BU Nyt. Aarhusiansk sprogindsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BU Nyt. Aarhusiansk sprogindsats"

Transkript

1 nr. 7 april 2012 BU Nyt skolestruktur opgaven er at lytte side 3 Aarhusiansk sprogindsats inspirerer side 4 hun valgte at bruge en ledermentor side 7 indkøb i fællesskab side 10 7 B U n y t a p r i l Aarhusiansk sprogindsats inspirerer De kommer fra Billund, Ikast-Brande, Lyngby-Taarbæk, Glostrup og Norge for at høre aarhusianske erfaringer med at udvikle børns sprog gennem dialogisk læsning. Læs artiklen på side 4

2 Så mange gange skrev pressen om os: 62 gange Ifølge Børn og Unges nyhedsleverandør, Infopaq, har Børn og Unge og børn og unge-området optrådt 62 gange i lokalpressens artikler inden for de sidste 14 dage (27/3/2012 9/4/2012). Alle i avisernes trykte udgave. pressen skrev Bæredygtige investeringer til børn Børn og Unge i Aarhus Kommune vil investere 62 mio. kr. i miljø- og energirigtige løsninger i primært skoler og dagtibud. ( : Lokalavisen Århus Nord, 1. Sektion, side 8) Debat skal løfte folkeskolen Mens KL og Danmarks lærerforening i længere tid har stået stejlt over for hinanden i diskussionen om lærernes arbejdstid, går man i Aarhus en anden vej. Her er Aarhus Kommune og Aarhus lærerforening gået sammen om at lægge en strategi for folkeskolen. Bag initiativet står rådmand for Børn og Unge Kristian Würtz (S). Kvalitetsløftet kræver, at vi har en åben dialog, at vi lytter til hinanden og at vi er villige til at tænke nyt og afprøve nye virkemidler. Sund skole: Du bestemmer selv hvordan du vil have det Lystrup Skole sprang ud som event-arrangør med en hæsblæsende, megasjov og motiverende aften for unge og deres forældre i selskab med Chris MacDonald. Det var mega sjovt, og samtidig lærte man vildt meget. Du sidder og griner uafbrudt, men samtidig er der nogle meget alvorlige pointer, Chris MacDonald serverer for os. Nino Krupic, Olivia Sønderholm og Rikke Ringgaard fra 8.a fra Lystrup Skole var blandt de frivillige, der hjalp til, da Lystrup Skole torsdag aften foldede sig ud som event-arrangør. ( : Jyllands-Posten, JP Århus, side 61) ( : Århus Stiftstidende, 1. Sektion, side 15) Kolofon nyt fra bu portalen Ansvarshavende: Henrik Vinther Olesen HR- og Kommunikationschef Redaktør: Birgitte Dalum kommunikationsmedarbejder Kontakt: Næste nr.: 26. april 2012 Forsiden: Rasmus, Jacob og Moustafa ved dialogisk læsning på Bakkegårdskolen. Det nye styreforms- og strukturudvalg har nu påbegyndt sit arbejde Udvalget har til opgave at forholde sig til fire forskellige temaer og skal være færdig med sit arbejde, så den politiske behandling kan gøres færdig senest i februar Følg arbejdet på Aarhus Kommunes hjemmeside under politik. 2 BU Nyt april 2012

3 skolestruktur Kristian Würtz: Opgaven er at lytte Børn og Unge har i dag offentliggjort den ventede analyse af skolestrukturen i Aarhus fra konsulentfirmaet Brøndum & Fliess. Baggrunden er, at byrådet har bedt om en analyse af de økonomiske konsekvenser af at lukke to eller flere skoler, sammenlægge skoler eller ændre skoledistrikterne for at udnytte skolernes plads bedre - og i alt spare millioner kroner om året. Rapporten kan læses i sin helhed på kommunens hjemmeside her: Ifølge rådmand Kristian Würtz forestår der nu en bunden opgave i at lytte til reaktionerne i kølvandet af rapporten. Vi har med rapporten fået et solidt, teknisk forarbejde, men rapporten kan selvfølgelig ikke tage højde for en række lokale forhold omkring skolen. Ændrer man skolernes struktur, sætter man også traditioner, vaner og hverdagsliv i spil, siger Kristian Würtz, der derfor ser frem til at modtage høringssvar. Vi skal holde fast i den kvalitet i folkeskolen, vi som byråd er enige om. [ Rådmand Kristian Würtz ] Vi skal holde fast i den kvalitet i folkeskolen, vi som byråd er enige om. Forandringer er nødvendige. Status quo er nemlig også lig med forandringer, da vi så skal finde pengene på kerneopgaven i stedet for på strukturen. Men jeg har forståelse for, at en analyse af den her karakter medfører usikkerhed hos medarbejdere, forældre, elever og andre parter omkring skolen. Derfor er det også vigtigt for mig, at vi får analysen og den kommende indstilling til i byrådet i grundig offentlig høring, siger Kristian Würtz. Analysen af skolestrukturen er i høring frem til tirsdag den 8. maj klokken 12. Herefter skal der udarbejdes en byrådsindstilling, som sendes i offentlig høring før sommerferien. Ved nedlæggelse af skoler vil byrådsindstillingen blive sendt otte uger i offentlig høring til efteråret. Se nærmere tidsplan ved siden af. Tidsplan for skolestrukturanalysen 12. april 2012 Rapport sendes i offentlig høring hos skoler, skolebestyrelser, faglige organisationer m.fl. Medio april 2012 Møder i de enkelte områder, som berøres af et eller flere af de i rapporten opstillede scenarier, med skoleledere, medarbejdere, forældre, lokale interessenter m.v. 2. maj 2012 Offentligt stormøde om skolestruktur Egå Gymnasium 8. maj 2012 Høringsperiode for Brøndum & Fliessrapport slutter Medio maj 2012 Politiske drøftelser og udarbejdelse af byrådsindstilling Orientering om byrådsindstilling i følgegruppen. Medio maj 2012 Byrådsindstilling i høring Møder i de enkelte områder, som berøres af byrådsindstillingen, med skoleledere, medarbejdere, forældre, lokale interessenter m.v. 12. juni Høringsperiode for byrådsindstilling slutter Medio juni 2012 Forligspartidrøftelser på baggrund af høring Ultimo juni 2012 Aftale i budgetforligskredsen Sommer / efterår 2012 Indstilling færdigbehandles i byrådet Høring i 8 uger ved nedlæggelse af skoler Orientering om byrådsindstilling i følgegruppen Eventuelt møder i de enkelte områder. Ultimo 2012 Færdigbehandling i byrådet BU Nyt april

4 tema Nanna, Clara og Henriette Aarhusiansk sprogindsats inspirerer De kommer fra Billund, Ikast-Brande, Lyngby-Taarbæk og Glostrup. De kommer fra Norge. De kommer for at høre aarhusianske erfaringer med at udvikle børns sprog gennem dialogisk læsning. Vi har oplevet en stor interesse fra kommuner, som gerne vil trække på de mange gode erfaringer, som vores dagtilbud og skoler har fået med dialogisk læsning. Deltagerne er rigtig gode til at stille op og fortælle om deres arbejde. Det fortæller Maria Ellehuus Nielsen, som er sprogkonsulent og tovholder på en indsats, som skal styrke sproget hos børn med dansk som andetsprog. Ti dagtilbud og enkelte skoler i Aarhus har i to år afprøvet metoden dialogisk læsning, hvor børnene får læst samme bog højt tre gange og derefter folder ord og begreber ud med brug af alle sanser. Med dialogisk læsning kommer børnehaveklassebørn i skole med et stort ordforråd og kender til en række udvalgte bøger. Dialogisk læsning kan bruges i skolens mindste klasser som en naturlig fortsættelse af arbejdet med sproget om og i bøgerne. Fortsættes 4 BU Nyt april 2012

5 tema Vi har fået lyst til at gå i gang To norske lærere vil styrke sproget hos deres to-sprogede elever med dialogisk læsning. Inspirationen kommer fra Aarhus. I dag besøger de to lærere, Jorun Norbye Halvorsen og Randi Runestad Fiskå fra Storhaug Skole i Stavanger, Bakkegårdskolen i Trige. Her er børnehaveklasseleder Sonja Skov Nielsen i gang med at læse for et hold førskolebørn. Børnene har hun hentet i børnehaven og bogen Juhuu! På vej i skole læser hun nu for tredje gang som dialogisk læsning. Børnene bruger ivrigt hele kroppen for at dramatisere svar på Sonjas spørgsmål som: Kan I gå baglæns? Hvad er antonymet til baglæns?. De to gæsters fokus er at skabe inklusion gennem sprogarbejdet: I Norge ser man jo, at børn og unge med meget lidt sprog ofte kommer i konflikt. Derfor ønsker vi at få hjemmene med på en sproglig indsats sammen med skolen, fortæller de norske lærere. De er imponerede over mulighederne i dialogisk læsning: Det har givet os lyst og mod til at gå i gang. [ Jorun Norbye Halvorsen, Storhaug Skole, Stavanger ] Vi kan se, at det løfter sprogarbejdet. Der er en fantastisk systematik i Sonjas arbejde med børnene. Samtidig er vi imponerede over, at der ligger en stærk inddragelse og vejledning af forældrene i metoden. Det har givet os lyst og mod til at gå i gang, fortæller de. Selv bruger Sonja den dialogiske læsning som et greb til at møde børnene og skabe en god overgang mellem dagtilbud og skole, fortæller hun: Mit mål er at få alle børn til at føle de er noget specielt. De skal føle sig mødt på fagligheden hver dag. KONTAKT: Maria Ellehuus Nielsen, konsulent, Pædagogik og Integration. Mail: Sprogindsatsen, som bygger på dialogisk læsning, hedder Investering i børns fremtid. Ved at give børnene de bedst mulige sproglige betingelser ved skolestarten og dermed styrke deres fortsatte læring er det målet også på sigt at fastholde Aarhus Kommunes målsætning om, at 95 % af en årgang i 2013 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Et andet mål er at styrke børn og unges mulighed for at blive aktive medborgere. Indsatsen er ved at blive evalueret. Bakkegårdskolen og Trige-Spørring Dagtilbud er blandt de elleve dagtilbud og tilhørende skoler, som er med i indsatsen. Sonja har i to år tilbudt dialogisk læsning til førskolebørn og børn fra klasse. De to norske lærere har også besøgt Det Nye Børnehus i Gellerup Dagtilbud BU Nyt april

6 sprogprojekt Børn fortæller og får større ordforråd Stort sprogprojekt i Malling Dagtilbud om livet i gamle dage styrker sproget og fællesskabet Ørefigner er et ord, som børnene i Malling Dagtilbud går meget op i for tiden. Et sprogprojekt på tværs af dagtilbuddet har givet børnene et større ordforråd og en større fortællelyst. Samtidig er børnenes og de ansattes fællesskab i dagtilbuddet styrket. Børnene har lært en masse om livet i gamle dage og har lavet fortællinger og tegninger om det. Efter en tur i Den Gamle By har børnene besøgt hinandens dagtilbud, som hver har budt på oplevelser inden for emnerne mad, lege, legetøj, boformer og påklædning fra gamle dage. Vi kan godt mærke, at børnene har rykket sig sprogligt med det her projekt. [ Dorte Schou Sørensen ] Vi kan godt mærke, at børnene har rykket sig sprogligt med det her projekt. Sprog er så vigtigt. Et stort ordforråd gør det lettere for dem gennem livet, og det gør indlæring nemmere, siger Dorte Schou Sørensen, sprogvejleder i Børnehaven Stenhøjgård, en selvejende institution, som også var med i sprogprojektet. Når projektet er slut, skal 90 procent af børnene gerne have rykket sig sprogligt, og det tror Dorte Schou Sørensen, at de kommer i mål med, når projektet skal evalueres. KONTAKT: Stine Møller Hansen, sprogvejleder i Malling Dagtilbud. Mail: KONTAKT: Dorte Schou Sørensen, sprogvejleder i Børnehaven Stenhøjgård. Mail: Børnene har med begejstring deltaget i sprogprojektet. Blandt meget andet har de fået læst historier op fra gamle dage, lavet fortællinger, skrevet med fjer og blæk, fremstillet kludedukker og papirbåde og leget gamle lege. 6 BU Nyt april 2012

7 ledermentor Om Ditte Lyngby Afdelingsleder på Skødstrup skole siden Lærer på Skødstrup skole Lærer på Sødalskolen fra Hun valgte at bruge en ledermentor Afdelingsleder Ditte Lyngby, Skødstrup Skole: Hvad ansporede dig til at blive leder? En voksende interesse for pædagogisk udvikling og for ledelse af processer i mit team. Jeg oplevede stor arbejdsglæde ved at have indblik i skolens arbejdsgange og indflydelse på overordnede områder. Samtidig havde jeg et behov for personlig udvikling på det professionelle område og et ønske om efteruddannelse. Det ansporede mig til at påbegynde diplomuddannelse i ledelse. Den teoretiske tilgang til ledelse var på mange måder en øjenåbner og bekræftede mig i, at ledelse var en mulig vej for mig på sigt. At jeg endte med at tage skridtet nu, handlede udelukkende om at vi fik lov til at afprøve en ny ledelsesstruktur på Skødstrup skole. Her var et lederjob, der virkede overkommeligt og hvor der blev lagt stor vægt på at arbejde som et lederteam. Hvorfor valgte du at bruge en ledermentor? Min ledermentor var faktisk en del af en pakke, der hed Talent for ledelse i fremtidens folkeskole. Det var min skoleleder, der var opmærksom på projektet og opfordrede mig til at deltage. I projektet var der et modul i Diplomuddannelse i ledelse, timer hos en coach og muligheden for en ledermentor. Det var vigtigt for mig i valget af ledermentor, at der var en god kemi. Min mentors skole ligger i et område, der ligner Jeg vender ofte tilbage til samtalerne og minder mig selv om, hvad der er væsentligt og hvad det er jeg gerne vil med min nye lederrolle. [ Ditte Lungby ] Skødstrup skoles. For mig var det vigtigt at bruge mentoren til at få andre øjne og tilgange på problematikker som lignede dem, vi slås med i dagligdagen på Skødstrup skole. Hvor har det været vigtigst for dig at bruge din ledermentor? I min afklaring af, hvorvidt jeg var klar til at tage skridtet og søge stillingen som afdelingsleder. Min mentor Niels gav mig også værdifuld sparring i forhold til min ansøgning og mine overvejelser forud for jobsamtalen. Forløbet nuancerede mit billede af, hvad det vil sige, at være skoleleder. Jeg fik indblik i Niels arbejdsopgaver og dagligdag og oplevede, at selvom rammerne er nogenlunde de samme, kan tilgangen til opgaverne være helt forskellig. Hvilken forskel har det gjort for dig som leder at have en ledermentor også i dit nuværende job? Vores samtaler om generelle ledelsesmæssige problemstillinger, ledelsesmæssig rolleafklaring m.m. har jeg kunnet bruge efter, at jeg selv er blevet leder. Jeg vender ofte tilbage til samtalerne og minder mig selv om, hvad der er væsentligt og hvad det er, jeg gerne vil med min nye lederrolle. KONTAKT: Søren Boy Larsen, Kommunikation & Arbejdsmiljø. Mail: BU Nyt april

8 internationalt Risskov Skole i internationalt projekt: Vi holder et spejl op Risskov Skole vil styrke elevernes evne til at lære. Blandt andet i et internationalt projekt, hvor i alt fire europæiske skoler udvikler metoder til et bedre samarbejde mellem SFO og undervisning. SFO-leder på Risskov Skole, Leif Krongaard har sammen med pædagogisk leder Lise Nielsen, Risskov Skole. SFO-leder på Risskov Skole Leif Krongaard har sammen med pædagogisk leder Lise Nielsen og kolleger fra tre andre europæiske skoler søgt og fået EU-midler til at fremme SFO ens rolle i elevernes læring. Projektet omfatter børn, pædagoger, lærere og ledere. Vi håber at blive en slags ambassadører for en god kombination af undervisning og fritidspædagogik, fortæller de. Besøget blev kickstartet ved et besøg på Gustav Vasa Skolan i Sverige: Det gav os nye perspektiver på vores arbejde. Gustav Vasa Skolan indretter sin dag omkring årgangene, og de voksne holder sig tæt på børnene. Lærerne er på skolen 35 timer om ugen og skolen skaber helhed i dagen. Så børnene undgår skift mellem undervisning og fritid, fortæller Lise Nielsen. Fortsættes 8 BU Nyt april 2012

9 internationalt Forskellighed en styrke I de kommende to år skal alle Risskov Skoles elever på 3. årgang kommunikere med børnene fra de andre skoler via video og en hjemmeside. Samtidig besøger pædagoger, lærere og ledere hinanden på skift og udvikler samarbejdet mellem SFO og undervisning. Diskussioner og idéer uddyber de i studiegrupper og rapporter. Vi oplevede allerede ved første møde, at vi er meget forskellige. Derfor kan vi stille hinanden utroligt spændende spørgsmål og skabe forstyrrelse og refleksion. Vi holder et spejl op for vores praksis [ Lise Nielsen ] Vi oplevede allerede ved første møde, at vi er meget forskellige. Derfor kan vi stille hinanden utroligt spændende spørgsmål og skabe forstyrrelse og refleksion. Vi holder et spejl op for vores praksis, fortæller pædagogisk leder Lise Nielsen, som glæder sig til at bruge erfaringerne i skolens øvrige indsatser for at styrke samarbejdet mellem undervisning og fritid. Om projektet: Projektet One + One = Three hviler i sig selv økonomisk og bliver en motor i skolens tværfaglige samarbejdsudvalgs indsats for at revidere samarbejdet mellem undervisning og fritidsdel. Projektet slutter i oktober Projektet er en del af Comenius der hører under Livslang Læring-programmet. De tre andre skoler i projektet er ud over Gustav Vasa Skolan, Erika Mann Grundschule i Tyskland og Benoordenhout Basisschool i Holland. Læs mere på: europa Kontakt: Leif Krongaard, SFO-leder på Risskov Skole. Mail: Vær med på Kvalitetsløftet et løfte til folkeskolen Kig forbi debatten om folkeskolens fremtid på den nye blog, Kvalitetsløftet et løfte til folkeskolen. Hvordan kan du bidrage til folkeskolen? Hvem er det, der ikke skal være Hvordan får vi mest undervisning for pengene? i skolen sammen med dit barn? Har du kun ansvar for dit eget barn? Skal lektier være fortid? Hvad skaber en god folkeskole? Bloggen er skabt af rådmand Kristian Würtz sammen med Århus Lærerforening, Aarhus Skolelederforening og foreningen for Skolebestyrelser i Århus. Midt i en brydningstid har de givet hinanden et løfte om i fællesskab at arbejde for fremtidens folkeskole. Parternes fælles vision lyder: Vi vil en folkeskole, der sikrer faglighed og fællesskab for alle. Du er velkommen til at deltage i debatten på: BU Nyt april

10 indkøb Indkøb: Oddervej handler i fællesskab Et pilotprojekt i område Oddervej afprøver nye modeller for indkøb på tværs af dagtilbud, skoler og FU-tilbud. Målet er at spare tid og penge: Gøre det nemmere, bedre og billigere Indkøb skal være nemmere, bedre og billigere. Men hvordan? Det skal et nyt pilotprojekt i område Oddervej give nye bud på. Med en organisering, hvor indkøb går på tværs af dagtilbud, skole og FU-tilbud, er målet at samle og professionalisere indkøbsopgaven. Fire prototyper skal afprøves i Oddervej i perioden 1. maj og et halvt år frem. En femte prototype prøves samtidig af i FU område Viborgvej. Områdechef Marianne Rosenholm tror på, at en ny organisering og større ledelsesmæssigt fokus kan øge andelen af indkøb over de fælles aftaler: At spare tid og penge giver god mening, så derfor skal vi i langt højere grad benytte indkøbsaftalerne. [ Gitte S. Sørensen] Projektet giver mulighed for at afprøve organiseringsformer, som kan gøre arbejdsgangene mere effektive og øge fagligheden hos indkøberne, der med ledelsesmæssig opbakning får det som deres primære opgave, siger Marianne Rosenholm. Forpligtende samarbejde På Skåde skole deltager administrativ leder Gitte S. Jørgensen i projektet som en del af prototypen, hvor fire skoler indgår i et forpligtende fællesskab. Vi har allerede haft indkøb på dagsordenen i et halvt års tid, for vi kan se, at der er tid og penge at spare. I SFO en sparer vi på en lang række varer op til procent af prisen i forhold til at købe ind andre steder. I den proces har det været vigtigt med viden og kommunikationen. Medarbejderne har fået en ny bevidsthed om indkøbsaftalerne og set eksempler på, at det giver mening. Og at vi ved direkte kontakt med de ansvarlige for indkøbsaftalerne kan få nye varer i kataloget. Så det handler om at fastholde fokus og blive ved med at kommunikerer om fordele og muligheder. I sidste ende handler I sidste ende handler det om at frigive ressourcer til det vi er her for, nemlig børnene det om at frigive ressourcer til det vi er her for, nemlig børnene, siger Gitte S. Jørgensen. Et af de områder, som de fire skoler er begyndt at samarbejde om, er at få andelen af e-handlede fødevarer op. Også dialogen om indkøb i de enkelte skolers MED-udvalg er planlagt i fællesskab. Vi kommer til at kunne bruge hinandens erfaringer og sparre om udfordringerne undervejs, så jeg forventer et givtigt samarbejde med de andre skoler. Og så er det jo altid sundt at binde sig på et forpligtende samarbejde, siger Gitte S. Kristensen Fakta: Pilotprojektet løber fra den 1. maj til den 31. oktober og er en del af det fælleskommunale indkøbsprogram, som skal gøre indkøb i Aarhus Kommune nemmere, bedre og billigere. Inspirationen til organiseringen i område Oddervej kommer blandt andet fra Sundhed og Omsorg, der siden 2007 har reduceret sine dengang 330 indkøbere til 9 indkøbsansvarlige, som i dag køber ind for flere lokaliteter. Erfaringerne fra de fire prototyper skal på sigt bruges til at få arbejdet med organisering af indkøb spredt til alle Børn og Unges otte områder. I alt er der opstillet fem prototyper, hvor tilbuddene i fællesskab skal arbejde med indkøb: Skole og dagtilbud: Kragelundskolen samt Højbjerg dagtilbud FU, skole og dagtilbud: FUtilbud samt Solbjergskolen og Solbjerg dagtilbud Skolenetværk: Skåde Skole, Malling skole, Beder Skole og Mårslet Skole Dagtilbudsnetværk: Skåde dagtilbud, Malling dagtilbud, Mårslet dagtilbud FU-tilbud: Samlet organisering i FU område Viborgvej Fortsættes 10 BU Nyt april 2012

11 indkøb Indkøb: Rabat og hurtig levering Da Gitte Kristensen tog direkte kontakt til kommunens indkøbsansvarlige kom nyt musikanlæg i indkøbskataloget med 25 procent rabat i forhold til butiksprisen. Alt sammen inden for en uge. Pædagogerne i Skåde dagtilbud vidste præcist, hvad de ville have, da det gamle musikanlæg skulle skiftes. Så administrativ medarbejder Gitte Kristensen gik på jagt i Aarhus Kommunes indkøbshåndbog. Men uden held. Der var ingen produkter, der matchede medarbejdernes ønsker. Derfor kontaktede jeg Indkøb i Børn og Unge for at høre om mulighederne for at få musikanlægget i Indkøbshåndbogen, fortæller Gitte Kristensen. I to dage fulgte Gitte Kristensen en mail-korrespondence mellem Indkøb i Børn og Unge og den aftaleansvarlige indkøber i Borgmesterens Afdelingen, før hun fik grønt lys til at købe musikanlægget. Fælles aftaler giver mening Musikanlægget er nu i Aftalehåndbogen til en pris, der er 25 procent billigere end den, som Gitte Kristensen tidligere fik oplyst. Det var rigtigt fint at opleve, at den direkte kontakt virkede. Og mine kolleger kunne se ideen i at bruge de fælles indkøbsaftaler, fortæller Gitte Kristensen, der har været med i flere projekter under programmet Nemmere, Bedre og Billigere indkøb. Her er hun blevet opmærksom på muligheden for at tage direkte kontakt til de indkøbsansvarlige. Tidligere ville jeg have valgt at skaffe udstyret af andre veje. Med den direkte kontakt havde jeg udstyret efter en lille uge og fik samtidig en rabat på 25 procent, som jeg ellers ikke havde fået, siger Gitte Kristensen. Det bedste er næsten, at det nu er åbenlyst for mine kolleger, at indkøbsaftalerne faktisk giver mening. At de sparer penge ved at spørge mig og lade mig ordne handlen! KONTAKT: Indkøbskonsulent Camilla Thers Fromberg på tlf.: eller mail: Indkøbskonsulent Hanne Kabel på tlf.: eller mail: E-handelsmedarbejder Karin Andersen på tlf.: eller mail: Det bedste er næsten, at det nu er åbenlyst for mine kolleger, at indkøbsaftalerne faktisk giver mening. [ Gitte Kristensen ] Gitte Kristensen, administrativ medarbejder BU Nyt april

12 anmeldelse I samarbejde med fagbladene folkeskolen.dk og Børn&Unge samt med Skolernes Læringscenter - Fællessamlingen (SKOLF) bringer Børn og Unge Nyt omtaler og anmeldelser af bøger og materialer. Læs alle Børn&Unges omtaler af Fagbøger på: Bog: Køteren Fra slutningen af april kan du booke klassesæt af den nye bog Køteren af Kim Fupz Aakeson hos SKOLF. Bogen er en fællesbog til samtale fra 4. klasse. Temaet er omsorgssvigt. Den har som Aakesons øvrige bøger en humoristisk tone. Forfatter: Kim Fupz Aakeson, Kamila Slocinska Forlag: Gyldendal Sider: 32 Forlagets beskrivelse Køteren bor under drengens seng. I al hemmelighed. Drengen fodrer den med rullepølse og franskbrød med syltetøj. Og køteren kan snart alle mulige tricks. Den kan give pote. Den kan sitte. Den kan rulle rundt. Køteren gør faktisk alt hvad drengen beder den om. Og drengen er faktisk ret træt af sin mor og far... Anmeldelse Anmelder: Karen Lise Søndergaard Brandt Fulde forældre Kim Fupz Aakeson og Kamila Slocinska er et forholdsvist nyt billedbogsmakkerpar. Men et rigtigt godt ét. Kamila Slocinska fanger i sine sort/rød/hvide tegninger den underlige blanding mellem det groteske, uhyggelige, sjove og totalt afvæbnende, som Fupz mestrer. I Køteren står forfærdelighederne i kø, men ordene dribler stadig rundt på sådan en 10-årig måde. Som er fantastisk. Køteren handler om en dreng, hvis mor og far ikke gør andet end at drikke sig fulde og skændes. Drengen skal bare varte dem op, vaske tøj, gøre rent og lave mad. I al hemmelighed sparer han op til en hund, og det er en lykke den dag, han endelig kan købe en. De to bliver bedste venner, og hunden gør alt, hvad drengen siger. Alt. Også den dag, drengen siger»æd dem«, og han endelig bliver fri for de forfærdelige forældre. Nu er drengen og hunden endelig alene, men intet bliver alligevel helt, som hverken drengen eller hunden ønsker sig. Køteren handler dybest set om social arv er man selv blevet behandlet som en hund, så er det svært ikke at gentage det mønster, selv om man egentlig ikke vil. Det er barskt og gribende, især da drengen pludselig rammes af selvindsigt og genkender sig selv i hundens sorte og sørgelige blik. Der kunne have været dvælet mere ved enkelte passager, men Køteren folder sig ud i eftertanken. Offentliggjort i Jyllands-Posten den 10. marts 2012 Har du idéer, vil du selv anmelde eller har du skrevet en opgave, som du vil dele med dine kolleger, så skriv til 12 BU Nyt april 2012

13 kort nyt Personalegodekataloget ligger på MedarbejderPortalen Du finder personalegodekataloget 2012 på MedarbejderPortalen følg stien her: MedarbejderPortalen > Medarbejder > Personaleforhold > Personalegoder > Kontaktinfo Her kan ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere også finde en vejledning til personalegoder i Aarhus Kommune. Hold øje med din e-boks Kontaktinfo telefonnummer Rejsegilde på tandklinikken Hvidkildevej Tirsdag d. 27. marts strålede solen over rejsegildet på Tandplejens nye klinikhus på Hvidkildevej 2. Klinikken kommer til at rumme storklinik Vejlby for børn og unge og Specialtandplejens klinik for voksne. Tandplejen ser frem til at kunne tage klinikken i brug lige efter sommerferien. BU Nyt: Udkommer hver 14. dag og udsendes elektronisk til medarbejdere og ledere Find os på: Sport2Go Aarhus Aarhus Kommune og DGI Østjylland vil gerne komme på besøg hos skolens 8., 9. og eventuelt 10. klasse for at fortælle om Sport2Go Aarhus. Det tager kun fem minutter og kan foregå med alle eleverne samlet på en gang. Sport2Go Aarhus tilbyder idrætsaktiviteter fra den 10. september 2012 og er rettet mod målgruppen de årige. Sport2Go Aarhus har til formål at få unge til at bevæge sig mere og varigt samt at nedbryde barriere for ikke-idrætsaktive unge og få de unge til at dyrke idræt i en forening. Det gøres ved at tilgodese de unges behov for fleksibilitet og få flere unge i kontakt med idrætsforeningerne. Ring eller mail til os, hvis du vil høre mere og lave en aftale om besøg (oplys; kontaktperson, navn, telefon og adresse). Christina Fruergaard, motionskoordinator, Pantone CMYK Aarhus Kommune tlf C og 0 Cyan 100 red 100 Yellow 0 Balck Lene Astrup Christensen, børne- og ungekonsulent, DGI Østjylland tlf og Flot deltagelse i intern brugertilfredshedsundersøgelse 84 pct. af alle ledere i dagtilbud, skoler og FU-område har givet deres mening til kende om samarbejdet med forvaltning, PPR, tandpleje og sundhedspleje. Tak for det. Hver enkelt afdeling vil i løbet af foråret bruge tilbagemeldingerne til at sætte sig mål og lave handleplaner med konkrete initiativer for at udvikle samarbejdet. De etablerede kontaktgrupper vil blive involveret. Der vil også blive fulgt op med en invitation til dialogmøder efter sommerferien mellem direktøren, forvaltningscheferne, områdecheferne og deres ledergrupper. På møderne vil samspillet mellem forvaltning og dagtilbud, skoler og FU-tilbud være i fokus. BU Nyt april

14 kort nyt Nyt ungemiljø i Tranbjerg I kælderen under Grønløkkeskolen åbnede ungdomsklubben Underground den 10. april, hvor de unge kan være og hygge med venner, og hvor der er voksne, de kan tale med. Underground er blevet til gennem nytænkning og FU s vision om at flytte hen, hvor de unge er. De unges har været med siden idéen opstod, og de har haft indflydelse på alt lige fra aktiviteter til navn, åbningstider, design og indretning. Udover klubtilbuddet lægger Underground lokaler til ungdomsskolehold i Tranbjerg. I Fritidscenter Horsensvej regner vi med, at omkring 80 til 100 unge vil benytte sig af Underground, og at cirka 200 mere vil komme i berøring med stedet. FU-Konference Den 19. april afvikles en FU-konference med 140 deltagere fra FU-området, skoleledere, UU, ungdomsuddannelserne, Pædagogisk afdeling, socialforvaltningen og ledere fra Børn og Unge. Det foregår på Sødalskolen samt SKOLF. Konferencen er (samtidig) release for metodebogen: UngiAarhus - Læring til livet, Metodebog: Med tanke på nutid og fremtid. Bogen er det foreløbige resultat, af nogle af de sidste års indsatser omkring det ungdomspædagogiske udviklingsarbejde og samarbejdet omkring 95%-målsætningen. Konferencen centreres omkring bogens indsatser og Århus Model Sløjfe tænkning og metoder, der præsenteres i oplæg og på workshops. Skoler og FU i dialog om job til udsatte unge Område Grenåvej Vest tager nu næste skridt i det udvidede samarbejde med erhvervslivet i Lystrup-Elsted og Hjortshøj. Det sker ved et dialogmøde torsdag den 12. april. Virksomheder i Hårup, Lystrup/Elsted og Hjortshøj er inviteret til at deltage i dialogmødet sammen med skolerne i Lystrup, FU-området, Erhverv Lystrup, Fællesrådet, Jobcenteret Aarhus og Boligforeningen Århus Omegn. På mødet vil de blandt andet forsøge at lave OCN-forløb for de udsatte unge. OCN er et Open College Network, hvor unge i lokalområdet får uformelle kompetencer i at begå sig og bruge kropssprog samt lære om personlig hygiejne, rammer, regler og fokus via blandt andet praktik-, og elevpladser samt fritidsjob. Dagen krydres med inspirerende oplæg om hjertets plads i en hverdag af kvalitetsmåling, samarbejde og uddannelsesmålsætninger, samt en tilværelses psykologisk tilgang til at opnå godt nok greb om tilværelsen. Oplægsholdere er: Biskop Keld Holm og professor Steen Hildebrandt: Oprør fra hjertet Professor Preben Berthelsen: TPG Tilværelses Psykologisk Grundmodel Kontakt: Jette Dahl, FU-leder, medlem af planlægningsgruppen. Mail: aarhus.dk Kontakt: Ove Petersen, FU-leder. Mail: BU Nyt: er et personalenyhedsbrev for de ansatte i Børn og Unge, Aarhus Kommune 14 BU Nyt april 2012

15 Undersøgelse af den sociale kapital i MBU Der har i flere år været fokus på at udvikle den sociale kapital på arbejdspladserne i Børn og Unge. Social kapital kan oversættes til den ansattes oplevelse af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne på arbejdspladsen. Men hvad betyder social kapital for den indsats, som vi kan yde? Sofie Nordahl er praktikant fra Statskundskab på Aarhus Universitet og vil i sin praktikperiode i Børn og Unge interviewe ansatte på flere skoler i Aarhus Kommune. Skolerne har i Trivselsundersøgelsen 2011 vist en høj social kapital. Sofie Nordahl vil undersøge sammenhængen imellem den sociale kapital og forældrenes tilfredshed, elevernes trivsel og karakterer. Hensigten er at se, hvordan vi bedst fremmer social kapital og innovation for at udvikle vores kerneopgave. Rettelse medarbejder Nyt om navne Har din medarbejder jubilæum, har I ansat ny leder eller ønsker I at sige tak for indsatsen til en medarbejder ved fratrædelse så marker det med en notits i Børn og Unge Nyts Nyt om Navne. Send dit indlæg til Jubilæer: Navn, funktion, arbejdssted, antal år i Aarhus Kommune Tillykke med 25 års jubilæet Dagplejer Hanne Lundberg ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 9. april Ansættelser Lotte Henriksen, Børn- og Ungechef for Pædagogisk Afdeling har fået forlænget sin konstituering i et år. Lotte Henriksen kommer fra en stilling som områdechef i område Skanderborgvej. Hun har fungeret i sin nuværende stilling siden 1. april Tak for indsatsen Dagplejer Anne Mette Pind Jensen, Mårslet/Solbjerg Dagpleje, fratræder sin stilling den 15. juni 2012 for at gå på efterløn. Anne Mette blev ansat ved Århus kommune i 1979 og startede som dagplejer i Anne Mette er uddannet pædagog og har taget en uddannelse som motorikvejleder, som vi i dagplejen har haft stor gavn af. I BUnyt nr. 6 var kontaktoplysningerne i forbindelse med artiklen Hvad skal der til for at det bliver godt om et trivselsprojekt i Brabrand Dagtilbud - ved en fejl faldet ud. Her er de: Lene Syberg, dagtilbudsleder, Brabrand Dagtilbud. Mail: Inge Skov, pædagogisk leder, Idrætsbørnehaven v/globus1. Mail: Karin Thomassen, HR konsulent, Trivselsselskabet. Mail: Vi takker for din store indsats, og ønsker dig og din familie alt godt fremover. Vibeke E. Berthelsen, sektionsleder og Vivienne E. Olesen, fuldmægtig, fratræder efter henholdsvis 38 og 22 år i Aarhus Kommune deres stillinger i Pladsanvisning og Elevadministration. Vi vil gerne sige mange tak for jeres flotte indsats gennem årene både som medarbejdere og kolleger. Ansættelse / jobskifte: Billede, navn, funktion og kommende funktion. Evt. tekst på max 40 ord Fratrædelser / Tak for indsatsen: Navn, funktion, antal år i kommunen. Evt. tekst på max 40 ord og billede BU Nyt april

16 profil Vivienne Olesen og Vibeke Berthelsen, Pladsanvisningen: Vi bogførte på en NCR-maskine en kæmpestor regnemaskine med hullebånd og sprang båndet, måtte vi bogføre forfra. Vi trykte selv manuelle girokort, ét ad gangen på en stor maskine, der mindede om en gammeldags symaskine, hvor vi skulle trykke på en pedal med foden og samtidig passe meget på, at vi ikke fik fingrene i klemme. Gad vide, hvad arbejdstilsynet i dag, ville sige til det. Tak for indsatsen Vibeke Berthelsen og Vivienne Olesen har arbejdet i Pladsanvisningen i tilsammen 60 år. De blev ansat i henholdsvis 1974 og 1978 i det, der dengang hed Regnskabsafdelingen. Senere kom det til at hedde Forældrebetalingen og i 1992 blev de og afdelingen en del af Børn og Unge. Den 1. maj 2012 går de begge på pension. Vibeke Berthelsen: Oprindeligt opkrævede institutionerne selv betaling fra forældrene. Jeg blev ansat, da Regnskabsafdelingen fik opgaven. Hvis forældrene ikke betalte, var vores eneste sanktion at ringe til institutionerne og sige, at børnene ikke måtte komme ind. Det var meget svært. I 1976 kom Bistandsloven. Den beskyttede børnene, for så kunne vi modregne en restance i forældrenes skat. Det betød at vi slap for at lave inkasso. Vivienne Olesen: Dengang kunne forældrene komme til os og få rådgivning om pladser og økonomi i vores åbningstid. Vi har ikke længere dialog med forældrene om betaling kun om opgørelser, som de kan være uenige i. I dag er meget digitaliseret og de kan kun komme ind efter forudgående aftale. I 2015 skal vi jo alligevel være fuldt digitale. Men vi har stadig en telefonisk dialog med forældrene om pladser til deres børn, så de kan finde noget, de synes at de kan bruge. Vibeke Berthelsen: Ansat 1974 i Regnskabsafdelingen efter at være udlært i et privat firma. Vivienne Olesen: Ansat i 1978 i Forældrebetalingen efter at være udlært i Sygekassen og siden ansat i Dagpengeafdelingen. 16 BU Nyt april 2012

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde fredag den 25. maj 2012

Referat bestyrelsesmøde fredag den 25. maj 2012 Bestyrelsen i Århus Skolelederforening mødtes fredag d. 25 maj 2012 På mødet var følgende blandt andet på dagsordenen: I forhold til den ny skolestruktur er det vigtigt at der bliver tale om en åben, hurtig

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE FRITIDSCENTER 1 JOB OG Ung i Aarhus SYD LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN TIL FRITIDSCENTER Er du en visionær og engageret leder? Har du lyst til at være med til at skabe et unikt ungdomsliv

Læs mere

Ny skoleleder til ny tid på Katrinebjergskolen

Ny skoleleder til ny tid på Katrinebjergskolen Ny skoleleder til ny tid på Katrinebjergskolen Katrinebjergskolen søger en visionær skoleleder, der inspirerer, udfordrer og samler skolens medarbejdere, og som er et nærværende og tydeligt midtpunkt for

Læs mere

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Byrådet vedtog onsdag den 26. januar en samlet plan for at sikre Aarhus Kommunes økonomi. Beslutningen betyder samtidig en række ændringer i

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Att.: Borgmesterens Afdeling Side 1 af 6 Børn og Unges svar på forespørgsel vedrørende implementering af folkeskolereformen Socialdemokraterne i Aarhus Byråd har 9. februar

Læs mere

Børnehaven Grønnegården

Børnehaven Grønnegården Børnehaven Grønnegården 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for

Læs mere

Rasmus Bak-Møller Anders Skov indtrådt i stedet for Marie Thodberg Ove Petersen indtrådt i stedet for Niels Bjørnø

Rasmus Bak-Møller Anders Skov indtrådt i stedet for Marie Thodberg Ove Petersen indtrådt i stedet for Niels Bjørnø Referat Møde i Aarhus Uddannelsesråd Mødedato: 23. maj 2014 Sted: Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J Afbud/Fravær: Rasmus Bak-Møller Anders Skov indtrådt i stedet for Marie Thodberg Ove Petersen indtrådt

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 3. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 3. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 3. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 3 MARTS 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Sidder her på en af årets forhåbentlige

Læs mere

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen En barndom vises ved, at vi er i stad til at blive det vi ikke er. (Lois Hozman). Med disse filosofiske ord har vi i Daginstitutionen Sydbyen udarbejdet

Læs mere

Høring af forslag til ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune

Høring af forslag til ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune Til høringsparterne Høring af forslag til ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune Baggrund En ny børne- og ungepolitik skal bidrage til at skabe et fælles fundament for Aarhus Kommunes arbejde med

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Sproglaboratorium samler børn om leg med sprog

Sproglaboratorium samler børn om leg med sprog Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Tema: 95 procents målsætningen Kort Nyt RULL MINI: Vuggestue fik legeplads Digitale lønsedler på vej til alle Skolelederen sidder

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 11 BØRN OG UNGE PLADSANVISNING OG ELEVADMINISTRATION KONTORCHEF

Læs mere

Sådan startede de en skilsmissegruppe

Sådan startede de en skilsmissegruppe Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Oplæg gør viden til læring Skilsmissegruppe hjælper børn Et spadsetik dybere : Rådmanden om 95 pct.-målsætningen Læringsstile

Læs mere

Bestyrelsen i Århus Skolelederforeningen mødtes d. 19. august 2011.

Bestyrelsen i Århus Skolelederforeningen mødtes d. 19. august 2011. Bestyrelsen i Århus Skolelederforeningen mødtes d. 19. august 2011. På mødet var følgende blandt andet på dagsordenen: Århus Skolelederforening ønsker tildelingskriterierne vedrørende specialklasseelever

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Børnehuset Petra Tilsynsrapport 2015

Børnehuset Petra Tilsynsrapport 2015 Børnehuset Petra Tilsynsrapport 2015 Antal børn: 17 vuggestue børn og 59 børnehavebørn i alt 76 Antal: 7 Pædagoger: 6 pædagoger på 37 timer 1 pædagog på35 timer Antal 4 pædagogmedhjælpere: 3 medhjælper

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Projektbeskrivelse. Læs & Lær

Projektbeskrivelse. Læs & Lær Projektbeskrivelse Revideret april 2012 Læs & Lær Læs & Lær er Børn og Unges indsats for faglig læsning og skrivning på mellemtrin og i udskoling. Læs & Lær er en af 23 indsatser i Aarhus Kommunes handlingsplan

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Referat Aarhus, den 21. januar 2014 Bestyrelsesmøde

Referat Aarhus, den 21. januar 2014 Bestyrelsesmøde Referat Aarhus, den 21. januar 2014 Bestyrelsesmøde Institution: Dagtilbuddet Riisvangen Mødedato: Onsdag den 15. januar 2014, kl. 18.00 21.00 Mødested: Deltagere: Afbud: Referent: Afd. Riisvangens Børnehus,

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 14:

Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Faglige vejledere Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Tids- og Handleplan for sammenlægningen af i perioden fra 21. februar 1. august 2012 De to skolebestyrelser mødet den 8. marts 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Tilst Skole. Informationsmøde 2014

Tilst Skole. Informationsmøde 2014 Tilst Skole Informationsmøde 2014 Dagens program 1. Tilst Skole hvem er vi? 2. Overgang fra børnehave til skole hvordan gør vi? 3. Er mit barn skoleparat? 4. Hvad er med til at skabe en god skolegang?

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra Tilsynsnotat 2016 Institution: Børnehuset Petra Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv hvilke overvejelser

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde DAGTILBUD, VERSION

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde DAGTILBUD, VERSION 4F modellen Redskaber og inspiration til teamsamarbejde DAGTILBUD, VERSION 01.2016 Hensigten med folderen Indhold Denne folder indeholder Hjørring Kommunes tilgang til professionelle læringsfællesskaber

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil Viceskoleleder distrikt Kystskole Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Viceskoleleder

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR

FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR Antal høringssvar Område Silkeborgvej, herunder Gellerup og Toveshøj Antal Skanderborgvej 14 Horsensvej 9 Oddervej 11 Grenåvej Øst 11 Grenåvej Vest 13 Randersvej 11 Viborgvej

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Notat. Emne: Program for Udvalgets introduktionsseminar marts 2014 Børn og Unge-udvalget. Den 20. februar 2014

Notat. Emne: Program for Udvalgets introduktionsseminar marts 2014 Børn og Unge-udvalget. Den 20. februar 2014 Notat Emne: Program for Udvalgets introduktionsseminar 6. - 7. marts 2014 Til: Børn og Unge-udvalget Den 20. februar 2014 Mødested: Rådhusets hovedindgang. Fælles transport herfra. Ingen udvalgsmedlemmer

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Børn og Unge Nyt. - nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge. Børn, forældre og ansatte på Samsøgades Skole er gået sammen:

Børn og Unge Nyt. - nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge. Børn, forældre og ansatte på Samsøgades Skole er gået sammen: Børn og Unge Nyt nr. 26, den 15. december 2011 Børn og Unge Nyt - nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Julehilsen fra rådmanden Elever bestemmer indretning Samsøgades Skole: Gode fortællinger for

Læs mere

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HVORFOR ARBEJDE MED DEN INTERNATIONALE DIMENSION? Kunne kommunikere på fremmedsprog Anvende teknologi interaktivt i kommunikationen Kunne sætte sig i andres

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med?

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med? Familiepladser i Gullandsgården, herunder: Samarbejdet mellem forældre & personale i Familiepladsregi. Må jeg være med? Hvad er en Familieplads En familieplads er en særlig plads i en almindelig daginstitution,

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 1. november 2007 Sundhed og trivsel I sidste Torsdagsnyt fortalte jeg kort om skolens fokus på sundhed og trivsel. Fredag før efterårsferien oplevede jeg et sundhedstegn uden lige.

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

En endnu bedre udskoling, i Kerteminde Kommune.

En endnu bedre udskoling, i Kerteminde Kommune. En endnu bedre udskoling, i Kerteminde Kommune. Processen frem mod en endnu bedre udskoling er skudt godt i gang og der iværksættes forskellige tiltag på de enkelte overbygningsskoler i løbet af de kommende

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Hvor kom vi fra? Dec. 2015: Byrådsvedtagelse af ny børne- og ungepolitik. LUP er og OCstrategipapirer. B Byrådsbeslutning pba.

Hvor kom vi fra? Dec. 2015: Byrådsvedtagelse af ny børne- og ungepolitik. LUP er og OCstrategipapirer. B Byrådsbeslutning pba. TIDLIGE INDSATSER Hvor kom vi fra? KVR 2013: Der er fortsat børn og unge, som vi ikke løfter tilstrækkeligt B2015 + Byrådsbeslutning pba. KVR 2013: Børn og Unge skal styrke de tidlige, forebyggende indsatser

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Den gode overgang. Venner på vejen. Samarbejdsaftale Fra Borggården Børnehuset Krystallen Lilholtgård Til Englyst Skolen Børkop

Den gode overgang. Venner på vejen. Samarbejdsaftale Fra Borggården Børnehuset Krystallen Lilholtgård Til Englyst Skolen Børkop Samarbejdsaftale 2016-2017 Den gode overgang Fra Borggården Børnehuset Krystallen Lilholtgård Til Englyst Skolen Børkop Venner på vejen Samarbejdsaftalen har til formål at sikre en god overgang fra vores

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole Ny Nordisk Skole Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole 26-10-2012 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Hvad: et forandringsprojekt At skabe fremragende

Læs mere

Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

Viby Skole. Lokal Udviklingsplan 2014-16 Lokal Udviklingsplan Viby Skole Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 27 klasser og ca. 530 elever formår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Job- og Kravprofil. Skoleder Havrehedskolen

Job- og Kravprofil. Skoleder Havrehedskolen Job- og Kravprofil Skoleder Havrehedskolen Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3 Havrehedskolen... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaven... 5 Lederprofil...

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Vores barn udvikler sprog

Vores barn udvikler sprog Vores barn udvikler sprog Hvordan kan vi hjælpe? Barnets sprog 3-6 år Det tidlige sprog 3-5 år Viden Børn kommunikerer lige fra de bliver født og altså længe før, de kan tale. Den sproglige udvikling sker

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013 De pædagogiske læreplanstemaer BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIK- LING SOCIALE KOMPETEN- CER SPROG Det generelle arbejde med de pædagogiske læreplaner på institutionsniveau Temaer omkring kroppen, hvordan

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere