BU Nyt. Aarhusiansk sprogindsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BU Nyt. Aarhusiansk sprogindsats"

Transkript

1 nr. 7 april 2012 BU Nyt skolestruktur opgaven er at lytte side 3 Aarhusiansk sprogindsats inspirerer side 4 hun valgte at bruge en ledermentor side 7 indkøb i fællesskab side 10 7 B U n y t a p r i l Aarhusiansk sprogindsats inspirerer De kommer fra Billund, Ikast-Brande, Lyngby-Taarbæk, Glostrup og Norge for at høre aarhusianske erfaringer med at udvikle børns sprog gennem dialogisk læsning. Læs artiklen på side 4

2 Så mange gange skrev pressen om os: 62 gange Ifølge Børn og Unges nyhedsleverandør, Infopaq, har Børn og Unge og børn og unge-området optrådt 62 gange i lokalpressens artikler inden for de sidste 14 dage (27/3/2012 9/4/2012). Alle i avisernes trykte udgave. pressen skrev Bæredygtige investeringer til børn Børn og Unge i Aarhus Kommune vil investere 62 mio. kr. i miljø- og energirigtige løsninger i primært skoler og dagtibud. ( : Lokalavisen Århus Nord, 1. Sektion, side 8) Debat skal løfte folkeskolen Mens KL og Danmarks lærerforening i længere tid har stået stejlt over for hinanden i diskussionen om lærernes arbejdstid, går man i Aarhus en anden vej. Her er Aarhus Kommune og Aarhus lærerforening gået sammen om at lægge en strategi for folkeskolen. Bag initiativet står rådmand for Børn og Unge Kristian Würtz (S). Kvalitetsløftet kræver, at vi har en åben dialog, at vi lytter til hinanden og at vi er villige til at tænke nyt og afprøve nye virkemidler. Sund skole: Du bestemmer selv hvordan du vil have det Lystrup Skole sprang ud som event-arrangør med en hæsblæsende, megasjov og motiverende aften for unge og deres forældre i selskab med Chris MacDonald. Det var mega sjovt, og samtidig lærte man vildt meget. Du sidder og griner uafbrudt, men samtidig er der nogle meget alvorlige pointer, Chris MacDonald serverer for os. Nino Krupic, Olivia Sønderholm og Rikke Ringgaard fra 8.a fra Lystrup Skole var blandt de frivillige, der hjalp til, da Lystrup Skole torsdag aften foldede sig ud som event-arrangør. ( : Jyllands-Posten, JP Århus, side 61) ( : Århus Stiftstidende, 1. Sektion, side 15) Kolofon nyt fra bu portalen Ansvarshavende: Henrik Vinther Olesen HR- og Kommunikationschef Redaktør: Birgitte Dalum kommunikationsmedarbejder Kontakt: Næste nr.: 26. april 2012 Forsiden: Rasmus, Jacob og Moustafa ved dialogisk læsning på Bakkegårdskolen. Det nye styreforms- og strukturudvalg har nu påbegyndt sit arbejde Udvalget har til opgave at forholde sig til fire forskellige temaer og skal være færdig med sit arbejde, så den politiske behandling kan gøres færdig senest i februar Følg arbejdet på Aarhus Kommunes hjemmeside under politik. 2 BU Nyt april 2012

3 skolestruktur Kristian Würtz: Opgaven er at lytte Børn og Unge har i dag offentliggjort den ventede analyse af skolestrukturen i Aarhus fra konsulentfirmaet Brøndum & Fliess. Baggrunden er, at byrådet har bedt om en analyse af de økonomiske konsekvenser af at lukke to eller flere skoler, sammenlægge skoler eller ændre skoledistrikterne for at udnytte skolernes plads bedre - og i alt spare millioner kroner om året. Rapporten kan læses i sin helhed på kommunens hjemmeside her: Ifølge rådmand Kristian Würtz forestår der nu en bunden opgave i at lytte til reaktionerne i kølvandet af rapporten. Vi har med rapporten fået et solidt, teknisk forarbejde, men rapporten kan selvfølgelig ikke tage højde for en række lokale forhold omkring skolen. Ændrer man skolernes struktur, sætter man også traditioner, vaner og hverdagsliv i spil, siger Kristian Würtz, der derfor ser frem til at modtage høringssvar. Vi skal holde fast i den kvalitet i folkeskolen, vi som byråd er enige om. [ Rådmand Kristian Würtz ] Vi skal holde fast i den kvalitet i folkeskolen, vi som byråd er enige om. Forandringer er nødvendige. Status quo er nemlig også lig med forandringer, da vi så skal finde pengene på kerneopgaven i stedet for på strukturen. Men jeg har forståelse for, at en analyse af den her karakter medfører usikkerhed hos medarbejdere, forældre, elever og andre parter omkring skolen. Derfor er det også vigtigt for mig, at vi får analysen og den kommende indstilling til i byrådet i grundig offentlig høring, siger Kristian Würtz. Analysen af skolestrukturen er i høring frem til tirsdag den 8. maj klokken 12. Herefter skal der udarbejdes en byrådsindstilling, som sendes i offentlig høring før sommerferien. Ved nedlæggelse af skoler vil byrådsindstillingen blive sendt otte uger i offentlig høring til efteråret. Se nærmere tidsplan ved siden af. Tidsplan for skolestrukturanalysen 12. april 2012 Rapport sendes i offentlig høring hos skoler, skolebestyrelser, faglige organisationer m.fl. Medio april 2012 Møder i de enkelte områder, som berøres af et eller flere af de i rapporten opstillede scenarier, med skoleledere, medarbejdere, forældre, lokale interessenter m.v. 2. maj 2012 Offentligt stormøde om skolestruktur Egå Gymnasium 8. maj 2012 Høringsperiode for Brøndum & Fliessrapport slutter Medio maj 2012 Politiske drøftelser og udarbejdelse af byrådsindstilling Orientering om byrådsindstilling i følgegruppen. Medio maj 2012 Byrådsindstilling i høring Møder i de enkelte områder, som berøres af byrådsindstillingen, med skoleledere, medarbejdere, forældre, lokale interessenter m.v. 12. juni Høringsperiode for byrådsindstilling slutter Medio juni 2012 Forligspartidrøftelser på baggrund af høring Ultimo juni 2012 Aftale i budgetforligskredsen Sommer / efterår 2012 Indstilling færdigbehandles i byrådet Høring i 8 uger ved nedlæggelse af skoler Orientering om byrådsindstilling i følgegruppen Eventuelt møder i de enkelte områder. Ultimo 2012 Færdigbehandling i byrådet BU Nyt april

4 tema Nanna, Clara og Henriette Aarhusiansk sprogindsats inspirerer De kommer fra Billund, Ikast-Brande, Lyngby-Taarbæk og Glostrup. De kommer fra Norge. De kommer for at høre aarhusianske erfaringer med at udvikle børns sprog gennem dialogisk læsning. Vi har oplevet en stor interesse fra kommuner, som gerne vil trække på de mange gode erfaringer, som vores dagtilbud og skoler har fået med dialogisk læsning. Deltagerne er rigtig gode til at stille op og fortælle om deres arbejde. Det fortæller Maria Ellehuus Nielsen, som er sprogkonsulent og tovholder på en indsats, som skal styrke sproget hos børn med dansk som andetsprog. Ti dagtilbud og enkelte skoler i Aarhus har i to år afprøvet metoden dialogisk læsning, hvor børnene får læst samme bog højt tre gange og derefter folder ord og begreber ud med brug af alle sanser. Med dialogisk læsning kommer børnehaveklassebørn i skole med et stort ordforråd og kender til en række udvalgte bøger. Dialogisk læsning kan bruges i skolens mindste klasser som en naturlig fortsættelse af arbejdet med sproget om og i bøgerne. Fortsættes 4 BU Nyt april 2012

5 tema Vi har fået lyst til at gå i gang To norske lærere vil styrke sproget hos deres to-sprogede elever med dialogisk læsning. Inspirationen kommer fra Aarhus. I dag besøger de to lærere, Jorun Norbye Halvorsen og Randi Runestad Fiskå fra Storhaug Skole i Stavanger, Bakkegårdskolen i Trige. Her er børnehaveklasseleder Sonja Skov Nielsen i gang med at læse for et hold førskolebørn. Børnene har hun hentet i børnehaven og bogen Juhuu! På vej i skole læser hun nu for tredje gang som dialogisk læsning. Børnene bruger ivrigt hele kroppen for at dramatisere svar på Sonjas spørgsmål som: Kan I gå baglæns? Hvad er antonymet til baglæns?. De to gæsters fokus er at skabe inklusion gennem sprogarbejdet: I Norge ser man jo, at børn og unge med meget lidt sprog ofte kommer i konflikt. Derfor ønsker vi at få hjemmene med på en sproglig indsats sammen med skolen, fortæller de norske lærere. De er imponerede over mulighederne i dialogisk læsning: Det har givet os lyst og mod til at gå i gang. [ Jorun Norbye Halvorsen, Storhaug Skole, Stavanger ] Vi kan se, at det løfter sprogarbejdet. Der er en fantastisk systematik i Sonjas arbejde med børnene. Samtidig er vi imponerede over, at der ligger en stærk inddragelse og vejledning af forældrene i metoden. Det har givet os lyst og mod til at gå i gang, fortæller de. Selv bruger Sonja den dialogiske læsning som et greb til at møde børnene og skabe en god overgang mellem dagtilbud og skole, fortæller hun: Mit mål er at få alle børn til at føle de er noget specielt. De skal føle sig mødt på fagligheden hver dag. KONTAKT: Maria Ellehuus Nielsen, konsulent, Pædagogik og Integration. Mail: Sprogindsatsen, som bygger på dialogisk læsning, hedder Investering i børns fremtid. Ved at give børnene de bedst mulige sproglige betingelser ved skolestarten og dermed styrke deres fortsatte læring er det målet også på sigt at fastholde Aarhus Kommunes målsætning om, at 95 % af en årgang i 2013 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Et andet mål er at styrke børn og unges mulighed for at blive aktive medborgere. Indsatsen er ved at blive evalueret. Bakkegårdskolen og Trige-Spørring Dagtilbud er blandt de elleve dagtilbud og tilhørende skoler, som er med i indsatsen. Sonja har i to år tilbudt dialogisk læsning til førskolebørn og børn fra klasse. De to norske lærere har også besøgt Det Nye Børnehus i Gellerup Dagtilbud BU Nyt april

6 sprogprojekt Børn fortæller og får større ordforråd Stort sprogprojekt i Malling Dagtilbud om livet i gamle dage styrker sproget og fællesskabet Ørefigner er et ord, som børnene i Malling Dagtilbud går meget op i for tiden. Et sprogprojekt på tværs af dagtilbuddet har givet børnene et større ordforråd og en større fortællelyst. Samtidig er børnenes og de ansattes fællesskab i dagtilbuddet styrket. Børnene har lært en masse om livet i gamle dage og har lavet fortællinger og tegninger om det. Efter en tur i Den Gamle By har børnene besøgt hinandens dagtilbud, som hver har budt på oplevelser inden for emnerne mad, lege, legetøj, boformer og påklædning fra gamle dage. Vi kan godt mærke, at børnene har rykket sig sprogligt med det her projekt. [ Dorte Schou Sørensen ] Vi kan godt mærke, at børnene har rykket sig sprogligt med det her projekt. Sprog er så vigtigt. Et stort ordforråd gør det lettere for dem gennem livet, og det gør indlæring nemmere, siger Dorte Schou Sørensen, sprogvejleder i Børnehaven Stenhøjgård, en selvejende institution, som også var med i sprogprojektet. Når projektet er slut, skal 90 procent af børnene gerne have rykket sig sprogligt, og det tror Dorte Schou Sørensen, at de kommer i mål med, når projektet skal evalueres. KONTAKT: Stine Møller Hansen, sprogvejleder i Malling Dagtilbud. Mail: KONTAKT: Dorte Schou Sørensen, sprogvejleder i Børnehaven Stenhøjgård. Mail: Børnene har med begejstring deltaget i sprogprojektet. Blandt meget andet har de fået læst historier op fra gamle dage, lavet fortællinger, skrevet med fjer og blæk, fremstillet kludedukker og papirbåde og leget gamle lege. 6 BU Nyt april 2012

7 ledermentor Om Ditte Lyngby Afdelingsleder på Skødstrup skole siden Lærer på Skødstrup skole Lærer på Sødalskolen fra Hun valgte at bruge en ledermentor Afdelingsleder Ditte Lyngby, Skødstrup Skole: Hvad ansporede dig til at blive leder? En voksende interesse for pædagogisk udvikling og for ledelse af processer i mit team. Jeg oplevede stor arbejdsglæde ved at have indblik i skolens arbejdsgange og indflydelse på overordnede områder. Samtidig havde jeg et behov for personlig udvikling på det professionelle område og et ønske om efteruddannelse. Det ansporede mig til at påbegynde diplomuddannelse i ledelse. Den teoretiske tilgang til ledelse var på mange måder en øjenåbner og bekræftede mig i, at ledelse var en mulig vej for mig på sigt. At jeg endte med at tage skridtet nu, handlede udelukkende om at vi fik lov til at afprøve en ny ledelsesstruktur på Skødstrup skole. Her var et lederjob, der virkede overkommeligt og hvor der blev lagt stor vægt på at arbejde som et lederteam. Hvorfor valgte du at bruge en ledermentor? Min ledermentor var faktisk en del af en pakke, der hed Talent for ledelse i fremtidens folkeskole. Det var min skoleleder, der var opmærksom på projektet og opfordrede mig til at deltage. I projektet var der et modul i Diplomuddannelse i ledelse, timer hos en coach og muligheden for en ledermentor. Det var vigtigt for mig i valget af ledermentor, at der var en god kemi. Min mentors skole ligger i et område, der ligner Jeg vender ofte tilbage til samtalerne og minder mig selv om, hvad der er væsentligt og hvad det er jeg gerne vil med min nye lederrolle. [ Ditte Lungby ] Skødstrup skoles. For mig var det vigtigt at bruge mentoren til at få andre øjne og tilgange på problematikker som lignede dem, vi slås med i dagligdagen på Skødstrup skole. Hvor har det været vigtigst for dig at bruge din ledermentor? I min afklaring af, hvorvidt jeg var klar til at tage skridtet og søge stillingen som afdelingsleder. Min mentor Niels gav mig også værdifuld sparring i forhold til min ansøgning og mine overvejelser forud for jobsamtalen. Forløbet nuancerede mit billede af, hvad det vil sige, at være skoleleder. Jeg fik indblik i Niels arbejdsopgaver og dagligdag og oplevede, at selvom rammerne er nogenlunde de samme, kan tilgangen til opgaverne være helt forskellig. Hvilken forskel har det gjort for dig som leder at have en ledermentor også i dit nuværende job? Vores samtaler om generelle ledelsesmæssige problemstillinger, ledelsesmæssig rolleafklaring m.m. har jeg kunnet bruge efter, at jeg selv er blevet leder. Jeg vender ofte tilbage til samtalerne og minder mig selv om, hvad der er væsentligt og hvad det er, jeg gerne vil med min nye lederrolle. KONTAKT: Søren Boy Larsen, Kommunikation & Arbejdsmiljø. Mail: BU Nyt april

8 internationalt Risskov Skole i internationalt projekt: Vi holder et spejl op Risskov Skole vil styrke elevernes evne til at lære. Blandt andet i et internationalt projekt, hvor i alt fire europæiske skoler udvikler metoder til et bedre samarbejde mellem SFO og undervisning. SFO-leder på Risskov Skole, Leif Krongaard har sammen med pædagogisk leder Lise Nielsen, Risskov Skole. SFO-leder på Risskov Skole Leif Krongaard har sammen med pædagogisk leder Lise Nielsen og kolleger fra tre andre europæiske skoler søgt og fået EU-midler til at fremme SFO ens rolle i elevernes læring. Projektet omfatter børn, pædagoger, lærere og ledere. Vi håber at blive en slags ambassadører for en god kombination af undervisning og fritidspædagogik, fortæller de. Besøget blev kickstartet ved et besøg på Gustav Vasa Skolan i Sverige: Det gav os nye perspektiver på vores arbejde. Gustav Vasa Skolan indretter sin dag omkring årgangene, og de voksne holder sig tæt på børnene. Lærerne er på skolen 35 timer om ugen og skolen skaber helhed i dagen. Så børnene undgår skift mellem undervisning og fritid, fortæller Lise Nielsen. Fortsættes 8 BU Nyt april 2012

9 internationalt Forskellighed en styrke I de kommende to år skal alle Risskov Skoles elever på 3. årgang kommunikere med børnene fra de andre skoler via video og en hjemmeside. Samtidig besøger pædagoger, lærere og ledere hinanden på skift og udvikler samarbejdet mellem SFO og undervisning. Diskussioner og idéer uddyber de i studiegrupper og rapporter. Vi oplevede allerede ved første møde, at vi er meget forskellige. Derfor kan vi stille hinanden utroligt spændende spørgsmål og skabe forstyrrelse og refleksion. Vi holder et spejl op for vores praksis [ Lise Nielsen ] Vi oplevede allerede ved første møde, at vi er meget forskellige. Derfor kan vi stille hinanden utroligt spændende spørgsmål og skabe forstyrrelse og refleksion. Vi holder et spejl op for vores praksis, fortæller pædagogisk leder Lise Nielsen, som glæder sig til at bruge erfaringerne i skolens øvrige indsatser for at styrke samarbejdet mellem undervisning og fritid. Om projektet: Projektet One + One = Three hviler i sig selv økonomisk og bliver en motor i skolens tværfaglige samarbejdsudvalgs indsats for at revidere samarbejdet mellem undervisning og fritidsdel. Projektet slutter i oktober Projektet er en del af Comenius der hører under Livslang Læring-programmet. De tre andre skoler i projektet er ud over Gustav Vasa Skolan, Erika Mann Grundschule i Tyskland og Benoordenhout Basisschool i Holland. Læs mere på: europa Kontakt: Leif Krongaard, SFO-leder på Risskov Skole. Mail: Vær med på Kvalitetsløftet et løfte til folkeskolen Kig forbi debatten om folkeskolens fremtid på den nye blog, Kvalitetsløftet et løfte til folkeskolen. Hvordan kan du bidrage til folkeskolen? Hvem er det, der ikke skal være Hvordan får vi mest undervisning for pengene? i skolen sammen med dit barn? Har du kun ansvar for dit eget barn? Skal lektier være fortid? Hvad skaber en god folkeskole? Bloggen er skabt af rådmand Kristian Würtz sammen med Århus Lærerforening, Aarhus Skolelederforening og foreningen for Skolebestyrelser i Århus. Midt i en brydningstid har de givet hinanden et løfte om i fællesskab at arbejde for fremtidens folkeskole. Parternes fælles vision lyder: Vi vil en folkeskole, der sikrer faglighed og fællesskab for alle. Du er velkommen til at deltage i debatten på: BU Nyt april

10 indkøb Indkøb: Oddervej handler i fællesskab Et pilotprojekt i område Oddervej afprøver nye modeller for indkøb på tværs af dagtilbud, skoler og FU-tilbud. Målet er at spare tid og penge: Gøre det nemmere, bedre og billigere Indkøb skal være nemmere, bedre og billigere. Men hvordan? Det skal et nyt pilotprojekt i område Oddervej give nye bud på. Med en organisering, hvor indkøb går på tværs af dagtilbud, skole og FU-tilbud, er målet at samle og professionalisere indkøbsopgaven. Fire prototyper skal afprøves i Oddervej i perioden 1. maj og et halvt år frem. En femte prototype prøves samtidig af i FU område Viborgvej. Områdechef Marianne Rosenholm tror på, at en ny organisering og større ledelsesmæssigt fokus kan øge andelen af indkøb over de fælles aftaler: At spare tid og penge giver god mening, så derfor skal vi i langt højere grad benytte indkøbsaftalerne. [ Gitte S. Sørensen] Projektet giver mulighed for at afprøve organiseringsformer, som kan gøre arbejdsgangene mere effektive og øge fagligheden hos indkøberne, der med ledelsesmæssig opbakning får det som deres primære opgave, siger Marianne Rosenholm. Forpligtende samarbejde På Skåde skole deltager administrativ leder Gitte S. Jørgensen i projektet som en del af prototypen, hvor fire skoler indgår i et forpligtende fællesskab. Vi har allerede haft indkøb på dagsordenen i et halvt års tid, for vi kan se, at der er tid og penge at spare. I SFO en sparer vi på en lang række varer op til procent af prisen i forhold til at købe ind andre steder. I den proces har det været vigtigt med viden og kommunikationen. Medarbejderne har fået en ny bevidsthed om indkøbsaftalerne og set eksempler på, at det giver mening. Og at vi ved direkte kontakt med de ansvarlige for indkøbsaftalerne kan få nye varer i kataloget. Så det handler om at fastholde fokus og blive ved med at kommunikerer om fordele og muligheder. I sidste ende handler I sidste ende handler det om at frigive ressourcer til det vi er her for, nemlig børnene det om at frigive ressourcer til det vi er her for, nemlig børnene, siger Gitte S. Jørgensen. Et af de områder, som de fire skoler er begyndt at samarbejde om, er at få andelen af e-handlede fødevarer op. Også dialogen om indkøb i de enkelte skolers MED-udvalg er planlagt i fællesskab. Vi kommer til at kunne bruge hinandens erfaringer og sparre om udfordringerne undervejs, så jeg forventer et givtigt samarbejde med de andre skoler. Og så er det jo altid sundt at binde sig på et forpligtende samarbejde, siger Gitte S. Kristensen Fakta: Pilotprojektet løber fra den 1. maj til den 31. oktober og er en del af det fælleskommunale indkøbsprogram, som skal gøre indkøb i Aarhus Kommune nemmere, bedre og billigere. Inspirationen til organiseringen i område Oddervej kommer blandt andet fra Sundhed og Omsorg, der siden 2007 har reduceret sine dengang 330 indkøbere til 9 indkøbsansvarlige, som i dag køber ind for flere lokaliteter. Erfaringerne fra de fire prototyper skal på sigt bruges til at få arbejdet med organisering af indkøb spredt til alle Børn og Unges otte områder. I alt er der opstillet fem prototyper, hvor tilbuddene i fællesskab skal arbejde med indkøb: Skole og dagtilbud: Kragelundskolen samt Højbjerg dagtilbud FU, skole og dagtilbud: FUtilbud samt Solbjergskolen og Solbjerg dagtilbud Skolenetværk: Skåde Skole, Malling skole, Beder Skole og Mårslet Skole Dagtilbudsnetværk: Skåde dagtilbud, Malling dagtilbud, Mårslet dagtilbud FU-tilbud: Samlet organisering i FU område Viborgvej Fortsættes 10 BU Nyt april 2012

11 indkøb Indkøb: Rabat og hurtig levering Da Gitte Kristensen tog direkte kontakt til kommunens indkøbsansvarlige kom nyt musikanlæg i indkøbskataloget med 25 procent rabat i forhold til butiksprisen. Alt sammen inden for en uge. Pædagogerne i Skåde dagtilbud vidste præcist, hvad de ville have, da det gamle musikanlæg skulle skiftes. Så administrativ medarbejder Gitte Kristensen gik på jagt i Aarhus Kommunes indkøbshåndbog. Men uden held. Der var ingen produkter, der matchede medarbejdernes ønsker. Derfor kontaktede jeg Indkøb i Børn og Unge for at høre om mulighederne for at få musikanlægget i Indkøbshåndbogen, fortæller Gitte Kristensen. I to dage fulgte Gitte Kristensen en mail-korrespondence mellem Indkøb i Børn og Unge og den aftaleansvarlige indkøber i Borgmesterens Afdelingen, før hun fik grønt lys til at købe musikanlægget. Fælles aftaler giver mening Musikanlægget er nu i Aftalehåndbogen til en pris, der er 25 procent billigere end den, som Gitte Kristensen tidligere fik oplyst. Det var rigtigt fint at opleve, at den direkte kontakt virkede. Og mine kolleger kunne se ideen i at bruge de fælles indkøbsaftaler, fortæller Gitte Kristensen, der har været med i flere projekter under programmet Nemmere, Bedre og Billigere indkøb. Her er hun blevet opmærksom på muligheden for at tage direkte kontakt til de indkøbsansvarlige. Tidligere ville jeg have valgt at skaffe udstyret af andre veje. Med den direkte kontakt havde jeg udstyret efter en lille uge og fik samtidig en rabat på 25 procent, som jeg ellers ikke havde fået, siger Gitte Kristensen. Det bedste er næsten, at det nu er åbenlyst for mine kolleger, at indkøbsaftalerne faktisk giver mening. At de sparer penge ved at spørge mig og lade mig ordne handlen! KONTAKT: Indkøbskonsulent Camilla Thers Fromberg på tlf.: eller mail: Indkøbskonsulent Hanne Kabel på tlf.: eller mail: E-handelsmedarbejder Karin Andersen på tlf.: eller mail: Det bedste er næsten, at det nu er åbenlyst for mine kolleger, at indkøbsaftalerne faktisk giver mening. [ Gitte Kristensen ] Gitte Kristensen, administrativ medarbejder BU Nyt april

12 anmeldelse I samarbejde med fagbladene folkeskolen.dk og Børn&Unge samt med Skolernes Læringscenter - Fællessamlingen (SKOLF) bringer Børn og Unge Nyt omtaler og anmeldelser af bøger og materialer. Læs alle Børn&Unges omtaler af Fagbøger på: Bog: Køteren Fra slutningen af april kan du booke klassesæt af den nye bog Køteren af Kim Fupz Aakeson hos SKOLF. Bogen er en fællesbog til samtale fra 4. klasse. Temaet er omsorgssvigt. Den har som Aakesons øvrige bøger en humoristisk tone. Forfatter: Kim Fupz Aakeson, Kamila Slocinska Forlag: Gyldendal Sider: 32 Forlagets beskrivelse Køteren bor under drengens seng. I al hemmelighed. Drengen fodrer den med rullepølse og franskbrød med syltetøj. Og køteren kan snart alle mulige tricks. Den kan give pote. Den kan sitte. Den kan rulle rundt. Køteren gør faktisk alt hvad drengen beder den om. Og drengen er faktisk ret træt af sin mor og far... Anmeldelse Anmelder: Karen Lise Søndergaard Brandt Fulde forældre Kim Fupz Aakeson og Kamila Slocinska er et forholdsvist nyt billedbogsmakkerpar. Men et rigtigt godt ét. Kamila Slocinska fanger i sine sort/rød/hvide tegninger den underlige blanding mellem det groteske, uhyggelige, sjove og totalt afvæbnende, som Fupz mestrer. I Køteren står forfærdelighederne i kø, men ordene dribler stadig rundt på sådan en 10-årig måde. Som er fantastisk. Køteren handler om en dreng, hvis mor og far ikke gør andet end at drikke sig fulde og skændes. Drengen skal bare varte dem op, vaske tøj, gøre rent og lave mad. I al hemmelighed sparer han op til en hund, og det er en lykke den dag, han endelig kan købe en. De to bliver bedste venner, og hunden gør alt, hvad drengen siger. Alt. Også den dag, drengen siger»æd dem«, og han endelig bliver fri for de forfærdelige forældre. Nu er drengen og hunden endelig alene, men intet bliver alligevel helt, som hverken drengen eller hunden ønsker sig. Køteren handler dybest set om social arv er man selv blevet behandlet som en hund, så er det svært ikke at gentage det mønster, selv om man egentlig ikke vil. Det er barskt og gribende, især da drengen pludselig rammes af selvindsigt og genkender sig selv i hundens sorte og sørgelige blik. Der kunne have været dvælet mere ved enkelte passager, men Køteren folder sig ud i eftertanken. Offentliggjort i Jyllands-Posten den 10. marts 2012 Har du idéer, vil du selv anmelde eller har du skrevet en opgave, som du vil dele med dine kolleger, så skriv til 12 BU Nyt april 2012

13 kort nyt Personalegodekataloget ligger på MedarbejderPortalen Du finder personalegodekataloget 2012 på MedarbejderPortalen følg stien her: MedarbejderPortalen > Medarbejder > Personaleforhold > Personalegoder > Kontaktinfo Her kan ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere også finde en vejledning til personalegoder i Aarhus Kommune. Hold øje med din e-boks Kontaktinfo telefonnummer Rejsegilde på tandklinikken Hvidkildevej Tirsdag d. 27. marts strålede solen over rejsegildet på Tandplejens nye klinikhus på Hvidkildevej 2. Klinikken kommer til at rumme storklinik Vejlby for børn og unge og Specialtandplejens klinik for voksne. Tandplejen ser frem til at kunne tage klinikken i brug lige efter sommerferien. BU Nyt: Udkommer hver 14. dag og udsendes elektronisk til medarbejdere og ledere Find os på: Sport2Go Aarhus Aarhus Kommune og DGI Østjylland vil gerne komme på besøg hos skolens 8., 9. og eventuelt 10. klasse for at fortælle om Sport2Go Aarhus. Det tager kun fem minutter og kan foregå med alle eleverne samlet på en gang. Sport2Go Aarhus tilbyder idrætsaktiviteter fra den 10. september 2012 og er rettet mod målgruppen de årige. Sport2Go Aarhus har til formål at få unge til at bevæge sig mere og varigt samt at nedbryde barriere for ikke-idrætsaktive unge og få de unge til at dyrke idræt i en forening. Det gøres ved at tilgodese de unges behov for fleksibilitet og få flere unge i kontakt med idrætsforeningerne. Ring eller mail til os, hvis du vil høre mere og lave en aftale om besøg (oplys; kontaktperson, navn, telefon og adresse). Christina Fruergaard, motionskoordinator, Pantone CMYK Aarhus Kommune tlf C og 0 Cyan 100 red 100 Yellow 0 Balck Lene Astrup Christensen, børne- og ungekonsulent, DGI Østjylland tlf og Flot deltagelse i intern brugertilfredshedsundersøgelse 84 pct. af alle ledere i dagtilbud, skoler og FU-område har givet deres mening til kende om samarbejdet med forvaltning, PPR, tandpleje og sundhedspleje. Tak for det. Hver enkelt afdeling vil i løbet af foråret bruge tilbagemeldingerne til at sætte sig mål og lave handleplaner med konkrete initiativer for at udvikle samarbejdet. De etablerede kontaktgrupper vil blive involveret. Der vil også blive fulgt op med en invitation til dialogmøder efter sommerferien mellem direktøren, forvaltningscheferne, områdecheferne og deres ledergrupper. På møderne vil samspillet mellem forvaltning og dagtilbud, skoler og FU-tilbud være i fokus. BU Nyt april

14 kort nyt Nyt ungemiljø i Tranbjerg I kælderen under Grønløkkeskolen åbnede ungdomsklubben Underground den 10. april, hvor de unge kan være og hygge med venner, og hvor der er voksne, de kan tale med. Underground er blevet til gennem nytænkning og FU s vision om at flytte hen, hvor de unge er. De unges har været med siden idéen opstod, og de har haft indflydelse på alt lige fra aktiviteter til navn, åbningstider, design og indretning. Udover klubtilbuddet lægger Underground lokaler til ungdomsskolehold i Tranbjerg. I Fritidscenter Horsensvej regner vi med, at omkring 80 til 100 unge vil benytte sig af Underground, og at cirka 200 mere vil komme i berøring med stedet. FU-Konference Den 19. april afvikles en FU-konference med 140 deltagere fra FU-området, skoleledere, UU, ungdomsuddannelserne, Pædagogisk afdeling, socialforvaltningen og ledere fra Børn og Unge. Det foregår på Sødalskolen samt SKOLF. Konferencen er (samtidig) release for metodebogen: UngiAarhus - Læring til livet, Metodebog: Med tanke på nutid og fremtid. Bogen er det foreløbige resultat, af nogle af de sidste års indsatser omkring det ungdomspædagogiske udviklingsarbejde og samarbejdet omkring 95%-målsætningen. Konferencen centreres omkring bogens indsatser og Århus Model Sløjfe tænkning og metoder, der præsenteres i oplæg og på workshops. Skoler og FU i dialog om job til udsatte unge Område Grenåvej Vest tager nu næste skridt i det udvidede samarbejde med erhvervslivet i Lystrup-Elsted og Hjortshøj. Det sker ved et dialogmøde torsdag den 12. april. Virksomheder i Hårup, Lystrup/Elsted og Hjortshøj er inviteret til at deltage i dialogmødet sammen med skolerne i Lystrup, FU-området, Erhverv Lystrup, Fællesrådet, Jobcenteret Aarhus og Boligforeningen Århus Omegn. På mødet vil de blandt andet forsøge at lave OCN-forløb for de udsatte unge. OCN er et Open College Network, hvor unge i lokalområdet får uformelle kompetencer i at begå sig og bruge kropssprog samt lære om personlig hygiejne, rammer, regler og fokus via blandt andet praktik-, og elevpladser samt fritidsjob. Dagen krydres med inspirerende oplæg om hjertets plads i en hverdag af kvalitetsmåling, samarbejde og uddannelsesmålsætninger, samt en tilværelses psykologisk tilgang til at opnå godt nok greb om tilværelsen. Oplægsholdere er: Biskop Keld Holm og professor Steen Hildebrandt: Oprør fra hjertet Professor Preben Berthelsen: TPG Tilværelses Psykologisk Grundmodel Kontakt: Jette Dahl, FU-leder, medlem af planlægningsgruppen. Mail: aarhus.dk Kontakt: Ove Petersen, FU-leder. Mail: BU Nyt: er et personalenyhedsbrev for de ansatte i Børn og Unge, Aarhus Kommune 14 BU Nyt april 2012

15 Undersøgelse af den sociale kapital i MBU Der har i flere år været fokus på at udvikle den sociale kapital på arbejdspladserne i Børn og Unge. Social kapital kan oversættes til den ansattes oplevelse af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne på arbejdspladsen. Men hvad betyder social kapital for den indsats, som vi kan yde? Sofie Nordahl er praktikant fra Statskundskab på Aarhus Universitet og vil i sin praktikperiode i Børn og Unge interviewe ansatte på flere skoler i Aarhus Kommune. Skolerne har i Trivselsundersøgelsen 2011 vist en høj social kapital. Sofie Nordahl vil undersøge sammenhængen imellem den sociale kapital og forældrenes tilfredshed, elevernes trivsel og karakterer. Hensigten er at se, hvordan vi bedst fremmer social kapital og innovation for at udvikle vores kerneopgave. Rettelse medarbejder Nyt om navne Har din medarbejder jubilæum, har I ansat ny leder eller ønsker I at sige tak for indsatsen til en medarbejder ved fratrædelse så marker det med en notits i Børn og Unge Nyts Nyt om Navne. Send dit indlæg til Jubilæer: Navn, funktion, arbejdssted, antal år i Aarhus Kommune Tillykke med 25 års jubilæet Dagplejer Hanne Lundberg ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 9. april Ansættelser Lotte Henriksen, Børn- og Ungechef for Pædagogisk Afdeling har fået forlænget sin konstituering i et år. Lotte Henriksen kommer fra en stilling som områdechef i område Skanderborgvej. Hun har fungeret i sin nuværende stilling siden 1. april Tak for indsatsen Dagplejer Anne Mette Pind Jensen, Mårslet/Solbjerg Dagpleje, fratræder sin stilling den 15. juni 2012 for at gå på efterløn. Anne Mette blev ansat ved Århus kommune i 1979 og startede som dagplejer i Anne Mette er uddannet pædagog og har taget en uddannelse som motorikvejleder, som vi i dagplejen har haft stor gavn af. I BUnyt nr. 6 var kontaktoplysningerne i forbindelse med artiklen Hvad skal der til for at det bliver godt om et trivselsprojekt i Brabrand Dagtilbud - ved en fejl faldet ud. Her er de: Lene Syberg, dagtilbudsleder, Brabrand Dagtilbud. Mail: Inge Skov, pædagogisk leder, Idrætsbørnehaven v/globus1. Mail: Karin Thomassen, HR konsulent, Trivselsselskabet. Mail: Vi takker for din store indsats, og ønsker dig og din familie alt godt fremover. Vibeke E. Berthelsen, sektionsleder og Vivienne E. Olesen, fuldmægtig, fratræder efter henholdsvis 38 og 22 år i Aarhus Kommune deres stillinger i Pladsanvisning og Elevadministration. Vi vil gerne sige mange tak for jeres flotte indsats gennem årene både som medarbejdere og kolleger. Ansættelse / jobskifte: Billede, navn, funktion og kommende funktion. Evt. tekst på max 40 ord Fratrædelser / Tak for indsatsen: Navn, funktion, antal år i kommunen. Evt. tekst på max 40 ord og billede BU Nyt april

16 profil Vivienne Olesen og Vibeke Berthelsen, Pladsanvisningen: Vi bogførte på en NCR-maskine en kæmpestor regnemaskine med hullebånd og sprang båndet, måtte vi bogføre forfra. Vi trykte selv manuelle girokort, ét ad gangen på en stor maskine, der mindede om en gammeldags symaskine, hvor vi skulle trykke på en pedal med foden og samtidig passe meget på, at vi ikke fik fingrene i klemme. Gad vide, hvad arbejdstilsynet i dag, ville sige til det. Tak for indsatsen Vibeke Berthelsen og Vivienne Olesen har arbejdet i Pladsanvisningen i tilsammen 60 år. De blev ansat i henholdsvis 1974 og 1978 i det, der dengang hed Regnskabsafdelingen. Senere kom det til at hedde Forældrebetalingen og i 1992 blev de og afdelingen en del af Børn og Unge. Den 1. maj 2012 går de begge på pension. Vibeke Berthelsen: Oprindeligt opkrævede institutionerne selv betaling fra forældrene. Jeg blev ansat, da Regnskabsafdelingen fik opgaven. Hvis forældrene ikke betalte, var vores eneste sanktion at ringe til institutionerne og sige, at børnene ikke måtte komme ind. Det var meget svært. I 1976 kom Bistandsloven. Den beskyttede børnene, for så kunne vi modregne en restance i forældrenes skat. Det betød at vi slap for at lave inkasso. Vivienne Olesen: Dengang kunne forældrene komme til os og få rådgivning om pladser og økonomi i vores åbningstid. Vi har ikke længere dialog med forældrene om betaling kun om opgørelser, som de kan være uenige i. I dag er meget digitaliseret og de kan kun komme ind efter forudgående aftale. I 2015 skal vi jo alligevel være fuldt digitale. Men vi har stadig en telefonisk dialog med forældrene om pladser til deres børn, så de kan finde noget, de synes at de kan bruge. Vibeke Berthelsen: Ansat 1974 i Regnskabsafdelingen efter at være udlært i et privat firma. Vivienne Olesen: Ansat i 1978 i Forældrebetalingen efter at være udlært i Sygekassen og siden ansat i Dagpengeafdelingen. 16 BU Nyt april 2012

Sådan startede de en skilsmissegruppe

Sådan startede de en skilsmissegruppe Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Oplæg gør viden til læring Skilsmissegruppe hjælper børn Et spadsetik dybere : Rådmanden om 95 pct.-målsætningen Læringsstile

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 14:

Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Faglige vejledere Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. Dette nummer indeholder. Præsentation af bestyrelsen. Løn efter ansvar

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. Dette nummer indeholder. Præsentation af bestyrelsen. Løn efter ansvar Århus forening Nyhedsbrev nr. 1 september 2010 Kære medlem Dette er første nummer af Århus forenings nyhedsbrev. Den 1. april 2010 vedtog generalforsamlingen at sammenlægge foreningens lokale afdeling

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00 Aarhus, den 26. november 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF KE FP Jesper Weber Skorstengaard

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE. Fra dagtilbud til. En god skolestart et fælles ansvar

PÅ VEJ I SKOLE. Fra dagtilbud til. En god skolestart et fælles ansvar PÅ VEJ I SKOLE Fra dagtilbud til + En god skolestart et fælles ansvar De fleste børn er glade for at gå i børnehave og de fleste børn glæder sig til at komme i skole. Hos jer forældre går der givet vis

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Fra kontrol til dialog. BU Nyt. m a j 20 12

Fra kontrol til dialog. BU Nyt. m a j 20 12 nr. 9 maj 2012 BU Nyt indkøb: fu afprøver fælles indkøb side 4 Dagtilbud: lettere med digital kommunikation side 5 Kostordning: En rød tråd i pædagogisk arbejde side 6 Virksomhedsadoption: Sammen om job-viden

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 (Omtryk - 23/08/2012 - ændring af deltagerliste) BUU alm. del Bilag 250 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 (Omtryk - 23/08/2012 - ændring af deltagerliste) BUU alm. del Bilag 250 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 (Omtryk - 23/08/2012 - ændring af deltagerliste) BUU alm. del Bilag 250 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Til: Dato: Omtryk: Udvalgets medlemmer 13. august

Læs mere

Børn og unges læring og trivsel i en global verden

Børn og unges læring og trivsel i en global verden September 2011 Børn og unges læring og trivsel i en global verden 3. Tids- og procesplan I dette afsnit skitseres tids- og procesplanen for projektets fase 1 overordnet. Nedenstående tabel viser måned

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Vi vil omsætte de nyeste

Vi vil omsætte de nyeste Storklinik Nytænkende klinikstruktur i Frederikshavn Ann-Louise Madvig, skribent. Finn Folsted, fotograf Et lille år efter TNT sidst var i Frederikshavn, er vi på besøg igen. Sidst så vi på tegninger og

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere

evaluering af Samarbejdet mellem skole og dagtilbud bærer frugt Børnene er blevet bedre til dialog. evaluering af Investering i børns fremtid

evaluering af Samarbejdet mellem skole og dagtilbud bærer frugt Børnene er blevet bedre til dialog. evaluering af Investering i børns fremtid evaluering af Investering i børns fremtid Selv de små rødder har respekt for bøgerne. De kan sidde roligt og bladre i bøgerne Før tænkte vi tit, at børnene flagrede og ikke legede. Det gør vi ikke nu Samarbejdet

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Formål Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Når vi skal sikre børn og unges læring, dannelse og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde, kræver det et godt, tillidsfuld

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Aarhus, den 9. februar 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Afbud fra MST og RGA FP Jesper

Læs mere

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..!

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..! 2012 NUMMER 1 MAJ NY HED SBREV Første nyhedsbrev i den nye skole..! Den nye skoles ledelse har besluttet at udsende nyhedsbreve til elever, forældre og personale vedr. den ny skole. Vi håber, at de ERRITSØ

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen.

Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen. 1 Gylling d. 25. april 2012 Til Børn, Unge og kulturudvalget og Odder Byråd Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen. Lidt om baggrunden for ansøgningen:

Læs mere

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Program: Organisering af projektet Projektets mål og formål Projektets

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Dagplejens mål for 2015

Dagplejens mål for 2015 Dagplejens mål for 2015 Science: (Ansvarlig: Heidi) Dagplejerne arrangerer fælles science i uge 39. Dagplejerne arrangerer naturuge i uge 25. Science arbejdes der med hver dag året rundt. I science ugen

Læs mere

Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013

Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013 Kære forældre Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013 Skolegade 12, Kliplev 6200 Aabenraa Tlf. 73768626 e-mail: alar@aabenraa.dk Kliplev maj 2013 Årsberetningen fra Skolebestyrelsen for året 2012/2013

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Hvordan kan sundhed fylde i hverdagen?

Hvordan kan sundhed fylde i hverdagen? Sundhed og mad i den nye folkeskole Odense den 27. oktober 2014 Hvordan kan sundhed fylde i hverdagen? V / M A J B R I T T P L E S S L Æ R E R, M A S T E R I S U N D H E D S P Æ D A G O G I K ( M S U ),

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud

Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud Børn og Unge Åbyhøj den 29. december 2014 revideret den 6. marts 2015 Åbyhøj Dagtilbud Lokal Udviklingsplan 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

Navn Susanne Olesen Mai-Britt Norup Maria Mølholm Hansen. Mailadresse suole@esbjergkommune.dk mbno@esbjergkommune.dk mamh@esbjergkommune.

Navn Susanne Olesen Mai-Britt Norup Maria Mølholm Hansen. Mailadresse suole@esbjergkommune.dk mbno@esbjergkommune.dk mamh@esbjergkommune. 3-Stammen 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 5 Science - Dagtilbuddets opgave

Læs mere

Med håb om en meningsfuld sammenlægning. Pæd. Leder Casper Frandsen

Med håb om en meningsfuld sammenlægning. Pæd. Leder Casper Frandsen Sammenlægning D. 30/5 var forældrerådene fra begge institutioner samlet for at høre, hvad der er af tanker og idéer ang. sammenlægningen af Skattekisten og Vingesuset. Referatet er vedhæftet. Her er en

Læs mere

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Udgifterne til elever med særlige behov stiger. Ofte tages pengene fra den almene undervisning. Det bliver ikke ved at gå. Men eleverne har krav

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med visioner for fremtidens folkeskole søges! Hjælp med at spotte Danmarks

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3 nr. 18 oktober 2012 BU nyt FÆLLESSKABER: sammen om Møllevang side 3 NEMMERE BEDRE BILLIGERE: Indkøb er også pædagogik side 6 BYGGERI & PÆDAGOGIK: Se RULL på film side 7 KURSUS: frisættende ledelse side

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen Drejebog For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen 1. Værdier Nye aftaler og nytænkning I august 2014 skal skolerne organiseres efter hensigterne i en ny skoleaftale

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Dialogmøde 13.09.2011 BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Velkommen ved Mikkel Braae-Andersen Skolebestyrelserne vil gerne indlede med at rose politikerne og BUK udvalget for at gribe arbejdet med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere