Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole"

Transkript

1 Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt elektronisk til de deltagere, som afsluttede talentudviklingsforløb i juni Ud af de 96 deltagere har 60 svaret, hvilket giver en svarprocent på 62,5 %. De nuværende deltagere af talentudviklingsforløbet modtager samme spørgeskema, når de afslutter forløbet i januar Spørgeskemaundersøgelsen tager udgangspunkt i talentudviklingsforløbets forskellige elementer således, at der bliver spurgt ind til forløbet som helhed og de enkelte dele hver for sig. Resultaterne bliver i evalueringen vurderet i forhold til de mål og succeskriterier, som blev opstillet. Disse mål og succeskriterier bliver derfor kort præsenteret nedenfor, inden evalueringsresultaterne gennemgås. Det skal i den forbindelse pointeres, at denne evaluering kun er baseret på deltagernes oplevelse af forløbet. Målsætningerne på kommuneniveau evalueres ved en workshop ved forløbets afslutning i januar Mål og succeskriterier for talentudviklingsforløbet Målene for projektet er, at: Flere lærere synes, at det er attraktivt at blive leder og søge en lederstilling. De nye ledere føler sig rustet til opgaven. Mere systematisk arbejde med ledertalentudvikling i Folkeskolen i kommunerne. At en af en ungdomsårgang, der søger ind på læreruddannelsen, øges, idet lederrollen og talentpleje for kommende ledere synliggøres. Succeskriterier: At der i flere kommuner og på flere skoler er en indsats for ledertalentudvikling. At det systematiske arbejde med talentudvikling er forankret og bygger videre på erfaringerne efter projektets afslutning. At flere folkeskolelærere deltager i ledertalentudviklingsaktiviteter. At antallet af kvalificerede ansøgere til lederstillinger forøges. At flere skoleledere allerede har gennemført en førlederuddannelse, når de udnævnes til ledere. At et flertal af talentudviklingsforløbets deltagere er ledere/ har ledelsesopgaver indenfor to år.

2 Side 2/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af svar på spørgeskemaundersøgelsen 1) "Talentudviklingsforløbet har været med til at afklare, hvorvidt jeg ønsker at blive leder" total Meget enig 21 35,0 35,0 35,0 Enig 31 51,7 51,7 86,7 Hverken enig eller uenig 8 13,3 13,3 100,0 Det fremgår af tabel 1, at talentudviklingsforløbet i høj grad har været med til at afklare om deltagerne ønsker at blive ledere. Forløbet har, med sin kombination af faglig undervisning og afklaring af personlige egenskaber, medvirket til, at cirka 87 % af talenterne nu er afklaret med, hvorvidt de ønsker at blive en del af fremtidens skoleledere. Netop denne afklaring er det helt store formål med forløbet. Resultatet stemmer også godt overens med projektets succeskriterium om, at antallet af kvalificerede ansøgere til lederstillingerne forøges. En respondent beskriver afklaringen således: Talentforløbet har givet mig indblik i de sider af mig selv, som jeg skal arbejde med, hvis jeg en dag sidder i en lederstilling. 2) "Min interesse for at blive leder er øget efter talentudviklingsforløbet" total Meget enig 19 31,7 31,7 31,7 Enig 29 48,3 48,3 80,0 Hverken enig eller uenig 10 16,7 16,7 96,7 Uenig 1 1,7 1,7 98,3 Meget uenig 1 1,7 1,7 100,0 Til spørgsmål 2 svarer 80 % af respondenterne, at de har fået øget interesse i at blive ledere efter talentudviklingsforløbet. Kun 2 personer ud af 60 er uenige eller meget uenige i udsagnet, og har fået ringere interesse i at blive leder, mens cirka 17 % er hverken uenig eller enig. Tallene peger i retning af, at forløbet har haft den ønskede effekt i forhold til målsætningen om, at flere lærere synes det er attraktivt at søge en lederstilling.

3 Side 3/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole ) "Jeg forventer at søge en stilling som leder, når muligheden opstår" total Meget enig 14 23,3 23,3 23,3 Enig 16 26,7 26,7 50,0 Hverken enig eller uenig 20 33,3 33,3 83,3 Uenig 5 8,3 8,3 91,7 Ved ikke 5 8,3 8,3 100,0 Af tabel 3 fremgår det, at 50 % af respondenterne forventer at søge en stilling som leder, når muligheden opstår. Cirka 33 % er ikke sikre på, at de vil søge en stilling, og omkring 8 % vil ikke søge en stilling som leder. Respondenternes svar stemmer fint overens med målsætningen om, at forløbet skal medvirke til en afklaring om, hvorvidt deltagerne ønsker at blive ledere, samt målsætningen om at antallet af kvalificerede ansøgere forøges. I de uddybende svar ønsker en stor af respondenterne videreuddannelse og overblik over efterfølgende muligheder. 4) "Overordnet har talentudviklingsforløbet klædt mig bedre på til en lederstilling" total Meget enig 21 35,0 35,0 35,0 Enig 32 53,3 53,3 88,3 Hverken enig eller uenig 6 10,0 10,0 98,3 Uenig 1 1,7 1,7 100,0 Som det fremgår af tabel 4 mener cirka 88 % af respondenterne, at talentudviklingsforløbet overordnet har klædt dem bedre på til en lederstilling. Det positive svarresultat stemmer godt overens med talentudviklingsforløbets mål om, at de nye ledere skal føle sig bedre rustede til lederopgaven, samt med visionen om, at antallet af kvalificerede ansøgere øges.

4 Side 4/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole ) "Overordnet har talentudviklingsforløbet givet mig det fornødne indblik i, hvad lederstillingen indebærer" total Meget enig 6 10,0 10,0 10,0 Enig 28 46,7 46,7 56,7 Hverken enig eller uenig 14 23,3 23,3 80,0 Uenig 10 16,7 16,7 96,7 Ved ikke 2 3,3 3,3 100,0 Et mere broget svarresultat viser sig hos respondenterne ved spørgsmål 5. Cirka 57 % mener, at talentudviklingsforløbet overordnet har givet det fornødne indblik i, hvad lederstillingen indebærer. Cirka 27 % er hverken enige eller uenige eller ved ikke, og omkring 17 % er uenige. 6) "Samtalerne om aktuelle ledelsesmæssige problemstillinger med min mentor, har givet mig indsigt i lederstillingens muligheder og udfordringer" total Meget enig 14 23,3 23,3 23,3 Enig 37 61,7 61,7 85,0 Hverken enig eller uenig 6 10,0 10,0 95,0 Uenig 1 1,7 1,7 96,7 Meget uenig 2 3,3 3,3 100,0 Ifølge 85 % af respondenterne har mentorsamtalerne givet indsigt i lederstillingens muligheder og udfordringer, hvilket stemmer godt overens med målsætningen om at de kommende ledere skal føle sig rustede til opgaven (tabel 6). 5 % er uenig eller meget uenig i dette udsagn. Det uddybes hos flere svardeltagere at nogle af mentorerne havde meget travlt, hvilket gav et dårligt forløb trods gode intentioner.

5 Side 5/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole ) "Coachsamtalen har givet mig mulighed for at reflektere over og tage stilling til, hvorvidt lederstillingen er noget for mig" total Meget enig 35 58,3 58,3 58,3 Enig 19 31,7 31,7 90,0 Hverken enig eller uenig 5 8,3 8,3 98,3 Meget uenig 1 1,7 1,7 100,0 Samtalerne med en individuel coach har jf. tabel 7 resulteret i, at 90 % føler, de har haft mulighed for at reflektere over, hvorvidt en lederstilling er noget for dem. 8) "Faget "Pædagogisk ledelse" har givet mig nogle nyttige ledelsesmæssige værktøjer, som jeg kan anvende i en mulig fremtidig ansættelse som leder" total Meget enig 28 46,7 46,7 46,7 Enig 29 48,3 48,3 95,0 Hverken enig eller uenig 2 3,3 3,3 98,3 Meget uenig 1 1,7 1,7 100,0 Faget Pædagogisk ledelse er klart topscoreren hos respondenterne. Som det fremgår af tabel 8 mener hele 95 % af respondenterne, at de har fået nogle ledelsesmæssige værktøjer, de vil kunne anvende i en mulig fremtidig ansættelse som leder. Blot 3 ud af de 60 respondenter skriver, at de er hverken enige eller uenige eller meget uenige i udsagnet.

6 Side 6/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole ) "Netværksmøderne har givet mig mulighed for at diskutere og reflektere over lederstillingen med ligesindede" total Meget enig 11 18,3 18,3 18,3 Enig 31 51,7 51,7 70,0 Hverken enig eller uenig 9 15,0 15,0 85,0 Uenig 4 6,7 6,7 91,7 Meget uenig 4 6,7 6,7 98,3 Ved ikke 1 1,7 1,7 100,0 Det fremgår af svarene til spørgsmål 9, at netværksmøderne ikke er ligeså populære som coach- og mentorsamtalerne eller som faget pædagogisk ledelse. Dog mener 70 %, at de har fået mulighed for at diskutere og reflektere over lederstillingen med ligesindede. For denne gruppe har netværksmøderne dermed levet op til formålet. Det skal dog samtidig pointeres, at 15 % af respondenterne hverken er enig eller uenig, og de resterende 15 % er uenig eller meget uenig i udsagnet. I de uddybende kommentarer skriver en af respondenterne, at der var for få af de andre deltagere, der havde reel interesse i at søge et job som leder, hvilket mindskede udbyttet af dialogen med de andre deltagere. Et par af de andre respondenter fremhæver dårlig praktisk organisering omkring netværksmøderne som årsag til, at de ikke fungerede efter hensigten.

Evaluering i stor stil!

Evaluering i stor stil! Evaluering i stor stil! I perioden november 2007 til januar 2008 har man i Varde Kommune gennemført en gennemgribende evaluering af den administrative organisation. Det har ført til en helt ny organisering,

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler Forfatter:

Læs mere

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Statusnotat for Ungeindsatsen

Statusnotat for Ungeindsatsen d. 29. september Helle Hardy-Hansen Statusnotat for Ungeindsatsen Det er nemt nok at sætte sig et mål, men nogle gange skal man have et spark i den rigtige retning! Baggrunden for Ungeindsatsen I løbet

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

MED DISPENSATION FRA ALDERSKRAVET PÅ UNGDOMSHØJSKOLERNE. Egå Ungdomshøjskole & Ungdomshøjskolen ved Ribe

MED DISPENSATION FRA ALDERSKRAVET PÅ UNGDOMSHØJSKOLERNE. Egå Ungdomshøjskole & Ungdomshøjskolen ved Ribe EVALUERING AF FORSØG MED DISPENSATION FRA ALDERSKRAVET PÅ UNGDOMSHØJSKOLERNE Egå Ungdomshøjskole & Ungdomshøjskolen ved Ribe Slutrapport vedr. forsøgsprojektet med fravigelse af alderskravet på 16 ½, mod

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere