BU Nyt. Aarhusiansk sprogindsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BU Nyt. Aarhusiansk sprogindsats"

Transkript

1 nr. 7 april 2012 BU Nyt skolestruktur opgaven er at lytte side 3 Aarhusiansk sprogindsats inspirerer side 4 hun valgte at bruge en ledermentor side 7 indkøb i fællesskab side 10 7 B U n y t a p r i l Aarhusiansk sprogindsats inspirerer De kommer fra Billund, Ikast-Brande, Lyngby-Taarbæk, Glostrup og Norge for at høre aarhusianske erfaringer med at udvikle børns sprog gennem dialogisk læsning. Læs artiklen på side 4

2 Så mange gange skrev pressen om os: 62 gange Ifølge Børn og Unges nyhedsleverandør, Infopaq, har Børn og Unge og børn og unge-området optrådt 62 gange i lokalpressens artikler inden for de sidste 14 dage (27/3/2012 9/4/2012). Alle i avisernes trykte udgave. pressen skrev Bæredygtige investeringer til børn Børn og Unge i Aarhus Kommune vil investere 62 mio. kr. i miljø- og energirigtige løsninger i primært skoler og dagtibud. ( : Lokalavisen Århus Nord, 1. Sektion, side 8) Debat skal løfte folkeskolen Mens KL og Danmarks lærerforening i længere tid har stået stejlt over for hinanden i diskussionen om lærernes arbejdstid, går man i Aarhus en anden vej. Her er Aarhus Kommune og Aarhus lærerforening gået sammen om at lægge en strategi for folkeskolen. Bag initiativet står rådmand for Børn og Unge Kristian Würtz (S). Kvalitetsløftet kræver, at vi har en åben dialog, at vi lytter til hinanden og at vi er villige til at tænke nyt og afprøve nye virkemidler. Sund skole: Du bestemmer selv hvordan du vil have det Lystrup Skole sprang ud som event-arrangør med en hæsblæsende, megasjov og motiverende aften for unge og deres forældre i selskab med Chris MacDonald. Det var mega sjovt, og samtidig lærte man vildt meget. Du sidder og griner uafbrudt, men samtidig er der nogle meget alvorlige pointer, Chris MacDonald serverer for os. Nino Krupic, Olivia Sønderholm og Rikke Ringgaard fra 8.a fra Lystrup Skole var blandt de frivillige, der hjalp til, da Lystrup Skole torsdag aften foldede sig ud som event-arrangør. ( : Jyllands-Posten, JP Århus, side 61) ( : Århus Stiftstidende, 1. Sektion, side 15) Kolofon nyt fra bu portalen Ansvarshavende: Henrik Vinther Olesen HR- og Kommunikationschef Redaktør: Birgitte Dalum kommunikationsmedarbejder Kontakt: Næste nr.: 26. april 2012 Forsiden: Rasmus, Jacob og Moustafa ved dialogisk læsning på Bakkegårdskolen. Det nye styreforms- og strukturudvalg har nu påbegyndt sit arbejde Udvalget har til opgave at forholde sig til fire forskellige temaer og skal være færdig med sit arbejde, så den politiske behandling kan gøres færdig senest i februar Følg arbejdet på Aarhus Kommunes hjemmeside under politik. 2 BU Nyt april 2012

3 skolestruktur Kristian Würtz: Opgaven er at lytte Børn og Unge har i dag offentliggjort den ventede analyse af skolestrukturen i Aarhus fra konsulentfirmaet Brøndum & Fliess. Baggrunden er, at byrådet har bedt om en analyse af de økonomiske konsekvenser af at lukke to eller flere skoler, sammenlægge skoler eller ændre skoledistrikterne for at udnytte skolernes plads bedre - og i alt spare millioner kroner om året. Rapporten kan læses i sin helhed på kommunens hjemmeside her: Ifølge rådmand Kristian Würtz forestår der nu en bunden opgave i at lytte til reaktionerne i kølvandet af rapporten. Vi har med rapporten fået et solidt, teknisk forarbejde, men rapporten kan selvfølgelig ikke tage højde for en række lokale forhold omkring skolen. Ændrer man skolernes struktur, sætter man også traditioner, vaner og hverdagsliv i spil, siger Kristian Würtz, der derfor ser frem til at modtage høringssvar. Vi skal holde fast i den kvalitet i folkeskolen, vi som byråd er enige om. [ Rådmand Kristian Würtz ] Vi skal holde fast i den kvalitet i folkeskolen, vi som byråd er enige om. Forandringer er nødvendige. Status quo er nemlig også lig med forandringer, da vi så skal finde pengene på kerneopgaven i stedet for på strukturen. Men jeg har forståelse for, at en analyse af den her karakter medfører usikkerhed hos medarbejdere, forældre, elever og andre parter omkring skolen. Derfor er det også vigtigt for mig, at vi får analysen og den kommende indstilling til i byrådet i grundig offentlig høring, siger Kristian Würtz. Analysen af skolestrukturen er i høring frem til tirsdag den 8. maj klokken 12. Herefter skal der udarbejdes en byrådsindstilling, som sendes i offentlig høring før sommerferien. Ved nedlæggelse af skoler vil byrådsindstillingen blive sendt otte uger i offentlig høring til efteråret. Se nærmere tidsplan ved siden af. Tidsplan for skolestrukturanalysen 12. april 2012 Rapport sendes i offentlig høring hos skoler, skolebestyrelser, faglige organisationer m.fl. Medio april 2012 Møder i de enkelte områder, som berøres af et eller flere af de i rapporten opstillede scenarier, med skoleledere, medarbejdere, forældre, lokale interessenter m.v. 2. maj 2012 Offentligt stormøde om skolestruktur Egå Gymnasium 8. maj 2012 Høringsperiode for Brøndum & Fliessrapport slutter Medio maj 2012 Politiske drøftelser og udarbejdelse af byrådsindstilling Orientering om byrådsindstilling i følgegruppen. Medio maj 2012 Byrådsindstilling i høring Møder i de enkelte områder, som berøres af byrådsindstillingen, med skoleledere, medarbejdere, forældre, lokale interessenter m.v. 12. juni Høringsperiode for byrådsindstilling slutter Medio juni 2012 Forligspartidrøftelser på baggrund af høring Ultimo juni 2012 Aftale i budgetforligskredsen Sommer / efterår 2012 Indstilling færdigbehandles i byrådet Høring i 8 uger ved nedlæggelse af skoler Orientering om byrådsindstilling i følgegruppen Eventuelt møder i de enkelte områder. Ultimo 2012 Færdigbehandling i byrådet BU Nyt april

4 tema Nanna, Clara og Henriette Aarhusiansk sprogindsats inspirerer De kommer fra Billund, Ikast-Brande, Lyngby-Taarbæk og Glostrup. De kommer fra Norge. De kommer for at høre aarhusianske erfaringer med at udvikle børns sprog gennem dialogisk læsning. Vi har oplevet en stor interesse fra kommuner, som gerne vil trække på de mange gode erfaringer, som vores dagtilbud og skoler har fået med dialogisk læsning. Deltagerne er rigtig gode til at stille op og fortælle om deres arbejde. Det fortæller Maria Ellehuus Nielsen, som er sprogkonsulent og tovholder på en indsats, som skal styrke sproget hos børn med dansk som andetsprog. Ti dagtilbud og enkelte skoler i Aarhus har i to år afprøvet metoden dialogisk læsning, hvor børnene får læst samme bog højt tre gange og derefter folder ord og begreber ud med brug af alle sanser. Med dialogisk læsning kommer børnehaveklassebørn i skole med et stort ordforråd og kender til en række udvalgte bøger. Dialogisk læsning kan bruges i skolens mindste klasser som en naturlig fortsættelse af arbejdet med sproget om og i bøgerne. Fortsættes 4 BU Nyt april 2012

5 tema Vi har fået lyst til at gå i gang To norske lærere vil styrke sproget hos deres to-sprogede elever med dialogisk læsning. Inspirationen kommer fra Aarhus. I dag besøger de to lærere, Jorun Norbye Halvorsen og Randi Runestad Fiskå fra Storhaug Skole i Stavanger, Bakkegårdskolen i Trige. Her er børnehaveklasseleder Sonja Skov Nielsen i gang med at læse for et hold førskolebørn. Børnene har hun hentet i børnehaven og bogen Juhuu! På vej i skole læser hun nu for tredje gang som dialogisk læsning. Børnene bruger ivrigt hele kroppen for at dramatisere svar på Sonjas spørgsmål som: Kan I gå baglæns? Hvad er antonymet til baglæns?. De to gæsters fokus er at skabe inklusion gennem sprogarbejdet: I Norge ser man jo, at børn og unge med meget lidt sprog ofte kommer i konflikt. Derfor ønsker vi at få hjemmene med på en sproglig indsats sammen med skolen, fortæller de norske lærere. De er imponerede over mulighederne i dialogisk læsning: Det har givet os lyst og mod til at gå i gang. [ Jorun Norbye Halvorsen, Storhaug Skole, Stavanger ] Vi kan se, at det løfter sprogarbejdet. Der er en fantastisk systematik i Sonjas arbejde med børnene. Samtidig er vi imponerede over, at der ligger en stærk inddragelse og vejledning af forældrene i metoden. Det har givet os lyst og mod til at gå i gang, fortæller de. Selv bruger Sonja den dialogiske læsning som et greb til at møde børnene og skabe en god overgang mellem dagtilbud og skole, fortæller hun: Mit mål er at få alle børn til at føle de er noget specielt. De skal føle sig mødt på fagligheden hver dag. KONTAKT: Maria Ellehuus Nielsen, konsulent, Pædagogik og Integration. Mail: Sprogindsatsen, som bygger på dialogisk læsning, hedder Investering i børns fremtid. Ved at give børnene de bedst mulige sproglige betingelser ved skolestarten og dermed styrke deres fortsatte læring er det målet også på sigt at fastholde Aarhus Kommunes målsætning om, at 95 % af en årgang i 2013 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Et andet mål er at styrke børn og unges mulighed for at blive aktive medborgere. Indsatsen er ved at blive evalueret. Bakkegårdskolen og Trige-Spørring Dagtilbud er blandt de elleve dagtilbud og tilhørende skoler, som er med i indsatsen. Sonja har i to år tilbudt dialogisk læsning til førskolebørn og børn fra klasse. De to norske lærere har også besøgt Det Nye Børnehus i Gellerup Dagtilbud BU Nyt april

6 sprogprojekt Børn fortæller og får større ordforråd Stort sprogprojekt i Malling Dagtilbud om livet i gamle dage styrker sproget og fællesskabet Ørefigner er et ord, som børnene i Malling Dagtilbud går meget op i for tiden. Et sprogprojekt på tværs af dagtilbuddet har givet børnene et større ordforråd og en større fortællelyst. Samtidig er børnenes og de ansattes fællesskab i dagtilbuddet styrket. Børnene har lært en masse om livet i gamle dage og har lavet fortællinger og tegninger om det. Efter en tur i Den Gamle By har børnene besøgt hinandens dagtilbud, som hver har budt på oplevelser inden for emnerne mad, lege, legetøj, boformer og påklædning fra gamle dage. Vi kan godt mærke, at børnene har rykket sig sprogligt med det her projekt. [ Dorte Schou Sørensen ] Vi kan godt mærke, at børnene har rykket sig sprogligt med det her projekt. Sprog er så vigtigt. Et stort ordforråd gør det lettere for dem gennem livet, og det gør indlæring nemmere, siger Dorte Schou Sørensen, sprogvejleder i Børnehaven Stenhøjgård, en selvejende institution, som også var med i sprogprojektet. Når projektet er slut, skal 90 procent af børnene gerne have rykket sig sprogligt, og det tror Dorte Schou Sørensen, at de kommer i mål med, når projektet skal evalueres. KONTAKT: Stine Møller Hansen, sprogvejleder i Malling Dagtilbud. Mail: KONTAKT: Dorte Schou Sørensen, sprogvejleder i Børnehaven Stenhøjgård. Mail: Børnene har med begejstring deltaget i sprogprojektet. Blandt meget andet har de fået læst historier op fra gamle dage, lavet fortællinger, skrevet med fjer og blæk, fremstillet kludedukker og papirbåde og leget gamle lege. 6 BU Nyt april 2012

7 ledermentor Om Ditte Lyngby Afdelingsleder på Skødstrup skole siden Lærer på Skødstrup skole Lærer på Sødalskolen fra Hun valgte at bruge en ledermentor Afdelingsleder Ditte Lyngby, Skødstrup Skole: Hvad ansporede dig til at blive leder? En voksende interesse for pædagogisk udvikling og for ledelse af processer i mit team. Jeg oplevede stor arbejdsglæde ved at have indblik i skolens arbejdsgange og indflydelse på overordnede områder. Samtidig havde jeg et behov for personlig udvikling på det professionelle område og et ønske om efteruddannelse. Det ansporede mig til at påbegynde diplomuddannelse i ledelse. Den teoretiske tilgang til ledelse var på mange måder en øjenåbner og bekræftede mig i, at ledelse var en mulig vej for mig på sigt. At jeg endte med at tage skridtet nu, handlede udelukkende om at vi fik lov til at afprøve en ny ledelsesstruktur på Skødstrup skole. Her var et lederjob, der virkede overkommeligt og hvor der blev lagt stor vægt på at arbejde som et lederteam. Hvorfor valgte du at bruge en ledermentor? Min ledermentor var faktisk en del af en pakke, der hed Talent for ledelse i fremtidens folkeskole. Det var min skoleleder, der var opmærksom på projektet og opfordrede mig til at deltage. I projektet var der et modul i Diplomuddannelse i ledelse, timer hos en coach og muligheden for en ledermentor. Det var vigtigt for mig i valget af ledermentor, at der var en god kemi. Min mentors skole ligger i et område, der ligner Jeg vender ofte tilbage til samtalerne og minder mig selv om, hvad der er væsentligt og hvad det er jeg gerne vil med min nye lederrolle. [ Ditte Lungby ] Skødstrup skoles. For mig var det vigtigt at bruge mentoren til at få andre øjne og tilgange på problematikker som lignede dem, vi slås med i dagligdagen på Skødstrup skole. Hvor har det været vigtigst for dig at bruge din ledermentor? I min afklaring af, hvorvidt jeg var klar til at tage skridtet og søge stillingen som afdelingsleder. Min mentor Niels gav mig også værdifuld sparring i forhold til min ansøgning og mine overvejelser forud for jobsamtalen. Forløbet nuancerede mit billede af, hvad det vil sige, at være skoleleder. Jeg fik indblik i Niels arbejdsopgaver og dagligdag og oplevede, at selvom rammerne er nogenlunde de samme, kan tilgangen til opgaverne være helt forskellig. Hvilken forskel har det gjort for dig som leder at have en ledermentor også i dit nuværende job? Vores samtaler om generelle ledelsesmæssige problemstillinger, ledelsesmæssig rolleafklaring m.m. har jeg kunnet bruge efter, at jeg selv er blevet leder. Jeg vender ofte tilbage til samtalerne og minder mig selv om, hvad der er væsentligt og hvad det er, jeg gerne vil med min nye lederrolle. KONTAKT: Søren Boy Larsen, Kommunikation & Arbejdsmiljø. Mail: BU Nyt april

8 internationalt Risskov Skole i internationalt projekt: Vi holder et spejl op Risskov Skole vil styrke elevernes evne til at lære. Blandt andet i et internationalt projekt, hvor i alt fire europæiske skoler udvikler metoder til et bedre samarbejde mellem SFO og undervisning. SFO-leder på Risskov Skole, Leif Krongaard har sammen med pædagogisk leder Lise Nielsen, Risskov Skole. SFO-leder på Risskov Skole Leif Krongaard har sammen med pædagogisk leder Lise Nielsen og kolleger fra tre andre europæiske skoler søgt og fået EU-midler til at fremme SFO ens rolle i elevernes læring. Projektet omfatter børn, pædagoger, lærere og ledere. Vi håber at blive en slags ambassadører for en god kombination af undervisning og fritidspædagogik, fortæller de. Besøget blev kickstartet ved et besøg på Gustav Vasa Skolan i Sverige: Det gav os nye perspektiver på vores arbejde. Gustav Vasa Skolan indretter sin dag omkring årgangene, og de voksne holder sig tæt på børnene. Lærerne er på skolen 35 timer om ugen og skolen skaber helhed i dagen. Så børnene undgår skift mellem undervisning og fritid, fortæller Lise Nielsen. Fortsættes 8 BU Nyt april 2012

9 internationalt Forskellighed en styrke I de kommende to år skal alle Risskov Skoles elever på 3. årgang kommunikere med børnene fra de andre skoler via video og en hjemmeside. Samtidig besøger pædagoger, lærere og ledere hinanden på skift og udvikler samarbejdet mellem SFO og undervisning. Diskussioner og idéer uddyber de i studiegrupper og rapporter. Vi oplevede allerede ved første møde, at vi er meget forskellige. Derfor kan vi stille hinanden utroligt spændende spørgsmål og skabe forstyrrelse og refleksion. Vi holder et spejl op for vores praksis [ Lise Nielsen ] Vi oplevede allerede ved første møde, at vi er meget forskellige. Derfor kan vi stille hinanden utroligt spændende spørgsmål og skabe forstyrrelse og refleksion. Vi holder et spejl op for vores praksis, fortæller pædagogisk leder Lise Nielsen, som glæder sig til at bruge erfaringerne i skolens øvrige indsatser for at styrke samarbejdet mellem undervisning og fritid. Om projektet: Projektet One + One = Three hviler i sig selv økonomisk og bliver en motor i skolens tværfaglige samarbejdsudvalgs indsats for at revidere samarbejdet mellem undervisning og fritidsdel. Projektet slutter i oktober Projektet er en del af Comenius der hører under Livslang Læring-programmet. De tre andre skoler i projektet er ud over Gustav Vasa Skolan, Erika Mann Grundschule i Tyskland og Benoordenhout Basisschool i Holland. Læs mere på: europa Kontakt: Leif Krongaard, SFO-leder på Risskov Skole. Mail: Vær med på Kvalitetsløftet et løfte til folkeskolen Kig forbi debatten om folkeskolens fremtid på den nye blog, Kvalitetsløftet et løfte til folkeskolen. Hvordan kan du bidrage til folkeskolen? Hvem er det, der ikke skal være Hvordan får vi mest undervisning for pengene? i skolen sammen med dit barn? Har du kun ansvar for dit eget barn? Skal lektier være fortid? Hvad skaber en god folkeskole? Bloggen er skabt af rådmand Kristian Würtz sammen med Århus Lærerforening, Aarhus Skolelederforening og foreningen for Skolebestyrelser i Århus. Midt i en brydningstid har de givet hinanden et løfte om i fællesskab at arbejde for fremtidens folkeskole. Parternes fælles vision lyder: Vi vil en folkeskole, der sikrer faglighed og fællesskab for alle. Du er velkommen til at deltage i debatten på: BU Nyt april

10 indkøb Indkøb: Oddervej handler i fællesskab Et pilotprojekt i område Oddervej afprøver nye modeller for indkøb på tværs af dagtilbud, skoler og FU-tilbud. Målet er at spare tid og penge: Gøre det nemmere, bedre og billigere Indkøb skal være nemmere, bedre og billigere. Men hvordan? Det skal et nyt pilotprojekt i område Oddervej give nye bud på. Med en organisering, hvor indkøb går på tværs af dagtilbud, skole og FU-tilbud, er målet at samle og professionalisere indkøbsopgaven. Fire prototyper skal afprøves i Oddervej i perioden 1. maj og et halvt år frem. En femte prototype prøves samtidig af i FU område Viborgvej. Områdechef Marianne Rosenholm tror på, at en ny organisering og større ledelsesmæssigt fokus kan øge andelen af indkøb over de fælles aftaler: At spare tid og penge giver god mening, så derfor skal vi i langt højere grad benytte indkøbsaftalerne. [ Gitte S. Sørensen] Projektet giver mulighed for at afprøve organiseringsformer, som kan gøre arbejdsgangene mere effektive og øge fagligheden hos indkøberne, der med ledelsesmæssig opbakning får det som deres primære opgave, siger Marianne Rosenholm. Forpligtende samarbejde På Skåde skole deltager administrativ leder Gitte S. Jørgensen i projektet som en del af prototypen, hvor fire skoler indgår i et forpligtende fællesskab. Vi har allerede haft indkøb på dagsordenen i et halvt års tid, for vi kan se, at der er tid og penge at spare. I SFO en sparer vi på en lang række varer op til procent af prisen i forhold til at købe ind andre steder. I den proces har det været vigtigt med viden og kommunikationen. Medarbejderne har fået en ny bevidsthed om indkøbsaftalerne og set eksempler på, at det giver mening. Og at vi ved direkte kontakt med de ansvarlige for indkøbsaftalerne kan få nye varer i kataloget. Så det handler om at fastholde fokus og blive ved med at kommunikerer om fordele og muligheder. I sidste ende handler I sidste ende handler det om at frigive ressourcer til det vi er her for, nemlig børnene det om at frigive ressourcer til det vi er her for, nemlig børnene, siger Gitte S. Jørgensen. Et af de områder, som de fire skoler er begyndt at samarbejde om, er at få andelen af e-handlede fødevarer op. Også dialogen om indkøb i de enkelte skolers MED-udvalg er planlagt i fællesskab. Vi kommer til at kunne bruge hinandens erfaringer og sparre om udfordringerne undervejs, så jeg forventer et givtigt samarbejde med de andre skoler. Og så er det jo altid sundt at binde sig på et forpligtende samarbejde, siger Gitte S. Kristensen Fakta: Pilotprojektet løber fra den 1. maj til den 31. oktober og er en del af det fælleskommunale indkøbsprogram, som skal gøre indkøb i Aarhus Kommune nemmere, bedre og billigere. Inspirationen til organiseringen i område Oddervej kommer blandt andet fra Sundhed og Omsorg, der siden 2007 har reduceret sine dengang 330 indkøbere til 9 indkøbsansvarlige, som i dag køber ind for flere lokaliteter. Erfaringerne fra de fire prototyper skal på sigt bruges til at få arbejdet med organisering af indkøb spredt til alle Børn og Unges otte områder. I alt er der opstillet fem prototyper, hvor tilbuddene i fællesskab skal arbejde med indkøb: Skole og dagtilbud: Kragelundskolen samt Højbjerg dagtilbud FU, skole og dagtilbud: FUtilbud samt Solbjergskolen og Solbjerg dagtilbud Skolenetværk: Skåde Skole, Malling skole, Beder Skole og Mårslet Skole Dagtilbudsnetværk: Skåde dagtilbud, Malling dagtilbud, Mårslet dagtilbud FU-tilbud: Samlet organisering i FU område Viborgvej Fortsættes 10 BU Nyt april 2012

11 indkøb Indkøb: Rabat og hurtig levering Da Gitte Kristensen tog direkte kontakt til kommunens indkøbsansvarlige kom nyt musikanlæg i indkøbskataloget med 25 procent rabat i forhold til butiksprisen. Alt sammen inden for en uge. Pædagogerne i Skåde dagtilbud vidste præcist, hvad de ville have, da det gamle musikanlæg skulle skiftes. Så administrativ medarbejder Gitte Kristensen gik på jagt i Aarhus Kommunes indkøbshåndbog. Men uden held. Der var ingen produkter, der matchede medarbejdernes ønsker. Derfor kontaktede jeg Indkøb i Børn og Unge for at høre om mulighederne for at få musikanlægget i Indkøbshåndbogen, fortæller Gitte Kristensen. I to dage fulgte Gitte Kristensen en mail-korrespondence mellem Indkøb i Børn og Unge og den aftaleansvarlige indkøber i Borgmesterens Afdelingen, før hun fik grønt lys til at købe musikanlægget. Fælles aftaler giver mening Musikanlægget er nu i Aftalehåndbogen til en pris, der er 25 procent billigere end den, som Gitte Kristensen tidligere fik oplyst. Det var rigtigt fint at opleve, at den direkte kontakt virkede. Og mine kolleger kunne se ideen i at bruge de fælles indkøbsaftaler, fortæller Gitte Kristensen, der har været med i flere projekter under programmet Nemmere, Bedre og Billigere indkøb. Her er hun blevet opmærksom på muligheden for at tage direkte kontakt til de indkøbsansvarlige. Tidligere ville jeg have valgt at skaffe udstyret af andre veje. Med den direkte kontakt havde jeg udstyret efter en lille uge og fik samtidig en rabat på 25 procent, som jeg ellers ikke havde fået, siger Gitte Kristensen. Det bedste er næsten, at det nu er åbenlyst for mine kolleger, at indkøbsaftalerne faktisk giver mening. At de sparer penge ved at spørge mig og lade mig ordne handlen! KONTAKT: Indkøbskonsulent Camilla Thers Fromberg på tlf.: eller mail: Indkøbskonsulent Hanne Kabel på tlf.: eller mail: E-handelsmedarbejder Karin Andersen på tlf.: eller mail: Det bedste er næsten, at det nu er åbenlyst for mine kolleger, at indkøbsaftalerne faktisk giver mening. [ Gitte Kristensen ] Gitte Kristensen, administrativ medarbejder BU Nyt april

12 anmeldelse I samarbejde med fagbladene folkeskolen.dk og Børn&Unge samt med Skolernes Læringscenter - Fællessamlingen (SKOLF) bringer Børn og Unge Nyt omtaler og anmeldelser af bøger og materialer. Læs alle Børn&Unges omtaler af Fagbøger på: Bog: Køteren Fra slutningen af april kan du booke klassesæt af den nye bog Køteren af Kim Fupz Aakeson hos SKOLF. Bogen er en fællesbog til samtale fra 4. klasse. Temaet er omsorgssvigt. Den har som Aakesons øvrige bøger en humoristisk tone. Forfatter: Kim Fupz Aakeson, Kamila Slocinska Forlag: Gyldendal Sider: 32 Forlagets beskrivelse Køteren bor under drengens seng. I al hemmelighed. Drengen fodrer den med rullepølse og franskbrød med syltetøj. Og køteren kan snart alle mulige tricks. Den kan give pote. Den kan sitte. Den kan rulle rundt. Køteren gør faktisk alt hvad drengen beder den om. Og drengen er faktisk ret træt af sin mor og far... Anmeldelse Anmelder: Karen Lise Søndergaard Brandt Fulde forældre Kim Fupz Aakeson og Kamila Slocinska er et forholdsvist nyt billedbogsmakkerpar. Men et rigtigt godt ét. Kamila Slocinska fanger i sine sort/rød/hvide tegninger den underlige blanding mellem det groteske, uhyggelige, sjove og totalt afvæbnende, som Fupz mestrer. I Køteren står forfærdelighederne i kø, men ordene dribler stadig rundt på sådan en 10-årig måde. Som er fantastisk. Køteren handler om en dreng, hvis mor og far ikke gør andet end at drikke sig fulde og skændes. Drengen skal bare varte dem op, vaske tøj, gøre rent og lave mad. I al hemmelighed sparer han op til en hund, og det er en lykke den dag, han endelig kan købe en. De to bliver bedste venner, og hunden gør alt, hvad drengen siger. Alt. Også den dag, drengen siger»æd dem«, og han endelig bliver fri for de forfærdelige forældre. Nu er drengen og hunden endelig alene, men intet bliver alligevel helt, som hverken drengen eller hunden ønsker sig. Køteren handler dybest set om social arv er man selv blevet behandlet som en hund, så er det svært ikke at gentage det mønster, selv om man egentlig ikke vil. Det er barskt og gribende, især da drengen pludselig rammes af selvindsigt og genkender sig selv i hundens sorte og sørgelige blik. Der kunne have været dvælet mere ved enkelte passager, men Køteren folder sig ud i eftertanken. Offentliggjort i Jyllands-Posten den 10. marts 2012 Har du idéer, vil du selv anmelde eller har du skrevet en opgave, som du vil dele med dine kolleger, så skriv til 12 BU Nyt april 2012

13 kort nyt Personalegodekataloget ligger på MedarbejderPortalen Du finder personalegodekataloget 2012 på MedarbejderPortalen følg stien her: MedarbejderPortalen > Medarbejder > Personaleforhold > Personalegoder > Kontaktinfo Her kan ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere også finde en vejledning til personalegoder i Aarhus Kommune. Hold øje med din e-boks Kontaktinfo telefonnummer Rejsegilde på tandklinikken Hvidkildevej Tirsdag d. 27. marts strålede solen over rejsegildet på Tandplejens nye klinikhus på Hvidkildevej 2. Klinikken kommer til at rumme storklinik Vejlby for børn og unge og Specialtandplejens klinik for voksne. Tandplejen ser frem til at kunne tage klinikken i brug lige efter sommerferien. BU Nyt: Udkommer hver 14. dag og udsendes elektronisk til medarbejdere og ledere Find os på: Sport2Go Aarhus Aarhus Kommune og DGI Østjylland vil gerne komme på besøg hos skolens 8., 9. og eventuelt 10. klasse for at fortælle om Sport2Go Aarhus. Det tager kun fem minutter og kan foregå med alle eleverne samlet på en gang. Sport2Go Aarhus tilbyder idrætsaktiviteter fra den 10. september 2012 og er rettet mod målgruppen de årige. Sport2Go Aarhus har til formål at få unge til at bevæge sig mere og varigt samt at nedbryde barriere for ikke-idrætsaktive unge og få de unge til at dyrke idræt i en forening. Det gøres ved at tilgodese de unges behov for fleksibilitet og få flere unge i kontakt med idrætsforeningerne. Ring eller mail til os, hvis du vil høre mere og lave en aftale om besøg (oplys; kontaktperson, navn, telefon og adresse). Christina Fruergaard, motionskoordinator, Pantone CMYK Aarhus Kommune tlf C og 0 Cyan 100 red 100 Yellow 0 Balck Lene Astrup Christensen, børne- og ungekonsulent, DGI Østjylland tlf og Flot deltagelse i intern brugertilfredshedsundersøgelse 84 pct. af alle ledere i dagtilbud, skoler og FU-område har givet deres mening til kende om samarbejdet med forvaltning, PPR, tandpleje og sundhedspleje. Tak for det. Hver enkelt afdeling vil i løbet af foråret bruge tilbagemeldingerne til at sætte sig mål og lave handleplaner med konkrete initiativer for at udvikle samarbejdet. De etablerede kontaktgrupper vil blive involveret. Der vil også blive fulgt op med en invitation til dialogmøder efter sommerferien mellem direktøren, forvaltningscheferne, områdecheferne og deres ledergrupper. På møderne vil samspillet mellem forvaltning og dagtilbud, skoler og FU-tilbud være i fokus. BU Nyt april

14 kort nyt Nyt ungemiljø i Tranbjerg I kælderen under Grønløkkeskolen åbnede ungdomsklubben Underground den 10. april, hvor de unge kan være og hygge med venner, og hvor der er voksne, de kan tale med. Underground er blevet til gennem nytænkning og FU s vision om at flytte hen, hvor de unge er. De unges har været med siden idéen opstod, og de har haft indflydelse på alt lige fra aktiviteter til navn, åbningstider, design og indretning. Udover klubtilbuddet lægger Underground lokaler til ungdomsskolehold i Tranbjerg. I Fritidscenter Horsensvej regner vi med, at omkring 80 til 100 unge vil benytte sig af Underground, og at cirka 200 mere vil komme i berøring med stedet. FU-Konference Den 19. april afvikles en FU-konference med 140 deltagere fra FU-området, skoleledere, UU, ungdomsuddannelserne, Pædagogisk afdeling, socialforvaltningen og ledere fra Børn og Unge. Det foregår på Sødalskolen samt SKOLF. Konferencen er (samtidig) release for metodebogen: UngiAarhus - Læring til livet, Metodebog: Med tanke på nutid og fremtid. Bogen er det foreløbige resultat, af nogle af de sidste års indsatser omkring det ungdomspædagogiske udviklingsarbejde og samarbejdet omkring 95%-målsætningen. Konferencen centreres omkring bogens indsatser og Århus Model Sløjfe tænkning og metoder, der præsenteres i oplæg og på workshops. Skoler og FU i dialog om job til udsatte unge Område Grenåvej Vest tager nu næste skridt i det udvidede samarbejde med erhvervslivet i Lystrup-Elsted og Hjortshøj. Det sker ved et dialogmøde torsdag den 12. april. Virksomheder i Hårup, Lystrup/Elsted og Hjortshøj er inviteret til at deltage i dialogmødet sammen med skolerne i Lystrup, FU-området, Erhverv Lystrup, Fællesrådet, Jobcenteret Aarhus og Boligforeningen Århus Omegn. På mødet vil de blandt andet forsøge at lave OCN-forløb for de udsatte unge. OCN er et Open College Network, hvor unge i lokalområdet får uformelle kompetencer i at begå sig og bruge kropssprog samt lære om personlig hygiejne, rammer, regler og fokus via blandt andet praktik-, og elevpladser samt fritidsjob. Dagen krydres med inspirerende oplæg om hjertets plads i en hverdag af kvalitetsmåling, samarbejde og uddannelsesmålsætninger, samt en tilværelses psykologisk tilgang til at opnå godt nok greb om tilværelsen. Oplægsholdere er: Biskop Keld Holm og professor Steen Hildebrandt: Oprør fra hjertet Professor Preben Berthelsen: TPG Tilværelses Psykologisk Grundmodel Kontakt: Jette Dahl, FU-leder, medlem af planlægningsgruppen. Mail: aarhus.dk Kontakt: Ove Petersen, FU-leder. Mail: BU Nyt: er et personalenyhedsbrev for de ansatte i Børn og Unge, Aarhus Kommune 14 BU Nyt april 2012

15 Undersøgelse af den sociale kapital i MBU Der har i flere år været fokus på at udvikle den sociale kapital på arbejdspladserne i Børn og Unge. Social kapital kan oversættes til den ansattes oplevelse af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne på arbejdspladsen. Men hvad betyder social kapital for den indsats, som vi kan yde? Sofie Nordahl er praktikant fra Statskundskab på Aarhus Universitet og vil i sin praktikperiode i Børn og Unge interviewe ansatte på flere skoler i Aarhus Kommune. Skolerne har i Trivselsundersøgelsen 2011 vist en høj social kapital. Sofie Nordahl vil undersøge sammenhængen imellem den sociale kapital og forældrenes tilfredshed, elevernes trivsel og karakterer. Hensigten er at se, hvordan vi bedst fremmer social kapital og innovation for at udvikle vores kerneopgave. Rettelse medarbejder Nyt om navne Har din medarbejder jubilæum, har I ansat ny leder eller ønsker I at sige tak for indsatsen til en medarbejder ved fratrædelse så marker det med en notits i Børn og Unge Nyts Nyt om Navne. Send dit indlæg til Jubilæer: Navn, funktion, arbejdssted, antal år i Aarhus Kommune Tillykke med 25 års jubilæet Dagplejer Hanne Lundberg ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 9. april Ansættelser Lotte Henriksen, Børn- og Ungechef for Pædagogisk Afdeling har fået forlænget sin konstituering i et år. Lotte Henriksen kommer fra en stilling som områdechef i område Skanderborgvej. Hun har fungeret i sin nuværende stilling siden 1. april Tak for indsatsen Dagplejer Anne Mette Pind Jensen, Mårslet/Solbjerg Dagpleje, fratræder sin stilling den 15. juni 2012 for at gå på efterløn. Anne Mette blev ansat ved Århus kommune i 1979 og startede som dagplejer i Anne Mette er uddannet pædagog og har taget en uddannelse som motorikvejleder, som vi i dagplejen har haft stor gavn af. I BUnyt nr. 6 var kontaktoplysningerne i forbindelse med artiklen Hvad skal der til for at det bliver godt om et trivselsprojekt i Brabrand Dagtilbud - ved en fejl faldet ud. Her er de: Lene Syberg, dagtilbudsleder, Brabrand Dagtilbud. Mail: Inge Skov, pædagogisk leder, Idrætsbørnehaven v/globus1. Mail: Karin Thomassen, HR konsulent, Trivselsselskabet. Mail: Vi takker for din store indsats, og ønsker dig og din familie alt godt fremover. Vibeke E. Berthelsen, sektionsleder og Vivienne E. Olesen, fuldmægtig, fratræder efter henholdsvis 38 og 22 år i Aarhus Kommune deres stillinger i Pladsanvisning og Elevadministration. Vi vil gerne sige mange tak for jeres flotte indsats gennem årene både som medarbejdere og kolleger. Ansættelse / jobskifte: Billede, navn, funktion og kommende funktion. Evt. tekst på max 40 ord Fratrædelser / Tak for indsatsen: Navn, funktion, antal år i kommunen. Evt. tekst på max 40 ord og billede BU Nyt april

16 profil Vivienne Olesen og Vibeke Berthelsen, Pladsanvisningen: Vi bogførte på en NCR-maskine en kæmpestor regnemaskine med hullebånd og sprang båndet, måtte vi bogføre forfra. Vi trykte selv manuelle girokort, ét ad gangen på en stor maskine, der mindede om en gammeldags symaskine, hvor vi skulle trykke på en pedal med foden og samtidig passe meget på, at vi ikke fik fingrene i klemme. Gad vide, hvad arbejdstilsynet i dag, ville sige til det. Tak for indsatsen Vibeke Berthelsen og Vivienne Olesen har arbejdet i Pladsanvisningen i tilsammen 60 år. De blev ansat i henholdsvis 1974 og 1978 i det, der dengang hed Regnskabsafdelingen. Senere kom det til at hedde Forældrebetalingen og i 1992 blev de og afdelingen en del af Børn og Unge. Den 1. maj 2012 går de begge på pension. Vibeke Berthelsen: Oprindeligt opkrævede institutionerne selv betaling fra forældrene. Jeg blev ansat, da Regnskabsafdelingen fik opgaven. Hvis forældrene ikke betalte, var vores eneste sanktion at ringe til institutionerne og sige, at børnene ikke måtte komme ind. Det var meget svært. I 1976 kom Bistandsloven. Den beskyttede børnene, for så kunne vi modregne en restance i forældrenes skat. Det betød at vi slap for at lave inkasso. Vivienne Olesen: Dengang kunne forældrene komme til os og få rådgivning om pladser og økonomi i vores åbningstid. Vi har ikke længere dialog med forældrene om betaling kun om opgørelser, som de kan være uenige i. I dag er meget digitaliseret og de kan kun komme ind efter forudgående aftale. I 2015 skal vi jo alligevel være fuldt digitale. Men vi har stadig en telefonisk dialog med forældrene om pladser til deres børn, så de kan finde noget, de synes at de kan bruge. Vibeke Berthelsen: Ansat 1974 i Regnskabsafdelingen efter at være udlært i et privat firma. Vivienne Olesen: Ansat i 1978 i Forældrebetalingen efter at være udlært i Sygekassen og siden ansat i Dagpengeafdelingen. 16 BU Nyt april 2012

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2 nr. 17 oktober 2012 BU nyt budget: balanceakt giver ro side 2 børn og unge-byråd: hjælp til bedre seksualundervisning side 3 dagplejere: praksisfortællinger giver ny viden side 4 skolefusioner: ledelsesteams

Læs mere

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2 nr. 2 januar 2013 BU nyt Innovation: Vi tager fat nu side 2 Fusion: Vi skal tænke højt side 4 Skills : Vi har seks hold med side 11 HMU: Vi måler trivsel digitalt side 13 2 BU nyt januar 20 13 Planlægning

Læs mere

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 nr. 16 september 2014 BU nyt Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 hmu: Effektiviseringerne kan mærkes side 14 Digitalisering: Fælles strategi for Børn og Unge side 15 FU: Otte områder

Læs mere

Bygge bro, knytte sammen: BU nyt. Rådmand og direktør skriver om første skoledag. august 2012. RULL ruller: mod fremtidens læringsmiljø side 4

Bygge bro, knytte sammen: BU nyt. Rådmand og direktør skriver om første skoledag. august 2012. RULL ruller: mod fremtidens læringsmiljø side 4 nr. 13 august 2012 BU nyt DHL-stafetten: nedtællingen er startet side 2 RULL ruller: mod fremtidens læringsmiljø side 4 Sommernyt: Kajak og bus til en god sommer side 6 Aarhus-sløjfen: Læs anmeldelse af

Læs mere

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3 nr. 18 oktober 2012 BU nyt FÆLLESSKABER: sammen om Møllevang side 3 NEMMERE BEDRE BILLIGERE: Indkøb er også pædagogik side 6 BYGGERI & PÆDAGOGIK: Se RULL på film side 7 KURSUS: frisættende ledelse side

Læs mere

dhl-stafetten svedig firmafest: BU nyt For 2800 Børn og Unge medarbejdere august 2012 bunyt app: i lommen på medarbejderen side 3

dhl-stafetten svedig firmafest: BU nyt For 2800 Børn og Unge medarbejdere august 2012 bunyt app: i lommen på medarbejderen side 3 nr. 14 august 2012 BU nyt inklusion: bud på nye løsninger side 2 bunyt app: i lommen på medarbejderen side 3 børnekulissen: læring begynder ved oplevelsen side 10 indkøb: det virtuelle varehus side 11

Læs mere

Dagplejere med elcykler. Ny frihed giver stærkt nærmiljø. vorrevangskolen: fravær ned - karakterer op side 4. foeældreintra: millioner af klik side 3

Dagplejere med elcykler. Ny frihed giver stærkt nærmiljø. vorrevangskolen: fravær ned - karakterer op side 4. foeældreintra: millioner af klik side 3 nr. 11 juni 2012 BU Nyt foeældreintra: millioner af klik side 3 vorrevangskolen: fravær ned - karakterer op side 4 sociale medier: nye retningslinjer side 8 hjertestarter: redder liv side 10 11 B U n y

Læs mere

Skådes elever undervises mobilt: Lektiebøgerne er kun et klik væk. september 2012. mini league: 36 børnehavebørn forsker i alder side 4

Skådes elever undervises mobilt: Lektiebøgerne er kun et klik væk. september 2012. mini league: 36 børnehavebørn forsker i alder side 4 nr. 15 september 2012 BU nyt app-dyst: rosenvangs sfo deltog og vandt side 2 mini league: 36 børnehavebørn forsker i alder side 4 skolestruktur: nye skoler skal godt fra start side 6 hmu: økonomistyring

Læs mere

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING NR. 22 DECEMBER 2014 BU NYT RADIKALISERING REKRUTTERING LOKE KOMME-GÅ SYSTEM FOREBYGGELSE I SKOLEN SIDE 2 MANGFOLDIGHED ER EN STYRKE SIDE 4 UDDANNELSESFORLØB FOR LEDELSER SIDE 10 PRÆSENTERET FOR DAGTILBUDDENE

Læs mere

BU nyt. 10 BU nyt. Jobrotation: Teknisk service-medarbejdere gentager succes. fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4

BU nyt. 10 BU nyt. Jobrotation: Teknisk service-medarbejdere gentager succes. fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4 nr. 10 maj 2013 BU nyt fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4 Ung i Aarhus: Sætter værktøjer i system side 6 Mobilitetsdage: 30 ansatte fandt nye jobs side 9 10 BU nyt maj 2013 Jobrotation:

Læs mere

Tidlig indsats. De skaber udvikling med små midler. marts 2014. Erhvervsguider: Åbner unges øjne. Børn og Unges IT-succes: Har solgt til KMD

Tidlig indsats. De skaber udvikling med små midler. marts 2014. Erhvervsguider: Åbner unges øjne. Børn og Unges IT-succes: Har solgt til KMD nr. 5 marts 2014 BU nyt Erhvervsguider: Åbner unges øjne side 2 Børn og Unges IT-succes: Har solgt til KMD side 6 DHL-stafetten: Så går starten igen side 8 Nye kompetencer: Med rotationsprojekt side 12

Læs mere

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP OFFENTLIG LEDELSE 01 UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL SOCIALPÆDAGOGERNE DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING 11 SOCIAL KAPITAL ER EN GAVE Gitte Abildlund, dagtilbudschef i Køge GULDET LIGGER LIGE TIL AT

Læs mere

BU NYT 20 BU NYT. Forældresamarbejde styrker børns læring i børnehaven NOVEMBER 2014 NR. 20 NOVEMBER 2014

BU NYT 20 BU NYT. Forældresamarbejde styrker børns læring i børnehaven NOVEMBER 2014 NR. 20 NOVEMBER 2014 NR. 20 NOVEMBER 2014 BU NYT JOBROTATION: PÆDAGOGER SPEEDREKRUTTERES SIDE 2 FU-STRUKTUR: NU SER VI FREMAD SIDE 6 SKOLERNES APV: SKOLERNE ER I GANG SIDE 8 BØRN OG UNGE-UDVALGET: JAN RAVN CHRISTENSEN SIDE

Læs mere

Dagens indre frikvarter

Dagens indre frikvarter 3 2012 Dagens indre frikvarter ÅLF netop nu Af Martin Lauritzen & Thorkil Bjerrum Udskiftninger i styrelsen 1. april var skiftedag i styrelsen. Tove Borch, foreningens næstformand og mangeårige pædagogisk

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

BU NYT 23 BU NYT. Ellekær Dagtilbud: Nissejagt, gode feer og levende læreplaner DECEMBER 20 14 NR. 23 DECEMBER 2014

BU NYT 23 BU NYT. Ellekær Dagtilbud: Nissejagt, gode feer og levende læreplaner DECEMBER 20 14 NR. 23 DECEMBER 2014 NR. 23 DECEMBER 2014 BU NYT HMU AARHUSAFTALEN OG APV SIDE 2 SØNDERVANGSKOLEN DYGTIGERE ELEVER MED IT-SATSNING SIDE 4 UNG I AARHUS: SAMMEN OM EN NY FU-PLAN SIDE 10 NYT OM OUTLOOK OG IT ÅRSAGER, TIDSRAMMER

Læs mere

TEMA VISION 2017 En mentor ved hånden i den svære overgang Sofprofilen: Fra rollespilsmager til gadeplansmedarbejder

TEMA VISION 2017 En mentor ved hånden i den svære overgang Sofprofilen: Fra rollespilsmager til gadeplansmedarbejder Sofbladet Personalebladet for ansatte i Socialforvaltningen i Københavns Kommune NR.2 MAJ 2015 TEMA VISION 2017 En mentor ved hånden i den svære overgang Sofprofilen: Fra rollespilsmager til gadeplansmedarbejder

Læs mere

Da 140 Aarhus-lærere blev forflyttet eller ikke blev genansat

Da 140 Aarhus-lærere blev forflyttet eller ikke blev genansat Da 140 Aarhus-lærere blev forflyttet eller ikke blev genansat 4 2011 ÅLF til 1. maj Lærerne var ikke den mest iøjnefaldende gruppe ved dette års 1. maj arrangement på henholdsvis Rådhuspladsen og Tangkrogen.

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

Tema: Fællesskab. MDI BLADET december 2014. I dette blad: Intet menneske er en ø. Vi gør vores verden større sammen. Fælles fodslag med nyt årshjul

Tema: Fællesskab. MDI BLADET december 2014. I dette blad: Intet menneske er en ø. Vi gør vores verden større sammen. Fælles fodslag med nyt årshjul MDI BLADET december 2014 Tema: Fællesskab I dette blad: Intet menneske er en ø Fælles fodslag med nyt årshjul Når daginstitutionen forbinder fritids-fællesskaber Vi gør vores verden større sammen En rejse

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere

tema Ledelsesværdier

tema Ledelsesværdier Indblik Juni 2007 tema Ledelsesværdier #04 Årgang 2 Juni 2007 Leder Nr. 4, juni 2007 Ledelse baseret på gode værdier Det skal være sjovt at gå på arbejde! Ambitionerne fejler ikke noget i vores nye ledelsesværdier,

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere UU INFO Maj 2013 Nyt fra ledelsen 15+ samarbejdet side 3-4 Bekymringsmærker - et initiativ i 95 % målsætningen side 5-6 Ny APP side 7-8 UU hjælper unge i gang med fritidsjob side 9-10 Ledelsesfokus på

Læs mere

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år skab RUM TIL DIALOG Skab rum til dialog Indledning: Skab rum til dialog RULL RUm til Leg og Læring Hvad mener vi med dialog? Skab rum til dialog med tydelige aftaler og

Læs mere