Effektiv talentudvikling praksis for praktikere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiv talentudvikling praksis for praktikere"

Transkript

1 Effektiv talentudvikling praksis for praktikere

2 Effektiv talentudvikling praksis for praktikere Dato for udgivelse: Juni 2010 Forfattere: Maria Lindorf og Julie Lynge Udgiver: DEA Foto: Søren M. Osgood Design: Bysted A/S Tryk: PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge ISBN: Guidens cases er blevet til på baggrund af et mere omfattende casemateriale udarbejdet af Thorkil Molly-Søholm, Frances Jørgensen, Lotte Pedersen, Anna Gerstrøm, Julie Lynge og Maria Lindorf. Se casesamlingen Talentudfordringer. Guiden er udarbejdet på baggrund af input fra DEAs Tænketank for talentudvikling: Henrik Holt Larsen (formand), professor, CBS Lisbet Thyge Frandsen, Group Senior Vice President, People & Strategy, Grundfos Management A/S Niels Gregers Hansen, Head of HR Nordic Banking, Denmark, Nordea Frances Jørgensen, lektor, Institut for Ledelse, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Lars Christian Lassen, Senior Vice President og HR-direktør, Novo Nordisk A/S Thorkil Molly-Søholm, studielektor, Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Carsten Møller, Director, Nordea Investment Management Anne Krogh Nielsen, Director, Customer Excellence Programme, Vestas Wind Systems A/S Lotte Pedersen, afdelingschef, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus, Udviklingsstaben, Afdelingen for Ledelse, Organisation og Uddannelse Maria Aagaard Pejter, Director of Group Talent Management, A.P. Møller-Mærsk A/S Lars Sørensen, Partner, Executive Development, Vestas Wind Systems A/S Ditte Marstrand Wulf, Nordisk HR-direktør, Codan Forsikring A/S DEA Fiolstræde 44 DK 1171 København K Tel

3 Indhold 3 Forord 4 Talentudviklingens muligheder 7 Tænketankens 10 balancepunkter 10 Balancepunkt 1: Lederspor og andre talentspor 12 Balancepunkt 2: Centralt og decentralt 16 Balancepunkt 3: Spot talenterne måling og mavefornemmelse 18 Balancepunkt 4: Talentnominering åbenhed og eksklusivitet 20 Balancepunkt 5: Learning by doing og formaliseret udvikling 24 Balancepunkt 6: Fastholdelse og farvel 26 Balancepunkt 7: Kommunikation om talenterne åbenhed og lukkethed 28 Balancepunkt 8: Lederens rolle egne og organisatoriske interesser 30 Balancepunkt 9: Selvopfyldende profeti og løbende servicetjek 32 Balancepunkt 10: Bevis og overbevisning kan talentudviklingen måles og vejes? 37 Værktøjer til talentudvikling 1

4 Talentudvikling 2

5 Forord Talentudvikling skal i fremtiden være hvermandseje i de danske virksomheder. Det kan nemlig blive en vigtig trædesten på vejen til vækst særligt i en videnøkonomi som den danske. For når vi fremover skal leve af og konkurrere på intelligente løsninger frem for pris, udgør de talentfulde medarbejdere en afgørende ressource. En ressource, som hurtigt kan få betydning for positive resultater på bundlinjen. Med denne guide vil DEAs Tænketank for talentudvikling gerne bidrage til at gøre talentudviklingen mere tilgængelig for langt flere virksomheder. For der er faktisk rigtig mange virksomheder, som løber ind i udfordringer, når det gælder arbejdet med talenterne. Derfor har vi netop taget udgangspunkt i virksomhedernes konkrete udfordringer, som vi behandler i 10 såkaldte balancepunkter. Balancepunkter, man som virksomhed må forholde sig til og vægte, hvis man er på jagt efter effektiv talentudvikling. Guidens 10 balancepunkter er af så generel karakter, at de har relevans for størstedelen af danske virksomheder små og store, offentlige og private. Med et bredt sigte håber vi at bidrage med inspiration og forslag til, hvordan mange flere kan komme i gang med eller optimere arbejdet med talenterne. En udvikling, som kan gøre en forskel for den enkelte virksomhed, for talenterne og for den danske konkurrencekraft. Er du på jagt efter mere viden om og inspiration til talentudvikling, vil vi gerne henvise til den mere omfattende baggrundsrapport og casesamlingen Talentudfordringer. Begge publikationer er en del af tænketankens arbejde og kan downloades på God læselyst! Stina Vrang Elias Adm. direktør, DEA Henrik Holt Larsen Professor, CBS og formand for tænketanken 3

6 Talentudviklingens muligheder Talentudvikling har mødt øget opmærksomhed og popularitet i de danske virksomheder igennem de senere år. Det er der rigtig god grund til! Evnen til at rekruttere, udvikle og fastholde talentfulde medarbejdere er nemlig afgørende for de danske virksomheders konkurrencekraft. De potentielle effekter af talentudviklingen er mange. Effekter, som alle udgør gode grunde til at beskæftige sig indgående med området. For det første kan talentudviklingen bidrage til, at de eksisterende ressourcer og potentialer udvikles og anvendes bedst muligt. Det bliver særlig vigtigt på fremtidens arbejdsmarked, når vi vil opleve mangel på arbejdskraft generelt og specifikt på udvalgte kompetencer som fx højtuddannede. Samtidig kan en aktiv talentindsats også give et forspring i både den nationale og den globale kamp om kompetencerne og om de mest talentfulde. Og det kan være tiltrængt, for med globaliseringen er begrebet brain drain om noget blevet aktuelt. Større mobilitet og øget samarbejde på tværs af kloden gør, at konkurrencen om talenterne er mere intens end nogensinde. Her kan talentudviklingen være et centralt aktiv både mht. rekruttering og fastholdelse. Særligt når nu generation Y, som netop udgør fremtidens medarbejdere, lægger stor vægt på den personlige og faglige udvikling, som talentudviklingen oftest indebærer. Endelig bidrager en talentfuld talentudvikling også beviseligt til øget indtjening og sorte tal på bundlinjen via øget performance hos medarbejderne og bedre produkter og services. Derfor er der også god forretning i at investere i talentudviklingen. Definition og afgrænsning Kampen om talenterne blev for alvor skudt i gang i slutningen af 1990 erne. Og nøjagtig som med så 4

7 mange andre begreber, der er i deres vorden, kan det være svært helt præcist at få greb om, hvad et talent er. Ofte hænger en del af usikkerheden sammen med, at talenterne og deres udvikling næsten altid defineres ud fra virkeligheden i den enkelte virksomhed. Det giver en flerhed af definitioner og betydninger. For at have et overordnet afsæt for at tale mere specifikt om talent og talentudvikling, har DEAs tænketank udarbejdet denne definition: Et talent er en person, der besidder særlige kompetencer, og som leverer top-performance. Defineret i en virksomhedssammenhæng er kompetencerne af strategisk betydning, så de understøtter virksomhedens konkurrenceevne, hvor fraværet af kompetencer ville udgøre en reel mangelsituation. Desuden er kompetencerne kendetegnet ved at være svære at kopiere eller imitere for andre, samtidig med at kompetencerne ikke umiddelbart kan udvikles her og nu. Definitionen rummer en bredde, så man i den enkelte virksomhed selv kan vurdere hvilke kompetencer, der er af strategisk betydning og dermed også hvilke kompetencer et talent skal besidde. Bredden til trods har tænketankens definition dog et særskilt fokus på top-performere. Med dette mere generelle perspektiv håber vi at skabe grobund for en bred diskussion af talent og talentudvikling og de udfordringer, der går på tværs af langt de fleste virksomheder. Du kan læse mere om talentudviklingens effekter, historie og mulige definitioner i baggrundsrapporten. Rapporten kan downloades på 5

8 6

9 Tænketankens 10 balancepunkter Trods udbredt enighed om at talentudvikling er en vigtig bestanddel i fremtidig vækst, møder mange virksomheder ofte udfordringer i det konkrete arbejde med talenterne. Det store spørgsmål er derfor, hvordan man kan opbygge en talentfuld organisation, der kan navigere gennem det minefelt af faldgruber og komplekse udfordringer, som talentudviklingen åbenbart rummer? I tænketanken tror vi, at det først og fremmest kræver, at man forholder sig til disse udfordringer og dilemmaer. For at skabe grobund for refleksion og aktiv stillingtagen har DEAs tænketank identificeret nogle af talentudviklingens største udfordringer. Disse udfordringer danner baggrund for 10 konkrete balancepunkter, man som virksomhed må forholde sig til for at sikre en effektiv talentudvikling. Alle balancepunkter er bygget op omkring to markante yderpoler, som man hele tiden skal vægte og balancere i sin talentudvikling. De 10 balancepunkter er ikke quick fixes for vi har at gøre med så komplekse udfordringer, at der ikke findes nemme løsninger. Balancepunkterne kan ikke afklares én gang for alle i form af et enten-ellervalg. Der er i stedet tale om et både-og, der hele tiden skal balanceres. Derfor kræver disse udfordringer netop, at man kontinuerligt forholder sig til dem i arbejdet med talenterne. Til hvert af de 10 balancepunkter er der tilknyttet to virksomhedscases en til hver yderpol. Her er det dog vigtigt at understrege, at de medvirkende virksomheder ikke nødvendigvis har en sort-hvidholdning eller -praksis til det udvalgte punkt. De forskel lige cases beskriver altså tendenser frem for absolutter. Der er også til hvert balancepunkt knyttet centrale kritiske spørgsmål, man som virksomhed må tage stilling til, samtidig med at der er henvisninger til yderligere relevant litteratur. Vi håber, at balancepunkter, cases og de kritiske spørgsmål kan skabe refleksion og stillingtagen hos dig. Du vil til sidst i denne guide have mulighed for selv at arbejde videre med de 10 balancepunkter. 7

10 De 10 balancepunkter Lederspor Balancepunkt 1 Andre talentspor Centralt Balancepunkt 2 Decentralt Måling Balancepunkt 3 Mave fornemmelse Åbenhed Balancepunkt 4 Eksklusivitet Learning by doing Balancepunkt 5 Formaliseret udvikling 8

11 Fastholdelse Balancepunkt 6 Farvel Åbenhed Balancepunkt 7 Lukkethed Egne interesser Balancepunkt 8 Organisatoriske interesser Selvopfyldende profeti Balancepunkt 9 Løbende servicetjek Bevis Balancepunkt 10 Overbevisning 9

12 Balancepunkt 1: Lederspor og andre talentspor Talentudvikling har traditionelt set været lig med udvikling af ledere. Og det er det stadig i mange virksomheder i dag. Samtidig er der dog også en tendens til, at virksomhederne får øjnene op for andre typer af talentspor. En fremtidssikret talentudvikling balancerer derfor mellem udviklingen af ledelsestalentet og udviklingen af nye og andre talentspor. En talentudvikling med rent lederfokus udgør den ene yderpol i dette balancepunkt. Kvaliteten af nutidige og fremtidige ledere har utrolig stor betydning for driften og udviklingen af den enkelte virksomhed. Der kan derfor være rigtig god ræson i at rette særlig opmærksomhed mod ledelsestalenterne. Samtidig er ledelsestalentet også det, som de fleste virksomheder har mest erfaring med at udvikle. Den anden yderpol er en talentudvikling med andre talentspor. For traditionen med det ensidige fokus på ledelsestalent kan undre, når nu en virksomheds værdi skabes af langt flere medarbejdergrupper end blot ledere. Fx kan det sagtens være specialisten, som udgør virksomhedens kritiske faktor. Derfor kan der være behov for at udvikle talentspor, som har andre medarbejdergrupper i fokus som fx specialister, innovatører eller projektledere. Disse forskellige medarbejdergrupper motiveres forskelligt, og derfor er det også nødvendigt med specifikke talentspor i forhold til indhold og udformning. Her følger to cases fra to organisationer én med fokus udelukkende på ledere og én med flere talentspor. Ledertalent på flere måder case fra Københavns Kommune Københavns Kommune begyndte et formaliseret arbejde med talentudvikling i 2006, hvor bl.a. rekruttering til toplederposter var en udfordring. Derfor har man haft stort fokus på at styrke udviklingen af talentfulde ledere. Kommunen valgte hurtigt at arbejde med forskellige definitioner på ledelsestalent som følge af de krav, der er til ledelse på forskellige niveauer. Fra begyndelsen har man derfor arbejdet med to ledelsestalentdefinitioner og -spor, LUP 1 og LUP 2. LUP 2 er yderligere underopdelt i LUP 2.1 og 2.2. Forskellen mellem de to spor ligger hovedsagelig i karakteren af det politiske arbejdes indhold i dagligdagen. Her skal LUP 1 erne have erfaring med den politiske proces og sparring, mens LUP 2 erne skal navigere i et politisk ledet system og stå som modtager og administration på lovgivning mv. Det er således karakteren af politisk tæft og evnen til at kunne spille meget direkte sammen med det politiske niveau, der adskiller kommunens to talentprogrammer fra hinanden. 10

13 Flere talentspor, forskellig motivation case fra Fredericia Kommune I Fredericia Kommune har man siden 2006 arbejdet med en talentudvikling med flere talentspor. Med en fladere struktur i kommunen faldt behovet for ledere, mens behovet for at rekruttere og fastholde de mest talentfulde på andre karriereveje steg. I kommunen udpegede man tre talentspor: leder, specialist og projektleder. De tre talenttyper motiveres forskelligt: ledere af indflydelse, konkurrence, profit, organisationsudvikling og involvering af mennesker; specialister af stabilitet, kvalitet og specialisering; projektledere af nyheder, kreativitet, mobilitet, involvering af mennesker og organisationsudvikling. Identifikationen af det relevante talentspor for den enkelte sker ved, at den talentansvarlige og talentet via test finder frem til motivationsfaktorer. En nødvendig øvelse, da talentet ofte udpeges som en medarbejder med ledelsestalent, hvorefter karrieretesten viser helt andre motivationsfaktorer. En tendens, som illustrerer vanetænkningen i at se talent som ledere og understreger behovet for analytiske værktøjer til at identificere motivation og karriereretning. Kritiske spørgsmål og inspiration Hvis du som virksomhed vil arbejde aktivt med dette balancepunkt, kan disse spørgsmål hjælpe dig på vej: Hvilke kompetencer er af størst strategisk betydning i virksomheden? Udvælgelsen af talentspor i din virksomhed afhænger af strategi, kernekompetencer og fokusområder. En afklaring af hvilke kompetencer, der er af kritisk betydning, er derfor afgørende for hvilke talenter, man skal dyrke. Hvad motiverer talenterne hos os? Når talenttyperne er udvalgt, skal man holde sig for øje, at forskellige talenter motiveres af forskellige faktorer. Derfor skal man sørge for at tilgodese den specifikke talenttype bedst muligt. Man kan evt. anvende brugerinddragelse eller motivationstest for at få indblik i, hvad der ansporer de forskellige talenter. Hvis du har lyst til at blive klogere på netop dette balancepunkt, kan du finde inspiration her: Casesamlingen Talentudfordringer : case fra Grundfos Talentløs talentpleje (2009) af Henrik Holt Larsen Talent Management Alternatives to the single-ladder approach (2009) af Marieke Born og Marieke Heers for DEA Career Dynamics: Matching Individual and Organization Needs (1978) af Edgar Schein Motivation (2009) af Helle Hedegaard Hein Motivation i videnarbejde (2007) af Peter Holdt Christensen 11

14 Balancepunkt 2: Centralt og decentralt Hovedansvaret for talentudvikling er ofte placeret centralt i organisationen, fx i HR-afdelingen eller hos ledelsen. Samtidig ved vi også, at talentudviklingen ikke virker, før den er en del af hverdagen decentralt. Derfor er det en opgave at balancere det centraliserede over for det decentraliserede. Med en centraliseret forankring administreres talentudviklingen primært af HR-afdelingen eller ledelsen. Det betyder, at man kan tilrettelægge retningen for arbejdet med talent ret nøje. Derved bliver det muligt at skabe en attraktiv kobling mellem strategiske tiltag og talentudviklingen. En kobling, som kan være afgørende for at fremtidssikre talenttiltagene, så de også har relevans i en lang tidshorisont. Derfor kan et overordnet, centralt placeret perspektiv med sammenhæng til strategien udstikke vigtige retningspile med stor betydning for talentudviklingens senere effekter. Vælger man at placere talentudviklingen mere decentralt, giver det flere personer indflydelse på udformning og indhold. En højere grad af involvering vil ofte give en højere grad af ejerskab hos medarbejderne. Et ejerskab, som kan være afgørende for talentudviklingens succes eller fiasko. Den decentrale tilgang baserer sig på fleksibilitet, som giver talenterne råderum og initiativ. En fleksibilitet, som i sidste ende skal føre til, at den enkeltes udvikling mest optimalt bidrager værdiskabende til virksomheden. Her følger to cases, som viser, hvordan en centraliseret og en decentraliseret tilgang rummer hver sine potentialer. Et centralt talentudviklingsprogram baseret på lokal inddragelse case fra Grundfos I Grundfos arbejder man med et talentkoncept, der skal sikre sammenhæng med virksomhedens langsigtede mål. Det er et centraliseret projekt i den forstand, at man fra ledelsesmæssigt hold definerer den overordnede ambition for talentudviklingen. Man har fra ledelsens side i tæt sammenhæng med strategien udpeget de tre talentspor: ledere, specialister og innovatører. Det er de spor, der overordnet styrer arbejdet med talenter. En styring, som kan være nødvendig i en global virksomhed med talentudvikling over hele kloden. Der er ikke nødvendigvis et modsætningsforhold mellem en stærk central ambition og lokalt ejerskab. Faktisk har Grundfos meget bemærkelsesværdigt skabt sit talentkoncept med udgangspunkt i co-creation. Man inviterede i efteråret af virksomhedens ledere fra hele verden sammen på en fire dages workshop for at udvikle konceptet for det nye talentprogram med alle de nødvendige elementer, lige fra nominering over assessment til udvikling af talenter. Efter workshoppen orkestrerede Corporate HR en virtuel proces, hvor deltagerne fra workshoppen, fordelt i mindre task forces, færdigudviklede de enkelte dele af konceptet og gjorde dem klar til implementering. Kombinationen af en stærk central ambition og co-creation med stærk lokal involvering har resulteret i meget kort udviklingstid, let implementering og stærkt lokalt ejerskab for konceptet. 12

15 Mangfoldigheden inviterer til decentralisering case fra Odense Universitetshospital På Odense Universitetshospital er det simpelthen et vilkår, at man må arbejde decentralt med talentudviklingen. Der er nemlig både store faglige forskelle mellem de ansatte med forskellige uddannelsesprofiler, samtidig med at der faktisk også kan være stor forskel mellem personale med samme faglige uddannelse. En sygeplejerske kan fx godt være et talent på børneafdelingen uden at være det på operationsstuen. Dertil kommer, at en medarbejder på hospitalet har sværere ved at skifte faggruppe, da det eksempelvis kræver autorisation og dermed uddannelse til sygeplejerske, før en sosu-assistent kan arbejde som sygeplejerske. Derfor er det væsentlig for Odense Universitetshospital, at talentudviklingen er tilpasset de enkelte afdelingers virkelighed. Der er nemlig meget forskellige patienter, forskellige opgaver og forskellige mål. Som følge heraf må talentudviklingen opbygges decentralt. Kritiske spørgsmål og inspiration Hvis du som virksomhed vil arbejde aktivt med dette balancepunkt, kan disse spørgsmål hjælpe dig på vej: Hvilke overordnede, strategiske retningslinjer skal følges? Talentudviklingen er i de fleste virksomheder underlagt visse strategiske fokuspunkter. For at der ikke skal opstå usikkerhed om talentudviklingens sigte, kan det derfor være frugtbart klart at definere uafvigelige retningslinjer. Hvor er der plads til involvering i talentudviklingen? Ønsker man decentrale elementer, kan dette med fordel udtrykkes eksplicit i forhold til talenterne. Ved helt konkret at bede om input og involvering på de områder, hvor det er muligt, vil der formentlig også være større forståelse for centralisering på andre områder. Hvem er den primære driver af talentudvikling? Man kan bruge omfanget af ressourcer til talentudviklingen som pejlemærke i balanceringen af dette punkt. Ligger der mange ressourcer hos HR eller ledelse, skal deres kræfter bestemt ikke gå til spilde til fordel for ren decentralisering. Er det derimod talenterne selv, som skal være primær driver, giver det måske mest mening som udgangspunkt at placere hovedansvaret decentralt. 13

16 Hvis du har lyst til at blive klogere på netop dette balancepunkt, kan du finde inspiration her: Casesamlingen Talentudfordringer : cases fra Novo Nordisk og dnp denmark a/s Global Talentship: Toward a Decision Science Connecting Talent to Global Strategic Success (2003) af Boudreau, Ramstad & Dowling i Advances in Global Leadership, Vol. 3 How global organizations develop local talent (2006) af Eddy, Hall & Robinson i The McKinsey Quarterly No. 3 INSEAD: Global Talent Management: How Leading Multinationals Builds and Sustain Their Talent Pipeline (2007) af Stahl et al. 14

17 15

18 Balancepunkt 3: Spot talenterne måling og mavefornemmelse At finde talenterne er ikke nødvendigvis specielt ligetil eller enkelt. Selvom de potentielle kandidater alle er kendetegnet ved høj performance, må man stadig overveje, i hvor høj grad man skal basere sig på tro og mavefornemmelse eller målinger og test. Den ene yderpol består i udvælgelse af talenter med udgangspunkt i målinger og test. Her udvikles modeller til at sikre gennemsigtighed, målbarhed og derfor også sammenlignelighed. Derved sikres talent poolen objektiv set samme vilkår for at leve op til de påkrævede kriterier. Tilgangen er særlig frugtbar, hvis de kritiske kompetencer er præcist definerede. Samtidig kan målingerne også fungere som et legitimt instrument i argumentationen for hvem, der udvælges som talenter. Over for målingerne står en talentudvælgelse, som indeholder overbevisning eller intuition. En del virksomheder tilkendegiver nemlig, at der også er mavefornemmelse på spil, når man skal udvælge de talentfulde medarbejdere. Andre anser ikke en bevisførelse som nødvendig og læner sig mere op ad erfaringer fra dagligdagen. Ved bevidst at give intuitionen plads får man mulighed for at arbejde aktivt med den subjektivitet, som ofte følger med talentudvælgelse alligevel. Her følger cases fra to virksomheder, hvor mavefornemmelse og måling er på spil i forskelligt omfang. Subjektivitet som vilkår case fra Novo Nordisk I Novo Nordisk lægger man i den overordnede udvælgelse af potentielle talenter først og fremmest vægt på performance. Men når man efterfølgende skal udvælge den endelige gruppe af talenter blandt de excellente performere, erkender virksomheden, at ledernes vurdering af potentiale også spiller ind. Og når man har at gøre med potentiale, kommer subjektiviteten og dermed også mavefornemmelsen ind i billedet. At subjektivitet spiller ind i udvælgelsen af talentet i Novo Nordisk, betyder bestemt ikke, at der ikke foretages en kvalificering af det enkelte valg. Det sker gennem peer challenge, hvor lederne i en serie af dialoger med HR og andre ledere udfordres på og forsvarer deres valg. På den måde bliver valgene afprøvet og kvalitetstestet, hvilket sikrer en høj grad af gennemsigtighed. 16

19 Målinger sikrer gennemsigtighed og konkurrencedygtighed case fra A.P. Møller-Mærsk I A.P. Møller-Mærsk er talent noget, man gør, og ikke noget man er. Derfor skal det bevises kontinuerligt. Talentidentifikationen er baseret på målinger oppefra, nedefra og på tværs. Det gør man for det første, fordi det er en del af kulturen, og for det andet er det nødvendigt, når man vil talentudvikle på tværs af ansatte i 100 lande med mange forskellige industrier. Talentudviklingsprocesserne bygger på en årlig vurdering af målinger. Herefter viskes tavlen ren, og man revurderes på lige fod med alle andre. Hvis man skal fortsætte med at være talent, skal man hele tiden udvikle sig og levere. I identifikationen måler man på tre parametre: forretningsresultater, i hvor høj grad man lever virksomhedens værdier, og at man leder på den rigtige måde (såfremt man er i en lederposition). Konkret består målingerne derfor både af performancemålinger og evalueringer af, hvorvidt virksomhedens værdier l eves, og ledelsesrollen fyldes. Performance vurderes hovedsageligt gennem individuelle KPI er. Ledelse og værdier gennem evalueringer, som både egen chef foretager samt medarbejderne for ledernes vedkommende. Målingerne har den fordel, at de kan benchmarkes på tværs i organisationen, samtidig med at der for nogle niveauer benchmarkes i forhold til andre globale virksomheder. Dermed er målinger som basis for talentarbejdet med til at sikre både gennemsigtighed og konkurrencedygtighed i A.P. Møller-Mærsk. Kritiske spørgsmål og inspiration Hvis du som virksomhed vil arbejde aktivt med dette balancepunkt, kan disse spørgsmål hjælpe dig på vej: Hvilke blinde vinkler rummer vores talentudvælgelse? Ligegyldigt om man hælder til målinger eller mavefornemmelse, vil talentudviklingen ofte rumme blinde vinkler dvs. medarbejdere, som aldrig for alvor kommer i betragtning til talentforløb. Ved at være opmærksom på de blinde vinkler har man mulighed for at mindske dem og dermed få en større talent pool at vælge fra. Hvilken rolle spiller subjektiviteten? Subjektivitet på forskellige planer har en tendens til at snige sig ind i udvælgelsen af talenterne. Ved at erkende subjektiviteten kan man arbejde med den som en reel faktor og udføre kvalitetskontrol i forhold til den, fx i form af peer challenge. Hvis du har lyst til at blive klogere på netop dette balancepunkt, kan du finde inspiration her: Casesamlingen Talentudfordringer : cases fra Nordea, Odense Universitetshospital og Fredericia Kommune Talent pools: The best and the rest (2002) af Walker, J. & LaRocco, J. i Human Resource Planning, Vol. 2 17

20 Balancepunkt 4: Talentnominering åbenhed og eksklusivitet I nomineringen af potentielle talenter er det værdifuldt at overveje, i hvilken grad processen skal være åben for alle medarbejdere eller kun for udvalgte personer. Og hvordan talentnomineringen både kan basere sig på top-down og bottom-up. Det udgør derfor det fjerde balancepunkt. Mange virksomheder lægger vægt på top-downprocesser i nomineringen af talenter. Det kan bl.a. skyldes en erkendelse af, at sammenhæng mellem strategi og talentudvikling er afgørende for succes. En sammenhæng, som er svær at sikre, hvis alle skal involveres i hvert fald hvis falske forhåbninger skal undgås. En række prædefinerede strategiske indsatsområder for talentudvikling som fx specialister eller ledere giver nemlig automatisk en vis selektion. Kobling af strategi og tiltag i talentudviklingen kan derfor kræve et overblik, som gør topdown-processer mest fordelagtige. Der er dog også fordele ved at integrere bottom-upprocesser i talentnomineringen. En mere inddragende tilgang kan fx bidrage til, at visse blinde pletter på ledelsesniveau bliver tydelige. Samtidig medvirker det til, at de ansatte føler sig hørt. Hvor mange virksomheder oplever organisatorisk jalousi som følge af talentnomineringen, kan det måske mindskes ved at lade medarbejderne spille en mere aktiv rolle. Forskelle i graden af åbenhed i talentnomineringen kommer til udtryk i de næste cases fra TDC og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Samarbejde mellem HR og ledere case fra TDC En fokuseret udvælgelse, der inddrager den overordnede forretningsstrategi samt de lokale forretningsenheders input til, hvordan denne kan udmønte sig i talenternes profil, er gennemgående for TDC s talentudvælgelse. Det første trin er fastlæggelsen af spor med udgangspunkt i forretningsstrategien, det næste er centrale retningslinjer for lederens udpegning af talent, og det sidste er et omfattende peer-review (kalibrering af talenterne i forhold til hinanden) ved den centrale HR-afdeling. I selve talentnomineringen er det også lederne i de enkelte forretningsenheder, som udpeger de potentielle talenter bistået af HR. Det sker på basis af en afvejning af generelle kriterier (forretningsorientering, eksekveringsevne og mobilitet) og sporspecifikke kriterier. Slutteligt bliver de nominerede kalibreret i forretningsenhedernes ledergrupper og endelig udvalgt til en videre assessment i tæt samarbejde med lokale HR-partnere. Det skal sikre, at de udpegede er tværorganisatoriske talenter med blik for hele koncernen. I TDC har man valgt en talentnominering, som hviler på tæt samarbejde med de lokale ledere bistået af de lokale HR-partnere og den centrale HR-afdeling. 18

21 Indstil dig selv case fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration I Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ses talent som et bredt begreb inden for visse organisatoriske retningslinjer, hvor det personligt motiverede projekt er i højsædet. Det giver mange medarbejdere mulighed for at deltage og lokke talenter ud af krogene, som måske aldrig var blevet opdaget. Konkret foregår indstillingen ved, at medarbejderne taler med nærmeste chef om mulighederne for optagelse på talentprogrammet. Man har altså mulighed for at indstille sig selv eller få afklaret mulighederne for indstilling, inden denne forelægges direktionen. Ansøgerne forventes, ud over indstillingen, at have udarbejdet et forslag til et konkret projekt inden for organisationens overordnede indsatsområder, som de ønsker at arbejde med som led i talentudviklingen. Projektet kan ligge inden og uden for kontorets ressortområde, men skal være af relevans for organisationens overordnede indsatsområder. På baggrund af indstillingen vælger direktionen, hvem der skal optages på programmet. Med muligheden for at indstille sig selv repræsenterer ministeriet således en tilgang, som baserer sig på en bred åbenhed i nomineringsfasen. Kritiske spørgsmål og inspiration Hvis du som virksomhed vil arbejde aktivt med dette balancepunkt, kan disse spørgsmål hjælpe dig på vej: Hvilken grad af åbenhed kan talentnomineringen rumme? De positive effekter i øget åbenhed i talentnomineringen kan dyrkes ved, at virksomheden gør sig klart, hvor og i hvilket omfang man kan arbejde med den. Hvilke retningslinjer er ufravigelige? Der vil altid være nogle kriterier eller retningslinjer, som er ufravigelige. Disse kriterier skal kommunikeres klart ud for at sikre gennemsigtighed. Er man fx kun på jagt efter én type talenter, er der ingen grund til, at virksomhedens øvrige talentpotentiale føler sig overset. Hvis du har lyst til at blive klogere på netop dette balancepunkt, kan du finde inspiration her: Casesamlingen Talentudfordringer : cases fra Grundfos og Beskæftigelsesministeriet IMI s Aspire Program Feeds Its Senior Leader Pipeline Through Self-Nominations (2009) af Stage, V. & Houghton, R. i Global Business and Organizational Excellence, Vol. 28, Issue 5 19

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner Indhold På sporet af de næste ledere... 3 1. Hvad søger vi efter? Om at definere behovet for talent... 4 2. Hvad vil vi opnå?

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

Hvidbog Ledelse i øjenhøjde mellemlederen i centrum. Hvidbog. centrum

Hvidbog Ledelse i øjenhøjde mellemlederen i centrum. Hvidbog. centrum Hvidbog Ledelse i øjenhøjde mellemlederen i centrum Hvidbog Ledelse i øjenhøjde mellemlederen i centrum 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TÆNKETANK, REFERENCEGRUPPE OG SEKRETARIAT... 3 FORORD... 4 1. HVIDBOGENS FORMÅL

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER

LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER PROJEKTLEDERE: Flemming Blønd, KL Jørn Kjølseth Møller, BUPL REDAKTION: Ola Jørgensen, Klartekst Jeanne Wolf, Væksthus for Ledelse PRODUKTION:

Læs mere

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014.

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014. HR & LEDELSESDAGEN 22. MAJ 2014 KL. 8.00 17.00 I KUPPELSALEN - NORDJYSKE MEDIER Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 4. maj 2014. Er du motiveret? Motivation af medarbejdere kræver god ledelse. Chris

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den I dette kapitel får du: 7. Læring sagen og En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den Redskaber til hvordan du kan fremme

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub KOLOFON Redaktion: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Charlotte Gisselmann Jessen,

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed Fokus Den levende virksomhed Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering er fremtidens vinder Fokus Tema: Ansvarshavende redaktør: Administrerende direktør Henning Hürdum Redaktion: Nordania

Læs mere

En lærende sikkerhedsorganisation

En lærende sikkerhedsorganisation En lærende sikkerhedsorganisation Oktober 2002 Pernille Bottrup Peter Hasle Per Langaa Jensen Ole Broberg Hans Hvenegaard Christian Biel Knudsen CASA IPL-DTU Kubix Aps. Center for Alternativ Institut for

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere