Styrkebaseret tænkning. Au(smeforeningen. Peter Drucker ( ) David Cooperrider. Mar(n Saligmann 10/10/13. Styrkebaseret tænkning - introduk(on

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrkebaseret tænkning. Au(smeforeningen. Peter Drucker (1909-2005) David Cooperrider. Mar(n Saligmann 10/10/13. Styrkebaseret tænkning - introduk(on"

Transkript

1 Au(smeforeningen Nordsjælland Peter Dyhr Psykologisk Ressource Center - introduk(on Hvor kommer den styrkebaserede tænkning fra? En kort introduk(on (l væsentlige nøglepersoner: Peter Drucker David Cooperrider Ma(n Saligmann Marcus Buckingham George Gallup Tom Rath Peter Drucker ( ) Førende s(uer af moderne management Banebrydende indenfor ledelse, decentralisering, kundepleje m.m. 50 bøger om ledelse og management The effec(ve execu(ve (1966) tager udgangspunkt i de enkelte medarbejderes styrker og veje (l at få disse i spil Lederskabets opgave er at samle vores styrker på en måde, der gør vores svagheder ubetydelige! Det kan bedre betale sig at fokusere på styrkerne og det, der virker, end på svaghederne og det, der ikke virker! 10 oktober 2013 Peter Dyhr oktober 2013 Peter Dyhr - 4 David Cooperrider Arkitekten bag ved Apprecia(ve Inquiry (AI), som var med (l at forstærke den styrkebaserede (lgang (l mennesker. AI er en (lgang, der iden(ficerer og forstærker alt det, der virker i en organisa(on, i et team eller i et menneske. De ledere, der forstår at bringe egne og medarbejderes styrker i spil, opnår bedre resultater! Mar(n Saligmann Psykolog og præsident for psykolog foreningen i USA fra Gik (l valg på at styrke den posi(ve psykologi, specielt den del, der forsker i hvad der får mennesker (l at trives og klare modgang. Fokus på: Hvad er rig(gt ved den menneskelige psyke? Hvad får det bedste frem i mennesker? Hvad gør os lykkedige og modstandsdyg(ge, stærke, duelige, sjove, innova(ve, effek(ve? 10 oktober 2013 Peter Dyhr oktober 2013 Peter Dyhr - 6 1

2 Marcus Buckingham Arbejder for Gallup og de sidste 15 år lavet undersøgelser om hvad der skaber effek(vitet og høj ydeevne hos medarbejdere. Har revolu(oneret måden at tænke performance, effek(vitet og resultatskabelse på. Der, hvor den højeste performance og resultatskabelse forekommer kombineret med den højeste grad af trivsel, medarbejder- (lfredshed og engagement, er der, hvor lederne interesserer sig for og støder medarbejderne i at bringe deres styrker i spil. Gallup S(Uet i 1947 af George Gallup I 2003 nåede Gallup frem (l, at ledere med en styrkebaseret (lgang (l ledelse havde dobbelt så stor chance for at opnå succes og gode resultater end de ledere, der ikke havde fokus på styrkerne i en organisa(on. Ny undersøgelse af medarbejdere viste, at der var tæt sammenhæng mellem brug af medarbejderes styrker og deres engagement og produk(vitet 10 oktober 2013 Peter Dyhr oktober 2013 Peter Dyhr - 8 NOVO og Q12 1. Ved du, hvad der forventes af dig på arbejdet? 2. Har du de materialer og det udstyr, du behøver for at kunne udføre dit arbejde ordentligt? 3. Har du mulighed for at gøre det, du gør bedst, hver dag på arbejdet? 4. Har du i løbet af de sidste 7 dage på anerkendelse eller ros for at gøre et godt stykke arbejde? 5. Holder din leder eller andre på dit arbejde af dig som person? 6. Er der nogen på arbejdet, der opfordrer dig (l at udvikle dig? NOVO og Q12 7. Tæller din holdning og dine ideer på arbejdet? 8. Får missionen meningen med din virksomhed dig (l at føle, at dit arbejde er vig(gt? 9. Er dine kolleger commidede (l at udføre kvalitetsarbejde? 10. Har du en god ven på arbejdet? 11. Er der i løbet af de sidste 6 måneder nogen på arbejdet, der har talt med dig om din udvikling? 12. Har du i løbet af det sidste års (d hau mulighed for at lære og udvikle dig? 10 oktober 2013 Peter Dyhr oktober 2013 Peter Dyhr - 10 Tom Rath Tom Rath (Rath 2007) har en enkel formel for defini(on og udvikling af dine styrker: Talent x investering = styrke Talent (en medfødt naturlig måde at tænke, føle eller handle på) Investering (den (d du bruger på at træne, udvikle dine færdigheder og opbygge din viden på området) Tom Raths defini(on af en styrke: Et medfødt talent, som vi har investeret (d og energi i at udvikle! Marcus Buckingham SIGN- modellen: Succes: Dine styrker ligger inden for områder/ak(viteter, hvor du er succesfuld også euer andres mening. Ins(nct: Det falder dig let og naturligt at udøve den givne ak(vitet, hvor din styrke udfolder sig du har et naturligt talent. Growth: Du kan ikke vente med at lære nye (ng om og teknikker i forhold (l området du har lyst (l at udvikle dig og blive bedre. Need: Du føler behov for og trang (l at lave ak(viteter, hvor du bruger dine styrker. Det fylder dig med energi at bruge dine styrker. 10 oktober 2013 Peter Dyhr oktober 2013 Peter Dyhr

3 En opsummering af en styrke En styrke består af lige dele talent og investering og kan gentagne gange komme (l udtryk i situa(oner, hvor du føler dig stærk, fyldt med energi, har succes og lyst (l at bidrage. En livss(l 10 oktober 2013 Peter Dyhr - 13 At leve styrkebaseret er en livss(l, som betyder, at du ser verden gennem nogle bestemte briller At finde sit Sweetspot Personligheds- type Hvilken måde ser du verden på? Hvordan anskuer du læring og udvikling? Hvordan ser du på andre mennesker? Hvordan hjælper du andre mennesker? Styrke Passion 10 oktober 2013 Peter Dyhr oktober 2013 Peter Dyhr - 16 Filosofien bag styrkebaseret tænkning 1. Led euer, kast lys på og lær af det, du ønsker at se mere af 2. Brug mest (d på at udvikle styrkeområderne 3. Accepter, hvem du er og vær auten(sk 4. Tro på, at alle ønsker at bidrage og har en god grund (l at gøre, som de gør Filosofien bag styrkebaseret tænkning 5. Skab bevidst en posi(v sindsstemning hos dig selv og andre 6. Få alle med involver og spørg, spørg, spørg 7. Giv og euerspørg kon(nuerligt feedback 8. Eksperimenter, afprøv, juster 9. Timing og nærvær er alfa og omega 10 oktober 2013 Peter Dyhr oktober 2013 Peter Dyhr

4 Led euer, kast lys på og lær af det, du ønsker at se mere af Led euer, kast lys på og lær af det, du ønsker at se mere af Problem fokus Hvad er årsagen (l problemet? Hvem bidrager særligt meget (l problemet? Hvorfor kan du og andre ikke få det (l at fungere? Hvad gør det værre? Hvad er det sværeste ved problemet? Hvad forhindrer en løsning? Hvad kan du gøre anderledes? Det du kaster lys på, vokser! Styrke fokus Hvad håber du eller ønsker du, der sker? Hvilke gode erfaringer har du med lignende udfordringer? Hvad fungerer allerede godt? Hvornår er problemet der ikke? Hvad går fak(sk en lille smule bedre? Hvorfor? Hvem har gjort noget nylgt, klogt, smart for at løse problemet? Hvad kunne være dit næste skridt? 10 oktober 2013 Peter Dyhr oktober 2013 Peter Dyhr - 20 Led euer, kast lys på og lær af det, du ønsker at se mere af Led euer det, du gerne vil se mere af Det vi taler om, får vi mere af Tag ved lære af det, der går godt eller over forventning Lad drømmene lede sig og fores(l dig det, der kunne blive, hvis problemerne var væk 10 oktober 2013 Peter Dyhr oktober 2013 Peter Dyhr - 22 Brug mest (d på at udvikle styrkeområderne Overvejelser Hvad har du gennem din opvækst fået at vide, at du skulle lægge mest vægt på - at udvikle dig indenfor de områder, hvor du i forvejen var god eller inden for de områder, hvor du klarede dig dårligt? Hvad har præget din egen tænkning på dede område? Hvis du selv har børn hvad ser du euer, når de kommer hjem med karakterbogen de gode eller de dårlige karakterer? Eller er det de (lbagemeldinger, du får (l forældremøderne fra lærerne? Hvor ligger dit eget fokus, når det handler om din udvikling på styrker eller svagheder? Brug mest (d på at udvikle styrkeområderne Ingen kan blive gode (l alt, men alle har et eller flere områder, hvor de virkelig kan bidrage! 10 oktober 2013 Peter Dyhr

5 Accepter, hvem du er, og vær auten(sk Vær dig selv og fokuser din energi på det du har talent for! Sæt (d af (l at finde ud af, hvad du naturligt har talent for, hvor du skal specialisere dig. Bliv ikke en af de 83% af arbejdsstyrken, som sjældent får lov (l at bruge deres bedste talenter i hverdagen. Giv plads (l din passion og det som er vig(gt for dig. Det bringer de stærkeste sider frem. Tro på, at alle ønsker at bidrage og har en god grund (l at gøre, som de gør Hvis vi forventer, at vores medarbejdere tager ansvar og vil og kan yde deres bedste, så er sandsynligheden for, at de reelt også kan og gør det, langt større. 10 oktober 2013 Peter Dyhr - 25 Riv pyramiderne ned! Jan Carlzon Det vig)gste for et menneske er at vide og føle, at der er brug for ham. Ethvert menneske ønsker at blive behandlet som et selvstændigt individ. Når et frit menneske skal tage et ansvar, frigøres ressourcer, som ellers ikke er )lgængelige. Et menneske, som ikke har informa)on, kan ikke påtage sig et ansvar. Et menneske, som har informa)on, kan ikke undgå at påtage sig et ansvar! Refleksion Tænk på en person, du har svært ved at have posi(ve forventninger (l, har svært ved at være anerkendende overfor eller har svært ved at kommunikere med. Nedskriv alt, hvad der måde være at sige af gode (ng om denne person. Nedskriv mindst 5 (ng, gerne flere! Hvad er der godt ved vedkommende? Hvad har den anden af kvaliteter? Vedholdende? Iderig? Målredet, effek(v? Brug denne viden næste gang I er sammen, så du ikke lader dig farve af dine skuffelser. Læg mærke (l, hvad det gør ved jeres rela(on, kommunika(on. 10 oktober 2013 Peter Dyhr oktober 2013 Peter Dyhr - 28 Skab bevidst en posi(v sindsstemning hos dig selv og andre At der er en tæt sammenhæng mellem en posi(v sindsstemning, effek(vitet, samarbejde, innova(on og resultatskabelse, er for længst påvist (Goleman, 2002) Er vi proak(ve om at fremme en posi(v sindsstemning op(misme, håb, (llid, glæde, selv(llid, engagement m.m. så kan det vende nega(ve resultater (l posi(ve. Læg mærke <l Hvilken stemning er der i det rum, hvor jeg sidder lige nu? Hvilken energi er der mellem mig og de mennesker jeg har ansvaret for eller arbejder sammen med? Hvad vil jeg gøre, hvis jeg fornemmer, at der er en nega(v energi? Refleksion Hvad ville der ske hvis Du gav dig (d (l at lyde? Du virkelig være (lstede under et helt møde? Du ak(vt gør en indsats for at skabe en posi(v stemning i lokalet? Du ak(vt tager ansvar for at få de andre i et godt humør, giver dem selv(llid eller håb i forhold (l en bestemt opgave? 10 oktober 2013 Peter Dyhr oktober 2013 Peter Dyhr

6 Få alle med, og spørg, spørg, spørg I den styrkebaserede tænkning, så har den ansvarlige for rela(onen (forældre, leder, vejleder) (l opgave at få de andre med, at finde ud af, hvad de andre kan bidrage med, sådan at alle ideer, ressourcer, al energi bliver frigjort. At være en god leder, vejleder, forældre er i højere grad et spørgsmål om at kunne facilitere en proces, end at have svar på alle spørgsmål. Giv og euerspørg kon(nuerligt feedback Det er helt grundlæggende indenfor den styrkebaserede tænkning, at vi har brug for andres øjne på os for at kunne bringe os selv op(malt i spil. Vi har brug for feedback. Feedback skal siges med varme, respekt og empa( ærligt og kærligt for at have den effekt der er nødvendig. Skab en åben feedback kultur den der har ansvaret for rela(onen kan forme kulturen. 10 oktober 2013 Peter Dyhr oktober 2013 Peter Dyhr - 32 Eksperimentér, afprøv og justér En vig(g del af den styrkebaserede tænkning handler om at kunne improvisere, få nye ideer, være innova(v, give plads (l brainstorm og anderledes tænkning At give plads (l nye ideer, der kan fremme en vision, en opgave, en situa(on, er kernen i at tænke styrkebaseret. Det er hvem, der kommer med den gode ide, men hvordan den bliver taget imod og bearbejdet, der viser om der tænkes styrkebaseret. Life is what is happening to you, While you are busy making other plans John Lennon 10 oktober 2013 Peter Dyhr - 33 Refleksion Hvad passer dig bedst: At have lange fine planer på plads, inden du gør noget? At improvisere ud fra nuet? Både og? Foretrækker du at træffe hur(ge beslutninger eller tænke dig grundigt om? Hvad ligger mest naturligt for dig? Timing og nærvær er alfa og omega Du er nødt (l at være (lstede i nuet for at du kan forbinde dig (l dig selv og andre mennesker og den helheds- situa(on, du står i. Mindfulness (opmærksomt nærvær) handler om at være særligt opmærksomme på, hvad vores sind og bevidsthed er optaget og styret af og driver os (l at gøre. 10 oktober 2013 Peter Dyhr oktober 2013 Peter Dyhr

7 Ideer (l mindfulness træning Mindfulness kan defineres som: At være fuldt opmærksom og bevidst (lstede uden at være umiddelbart vurderende Mindfulness Based Stress Reduc(on Jon Kabat- Zinn University of Massachuseds Du kan i det daglige, så oue som muligt, forsøge at stoppe op og med fuld opmærksomhed lægge mærke (l, hvad du er i gang med lige nu. Bemærk hvilke følelser, tanker og kropslige fornemmelser der er i spil, og hvad der foregår omkring dig. Herfra kan du så foretage bevidste, hensigtsmæssige valg. Dede er mindful living eller nærværstræning! 10 oktober 2013 Peter Dyhr - 38 Ideer (l mindfulness træning Du kan bevidst sæde dig ned og øve dig i at være (lstede, træne din evne (l at fokusere og forholde dig åbent, nysgerrigt, accepterende, (llidsfuldt, tålmodigt, fordomsfrit og ikke- stræbende (l dig selv, verden og andre mennesker. Hvis du oplever at noget har taget din opmærksomhed, så registrerer du det s(lle og roligt og fører dit sind (lbage (l der, hvor du gerne vil være. På denne måde træner du din opmærksomheds- muskel, så du bliver bedre (l at fokusere og også lærer hvad der forstyrrer dig. Ideer (l mindfulness træning Næste gang du er sammen med et andet menneske, læg så mærke (l hvad denne person Tænker er optaget af rent mentalt Føler er personen glad, sur, irriteret, op(mis(sk? Hvad lægger du mærke (l, for at finde ud af dede? Har det kropsligt er personen selv opmærksom på sin krop? Hvad lægger du mærke (l? 10 oktober 2013 Peter Dyhr oktober 2013 Peter Dyhr - 40 Kursus i Kurset varer 2 dage. Datoen for næste kursus er den 9. og 23. januar 2014 Tilmelding på: ressource.dk 7

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Mindfulness for ledere

Mindfulness for ledere Mindfulness for ledere Af Pernille Hippe Brun. Erhvervspsykolog, coach og facilitator, hippebrun^co (www.hippebrun.com). Introduktion Som leder i dagens Danmark stilles der dagen lang mange krav til din

Læs mere

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012)

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012) Personlig POWER Anita Hummelshøj Mikkelsen. Professionel person- og relaionsudvikler Korrektur: Buttle Sprog & Formidling. Illustrationer: Michelle Erdmann ISBN: 978-87-994057-2-5 Udgivelsesår: 2012, 1.

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Anja Vintov FLYT DIG LIDT. Små skridt til store forandringer. Gads Forlag

Anja Vintov FLYT DIG LIDT. Små skridt til store forandringer. Gads Forlag Anja Vintov FLYT DIG LIDT Små skridt til store forandringer Gads Forlag ANJA VINTOV FLYT DIG LIDT Gads Forlag Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Hverdagsmod er vejen frem... 10 Kapitel 2 Smerten er dit vækkeur...

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015.

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Efter en uge i Toscana, hvor du har trænet Mindfulness hver dag og nydt naturen, stedet, maden og livet, vil du komme hjem med fornyet ro, energi og overskud.

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 6 Kapitel 1 - Introduktion 9 - Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Det personlige lederskab. Velkommen til 4. kursusdag

Det personlige lederskab. Velkommen til 4. kursusdag Det personlige lederskab Velkommen til 4. kursusdag Social kapital Et klip om oplevet retfærdighed! Equal pay for monkeys Hjemmeopgaver Læse litteratur (Og undskyld for den engelske) Notere pointer/spørgsmål

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv

strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv www.daisylovendahl.dk #1. Engager dig i dit liv Derfor skal du have en strategi Inspirationen til denne manual kom fra en

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Lederkurset Den indre leder Introduktion Portræt af en leder I en alder af syv blev drengen og hans familie smidt ud af deres hus. Drengen skulle arbejde

Læs mere

Psykoterapi. ... vi er vores relationer...

Psykoterapi. ... vi er vores relationer... Psykoterapi De fleste søger terapi, fordi de ønsker at have det bedre med sig selv og omverdenen samt, at få mere ud af deres liv og relationer. Det er helt naturligt. Som menneske søger vi alle lykken

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

5 veje til et godt liv

5 veje til et godt liv 5 veje til et godt liv Styrk dit netværk... Lær noget nyt... Lev dit liv aktivt... Vær til stede i nuet... Giv af dig selv... 5 VEJE TIL ET GODT LIV Styr yrk dit netv tvær ærk Lær noge get nyt Lev dit

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Lær at begrænse dine negative tanker

Lær at begrænse dine negative tanker Lær at begrænse dine negative tanker Vi skal tage styring over vores tanker og begrænse de negative idéer om, hvad vi kan og ikke kan. Det mener coach og forfatter Jørgen Svenstrup, som i sin bog Du bliver,

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Hvordan har du fået den indsigt? Jeg har en baggrund som civilingeniør, en MBA og en HD. Jeg har en operationel uddannelse med speciale i matema-

Hvordan har du fået den indsigt? Jeg har en baggrund som civilingeniør, en MBA og en HD. Jeg har en operationel uddannelse med speciale i matema- Interview med michael møllmann. Tekst: tina monberg Tro flytter bjerge intro Interviewet med Michael Møllmann, corporate vice president i Novo Nordisk A/S viser, hvad der sker, når de tre elementer servant

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere