Velkommen ORIENTERING SPECIALIST, LEDER ELLER HVAD? om ledelse I DETTE NUMMER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen ORIENTERING SPECIALIST, LEDER ELLER HVAD? om ledelse I DETTE NUMMER"

Transkript

1 ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Specialist, leder eller hvad? 1 - Plej dine talenter som du plejer dine blomster - Succes kræver hårdt arbejde SPECIALIST, LEDER ELLER HVAD? De er egentlig ansat som specialister, men i ansættelseskontrakten har de en titel som ansatte der varetager ledelsesopgaver også har. Når de samme stillingsbetegnelser bliver brugt til både specialist- og lederstillinger, betyder det ofte at virksomheder ikke kan tiltrække de rigtige talenter, for ansøgerne ser først og fremmest på hvad overskriften i stillingsannoncen signalerer. Mange tror de søger et lederjob, og så viser det sig at det er specialistjob der er slået op og omvendt. Stillingsbetegnelser som f.eks. koordinator, rådgiver, konsulent, chef-konsulent, miljøansvarlig, teamleder, projektleder, Key Account Manager, senior ingeniør eller controller kan ligeså godt være betegnelser på et specialistjob som på en person der udøver ledelse overfor deres kolleger. Velkommen Kære Læser I dette nummer af Orientering om ledelse sætter vi fokus på hvordan du skaber og plejer talenter i din virksomhed samt hvad du som medarbejder selv kan gøre for at blive et talent. Hvis du søger talenterne udefra, skal du være opmærksom på hvilke signaler dit stillingsopslag sender. Når de samme stillingsbetegnelser bliver brugt til både specialist- og lederstillinger, betyder det ofte at du ikke kan tiltrække de rigtige talenter. For ansøgerne ser først og fremmest på overskriften i stillingsannoncen og hvis de er specialister og tror der er tale om et lederjob, søger de det ikke og hvis de er ledere og tror det er en specialiststilling, søger de den heller ikke, og du får ikke ansøgninger fra dem du gerne vil ansætte. God læselyst Undersøgelser har vist at over 70% af LOs medlemmer betegner sig selv som ledere, uden de af den grund har personaleansvar, og i Ledernes Hovedorganisation er det 40% af medlemmerne der ikke har personaleansvar. Det betyder at en stor del af medlemmerne i de to organisationer bestrider egentlige specialiststillinger og at de opfatter disse som lederstillinger p.g.a. det ansvar der er i stillingens indhold. Carsten Høi Direktør & Partner

2 Denne gruppe medarbejdere føler sig som, og bliver ofte også opfattet som, ledere af deres omgivelser, uden deres arbejdsgivere egentlig har lagt et ledelsesmæssigt indhold i stillingen, men blot har givet den et titel der signalerer et ledelsesmæssigt ansvar. Hvilken rolle har den ansatte? Fordi der er uklarhed om indholdet i jobbet i forhold til det stillingsbetegnelsen signalerer, er det for mange uklart hvilken rolle de har og hvem de egentlig refererer til i organisationen. Mange tror de er ledere, men egentlig er de ansat som specialister og vil ofte opleve at de er placeret i et vakum når arbejdsgiveren på den ene side forventer at de skal udfylde en ledelsesfunktion samtidig med at de ikke anerkender denne fordi de har ansat den pågældende til at varetage en specialistfunktion. Udfordringen for både ledere og specialister er at de ofte mangler ledelsesmæssige kompetencer. De kan have svært ved at kommunikere, motivere deres kolleger eller planlægge arbejdet. Og ofte forstår de ikke deres egen rolle i organisationen. Det operationelle eller taktiske niveau? Mange, både ledere og specialister, har svært ved at finde ud af hvor i organisationen de skal fungere. Er det på det taktiske eller operationelle niveau? Ledere der ikke er klar over deres ledelsesmæssige funktioner, er ofte ledere på det operationelle niveau, mens specialisterne, som f.eks. ingeniører med titel af projektleder, ofte har funktioner på det taktiske niveau, og derfor opfatter at de har en ledelsesmæssig funktion, selvom intet i stillingsindholdet indikerer dette. Den flade organisation Når der er kommet flere ikkeledere med ledelsesmæssige stillingsbetegnelser, kan det skyldes at mange virksomheder har afskaffet adskillige ledelseslag i organisationen, og etableret en såkaldt flad organisation med det primære formål at flere medarbejdere deltager i koordinerende funktioner som gør at man bliver bedre til at opnå resultater, kunne håndtere innovation og skabe forandring. Afskaffelsen af ledelseslag i organisationen har ikke betydet at behovet for ledelse er blevet mindre i virksomhederne. Tværtimod har behovet for at kunne tiltrække talenter til det øgende antal af specialiststillinger medført et behov for at kunne udøve on-and-off ledelse hvor man i en situation er leder og i en anden fungerer som specialist. Med disse blandingsfunktioner i organisationen kan stillingsbetegnelser både signalere en ledelsesfunktion og en specialistfunktion i en og samme stillingsbetegnelse og jobfunktion. 2

3 PLEJ DINE TALENTER SOM DU PLEJER DINE BLOMSTER Det er en vigtig udfordring at spotte, rekruttere og pleje talenterne, det er alle enige om. Men du behøver ikke altid at bruge kikkert for at finde talenterne. Nogle gange er de lige for øjnene af dig. For talent er ikke forbeholdt de få. 3 Danmarks bedste målmand gennem tiderne, Peter Schmeichel, blev op til semifinaleopgøret mellem Brøndby og AS Roma i Europacuppen i 1991, af en sportsjournalist spurgt hvad der var hemmeligheden bag holdets held med at nå så langt i turneringen. Tja, svarede Peter Schmeichel. Det er sådan set ganske enkelt. Jo mere vi træner, jo heldigere bliver vi. Svaret fortæller vel meget godt, at talent er godt, men det er den hårde træning i dagligdagen, de mange og ofte enerverende gentagelser af øvelser, der skaber heldet når det virkelig gælder. Danmark er et lille land. Vi har ingen råstoffer af betydning, vi er ingen turistmagnet og vi er heller ikke noget stor industrination. Hvad har vi så? I Danmark lever vi derfor af at være videnstunge, specialiserede, og meget stærke indenfor f.eks. handel, søfart og industri. Med andre ord: Det er de menneskelige kvaliteter og ressourcer der afgør vores position i verdenssamfundet. Ligesom på et sportshold, får vi mest ud af vores talent når vi virker der hvor det bedst kan udfoldes. Det gør en verden til forskel, om vi som medarbejdere og ledere brænder for vores arbejde og opgaver, eller om vi er på jobbet fordi vi ellers ingen penge tjener. høi & thomsen er en rekrutteringsvirksomhed der drives af virksomhedens to ejere i samarbejde med konsulenter med forskellige ekspertiser som vi trækker på når der er behov for at supplere vores kompetencer. Vores virksomhed har eksisteret siden 1996 og retter sig især mod rekruttering af direktører, funktionschefer, ledere og specialister til virksomheder der opererer i Danmark. Vores ydelser er alt inklusivt, og vi tilbyder dem til ft pris som er aftalt inden vi går igang med opgaven. På den måde ved vores kunder hvad ydelserne indeholder, og de kender deres samlede omkostninger til rekruttering når opgaven begynder og ikke først når den er slut.

4 Pleje og udvikling af talenterne sker i samklang med virksomhedens eller organisationens overordnede strategi. Hvad skal vi kunne lige nu for at gøre os gældende og hvad er der bruge for af viden og kompetencer på det mellemlange og lange sigt for at virksomheden kan overleve og endda vokse? Det skal kortlægges, og når kortlægningen er afsluttet (en aldrig sluttende proces), har man et mere præcis billede af hvad det er for mennesker der skal motiveres og rekrutteres til virksomheden. Plej talenterne Mange medarbejdere især de medarbejdere der har en længerevarende uddannelse bag sig, ser sig selv som særlige talenter. De vil gerne udfordres, de vil inspireres, og der er helt grundlæggende forventninger om at virksomheden, som dem selv, ser dem som medarbejdere med særligt potentiale og derfor skal udvikles. Opgaven er derfor, at hvis du vil holde på talenterne og hvis du har en stærk formodning om, at de vil blive hos dig på den lange bane, så skal de plejes. Talent er overalt Talent findes alle vegne: I alle brancher og indenfor alle discipliner. Det kan eksempelvis være musikeren, sportsudøveren, forskeren, telemarketingmedarbejderen etc. Et konkret eksempel: Tennisspilleren Roger Federer er, bl.a. ifølge den danske tenniskommentator, Michael Mortensen, i en alder af 33 år i noget nær sit livs form. Normalt vil en mandlig tennisspiller på det niveau Roger Federer spiller på, være over sidste salgsdato. Roger Federers karriere har de seneste år været støt nedadgående. I de turneringer han deltog i, er han blevet slået tidligt ud af konkurrenter, han tidligere pryglede rundt på banen. Udover at han begyndte at blive langsommere på banen, var han teknisk ikke hvor han tidligere var. De elegante slices, crosscourt returneringer og hans flugtspil fungerede bare ikke længere. I november 2013 fik Roger Federer ny træner: Den tidligere legendariske Wimbledonmester Stefan Edberg som begyndte at arbejde med den del af Rogers spil han tidligere havde mestret til perfektion. Nye øvelser og en anderledes tilrettelagt træning, har gjort at Roger Federer har genfundet sin lyst til tennis. I dag træner Roger Federer ligeså meget som han altid har gjort bare anderledes. og for første gang i årevis vurderer tennisekspertner at han har en reel mulighed for at vinde US Open. Om det lykkes må tiden vise. Ligesom Roger Federer kan man i alle brancher og indenfor alle discipliner finde talent. Hvad der adskiller de talentfulde fra mestrene, er antallet af timer og ressourcer man vil lægge i sin udvikling. En dansk bog om emnet har anført at det drejer sig om ikke under timer før talentet er udfoldet i en grad der vil bringe en op i eliteklsen. Og så mange timer kræver, ud over talentet eller potentialet, engagement, viljestyrke og modet til også at fejle timer er mange timer. En dansk arbejdstidsnorm ligger i omegnen af timer om året. Så der er tale om et langvarigt engagement og ikke mindst viljestyrke til at forvalte sit talent til eliteniveau. Man skal turde engagere sig så meget i sit arbejde at man mister fornemmelsen for tid og sted. 4

5 5 Mere fokus på talent Man bør i danske virksomheder i højere grad fokuserer på det talent der allerede er indenfor organisationens fire vægge. Ingen større dansk virksomhed med respekt for sig selv kunne drømme om at undlade at iværksætte talentudviklingsprogrammer. Talenterne spottes allerede inden de har forladt læreranstalterne. Fra det øjeblik de starter i virksomheden, er de i gang med et udviklingsprogram. Intet er overladt til tilfældighederne. Helt så nemt er det desværre ikke i små- og mellemstore virksomheder. Det kan være rigtig svært at skulle undvære en værdifuld medarbejder, der skal talentudvikles, og da mange mindre virksomheder har deres HR funktion lagt ind under økonomichefens område, bliver der først og fremmest set på hvad talentudvikling koster her-og-nu fremfor på den langsigtede gevinst. Vaner og kultur spiller også en rolle når talentudvikling står langt nede på to-do listen i små og mellemstore virksomheder. De fleste af os oplever en vis tryghed ved at vide hvad dagligdagen bringer. Vi ved hvad tid vi skal møde, hvad tid vi går til frokost, hvor eftermiddagsmøder skal afholdes etc. En driftsmæssig til-gang til hverdagen kan man sige. For langt de fleste af os er det sjovere at tale om udvikling end om drift. Alligevel er det som om det er det driftsmæssige der optager os i hverdagen. Som leder er der en tendens til at fokus bliver på jobindhold fremfor hvad medarbejderne indeholder. Problemet er at det netop er på det menneskelige plan at talentet/potentialet spottes. Man skulle tro at MUS er en oplagt mulighed for lederen til at gøre noget ved talentet, men det sker kun sjældent i små- og mellemstore virksomheder. Det er nemt at sige, vanskeligere er det at gøre noget ved det, men det gælder altså om at få spottet det talent eller potentiale som den enkelte medarbejder indeholder. Hvad er det for særlige anlæg han eller hun byder ind med og hvordan får vi det talent udfoldet? Kun via særlig tilrettelagte talentudviklingsprogrammer kan talentet næres og udvikles. Det kræver accept bredt og dybt i organisationen at der er mennesker ansat, som man i særlig grad vil udvikle for at kunne ftholde. Ledelsen skal kanalisere den tilgang nedad i organisationen. Ledelsen skal give talentudviklingen troværdighed, så dem der bliver særlig udvalgte er parate til at investere tid, engagement og ressourcer til at udvikle deres særlige færdigheder. Talent er ikke for alle Ledelsen skal italesætte at talentudvikling ikke er for alle organisationens medarbejdere, men at nogle af os er vandbærere (men uundværlige vandbærere som også har en vigtig rolle i at gøre talenterne til stjerner). Vand-

