Plejehjemmet Skanselyet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plejehjemmet Skanselyet."

Transkript

1

2 Plejehjemmet Skanselyet. Telefonnumre : Hovednr.: Plejehjemsleder Peyman Luo Caroline Risegaard Områdeleder / Administrativ leder Jette Vilstrup Områdeleder for Lyet I, stuen og 1.sal Lena Solveig Jepsen Områdeleder for Lyet II, Skansebo og Skovledet Skanselyet s

3 Fødselsdage i september Vi ønsker rigtig hjertelig tillykke til Helga Laulund Knud Saaby Larsen Lisa Petersen Karsten Westerberg d. 14 september d. 19 september d. 26 september d. 30 september september.2020/ghsig

4 Det sker i September Banko kl i Forsamlingshuset 15 Kirstens strikkeklub kl i køkkenet på gang 7, 1.sal Højtlæsning sammen med strikkeklubben 16 Petanque kl i Vi mødes i herreværelset Skansebio klokken i Forsamlingshuset vi viser Komtessen 21 Banko kl i Forsamlingshuset 22 Kirstens strikkeklub kl i køkkenet på gang 7, 1.sal Højtlæsning sammen med strikkeklubben 23 Aflyst Petanque kl i Vi mødes i herreværelset Aflyst Vennerne byder på kaffe og kage kl på den runde parkeringsplads Mastodonterne kommer kl på den runde parkeringsplads Banko kl i Forsamlingshuset 29 Kirstens strikkeklub kl i køkkenet på gang 7, 1.sal Højtlæsning sammen med strikkeklubben 30 Petanque kl i Vi mødes i herreværelset

5 Vi har desværre mistet følgende beboere som vil blive savnet: Henning H Johansen Niels Birger Frantzen John Nielsen Kurt Strauss Vera Bille Hjørdis Holst Sørensen

6 Retningslinjer ved besøg på Skanselyet 14. september Kære alle beboere og familier Først og fremmest vil jeg sige tusind tak for den forståelse vi generelt oplever hos jer i denne ekstraordinær tid. Det er er fortsat vigtigt, at vi passer på hinanden specielt nu, da kommunen desværre er blevet en rød kommune på grund af antallet af de smittede. Forholdene kan ændre sig fra dag til dag og hvis vi skal foretage os nye tilltag vil jeg hurtigst muligt orientere jer med brev og på vores Facebook. Når I er på besøg vil jeg bede jer om, at Undgå at berøre kontaktpunkter, både ved færden gennem fællesarealer og i borgens bolig Ved starten og afslutningen af besøget skal der vaskes eller sprittes hænder Korrekt hoste- og nyse etikette I er uden symptomer på luftvejssygdom, herunder hoste og forkølelse eller andre symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, i 48 timer før besøget. Anvender mundbind når I kommer ind på Skanselyet, hvor vi stiller mundbind til rådighed Gennemførelse af besøg Særligt for besøg indenfor: o Besøget gennemføres som udgangspunkt i beborens egen bolig o Er der direkte adgang til bebores bolig, via have eller terrasse benyttes denne som udgangspunkt o Ingen besøg bør foregå i fællesarealer for at mindske smitterisiko, da andre beboere sidder i fælles arealer Vis hensyn og medarbejderne vil gerne gøre opmærksom på, hvis det ikke respekteres.

7 Afstand: o Der holdes 2 meters afstand, dette ud fra et forsigtighedsprincip o Fysisk kontakt håndtryk og kram skal så vidt muligt undgås for at passe på hinanden o I de situationer hvor der er fysisk kontakt anbefales det: At den fysisk kontakt er så kortvarig som muligt At man spritter hænder umiddelbart efter kontakten At vi anbefales at den besøgende skal anvende mundbind Kontaktpunkter: o Undgå situationer med fælleskontaktpunkter f.eks. kaffekander, vandkander mm besøgende må gerne bruge egne genstande hvis muligt. o Hvis borger og besøgende indtager mad og drikke sammen, er det en god ide, at én skænker og serverer eller som ovenfor at der bruges egne genstande. Rengøring: o Området i fællesarealet hvor den besøgende har opholdt sig og færdes skal rengøres med almindelige rengøringsmidler o Kontaktpunkter i fællesarealet rengøres om muligt efter hvert besøg Det er vigtigt, at vi hjælper hinanden med at holde denne modbydelig sygdom væk fra Skanselyet. Tusind tak for jeres forståelse. Med Venlig hilsen Peyman Luo Plejehjemsleder

8 Aktiviteterne starter op igen Nu kan vi glæde os nu over at aktiviteterne starter op igen. Nu må de frivillige igen komme ind på Skanselyet, og lave aktiviteter med beboerne. De frivillige bærer mundbind, vasker og spritter hænder. De vil bære handsker ved kontakt med kaffe, saft og kage, eller direkte kontakt med en beboer. Så vi efterlever alle sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Deltager der pårørende, eller andre udefra kommende gæster, så bedes disse også bære mundbind i aktiviteter. Alt dette, for at vi kan passe på hinanden og på os selv. Gurli har holdt møde med alle vennerne, så de er orienteret om de gældende regler i huset. Der afholdes kun gudstjenester i forsamlingshuset, ikke i Skansebo, grundet pladsmangel og minimering af smitterisikoen. Velkommen tilbage til alle.

9 Brugen af Træningscentret og Forsamlingshuset Træningscentret Selvtrænerne længes efter at komme i gang med træningen igen det er både sundt og bidrager til velbefindende. Ældre og Sundhed har vurderet besøg af selvtrænere holdt op i mod smitterisiko ud fra de gældende retningslinjer og er kommet frem til følgende: De steder, hvor beboere, personale og selvtrænere benytter de samme faciliteter, åbner vi ikke for selvtræning. Det gælder bl.a. Skanselyet. På Ålholmhjemmet er det muligt at træne i et lokale adskilt fra plejehjemmet. Derfor er der åbnet for selvtræning i tidsrummet , dog maksimalt tre selvtrænere af gangen. Forsamlingshuset Forsamlingshuset kan bruges af vores frivillige i forhold til beboerrelaterede aktiviteter med overholdelse af de udmeldinger der er skitseret fra sundhedsmyndighederne. Formanden for Skanselyets venner har drøftet dette med de frivillige. Lån af Forsamlingshuset er ikke muligt, indtil forholdene er mere forsvarligt. Det gælder beboere og medarbejdernes mulighed for at afholde private fester. Foreningen styrk din krop kan heller ikke bruge Forsamlingshuset indtil der er truffet en anden beslutning.

10 Plejehjemmet Skanselyet Skanselyet Hillerød Referat Familiebrugerrådsmøde Onsdag den Deltagere Beboere Knud og Kirsten fra Lyet 1 Inger fra Lyet 2 Carsten fra Skansebo Familiemedlemmer Helga datter til Birthe J. Berg. Mødet fandt sted kl på kontoret lige ved hovedindgangen på Skanselyet Ældrerådet Birthe Olsen, Skanselyets repræsentant i Ældrerådet Områdeledere Lena Jepsen og Jette Vilstrup Zita Jensen- medarbejder repræsentant havde ikke muligheden for at deltage. Referent Peyman Luo, Plejehjemsleder Dagsorden 1. Velkomst Fungerende formand Knud byder alle velkommen. 2. Præsentation Vi tager en præsentationsrunde.

11 3. Valg af ordstyrer Jette er valgt som ordstyrer og Peyman er referent. 3. Konstituering Solvej er fratrådt som Formand og der skal vælges en ny formand. Knud ønsker ikke at fortsætte som Formand eller næstformand. Der skal vælges en ny formand og næstformand. Niels er fratrådt som medlem og der skal vælges flere medlemmer i udvalget. Knud ønsker Gurli valgt som formand for familiebrugerrådet, hvis det er muligt. Gurli er ansat i Skansebo og er formand for Skanselyets venner. Vi er enige om, at formanden skal være en beboer eller en pårørende. Birthe spørger om, Peyman kan træde ind som Formand, Vi er enige om, at som ansatte vil det ikke være foreneligt med vedtægterne og det vil skabe tvivl, da Gurli og Peyman kan være inhabile og har faktisk ikke beslutningskompetencer i udvalget og har ikke stemret, hvis der skal træffes beslutninger eller skrives brev til afdeling for ældre og sundhed eller andre modtagere. Knud foreslår, at Finn fra hus 1 kan vælges som næstformand. Knud har drøftet sagen med Finn og han vil gerne sidde i Familiebrugerrådet som næstformand. Finn vil alene stille op, hvis han får indsigt i Skanselyets økonomi. Dette kan ikke komme på tale, understreger både Birthe fra ældrerådet og Peyman. 4. Der skal rekrutteres flere medlemmer til Familiebrugerrådet. Knud siger, at det må være Skanselyets opgave at orientere om dette behov. Birthe foreslår, at der indkaldes til familiemøde, hvor vi kan rekruttere nye medlemmer. Peyman sætter dette som et punkt i de kommende familiemøder sammen med Eden ambassadørerne. 5. Forbedringsforslag som er sendt rundt af Knud den 19. juni 2020 Kost, kvalitet af maden er blevet bedre. Knud understreger, at det er et ønske om at lave maden som minimum hver tredje uge på Skanselyet. Der kan bestilles halvstegt flæskesteg og skrællede kartofler og persillesauce. Vi kan bestille råvarer og kan tilberede selv resten. Knud siger, at der skal være en ekstra mand for at kunne realisere dette ønske. Peyman understreger, at det ikke er den manglende vilje om at

12 indkalde ekstra medarbejdere som kan tage sig af maden, men der er ikke budget og normering vil ikke gå op. Sofacykel. Knud siger, at cyklen bruges flittigt i hus 2 og savner cyklen bliver brugt ligeså flittigt i hus 1. Dette skal bringe glæde og aktivitet blandt beboerne i hus 1. Lena foreslår, at Gosia og Gurli kan introducerer sine kollegaer fra hus 1 til denne cykel og hvordan den anvendes. Jette vil tage det op med medarbejderne i hus 1. Peyman siger, at cykelpiloter igen kan komme på Skanselyet og kan køre med beboerne til glæde for beboere på tværs af huset. Sundhedsmyndighederne anbefaling vil slevfølgelig blive overholdt. Carsten foreslår, at kost og anvendelse af cyklen drøftes afdelingsvis og ikke i dette møde. Han vil gerne have, at punkter, der drøftes skal fremgå i dagsorden ellers kan vi ikke træffe beslutninger. Carsten siger, at der er fremragende samarbejde i Skansebo og hvis der dilemmaer bliver Lena som områdeleder involveret og medarbejdere involverer beboerne i det der foregår og i de bestillinger der foretages af bl.a. Gurli som bestiller mad. Forsikringsmæssigt, er kommunens forsikring som dækker de ansatte og det er beboernes egne forsikring som dækker skade. Aktivitetsmedarbejder Inger understreger, at der laves stole gymnastik og højt læsning hver eneste uge trods det alene er Hanne som arrangerer dette. Gurli understreger, at de frivillige glæder sig til at starte igen, når der gives grønt lys fra afdeling for ældre og Sundhed. Hella Obel har lovet drøftelse og beslutning som skal træffes i sektionsledermødet onsdag den 2/9. Beboere reagerer på afløsere og tilkalde vikarer, som ikke kender beoerne og huset. Jette og Lena siger, at de faste afløsere og vores faste medarbejdere prioriteres, når de ledige vagter skal dækkes. Grundet sommerferie og sygemeldinger kan det ikke undgås, at der kommer afløsere og vikar ude fra, som desværre ikke kender beboerne og huset. Peyman forstår beboernes frustrationer og understreger, at der altid arbejdes på at det er de faste afløsere og de faste ansatte som får vagterne. Hvis vi ikke kan dække dem, bliver vagterne dækket af kommunens interne vikar bureau, Hilvik.

13 Pavillon til besøg udendørs: der er tilknyttet en projektleder fra center for ejendom og energi. Byggetilladelsen er givet og processen er gået i gang. Opsætning forventes at finde sted omkring december. Budgetforhandlinger og normering på plejehjemmen. Birthe siger, at nedskæringer i plejehjemmene vil ældrerådet ikke bakke op om, fordi det vil medføre store konsekvenser. Knud siger, at det er Peymans opgave som plejehjemsleder at sørge for, at der er flere midler for at kunne leve op til Eden principperne. Der er enighed om, at det er Byrådet som fordeler budgetterne og hverken Peyman eller resten af medarbejdere eller ledergruppen i Hillerød kommune eller på Skanselyet har ingen indflydelse. Med hensyn til aflysning af mødet i juni er vi enige om, at det var nødvendigt på grund af Covid- 19 og udmelding fra sundhedsmyndighederne. Huller i vejen ved skolestigen og krydset og stigen op til Jesper vej. Peyman har skrevet til center for Ejendom og energi og talt med den ansvarlige i kommunen og de har lovet at følge op. 6. Afslutning, Knud takker alle for fremmødet og en god ro og orden.

14 Endelig kom den dag, hvor Skanselyets Venner, igen kan få deres gang på Skanselyet. Vi er så glade for at vi kan gøre noget for jer, og sammen med jer. I skal vide, at vi har savnet jer alle sammen rigtig meget. Vi vil være med til at gøre alt for: - at få smilet frem på jeres læber, - at give jer lidt livskvalitet i hverdagen - at give jer lidt mere glæde i jeres hverdag, så jeres daglige samtaleemner, ændrer sig til noget positivt, noget som I glæder jer til. MEN, vi skal hjælpe hinanden, og følge sundhedsstyrelsens anbefalinger, om at holde afstand, vaske hænder, og spritte hænder. Der vil være nogle få ændringer i opsætning af borde og stole i forsamlingshuset, ved vores arrangementer. Jeg er sikker på, at I alle vil være forstående overfor dette, så vi kan hygge os med hinanden På varmt gensyn Skanselyets Venner

15 Mastodonterne kommer Den 26. september, klokken 15.00, hvor de vil underholde med smukke musikstykker, bl. fra deres mange optrædener. På den runde parkeringsplads Mastodonterne er en teatergruppe, med hjemsted i Hillerød. Gruppen opfører både børne- og voksenforestillinger. Og har siden været et af de bedst sælgende teatre i Danmark med omkring solgte billetter hvert år.. Beboerne inviteres til at overvære en forestilling bestående af små uddrag af Mastodonternes seneste musicals. Hver forestilling vil blive opført på plejehjemmenes udendørsområder. Hver forestilling vil vare omkring 40 minutter. Mastodonterne har gennem de sidste 33 år spillet teaterforestillinger for hele familien. Store Broadway-musicals, som Les Miserables og Cinderella til danske musicals som Cyrano og Ronja Røverdatter. Musikken vil være uddrag fra sangene fra forestillingerne. Kom ud på den runde parkeringsplads fra klokken 14.00, hvor Skanselyets Venner vil servere kaffe/te med et stykke lækkert kage til, fra bageren. HUSK at tage en varm jakke på og evt. medbringe et varmt tæppe Vi glæder os til at se jer alle sammen til et parkerings-arrangement. Mange hilsener fra Skanselyets Venner og Hillerød Kommune

16 Lille fejring, i stedet for den store sommerfest. Den 01. oktober klokken på den runde parkeringsplads. Der vil blive serveret en lille hånd-sandwich, samt drikkevarer. Skanselyet havde 23 års fødselsdag den 1. september, på den dag havde vi ikke mulighed for at fejre, så nu kommer der denne fejring, det fortjener vi alle. en lille Der er blevet bestilt noget lækkert musik, af nogle glade og gode musikere, der har underholdt jer før. Det er Jens og Benjamin, der kommer og spiller, synger og fortæller små lystige historier. De kommer og spiller op til gode og glade toner fra klokken Alle er velkomne til at synge med. Når musikken lakker mod enden, så er der is til alle, der er bestilt en ismaskine hjem fra Hansens is, som leverer en høj kvalitet. Ismaskinen vil blive betjent af 2 fra Skanselyets Venner Kom ud på parkeringspladsen i god tid, for at få en god plads. HUSK at holde god afstand til de andre. For dem der ikke kan deltage, må personalet hente sandwich og is ind. Skanselyet og Skanselyets Venner

17 Gudstjeneste i forsamlingshuset Den første torsdag i måneden er der gudstjeneste i forsamlingshuset. i oktober måned er det den 8. oktober 2020, kl ved Sognepræst Annemarie Lund fra Præstevang Kirke som er husets faste præst. Alle er velkomne til at deltage. Vil du hentes, så giv personalet besked. Der vil være kirkekaffe efter gudstjenesten Udefra kommende gæster bedes bære mundbind. Der vil blive anvist pladser, p.g.a. afstanden *************** Der er ikke gudstjeneste i Skansebo, grundet den fornødne plads i dagligstuen. Tak for jeres forståelse.

18 Petanque-klubben er rykket indenfor i Herreværelset!!! Vi mødes hver onsdag kl.10:00 Kom og vær med til social hygge, - kvinder er også velkomne!!! Her i Herreværelset/Biblioteket går snakken om de emner som falder os for. Vi læser højt, snakker om livsminder, fortæller vittigheder og griner, alt imens vi drikker kaffe/te/saft og nyder en småkage Damerne strikker og nogle spiller et pot billard. Sammen kan vi gøre dagen til noget særligt

19 Banko I resten af september er der 2 gange banko. Der er banko mandag den 21. og den 28. Banko er som altid mellem klokken til Kom op i forsamlingshuset i god tid, så du kan leje pladerne og finde din plads. Pladerne koster 15,00 kr. pr. stk. Hvis du har behov for hjælp, til at få lagt brikkerne rigtigt på plads, så kan du få hjælp af en ven, Som vil sidde ved siden af dig. Du kan blive hentet af vores flinke aktivitetsmedarbejder, eller af personalet, til at komme op i forsamlingshuset, vi skal nok hjælpe dig tilbage til din lejlighed igen Der vil være kaffe/te og saft, med en lille småkage til. Venlig hilsen Skanselyets Venner

20 Lørdagshygge September måneds hyggelørdag falder bort, p.g.a. et andet arrangement den 31. oktober 2020 mellem klokken 14 og 16. Søren fra Skanselyets Venner er arrangør, han vil sørge godt for jer. Der vil være lidt musik på anlægget.. Der vil som altid, være mulighed for at købe øl, sodavand og et glas vin til den nette sum af 5,- kr. pr. genstand.. Vel mødt Søren fra Skanselyets Venner

21 Skansebio Søndag den 20. september 2020, klokken er der igen biograf på den store tavle i forsamlingshuset Før filmen vil der blive serveret popcorn, chips og andet hyggeligt, der vil være saftevand, vand og sodavand, Det bliver serveret inden filmen, for at undgå forstyrrelse midt under filmen OBS - Tag gerne din familie med i Skansebio OBS Hvis du har pårørende med udefra, skal der bæres mundbind Et dansk film fra 1961 Komtessen Instruktør: Anker Sørensen Erik Overbye Medvirkende: Poul Richardt Ebbe Langberg Malene Schwartz Birgitte Federspiel Lily Broberg Emil Hass Christensen o.m.f Filmens varighed: 92 min. Vi glæder os meget til at se jer igen Skansebio-hjælperne Søren, Malene og Gurli

22 Sang og musik-fredage Med Marianne, og hendes store team Vi mødes fredag den 2., 16. og den 30. oktober Kom op i forsamlingshuset og syng med, vi bliver så glade af at synge. Hvis du ikke selv synger, så kom og nyn eller brum med, det sociale samvær er vigtigt for alle. Ole Peters, som altid spiller den gode musik, og fortæller de skønneste anekdoter, som kalder de dejligste minder frem I bedes spritte jeres hænder af, når I kommer op i forsamlingshuset Tag dine naboer med fra afdelingen, du kan foreslå dem følgeskab På gensyn i oktober 2020 Marianne og Ole og sangfuglene

23 Kirstens strikkeklub mødes om tirsdagen. Strikkeklubben har fået lidt vokseværk. Kirsten laver kaffe og dækker bord, så det hele er klar til I kommer. Alle er velkomne, til at komme og strikke eller hækle med, vi sidder og strikker og hækler firkanter, som syes sammen til lune slumretæpper. Når slumretæpperne er færdige, så afleveres de i Grønnegade-centeret, hvor de bliver sendt videre ud i verden, hvor der er brug for varme tæpper. Det koster 15,- kr. om måneden, som du betaler til Kirsten, pengene går til kaffe og kage. Højtlæsning og sang Maria er rigtig glad for at komme hver tirsdag og læse højt i strikkeklubben. Maria har selv en bog med, som er nøje udvalgt. Knud læser også højt og han sørger for dagens sang Kirsten og Ella, Maria og Knud er frivillige i Skanselyets Venner Og således sidder damerne og herrerne og hygger sig til Kirstens kaffe, og småkager Gang 7, 1. sal fra klokken Vi ses på gang 7

24 Du skal vide. At: - Hvis dit tøj mangler en knap, - hvis det er gået op i sømmen. - hvis du har fået nye bukser, som er for lange i benene, så lægger vi dem op - skulle der være gået en lynlås, så kan det måske også løses - eller håndklædet mangler en strop Få en snak med sypigerne, så I, i fællesskab kan finde en løsning. Det tøj der skal repareres, skal lægges i en plasticpose med navn og lejlighedsnummer. Skriv også hvad problemet er. HUSK at lukke posen. Hvis der er noget du vil tale med sypigerne om, så læg en besked i en pose med navn og bolig nr. og læg den i sy-kurven, så kontakter sypigerne dig. Sy-kurven/kassen, som står fast i vaskeriet i 7éren 1. sal, vil blive tømt om mandagen.. Sy-pigerne kommer fra Skanselyets Venner Aase, Lene.

25 Frisører og Fodterapeut som kommer her på Skanselyet Fodterapeut Anette Schou Hansen Er her hver onsdag Tidsbestilling ring på tlf.: Redaktør af Skanseposten: sekretær Ghita Sigmer og Gurli Eriksen fra Skanselyet's Venner.

Plejehjemmet Skanselyet.

Plejehjemmet Skanselyet. Plejehjemmet Skanselyet. Telefonnumre : Hovednr.: 7232 6400 Plejehjemsleder Peyman Luo 7232 8931 Caroline Risegaard 7232 8932 Områdeleder / Administrativ leder Jette Vilstrup 7232 8933 Områdeleder for

Læs mere

Juli & August

Juli & August Juli & August 2019 2019 Plejehjemmet Skanselyet. Telefonnumre : Hovednr.: 7232 6400 Plejehjemsleder Peyman Luo 7232 8931 Caroline Risegaard 7232 8932 Områdeleder / Administrativ leder Jette Vilstrup 7232

Læs mere

Plejehjemmet Skanselyet.

Plejehjemmet Skanselyet. Plejehjemmet Skanselyet. Telefonnumre : Hovednr.: 7232 6400 Plejehjemsleder Peyman Luo 7232 8931 Caroline Risegaard 7232 8932 Områdeleder / Administrativ leder Jette Vilstrup 7232 8933 Områdeleder for

Læs mere

Plejehjemmet Skanselyet.

Plejehjemmet Skanselyet. Plejehjemmet Skanselyet. Telefonnumre : Hovednr.: 7232 6400 Plejehjemsleder Peyman Luo 7232 8931 Caroline Risegaard 7232 8932 Områdeleder / Administrativ leder Jette Vilstrup 7232 8933 Områdeleder for

Læs mere

ASTERSPOSTEN Juni 2018

ASTERSPOSTEN Juni 2018 ASTERSPOSTEN Juni 2018 PLEJECENTER Hjemmeside: www.astersvej.roskilde.dk Mail: astersvej@roskilde.dk PLEJECENTER ASTERSVEJ 9 TLF. 46 31 61 34 Telefontid alle hverdage mellem kl. 8.00 og 15.00 Leder: Træffes

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Januar 2019 Ret til ændringer forbeholdes!

Januar 2019 Ret til ændringer forbeholdes! Januar 2019 Ret til ændringer forbeholdes! Sofiegården, Sofievej 2 4, 7100 Vejle Telefon: 76 44 52 00 Cafe Olga: 76 81 78 30 Dagcenteret: Betina Gregersen på tlf. 23 32 05 52 eller Karin Liltorp på tlf.

Læs mere

ARENDSE NYT August September 2018

ARENDSE NYT August September 2018 ARENDSE NYT August September 2018 Indholdsfortegnelse August september 2018 Forside Indholdsfortegnelse Ferie Invitation Fødselsdage Referat af Beboermøde Vi har en vinder Konkurrence Tur til Gitte s have

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Bauneposten september & oktober 2019

Bauneposten september & oktober 2019 Bauneposten september & oktober 2019 Redaktionen Henriette Tranberg.. 40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen. 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

OSTEN P FALKE tober 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE tober 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN oktober 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2015

ARENDSE NYT Februar 2015 ARENDSE NYT Februar 2015 Indholdsfortegnelse Februar 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Konkurrence Personale Nyt Vi siger farvel Referat af beboermøde Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

ARENDSE NYT Januar 2017

ARENDSE NYT  Januar 2017 ARENDSE NYT Januar 2017 Indholdsfortegnelse Januar 2017 Forside Indholdsfortegnelse En lille jule hilsen Velkommen Sidste tanke Ny Fodterapeut Referat af Beboermøde Ann Jensen Konkurrence Vinder af konkurrencen

Læs mere

MULTIPOSTEN. til den aktive bruger. Juli/August. Aktivitetscenter Præstø Rosagervej Præstø. Tlf

MULTIPOSTEN. til den aktive bruger. Juli/August. Aktivitetscenter Præstø Rosagervej Præstø. Tlf MULTIPOSTEN til den aktive bruger Juli/August Aktivitetscenter Præstø Rosagervej 37 4720 Præstø Tlf. 55 36 31 33 Aktivitetscenterets Åbningstider Mandag 9:30-16:00 Tirsdag 9:30-16:00 Onsdag 9:30-16:00

Læs mere

OSTEN P FALKE Jan uar 2019 Figur 1

OSTEN P FALKE Jan uar 2019 Figur 1 FALKEPOSTEN Januar 2019 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Aggerhusavisen. Juli og august Parkvej Præstø Tlf

Aggerhusavisen. Juli og august Parkvej Præstø Tlf Aggerhusavisen Juli og august 2019 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Fra Nu lyser løv i lunde af Johannes Jørgensen (sidste vers): Du lyse, friske sommer! Vor friheds unge brud, Fra støv og støj vi

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

OSTEN P FALKE juli 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE juli 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN juli 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

BRÆNDERIPOSTEN - MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE

BRÆNDERIPOSTEN - MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE BRÆNDERIPOSTEN - MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE Aktivitet centrets ÅBNINGSTIDER: Mandag fra 9.00-16.00 Tirsdag Fra 9.00-16.00 Onsdag fra 9.00-16.00 Torsdag fra 9.00-16.00

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2018 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2018 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2018 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Harmonikaspil. Torsdags dans

Harmonikaspil. Torsdags dans Det sker i Harmonikaspil Hver uge har Digterparkens beboere mulighed for at lade sig underholde af Grenaa Harmonikaklub, som spiller i Digterparkens Café. Her har du mulighed for at nyde det gode selskab

Læs mere

ARENDSE NYT August 2017

ARENDSE NYT August 2017 ARENDSE NYT August 2017 Indholdsfortegnelse august 2017 Forside Indholdsfortegnelse Fødselsdage Gymnastik på 2. sal Referat af Beboermøde Konkurrence Vinder af konkurrencen Aktivitetsplan Yoga Frisør Netværkskoden

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Skovcenter. Træningsmaskinerne kan benyttes på hverdage kl kl kl Weekend og helligdage kl

Skovcenter. Træningsmaskinerne kan benyttes på hverdage kl kl kl Weekend og helligdage kl Åbent Aktivitets- og træningscentre. Skovcenter Træning og aktiviteter for alle selvhjulpne +60 årige, hørende under Ældre & Sundhed, bosiddende i Lolland kommune. For at benytte tilbuddet, skal du kunne

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

KvongPosten Marts 2019

KvongPosten Marts 2019 KvongPosten Marts 2019 Kirkesuppe. Gudstjeneste i Kvong Kirke, søndag, den 3. marts kl. 10.30 Efter gudstjenesten serveres suppe og kaffe i Kirkehuset. Pris 30 kr. Tilmelding senest 28/02 til Anni Vad

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

ASTERSPOSTEN Juli 2018

ASTERSPOSTEN Juli 2018 ASTERSPOSTEN Juli 2018 PLEJECENTER Hjemmeside: www.astersvej.roskilde.dk Mail: astersvej@roskilde.dk PLEJECENTER ASTERSVEJ 9 TLF. 46 31 61 34 Telefontid alle hverdage mellem kl. 8.00 og 15.00 Leder: Træffes

Læs mere

OSTEN P LKE FO lirpa 2017 Figur 1

OSTEN P LKE FO lirpa 2017 Figur 1 FOLKEPOSTEN lirpa 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

ARENDSE NYT September 2016

ARENDSE NYT September 2016 ARENDSE NYT September 2016 Indholdsfortegnelse September 2016 Forside Indholdsfortegnelse Julen nærmer sig Billeder fra Tivoli Velkommen Referat af Beboermøde Sommerliv Konkurrence Vinder af konkurrencen

Læs mere

Præsthøjgården. Program 1/1-31/ VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige

Præsthøjgården. Program 1/1-31/ VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige Præsthøjgården Program 1/1-31/7 2018 VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige VELKOMMEN TIL DET ÅBNE AKTIVITETSCENTERS PROGRAM FOR FORÅRET 2018 Det åbne aktivitetscenter er for selvhjulpne brugere, og er

Læs mere

Juni 2014 HOVEDNR: DYBENSKÆRHAVE 36 34 41 00 FORSTANDER PERNILLE HAANING 36 34 41 10 ADMIN.KONTOR LISE-LOTTE DØRGE 36 34 41 01 ADMIN.KONTOR DORTE PETERSEN 36 34 41 02 AFDELINGSLEDER ST. CONNIE HJORTH 36

Læs mere

ASTERSPOSTEN August 2018

ASTERSPOSTEN August 2018 ASTERSPOSTEN August 2018 PLEJECENTER Hjemmeside: www.astersvej.roskilde.dk Mail: astersvej@roskilde.dk PLEJECENTER ASTERSVEJ 9 TLF. 46 31 61 00 Telefontid alle hverdage mellem kl. 8.00 og 15.00 Leder:

Læs mere

HusAvISEN. Nybodergården. Januar-Februar godt nytår!

HusAvISEN. Nybodergården. Januar-Februar godt nytår! HusAvISEN Nybodergården Januar-Februar 2019 godt nytår! IndhOld Nyttige oplysninger Nyt fra forstanderen Beboer/pårørende møder i efteråret Ny servicemand i huset Spil dansk - arrangementet på Nybodergården

Læs mere

Præsthøjgården. Program 1/8-31/ VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige

Præsthøjgården. Program 1/8-31/ VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige Præsthøjgården Program 1/8-31/12 2017 VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige 2 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRET Det åbne aktivitetscenter er for selvhjulpne brugere. Aktivitetscentret er et tilbud til

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6 Lillevangsposten November - December 2015 17. årgang nr. 6 1 Indhold: Side 3: Side 5: Side 6: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 16: Side 18: Side 19: Side 21: Kalender Lillevangs dagtilbuds aktiviteter

Læs mere

BRÆNDERIPOSTEN - MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE

BRÆNDERIPOSTEN - MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE BRÆNDERIPOSTEN - MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE Aktivitet centrets ÅBNINGSTIDER: Mandag fra 9.00-16.00 Tirsdag Fra 9.00-16.00 Onsdag fra 9.00-16.00 Torsdag fra 9.00-16.00

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

ARENDSE NYT Marts 2018

ARENDSE NYT Marts 2018 ARENDSE NYT Marts 2018 Indholdsfortegnelse Marts 2018 Forside Indholdsfortegnelse Referat af Beboermøde Fødselsdage Vi siger farvel Konkurrence Vinder af konkurrencen Aktivitetsplan Korsang Fastelavn Foddamen

Læs mere

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 7, nr. 9 September 2017 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Mon sommeren er forbi? I skrivende stund er der ret køligt og vådt og blæsende. Alligevel

Læs mere

Dagstur til børnenes vel for beboerne på Hovergården. Tirsdag d. 21/5 Kl Ud i det blå Husk tilmelding til dagcentret

Dagstur til børnenes vel for beboerne på Hovergården. Tirsdag d. 21/5 Kl Ud i det blå Husk tilmelding til dagcentret Hovergården Maj 2019 Dato Tid Arrangement Uge 19 Mandag d. 6/5 Kl. 13.30 Banko Tirsdag d. 7/5 Kl. 13.30 Seniordanserne Onsdag d. 8/5 Kl. 13.30 Gudstjeneste Torsdag d. 9/5 Frisør Sanne er i huset, ring

Læs mere

MULTIPOSTEN. til den aktive bruger. Januar/Februar Aktivitetscenter Præstø Rosagervej Præstø. Tlf

MULTIPOSTEN. til den aktive bruger. Januar/Februar Aktivitetscenter Præstø Rosagervej Præstø. Tlf MULTIPOSTEN til den aktive bruger Januar/Februar 2019 Aktivitetscenter Præstø Rosagervej 37 4720 Præstø Tlf. 55 36 31 33 Aktivitetscenterets Åbningstider Mandag kl. 9.30-16.00 Tirsdag kl. 9.30-15.00 Onsdag

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Plejecenter Violskrænten. Grønnegårdens Aktivitetstilbud

Plejecenter Violskrænten. Grønnegårdens Aktivitetstilbud Plejecenter Violskrænten & Grønnegårdens Aktivitetstilbud For beboere, efterlønsmodtagere & pensionister i Norddjurs Kommune Udgivet: 12-02-2018 Aktivitetsteam Vores opgave er at skabe et levende og aktivt

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Aflastningspladser Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som aflastningsbeboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen

Læs mere

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 8, nr. 1 Januar 2018 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Renovering af Rosengårdens tag Den 2. januar rykker håndværkerne ind (efter planen). De

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

AKTIVITETSPLAN HELENEHUSET

AKTIVITETSPLAN HELENEHUSET november og december 2018 Aktiviteten åben alle hverdage: Mandag- torsdag 9.30-15.30 Fredag 9.30-13.00 Alle aktiviteter er på adressen Skerrisvej 22, Nr. Alslev medmindre andet fremgår nedenfor. Aktiviteten

Læs mere

Plejehjemmet Prices Have. Så blomstrer Vores Have igen, og indbyder til en dejlig gåtur

Plejehjemmet Prices Have. Så blomstrer Vores Have igen, og indbyder til en dejlig gåtur Plejehjemmet Prices Have Så blomstrer Vores Have igen, og indbyder til en dejlig gåtur Juni 2019 Redaktion: Overredaktør: Christen Møller, boliggruppe 4 Medredaktør: Liselotte Andersen, boliggruppe 5 Personale:

Læs mere

Æ AVIS HUSAVIS LEOS PLEJECENTER

Æ AVIS HUSAVIS LEOS PLEJECENTER Æ AVIS HUSAVIS LEOS PLEJECENTER AUGUST 2016 Redaktionen består af: Bettina G. Lone M. Indlæg til avisen fra beboere, pårørende og personale samt andre interesserede modtages gerne og senest den 20. I hver

Læs mere

Nyhedsbrev Tingager Plejehjem forår 2019

Nyhedsbrev Tingager Plejehjem forår 2019 Nyhedsbrev Tingager Plejehjem forår 2019 Foråret er på vej. Vi har allerede hygget på terrasserne. Orangeriet bliver så flot takket være Ruth som tager sig af det. Der er sat tomater og plantet i kasserne.

Læs mere

Indholdsfortegnelse April 2016

Indholdsfortegnelse April 2016 ARENDSE NYT 2016 Indholdsfortegnelse April 2016 Forside Indholdsfortegnelse Referat af Beboermøde Invitation til Pårørendeaften Konkurrence Vinder af konkurrencen Fødselsdage i april 2016 Tur med bussen

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere

ARENDSE NYT JULI 2014

ARENDSE NYT JULI 2014 ARENDSE NYT JULI 2014 Indholdsfortegnelse Juli 2014 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Velkommen Konkurrence Referat af beboermøde Aktivitetsplan Taksigelseskirken Frisør Telefonliste

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Plejecenter Violskrænten. Grønnegårdens Aktivitetstilbud

Plejecenter Violskrænten. Grønnegårdens Aktivitetstilbud Plejecenter Violskrænten & Grønnegårdens Aktivitetstilbud For beboere, efterlønsmodtagere & pensionister i Norddjurs Kommune Udgivet: 29-10-2016 Aktivitetsteam Vores opgave er at skabe et levende og aktivt

Læs mere

TAK til jer, som har givet bidrag til bevarelse af bussen på Falkenberg.

TAK til jer, som har givet bidrag til bevarelse af bussen på Falkenberg. HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse af, hvad der sker

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 4. oktober 2017 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 4. oktober 2017 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 4. oktober 2017 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

TAK til jer, som har givet bidrag til bevarelse af bussen på Falkenberg.

TAK til jer, som har givet bidrag til bevarelse af bussen på Falkenberg. HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse af, hvad der sker

Læs mere

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 7, nr. 8 August 2017 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen En herlig tur til Hvidbjerg Vi var bare ualmindelig heldige med vejret igen i år. Hele

Læs mere

Aggerhusavisen. Januar Parkvej Præstø Tlf

Aggerhusavisen. Januar Parkvej Præstø Tlf Aggerhusavisen Januar 2019 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Flagspætten på foderbrættet er dyr i drift. Sådan en fedtkugle holder ikke længe. Men flot er den. Vi laver et fugletema i gennem

Læs mere

AKTIVITETSPLAN HELENEHUSET

AKTIVITETSPLAN HELENEHUSET Maj, juni & juli 2019 Aktiviteten åben alle hverdage: Mandag- torsdag 9.30-15.30 Fredag 9.30-12.00 Alle aktiviteter er på adressen Skerrisvej 22, Nr. Alslev medmindre andet fremgår nedenfor. Aktiviteten

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2017

ARENDSE NYT Februar 2017 ARENDSE NYT Februar 2017 Indholdsfortegnelse Februar 2017 Forside Indholdsfortegnelse Velkommen Ny Fodterapeut Yoga Fastelavn Referat af Beboermøde Konkurrence Vinder af konkurrencen Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

36. årgang LÅNEEKSEMPLAR Nr. 1 HUSAVIS SOLSTRÅLEN. Vær velkommen herrens år

36. årgang LÅNEEKSEMPLAR Nr. 1 HUSAVIS SOLSTRÅLEN. Vær velkommen herrens år 36. årgang LÅNEEKSEMPLAR Nr. 1 HUSAVIS SOLSTRÅLEN Vær velkommen herrens år Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid! Julenat, da Vorherre blev fød, da tændte sig lyset i mørkets skød. Velkommen,

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Plejehjemmet Prices Have

Plejehjemmet Prices Have Plejehjemmet Prices Have NOVEMBER 2 0 1 8 Redaktion: Overredaktør: Christen Møller, boliggruppe 4 Medredaktør: Liselotte Andersen, boliggruppe 5 Personale: Helle Helena Aagaard & Majbritt Søgaard, Hyggekrogen

Læs mere

FALKEPOSTEN. november

FALKEPOSTEN. november FALKEPOSTEN november 2018 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

OSTEN P LASKE F apri l 2017 Figur 1

OSTEN P LASKE F apri l 2017 Figur 1 FLASKEPOSTEN april 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse af,

Læs mere

BRÆNDERIPOSTEN - MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE

BRÆNDERIPOSTEN - MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE BRÆNDERIPOSTEN - MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE Aktivitet centrets ÅBNINGSTIDER: Mandag fra 9.00-16.00 Tirsdag Fra 9.00-16.00 Onsdag fra 9.00-16.00 Torsdag fra 9.00-16.00

Læs mere

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER 1 Postadresse Plejecenter Vest Ollerup Plejecenter Svendborgvej 16 5762 Vester Skerninge Telefon Sektionsleder Berit Klit Larsen 20141138 Mobil Husets 20162693 Telefon

Læs mere

fredagsbaren i marts

fredagsbaren i marts fredagsbaren i marts Til vores fredagsbar d.22.marts havde vi hyret Per Larsen til at stå for underholdningen. Det var et hit. Eller skal vi hellere sige masser af hits. Og Per havde taget sin gode ven

Læs mere

FALKEPOSTEN. september

FALKEPOSTEN. september FALKEPOSTEN september 2019 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN AKTUELT I DENNE MÅNED Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af

Læs mere

Årgang 7, nr. 10 Oktober Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Årgang 7, nr. 10 Oktober Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 7, nr. 10 Oktober 2017 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Taget skal udskiftes Endelig ser det ud til, at der kommer gang i udskiftningen. Taget

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

VELKOMMEN TIL SAMSØVEJ

VELKOMMEN TIL SAMSØVEJ VELKOMMEN TIL SAMSØVEJ 1 Velkommen til Samsøvej Samsøvej er et nyt og moderne plejecenter med 75 boliger og et dagcenter. Alle boliger med fællesareal er 75 m2. De er indrettet med stue og soveværelse.

Læs mere

ST RA N DPOSTEN JUNI 2018 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RA N DPOSTEN JUNI 2018 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RA N DPOSTEN JUNI 2018 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Bo Petersen 55 36 39 40 bopn@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55 36

Læs mere

Hovergården Januar 2019

Hovergården Januar 2019 Hovergården Januar 2019 En stor tak til de mange sponsorer som har givet flotte gevinster til vores Julebanko her på Hovergården: Hedensted vvs The last waterhole St. Thomas Apotek Løve apoteket Gorms

Læs mere

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 7, nr. 11 November 2017 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Så er nisserne flyttet ind Solstrålen har igennem nogen tid haft gang i nisserierne,

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2014

ARENDSE NYT Februar 2014 ARENDSE NYT Februar 2014 Indholdsfortegnelse Februar 2014 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Velkommen til nye beboer Fødselsdage i januar Nytårskur Invitation til pårørende aften Referat af

Læs mere

MULTIPOSTEN. til den aktive bruger. Maj. Aktivitetscenter Præstø Rosagervej Præstø. Tlf

MULTIPOSTEN. til den aktive bruger. Maj. Aktivitetscenter Præstø Rosagervej Præstø. Tlf MULTIPOSTEN til den aktive bruger Maj Aktivitetscenter Præstø Rosagervej 37 4720 Præstø Tlf. 55 36 31 33 Aktivitetscenterets Åbningstider Mandag 9:30-16:00 Tirsdag 9:30-16:00 Onsdag 9:30-16:00 Torsdag

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

BRÆNDERIPOSTEN MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE, SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE

BRÆNDERIPOSTEN MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE, SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE BRÆNDERIPOSTEN MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE, SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE Aktivitet centrets ÅBNINGSTIDER: Mandag fra 9.00-16.00 Tirsdag Fra 9.00-16.00 Onsdag fra 9.00-16.00 Torsdag fra 9.00-16.00

Læs mere

Aktivitetscenter Gedvedhus

Aktivitetscenter Gedvedhus Aktivitetscenter Gedvedhus Program 1/1-30/6 2017 VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige 1 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bøvling Ældrecenter udført den 28. november 2017 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bøvling Ældrecenter udført den 28. november 2017 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bøvling Ældrecenter udført den 28. november 2017 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere