Velkommen ORIENTERING SPECIALIST, LEDER ELLER HVAD? om ledelse I DETTE NUMMER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen ORIENTERING SPECIALIST, LEDER ELLER HVAD? om ledelse I DETTE NUMMER"

Transkript

1 ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Specialist, leder eller hvad? 1 - Plej dine talenter som du plejer dine blomster - Succes kræver hårdt arbejde SPECIALIST, LEDER ELLER HVAD? De er egentlig ansat som specialister, men i ansættelseskontrakten har de en titel som ansatte der varetager ledelsesopgaver også har. Når de samme stillingsbetegnelser bliver brugt til både specialist- og lederstillinger, betyder det ofte at virksomheder ikke kan tiltrække de rigtige talenter, for ansøgerne ser først og fremmest på hvad overskriften i stillingsannoncen signalerer. Mange tror de søger et lederjob, og så viser det sig at det er specialistjob der er slået op og omvendt. Stillingsbetegnelser som f.eks. koordinator, rådgiver, konsulent, chef-konsulent, miljøansvarlig, teamleder, projektleder, Key Account Manager, senior ingeniør eller controller kan ligeså godt være betegnelser på et specialistjob som på en person der udøver ledelse overfor deres kolleger. Velkommen Kære Læser I dette nummer af Orientering om ledelse sætter vi fokus på hvordan du skaber og plejer talenter i din virksomhed samt hvad du som medarbejder selv kan gøre for at blive et talent. Hvis du søger talenterne udefra, skal du være opmærksom på hvilke signaler dit stillingsopslag sender. Når de samme stillingsbetegnelser bliver brugt til både specialist- og lederstillinger, betyder det ofte at du ikke kan tiltrække de rigtige talenter. For ansøgerne ser først og fremmest på overskriften i stillingsannoncen og hvis de er specialister og tror der er tale om et lederjob, søger de det ikke og hvis de er ledere og tror det er en specialiststilling, søger de den heller ikke, og du får ikke ansøgninger fra dem du gerne vil ansætte. God læselyst Undersøgelser har vist at over 70% af LOs medlemmer betegner sig selv som ledere, uden de af den grund har personaleansvar, og i Ledernes Hovedorganisation er det 40% af medlemmerne der ikke har personaleansvar. Det betyder at en stor del af medlemmerne i de to organisationer bestrider egentlige specialiststillinger og at de opfatter disse som lederstillinger p.g.a. det ansvar der er i stillingens indhold. Carsten Høi Direktør & Partner

2 Denne gruppe medarbejdere føler sig som, og bliver ofte også opfattet som, ledere af deres omgivelser, uden deres arbejdsgivere egentlig har lagt et ledelsesmæssigt indhold i stillingen, men blot har givet den et titel der signalerer et ledelsesmæssigt ansvar. Hvilken rolle har den ansatte? Fordi der er uklarhed om indholdet i jobbet i forhold til det stillingsbetegnelsen signalerer, er det for mange uklart hvilken rolle de har og hvem de egentlig refererer til i organisationen. Mange tror de er ledere, men egentlig er de ansat som specialister og vil ofte opleve at de er placeret i et vakum når arbejdsgiveren på den ene side forventer at de skal udfylde en ledelsesfunktion samtidig med at de ikke anerkender denne fordi de har ansat den pågældende til at varetage en specialistfunktion. Udfordringen for både ledere og specialister er at de ofte mangler ledelsesmæssige kompetencer. De kan have svært ved at kommunikere, motivere deres kolleger eller planlægge arbejdet. Og ofte forstår de ikke deres egen rolle i organisationen. Det operationelle eller taktiske niveau? Mange, både ledere og specialister, har svært ved at finde ud af hvor i organisationen de skal fungere. Er det på det taktiske eller operationelle niveau? Ledere der ikke er klar over deres ledelsesmæssige funktioner, er ofte ledere på det operationelle niveau, mens specialisterne, som f.eks. ingeniører med titel af projektleder, ofte har funktioner på det taktiske niveau, og derfor opfatter at de har en ledelsesmæssig funktion, selvom intet i stillingsindholdet indikerer dette. Den flade organisation Når der er kommet flere ikkeledere med ledelsesmæssige stillingsbetegnelser, kan det skyldes at mange virksomheder har afskaffet adskillige ledelseslag i organisationen, og etableret en såkaldt flad organisation med det primære formål at flere medarbejdere deltager i koordinerende funktioner som gør at man bliver bedre til at opnå resultater, kunne håndtere innovation og skabe forandring. Afskaffelsen af ledelseslag i organisationen har ikke betydet at behovet for ledelse er blevet mindre i virksomhederne. Tværtimod har behovet for at kunne tiltrække talenter til det øgende antal af specialiststillinger medført et behov for at kunne udøve on-and-off ledelse hvor man i en situation er leder og i en anden fungerer som specialist. Med disse blandingsfunktioner i organisationen kan stillingsbetegnelser både signalere en ledelsesfunktion og en specialistfunktion i en og samme stillingsbetegnelse og jobfunktion. 2

3 PLEJ DINE TALENTER SOM DU PLEJER DINE BLOMSTER Det er en vigtig udfordring at spotte, rekruttere og pleje talenterne, det er alle enige om. Men du behøver ikke altid at bruge kikkert for at finde talenterne. Nogle gange er de lige for øjnene af dig. For talent er ikke forbeholdt de få. 3 Danmarks bedste målmand gennem tiderne, Peter Schmeichel, blev op til semifinaleopgøret mellem Brøndby og AS Roma i Europacuppen i 1991, af en sportsjournalist spurgt hvad der var hemmeligheden bag holdets held med at nå så langt i turneringen. Tja, svarede Peter Schmeichel. Det er sådan set ganske enkelt. Jo mere vi træner, jo heldigere bliver vi. Svaret fortæller vel meget godt, at talent er godt, men det er den hårde træning i dagligdagen, de mange og ofte enerverende gentagelser af øvelser, der skaber heldet når det virkelig gælder. Danmark er et lille land. Vi har ingen råstoffer af betydning, vi er ingen turistmagnet og vi er heller ikke noget stor industrination. Hvad har vi så? I Danmark lever vi derfor af at være videnstunge, specialiserede, og meget stærke indenfor f.eks. handel, søfart og industri. Med andre ord: Det er de menneskelige kvaliteter og ressourcer der afgør vores position i verdenssamfundet. Ligesom på et sportshold, får vi mest ud af vores talent når vi virker der hvor det bedst kan udfoldes. Det gør en verden til forskel, om vi som medarbejdere og ledere brænder for vores arbejde og opgaver, eller om vi er på jobbet fordi vi ellers ingen penge tjener. høi & thomsen er en rekrutteringsvirksomhed der drives af virksomhedens to ejere i samarbejde med konsulenter med forskellige ekspertiser som vi trækker på når der er behov for at supplere vores kompetencer. Vores virksomhed har eksisteret siden 1996 og retter sig især mod rekruttering af direktører, funktionschefer, ledere og specialister til virksomheder der opererer i Danmark. Vores ydelser er alt inklusivt, og vi tilbyder dem til ft pris som er aftalt inden vi går igang med opgaven. På den måde ved vores kunder hvad ydelserne indeholder, og de kender deres samlede omkostninger til rekruttering når opgaven begynder og ikke først når den er slut.

4 Pleje og udvikling af talenterne sker i samklang med virksomhedens eller organisationens overordnede strategi. Hvad skal vi kunne lige nu for at gøre os gældende og hvad er der bruge for af viden og kompetencer på det mellemlange og lange sigt for at virksomheden kan overleve og endda vokse? Det skal kortlægges, og når kortlægningen er afsluttet (en aldrig sluttende proces), har man et mere præcis billede af hvad det er for mennesker der skal motiveres og rekrutteres til virksomheden. Plej talenterne Mange medarbejdere især de medarbejdere der har en længerevarende uddannelse bag sig, ser sig selv som særlige talenter. De vil gerne udfordres, de vil inspireres, og der er helt grundlæggende forventninger om at virksomheden, som dem selv, ser dem som medarbejdere med særligt potentiale og derfor skal udvikles. Opgaven er derfor, at hvis du vil holde på talenterne og hvis du har en stærk formodning om, at de vil blive hos dig på den lange bane, så skal de plejes. Talent er overalt Talent findes alle vegne: I alle brancher og indenfor alle discipliner. Det kan eksempelvis være musikeren, sportsudøveren, forskeren, telemarketingmedarbejderen etc. Et konkret eksempel: Tennisspilleren Roger Federer er, bl.a. ifølge den danske tenniskommentator, Michael Mortensen, i en alder af 33 år i noget nær sit livs form. Normalt vil en mandlig tennisspiller på det niveau Roger Federer spiller på, være over sidste salgsdato. Roger Federers karriere har de seneste år været støt nedadgående. I de turneringer han deltog i, er han blevet slået tidligt ud af konkurrenter, han tidligere pryglede rundt på banen. Udover at han begyndte at blive langsommere på banen, var han teknisk ikke hvor han tidligere var. De elegante slices, crosscourt returneringer og hans flugtspil fungerede bare ikke længere. I november 2013 fik Roger Federer ny træner: Den tidligere legendariske Wimbledonmester Stefan Edberg som begyndte at arbejde med den del af Rogers spil han tidligere havde mestret til perfektion. Nye øvelser og en anderledes tilrettelagt træning, har gjort at Roger Federer har genfundet sin lyst til tennis. I dag træner Roger Federer ligeså meget som han altid har gjort bare anderledes. og for første gang i årevis vurderer tennisekspertner at han har en reel mulighed for at vinde US Open. Om det lykkes må tiden vise. Ligesom Roger Federer kan man i alle brancher og indenfor alle discipliner finde talent. Hvad der adskiller de talentfulde fra mestrene, er antallet af timer og ressourcer man vil lægge i sin udvikling. En dansk bog om emnet har anført at det drejer sig om ikke under timer før talentet er udfoldet i en grad der vil bringe en op i eliteklsen. Og så mange timer kræver, ud over talentet eller potentialet, engagement, viljestyrke og modet til også at fejle timer er mange timer. En dansk arbejdstidsnorm ligger i omegnen af timer om året. Så der er tale om et langvarigt engagement og ikke mindst viljestyrke til at forvalte sit talent til eliteniveau. Man skal turde engagere sig så meget i sit arbejde at man mister fornemmelsen for tid og sted. 4

5 5 Mere fokus på talent Man bør i danske virksomheder i højere grad fokuserer på det talent der allerede er indenfor organisationens fire vægge. Ingen større dansk virksomhed med respekt for sig selv kunne drømme om at undlade at iværksætte talentudviklingsprogrammer. Talenterne spottes allerede inden de har forladt læreranstalterne. Fra det øjeblik de starter i virksomheden, er de i gang med et udviklingsprogram. Intet er overladt til tilfældighederne. Helt så nemt er det desværre ikke i små- og mellemstore virksomheder. Det kan være rigtig svært at skulle undvære en værdifuld medarbejder, der skal talentudvikles, og da mange mindre virksomheder har deres HR funktion lagt ind under økonomichefens område, bliver der først og fremmest set på hvad talentudvikling koster her-og-nu fremfor på den langsigtede gevinst. Vaner og kultur spiller også en rolle når talentudvikling står langt nede på to-do listen i små og mellemstore virksomheder. De fleste af os oplever en vis tryghed ved at vide hvad dagligdagen bringer. Vi ved hvad tid vi skal møde, hvad tid vi går til frokost, hvor eftermiddagsmøder skal afholdes etc. En driftsmæssig til-gang til hverdagen kan man sige. For langt de fleste af os er det sjovere at tale om udvikling end om drift. Alligevel er det som om det er det driftsmæssige der optager os i hverdagen. Som leder er der en tendens til at fokus bliver på jobindhold fremfor hvad medarbejderne indeholder. Problemet er at det netop er på det menneskelige plan at talentet/potentialet spottes. Man skulle tro at MUS er en oplagt mulighed for lederen til at gøre noget ved talentet, men det sker kun sjældent i små- og mellemstore virksomheder. Det er nemt at sige, vanskeligere er det at gøre noget ved det, men det gælder altså om at få spottet det talent eller potentiale som den enkelte medarbejder indeholder. Hvad er det for særlige anlæg han eller hun byder ind med og hvordan får vi det talent udfoldet? Kun via særlig tilrettelagte talentudviklingsprogrammer kan talentet næres og udvikles. Det kræver accept bredt og dybt i organisationen at der er mennesker ansat, som man i særlig grad vil udvikle for at kunne ftholde. Ledelsen skal kanalisere den tilgang nedad i organisationen. Ledelsen skal give talentudviklingen troværdighed, så dem der bliver særlig udvalgte er parate til at investere tid, engagement og ressourcer til at udvikle deres særlige færdigheder. Talent er ikke for alle Ledelsen skal italesætte at talentudvikling ikke er for alle organisationens medarbejdere, men at nogle af os er vandbærere (men uundværlige vandbærere som også har en vigtig rolle i at gøre talenterne til stjerner). Vand-

6 bærerne skal også plejes i et omfang, så de oplever ikke at være oversete og undervurderet af ledelsen. Medarbejderens ansvar for at blive spottet Den enkelte medarbejder har selv et ansvar for at blive opdaget af sin leder. Det kræver engagement, ihærdighed og mod og held. For det er netop den enkelte medarbejders evne til at skabe resultater i en mere og mere konkurrencepræget arbejdsdag, der er afgørende for om man bliver opdaget. Evnen og modet til at stille spørgsmål ved det bestående, uden at opfinde hjulet i én uendelighed, en betydelig arbejdsindsats og held, er nogle af de ingredienser der vil bringe medarbejderen ind i et talentudviklingsprogram. SUCCES KRÆVER HÅRDT ARBEJDE! Af Benja Stig Fagerland* De kritiske faktorer for at nå til tops handler ikke om talent, men om rå mental styrke, vilje til at betale prisen i tid, engagement og uddannelse. Og ikke mindst skal man have viljen og modet til at fejle, tåle modgang, kunne komme op igen, lære, være generøs - såvel som evnen til at håndtere modstand, så kan man opnå ægte og varig succes. Begrebet talent er en af de mest misforståede og uklare forklaringer på succes. Talent is cheaper than table salt. What separates the talented individual from the succesful one is a lot of hard work, hævder den amerikanske forfatter Stephen King, og mange deler hans opfattelse. I bogen Talent is overrated gør den amerikanske journalist og økonom Geoff Colvin op med netop denne misforståelse. Han skriver blandt andet, at man simpelthen ikke kan finde et idrætstalentgen eller et ledertalentgen. Man kan dog se at de, der er ekstraordinært dygtige og har succes inden for deres felt, er dem, der har trænet målbevidst og på den rigtige måde. Og den rigtige måde, kalder Colvin for bevidst praksis, eller på dansk målrettet uddannelse. Mange forskere, coaches og forfattere har i tidens løb forsket i, skrevet om og undersøgt om der er en sammenhæng mellem et såkaldt medfødt talent og succes eller ej, og deres forskning, samt en lang række andre under- 6

7 7 søgelser, viser netop at et medfødt talent hverken er afgørende eller ej for at få succes, for der er ingen genveje til succes, det handler derimod om knaldhård træning, arbejde, ejerskab, at kunne tåle modgang, at have is i maven, og så ellers betale ved kse 1 i form af blod, sved og tårer. Misforstået og misbrugt begreb Du kan fylde ligeså megen viden i hovedet, som du vil. Det afgørende, for at du får succes, er hvordan du vælger at håndtere og formidle din viden, din evne og vilje til at træne, styrke og strække dine evner og viden - altså hvor god du er til at strække og styrke din mentale muskel. Talentbegrebet er ikke kun overvurderet, men i lige så høj grad misforstået og misbrugt, fordi talentet ofte bliver forvekslet med begreber som kompetencer, kvalifikationer eller såkaldte færdigheder. De kritiske faktorer for at få succes og fuld kredit for dine mål, uanset hvor du spiller, er om succes ingredienser som viljen til at træne og arbejde hårdt, tage ejerskab og betale prisen i tid, vise engagement og ikke mindst viljen til at turde fejle, blive modarbejdet, og kunne rejse sig igen - og du lære af det samt evnen til at håndtere modgang, modvind og modstand. Det er de ingredienser, som løfter - og fører den enkelte, medarbejderen, lederen og virksomheden til succes. Ifølge direktøren for Den Kongelige Danske Balletskole, Niels Balle, kræver det omkring procent talent og procent hårdt arbejde at blive en god balletdanser. Betydningen af modgang For at du kan nå til tops, er modstand, modgang og mennesker der ikke tror på dig nogle af de mest afgørende faktorer du møder på vejen. At få succes har flere sider, og ingredienser i sig. Det kræver hård disciplin, arbejde, høj mental indstilling og træning - og sandsynligvis lidt held. Du skal naturligvis kunne tåle modgang, kunne begå fejl og at det ikke lykkes. Oplad batterierne Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts, sagde Storbritanniens tidligere

8 premierminister Sir Winston Churchill. Sådan er det for mange. De går på arbejde med autopiloten sat til, batterierne er afladede, og de arbejder kun for at arbejde og ikke for at blive bedre, og den mentale GPS går også tom for strøm, og navigationen bliver fejlagtig og uden formål. Derfor er det vigtigt at kunne oplade de mentale batterier igen ved at skabe motivation, energi og ejerskab gennem målrettet uddannelse og handling i organisationen og blandt medarbejderne. Samtidig skal både virksomheder og ledere lære hvad der skal til for at få mest ud af organisationen og dens medarbejdere, ved at udvikle og uddanne dem. For moderne ledere er det nødvendigt at udvikle vindermentalitet og en uddannelseskultur, så virksomheden og dens medarbejdere få ejerskab, og alle udfører og leverer som holdspillere. Derfor kan du glemme alt om de såkaldte supertalenter, for de findes ikke. Glem supertalenter Med andre ord er det kun ved at forstå din baggrund og hvilken kultur du er en del af at du kan forstå logikken bag det at få succes. I sin bog skriver Malcolm Gladwell at talent er stærkt overvurderet og er blevet en misbrugt og misforstået undskyldning for at kunne præstere eller mangel på samme. Det handler om målrettet træning i at blive en vinder for at kunne opnå varige resultater og succes. Hovedudfordringen for en leder er at få de næstbedste medarbejdere til at nærme sig de bedste, så de spiller hinanden bedre og få hele holdet til at præstere og levere det maksimale at score mål for virksomheden og hele holdet. Kun på den måde kan virksomheden levere 100 procent og få plus på bundlinjen. For at kunne skabe vindermentalitet og en fokuseret uddannelseskultur i virksomheden, handler det om at skabe de rette betingelser for at få succes. Det handler om tillid og tiltro til organisationen. Medarbejderne er en klar forudsætning for at der kan skabes en vindende kultur, og at man som leder kan opnå succes. Kun derigennem kan man skabe et miljø med højt til loftet hvor medarbejderne tør lære af deres fejl og kan rejse sig igen. Ved at turde begå fejl kan virksomheden og dens medarbejdere skabe forbedringer, og det er kun på denne måde du er i stand til at komme ud af den sikkerheds- og komfortzone som er i alle virksomheder og kan være en hindring for at den kan komme videre. Skab tryghed Gennem tryghed skaber du det eftertragtede vækstgrundlag for kreativitet, innovative kompetencer og sikre en stærk og sund grobund for udfoldelse, udlevelse og skabelse af kreativitet, dynamik, nytænkning og innovation, der viser sig som vækst og styrker bundlinjen. Benja Stig Fagerland er rådgiver, forfatter, foredragsholder og kommentator både i norske medier og på TV- og Radiostationer samt toneangivende medier som bl. a. New York Times, Der Spiegel, The Guardian, Times Magazine. Hun er kendt i Norge som kvinden bak NHOs (svarer til det danske DI) succesfulde Female Future project. Benja har modtaget flere priser og blev i 2012 udnævnt som En af Europ mest inspirerende kvinder af European Institute for Gender Equality. 8

9 9 Hvad koster det at rekruttere? Hvis du vil gøre det selv, er prisen dine samlede omkostninger i den tid det tager at finde en ny medarbejder. Det vil sige den omsætning du skal skabe for at dække bl.a. din løn og pension samt udgifter til udvikling af virksomheden, markedsføring, stillingsopslag m.m. Er det den pris du vil betale hvis vi kan tilbyde den samme ydelse til samme kvalitet eller billigere? Vores ydelser NEM -rekruttering: kr. Rekruttering, ledere eller specialister: kr. Bl.a. inkl. annoncering, referencetagning, Person Profil Analyse, 6 mdr. garanti. Rekruttering, funktionschefer der er ledere for ledere: kr. Bl.a. inkl. dagbladsannoncering, omfattende testværktøjer, referencetagning, 6 mdr. garanti. Rekruttering, direktører: kr. Bl.a. inkl. dagbladsannoncering, omfattende testværktøjer, referencetagning, 6 mdr. garanti. Ydelserne* er alt inklusivt, og vi tilbyder dem til en ft pris som er aftalt inden opgaven bliver påbegyndt. Du ved hvad de indeholder, og du kender dine samlede omkostninger til rekruttering når opgaven begynder og ikke først når den er slut. *Rekvirer produktblade Søren Thomsen Carsten Høi Stakkesund 1, 3. tv., 2100 København Ø Jens Hansensvej 7, 4100 Ringsted Gludvej 13, 7130 Juelsminde Telefon:

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

Velkommen Kære læser LEDELSE GØR EN FORSKEL ORIENTERING. om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen Kære læser LEDELSE GØR EN FORSKEL ORIENTERING. om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Ledelse gør en forskel 1 - Følelsesmæssig intelligens karakteriserer den idelle leder - Chefpotentiale, hvem har det? 5 - Specialister og mellemledere - dem headhunter

Læs mere

Velkommen ORIENTERING MANGEL PÅ FOKUS I LEDELSESKVALITETEN. om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING MANGEL PÅ FOKUS I LEDELSESKVALITETEN. om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Mangel på fokus i ledelseskvaliteten 1 - Hvad betyder ledelsesstilen? 3 - Det stof topchefen er gjort af 4 - Fokus på virksomhedens kultur og værdier 6 2014-2. MANGEL

Læs mere

Velkommen ORIENTERING KLASSISKE LEDERTYPER ER TILBAGE. om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING KLASSISKE LEDERTYPER ER TILBAGE. om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Klsiske ledertyper er tilbage 1 - Står du i vejen for din virksomheds udvikling? - Du taber uden strategi for rekruttering 5 3 2015-1. KLASSISKE LEDERTYPER ER TILBAGE

Læs mere

Talentfaktoren Nye veje til vækst

Talentfaktoren Nye veje til vækst Talentfaktoren Nye veje til vækst V Af Bjarke Møller, chefredaktør Mandag Morgen Marts 2012 Hvad er talent? http://www.youtube.com/watch?v=9lm2rcbjbj0 Klassiske forståelser af talent -Ekstraordinære præstationer

Læs mere

Orientering 2011 3. behov for.

Orientering 2011 3. behov for. as I DETTE NUMMER Orientering 2011 3. - Tiltræk de bedste medarbejdere 1 - Din medarbejder henter viden fra netværk 3 og sociale medier - Massiv mangel på arbejdskraft i videnstunge 4 brancher - Vær professionel

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Velkommen. Kvinder bliver motor for økonomisk vækst. Nyhedsbrev 2010 3. I DETTE NUMMER

Velkommen. Kvinder bliver motor for økonomisk vækst. Nyhedsbrev 2010 3. I DETTE NUMMER Nyhedsbrev 2010 3. as I DETTE NUMMER - Kvinder bliver motor for vækst 1 - Uden rekrutteringsstrategi taber du 3 - Kvinder starter firma i svære brancher 6-12 lande foran Danmark 7 Kvinder bliver motor

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015 10 hands-on til talentudvikling En global økonomi øger konkurrencen Virksomheder skal forbedre og forny sig SMV er udgør 99,6 % af det samlede antal virksomheder

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret LEDERPROFIL God personaleleder Fagligt kompetent Resultater Helheds- og fremtidsorienteret God ledelse er af afgørende betydning for, at en moderne organisation skaber resultater og er innovativ. Denne

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7 Indhold Kjerulf & Partnere side 2 Kompetenceområder side 4 Præsentation side 5 Processen ved Executive Search side 6 Processen ved Selection side 7 Forskellen på Search & Selection side 8 Hvor tilfører

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

REKRUTTERING TIL PRISER, DER ER TIL AT FORSTÅ REKRUTTERING

REKRUTTERING TIL PRISER, DER ER TIL AT FORSTÅ REKRUTTERING REKRUTTERING TIL PRISER, DER ER TIL AT FORSTÅ REKRUTTERING Professionelt Rekrutteringsforløb gennem Hovedjægerne. Vi jagter ledere, kloge hoveder, folk med specielle færdigheder, og dem der holder virksomheden

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvordan ledelse og medarbejdere oplever,

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

- det handler om mennesker...

- det handler om mennesker... University - det handler om mennesker... Mette Danielsen, delikatesseleder i Superbest: Jeg går på uddannelsen Ledelse i praksis - det er super godt og meget lærerigt med masser af gode værktøjer, som

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Magasin Projekt. redesign.indd 1 11-11-2010 08:51:53

Magasin Projekt. redesign.indd 1 11-11-2010 08:51:53 Magasin Projekt redesign.indd 1 11-11-2010 08:51:53 Negativ stress eksisterer i særlig grad blandt de yngre kvinder 18 AD-spiranten redesign.indd 18 11-11-2010 08:51:55 Brænd op i reklamebranchen Hver

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Rekruttering, Set fra den anden side

Rekruttering, Set fra den anden side Rekruttering, Set fra den anden side en rekrutterings ansvarligs perspektiver og råd Baseret på egen baggrund, erfaringer, kendskab Vi sidder i suppedasen Formål med præsentation: At give forståelse

Læs mere

af det i ansættelseskontrakten angivne lønbeløb, selv skal indbetale et beløb til sin pension hvis det ønskes.

af det i ansættelseskontrakten angivne lønbeløb, selv skal indbetale et beløb til sin pension hvis det ønskes. Nyhedsbrev 2010 2. I DETTE NUMMER - Løn er meget mere end bare løn 1 - Engagement er vigtigere end... 3 - Virksomhederne ser lys forude 4 - Kandidatvurdering 5 Løn er meget mere end bare løn Den løn, du

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Store præstationer. High Performance Talent. Mikael Trolle. Bryd den mentale model !!! Akademiet!!! for!! Talen:ulde!!! Unge! 23$24.!januar!2013!

Store præstationer. High Performance Talent. Mikael Trolle. Bryd den mentale model !!! Akademiet!!! for!! Talen:ulde!!! Unge! 23$24.!januar!2013! High Performance Talent Akademiet for Talen:ulde Unge 23$24.januar2013 MikaelTrolle Mikael Trolle Cand. Scient. i Idræt & Biologi High Performance Director, Top Volley Danmark Chefkonsulent & parter i

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Om arbejdsløshed Af Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet and the

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere