Vejledning 55PUS PUS8602

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning 55PUS PUS8602"

Transkript

1 Register your product and get support at 8602 series Vejledning 55PUS PUS8602

2 Indhold 1 Opsætning 1.1 Læs om sikkerhed TV-stander og vægmontering 1.3 Tip om placering Strømkabel Antennekabel 5 2 Fjernbetjening 12 Netværk Netværk 12.2 Bluetooth Billede Lyd Ambilight-indstillinger Eco-indstillinger Generelle indstillinger Indstillinger for ur, region og sprog 13.7 Android-indstillinger Indstillinger for universaladgang 13.9 Lås indstillinger Installer kanaler Kanallister Se kanaler Favoritkanaler Tekst/tekst-TV Videoer, fotos og musik 5 Kanalinstallation TV-guide 7 Tilslut dit Android TV 18 Mest populære 16 Optagelse og TV på pause 16.1 Optagelse 16.2 Pause TV 10 TV-menu Om Mest populære Nu på dit TV TV on Demand Video-on-demand Startmenu Åbn startmenuen 19.2 Begrænset profil Netflix 21 Software Start internettet Muligheder på internettet Philips TV Remote App 17.2 Google Cast AirPlay MHL Smartphones og tablets 34 9 Internettet Det skal du bruge TV-guidedata Brug af TV-guiden Om Apps Google Play App-galleri Start eller stop en App 8.5 Låsning af apps Administrer apps Lagring Fra en USB-forbindelse Afspil dine videoer 55 Se dine fotos 56 Afspil din musik Om tilslutninger CAM med smartkort CI Home Theatre System - HTS Smartphones og tablets Blu-ray-afspiller DVD-afspiller Bluetooth Øretelefoner Spillekonsol USB-harddisk USB-tastatur USB-flash-drev Fotokamera Videokamera Computer 30 8 Apps Netværk og internet 7.2 Google-konto Fra en computer eller en hukommelsesenhed tilsluttet netværket (NAS) Menuen Favorit-programmer Menuen Mest populære og menuen Sidst afspillet Satellitinstallation Antenne-/kabelinstallation 5.3 Kopiering af kanalliste Satellitlistekopiering Indstillinger 9 6 Tilslut enheder Skift til en enhed Indstillinger for en TV-indgang 11.3 Enhedens navn og type Genscan tilslutninger Tændt eller standby 3.2 Knapper på TV 9 4 Kanaler 11 Kilder Tastoversigt Parring af fjernbetjeningen med TV'et 2.3 Stemmesøgning IR-sensor Batterier Rengøring 8 3 Tænd/sluk Om TV-menuen 10.2 Åbn TV-menuen Opdater software Softwareversion Automatisk softwareopdatering 21.4 Open source-software Open Source-licens

3 22 Specifikationer Miljø Strøm Operativsystem Modtagelse Skærmopløsning Skærmens indgangsopløsning 22.7 Tilslutningsmuligheder Lyd Multimedie Hjælp og support Registrer dit TV Brug af Hjælp Fejlfinding Onlinehjælp Support og reparation Sikkerhed og pleje Sikkerhed Vedligeholdelse af skærmen 25 Vilkår for anvendelse Brugsvilkår - TV Vilkår for anvendelse Smart-TV 26 Ophavsrettigheder MHL Ultra HD HDMI Dolby Audio DTS Premium Sound Wi-Fi Alliance Kensington Andre varemærker Ansvarsfraskrivelse vedrørende tjenester og/eller software fra tredjeparter 109 Indeks 110 3

4 * Tryk ikke på soundbaren, mens sættet installeres. ** Fjern ikke soundbaren, og frakobl ikke stikkene, mens TV et er tændt. 1 Opsætning Hvis du har mistet denne vejledning, kan du downloade den fra Læs om sikkerhed Brug produkttypenummeret på TV'et til at søge efter og downloade Lynhåndbogen. Læs sikkerhedsanvisningerne, før du anvender TV'et. For at læse anvisningerne skal du trykke på farvetasten Søgeord i Hjælp og finde Sikkerhedsanvisningerne. Vægmontering Dit TV er også forberedt til et VESA-kompatibelt vægbeslag (sælges separat). Brug følgende VESA-kode, når du køber vægbeslaget TV-stander og vægmontering 55PUS8602 VESA MIS-F 400x400, M6 TV-stander 65PUS8602 VESA MIS-F 400x400, M6 Du finder anvisningerne til montering af TV-standeren i den medfølgende Lynhåndbog. Har du mistet denne vejledning, kan du downloade den fra Forberedelse Brug produkttypenummeret på TV'et til at søge efter og downloade Lynhåndbogen. Tag først de 4 plastikskruehætter ud af gevindhullet bag på TV'et. Sørg for, at metalskruerne, der skal anvendes til at montere TV'et på det VESA-kompatible beslag, går ca. 10 mm ind i TV'ets gevindhuller. Soundbar-højttaler Forsigtig Vægmontering af TV'et kræver særlig ekspertise og bør kun udføres af kvalificerede fagfolk. Vægmonteringen til TV'et skal overholde sikkerhedskravene i forhold til TV'ets vægt. Læs også sikkerhedsforanstaltningerne, før du placerer TV'et. TP Vision Europe B.V. kan ikke tilskrives noget ansvar for forkert montering eller montering, der resulterer i en ulykke eller personskade. Dit TV leveres med 1 aftagelig soundbar, der er pakket separat i kassen med TV et. Monter den medfølgende soundbar-højttaler, og slut den til TV'et. TV'ets lyd er mangelfuld uden denne højttaler. Monter soundbar-højttaleren, efter at du har monteret TV-standerfoden. Følg monteringsinstruktionerne i den medfølgende Lynstartguide. Tænd ikke for TV et, før soundbaren og de tilhørende stik er tilsluttet korrekt. 1.3 Tip om placering Placer TV'et et sted, hvor der ikke falder lys direkte på skærmen. Dæmp lysforholdene i rummet for at opnå den bedste Ambilight-effekt. Placer TV'et højst 15 cm fra væggen. Den ideelle synsafstand til TV'et er 3 gange skærmens diagonale længde. Når du sidder ned, bør dine øjne befinde sig ud for midten af skærmen. 4

5 1.4 Strømkabel Sæt strømkablet i stikket POWER bag på TV'et. Kontroller, at strømkablet er sat korrekt i stikket. Kontroller, at stikket i stikkontakten hele tiden er tilgængeligt. Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen. Selvom dette TV har et meget lavt strømforbrug i standby-tilstand, bør stikket tages ud af stikkontakten, hvis TV'et ikke skal benyttes i en længere periode for at spare energi. Tryk på farvetasten Søgeord i Hjælp, og find Tænd TV for at få yderligere oplysninger om at tænde og slukke TV'et. 1.5 Antennekabel Tilslut antennestikket til Antennetilslutningen bag på TV'et, og kontrollér, at det sidder korrekt. Du kan tilslutte din egen antenne eller et antennesignal fra en antenneforening. Brug et IEC koaksialt 75 Ohm RF-antennestik. Brug denne antennetilslutning til DVB-T- og DVB-Cindgangssignaler. 5

6 2 Fjernbetjening 2.1 Tastoversigt Top 1 TV-menu Åbner TV-menuen med typiske TV-funktioner. 2 SOURCES Åbner og lukker menuen Kilder. 3 INFO Åbner eller lukker programinformationer. 1 - Standby / Til Tænder TV'et, eller sætter det på standby. 2 4 TILBAGE Skifter tilbage til den forrige kanal, du valgte. Vender tilbage til forrige menu. VOICE mikrofon 3 LIST Åbner eller lukker kanallisten. 5 - Farvetaster Direkte valg af muligheder. 4 AMBILIGHT Sådan vælger du en Ambilight-stil. 6 - EXIT Skifter tilbage til at se TV. 5 TV GUIDE Åbner eller lukker TV-guiden. 7 OPTIONS Åbner eller lukker valgmenuen. 6 SETTINGS Åbner menuen for hurtige indstillinger. Parrer fjernbetjeningen med TV'et. 8 - OK-tast Bekræfter et valg eller en indstilling. 9 - Pile- / navigationstaster Navigerer op, ned, mod højre eller venstre. 7 TOP PICKS Åbner menuen med anbefalede programmer, Videoon-demand (lejevideoer) eller online-tv (Catch Up TV). Hvis funktionen er tilgængelig HOME Åbner Home-menuen. Nederst 8 VOICE Giver dig mulighed for at påbegynde din stemmesøgning. Mellem 6

7 trykke på PAIR-tasten og på denne måde udføre parringen. Bemærk: Hvis TV'et ikke starter stemmesøgningsfeltet, når du trykker på VOICE, er parringen mislykket. Parring og parring igen Hvis parringen med fjernbetjeningen ikke lykkedes, kan du parre TV'et med fjernbetjeningen igen. Tryk blot langvarigt på tasten PAIR (ca. 3 sekunder) for at udføre parringen. Alternativt kan du gå til (TV-menu) > Indstillinger > Trådløs og netværk > Fjernbetjening > Parring af fjernbetjening og derefter følge anvisningerne på skærmen. 1- Åbner Netflix-app'en direkte. Der vises en meddelelse, når parringen er lykkedes. 2 Lydstyrke Regulerer lydstyrken. Fjernbetjeningssoftware (TV-menu) > Indstillinger > Trådløs og netværk > Fjernbetjening > Aktuel softwareinformation 3 Nummertaster Vælger en kanal direkte. 4 SUBTITLE Slår undertekster til, fra eller til under lydløs. Når fjernbetjeningen er parret, kan du kontrollere fjernbetjeningens aktuelle softwareversion. 5 Afspil og optag Afspil, for at afspille. Pause, for at sætte afspilning på pause Stop, for at stoppe afspilning Tilbagespoling, for at spole tilbage Hurtigt frem, for at spole hurtigt frem Optag, for at starte optagelse (TV-menu) > Indstillinger > Trådløs og netværk > Fjernbetjening > Opdater fjernebetjeningens software 6 Kanal Skifter til den næste eller forrige kanal på kanallisten. Åbner den næste eller forrige side i tekst/tekst-tv Lydløs Slår lyden til eller fra. Du kan søge efter videoer, musik og andet på internettet blot ved at bruge din stemme. Du kan tale ind i mikrofonen på fjernbetjeningen. Kontroller, om der er tilgængelige opdateringer til fjernbetjeningens software. Stemmesøgning 8 TEXT Åbner eller lukker tekst/tekst-tv. Du skal parre fjernbetjeningen med TV'et, før du bruger stemmesøgning. Sådan bruges Stemme Hold VOICE nede på fjernbetjeningen, hvorefter det blå lys på fjernbetjeningen tændes, søgefeltet åbner, og mikrofonen er aktiv. 2 - Sig med tydelig udtale, hvad du søger efter. Du kan tale i 10 sekunder, før mikrofonen slukker. Det kan tage lidt tid, inden resultaterne vises. 3 - På listen over søgeresultater kan du vælge det emne, du ønsker. Angiv det sprog, du gerne vil bruge sammen med Parring af fjernbetjeningen med TV'et Denne fjernbetjening bruger både Bluetooth og IR (infrarød) til at sende kommandoer til TV'et. Du kan bruge denne fjernbetjening via IR (infrarød) til de fleste funktioner. For at bruge avancerede funktioner som stemmesøgning og fjernbetjeningens tastatur skal du parre (forbinde) TV'et med fjernbetjeningen. stemmestyring (TV-menu) > Indstillinger > Androidindstillinger > Præferencer > Tale Da du startede TV-installationen, blev du bedt om at 7

8 2.4 IR-sensor TV'et kan modtage kommandoer fra en fjernbetjening, som bruger IR (infrarød) til at sende kommandoer. Hvis du bruger denne type fjernbetjening, skal du altid pege med fjernbetjeningen på den infrarøde sensor på forsiden af TV'et. Advarsel Undgå at stille genstande foran TV ets infrarøde sensor, da det kan blokere det infrarøde signal. 2.5 Batterier TV'et giver dig besked, hvis fjernbetjeningens batterier er ved at løbe tør. For at udskifte batterierne skal du åbne batterirummet på fjernbetjeningens tastaturside. 1 - Brug en lille mønt eller en anden lille, stump genstand til at trykke på den firkantede frigørelsesknap for at åbne batteridækslet. 2 - Skub batteriet i retningen mod metalfjederen, og træk den anden ende af batteriet ud. 3 - Udskift de gamle batterier med 2 type AA-LR6-1,5 V-alkalibatterier. Sørg for, at batteriernes + og - poler er placeret korrekt. 4 - Sæt batteridækslet tilbage på plads, og skub det ned, indtil det klikker på plads. Fjern batterierne, hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i lang tid. Bortskaf de gamle batterier i overensstemmelse med reglerne for bortskaffelse. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp ved at vælge Søgeord og finde Bortskaffelse. 2.6 Rengøring Din fjernbetjening er behandlet med en belægning, der kan modstå ridser. Rengør fjernbetjeningen med en blød, fugtig klud. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller husholdningsprodukter på fjernbetjeningen. 8

9 joystickknappen bag på TV'et for at hente grundmenuen frem. 2 - Tryk venstre eller højre for at vælge Lydstyrke, Kanal eller Kilder. Vælg Demo for at starte en demofilm. 3 - Tryk op eller ned for at regulere lydstyrken eller finde næste eller forrige kanal. Tryk op eller ned for at gennemgå listen over kilder, herunder valg af tuner. Tryk på joystickknappen for at starte demofilmen. 4 - Menuen forsvinder automatisk. 3 Tænd/sluk 3.1 Tændt eller standby Kontroller, at TV'et er tilsluttet lysnettet. Tilslut det medfølgende strømkabel til AC-indgangsstikket på bagsiden af TV'et. Indikatorlampen i bunden af TV'et lyser. Sæt TV'et på standby, vælg, og tryk på joystickknappen. Tænd Tryk på på fjernbetjeningen for at tænde for TV'et. Du kan også trykke på HOME. Du kan også trykke på den lille joystickknap på bagsiden af TV'et for at tænde for TV et, eller hvis du ikke kan finde fjernbetjeningen, eller dens batterier er tomme. Skifte til standby Du kan sætte TV'et på standby ved at trykke på på fjernbetjeningen. Du kan også trykke på den lille joystickknap på bagsiden af TV'et. TV'et er stadig tilsluttet lysnettet i standbytilstand, men det bruger kun ganske lidt strøm. For at slukke helt for TV'et skal du tage strømkablet ud af stikkontakten. Når du frakobler strømstikket, skal du altid tage fat i stikket, aldrig i ledningen. Sørg for, at du til enhver tid har nem adgang til strømstik, strømkabel og stikkontakt. 3.2 Knapper på TV Hvis du har mistet fjernbetjeningen, eller dens batteri er fladt, kan du stadig betjene grundlæggende TVfunktioner. Sådan åbner du grundmenuen 1 - Når TV'et er tændt, skal du trykke på 9

10 Når kanallisten ses på skærmen, skal du trykke på OPTIONS. 2 - Vælg Vælg kanalliste, og tryk 3 - I menulisten skal du vælge en af de tilgængelige kanallister og trykke påok. Installer kanaler Du kan også vælge navnet på listen øverst på kanallisten og trykke på OK for at åbne menulisten. 4 Kanaler Tryk på farvetasten Søgeord i Hjælp, og find Kanal, Antenneinstallation eller Kanal, Kabelinstallation for at få flere oplysninger. Filtrer en kanalliste Du kan filtrere en liste med alle kanaler. Du kan indstille kanallisten til kun at vise TV-kanaler eller radiostationer. Med hensyn til antenne-/kabelkanaler kan du indstille listen til at vise de gratis eller kodede kanaler. 4.2 Kanallister Om kanallister Sådan indstiller du et filter på en liste med alle kanaler Efter en kanalinstallation vises alle kanaler på kanallisten. Kanaler er vist med deres navn og logo, hvis disse oplysninger er tilgængelige. 1 - Tryk på. 2 - Tryk på OK for at åbne den aktuelle kanalliste. 3 - Tryk på OPTIONS. 4 - Vælg Vælg kanalliste, og tryk 5 - Vælg Filtrer antennekanaler eller Filtrer kabeltransmitterede kanaler alt efter, hvilken liste du vil filtrere, og tryk 6 - I menuen Indstillinger vælger du dit filter og trykker på OK for at aktivere det. Navnet på filteret vises som en del af kanallistens navn øverst på kanallisten. 7 - Tryk på (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på for at lukke menuen. Når der er valgt en kanalliste, skal du trykke på pilene (op) eller (ned) for at vælge en kanal og derefter trykke på OK for at se den valgte kanal. Du kan kun indstille kanalerne på listen ved hjælp af tasterne eller. Kanalikoner Efter en Automatisk kanalopdatering i kanallisten markeres nyligt fundne kanaler med en (stjerne). Hvis du låser en kanal, vil den blive markeret med en (lås). Radiostationer Hvis der er digitale udsendelser tilgængelige, installeres de digitale radiostationer i forbindelse med installationen. Du kan skifte til en radiostation på samme måde, som du skifter til en TV-kanal. En kanalinstallation (DVB-C) placerer sædvanligvis radiostationer fra kanalnummeret 1001 og fremefter. Søg efter en kanal Du kan søge efter en kanal for at finde den i en lang liste af kanaler. TV'et kan søge efter en kanal inden for en af de to primære kanallister antenne- eller kabelkanallisten. Dette TV kan modtage digital TV-standard DVB. TV'et fungerer muligvis ikke med visse udbydere af digitalt TV, som ikke fuldt ud overholder kravene for standarden. Sådan søger du efter en kanal Tryk på for at skifte til TV. 2 - Tryk på OK for at åbne den aktuelle kanalliste. 3 - Tryk på BACK for at lukke kanallisten. 1 - Tryk på. 2 - Tryk på OK for at åbne den aktuelle kanalliste. 3 - Tryk på OPTIONS. 4 - Vælg Vælg kanalliste, og tryk 5 - Vælg Filtrer ikke satellittransmitterede kanaler eller Filtrer kabeltransmitterede kanaler, og tryk 6 - Vælg Søg efter kanal, og tryk på OK for at åbne et tekstfelt. Du kan bruge tastaturet på fjernbetjeningen (hvis der er tilgængeligt) eller tastaturet på skærmen til at indtaste tekst. 7 - Indtast et nummer, et navn eller en del af et navn, og vælg Anvend, og tryk TV'et vil søge efter matchende kanalnavne på den liste, du har valgt. Sådan vælger du en af kanallisterne... Søgeresultaterne vises som en kanalliste se listens Åbn en kanalliste Ved siden af listen med alle kanaler kan du vælge en filtreret liste, eller du kan vælge en af de foretrukne lister, du har lavet. Sådan åbner du den aktuelle kanalliste... 10

11 navn øverst. Søgeresultaterne forsvinder, når du vælger en anden kanalliste eller lukker listen med søgeresultater. tryk 5 - Indtast din 4-cifrede PIN-kode, hvis TV'et beder om det. 6 - Tryk på (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på BACK for at lukke menuen. 4.3 Hvis du låser eller åbner kanaler i en kanalliste, skal du blot indtaste PIN-koden én gang, indtil du lukker kanallisten. Se kanaler Stil ind på en kanal Tryk på farvetasten Søgeord i Hjælp, og find Børnesikring for at få flere oplysninger. For at se TV-kanaler skal du trykke på. TV'et stiller ind på den kanal, du sidst har set. Skift kanaler Forældrevurdering For at skifte kanaler skal du trykke på eller. Kender du nummeret på kanalen, tastes det ind med taltastaturet. Tryk på OK, når du har indtastet nummeret, for at skifte kanal. Hvis du vil forhindre børn i at se et program, der ikke passer til deres alder, kan du angive en aldersgrænse. Digitale kanaler har aldersbestemt deres programmer. Hvis aldersgrænsen for et program er lig med eller højere end den alder, du har angivet for dit barn, låses programmet. Visning af et låst program kræver, at koden til Forældrevurdering indtastes først. Hvis der findes information fra internettet, viser TV'et det aktuelle programnavn og dets oplysninger efterfulgt af det næste programnavn og dets oplysninger. Sådan indstiller du en aldersgrænse Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Børnesikring > Forældrevurdering, og tryk 3 - Indtast en 4-cifret børnesikringskode. Hvis du endnu ikke har angivet en kode, skal du vælge Indstil kode i Børnesikring. Indtast en 4-cifret børnesikringskode og bekræft. Nu kan du angive en aldersgrænse. 4 - Tilbage i Forældrevurdering skal du vælge alderen og trykke 5 - Tryk om nødvendigt på (venstre) gentagne gange for at lukke menuen. Forrige kanal For at gå tilbage til den forrige kanal skal du trykke på BACK. Du kan også stille ind på kanaler fra en kanalliste. Lås en kanal Sådan låser og åbner du en kanal Hvis du vil forhindre, at dine børn ser en kanal, kan du låse kanalen. Visning af en låst kanal kræver, at den 4-cifrede PIN-kode til Børnesikringen indtastes først. Du kan ikke låse programmer fra tilsluttede enheder. Vælg Ingen for at deaktivere forældrevurderingen. I nogle lande skal du angive en aldersgrænse. Hos nogle TV-stationer/-operatører låser TV'et kun programmer med en højere grænse. Forældrevurderingen foretages for alle kanaler. Sådan låser du en kanal Tryk på. 2 - Tryk på OK for at åbne kanallisten. Skift om nødvendigt kanallisten. 3 - Vælg den kanal, du ønsker at låse. 4 - Tryk på OPTIONS, vælg Lås kanal, og tryk 5 - Indtast din 4-cifrede PIN-kode, hvis TV'et beder om det. En låst kanal markeres med en (lås). 6 - Tryk på (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på BACK for at lukke menuen. Kanalindstillinger Åbn Indstillinger Mens du ser en kanal, kan du angive nogle indstillinger. Afhængig af hvilken type kanal du ser (analog eller digital), eller afhængig af de TV-indstillinger du har angivet, vil nogle indstillinger være tilgængelige. Sådan låser du en kanal op Tryk på. 2 - Tryk på OK for at åbne kanallisten. Skift om nødvendigt kanallisten. 3 - Vælg den kanal, du ønsker at låse op. 4 - Tryk på OPTIONS, vælg Lås kanal op, og Sådan åbner du menuen Indstillinger 1 - Mens du ser en kanal, skal du trykke på OPTIONS. 11

12 2 - Tryk på OPTIONS igen for at lukke den. undertekster eller Sekundære undertekster. 3 - Vælg det ønskede sprog, og tryk 4 - Tryk på (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på BACK for at lukke menuen. Undertekster Tænd Vælg et undertekstsprog Digitale udsendelser kan have undertekster til deres programmer. Hvis ingen af de foretrukne undertekstsprog er tilgængelige, kan du muligvis vælge et andet undertekstsprog. Hvis intet undertekstsprog er tilgængeligt, kan du ikke vælge denne funktion. Sådan får du vist undertekster Tryk på SUBTITLE. Du kan slå undertekster Til eller vælge Automatisk. Fra. Du kan også Sådan vælger du et undertekstsprog, når ingen af dine foretrukne sprog er tilgængelige Tryk på OPTIONS. 2 - Vælg Undertekstsprog, og vælg et af sprogene som undertekster midlertidigt. Automatisk Hvis sproginformation er en del af den digitale udsendelse, og det udsendte program ikke er på dit sprog (sproget, der er indstillet på TV), kan TV'et vise undertekster automatisk på et af dine foretrukne undertekstsprog. Et af disse undertekstsprog skal også være en del af udsendelsen. Lydsprog Foretrukne lydsprog Du kan vælge dit foretrukne sprog for undertekstsprog i Undertekstsprog. En digital udsendelse kan tilbyde flere lydsprog (sprog) til et program. Du kan angive et primært og sekundært lydsprog. Hvis et af disse lydsprog er tilgængelige, skifter TV'et til lydsproget. Undertekster fra tekst-tv Sådan indstiller du primært og sekundært lydsprog... Hvis du stiller ind på en analog kanal, skal du gøre undertekster tilgængelige for hver kanal manuelt. 1 - Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Region og sprog, og vælg Sprog > Primær lyd eller Sekundær lyd. 3 - Vælg det ønskede sprog, og tryk 4 - Tryk på (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på BACK for at lukke menuen. 1 - Skift til en kanal, og tryk på TEXT for at åbne tekst-tv. 2 - Tast sidenummeret for undertekster, normalt Tryk på TEXT igen for at lukke tekst-tv. Vælger du Til i menuen Undertekst, mens du ser denne analoge kanal, vises der undertekster, hvis de er tilgængelige. Vælg et lydsprog Du kan tjekke, om en kanal er analog eller digital, ved at skifte til kanalen og åbne Oplysninger under OPTIONS. Hvis ingen af de foretrukne lydsprog er tilgængelige, kan du muligvis vælge et andet lydsprog. Hvis ingen lydsprog er tilgængelige, kan du ikke vælge denne funktion. Undertekstsprog Sådan vælger du et lydsprog, når ingen af dine foretrukne sprog er tilgængelige... Foretrukne undertekstsprog 1 - Tryk på OPTIONS. 2 - Vælg Lydsprog, og vælg et af sprogene som lyd midlertidigt. En digital udsendelse kan tilbyde flere undertekstsprog for et program. Du kan indstille et foretrukket primært og sekundært undertekstsprog. Hvis undertekster på et af disse sprog er tilgængelige, viser TV'et de undertekster, ud har valgt. Common Interface Sådan indstiller du et primært og sekundært undertekstsprog... Hvis du har installeret et CAM i et af de Fælles interfacestik, kan du se CAM og udbyderinformation eller udføre nogle CAM-relaterede indstillinger. 1 - Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Region og sprog > Sprog > Primære Sådan ser du CAM-oplysninger 12

13 1 - Tryk på SOURCES. 2 - Vælg den kanaltype, du bruger CAM til Se TV. 3 - Tryk på OPTIONS, og vælg Fælles interface. 4 - Vælg det relevante Fælles interfacestik, og tryk på (højre). 5 - Vælg TV-udbyder for CAM, og tryk Følgende skærmbilleder kommer frem fra TVudbyderen. kanalen hen, hvor du ønsker den. 5 - Tryk på OK for at bekræfte den nye placering. 6 - Du kan omplacere kanalerne med samme metode, indtil du lukker Listen over foretrukne med tasten BACK. 4.4 Favoritkanaler HbbTV på denne kanal Om favoritkanaler Hvis du ønsker at undgå adgang til HbbTV-sider på en bestemt kanal, kan du blokere for HbbTV-siderne specifikt for denne kanal. På en liste over foretrukne kanaler kan du samle de kanaler, du ønsker. Du kan oprette fire forskellige lister over foretrukne kanaler for at zappe nemt mellem kanalerne. Du kan navngive hver Liste over foretrukne individuelt. Kun på en Liste over foretrukne kan du omarrangere kanalerne. Tænd for HbbTV (TV-menu) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Avanceret > HbbTV-indstillinger > HbbTV > Til. Når der er valgt en Liste over foretrukne, skal du trykke på pilene (op) eller (ned) for at vælge en kanal og derefter trykke på OK for at se den valgte kanal. Du kan kun indstille kanalerne på listen ved hjælp af tasterne eller. Oplysninger Du kan få vist tekniske egenskaber for en bestemt kanal, som digital eller analog, lydtype osv. Sådan ser du de tekniske oplysninger vedr. en kanal... 12på 3- Stil ind på kanalen. Tryk på OPTIONS, vælg Oplysninger, og tryk OK. Tryk på OK for at lukke denne skærm. Opret en Liste over foretrukne Sådan opretter du en liste over favoritkanaler 1 - Tryk på for at skifte til TV. 2 - Tryk på OK for at åbne den aktuelle kanalliste. 3 - Tryk på OPTIONS. 4 - Vælg Opret Liste over foretrukne, og tryk 5 - På listen til venstre vælger du en kanal, du vil have som foretrukket, og trykker påok. Kanaler vises på listen til højre i den rækkefølge, du tilføjer dem. Hvis du fortryder, skal du vælge kanalen på listen til venstre og trykke på OK igen. 6 - Hvis det er nødvendigt, kan du vælge og tilføje kanaler som foretrukne. 7 - Tryk på BACK for at afslutte tilføjelsen af kanaler. Mono/stereo Du kan skifte lyden på en analog kanal til mono eller stereo. Sådan skifter du til mono eller stereo Stil ind på en analog kanal. 2 - Tryk på OPTIONS, vælg Mono/stereo, og tryk på (højre). 3 - Vælg Mono eller Stereo, og tryk 4 - Tryk på (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på BACK for at lukke menuen. TV'et beder dig om at omdøbe Listen over foretrukne. Du kan bruge tastaturet på skærmen. 1 - Brug tastaturet på skærmen til at slette det aktuelle navn og indtaste et nyt. 2 - Når det er gjort, skal du vælge Luk og trykke på OK. Omplacer kanaler Kun på en Liste over foretrukne kan du ændre rækkefølgen af kanaler (omplacere). TV'et vil skifte til den nyoprettede Liste over foretrukne. Sådan ændrer du rækkefølgen af kanaler 1 - Åbn den Liste over foretrukne, du vil omplacere. 2 - Tryk på OPTIONS, vælg Omplacer kanaler, og tryk 3 - På Listen over foretrukne skal du vælge den kanal, du vil omplacere, og trykke 4 - Brug tasten (op) eller (ned) for at bevæge Du kan tilføje et udvalg af kanaler på én gang eller starte en Liste over foretrukne ved at duplikere kanallisten med alle kanaler og fjerne de kanaler, du ikke ønsker. Kanalerne på Listen over foretrukne omnummereres. 13

14 kanal, du vil omplacere, og trykke 4 - Brug tasten (op) eller (ned) for at bevæge kanalen hen, hvor du ønsker den. 5 - Tryk på OK for at bekræfte den nye placering. 6 - Du kan omplacere kanalerne med samme metode, indtil du lukker Listen over foretrukne med tasten BACK. Tilføj et Udvalg af kanaler Du kan tilføje et fortløbende udvalg af kanaler til en Liste over foretrukne med funktionen Vælg område. Sådan tilføjer du et udvalg af kanaler 1 - Åbn Listen over foretrukne, hvor du ønsker at tilføje et udvalg af kanaler. 2 - Tryk på OPTIONS, vælg Vælg område, og tryk 3 - På listen til venstre vælger du den første kanal i det område, du vil tilføje, og trykker 4 - Tryk på (ned) for at vælge den sidste kanal i det område, du vil tilføje. Kanalerne er markeret til venstre. 5 - Tryk på OK for at tilføje dette udvalg af kanaler, og bekræft det. 4.5 Tekst/tekst-TV Tekst-TV-sider Hvis du vil åbne Tekst/tekst-TV, mens du ser TVkanaler, skal du trykke på TEXT. Hvis du vil lukke Tekst, skal du trykke på TEXT igen. Du kan også oprette en Liste over foretrukne fra Vælg område. Vælg en tekst-tv-side Hvis du vil vælge en side... Du kan kun omdøbe en Liste over foretrukne. 1 - Indtast sidenummeret med taltasterne. 2 - Brug piletasterne til at navigere. 3 - Tryk på en farvetast for at vælge et af de farvekodede punkter nederst på skærmen. Sådan omdøber du en Liste over foretrukne Tekst-TV-undersider 1 - Åbn den Liste over foretrukne, du vil omdøbe. 2 - Tryk på OPTIONS, vælg Omdøb liste over foretrukne, og tryk 3 - Brug tastaturet på skærmen til at slette det aktuelle navn og indtaste et nyt. 4 - Når det er gjort, skal du vælge Luk og trykke på OK. 5 - Tryk på BACK for at lukke kanallisten. En tekst-tv-side kan indeholde adskillige undersider. Undersidenumrene vises på bjælken ved siden af hovedsidenummeret. Hvis du vil vælge en underside, skal du trykke på eller. Fjern en Liste over foretrukne Foretrukne sider Du kan kun fjerne en Liste over foretrukne. TV'et opretter en liste med de 10 seneste Tekst-TVsider, du har åbnet. Du kan nemt åbne siderne igen i kolonnen Foretrukne tekst-tv-sider. Omdøb en Liste over foretrukne T.O.P. Tekst-TV-sider Visse TV-stationer udbyder T.O.P.- tekst-tv. Sådan åbnes T.O.P.- tekst-tv-sider i tekst-tv ved at trykke på OPTIONS og vælge T.O.P.- oversigt. Sådan fjerner du en Liste over foretrukne 1 - Åbn den Liste over foretrukne, du vil fjerne. 2 - Tryk på OPTIONS, vælg Fjern liste over foretrukne, og tryk 3 - Bekræft for at fjerne listen. 4 - Tryk på BACK for at lukke kanallisten. 1 - I tekst-tv skal du vælge (hjerte) i skærmens øverste venstre hjørne for at få vist kolonnen med foretrukne sider. 2 - Tryk på (ned) eller (op) for at vælge et sidenummer, og tryk på OK for at åbne siden. Du kan rydde listen med funktionen Ryd favoritsider. Søg i tekst-tv Omplacer kanaler Du kan vælge et ord og søge i tekst-tv efter alle forekomster af det pågældende ord. Kun på en Liste over foretrukne kan du ændre rækkefølgen af kanaler (omplacere). 1 - Åbn en tekst-tv-side, og tryk 2 - Vælg et ord eller et tal med piletasterne. 3 - Tryk på OK igen for at springe direkte til den næste forekomst af det pågældende ord eller tal. 4 - Tryk på OK igen for at springe til den næste forekomst. 5 - Stop søgningen ved at trykke på (op), indtil Sådan ændrer du rækkefølgen af kanaler 1 - Åbn den Liste over foretrukne, du vil omplacere. 2 - Tryk på OPTIONS, vælg Omplacer kanaler, og tryk 3 - På Listen over foretrukne skal du vælge den 14

15 1 - Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Region og sprog, og tryk på (højre) for at åbne menuen. 3 - Vælg Sprog > Primært tekst-tv eller Sekundært tekst-tv, og tryk 4 - Vælg dine foretrukne tekst-tv sprog. 5 - Tryk om nødvendigt på (venstre) gentagne gange for at lukke menuen. der ikke er valgt noget. Tekst-TV fra en tilsluttet enhed Visse enheder, der modtager TV-kanaler, tilbyder muligvis også tekst-tv. Åbner Tekst-TV fra en tilsluttet enhed Tryk på SOURCES, vælg enheden, og tryk 2 - Mens du ser en kanal på enheden, skal du trykke på OPTIONS, vælge Vis enhedstaster, vælge tasten og trykke 3 - Tryk på BACK for at skjule enhedstasterne. 4 - Tryk på BACK igen for at lukke tekst-tv. Tekst-TV 2.5 Hvis Tekst-TV 2.5 er tilgængeligt, opnår du bedre farver og grafik. Tekst-TV 2.5 er som standard aktiveret fra fabrikkens side. Sådan slukker du for Tekst-TV 2.5 Digital tekst (kun Storbritannien) Nogle digitale TV-stationer tilbyder dedikeret digitalt tekst-tv eller interaktivt TV på deres digitale TVkanaler. Disse omfatter normalt tekst-tv med nummer-, farve- og piletaster til valg og navigation. 1 - Tryk på TEXT. 2 - Tryk på OPTIONS, når Tekst/tekst-TV er åben på skærmen. 3 - Vælg Tekst-tv 2.5 > Fra, og tryk 4 - Tryk om nødvendigt på (venstre) gentagne gange for at lukke menuen. Tryk på BACK for at lukke digitalt tekst-tv. Indstillinger for tekst-tv Tryk på OPTIONS i Tekst/tekst-tv for at vælge følgende Frys side Stopper automatisk rotation af undersider. Dobbeltskærm/Fuld skærm Viser TV-kanalen og tekst-tv ved siden af hinanden. T.O.P.-oversigt Sådan åbnes T.O.P.- tekst-tv. Forstør Forstørrer tekst-tv-siden for at lette læsningen. Afslør Afslører skjulte oplysninger på siden. Bladre i undersider Bladr i undersider, når de er tilgængelige. Skjul/vis foretrukne sider For at skjule eller vise listen over foretrukne sider. Ryd foretrukne sider Ryd listen over foretrukne sider. Sprog Skifter den gruppe tegn, som tekst-tv anvender, for at få vist teksten korrekt. Tekst-TV 2.5 Aktiverer tekst-tv 2,5, så der fremkommer flere farver og bedre grafik. Opsætning af tekst-tv Sprog for tekst-tv Visse digitale TV-stationer har flere forskellige TekstTV-sprog tilgængelige. Indstiller dit primære og sekundære tekst-tv-sprog... 15

16 par minutter. Hvis der findes en satellit, vises dens navn og styrken på det modtagne signal på skærmen. 8 - Når TV'et finder de satellitter, du skal bruge, skal du vælge Installér. 9 - Hvis en satellit tilbyder Kanalpakker, viser TV'et de tilgængelige pakker for den satellit. Vælg den pakke, du har brug for. Nogle pakker tilbyder en Hurtig eller Fuld installation af deres tilgængelige kanaler, vælg den ene eller den anden. TV'et installerer satellitkanalerne og radiostationerne Vælg Afslut for at gemme satellitopsætningen samt installerede kanaler og radiostationer. 5 Kanalinstallation 5.1 Satellitinstallation Om installation af satellitter Dette TV har to indbyggede DVB-S/DVBS2-satellittunere. Op til 4 satellitter Indstillinger for satellitinstallation Du kan installere op til 4 satellitter (4 LNB'er) på dette TV. Vælg det antal satellitter, du vil installere, i starten af installationen. Dette får installationen til at gå hurtigere. Indstillingerne for satellitinstallationen er forudindstillet efter dit land. Disse indstillinger bestemmer, hvordan TV'et søger efter og installerer satellitter og deres kanaler. Du kan altid ændre disse indstillinger. Unicable Du kan bruge et Unicable-system til at tilslutte parabolantennen til TV'et. Du kan vælge Unicable for 1 eller 2 satellitter i starten af installationen. Gør følgende for at ændre indstillingerne for satellitinstallationen... MDU - Multi-Dwelling-Unit 1 - Start satellitinstallationen. 2 - På det skærmbillede, hvor du kan starte søgningen efter satellitter, skal du vælge Indstillinger og derefter trykke OK. 3 - Vælg det antal satellitter, du vil installere, eller vælg ét af Unicable-systemerne. Når du vælger Unicable, kan du vælge brugerbåndsnumre og indtaste brugerbåndsfrekvenser for hver tuner. 4 - Når du er klar, skal du vælge Næste og trykke 5 - I menuen Indstillinger skal du trykke på farvetasten Udført for at vende tilbage til skærmbilledet, hvor du kan starte søgningen efter satellitter. De indbyggede satellittunere understøtter MDU på Astra-satellitter og Digiturk på Eutelsat-satellitten. MDU på Türksat understøttes ikke. Start installationen Sørg for, at parabolantennen er tilsluttet korrekt og perfekt rettet ind, før du påbegynder installationen. Sådan starter du satellitinstallationen 1 - Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Kanaler > Satellitinstallation, og tryk Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt. 3 - Vælg Søg efter kanaler, og tryk 4 - Vælg Søg, og tryk TV'et vil søge efter satellitter. 5 - Vælg Installer, og tryk TV'et viser den aktuelle satellitinstallationsopsætning. Hvis du vil ændre denne opsætning, skal du vælge Indstillinger. Hvis du ikke vil ændre opsætningen, skal du vælge Søg. Gå til trin 5. Homing Transponder og LNB I nogle lande kan du tilpasse ekspertindstillingerne for homing transponder og hver enkelt LNB. Disse indstillinger skal kun bruges eller ændres, når en normal installation mislykkes. Hvis du har ikkestandardiseret satellitudstyr, kan du bruge disse indstillinger til at tilsidesætte standardindstillingerne. Nogle udbydere kan give dig nogle transponder- eller LNB-værdier, som du kan indtaste her. Satellit-CAM-moduler 6 - I Installationssystem skal du vælge det antal satellitter, du vil installere, eller vælge ét af Unicablesystemerne. Når du vælger Unicable, kan du vælge brugerbåndsnumre og indtaste brugerbåndsfrekvenser for hver tuner. I nogle lande kan du tilpasse nogle ekspertindstillinger for hver LNB i Flere indstillinger. 7 - TV'et søger efter satellitter, som er tilgængelige med parabolantennens indstilling. Dette kan tage et Hvis du bruger et CAM-modul et Conditional Access Module med et smartkort til at se satellitkanaler, anbefaler vi, at du foretager satellitinstallationen med CAM-modulet sat i TV'et. De fleste CAM-moduler anvendes til at afkode kanaler. Den nyeste generation af CAM-moduler (CI+ 1.3 med 16

17 operatørprofil) kan selv installere alle satellitkanalerne på dit TV. CAM-modulet vil tilbyde dig at installere dets satellit(ter) og kanaler. Disse CAM-moduler installerer og afkoder ikke kun kanaler, men håndterer samtidig almindelige kanalopdateringer. kan ikke have det samme brugerbåndnummer som en anden satellittuner i Unicable-systemet. User Band-frekvens Ud over det unikke brugerbåndnummer skal satellitmodtageren bruge frekvensen for det valgte brugerbåndnummer. Disse frekvenser vises for det meste ved siden af brugerbåndnummeret på en Unicable-koblingsboks. Kanalpakker Satellitudbydere kan tilbyde kanalpakker, som samler gratis kanaler og tilbyder en sortering, som passer til det enkelte land. Nogle satellitter tilbyder abonnementspakker - en samling af kanaler, du betaler for. Manuel kanalopdatering Hvis du vælger en abonnementspakke, vil TV'et evt. bede dig om at vælge en Hurtig eller Fuld installation. Vælg Hurtig for kun at installere kanalerne i pakken eller vælg Fuld for at installere pakken samt alle øvrige tilgængelige kanaler. Vi anbefaler Hurtig installation af abonnementspakker. Hvis du har flere satellitter, der ikke er en del af din abonnementspakke, anbefaler vi en Fuld installation. Alle installerede kanaler placeres på kanallisten Alle. Du kan altid starte en kanalopdatering selv. Sådan starter du en kanalopdatering manuelt Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Kanaler > Satellitinstallation, og tryk 3 - Vælg Søg efter kanaler, og tryk 4 - Vælg Opdater kanaler, og tryk TV'et vil starte opdateringen. Opdateringen kan tage et par minutter. 5 - Følg anvisningerne på skærmen. Opdateringen kan tage et par minutter. 6 - Vælg Afslut, og tryk Opsætning af Unicable Unicable-systemet Du kan anvende et enkeltkabelsystem, MDU- eller Unicable-system til at tilslutte parabolantennen til TV'et. Et enkeltkabelsystem bruger ét kabel til at tilslutte parabolantennen til alle satellittunere i systemet. Et enkeltkabelsystem bruges typisk i beboelsesejendomme. Hvis du bruger et Unicablesystem, beder TV'et dig om at tildele et brugerbåndnummer og en tilhørende frekvens under installationen. Du kan installere 1 eller 2 satellitter med Unicable på dette TV. Tilføj en satellit Du kan tilføje en ekstra satellit til din nuværende satellitinstallation. De installerede satellitter og deres kanaler forbliver urørte. Visse satellitoperatører tillader dog ikke tilføjelse af yderligere en satellit. Denne satellit skal opfattes som en ekstra tilføjelse, det er ikke dit primære satellitabonnement eller den primære satellit, hvis kanalpakke du anvender. Man tilføjer normalt en 4. satellit, hvis man allerede har 3 satellitter installeret. Hvis du har 4 satellitter installeret, kan du overveje at fjerne en af dem først for at kunne tilføje en ny satellit. Hvis du opdager, at der mangler nogle kanaler efter en Unicable-installation, er der muligvis foretaget en anden installation på Unicable-systemet samtidig. Foretag installationen igen for at installere de manglende kanaler. Opsætning Hvis du kun har 1 eller 2 satellitter installeret i øjeblikket, tillader de aktuelle installationsindstillinger muligvis ikke tilføjelse af en ekstra satellit. Hvis du har brug for at ændre installationsindstillingerne, skal du udføre hele satellitinstallationen igen. Du kan ikke anvende Tilføj satellit, hvis det er nødvendigt at ændre indstillingerne. User Band-nummer De enkelte, tilsluttede satellittunere skal være nummereret (f.eks. 0, 1, 2 eller 3 osv.) i et Unicablesystem. Du kan finde de tilgængelige brugerbånd og deres numre på Unicable-koblingsboksen. Brugerbånd forkortes af og til som UB. Der er Unicablekoblingsbokse, som tilbyder 4 eller 8 brugerbånd. Hvis du vælger Unicable i indstillingerne, beder TV'et dig om at tildele det unikke brugerbåndnummer for de enkelte, indbyggede satellittunere. En satellittuner Sådan tilføjer du en satellit... 1på 2på 17 Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk OK. Vælg Kanaler > Satellitinstallation, og tryk OK.

18 3 - Vælg Søg efter kanaler, og tryk 4 - Vælg Tilføj satellit, og tryk Aktuelle satellitter vises. 5 - Vælg Søg, og tryk TV'et vil søge efter nye satellitter. 6 - Hvis TV'et har fundet en eller flere satellitter, skal du vælge Installer og trykke TV'et installerer kanalerne for de fundne satellitter. 7 - Vælg Afslut, og tryk på OK for at gemme kanalerne og radiostationerne. kan du angive symbolhastigheden i Symbolhastighed manuelt. 6 - Tryk på pilene (op) eller (ned) for at justere frekvensen, og vælg Udført. 7 - Vælg Søg, og tryk Signalstyrken vises på skærmen. 8 - Hvis du vil gemme kanalen for en ny transponder, skal du vælge Gem og trykke 9 - Tryk om nødvendigt på (venstre) gentagne gange for at lukke menuen. Fjern en satellit Homing Transponder og LNB Du kan fjerne en eller flere satellitter fra din aktuelle satellitinstallation. Du fjerner satellitten og dens kanaler. Visse satellitoperatører tillader imidlertid ikke fjernelse af en satellit. I nogle lande kan du tilpasse ekspertindstillingerne for homing transponder og hver enkelt LNB. Disse indstillinger skal kun bruges eller ændres, når en normal installation mislykkes. Hvis du har ikkestandardiseret satellitudstyr, kan du bruge disse indstillinger til at tilsidesætte standardindstillingerne. Nogle udbydere kan give dig nogle transponder- eller LNB-værdier, som du kan indtaste her. Sådan fjerner du satellitter Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Kanaler > Satellitinstallation, og tryk 3 - Vælg Søg efter kanaler, og tryk 4 - Vælg Fjern satellit, og tryk Aktuelle satellitter vises. 5 - Vælg en satellit, og tryk på OK for at markere dem eller fjerne markeringen for at fjerne dem. 6 - Tryk om nødvendigt på (venstre) gentagne gange for at lukke menuen. LNB-strøm Som standard er LNB-strøm sat til. 22 khz tone Som standard er Tone sat til. Lav LO-frekvens/høj LO-frekvens Lokaloscillatorfrekvenser er indstillet til standardværdier. Tilpas kun værdierne ved ekstraordinært udstyr, der kræver forskellige værdier. Manuel installation Manuel installation er beregnet til superbrugere. Problemer Du kan bruge Manuel installation til hurtigt at tilføje nye kanaler fra en satellittransponder. Du skal kende transponderens frekvens og polarisering. TV'et installerer alle transponderens kanaler. Hvis transponderen blev installeret tidligere, flyttes alle dens kanaler - tidligere og nye - til nederst på kanallisten Alle. Du kan ikke bruge Manuel installation, hvis du har brug for at ændre antallet af satellitter. Hvis dette er nødvendigt, skal du udføre en komplet installation ved hjælp af Installer satellitter. TV'et kan ikke finde de satellitter, jeg ønsker, eller TV'et installerer den samme satellit to gange Kontroller, at det korrekte antal satellitter er angivet i Indstillinger i starten af installationen. Du kan indstille TV'et til at søge efter én, to eller 3/4 satellitter. En dobbelthoved-lnb kan ikke finde satellit nummer to Hvis TV'et finder én satellit, men ikke kan finde nummer to, kan du dreje parabolantennen et par grader. Juster parabolen, så den får det stærkeste signal på den første satellit. Kontroller signalstyrkeindikatoren for den første satellit på skærmen. Med den første satellit indstillet til det stærkeste signal skal du vælge Søg igen for at finde den anden satellit. Kontroller, at indstillingen er angivet til To satellitter. Sådan installerer du en transponder Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Kanaler > Satellitinstallation, og tryk 3 - Vælg Manuel installation, og tryk på (højre) for at åbne menuen. 4 - Hvis du har mere end 1 satellit installeret, skal du vælge den LNB, som du vil tilføje kanaler for. 5 - Indstil den Polarisering, du har brug for. Hvis du indstiller Symbolhastighedstilstanden til Manuel, Ændring af installationen løste ikke problemet Alle indstillinger, satellitter og kanaler gemmes først, når du afslutter installationen. 18

19 Alle satellitkanaler er forsvundet kanalopdatering, kan du slå den fra. Hvis du bruger et Unicable-system, skal du sørge for at tildele to unikke brugerbåndnumre til begge de indbyggede tunere i Unicable-indstillingerne. Det skyldes muligvis, at en anden satellitmodtager i Unicable-systemet anvender det samme brugerbåndnummer. Sådan slås meddelelsen fra Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Kanal > Antenne-/kabelinstallation, og tryk 3 - Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt. 4 - Vælg Opstartsmeddelelse, og tryk 5 - Vælg Fra, og tryk 6 - Tryk på (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på BACK for at lukke menuen. Nogle satellitkanaler ser ud til at være forsvundet fra kanallisten. Hvis nogle kanaler ser ud til at være forsvundet eller fejlplaceret, kan stationen have ændret transponderplaceringen for disse kanaler. For at gendanne positionerne på kanallisten kan du prøve at opdatere kanalpakken. I visse lande udføres den automatiske kanalopdatering, mens du ser TV, eller når TV'et er på standby. Jeg kan ikke fjerne en satellit Manuel kanalopdatering Abonnementspakker tillader ikke fjernelse af en satellit. Hvis du vil fjerne satellitten, skal du udføre en komplet installation igen og vælge en anden pakke. Du kan altid starte en kanalopdatering selv. Sådan starter du en kanalopdatering manuelt... Modtagelsen er periodisk dårlig 1 - Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Kanal > Antenne-/kabelinstallation, og tryk 3 - Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt. 4 - Vælg Søg efter kanaler, og tryk 5 - Vælg Start, og tryk 6 - Vælg Opdater digitale kanaler, vælg Næste, og tryk 7 - Vælg Start, og tryk på OK for at opdatere de digitale kanaler. Dette kan tage nogle få minutter. 8 - Tryk på (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på BACK for at lukke menuen. Kontroller, om satellitparabolen sidder godt fast. Stærk vind kan flytte parabolen. Sne og regn kan forringe modtagelsen. 5.2 Antenne-/kabelinstallation Opdater kanaler Automatisk kanalopdatering Hvis du modtager digitale kanaler, kan du indstille TV'et til automatisk at opdatere disse kanaler. Geninstaller kanaler Én gang om dagen, kl. 6:00 om morgenen, opdaterer TV'et kanalerne og gemmer nye kanaler. Nye kanaler gemmes i Kanallisten og markeres med en. Kanaler uden signal fjernes. TV'et skal være på standby for automatisk at kunne opdatere kanaler. Du kan slå automatisk kanalopdatering fra. Geninstallerer alle kanaler Du kan geninstallere alle kanaler og lade alle andre TV-indstillinger urørte. Hvis der er angivet en PIN-kode, skal du indtaste denne kode, før du kan geninstallere kanaler. Sådan slår du automatisk opdatering fra Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Kanal > Antenne-/kabelinstallation, og tryk 3 - Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt. 4 - Vælg Automatisk kanalopdatering, og tryk 5 - Vælg Fra, og tryk 6 - Tryk på (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på BACK for at lukke menuen. Sådan geninstallerer du kanaler Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Kanal > Antenne-/kabelinstallation, og tryk 3 - Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt. 4 - Vælg Søg efter kanaler, og tryk 5 - Vælg Start, og tryk 6 - Vælg Geninstallér kanaler, vælg Næste, og tryk 7 - Vælg det land, hvor du er nu, og tryk 8 - Vælg Næste, og tryk 9 - Vælg den ønskede installationstype, Antenne Når nye kanaler er fundet, eller hvis kanaler opdateres eller fjernes, vises en meddelelse, når TV'et tændes. For at undgå, at denne meddelelse vises efter hver 19

20 (DVB-T) eller Kabel (DVB-C), og tryk 8 - Vælg Næste, og tryk 11 - Vælg den kanaltype, du vil have, Digitale og analoge kanaler eller Kun digitale kanaler, og tryk 8 - Vælg Næste, og tryk 13 - Vælg Start, og tryk på OK for at opdatere de digitale kanaler. Dette kan tage nogle få minutter Tryk på (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på BACK for at lukke menuen. DVB-indstillinger Netværksfrekvenstilstand Hvis du har tænkt dig at bruge Hurtig scanning-metoden i Frekvensscanning til at søge efter kanaler, skal du vælge Automatisk. Dit TV bruger 1 af de foruddefinerede netværksfrekvenser (eller HC - Homing Channel), som anvendes af de fleste kabeloperatører i dit land. Hvis du har modtaget en specifik netværksfrekvensværdi til at søge efter kanaler, skal du vælge Manuel. Geninstaller TV Du kan foretage en fuld TV-installation igen. TV'et bliver fuldt geninstalleret. Netværksfrekvens Sådan gentager du en fuld TV-installation... Med Netværksfrekvenstilstand indstillet til Manuel kan du her indtaste den netværksfrekvensværdi, du modtog fra din kabeloperatør. Brug taltasterne til at indtaste værdien. 1 - Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Generelle indstillinger > Geninstaller TV, og tryk 3 - Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt. 4 - Vælg Ja, og tryk på OK for at bekræfte. 5 - TV'et vil foretage fuld geninstallering. Alle indstillinger nulstilles, og installerede kanaler vil blive erstattet. Installationen kan tage et par minutter. 6 - Tryk på (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på BACK for at lukke menuen. Frekvensscanning Vælg metoden til søgning af kanaler. Du kan vælge den hurtigere Hurtig scanning-metode og bruge de foruddefinerede indstillinger, som bruges af de fleste kabeloperatører i dit land. Hvis det betyder, at der ikke er installeret nogen kanaler, eller hvis der mangler nogen kanaler, kan du vælge den udvidede Fuld scanning-metode. Med denne metode tager det lidt længere tid at søge efter og installere kanaler. DVB-T eller DVB-C DVB-T- eller DVB-C-modtagelse Ved kanalinstallationen, lige før du skal søge efter kanaler, har du valgt Antenne (DVB-T) eller Kabel (DVB-C). Antenne DVB-T søger efter jordbaserede, analoge kanaler og digitale DVB-T/T2-kanaler. Kabel DVB-C søger efter analoge og digitale kanaler, der er tilgængelige fra en kabel DVB-C-operatør. Frekvenstrinstørrelse Dit TV søger efter kanaler i trin på 8 MHz. Hvis det betyder, at der ikke er installeret nogen kanaler, eller hvis der mangler nogen kanaler, kan du søge i mindre trin af 1 MHz. Med trin på 1 MHz tager det længere tid at søge efter og installere kanaler. DVB-C-kanalinstallation Af hensyn til brugervenligheden er alle DVB-Cindstillinger indstillet til automatisk. Hvis din DVB-C-operatør har tildelt dig specifikke DVB-C-værdier, netværk-id'et eller netværksfrekvensen, skal du indtaste disse værdier, når du bliver bedt om det under installationen. Digitale kanaler Hvis du ved, at din kabeloperatør ikke tilbyder digitale kanaler, kan du springe over søgning efter digitale kanaler. Sammenfaldende kanalnumre I nogle lande kan forskellige TV-kanaler (udbydere) have samme kanalnummer. Under installation viser TV'et listen med sammenfaldende kanalnumre. Du skal vælge, hvilken TV-kanal du vil installere på et kanalnummer med flere TV-kanaler. Analoge kanaler Hvis du ved, at din kabeloperatør ikke tilbyder analoge kanaler, kan du springe over søgning efter analoge kanaler. 20

21 Vælg det land eller den verdensdel, du befinder dig i, og tryk Gratis / kodet Hvis du har et abonnement og et CAM-modul Conditional Access Module til betalings-tv-tjenester, skal du vælge Gratis + kodet. Hvis du ikke har abonnement til betalings-tv-kanaler, kan du vælge Kun gratis kanaler. Søg efter kanal Vælg Søg efter kanal og tryk på OK for at finde en kanal. Du kan selv indtaste en frekvens for at finde en kanal, eller du kan lade TV'et søge efter en kanal. Tryk på (højre) for at vælge Søg, og tryk på OK for automatisk at søge efter en kanal. Den fundne kanal vises på skærmen, og hvis der er dårlig modtagelse, skal du trykke på Søg igen. Hvis du vil gemme kanalen, skal du vælge Udført og trykke Du kan få flere oplysninger ved at trykke på farvetasten Søgeord i Hjælp og finde CAM, Conditional Access Module. Gem Du kan lagre kanalen på det aktuelle kanalnummer eller som et nyt kanalnummer. Vælg Gem aktuel kanal eller Gem som ny kanal, og tryk Det nye kanalnummer vises kortvarigt. Modtagekvalitet Du kan kontrollere en digital kanals kvalitet og signalstyrke. Har du din egen antenne, kan du ændre antennens placering for at forsøge at forbedre modtagelsen. Trinene kan gentages, indtil du har fundet alle tilgængelige, analoge TV-kanaler. Sådan kontrollerer du modtagekvaliteten for en digital kanal Stil ind på kanalen. 2 - Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 3 - Vælg Kanal > Antenne-/kabelinstallation, og tryk Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt. 4 - Vælg Digital: Modtagelsestest, og tryk 5 - Vælg Søg, og tryk Den digitale frekvens vises for denne kanal. 6 - Vælg Søg igen og tryk på OK for at kontrollere signalets kvalitet på denne frekvens. Testresultatet vises på skærmen. Du kan flytte antennen eller kontrollere tilslutningerne for at forbedre modtagelsen. 7 - Du kan også selv ændre frekvensen. Vælg frekvensnummeret én ad gangen, og brug tasterne (op) eller (ned) til at ændre værdien med. Vælg Søg, og tryk på OK for at teste modtagelsen igen. 8 - Tryk om nødvendigt på (venstre) gentagne gange for at lukke menuen. Kopiering af kanalliste Introduktion Kopiering af kanalliste er beregnet til forhandlere og superbrugere. Med Kopiering af kanalliste, kan du kopiere de installerede kanaler på et TV til et andet Philips-TV i samme serie. Med Kopiering af kanalliste undgår du en tidskrævende kanalsøgning ved at uploade en foruddefineret kanalliste på et TV. Brug et USBflashdrev med mindst 1 GB. Betingelser Begge TV er fra det samme årsline-up. Begge TV'er har samme hardwaretype. Kontroller hardwaretypen på TV'ets identifikationsplade bag på TV'et. Typisk noteret som Q... LA Begge TV har kompatible softwareversioner. Aktuel kanalversion Sådan får du vist den nuværende version af kanallisten... Manuel installation 1 - Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Kanaler, vælg Kopiering af kanalliste, vælg Nuværende version, og tryk 3 - Tryk på OK for at lukke. Analoge TV-kanaler kan installeres manuelt en efter en. Sådan installerer du analoge kanaler manuelt. 1 - Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Kanal > Antenne-/kabelinstallation, og tryk Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt. 3 - Vælg Analog: Manuel installation, og tryk Aktuel softwareversion Gør følgende for at kontrollere den aktuelle version af TV-softwaren... 1på 2på System Vælg System for at konfigurere TV-systemet. 21 Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk OK. Vælg Opdater software, og tryk (højre) for at åbne menuen.

22 3 - Vælg Aktuel softwareinformation, og tryk 4 - Versionen, frigivelsesnoterne og oprettelsesdatoen vises. Netflix ESN-nummeret vises også, hvis det er tilgængeligt. 5 - Tryk om nødvendigt på (venstre) gentagne gange for at lukke menuen. trykke på, vælge Alle indstillinger, og trykke 4 - Vælg Kanaler > Kopiering af kanalliste > Kopier til TV, og tryk Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt. 5 - En meddelelse bekræfter, når kanallisten er kopieret til TV'et. Tag USB-flashdrevet ud. Kopiering af en kanalliste Til TV, der allerede er installeret Sådan kopierer du en kanalliste... Afhængigt af, om TV'et allerede er installeret eller ej, skal du bruge en anden metode til at uploade en kanalliste. 1 - Tænd for TV'et. Dette TV bør have kanaler installeret. 2 - Sæt et USB-flashdrev i. 3 - Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 4 - Vælg kanaler > Kopiering af kanalliste, og tryk 5 - Vælg Kopier til USB, og tryk Du vil muligvis blive bedt om at indtaste PIN-koden til børnesikringen for at kopiere kanallisten. 6 - Når kopieringen er færdig, skal du USBflashdrevet ud igen. 7 - Tryk om nødvendigt på (venstre) gentagne gange for at lukke menuen. Et allerede installeret TV 1 - Bekræft TV'ets landeindstillinger. (Se kapitlet Geninstaller alle kanaler for at bekræfte denne indstilling. Start denne procedure, indtil du når til landeindstillingen. Tryk på BACK for at annullere installationen). Hvis landet er korrekt, skal du fortsætte med trin 2. Hvis landet ikke er korrekt, skal du starte en geninstallation. Se kapitlet Geninstaller alle kanaler, og start installationen. Vælg det korrekte land, og spring kanalsøgning over. Afslut installationen. Fortsæt med trin 2, når installationen er udført. 2 - Tilslut USB-flashdrevet, der indeholder kanallisten til det andet TV. 3 - Du kan starte med at uploade kanallisten ved at trykke på, vælge Alle indstillinger, og trykke 4 - Vælg Kanaler > Kopiering af kanalliste > Kopier til TV, og tryk Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt. 5 - En meddelelse bekræfter, når kanallisten er kopieret til TV'et. Tag USB-flashdrevet ud. Du kan nu uploade den kopierede kanalliste til et andet Philips TV. Kanallistens version Se den nuværende version af kanallisten Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Kanaler, og tryk på (højre) for at åbne menuen. 3 - Vælg Kopiering af kanalliste, vælg Nuværende version, og tryk 4 - Tryk om nødvendigt på (venstre) gentagne gange for at lukke menuen. 5.4 Satellitlistekopiering Introduktion Kopiering af kanalliste er beregnet til forhandlere og superbrugere. Upload en kanalliste Med Kopiering af kanalliste, kan du kopiere de installerede kanaler på et TV til et andet Philips-TV i samme serie. Med Kopiering af kanalliste undgår du en tidskrævende kanalsøgning ved at uploade en foruddefineret kanalliste på et TV. Brug et USBflashdrev med mindst 1 GB. Til TV'er, der ikke er installeret Afhængigt af, om TV'et allerede er installeret eller ej, skal du bruge en anden metode til at uploade en kanalliste. Til et TV, som endnu ikke er installeret 1 - Tilslut strømstikket for at starte installationen, og vælg sprog og land. Du kan springe kanalsøgningen over. Afslut installationen. 2 - Tilslut USB-flashdrevet, der indeholder kanallisten til det andet TV. 3 - Du kan starte med at uploade kanallisten ved at Betingelser Begge TV er fra det samme årsline-up. Begge TV'er har samme hardwaretype. Kontroller hardwaretypen på TV'ets identifikationsplade bag på TV'et. Typisk noteret som Q... LA Begge TV har kompatible softwareversioner. 22

23 Aktuel kanalversion Upload en kanalliste Sådan får du vist den nuværende version af kanallisten... Til TV'er, der ikke er installeret 1 - Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Kanaler, vælg Satellitlistekopiering, vælg Nuværende version, og tryk 3 - Tryk på OK for at lukke. Afhængigt af, om TV'et allerede er installeret eller ej, skal du bruge en anden metode til at uploade en kanalliste. Til et TV, som endnu ikke er installeret 1 - Tilslut strømstikket for at starte installationen, og vælg sprog og land. Du kan springe kanalsøgningen over. Afslut installationen. 2 - Tilslut USB-flashdrevet, der indeholder kanallisten til det andet TV. 3 - Du kan starte med at uploade kanallisten ved at trykke på, vælge Alle indstillinger, og trykke 4 - Vælg Kanaler > Satellitlistekopiering > Kopier til TV, og tryk Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt. 5 - En meddelelse bekræfter, når kanallisten er kopieret til TV'et. Tag USB-flashdrevet ud. Aktuel softwareversion Gør følgende for at kontrollere den aktuelle version af TV-softwaren Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Opdater software, og tryk på (højre) for at åbne menuen. 3 - Vælg Aktuel softwareinformation, og tryk 4 - Versionen, frigivelsesnoterne og oprettelsesdatoen vises. Netflix ESN-nummeret vises også, hvis det er tilgængeligt. 5 - Tryk om nødvendigt på (venstre) gentagne gange for at lukke menuen. Til TV, der allerede er installeret Afhængigt af, om TV'et allerede er installeret eller ej, skal du bruge en anden metode til at uploade en kanalliste. Kopiering af en kanalliste Sådan kopierer du en kanalliste... Et allerede installeret TV 1 - Bekræft TV'ets landeindstillinger. (Se kapitlet Geninstaller alle kanaler for at bekræfte denne indstilling. Start denne procedure, indtil du når til landeindstillingen. Tryk på BACK for at annullere installationen). Hvis landet er korrekt, skal du fortsætte med trin 2. Hvis landet ikke er korrekt, skal du starte en geninstallation. Se kapitlet Geninstaller alle kanaler, og start installationen. Vælg det korrekte land, og spring kanalsøgning over. Afslut installationen. Fortsæt med trin 2, når installationen er udført. 2 - Tilslut USB-flashdrevet, der indeholder kanallisten til det andet TV. 3 - Du kan starte med at uploade kanallisten ved at trykke på, vælge Alle indstillinger, og trykke 4 - Vælg Kanaler > Satellitlistekopiering > Kopier til TV, og tryk Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt. 5 - En meddelelse bekræfter, når kanallisten er kopieret til TV'et. Tag USB-flashdrevet ud. 1 - Tænd for TV'et. Dette TV bør have kanaler installeret. 2 - Sæt et USB-flashdrev i. 3 - Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 4 - Vælg kanaler > Satellitlistekopiering, og tryk 5 - Vælg Kopier til USB, og tryk Du vil muligvis blive bedt om at indtaste PIN-koden til børnesikringen for at kopiere kanallisten. 6 - Når kopieringen er færdig, skal du USBflashdrevet ud igen. 7 - Tryk om nødvendigt på (venstre) gentagne gange for at lukke menuen. Du kan nu uploade den kopierede kanalliste til et andet Philips TV. Kanallistens version Se den nuværende version af kanallisten Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Kanaler, og tryk på (højre) for at åbne menuen. 3 - Vælg Satellitlistekopiering, vælg Nuværende version, og tryk 4 - Tryk om nødvendigt på (venstre) gentagne gange for at lukke menuen. 23

24 indhold fra en DVD eller Blu-ray-disk. Løsningen kaldes også DRM (Digital Rights Management). 6 Tilslut enheder 6.1 HDMI ARC Om tilslutninger Alle HDMI-tilslutningerne på TV'et har HDMI ARC (Audio Return Channel lydreturkanal). Tilslutningsvejledning Hvis enheden, typisk et HTS (hjemmebiografsystem), også har HDMI ARC-tilslutning, skal du slutte den til en af HDMI-tilslutningerne på TV'et. Med HDMI ARCtilslutningen behøver du ikke at tilslutte det ekstra lydkabel, som sender TV-billedets lyd til HTS. HDMI ARC-tilslutningen kombinerer begge signaler. Tilslut altid en enhed til TV'et med tilslutningen med den bedste tilgængelige kvalitet. Brug også kabler af god kvalitet for at sikre en god overførsel af billede og lyd. Når du tilslutter en enhed, genkender TV'et dens type og giver hver enhed et korrekt typenavn. Du kan ændre typenavnet efter behov. Hvis et korrekt typenavn er indstillet for en enhed, skifter TV'et automatisk over til de mest ideelle TV-indstillinger, når du skifter over til enheden i menuen Kilder. Du kan bruge alle HDMI-tilslutningerne på TV'et til at tilslutte HTS, men ARC er kun tilgængelig for 1 enhed/tilslutning ad gangen. HDMI MHL Har du brug for hjælp til at slutte flere enheder til TV'et, kan du gå ind på Philips' tilslutningsguide for TV. Guiden giver oplysninger om tilslutning, og hvilke kabler du skal bruge. Med HDMI MHL kan du sende, hvad du ser på din Android-smartphone eller tablet til en TV-skærm. HDMI 1-forbindelsen på dette TV indeholder MHL 2.0 (Mobile High-Definition Link). Gå ind på Denne kabelforbindelse giver fremragende stabilitet og båndbredde, begrænset forsinkelse, ingen trådløs interferens og god lydgengivelse. Desuden vil MHLforbindelsen oplade batteriet til din smartphone eller tablet. Selv om din mobile enhed er tilsluttet, oplades den ikke, hvis TV'et er på standby. Antennestik Har du en set-top-boks (en digital modtager) eller optager, skal du tilslutte antennekablerne, således at antennesignalet går gennem set-top-boksen og/eller optageren, før det når TV'et. På den måde kan antennen og set-top-boksen sende ekstra kanaler, som optageren kan optage. Undersøg, hvilket passivt MHL-kabel passer til din mobile enhed. Især, i forhold til HDMI-stikket til TV'et på den ene side, hvilken type stik du skal bruge til at oprette forbindelse til din smartphone eller tablet. MHL, Mobile High-Definition Link og MHL-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende MHL, LLC. HDMI-porte HDMI-kvalitet En HDMI-forbindelse har den bedste billed- og lydkvalitet. Et HDMI-kabel kombinerer video- og lydsignaler. Brug et HDMI-kabel til TV-signal. For at få den bedste signaloverførsel skal du bruge et højhastigheds-hdmi-kabel og ikke bruge et HDMIkabel, der er længere end 5 m. HDMI CEC EasyLink Hvis en enhed, der er tilsluttet HDMI, ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere, om en anden HDMI Ultra HD-indstilling kan løse problemet. Under Hjælp skal du trykke på farvetasten Søgeord og finde HDMI Ultra HD. En HDMI-forbindelse har den bedste billed- og lydkvalitet. Et HDMI-kabel kombinerer video- og lydsignaler. Brug et HDMI-kabel til High Definition (HD) TV-signaler. For at få den bedste signaloverførsel skal du bruge et højhastigheds-hdmikabel og ikke bruge et HDMI-kabel, der er længere end 5 m. Kopibeskyttelse HDMI-kabler understøtter HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP er et kopibeskyttelsessignal, der forhindrer kopiering af Ved at slutte HDMI CEC-kompatible enheder til dit TV kan du betjene det med TV-fjernbetjeningen. 24

25 EasyLink HDMI CEC skal være aktiveret på TV'et og den tilsluttede enhed. Smartkort Udbydere af digital-tv leverer et CI+-modul (Conditional Access Module - CAM) og et medfølgende smartkort, når du abonnerer på deres premium-programmer. Tænd for EasyLink (TV-menu) > Indstillinger > Generelle indstillinger > EasyLink > EasyLink > Til. Betjen HDMI CEC-kompatible enheder med TV- Sæt smartkortet i CAM-modulet. Se vejledningen, du har modtaget fra udbyderen. fjernbetjeningen Sådan sættes CAM-modulet i TV'et... (TV-menu) > Indstillinger > Generelle indstil linger > EasyLink > EasyLink-fjernbetjening > Til. 1 - Se CAM-kortet for at få oplysninger om den korrekte isætningsmetode. Ukorrekt isætning kan beskadige CAM-modulet og TV'et. 2 - Når du ser bag på TV'et, og forsiden af CAMmodulet vender ind imod dig selv, skal du forsigtigt sætte det i stikket COMMON INTERFACE. 3 - Skub CAM-modulet helt ind. Lad det sidde permanent i stikket. Bemærk: EasyLink fungerer muligvis ikke sammen med enheder fra andre producenter. HDMI CEC-funktionaliteten har forskellige navne hos forskellige producenter. Eksempler: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink og Viera Link. Ikke alle fabrikater er fuldt kompatible med EasyLink. Eksemplerne på HDMI CECvaremærker tilhører de respektive ejere. 6.2 CAM med smartkort CI+ CI+ Dette TV er klar til CI+ Conditional Access. Med CI+ kan du se premium-hd-programmer, f.eks. film og sport, som udbydes af digital-tv-udbydere i din region. Disse programmer er kodet af TVudbydere og skal afkodes med et forudbetalt CI+-modul. Udbydere af digital-tv leverer et CI+-modul (Conditional Access Module - CAM) og et medfølgende smartkort, når du abonnerer på deres premium-programmer. Disse programmer har et højt niveau af kopibeskyttelse. Når du tænder for TV'et, kan det tage nogle få minutter, før CAM-modulet aktiveres. Hvis et CAMmodul indsættes, og abonnementet er betalt (abonnementsmetoderne kan variere), kan du se kodede kanaler, der understøttes af CAM-smartkortet. CAM-modul og smartkort er udelukkende til dit TV. Hvis du tager CAM-modulet ud, vil du ikke længere kunne se kodede kanaler, der understøttes af CAMmodulet. Kontakt en udbyder af digital-tv for at få flere oplysninger om vilkår og betingelser. 6.3 Home Theatre System - HTS 25

26 Digitalt u dgangsformat. Opret forbindelse med HDMI ARC Ingen lyd Brug et HDMI-kabel for tilslutning af et hjemmebiografsystem til TV'et. Du kan tilslutte en Philips Soundbar eller et hjemmebiografsystem med en indbygget diskafspiller. Hvis du ikke kan høre lyden fra TV'et på dit hjemmebiografsystem, skal du kontrollere, om du har sluttet HDMI-kablet til en HDMI ARC-tilslutning på hjemmebiografsystemet. Alle HDMI-tilslutninger på TV'et er HDMI ARC-tilslutninger. HDMI ARC Hvis dit hjemmebiografsystem har en HDMI ARCtilslutning, kan du tilslutte den via en vilkårlig HDMItilslutning på TV'et. Med HDMI ARC behøver du ikke tilslutte det ekstra lydkabel. HDMI ARC-tilslutningen kombinerer begge signaler. Alle HDMI-tilslutninger på TV'et kan overføre lydreturkanalsignalet (ARC). Men når først du har tilsluttet hjemmebiografsystemet, kan TV'et kun sende ARC-signalet til denne HDMI-tilslutning. 6.4 Smartphones og tablets For at tilslutte en smartphone eller tablet til TV'et kan du bruge en trådløs eller kabelbaseret forbindelse. Trådløst Ønskes en trådløs forbindelse på din smartphone eller tablet, downloades Philips TV Remote App fra din foretrukne app-butik. Audio- og videosynkronisering (synk) Hvis lyden ikke passer til billedet på skærmen, kan du angive en forsinkelse på de fleste hjemmebiografsystemer med en diskafspiller, så lyd og billede kommer til at passe sammen. Kablet Ønskes en kabelbaseret forbindelse, anvendes HDMI 1 MHL-forbindelsen bag på TV'et. Opret forbindelse med HDMI 6.5 Brug et HDMI-kabel for tilslutning af et hjemmebiografsystem til TV'et. Du kan tilslutte en Philips Soundbar eller et hjemmebiografsystem med en indbygget diskafspiller. Blu-ray-afspiller Hvis hjemmebiografsystemet ikke har nogen HDMI ARC-tilslutning, skal du tilføje et optisk lydkabel (Toslink) til at sende lyden fra TV-billedet til hjemmebiografsystemet. Hvis Blu-ray-afspilleren har EasyLink HDMI CEC, kan du betjene afspilleren med TV-fjernbetjeningen. Brug et højhastigheds-hdmi-kabel til at tilslutte Bluray-afspilleren til TV'et. Under Hjælp skal du trykke på farvetasten Søgeord og finde CEC for at få flere oplysninger. Audio- og videosynkronisering (synk) Hvis lyden ikke passer til billedet på skærmen, kan du angive en forsinkelse på de fleste hjemmebiografsystemer med en diskafspiller, så lyd og billede kommer til at passe sammen. EasyLink HDMI Y Pb Pr Komponent-video er en tilslutning af høj kvalitet. YPbPr-tilslutningen kan bruges til HD-TV-signaler (High Definition). Problemer med lydstyrken i hjemmebiografsystemet 6.6 Lyd med høje lyde DVD-afspiller Hvis du ser en video fra et tilsluttet USB-flashdrev eller tilsluttet computer, kan lyden fra dit hjemmebiografsystem være forvrænget. Lyden høres, når lyd- eller videofilen har DTS-lyd, men hjemmebiografsystemet ikke har nogen DTSlydbehandling. Du kan løse dette ved at indstille TV'ets Digitale udgangsformat til Stereo. Tryk på for Alle indstillinger > Lyd > Brug et HDMI-kabel til at slutte DVD-afspilleren til TV'et. Hvis DVD-afspilleren er tilsluttet via HDMI og har EasyLink CEC, kan du betjene afspilleren med TVfjernbetjeningen. Tryk på farvetasten Søgeord i Hjælp, og find EasyLink HDMI CEC for at få flere oplysninger om EasyLink. Avanceret > 26

27 Fjern en enhed Y Pb Pr Komponent-video er en tilslutning af høj kvalitet. YPbPr-tilslutningen kan bruges til HD-TV-signaler (High Definition). Du kan tilslutte eller frakoble en trådløs Bluetoothenhed. Du kan også fjerne en trådløs Bluetoothenhed. Hvis du fjerner en Bluetooth-enhed, vil enhedens parring blive annulleret. 6.7 Sådan gør du for at fjerne eller afbryde en trådløs enhed Bluetooth 1 - Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Trådløs og netværk, og tryk 3 - Vælg Bluetooth > Fjern Bluetooth-enhed, og tryk 4 - Vælg den trådløse enhed fra listen og tryk 5 - Vælg Afbryd forbindelsen eller Fjern, og tryk 6 - Vælg OK, og tryk på OK for at bekræfte. 7 - Tryk om nødvendigt på (venstre) gentagne gange for at lukke menuen. Parring af en enhed Læs enhedens brugervejledning for at få særlige oplysninger om parring og trådløs rækkevidde. Sørg for, at Bluetooth-indstillingen på TV'et er tændt. Når en trådløs controller er parret, kan du bruge den. Når en enhed er parret, behøver du ikke at parre den igen, medmindre du fjerner enheden. Sådan parrer du en Bluetooth-enhed med TV'et 1 - Tænd for Bluetooth-enheden, og placer den inden for TV'ets rækkevidde. 2 - Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 3 - Vælg Trådløs og netværk, og tryk på (højre) for at åbne menuen. 4 - Vælg Bluetooth > Søg efter Bluetooth-enhed, og tryk 5 - Vælg Start, og tryk Følg anvisningerne på skærmen. Du parrer enheden med TV'et, og TV'et gemmer forbindelsen. Du skal muligvis annullere en parret enhed først, hvis det maksimale antal parrede enheder er nået. 6 - Vælg enhedstype, og tryk 7 - Tryk om nødvendigt på (venstre) gentagne gange for at lukke menuen. 6.8 Øretelefoner Du kan tilslutte et sæt hovedtelefoner til -stikket bag på TV'et. Stikket er et 3,5 mm mini-jackstik. Du kan regulere hovedtelefonernes lydstyrke separat. Sådan regulerer du lydstyrken Tryk på, vælg Lydstyrke for hovedtelefon, og tryk 2 - Tryk på pilene (op) eller (ned) for at justere værdien. 3 - Tryk om nødvendigt på (venstre) gentagne gange for at lukke menuen. * TV'et understøtter ikke Bluetooth-subwoofer og Bluetooth-højttalere. ** Soundbaren, højttaleren og andre lydenheder kræver HDMI-forbindelse. Vælg en enhed Sådan vælges en trådløs enhed 1 - Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Trådløs og netværk, og tryk 3 - Vælg Bluetooth > Søg efter en enhed, og tryk 4 - Vælg den trådløse enhed fra listen og tryk 5 - Tryk om nødvendigt på (venstre) gentagne gange for at lukke menuen. 27

28 6.9 Spillekonsol HDMI Slut spilkonsollen til TV'et med et højhastighedshdmi-kabel for at opnå den bedste kvalitet USB-harddisk Det skal du bruge Hvis du tilslutter en USB-harddisk, kan du sætte digitale TV-udsendelser (DVB-udsendelser eller lignende) på pause eller optage dem. Advarsel USB-harddisken er formateret udelukkende til dette TV. Du kan ikke bruge de lagrede optagelser på et andet TV eller en anden PC. Du må ikke kopiere eller ændre optagelsesfilerne på USB-harddisken via et PCprogram. Det vil beskadige dine optagelser. Når du formaterer en anden USB-harddisk, vil det tidligere indhold ikke længere kunne bruges. En USB-harddisk, der er installeret på dit TV, skal omformateres for at kunne bruges med en computer. Min. diskplads Sådan sætter du en udsendelse på pause Hvis du vil sætte en udsendelse på pause, skal du bruge en USB 2.0-kompatibel harddisk med mindst 4 GB diskplads. Sådan optager du For at sætte en udsendelse på pause og optage den har du brug for mindst 250 GB ledig hukommelse på harddisken. Tryk på farvetasten Søgeord i Hjælp, og find USB-harddisk, installation for at få flere oplysninger om, hvordan en USB-harddisk installeres. Formatering Før du kan sætte en udsendelse på pause eller optage den eller for at gemme apps, skal du tilslutte og formatere en USB-harddisk. Formateringen fjerner alle filer fra USB-harddisken. Hvis du vil optage en udsendelse med TV-guidedata fra internettet, skal internetforbindelsen være installeret, før du installerer USB-harddisken. Installation Før du kan sætte en udsendelse på pause eller optage den, skal du tilslutte og formatere en USBharddisk. Formateringen fjerner alle filer fra USBharddisken. Advarsel USB-harddisken er formateret udelukkende til dette TV. Du kan ikke bruge de lagrede optagelser på et andet TV eller en anden PC. Du må ikke kopiere eller ændre optagelsesfilerne på USB-harddisken via et PCprogram. Det vil beskadige dine optagelser. Når du formaterer en anden USB-harddisk, vil det tidligere indhold ikke længere kunne bruges. En USB-harddisk, der er installeret på dit TV, skal omformateres for at kunne bruges med en computer. 1 - Tilslut USB-harddisken til en af USB-tilslutningerne på TV'et. Tilslut ikke andre USB-enheder i de andre USB-porte, når du formaterer. 2 - Tænd for USB-harddisken og TV'et. 3 - Når TV'et er tunet ind på en digital TV-kanal, skal du trykke (Pause). Når kanalen sættes på pause, starter formateringen. Følg anvisningerne på skærmen. Sådan gør du for at formatere en USB-harddisk... Når USB-harddisken er formateret, skal den være tilsluttet permanent. 1 - Tilslut USB-harddisken til en af USB -tilslutningerne på TV'et. Tilslut ikke andre USBenheder i de andre USB-porte, når du formaterer. 2 - Tænd for USB-harddisken og TV'et. 3 - Vælg Optagelser, hvis du vil anvende Pause TV og optagelser. Ellers skal du vælge Apps for at gemme apps. Følg anvisningerne på skærmen. 4 - Alle filer og data bliver fjernet efter formateringen. 28

29 5 - Når USB-harddisken er formateret, skal den være tilsluttet permanent USB-flash-drev For at få flere oplysninger skal du i Hjælp trykke på farvetasten Søgeord og søge efter Pause TV, Optager eller Apps. Du kan se fotos eller afspille musik og videoer fra et tilsluttet USB-flashdrev. Indsæt et USB-flashdrev i en af USB-tilslutningerne på TV'et, mens TV'et er tændt USB-tastatur Connect Tilslut et USB-tastatur (USB-HID-type) for at indtaste tekst på dit TV. Brug én af de andre USB-tilslutninger for at tilslutte. Konfigurer Installer tastaturet For at installere USB-tastaturet skal du tænde TV'et og slutte USB-tastaturet til én af USB-tilslutningerne på TV'et. Når TV'et registrerer tastaturet første gang, kan du vælge dit tastaturlayout og teste dit valg. Hvis du vælger kyrillisk eller græsk tastaturlayout først, kan du vælge et sekundært latinsk tastaturlayout. TV'et registrerer flashdrevet og åbner en liste, der viser indholdet. Hvis indholdslisten ikke vises automatisk, skal du trykke på SOURCES og vælge USB. Hvis du vil stoppe med at se USB-flashdrevets indhold, skal du trykke på EXIT eller vælge en anden aktivitet. Vil du frakoble USB-flashdrevet, kan du trække det ud når som helst. Sådan ændrer du indstillingerne for tastaturlayout, når et layout er valgt 1på 2på 3på Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk OK. Vælg Generelle indstillinger, og tryk (højre) for at åbne menuen. Vælg Indstillinger for USB-tastatur, og tryk OK for at starte opsætningen af tastaturet. Ultra HD på USB Du kan se fotos i Ultra HD-opløsning fra en tilsluttet USB-enhed eller et flashdrev. TV'et nedskalerer opløsningen til Ultra HD, hvis fotoets opløsning er højere. Du kan ikke afspille oprindelig Ultra HD-video via USB-forbindelserne. Specialtaster Hvis du vil have flere oplysninger om visning eller afspilning af indhold fra et USB-flashdrev, skal du trykke på farvetasten Søgeord i Hjælp og finde Fotos, videoer og musik. Taster til indtastning af tekst Enter-tasten = OK Tilbagetasten = sletter tegn før markøren Piletaster = navigerer indenfor et tekstfelt Du kan skifte mellem forskellige tastaturlayout, hvis et sekundært layout er angivet, ved samtidigt at trykke på tasterne Ctrl + mellemrumstasten samtidigt Fotokamera Taster til apps og internetsider Tabulator og Shift Tabulator = Næste og forrige Home = ruller til øverst på siden End = ruller til nederst på siden Page Up = hopper én side op Page Down = hopper én side ned + = zoomer ét niveau ind - = zoomer ét niveau ud * = Tilpas webstedet til skærmbredden For at se fotos, der er lagret på dit digitale fotokamera, kan du slutte kameraet direkte til dit TV. Brug én af USB-tilslutningerne på TV'et til at tilslutte. Tænd kameraet, når du har tilsluttet. Hvis indholdslisten ikke vises automatisk, skal du trykke på SOURCES og vælge USB. Dit kamera skal muligvis indstilles til at overføre indhold med PTP (Picture Transfer Protocol). Læs 29

30 brugervejledningen til det digitale fotokamera. 2 - Vælg Billede, og tryk på (højre) for at åbne menuen. 3 - Vælg Avanceret > Computer, og tryk 4 - Vælg Til eller Fra, og tryk 5 - Tryk om nødvendigt på (venstre) gentagne gange for at lukke menuen. Ultra HD på USB Du kan se fotos i Ultra HD-opløsning fra en tilsluttet USB-enhed eller et flashdrev. TV'et nedskalerer opløsningen til Ultra HD, hvis fotoets opløsning er højere. Du kan ikke afspille oprindelig Ultra HD-video via USB-forbindelserne. Hvis du vil have flere oplysninger om visning af fotos, skal du trykke på farvetasten Søgeord i Hjælp og finde Fotos, videoer og musik Videokamera 6.15 Computer Connect Du kan slutte computeren til TV'et og bruge TV'et som computerskærm. Med HDMI Brug et HDMI-kabel for at slutte computeren til TV'et. Med DVI til HDMI Du kan også bruge en DVI til HDMI-adapter (fås særskilt) til at slutte computeren til HDMI og et V/Hlydkabel (3,5 mm mini-jackstik) til AUDIO IN L/R bag på TV'et. Optimal indstilling Hvis du tilslutter en computer, anbefales det at give den tilslutning, som computeren er tilsluttet, den korrekte enhedstypenavn i menuen Kilde. Hvis du vil skifte til Computer i menuen Kilde, indstilles TV'et automatisk til den optimale computerindstilling. Sådan indstiller du TV'et til den optimale indstilling Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 30

31 routeren direkte uden at scanne efter netværk. Hvis du har enheder i dit trådløse netværk, der bruger WEPsikkerhedskrypteringssystemet, kan du ikke anvende WPS. 7 Tilslut dit Android TV Netværk og internet 1 - Tryk på WPS-knappen på din router og vend tilbage til TV'et inden for 2 minutter. 2 - Vælg Tilslut for at oprette forbindelsen. 3 - En meddelelse bekræfter, når forbindelsen er oprettet. Hjemmenetværk Opret forbindelse - WPS med PIN-kode 7.1 For at få mest muligt ud af funktionerne i dit Philips Android TV skal dit TV være forbundet til internettet. (TV-menu) > Indstillinger > Trådløs og netværk > Kabelbaseret eller trådløs > Opret forbindelse til netværk > WPS med PIN-kode. Opret forbindelse fra TV'et til et hjemmenetværk med en hurtig internetforbindelse. Du kan tilslutte dit TV trådløst eller kabelbaseret til din netværksrouter. Hvis din router har WPS med en PIN-kode, kan du oprette forbindelse til routeren direkte uden at scanne efter netværk. Hvis du har enheder i dit trådløse netværk, der bruger WEPsikkerhedskrypteringssystemet, kan du ikke anvende WPS. Opret forbindelse til netværk Trådløs forbindelse 1 - Noter den 8-cifrede PIN-kode, der vises på skærmen, og indtast den i routerens software på din computer. Se i vejledningen til routeren, hvor du skal indtaste PIN-koden i routerens software. 2 - Vælg Tilslut for at oprette forbindelsen. 3 - En meddelelse bekræfter, når forbindelsen er oprettet. Det skal du bruge For at tilslutte TV'et trådløst til internettet skal du bruge en Wi-Fi-router med forbindelse til internettet. Brug en højhastighedsforbindelse (bredbånd) til internettet. Problemer Opret forbindelse Trådløst netværk blev ikke fundet eller er forvrænget Mikrobølgeovne, DECT-telefoner eller andre Wi-Fi b/g/n-enheder kan forstyrre et trådløst netværk. Kontroller, at firewalls i dit netværk tillader adgang for den trådløse TV-forbindelse. Hvis det trådløse netværk i dit hjem ikke fungerer korrekt, kan du prøve med en kablet netværksinstallation. Opret forbindelse - trådløst (TV-menu) > Indstillinger > Trådløs og netværk > Kabelbaseret eller trådløs > Opret forbindelse til netværk > Trådløs. 1 - I listen over registrerede netværk skal du vælge dit trådløse netværk. Hvis dit netværk ikke findes på listen, fordi netværksnavnet er skjult (du har slået routerens SSID-udsendelse fra), skal du vælge Tilføj nyt netværk for selv at indtaste netværksnavnet. 2 - Alt afhængigt af routertypen skal du nu angive din krypteringsnøgle - WEP, WPA eller WPA2. Hvis du har angivet krypteringsnøglen for dette netværk før, kan du vælge OK for at oprette forbindelsen med det samme. 3 - En meddelelse bekræfter, når forbindelsen er oprettet. Internettet fungerer ikke Hvis forbindelsen til routeren er i orden, skal du kontrollere routerens forbindelse til internettet. PC'en og internetforbindelsen er langsom Se brugervejledningen til den trådløse router for at få oplysninger om indendørs rækkevidde, overførselshastighed og andre faktorer, der påvirker signalkvaliteten. Brug en internetforbindelse med høj hastighed (bredbånd) til din router. Opret forbindelse - WPS (TV-menu) > Indstillinger > Trådløs og netværk > Kabelbaseret eller trådløs > Opret forbindelse til netværk > WPS. DHCP Hvis forbindelsen mislykkes, kan du kontrollere routerens DHCP-indstilling (Dynamic Host Configuration). DHCP skal være sat på Til. Hvis din router har WPS, kan du oprette forbindelse til Under Hjælp skal du trykke på 31

32 farvetasten Søgeord og finde under Fejlfinding for at få flere oplysninger. Netværkskonfiguration - statisk IP (TV-menu) > Indstillinger > Trådløs og netværk > Kabelbaseret eller trådløs > Netværkskonfiguration > Statisk IP. Kablet forbindelse Er du avanceret bruger og vil installere dit netværk med statisk IP-adresse, skal du indstille TV'et til Statisk IP. Det skal du bruge For at tilslutte TV'et til internettet skal du bruge en netværksrouter med forbindelse til internettet. Brug en højhastighedsforbindelse (bredbånd) til internettet. Netværkskonfiguration - konfiguration af statisk IP (TV-menu) > Indstillinger > Trådløs og netværk > Kabelbaseret eller trådløs > Netværkskonfiguration > Konfiguration af statisk IP. 1 - Vælg Konfiguration af statisk IP, og konfigurer forbindelsen. 2 - Du kan angive nummeret på IPadresse, Netmaske, Port, DNS 1 eller DNS 2. Tænd med Wi-Fi (WoWLAN) (TV-menu) > Indstillinger > Trådløs og netværk > Kabelbaseret eller trådløs > Tænd med Wi-Fi (WoWLAN). Du kan tænde dette TV fra din smartphone eller tablet, hvis TV'et er i standby. Indstillingen Tænd med Wi-Fi (WoWLAN) skal være aktiveret. Opret forbindelse (TV-menu) > Indstillinger > Netværk > Kabelbaseret eller trådløs > Opret forbindelse til netværk > Kabelforbundet. Slå Wi-Fi-forbindelsen til 1 - Slut routeren til TV'et med et netværkskabel (Ethernet-kabel**). 2 - Kontrollér, at routeren er tændt. 3 - TV'et søger konstant efter en netværksforbindelsen. 4 - En meddelelse bekræfter, når forbindelsen er oprettet. (TV-menu) > Indstillinger > Trådløs og netværk > Kabelbaseret eller trådløs > Wi-Fi til/fra. Hvis forbindelsen mislykkes, kan du kontrollere routerens DHCP-indstilling. DHCP skal være sat på Til. (TV-menu) > Indstillinger > Trådløs og netværk > Kabelbaseret eller trådløs > Digital Media Renderer - DMR. Du kan slå Wi-Fi-forbindelsen på TV'et til eller fra. DMR - Digital Media Renderer **For at opfylde EMC-regulativerne skal du bruge et afskærmet FTP Cat. 5E Ethernet-kabel. Hvis dine mediefiler ikke afspilles på TV'et, skal du sikre dig, at Digital Media Renderer er aktiveret. DMR er aktiveret som standard i fabriksindstillingerne. Netværksindstillinger TV-netværksnavn Vis netværksindstillinger (TV-menu) > Indstillinger > Trådløs og netværk > Kabelbaseret eller trådløs > TVnetværksnavn. (TV-menu) > Indstillinger > Trådløs og netværk > Kabelbaseret eller trådløs > Vis netværksindstillinger. Hvis du har mere end ét TV på dit hjemmenetværk, kan du give TV'et et unikt navn. Du kan se alle aktuelle netværksindstillinger her. IPog MAC-adressen, signalstyrke, hastighed, krypteringsmetode osv. Ryd internethukommelse 32

33 (TV-menu) > Indstillinger > Trådløs og netværk > Kabelbaseret eller trådløs > Ryd internethukommelse. Android-indstillinger Du kan angive eller se flere Android-specifikke indstillinger og oplysninger. Du kan finde listen over de apps, der er installeret på dit TV, samt den nødvendige lagringsplads. Du kan angive det sprog, du gerne vil bruge sammen med stemmesøgning. Du kan konfigurere tastaturet på skærmen eller give dine apps tilladelse til at bruge din lokalitet. Udforsk de forskellige Android-indstillinger. Du kan gå til for at få flere oplysninger om disse indstillinger. Med Ryd internethukommelse kan du rydde indstillingerne for serverregistrering hos Philips og forældrevurdering, dine app-logins til videobutikker, alle foretrukne fra Philips App-galleriet, internetbogmærker og historik. Interaktive MHEGapplikationer kan også gemme såkaldte "cookies" på TV'et. Disse filer bliver også slettet. Gør følgende for at åbne disse indstillinger Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Android-indstillinger, og tryk 3 - Udforsk de forskellige Android-indstillinger. 4 - Tryk om nødvendigt på BACK for at lukke menuen. Google-konto Log på For at få mest muligt ud af funktionerne i dit Philips Android TV kan du logge på Google med din Googlekonto. Ved at logge på kan du spille dine yndlingsspil på telefon, tablet og TV. Du kan også få tilpassede video- og musikanbefalinger på din TV-startskærm samt få adgang til YouTube, Google Play og andre apps. Log på Brug din eksisterende Google-konto for at logge på Google på dit TV. En Google-konto består af en adresse og en adgangskode. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du bruge din computer eller tablet til at oprette en (accounts.google.com). Du skal have en Google+ profil for at kunne spille spil med Google Play. Hvis du ikke loggede på under den første TVinstallation, kan du altid logge på senere. Gør følgende for at logge på, efter du har installeret dit TV Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Android-indstillinger, og tryk 3 - Tryk på (ned), vælg Personlig > Tilføj konto, og tryk 4 - Tryk på OK på SIGN IN. 5 - Du skal indtaste din adresse med tastaturet på skærmen og trykke 6 - Indtast din adgangskode, og tryk på den samme lille OK-tast for at logge på. 7 - Tryk om nødvendigt på (venstre) gentagne gange for at lukke menuen. Hvis du vil logge på med en anden Google-konto, skal du først logge ud og logge på med den anden konto. 33

34 eller (hurtigt frem) på fjernbetjeningen. 5 - For at stoppe appen Film & TV skal du trykke på BACK gentagne gange og derefter trykke på EXIT. 8 Apps 8.1 Visse Google-Play produkter og -funktioner er ikke tilgængelige i alle lande. Om Apps Find flere oplysninger på support.google.com/androidtv Du kan finde alle installerede apps i afsnittet Apps i Startmenuen. Ligesom apps på din smartphone eller tablet giver apps på dit TV mulighed for særlige funktioner, der fremmer TV-oplevelsen. Apps som YouTube, spil, videobutikker og vejrudsigter (m.m.). Du kan bruge internettet-appen til at surfe på internettet. Musik Med Google Play Musik kan du afspille din yndlingsmusik på TV'et. Med Google Play Musik kan du købe ny musik på din computer eller mobile enhed. Du kan også tilmelde dig Fri adgang, abonnementet til Google Play Musik, på dit TV. Alternativt kan du afspille den musik, du allerede ejer, og som er gemt på din computer. Apps kan komme fra Philips App-galleriet eller Google Play -butikken. For at du kan komme i gang, er nogle praktiske apps forudinstalleret på dit TV. For at installere apps via Philips App-galleriet eller Google Play-butikken skal TV'et have forbindelse til internettet. Du skal acceptere vilkårene for anvendelse for at bruge apps fra App-galleriet. Du skal logge på med en Google-konto for at bruge apps fra Google Play og Google Play-butikken. Det skal du bruge dit TV skal have forbindelse til internettet du skal logge på TV'et med din Google-konto føj et kreditkort til din Google-konto for at kunne købe et musikabonnement Gør følgende for at starte Google Play Musik Tryk på HOME. 2 - Rul ned, og vælg Apps > Google Play Musik, og tryk 3 - Vælg den ønskede mulighed, og tryk 4 - For at stoppe appen Musik skal du trykke på BACK gentagne gange og derefter trykke på EXIT. 8.2 Google Play Film og TV Med Google Play Film & TV kan du leje eller købe film og TV-shows, som du kan se på TV'et. Visse Google-Play produkter og -funktioner er ikke tilgængelige i alle lande. Det skal du bruge dit TV skal have forbindelse til internettet du skal logge på TV'et med din Google-konto føj et kreditkort til din Google-konto for at kunne købe film og TV-serier Find flere oplysninger på support.google.com/androidtv Gør følgende for at leje eller købe film eller TV-serier... Spil 1 - Tryk på HOME. 2 - Rul ned, vælg Apps > Google Play Film & TV, og tryk 3 - Vælg en film eller en TV-serie, og tryk 4 - Vælg den ønskede mulighed, og tryk Du bliver ledt gennem købsproceduren. Med Google Play Spil kan du spille spil på TV'et. Online eller offline. Du kan se, hvad dine venner spiller i øjeblikket, eller du kan være med i spillet og konkurrere. Du kan spore dine resultater eller starte, hvor du slap. Gør følgende for at se en lejet eller købt film eller TVserie... Det skal du bruge dit TV skal have forbindelse til internettet du skal logge på TV'et med din Google-konto føj et kreditkort til din Google-konto for at kunne købe nye spil 1 - Tryk på HOME. 2 - Rul ned, vælg Apps > Google Play Film & TV, og tryk 3 - Vælg filmen eller TV-udsendelsen fra dit bibliotek i appen, vælg titel, og tryk 4 - Du kan bruge tasterne (stop), (pause), (spol tilbage) Start app'en Google Play Spil for at vælge og installere nye spil-apps på dit TV. Nogle spil er gratis. Der vises en meddelelse, hvis et bestemt spil kræver en controller for at blive spillet. 34

35 Gør følgende for at starte og stoppe Google Play Spil... Betalinger 1 - Tryk på HOME. 2 - Rul ned, og vælg Apps > Google Play Spil, og tryk 3 - Vælg et spil, du ønsker at spille, eller vælg et nyt spil, du ønsker at installere, og tryk 4 - Når du er færdig, skal du trykke på BACK gentagne gange eller trykke på EXIT og stoppe appen med den dertil beregnede exit-/stopknap. For at foretage en betaling på Google Play på TV'et, skal du tilføje en betalingsmåde et kreditkort (uden for USA) til din Google-konto. Når du køber en film eller en TV-serie, vil beløbet blive trukket på dette kreditkort. Gør følgende for at tilføje et kreditkort Gå til accounts.google.com på din computer og log på med den Google-konto, du vil bruge til Google Play på TV'et. 2 - Gå til wallet.google.com for at føje et kort til din Google-konto. 3 - Indtast dine kreditkortoplysninger, og accepter vilkårene og betingelserne. De spil, du installerer, vises også i rækken med Spil i Startmenuen Visse Google-Play produkter og -funktioner er ikke tilgængelige i alle lande. Find flere oplysninger på support.google.com/androidtv 8.3 App-galleri Google Play Store Opret forbindelse fra dit TV til internettet for at gøre brug af de apps, som Philips har udvalgt. Disse apps er lavet specielt til TV. Philips App-galleriet har et bredt udvalg af apps. I nogle lande kan du installere apps fra en lokal videobutik eller apps fra TVstationer i dit land. Sidstnævnte tilbyder arkivtjenester til TV-programmer. Download og installering af apps fra App-galleriet er gratis. Du kan downloade og installere nye apps fra Google Play-butikken. Nogle apps er gratis. Det skal du bruge dit TV skal have forbindelse til internettet du skal logge på TV'et med din Google-konto føj et kreditkort til din Google-konto for at kunne købe apps Gør følgende for at installere en ny app... Philips App-gallerisamlingen indeholdende apps kan variere fra land til land eller region. 1 - Tryk på HOME. 2 - Rul ned, og vælg Apps > Google Play-butik, og tryk 3 - Vælg den app, du vil installere, og tryk 4 - For at lukke Google Play-butikken skal du trykke på BACK gentagne gange og derefter trykke på EXIT. Nogle apps fra App-galleriet er forudinstalleret på dit TV. For at installere andre programmer fra Appgalleriet vil du blive bedt om at acceptere vilkårene for anvendelse. Du kan indstille Indstillinger for private oplysninger efter ønske. Gør følgende for at installere en app fra Appgalleriet... Forældrekontrol I Google Play-butikken kan du skjule apps ud fra brugers/købes alder. Du skal indtaste en PIN-kode for at vælge og ændre alder. 1 - Tryk på HOME. 2 - Rul ned, og vælg Philips-samling > App-galleri, og tryk 3 - Vælg et app-ikon, og tryk 4 - Vælg Installer, og tryk Gør følgende for at indstille forældrekontrol Tryk på HOME. 2 - Rul ned, og vælg Apps > Google Play Butik, og tryk 3 - Vælg Indstillinger > Forældrekontrol, og tryk 4 - Vælg den ønskede alder. 5 - Indtast PIN-koden, når du bliver bedt om det. 6 - For at lukke Google Play Butik skal du trykke gentagne gange på BACK og derefter trykke på EXIT. 8.4 Start eller stop en App Du kan starte en app fra Startmenuen. Gør følgende for at starte en app Tryk på HOME. 2 - Rul ned til Apps, og vælg den app, du ønsker, og tryk 3 - Du kan stoppe en app skal du trykke på BACK, trykke på EXIT eller stoppe appen med den dertil beregnede exit-/stopknap. Visse Google-Play produkter og -funktioner er ikke tilgængelige i alle lande. Find flere oplysninger på support.google.com/androidtv 35

36 8.5 du ikke... Låsning af apps Finde eller åbne apps, der er markeret som Ikke tilladt Få adgang til Google Play-butikken Købe via Google Play Film & TV eller Google Play Spil Bruger tredjepartsapps, som ikke anvender Google log-in Om App-låse Du kan låse apps, der er uegnede for børn. Du kan låse 18+ kategoriserede apps fra App-galleriet eller lave en begrænset profil i Startmenuen. Når TV'et er tændt med den begrænsede profil, kan du App-låsen beder om en PIN-kode, når du forsøger at starte en 18+ kategoriseret app. Denne lås kan kun bruges til til 18+ kategoriserede apps fra Philips App-galleriet. Se indhold, der allerede er lejet eller købt fra Google Play Film & TV Spille spil, der allerede er købt og installeret fra Google Play Spil Få adgang til følgende indstillinger: Wi-Fi-netværk, tale og tilgængelighed Tilføj Bluetooth-tilbehør Begrænset profil Du kan lave en begrænset profil fra Startmenuen, hvor der kun er adgang til de apps, du tillader. Du skal indtaste en PIN-kode for at oprette og aktivere den begrænsede profil. Google-kontoen på TV vil forblive logget på. Brug af en begrænset profil ændrer ikke Google-kontoen. Google Play-butikken Alder Opsætning I Google Play-butikken kan du skjule apps ud fra brugers/købes alder. Du skal indtaste en PIN-kode for at vælge og ændre alder. Alderen afgør, hvilke apps, der kan installeres. Sådan sætter du den begrænsede profil op Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Android-indstillinger, og tryk 3 - Tryk på (ned), og vælg Personlig > Sikkerhed & Begrænsninger, og tryk 4 - Vælg Begrænset profil, og tryk 5 - Vælg Indstillinger, og tryk 6 - Indtast en PIN-kode med fjernbetjeningen. 7 - Vælg Tilladte apps, og tryk 8 - Vælg en app fra listen over tilgængelige apps, og tryk på OK for at tillade eller nægte adgang til denne app. 9 - Tryk på BACK for at gå et trin tilbage, eller tryk på EXIT for at lukke menuen. Lås 18+ kategoriserede apps Du kan låse 18+ kategoriserede apps fra Philips Appgalleriet. Denne indstilling styrer indstillingen 18+ i Philips App-galleriets Indstillinger for private oplysninger. Gør følgende for at låse 18+ kategoriserede apps Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Børnesikring, vælg App-lås, og tryk 3 - Vælg Til, og tryk 4 - Tryk om nødvendigt på (venstre) gentagne gange for at lukke menuen. Du kan nu åbne den begrænsede profil. Med PIN-koden kan du altid ændre PIN-koden eller redigere listen over apps, der gives eller nægtes adgang til. For at få flere oplysninger skal du i Hjælp trykke på farvetasten Søgeord og finde Børnesikring, Applås. Indtast Begrænset profil Gør følgende for at åbne (skifte til) den begrænsede profil... Om den begrænsede profil 1 - Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Android-indstillinger, og tryk 3 - Tryk på (ned), og vælg Personlig > Sikkerhed & Begrænsninger, og tryk 4 - Vælg Gå til begrænset profil, og tryk 5 - Indtast en PIN-kode med fjernbetjeningen. Du kan begrænse anvendelsen af visse apps ved at tænde TV'et på en begrænset profil. Startmenuen viser kun de apps, du har givet tilladelse til. Du skal bruge en PIN-kode for at slå den begrænsede profil fra. Når TV'et er tændt med den begrænsede profil, kan 36

37 6 - Tryk på BACK for at gå et trin tilbage, eller tryk på EXIT for at lukke menuen. kunne gemme flere apps. Lad USB-harddisk blive brugt som en ekstra TV-hukommelse under formateringsprocessen. TV'et vil først forsøge at gemme nye apps på USB-harddisken. Nogle programmer kan ikke gemmes på en USB-harddisk. Du kan se, når en begrænset profil brugt, hvis der kommer et ikon frem på startskærmen. Rul ned til Indstillinger, og rul helt til højre. For at migrere dine eksisterende data skal du gå til Alle indstillinger > Android-indstillinger > Enhed> Lagring og nulstilling og vælge USB-harddisk. Afslut Gør følgende for at lukke den begrænsede profil Tryk på HOME, rul ned til Indstillinger, og rul helt til højre. 2 - Vælg Begrænset profil, og tryk 3 - Vælg Luk begrænset profil, og tryk 4 - Indtast PIN-koden. TV'et lukker den begrænsede profil. 8.6 Administrer apps Hvis du stopper en app og vender tilbage til Startmenuen, er app'en ikke helt stoppet. App'en kører stadig i baggrunden, så den er let tilgængelig, når du starter den igen. For at køre problemfrit skal de fleste apps gemme data i TV'ets cachehukommelse. Det kan være en god idé helt at stoppe en app eller at rydde cachedata for en bestemt app for derved at optimere den samlede ydeevne for dine apps og for at holde hukommelsesforbruget lavt på dit AndroidTV. Det er også bedst at afinstallere apps, du ikke længere bruger. 8.7 Lagring Du kan se, hvor meget lagringsplads den interne TVhukommelse du bruger til dine apps, videoer, musik osv. Du kan se, hvor meget ledig plads du stadig har til rådighed til at installere nye apps. Kontroller din lagringsplads, hvis apps begynder at køre langsomt, eller i tilfælde af problemer med apps. Gør følgende for at se, hvor meget lagringsplads du bruger Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Android-indstillinger, og tryk 3 - Vælg Enhed > Lagring og Nulstilling, og tryk 4 - Se TV-hukommelsens lagringsforbrug. 5 - Tryk på BACK for at gå et trin tilbage, eller tryk på EXIT for at lukke menuen. USB-harddisk Hvis du tilslutter en USB-harddisk, kan du bruge drevet til at udvide TV-hukommelsen for derved at 37

38 9 Internettet 9.1 Start internettet Du kan surfe på internettet på dit fjernsyn. Du kan se alle internet-websites, men de fleste er ikke egnet til visning på en TV-skærm. Visse tilføjelsesprogrammer (f.eks. til visning af sider eller videoer) er ikke tilgængelige på dit TV. Du kan ikke sende eller downloade filer. Internetsider vises én side ad gangen og på fuldskærm. Gør følgende for at starte internetbrowseren... 12på 3på 4på Tryk på HOME. Rul ned, og vælg Apps > Internet, og tryk OK. Indtast en internetadresse, vælg, og tryk OK. For at lukke internettet skal du trykke HOME eller EXIT. 9.2 Muligheder på internettet Nogle ekstrafunktioner er tilgængelige til internettet. Gør følgende for at åbne ekstrafunktionerne Hav webstedet åbent, og tryk på OPTIONS. 2 - Vælg et af elementerne, og tryk Føj til hurtigopkald: Sådan indtaster du en ny internetadresse. Føj til bogmærker: Tilføj siden som bogmærke Sikkerhed på side: Sådan ser du sikkerhedsniveauet for den aktuelle side. Fanen Ny privat: Åbn fanen Ny privat, og få privat browsing Indstillinger: Indstillinger for zoom, tekststørrelse, tilgængelighedstilstand, vis altid menulinjen og slet (browser) oversigt Hjælp: Oplysninger om internetbrowser Forlad internetbrowser: Luk internetbrowser 38

39 10 TV-menu 10.1 Om TV-menuen Hvis dit TV ikke kan tilsluttes til internettet, kan du bruge TV-menuen som din startmenu. I TV-menuen finder du alle TV-funktionerne Åbn TV-menuen Gør følgende for at åbne TV-menuen og åbne et element Tryk på for at åbne TV-menuen. 2 - Vælg et element, og tryk på OK for at åbne eller starte det. 3 - Tryk på BACK for at lukke TV-menuen uden at starte noget. 39

40 Åbn denne indstilling for at få vist oplysninger om den tilsluttede enhed. 11 Kilder Enhedens navn og type Skift til en enhed Når du slutter en ny enhed til TV'et, og TV'et registrerer enheden, kan du tildele et ikon, der passer til den enhedstype. Hvis du tilslutter en enhed med et HDMI-kabel og HDMI CEC, registrerer TV'et automatisk enhedstypen, og enheden får et passende ikon. Du kan skifte til en hvilken som helst af de tilsluttede enheder fra listen over kilder. Du kan skifte til en tuner for at se TV: Åbn indholdet af et tilsluttet USBflashdrev, eller se de optagelser, du har på en tilsluttet USB-harddisk. Du kan skifte til de tilsluttede enheder for at se deres program, en digital modtager eller en Blu-ray-afspiller. Enhedstypen bestemmer billed- og lydtype, opløsningsværdier, specifikke indstillinger eller placeringen i menuen Kilder. Du behøver ikke at bekymre dig om de optimale indstillinger. Sådan skifter du til en tilsluttet enhed Tryk på SOURCES for at åbne menuen Kilder. 2 - Vælg et af elementerne i kildelisten, og tryk TV'et vil vise programmet eller indholdet fra enheden. 3 - Tryk igen på SOURCES for at lukke menuen. Omdøb eller ændr type Du kan altid ændre navnet på eller ændre typen af en tilsluttet enhed. Se efter ikonet til højre for enhedens navn i menuen Kilder. Nogle TVindgangskilder tillader ikke en navneændring. Afspilning med ét tryk Sådan gør du for at ændre enhedstypen... Mens TV'et er i standby, kan du tænde en diskafspiller med TV-fjernbetjeningen. Du kan aktivere diskafspilleren og TV'et fra standby og starte afspilning af disken med det samme ved at trykke på (afspil) på TVfjernbetjeningen. Enheden skal tilsluttes med et HDMI-kabel, og både TV og enhed skal have aktiveret HDMI CEC. 1 - Vælg enheden i menuen Kilder. 2 - Tryk på (højre) for at vælge ikonet, og tryk 3 - Tryk på BACK for at skjule tastaturet på skærmen. 4 - Tryk på (ned) for at finde alle tilgængelige enhedstyper. Vælg den ønskede type, og tryk 5 - Hvis du vil nulstille enhedens type til den originale stiktype, skal du vælge Nulstil og trykke 6 - Vælg Luk, og tryk på OK for at lukke menuen Indstillinger for en TVindgang Gør følgende for at ændre enhedens navn... Nogle TV-indgangsenheder tilbyder specifikke indstillinger. 1 - Vælg enheden i menuen Kilder. 2 - Tryk på (højre) for at vælge ikonet, og tryk 3 - Brug tastaturet på skærmen til at slette det aktuelle navn og indtaste et nyt. Tryk på for at bekræfte. 4 - Tryk på BACK for at skjule tastaturet på skærmen. 5 - Hvis du vil nulstille enhedens navn til det originale stiknavn, skal du vælge Nulstil og trykke 6 - Vælg Luk, og tryk på OK for at lukke menuen. Sådan gør du for at angive indstillinger for en specifik TV-indgang Tryk på SOURCES. 2 - Vælg TV-indgang fra listen, og tryk 3 - Tryk på OPTIONS. Du kan angive indstillingerne for den valgte TV-indgang her. 4 - Tryk igen på OPTIONS for at lukke menuen Indstillinger. Mulige indstillinger... Betjeningselementer Med denne indstilling kan du betjene en tilsluttet enhed med TV-fjernbetjeningen. Enheden skal tilsluttes med et HDMI-kabel, og både TV og enhed skal have aktiveret HDMI CEC. Enhedsinfo 40

41 11.4 Genscan tilslutninger Du kan genscanne alle TV-tilslutninger for at opdatere menuen Kilder med nyligt tilsluttede enheder. Gør følgende for at genscanne tilslutninger Tryk på SOURCES for at åbne menuen Kilder. 2 - Tryk på (op) for at vælge ikonet øverst til højre i menuen Kilder. 3 - Tryk på OK for at begynde at scanne tilslutningerne. Nyligt tilsluttede enheder vil blive tilføjet menuen Kilder. 41

42 12 Netværk 12.1 Netværk Tryk på farvetasten Søgeord i Hjælp, og find Netværk for at få flere oplysninger om at oprette forbindelse fra TV'et til et netværk Bluetooth Parring af en enhed Tryk på farvetasten Søgeord i Hjælp, og find Bluetooth, Parring for at få flere oplysninger om at parre trådløse enheder. Fjern en enhed Tryk på farvetasten Søgeord i Hjælp, og find Bluetooth, Fjern enhed for at få flere oplysninger om at annullere parringen (fjerne) en trådløs Bluetooth-enhed. Bluetooth til eller fra Hvis du skal tilslutte trådløse Bluetooth-enheder, skal du sørge for, at Bluetooth er tændt. Gør følgende for at tænde for Bluetooth Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Trådløs og netværk, og tryk 3 - Vælg Bluetooth > Bluetooth til/fra, og tryk 4 - Vælg Til eller Fra, og tryk 5 - Tryk om nødvendigt på (venstre) gentagne gange for at lukke menuen. 42

43 Tryk på pilene (op) eller (ned) for at justere billedets farvemætningsværdi. 13 Indstillinger 13.1 Sådan justeres billedets kontrast Billede (TV-menu) > Indstillinger > Billede > Kontrast. Billedindstillinger Tryk på pilene (op) eller billedets kontrastværdi. Billedtype Du kan mindske kontrasten for at reducere strømforbruget. (ned) for at justere Vælg en type (TV-menu) > Indstillinger > Billede > Billedtype. Sådan justeres billedets skarphed For nem billedjustering kan du vælge en foruddefineret billedtype. (TV-menu) > Indstillinger > Billede > Skarphed. Personlig - De billedpræferencer, du indstiller, første gang du tænder. Livagtig - Ideel til visning i dagslys Naturlig - Naturlige billedindstillinger Standard - Den mest energibevidste indstilling Fabriksindstilling Film - Ideel til film Spil - Ideel til spil Dag - Til ISF-kalibrering Nat - Til ISF-kalibrering Tryk på pilene (op) eller billedets skarphedsværdi. Når TV'et modtager et HDR-signal, skal du vælge en billedtype nedenfor: Bemærk: Hvis lysstyrken indstilles for langt væk fra referenceværdien (50), kan det medføre en lavere kontrast. (ned) for at justere Juster lysstyrke (TV-menu) > Indstillinger > Billede > Lysstyrke. Tryk på pilene (op) eller (ned) for at angive niveauet for billedsignalets lysstyrke. HDR Personlig HDR Livagtig HDR Naturlig HDR Film HDR Spil Dag - Til ISF-kalibrering Nat - Til ISF-kalibrering Avancerede billedindstillinger Computerindstilling (TV-menu) > Indstillinger > Billede > Avanceret > Computer Gendan en type 1 - Vælg den billedtype, du ønsker at gendanne. 2 - Tryk på farvetasten Gendan stil, og tryk Typen gendannes.. Indstil til Til for at opnå den ideelle billedindstilling til brug af TV'et som computerskærm. Tilpas en type Farveindstillinger Alle de billedindstillinger, du justerer, f.eks. farve eller kontrast, er gemt i den aktuelt valgte Billedtype. Det giver dig mulighed for at tilpasse hver enkelt type. Kun typen Personlig kan gemme indstillingerne for hver kilde i menuen Kilder. Avancerede farveindstillinger (TV-menu) > Indstillinger > Billede > Avanceret > Farve. Juster farveforbedring Farve, kontrast, skarphed, lysstyrke Sådan justeres billedets farve (TV-menu) > Indstillinger > Billede > Avanceret > Farve > Far veforbedring. (TV-menu) > Indstillinger > Billede > Farve. Vælg Maksimum, Middel eller Minimum for at indstille farveintensitetsniveauet og detaljerne i lyse 43

44 farver. Tilstanden Kun RGB (TV-menu) > Indstillinger > Billede > Avanceret > Farve > Tilst anden Kun RGB. Vælg den forudindstillede farvetemperatur (TV-menu) > Indstillinger > Billede > Avanceret > Farve > Farvetemperat ur. Vælg Rød, Grøn eller Blå for at skifte billede kun som valgt farve, eller vælg Fra for at slukke for RGBtilstand. Vælg Normal, Varm eller Kold for at indstille din foretrukne farvetemperatur. Tilpas farvetemperatur (TV-menu) > Indstillinger > Billede > Avanceret > Farve > Brugerdefinere t farvetemperatur. Avancerede kontrastindstillinger Vælg Brugerdefineret i menuen Farvetemperatur for selv at tilpasse en farvetemperatur. Tryk på pilene (op) eller (ned) for at justere værdien. HP er hvidt punkt, og SN er sort niveau. Du kan også vælge en af forudindstillingerne i denne menu. (TV-menu) > Indstillinger > Billede > Avanceret > Kontrast > K ontrasttilstand. Kontrasttilstande Vælg Normal, Optimeret til billede eller Optimeret til energibesparelser for at indstille TV'et til automatisk at reducere kontrasten for at opnå det bedste strømforbrug eller den bedste filmoplevelse, eller vælg Fra for at afslutte justeringen. ISF-farveindstillinger Om ISF HDR-indstillinger Få det bedste ud af din TV-skærm med ISF -kalibrering. Bed eventuelt en ISFkalibreringsekspert om at komme hjem til dig og indstille TV'et til den mest optimale billedindstilling. Spørg din forhandler angående en ISF-kalibrering. Hvis du ser HDR-programmer programmer, der er optaget i HDR er der ingen grund til at opskalere til HDR, og HDR-indstillingen er ikke tilgængelig. TV'et kan vise HDR-programmer fra en HDMI-forbindelse, fra en internetkilde eller fra en tilsluttet USBhukommelsesenhed. Fordele ved kalibrering er... bedre, tydeligere og skarpere billede bedre detaljer i lyse og mørke dele dybere og mørkere sort bedre farverenhed og -kvalitet Optimer billedvisningseffekten derhjemme både i dagslys- og natteforhold Hvis du ser HDR-programmer (High-Dynamic Range) - programmer optaget i HDR - skifter TV'et automatisk til HDR-tilstand med indikation. Styring af HDR-opskalering er ikke tilgængelig. TV'et kan afspille HDR-programmer* fra en HDMI 1- eller HDMI 2-forbindelse, en TV-station, fra en internetkilde eller fra en tilsluttet USBhukommelsesenhed. ISF-kalibreringseksperten gemmer og låser ISFindstillingerne som to billedtyper. Når ISF-kalibreringen er udført, skal du trykke på (TV-menu) > Indstillinge r > Billede > Billedtype > Dag eller Nat. Vælg Dag for at se TV under klare lysforhold, eller vælg Nat, når det er mørkt. * Kun HDR10 og Hybrid-Log Gamma HDR understøttes HDR-opskalering (TV-menu) > Indstillinger > Billede > Avanceret > Kontrast > HDR-opskalering. Farvestyring (farvenuance, mætning) (TV-menu) > Indstillinger > Billede > Avanceret > Farve > Farvestyring. Vælg Til for at øge billedets lysstyrke og kontrast. Billedet er meget lysere og har en højere kontrast mellem lysere og mørkere områder. HDRopskalering holder farverne dybe og mættede. Tryk på pilene (op) eller (ned) for at justere værdien af Farvenuance og Mætning, eller vælg Nulstil alt for at nulstille alt til standardværdier. Bemærk: 44

45 Tilgængelig, når der registreres et SDR-signal (Standard Dynamic Range). Ikke tilgængelig, når videoindhold understøttes af HDR. Skarpere billedkvalitet Støjreduktion (TV-menu) > Indstillinger > Billede > Avanceret > Skarpere billedkvalitet > Støjreduktion. HDR Perfekt Vælg Maksimum, Middel, Minimum for at angive niveauet for fjernelse af støj i videoindhold. Støj ses for det meste som små bevægelige prikker på billederne på skærmen. (TV-menu) > Indstillinger > Billede > Avanceret > Kontrast > HDR Perfect. Vælg HDR Perfect for at få den fineste kontrast- og lysstyrkeeffekt. MPEG artefakt-reduktion Bemærk: Tilgængelig, når der registreres et HDRsignal (High-Dynamic Range). (TV-menu) > Indstillinger > Billede > Avanceret > Skarpere billedkvalitet > MPEG artefakt-reduktion. Dynamisk kontrast Vælg Maksimum, Middel eller Minimum for at få forskellige grader af udglatning af artefakter i digitalt videoindhold. MPEG-artefakter ses mest som små blokke eller takkede kanter på billederne på skærmen. (TV-menu) > Indstillinger > Billede > Avanceret > Kontrast > Dynamisk kontrast. Vælg Maksimum, Middel eller Minimum for at angive det niveau, hvor TV'et automatisk forbedrer detaljerne i billedets mørke, mellemmørke og lyse områder. Bevægelsesindstillinger Bevægelsestyper Videokontrast, gamma (TV-menu) > Indstillinger > Billede > Avanceret > Bevægelse > Bevægelsestyper. Videokontrast (TV-menu) > Indstillinger > Billede > Avanceret > Kontrast > V ideokontrast. Tryk på pilene (op) eller niveauet for videokontrast. Bevægelsestyper giver optimerede tilstande for bevægelsesindstillinger til forskelligt videoindhold. Vælg en af bevægelsestyperne for at få en bedre billedoplevelse. (Film, Sport, Standard, Jævn, Personlig) (ned) for at justere Ikke tilgængelig i følgende tilfælde: Gamma (TV-menu) > Indstillinger > Billede > Avanceret > Computerin dstilling: Til. (TV-menu) > Indstillinger > Billede > Billedtype > Spil. (TV-menu) > Indstillinger > Billede > Avanceret > Kontrast > Gamma. Tryk på pilene (op) eller (ned) for at justere en ikke-lineær indstilling for billedets belysning og kontrast. Natural Motion Ekstra høj opløsning (TV-menu) > Indstillinger > Billede > Avanceret > Bevægelse > Natural Motion. (TV-menu) > Indstillinger > Billede > Avanceret > Skarphed > Ekstra høj opløsning. Natural Motion gør alle bevægelser jævne og flydende. Vælg Til for at få en enestående skarphed i linjernes kanter og detaljer. Vælg Maksimum, Middel eller Minimum for at få forskellige grader af reduktion i den sløring, der ses i film på TV. Vælg Minimum eller Fra, når støjen forekommer ved afspilning af billederne på skærmen. 45

46 Bemærk: Kun tilgængelig, når Bevægelsestyper er indstillet til Personlig. Zoom Klik på pilene for at zoome ind. Stræk Klik på pilene for at trække billedet ud lodret eller vandret. Fortryd Klik for at vende tilbage til billedformatet, du startede med. Perfect Clear Motion* (TV-menu) > Indstillinger > Billede > Avanceret > Bevægelse > Perfect Clear Motion. Hurtig billedindstilling Perfect Clear Motion gør alle bevægelser jævne og flydende. Ved den første installation foretog du nogle billedindstillinger i nogle få enkle trin. Du kan gennemgå disse trin igen med Hurtig billedindstilling. For at gennemgå disse trin skal du sørge for, at TV'et kan stille ind på en TV-kanal eller kan vise et program fra en tilsluttet enhed. Vælg Maksimum, Middel eller Minimum for at få forskellige grader af reduktion i den sløring, der ses i film på TV. Vælg Minimum eller Fra, når støjen forekommer ved afspilning af billederne på skærmen. Bemærk: Kun tilgængelig, når Bevægelsestyper er indstillet til Personlig. Sådan indstiller du billedet i nogle få enkle trin 1 - Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Billede, og tryk på (højre) for at åbne menuen. 3 - Vælg Hurtig billedindstilling, og tryk 4 - Brug navigationstasterne til at vælge. 5 - Tryk om nødvendigt på (venstre) gentagne gange for at lukke menuen. * Kun til 7502/8102/8602/9002-serien Billedformat Hvis billedet ikke udfylder hele skærmen, hvis der vises sorte bjælker i top og bund eller i begge sider, kan du indstille billedet, så det passer i fuldt skærmformat Sådan vælger du en af grundindstillingerne for udfyldning af skærmen Lyd 1 - Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på. 2 - Vælg Billedformat > Udfyld skærm, Tilpas til skærm, Bredformat og Original, og tryk 3 - Tryk om nødvendigt på (venstre) gentagne gange for at lukke menuen. Udfyld skærm forstørrer automatisk billedet, så det udfylder skærmen. Billedforvrængningen er minimal, og undertekster forbliver synlige. Ikke velegnet til computer. For visse ekstreme billedformater kan der stadig være sorte bjælker. Tilpas til skærm zoomer automatisk ind på billedet, så det fylder så meget af skærmen som muligt uden forvrængning. Der vil muligvis være sorte bjælker. Ikke velegnet til computer. Bredformat zoomer automatisk ind på billedet, så det kommer i bredformat. Original zoomer automatisk ind på billedet, så det kommer i bredformat. Lydtype Vælg en type (TV-menu) > Indstillinger > Lyd > Lydtype. For nem justering af lyd kan du vælge en foruddefineret indstilling med lydtype. Personlig - De lydpræferencer, du indstiller, første gang du tænder. Original - Den mest neutrale lydindstilling Film - Ideel til film Musik - Ideel til afspilning af musik Spil - Ideel til spil Nyheder - Ideel til tale Gendan en type 1 - Vælg den lydtype, du vil gendanne. 2 - Tryk på farvetasten Gendan type, og tryk Typen gendannes. Sådan formaterer du billedet manuelt 1 - Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på. 2 - Vælg Avanceret, og tryk 3 - Brug Skift, Zoom og Stræk for at tilpasse billedet. 4 - Vælg alternativt Fortryd for at vende tilbage til den indstilling, billedet havde, da du åbnede Billedformat. Skift Klik på pilene for at skifte billede. Du kan kun skifte billede, når det er zoomet ind. 46

47 tilsluttede lydsystem. Bas, Diskant, Hovedtelefonlydstyrke, Surroundlyd Du kan vælge, hvor du vil høre TV-lyden, og hvordan du vil styre den. Hvis du vælger TV-højttalere slukket, slår du permanent TV-højttalerne fra. Hvis du vælger TV-højttalere, er TV-højttalerne altid tændt. Bas (TV-menu) > Indstillinger > Lyd > Bas. Tryk på pilene (op) eller (ned) for at indstille niveauet af dybe toner i lyden. Med en lydenhed tilsluttet via HDMI CEC vælges HDMI-lydsystem. TV'et slår TV-højttalerne fra, når enheden afspiller lyden. Diskant (TV-menu) > Indstillinger > Lyd > Diskant. Tryk på pilene (op) eller (ned) for at indstille niveauet af høje toner i lyden. Tydelig dialog (TV-menu) > Indstillinger > Lyd > Avanceret > Clear Dialogue. Hovedtelefonlydstyrke Vælg Til for at forbedre talelyden. Ideelt til nyhedsprogrammer. (TV-menu) > Indstillinger > Lyd > Hovedtelefonlydstyrke. Tryk på pilene (op) eller (ned) for at justere lydstyrken for en tilsluttet hovedtelefon separat. Indstillinger for digital udgang Indstillinger for digital udgang er tilgængelige for optiske lydsignaler og HDMI ARC-lydsignaler. Slå surroundlydeffekt til (TV-menu) > Indstillinger > Lyd > Surroundlyd > Til. Digitalt udgangsformat Avancerede lydindstillinger Indstil tv'ets lydudgangssignal, så det passer til den tilsluttede hjemmebiografs egenskaber. (TV-menu) > Indstillinger > Lyd > Avanceret > Digitalt udgangsformat. Lydstyrkeregulering Stereo: Hvis dine lydafspilningsenheder ikke har multikanalslydbehandling, skal du vælge kun at overføre stereoindhold til dine lydafspilningsenheder. Multikanal: Vælg kun at overføre 5.1-lydindhold (komprimeret multikanalslydsignal) til dine lydafspilningsenheder. Multikanal (bypass): Vælg at overføre Dolby Digital Plus- eller DTS-indhold til dine lydafspilningsenheder eller til dit Home Theatre System. Automatisk lydstyrkeniveau (TV-menu) > Indstillinger > Lyd > Avanceret > Automatisk lydstyrkeniveau. Vælg Til for automatisk at udligne pludselige forskelle i lydstyrken. Typisk, når du skifter kanaler. Delta-lydstyrke - Kontroller, at dine lydafspilningsenheder understøtter Dolby Atmos-funktionen. (TV-menu) > Indstillinger > Lyd > Avanceret > Deltalydstyrke. - SPDIF-udgangen (DIGITAL AUDIO OUT) deaktiveres, når der streames Dolby Digital Plusindhold. Tryk på pilene (op) eller (ned) for at justere højttalerlydstyrkens delta-værdi. Justering af digital udgang (TV-menu) > Indstillinger > Lyd > Avanceret > Justering af digital udgang. Indstillinger for lydudgang (TV-menu) > Indstillinger > Lyd > Avanceret > Lydudgang. Juster lydstyrken fra den enhed, som er sluttet til digital lydudgang (SPDIF) eller HDMI. Indstil TV'et til at afspille lyden på TV eller på det Vælg Mere for at få højere lydstyrke. 47

48 Vælg Mindre for at få lavere lydstyrke. Ambilight, Til eller Fra. Du kan vælge den måde, hvorpå Ambilight skifter. Forsinkelse af digital udgang (TV-menu) > Indstillinger > Ambilight > Ambilight-stil. (TV-menu) > Indstillinger > Lyd > Avanceret > Forsinkelse af digital udgang. På visse hjemmebiografsystemer kan det være nødvendigt at justere forsinkelsen af lydsynkroniseringen for at synkronisere lyd og billede. Vælg Fra, hvis der er indstillet en lydforsinkelse i dit Home Theatre System. Skift video (TV-menu) > Indstillinger > Ambilight > Ambilight-stil > Skift video. Hvis du vælger én af de typer, der skifter dynamikken på billedet på TV-skærmen. Forskydning af digital udgang (kun tilgængelig, når Standard - Ideel til at se TV til daglig Naturlig - Følger billedet eller lyden så nøjagtigt som muligt Fordybet - Ideel til actionfilm Livagtig - Ideel til visning i dagslys Spil - Ideel til spil Komfort - Ideel til en rolig aften Slap af - Ideel til afslapning Forsinkelse af digital udgang er slået Til) (TV-menu) > Indstillinger > Lyd > Avanceret > Forskydning af digital udgang. Hvis du ikke kan indstille en forsinkelse på hjemmebiografsystemet, kan du indstille TV'et til at synkronisere lyden. Du kan indstille en forskydning, som kompenserer for den tid, det tager for hjemmebiografsystemet at frembringe lyden til TVbilledet. Du kan indstille værdien i trin på 5 ms. Den maksimale indstilling er 60 ms. Skift lyd (TV-menu) > Indstillinger > Ambilight > Ambilight-stil > Skift lyd. Vælg én af de typer, der skifter lydens dynamik. TV-placering (TV-menu) > placering. Belysning - Blander lyddynamik med videofarver Farverig - Baseret på lyddynamik Retro - Baseret på lyddynamik Spektrum - Baseret på lyddynamik Scanner - Baseret på lyddynamik Rytme - Baseret på lyddynamik Fest - En blanding af alle stilarter af typen Skift lyd, én ad gangen Indstillinger > Lyd > TV- Vælg På en TV-stand eller På væggen for at opnå den bedste lydgengivelse i henhold til indstillingen Ambilight-indstillinger Skift farve Slå Ambilight Til eller Fra (TV-menu) > Indstillinger > Ambilight > Ambilight-stil > Skift farve. Slå Ambilight fra Vælge én af de forudindstillede farvetyper. Tryk på AMBILIGHT, og vælg Fra, eller vælg Fra ved at trykke på (TV-menu) > Indstillinger > Ambilight > Ambilight-stil > Fra. Varm Lava Røde farvevariationer Dybt vand Blå farvevariationer Frisk natur Grønne farvevariationer Varm hvid - Statisk farve Kold hvid Statisk farve Skift app (TV-menu) > Indstillinger > Ambilight > Ambilight-stil > Skift app. 48

49 Denne funktion er tilgængelig, når du betjener Ambilight med en app. Vis konfiguration, eller nulstil Vis nuværende opsætning af Ambilight+hue, netværk, Bridge og pærer Ambilight-lysstyrke, mætning (TV-menu) > Indstillinger > Ambilight > Ambilight+hue > Vis konfiguration. Kontrast, lysstyrke (TV-menu) > Indstillinger > Ambilight > Lysstyrke. Nulstil nuværende opsætning af Ambilight+hue Tryk på pilene (op) eller (ned) for at angive niveauet for Ambilight-lysstyrke. (TV-menu) > Indstillinger > Ambilight > Ambilight+hue > Nulstil konfiguration. Mætning (TV-menu) > Indstillinger > Ambilight > Mætning. Avancerede Ambilight-indstillinger Tryk på pilene (op) eller (ned) for at angive niveauet for Ambilight-mætning. Neutraliser en farvet vægs indvirkning på Ambilightfarverne Ambilight + hue (TV-menu) > Indstillinger > Ambilight > Avanceret > Vægfarve. Konfigurer Vælg farven på væggen bag TV'et, så tilpasser TV'et Ambilight-farverne, som de var tænkt. (TV-menu) > Indstillinger > Ambilight > Ambilight+hue > Konfigurer. ISF-indstilling Sluk Ambilight+hue (TV-menu) > Indstillinge r > Ambilight > Avanceret > (TV-menu) > Indstillinger > Ambilight > Ambilight+hue > Sluk. Indstil Ambilight til at slukke straks eller langsomt Sluk ISF-indstilling. tone ud, når du slukker TV'et (TV-menu) > Indstillinger > Ambilight > Avanceret > TV'et slukker. Fordybelse (TV-menu) > Indstillinger > Ambilight > Ambilight+hue > Fordy belse. Tryk på pilene (op) eller (ned) for at justere, hvor nøjagtigt hue-pærerne følger Ambilight Eco-indstillinger Lounge Light+hue Angiv energibesparende niveau Hvis du har installeret Ambilight+hue kan du lade huelyskilderne følge Lounge Light fra Ambilight. Philips hue-lamper vil øge Lounge Light-effekten i hele rummet. (TV-menu) > Indstillinger > Ecoindstillinger > Energibesparende. Vælg Maksimum, Middel eller Minimum for at få forskellige grader af energibesparelse, eller vælg Fra for at deaktivere energibesparende tilstand. Tænd/sluk for hue-pærerne (TV-menu) > Indstillinger > Ambilight > Ambilight+hue > Loung e Light+hue. Indstil Skærm fra for at spare på energiforbruget (TV-menu) > 49 Indstillinger > Eco-

50 indstillinger > Skærm fra. Bemærk: Vælg Skærm fra, hvorefter TV-skærmen slukker, og tryk på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen for at tænde for TV-skærmen igen. EasyLink fungerer muligvis ikke sammen med enheder fra andre producenter. HDMI CEC-funktionaliteten har forskellige navne hos forskellige producenter. Eksempler: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink og Viera Link. Ikke alle fabrikater er fuldt kompatible med EasyLink. Eksemplerne på HDMI CECvaremærker tilhører de respektive ejere. Tænd den indbyggede sensor for omgivende lys (TV-menu) > Indstillinger > Ecoindstillinger > Lyssensor. Vælg Lyssensor, hvorefter den indbyggede lyssensor sænker lysstyrken på TV-skærmen, når omgivelserne bliver mørkere. Den indbyggede lyssensor justerer automatisk billedet efter lysforholdene i rummet. HDMI Ultra HD Når HDMI-enheden tilsluttes, og der afspilles Ultra HDsignal på TV'et, fungerer det muligvis ikke korrekt, eller der forekommer forvrænget billede eller lyd. For at undgå funktionsfejl ved en sådan enhed kan du sætte signalkvaliteten til et niveau, som enheden kan håndtere. Indstil TV'ets timer for slukning (TV-menu) > Indstillinger > Ecoindstillinger > Timer for slukning. Tryk på pilene (op) eller (ned) for at justere værdien. Værdien 0 (Fra) deaktiverer den automatiske slukning. Indstil signalkvaliteten for hver enkelt HDMI-stik (TV-menu) > Indstillinger > Generelle indstillinger > HDMI Ultra HD > HDMI 1&2 > UHD 4:2:0, UHD 4:4:4/4:2:2. Vælg Timer for slukning, hvorefter TV'et slukker automatisk for at spare på strømmen. * TV'et slukker, hvis det modtager et TV-signal, og der ikke trykkes på en tast på fjernbetjeningen i 4 timer. Indstillingen UHD 4:4:4/4:2:2 giver mulighed for UHD YCbCr 4:4:4/4:2:2-signaler. Indstillingen UHD 4:2:0 giver mulighed for UHD YCbCr 4:2:0-signaler. * TV'et slukker, hvis det ikke modtager et TV-signal eller en kommando fra fjernbetjeningen i 10 minutter. Hvis enheden ikke anvender Ultra HD-signaler, kan du slukke for Ultra HD for denne HDMI-forbindelse. * Hvis du bruger TV'et som skærm eller bruger en digital modtager til at se TV (en set-top-boks - STB) uden at bruge TV-fjernbetjeningen, skal du deaktivere denne automatiske slukning for at indstille værdien til 0. Indstil signalkvaliteten for hver enkelt HDMI-stik (TV-menu) > Indstillinger > Generelle indstillinger > HDMI Ultra HD > HDMI 1&2 > UHD Fra Generelle indstillinger USB-harddisk EasyLink - HDMI CEC Du skal oprette og formatere en USB-harddisk, før du optager fra en kanal. Ved at slutte HDMI CEC-kompatible enheder til TV'et kan du betjene det med TV-fjernbetjeningen. (TV-menu) > Indstillinger > Generelle indstillinger > USB-harddisk. EasyLink HDMI CEC skal være aktiveret på TV'et og den tilsluttede enhed. Betjen HDMI CEC-kompatible enheder med TV- Før du kan sætte en udsendelse på pause eller optage den eller for at gemme apps, skal du tilslutte og formatere en USB-harddisk. Formateringen fjerner alle filer fra USB-harddisken. Hvis du vil optage en udsendelse med TV-guidedata fra internettet, skal internetforbindelsen være installeret, før du installerer USB-harddisken. fjernbetjeningen Advarsel Tænd for EasyLink (TV-menu) > Indstillinger > Generelle indstillinger > EasyLink > EasyLink > Til. (TV-menu) > Indstillinger > Generelle indstil linger > EasyLink > EasyLink-fjernbetjening > Til. USB-harddisken er formateret udelukkende til dette TV. Du kan ikke bruge de lagrede optagelser på et andet TV eller en anden PC. Du må ikke kopiere eller 50

51 ændre optagelsesfilerne på USB-harddisken via et PCprogram. Det vil beskadige dine optagelser. Når du formaterer en anden USB-harddisk, vil det tidligere indhold ikke længere kunne bruges. En USB-harddisk, der er installeret på dit TV, skal omformateres for at kunne bruges med en computer. Hjem eller butik Vælg TV'ets placering (TV-menu) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Lokalitet. Sådan gør du for at formatere en USB-harddisk... Vælg Butik, hvorefter billedtypen skifter tilbage til Livagtig, og du kan justere butiksindstillingerne. Butikstilstand er til kampagner i butikker. 1 - Tilslut USB-harddisken til en af USB-tilslutningerne på TV'et. Tilslut ikke andre USB-enheder i de andre USB-porte, når du formaterer. 2 - Tænd for USB-harddisken og TV'et. 3 - Vælg Optagelser, hvis du vil anvende Pause TV og optagelser. Ellers skal du vælge Apps for at gemme apps. Følg anvisningerne på skærmen. 4 - Alle filer og data bliver fjernet efter formateringen. 5 - Når USB-harddisken er formateret, skal den være tilsluttet permanent. Juster butiksindstillinger (TV-menu) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Butikskonfiguration. TV-guide TV-guiden modtager oplysninger (data) fra TV-/radiostationer eller fra internettet. TV'et kan indsamle TV-guideoplysninger for de kanaler, der er installeret på TV'et. Indstillinger for USB-tastatur Indstil tastaturlayout for det installerede USB- Vælg, hvor TV-guiden modtager data fra tastatur (TV-menu) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Avanceret > TV-guide. (TV-menu) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Indstillinger for USB-tastatur. Slut USB-tastaturet til et af USB-stikkene på TV'et. Når TV'et registrerer tastaturet første gang, kan du vælge dit tastaturlayout og teste dit valg. Bemærk: I nogle regioner og for nogle kanaler er TVguideoplysningerne muligvis ikke tilgængelige. TV'et kan ikke indsamle TV-guideoplysninger fra kanaler, der ses fra en digital modtager eller dekoder. CAM-profilnavn Angiv profilnavn for det installerede CI+/CAM Kanallogoer (TV-menu) > Indstillinger > Generelle indstillinger > CAM-profilnavn. Slå kanallogoer fra (TV-menu) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Avanceret > Kanallogoer. Indstillinger for HbbTV - Hybrid Broadcast Broadband TV Nulstil TV-indstillinger og Geninstaller TV Tænd for HbbTV (TV-menu) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Avanceret > HbbTV-indstillinger > HbbTV > Til. Nulstil alle indstillingsværdier til oprindelige TVindstillinger Slå sporing af HbbTV-historik fra (TV-menu) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Fabriksindstillinger. (TV-menu) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Avanceret > HbbTV-indstillinger > HbbTV-sporing > Fra. Udfør en fuld TV-installation igen, og sæt TV'ets Fjern HbbTV-cookies status tilbage til første gang, du tændte det (TV-menu) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Avanceret > HbbTV-indstillinger > HbbTV-cookies > Til. (TV-menu) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Geninstaller TV. 51

52 Indtast PIN-kode, og vælg Ja, hvorefter TV'et foretager en komplet geninstallation. Ur Alle indstillinger nulstilles, og installerede kanaler vil blive erstattet. (TV-menu) > sprog > Ur. Indstillinger > Region og Installationen kan tage et par minutter Automatisk indstilling af uret 13.6 (TV-menu) > Indstillinger > Region og sprog > Ur > Automatisk urfunktion. Indstillinger for ur, region og sprog Standardindstillingen for TV'ets ur er Automatisk. Oplysningerne om klokkeslættet udsendes fra UTC Coordinated Universal Time. Hvis uret ikke går rigtigt, kan du indstille TV'ets ur til Afhængigt af land. Sprog (TV-menu) > sprog > Sprog. Indstillinger > Region og Manuel indstilling af uret (TV-menu) > Indstillinger > Region og sprog > Ur > Automatisk urfunktion > Manuelt. Skift sprog for TV-menu og meddelelser (TV-menu) > Indstillinger > Region og sprog > Sprog > Menusprog. (TV-menu) > Indstillinger > Region og sprog > Ur > Dato, tid. Gå til forrige menu, og vælg Dato og Tid for at justere værdien. Indstil foretrukket lydsprog Bemærk: (TV-menu) > Indstillinger > Region og sprog > Sprog > Primær lyd, Sekundær lyd. Digitale TV-kanaler kan sende lyd på flere sprog for et program. Du kan angive et primært og sekundært lydsprog. Hvis et af disse lydsprog er tilgængelige, skifter TV'et til dette sprog. Hvis ingen af de automatiske indstillinger viser klokkeslættet korrekt, kan du indstille klokkeslættet manuelt. Når du planlægger optagelser fra TV-guiden, anbefaler vi ikke at ændre tid og dato manuelt. Indstil foretrukket undertekstsprog Indstil tidszone eller en tidsforskydning for dit område (TV-menu) > Indstillinger > Region og sprog > Sprog > Primære undertekster, Sekundære undertekster. (TV-menu) > Indstillinger > Region og sprog > Ur > Tidszone. Digitale kanaler kan tilbyde flere undertekstsprog for et program. Du kan indstille et foretrukket primært og sekundært undertekstsprog. Hvis undertekster på et af disse sprog er tilgængelige, viser TV'et de undertekster, ud har valgt. Indstil TV'et til automatisk at skifte til standby efter et forudindstillet tidsrum (TV-menu) > Indstillinger > Region og sprog > Ur > Sleep-timer. Indstil foretrukket sprog for tekst-tv Tastatur på fjernbetjening (TV-menu) > Indstillinger > Region og sprog > Sprog > Primært tekst-tv, Sekundært teksttv. (TV-menu) > Indstillinger > Region og sprog > Tastatur på fjernbetjening Visse digitale TV-stationer har flere forskellige TekstTV-sprog tilgængelige. Sådan indstiller du tastaturlayoutet til Azerty. 52

53 Android-indstillinger lydkommentarer, såsom stereolyd eller nedtoning. Vælg Tale for at angive talepræference, Beskrivende eller Undertekst. (TV-menu) > indstillinger Indstillinger > Android- Lås indstillinger Se listen over installerede apps, kontroller ledig plads til yderligere downloads, eller afinstaller en app. Indstil kode og Ændre kode 13.8 Indstil ny kode, eller nulstil Ændre kode Indstillinger for universaladgang (TV-menu) > Indstillinger > Børnesikring > Indstil kode, Ændre kode. (TV-menu) > Indstillinger > Universaladgang. Koden til børnesikring bruges til at låse kanaler eller programmer eller låse dem op. Med Universaladgang slået til er TV'et forberedt til brug for døve, hørehæmmede, blinde eller svagtseende personer. Bemærk: Hvis du har glemt din PIN-kode, kan du omgå den nuværende kode ved at bruge 8888 og indtaste en ny kode. Aktivér indstillinger for universaladgang (TV-menu) > Indstillinger > Universaladgang > Universaladgang > Til. Lås til program Indstil en minimumsalder for aldersbestemte programmer Universaladgang til hørehæmmede (TV-menu) > Indstillinger > Børnesikring > Forældrevurdering. (TV-menu) > Indstillinger > Universaladgang > Hørehæmmet > Til. Lås til app Visse digitale TV-kanaler udsender speciallyd og -undertekster, der er tilpasset hørehæmmede eller døve personer. Når den er aktiveret, skifter TV'et automatisk til den tilpassede lyd og de tilpassede undertekster, såfremt disse er tilgængelige. Sæt lås på apps i App-galleri (TV-menu) > Indstillinger > Børnesikring > App-lås. Du kan låse apps, der er uegnede for børn. Du kan låse 18+ kategoriserede apps fra App-galleriet eller lave en begrænset profil i Startmenuen. Universaladgang for blinde og svagtseende 18+ (TV-menu) > Indstillinger > Universaladgang > Lydbeskrivelse > Lydbeskrivelse > Til. 18+ App-låsen beder om en PIN-kode, når du forsøger at starte en 18+ kategoriseret app. Denne lås kan kun bruges til til 18+ kategoriserede apps fra Philips App-galleriet. Digitale TV-kanaler kan udsende særlige lydkommentarer, der beskriver, hvad der sker på skærmen. Begrænset profil (TV-menu) > Indstillinger > Universaladgang > Lydbeskrivelse > Kombineret lydstyrke, Lydeffekter, Tale. Du kan lave en begrænset profil fra Startmenuen, hvor der kun er adgang til de apps, du tillader. Du skal indtaste en PIN-kode for at oprette og aktivere den begrænsede profil. Vælg Kombineret lydstyrke for at kombinere lydstyrken for normal lyd med lydkommentarer. Tryk på pilene (op) eller (ned) for at justere værdien. Slå lydeffekten Til for at få ekstra lydeffekter i Google Play-butikken Alder I Google Play-butikken kan du skjule apps ud fra brugers/købes alder. Du skal indtaste en PIN-kode for 53

54 at vælge og ændre alder. Alderen afgør, hvilke apps, der kan installeres. Lås til CAM Indstil CAM PIN til optagelse (TV-menu) > Indstillinger > Børnesikring > CAM PIN. 54

55 Videoer, fotos og musik Menuen Mest populære og menuen Sidst afspillet Få vist de mest populære filer, eller ryd listen 1 - Tryk på SOURCES, vælg USB, og tryk 2 - Vælg USB-enheder, og vælg Mest populære. 3 - Vælg én af filerne, og tryk på OK for at få vist filer, eller tryk på Ryd alle for at rydde listen Fra en computer eller en hukommelsesenhed tilsluttet netværket (NAS) Se de sidst afspillede filer 1 - Tryk på SOURCES, vælg USB, og tryk 2 - Vælg USB-enheder, og vælg Sidst afspillet. 3 - Vælg én af filerne, og tryk på OK for at få vist filer, eller tryk på Ryd alle for at rydde listen. Du kan få vist dine fotos eller afspille din musik og dine videoer fra en computer eller en NAS på dit hjemmenetværk. TV'et og computeren eller NAS skal være på samme hjemmenetværk. På computeren eller NAS skal du installere medieserversoftware. Din medieserver skal være indstillet til at dele filer med TV'et. TV'et viser dine filer og mapper, som de er organiseret af medieserveren, eller som de er struktureret på din computer eller på NAS Fra en USB-forbindelse Du kan se dine fotos eller afspille musik og videoer fra et tilsluttet USB-flashdrev eller en USB-harddisk. Dette TV understøtter ikke undertekster på videostreams fra en computer eller NAS. Med TV'et tændt skal du sætte et USB-flashdrev eller en USB-harddisk i en af USB-tilslutningerne. TV'et registrerer enheden og viser dine mediefiler på en medieliste. Hvis medieserveren understøtter søgning efter filer, vises et søgefelt. Gør følgende for at gennemse og afspille filerne på din computer... Gør følgende, hvis listen over filer ikke vises automatisk Tryk på SOURCES, vælg Netværk, og tryk 2 - Vælg SimplyShare-enheder, og tryk på (højre) for at vælge den ønskede enhed. 3 - Du kan gennemse og afspille dine filer. 4 - Stop videoer, fotos og musik ved at trykke på EXIT. 1 - Tryk på SOURCES, vælg USB, og tryk 2 - Vælg USB-enheder, og tryk på (højre) for at vælge den ønskede USB-enhed. 3 - Du kan gennemse dine filer i mappestrukturen, som du har organiseret på drevet. 4 - Tryk på Afspil alle for at afspille alle filer i USB-mappen, eller tryk på Marker favorit for at føje den valgte mappe til favoritmenuen Favorit-programmer. 5 - Stop videoer, fotos og musik ved at trykke på EXIT Menuen Favorit-programmer Føj en mappe eller en fil til menuen Favorit 1 - Tryk på SOURCES, vælg USB, og tryk 2 - Vælg USB-enheder, og vælg en mappe eller en fil. 3 - Tryk på Marker favorit (grøn) for at føje den valgte mappe eller fil til menuen Favorit. Advarsel Hvis du forsøger at sætte et program på pause eller optage det, mens en USB-harddisk er tilsluttet, bliver du bedt om at formatere USB-harddisken. En sådan formatering sletter alle filer på USB-harddisken. Se foretrukne filer 1 - Tryk på SOURCES, vælg USB, og tryk 2 - Vælg USB-enheder, og vælg Favorit-programmer. 3 - Du kan se alle dine foretrukne filer på listen. 55

56 Afspil dine videoer 7 - Lydsprog: Vælg et lydsprog 8 - Shuffle: Afspil dine filer i tilfældig rækkefølge 9 - Gentag: Afspiller alle videoer i denne mappe én gang eller kontinuerligt Afspil videoer * Hvis tasten INFO findes på fjernbetjeningen 14.5 Åbn mappe med videoer 1 - Tryk på SOURCES, vælg USB, og tryk 2 - Vælg USB-enheder, og tryk på (højre) for at vælge den ønskede USB-enhed. 3 - Vælg Videoer, hvorefter du kan trykke på Marker favorit for at føje videomappen til favoritmenuen Favorit-programmer. Videoindstillinger Gennemse videofiler... Liste/miniaturebilleder Visning af liste eller miniaturebilleder Shuffle Afspil filerne i tilfældig rækkefølge Gentag Afspiller alle videoer i mappen én gang eller kontinuerligt Info Vis musikoplysninger Afspil en video 1 - Tryk på SOURCES, vælg USB, og tryk 2 - Vælg USB-enheder, og tryk på (højre) for at vælge den ønskede USB-enhed. 3 - Vælg Videoer, og vælg én af videoerne, hvorefter du kan trykke på Afspil alle for at afspille alle filer i mappen eller trykke på Marker som Foretrukken for at føje den valgte video til favoritmenuen Favorit-programmer. Afspiller videofiler... Marker som foretrukne Marker musikken som foretrukne Indstillinger for undertekst Angiv undertekstens skriftstørrelse, farve, position...osv. Info Vis musikoplysninger Betjeningsbjælke 14.6 For at vise eller skjule betjeningsbjælken under afspilning af en video skal du trykke på INFO*. Se dine fotos Vis fotos Åbn mappe med fotos 1 - Tryk på SOURCES, vælg USB, og tryk 2 - Vælg USB-enheder, og tryk på (højre) for at vælge den ønskede USB-enhed. 3 - Vælg Fotos, hvorefter du kan trykke på Marker favorit for at føje fotomappen til favoritmenuen Favorit-programmer eller trykke på Sortér for hurtigt at finde et foto. 1 - Statuslinje 2 - Betjeningsbjælke til afspilning - : Spring til den forrige video i en mappe - : Gå til den næste video i en mappe - : Tilbagespoling - : Hurtigt frem - : Sæt afspilningen på pause Få vist et foto 1 - Tryk på SOURCES, vælg USB, og tryk 2 - Vælg USB-enheder, og tryk på (højre) for at vælge den ønskede USB-enhed. 3 - Vælg Fotos, og vælg én af fotoerne, hvorefter du kan trykke på Diasshow for at afspille alle filer i mappen eller trykke på Marker som Foretrukken for at føje det valgte foto til favoritmenuen Favorit-programmer. 3 - Marker som foretrukne 4 - Afspil alle videoer 5 - Undertekst: Slå undertekster til, fra eller til under lydløs. 6 - Undertekstsprog: Vælg et undertekstsprog Betjeningsbjælke 56

57 Afspil musik Åbn mappe med fotos 1 - Tryk på SOURCES, vælg USB, og tryk 2 - Vælg USB-enheder, og tryk på (højre) for at vælge den ønskede USB-enhed. 3 - Vælg Musik, hvorefter du kan trykke på Marker favorit for at føje musikmappen til favoritmenuen Favorit-programmer. 4 - Du kan hurtigt finde musik vha. klassificering Genrer, Kunstnere, Albums, Numre. 1 - Betjeningsbjælke til afspilning - : Spring til det forrige foto i en mappe - : Gå til det næste foto i en mappe - : Sæt afspilningen af diasshow på pause Afspil musik 1 - Tryk på SOURCES, vælg USB, og tryk 2 - Vælg USB-enheder, og tryk på (højre) for at vælge den ønskede USB-enhed. 3 - Vælg Musik, og vælg én af klassificeringerne for at få vist musikfiler. 4 - Vælg et stykke musik, hvorefter du kan trykke på Afspil alle for at afspille alle filer i mappen eller trykke på Marker favorit for at føje det valgte stykke musik til favoritmenuen Favorit-programmer. 2 - Marker som foretrukne 3 - Start et diasshow 4 - Roter fotoet 5 - Shuffle: Afspil dine filer i tilfældig rækkefølge 6 - Gentag: Afspiller alle fotos i denne mappe én gang eller kontinuerligt 7 - Stopper musikafspilningen i baggrunden 8 - Angiver hastigheden for diasshowet Betjeningsbjælke Fotoindstillinger Gennemse fotofiler... Liste/miniaturebilleder Visning af liste eller miniaturebilleder Shuffle Afspil filerne i tilfældig rækkefølge Gentag Afspil diasshowet én gang eller kontinuerligt Diasshowhastighed Indstil hastigheden for diasshowet 1 - Statuslinje 2 - Betjeningsbjælke til afspilning - : Spring til den forrige sang i en mappe - : Spring til den næste sang i en mappe - : Tilbagespoling - : Hurtigt frem - : Sæt afspilningen på pause Afspiller fotofiler... Marker som foretrukne Marker fotoet som foretrukne Info Vis musikoplysninger 3 - Marker som foretrukne 4 - Afspil al musik 5 - Shuffle: Afspil dine filer i tilfældig rækkefølge 6 - Gentag: Afspiller alle sange i denne mappe én gang eller kontinuerligt 14.7 Afspil din musik 57

58 Musikindstillinger Gennemse musikfiler... Shuffle Afspiller dine filer i tilfældig rækkefølge. Gentag Afspiller alle sange i denne mappe én gang eller kontinuerligt. Afspiller musikfiler... Marker som foretrukne Marker musikken som foretrukne Info Vis musikoplysninger 58

59 internettet eller omvendt. TV'et har muligvis skiftet til Fra internettet automatisk. For at få optagelserne vist på listen med optagelser, skal du skifte til den indstilling, som var valgt, da optagelsen blev foretaget. 15 TV-guide 15.1 Det skal du bruge 15.3 Med TV-guide kan du se en oversigt over aktuelle og planlagte TV-programmer for dine kanaler. Afhængig af hvor TV-guideoplysningerne (data) kommer fra, vises analoge og digitale kanaler eller kun digitale kanaler. Ikke alle kanaler tilbyder TVguideoplysninger. Brug af TV-guiden Åbn TV-guiden Tryk på TV GUIDE for at åbne TV-guiden. TVguiden viser kanalerne på den valgte tuner. TV'et kan indsamle TV-guideoplysninger for de kanaler, der er installeret på TV'et. TV'et kan ikke indsamle TV-guideoplysninger for de kanaler, der ses fra en digital modtager eller dekoder. Tryk på TV GUIDE igen for at lukke. Første gang du åbner TV-guiden, scanner TV'et alle TV-kanalerne for programoplysninger. Dette kan tage flere minutter. TV-guidens data gemmes på TV'et TV-guidedata Stil ind på et program TV-guiden modtager oplysninger (data) fra TV-/radiostationer eller fra internettet. I nogle regioner og for nogle kanaler er TVguideoplysningerne muligvis ikke tilgængelige. TV'et kan indsamle TV-guideoplysninger for de kanaler, der er installeret på TV'et. TV'et kan ikke indsamle TVguideoplysninger fra kanaler, der ses fra en digital modtager eller dekoder. Fra TV-guiden kan du stille ind på et aktuelt program. TV'et leveres med oplysningerne indstillet til Fra TV-/radiostationen. 1 - Tryk på INFO. 2 - Tryk på BACK for at lukke. For at skifte program (kanal) skal du vælge programmet og trykke Vis programoplysninger Sådan henter du oplysningerne om det valgte program... Hvis TV-guideoplysningerne kommer fra internettet, kan TV-guiden også vise analoge kanaler ved siden af de digitale kanaler. Menuen TV-guide viser også den aktuelle kanal på en lille skærm. Skift dag TV-guiden kan vise de planlagte programmer for de kommende dage (maksimalt op til 8 dage). Fra internettet Hvis TV'et er tilsluttet internettet, kan du indstille TV'et til at modtage TV-guideoplysninger fra internettet. Tryk på farvetasten Dag, og vælg den dag, du ønsker. Sådan angiver du TV-guideoplysningerne Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Generelle indstillinger, og tryk på (højre) for at åbne menuen. 3 - Vælg Avanceret > TV-guide > Fra internettet, og tryk 4 - Tryk om nødvendigt på (venstre) gentagne gange for at lukke menuen. Indstil en påmindelse Du kan indstille en påmindelse til et program. En meddelelse vil tiltrække din opmærksomhed i starten af programmet. Du kan stille ind på kanalen med det samme. I TV-guiden markeres et program med en påmindelse ved et (ur). Manglende optagelser Hvis nogle optagelser ser ud til at være forsvundet fra listen med optagelser, har TV-guideoplysningerne (data) muligvis ændret sig. Optagelser, der er oprettet ved hjælp af indstillingen Fra TV-/radiostation, bliver ikke vist på listen, hvis du skifter indstillingen til Fra Sådan indstiller du en påmindelse Tryk på TV GUIDE, og vælg et kommende program. 2 - Tryk på farvetasten Angiv påmindelse, og tryk 59

60 3 - Tryk på BACK for at lukke menuen. Indstil en optagelse Sådan fjerner du en påmindelse... Du kan indstille en optagelse i TV-guiden*. 1 - Tryk på TV GUIDE, og vælg et program med en påmindelse. 2 - Tryk på farvetasten Fjern påmindelse, og tryk 3 - Tryk på BACK for at lukke menuen. For at få vist listen over optagelser skal du trykke på Optagelser. Et program, der er indstillet til optagelse markeres med en (rød prik) foran programmets navn. Sådan optager du et program Tryk på TV GUIDE, og vælg et fremtidigt eller igangværende program. 2 - Tryk på farvetasten Optag. 3 - Tryk på BACK for at lukke menuen. Søg efter genre Hvis oplysningerne er tilgængelige, kan du søge efter planlagte programmer efter genre som f.eks. film, sport osv. Sådan annulleres en optagelse... Sådan søger du efter programmer efter genre Tryk på TV GUIDE, og vælg det program, der er indstillet til optagelse. 2 - Tryk på farvetasten Fjern optagelse. 3 - Tryk på BACK for at lukke menuen. 1 - Tryk på TV GUIDE. 2 - Tryk på OPTIONS. 3 - Vælg Søg efter genre, og tryk 4 - Vælg den ønskede genre, og tryk Der vises en liste med de fundne programmer. 5 - Du kan indstille påmindelser eller planlægge en optagelse på et valgt program. 6 - Tryk på BACK for at lukke menuen. *Se afsnittet Optagelse og TV på pause for at få flere oplysninger. Tryk på Søgeord, og find Optagelse for at få flere oplysninger om optagelse. * Ikke tilgængelig, når der vælges DVB-S-kanal Liste over påmindelser Du kan få vist en liste over de påmindelser, du har indstillet. Liste over påmindelser Sådan åbner du listen over påmindelser Tryk på TV GUIDE. 2 - Tryk på farvetasten Optagelser. 3 - Øverst på skærmen skal du vælge Planlagt og trykke 4 - På listen over planlagte optagelser og påmindelser skal du vælge fanen Påmindelser og trykke på OK for kun at få vist påmindelserne. 5 - Tryk på farvetasten Fjern for at fjerne den valgte påmindelse. Tryk på farvetasten Optag for at optage det valgte program. 6 - Tryk på BACK for at lukke menuen. 60

61 16 Planlæg en optagelse Optagelse og TV på pause Du kan planlægge en optagelse af et kommende program for i dag eller om nogle få dage fra i dag (maks. 8 dage frem). TV'et bruger data fra TV-guiden til at starte og stoppe optagelsen. Sådan optager du et program Tryk på TV GUIDE. 2 - På TV-guiden vælger du den kanal og det program, du vil optage. Tryk på (højre) eller (venstre) for at rulle gennem programmerne på en kanal. Tryk på farvetasten Dag for at vælge den ønskede dag. 3 - Når programmet er fremhævet, skal du trykke på farvetasten Optag. Programmet er planlagt til optagelse. En advarsel vises automatisk, hvis overlappende optagelser er planlagt. Hvis du planlægger at optage et program, mens du er fraværende, skal du huske at lade TV'et være tændt på standby med USB-harddisken tændt. 4 - TV'et tilføjer en tidsmargen sidst i programmet. Du kan justere denne margen med Automatisk slutmargen. 5 - Tryk på BACK for at lukke menuen. Optagelse Det skal du bruge Du kan optage en digital TV-udsendelse og se den senere. For at optage et TV-program, skal du... bruge en tilsluttet USB-harddisk, der er formateret på dette TV have digitale TV-kanaler installeret på dette TV modtage kanaloplysninger til TV-guiden på skærmen bruge en pålidelig indstilling af TV'ets ur. Hvis du nulstiller TV'ets ur manuelt, kan optagelsen mislykkes. Du kan ikke optage, når du bruger Pause TV. I forbindelse med håndhævelse af copyrightlovgivning kan nogle DVB-udbydere fastsætte forskellige begrænsninger med DRMteknologi (Digital Right Management). Ved beskyttede kanaler kan der være begrænsning på optagelse, optagelsens gyldighed eller antal visninger. Optagelse kan være helt forbudt. Hvis du prøver at optage en beskyttet udsendelse eller afspille en udløbet optagelse, vises der muligvis en fejlmeddelelse. Liste over optagelser Du kan se og administrere dine optagelser i listen over optagelser. Ud over listen over optagelser er der en separat liste over planlagte optagelser og påmindelser. Sådan åbner du listen over optagelser Tryk på TV GUIDE. 2 - Tryk på farvetasten Optagelser. 3 - Fra listen over optagelser vælger du fanerne Ny, Set eller Udløbet. Tryk på OK for at filtrere visningen. 4 - Når en optagelse er valgt på listen, kan du fjerne den optagelse med tasten Fjern eller stoppe en igangværende optagelse med farvetasten Stop optagelse. Du kan omdøbe en optagelse med farvetasten Omdøb. 5 - Tryk på BACK for at lukke menuen. Hvis du vil have flere oplysninger om installering af en USB-harddisk, skal du trykke på farvetasten Søgeord i Hjælp og finde USB-harddisk, installation. Optag et program Optag nu Tryk på (Optag) på fjernbetjeningen for at optage det program, du er ved at se. Optagelsen starter med det samme. TV-selskaber kan begrænse de antal dage, som en optagelse kan vises. Når denne periode udløber, vil optagelsen blive markeret som udløbet. En optagelse på listen kan vise antallet af dage, før den udløber. Tryk på (Stop) for at stoppe optagelsen. Når en planlagt optagelse blev forhindret af TVselskabet, eller hvis optagelsen blev afbrudt, markeres en optagelse som Mislykket. Når TV-guidedata er tilgængelige, bliver det program, du er ved at se, optaget fra det øjeblik, du trykker på optagetasten, indtil programmet er slut. Hvis ingen TV-guideoplysninger er tilgængelige, vil optagelsen kun vare 30 minutter. Du kan tilpasse optagelsens sluttid i listen over Optagelser. 61

62 8 - Angiv start- og sluttidspunkt for optagelsen. Vælg en knap, og brug tasten (op) eller (ned) til at indstille timer og minutter. 9 - Vælg Optag, og tryk på OK for at planlægge den manuelle optagelse. Optagelseskonflikter Når to planlagte optagelser overlapper hinanden i tid, opstår der en optagelseskonflikt. Du kan løse en optagelseskonflikt ved at justere start- og sluttidspunktet for én eller begge planlagte optagelser. Optagelsen vil blive vist på listen over planlagte optagelser og påmindelser. Sådan tilpasses start- og sluttidspunktet for en planlagt optagelse... Se en optagelse 1 - Tryk på TV GUIDE. 2 - Tryk på farvetasten Optagelser. 3 - Øverst på skærmen skal du vælge Planlagt og trykke 4 - På listen over planlagte optagelser og påmindelser skal du vælge fanen Optagelser og trykke på OK for kun at få vist planlagte optagelser. 5 - Vælg den planlagte optagelse, der er i konflikt med en anden planlagt optagelse, og tryk på farvetasten Indstil tid. 6 - Vælg start- og sluttidspunkt, og ændr tidspunktet med tasterne (op) eller (ned). Vælg Anvend, og tryk 7 - Tryk på BACK for at lukke menuen. Sådan ser du en optagelse Tryk på TV GUIDE. 2 - Tryk på farvetasten Optagelser. 3 - I listen over optagelser skal du vælge den optagelse, du har brug for, og trykke på OK for at starte afspilningen. 4 - Du kan bruge tasterne (pause), (afspil), (spol tilbage), (hurtigt frem) eller (stop). 5 - Skift tilbage til TV ved at trykke på EXIT Pause TV Automatisk slutmargen Du kan indstille den tidsmargen, som TV'et automatisk vil tilføje sidst i hver planlagte optagelse. Det skal du bruge Sådan indstilles den automatiske sluttidsmargen... Du kan sætte en digital TV-udsendelse på pause og genoptage visningen af den lidt senere. 1 - Tryk på TV GUIDE. 2 - Tryk på farvetasten Optagelser. 3 - Tryk på OPTIONS, vælg Automatisk slutmargen, og tryk 4 - Tryk på (op) eller (ned), og tryk på OK for automatisk at indstille den tilføjede tidsmargen. Du kan tilføje op til 45 minutter til en optagelse. 5 - Tryk på BACK for at lukke menuen. For at sætte et TV-program på pause, skal du... bruge en tilsluttet USB-harddisk, der er formateret på dette TV have digitale TV-kanaler installeret på dette TV modtage kanaloplysninger til TV-guiden på skærmen Når USB-harddisken er tilsluttet og formateret, gemmer TV'et kontinuerligt den TV-udsendelse, du ser. Når du skifter til en anden kanal, fjernes udsendelsen på den foregående kanal. Når du sætter TV'et på standby, fjernes udsendelsen. Manuel optagelse Du kan planlægge en optagelse, der ikke er knyttet til et TV-program. Indstil selv tunertype, kanal og startog sluttidspunkt. Du kan ikke bruge TV på pause, når du optager. Du kan få flere oplysninger ved at trykke på farvetasten Søgeord i Hjælp og finde USB-harddisk, installation. Sådan planlægger du manuelt en optagelse Tryk på TV GUIDE. 2 - Tryk på farvetasten Optagelser. 3 - Øverst på skærmen skal du vælge Planlagt og trykke 4 - Tryk på OPTIONS, vælg Tidsplan, og tryk 5 - Vælg den tuner, du vil optage fra, og tryk 6 - Vælg den kanal, der skal optages fra, og tryk 7 - Vælg dag for optagelsen, og tryk Sådan sætter du et program på pause Sådan sætter du en udsendelse på pause... Hvis du vil sætte en TV-udsendelse på pause, skal du trykke på (Pause). En statuslinje i bunden af skærmbilledet vises kortvarigt. Tryk på (Pause) igen for at få statuslinjen frem. Tryk på (Afspil) for at genoptage udsendelsen. 62

63 Med statuslinjen på skærmen skal du trykke på (Spol tilbage) eller på (Frem) for at vælge, hvorfra du vil starte med at se udsendelsen, du satte på pause. Tryk på disse taster gentagne gange for at ændre hastigheden. Du kan sætte en udsendelse på pause i maks. 90 minutter. Tryk på (Stop) for at skifte tilbage til den direkte TV-udsendelse. Replay Da TV'et gemmer den udsendelse, du ser, kan du for det meste kun genafspille udsendelsen i nogle få sekunder. Sådan genafspiller du en igangværende udsendelse 1 - Tryk på (Pause). 2 - Tryk på (Tilbagespoling). Du kan trykke på gentagne gange for at vælge, hvorfra du vil starte visningen af udsendelsen, der er sat på pause. Tryk på disse taster gentagne gange for at ændre hastigheden. På et tidspunkt når du starten af den lagrede udsendelse eller det maksimale tidsrum. 3 - Tryk på (Afspil) for at se udsendelsen igen. 4 - Tryk på (Stop) for at se udsendelsen live. 63

64 17 Send til dit TV Smartphones og tablets Sådan sender du en app til din TV-skærm... Philips TV Remote App 1 - Åbn en app, der understøtter Google Cast, på din smartphone eller tablet. 2 - Tryk på Google Cast-ikonet. 3 - Vælg det TV, du ønsker at sende til. 4 - Tryk på afspil på din smartphone eller tablet. Det valgte bør begynde afspilning på TV'et. Den nye Philips TV Remote App på din smartphone eller tablet er din nye TV-ven Med TV Remote App har du kontrol over medierne omkring dig. Send fotos, musik eller videoer til den store TV-skærm, eller se alle dine TV-kanaler live på din tablet eller telefon. Søg efter det, du vil se, i TVguiden og se det på din telefon eller på TV'et. Med TV Remote App kan du bruge din telefon som fjernbetjening. AirPlay For at tilføje AirPlay-funktionaliteten til dit Android TV, kan du downloade og installere én af de mange Android-apps, som gør dette. Du kan finde flere af disse apps i Google Play-butikken. Download Philips TV Remote App fra din foretrukne app-butik i dag MHL Philips TV Remote App fås til ios og Android og er gratis. Dette TV er kompatibelt med MHL. Hvis din mobile enhed også er kompatibel med MHL, kan du slutte din mobile enhed til TV'et med et MHLkabel. Med det tilsluttede MHL-kabel kan du dele indholdet på din mobile enhed med TV-skærmen. Din mobile enhed oplader sit batteri på samme tid. MHLtilslutningen er velegnet til at se film eller spille spil fra din mobile enhed på TV i længere tid Google Cast Det skal du bruge Hvis en app på din mobile enhed har Google Cast, kan du sende app'en til dette TV. Find ikonet for Google Cast på mobil-appen. Du kan bruge din mobile enhed til at styre, hvad der kommer på TV'et. Google Cast virker på Android og ios. Opladning Med det tilsluttede MHL-kabel oplader din enhed, mens TV'et er tændt (ikke på standby). Din mobile enhed skal være tilsluttet det samme WiFi-hjemmenetværk som TV'et. MHL-kabel Du skal bruge et passivt MHL-kabel (HDMI til mikrousb) for at tilslutte din mobile enhed til TV'et. Du kan få brug for en ekstra adapter til at oprette forbindelse til din mobile enhed. Brug HDMI 1 MHL-tilslutningen for at tilslutte MHL-kablet til TV'et. Apps med Google Cast Der kommer nye Google Cast apps hver dag. Du kan allerede prøve det med YouTube, Chrome, Netflix, Photowall eller Big Web Quiz til Chromecast. Se også google.com/cast Visse Google-Play produkter og -funktioner er ikke tilgængelige i alle lande. Find flere oplysninger på support.google.com/androidtv MHL, Mobile High-Definition Link og MHL-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende MHL, LLC. 64

65 TV'et skal have forbindelse til internettet. TV-uret skal være indstillet til Automatisk eller Afhængigt af land. Du skal have accepteret vilkårene for brug (du har muligvis allerede accepteret dem, da du oprettede forbindelse til internettet). 18 Mest populære 18.1 Om Mest populære Ikonet vises kun i den øverste skærm, når Nu på TV er tilgængeligt. Med Mest populære anbefaler dit TV TV'et gemmer ikke tidligere anbefalinger. aktuelle TV-programmer i Nu på TV online-tv-tjenester (Catch Up TV) i TV on Demand de nyeste lejevideoer i Video-on-demand online-tv-tjenester (Catch Up TV) fra Freeview i Freeview Play Brug af Nu på TV Sådan åbner du Nu på TV Tilslut dit TV til internettet for at se Mest populære. Sørg for at læse og acceptere Vilkår for anvendelse. Oplysninger og tjenester i forbindelse med Mest populære er kun tilgængelige i udvalgte lande. 1 - Tryk på TOP PICKS for at åbne menuen Mest populære. 2 - Vælg Nu på TV øverst på skærmen, og tryk 3 - Tryk på BACK for at lukke. Vilkår for anvendelse Når du åbner Nu på TV, vil det muligvis tage TV'et nogle få sekunder at opdatere sideinformationen. For at TV'et kan give disse anbefalinger, skal du acceptere Vilkår for anvendelse. For at få personlige anbefalinger baseret på dine tv-vaner, skal du sørge for, at du har markeret afkrydsningsfeltet for Tilvalg af personlige anbefalingstjenester. I Nu på TV kan du vælge og trykke på OK på et programikon for at finde det igangværende program. vælge og trykke på OK på et planlagt programikon for at stille ind kanalen i forvejen. Sådan åbner du Vilkår for anvendelse Tryk på TOP PICKS. 2 - Tryk på OPTIONS, vælg Vilkår for anvendelse, og tryk 3 - Vælg Indstillinger for private oplysninger, og tryk 4 - Vælg Tilvalg af personlige anbefalingstjenester, og tryk på OK for at markere feltet. Tryk på OK igen for at fjerne markeringen fra feltet. 5 - Tryk på BACK for at lukke menuen. Du kan bruge farvetasterne på fjernbetjeningen til at starte, stoppe eller fjerne en planlagt optagelse. Du kan også indstille eller fjerne en påmindelse, der giver dig besked om, hvornår et program starter. Tryk på BACK for at forlade Nu på TV uden at finde en anden kanal TV on Demand 18.2 Nu på dit TV Om TV on Demand Om Nu på TV Med TV on Demand kan du se de TVprogrammer, du er gået glip af, eller se dine foretrukne programmer, når det passer dig. Denne service kaldes også indhente Catch Up TV, Replay TV eller Online TV. Tilgængelige programmer på TV on Demand er gratis. Med Nu på TV anbefaler TV'et de 10 mest populære programmer, der vises i øjeblikket. TV'et anbefaler programmer, der vises på TV'et nu, eller som starter om 15 minutter. De anbefalede programmer vælges blandt de kanaler, du har installeret. Valget foretages blandt kanaler i dit land. Du kan også lade Nu på TV foretage nogle personlige anbefalinger for dig baseret på programmer, du ser jævnligt. Du kan lade TV on Demand foretage nogle personlige anbefalinger af programmer baseret på TVinstallationen og de programmer, du ser jævnligt. Ikonet vil kun fremkomme øverst på skærmen, hvis TV on Demand er tilgængeligt. Sådan gør du oplysninger fra Nu på TV tilgængelige Oplysninger fra Nu på TV skal være tilgængelige i dit land. TV'et skal have kanaler installeret. 65

66 4 - Tryk på BACK for at lukke. Brug af TV on Demand Når du åbner Video-on-demand, vil det muligvis tage TV'et nogle få sekunder at opdatere sideinformationen. Sådan åbner du TV on Demand 1 - Tryk på TOP PICKS for at åbne menuen Mest populære. 2 - Vælg TV on Demand øverst på skærmen, og tryk 3 - Tryk på (ned) for at åbne siden fuld skærm. 4 - Du kan vælge en bestemt station, hvis der er mere end én tilgængelig. 5 - Vælg et programikon, og tryk på OK for at starte programmet. 6 - Tryk på BACK for at lukke. Du kan vælge en bestemt videobutik, hvis der er mere end én tilgængelig. Sådan lejer du en film Naviger fremhævningen på en film plakat. Begrænset info vises efter nogle sekunder. 2 - Tryk på OK for at åbne videobutikkens filmside for at få et resumé af filmen. 3 - Bekræft din bestilling. 4 - Foretag en betaling på TV'et. 5 - Start afspilningen. Du kan bruge tasterne (Afspil) og (Pause). Når du åbner TV on Demand, vil det muligvis tage TV'et nogle få sekunder at opdatere sideinformationen. Når et program er startet, kan du bruge tasterne (Afspil) og (Pause) Video-on-demand Om Video-on-demand Med Video-on-demand kan du leje film fra en online-videoudlejningsbutik. Du kan lade Video-on-demand foretage nogle personlige anbefalinger af film med udgangspunkt i dit land, TV-installationen og de programmer, du ser regelmæssigt. Ikonet vil kun fremkomme øverst på skærmen, når Video-on-demand er til rådighed. Betaling Når du lejer eller køber en film, kan du betale videobutikken sikkert med dit kreditkort. De fleste videobutikker beder dig om at oprette en konto første gang, du lejer en film. Internettrafik Hvis du streamer mange videoer, kan det medføre en overskridelse af din månedlige grænse for internettrafik. Brug af Video-on-demand Sådan åbner du Video-on-demand 1 - Tryk på TOP PICKS for at åbne menuen Mest populære. 2 - Vælg Video-on-demand øverst på skærmen, og tryk 3 - Brug navigationstasterne til at vælge en filmplakat. 66

67 19 Startmenu 19.1 Åbn startmenuen Hvis du vil åbne startmenuen og åbne et element 1 - Tryk på HOME. 2 - Vælg et element, og tryk på OK for at åbne eller starte det. 3 - Tryk på BACK for at lukke startmenuen uden at starte noget Begrænset profil Du kan begrænse anvendelsen af visse apps ved at tænde TV'et på en begrænset profil. Denne begrænsede profil tillader kun brug af apps, som du har valgt. Du kan kun slå denne profil fra med en PINkode. Når TV'et er tændt med den begrænsede profil, kan du ikke... Finde eller åbne apps, der er markeret som Ikke tilladt Få adgang til Google Play-butikken Købe via Google Play Film & TV eller Google Play Spil Bruger tredjepartsapps, som ikke anvender Google log-in Når TV'et er tændt med den begrænsede profil, kan du... Se indhold, der allerede er lejet eller købt fra Google Play Film & TV Spille spil, der allerede er købt og installeret fra Google Play Spil Få adgang til følgende indstillinger: Wi-Fi-netværk, tale og tilgængelighed Tilføj Bluetooth-tilbehør Google-kontoen på TV vil forblive logget på. Brug af en begrænset profil ændrer ikke Google-kontoen. 67

68 20 Netflix Hvis du har et Netflix-medlemsskab, kan du se Netflix på dette TV. Dit TV skal have forbindelse til internettet. I din region er Netflix muligvis kun tilgængelig med fremtidige softwareopdateringer. Åbn Netflix, tryk på for at åbne Netflix-appen. Du kan åbne Netflix med det samme fra et TV på standby. 68

69 Isæt USB-flashdrevet i ét af USB-stikkene på TV'et. 2 - Vælg Skriv til USB,, og tryk En identifikationsfil skrives på USB-flashdrevet. Software 21.1 Download softwaren 1 - Sæt USB-flashdrevet i computeren. 2 - Find filen update.htm på USB-flashdrevet, og dobbeltklik på den. 3 - Klik på Send ID. 4 - Hvis der er ny software tilgængelig, downloades den pakkede fil (.zip-filen). 5 - Efter download pakkes filen ud, og filen autorun.upg kopieres over på USBflashdrevet. Læg ikke filen i en mappe. Opdater software Opdater fra internettet Hvis TV'et har forbindelse til internettet, vil du muligvis modtage en meddelelse om at opdatere TVsoftwaren. Du skal bruge en højhastighedsinternetforbindelse (bredbånd). Hvis du modtager denne meddelelse, anbefaler vi, at du udfører opdateringen. Opdatering af TV-softwaren 1 - Sæt USB-flashdrevet i TV'et igen. Opdateringen starter automatisk. 2 - En opdatering af software kan tage flere minutter. Tryk ikke på tasten på TV'et eller fjernbetjeningen. Fjern ikke USB-flashdrevet. 3 - Når opdateringen er udført, vender TV'et tilbage til den kanal, du så. Vælg Opdater, mens meddelelsen er på skærmen, og følg anvisningerne på skærmen. Du kan også selv søge efter en opdatering af software. Under opdateringen af software er der ikke noget billede, og TV'et slukkes og tændes igen. Dette kan ske flere gange. Opdateringen kan tage et par minutter. Vent, indtil TV-billedet kommer tilbage. Undlad at trykke på tænd-/slukknappen på TV'et eller på fjernbetjeningen under opdateringen af software. Hvis der opstår strømsvigt i forbindelse med opdateringen, må du aldrig fjerne USB-flashdrevet fra TV'et. Når strømmen kommer igen, forsætter opdateringen. Slet filen autorun.upg fra USB-flashdrevet for at undgå utilsigtet opdatering af TV-softwaren. Sådan finder du selv en softwareopdatering 1 - Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Opdater software > Søg efter opdateringer, og tryk 3 - Vælg Internet, og tryk 4 - TV'et søger efter en opdatering på internettet. 5 - Hvis en opdatering er tilgængelig, kan du opdatere softwaren med det samme. 6 - En opdatering af software kan tage flere minutter. Tryk ikke på tasten på TV'et eller fjernbetjeningen. 7 - Når opdateringen er udført, vender TV'et tilbage til den kanal, du så Softwareversion Sådan ser du den nuværende TV-softwareversion Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Opdater software > Aktuel softwareinformation, og tryk 3 - Versionen, frigivelsesnoterne og oprettelsesdatoen vises. Netflix ESN-nummeret vises også, hvis det er tilgængeligt. 4 - Tryk om nødvendigt på (venstre) gentagne gange for at lukke menuen. Opdater fra USB Du får muligvis brug for at opdatere TV'ets software. Du skal bruge en computer med en hurtig internetforbindelse og et USB-flashdrev til upload af softwaren på TV'et. Drevet skal have mindst 2 Gb ledig plads. Sørg for, at skrivebeskyttelsen er slået fra Automatisk softwareopdatering Sådan opdaterer du TV-softwaren... Aktiver automatisk softwareopdatering for at opdatere dit TV's software automatisk. Lad TV'et være på standby. 1 - Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Opdater software > Søg efter opdateringer, og tryk 3 - Vælg USB, og tryk 1 - Tryk på, vælg Alle indstillinger, og tryk 2 - Vælg Opdater software > Automatisk Identificer TV'et 69

70 softwareopdatering, og tryk 3 - Følg anvisningerne på skærmen. 4 - Tryk om nødvendigt på (venstre) gentagne gange for at lukke menuen. Open Source Android (6+) This tv contains the Android Marshmello Software. Android is a Linux-based operating system designed primarily for touchscreen mobile devices such as smartphones and tablet computers. This software will also be reused in TPVision Android based TV's.The original download site for this software is : piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache license version 2, which can be found below. Android APACHE License Version 2 ( This includes all external sources used by offical Android AOSP Open source-software Dette TV indeholder open source-software. TP Vision Europe B.V. tilbyder hermed at levere, efter anmodning, en kopi af den komplette, tilsvarende kildekode for de ophavsretligt beskyttede open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, for hvilke der anmodes om et sådant tilbud af de respektive licenser. Dette tilbud gælder i op til tre år efter køb af produktet for alle, der har modtaget denne oplysning. Du kan få kildekoden ved at skrive på engelsk til... linux kernel ( ) This tv contains the Linux Kernel.The original download site for this software is : piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below. Additionally, following exception applies : "NOTE! This copyright does *not* cover user programs that use kernel services by normal system calls - this is merely considered normal use of the kernel, and does *not* fall under the heading of "derived work". Also note that the GPL below is copyrighted by the Free Software Foundation, but the instance of code that it refers to (the linux kernel) is copyrighted by me and others who actually wrote it. Also note that the only valid version of the GPL as far as the kernel is concerned is _this_ particular version of the license (ie v2, not v2.2 or v3.x or whatever), unless explicitly otherwise stated. Linus Torvalds" 21.5 Open Source-licens Om Open Source-licens VIGTIGT med hensyn til kildekoden for de dele af TVsoftwaren fra TP Vision Netherlands B.V., der henhører under open source-licenser. Dette er et dokument, der beskriver distributionen af kildekoden anvendt på TV'et fra TP Vision Netherlands B.V., som enten henhører under GNU General Public License (GPL) eller GNU Lesser General Public License (LGPL), eller enhver anden open source-licens. Vejledning til at få fat i kopier af denne software finder du i brugsvejledningen. TP Vision Netherlands B.V. FREMSÆTTER INGEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, FOR DENNE SOFTWARE. TP Vision Netherlands B.V. understøtter ikke denne software. Det foregående påvirker ikke dine garantier og lovmæssige rettigheder, hvad angår købte TP Vision Netherlands B.V.-produkter. Det gælder kun for denne kildekode stillet til din rådighed. libcurl (7.21.7) libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting DICT, FILE, FTP, FTPS, Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMTP, SMTPS, Telnet and TFTP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos), file transfer resume, http proxy tunneling and more!the original download site for this software is : AND PERMISSION NOTICECopyright (c) , Daniel Stenberg, rights reserved.permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purposewith or without fee is hereby granted, provided that the above copyrightnotice and this permission notice appear in all copies.the SOFTWARE IS PROVIDED 70

71 "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. INNO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OROTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USEOR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall notbe used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealingsin this Software without prior written authorization of the copyright holder. for the use of any IJG author's name or company namein advertising or publicity relating to this software or products derived fromit. This software may be referred to only as "the Independent JPEG Group'ssoftware".We specifically permit and encourage the use of this software as the basis ofcommercial products, provided that all warranty or liability claims areassumed by the product vendor. libpng (1.4.1) libpng is the official Portable Network Graphics (PNG) reference library (originally called pnglib). It is a platform-independent library that contains C functions for handling PNG images. It supports almost all of PNG's features, is extensible.the original download site for this software is : license libfreetype (2.4.2) FreeType is a software development library, available in source and binary forms, used to render text on to bitmaps and provides support for other font-related operationsthe original download site for this software is : License dvbsnoop (1.2) dvbsnoop is a DVB / MPEG stream analyzer program.for generating CRC32 values required for composing PAT, PMT, EIT sectionsthe original download site for this software is : /a4tunado/dvbsnoop/blob/master/src/misc/crc32.cg PL v2 libjpeg (8a) This package contains C software to implement JPEG image encoding, decoding, and transcoding.this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied,with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, orfitness for a particular purpose. This software is provided "AS IS", and you,its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy.this software is copyright (C) , Thomas G. Lane.All Rights Reserved except as specified below.permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute thissoftware (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to theseconditions:(1) If any part of the source code for this software is distributed, then thisreadme file must be included, with this copyright and no-warranty noticeunaltered; and any additions, deletions, or changes to the original filesmust be clearly indicated in accompanying documentation.(2) If only executable code is distributed, then the accompanyingdocumentation must state that "this software is based in part on the work ofthe Independent JPEG Group".(3) Permission for use of this software is granted only if the user acceptsfull responsibility for any undesirable consequences; the authors acceptno LIABILITY for damages of any kind.these conditions apply to any software derived from or based on the IJG code,not just to the unmodified library. If you use our work, you ought toacknowledge us.permission is NOT granted ezxml (0.8.6) ezxml is a C library for parsing XML documents.the original download site for this software is : , 2005 Aaron Voisine. This piece of software is made available under the terms and conditions of the MIT license, which can be found below. gsoap (2.7.15) The gsoap toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-soap) C/C++ XML data bindings.part of the software embedded in this product is gsoap software. Portions created by gsoap are Copyright Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved. THE SOFTWARE IN THIS PRODUCT WAS IN PART PROVIDED BY GENIVIA INC AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT 71

72 OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. This software includes an implementation of the AES Cipher, licensed by Brian GladmanThe original download site for this software is : piece of software is licensed by Brian Gladman libupnp (1.2.1) The original download site for this software is : piece of software is made available under the terms and conditions of the BSD. restlet (2.1.7) Restlet is a lightweight, comprehensive, open source REST framework for the Java platform. Restlet is suitable for both server and client Web applications. It supports major Internet transport, data format, and service description standards like HTTP and HTTPS, SMTP, XML, JSON, Atom, and WADL.The original download site for this software is : piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License version 2. live555 (0.82) Live555 provides RTP/RTCP/RTSP client.the original download site for this software is : piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below. dnsmasq FaceBook SDK (3.0.1) Dnsmasq is a lightweight, easy to configure DNS forwarder and DHCP serverthe original download site for this software is : /platform/external/dnmasqthis piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below. This TV contains Facebook SDK. The Facebook SDK for Android is the easiest way to integrate your Android app with Facebook's platform. The SDK provides support for Login with Facebook authentication, reading and writing to Facebook APIs and support for UI elements such as pickers and dialogs.the original download site for this software is : piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License version 2. TomCrypt (1.1) iwedia stack is using tomcrypt for sw decryptionthe original download site for this software is : pages.ubuntu.com/manpages/saucy/man3/libtomcry pt.3.htmlthis piece of software is made available under the terms and conditions of the DO WHAT THE FUCK YOU WANT TO PUBLIC LICENSE ffmpeg (2.1.3) This TV uses FFmpeg. FFmpeg is a complete, crossplatform solution to record, convert and stream audio and video.the original download site for this software is : piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below. u-boot ( ) U-boot is a boot loader for embedded boards based on ARM, MIPS and other processors, which can be installed in a boot ROM and used to initialize and test the hardware or to download and run application codethis piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below. gson (2.3) This TV uses gson. Gson is a Java library that can be used to convert Java Objects into their JSON representation. It can also be used to convert a JSON string to an equivalent Java object. Gson can work with arbitrary Java objects including pre-existing objects that you do not have source-code of.the original download site for this software is : piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License 2.0 AsyncHttpclient (1.4.6) The original download site for this software is : piece of software is made available under the terms and conditions of the APACHE LICENSE 2.0 httpclient ( ) 72

73 This is needed to import cz.msebera.android.httpclient used by AssyncHttpClientThe original download site for this software is : bera.android/httpclient/ this piece of software is made available under the terms and conditions of the APACHE LICENSE 2.0 PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANYTHEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USEOF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Jackson Parser (2.x) EMX (0.9c) Ipepg client uses Jackson Parser for string manipualation.the original download site for this software is : piece of software is made available under the terms and conditions of the APACHE LICENSE 2.0 Opera uses EMX, which is an OS/2 port of the gcc suite. Opera uses modified versions of the sprintf and sscanf methods from this C library.* The emx libraries are not distributed under the GPL. Linking an * application with the emx libraries does not cause the executable * to be covered by the GNU General Public License. You are allowed * to change and copy the emx library sources if you keep the copyright * message intact. If you improve the emx libraries, please send your * enhancements to the emx author (you should copyright your * enhancements similar to the existing emx libraries). Opera Web Browser (SDK 3.5) This TV contains Opera Browser Software. dlmalloc (2.7.2) Opera uses Doug Lea's memory allocatorthe original download site for this software is : freetype (2.4.8) Opera uses freetype FreeType 2 is a software-font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable and portable, while capable of producing high-quality output (glyph images).the original download site for this software is : w.freetype.org/freetype2/index.htmlfreetype License double-conversion Opera uses double-conversion library by Florian Loitsch, faster double : string conversions (dtoa and strtod).the original download site for this software is : , the V8 project authors. All rights reserved.redistribution and use in source and binary forms, with or withoutmodification, are permitted provided that the following conditions aremet: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.this SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHTOWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,DATA, OR HKSCS (2008) Opera uses HKSCS: The Government of the Hong Kong Special Administrative Region HKSCS mappingsthe original download site for this software is : downloading the Software or Document provided on this Web page, you should read the following terms (Terms of Use). By downloading the Software and Document, you are deemed to agree to these terms.1. The Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSARG) has the right to amend or vary the terms under this Terms of Use from time to time at its sole discretion.2. By using the Software and Document, you irrevocably agree that the HKSARG may from time to time vary this Terms of Use without further notice to you and you also irrevocably agree to be bound by the most updated version of the Terms of Use.3. You have the sole responsibility of obtaining the most updated version of the Terms of Use which is available in the "Digital 21" Web site ( cio.gov.hk/en/business/tech_promotion/ccli/terms/t erms.htm).4. By accepting this Terms of Use, HKSARG shall grant you a non-exclusive license to use the Software and Document for any purpose, subject to clause 5 below.5. You are not allowed to make copies of the Software and Document except it is incidental 73

74 to and necessary for the normal use of the Software. You are not allowed to adapt or modify the Software and Document or to distribute, sell, rent, or make available to the public the Software and Document, including copies or an adaptation of them.6. The Software and Document are protected by copyright. The licensors of the Government of Hong Kong Special Administrative Region are the owners of all copyright works in the Software and Document. All rights reserved.7. You understand and agree that use of the Software and Document are at your sole risk, that any material and/or data downloaded or otherwise obtained in relation to the Software and Document is at your discretion and risk and that you will be solely responsible for any damage caused to your computer system or loss of data or any other loss that results from the download and use of the Software and Document in any manner whatsoever.8. In relation to the Software and Document, HKSARG hereby disclaims all warranties and conditions, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement.9. HKSARG will not be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential loss of any kind resulting from the use of or the inability to use the Software and Document even if HKSARG has been advised of the possibility of such loss.10. You agree not to sue HKSARG and agree to indemnify, defend and hold harmless HKSARG, its officers and employees from any and all third party claims, liability, damages and/or costs (including, but not limited to, legal fees) arising from your use of the Software and Document, your violation of the Terms of Use or infringement of any intellectual property or other right of any person or entity.11. The Terms of Use will be governed by and construed in accordance with the laws of Hong Kong.12. Any waiver of any provision of the Terms of Use will be effective only if in writing and signed by HKSARG or its representative.13. If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision or portion of the Terms of Use to be unenforceable, the remainder of the Terms of Use will continue in full force and effect.14. The Terms of Use constitute the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes and replaces all prior or contemporaneous understandings or agreements, written or oral, regarding such subject matter.15.in addition to the licence granted in Clause 4, HKSARG hereby grants you a non-exclusive limited licence to reproduce and distribute the Software and Document with the following conditions:(i) not for financial gain unless it is incidental;(ii) reproduction and distribution of the Software and Document in complete and unmodified form; and(iii) when you distribute the Software and Document, you agree to attach the Terms of Use and a statement that the latest version of the Terms of Use is available from the "Office of the Government Chief Information Officer" Web site ( s.htm). IANA (Dec ) Opera uses Internet Assigned Numbers Authority: Character encoding tag names and numbers.the original download site for this software is : ICU (3) Opera uses ICU : International Components for Unicode: Mapping table for GB18030The original download site for this software is : ect.org/ MozTW (1.0) Opera uses MoxTW : MozTW project: Big mapping tables.the original download site for this software is : piece of software is made available under the terms and conditions of CCPL NPAPI (0.27) Opera uses NPAPI : Netscape 4 Plugin API: npapi.h, npfunctions.h, npruntime.h and nptypes.h. Distributed as part of the Netscape 4 Plugin SDK.The original download site for this software is : wiki.mozilla.orgthis piece of software is made available under the terms and conditions of mozilla public licencse (MPL) as described below. openssl (1.0.0g) Opera uses OpenSSL, developed by the OpenSSL project and based on SSLeay.The original download site for this software is : license Unicode (4.0) Opera uses Unicode : Data from the Unicode character database.the original download site for this software is : /copyright.html Webp (0.2.0) Opera uses Webp : libwebp is a library for decoding images in the WebP format. Products may use it to decode WebP images. The turbo servers will eventually re-decode images to WebP.The original download site for this software is : 74

75 Additional IP Rights Grant (Patents)"This implementation" means the copyrightable works distributed bygoogle as part of the WebM Project.Google hereby grants to you a perpetual, worldwide, non-exclusive,no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section)patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import,transfer, and otherwise run, modify and propagate the contents of thisimplementation of VP8, where such license applies only to those patentclaims, both currently owned by Google and acquired in the future,licensable by Google that are necessarily infringed by thisimplementation of VP8. This grant does not include claims that would beinfringed only as a consequence of further modification of thisimplementation. If you or your agent or exclusive licensee institute ororder or agree to the institution of patent litigation against anyentity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) allegingthat this implementation of VP8 or any code incorporated within thisimplementation of VP8 constitutes direct or contributory patentinfringement, or inducement of patent infringement, then any patentrights granted to you under this License for this implementation of VP8shall terminate as of the date such litigation is filed. Zlib (1.2.3) When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA , USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. Preamble The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too. Opera uses zlib as compression librarythe original download site for this software is : (C) Jean-loup Gailly and Mark Adler This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions: 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required. 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software. 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution. Jeanloup Gailly Mark Adler To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights. We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the TPVision is grateful to the groups and individuals above for their contributions. 75

76 original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations. each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program. Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does. b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.) a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License. The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.) If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code. These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to 76

77 infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below. When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it. For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights. NO WARRANTY GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library. Version 2.1, February 1999 Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license. [This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.] Preamble The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs. This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software When a program is linked with a library, whether 77

78 statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library. modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) "Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library. We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances. Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does. For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.?a) The modified work must itself be a software library.?b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in nonfree programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.?c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.?d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful. Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run. (For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely welldefined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.) TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables. The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with 78

79 each and every part regardless of who wrote it. supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things: Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.?a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.) In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License. Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy. This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.?b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with. If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code. However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.?c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.?d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place. When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.?e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy. For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.) Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself. It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute. You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must 79

80 ?a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above. DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.?b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. MIT LICENSE Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License. permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, NO WARRANTY EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. BSD LICENSE Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 80

81 Apache "Object" form shall mean any form resulting from mechanical License Version 2.0, January 2004 transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types. TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or 1. Definitions. Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, (an example is provided in the Appendix below). and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by form, that is based on (or derived from) the Work and for which the the copyright owner that is granting the License. editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes other entities that control, are controlled by, or are under common of this License, Derivative Works shall not include works that remain control with that entity. For the purposes of this definition, separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the the Work and Derivative Works thereof. direction or management of such entity, whether by contract or "Contribution" shall mean any work of authorship, including otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the the original version of the Work and any modifications or additions outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of exercising permissions granted by this License. the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, means any form of electronic, verbal, or written communication sent including but not limited to software source code, documentation to the Licensor or its representatives, including but not limited to source, and configuration files. 81

82 communication on electronic mailing lists, source code control systems, institute patent litigation against any entity (including a and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct excluding communication that is conspicuously marked or otherwise or contributory patent infringement, then any patent licenses designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution." granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed. "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity 4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without subsequently incorporated within the Work. modifications, and in Source or Object form, provided that You 2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of meet the following conditions: this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, (a) You must give any other recipients of the Work or worldwide, non-exclusive, no-charge, royaltyfree, irrevocable Derivative Works a copy of this License; copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, and publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the (b) You must cause any modified files to carry prominent notices Work and such Derivative Works in Source or Object form. stating that You changed the files; and (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works 3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of that You distribute, all copyright, patent, trademark, and this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, attribution notices from the Source form of the Work, worldwide, non-exclusive, no-charge, royaltyfree, irrevocable excluding those notices that do not pertain to any part of (except as stated in this section) patent license to make, have made, the Derivative Works; and use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its by such Contributor that are necessarily infringed by their distribution, then any Derivative Works that You distribute must Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) include a readable copy of the attribution notices contained with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You within such NOTICE file, excluding those notices that do not 82

83 pertain to any part of the Derivative Works, in at least one with Licensor regarding such Contributions. of the following places: within a NOTICE text file distributed 6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade as part of the Derivative Works; within the Source form or names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, documentation, if provided along with the Derivative Works; or, except as required for reasonable and customary use in describing the within a display generated by the Derivative Works, if and origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file. wherever such third-party notices normally appear. The contents 7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or of the NOTICE file are for informational purposes only and agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each do not modify the License. You may add Your own attribution Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, notices within Derivative Works that You distribute, alongside WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided implied, including, without limitation, any warranties or conditions that such additional attribution notices cannot be construed of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A as modifying the License. PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the You may add Your own copyright statement to Your modifications and appropriateness of using or redistributing the Work and assume any may provide additional or different license terms and conditions risks associated with Your exercise of permissions under this License. for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, 8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, the conditions stated in this License. unless required by applicable law (such as deliberate and grossly 5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work liable to You for damages, including any direct, indirect, special, by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of incidental, or consequential damages of any character arising as a this License, without any additional terms or conditions. result of this License or out of the use or inability to use the Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, the terms of any separate license agreement you may have executed work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all 83

84 other commercial damages or losses), even if such Contributor Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); has been advised of the possibility of such damages. you may not use this file except in compliance with the License. 9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing You may obtain a copy of the License at the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, Unless required by applicable law or agreed to in writing, software or other liability obligations and/or rights consistent with this distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, License. However, in accepting such obligations, You may act only WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf See the License for the specific language governing permissions and of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, limitations under the License. defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability. This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of END OF TERMS AND CONDITIONS any discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is APPENDIX: How to apply the Apache License to your work. included in the libpng distribution, the latter shall prevail. To apply the Apache License to your work, attach the following COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE: boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" If you modify libpng you may insert additional notices immediately following replaced with your own identifying information. (Don't include this sentence. the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a This code is released under the libpng license. file or class name and description of purpose be included on the libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.4.1, February 25, 2010, are same "printed page" as the copyright notice for easier Copyright (c) 2004, Glenn RandersPehrson, and are identification within third-party archives. distributed according to the same disclaimer and license as libpng Copyright [yyyy] [name of copyright owner] with the following individual added to the list of 84

85 Contributing Authors Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, Cosmin Truta with the following individuals added to the list of Contributing Authors: libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through October 3, 2002, are John Bowler Copyright (c) Glenn Randers-Pehrson, and are Kevin Bracey distributed according to the same disclaimer and license as libpng Sam Bushell Magnus Holmgren with the following individuals added to the list of Contributing Authors Greg Roelofs Tom Tanner Simon-Pierre Cadieux libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Eric S. Raymond Gilles Vollant Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc. and with the following additions to the disclaimer: For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" There is no warranty against interference with your enjoyment of the is defined as the following set of individuals: library or against infringement. There is no warranty that our Andreas Dilger efforts or the library will fulfill any of your particular purposes Dave Martindale Guy Eric Schalnat or needs. This library is provided with all faults, and the entire Paul Schmidt Tim Wegner risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user. The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are including, without limitation, the warranties of merchantability and of distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc. with the following individuals added to the list of Contributing Authors: assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Tom Lane Reference Library, even if advised of the possibility of such damage. Glenn Randers-Pehrson Willem van Schaik Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are 85

86 source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject The FreeType Project to the following restrictions: LICENSE be misrepresented as being the original source Jan-27 source or altered source distribution. Copyright , 2006 by The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be Introduction ============ The FreeType Project is distributed in several archive packages; A "png_get_copyright" function is available, for convenient use in "about" some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, boxes and the like: various tools and contributions which rely on, or relate to, the printf("%s",png_get_copyright(null)); FreeType Project. Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the This license applies to all files found in such packages, and files "pngbar.png.jpg" and "pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png.jpg" (98x31). which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a documentation and makefiles, at the very least. certification mark of the Open Source Initiative. This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG Glenn Randers-Pehrson glennrp at users.sourceforge.net (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion February 25, 2010 and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that: This software is based in part on the work of the FreeType Team. o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. (`as is' distribution)

87 Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', o You can use this software for whatever you want, in parts or and `FreeType archive' refer to the set of files originally full form, without having to pay us. (`royaltyfree' usage) distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as alpha, o You may not pretend that you wrote this software. If you use beta or final release. it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the `You' refers to the licensee, or person using the project, where FreeType code. (`credits') `using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a `program' or `executable'. We specifically permit and encourage the inclusion of this This program is referred to as `a program using the FreeType software, with or without modifications, in commercial products. engine'. We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project. This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and Finally, many people asked us for a preferred form for a documentation, unless otherwise stated in the file in its credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus original, unmodified form as distributed in the original archive. encourage you to use the following text: If you are unsure whether or not a particular file is covered by """ this license, you must contact us to verify this. Portions of this software are copyright?<year> The FreeType The FreeType Project is copyright (C) by David Turner, Project ( All rights reserved. """ Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below. Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY Legal Terms =========== KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE 87

88 AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO to us. USE, OF THE FREETYPE PROJECT Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and the name of the other for commercial, advertising, or promotional irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, purposes without specific prior written permission. display, copy, create derivative works of, distribute and We suggest, but do not require, that you use one or more of the sublicense the FreeType Project (in both source and object code following phrases to refer to this software in your documentation forms) and derivative works thereof for any purpose; and to or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine', authorize others to exercise some or all of the rights granted `FreeType library', or `FreeType Distribution'. herein, subject to the following conditions: As you have not signed this license, you are not required to o Redistribution of source code must retain this license file accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted (`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to material, only this license, or another one contracted with the the original files must be clearly indicated in accompanying authors, grants you the right to use, distribute, and modify it. documentation. The copyright notices of the unaltered, Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType original files must be preserved in all copies of source Project, you indicate that you understand and accept all the terms files. of this license. o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the There are two mailing lists related to FreeType: FreeType Team, in the distribution documentation. We also o encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory. Discusses general use and applications of FreeType, as well as These conditions apply to any software derived from or based on future and wanted additions to the library and distribution. the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use If you are looking for support, start in this list if you 88

89 haven't found anything to help you in the documentation. including portions thereof "Electronic Distribution Mechanism" means a mechanism generally o accepted in the software development community for the electronic Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, transfer of data. specific licenses, porting, etc "Executable" means Covered Code in any form other than Source Our home page can be found at Code "Initial Developer" means the individual or entity identified as the Initial Developer in the Source Code notice required by Exhibit --- end of FTL.TXT --- A "Larger Work" means a work which combines Covered Code or MOZILLA PUBLIC LICENSE portions thereof with code not governed by the terms of this License. Version "License" means this document "Licensable" means having the right to grant, to the maximum extent possible, whether at the time of the initial grant or "Commercial Use" means distribution or otherwise making the subsequently acquired, any and all of the rights conveyed herein. Covered Code available to a third party "Contributor" means each entity that creates or contributes to 1.9. "Modifications" means any addition to or deletion from the the creation of Modifications. substance or structure of either the Original Code or any previous 1.2. "Contributor Version" means the combination of the Original Modifications. When Covered Code is released as a series of files, a Code, prior Modifications used by a Contributor, and the Modifications Modification is: A. Any addition to or deletion from the contents of a file made by that particular Contributor. containing Original Code or previous Modifications "Covered Code" means the Original Code or Modifications or the combination of the Original Code and Modifications, in each case B. Any new file that contains any part of the Original Code or 89

90 previous Modifications. to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of more than fifty percent "Original Code" means Source Code of computer software code (50%) of the outstanding shares or beneficial ownership of such which is described in the Source Code notice required by Exhibit A as entity. Original Code, and which, at the time of its release under this License is not already Covered Code governed by this License The Initial Developer Grant. The Initial Developer hereby grants You a worldwide, royalty-free, "Patent Claims" means any patent claim(s), now owned or non-exclusive license, subject to third party intellectual property hereafter acquired, including without limitation, method, process, claims: and apparatus claims, in any patent Licensable by grantor. (a) under intellectual property rights (other than patent or trademark) Licensable by Initial Developer to use, reproduce, "Source Code" means the preferred form of the Covered Code for modify, display, perform, sublicense and distribute the Original making modifications to it, including all modules it contains, plus Code (or portions thereof) with or without Modifications, and/or any associated interface definition files, scripts used to control as part of a Larger Work; and compilation and installation of an Executable, or source code (b) under Patents Claims infringed by the making, using or differential comparisons against either the Original Code or another selling of Original Code, to make, have made, use, practice, well known, available Covered Code of the Contributor's choice. The sell, and offer for sale, and/or otherwise dispose of the Source Code can be in a compressed or archival form, provided the Original Code (or portions thereof). appropriate decompression or de-archiving software is widely available (c) the licenses granted in this Section 2.1(a) and (b) are for no charge. effective on the date Initial Developer first distributes "You" (or "Your") means an individual or a legal entity Original Code under the terms of this License. exercising rights under, and complying with all of the terms of, this License or a future version of this License issued under Section 6.1. (d) Notwithstanding Section 2.1(b) above, no patent license is For legal entities, "You" includes any entity which controls, is granted: 1) for code that You delete from the Original Code; 2) controlled by, or is under common control with You. For purposes of separate from the Original Code; or 3) for infringements caused this definition, "control" means (a) the power, direct or indirect, by: i) the modification of the Original 90

91 Code or ii) the granted: 1) for any code that Contributor has deleted from the combination of the Original Code with other software or devices. Contributor Version; 2) separate from the Contributor Version; 3) for infringements caused by: i) third party modifications of 2.2. Contributor Grant. Subject to third party intellectual property claims, each Contributor Contributor Version or ii) the combination of Modifications made hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive license by that Contributor with other software (except as part of the Contributor Version) or other devices; or 4) under Patent Claims (a) under intellectual property rights (other than patent or infringed by Covered Code in the absence of Modifications made by trademark) Licensable by Contributor, to use, reproduce, modify, that Contributor. display, perform, sublicense and distribute the Modifications created by such Contributor (or portions thereof) either on an 3.1. Application of License. unmodified basis, with other Modifications, as Covered Code The Modifications which You create or to which You contribute are and/or as part of a Larger Work; and governed by the terms of this License, including without limitation Section 2.2. The Source Code version of Covered Code may be (b) under Patent Claims infringed by the making, using, or distributed only under the terms of this License or a future version selling of Modifications made by that Contributor either alone of this License released under Section 6.1, and You must include a and/or in combination with its Contributor Version (or portions copy of this License with every copy of the Source Code You of such combination), to make, use, sell, offer for sale, have distribute. You may not offer or impose any terms on any Source Code made, and/or otherwise dispose of: 1) Modifications made by that version that alters or restricts the applicable version of this Contributor (or portions thereof); and 2) the combination of License or the recipients' rights hereunder. However, You may include Modifications made by that Contributor with its Contributor an additional document offering the additional rights described in Version (or portions of such combination). Section 3.5. (c) the licenses granted in Sections 2.2(a) and 2.2(b) are 3.2. Availability of Source Code. effective on the date Contributor first makes Commercial Use of Any Modification which You create or to which You contribute must be the Covered Code. made available in Source Code form under the terms of this License either on the same media as an Executable version or via an accepted (d) Notwithstanding Section 2.2(b) above, no patent license is Electronic Distribution Mechanism to anyone to 91

92 whom you made an obtains such knowledge after Executable version available; and if made available via Electronic the Modification is made available as described in Section 3.2, Distribution Mechanism, must remain available for at least twelve (12) Contributor shall promptly modify the LEGAL file in all copies months after the date it initially became available, or at least six Contributor makes available thereafter and shall take other steps (6) months after a subsequent version of that particular Modification (such as notifying appropriate mailing lists or newsgroups) has been made available to such recipients. You are responsible for reasonably calculated to inform those who received the Covered ensuring that the Source Code version remains available even if the Code that new knowledge has been obtained. Electronic Distribution Mechanism is maintained by a third party. (b) Contributor APIs. If Contributor's Modifications include an application programming 3.3. Description of Modifications. You must cause all Covered Code to which You contribute to contain a interface and Contributor has knowledge of patent licenses which file documenting the changes You made to create that Covered Code and are reasonably necessary to implement that API, Contributor must the date of any change. You must include a prominent statement that also include this information in the LEGAL file. the Modification is derived, directly or indirectly, from Original (c) Code provided by the Initial Developer and including the name of the Representations. Contributor represents that, except as disclosed pursuant to Initial Developer in (a) the Source Code, and (b) in any notice in an Section 3.4(a) above, Contributor believes that Contributor's Executable version or related documentation in which You describe the Modifications are Contributor's original creation(s) and/or origin or ownership of the Covered Code. Contributor has sufficient rights to grant the rights conveyed by 3.4. Intellectual Property Matters this License. (a) Third Party Claims. If Contributor has knowledge that a license under a third party's 3.5. Required Notices. You must duplicate the notice in Exhibit A in each file of the Source intellectual property rights is required to exercise the rights Code. If it is not possible to put such notice in a particular Source granted by such Contributor under Sections 2.1 or 2.2, Code file due to its structure, then You must include such notice in a Contributor must include a text file with the Source Code location (such as a relevant directory) where a user would be likely distribution titled "LEGAL" which describes the claim and the to look for such a notice. If You created one or more Modification(s) party making the claim in sufficient detail that a recipient will You may add your name as a Contributor to the notice described in know whom to contact. If Contributor 92

93 Exhibit A. You must also duplicate this License in any documentation that the license for the Executable version does not attempt to limit or alter the recipient's for the Source Code where You describe recipients' rights or ownership rights in the Source Code version from the rights set forth in this rights relating to Covered Code. You may choose to offer, and to License. If You distribute the Executable version under a different charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability license You must make it absolutely clear that any terms which differ obligations to one or more recipients of Covered Code. However, You from this License are offered by You alone, not by the Initial may do so only on Your own behalf, and not on behalf of the Initial Developer or any Contributor. You hereby agree to indemnify the Developer or any Contributor. You must make it absolutely clear than Initial Developer and every Contributor for any liability incurred by any such warranty, support, indemnity or liability obligation is the Initial Developer or such Contributor as a result of any such offered by You alone, and You hereby agree to indemnify the Initial terms You offer. Developer and every Contributor for any liability incurred by the 3.7. Larger Works. Initial Developer or such Contributor as a result of warranty, You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code support, indemnity or liability terms You offer. not governed by the terms of this License and distribute the Larger 3.6. Distribution of Executable Versions. Work as a single product. In such a case, You must make sure the You may distribute Covered Code in Executable form only if the requirements of this License are fulfilled for the Covered Code. requirements of Section have been met for that Covered Code, and if You include a notice stating that the Source Code version of If it is impossible for You to comply with any of the terms of this the Covered Code is available under the terms of this License, License with respect to some or all of the Covered Code due to including a description of how and where You have fulfilled the statute, judicial order, or regulation then You must: (a) comply with obligations of Section 3.2. The notice must be conspicuously included the terms of this License to the maximum extent possible; and (b) in any notice in an Executable version, related documentation or describe the limitations and the code they affect. Such description collateral in which You describe recipients' rights relating to the must be included in the LEGAL file described in Section 3.4 and must Covered Code. You may distribute the Executable version of Covered be included with all distributions of the Source Code. Except to the Code or ownership rights under a license of Your choice, which may extent prohibited by statute or regulation, such description must be contain terms different from this License, provided that You are in sufficiently detailed for a recipient of ordinary skill to be able to compliance with the terms of this License and 93

94 understand it. the Initial Developer, Original Code or Contributor in the notice described in Exhibit A shall not of themselves be deemed to be modifications of This License applies to code to which the Initial Developer has this License.) attached the notice in Exhibit A and to related Covered Code. COVERED CODE IS PROVIDED UNDER THIS LICENSE ON AN "AS IS" BASIS, 6.1. New Versions. WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, Netscape Communications Corporation ("Netscape") may publish revised WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE COVERED CODE IS FREE OF and/or new versions of the License from time to time. Each version DEFECTS, MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. will be given a distinguishing version number. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE COVERED CODE 6.2. Effect of New Versions. Once Covered Code has been published under a particular version of the IS WITH YOU. SHOULD ANY COVERED CODE PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, License, You may always continue to use it under the terms of that YOU (NOT THE INITIAL DEVELOPER OR ANY OTHER CONTRIBUTOR) ASSUME THE version. You may also choose to use such Covered Code under the terms COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER of any subsequent version of the License published by Netscape. No one OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF other than Netscape has the right to modify the terms applicable to ANY COVERED CODE IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER. Covered Code created under this License Derivative Works This License and the rights granted hereunder will terminate If You create or use a modified version of this License (which you may automatically if You fail to comply with terms herein and fail to cure only do in order to apply it to code which is not already Covered Code such breach within 30 days of becoming aware of the breach. All governed by this License), You must (a) rename Your license so that sublicenses to the Covered Code which are properly granted shall the phrases "Mozilla", "MOZILLAPL", "MOZPL", "Netscape", survive any termination of this License. Provisions which, by their "MPL", "NPL" or any confusingly similar phrase do not appear in your nature, must remain in effect beyond the termination of this License license (except to note that your license differs from this License) shall survive. and (b) otherwise make it clear that Your version of the license 8.2. If You initiate litigation by asserting a patent infringement contains terms which differ from the Mozilla Public License and claim (excluding declatory judgment actions) against Initial Developer Netscape Public License. (Filling in the name of 94

95 or a Contributor (the Initial Developer or Contributor against whom Version directly or indirectly infringes any patent where such claim is resolved (such as You file such action is referred to as "Participant") alleging that: by license or settlement) prior to the initiation of patent (a) such Participant's Contributor Version directly or indirectly infringement litigation, then the reasonable value of the licenses infringes any patent, then any and all rights granted by such granted by such Participant under Sections 2.1 or 2.2 shall be taken Participant to You under Sections 2.1 and/or 2.2 of this License into account in determining the amount or value of any payment or shall, upon 60 days notice from Participant terminate prospectively, license. unless if within 60 days after receipt of notice You either: (i) 8.4. In the event of termination under Sections 8.1 or 8.2 above, agree in writing to pay Participant a mutually agreeable reasonable all end user license agreements (excluding distributors and resellers) royalty for Your past and future use of Modifications made by such which have been validly granted by You or any distributor hereunder Participant, or (ii) withdraw Your litigation claim with respect to prior to termination shall survive termination. the Contributor Version against such Participant. If within 60 days of notice, a reasonable royalty and payment arrangement are not UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER TORT mutually agreed upon in writing by the parties or the litigation claim (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL YOU, THE INITIAL is not withdrawn, the rights granted by Participant to You under DEVELOPER, ANY OTHER CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF COVERED CODE, Sections 2.1 and/or 2.2 automatically terminate at the expiration of OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY the 60 day notice period specified above. CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, (b) any software, hardware, or device, other than such Participant's WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER Contributor Version, directly or indirectly infringes any patent, then COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN any rights granted to You by such Participant under Sections 2.1(b) INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS LIMITATION OF and 2.2(b) are revoked effective as of the date You first made, used, LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY sold, distributed, or had made, Modifications made by that RESULTING FROM SUCH PARTY'S NEGLIGENCE TO THE EXTENT APPLICABLE LAW Participant. PROHIBITS SUCH LIMITATION. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE 8.3. If You assert a patent infringement claim against Participant EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO alleging that such Participant's Contributor 95

96 THIS EXCLUSION AND LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. expressly excluded. Any law or regulation which provides that the language of a contract shall be construed against the drafter shall not apply to this The Covered Code is a "commercial item," as that term is defined in License. 48 C.F.R (Oct. 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such As between Initial Developer and the Contributors, each party is terms are used in 48 C.F.R (Sept. 1995). Consistent with 48 responsible for claims and damages arising, directly or indirectly, C.F.R and 48 C.F.R through (June 1995), out of its utilization of rights under this License and You agree to all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those work with Initial Developer and Contributors to distribute such rights set forth herein. responsibility on an equitable basis. Nothing herein is intended or shall be deemed to constitute any admission of liability. This License represents the complete agreement concerning subject matter hereof. If any provision of this License is held to be Initial Developer may designate portions of the Covered Code as unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent "Multiple-Licensed". "Multiple-Licensed" means that the Initial necessary to make it enforceable. This License shall be governed by Developer permits you to utilize portions of the Covered Code under California law provisions (except to the extent applicable law, if Your choice of the NPL or the alternative licenses, if any, specified any, provides otherwise), excluding its conflictof-law provisions. by the Initial Developer in the file described in Exhibit A. With respect to disputes in which at least one party is a citizen of, or an entity chartered or registered to do business in the United EXHIBIT A -Mozilla Public License. States of America, any litigation relating to this License shall be ``The contents of this file are subject to the Mozilla Public License subject to the jurisdiction of the Federal Courts of the Northern Version 1.1 (the "License"); you may not use this file except in District of California, with venue lying in Santa Clara County, compliance with the License. You may obtain a copy of the License at California, with the losing party responsible for costs, including without limitation, court costs and reasonable attorneys' fees and Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" expenses. The application of the United Nations Convention on basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the Contracts for the International Sale of Goods is 96

97 License for the specific language governing rights and limitations under the License. The Original Code is. The Initial Developer of the Original Code is. Portions created by are Copyright (C). All Rights Reserved. Contributor(s):. Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of the license (the "[ ] License"), in which case the provisions of [ ] License are applicable instead of those above. If you wish to allow use of your version of this file only under the terms of the [ ] License and not to allow others to use your version of this file under the MPL, indicate your decision by deleting the provisions above and replace them with the notice and other provisions required by the [ ] License. If you do not delete the provisions above, a recipient may use your version of this file under either the MPL or the [ ] License." [NOTE: The text of this Exhibit A may differ slightly from the text of the notices in the Source Code files of the Original Code. You should use the text of this Exhibit A rather than the text found in the Original Code Source Code for Your Modifications.] 97

98 er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker. 22 Specifikationer Strøm Miljø Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel. Du kan finde flere oplysninger om produktet på European Energy Label European Energy Label informerer dig om dette produkts energieffektivitetsklasse. Jo mere grøn energieffektivitetsklassen for dette produkt er, desto mindre energi bruger det. På mærket finder du energieffektivitetsklassen, det gennemsnitlige strømforbrug for dette produkt ved brug og det gennemsnitlige energiforbrug for 1 år. Du kan også finde værdier for strømforbruget for dette produkt på Philips websted for dit land på Strøm Strømstik: AC V +/-10 % Omgivende temperatur : 5 C til 35 C Strømbesparende funktioner : Eco-tilstand, Slukning af billede (ved radiolytning), Timer med automatisk slukning, Eco-indstillingsmenu. Du kan finde oplysninger om strømforbrug i afsnittet Produktoplysninger. Effekten, der er anført på produktets mærkat, er strømforbruget ved normal anvendelse i hjemmet (IEC Ed.2). Den maksimale effekt, der står i parentes, anvendes til elektrisk sikkerhed (IEC Ed. 7.2). Bortskaffelse Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges Operativsystem Android-operativsystem: Android Marshmallow 6.0 Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU Modtagelse Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75) Tunerbånd: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF DVB: DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM Analog videoafspilning: SECAM, PAL Digital videoafspilning: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC ), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC ), HEVC* Digital lydafspilning (ISO/IEC ) Satellit-antenneindgang: 75 ohm F-type Indgangsfrekvensområde : 950 til 2150 MHz Inputniveauområde : 25 til 65 dbm DVB-S/S2 QPSK, symbolhastighed 2 til 45 mio. symboler, SCPC og MCPC LNB: DiSEqC 1.0, 1 til 4 LNB'er understøttes, valg af polaritet 14/18 V, båndvalg 22 khz, tonespidstilstand, LNB-strømstyrke 300 ma maks. Forhør dig på den lokale genbrugsstation for elektriske og elektroniske produkter. Dine gamle produkter skal bortskaffes i overensstemmelse med den lokale lovgivning og ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker. Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. * Kun til DVB-T2, DVB-S2 Undersøg lokale regulativer vedr. separat indsamling af batterier, eftersom korrekt bortskaffelse af batterier 98

99 YPbPr, V/H Satellittuner 22.5 Skærmopløsning Diagonal skærmstørrelse 139 cm / 55 tommer 164 cm / 65 tommer 22.8 Skærmopløsning 3840 x 2160 Udgangseffekt (RMS): 50 W Dolby Audio DTS Premium Sound Lyd 22.6 Skærmens indgangsopløsning 22.9 Multimedie Tilslutninger USB 2.0/USB 3.0 Ethernet LAN RJ-45 Wi-Fi a/b/g/n/ac (indbygget) BT2.1 med EDR og BT4.0 med BLE (* TV'et understøtter ikke Bluetooth-subwoofer og Bluetoothhøjttalere) Videoformater Opløsning - opdateringshastighed 480i - 60 Hz 480p - 60 Hz 576i - 50 Hz 576p - 50 Hz 720p - 50 Hz, 60 Hz 1080i - 50 Hz, 60 Hz 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz Understøttede USB-filsystemer FAT 16, FAT 32, NTFS Afspilningsformater Videocodec: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC Lydcodec: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 op til v9.2), WMA-PRO (v9 og v10) Undertekster: Formater: SRT, SUB, TXT, SMI Tegnkodninger: UTF-8, Centraleuropa og Østeuropa (Windows-1250), kyrillisk (Windows-1251), græsk (Windows-1253), tyrkisk (Windows-1254), Vesteuropa (Windows-1252) Billedcodecs: JPEG Begrænsninger: Den maksimale understøttede totale bithastighed for en mediefil er 30 Mbps. Den maksimale understøttede totale videobithastighed for en mediefil er 20 Mbps. MPEG-4 AVC (H.264) understøttes op til High L5.1. H.265 (HEVC) understøttes op til Main / Main 10 Profile op til niveau 5.1 VC-1 understøttes op til Advanced L3. Computer-formater Opløsninger (blandt andet) 640 x 480p - 60 Hz 800 x 600p - 60 Hz 1024 x 768p - 60 Hz 1280 x 768p - 60 Hz 1360 x 765p - 60 Hz 1360 x 768p - 60 Hz 1280 x 1024p - 60 Hz 1920 x 1080p - 60 Hz 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz 22.7 Tilslutningsmuligheder TV'ets sider Fælles interface-stik: CI+/CAM USB 1 - USB 2.0 USB 2 - USB 3.0 Hovedtelefoner - 3,5 mm stereo-mini-jackstik HDMI 1-indgang - ARC - MHL - Ultra HD - HDR HDMI 2-indgang - ARC - Ultra HD - HDR Understøttet medieserversoftware (DMS) Du kan bruge enhver DLNA-V1.5-certificeret medieserversoftware (DMS-klasse). Du kan bruge Philips TV Remote App (ios og Android) på mobile enheder. I bunden af TV'et Lydudgang - optisk Toslink LAN-netværk - RJ45 YPbPr, V/H HDMI 4-indgang ARC HDMI 3-indgang ARC Antenne (75 ohm) Ydeevnen kan variere afhængigt af den mobile enheds kapacitet og den anvendte software. 99

100 23 Tænd og fjernbetjening Hjælp og support TV'et tænder ikke Tag strømkablet ud af stikkontakten. Vent et minut, og sæt det derefter i igen. Sørg for, at strømledningen sidder ordentligt i stikket Registrer dit TV Knirkende lyd ved tænd og sluk Registrer dit TV, og få glæde af flere fordele, herunder fuld support (herunder downloads), adgang til særlige oplysninger om nye produkter, særtilbud og -rabatter, mulighed for at vinde præmier og deltage i særlige undersøgelser om nye udgaver. Når du tænder, slukker eller sætter TV'et på standby, kan du høre en knirkende lyd fra TV-kabinettet. Den knirkende lyd forårsages af normal udvidelse og sammentrækning af TV'et, når det køler af og varmer op. Dette påvirker ikke ydeevnen. Gå til TV'et reagerer ikke, når jeg anvender fjernbetjeningen TV'et bruger noget tid på at starte op. I det tidsrum reagerer TV'et ikke på fjernbetjeningen eller TVbetjeningsknapperne. Dette er normalt. Hvis TV'et fortsætter med ikke at reagere på fjernbetjeningen, kan du kontrollere, om fjernbetjeningen virker ved hjælp af et mobiltelefonkamera. Sæt telefonen i kameratilstand og lad fjernbetjeningen pege mod kameraobjektivet. Hvis du trykker på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen, og du ser den infrarøde LED flimre gennem kameraet, så virker fjernbetjeningen. TV'et skal kontrolleres. Hvis du ikke ser en flimren, kan fjernbetjeningen være i stykker, eller dens batterier er løbet tør for strøm. Denne metode at kontrollere fjernbetjeningen på er ikke mulig med fjernbetjeninger, der er parret trådløst med TV'et. Brug af Hjælp Dette TV indeholder skærmhjælp. Åbn Hjælp Tryk på tasten (blå) for straks at åbne Hjælp. Hjælp åbner på det kapitel, der er mest relevant for det, du er i gang med, eller det der vælges på TV'et. Brug farvetasten Søgeord for at finde emnerne i alfabetisk rækkefølge. Vælg Bog for at læse Hjælp som en bog. Du kan også åbne Hjælp i Startmenuen eller TVmenuen. Luk hjælpen, før du udfører hjælpeinstruktionerne. For at lukke Hjælp, skal du trykke på farvetasten Luk. TV'et vender tilbage til standby, efter det har vist Philips-opstartsskærmbilledet Når TV'et er på standby, vises et Philipsopstartsskærmbillede, og TV'et vender tilbage til standbytilstand. Dette er normalt. Når TV'et har været frakoblet strømmen og tilsluttes til strømforsyningen igen, vises opstartsskærmbilledet, næste gang TV'et startes op. Tryk på på fjernbetjeningen eller på TV'et for at tænde TV'et fra standby. I forbindelse med visse aktiviteter, f.eks. tekst (teksttv), har farvetasterne specifikke funktioner og kan ikke åbne Hjælp. TV-hjælp på din tablet, smartphone eller computer For at udføre udvidede anvisningssekvenser på en nemmere måde, kan du downloade TV-Hjælp i PDFformat, der kan læses på din smartphone, tablet eller computer. Du kan også printe den relevante Hjælpside fra computeren. Du kan downloade Hjælp (brugervejledningen) fra Standby-lyset bliver ved med at blinke Tag strømkablet ud af stikkontakten. Vent i 5 minutter, før du tilslutter strømkablet igen. Hvis TV'et bliver ved med at blinke, kontaktes Philips TV Consumer Care Kanaler Fejlfinding Der blev ikke fundet nogen digitale kanaler under installationen Se de tekniske specifikationer for at sikre dig, at TV'et understøtter DVB-T eller DVB-C i dit land. Sørg for, at alle kabler er tilsluttet korrekt, samt at der er valgt det rigtige netværk. Allerede installerede kanaler fremgår ikke af 100

101 nul. Sørg for, at TV-lydudgangen er sluttet til lydindgangen på den hjemmebiografenheden. Der bør komme lyd fra HTS-højttalerne. Nogle enheder kræver muligvis, at du aktiverer HDMIlydudgangen manuelt. Hvis HDMI-lyden allerede er aktiveret, men du stadig ikke kan høre lyden, så prøv at ændre enhedens digitale lydformat til PCM (Pulse Code Modulation). Se anvisningerne i din enheds medfølgende dokumentation. kanallisten Sørg for, at den rigtige kanalliste er valgt. Billede Intet billede/forvrænget billede Sørg for, at antennen er tilsluttet korrekt til TV'et. Sørg for, at den korrekte enhed er valgt som visningskilde. Sørg for, at den eksterne enhed eller kilde er korrekt tilsluttet. HDMI og USB Lyd, men intet billede Sørg for, at billedindstillingerne er korrekte. HDMI Vær opmærksom på, at understøttelse af HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kan forsinke TV'ets gengivelse af indhold fra en HDMIenhed. Hvis TV'et ikke genkender HDMI-enheden, og der ikke vises noget billede, skal du skifte kilde fra en enhed til en anden og tilbage igen. Hvis billedet og lyden fra en enhed tilsluttet HDMI 3 eller HDMI 4 er forvrænget, skal du tilslutte enheden til HDMI 1 eller HDMI 2 på dette TV. Hvis billedet og lyden fra en enhed, der er tilsluttet HDMI, er forvrænget, skal du kontrollere, om en anden HDMI Ultra HD-indstilling kan løse problemet. Under Hjælp skal du trykke på farvetasten Søgeord og finde HDMI Ultra HD. Hvis der forekommer periodiske lydforstyrrelser, skal du sørge for, at udgangsindstillingerne fra HDMIenheden er korrekte. Hvis du benytter en HDMI-til-DVI-adapter eller et HDMI-til-DVI-kabel, skal du sørge for, at der er tilsluttet et ekstra lydkabel til AUDIO IN (kun minijackstik), hvis dette er tilgængeligt. Dårlig antennemodtagelse Sørg for, at antennen er tilsluttet korrekt til TV'et. Højttalere, ikke-jordede lydenheder, neonlys, høje bygninger og andre store genstande kan have indvirkning på modtagekvaliteten. Prøv om muligt at forbedre modtagekvaliteten ved at ændre antenneretningen eller flytte enheder væk fra TV'et. Hvis modtagelsen kun er dårlig for en enkelt kanal, kan du forsøge at finindstille den pågældende kanal. Dårligt billede fra en enhed Sørg for, at enheden er korrekt tilsluttet. Sørg for, at billedindstillingerne er korrekte. Billedindstillinger ændrer sig efter et stykke tid Sørg for, at Placering er indstillet til Hjem. Du kan ændre og gemme indstillinger i denne tilstand. Der kommer et marketingbanner frem Sørg for, at Placering er indstillet til Hjem. Billedet passer ikke til skærmen Skift til et andet billedformat. HDMI EasyLink virker ikke Sørg for, at dine HDMI-enheder er HDMI-CECkompatible. EasyLink-funktioner virker kun på enheder, der er HDMI-CEC-kompatible. Billedpositionen er ikke korrekt Billedsignaler fra nogle enheder passer ikke helt korrekt til skærmen. Kontroller den tilsluttede enheds signaludgang. Der vises intet lydstyrkeikon Når en HDMI-CEC-lydenhed er tilsluttet og du bruger TV'ets fjernbetjening til at justere lydstyrken fra enheden, er dette normalt. Fotos, videoer og musik fra en USB-enhed vises Computerbilledet er ikke stabilt Sørg for, at pc'en kører med den understøttede opløsning og opdateringshastighed. ikke Sørg for, at USB-lagringsenheden er indstillet til kompatibel med masselagringsenhed som beskrevet i dokumentationen til lagringsenheden. Sørg for, at USB-lagringsenheden er kompatibel med TV'et. Sørg for, at lyd- og billedfilformater understøttes af TV'et. Lyd Ingen lyd eller dårlig lydkvalitet Hvis der ikke registreres noget lydsignal, deaktiverer TV'et automatisk lydgengivelsen dette indikerer ikke nogen funktionsfejl. Hakkende afspilning af USB-filer USB-enhedens overførselsydeevne begrænser muligvis overførselshastigheden til TV'et, hvilket fører til dårlig afspilning. Kontroller, at lydindstillingerne er indstillet korrekt. Sørg for, at alle kabler er korrekt tilsluttet. Sørg for, at lyden ikke er slået fra eller indstillet til 101

102 23.4 Onlinehjælp Du kan finde løsninger på problemer, der vedrører dit Philips TV, ved at åbne vores onlinesupport. Du kan vælge sprog og indtaste produktets modelnummer. Gå til På supportwebstedet kan du finde dit lands kontakttelefonnummer samt svar på ofte stillede spørgsmål. I nogle lande kan du chatte med en af vores medarbejdere og stille spørgsmål direkte eller via . Du kan downloade ny TV-software eller brugervejledningen til at læse på computeren Support og reparation Du kan få support eller få foretaget reparation ved at ringe til Kundeservice i dit land. Vores serviceteknikere sørger for en reparation, hvis det er nødvendigt. Find telefonnummeret i den trykte dokumentation, der fulgte med TV'et. Eller gå til vores websted og vælg dit land, hvis det er nødvendigt. TV'ets modelnummer og serienummer Du bliver muligvis bedt om at oplyse TV'ets modelnummer og serienummer. Find disse numre på pakkesedlen eller på typeetiketten på bagsiden eller i bunden af TV'et. Advarsel Prøv ikke at reparere TV'et selv. Dette kan medføre alvorlig personskade, uoprettelige skader på TV'et og gøre garantien ugyldig. 102

103 24 Risiko for beskadigelse af TV'et! Sikkerhed og pleje Før du slutter TV'et til strømmen, skal du sikre dig, at spændingen svarer til den værdi, der er trykt bagpå TV'et. Tilslut aldrig TV'et til stikkontakten, hvis spændingen er forskellig fra denne værdi Sikkerhed Vigtigt! Pas på børn i nærheden Sørg for at læse og forstå alle sikkerhedsinstruktioner, før du bruger TV'et. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke følges, bortfalder garantien. Følg disse forholdsregler for at undgå, at TV'et vælter og forårsager skade på børn: Anbring ikke TV'et på en overflade, der er dækket af tæpper eller andet materiale, der kan hives væk. Undgå, at dele af TV'et hænger ud over kanter eller overflader. Anbring aldrig TV'et højt oppe på møbler, f.eks. en reol, uden at fastgøre både møblet og TV'et til væggen eller et passende støttepunkt. Fortæl børnene, at de ikke må klatre op på møbler for at kunne nå TV'et. Risiko for elektrisk stød eller brand Udsæt ikke TV'et for regn eller vand. Placer aldrig væskeholdige beholdere, såsom vaser, i nærheden af TV'et. Hvis der spildes væsker på eller ned i TV'et, skal det straks tages ud af stikkontakten. Kontakt Philips' kundeservice for at få TV'et undersøgt før brug. Udsæt ikke TV'et, fjernbetjeningen eller batterierne for ekstrem varme. Anbring dem aldrig i nærheden af brændende stearinlys, åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys. Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på TV'et. Stil ikke tunge genstande oven på netledningen. Undgå belastning af strømstik. Løse strømstik kan forårsage lysbuer eller brand. Sørg for ikke at belaste netledningen, når du drejer TV-skærmen. Du kan tage strømmen fra TV'et ved at frakoble TV'ets strømstik. Ved frakobling af strømmen må du kun trække i strømstikket, ikke i ledningen. Sørg for, at du til enhver tid har nem adgang til strømstik, strømkabel og stikkontakt. Risiko for at børn kommer til at sluge batterier! Fjernbetjeningen kan indeholde knapbatterier, som nemt kan sluges af små børn. Opbevar altid disse batterier utilgængeligt for børn. Risiko for overophedning Installer ikke TV'et på et trangt sted. Sørg altid for, at der er mindst 10 cm rundt om TV'et til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationsristene på TV'et. Tordenvejr Afbryd strømmen til TV'et og antennen før tordenvejr. Rør aldrig ved nogen dele af TV'et, strømkablet eller antennekablet under tordenvejr. Risiko for personskade eller beskadigelse af TV'et Risiko for høreskade Der skal to personer til at løfte og bære et TV, som vejer over 25 kilo. Hvis du monterer TV'et på en fod, må du kun anvende den, der fulgte med TV'et. Fastgør foden sikkert på TV'et. Anbring TV'et på en flad, plan overflade, der kan bære den vægten af TV'et med fod. Hvis du vil vægmontere TV'et, skal du sikre dig, at vægmonteringen er i stand til at bære TV'et. TP Vision er ikke ansvarlig for ukorrekte vægmonteringer, der medfører ulykker, kvæstelse eller skader. Dele af dette produkt er fremstillet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskade og beskadigelse af produktet. Undgå at bruge øretelefoner eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke eller i længere perioder. Lave temperaturer Hvis TV'et transporteres ved temperaturer under 5 C, skal du pakke TV'et ud og vente, indtil TV'et når stuetemperatur, før du slutter det til stikkontakten. 103

104 Fugtighed I sjældne tilfælde, afhængigt af temperatur og luftfugtighed, kan der forekomme en smule kondensering på den indvendige side af TV-glasset (på nogle modeller). Du kan undgå dette ved ikke at udsætte TV'et for direkte sollys, varme eller ekstrem luftfugtighed. Hvis der opstår kondensering, forsvinder den af sig selv, når TV'et har været tændt i et par timer. Kondensfugten skader ikke TV'et eller forårsager fejlfunktion Vedligeholdelse af skærmen Du må aldrig røre ved, skubbe til, gnide på eller slå til skærmen med nogen genstand. Tag stikket ud af TV'et, før du rengør skærmen. Rengør TV'et og rammen med en blød, fugtig klud, og tør forsigtigt. Undgå at berøre Ambilight LED'erne på bagsiden af TV'et. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller rengøringsmidler på TV'et. For at undgå deformationer og falmede farver skal du tørre vanddråber af så hurtigt som muligt. Undgå så vidt muligt statiske billeder. Statiske billeder er billeder, der vises på skærmen i lang tid ad gangen. Statiske billeder omfatter skærmmenuer, sorte bjælker, tidsvisninger m.v. Hvis du er nødt til at benytte statiske billeder, kan du reducere skærmens kontrast og lysstyrke for at forebygge skader på skærmen. 104

105 25 brugervejledning, gør garantien ugyldig. Vilkår for anvendelse Pixelegenskaber Dette LCD/LED-produkt har et højt antal farvepixel. Selv om det har en pixeleffektivitet på 99,999 % eller mere, kan der forekomme sorte prikker eller klare lyspunkter (røde, grønne eller blå) på skærmen. Dette er en konstruktionsmæssig egenskab ved skærmen (ligger inden for normale industristandarder) og er ikke en fejl Brugsvilkår - TV CE-overensstemmelse Hermed erklærer TP Vision Europe B.V., at dette TV er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 1999/5/EF RTTE), 2004/108/EF (elektromagnetisk kompatibilitet), 2006/95/EF (lavspænding), 2009/125/EF (energimærkning) og 2011/65/EF (RoHS). Fra juni 2016 og fremefter gælder følgende direktiver 2014/53/EU (RØDT), 2009/125/EF (miljøvenligt design), 2010/30/EU (energimærkning) og 2011/65/EF (RoHS) 2017 TP Vision Europe B.V. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt er sendt på markedet af TP Vision Europe B.V. eller et af dets associerede selskaber, i det følgende benævnt TP Vision, som er producenten af produktet. TP Vision er garantigiver i forhold til TV'et, som er pakket sammen med denne brochure. Philips og skjoldlogoet fra Philips er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips N.V eller de respektive ejere. TP Vision forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter. I overensstemmelse med EMF TP Vision producerer og sælger mange forbrugerrelaterede produkter, som for ethvert andet elektronisk apparat generelt er i stand til at udsende og modtage elektromagnetiske signaler. Et af TP Visions overordnede forretningsprincipper er at tage alle nødvendige sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med vores produkter, så de på produktionstidspunktet overholder alle gældende lovkrav og ligger langt inden for de til enhver tid gældende standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Det skriftlige materiale, der fulgte med TV'et, og den manual, der findes i TV'ets hukommelse eller kan downloades fra Philips-webstedet anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet. Materialet i denne brugervejledning anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet. Hvis produktet, eller dets enkeltmoduler eller procedurer, anvendes til andre formål end de heri angivne, skal der opnås godkendelse af deres gyldighed og egnethed. TP Vision garanterer, at selve materialet ikke er i strid med US-patenter. Ingen yderligere garanti er udtrykt eller underforstået. TP Vision kan hverken drages til ansvar for fejl i indholdet af dette dokument eller for problemer opstået på baggrund af indholdet i dette dokument. Fejl, der rapporteres til Philips, vil snarest muligt blive tilpasset og offentliggjort på Philips-supportwebstedet. TP Vision har forpligtet sig til at udvikle, producere og sende produkter på markedet, der ikke har sundhedsskadelige virkninger. TP Vision bekræfter, at dets produkter, så længe de håndteres korrekt i overensstemmelse med deres tiltænkte formål, kan anvendes sikkert i henhold til den videnskabelige dokumentation, der foreligger i dag. TP Vision spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, der gør TP Vision i stand til at forudse yderligere udvikling inden for standardisering, som kan integreres i deres produkter på et tidligt stadie. Garantibetingelser Risiko for personskade, beskadigelse af TV eller ugyldiggørelse af garantien! Forsøg ikke selv at reparere TV'et. Brug kun TV'et og dets tilbehør som tilsigtet af producenten. Advarselsskiltet på bagsiden af TV'et angiver risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig TV-inddækningen. Kontakt altid Philips TV-kundeservice i forbindelse med service eller reparationer. Find telefonnummeret i den trykte dokumentation, der fulgte med TV'et. Eller gå til vores websted og vælg dit land, hvis det er nødvendigt. Enhver aktivitet, der udtrykkeligt er forbudt i denne betjeningsvejledning, eller tilpasninger og monteringsvejledninger, der ikke anbefales eller er godkendt i henhold til denne 25.2 Vilkår for anvendelse SmartTV Du kan se vilkår for anvendelse, fortrolighedspolitik samt angive indstillinger for private oplysninger for dit Smart TV. For at åbne siden med vilkårene for anvendelse af Smart TV 105

106 1 - Tryk på HOME for at åbne startmenuen. 2 - Vælg Apps for at åbne Apps. 106

107 Ophavsrettigheder Dolby Audio 26.1 Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbelt-d-symbolet er MHL varemærker tilhørende Dolby Laboratories. MHL MHL, Mobile High-Definition Link og MHL-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende MHL, LLC DTS Premium Sound DTS Premium Sound Med hensyn til DTS-patenter henvises til Produceret på licens for DTS Licensing Limited. DTS, symbolet samt DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker, og DTS Premium Sound er et varemærke tilhørende DTS, Inc. DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Ultra HD Ultra HD DIGITALEUROPE UHD Display-logoet er et varemærke tilhørende DIGITALEUROPE Wi-Fi Alliance HDMI Trådløst netværk HDMI Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. Begreberne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoet er registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande Kensington Kensington (Hvis relevant) Kensington og Micro Saver er registrerede USvaremærker tilhørende ACCO World Corporation med 107

Register your product and get support at. POS9002 series Vejledning 55POS9002

Register your product and get support at. POS9002 series Vejledning 55POS9002 Register your product and get support at POS9002 series www.philips.com/welcome Vejledning 55POS9002 Indhold 1 Opsætning 1.1 Læs om sikkerhed 4 1.2 TV-stander og vægmontering 1.3 Tip om placering 4 1.4

Læs mere

Vejledning 43PUS PUS PUS PUS PUS6412

Vejledning 43PUS PUS PUS PUS PUS6412 Register your product and get support at 6412 series www.philips.com/welcome Vejledning 43PUS6412 49PUS6412 50PUS6412 55PUS6412 65PUS6412 Indhold 1 Opsætning 11 Kilder 1.1 Læs om sikkerhed 4 1.2 TV-stander

Læs mere

Vejledning 43PUS PUS PUS PUS PUS6412

Vejledning 43PUS PUS PUS PUS PUS6412 Register your product and get support at www.philips.com/tvsupport 6412 series Vejledning 43PUS6412 49PUS6412 50PUS6412 55PUS6412 65PUS6412 Indhold 1 Opsætning 1.1 Læs om sikkerhed 4 1.2 TV-stander og

Læs mere

Vejledning 49PUS PUS PUS PUS8303

Vejledning 49PUS PUS PUS PUS8303 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8303 series Vejledning 49PUS8303 55PUS8303 65PUS8303 75PUS8303 Indhold 1 Opsætning 9.1 Start internettet 41 9.2 Muligheder på internettet

Læs mere

Vejledning 43PUS PUS PUS PUS7363

Vejledning 43PUS PUS PUS PUS7363 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7363 series Vejledning 43PUS7363 50PUS7363 55PUS7363 65PUS7363 Indhold 1 Opsætning 9.1 Start internettet 41 9.2 Muligheder på internettet

Læs mere

Vejledning 49PUS PUS PUS7803

Vejledning 49PUS PUS PUS7803 Register your product and get support at 7803 series www.philips.com/tvsupport Vejledning 49PUS7803 55PUS7803 65PUS7803 Indhold 1 Opsætning 9.1 Start internettet 40 9.2 Muligheder på internettet 4 1.1

Læs mere

Register your product and get support at. OLED873 series Vejledning 65OLED873

Register your product and get support at. OLED873 series  Vejledning 65OLED873 Register your product and get support at OLED873 series www.philips.com/tvsupport Vejledning 65OLED873 Indhold 1 Opsætning 9.1 Start internettet 40 9.2 Muligheder på internettet 4 1.1 Læs om sikkerhed

Læs mere

Vejledning 55PUS PUS8602

Vejledning 55PUS PUS8602 Register your product and get support at 8602 series www.philips.com/tvsupport Vejledning 55PUS8602 65PUS8602 Indhold 1 Nyheder 1.1 Hjem og kanaler 4 1.2 Apps og Philips TV Collection 2 Opsætning 11 TV-menu

Læs mere

Vejledning 49PUS PUS PUS PUS8303

Vejledning 49PUS PUS PUS PUS8303 Register your product and get support at 8303 series www.philips.com/tvsupport Vejledning 49PUS8303 55PUS8303 65PUS8303 75PUS8303 Indhold 1 Nyheder 1.1 Hjem og kanaler 4 1.2 Apps og Philips TV Collection

Læs mere

Vejledning 43PUS PUS PUS PUS7303

Vejledning 43PUS PUS PUS PUS7303 Register your product and get support at 7303 series www.philips.com/tvsupport Vejledning 43PUS7303 50PUS7303 55PUS7303 65PUS7303 Indhold 1 Nyheder 1.1 Hjem og kanaler 4 1.2 Apps og Philips TV Collection

Læs mere

Register your product and get support at. OLED973 series Vejledning 65OLED973

Register your product and get support at. OLED973 series  Vejledning 65OLED973 Register your product and get support at OLED973 series www.philips.com/tvsupport Vejledning 65OLED973 Indhold 1 Nyheder 10 Internettet 1.1 Hjem og kanaler 4 1.2 Apps og Philips TV Collection 2 Opsætning

Læs mere

Vejledning 55OLED803 65OLED803

Vejledning 55OLED803 65OLED803 Register your product and get support at OLED803 series www.philips.com/tvsupport Vejledning 55OLED803 65OLED803 Indhold 1 Opsætning 9.1 Start internettet 42 9.2 Muligheder på internettet 4 1.1 Læs om

Læs mere

Vejledning 49PUS PUS PUS7502

Vejledning 49PUS PUS PUS7502 Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/tvsupport Vejledning 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 Indhold 1 Nyheder 10 Internettet 1.1 Hjem og kanaler 4 1.2 Apps og Philips TV Collection

Læs mere

Vejledning 43PUS PUS PUS PUS PUS7354

Vejledning 43PUS PUS PUS PUS PUS7354 Register your product and get support at 7354 series www.philips.com/tvsupport Vejledning 43PUS7354 50PUS7354 55PUS7354 65PUS7354 75PUS7354 Indhold 1 Nyheder 10 Internettet 1.1 Hjem og kanaler 4 1.2 Apps

Læs mere

Vejledning 43PUS PUS PUS6401

Vejledning 43PUS PUS PUS6401 Register your product and get support at 6401 series www.philips.com/welcome Vejledning 43PUS6401 49PUS6401 55PUS6401 Indhold 1 Nyheder 4 1.1 Ny browser 9 Internettet 4 2 Opsætning 5 10 TV-menu 2.1 Læs

Læs mere

Register your product and get support at series Vejledning 32PFS6402

Register your product and get support at series Vejledning 32PFS6402 Register your product and get support at 6402 series www.philips.com/welcome Vejledning 32PFS6402 Indhold 1 Nyheder 4 9 Internettet 4 1.1 Menu, der indeholder alle kilder 1.2 Mest populære 4 1.3 Mediebrowser

Læs mere

Vejledning 43PUS PUS PUS6501

Vejledning 43PUS PUS PUS6501 Register your product and get support at 6501 series www.philips.com/welcome Vejledning 43PUS6501 49PUS6501 55PUS6501 Indhold 1 Nyheder 1.1 Ny browser 9 Internettet 4 2 Opsætning 2.1 Læs om sikkerhed 5

Læs mere

Vejledning 43PUS PUS PUS6551

Vejledning 43PUS PUS PUS6551 Register your product and get support at 6551 series www.philips.com/welcome Vejledning 43PUS6551 49PUS6551 55PUS6551 Indhold 1 Nyheder 4 1.1 Menu, der indeholder alle kilder 1.2 Mest populære 4 1.3 Mediebrowser

Læs mere

Register your product and get support at series Vejledning 43PUS7202

Register your product and get support at series  Vejledning 43PUS7202 Register your product and get support at 7202 series www.philips.com/tvsupport Vejledning 43PUS7202 Indhold 1 Nyheder 9 Internettet 1.1 Hjem og kanaler 4 1.2 Apps og Philips TV Collection 2 Opsætning 4

Læs mere

Vejledning 43PUS PUS PUS6551

Vejledning 43PUS PUS PUS6551 Register your product and get support at 6551 series www.philips.com/welcome Vejledning 43PUS6551 49PUS6551 55PUS6551 Indhold 1 Nyheder 4 1.1 Menu, der indeholder alle kilder 1.2 Mest populære 4 1.3 Mediebrowser

Læs mere

Vejledning 49PUS PUS PUS7101

Vejledning 49PUS PUS PUS7101 Register your product and get support at 7101 series www.philips.com/tvsupport Vejledning 49PUS7101 55PUS7101 65PUS7101 Indhold 1 Nyheder 1.1 Hjem og kanaler 4 1.2 Apps og Philips TV Collection 2 Opsætning

Læs mere

Vejledning 43PUS PUS PUS6452

Vejledning 43PUS PUS PUS6452 Register your product and get support at 6452 series www.philips.com/welcome Vejledning 43PUS6452 49PUS6452 55PUS6452 Indhold 1 Nyheder 9 Internettet 4 1.1 Menu, der indeholder alle kilder 1.2 Mest populære

Læs mere

Register your product and get support at. POS901F series Vejledning 55POS901F

Register your product and get support at. POS901F series Vejledning 55POS901F Register your product and get support at POS901F series www.philips.com/welcome Vejledning 55POS901F Indhold 1 Nyheder 4 1.1 Ny browser 9 Internettet 4 2 Opsætning 5 10 TV-menu 2.1 Læs om sikkerhed 5 2.2

Læs mere

Register your product and get support at. POS901F series Vejledning 55POS901F

Register your product and get support at. POS901F series  Vejledning 55POS901F Register your product and get support at POS901F series www.philips.com/tvsupport Vejledning 55POS901F Indhold 1 Nyheder 1.1 Ny browser 9 Internettet 4 2 Opsætning 2.1 Læs om sikkerhed 5 2.2 TV-stander

Læs mere

Register your product and get support at. 901F series Vejledning 55POS901F

Register your product and get support at. 901F series Vejledning 55POS901F Register your product and get support at 901F series www.philips.com/welcome Vejledning 55POS901F Indhold 1 Nyheder 4 1.1 Menu, der indeholder alle kilder 1.2 Mest populære 4 1.3 Mediebrowser 5 2 Opsætning

Læs mere

Vejledning 43PUT PUT PUT6401

Vejledning 43PUT PUT PUT6401 Register your product and get support at 6401 series www.philips.com/welcome Vejledning 43PUT6401 49PUT6401 55PUT6401 Indhold 1 Nyheder 4 9 Internettet 4 1.1 Menu, der indeholder alle kilder 1.2 Mest populære

Læs mere

Vejledning 32PFS PFS PFS5823

Vejledning 32PFS PFS PFS5823 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 5823 series Vejledning 32PFS5823 43PFS5823 50PFS5823 Indhold 1 Få support 3 1.1 Identificer og registrer dit TV 3 1.2 TV-hjælp og brugervejledning

Læs mere

Vejledning 43PUS PUS PUS PUS PUS6262

Vejledning 43PUS PUS PUS PUS PUS6262 Register your product and get support at 6262 series www.philips.com/welcome Vejledning 43PUS6262 49PUS6262 50PUS6262 55PUS6262 65PUS6262 Indhold 1 Få support 13.1 Opsætning af Smart TV 13.2 Smart TV-startside

Læs mere

Vejledning 43PUS PUS PUS PUS6503

Vejledning 43PUS PUS PUS PUS6503 Register your product and get support at 6503 series www.philips.com/welcome Vejledning 43PUS6503 50PUS6503 55PUS6503 65PUS6503 Indhold 1 Få support 13.1 Opsætning af Smart TV 13.2 Smart TV-startside 45

Læs mere

Vejledning 50PUS PUS6272

Vejledning 50PUS PUS6272 Register your product and get support at www.philips.com/tvsupport 6272 series Vejledning 50PUS6272 55PUS6272 Indhold 1 Få support 3 13 Smart TV 43 1.1 Identificer og registrer dit TV 3 1.2 TV-hjælp og

Læs mere

Vejledning 43PUS PUS PUS PUS PUS6262

Vejledning 43PUS PUS PUS PUS PUS6262 Register your product and get support at www.philips.com/tvsupport 6262 series Vejledning 43PUS6262 49PUS6262 50PUS6262 55PUS6262 65PUS6262 Indhold 1 Få support 3 13 Smart TV 44 1.1 Identificer og registrer

Læs mere

Vejledning 43PUS PUS PUS PUS6703

Vejledning 43PUS PUS PUS PUS6703 Register your product and get support at www.philips.com/tvsupport 6703 series Vejledning 43PUS6703 50PUS6703 55PUS6703 65PUS6703 Indhold 1 Få support 13.1 Opsætning af Smart TV 13.2 Smart TV-startside

Læs mere

Vejledning 24PHS PHT4304

Vejledning 24PHS PHT4304 Register your product and get support at 4304 series www.philips.com/tvsupport Vejledning 24PHS4304 24PHT4304 Indhold 1 Få support 43 12.3 Bortskaffelse 3 13 Specifikationer 1.1 Identificer og registrer

Læs mere

Vejledning 22PFS PFT PFS PFT5303

Vejledning 22PFS PFT PFS PFT5303 Register your product and get support at 5303 series www.philips.com/welcome Vejledning 22PFS5303 22PFT5303 24PFS5303 24PFT5303 Indhold 1 Få support 3 13 Specifikationer 2 Software 4 2.1 Opdater software

Læs mere

Vejledning 43PUS PUS PUS PUS PUS6504

Vejledning 43PUS PUS PUS PUS PUS6504 Register your product and get support at www.philips.com/tvsupport 6504 series Vejledning 43PUS6504 50PUS6504 58PUS6504 65PUS6504 70PUS6504 Indhold 1 Få support 13.2 Opret forbindelse til netværk 46 13.3

Læs mere

Vejledning 32PFS PFS PFS5803

Vejledning 32PFS PFS PFS5803 Register your product and get support at 5803 series www.philips.com/welcome Vejledning 32PFS5803 43PFS5803 50PFS5803 Indhold 1 Få support 13.1 Opsætning af Smart TV 13.2 Smart TV-startside 44 13.3 App-galleri

Læs mere

Vejledning 24PFS PFT PFS PFT5603

Vejledning 24PFS PFT PFS PFT5603 Register your product and get support at 5603 series www.philips.com/tvsupport Vejledning 24PFS5603 24PFT5603 32PFS5603 32PFT5603 Indhold 1 Få support 3 13 Specifikationer 1.1 Identificer og registrer

Læs mere

Vejledning 43PUS PUS PUS PUS6504

Vejledning 43PUS PUS PUS PUS6504 Register your product and get support at www.philips.com/tvsupport 6504 series Vejledning 43PUS6504 50PUS6504 58PUS6504 65PUS6504 Indhold 1 Få support 13.1 Opsætning af Smart TV 13.2 Smart TV-startside

Læs mere

Vejledning 24PFS PFS5863

Vejledning 24PFS PFS5863 Register your product and get support at www.philips.com/tvsupport 5863 series Vejledning 24PFS5863 32PFS5863 Indhold 1 Få support 1.1 Identificer og registrer dit TV 3 1.2 TV-hjælp og brugervejledning

Læs mere

Vejledning 24PFS PFT PFS PFT5603

Vejledning 24PFS PFT PFS PFT5603 Register your product and get support at 5603 series www.philips.com/welcome Vejledning 24PFS5603 24PFT5603 32PFS5603 32PFT5603 Indhold 1 Få support 3 13 Specifikationer 1.1 Identificer og registrer dit

Læs mere

Vejledning 32PHS PHT4503

Vejledning 32PHS PHT4503 Register your product and get support at 4503 series www.philips.com/tvsupport Vejledning 32PHS4503 32PHT4503 Indhold 1 Få support 1.1 Identificer og registrer dit TV 3 1.2 TV-hjælp og brugervejledning

Læs mere

Vejledning 55OLED754 65OLED754

Vejledning 55OLED754 65OLED754 Register your product and get support at www.philips.com/tvsupport OLED754 series Vejledning 55OLED754 65OLED754 Indhold 1 Få support 13.1 Hjemmenetværk 47 13.2 Opret forbindelse til netværk 47 13.3 Trådløs

Læs mere

Vejledning 43PUS PUS PUS PUS6814

Vejledning 43PUS PUS PUS PUS6814 Register your product and get support at www.philips.com/tvsupport 6814 series Vejledning 43PUS6814 50PUS6814 55PUS6814 65PUS6814 Indhold 1 Få support 13.1 Hjemmenetværk 46 13.2 Opret forbindelse til netværk

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Vejledning Indhold 1 Dit nye TV 3 1.1 EasyLink 3 2 Opsætning 4 2.1 Læs om sikkerhed 4 2.2 TV-stander og vægmontering 4 2.3 Tip om placering

Læs mere

Vejledning 24PFS PFT PHS PHT PHS PHT4032

Vejledning 24PFS PFT PHS PHT PHS PHT4032 Register your product and get support at 4032 series www.philips.com/welcome Vejledning 24PFS4032 24PFT4032 24PHS4032 24PHT4032 32PHS4032 32PHT4032 Indhold 1 Få support 11.1 Startmenu, oversigt 42 11.2

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Vejledning 43PUH PUK PUT PUT PUH PUK PUT PUT PUH PUK PUT PUT4900

Vejledning 43PUH PUK PUT PUT PUH PUK PUT PUT PUH PUK PUT PUT4900 Register your product and get support at 4900 series www.philips.com/welcome Vejledning 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900 55PUT4900

Læs mere

Register your product and get support at 40PFT PFT PFT PFT4109. Vejledning

Register your product and get support at  40PFT PFT PFT PFT4109. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome 4109 40PFT4109 40PFT4109 47PFT4109 50PFT4109 Vejledning Indhold 11.1 Sæt TV på pause 31 1 Dit nye TV 3 12 Optagelse 32 1.1 Pause TV og optagelser

Læs mere

Indhold. 12 Optagelse Dit nye TV 3. 2 Opsætning 4 13 Indstillinger Specifikationer Tilslutninger 6.

Indhold. 12 Optagelse Dit nye TV 3. 2 Opsætning 4 13 Indstillinger Specifikationer Tilslutninger 6. Register your product and get support at www.philips.com/welcome LED TV 32PFH4309 32PFH4399 32PFT4309 32PFT4309 32PHH4309 32PHH4309 32PHH4319 32PHH4329 32PHT4309 32PHT4319 40PFH4309 40PFH4319 40PFH4329

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Vejledning 40PFK PFK PFK6300

Vejledning 40PFK PFK PFK6300 Register your product and get support at www.philips.com/welcome LED TV series Vejledning 40PFK6300 48PFK6300 55PFK6300 Indhold 1 Dit nye TV 3 12 Sæt TV på pause 1.1 Pause TV og optagelser 1.2 EasyLink

Læs mere

Vejledning 22PFK PHK4000

Vejledning 22PFK PHK4000 Register your product and get support at www.philips.com/welcome LED TV series Vejledning 22PFK4000 24PHK4000 Indhold 1 Dit nye TV 3 1.1 Pause TV og optagelser 3 1.2 EasyLink 3 2 Opsætning 4 2.1 Læs om

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Vejledning 32PFH PFT PFT PHH PHT PFH PFT PFH PFT4101

Vejledning 32PFH PFT PFT PHH PHT PFH PFT PFH PFT4101 Register your product and get support at 4201 series www.philips.com/welcome Vejledning 32PFH4101 32PFT4101 32PFT4101 32PHH4101 32PHT4101 40PFH4101 40PFT4101 48PFH4101 48PFT4101 Indhold 1 TV-rundtur 11.2

Læs mere

Vejledning 22PFT PHT4031

Vejledning 22PFT PHT4031 Register your product and get support at 4031 series www.philips.com/welcome Vejledning 22PFT4031 24PHT4031 Indhold 1 TV-rundvisning 1.1 Pause TV og optagelser 1.2 EasyLink 3 2 Opsætning 12.2 Afspil dine

Læs mere

Register your product and get support at series. Vejledning 24PFS5231

Register your product and get support at series.  Vejledning 24PFS5231 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 5231 series Vejledning 24PFS5231 Indhold 1 TV-rundvisning 3 1.1 Pause TV og optagelser 3 1.2 EasyLink 3 1.3 Bluetooth-tilslutning (til 5231

Læs mere

Register your product and get support at series. Vejledning 24PFS5231

Register your product and get support at series. Vejledning 24PFS5231 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 5231 series Vejledning 24PFS5231 Indhold 1 TV-rundvisning 11.2 Afspil dine videoer 29 11.3 Se dine fotos 29 11.4 Afspil din musik 30 3 1.1

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Vejledning 22PFH PFT PFT PFT PHH PHT PHT4000

Vejledning 22PFH PFT PFT PFT PHH PHT PHT4000 Register your product and get support at www.philips.com/welcome LED TV series Vejledning 22PFH4000 22PFT4000 22PFT4000 24PFT4000 24PHH4000 24PHT4000 24PHT4000 Indhold 1 Dit nye TV 3 1.1 Pause TV og optagelser

Læs mere

OneRemote DVB-Combo I. Setup vejledning

OneRemote DVB-Combo I. Setup vejledning OneRemote DVB-Combo I Modtager med intern STB controller til B&O TV DVB-C DVB-T/T2 DVB-S/S2 WEB-TV IP-TV Setup vejledning 30012739s1dk Om DVB-Combo I Denne Setup vejledning omhandler tilslutning og ibrugtagning

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Indhold. 1 Opsætning. 2 Tilslutning af enheder. 13 Software. 14 Fejlfinding og support. 15 Sikkerhed og pleje. 3 Tænd. 16 Vilkår for anvendelse

Indhold. 1 Opsætning. 2 Tilslutning af enheder. 13 Software. 14 Fejlfinding og support. 15 Sikkerhed og pleje. 3 Tænd. 16 Vilkår for anvendelse Indhold 1 Opsætning 1.1 Læs om sikkerhed 3 1.2 TV-stander og vægmontering 1.3 Tip om placering 3 1.4 Strømkabel 3 1.5 Antennekabel 3 2 Tilslutning af enheder 3 5 2.1 Om tilslutninger 5 2.2 Fælles interface

Læs mere

Vejledning 24PFK PFT PFT5211

Vejledning 24PFK PFT PFT5211 Register your product and get support at 5211 series www.philips.com/welcome Vejledning 24PFK5211 24PFT5211 24PFT5211 Indhold 1 TV-rundtur 11.1 Skift til en enhed 11.2 Fra standby 37 11.3 EasyLink 37 3

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af TV-portal...12

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Viasat Kortlæser specifikationer

Viasat Kortlæser specifikationer Viasat Kortlæser specifikationer Godkendte tv For at kunne benytte en kortlæser til Viasat kræver det at dit tv er Viasat godkendt. Man kan på viasat.dk se en liste over godkendte tv og modeller. Viasat

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

7011 series. Vejledning 49HFL7011T 55HFL7011T 65HFL7011T

7011 series. Vejledning 49HFL7011T 55HFL7011T 65HFL7011T 7011 series Vejledning 49HFL7011T 55HFL7011T 65HFL7011T Indhold 1 TV-rundtur 13 Videoer, fotos og musik 1.1 Ultra HD-TV 4 1.2 Ambilight 4 1.3 Bluetooth-forbindelse 2 Opsætning 2.1 Læs om sikkerhed 5 2.2

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon... 8 Betjeningsguide...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App)

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) 1. Indholder: a. En hjelm b. Et USB kabel c. En Bling Jet fjernbetjening d. En brugsanvisning 2. Sæt USB-kablet i hjelmen

Læs mere

Magic Remote BRUGERVEJLEDNING. Læs denne vejledning grundigt inden betjening af fjernbetjeningen, og behold den til senere evt. brug.

Magic Remote BRUGERVEJLEDNING. Læs denne vejledning grundigt inden betjening af fjernbetjeningen, og behold den til senere evt. brug. BRUGERVEJLEDNING Magic Remote Læs denne vejledning grundigt inden betjening af fjernbetjeningen, og behold den til senere evt. brug. AN-MR18BA Copyright 2018 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Se DR TV på dit fjernsyn

Se DR TV på dit fjernsyn Se DR TV på dit fjernsyn www.dr.dk Du kan se DR TV på dit tv på fem forskellige måder via kabel, trådløst, via app til Apple TV, smart tv eller Playstation 3/4 Du kan se DR TV på dit fjernsyn på fem forskellige

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS

GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS Få TV-oplevelser i 4K-kvalitet med Waoo s trådløse TV-boks! AIRTIES 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI WAOO BIO DIN HJEMMEBIOGRAF Lej film med fjernbetjeningen I Waoo Bio kan du

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon... 8 Betjeningsguide...

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere