Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger"

Transkript

1 Handleplan for. Klubudvikling Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse på talentansvarlig Økonomi (budgetter i hovedtal) Vedlæg overordnet økonomi og særskilt økonomi for talentudvikling Strategi Beskriv klubbens elite- og talentudviklingsstrategi (vedlæg evt. elite- og talentudviklingspolitik) Organisation: er en overbygning på Fredericia KFUM. Fredericia FF deltager i holdsamarbejde omkring elitefodbold i Ungdom. Holdene indbefatter U19-U17 og U15. Klubben har bestyrelse og en fuldtidsansat daglig ledelse. På talentudviklingsområdet er der ansat en talentchef på ½ tid. Økonomi: omsætter for ca. 15 mil. kr. om året og har en egenkapital på 7,5 mil. kr. Der afsættes ca kr. om året til talentarbejdet. Strategi: vil optimere udviklingen af eget talentarbejde og skabe egne talenter til højeste nationale niveau. På det organisatoriske område arbejdes der på at inddrage flere klubber fra lokalområdet i FC Ungdom. Organisation: Vores organisation er pr. 1/ udvidet med en decideret talentchef ansat på ½ tid. Denne opgradering fortsætter. Vi satser på at udvide holdsamarbejdet pr. 1/ til også at omfatte U13 og U14 og efterfølgende at geare talentarbejdet til en ansøgning om at blive T-Licens klub under DBU. Økonomi: arbejder hele tiden på at forbedre de økonomiske nøgletal så vi bliver endnu mere konkurrencedygtige på alle områder inkl. talentudviklingsområdet. Strategi: Strategien anvises af bestyrelsen og de respektive udvalg herunder. Eksempelvis udvidelsen af holdsamabejdet for U13 og U14 og ønske om at blive T-Licensklub og ønsket om flere lokale klubbers deltagelse i FC Ungdom. Organisation:Organisationen er evalueret/ tilpasset og afspejler klubbens vision og målsætninger. Holdsamarbejdet omkring FC Ungdom indbefatter nu U13-U19. Økonomi: Der arbejdes på at bedre klubbens økonomi og dermed bl.a. at kunne understøtte klubbens talentarbejde. Strategi: Der arbejdes på en ansøgning til DBU omkring T-Licens. Organisation: Klubbens organisation evalueres løbende og justeres hvis det vurderes fordelagtigt. De to klubber Fredericia KFUM og Fredericia FF arbejder på at udføre målet omkring fælles U13 og U14 hold og vi understøtter processen. Økonomi: genererer pt. ca kr. til talentarbejdet i U15-U19 hvilket vi vurderer er hvad vores arbejde kræver i øjeblikket. Strategi: Ved at arbejde på de udstukne målsætninger vil vi optimere vores talentudviklingsmiljø og kultur i Ungdom. Det samlende organ i FC Fredericia Ungdom bliver Talentudvalget og Talentcheffen der holder månedlige møder hvor der refereres til bestyrelsen og direktøren i. tager kontakt til potentielle lokale klubber i forhold til et udvidet samarbejde omkring FC Ungdom. Organisation: Vi evaluerer og justerer evt. organisationen hvis det vurderes fordelagtigt i forhold til vision og målsætninger løbende. Vores udvikling gør vi kan udvikle og tiltrække endnu dygtigere medarbejdere til organisationen. Økonomi: Vi tilfører det tilladte og krævende økonomiske tilskud til talentarbejdet min. 3-4% af den samlede omsætning. Strategi: fortsætter arbejdet med at udvide samarbejdet omkring FC Ungdom med lokale klubber. De nuværende samarbejdes klubber, Fredericia KFUM og FF udarbejder en T-Licens ansøgning til DBU. på hvilken måde, man skal kunne se, at man er på vej mod målene Organisation: Vores organisation er besat af kompetente og kvalificerede personer på alle poster. Arbejdsfordeling og arbejdsområder er nøje defineret. Økonomi: At vores økonomi hænger sammen og at egenkapitalen fastholdes som minimum. Strategi: Vi oplever et mere elitært ungdomsarbejde i FC Ungdom og kulturen omkring dette. Det gælder på alle niveauer; spillerne, trænerne, forældrene, lederne og bestyrelserne i de to klubber: Fredericia KFUM og Fredericia FF. Det vil bl.a. kunne måles på om FC Ungdom kan generere unge talenter til FC Fredericia s 1. hold/ reservehold. I forhold til processen omkring flere lokale klubbers deltagelse i FC Ungdom ser vi det som en proces og de indledende drøftelser/ kontakter er modtaget positivt i de lokale klubber. Organisation: Organisationen er tidssvarende og bestående af et solidt miks af kompetente og visionære personer der i samarbejde driver klubben og talentarbejdet i den ønskede retning. Økonomi: Vores tilskud til talentarbejdet er steget sammen med klubbens samlede omsætning. Strategi: Den politiske proces i de lokale klubber går i den rigtige retning i forhold til et bredere samarbejde omkring ungdomsfodbolden i Fredericia. Konkret at klubber som bl.a. Erritsø GIF tilslutter sig et mere forpligtende og formaliseret samarbejde i FC Ungdom. At vi kan afsende en god og kvalificerende ansøgning til DBU i forhold til T-Licens. Hvad gør Fe. Organisation: Organisationen har udviklet sig hensigtsmæssigt og visionært. Eksempelvis at vi har fået tilknyttet en T-træner i FC Ungdom og det nuværende talentudvalg er bestående af repræsentanter fra flere klubber fra Fredericia kommune eks. Erritsø GIF. Økonomi: Det økonomiske tilskud til drift af FC Ungdom udgør min.5 % af klubbens omsætning Strategi: Via bl.a. T-Licens status at blive endnu mere kvalificeret og udviklingsorienteret i forhold til vores talentarbejde. Vores samarbejdspartnere i FC Ungdom er udvidet fra 2 til min. 5 klubber. Organisation: Vores organisationsplan er tilført en dygtig T-Licens træner og Talentudvalget består af min. 1 repræsentant fra alle deltagende klubber i FC Ungdom. Økonomi:Fodbolden i Fredericia samler i stigende grad byen og oplandets interesse. Det kan måles i antal tilskuere til s hjemmekampe og øget sponsortilslutning. Strategi: Ved bl.a. at skabe et bredere samarbejde omkring talentudvikling i Fredericia øges interessen og tilhørelsesforholdet til den lokale klub på eliteniveau,. FC Ungdom genererer min. 1-2 spillere pr. sæson til s 1. seniorhold og lokale spillere på holdet understøtter interessen. 1

2 Klubudvikling på hvilken måde, man skal kunne se, at man er på vej mod målene Hvad gør Fe. 2

3 Trænerressourcer Centrale spørgsmål Hvilket uddannelsesniveau har trænerne med ansvar for klubbens talentudvikling? Talentchef: A-Licens U19: B1 U17: B1 U15: B-Licens Indføre uddannelseskrav til vores trænere som en fast del af en evt. kommende aftale. Støtte vores træner/ ledertalenter i forhold til uddannelse/ efteruddannelse og have det som et krav for et evt. kommende samarbejde. på hvilken måde, man skal kunne se, at man er på vej mod målene Vi oplever det som værende attraktivt at uddanne sig og søge ny viden. Vi oplever trænere/ ledere der presser på i den sammenhæng. Hvilke handlinger gennemføres hvornår for at sikre at den fornødne uddannelse af klubbens talenttrænere i ? Træneraftaler i FC Ungdom indeholder en uddannelsesplan med gensidige krav og forpligtigelser til en kommende aftale. Talentchef: A-Licens U19: B1/ B2 U17:DBU Instruktør U15: Påbegyndt A-licens U14: B2 påbegynde B-Licens U13: B1 påbegynde B2 Talentchef: A-Licens U19: min. B-Licens/ helst A-Licens U17: min. B-Licens/ helst A-Licens U15: A-Licens U14: A-licens U13: A-Licens + tilknyttet T-Træner med kvalificerende Licens. Alle FC Ungdomsårgange har A- Licens trænere tilknyttet. At vi fra år1 til år2 har en trænersammensætning i FC Ungdom der har højere uddannelsesniveau. At vi for første gang har mere end 50% af vores årgang min. en træner med A-Licens. Alle FC Ungdoms årgange har A- Licenstrænere. 3

4 Implementering af Aldersrelateret Træningskoncept Præpubertet: Pubertet: Post-pubertet: (antal træningspas og timer pr.uge) Udbyder klubben træningsmængder svarende til ATK anbefalinger? Gennemføres træningen i overensstemmelse med principperne i det idrætsspecifikke ATK? Alle træning i aldersgruppen U5-U14 foregår i KFUM og FFF regi. U5,U6,U7 træner 1 pr. uge a 1,25 time og spiller 3 m stævner. U8 og U9 træner 2 gange pr. uge a 1,5 time pr. gang og spiller 5 m stævner. U10 og U11 træner 2 gange pr. uge a 1,5 time pr.gang og spiller 7 m. U12 træner 3 gange pr. uge a 1,5 time og spiller 7 m. U13 og U14 træner 3 gange pr. uge af 1,5 time og spiller 11 m. U15-U19 træner 3 gange pr. uge a 2,0 time desuden er der spillere der har 2 yderligere træninger i forbindelse med morgentræning. videre med eksisterende og/eller Vi har kun direkte indflydelse på træningen fra U15-U19 da øvrige hold sorterer under de to samarbejdsklubber. Vi har som mål også at få U13 og U14 indbefatte i FC Ungdom for bl.a. herved at kunne sikre et endnu mere kvalificeret udviklingsarbejde hvor aldersrelateret træning er helt centralt. Blive endnu dygtigere til at tilbyde kvalificeret træning for alle årgange i FC Ungdom, Fredericia KFUM og Fredericia FF. ønskes udført fremadrettet Præge holdningerne der tilgodeser en udvidelse af holdsamarbejdet i mellem Fredericia KFUM og Fredericia FF til også at omfatte U13 og U14. Blive endnu mere synlige og fokuserende på børnefodbolden i de yngste årgange. Støtte processen omkring udvikling af ungdomsarbejdet i klubben så vi indenfor 1-2 år kan efterkomme og ansøge DBU om T-Licens. på hvilken måde, man skal kunne se, at man er på vej mod målene Etablering af FC Ungdomshold også i U13 og U14. I præpuberteten som vi kalder tilvænningsfasen, trænes der med overvejende fokus på grundlæggende kropslige og tekniske færdigheder via leg. I puberteten som vi kalder læringsfasen træner vi på at udvikle de tekniske færdigheder og de almene bevægelsesfærdighederne tilgodeses. Den fysiske opbygning af kroppen begynder. I postpuberteten som vi kalder udviklingsfasen trænes mere målrettet på konkurrence og det at være en del af et eliteudviklingsmiljø. Vi mener overordnet vi følger principperne om aldersrelateret træning. NB: Se bilag side 3! Vi tilstræber at alle U13-U19 spillere har mulighed for minimum 4 træningspas a 2,0 time og vores største talent har mulighed for yderligere 2 træningspas i forbindelse med morgentræning. Blive endnu dygtigere til at tilbyde kvalificeret træning for alle årgange i FC Ungdom og vores samarbejdsklubber. At vi har fået T-Licens og via dette bl.a. bliver endnu dygtigere til at tilbyde ungdoms og børnetræning af høj kvalitet. I samarbejde med KFUM og FFF at afholde et kursus i klubben omkring aldersrelateret træning. I praksis: 2 kursusdage. 1 dag for de 5-8 årige og 1 for de 9-14 årige hvor der tages udgangspunkt i DBU s materiale Aldersrelateret træning. Talentchefen deltager i talentudvalget omkring ansøgning til T-Licens. Løbende evaluere vores målsætninger og justere hvis det findes fordelagtigt. Øge træningsmængden for visse årgange uden at spillerne mister lysten og vi undgår træningsrelaterede skader. Få afholdt kursus med kvalitativt udbytte for vores trænere/ ledere. Kan måles ved at deltagerne afleverer en evaluering efter afholdelsen. Vores samarbejdsklubber oplever et mere kvalitativt udbytte af deres børnefodboldsaktiviteter. Det afspejles i medlemsantal og kvaliteten af de spillere der overgår til FC Ungdom. 4

5 Faciliteter Centrale spørgsmål Har talenterne tilstrækkelig adgang til passende træningsfaciliteter på optimale træningstidspunkter ift. en sammenhængende hverdag? Vi har generelt gode faciliter. Alle faciliteter er velplejede og tidssvarende. Vi har kun et område der ikke lever op til nutidens krav. Det er en tidssvarende vinterbane. Her tænker vi på en kunstgræsbane. At få en kunstgræsbane i byen så vi i fremtiden ikke skal tage til Kolding for at kunne benytte en helårsbane. FC Ungdoms samarbejdes klubber arbejder på at skaffe midler til en fremtidig bane. NB: Fredericia FF har fået tildelt fra DBU s hattrickpulje som tilskud til en etablering af en kunstgræsbane indenfor en overskuelig fremtid. på hvilken måde, man skal kunne se, at man er på vej mod målene At midler til etablering af kunstgræsbanen bliver rejst og processen om etablering af banen sat i gang. Vedligeholde af eksisterende faciliter. At projektet omkring kunstgræsbanen bliver sat i gang. 5

6 Adgang og anvendelse af supportfunktioner: a.sportsmedicinsk behandling b. Fysisk træning c. Sportspsykologisk træning d. Sportsernæring Modtager atleterne ekspertbistand inden for ovennævnte ekspertområder? Beskriv omfang /indhold Spillere i FC Ungdom har adgang til FC Fredericia s sundhedssektor og de bidrager med faglig ekspertbistand. Fysisktræning og sportsernæring foregår via klubbens trænere og den fysiske træning indendørs foregår i Fredericia Idrætscenter. Ingen sportspsykologisk træning. på hvilken måde, man skal kunne se, at man er på vej mod målene Har trænerne samarbejde med eksperter inden for ovennævnte områder? PS: Alle spillere i FC Ungdom har fået udleveret materiale fra Anti doping Danmark. Desuden har de spillere der er tilknyttet morgentræningen ekstra bistand via samarbejdet med Fredericia Eliteidræt. 6

7 Deltagelse i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner/skole kommune og klubber Hvordan koordineres talenttræningen med uddannelses-institutionerne/skoler? Indgår klubben i kommunens morgentræningenstilbud? I øjeblikket varetages dette arbejde primært af Morten Dahm Kjærgaard og de enkelte uddannelsesinstitutioners personale. Klubbens samarbejder og tilbyder morgentræning i samarbejde med Fredericia Eliteidræt til klubbens ungdomsspillere. videre med eksisterende og/eller på hvilken måde, man skal kunne se, at man er på vej mod målene Indgår klubben med talenter i kommunens talentcenter? Indgår klubben i Fredericia Eliteidræts videndeling med ledere og trænere på tværs af klubber? Der laves ny skolestruktur i Fredericia kommune, det betyder at alle nuværende og potentielle talenter samles på en skole. Har klubben samarbejde med øvrige lokale klubber inden for egen idrætsgren om talentudvikling? Alle vores største talenter skal have tilbud om morgentræning. Hvordan definerer klubben et talent? Alle vores største talenter deltager i morgentræningen. At alle vores største talenter deltager i eller har fået tilbud om morgentræning. 7

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for BPI Skydning Klubudvikling Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse

Læs mere

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub Politik- & strategi KBTK Københavns Bordtennisklub Forord Selvom der ikke er langt mellem ledere, hjælpere, trænere og medlemmer, er Københavns Bordtennisklub (KBTK) med omkring 150 medlemmer en stor bordtennisklub.

Læs mere

Dansk Mester Deltagelse i Champions League. Landsholdspillere både hos Senior, junior og drenge

Dansk Mester Deltagelse i Champions League. Landsholdspillere både hos Senior, junior og drenge 1 2 Dansk Mester Deltagelse i Champions League Landsholdspillere både hos Senior, junior og drenge 3 Indgået aftale med 2 folkeskoler og en handelsskole til start foråret 2015. 4 5 6 7 8 1. division DAMER

Læs mere

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Fodbold September 2008 Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja, Fodbold Denne lederhåndbog er udarbejdet med det formål at være en daglig hjælp og vejledning

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Side 1 af 43 Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Organisationshåndbog - styr på Cykling Odense 8. årgang Sæsonen 2015-2016 Side 2 af 43 Indholdsfortegnelse Organisationshåndbogen

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer:

Læs mere

Nyt bud på en Vision

Nyt bud på en Vision Nyt bud på en Vision I år 2015 har vi i samarbejde med skoler og institutioner i Nørresundby skabt en stabil og omfattende tilgang af medlemmer, således at der opstår et så tilpas stort antal børnespillere,

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.: 46 75 74 39 www.hvb-fodbold.dk Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt...3 1.2 Baggrundsmateriale for støttekonceptet 2009-2012...3 1.3 Team Danmarks støttekoncept

Læs mere

Frederikshavn f I Fodboldafdeling

Frederikshavn f I Fodboldafdeling FFI Fodbolds værdigrundlag FFI Fodbold - byens fodboldklub år 2020 FFI Fodbolds værdigrundlag centreret om Glæden ved fodbold indeholder flg. værdier: Udvikling for alle Fællesskab for alle Plads til alle

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 DBU Breddestrategi v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 Passion, udvikling og fællesskab - Strategi for videreudviklingen af dansk fodbold

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere