Undersøgelse af medicinbrug i dansk svømning Udarbejdet af Anti Doping Danmark Oktober 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af medicinbrug i dansk svømning Udarbejdet af Anti Doping Danmark Oktober 2020"

Transkript

1 Undersøgelse af medicinbrug i dansk svømning Udarbejdet af Anti Doping Danmark Oktober 2020

2 Indhold Baggrund for undersøgelsen og formål... 3 Undersøgelsens omfang... 3 Indberetning om udlevering af medicin til svømmere... 4 Medicinlisten... 4 Rekvirering af medicin... 5 Opfølgning af Team Danmark og Dansk Svømmeunion... 6 Dialog med Anti Doping Danmark... 6 Kildernes opfattelse af Paulus Wildeboers medicinudlevering... 7 Konklusion... 7 Bilag Side 2 af 8

3 Baggrund for undersøgelsen og formål Anti Doping Danmark (ADD) er den nationale antidopingmyndighed i Danmark, der har til formål at arbejde for at fremme integriteten i idrætten, herunder muligheden for at dyrke fair konkurrence og ren træning. ADD skal i henhold til WADA-kodekset forfølge mulige overtrædelser af antidopingregler og efterforske, hvorvidt udøvere, deres støttepersonale eller andre personer har været involveret i overtrædelser af antidopingregler. Den 7. februar 2020 blev Kammeradvokatens undersøgelse om forholdene for elitesvømmere i Dansk Svømmeunion (svømmerapporten) offentliggjort. Undersøgelsen viste bl.a., at der var blevet udleveret medicin til svømmerne af den daværende træner i forbundet, Paulus Wildeboer. Medicinen havde han fra Spanien. På baggrund heraf har ADD foretaget en undersøgelse af praksissen omkring udlevering af medicin samt hvilken medicin, der blev udleveret. Formålet med undersøgelsen har været at afdække, hvorvidt Paulus Wildeboer udleverede præparater, som var omfattet af Dopinglisten til de svømmere, han trænede. Paulus Wildeboer var ansat som træner under Dansk Svømmeunion i perioden august 2008 til januar Undersøgelsen er derfor afgrænset til denne periode. Undersøgelsens omfang Undersøgelsen er baseret på interviews med 20 personer, som i perioden havde tilknytning til Team Danmark, Dansk Svømmeunion, ADD og Paulus Wildeboer. Derudover har ADD haft kontakt til to spanske myndigheder, politimyndigheden Guardia Civil og det spanske antidopingagentur Agencia Española para la protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD). Der er desuden gennemgået tilgængelig dokumentation om udlevering af medicin i Dansk Svømmeunion og Team Danmark samt korrespondance fra de involverede parter. Dokumentmaterialet består af s fra de involverede organisationer samt dokumenter, som ADD har modtaget fra de interviewede personer i forbindelse med undersøgelsen. ADD har i den forbindelse fået udleveret Paulus Wildeboers medicinliste som en del af mailkorrespondancen mellem Team Danmark og Dansk Svømmeunion. Den er blevet undersøgt for at afdække, om der blev udleveret medicin, der er omfattet af Dopinglisten. Forældelsesfristen i WADA-kodekset og dermed i de danske nationale antidopingregler indebærer, at ingen sagsbehandling vedrørende overtrædelse af antidopingreglerne må påbegyndes mod en idrætsudøver eller anden person, medmindre sagen indledes inden for 10 år fra datoen for den overtrædelse, som har fundet sted. Selvom nogle af handlingerne ligger mere end ti år tilbage i tiden, har ADD fundet det relevant at afdække, hvilken praksis der har været i Dansk Svømmeunion og Team Danmark vedrørende medicinudlevering, samt afdække, hvorvidt Dansk Svømmeunion og Team Danmark har handlet på baggrund af den viden, de fik, og tilpasset deres praksis og retningslinjer derefter. Side 3 af 8

4 Indberetning om udlevering af medicin til svømmere Lise Møller, læge og holdleder for Dansk Svømmeunion, blev under Paulus Wildeboers ansættelse som landstræner opmærksom på, at Paulus Wildeboer selv udleverede medicin til de svømmere, han trænede. Lise Møller konfronterede ham med det, og han oplyste, at det var almindelig håndkøbsmedicin, som han købte på internettet fra Spanien. Der er tvivl om det præcise tidspunkt for Lise Møllers indberetning og de følgende afholdte samtaler og møder mellem ansatte i Dansk Svømmeunion og Team Danmark, men ud fra de forskellige interviews og mailkorrespondancer antages det, at det må være forløbet i første halvår af Lise Møller videregav oplysningerne til Dansk Svømmeunion. Hun er imidlertid ikke sikker på, hvem hun talte med, men mener, at det var til enten daværende elitechef Lars Sørensen eller daværende direktør Pia Holmen. Lise Møller blev informeret om, at der ville blive fulgt op på sagen. Både Pia Holmen og Lars Sørensen husker forløbet omkring Paulus Wildeboers udlevering af medicin. De er i dag usikre på, hvem der modtog informationen fra Lise Møller, men det var Lars Sørensen, der fik til opgave at følge op på det. Det gjorde han i samarbejde med Team Danmarks daværende konsulent Charlotte Falkentoft. Lars Sørensen oplyser, at han sammen med Charlotte Falkentoft indkaldte Paulus Wildeboer til en samtale, hvor de fortalte ham, at det var en uacceptabel situation. Paulus Wildeboer fik besked på ikke længere at udlevere medicin og blev bedt om at udlevere en liste over den medicin, han udleverede til svømmerne. Paulus Wildeboer var ikke glad for situationen, idet han følte sig presset og misforstået. Lars Sørensen havde ikke indtryk af, at Paulus Wildeboer forsøgte at skjule noget, og Lars Sørensen modtog kort tid efter en liste med den udleverede medicin. Det er de interviewedes opfattelse, at Paulus Wildeboer efterfølgende ikke selv udleverede medicin igen til svømmerne, da de interviewede hverken hørte om det eller oplevede det. Medicinlisten Den af Paulus Wildeboer fremsendte medicinliste blev umiddelbart efter modtagelsen gennemgået af Team Danmarks læge Morten Storgaard. Han udarbejdede en opdateret medicinliste, hvor de spanske præparater blev erstattet med danske præparater med samme medicinske effekt. Han var dog i tvivl om ét af præparaterne, Bucometasana, idet han ikke præcis kunne se, hvilke indholdsstoffer det indeholdt, hvorfor han ud fra et forsigtighedsprincip markerede præparatet med rødt og skrev: OBS Maybe positive doping test. Side 4 af 8

5 Efter gennemgangen blev den opdaterede medicinliste sendt til Team Danmark og Dansk Svømmeunion. ADD bemærker, at brugen af Bucometasana ikke ville have resulteret i en positiv dopingprøve, da de aktive indholdsstoffer i præparatet ikke var og er omfattet af Dopinglisten. Præparaterne på den af Paulus Wildeboer udleverede medicinliste er blevet undersøgt af ADD, og den spanske antidopingmyndighed, AEPSAD, er i denne proces blevet konsulteret. I tabel 1 ses præparaterne fra medicinlisten, som Paulus Wildeboer havde angivet. De aktive indholdsstoffer samt det medicinske anvendelsesområde er tilføjet i forbindelse med udarbejdelsen af denne rapport. Tabel 1 Præparatnavn Indholdsstoffer Anvendelsesområde Aspirine Acetylsalicylsyre Smertestillende Efferalgan Paracetamol Smertestillende Couldina Acetylsalicylsyre/chlorphenaminmaleat/ phenylephrinhydrochlorid Lindring af symptomer på forkølelse og influenza Inyesprin Lysinacetylsalicylat Smertestillende og blodfortyndende Espidifen Ibuprofen Febernedsættende og smertestillende Bucometasana Chlorhexidinhydrochlorid/benzocain/tyrothricin Antiseptisk og lokalbedøvende (mund og hals) Augmentine amoxiciline Augmentin, amoxicillin Antibiotikum Frenacil Acetylcystein Mod bronkitis Fortasec Loperamidhydrochlorid Mod diarré Dramamine Dimenhydrinat Antihistamin mod bevægelsessygdom og kvalme Dormidina Doxylamin Antihistamin (beroligende/mod søvnløshed) Ingen af præparaterne indeholdt stoffer, som er eller har været på Dopinglisten. AEPSAD angiver, at Inyesprin er det eneste præparat, som på daværende tidspunkt var receptpligtigt. Desuden angiver AEPSAD, at præparatet, Dramamine, dengang og i dag, ikke blev/bliver forhandlet i Spanien. Hvornår eller hvordan dette er anskaffet, har ikke været muligt at afdække. Rekvirering af medicin Flere af de interviewede havde indtryk af, at Paulus Wildeboer modtog medicinen fra Spanien, hvilket Paulus Wildeboer i øvrigt også havde oplyst til Lise Møller. Morten Storgaard fortæller, at Paulus Wildeboer på et møde oplyste, at han fulgte de samme regler for udlevering af medicin i Danmark, som han havde fulgt, da han var træner i svømmeklubben CN Sabadell i Spanien. Side 5 af 8

6 Af svømmerapporten fremgår det, at Paulus Wildeboer samarbejdede med en spansk læge med tilknytning til antidoping. Olaf Wildeboer, svømmer og søn af Paulus Wildeboer, oplyser, at Paulus Wildeboers i Spanien samarbejdede med Dr. Jose Antonio Gutierrez Rincon, som var tilknyttet CN Sabadell og er koordinator i antidoping-kommissionen i Catalonien. Derudover er Jose Antonio Gutierrez Rincon medlem af antidopingkommissionen for High Counsil for Sports (Comisión Antidopaje del Consejo Superior de Deportes). Jose Antonio Gutierrez Rincon oplyser, at han og Paulus Wildeboer under Paulus Wildeboers ansættelse i Spanien samarbejdede i forbindelse med at identificere og udlevere medicin til svømmerne i CN Sabadell. Jose Antonio Gutierrez Rincon har desuden oplyst til ADD, at han ikke hjalp eller rådgav Paulus Wildeboers under hans ansættelse i Danmark. Opfølgning af Team Danmark og Dansk Svømmeunion Efter at Paulus Wildeboers udlevering af medicin blev opdaget, udarbejdede Team Danmark og Dansk Svømmeunion umiddelbart efter en vejledning vedrørende udlevering af medicin. Dansk Svømmeunion udfærdigede ligeledes en udleveringsblanket, hvorpå både den person, der udleverede medicinen, og den svømmer, som modtog det, skulle signere. På blanketten skulle det klart fremgå, hvilken medicin der blev udleveret. ADD har fået oplyst, at medicin herefter ikke blev udleveret af trænere, men af en fysioterapeut, fysiolog eller læge. Al udlevering af receptpligtig medicin skulle godkendes af Team Danmarks læge inden udlevering. Dialog med Anti Doping Danmark Ingen af de interviewede erindrer, om der blev fulgt op på Morten Storgaards markering af præparatet Bucometasana, men Morten Storgaard forklarer, at han sandsynligvis henvendte sig til ADD ved Trine Møgelvang for at undersøge om præparatet var tilladt eller ej, hvilket var gængs praksis i forbindelse med spørgsmål vedrørende medicin og kosttilskud. Trine Møgelvang bekræfter, at Morten Storgaard ofte henvendte sig med spørgsmål om medicin, men hun kan ikke erindre at have haft en samtale med Morten Storgaard specifikt om Bucometasana. Alle interviewede fra Team Danmark og Dansk Svømmeunion mener ikke, eller er i tvivl om, hvorvidt sagen dengang blev forelagt ADD. De er dog alle sikre på, at de ikke selv henvendte sig. Tidligere ansat ved ADD, Christina Friis Johansen, kan imidlertid huske sagen. Christina Friis Johansen mener, at det var tidligere sekretariatschef i ADD, nu afdøde Finn Mikkelsen, som blev bekendt med sagen. Hun husker ikke hvordan. Side 6 af 8

7 Christina Friis Johansen fortæller, at ADD på et møde bad Dansk Svømmeunion om at få stoppet Paulus Wildeboers udlevering af medicin. Hun husker ikke, hvornår mødet fandt sted, eller hvem der deltog i mødet, men husker, at det blev besluttet, at al udlevering af medicin fremover skulle foretages af sundhedspersonale. Ved søgning i referater fra møder mellem ADD og Dansk Svømmeunion i årene og tidligere medarbejderes s er der ikke fundet materiale, der omtaler eller henviser til forholdene om medicinudlevering. Pia Holmen var i perioden medlem af ADD s bestyrelse. Hun forklarer, at sagen ikke blev behandlet på noget bestyrelsesmøde. Kildernes opfattelse af Paulus Wildeboers medicinudlevering Den generelle opfattelse blandt de interviewede i sagen er, at Paulus Wildeboer var en træner med stort behov for kontrol, og at han gjorde meget for at optimere sine svømmeres præstationer. Der var meget stor forskel på, om de interviewede havde et godt eller dårligt forhold til ham, og det giver indtryk af, at han delte vandene. De er dog alle, både dem der havde et godt forhold til Paulus Wildeboer, og dem som ikke havde, enige om, at han altid tog afstand fra doping og generelt ikke brød sig om snyd. Ingen af de interviewede kan forstille sig, at han kunne finde på at dope sine udøvere. Konklusion ADD har på baggrund af undersøgelsen fået bekræftet, at Paulus Wildeboer udleverede medicin til svømmere uden Dansk Svømmeunion og Team Danmarks viden. Da det blev Dansk Svømmeunion og Team Danmark bekendt, at Paulus Wildeboers udleverede medicin til svømmere, indførte de retningslinjer for udlevering af medicin. Der er ingen indikationer på, at Paulus Wildeboer udleverede doping til sine svømmere og dermed overtrådte antidopingreglerne. Undersøgelsen har ikke tilvejebragt oplysninger om svømmere, der bevidst eller ubevidst har brugt doping og dermed overtrådte antidopingreglerne. Side 7 af 8

8 Bilag 1 Anti Doping Danmark har i forbindelse med undersøgelsen interviewet følgende personer og myndigheder: AEPSAD, Anti Doping Spanien Anders Lund, tidligere kontrolkoordinator i Anti Doping Danmark Aschwin Wildeboer, tidligere NTC-svømmer og søn af Paulus Wildeboer Charlotte Falkentoft, tidligere konsulent i Team Danmark Christina Friis Johansen, tidligere seniorkonsulent i Anti Doping Danmark Christina Nielsen, tidligere diætist i Team Danmark Gitte Knudsgaard, kontrolkoordinator i Anti Doping Danmark Guardia Civil, politienhed i Spanien Jakob Berget, it-manager i Anti Doping Danmark Jose Antonio Gutierrez Rincon, tidligere læge tilknyttet CN Sabadell Lars Johansen, fysiolog i Team Danmark Lars Sørensen, tidligere elitechef i Dansk Svømmeunion Lise Møller, læge og holdleder i Dansk Svømmeunion Lone Hansen, tidligere teamleder i Team Danmark og tidligere direktør i Anti Doping Danmark Malene Johannisson, seniorkonsulent i Anti Doping Danmark Morten Storgaard, tidligere læge i Team Danmark Olaf Wildeboer, tidligere NTC-svømmer og søn af Paulus Wildeboer Pia Holmen, tidligere direktør i Dansk Svømmeunion Rikke Møller Pedersen, tidligere landsholdssvømmer Signe Refsgaard Bech, tidligere sportsfysiolog i Team Danmark Trine Møgelvang, kontrolkoordinator i Anti Doping Danmark Winnie Faber, svømmetræner og tidligere hustru til Paulus Wildeboer Side 8 af 8

Dansk Svømmeunion Idrættens Hus 20. september 2019,

Dansk Svømmeunion Idrættens Hus 20. september 2019, Dansk Svømmeunion Idrættens Hus 20. september 2019, 11.15-12.15 Guide for svømmere Regler Medicin Dispensation fra Dopinglisten (TUE) Kosttilskud Whereabouts Dopingkontrol Du skal overholde reglerne i

Læs mere

Danish. wada-ama.org 1/5

Danish. wada-ama.org 1/5 1 2 3 4 5 6 7 8 Spørgsmål: Jeg er til enhver tid altid ansvarlig for, hvad jeg indtager eller på anden måde tilfører min krop. Forklaring: Alle idrætsudøvere skal proaktivt indhente information om medicin

Læs mere

Trænermøde - klubtrænere

Trænermøde - klubtrænere Dansk Svømmeunion Trænermøde - klubtrænere Torsdag den 4. maj 2017 Dansk Svømmeunion Målet er, at give jer grundlæggende forståelse af antidopingområdet samt en række redskaber til at håndtere jeres rolle

Læs mere

Spørgsmål: Dopingkontrollanter skal oplyse udøvere om, at de vil blive udtaget til dopingkontrol to timer forud for

Spørgsmål: Dopingkontrollanter skal oplyse udøvere om, at de vil blive udtaget til dopingkontrol to timer forud for Danish 1 Spørgsmål: Jeg er til enhver tid altid ansvarlig for, hvad jeg indtager eller på anden måde tilfører min krop. Alle idrætsudøvere skal proaktivt indhente information om medicin og kosttilskud,

Læs mere

Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten

Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten 10/2016 Indledning I forbindelse med implementering af 2015-versionen af det internationale kodeks for antidoping, har Anti Doping Danmark (ADD) og Danmarks Idrætsforbund

Læs mere

SAMMEN OM FAIR IDRÆT. Klare holdninger konkrete handlinger. Vejledning til beskrivelse af politik og handlingsplaner i specialforbundene

SAMMEN OM FAIR IDRÆT. Klare holdninger konkrete handlinger. Vejledning til beskrivelse af politik og handlingsplaner i specialforbundene SAMMEN OM FAIR IDRÆT Klare holdninger konkrete handlinger Vejledning til beskrivelse af politik og handlingsplaner i specialforbundene 1 Anti Doping Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE afsagt den 12. december 2014 i sag

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 5 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 7. november 2013 I sag

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

Kommissorium for Advarselsudvalg

Kommissorium for Advarselsudvalg Kommissorium for Advarselsudvalg Panel til gennemgang af whereabouts-overtrædelser Baggrund: Alle udøvere i Anti Doping Danmarks prioriterede testgruppe A er forpligtet til at overholde samtlige krav specificeret

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 7 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 14. juli 2014 I sag nr.

Læs mere

Danmarks Idrætsforbunds dopingudvalg. mod KENDELSE:

Danmarks Idrætsforbunds dopingudvalg. mod KENDELSE: DIF s dopingnævn Den 10. marts 2014 Den 5. marts 2014 blev i sag nr. 5/2013 afsagt følgende Danmarks Idrætsforbunds dopingudvalg mod A KENDELSE: Dopingudvalget har indklaget A (indklagede) for overtrædelse

Læs mere

OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT

OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT Dette er en folder med oplysning og rådgivning om antidopingreglerne til dig, der er medlem af en firmaidrætsforening under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Advarsel for Facebook-opslag var i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed. Kritik skulle ikke fremsættes internt først. 13.

Advarsel for Facebook-opslag var i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed. Kritik skulle ikke fremsættes internt først. 13. 2018-12 Advarsel for Facebook-opslag var i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed. Kritik skulle ikke fremsættes internt først 13. april 2018 En medarbejder ved den kommunale hjemmepleje kritiserede

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Toftehaven Adresse: Nygårdsvej 35, 2750 Ballerup Kommune: Ballerup Leder: Plejehjemsleder Torben Østergård Nielsen Telefon: 44 77 31 35 E-post: fra@balk.dk Dato

Læs mere

KENDELSE 3/2017. Anti Doping Danmark mod A. DIF s dopingnævn har truffet følgende afgørelse i sag nr. 3/2017, Anti Doping Danmark mod A (indklagede):

KENDELSE 3/2017. Anti Doping Danmark mod A. DIF s dopingnævn har truffet følgende afgørelse i sag nr. 3/2017, Anti Doping Danmark mod A (indklagede): DIF s dopingnævn 27. juni 2018 KENDELSE 3/2017 Anti Doping Danmark mod A DIF s dopingnævn har truffet følgende afgørelse i sag nr. 3/2017, Anti Doping Danmark mod A (indklagede): Anti Doping Danmark (ADD)

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Midgården

Tilsynsrapport 2011 Midgården Tilsynsrapport 2011 Midgården Opfølgende tilsyn Den 19. december 2011 j.nr. 4-1214-22/1 ALW/mat Embedslægerne Hovedstaden Borups alle 174, 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion

Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion Baggrund Svømning på eliteniveau fordrer stor træningsmængde hvilket stiller krav til mad og drikke med hensyn til mængde, variation, sammensætning og timing. Der

Læs mere

Sagen er i Dopingnævnet behandlet af Torben Jessen (formand), Nanna Blach og Inge-Lis Kanstrup.

Sagen er i Dopingnævnet behandlet af Torben Jessen (formand), Nanna Blach og Inge-Lis Kanstrup. Danmarks Idrætsforbunds dopingnævn 26. september 2013 Den 25. september 2013 blev i sag nr. 1/2013 afsagt sålydende Danmarks Idrætsforbunds dopingudvalg mod A KENDELSE: Danmarks Idrætsforbunds dopingudvalg

Læs mere

Struktur for talentudvikling og elitearbejde 2012-2016

Struktur for talentudvikling og elitearbejde 2012-2016 Struktur for talentudvikling og elitearbejde 2012-2016 Eliteudvalget har besluttet den kommende struktur for talentudvikling og elitearbejde gældende fra 2012. Nedenstående tabel viser en oversigt over

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2013

Opfølgende tilsynsrapport 2013 J. nr.: 5-2211-1919/1 SST-id: PHJSYN-00004270 P-nr.: 1013556845 Opfølgende tilsynsrapport 2013 Ældre Aalbæk Adresse: Stationsvej, 9 9982 Ålbæk Kommune: Frederikshavn Leder: Områdeleder Helle Kooij Gruppeleder:

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) og Anti Doping Danmark (ADD)

Samarbejdsaftale mellem Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) og Anti Doping Danmark (ADD) Samarbejdsaftale mellem Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) og Anti Doping Danmark (ADD) 1. Baggrund og formål I henhold til Lov om fremme af integritet i idrætten (LBK nr. 1168 af 07.10.2015), 9,

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE Side 1 af 8 DOPINGAPPELINSTANSEN DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE afsagt den 19. februar 2015 i

Læs mere

Tilsynsrapport vedrørende kommunalt tilsyn med Lille Birkholm Center 2016

Tilsynsrapport vedrørende kommunalt tilsyn med Lille Birkholm Center 2016 Tilsynsrapport vedrørende kommunalt tilsyn med Lille Birkholm Center 2016 Center for Omsorg og Sundhed Februar 2017 1 Generelt om tilsynet Tilsynet består af to besøg. Et besøg, hvor der foretages et generelt

Læs mere

Etisk Kodeks i idrætten

Etisk Kodeks i idrætten Etisk Kodeks i idrætten Hvordan sikres en god relation mellem træner og svømmer, der ikke mistænkeliggør trænerens adfærd? Danielle Keller Dansk Svømmeunion September 2009 Projekt i samarbejde med DIF

Læs mere

Tilsynsrapport Plejehjemmet Søndersø Opfølgende tilsyn. J. nr.: /5 P nr.: Adresse: Studekrogen 1, 3500 Værløse

Tilsynsrapport Plejehjemmet Søndersø Opfølgende tilsyn. J. nr.: /5 P nr.: Adresse: Studekrogen 1, 3500 Værløse J. nr.: 4-17-60/5 P nr.: 1013133855 Tilsynsrapport 2010 Plejehjemmet Søndersø Opfølgende tilsyn Adresse: Studekrogen 1, 3500 Værløse Kommune: Furesø Leder: Helle Fobian Thomsen Dato for tilsynet: 2. december

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE:

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE: DIF s dopingnævn Den 221. marts 2011 JL Den 21. marts 2011 blev i sag nr. 2/2011 Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg mod A afsagt sålydende KENDELSE: Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg har indbragt

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Præstehaven Adresse: Vestervej 3, 8362 Hørning Kommune: Skanderborg Leder: Distriktschef Dorit Molin Boesen, teamledere Helle Printzlau Pedersen, Vivi Marvin,

Læs mere

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark 1. Baggrund og formål I henhold til Lov nr. 1438 af 22. december 2004 (L 2004.1438), om fremme af dopingfri idræt, 9

Læs mere

Efter Lance Armstrong før WADA-konferencen

Efter Lance Armstrong før WADA-konferencen Efter Lance Armstrong før WADA-konferencen Lone Hansen, Dir. Anti Doping Danmark 1 Både Lance Armstrongs og den danske cykelstjerne Michael Rasmussens dopingsager og dopingbekendelser satte fokus på et

Læs mere

Referent: Charlotte Eichel Larsen, Maybritt Rønn, Mette Andersen, Anette Thestrup, Morten Nedergaard Andersen, Britt Hansen og Nanna Lyholm.

Referent: Charlotte Eichel Larsen, Maybritt Rønn, Mette Andersen, Anette Thestrup, Morten Nedergaard Andersen, Britt Hansen og Nanna Lyholm. Bestyrelsesmøde Dansk PRE Avlsforening Dato: 11. oktober 2015 Tid: Kl. 12.00 Sted: Anette Thestrup Møde indkaldt af: Nanna Lyholm Mødetype: Bestyrelsesmøde Ansvarlig for udstyr: Ordstyrer: Referent: Nanna

Læs mere

Vejledning til læger og andet sundhedspersonale om antidoping og behandling af idrætsudøvere

Vejledning til læger og andet sundhedspersonale om antidoping og behandling af idrætsudøvere Vejledning til læger og andet sundhedspersonale om antidoping og behandling af idrætsudøvere Udgivet af Anti Doping Danmark 4. udgave, 1. oplag, 2019 Indhold Baggrund 5 Ansvar i idrætten 6 Dopinglisten

Læs mere

KENDELSE 1/2017. Anti Doping Danmark mod Martin Toft Madsen

KENDELSE 1/2017. Anti Doping Danmark mod Martin Toft Madsen DIF s dopingnævn 28. juni 2017 KENDELSE 1/2017 Anti Doping Danmark mod Martin Toft Madsen Danmarks Idrætsforbunds dopingnævn har truffet følgende afgørelse i sag nr. 1/2017, Anti Doping Danmark mod Marting

Læs mere

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med.

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. Revisionsvirksomhed 20. april 2015 Sag 2015-1923 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Vejledning til overførelse og opmåling af medicin

Vejledning til overførelse og opmåling af medicin Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning. Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstaden som håndterer medicin. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i

Læs mere

&*+!(,-., /012(+) # (58( :! (58(15915%;8 67 <675

&*+!(,-., /012(+) # (58( :! (58(15915%;8 67 <675 !"#$ %& '() &*+!(,-., /012(+) 34$$$67 # (8(1919 :! (8(191%;8 67 = 4 INDLEDNING... 1 FORMÅL, OMFANG OG ORGANISERING AF DET INTERNATIONALE PROGRAM OG KODEKS FOR ANTIDOPING...

Læs mere

Bilag Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2012

Bilag Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 2.

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2012

Opfølgende tilsynsrapport 2012 J. nr.: 5-2211-233/1 SST-id: PHJSYN-00003417 P-nr.: 1003352707 Opfølgende tilsynsrapport 2012 Områdecenter Søhusparken Adresse: Søhusvej 8, 8400 Ebeltoft Kommune: Syddjurs Leder: Centerchef Lis Kjems,

Læs mere

20. april 2010 samt opfølgende uanmeldt tilsyn 18. november

20. april 2010 samt opfølgende uanmeldt tilsyn 18. november GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Psykiatri- og Handicapafdelingen Bilag 3: Opfølgende tilsyn for Kellersvej 10, Skaboeshus samt Unohuset. NOTAT Dato: 28. januar 2011 Af: Peter Westborg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Timring Læringscenter. Birkmosevej 26 Michael Hall Larsen. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Timring Læringscenter. Birkmosevej 26 Michael Hall Larsen. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato:.5.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Timring Læringscenter Birkmosevej 26 Michael Hall

Læs mere

ETISK KODEKS. Har I klare holdninger til hvordan der skabes de bedste og mest trygge rammer for instruktører, frivillige og medlemmer?

ETISK KODEKS. Har I klare holdninger til hvordan der skabes de bedste og mest trygge rammer for instruktører, frivillige og medlemmer? ETISK KODEKS Har I klare holdninger til hvordan der skabes de bedste og mest trygge rammer for instruktører, frivillige og medlemmer? 1 2 3 ETISK KODEKS Formålet med et etisk kodeks er at sætte etik og

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig Ældrecentret Vintersbølle Strand Adresse: Vintersbølle Strand 1, 4760 Vordingborg Kommune: Vordingborg Leder: Distriktsleder Jette Schultz Telefon: 55363939 E-post:

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere

Adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere 1. Jeg har modtaget Udlændinge- og Integrationsministeriets

Læs mere

Tilsynsrapport Opfølgende tilsyn E - huset. Adresse: Thorsgade , 2200 København N. Kommune: København.

Tilsynsrapport Opfølgende tilsyn E - huset. Adresse: Thorsgade , 2200 København N. Kommune: København. Tilsynsrapport 2011 Opfølgende tilsyn E - huset 12. januar 2012 J.nr. 5-2911-36/1/DOT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 Dir. tlf. E-post

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Dagtilbud for børn

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Dagtilbud for børn Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2016 Dagtilbud for børn Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr. 00.00.00-P19-159-11 Indledning

Læs mere

INDHOLD. Bag om tallene 2. Anmeldelser 3 Afgørelser 4 Erstatninger 5 Sagsbehandlingstiden 6

INDHOLD. Bag om tallene 2. Anmeldelser 3 Afgørelser 4 Erstatninger 5 Sagsbehandlingstiden 6 LÆGEMIDDELSKADER INDHOLD Bag om tallene 2 Anmeldelser 3 Afgørelser 4 Erstatninger 5 Sagsbehandlingstiden 6 BAG OM TALLENE I første halvår af har vi oprettet 273 lægemiddelskadesager. Vi har i samme periode

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby Kommune og i Frederiksborg Amt i 2006

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby Kommune og i Frederiksborg Amt i 2006 Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby og i Frederiksborg i 2006 Embedslægeinstitutionerne har siden 2002 udført sundhedsfaglige plejehjemstilsyn. I 2006 var det 5. gang Embedslægeinstitutionerne

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [advokat A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [advokat A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. september 2016 Sagsnr. 2016-859/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [advokat A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema:

Læs mere

KENDELSE 4/2016. Anti Doping Danmark mod A. DIF s dopingnævn har truffet følgende afgørelse i sag nr. 4/2016, Anti Doping Danmark mod A

KENDELSE 4/2016. Anti Doping Danmark mod A. DIF s dopingnævn har truffet følgende afgørelse i sag nr. 4/2016, Anti Doping Danmark mod A DIF s dopingnævn 29. september 2016 KENDELSE 4/2016 Anti Doping Danmark mod A DIF s dopingnævn har truffet følgende afgørelse i sag nr. 4/2016, Anti Doping Danmark mod A Anti Doping Danmark (ADD) indbragte

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

Morten Marstrand. Træningsmiljø Triton Ballerup

Morten Marstrand. Træningsmiljø Triton Ballerup Morten Marstrand Træningsmiljø Triton Ballerup Morten Marstrand Elitechef Triton Ballerup siden August 2013. Tidligere cheftræner Hillerød Svømmeklub i 6 år. Uddannet pædagog 2003 Arbejdet i flere år med

Læs mere

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv.

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. En borger klagede til ombudsmanden over Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i en konkret sag om værdiansættelse af et motorkøretøj. 9.

Læs mere

Lønforhandling i Dansk Psykolog Forening. Evaluering 2017

Lønforhandling i Dansk Psykolog Forening. Evaluering 2017 Lønforhandling i Dansk Psykolog Forening Evaluering 2017 Dansk Psykolog Forening Oktober2017 Indhold Kort Fortalt... 2 Resumé... 3 Tilgang til evaluering af lønforhandling... 5 Metodisk bemærkning til

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De følgende sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver dygtige, sunde, hjælpsomme

Læs mere

Parasport Danmarks elitekoncept

Parasport Danmarks elitekoncept Parasport Danmarks elitekoncept 2017-2020 Udarbejdet af Parasport Danmarks Eliteidrætsudvalg Parasportens elitekoncept 2017-2020 Nærværende elitekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget Ekstraordinært møde Dato: Onsdag den Mødetid: 19:00-19:30 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Kurt Scheelsbeck (C),

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 1. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 1. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 1. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 1.

Læs mere

Sundhedsfagligt tilsyn

Sundhedsfagligt tilsyn Sundhedsfagligt tilsyn Botilbuddet Dannebrogsgade d. 3. maj 0 Botilbuddet Dannebrogsgade Botilbuddet Saxogade Oplysning om botilbuddet og tilsynsbesøget I botilbuddene bor der 46 beboere fordelt på fysisk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneby Øst- Barnets hus. Frølundvej 49, Hammerum Morten Kristensen og Per Pedersen. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børneby Øst- Barnets hus. Frølundvej 49, Hammerum Morten Kristensen og Per Pedersen. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 21-04-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneby Øst- Barnets hus Frølundvej 49, Hammerum

Læs mere

Atea A/S - Anmodning om yderligere dokumentation

Atea A/S - Anmodning om yderligere dokumentation 9500138 JBH/TOTI Atea A/S - Anmodning om yderligere dokumentation Atea har den 2. juli 2018 fremsendt en samlet redegørelse samt 23 bilag til Moderniseringsstyrelsen og SKI til brug for vurderingen af,

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 2. marts 2017 kl

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 2. marts 2017 kl Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse 2014 2018 m. fl. 07-03-2017 MDR-2017-00012 Maren Munk-Madsen Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 2. marts 2017 kl. 10.30 Deltagere:

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. VIA-DSR møde. Punkt 1. Valg af dirigent og referent

REFERAT/ DAGSORDEN. VIA-DSR møde. Punkt 1. Valg af dirigent og referent VIA-DSR møde Sted: Studenthouse Ammunitionsvej 1 Viborg, Denmark Mødedato: 12. november 2016 Kl. 9-11 Deltagere, Næstformand Christopher Ammentorp, Sarah Kamstrup, Anders Andersen, Thai Fuglsang, Cristian

Læs mere

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Indhold INDHOLD... 1 BAGGRUND... 2 SALGET AF SMERTESTILLENDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER DE SENESTE 15 ÅR... 3 Paracetamol sælger mest... 3 En del af håndkøbsmedicinen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Skalmejegården. Skalmejevej 33 Rikke Brændgaard. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Skalmejegården. Skalmejevej 33 Rikke Brændgaard. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 08-04-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Skalmejegården Skalmejevej 33 Rikke Brændgaard

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om Rigsrevisionens adgang til Indenrigsog Sundhedsministeriets udredningsarbejde i 2008-2009 om afregning med de private sygehuse Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Beredskabsplan. 2. Beredskabsplan / Søndre Skole...

Beredskabsplan. 2. Beredskabsplan / Søndre Skole... Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 2 2. Beredskabsplan / Søndre Skole... 3 3. Beredskabsplan / Gymnastik- og Idrætshøjskolen... 6 4. Beredskabsplan / Viborg Svømmehal... 8 5. Beredskabsplan / Søndre Skole

Læs mere

Sådan rykker vi svømmere op. - konkurrenceafdelingen -

Sådan rykker vi svømmere op. - konkurrenceafdelingen - Sådan rykker vi svømmere op - konkurrenceafdelingen - Oprykninger i Hovedstadens Svømmeklubs konkurrenceafdeling I Hovedstadens Svømmeklub arbejder vi struktureret med en langsigtet udvikling af vores

Læs mere

UDØVERGUIDE VEJLEDNING TIL UDØVERE OM ANTIDOPINGREGLERNE

UDØVERGUIDE VEJLEDNING TIL UDØVERE OM ANTIDOPINGREGLERNE UDØVERGUIDE VEJLEDNING TIL UDØVERE OM ANTIDOPINGREGLERNE UDGIVET AF: Anti Doping Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf.: 43 26 25 50 www.antidoping.dk 1. udgave, 2017 Denne vejledning

Læs mere

maj Ansættelses- og arbejdsret 1.9

maj Ansættelses- og arbejdsret 1.9 2018-20 Betjents udtalelser til avis fremstod som fremsat på politiets vegne. Indkaldelse til tjenstlig samtale var ikke i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed En lokal politibetjent udtalte sig

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Tilstede: Lone Nørager Kristensen, Maria Højme Schiøler, Ea Vie, Sheela Pohani, Linda King Miransky, Emil Rønnebech, Bent Johansen

Tilstede: Lone Nørager Kristensen, Maria Højme Schiøler, Ea Vie, Sheela Pohani, Linda King Miransky, Emil Rønnebech, Bent Johansen Bestyrelsesmøde: DEF 23.05-17 kl.18.30 i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 2500, Valby Tilstede: Lone Nørager Kristensen, Maria Højme Schiøler, Ea Vie, Sheela Pohani, Linda King Miransky, Emil Rønnebech,

Læs mere

Medicin i Centerklasserækken på SUNDskolen

Medicin i Centerklasserækken på SUNDskolen Medicin i Centerklasserækken på SUNDskolen Retningslinjer, praksis og skemaer. I Centerklasserækken på SUNDskolen følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger for medicingivning til børn i dagtilbud, skoler

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Dialogkort om skolens forældresamarbejde

Dialogkort om skolens forældresamarbejde Program for løft af de fagligt svageste elever Intensivt læringsforløb Lærervejledning Dialogkort om skolens forældresamarbejde Dato December 2017 Udviklet for Undervisningsministeriet Udviklet af Professionshøjskolen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Adfærdskodeks om matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd i bowlingsporten

Adfærdskodeks om matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd i bowlingsporten Adfærdskodeks om matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd i bowlingsporten 11/2016 Indledning Idrættens ånd og integritet er dybt afhængig af, at forløbet og resultatet af enhver idrætskonkurrence eller

Læs mere

DEN HESTEPRAKTISERENDE DYRLÆGES ROLLE I DOPINGPROBLEMATIKKEN

DEN HESTEPRAKTISERENDE DYRLÆGES ROLLE I DOPINGPROBLEMATIKKEN DEN HESTEPRAKTISERENDE DYRLÆGES ROLLE I DOPINGPROBLEMATIKKEN Den hestepraktiserende dyrlæges fornemste opgave er at varetage hestens tarv. Intet over, intet ved siden af. Doping har noget at gøre med manglende

Læs mere

Læge, Cand. Med Eva-Marie Gram-Kampmann Odense Universitetshospital Endokrinologisk afdeling M Sdr Boulevard 29, indg.

Læge, Cand. Med Eva-Marie Gram-Kampmann Odense Universitetshospital Endokrinologisk afdeling M Sdr Boulevard 29, indg. Læge, Cand. Med Eva-Marie Gram-Kampmann Sdr Boulevard 29, indg. 93 11. maj 2016 SRJ/csf Forskningsprojekt: A Reduced-carbohydrate Diet high in Monounsaturated fats in Type 2 Diabetes: a Six-month study

Læs mere

Lokalcenteret Skelager

Lokalcenteret Skelager Opfølgende tilsynsrapport 2012 Lokalcenteret Skelager 18. september 2012 j.nr. 5-2211-718/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse:

Læs mere

ERNÆRINGSPOLITIK. Danmarks Cykle Unions

ERNÆRINGSPOLITIK. Danmarks Cykle Unions Danmarks Cykle Unions ERNÆRINGSPOLITIK Vedtaget af Danmarks Cykle Unions bestyrelse d. 5. juni, 2019 Kontaktpersoner Danmarks Cykle Unions elitechef: Morten Bennekou, +45 40 15 30 23 Team Danmarks ernæringsfysiolog:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer,

Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, Konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om bekæmpelse af doping inden for rekreativ sport Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne

Læs mere

Manual - medicinhåndtering

Manual - medicinhåndtering Vedledning i anvendelse og ibrugtagning af medicinhåndtering rev. 10.2012 Indhold side Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af løsning 2 Nødvendig oprettelse i kartoteker 2 Procedurer 2 Kørsler 3 Medicinkartotek

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0136 Klager: Odsgard Consult Rønvej 10 2600 Glostrup Indklagede: John Bjarne Hansen Peder Lykkes Vej 93, 3. tv. 2300 København S Parternes påstand: Klagerens påstand

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgårdens lokale instruks for Medicinhåndtering

Rehabiliteringscenter Strandgårdens lokale instruks for Medicinhåndtering Rehabiliteringscenter Strandgårdens lokale instruks for Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Rehabiliteringscenter Strandgården Region

Læs mere

Samtaler i udvikling. Både ledere og medarbejdere sætter pris på at selve samtalen finder sted, men ikke altid den måde, den finder sted på.

Samtaler i udvikling. Både ledere og medarbejdere sætter pris på at selve samtalen finder sted, men ikke altid den måde, den finder sted på. Samtaler i udvikling Dette er et uddrag fra bogen Samtaler i udvikling. Kapitlet giver en praktisk anvisning til samtaler med medarbejdere og teams, hvor der anvendes løsningsfokuserede spørgsmål og inspiration

Læs mere

Vejledning om obligatorisk tilpasning og supplerende information

Vejledning om obligatorisk tilpasning og supplerende information Vejledning om obligatorisk tilpasning og supplerende information 11. april 2018 11.04.2018 Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf.: 41 91 91 91 Fax: 41 91 91 92 Fri tekst fp@forsikringogpension.dk

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Sundheds- og Ældreudvalget den 30. maj 2017] Samråd om manglende overholdelse af reglerne om maksimale ventetider

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Sundheds- og Ældreudvalget den 30. maj 2017] Samråd om manglende overholdelse af reglerne om maksimale ventetider Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 938 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SPOLD Sagsbeh.: AJU Koordineret med: SST/STPS Sagsnr.: 1700655 Dok. nr.: 285771

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 3.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 248 2013 AA mod Ejendomsmægler BB og CC afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 28. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler BB og trainee CC for Disciplinærnævnet

Læs mere

SVØMMEKLUBBEN SYD BESTYRELSESMØDE 23. april Tine

SVØMMEKLUBBEN SYD BESTYRELSESMØDE 23. april Tine SVØMMEKLUBBEN SYD BESTYRELSESMØDE 23. april 2018 Til stede Afbud Referent Anders K., Kalle, Flemming, Morten, Bo Rasmussen, Tina, Sandra, Bo Røse, Anders M., Tine Isa Tine 1. Godkendelse af referat Godkendt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE. Uanmeldt tilsyn. Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen

TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE. Uanmeldt tilsyn. Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 18.05.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Hurlumhejhuset afd. Lindbjerg og Klubben Nørretorp

Læs mere