XXX SEPTEMBER - NOVEMBER 2017 DYRETELEPATI OG JOMFRUFØDSLER PRÆDIKENVÆRKSTED HØJSKOLESALON SOGNEMØDER UDSTILLINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XXX SEPTEMBER - NOVEMBER 2017 DYRETELEPATI OG JOMFRUFØDSLER PRÆDIKENVÆRKSTED HØJSKOLESALON SOGNEMØDER UDSTILLINGER"

Transkript

1 XXX SEPTEMBER - NOVEMBER 2017 DYRETELEPATI OG JOMFRUFØDSLER PRÆDIKENVÆRKSTED HØJSKOLESALON SOGNEMØDER UDSTILLINGER

2 MØRDRUP KIRKE MØRDRUP KIRKE VESTERMARKEN 2, 3060 ESPERGÆRDE TLF KIRKEKONTOR: Kordegn Kirsten Hansen Mørdrup Kirke, Vestermarken 2, 3060 Espergærde tlf fax TRÆFFETID: Tirsdag: kl Onsdag: kl Torsdag: kl Fredag: kl Mandag kl betjenes kirkekontoret fra Helsingør Domkirkes kirkekontor: Sct. Olai Gade 51, 3000 Helsingør tlf SOGNEPRÆST (KBF): Hvedemarken 5, 3060 Espergærde tlf Træffetid: Tirsdag, onsdag og fredag kl , torsdag kl SOGNEPRÆST: Havremarken 11, 3060 Espergærde Tlf Træffetid: Tirsdag, onsdag og fredag Kl , torsdag kl ORGANIST: Niels Bekkevold Hvilevej 5, 3070 Snekkersten tlf KIRKETJENERE: Brita Kjær og Karina Møller Træffes i kirken mandag-fredag kl tlf KIRKEVÆRGE: Anders Wittrock Nielsen, Annavej 5, 3060 Espergærde, tlf , MENIGHEDSRÅDSFORMAND: Carl Erik Johansen, Havremarken 2, 3060 Espergærde, tlf , REGNSKABSFØRER: Per Gantriis tlf Træffes i kirken hver torsdag kl KFUM OG K SPEJDERNE: Grupperådsformand Marc Pröschold tlf WEBMASTER: Niels-Erik Larsen, UDLEJNING AF KÆLDERLOKALER: Alle henvendelser vedrørende leje af lokaler i kælderen rettes til kirketjenerne på tlf KIRKEBIL: For ældre og gangbesværede ydes der gratis befordring til og fra gudstjenester. Henvendelse til kirkens kontor. REDAKTION: (ansv.),, Grethe Munkedal Larsen og Niels-Erik Larsen FORSIDEBILLEDE: TIBBERUP MØLLE FOTO: Grethe Munkedal

3 MENIGHEDSRÅDET 3 NYT FRA MENIGHEDS- RÅDET AF CARL ERIK JOHANSEN Søndag den 21. maj 2017 bød på en nydannelse med hensyn til gudstjenestens forløb i Mørdrup Kirke. Præsterne har foreslået, at meddelelser om kommende gudstjenester og arrangementer mv. bliver givet uden for selve gudstjenesten i stedet for at blive givet fra prædikestolen mellem kirkebønnen og den apostolske velsignelse. Præsterne finder, at meddelelser på dette sted opleves som et stilbrud. Menighedsrådet har tilsluttet sig præsternes ønske, og meddelelserne bliver nu givet før gudstjenesten. Det sker på den måde, at kirketjeneren giver kirkegængerne en lille seddel med oplysning om, hvem der prædiker den pågældende søndag og den kommende søndag, om arrangementer i ugens løb samt om, hvad der samles ind til. På sedlen kan man også orientere sig om, hvorvidt der er kirkekaffe efter gudstjenesten! Folketinget har vedtaget en lov om forsøg i folkekirken. Menighedsrådene får fx mulighed for at organisere sig individuelt og lade andre løse administrative opgaver, og der bliver løsnet op for rammerne for samarbejde mellem sognene. Menighedsrådet vil se på mulighederne for at være med i sådanne forsøg. Kirkeministeriet har udsendt en betænkning om menighedsrådsvalg i fremtiden. Betænkningen lægger op til at ind føre valg i en valgforsamling, hvor menighedsrådet vælges efter en åben debat mellem kandidaterne på et offentligt møde. Selve afstemningen på mødet vil være skriftlig og hemmelig. Efter offentliggørelsen af resultatet er der i en periode på 4 uger mulighed for at udløse et afstemningsvalg, som det kendes i dag, ved at indlevere en eller flere kandidatlister med stillere. Forslaget om en ny valgform skal især ses på baggrund af, at der i dag kun er afstemningsvalg i knap 3 pct. af sognene. Menighedsrådet har besluttet at afgive høringssvar på betænkningen. Sagen ventes behandlet på rådets møde den 23. august På mødet den 23. august skal vi og så behandle kirkens budget. Vi har en drifts ramme på godt 3,2 mio. kr. Heraf udgør løn til menighedsrådets ansatte ca. 1,9 mio. kr. De øvrige poster er 0,5 mio. kr. til kirkebygningen, 0,4 mio. kr. til gudstjenester og kirkelige aktiviteter samt 0,4 mio. kr. til administration. Menighedsrådet har indsendt ønske om en anlægsbevilling navnlig vedrørende kirkebygningen og embedsboligerne. En vigtig post er en tiltrængt renovering af køleanlægget i kisterummet bag kapellet. Et andet ønske er bedre lysforhold i kirkens mødelokale, så vi undgår den nuværende halvsøvnige belysning. Der er møder i menighedsrådet 21. september, 24. oktober, hvor regnskabet for 2016 skal behandles, og 15. november. Møderne begynder kl. 19 med spørgetid, hvor alle er velkomne til at stille spørgsmål til menighedsrådet. Vi opfordrer til at bruge denne mulighed for dialog. Vel mødt til menighedsrådsmøder og alle de mange andre aktiviteter i kirken.

4 4 DYRETELEPATI DYRETELEPATI OG JOMFRU - FØDSLER AF KIRSTINE IDA BRINK De kristne dogmer vækker ikke stor begejstring blandt den danske befolkning. Mange foretrækker ideer om reinkarnation, clairvoyance og dyretelepati, som da også har fundet sin vej ind i folkekirken. De seneste år har der været flere sager, senest sagen i Gislinge Kirke, hvor en clairvoant, der påstås at kunne kommunikere med afdøde kæledyr, var inviteret ind i kirkens rum for at afholde en seance. Og ja, hvem vil ikke gerne tale med et afdødt kæledyr, for ikke at sige et menneske? Dem, der har mistet gennem livet, kan forstå det håb, clairvoyante, telepatikere osv. vækker hos os. Men er det folkekirkens opgave at lægge rum til sådanne foretagender? Vandende er delte, både blandt præster, biskopper og medlemmer af folkekirken. For mig at se vil folkekirkens opgave altid være forkyndelsen af Kristus, herunder de kristne dogmer. Intet har affødt flere dybe suk og løftede øjenbryn end når jeg nævner de kristne dogmer. De kristne dogner er kom met i modvind i det moderne samfund, hvor det intelligente og oplyste menneske har svært ved at tro på sådan noget hokus pokus, der prædikes om i kirken. Derfor har jeg brugt en del tid på at finde fornuftige og logiske forklaringer på de kristne dogmer. Og et stykke hen ad vejen er det gået ganske fint: Jeg har forklaret den om kødets opstandelse, så selv mine konfirmander er helt med på ideen, og det med at Gud skabte verden kan også fint forenes med videnskabens facts. Men nu er jeg kommet til dogmet om jomfrufødslen, og nu går det ikke så godt med at finde en fornuftig og logisk forklaring på det kristne dogme. Jesus blev født af Jomfru Maria, det er et af kristendommens dogmer, og my sterier. For hvordan skal vi egentlig forholde os til Jomfrufødslen? Hverken på universitetet eller på pastoralseminariet har jeg lært om jomfrufødslen. Og det na ger mig. For mange af kristendommens mysterier kan der findes en form for forklaring på. Fx ved vi godt, at jorden ikke blev skabt på 7 dage, sådan som Biblen skriver det. Men at det var da tidens menneskers bedste bud på, hvor dan jorden opstod. Vi kan afvise skabelsesberetningen som videnskab, og bruge den som trosobjekt, for vi tror jo stadig på, at Gud har skabt verden. Nu ved vi bare hvordan Gud skabte verden, nemlig ved Big-Bang. Men kan Jomfrufødslen også afvises videnskabeligt? Datidens mennesker vidste jo godt, hvordan et barn normalt blev til. Og jom fru Maria har nok ikke været den eneste ugifte unge kvinde, der med næb og kløer holdt fast ved sin dyd. Det havde jo store sociale konsekvenser at få børn uden for ægteskabet. Uægte børn, kaldtes de. For de havde hverken ret til at arve eller komme i lære og få arbejde, de var uden for det etablerede samfund. Jeg googlede jomfrufødsler, for at se, om der findes en videnskabelig forkla

5 DYRETELEPATI 5 ring, og det jeg fandt var en artikel fra Illustreret Videnskab, der hedder Findes jomfrufødsler i virkeligheden. Og alene titlen er jo fornærmende. For det er jo ikke sådan, at vi har biblen på den ene side og så virkeligheden på den anden side. Biblen står ikke uden for virkeligheden, men er en del af den virkelighed, vi lever i. Men OK. Artiklen be skriver videre, hvordan jomfrufødsler er helt normalt hos visse arter, der kan befrugte sig selv. Og det blev min nysgerrighed jo ikke stillet af. Så jeg søgte videre, og fandt en artikel fra Politikken, der skriver, at mindst 10 børn fødes hvert år ved jomfrufødsler fordi deres forældre er blevet kunstigt befrugtet. Så helt jomfruer er forældrene nok ikke. Og vi kan ikke regne med, at det var sådan det gik for sig med jomfru Maria, da kunstig befrugtning hører den nyere tid til. Den mest tilfredsstillende artikel, jeg har fundet, er fra Kristeligt Dagblad. Efter at have joket lidt med udsagn som: Aflys julen Josef har tilstået, og Gud ordnede Maria pr. vikar, skrives der således om Jomfrufødslen: Hvad går tabt? Hvis ikke Jesus blev undfanget ved Helligånden, så er han alene mand, ikke Gud og mand. Og hvis han ikke er Gud, er han ikke syndfri, og så har han jo travlt nok med at skulle dø for sine egne synder. Er han ikke Gud, kan han ikke bygge bro fra Guds verden til vores. Så er han bare en religiøs tænker. Nogen videnskabelig forklaring på Marias jomfrufødsel har jeg ikke fundet. Jomfrufødslen står stadig som et mysterium for mig. Det nager mig og det er godt. For det er jo netop kristendommens hensigt. At forarge og nage. At ruske op i os, og få os til at spekulere. Det er det, de kristne dogmer kan, for de forarger os og vores fornuft. De er en sten i skoen, der irriterer os og efterlader et mærke, hvis vi sparker dem ud. De har bestået i flere tusind år på trods af deres genstridige natur. Gad vide om vi stadig taler med af døde kæledyr i år 4017?

6 6 DET SKER AFTENSANG AF KIRSTINE IDA BRINK De mørke aftener står for døren, og i den anledning lyser Mørdrup kirke op med sang og stearinlys. Vi mødes i kirken torsdag aften kl og synger nogle af de dejlige aftensalmer en halv times tid med organisten og koret. Salmerne vælges af præst, organist og de fremmødte. Alle er velkomne til at komme og synge eller lytte med. Bagefter er der lidt kaffe og kage. TEATER I KIRKEN AF NIELS BEKKEVOLD I samarbejde med Helsingør Teater opfører Det flydende Teater forestillingen Martyren Munk et helligt raseri. Forestillingen sammenbinder historier, prædikener, kronikker og værker til fortællingen om Kaj Munk. Billetter gennem Helsingør Teater (helsingor-teater.dk) 180 kr., unge under 25: 90 kr. Det foregår i Mørdrup kirke søndag den 10. september kl KULTURNATTEN AF NIELS BEKKEVOLD Også i år er der Kulturnat i Helsingør og Espergærde. Det er fredag d. 29. september. Mørdrup kirke deltager fra kl. 18 med blandt andet andagt og rundvisning. Se nærmere i pressen og på kirkens hjemmeside. Vi mødes følgende torsdage: 05.10, 02.11, BABYRYTMIK/SALMESANG Det er endnu ikke besluttet, om denne aktivitet fortsætter i efteråret. Se efter på kirkens hjemmeside efter den 1. september. BØRNEGUDS- TJENESTER AF KIRSTINE IDA BRINK Kom til børnegudstjeneste og hør bibelhistorierne i børnehøjde. Børnegudstjenester er for alle børn og barnlige sjæle, der har lyst til at høre de ældgamle fortællinger om Gud, mennesket og livet. Vi mødes i kirken kl og begynder med en kort gudstjeneste. Bagefter spiser vi aftensmad sammen. Det sker følgende torsdage: 14.09, 12.10, Ring gerne til kirkens kontor på tlf , og meld dig til, så vi ved, hvor mange vi skal lave mad til. Voksne koster 20 kr., børn er gratis.

7 MUSIK 7 MUSIK I MØRDRUP KIRKE AF NIELS BEKKEVOLD SØNDAG D. 24. SEPTEMBER KL Ensemble Nordlys spiller musik af De bus sy, Ravel og Messiaen. Ensemblet består af Christine Pryn, violin, Carl-Oscar Øst erlind, cello, Kristoffer Hyldig, klaver og Viktor Wennesz, klarinet. Arrangeret af Espergærde Musikforening. Gæstebilletter 100 kr. Fri entré for unge under 18 (gælder alle Musikforeningens koncerter). SØNDAG D. 8. OKTOBER KL Efterårskoncert med Helsingør Jernbaneorkester. Alsidigt populært program. Fri entré. SØNDAG D. 22. OKTOIBER KL Kammerkoret Dekorum, dirigeret af Bo Kristensen, synger sange af Mørk Karl sen. Holmboe, Vesti og Gudmundsen Holmgreen. Arrangeret af Espergærde Musikforening. Gæstebilletter 100 kr. TORSDAG D. 26. OKTOBER KL Amatørsymfonikerne, dirigeret af Jon Gjesme, opfører værker af Beethoven, Mozart og Mendelssohn. Entré 80 kr. Fri entré for unge under 18. TIRSDAG D. 31.OKTOBER KL Holte Kammerkor i samarbejde med Bal lerup Kammerkor opfører værker af Men delssohn og Bach. Af sidstnævnte den berømte motet Jesu meine Freude. Dirigent er Denis Segond. SØNDAG D. 12. NOVEMBER KL Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester, dirigeret af Morten Ryelund, spiller musik af Gade, Strauss og Shostakovich. Arrangeret af Espergærde Musikforening. Gæstebilletter 100 kr. SØNDAG D. 26. NOVEMBER KL Amadeus Ensemblet under ledelse af. Kristoffer Kaas opfører værker af Gade, Bartok og Mozart. Af Mozart opføres hans klaverkoncert nr. 22 i Es-dur med Elisabeth Westenholz som solist. Arrangeret af Espergærde Musikforening. Gæstebilletter 100 kr....og så er der julekoncert med Anemonemand søndag d. 3. december kl ! Alle vore koncerter omtales nærmere i den lokale dags- og ugepresse samt selvfølgelig på kirkens hjemmeside.

8 8 FRA PRÆSTERNE PRÆDIKEN- VÆRKSTED KOM OG VÆR MED AF ANNE MIA LYKNER Biblen er grundlaget for den kristne tro. Men den kan være svær at læse og forstå på egen hånd. Mange af teksterne er fremmedartede og vanskelige. I prædikenværkstedet læser vi de kom mende søndages bibeltekster og reflekterer over deres indhold: Hvad handler søndagens tekster om? Hvad er budskabet? Hvad er problemet? Kan jeg relatere til teksterne? Hvad tilhører historien, og hvad kaster lys og mening ind over vores liv i dag? Sådanne spørgsmål og mangler flere er på dagsordenen i præsternes prædikenværksted. Det giver nogle gode samtaler om tro og tvivl. Prædikenværkstedet er åbent for alle. Det kræver ingen særlig viden om biblen at deltage. Det kræver heller ikke, at man sidder på kirkebænken hver søndag formiddag. Eneste forudsætning for at være med er en nysgerrighed i forhold til de bibelske tekster og en lyst til at dele sine tanker om tro og kristendom med andre. Præsternes prædikenværksted holder åben onsdage kl i konfirmandstuen på følgende datoer: 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 08.11, Første gang i hver måned ved Anne Mia Lykner. Sidste gang i hver måned ved Kirstine Ida Brink. Der serveres kaffe, te og kage. ALLE HELGENS DAG AF ANNE MIA LYKNER I kirken fejrer vi den første søndag i november Alle Helgens dag, som en mindedag for de døde. Det er en gammel middelalderlig skik, som med reformationen i 1500 tallet fik en ny drejning, og som de sidste år har fået en ny opblomstring i folkekirken. Det er som om, man igen har fået øje på, behovet for at udtrykke taknemmelighed, for det liv vi har delt med de mennesker, og som vi med sorg har fulgt til graven. Det behov finder ikke mindst sit udtryk i kirkens Alle Helgens fejring. At mindes de døde Alle Helgens dag er ikke alene en smuk tanke, som er værd at holde i live, dagen gør os også bevidste om, at vi er led i en lang kæde. Det kan være med til at sætte vores liv i perspektiv, at blive mindet om vores samhørighed med de døde, det liv vi havde med dem, og den betydning de havde for os. Derfor er det fin skik at fejre Alle Helgens dag for med tak at mindes de mennesker, der gav vores liv indhold og mening. Når vi d. 5. november holder Alle Helgens gudstjeneste i Mørdrup Kirke og læser navnene op på de mennesker, som i det forløbne år er gået bort, er det for at takke Gud for ethvert menneskeliv og enhver kærlighedsforbindelse, der har gjort vores liv rigere. Velkommen i kirke d. 5. november kl

9 BAZAREN XXX 9 HØJSKOLESALON AF ANNE MIA LYKNER Lad os tale sammen om det at være menneske! Lad os mødes for at tale om det væsentlige og livgivende! Det er hvad Højskolesalon i Mørdrup Kirke handler om. I efteråret indbydes til højskolesalon om tiden der går, om helte og heltinder vi ser op til og om venskaber, der opstår og forgår? Gennem tekster, oplæg og samtalegrupper udfordres vores forståelse af grundmenneskelige erfaringer og fænomener, og vi får anledning til at reflektere over forskellige sider af menneskelivet sammen. Den gode samtale understøttes af samtalemenuer og salonteknikker. Det er gratis at deltage og kræver ingen forkundskaber andet end nysgerrighed og lyst til at samtale med andre om livets store spørgsmål. Der serveres sandwich og et glas vin i forbindelse med arrangementet. 26. september om Tid 31. oktober om Helte 28. november om Venskab alle dage kl Højskolesalonen ledes af sognepræst. BAZAR OG LOPPEMARKED AF H.C. HANSEN Bazaren holdes i år den 25. november fra kl Bazaren modtager gerne effekter, så som tøj, køkkengrej, legetøj ja alt, hvad et loppemarked kan bestå af, har interesse. Vi vil helst undgå møbler og andre større ting. Tingene kan afleveres i kirken på hverdage mellem kl. 9 og 13, undtagen mandag. Ring til kirkens kontor eller til H.C. Hansen eller til Peter Englev hvis man ikke selv kan bringe effekterne til kirken. Mød op til bazarmøderne. De kommende møder er den 5. oktober kl. 19 og den 1. november kl. 19, og de holdes i kirkens mødesal. NB! Der kommer et mere fyldigt program om bazaren i næste kirkeblad.

10 10 DET SKER LÆSEKREDS Torsdag den 5. oktober Fra hus til hus af Kristi Marja Baldursdóttir. Læsekredsen ledes af Lillian Rostrup og finder sted tre torsdage i efteråret kl i kon firmandlokale 1 i Mørdrup Kirke på følgende datoer: 05.10, 02.11, Bogen handler om Kolfinna, som ingen uddannelse har og også er blevet arbejdsløs. Hun får så et rengøringsjob hos fire forskellige excentriske personer, som hver især prøver at ændre hende, eller direkte inspirerer hende til forandring med deres særpræg. Kolfinnas anstrengelser er skildret med stor humor af Baldursdóttir. Bogens pointe er: Hvad er et smukt liv?? Torsdag den 2. november Universets engle af Einar Már Gudmundsson. Bogens handling foregår i Reykjavik. Bog ens hovedperson er den midaldrende og skizofrene Paul, der i romanen fortæller sin livshistorie fra han bliver født og frem til sin tragiske død i en alt for tidlig alder. Bogens hovedpointe er, at selvom en person er psykisk syg, så er man stadig noget værd faktisk er vi alle sammen noget værd, men vi har det bare sådan, at vi i Danmark og andre rige lande har det med at overse, at alle mennesker indeholder en værdi og at vi skal behandle hinanden med værdighed og respekt. I 1995 modtog Einar Már Gudmundsson Nordisk Råds Litteraturpris for Universets engle. Torsdag den 14. december Tit er jeg glad af Jens Christian Grøndahl. Tit er jeg glad titlen er lånt fra B.S. Ingemanns digt Bekendelser. Det hand ler om at være glad og dog parat til at græde, fordi ingen kan dele ens glæde. Og omvendt: Ingen skal dele ens sorg, som man gemmer bag latter. Tit er jeg glad er historien om Ellinors liv og familierelationer, sådan som hun selv fremlægger den i en monolog eller et brev henvendt til den afdøde veninde Anna. Da de to ægtepar Anna og Georg og Elinor og Henning var på skiferie sammen, blev Anna og Henning ramt af en lavine. Henning forsvandt og Anna døde af sine kvæstelser. I tiden der fulgte, hjalp Ellinor venindens mand med at klare hverdagen med de to tvillingesønner og langsomt rykkede hun ind på venindens plads i familielivet og som Georgs hustru.

11 SOGNEMØDER 11 SOGNEMØDER AF BIRTE LYSHOLM ONSDAG 20. SEPTEMBER KL. 19 I STHENS KIRKE H.C. Sthen og anden generationen, der reddede reformationen I år fejrer vi den reformation, der forandrede Danmark for altid. Blandt frontkæmperne på den uundværlige hjemmefront sidst i reformationsårhundredet står Hans Christensen Sthen ( ) som en af de betydeligste. I en årrække var han rektor for latinskolen i Helsingør og prædikant ved Skt. Olai Kirke. Desuden var han forfatter og salmedigter. Aftenens foredragsholder er tidligere sognepræst Jens Lyster, der i årene har udgivet hele Sthens forfatterskab i fire bind. For denne bedrift og for sit øvrige forfatterskab blev Jens Lyster i 2007 af Københavns Universitet udnævnt til teologisk æresdoktor. Aftener med indhold afholdes i et samarbejde mellem de tre sogne på Sydkysten, Sthens sogn, Mørdrup sogn og Egebæksvang sogn. Ved samtlige aftener er en let servering. Entré til aftenerne 30 kr. For beboere i Mørdrup sogn arrangeres kørsel til aftenerne i de tre kirker. Henvendelse om kørsel til Mørdrup sogns kirkekontor tlf Mødet i Egebæksvang Kirke er i skrivende stund endnu ikke fastl agt. Der henvises til Mørdrup Kirkes hjemmeside: ONSDAG 25. OKTOBER KL. 19 I MØRDRUP KIRKE Kærlige spark fra skolelederen Lise Egholm vil tale ud fra sin bog Fordi du skal.det kommer til at handle om kærlighed, engagement, opdragelse og ledelse af børn og voksne, lyshårede og mørkhårede. Lise er kendt som en markant skikkelse i integrationsdebatten, og hun er ikke altid lige politisk korrekt. Men målet for hende er altid det samme, at give vores børn de allerbedste muligheder her i livet. Hun har været ansat i Københavns Skolevæsen i 42 år, så hun har set en masse dejlige børn og unge i alle farver. Lise Egholms valgsprog er Kys, Krav og Kommunikation. Og så enkelt er det faktisk. Hun elsker børn, men er ikke bange for at stille klare krav til dem eller til deres forældre og skolens lærere. Hun er en passioneret pragmatiker, som vil have resultater. Lærerne skal gøre deres arbejde, børnene skal lære noget også dem, som ikke har det hele med hjemmefra og mor og far skal være ordentlige forældre. Hendes mål er altid det samme: At give børnene de allerbedste muligheder her i livet.

12 12 KALENDEREN FROKOSTMØDER Frokostmøderne finder normalt sted den 2. fredag i hver måned kl til kl. ca Frokostmøderne indledes med et fælles program, der som regel består af et foredrag. Andre former for program kan forekomme. Efter foredraget serveres en let frokost med kaffe eller the. Pris 25 kr. Se under hvert enkelt frokostmøde hvornår der åbnes for tilmelding til det pågældende møde. H.C. ANDERSEN OG MIT LIV GIFT MED EN UDLÆNDING Fredag den 8. september kl Mangeårigt medlem af menighedsrådet og kender af H.C. Andersen Tove-Birgitte Englev vil causere om sit liv i Italien gift med en italiener samt om H.C. Andersens baggrund og liv. Tove-Birgitte er cand. jur. og har været professionel turistguide i København.Hun har to voksne børn med sin tidligere italienske mand og bor nu på Mørdrupvænget med sin mand Peter Englev, der er medlem af menighedsrådet. Tove-Birgitte er en af menighedens gammeltestamentlige læsere og var tidligere aktiv i menighedsrådets børne- og ungeudvalg. Hun er en stor kender af H.C. Andersen og har holdt adskillige foredrag om hans liv, fortællinger og eventyr. Der åbnes for tilmelding tirsdag den 29. august. Sidste frist for tilmelding er onsdag den 6. september. Tilmelding til kirketjenerne på tlf MUNKEN, LUTHER OG REFORMATION Fredag den 13. oktober kl Sognepræst i Oppe Sundby og Snostrup pastorat Susanne Norsk Ø. Leiding har speciel interesse for middelalderens kirkehistorie. Med udgangspunkt i Skibbykrøniken vil Susanne Leiding fortælle den spændende historie om karmelitermunken Poul Helgesens betydningsfulde rolle i dansk reformationshistorie. Susanne vil redegøre for de kirkepolitiske spændinger, som eksisterede i kongehuset, hos adelen og i den katolske kirke frem til, at Danmark blev protestantisk. I forbindelse med Helsingør Stifts fejring af reformationsjubilæet har Susanne Leiding siddet i en række udvalg og bl. a. været med i en arbejdsgruppe, hvor Teatertasken har produceret et teaterstykke over Skibbykrøniken. Der åbnes for tilmelding tirsdag den 3. oktober. Sidste frist for tilmelding er onsdag den 11. oktober. Tilmelding til kirketjenerne på tlf TUBAS ARBEJDE: 20 ÅR I DANMARK 3 ÅR I HELSINGØR Fredag den 10. november kl Ved bazaren i 2016 blev forrige års overskud uddelt til 3 institutioner. En af modtagerne var TUBA i Helsingør. Psykolog & psykoterapeut Malene Smith- Hall vil berette om det arbejde, som TUBA i Helsingør udfører til gavn for unge mennesker i udsatte familier. TUBA hjælper unge, som er vokset op i familier med misbrugsproblemer, på deres vej til et eget tilfredsstillende liv. Alle unge mellem 14 og 35 år som har forældre med et alkohol- og/eller stofmisbrug kan få kvalificeret hjælp, når de behøver det, samt få mulighed for selv at blive en del af hjælpen og forebyggelsen for andre.tuba er en selvstændig organisation ejet af Kors Danmark. Hjælpen er gratis og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt. Der åbnes for tilmelding tirsdag den 31. oktober. Sidste frist for tilmelding er onsdag den 8. november. Tilmelding til kirketjenerne på tlf LANCIERS Alle, der har lyst, kan være med til at danse lanciers i kirkens kælder. Det gælder også mindre eller slet ikke øvede. Det foregår torsdag aftener kl på følgende datoer: 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 09.11, SANGAFTENER Følgende sangaftener er besluttet: Fredag den 6. oktober og fredag den 17. november 2017 med tilmelding henholdsvis fra 28. september kl og 9. november kl Begge dage starter vi med at spise kl , og kl. 20 vil vi synge ca. 20 sange, som en af deltagerne har valgt. Maden koster 50 kr. Vin, øl og vand kan købes til rimelige priser.

13 DET SKER 13 FINGERBØLLET Er der nogen, som kunne tænke sig i hyggeligt samvær at lave ting til næste bazar? Vi er nogle stykker, der nu og da mødes for at sy og lave andet håndarbejde. De ting vi fremstiller, skal bruges i de MINIKONFIRMANDER AF ANNE MIA LYKNER Bliv minikonfirmand et tilbud til 3. klasse elever i Mørdrup Sogn. Meningen med at være minikonfirmand er, at man lærer noget om, hvad der foregår i kirken. Ved at kombinere det kundskabsformidlende med det kreative og aktivitetsprægede lærer minikonfirmanderne noget om kirke og kristendom, samtidig med at de hører bibelhistorier, synger salmer og danser, maler, laver kreative ting, leger og taler sammen, er alvorlige og har det sjovt og drikker saft og spiser syltetøjsmadder. Det er menighedsrådet, frivillige og præsterne ved Mørdrup Kirke, der står bag og støtter op omkring undervisningen, der kan ses som et supplement, til det børnene ellers hører om kristendommen i skolen og derhjemme. Det begynder d. 28. sept. kl og fortsætter hver torsdag (minus efterårsferien i uge 42) frem til 7. december: forskellige tombolaer og tilbydes i salgsboden. Er du interesseret, kan du kontakte Borghild Sølyst Holm, mobil Vi mødes følgende datoer, alle dage kl : 28.08, 12.09, 27.09, 12.10, 23.10, 07.11, , 05.10, 12.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, søndag i advent er der tradition for, at minikonfirmanderne opfører krybbespil, hvor familien kan komme og være med, det er d. 10. dec. kl. 10. Der er arrangeret bilkørsel til og fra Grydemoseskolen med det lokale firma Bilcentralen. Tilmelding foregår via link på kirkens hjemmeside under fanen Livets begivenheder. Evt. spørgsmål kan rettes til kirkens præster. BRITA GÅR PÅ PENSION AF CARL ERIK JOHANSEN Kirketjener Brita Kjær har valgt at gå på pension med udgangen af september Brita har været kirketjener i Mørdrup Kirke i 21 år. Menighedsrådet vil gerne takke Brita for den store indsats i årenes løb. Vi kommer til at savne hendes venlige og hjælpsomme væremåde. Det skyldes ikke mindst Brita, at de mange, der har deres gang i kirken, har kunnet glæde sig over rene og pæne lokaler. Søndag efter søndag har Brita stået i kirkedøren og budt velkommen med et glad godmorgen. Kirkegængerne er blevet hjulpet til rette, og når det var nødvendigt, er konfirmanderne blevet introduceret til god adfærd i kirken. Vi skal heller ikke glemme, at Brita som uddannet smørrebrøds jomfru har gjort sit til, at arrangementer i kirken med tilknyttet spisning (og dem er der rigtig mange af) har et højt kulinarisk stade. Menighedsrådet og menigheden ønsker Brita alt godt fremover.

14 14 GUDSTJENESTER SEPTEMBER FREDAG DEN 1. KL Høstgudstjeneste, Strandhøj OKTOBER SØNDAG DEN 1. KL s.e. trinitatis NOVEMBER SØNDAG DEN 5. KL * 21.s.e. trinitatis Alle Helgen, SØNDAG DEN 3. KL s.e. trinitatis SØNDAG DEN 8. KL s.e. trinitatis SØNDAG DEN 12. KL s.e. trinitatis SØNDAG DEN 10. KL s.e. trinitatis TORSDAG DEN 12. KL børnegudstjeneste TORSDAG DEN 16. KL børnegudstjeneste TORSDAG DEN 14. KL børnegudstjeneste SØNDAG DEN 15. KL s.e. trinitatis SØNDAG DEN 19. KL s.e. trinitatis SØNDAG DEN 17. KL s.e. trinitatis SØNDAG DEN 22. KL s.e. trinitatis SØNDAG DEN 26. KL sidste søndag i kirkeåret SØNDAG DEN 24. KL s.e. trinitatis SØNDAG DEN 29. KL s.e. trinitatis KIRKEBIL: For ældre og gangbesværede ydes der gratis befordring til og fra gudstjenester. Henvendelse til kirkens kontor. Gudstjenester markeret med * omtales andet sted i bladet.

15 AKTIVITETER 15 AUGUST/SEPTEMBER fingerbøllet frokostmøde teater fingerbøllet prædikenværksted lanciers fernisering sognemøde menighedsrådsmøde koncert højskolesalon prædikenværksted fingerbøllet lanciers minikonfirmander kulturnat OKTOBER bazarmøde minikonfirmander aftensang læsekreds sangaften koncert prædikenværksted lanciers fingerbøllet minikonfirmander frokostmøde koncert fingerbøllet menighedsrådsmøde prædikenværksted sognemøde koncert minikonfirmander lanciers fernisering højskolesalon koncert NOVEMBER/DECEMBER bazarmøde minikonfirmander aftensang læsekreds fingerbøllet prædikenværksted lanciers minikonfirmander frokostmøde koncert menighedsrådsmøde minikonfirmander sangaften prædikenværksted fingerbøllet minikonfirmander bazar koncert højskolesalon minikonfirmander lanciers aftensang minikonfirmander Foto: Grethe Munkdal

16 16 UDSTILLING EFTERÅRS- UDSTILLINGER AF SØREN LARSEN NATURENS FANTASTISKE VERDEN Udstillingsperiode 29. okt. til 10. dec. Designer, kunstner og udsmykningsagent Lisa Marie Frost viser sine ekspressionistiske og koloristiske billeder som er udført i akryl, tegninger og grafisk tryk. Inspirationen til sine malerier finder hun i naturens smukke og fantastiske verden, men også fra mennesker, hun møder og ting, hun hører og ser. Lisa Marie Frost er uddannet grafisk designer og har arbejdet som fuldtidskunstner i 12 år efter at have sagt sit job på et reklamebureau i København op. Mød Lisa Marie Frost ved ferniseringen af udstillingen, som finder sted søndag 29. okt. kl efter gudstjenesten. Alle er velkomne, og der vil være en lille forfriskning. Udstillingerne kan ses i Mørdrup Kirke i forbindelse med gudstjenester og arrangementer og i øvrigt i kirkens åbningstid. UDE OG HJEMME Udstillingsperiode 17. sept. til 22. okt. Erling Svane viser sine naturalistiske, farvemættede billeder med motiver både hjemmefra og fra fremmede egne. Med inspiration fra den kendte kunstner Jens Søndergaard opstod interessen for malerkunst og Erling Svane malede landskabsbilleder og i stil med kunstneren Arne L. Hansens solnedgangsbilleder på små stykker drivtømmer. Det blev også til papirklip og enkelte udstillinger. Mød Erling Svane ved ferniseringen af udstillingen, som finder sted søndag 17. sept. kl efter gudstjenesten. Alle er velkommen, og der vil være en lille forfriskning. EN KIRKETJENER TAKKER AF AF BRITA KJÆR Tak for et godt og spændende arbejdsliv i Mørdrup Kirke. Efter 21 år i Mørdrup Kirke vælger jeg nu pensionisttilværelsen og stopper min aktive indsats i Mørdrup Kirke. Det har gennem skiftende kollegaer og menighedsråd været 21 gode år, og jeg har befundet mig godt i en hverdag, hvor jeg dagligt har mødt mange forskellige mennesker. Jeg har hele tiden sat en ære i, at by de mennesker velkommen når de er kommet til Mørdrup Kirke. I forbindelse med gudstjenester, og de kirkelige handlinger, har jeg mødt mange venlige smil, når jeg har taget imod folk i kirkedøren, og jeg har haft kontakt til mange af de lokale håndværkere, hver gang et eller andet skulle ordnes eller repareres i kirkes lokaler. En særlig glæde har det været, hver gang jeg har lavet mad til frokostmøder, menigheds-rådsmøder, skærtorsdagsarrangementer, receptioner, jubilæer og meget andet. Det har været dejligt, at man i Mørdrup Kirke har gjort god brug af min oprindelige uddannelse som smørrebrøds jomfru, og jeg har altid haft en særlig passion for madlavning. Pensionisttilværelsen skal bruges til at tage mig mere tid til familien og ikke mindst et lille barnebarn, der er på vej. Og da jeg forsat bor i byen, håber jeg at møde mange kendte og venlige smil, når jeg går tur med min mand og hund i lokalområdet, eller når jeg handler i Espergærdecenteret. Design/Tryk: Rosendahls a/s

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Forår 2019 Arrangeret af Bramming Sogns Menighedsråd

Forår 2019 Arrangeret af Bramming Sogns Menighedsråd Forår 2019 Arrangeret af Bramming Sogns Menighedsråd Hvor andet ikke er oplyst, afholdes arrangementet i Sognegården, Nørregade 52A, Bramming Tirsdag den 5. marts kl. 19:30 Mens vi venter på foråret Korkoncert

Læs mere

Fraværende: Lars Fløe Olsen (afbud) og Krista Erbs (afbud). Som stedfortrædere deltog Søren Harboe og Birte Lysholm.

Fraværende: Lars Fløe Olsen (afbud) og Krista Erbs (afbud). Som stedfortrædere deltog Søren Harboe og Birte Lysholm. Valgbestyrelsen har meddelt, at de personer, der er opført på vedlagte liste, er valgt til menighedsrådet for Mørdrup Sogn. Det først valgte medlem af det nye menighedsråd har ved brev og mail af 4. november

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015 Der er spørgetid kl. 19.00 Fraværende: Anne Mia Lykner (afbud). Regnskabsfører Per Gantriis deltog i behandlingen af pkt. 4.1 4.8. 0. INDLEDNING Indledning 1. REFERAT AF TIDLIGERE MØDER 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad Juni August 2019

Hjerk-Harre Kirkeblad Juni August 2019 Hjerk-Harre Kirkeblad Juni August 2019 Trinitatis græsset i hverdage Julen varer lige til påske, siger man. Efter påsken kommer pinsen, og søndagen efter pinse fejres en særlig festdag i kirken: Trinitatis

Læs mere

Sædder Sogns Kirkeblad

Sædder Sogns Kirkeblad Sædder Sogns Kirkeblad Sædder Kirke og Ingelstrup Kapel 69. årgang nr. 4 December 2018 Januar Februar 2019 JULEAFSLUTNING FOR MOTHER THERESA Sct. Nikolaj tjenesten blev oprettet i 1957 af kirkens korshærs

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

XXX SEPTEMBER NOVEMBER 2016 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET DE KOSTBARE LIV MENIGHEDSRÅDS- VALGET PRÆDIKENVÆRKSTED HØJSKOLESALON

XXX SEPTEMBER NOVEMBER 2016 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET DE KOSTBARE LIV MENIGHEDSRÅDS- VALGET PRÆDIKENVÆRKSTED HØJSKOLESALON XXX SEPTEMBER NOVEMBER 2016 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET DE KOSTBARE LIV MENIGHEDSRÅDS- VALGET PRÆDIKENVÆRKSTED HØJSKOLESALON MØRDRUP KIRKE MØRDRUP KIRKE VESTERMARKEN 2, 3060 ESPERGÆRDE TLF. 49 13 49 47 WWW.MOERDRUPKIRKE.DK

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Indbydelse til vi spiser sammen

Indbydelse til vi spiser sammen KvongPosten September 2017 Indbydelse til vi spiser sammen Så er tiden inde til at vi mødes på kryds og tværs af Kvong Sogn og omegn til en hyggelig aften Fredag den 15. september kl. 18.00 i gymnastiksalen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2018 Februar 2019

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2018 Februar 2019 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2018 Februar 2019 Der skete noget med Gud, dengang han blev far Sådan forklarede en af mine lærere på teologistudiet, hvad der er særligt i kristendommen. Det er en af de

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

april maj juni Indhold:

april maj juni   Indhold: Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2018 april maj juni Indhold: Foråret kommer 2 Goddag til endnu en ny præst 2 Eftermiddagsgudstjenester 3 Tusmørkeandagter 3 Familiegudstjenester 3 Kalender 4-5 Den nye

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. Sept. okt. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 28. september Høstgudstjeneste /15. søndag efter trinitatis Den 5. oktober 16. søndag efter

Læs mere

Advent og jul, 2018 OG DET SKETE I DE DAGE... ORDRUP KIRKE FOLKEKIRKEN

Advent og jul, 2018 OG DET SKETE I DE DAGE... ORDRUP KIRKE FOLKEKIRKEN Advent og jul, 2018 OG DET SKETE I DE DAGE... ORDRUP KIRKE FOLKEKIRKEN Advent SØNDAG 25. NOVEMBER SIDSTE SØNDAG I KIRKEÅRET Adventsmøde med frokost 1. SØNDAG I ADVENT 2. DECEMBER KL. 10.30 14:00 SØNDAG

Læs mere

Den vigtigste og bedste gave

Den vigtigste og bedste gave LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 6 Den vigtigste og bedste gave Ugens tekst og referencer: Matt 1,21-23. Den Store Mester, kap. 1. Huskevers: I dag er der født jer en frelser. (Luk 2,11) Hovedformålet er,

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

XXX DECEMBER MARTS 2018 MIN YNDLINGS- JULESALME KONFIRMATIONER I 2019 HØJSKOLESALON JULEBAZAR LÆSEKREDS

XXX DECEMBER MARTS 2018 MIN YNDLINGS- JULESALME KONFIRMATIONER I 2019 HØJSKOLESALON JULEBAZAR LÆSEKREDS XXX DECEMBER 2017 - MARTS 2018 MIN YNDLINGS- JULESALME KONFIRMATIONER I 2019 HØJSKOLESALON JULEBAZAR LÆSEKREDS MØRDRUP KIRKE MØRDRUP KIRKE VESTERMARKEN 2, 3060 ESPERGÆRDE TLF. 49 13 49 47 WWW.MOERDRUPKIRKE.DK

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

KvongPosten November 2018

KvongPosten November 2018 KvongPosten November 2018 Alle Helgens Dag Søndag den 4. november. Gudstjeneste i Kvong Kirke kl. 15.00 hvor vi mindes vore døde. Navnene på dem vi har mistet siden det sidst var Alle Helgens Dag, vil

Læs mere

Malling Kirke og Sognegård

Malling Kirke og Sognegård Malling Kirke og Sognegård Aktiviteter og særgudstjenester April - Juni 2018 VELKOMMEN I MALLING KIRKE OG SOGNEGÅRD APRIL 2018 Fredag den 6. april kl. 17.00 i Malling Kirke og Sognegård Den glade Kirke

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

VESTER HASSING KIRKE. til tro, håb og kærlighed

VESTER HASSING KIRKE. til tro, håb og kærlighed VESTER HASSING KIRKE til tro, håb og kærlighed Hoppekirke Torsdag til lørdag formiddag For alle børn og barnlige sjæle! Se præcise åbningstider på skilt ved hoppekirken. Morgensang Torsdag d. 12. september

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

CRD: Carl Rosenberg-Desroses PS: Poul Steenberg AS: Asser Skude JF: Jóannis Fonsdal LCR:Lise Christina Rasmussen

CRD: Carl Rosenberg-Desroses PS: Poul Steenberg AS: Asser Skude JF: Jóannis Fonsdal LCR:Lise Christina Rasmussen Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Kl Burkal Kirke 571, 558, 566; 552, 732. Tema: Lys for andre. Evangelium: Matt. 5,13-16

Kl Burkal Kirke 571, 558, 566; 552, 732. Tema: Lys for andre. Evangelium: Matt. 5,13-16 Kl. 10.00 Burkal Kirke 571, 558, 566; 552, 732 Tema: Lys for andre Evangelium: Matt. 5,13-16 Da jeg var barn, havde vi hjemme en særlig tradition med juletræet, når det efter jul blev tændt for sidste

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

KvongPosten November 2017

KvongPosten November 2017 KvongPosten November 2017 --------------------------------------------- Bankospil Støtte foreningen for Kvong Sogn afholder Bankospil Søndag den 5 nov. kl. 15.00 Dørene åbnes kl. 14.00 i gymnastiksalen,

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Kirkebladet Nr årg. Sept. - Okt. - Nov Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr årg. Sept. - Okt. - Nov Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-20. årg. Sept. - Okt. - Nov. 2010 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

XXX APRIL AUGUST 2016 DEN NYE PIGE I KLASSEN PRISUDDELING SKOVGUDSTJENESTE SOGNEUDFLUGT

XXX APRIL AUGUST 2016 DEN NYE PIGE I KLASSEN PRISUDDELING SKOVGUDSTJENESTE SOGNEUDFLUGT XXX APRIL AUGUST 2016 DEN NYE PIGE I KLASSEN PRISUDDELING SKOVGUDSTJENESTE SOGNEUDFLUGT MØRDRUP KIRKE MØRDRUP KIRKE VESTERMARKEN 2, 3060 ESPERGÆRDE TLF. 49 13 49 47 WWW.MOERDRUPKIRKE.DK KIRKEKONTOR: Kordegn

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Nyhedsbrev november december Kære forældre.

Nyhedsbrev november december Kære forældre. Nyhedsbrev november december 2018 Kære forældre. Det er igen blevet tid til et nyhedsbrev. Denne gang er årets bedsteforældrejuleklippeklisterdag netop blevet afholdt. Endnu engang var det en rigtig god

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Januar 2019 Ret til ændringer forbeholdes!

Januar 2019 Ret til ændringer forbeholdes! Januar 2019 Ret til ændringer forbeholdes! Sofiegården, Sofievej 2 4, 7100 Vejle Telefon: 76 44 52 00 Cafe Olga: 76 81 78 30 Dagcenteret: Betina Gregersen på tlf. 23 32 05 52 eller Karin Liltorp på tlf.

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

XXX SEPTEMBER - NOVEMBER 2015 AFSKEDSPRÆDIKEN VELKOMMEN KÆRE KONFIRMANDER HØSTGUDSTJENESTE ALLE HELGENS DAG SOGNEMØDER

XXX SEPTEMBER - NOVEMBER 2015 AFSKEDSPRÆDIKEN VELKOMMEN KÆRE KONFIRMANDER HØSTGUDSTJENESTE ALLE HELGENS DAG SOGNEMØDER XXX SEPTEMBER - NOVEMBER 2015 AFSKEDSPRÆDIKEN VELKOMMEN KÆRE KONFIRMANDER HØSTGUDSTJENESTE ALLE HELGENS DAG SOGNEMØDER MØRDRUP KIRKE MØRDRUP KIRKE VESTERMARKEN 2, 3060 ESPERGÆRDE TLF. 49 13 49 47 WWW.MOERDRUPKIRKE.DK

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde Torsdag den 23. november 2017 kl

Menighedsrådets ordinære møde Torsdag den 23. november 2017 kl Blad nr. 1 Menighedsrådets ordinære møde Torsdag den 23. november 2017 kl. 16.30 Dagsorden Beslutning Spørgetid: 1. Godkendelse af mødets dagsorden 2. Meddelelser til orientering 2.1 Julekrybbe på Stændertorvet

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Fællesspisning på Værestedet

Fællesspisning på Værestedet Fællesspisning på Værestedet Så er der igen fællesspisning på Værestedet. Vi mødes og spiser et måltid med vores naboer og venner under helt afslappede forhold. Kom som du er og tag endelig ungerne med,

Læs mere