarer med højt indhold af frut, rønt, bælplanter o nødder. Intakt o minimalt forarbejdet frut, røntsaer o bælplanter, men ikke krydderurter, er en af de favorable parametre i NS, do kun hvis indholdet i en sammensat fødevare er over 40%. Hvis indholdet er <40%, så ives 0 point for frut, rønt, bælplanter o nødder. Max point (5) ives for >80% frut, røntsaer, bælplanter eller nødder i en fødevare. Oliven, svampe, tan o aler tæller som røntsaer. Kartofler o andre knolde, quinoa o olierie frø (fx solsikkefrø o hørfrø) tæller ikke som røntsaer, når de indår som inredienser i en sammensat fødevare, men hvis fx kartofler udør hele fødevaren, får de NS A-mørkerøn, selv om de tæller med 0 for komponenten frut, rønt, bælplanter o nødder. Rodfruter tæller som røntsaer. Uforarbejdet eller varmebehandlet frut o bær kan mærkes med Nølehul. Det samme ælder røntsaer, krydderurter o bælplanter undtaen jordnødder (der tæller som nødder). Grøntsaer o bælplanter kan desuden være forarbejdede, men så er der krav til indhold af fedt, mættede fedtsyrer, sukkerarter o salt. Til 3

6 nølehulsmærket er der kriterier for mindsteindhold af frut eller rønt i visse kateorier af sammensatte fødevarer o færdiretter. I nole typer færdiretter er kravet mindst 25%, mens kravet er højere (mindst 50%) for andre typer færdiretter. Oliven, svampe, tan o aler tæller ikke som røntsaer o kan ikke nølehulsmærkes. Juice, men ikke juicekoncentrat, af frut o rønt (inkl. den væske der findes i kokosnødder) tæller som 100% frut o rønt i komponenten frut, rønt, bælplanter o nødder i bereniner af NS for sammensatte fødevarer. Sukkerindholdet i juicen vil indå som ikke-favorabel komponent i bereninen på samme måde som for frisk frut. Som det ses af tabel 1 kan en frutrød med 45% frut, heraf 5% fra juice, få NS B-lyserøn. Når juice udør hele fødevaren, er den omfattet af NS-bereninen for drikkevarer, o så vil fx æblejuice o appelsinjuice få NS C-ul. Juice kan ikke mærkes med Nølehul. Sukkerarter fra juice tæller som tilsat sukker, når juice indår som inrediens i en sammensat fødevare. NS-frutbidraet fra juice i sammensatte fødevarer kan være i konflikt med kostrådet om at spise 6 om daen, hvor juice kun tæller for én af de 6 om daen, selv om man drikker flere las ( Nødder tæller med i komponenten frut, rønt, bælplanter o nødder i bereniner af NS for sammensatte fødevarer. Nøddernes indhold af mættede fedtsyrer indår som en ikke-favorabel komponent i NS. Det er årsaen til, at hasselnød, valnød o mandel får NS A-mørkerøn, mens jordnød får B-lyserøn o paranød C-ul, når de udør hele fødevaren. Jordnødders høje proteinindhold er ikke nok til at opveje indholdet af mættede fedtsyrer. Hvis nødderne er saltede, vil deres NS falde, så de typisk vil blive klassificeret én kateori mindre favorabel sammenlinet med de tilsvarende usaltede nødder. Uforarbejdede o varmebehandlede nødder o jordnødder med højest 10 mættede fedtsyrer per 100 kan få nølehulsmærket. Nødder tæller ikke med i 6 om daen ( men nødder nævnes som et odt alternativ til slik under Sunde tips i forbindelse med kostrådet om frut o rønt. Hverken NS eller nølehulsmærket på nødder er i overensstemmelse med kostrådet om at spise 6 om daen. Tørret frut omrenes til den dobbelte mænde frisk frut, før det indrenes som frut i komponenten frut, rønt, bælplanter o nødder i bereniner af NS for sammensatte fødevarer, men sukkerindholdet fra den tørrede frut vil indå som ikke-favorabel komponent i bereninen. Tabel 3 viser, at en müsli med højt indhold af tørret frut vil få NS C-ul. NS for rosiner bliver C-ul o for tørrede dadler, tørrede abrikoser o tørrede finer B-lyserøn, når de udør hele fødevaren (100% frut). Tørret frut tæller ikke med i 6 om daen ( o kan ikke nølehulsmærkes. 4

7 Tabel 1. Nærinsstofindhold per 100 i juice, tørret frut o nødder o deres Nutri-. Hvis fødevarens navn er rødt, kan den ikke nølehulsmærkes Fødevare Kartoffel, uspec. rå Æblemost, uspec. Appelsinjuice, konserves Eneri, kj Sukker, SFA, Natrium, m F&G, % Fibre, Protein, Nutri ,24 0, ,4 2 A ,2 0, ,1 C 180 8,4 0, ,2 0,6 C Jordbærrød med 40% jordbær o ca. 5% ,5 B aroniasaft Fien, tørret ,7 0, ,3 3,3 B Rosin uden kerner ,9 0, ,6 3,2 C Daddel, tørret ,8 0,4 # ,4 2 B Abrikos, tørret ,3 0, ,3 3,5 B Hasselnød, tørret ,659 0 & 100 9,3 15,6 A Hasselnød letsaltet* , ,3 15,6 B Paranød, tørret rå ,3 15, ,3 17,3 C Mandel, rå ,55 4,05 0, ,6 25,6 A Valnød, tørret ,6 4,651 0 & 100 5,6 16,6 A Jordnød, tørret ,1 9, ,7 29,8 B Jordnød, ristet saltet ,1 9, ,7 28,4 C SFA: mættede fedtsyrer; F&G: frut & rønt #Fedtsyrer total Anslået &Inen værdi i frida.fooddata.dk; sat til 0 Inen værdi i frida.fooddata.dk; værdierne er ældre værdier, som tidliere er fundet i frida.fooddata.dk *Eksempel for at vise, at hvis nødder tilsættes salt (her 1%), så falder NS med én kateori til B-lyserøn. For saltede jordnødder falder NS lieledes én kateori i forhold til usaltede Der er forskel på, hvilke frut, rønt, bælplanter o nødder der kan mærkes i NS-ordninen o med nølehulsmærket, men bee mærker kan hjælpe forbruerne med at væle fødevarer med højt indhold af disse fødevarer. NS sidestiller frut o juice, o tørret frut tæller med dobbel væt i sammensatte fødevarer, hvilket kan føre til højere forbru end anbefalet i kostrådene med mindre sukkerbidraet fra juice o tørret frut er så højt, at det medvirker til en lavere NS. Når juice o tørret frut udør hele fødevaren, kan de ikke få NS Amørkerøn, men vil få B-lyserøn eller C-ul. Spis mere fisk I både mare o fede fisk er ca % af fedtsyrerne mættede, som iver ikke-favorable point i bereninen af NS. Det har især betydnin for de fede fisk, men både fersk laks o torsk vil få NS A-mørkerøn. Røede o ravede fiskeprodukter vil få NS D-orane på rund af det høje saltindhold. Panerede fiskefileter får NS 5

8 C-ul på rund af saltindholdet o indholdet af mættede fedtsyrer i steefedtet. Marineret sild får NS D-rød på rund af det høje indhold af både salt o sukker. Nølehulsmærket har mane forskellie rupper til fisk o fiskeprodukter. Alle ferske fisk lever op til kravet for nølehulsmærket. For røet o ravad fisk er der kriterier for salt o sukkerindhold, men saltkriteriet er højt. For marinerede fisk er der kriterier for salt o sukkerindhold, men saltkriteriet er højt. Sukkerkriteriet er derimod relativt lavt, så de fleste marinerede sild på markedet kan ikke nølehulsmærkes. For visse fiskeprodukter er der inen krav til salt- eller sukkerindhold, mens der for andre fiskeprodukter er krav for indhold af ikkefiskefedt, sukker o salt. NS understøtter således kostrådet om at spise mere fisk (ferske fisk) o kostrådet om at spise mad med mindre salt (o mættet fedt o sukker for de tilberedte/forarbejdede produkter). Nølehulsmærket på fisk understøtter kostrådet om at spise mere fisk, men ikke altid kostrådet om at berænse saltindtaet, mens kostrådet om at spise mindre mættet fedt understøttes i de forarbejdede produkter. Tabel 2. Nærinsstofindhold per 100 i fisk o fiskeprodukter o deres Nutri-. Hvis fødevarens navn er rødt, kan den ikke nølehulsmærkes Fødevare Eneri, kj Sukker, SFA, Natrium, m Protein, Laks, atlantisk opdræt rå ,206 46,8 15,8 A Laks, atlantisk opdræt varmrøet , ,1 C Laks, atlantisk vild ravad 747 2,8 1, ,2 D Sild, høstsild rå , ,3 B Sild, marineret ,9 3, ,9 E Sild, marineret, i karrysauce ,3 3, ,6 D Torskefilét, rå , ,6 A Fiskefilét, paneret friturestet fastfood , ,4 C Tun i vand, konserves ,25* ,9 A Tun i olie, konserves , ,9 C SFA: mættede fedtsyrer *Estimeret ca. 25% af 0,96 Nutri- Både NS o Nølehullet kan hjælpe forbruerne til at væle mere fisk, o fiskeprodukter med lavt indhold af mættede fedtsyrer, mens NS i højere rad end Nølehullet hjælper med at berænse saltindtaet fra fisk. 6

9 Væl fuldkorn Fuldkornsindholdet er ikke en komponent i bereninen af NS, o NS understøtter kun indirekte kostrådet om at væle fuldkorn ved at ive favorable point for fiberindhold. Det er do ikke et krav, at fibrene stammer fra fuldkorn, så NS vil ikke være en hjælp til at væle flere fuldkornsprodukter. Med NS skelnes der ikke mellem fuldkornsprodukter o raffinerede cerealieprodukter bee typer vil ofte få NS A-mørkerøn eller B-lyserøn. Der er forskellie rupper af cerealieprodukter (bl.a. ryn, morenmadscerealier, brød o pasta), som kan nølehulsmærkes, hvis de indeholder en vis mænde fuldkorn, o der er krav til et mindsteindhold af fuldkorn i en række færdiretter. Tabel 3. Nærinsstofindhold per 100 i brød o morenmadscerealier o deres Nutri-. Hvis fødevarens navn er rødt, kan den ikke nølehulsmærkes. Fødevare Eneri, kj Sukker, SFA, Natrium, m F&G, % Fibre, Protein, Grahamsmel ,15 0,483 1, ,8 11,4 A Hvedemel ,13 0, ,0 10,6 A Hvedeklid ,44 0, ,2 16 A Hvedebrød, roft fiberbrød 914 0,5 0, ,2 10,7 A Hvedebrød, fint detailbaeri ,2* 1, ,1 9 B Rubrød, fuldkorn industrifremstillet 843 3,78 0, ,5 5,5 A Hvedebrød, bolle, italiensk type detailbaeri * 0, ,1 9,9 B Ruknækbrød, industrifremstillet ,5 0, A Fuldkorn hvedeknækbrød, industrifremstillet , C Pasta, penne fuldkorn rå ,3 0, A Pasta, ikkefuldkorn rå , ,2 13,5 A Ris, brune rå ,662 1,8 0 4,2 9,5 A Ris, polerede rå ,275 1,8 0 0,7 8,8 A Hvis en müsli indeholder meet tørret frut, vil den tørrede frut tælle som dobbelt mænde frut, men samtidi bliver sukkerindholdet højt, den samlede NS bliver C-ul (se eksemplet i tabel 3). Nølehulskriterierne for sukkerindhold i müsli er højt, 13 /100 heraf 9 tilsat sukker. Müslien i eksemplet kan ikke nølehulsmærkes. Nutri- 7

10 Havreryn, uspec. Müsli med tilsat sukker Müesli med højt indhold af tørret frut o nødder ,03 1,187 1,62 0 9,9 13,8 A ,3 1,05 # ,8 12,9 A ,4 4, ,9 8,5 C SFA: mættede fedtsyrer; F&G: frut & rønt *Estimeret som tilæneli kulhydrat stivelse #Estimeret som 25% af alle fedtsyrer NS understøtter ikke kostrådet om at væle fuldkorn, o raffinerede kornprodukter vil kunne få samme NS som fuldkornsvarianter. Nølehulsmærket understøtter kostrådet om at væle fuldkorn. Væl maert kød o kødprodukter Som det ses i tabel 4 så vil maert fersk kød fra kyllin, okse o svin få NS A-mørkerøn. Tabellen illustrerer imidlertid oså hvordan forskellit indhold af mættede fedtsyrer (over eller under 3%) i hakket oksekød med mellem 4% o 15% fedt kan påvirke NS til at blive enten A-mørkerøn eller B-Lyserøn. Det fede hakkede oksekød (15-20% fedt; 6,9% mættede fedtsyrer) får NS C-ul. Det mare kødpålæ vil typisk få NS C-ul, hvilket skyldes det høje saltindhold, mens de lidt federe produkter, hvor indholdet af mættede fedtsyrer tillie er lidt højere vil få NS D-orane. De fedeste kødprodukter vil få D-orane eller E-rød afhæni af salt- o fedtindhold. Det er mulit for maert kyllinepålæ med lavt saltindhold at få NS A-mørkerøn eller B-lyserøn. Nølehulsmærket omfatter flere rupper af kød o kødprodukter, som især adskiller si på kriterierne for saltindhold. Kriteriet for totalt fedtindhold er på højest 10%. Med NS skelnes mellem kød o kødprodukter med forskellit indhold af mættede fedtsyrer, men rænsen år et andet sted end for nølehulsmærket. NS kan hjælpe forbruerne med at væle kød med lavt indhold af mættede fedtsyrer, men ikke nødvendivis det mest mare kød. NS har skrappere krav til saltindhold end nølehulsmærket, fx kan saltede kødprodukter ikke få NS røn (mørk o lys) på rund af saltindholdet, o NS kan derfor hjælpe forbruerne med at berænse saltindtaet i højere rad end nølehulsmærket. Tabel 4. Nærinsstofindhold per 100 i kød o kødprodukter o deres Nutri-. Hvis fødevarens navn er rødt, kan den ikke nølehulsmærkes Fødevare Eneri, kj Sukker, SFA, Natrium, m Fibre, Protein, Hakket okse 4-7%, detail* , A Hakket okse 7-10%, detail* , ,4 B Hakket okse 5-10% (frida.fooddata.dk) ,605 60,6 0 19,5 B Hakket okse 10-15% (frida.fooddata.dk) ,796 # 64,8 0 19,4 A Hakket okse 15-20% (frida.fooddata.dk) ,921 65,2 0 17,8 C Hakket kalv o svin 4-7%, detail* A Nutri- 8

11 Hakket kalv o svin 6-10%, detail* , A Koteletter, detail* , A Svinemørbrad, detail* , ,2 A Oksesteaks, detail* , A Skinkekød i tern, detail* , ,2 A Kyllin, hel, detail* 523 0,5 1, A Kyllinebryst, detail* 400 0,5 0, A Jæerpølse 9%, detail* 614 0,6 3, D Kyllinepølse 9%, detail* 614 0,8 2, D Kødpølse 9%, detail* 581 0,7 3, D Kyllinepersillepølse 8%, detail* , D Jæerpølse 6%, detail* 507 0,6 2, D Kalkunbryst, røet, detail* , D Filet, røet, detail* 448 0,7 1, C Sandwich kyllinebryst, røet, detail* Sandwich skinke m. peber, detail* 339 0,6 0, C 357 0,5 0, C Kyllineleverpostej, detail* 688 1,8 3, ,1 14 D Leverpostej 9%, detail* 628 0,7 3, ,5 11 C Kyllin, stet silkeskåret, detail* Kyllinebrystfilet, stet, detail* 490 0,4 0, A 465 1,2 0, B Kyllinefrikadelle, detail* 480 0,5 1, C Speepølse , ,5 E Wienerpølse, kot ,83 7, ,2 12,7 D SFA: mættede fedtsyrer *Data fra nærinsdeklaration på produkt set i detailhandel #Værdien er lav. Der kan være tale om en analysefejl. Hvis værdien er >3, så bliver NS B-lyserøn Væl mare mejeriprodukter I NS skelnes ikke mellem forskellie typer mejeriprodukter (mælk, yohurt, fløde), eller om de er berenet til at drikke eller spise med ske. Ost berenes do på sin een måde, fordi det er en viti calciumkilde i den franske kost. Proteinindholdet anvendes som proxy for calcium, o protein indår derfor i bereninen som modvæt til det høje indhold af mættede fedtsyrer. Ost kan derfor få NS C-ul, D-orane eller E-rød i stedet for altid at få E-rød på rund af det høje indhold af mættede fedtsyrer (Nutri- FAQ). Den særlie måde at berene NS for ost ælder ikke, når ost indår som inrediens i sammensatte fødevarer. Den modificerede berenin af NS for ost ælder ost, forarbejdede oste o ostespecialiteter (Nutri- FAQ) Hvis man berener NS for Danbooste 20+, 30+ o 45+ vil alle få NS D-orane. Det høje natriumindhold i 20+-osten er årsa til, at den ikke får C-ul. Skummet-, mini-, kærne- o letmælk får NS A-mørkerøn, mens sødmælk får B-lyserøn. Letmælksyohurt med jordbær vil få NS A-mørkerøn. Creme fraiche 5% får NS B-lyserøn, fløde 9% får C-ul, o piskefløde får D-orane. Nølehulsmærket har mane rupper af mejeriprodukter med forskellie fedt- o sukkerrænser. Der er bl.a. forskellie rænser for fedtindhold i produkter berenet til at drikke o til at spise med ske, fx må fedtindholdet 9

12 i drikkemælk o yohurt max være 0,7 /100, mens det må være max 1,5 /100 i produkter berenet til at spise med ske. Letmælk o sødmælk kan ikke få Nølehul. Fløde o creme fraiche med mere end 5% fedt kan ikke få Nølehul. I forhold til kostrådet om at væle mare mejeriprodukter varierer definitionen på et maert produkt fra produktruppe til produktruppe (et lavt fedtindhold i drikkemælk er forskellit fra et lavt fedtindhold i yohurt). Det taes der hensyn til i nølehulsmærket, mens der ikke taes hensyn til det i NS-bereninen. For drikkemælken er nølehulsmærket en smule bedre i forhold til kostrådet om at væle de allermest mare mejeriprodukter (NS skelner ikke mellem mini- o letmælk), for yohurt ser bee mærker ud til at være lie ode. Ost kan ikke få NS A-mørkerøn eller B-lyserøn, o NS skelner tilsyneladende ikke mellem de mare o fede oste, som nølehulsmærket ør. Det er måske fordi mare oste oftest har et højt saltindhold, som opvejer det lavere indhold af mættede fedtsyrer. Tabel 5. Nærinsstofindhold per 100 i mejeriprodukter o deres Nutri-. Hvis fødevarens navn er rødt, kan den ikke nølehulsmærkes Fødevare Eneri, kj Sukker, SFA, Natrium, m F&G, % Fibre, Protein, Skummetmælk 0,1% fedt 148 4,62 0,089 # 36, ,5 A Skummetmælk 0,5% fedt (Minimælk) 158 4,75 0,351 44, ,4 A Minimælk, laktosefri Arla 131 2,8 0, ,8 A Letmælk, konventionel 200 4,71 0, ,4 A Sødmælk, konventionel 264 4,6 2,246 44, ,4 B Kærnemælk 154 3,71 0,325 43, ,3 A Yohurt naturel 0,5% 167 3,5 0, A Surmælksprodukt naturel 1,5% ,9 A Letmælksyohurt med jordbær 255 7,4 0, ,5 & 3,7 A A-38 naturel 166 3,6 0, ,3 A Surmælksprodukt af skummetmælk , ,1 A Skyr naturel 0,2% 245 3,5 0, A Skyr 0,2% laktosefri A Creme fraiche 5% 340 3,5 3, B Creme fraiche18% 793 2,84 12, ,8 D Creme fraiche 50% ,4 32, ,9 D Fløde 9% 460 4,2 5, ,3 C Fløde 38% ,98 24,268 27, ,1 D Kvark* 1% , A Danboost ,05 8, ,8 D Danboost ,05 10, ,8 D Danboost ,05 15, ,2 D SFA: mættede fedtsyrer; F&G: frut & rønt #Total fedtsyrer &Fiberindhold stammer fra en federe jordbæryohurt i frida.fooddata.dk *Kvark anses ikke for en ost, når der berenes NS Nutri- 10

13 Spis mindre mættet fedt En fødevares indhold af mættede fedtsyrer iver ikke-favorable point i NS, o NS understøtter derfor dette kostråd for alle typer fødevarer. Med hensyn til de tre olier (raps-, oliven- o valnøddeolie), der tæller i komponenten frut, rønt, bælplanter o nødder når de indår som inrediens i en sammensat fødevare, så er de valt for at afspejle de officielle franske anbefaliner, der favoriserer disse olier frem for andre fedtstoffer. NS for rene fedtstoffer berenes så der taes hensyn til %-delen af mættede fedtsyrer i fedtstofferne. Raps-, oliven- o valnøddeolie kan mærkes med C-ul. Andre planteolier, fx solsikkeolie, majsolie, sojaolie o palmeolie vil få NS D-orane, mens smør o kokosolie vil få E-rød. Madolier o flydende madlavninsfedt, hvor højest 20% af fedtindholdet er mættede fedtsyrer, kan få Nølehul. For fast madlavninsfedt må max 30% fedtindholdet være mættede fedtsyrer. NS er således mere selektiv i fremhævelse af visse olier end nølehulsmærket, men netop raps- o olivenolie nævnes som ode val i forbindelse med kostrådet om at skære ned på forbruet af mættet fedt. Når NS ikke kan blive A-mørkerøn eller B-lyserøn for fedtstoffer, sender det et sinal til forbruerne om at spare på fedtstoffet, hvilket kan være hensitsmæssit, fordi et højt fedtindta kan øe risikoen for overvæt. Tabel 6. Nærinsstofindhold per 100 i olier, smør o marariner o deres Nutri-. Hvis fødevarens navn er rødt, kan den ikke nølehulsmærkes Fødevare Eneri, kj Sukker, SFA, Natrium, m F&G, % Protein, Olivenolie , C Rapsolie , C Valnøddeolie , C Solsikkeolie , D Majsolie ,324 0,2 0 0 D Sojaolie , D Kokosolie , E Palmeolie , D Smør saltet ,575 53, ,7 E Smørbart blandinsprodukt, 60% fedt ,4 25, ,4 D SFA: mættede fedtsyrer; F&G: frut & rønt Nutri- Spis mad med mindre salt Salt indår som en ikke-favorabel værdi i bereninen af NS for alle typer fødevarer, o NS kan derfor indirekte hjælpe forbruerne med at leve op til kostrådet om at spise mad med mindre salt. Salt har især betydnin for NS i kød- o fiskeprodukter o ost, o i noen rad i brød. Spis mindre sukker Bereninen af NS inkluderer fødevarens totale indhold af sukker (mono- o disaccharider), uanset om sukkeret er naturlit forekommende i mejeriprodukter eller frut inkl. tørret frut. Det naturlit forekommende sukker i mejeriprodukter opvejes imidlertid af proteinindholdet, så produkterne kan få NS A-mørkerøn. Tilsvarende så opvejes sukkerindholdet af frutindholdet, så frisk frut kan få NS A-mørkerøn, mens tørret frut vil få NS B-lyserøn eller C-ul. 11

14 Nølehulsmærket fokuserer på tilsatte sukkerarter, ikke totalsukker. Tilsatte sukkerarter defineres som alle mono- o disaccharider, som tilsættes under produktion af fødevarer. Sukkerarter, som findes naturlit i honnin, sirup, frutjuice, frutsaft o frutkoncentrater, omfattes oså. Kriterierne for sukkerindhold varierer meet fra fødevareruppe til fødevareruppe. Det vurderes, at NS i nole fødevarerupper kan være bedre end nølehulsmærket med at hjælpe forbruerne med at spise mindre sukker. Drik vand Vand inkl. mineralvand tildeles NS A-mørkerøn. Inen andre drikkevarer kan få NS A-mørkerøn. Læskedrikke med kunstie sødestoffer får NS B-lyserøn, o sukkersødede læskedrikke E-rød. Nølehulsmærket omfatter ikke en fødevareruppe for drikkevarer eller en anden ruppe, som vand kan henrenes til. Tabel 7. Nærinsstofindhold per 100 i kød o kødprodukter o deres Nutri-. Hvis fødevarens navn er rødt, kan den ikke nølehulsmærkes Fødevare Eneri, kj Sukker, SFA, Natrium, m F&G, % Fibre, Protein, Vand A Sukkerfri sodavand B Sukkersødet sodavand 170 9, E Fantasisodavand med lavere sukkerindhold D Æblemost, uspec ,2 0, ,1 C Appelsinjuice, konserves 180 8,4 0, ,2 0,6 C Te, drikkeklar uspec , B SFA: mættede fedtsyrer; F&G: frut & rønt Nutri- NS understøtter således i ret høj rad kostrådet om at drikke vand, men kunstit sødede drikkevarer behandles favorabelt i NS-ordninen, fx vurderes te o sukkerfri sodavand ens. Det er ikke i overensstemmelse med nyere forsknin, som viser, at indta af kunstit sødede læskedrikke er associeret med øet risiko for allcause mortality, især død af hjerte-karsydomme (Mullee et al. 2019). NS på fødevarerupper, som ikke kan nølehulsmærkes Nølehulsmærket kan ikke anvendes på drikkevarer, men som nævnt under kostrådet Drik vand, kan NS hjælpe forbruerne til at væle drikkevarer med lavt sukkerindhold. Fødevarer, der er sødet med kunstie sødestoffer, vil kunne få en mere favorabel NS end tilsvarende sukkersødede produkter, herunder drikkevarer o slik. For kaer o kiks vil NS blive ikke-favorabel; det samme ælder syltetøj. Det kan måske hjælpe forbruerne til at købe færre af disse produkter, hvilket er i overensstemmelse med kostrådet om at spise mindre sukker o mættet fedt. Bemærk, først når indholdet af frut, rønt eller nødder er >40% tæller det favorabelt i berenin af NS. 12

15 Tabel 8. Nærinsstofindhold per 100 i kaer, desserter o fruttærter o deres Nutri-. Hvis fødevarens navn er rødt, kan den ikke nølehulsmærkes Fødevare Kiks rov med frut eller rønt Kiks hvedekiks sød Småkae brunkae Eneri, kj Sukker, SFA, Natrium, m F&G, % Fibre, Protein, Nutri ,6 6, * 6,1 8,5 D ,7 12, ,2 6,2 E ,4 7, # 2,4 5,7 D Kransekae ,6 2, & 2,9 6,6 D Syltetøj, uspecificeret SFA: mættede fedtsyrer; F&G: frut & rønt , ,6 D *Frutindhold ikke anført i frida.fooddata.dk, så værdien er anslået # Nøddeindhold ikke anført i frida.fooddata.dk, så værdien er anslået &Mandelindholdet ikke anført i frida.foddata.dk. Uanset om man væler 20% eller 45% frut (mandler) så bliver NS D-orane Frutindholdet ikke anført i frida.fooddata.dk. Uanset om man væler 20% eller 60% frut så bliver NS D-orane Referencer Biltoft-Jensen A, Yil KH, Fat S, ChristensenT. Potentiel ernærinsmæssi effekt af at spise Nølehulsmærkede produkter -baseret på Nølehulskriterier fra 2015 o produkter på markedet i Rapport fra DTU Fødevareinstituttet Hvad tæller med i 6 om daen? [9.januar 2020]. Mullee et al. Association Between Soft Drink Consumption and Mortality in 10 European Countries. JAMA Intern Med. 2019;179(11): doi: /jamainternmed Nutri- FAQ, 1. October Dokument fremsendt fra Fødevarestyrelsen. NUTRI SCORE THE FRONT OF PACK NUTRITION LABELLING SCHEME RECOMMENDED IN FRANCE. Præsentation af Dr Michel Chauliac, Direction énérale de la santé Ministère des solidarités et de la santé, France. [9. januar 2020]. Nutri- calculation tool, Federal Public Service, Belium [9. januar 2020]. Nølehulsmærket [9. januar 2020]. Rayner M, Scarborouh P, Boxer A, Stockley L. Nutrient profiles: Development of final model. British Heart Foundation Health Promotion Research Group, Department of Public Health, University of Oxford. Final Report, December

16 Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Bynin 202 Kemitorvet 2800 Lynby Tlf: ISBN:

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Email: piach@nexs.ku.dk How do they work? Ny forskningsrapport fra DTU udkom 3. maj 2017

Læs mere

De nye Kostråd set fra Axelborg

De nye Kostråd set fra Axelborg De nye Kostråd set fra Axelborg Susan Vasegaard, srh@lf.dk Hanne Castenschiold, hca@lf.dk Line Damsgaard, lda@lf.dk Handel, Marked & Ernæring Landbrug & Fødevarer Nye kostråd 2013 Mejeriprodukterne er

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Hvad vil jeg snakke om? Afdeling for Ernæring på Fødevareinstituttet Hvad er nyt ift NNR 2012 Hvad

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 8000 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 600 kj/dag svarende til 7 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1900

Læs mere

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange Alle spørgsmål samlet Spørgsmål til ernæring 1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange 2. Er det sundt at spise æg? A:

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 6 9 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 6 9 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 6 9 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 7600 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 550 kj/dag svarende til 7 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1815

Læs mere

Vejledning til skolemad

Vejledning til skolemad Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Vejledningen er en hjælp til at opfylde anbefalingerne og at gøre det sunde valg let for børnene. Udfordringerne er, at børn spiser for

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en kvinde over 74 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en kvinde over 74 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en kvinde over 74 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 7400 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 800 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget (Svarer til 1750

Læs mere

De officielle kostråd

De officielle kostråd De officielle kostråd 2013 De officielle kostråd Fødevarestyrelsen udgav d. 17. september 2013 de nye kostråd Afløse De 8 kostråd De nye kostråd går under betegnelsen De officielle kostråd Bygger på 10

Læs mere

Der er gemt ca kcal i et kilo kropsmasse og derfor vil du opnå et vægttab på g pr. uge hvis du spiser helt efter planen.

Der er gemt ca kcal i et kilo kropsmasse og derfor vil du opnå et vægttab på g pr. uge hvis du spiser helt efter planen. KOSTPLAN 1400 KCAL Brugsanvisning Denne kostplan på 1400 kcal er beregnet til vægttab. Groft forenklet har de fleste kvinder et dagligt energibehov til vægtvedligeholdelse på ca. 2000 kcal og mænd på ca.

Læs mere

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger.

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger. Derfor er det sundt Over halvdelen af danskerne spiser tæt på den anbefalede mængde fedt, men vi er ikke gode nok til at spise den rigtige type af fedt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet

Læs mere

Spis mad med. mindre salt. En guide til gode saltvaner

Spis mad med. mindre salt. En guide til gode saltvaner Spis mad med mindre salt En guide til gode saltvaner Guide til gode saltvaner MORGENMAD Anbefalingen er højst 5-6 om dagen Brød med både ost og skinke 2,7 Cornflakes med mælk 1,4 Brød med en skive ost

Læs mere

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger.

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger. Derfor er det sundt Over halvdelen af danskerne spiser tæt på den anbefalede mængde fedt, men vi er ikke gode nok til at spise den rigtige type af fedt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Elsk hjertet v/ kostvejleder og personlig træner Me5e Riis- Petersen

Elsk hjertet v/ kostvejleder og personlig træner Me5e Riis- Petersen Elsk hjertet v/ kostvejleder og personlig træner Me5e Riis- Petersen Elsk hjertet Hjertet er kroppens vig:gste muskel Hjertet er kompliceret opbygget i 4 hjertekamre, der har hver sin funk:on Den højre

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

Grundlag for anbefalinger for sund mad i vuggestuer og børnehaver

Grundlag for anbefalinger for sund mad i vuggestuer og børnehaver Grundla for anbefaliner for sund mad i vuestuer o børnehaver Grundla for anbefaliner for sund mad i vuestuer o børnehaver Udarbejdet af: Lene Møller Christensen Ulla Holmboe Gondolf Helle Kønerskov Ellen

Læs mere

Kostråd og udfordringer

Kostråd og udfordringer Kostråd og udfordringer Sukker er vi for søde LEVS, 24. okt 2017 Else Molander, Fødevarestyrelsen Fristelser: 2 / Fødevarestyrelsen / Titel på præsentation Agenda 1. Kostrådet hvad, hvordan 2. Råderum

Læs mere

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Hvem skal bruge anbefalingerne? Anbefalingerne for sund frokost i vuggestuer og børnehaver er udviklet til dig, der tilbereder mad i daginstitutionen. Kommuner

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 238 af 22/03/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00231 Senere ændringer

Læs mere

En guide til gode saltvaner

En guide til gode saltvaner Spis mad med mindre salt Spis mad med mindre salt 9 ud af 10 danskere spiser mere salt end anbefalet. Kvinder spiser i gennemsnit 7-8 gram salt om dagen, mænd 9-11 gram. Anbefalingen er højst 5-6 g salt

Læs mere

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger.

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger. Derfor er det sundt Over halvdelen af danskerne spiser tæt på den anbefalede mængde fedt, men vi er ikke gode nok til at spise den rigtige type af fedt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet

Læs mere

Sund mad i børnehøjde. Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer

Sund mad i børnehøjde. Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer Sund mad i børnehøjde Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer Program Madens betydning for børn Generelle kostanbefalinger til børn Madens betydning for børn Børn har brug for energi, vitaminer,

Læs mere

Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen.

Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen. Det samlede pointsystem Varme, lune og kolde retter Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen. A. Point for frugt og grønt Point Med fri salatbar Uden salatbar

Læs mere

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Hjertevenlig mad Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Når du har hjertekarsygdom Hjertevenlig mad nedsætter risikoen for at udvikle eller

Læs mere

Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos

Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos Sådan lyder et af kostrådene. Mange har hørt om kostrådene og kender dem måske.

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FRUGT OG GRØNT. FRUGT OG GRØNT FRA MORGEN TIL AFTEN Det er en god vane at spise frugt og grønt til både mellemmåltider

FRUGT OG GRØNT. FRUGT OG GRØNT FRA MORGEN TIL AFTEN Det er en god vane at spise frugt og grønt til både mellemmåltider FRUGT OG GRØNT Fruter o røntsaer er en fælles betenelse for alle spiselie plantedele med undtaelse af korn o krydderurter. Fruter o røntsaer udør en stor del af de veetabilske fødevarer. Grøntsaer kaldes

Læs mere

K4: EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE TYPER AF DAGSKOST - JERN

K4: EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE TYPER AF DAGSKOST - JERN ØVELSE K4 KØDKVALITET DENATURERING AF PROTEINER OG HÆM-JERN VED VARMEBEHANDLING SIDE 1 AF 1 K4: EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE TYPER AF DAGSKOST - JERN På de følgende sider findes en række færdigberegnede kostregistreringer

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

De 10 kostråd og skolemad vejledning til skolemad

De 10 kostråd og skolemad vejledning til skolemad De 10 kostråd og skolemad vejledning til skolemad Vejledningen er en hjælp til at opfylde anbefalingerne og at gøre det sunde valg let for børnene. Udfordringerne er, at børn spiser for lidt fisk, fuldkorn,

Læs mere

Kostpolitik. Kostplanen skal være tilgængelig ved opslag på stuerne og på børnehavens hjemmeside.

Kostpolitik. Kostplanen skal være tilgængelig ved opslag på stuerne og på børnehavens hjemmeside. Kostpolitik Generelt Det er i barndommen, at de sunde kostvaner skal grundlægges, så hele livet kan blive sundt og godt. Det har stor betydning for børns udvikling og helbred, at de får en god og næringsrigtig

Læs mere

Den gode mad. - Hvordan kan julemaden blive sundere? Mette Riis-Petersen, Mette Riis kost og motion Fitness dk, 26. nov. 2009

Den gode mad. - Hvordan kan julemaden blive sundere? Mette Riis-Petersen, Mette Riis kost og motion Fitness dk, 26. nov. 2009 Den gode mad - Hvordan kan julemaden blive sundere? Sådan træner du til julen. Om ernæringsforbedringer og fornuftige alternativer Mette Riis-Petersen, Mette Riis kost og motion Hvorfor? Maden er for fin

Læs mere

Gode råd om mad og ernæring ved kæbeoperation. og kæbebrud

Gode råd om mad og ernæring ved kæbeoperation. og kæbebrud Patientinformation Aarhus Universitetshospital Afdeling O og HOJ O-ambulatorium og sengeafdeling Tlf. 7846 2927 og 7846 3203 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.kaebekir.auh.dk Gode råd om mad og ernæring

Læs mere

Kostplan. Grøntsager Mos tilberedt af kogte kartofler, gulerødder, broccoli, blomkål, persillerod eller pastinak, squash eller ærter.

Kostplan. Grøntsager Mos tilberedt af kogte kartofler, gulerødder, broccoli, blomkål, persillerod eller pastinak, squash eller ærter. Kostplan 0 6 måneder 4-6 måneder 6-8 måneder Modermælk eller modermælkserstatning. D-vitamin dråber fra 14 dage til 2 år. www.sundhedstjenesten-egedal.dk www.altomkost.dk www.sst.dk Mad til spædbørn &

Læs mere

Mad og hjertesvigt. kl. diætist Anette Lange

Mad og hjertesvigt. kl. diætist Anette Lange Mad og hjertesvigt kl. diætist Anette Lange Program Graden af hjertesvigt. Anbefalinger for maden i forhold til graden af hjertesvigt. Vægten? Hvordan handler jeg fornuftigt ind? Aktiv hverdag New York

Læs mere

falder dit blodtryk. Jo mere du sparer på saltet, jo lavere bliver dit blodtryk

falder dit blodtryk. Jo mere du sparer på saltet, jo lavere bliver dit blodtryk spis mad med spis mad med mindre salt morgenmad Brød med både ost og skinke 3 Cornflakes med mælk 2 Spis højest 5-6 g salt om dagen. Brød med en skive ost og marmelade 1,9 Spiser du brød, så brug kun en

Læs mere

Energi- og proteindrikke. Hjemmelavede opskrifter velegnet til dig, der vil op i vægt

Energi- og proteindrikke. Hjemmelavede opskrifter velegnet til dig, der vil op i vægt Energi- og proteindrikke Hjemmelavede opskrifter velegnet til dig, der vil op i vægt Når maden skal fede 3 gode råd 1. Hyppigt og lidt ad gangen er løsningen, når appetitten er lille. Spis mange små måltider

Læs mere

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger.

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger. Derfor er det sundt Over halvdelen af danskerne spiser tæt på den anbefalede mængde fedt, men vi er ikke gode nok til at spise den rigtige type af fedt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet

Læs mere

Hvad bruges maden til

Hvad bruges maden til Hvad bruges maden til Du skal øve dig i at forklare, hvad kulhydraterne, fedtstofferne, proteinerne og vitaminerne bliver brugt til i din krop. Hvorfor har din krop brug for kulhydrater, fedtstoffer, proteiner

Læs mere

Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner. Delrapport. Mette Rosenlund Sørensen, Margit Velsing Groth & Sisse Fagt

Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner. Delrapport. Mette Rosenlund Sørensen, Margit Velsing Groth & Sisse Fagt Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner Delrapport Mette Rosenlund Sørensen, Margit Velsing Groth & Sisse Fagt DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Ernæring, juni 2012 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Nordjysk Praksisdag De 10 kostråd Sund mad/vægttab

Nordjysk Praksisdag De 10 kostråd Sund mad/vægttab Nordjysk Praksisdag De 10 kostråd Sund mad/vægttab 12.09.2014 Diætist Lone Landvad Dagens program Hvordan finder vi rundt i alle de nye og forskellige udmeldinger der næsten dagligt dukker frem? De 10

Læs mere

Diabeteskost når man er nyresyg H V O R D A N F O R E N E R M A N K O S T R Å D E N E?

Diabeteskost når man er nyresyg H V O R D A N F O R E N E R M A N K O S T R Å D E N E? Diabeteskost når man er nyresyg H V O R D A N F O R E N E R M A N K O S T R Å D E N E? Hvad er tilladt hvad må jeg??? Alt er tilladt (pånær stjernefrugt) noget med måde Man er ikke på diæt men skal spise

Læs mere

Kød i voksnes måltider

Kød i voksnes måltider Kød i voksnes måltider Hvordan passer kød ind i en sund kost Nytårskur 2007 Danish Meat Association Anja Biltoft-Jensen Afdeling for Ernæring Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Formål Perspektivere

Læs mere

Den lille Levnedsmiddeltabel

Den lille Levnedsmiddeltabel Den lille Levnedsmiddeltabel Den lille levnedsmiddeltabel 4. reviderede udave Erlin Saxholt Sisse Fat Jeppe Matthiessen Tue Christensen Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Den lille levnedsmiddeltabel

Læs mere

Hvad indeholder din mad Øvelse 01

Hvad indeholder din mad Øvelse 01 Hvad indeholder din mad Øvelse 1 På de fleste madvarer kan du læse, hvad de indeholder. Heriblandt også hvor meget protein, kulhydrat og fedt madvaren indeholder pr. 1 gram. Beskrivelsen af maden kaldes

Læs mere

Kick i madkassen. -Gode råd om dit barns kost

Kick i madkassen. -Gode råd om dit barns kost Kick i madkassen -Gode råd om dit barns kost Indholdsfortegnelse: Gode råd om kost og madlavning s. 2 Madpakkehånden Madlavning Kogning Få dit barn med! De 10 vigtigste ingredienser til en sund kost s.

Læs mere

Varenr.: Frost G 3. Navn: Kylling, flødesovs, kartoffelmos, majs. Nettovægt: 475 g.

Varenr.: Frost G 3. Navn: Kylling, flødesovs, kartoffelmos, majs. Nettovægt: 475 g. Varenr.: Frost G 3 Navn: Kylling, flødesovs, kartoffelmos, majs. Nettovægt: 475 g. Ingredienser: Kartofler, Vand, Timbale (kylling, æggehvide, æggeblomme, rapsolie, modificeret stivelse, løg, majsstivelse,

Læs mere

Krav til frokostmåltidet

Krav til frokostmåltidet Krav til frokostmåltidet Her ses Børnehuset Stauninggårdens krav til sammensætning og næringsindhold af frokostmåltidet ud fra de 8 madvaregrupper som er anbefalet af Fødevarestyrelsen. ***** Krav til

Læs mere

Kort fortalt. Mad og diabetes

Kort fortalt. Mad og diabetes Kort fortalt Mad og diabetes Mad og diabetes FIND OPSKRIFTER Fra forsiden på diabetes.dk kan du finde opskrifter, som giver dig masser af inspiration til sund mad. Vores opskriftsdatabase byder på et væld

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 11.100 kj/dag + råderum på 1200 kj/dag til tomme kalorier svarende til 10 % af energiindtaget (Svarer til ca.

Læs mere

Oplæg v. Klinisk diætist Stine Henriksen. Værktøjer til normalisering af mad og måltider i familien

Oplæg v. Klinisk diætist Stine Henriksen. Værktøjer til normalisering af mad og måltider i familien Oplæg v. Klinisk diætist Stine Henriksen Værktøjer til normalisering af mad og måltider i familien Hvem er jeg Stine Henriksen AUT. Klinisk diætist Klinik i Odense Tilknyttet dagbehandlingstilbud Viljen

Læs mere

Kostpolitik i Bakkehusene

Kostpolitik i Bakkehusene Kostpolitik i Bakkehusene Indledning og mål I den sammenhængende børnepolitik i Rebild Kommune, er sundhed en af grundværdierne. Børnenes sundhed, velvære og grundlæggende kost er først og fremmest et

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Smør, margarine og olie 2 To spiseskefulde er nok 2 Spar især på det hårde fedt 2 Skrab brødet 3 Smid stegefedtet ud 3 Olie 4 Smør 4

Læs mere

Guide til sundere mad i daginstitutionen

Guide til sundere mad i daginstitutionen Guide til sundere mad i daginstitutionen Indhold Måltidet groft sagt, go mad side 3 Kom godt i gang Side 6 Basis på plads Side 9 Basisråvarer supplerende råvarer Side 10 Principper for madtilbud Side 12

Læs mere

Sunde mad og spisevaner

Sunde mad og spisevaner Sunde mad og spisevaner Oplæg af Maiken M. Jensen Kost og Ernæringskonsulent Lemvig kommune 1 Sund mad er vigtig fordi den..., Bidrager med livsvigtige vitaminer og mineraler Indeholder gavnlige kostfibre

Læs mere

Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk. Laktoseintolerans

Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk. Laktoseintolerans Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk Laktoseintolerans Indholdsfortegnelse: Hvad er laktose...3 Hvad er laktoseintolerans...3 Børn og laktose...4 Kostvejledning...4 Gode råd...4

Læs mere

Kost og ernæring for løbere

Kost og ernæring for løbere Kost og ernæring for løbere 1 Hvad er sund kost? Kilde: Alt om kost - Fødevarestyrelsen 2 Energikrav til marathon Forbrænder ca. 1kcal/kg/km Løber på 75kg: 3165kcal = 13293kJ Realistisk forhold ved MT(ca.75%

Læs mere

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm Opslagsværk - skoler I oversigten nedenfor har vi udvalgt nogle af de ernærings-emner, der er gode at blive lidt klogere på eller få genopfrisket, når man laver mad til børn og unge mennesker. Til hvert

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

Løberens kost og ernæring

Løberens kost og ernæring Løberens kost og ernæring Hvem er jeg? Camilla Birkebæk Master i Fitness og Træning Diætist STOTT pilates instruktør Personlig træner med speciale i udholdenhedsidræt, skader og kropsholdning Camilla.birkebaek@mail.dk

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Mou Skole Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Mou Skole Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Mou Skole Aalbor Kommune Termometeret Bilasrapport Læsevejlednin Bilasrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørsmål, som indår i undersøelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

Vejledning og deklaration

Vejledning og deklaration Vejlednin o 00 Vejlednin: Kære aftensmadskunde Vi er i an med at lave en overordnet vejlednin over tilberednin/opvarmnin af jeres aftensmad, samt nole af kokkens fif. Denne liste er ment som et opslasværk,

Læs mere

Lær mig om fuldkorn. Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale

Lær mig om fuldkorn. Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale Lær mig om fuldkorn Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale 1 Indhold Fuldkornslogoet side 3 Regler for brug af fuldkornslogoet side 6 Få mere fuldkorn på menuen side 11 Hvad er fuldkorn

Læs mere

Opslagsværk - daginstitutioner

Opslagsværk - daginstitutioner Opslagsværk - daginstitutioner I oversigten nedenfor har vi udvalgt nogle af de ernærings-emner, der er gode at blive lidt klogere på eller få genopfrisket, når man laver mad til børn. Til hvert emne er

Læs mere

Fedtstoffer. Kemi B - Dansk A. Navne: Ugur Kitir, Devran Kucukyildiz og Mathias Turac. Vejleder: Anja Bochart og Birgitte Madsen. Skole: HTX Roskilde

Fedtstoffer. Kemi B - Dansk A. Navne: Ugur Kitir, Devran Kucukyildiz og Mathias Turac. Vejleder: Anja Bochart og Birgitte Madsen. Skole: HTX Roskilde Fedtstoffer Kemi B - Dansk A Navne:, Devran Kucukyildiz o Vejleder: Anja Bochart o Biritte Madsen Skole: HTX Roskilde Klasse: 2.4 Dato: 06/05 2009 Indholdsfortenelse 1. Indlednin... 3 1.2 Definition af

Læs mere

5. udgave. 3. oplag. 2011. Foto: Jes Buusmann. Produktion: Datagraf: Bestillingsnr.: 192

5. udgave. 3. oplag. 2011. Foto: Jes Buusmann. Produktion: Datagraf: Bestillingsnr.: 192 5. udgave. 3. oplag. 2011. Foto: Jes Buusmann. Produktion: Datagraf: Bestillingsnr.: 192 13 SUNDE VANER TIL AT FOREBYGGE HJERTEKARSYGDOM Tjek dine madvaner HAR DU 13 RIGTIGE? Der er størst gevinst, når

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

Vejledning og deklaration

Vejledning og deklaration 00 Vejlednin: Kære aftensmadskunder Denne liste er ment som et opslasværk. Hvis der er noet I er i tvivl om er I altid velkommen til at kontakte vores kokke på fredericia@saltopeber.com Modtaelse af maden

Læs mere

Fuldkorn. Kostfibre. Motion. Frugt & grønt. Fedtstoffer. Fisk. Kost & hjertesundhed. Måltider. Rygning. Mad der smager. Alkohol

Fuldkorn. Kostfibre. Motion. Frugt & grønt. Fedtstoffer. Fisk. Kost & hjertesundhed. Måltider. Rygning. Mad der smager. Alkohol Motion Kostfibre Fuldkorn Fisk Fedtstoffer Frugt & grønt Kost & hjertesundhed Taljemål Måltider Alkohol Rygning Mad der smager Problemstillinger Overvægtige Sukkersyge (type-2) For højt kolesterol For

Læs mere

Godkendelse som Firmasundt Køkken. Slowfood-fast Evalueringsrapport

Godkendelse som Firmasundt Køkken. Slowfood-fast Evalueringsrapport Firmasund / Frokost.dk Danneskiold-Samsøes Allé 41 1434 København K. Telefon 39 20 97 00 www.firmasund.dk Godkendelse som Firmasundt Køkken Slowfood-fast Evalueringsrapport 27. februar 2015 Udarbejdet

Læs mere

DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet

DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet DIÆT UDEN FARVE OG KONSERVERINGSSTOFFER Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Danske saltlister. Mål for maks.. grænser september 2012 (g salt eller mg natrium per 100 g) 2,0 g salt eller 814 mg natrium

Danske saltlister. Mål for maks.. grænser september 2012 (g salt eller mg natrium per 100 g) 2,0 g salt eller 814 mg natrium (g salt mg natrium (g salt mg natrium 2012 (g salt mg natrium 1. Kødprodukter 1.1. Finhakket farser, varmebehandlet 1.1.1. Middagspølser 814 mg natrium 800 mg natrium Kogte pølser 600 mg natrium 1.1.2.

Læs mere

Inter99 Beskrivelse af kost- og motionsinterventionen på livsstilssamtalen

Inter99 Beskrivelse af kost- og motionsinterventionen på livsstilssamtalen Inter99 Beskrivelse af kost- og motionsinterventionen på livsstilssamtalen Ved Læge, ph.d. Charlotta Pisinger og klinisk diætist Lis Kristoffersen 1 Indledning Overordnet De kost- og motionsråd, der blev

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Opskrifter. Fremgangsmåde. Ingredienser. Uge 51. mesterslagterens

Opskrifter. Fremgangsmåde. Ingredienser. Uge 51. mesterslagterens KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA 600 g hakket oksekød 2 stilke bladselleri 2 fed hvidløg 2 gulerødder 1 renset rød chili 1 spsk. olivenolie 50 g bacon i små tern 1 ds. flåede hakkede tomater 2 dl bouillon

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Mou Skole Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Mou Skole Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Mou Skole Aalbor Kommune Termometeret Bilasrapport Læsevejlednin Bilasrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørsmål, som indår i undersøelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

Kort fortalt. Mad og motion, når du har type 2-diabetes

Kort fortalt. Mad og motion, når du har type 2-diabetes Kort fortalt Mad og motion, når du har type 2-diabetes Sund mad Når du får konstateret type 2-diabetes, bliver det ekstra vigtigt, at du har fokus på den mad, du spiser. Sund mad spiller nemlig en vigtig

Læs mere

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA 2 stilke bladselleri 2 fed hvidløg 2 gulerødder 1 renset rød chili 1 spsk. olivenolie 50 g bacon i små tern 600 g hakket oksekød, 1 ds. flåede hakkede tomater 2 dl bouillon 2 tsk. tørret oregano salt,

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

Mad og motion. Sundhedsdansk. Sundhedsdansk Mad og motion. ORDLISTE Hvad betyder ordet? NYE ORD Mad. Oversæt til eget sprog - forklar

Mad og motion. Sundhedsdansk. Sundhedsdansk Mad og motion. ORDLISTE Hvad betyder ordet? NYE ORD Mad. Oversæt til eget sprog - forklar ORDLISTE Hvad betyder ordet? Ordet på dansk Oversæt til eget sprog - forklar Sundhedsdansk Mad og motion Her kan du lære danske ord om mad, motion og sundhed. Du kan også få viden om, hvad du kan gøre

Læs mere

Familie- og forbrugerministerens oplæg vedr. en ny ernæringsmærkning i Danmark

Familie- og forbrugerministerens oplæg vedr. en ny ernæringsmærkning i Danmark Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 312 Offentligt Den 30.august 2005 Familie- og forbrugerministerens oplæg vedr. en ny ernæringsmærkning i Danmark Indledning

Læs mere

Kost- og sukkerpolitik 2017

Kost- og sukkerpolitik 2017 HORSENS KOMMUNE Kost- og sukkerpolitik 2017 Daginstitution Midtby Forældrebestyrelsen Kost- og sukkerpolitikken er udarbejdet af forældrebestyrelsen. Politikken gælder for alle vuggestueog børnehavebørn

Læs mere

Mad og motion. Sundhedsdansk. NYE ORD Mad

Mad og motion. Sundhedsdansk. NYE ORD Mad Sundhedsdansk Mad og motion Her kan du lære danske ord om mad, motion og sundhed. Du kan også få viden om, hvad du kan gøre for at leve sundt. NYE ORD Mad Skriv det rigtige ord under billederne. frugt

Læs mere

SUND MAD PÅ ARBEJDET sådan!

SUND MAD PÅ ARBEJDET sådan! SUND MAD PÅ ARBEJDET sådan! 2 SUND MAD PÅ ARBEJDET Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik for maden inden udgangen af 2008. Håbet er, at både kommunale og

Læs mere

Inspiration til fagligt indhold

Inspiration til fagligt indhold Inspiration til fagligt indhold På dette ark finder du inspiration til det faglige indhold til aktiviteten Energikilden. Du finder opgaveark med tilhørende svar om hhv. fysisk aktivitet og kostområdet

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Figur 1. Vægtmæssig fordeling af dagens sukker fordelt på måltiderne (i %).

Figur 1. Vægtmæssig fordeling af dagens sukker fordelt på måltiderne (i %). Sukker i børn og unges kost Af cand.brom. Sisse Fagt og cand.scient. Anja Biltoft-Jensen, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet Børn og unge får for meget tilsat sukker gennem kosten. De primære

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Mou Skole Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Mou Skole Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Mou Skole Aalbor Kommune Termometeret Bilasrapport Læsevejlednin Bilasrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørsmål, som indår i undersøelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

Modelberegninger bag kostråd til ældre over 65 år Notat til Fødevarestyrelsen, Altomkost.dk

Modelberegninger bag kostråd til ældre over 65 år Notat til Fødevarestyrelsen, Altomkost.dk Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 28, 2017 Modelberegninger bag kostråd til ældre over 65 år Notat til Fødevarestyrelsen, Altomkost.dk Pedersen, Agnes N. Publication date: 2017 Document Version Forlagets

Læs mere

forældrene i valget af en sund madpakke og kan derfor anbefale følgende retningslinjer:

forældrene i valget af en sund madpakke og kan derfor anbefale følgende retningslinjer: Vores mål med en kostpolitik er, at sikre børnene en sund kost i det daglige og dermed indføre sunde kostvaner på længere sigt. De fleste børn opholder sig en stor del af dagen i børnehaven, personalet

Læs mere

Kostråd når appetitten er lille og kroppen har brug for ekstra Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens

Kostråd når appetitten er lille og kroppen har brug for ekstra Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Kostråd når appetitten er lille og kroppen har brug for ekstra Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Under indlæggelse Spørg plejepersonalet efter ugens menukort - så kan du forberede dig og vælge,

Læs mere

KOPIARK 1-10 0.-1. KLASSETRIN

KOPIARK 1-10 0.-1. KLASSETRIN KOPIARK 1-10 0.-1. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Politiken Test: Convenience Foods

Politiken Test: Convenience Foods Politiken Test: Convenience Foods Af Anette Kamuk, Udviklingskonsulent i VIFFOS og adjunkt på UCSJ Ernæring og Sundhed, Ankerhus Research Sheila Richie-Hansen, VIFFOS September 2008 Forbrugerne efterspørger

Læs mere

Sundhed. Energigivende stoffer. Program. Kroppens behov Protein Kulhydrat Fedt Alkohol Kostberegning. Kroppens behov

Sundhed. Energigivende stoffer. Program. Kroppens behov Protein Kulhydrat Fedt Alkohol Kostberegning. Kroppens behov Sundhed Energigivende stoffer Program Kroppens behov Protein Alkohol Kostberegning Kroppens behov 1 Kroppens behov Kroppen har brug for energi for at kunne fungerer. Kroppen får energi igennem den mad

Læs mere