6 bærerne skal også plejes i et omfang, så de oplever ikke at være oversete og undervurderet af ledelsen. Medarbejderens ansvar for at blive spottet Den enkelte medarbejder har selv et ansvar for at blive opdaget af sin leder. Det kræver engagement, ihærdighed og mod og held. For det er netop den enkelte medarbejders evne til at skabe resultater i en mere og mere konkurrencepræget arbejdsdag, der er afgørende for om man bliver opdaget. Evnen og modet til at stille spørgsmål ved det bestående, uden at opfinde hjulet i én uendelighed, en betydelig arbejdsindsats og held, er nogle af de ingredienser der vil bringe medarbejderen ind i et talentudviklingsprogram. SUCCES KRÆVER HÅRDT ARBEJDE! Af Benja Stig Fagerland* De kritiske faktorer for at nå til tops handler ikke om talent, men om rå mental styrke, vilje til at betale prisen i tid, engagement og uddannelse. Og ikke mindst skal man have viljen og modet til at fejle, tåle modgang, kunne komme op igen, lære, være generøs - såvel som evnen til at håndtere modstand, så kan man opnå ægte og varig succes. Begrebet talent er en af de mest misforståede og uklare forklaringer på succes. Talent is cheaper than table salt. What separates the talented individual from the succesful one is a lot of hard work, hævder den amerikanske forfatter Stephen King, og mange deler hans opfattelse. I bogen Talent is overrated gør den amerikanske journalist og økonom Geoff Colvin op med netop denne misforståelse. Han skriver blandt andet, at man simpelthen ikke kan finde et idrætstalentgen eller et ledertalentgen. Man kan dog se at de, der er ekstraordinært dygtige og har succes inden for deres felt, er dem, der har trænet målbevidst og på den rigtige måde. Og den rigtige måde, kalder Colvin for bevidst praksis, eller på dansk målrettet uddannelse. Mange forskere, coaches og forfattere har i tidens løb forsket i, skrevet om og undersøgt om der er en sammenhæng mellem et såkaldt medfødt talent og succes eller ej, og deres forskning, samt en lang række andre under- 6

7 7 søgelser, viser netop at et medfødt talent hverken er afgørende eller ej for at få succes, for der er ingen genveje til succes, det handler derimod om knaldhård træning, arbejde, ejerskab, at kunne tåle modgang, at have is i maven, og så ellers betale ved kse 1 i form af blod, sved og tårer. Misforstået og misbrugt begreb Du kan fylde ligeså megen viden i hovedet, som du vil. Det afgørende, for at du får succes, er hvordan du vælger at håndtere og formidle din viden, din evne og vilje til at træne, styrke og strække dine evner og viden - altså hvor god du er til at strække og styrke din mentale muskel. Talentbegrebet er ikke kun overvurderet, men i lige så høj grad misforstået og misbrugt, fordi talentet ofte bliver forvekslet med begreber som kompetencer, kvalifikationer eller såkaldte færdigheder. De kritiske faktorer for at få succes og fuld kredit for dine mål, uanset hvor du spiller, er om succes ingredienser som viljen til at træne og arbejde hårdt, tage ejerskab og betale prisen i tid, vise engagement og ikke mindst viljen til at turde fejle, blive modarbejdet, og kunne rejse sig igen - og du lære af det samt evnen til at håndtere modgang, modvind og modstand. Det er de ingredienser, som løfter - og fører den enkelte, medarbejderen, lederen og virksomheden til succes. Ifølge direktøren for Den Kongelige Danske Balletskole, Niels Balle, kræver det omkring procent talent og procent hårdt arbejde at blive en god balletdanser. Betydningen af modgang For at du kan nå til tops, er modstand, modgang og mennesker der ikke tror på dig nogle af de mest afgørende faktorer du møder på vejen. At få succes har flere sider, og ingredienser i sig. Det kræver hård disciplin, arbejde, høj mental indstilling og træning - og sandsynligvis lidt held. Du skal naturligvis kunne tåle modgang, kunne begå fejl og at det ikke lykkes. Oplad batterierne Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts, sagde Storbritanniens tidligere

8 premierminister Sir Winston Churchill. Sådan er det for mange. De går på arbejde med autopiloten sat til, batterierne er afladede, og de arbejder kun for at arbejde og ikke for at blive bedre, og den mentale GPS går også tom for strøm, og navigationen bliver fejlagtig og uden formål. Derfor er det vigtigt at kunne oplade de mentale batterier igen ved at skabe motivation, energi og ejerskab gennem målrettet uddannelse og handling i organisationen og blandt medarbejderne. Samtidig skal både virksomheder og ledere lære hvad der skal til for at få mest ud af organisationen og dens medarbejdere, ved at udvikle og uddanne dem. For moderne ledere er det nødvendigt at udvikle vindermentalitet og en uddannelseskultur, så virksomheden og dens medarbejdere få ejerskab, og alle udfører og leverer som holdspillere. Derfor kan du glemme alt om de såkaldte supertalenter, for de findes ikke. Glem supertalenter Med andre ord er det kun ved at forstå din baggrund og hvilken kultur du er en del af at du kan forstå logikken bag det at få succes. I sin bog skriver Malcolm Gladwell at talent er stærkt overvurderet og er blevet en misbrugt og misforstået undskyldning for at kunne præstere eller mangel på samme. Det handler om målrettet træning i at blive en vinder for at kunne opnå varige resultater og succes. Hovedudfordringen for en leder er at få de næstbedste medarbejdere til at nærme sig de bedste, så de spiller hinanden bedre og få hele holdet til at præstere og levere det maksimale at score mål for virksomheden og hele holdet. Kun på den måde kan virksomheden levere 100 procent og få plus på bundlinjen. For at kunne skabe vindermentalitet og en fokuseret uddannelseskultur i virksomheden, handler det om at skabe de rette betingelser for at få succes. Det handler om tillid og tiltro til organisationen. Medarbejderne er en klar forudsætning for at der kan skabes en vindende kultur, og at man som leder kan opnå succes. Kun derigennem kan man skabe et miljø med højt til loftet hvor medarbejderne tør lære af deres fejl og kan rejse sig igen. Ved at turde begå fejl kan virksomheden og dens medarbejdere skabe forbedringer, og det er kun på denne måde du er i stand til at komme ud af den sikkerheds- og komfortzone som er i alle virksomheder og kan være en hindring for at den kan komme videre. Skab tryghed Gennem tryghed skaber du det eftertragtede vækstgrundlag for kreativitet, innovative kompetencer og sikre en stærk og sund grobund for udfoldelse, udlevelse og skabelse af kreativitet, dynamik, nytænkning og innovation, der viser sig som vækst og styrker bundlinjen. Benja Stig Fagerland er rådgiver, forfatter, foredragsholder og kommentator både i norske medier og på TV- og Radiostationer samt toneangivende medier som bl. a. New York Times, Der Spiegel, The Guardian, Times Magazine. Hun er kendt i Norge som kvinden bak NHOs (svarer til det danske DI) succesfulde Female Future project. Benja har modtaget flere priser og blev i 2012 udnævnt som En af Europ mest inspirerende kvinder af European Institute for Gender Equality. 8

9 9 Hvad koster det at rekruttere? Hvis du vil gøre det selv, er prisen dine samlede omkostninger i den tid det tager at finde en ny medarbejder. Det vil sige den omsætning du skal skabe for at dække bl.a. din løn og pension samt udgifter til udvikling af virksomheden, markedsføring, stillingsopslag m.m. Er det den pris du vil betale hvis vi kan tilbyde den samme ydelse til samme kvalitet eller billigere? Vores ydelser NEM -rekruttering: kr. Rekruttering, ledere eller specialister: kr. Bl.a. inkl. annoncering, referencetagning, Person Profil Analyse, 6 mdr. garanti. Rekruttering, funktionschefer der er ledere for ledere: kr. Bl.a. inkl. dagbladsannoncering, omfattende testværktøjer, referencetagning, 6 mdr. garanti. Rekruttering, direktører: kr. Bl.a. inkl. dagbladsannoncering, omfattende testværktøjer, referencetagning, 6 mdr. garanti. Ydelserne* er alt inklusivt, og vi tilbyder dem til en ft pris som er aftalt inden opgaven bliver påbegyndt. Du ved hvad de indeholder, og du kender dine samlede omkostninger til rekruttering når opgaven begynder og ikke først når den er slut. *Rekvirer produktblade Søren Thomsen Carsten Høi Stakkesund 1, 3. tv., 2100 København Ø Jens Hansensvej 7, 4100 Ringsted Gludvej 13, 7130 Juelsminde Telefon:

Velkommen ORIENTERING MANGEL PÅ FOKUS I LEDELSESKVALITETEN. om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING MANGEL PÅ FOKUS I LEDELSESKVALITETEN. om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Mangel på fokus i ledelseskvaliteten 1 - Hvad betyder ledelsesstilen? 3 - Det stof topchefen er gjort af 4 - Fokus på virksomhedens kultur og værdier 6 2014-2. MANGEL

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

Velkommen ORIENTERING HAR DU ANSAT EN PSYKOPAT SÅ PAS PÅ. om ledelse. Psykopaterne findes overalt, og de fleste af os forbinder dem ofte med

Velkommen ORIENTERING HAR DU ANSAT EN PSYKOPAT SÅ PAS PÅ. om ledelse. Psykopaterne findes overalt, og de fleste af os forbinder dem ofte med ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Har du ansat en psykopat så p på 1 - Sådan kommer du blandt de 100 bedste ledere - Undgå at spilde din tid 6 4 2014-4. HAR DU ANSAT EN PSYKOPAT SÅ PAS PÅ Psykopaterne

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014.

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014. HR & LEDELSESDAGEN 22. MAJ 2014 KL. 8.00 17.00 I KUPPELSALEN - NORDJYSKE MEDIER Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 4. maj 2014. Er du motiveret? Motivation af medarbejdere kræver god ledelse. Chris

Læs mere

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES:

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: (tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: Før i tiden mente man, at et højt karaktergennemsnit var en sikker vej til en succesfuld karriere. Sådan er det ikke længere nu kan en høj IQ tværtimod

Læs mere

jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business

jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business 1 1. Indledning: ABSTRACT Titel: Personlig vækst hjælp til din udvikling som leder. Forfatter: Jens Moberg. L&R Business 2011. Jens Mobergs nye

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Man skulle ikke skulle tro det med det forår, men vi skal faktisk til at planlægge vores sommerferie nu. Spørgsmålet er,

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

SEPTEMBER 16 / OKTOBER

SEPTEMBER 16 / OKTOBER HR-News Besøgstal på internettet er ubrugelige Besøgstal er en ringe vejviser, men bliver alligevel brugt flittigt til at guide annoncørerne gennem vildnisset af muligheder på internettet. Sygefravær eller

Læs mere

HR-News. Udnyt potentialet bedre. Fremtidens elitemedarbejder. Opgrader ansættelsessamtalen

HR-News. Udnyt potentialet bedre. Fremtidens elitemedarbejder. Opgrader ansættelsessamtalen HR-News Udnyt potentialet bedre Virksomhederne skal være bedre til at få personer med ledelsespotentiale til at påtage sig nye udfordringer. Fremtidens elitemedarbejder Fremtidens elitemedarbejder er en

Læs mere

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet skal højt på listen DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Rollefordeling Få styr på roller og lav et strategisk beredskab Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP OFFENTLIG LEDELSE 01 UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL SOCIALPÆDAGOGERNE DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING 11 SOCIAL KAPITAL ER EN GAVE Gitte Abildlund, dagtilbudschef i Køge GULDET LIGGER LIGE TIL AT

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

WORKBOOK. DNA networking udnyt dit netværkspotentiale. Netværks Akademiet

WORKBOOK. DNA networking udnyt dit netværkspotentiale. Netværks Akademiet Netværks Akademiet WORKBOOK DNA networking udnyt dit netværkspotentiale - FÅ HEMMELIGHEDEN VED AT KOBLE ENKLE EFFEKTFULDE COACHING-TEKNIKKER MED DINE NETVÆRKSKOMPETENCER Netværks Akademiet NAVN... VIRKSOMHED...

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere

- Jan Magnussen har tid til race og familieliv - Stress: fra hamsterhjul til slowmotion - Tid til refleksion - Smid masken og vær dig selv NR. 1.

- Jan Magnussen har tid til race og familieliv - Stress: fra hamsterhjul til slowmotion - Tid til refleksion - Smid masken og vær dig selv NR. 1. NR. 1. 2014 - Jan Magnussen har tid til race og familieliv - Stress: fra hamsterhjul til slowmotion - Tid til refleksion - Smid masken og vær dig selv Tag tiden tilbage! Kristelig Fagbevægelse Klokhøjen

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere