Har du talent? Tilbud til elever med særlige talenter eller særlige interesser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har du talent? Tilbud til elever med særlige talenter eller særlige interesser"

Transkript

1 Har du talent? Tilbud til elever med særlige talenter eller særlige interesser

2 Har du talent? Eller en særlig interesse? Som elev/kursist på Fredericia Gymnasium har du mange muligheder for at dyrke din interesse for et specielt område eller fag ud over de udfordringer, den daglige undervisning giver dig. Det kan være, du er vildt interesseret i eks. nanoteknologi eller Ovids digtning på originalsproget - eller du gerne vil udfolde dig inden for et kunstnerisk område, eller du gerne vil prøve dig selv af som skribent inden for enten skønlitteratur eller faglitteratur. Hvad du end brænder for, er der hjælp at hente i denne folder, som beskriver en række tilbud, der går videre end den daglige undervisning. Det kræver i de fleste tilfælde, at du er villig til at engagere dig i din fritid, men til gengæld kan du få mulighed for at udfolde dig på andre måder end til daglig. Hæftet er opbygget i alfabetisk orden og en oversigt viser, hvem der kan deltage i de enkelte aktiviteter. På skolens hjemmeside findes pjecen i en digital udgave, som løbende bliver opdateret, og hvor nye tilbud præsenteres. Skulle du have en interesse, som ikke umiddelbart passer ind i de viste muligheder, så henvend dig til en af undertegnede lærere. God fornøjelse Andreas Molander Morten Mikkelsen Tina S. Schmidt Ole Sørensen AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE/REGION SYD Akademiet henvender sig til dig, der godt kan lide at beskæftige dig med skolens fag i bred forstand, og som ikke synes, du kan få nok af spændende udfordringer. Akademiet løber fra januar 1.g til december i 3.g og omfatter en række obligatoriske seminarer (med mødepligt), en obligatorisk summercamp samt en række frivillige arrangementer. Langt de fleste arrangementer foregår uden for skoletiden - f.eks. en lørdag og foregår rundt i hele region syd. Du kan læse mere om Akademiet på Skolens koordinator er Morten Mikkelsen der vil indkalde alle interesserede 1.g-elever til et orienteringsmøde i oktober måned. ALYMPIADE I MATEMATIK Alympiade er en holdkonkurrence i matematisk modellering, hvor alle hjælpemidler er tilladt. Konkurrencens 1. runde ligger en dag i slutningen af november kl For at forberede jer til Alympiade afvikles et træningsprogram forud for 1. runde. kortlink.dk/emu/bfrn Nærmere oplysninger og tilmelding: Rasmus Østergaard (RØ).

3 BOOSTCAMPS I DANSK, ENGELSK, HISTORIE, SPANSK ELLER OLDTIDSKUNDSKAB Syddansk Universitet udbyder hvert år boostcamps, hvor gymnasiets afgangselever i løbet af foråret over en weekend kan blive undervist af dygtige universitetsstuderende. Campen er mulighed for alle, der trænger til et boost i deres faglige viden inden eksamen. Og det gælder både de dygtige og de mindre dygtige elever. I øjeblikket udbydes der boostcamps i fagene: Dansk, Engelsk og Historie. Campen er først og fremmest et intensivt fagligt 2-dages kursus, men det er også hyggeligt og gratis. Universitet giver mad og man kan sove på uni, som også arrangerer aftenarrangementer lørdag aften. Læs mere på: ESSAY-KONKURRENCER I flere fag er der jævnligt mulighed for at deltage i diverse essaykonkurrencer. Typisk henvender konkurrencen sig direkte til flere fag (eks. biologi, naturgeografi, samfundsfag og dansk), men der er også eksempler på bredt favnende konkurrencer. Emnet vil være givet, ligesom der ofte er henvisning til supplerende materiale, som kan inddrages i besvarelsen. Der vil være en tidsfrist for indsendelsen, som fremgår af konkurrencematerialet. Der kan af og til også være tale om konkurrencer med andre produktformer - eksempelvis en video, en novelle eller lignende. Ofte vil der være mulighed for, at alle skolens elever kan deltage - men der er eksempler på, at kun 2.g/1.hfere kan deltage - eller at deltagerne skal være mellem år Nogle konkurrenceudbydere sender invitationer til skolen, mens andre kun annoncerer via aviser/netsider. Som elev kan du selv holde øje med diverse konkurrencer ved at google essaykonkurrence - eller konkurrence for gymnasieelever af og til. EUSO (Europæiske Unions Science Olympiade) konkurrencen Hvem kan deltage? Elever i 1.g. Man deltager med hold bestående af tre elever. Ingen deltagere må være fyldt 17 år d. 31/ , dvs. deltagerne skal vælges blandt gymnasiets 1.g elever. Hvert gymnasium kan indstille ét hold. Det er elever fra det naturvidenskabelige grundforløb der kan deltage. Hvad konkurreres der på? Der vil blive konkurreret på kompetencer og eksperimentelle færdigheder inden for fagene biologi, fysik og kemi. Det betyder, at et holds evne til at anvende naturvidenskabelig tankegang og gennemføre eksperimenter er det centrale. Tilmelding: Holdet tilmeldes senest d. 1. november 2013 og deltagerne registreres senest d.10.januar Der bliver afholdt regionale semifinaler af 1 dags varighed i februar måned. Vinderne herfra del-

4 tager i finalestævnet af 2 dages varighed i marts måned. De to bedste hold vil repræsentere Danmark ved EUSO Holdenes deltagelse i den internationale science-olympiade betales af værtslandet og omfatter fuld forplejning og indlogering. Rejseomkostninger afholdes af EUSO Danmark. kortlink.dk/emu/96zk FORSKERSPIRER Hvert år giver gymnasiet elever mulighed for at opleve, hvad det vil sige at være forsker. Du bliver tilknyttet en forsker på et dansk eller udenlandsk universitet og får lov til at arbejde med det du brænder for. Det kan være computerspil, musiks påvirkning på menneskets hjerne, vægtløshed, bekæmpelse af skovsnegle kort sagt hvad som helst! Du skal brænde for et eller andet. Du skal have gode karakterer i de fag, som sagen dækker over. Du skal kunne tænke kreativt. Et forskerspirerforløb spænder over 2. semester af 2. G / 1. HF og 1. semester af 3. G / 2. HF, og inkluderer forlængede weekendture til bl.a. København, hvor forskerspirerne er sammen med andre gymnasieelever, der brænder for en sag. Der er ingen udgifter forbundet med at være forskerspire og det kan fint kombineres med din almindelige undervisning. Et afsluttet forskerspirerforløb kan afløse et AT-forløb. Henvend dig til Andreas Molander, hvis du vil vide mere. GEORG MOHR KONKURRENCE I MATEMATIK For alle matematikinteresserede elever. Indledende runde på skolen i november. Hvis man klarer sig rigtig godt, kan man gå videre til de næste runder. På kan du læse mere og se eksempler på tidligere opgaver.. I matematik kan man også prøve kræfter med månedens opgave. Præmien er en avanceret lommeregner. Se mere på Her kan du også læse om andre matematiske udfordringer. HISTORIE-KONKURRENCEN Historielærerforeningen afholder i 2013 en landsdækkende historiekonkurrence med et fastlagt tema. Der må samarbejdes i grupper op til 4 personer, og præmien er Din historielærer kan oplyse dig nærmere om indhold/indsendelse mv. Du kan også selv finde mere på kortlink.dk/emu/bfrr

5 MUSICAL Skolen opfører ca. hvert 3.år en stort opsat musical, som involverer mange elever og lærere. Alle elever har mulighed for at deltage. Til en musical skal der bruges folk med talent og lyst til henholdsvis sang, orkestermusik, skuespil, dans, kostumefremstilling, sminkning, kulisser, PR-arbejde og meget andet. Til en række konkrete opgaver vil der være frit optag efter tilmelding, mens der til nogle specifikke roller, soloer mv. vil være audition som baggrund for udvælgelsen. Uanset, hvilken del af musicalarbejdet du melder sig til, skal du være klar til at yde en indsats - ikke mindst i form af fremmøde uden for almindelig skoletid. Konkret meddeles det via skolens informationskanaler (eks. Lectio, infoskærme, FG-samlinger), hvornår der er frist for tilmelding til musical-arbejdet. Skolens ledelse har ansvaret for musicalarbejdet. OLYMPIADER I biologi, fysik, kemi, datalogi, matematik og naturgeografi afholdes hvert år en olympiade. Det handler ikke om højdespring i egentlig forstand, men om at kunne løse opgaver i fagene. Første runde foregår på skolen en dag i oktober eller november. Det handler om at løse en række opgaver. Klarer man sig godt i første runde, kan man gå videre til den nationale konkurrence. Her møder man andre elever og dyster i teoretiske og praktiske discipliner. De 4-5 bedste går videre til den internationale finale. I 2008 deltog en elev fra FG i den internationale Fysik-OL i Vietnam. Det faglige niveau er ret højt, så Olympiaderne henvender sig nok mest til elever i 3.g. Se under de enkelte fag. SCIENCE CUP En opfinderkonkurrence i naturvidenskabelige fag. Deltagere: gymnasieelever i 2.g. Arrangør: DI, Ingeniørforeningen og Undervisningsministeriet. Det gælder om at udvikle innovative løsninger ved hjælp af naturvidenskab. Vinderne i 2011 opfandt f.eks. en grilltang, der selv kan mærke om kødet er gennemstegt. Man starter typisk med at klassen besøger en lokal virksomhed, hvor man hører om ideudvikling og får de første ideer til sin opfindelse. I grupper arbejdes videre med projektet frem mod den regionale finale i marts, hvor projektet skal fremlægges for dommerkomiteen.

6 SCIENCE TALENTER Målgruppe: Naturvidenskabelige talenter er elever, som er gode til naturvidenskab og har mulighed for at blive blandt de bedste, hvis potentialet stimuleres. Talentplejen handler om at give dygtige elever og studerende flere udfordringer og udvikle det potentiale, de har. Talenterne kan medvirke til at forbedre de faglige miljøer på skolerne. Målgruppen er børn og unge, der har særlige forudsætninger inden for et eller flere naturvidenskabelige områder og som går på almindelige skoler. Sted: Mærsk McKinney Møller Videncenter, Sorø. Ophold: Hvis du skal deltage i en talentaktivitet, der varer flere dage, bor du på Talenthotellet Frederik VI lige ved Talentcentret. Kontaktperson: Lektor Tina Sølbek Schmidt. STUDIEKREDS En studiekreds kan i princippet etableres af såvel elever som lærere og tilbydes typisk til alle elever på tværs af årgange, klasser og valgfag. Indholdet fastlægges af udbyderne - dog må der ikke være tale om direkte prøverelateret undervisning - og indbyder til undersøgelse af felter, som man ikke får lejlighed til at komme i dybden med i den almindelige undervisning. Studiekredsarbejdet foregår uden for almindelig skoletid. Emnerne kan spænde meget vidt - Verdenslitteraturens perler ; Den moderne eksistentialisme, Kernefysik i praksis, Tibet - før og nu ; Intelligenstest - praksis og værdi. En studiekreds kan have en varighed fra 1-? lektioner - alt afhængigt af emnet - og vil typisk inkludere noget forarbejde fra deltagerne til den enkelte mødegang. En studiekreds kan have en elev, en lærer eller en udefrakommende specialist som leder, men skal dog altid have en person tilknyttet Fredericia Gymnasium som afviklingsansvarlig. I praksis henvender du dig til en lærer, som du mener kan have interesse for en studiekreds med det ønskede emne, og forelægger ideen. Vedkommende vil så hjælpe dig videre - enten selv eller gennem henvisning til skolens ledelse, som så vil tage hånd om det videre praktiske forløb. Studiekredsen vil så blive bredt annonceret og igangsat. Hvis du ønsker flere oplysninger om studiekredsmuligheden, kan du henvende dig direkte til skolens ledelse.

7 UNF SOMMERCAMPS Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) afholder hver sommer en række camps. For eksempel nano-, biotech- og spiludviklings-camps. Alle kan tilmelde sig, man behøver altså ikke have et bestemt talent for at deltage. Nogle camps har specielle krav til hvilken årgang du går på. Der er tid til både det faglige og det sociale. UNF arrangerer desuden faglige foredrag i bl.a. Odense og Aarhus. Fredericia Gymnasium er medlem af UNF, så det er gratis for dig at deltage i foredragene. UNGE FORSKERE konkurrencen Hvem kan deltage? Hvert år udskiver Unge Forskere en konkurrence for grundskoleelever og gymnasieelever. Det er de naturvidenskabelige fag (inklusiv matematik) og samfundsfag, der indgår. I 3.g skal du skrive et studieretningsprojekt (SRP). Det er en tværfaglig opgave hvori der indgår et studieretningsfag på A-niveau sammen med et andet fag på A- eller B-niveau. Vælger du at skrive i to naturvidenskabelige fag, eller ét naturvidenskabeligt fag og samfundsfag, så er det måske noget for dig at deltage i Unge Forskere konkurrencen. Hvilke emner er oplagte? Emnet kan strække sig fra vindmølleteknologi over bakterier i havmiljøet til behandling af sygdomme. Men idéen er din og mulighederne er uendelige. Hvordan kommer man i gang? De elever der har interesse i at skrive en SRP-opgave der omhandler et aktuelt emne inden for ovenstående område, kan få hjælp til at komme på studiedage på f.eks. universitetet, Kræftens bekæmpelse eller lignende. Unge Forskere konkurrencen udskrives hvert år og tilmeldingsfristen ligger i slutningen af februar, altså efter at man har skrevet SRP-opgaven i december måned. Tidligere vindere fra FG: Fredericia Gymnasium har deltaget i konkurrencen 3 gange før, i 2007 blev vi Årets skole og vandt kr. og i 2009 blev 3c Årets grønneste klasse og vandt kr. I 2010 vandt Aleta Miechels Pedersen og Mikkel Stoklund fra 3.c en flot 3.præmie på kr. og en rejse til Kina for deres projekt: Epilepsi og den medicinske behandling. Her ses Aleta Miechels Pedersen (tv.) og Mikkel Stoklund sammen med Emilie Glarbjerg fra Støvring Gymnasium ved konkurrencen i Kina, hvor de vandt en hæderspris for deres projekt. Tilmeldingsfrist og frist for indsendelse af projekter: 24. februar Skolens kontaktperson til Unge Forskere konkurrencen: Tina Sølbek Schmidt.

8 Talentpleje på Fredericia Gymnasium 1. g/1. hf 2.g 3.g/2. hf Akademiet for talentfulde unge (kun stx) Alympiade Boostcamps Essay-konkurrence Georg Mohr konkurrence Historie-konkurrence Musical Studiekreds UNF Camps EUSO Forskerspirer Samfundscup Science Cup Olympiader Unge Forskere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

Velkommen til Rybners Almene Gymnasium

Velkommen til Rybners Almene Gymnasium 2 STX Velkommen til Rybners Almene Gymnasium Rybners Almene Gymnasium er en traditionsrig skole, hvor der er plads til både faglige udfordringer og personlig udvikling. Gymnasietiden er en helt speciel

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil

Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil Rysensteen Gymnasium 2015 1 Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil Denne folder er den korte fortælling om Rysensteen Gymnasium. Her kan man læse om skolens kultur og om de studieretninger

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

Orientering om skolen og stx

Orientering om skolen og stx Orientering om skolen og stx 2015 Stx er dit springbræt videre i livet Studentereksamen (stx) på det almene gymnasium åbner dørene til alle videregående uddannelser. Den giver dig et solidt fundament af

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere

Tradition. for en sikker. Studieretninger 2012-2015. N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk. Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.

Tradition. for en sikker. Studieretninger 2012-2015. N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk. Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19. Tradition for en sikker fremtid Studieretninger 2012-2015 Orienteringsmøde Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.30 N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk STUDIERETNINGER Science 1: Matematik A, Fysik B,

Læs mere

Tid til Talent. Virum Gymnasium Vi rummer mere. Er du forfatter- eller forskerspire? Har du et særligt talent?

Tid til Talent. Virum Gymnasium Vi rummer mere. Er du forfatter- eller forskerspire? Har du et særligt talent? Tid til Talent Er du forfatter- eller forskerspire? Har du et særligt talent? Virum Gymnasium hjælper dig med at udvikle det! Virum Gymnasium Vi rummer mere 1 VG - Tid til Talent Redaktion: Birgit Riedel

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

Hjerne alent periment

Hjerne alent periment Hjerne alent periment Indhold Uddannelsens opbygning 5 Optagelse 6 Studiemiljø 6 Her holder vi til 7 HTX på Aalborg Tekniske Gymnasium En teknisk studentereksamen giver dig et seriøst afsæt til en videregående

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013 Silkeborg Gymnasium Mål og strategi 2010 2013 Status 2012 2013 Billeder fra HAIR opført april 2012 Om billedsiden En række billeder i dette hæfte er fra årets musical Hair, og der er Street-art fra Paris,

Læs mere

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium 2015-2016 Tradium Teknisk Gymnasium htx er for dig, der vil videre! Hvad mener vi nu med det? Vil alle ikke gerne videre? Jo, men htx er dén gymnasiale uddannelse, der giver adgang til flest videregående

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

STX - et sikkert valg

STX - et sikkert valg STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2014/15 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

nyhedsbrev januar 2010 FREDERICIA GYMNASIUM

nyhedsbrev januar 2010 FREDERICIA GYMNASIUM FG nyhedsbrev januar 2010 FREDERICIA GYMNASIUM - 2 - Eleverne er glade for at gå på Fredericia Gymnasium Der måles og vejes som aldrig før. Livvidde, vægt, holdninger til tv, til sundhed, til alkohol og

Læs mere

HJERNE ALENT PERIMENT

HJERNE ALENT PERIMENT HJERNE ALENT PERIMENT 2 INDHOLD Uddannelsens opbygning 4 Optagelse 6 Studiemiljø 6 Her holder vi til 7 HTX PÅ AALBORG TEKNISKE GYMNASIUM En teknisk studentereksamen giver dig et seriøst afsæt til en videregående

Læs mere

Kom længere. wwww.lamgkaer.dk. Kileparken 25, DK - 8381 Tilst Tlf: +45 86 24 20 11 W: www.langkaer.dk M: mailto@langkaer.dk

Kom længere. wwww.lamgkaer.dk. Kileparken 25, DK - 8381 Tilst Tlf: +45 86 24 20 11 W: www.langkaer.dk M: mailto@langkaer.dk Grafisk design: sandahls.net. Denne tryksag er trykt på FSC certificeret papir. Kileparken 25, DK - 8381 Tilst Tlf: +45 86 24 20 11 W: www.langkaer.dk M: mailto@langkaer.dk facebook.com/langkaer Instagram:

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Biofag. Nr.4 September 2009

Biofag. Nr.4 September 2009 Biofag Nr.4 September 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere