Talentnyhedsbrev nr maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Talentnyhedsbrev nr. 6-8. maj 2013"

Transkript

1 Talentnyhedsbrev nr maj 2013 Samarbejde i særklassse - High performance teams / Teamudvikling Erfa-møde om lederpraktik - få inspiration til arbejdet med din talentudvikling Konstitueret som planchef - erfaringer fra talent og leder Workshop - talent i en forandringstid Talentudvikling på skoleområdet Lederuddannelse

2 Samarbejde i særklassse - High performance teams / Teamudvikling Mange talenter indgår i et team og nogle talenter har en koordinerende eller ledende rolle ift. at få teamet til at fungere. Men et team er ikke noget, man bare kan oprette, og så fungerer det. Derfor blev der ultimo 2012 afholdt en 3-timers workshop for alle interesserede talenter med titlen OPBYGNING AF HØJ- PRÆSTATIONSTEAMS. Ligesom i Situationsbestemt Ledelse opereres der i opbygningen af Højpræstationsteams med fire udviklingstrin. Situationsbestemt Ledelses beskriver de 4 trin, enhver leder skal kunne bevæge sig på afhængig af, hvilket udviklingstrin den enkelte medarbejder eller grupper af medarbejdere befinder sig på. På samme måde kan udviklingstrin for teams inddeles i 4 trin afhængig af teamets modenhed i bevægelsen mod Højpræstationsteam. Trin 1: Orienteringsfase forholdsvis lavt udviklingsniveau, hvor teamets medlemmer er spændte og positive. Der er høj afhængighed af ledelse og arbejdet er karakteriseret ved et lavt til moderat opgaveresultat. Medlemmerne er ubevidst inkompetente. Trin 2: Trinnet er præget af utilfredshed. Teamets medlemmer oplever, at deres håb og forventninger ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med virkeligheden. Der er hyppigt frustration omkring mål og opgaver. Der opstår ofte negative følelser over for leder og kolleger. Medlemmerne er bevidst inkompetente. Der sker typisk forøget opgaveløsning og udvikling af færdigheder. Trin 3: På dette trin oplever vi ofte høj grad af beslutsomhed hos teamets medlemmer. Frustrationer bliver håndteret og der arbejdes på at skabe klarhed mht. mål, opgaver og færdigheder. Arbejdsmængden forøges ofte betragtelig på dette trin. Vigtig er klarlægning af samarbejdsmetoder. Færdigheder og forståelse udvides. Medlemmerne er ubevidst kompetente. Trin 4: Fokus er på produktion. Teamets medlemmer er positive og ivrige, arbejder godt sammen og er uafhængig af leder (selvledende). Kulturen er præget af anerkendelse og udfordring af hinanden. Medlemmerne er stolte over veludført arbejde og der sker en fortsat udbygning af færdigheder og selvtillid. Medlemmerne er bevidst kompetente. På workshop en arbejdede vi med en præcisering af, hvordan arbejdet i gruppesammenhæng adskiller sig fra det at arbejde i teams, hvor især fælles ansvar og commitment blev fremhævet. Forskellige modeller og metoder for sammensætning af teams blev vendt inden gennemgangen af, hvad der er karakteristisk for Højpræstationsteams. De enkelte udviklingstrin for teams blev gennemgået og diskuteret og brugt som en metode til at diagnosticere udviklingstrinnet for teamet, for at få opmærksomhed på, hvilke aktiviteter/indsatser, der er nødvendige fra hhv. leder og medarbejdere for at arbejde målrettet på at skabe Højpræstationsteams. Side 2

3 Diagnosticeringen af udviklingstrinnene i modellen giver et ret præcist billede af, hvad hhv. leder og medarbejder skal have rettet sit fokus imod, men er samtidig også en beskrivelse af, at disse udviklingstrin er naturlige for ethvert team. Den største udfordring går dermed på, at teams ikke bliver hængende på et af trinnene, men ved fælles indsats fra leder og medarbejdere og ved målrettet fokus bevæger sig i den rigtige retning og ender som Højpræstationsteam. Læs mere og se slides fra workshoppen på Talentportalen. Materialet er også tilgængeligt via (skyen) af Lars Kølner konsulent Erfa-møde om lederpraktik - få inspiration til arbejdet med din talentudvikling Kom og få inspiration til arbejdet med din talentudvikling. D. 30. maj kl på Uddannelsescentret Fredericia afholdes der erfa-møde om lederpraktik. Talenterne Anja Morsing og Trine Nielsen vil, sammen med nuværende leder i borgerservice og tidligere talent i Fredericia Kommune, Stephan Klavsen, fortælle om deres erfaring med at være i praktik som leder i henholdsvis borgerservice og på KompetenceCenter Fredericia. Tilmelding, senest d. 23. maj 2013, via: Konstitueret som planchef - erfaringer fra talent og leder Tabita Nyby, ledertalent Side 3 I slutningen af 2010 blev Karin og jeg enige om, at jeg skulle indgå i talentprogrammet som ledertalent. Jeg startede med at lave en talentplan med fire udviklingsmål. Jeg havde en stilling som teamkoordinator med en form for faglig ledelse, men uden personaleledelse. Karin og jeg tog en snak en gang om måneden om, hvordan det gik med min udvikling i forhold til målene. Jeg havde lavet en liste med delmål, og i min hverdag imellem møderne noterede jeg små situationer, hvor jeg enten levede op til delmålene eller ikke gjorde det snakkede vi så om på møderne. Det gav mig en bevidsthed om, hvor mine styrker og svagheder lå i forhold til en evt. kommende lederstilling. Jeg fik yderligere inspiration og konkrete redskaber, da jeg i sommeren 2011 kom med på DOL-kurserne Det personlige lederskab og Kommunikation. Da Karin skulle på barsel i efteråret 2011, blev vi enige om, at jeg skulle konstitueres som planchef i hendes fravær. Det var alle tiders chance for at prøve, om ledelse var noget for mig. Jeg var selv opsøgende omkring det. Det ville jeg ikke have været, hvis jeg ikke havde haft talentarbejdet og DOLkurserne i bagagen.

4 Jeg var planchef i ni måneder. I starten var det lidt underligt at være chef for mine kolleger, men efterhånden som jeg kom ind i arbejdet, gik det fint, og de var søde til at hjælpe mig. Jeg syntes, det var sjovt, og da jeg i forbindelse med en organisationsændring blev tilbudt at blive teamleder med personaleansvar, sagde jeg ja tak. Det vigtigste som talent er, efter min mening, at man hele tiden selv tager ansvar for at udvikle sig. Man skal være villig til at arbejde aktivt med sine mål i en travl hverdag, til at bryde sine grænser, og man skal være opsøgende, hvis der byder sig en chance. Det er vigtigt at have en chef, der er villig til at spille med, dvs. bruge tiden på at mødes og bakke op om aktiviteter, der understøtter talentets udviklingsmål. I mit konkrete tilfælde var det en stor hjælp, at Karin var villig til at lukke mig ind på sine enemærker, dele nogle af sine egne erfaringer som leder og tage chancen og konstituere mig som leder af afdelingen, selv om hun kendte alle mine svagheder! Karin Niemann Christensen, By & Erhvervschef Hvis man mener, man har et uopdaget talent for noget, så synes jeg, at man skal melde sig på banen. Hvis ikke før, så til MUS. Det er min erfaring, at det giver pote, at man tør sige til også hvis der er noget, man kunne tænke sig at blive god til. Det gjorde Tabita, og efter at jeg lærte hende at kende var jeg slet ikke i tvivl om, at hun havde talent, ja faktisk flere talenter. Vi blev sammen enige om, at hun skulle deltage i programmet som ledertalent, og det gjorde vi uden at vide, at der senere faktisk kom en stilling med lederansvar i afdelingen. Jeg mente, at hun uanset det skulle have mulighed for at prøve sig selv af. Der er selvfølgelig en risiko for, at en medarbejder, der bliver udpeget som ledertalent, af en eller anden grund forlader afdelingen. Men det er en risiko, jeg gerne tager, for jeg vil hellere have en glad og motiveret medarbejder. Og hvis hun fx bliver headhuntet til en anden afdeling, så ville jeg bare være stolt. Risikoen for at miste en dygtig medarbejder er en del af det at udvikle sine folk, og det vil bestemt ikke afholde mig fra at gøre det. For at anerkende, at ledelse kræver nogle konkrete redskaber for at blive en succes, er det vigtigt, at man tager noget uddannelse oveni. I den sammenhæng tror jeg også, at det er en fordel, at man er på DOL-kurser sammen med andre fra kommunen. Tabita overtog for mig, da jeg gik på barsel, og jeg har kun fået meget positive tilbagemeldinger på hende. Jeg er ikke i tvivl om, at det var en svær post at tage over på, men hun har klaret det rigtig flot. Efter en nylig omorganisering er der opstået en ny lederstilling, og det, at Tabita havde haft mulighed for at prøve det af, gjorde det nemt for mig at pege på hende. Side 4 Udover Tabita, er Preben Lisby udpeget som projekttalent i min afdeling, og jeg vil bestemt ikke afvise, at der fremover bliver udpeget flere talenter i By & Erhverv.

5 Workshop - talent i en forandringstid Forandringer er kommet for at blive vi får nye opgaver og andre kolleger, finder nye måder at løse velfærdsopgaver på, vi digitaliserer, indfører velfærdsteknologi og tilpasser organisationen, alt sammen med en stadig større hastighed. Kom og bidrag og få nogle nye input med hjem, når der d. 25. juni kl på Uddannelsescentret Fredericia afholdes workshop om det at være talent i en forandringstid. Hvordan kan du som talent agere i en organisation i konstant forandring: - Hvornår reagerer hjernen med rødt lys på forandringer? - Hvordan kan modstand vendes til noget positivt? - Hvilke opmærksomhedspunkter kan jeg have som talent? Tilmelding, senest d.18.juni, via: Talentudvikling på skoleområdet Som skrevet i seneste nyhedsbrev har skoleafdelingen inviteret alle ledelsestalenter fra skoleområdet til tre temaeftermiddage omkring opgaven som kommende leder. Jeg har deltaget i de to sidste temadage Skoleleder i en kommunal organisation og Strategisk ledelse, hvor vi er blevet vejledt og har fået brugbare input til videre refleksion af skoleleder Anders Axø, skolechef Claus Bülow og kommunaldirektør Tim Jeppesen. Emnerne har bl.a. været: pædagogisk ledelse, opbygningen af den kommunale organisation og de mange roller man indtager som kommende leder af en skole. Behandlingen af emnerne har tydeliggjort, hvor stor en personlig udfordring ledelsesfunktionen tilbyder. På det personlige plan kræver det omstillingsparathed og lydhørhed at lede et lærerkollegium, mens det på det strategiske niveau kræver samarbejde og tid til refleksion i ledelsesteamet. Det er også blevet tydeligt, at arbejdet som leder kræver forståelse for, hvordan kommunen fungerer som en samlet enhed med de særlige udfordringer, der kan opstå mellem de forskellige led i organisationen. Deltagerne i forsøget på skoleområdet er alle enige om, at temadagene er givende for os. Det er et rum, hvor vi får lov til at dele vores tanker omkring os selv som ledere og de arbejdsopgaver, der er forbundet med denne komplekse funktion. Det næste skridt kan være praktikperioder som leder på skolerne i Fredericia. Side 5 af Jannie Lynggaard (talent)

6 Lederuddannelse Uddannelse af offentlige ledere har til formål at højne ledelseskvaliteten i den offentlige sektor til gavn for borgere og brugere. Lederuddannelsen henvender sig til nye og erfarne ledere. I Fredericia Kommune ønsker vi - så vidt det er muligt - også at tilbyde grundmodulerne Det personlige lederskab 1 og Det personlige lederskab 2 til de ledelsestalenter for hvem en lederuddannelse er relevant. Hvis der i din udviklingsplan indgår overvejelser om en lederuddannelse, kan du tage en snak med din leder, om du skal ansøge om optagelse til efteråret. Det personlige lederskab 1 og Det personlige lederskab 2 udbydes næste gang i efteråret Ansøgningsfrist d. 15. maj. Det er styregruppen, der optager de studerende, i dialog med den talentansvarlige og evt. ansøgers nærmeste leder. Yderligere oplysninger hos Lisbeth Kock Hansen: eller tlf Læs mere om modulerne her Side 6

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Klik på boksen for at læse artiklen Ledelsesakademiet godt fra start side 2 MUS-kurser til alle ledere i Fredericia Kommune side 3 LEDERKONFERENCEN også en

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! I dette nummer har vi 2 forskellige indslag omkring pauser på arbejdet. Det ene er en artikel inspireret af den debat

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Indholdsfortegnelse for bilag 2-13 Bilag 2 Interviewguide for interviews med lærere... 2 Bilag 3 Interviewguide

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Offentlig ledelse i fællesskab Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Indhold En verden til forskel........................... 3 God ledelse gavner alle.........................

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! November måned er jubilæumsmåned. Jeg fejrer mit 10 års jubilæum med bogen: I den gode ledelses tjeneste. Du kan hele

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler Førlederudvikling 1. udgave, 1. oplag 2003 Pjecen er udarbejdet for KTO og KL af Karen Lund, FTF, Jesper Baltzer

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej!

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej! 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING Af Mai-Britt Haugaard Jeppesen, Bydelsmødrenes Landsorganisation Vi er godt på vej! Vi skal ha slået alle myterne ihjel. Vi skal kende til fakta, så direkte udtalte

Læs mere

Medindflydelse i århus

Medindflydelse i århus MAGASINET særtillæg 2009 4 GodE råd der gør MED-arbejdet effektivt 7 TIllæG Medindflydelse i århus En vigtig MED-spiller 4 Hjerte og hjerne kommer i spil 16 Nye karriereveje med coach 18 MAGASINET særtillæg

Læs mere