Talentpris Lederpris Foreningspris

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Talentpris Lederpris Foreningspris"

Transkript

1 v b s d h y N a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union. Talnpis Ldpis Foningspis Hu sk! i Svndbog Kommun - uddls il hold, nklpson ll foning, som ha hjmsd i Svndbog Kommun og som ha yd n sælig pæsaion i 2013 ll ignnm n læng åækk. Jan Pylick isæ knd som succsig æn fo d dansk damlandshold, komm il pisovækklsn. Til ås aln-, ld- og foningspis uddls sau il n saml vædi af k ,-. Pisovækklsn fogå i fobindls md Svndbog Idæs Samviks pæsnanskabsmød onsdag dn 12. mas 2014 i Bogfoningn, Svndbog.

2 Ås- Talnpis Ldpis Foningspis bliv kå i Bogfoningn, Svndbog, onsdag dn 12. mas 2014, i fobindls md pæsnanskabsmød i SIS. Nu ha din klub n ksa chanc fo a bliv synliggjo i Fyns Ams Avis i fobindls md kåingn af Ås aln-, ld- og foningspis. Svndbog Idæs Samvik ha indgå n afal md Fyns Ams Avis i fobindls md kåingn af d pis, hvo avisn vil skiv om all d pson og klubb som blv nomin il d il. Du, bsylsn ll mdlmmn i js klub kan nu afgø, hvm d skal indsills il nominingn il Ås alnpis, ldpis og foningspis 2013 i Svndbog Kommun. Snd n mail md navn i hv kagoi il v. md n ko bgundls. Du kan også snd bv ll posko il: Svndbog Idæs Samvik, Kulu- & fiidsafdlingn, Ramshd 5, 5700 Svndbog, mk. Ås Pisuddling Vi håb, a I vil bakk posiiv op om aangmn så vi kan modag igig mang god indsilling il hv kagoi. Indsillingn il nomining skal væ Svndbog Idæs Samvik i hænd sns dn 20. fbua Svndbog Idæs Samvik udvælg d nomining i hv kagoi, d vil bliv offnliggjo i Fyns Ams Avis og på Talnpis - uddls il hold ll nklpson, som ilhø n klub ll foning md hjmsd i Svndbog Kommun og som ha yd n sælig idæslig pæsaion i Ldpis - givs il n idæsld, d i 2013 ll ignnm n læng åækk ha yd sælig sykk ld- ll æningsabjd. Foningspis - ildls n foning, d ha gjo so sykk abjd fo ds mdlmm ll ha lav idssvand idæs- og moionsilbud fo almindlig mnnsk og dn bd bfolkning i ds lokal omåd. Klubbn kan indsill sig slv.

3 Løbsdikø Jsp Wo På pæsnanskabsmød, onsdag dn 12. mas få vi bsøg af idlig dikø fo Danmaks Cykl Union og nuvænd løbsdikø fo Pos Danmak Rund Jsp Wo. På pæsnanskabsmød, onsdag d. 12. mas, vil Jsp Wo vil foæll om sin lang kai som pofssionl cykly, dikø fo Danmaks Cykl Union, løbsdikø fo d mg so aangmn VM i landvjscykling 2011 og hans ihædig og il id konovsill kamp mod bug af doping i pofssionl cyklspo. Jsp Wo soppd som dikø fo Danmaks Cykl Union i 2013 f knap 18 å og som han slv fokla d va næms vdmodig. Jsp Wo fosæ som DCU løbsdikø fo Pos Danmak Rund, som han ha så i spidsn fo sidn Jsp knd Svndbog god i fohold il afvikling af fl ap af Pos Danmak Rund. Und byjubilæ i 2003 blv nklsan afvikl i Svndbog md sa og mål på havnn som blv ovvæ af fl usind ilsku. Jsp Wo havd i fisn n flo pofssionl cyklkai md 12 sj bl.a. i Pos Danmak og Pos Gio og i 1990 kulmind d md n apsj i Vula a Espana. Dudov 1 VM-sølvmdalj og 2 VMbonzmdalj i 5 km fofølglssløb på ban. Tilbag i 1977 blv han dansk junioms i Svndbog. Jsp Wos kai ha dog n pl, id han i 1992 blv s posiiv fo gåzonpoduk aminpid. Han indømmd md d samm og idøms n bød og bing kaanæn. Som dikø i DCU Jsp Wo sidnhn blv knd fo sin kompomisløs kamp mod bug af doping i cyklspon og som løbsdikø fo Pos Danmak Rund ha han væ foal fo a udvis n konskvn linj ovfo cykly og cyklhold md misænklig doping-adfæd. I 2011 va Jsp Wo dikø og dmd ansvalig fo af d søs idæsbgivnhd i Danmak nognsind: VM i landvjscykling, som samld m nd ilsku, hvoaf finalaangmn md hns liløb aln samld omking ilsku. Faka: 54 å Pofssionl:

4 Fomandn ha od Af fomand fo Svndbog Idæs Samvik P Bang Lad mig sa md a nævn pa posiiv ing fo idæn i 2013: SG Hus blv indvi i augus månd, og nu ammn om igig mang akivi. Kunsgæsbann i Ranzausmind og på Tåsing blv ag i bug il glæd fo d mang fodboldspill. Danmaks Idæsfobunds undsøgls om amm og vilkå fo Idæn i Danmak vis a vi va blv fl d dykd foningsidæn i Svndbog Kommun. Vd budgfohandlingn fik idæshalln ksaodinæ ildl 5 mio. il noving og vdligholdls. I 2014 bliv d ign nok a ag fa på fo d fivillig idæsld. Fa Svndbog Idæs Samviks sid vil vi gø al hvad vi kan fo a hjælp og sø i d daglig abjd. Vos hjmmsid komm igig god i gang. All kan find oplysning om: Rgl og vilkå fo idæsfoningn i Svndbog Kommun. D mang mulighd fo ilskud il idæsfoningn. Konakpson i Svndbog Kommun, Folkoplysningsudvalg, Svndbog Idæs Samvik m. fl. Dn god hisoi fa alnn, som ha modag sø fa alnpuljn ll kususpuljn jk om d pulj giv mulighd i js foning. Nyhd om aangmn og kus. Du kan også find os på Facbook SIS dlag i udvalg Bsylssmdlmm og and fivillig ld hjælp i mang udvalg, som ndsa af kommunn ll and oganisaion. Blo fo a nævn nogl: Folkoplysningsudvalg Snioidæn Haludvalg Eliåd Idæspoliik i Svndbog Kommun Fodboldåd Vi vil i all d udvalg, som vi pæsn i, abjd fo a skab bd vilkå fo mdlmsfoningn og d ung idæsudøv. Danmaks Idæsfobunds undsøgls om amm og vilkå fo idæsfoningn i Danmak vis a Svndbog Kommun indog n 57. plads ud af d 93 kommun, som dlog i undsøglsn. D undsøg og sammnlign på 22 foskllig paam, hvilk byd, a d al om gansk nuanc billd. På idæns vælgmød dn 11. novmb 2013 va d mg dba om dn appo, mn d vigigs - a vos poliik ha giv udyk fo a Svndbog Kommuns placing som n. 57 skal fobds vd a løf vilkån il foningsidæn. Vi glæd os il abjd, og vi alld i dialog md poliikn, og s fm il god og konsukiv abjd.

5 Bugindflydls i højs pons Af fomand fo Folkoplysningsudvalg Jan Find Psn Svndbog kndgn vd a hav n folkoplysningspoliik, d udmæk sig vd n unik bugindflydls, hvo d folkoplysnd foning, som bl.a. udgøs af idæsfoningn, spjdn, voksnundvisningsomåd og øvig foning via pæsnan i Folkoplysningsudvalg, æff all afgøls i fohold il anvndls af d ildl økonomisk ssouc fa Byåd. D h al om png il fx foningskus, kususafholdls, alnudvikling sam il pojk, d vdø Udviklings- og Rådighdspuljn. Ud ov ovnnævn ag Folkoplysningsudvalg silling il ansøgning, ildling af lokal og udndøsanlæg sam all sag vdønd lovn. Uddlging af kompnc og dmd følgnd ansva finds d såvl indn fo d piva som d slvjnd omåd sædls god faing md, båd hvad angå ansvalighd som opnåd sula. I Svndbog Kommun ha vi oplv foningns pæsnan dlag i abjd md so ngagmn og indsig sam md inss fo hl d folkoplysnd omåd. I paksis fogå d sålds, a Byåd indkald budønsk og ffølgnd afsæ n saml budgamm il omåd. Hf al bsluningskompnc giv il Folkoplysningsudvalg. D finds sadig kommun, d pakis n lang m cnalis og gammldags bsluningsfom, hvo d folkoplysnd iniiaivag s md misundlig øjn på vos odning i Svndbog Kommun, som vi skal vædsæ og så fas på a bva. D midl, som poliikn bvilg, omåds gn og skal dfo anvnds f bhov sam ønsk indn fo d. Nauligvis i æ samabjd mllm d poliisk sysm og d folkoplysnd iniiaivag sam ds paaplyoganisaion, SIS, BUS og voksnundvisningns samåd. I paksis ha dnn fom væ anvnd sidn kommunsammnlægningn. Mn føs blv fomalis md vdaglsn af kommunns Folkoplysningspoliik som ovnov nævn. Folkoplysningsudvalg bslud på af d sids mød i 2013, a d i å og fmf skal ilbyds mød md foningn, gupp i akivisomåd, fo a komm ndnu æ på ds akull bhov, ønsk sam vision. Kommunns poliik bø hav ubing os fo a uddlg d nævn bsluning sam dmd sæ bogn og ds ønsk i cnum. D dmokaisk ngagmn, mdansvalighd og bogilfdshd syks.

6 Kulu og Fiidsafdlingn - Fuldfø pojk og ny på vj Af afdlingschf Mon Rfskou 2013 bliv husk fo mang fuldfø pojk i foningsliv. D imponnd SG-Hus blv indvi i somm. SG Halln blv il Midbyhalln, hvo Boksklubbn Rollo ign ha få bas, ligsom Las Chisoffsn abld finss-cn Solo Finss. Dn afal md il a sik god gundlag fo dn fosa udvikling af Midbyhalln il gavn fo foningn og aangmnsaangø mv. Også i 2013 og foningn vl i mod mulighdn fo a søg sø fa d o million kon i byåds pulj il lokal iniiaiv. D kom mang spændnd foslag ind og udvalg bslud a sø bl.a. Vs Skning Tnnis Klub, Tåsing Tnnisklub og Egns Ranzausmind Idæsfoning blv også å, hvo alnudviklingn i Svndbog blv syk md o spændnd ilag. D ny sposklass på Nymakskoln blv ndlig søsa, og igig mang dygig udøv fa bd udsni af Sydfyns idæsklubb søg om opagls. Talnn sidn augus blv æn f d sælig koncp fo sposklassn, og indn læng d ign opag il 7. klass. Fa augus 2014 vil sposklassn væ fuld udull i klass. D and ilag Svndbog Talncn, som skal suppl klubbns abjd md a fmm alnns sposlig udvikling. Und kyndig vjldning af fysisk æn og fysioapu kan d ung aln æn og inspi hinandn på væs af idæ, og gnnmgå n fom fo n alnuddannls md æning og kus indnfo næing, fysisk æning, skadsfobyggls og spospsykologi. Vi må hll ikk glmm, a Folkoplysningsudvalg i 2013 fik afslu abjd md a fobd foslag il Svndbog Kommuns folkoplysningspoliik. Foslag blv ndlig vdag i båd fagudvalg og byåd. Mod sluningn af å mækd Kulu- og Fiidsafdlingn ign foandingns vind. Fiidschf P Lasn bslud sig fo a søg ny udfoding i kommunns ny Cn fo Ejndomm og Tknisk Svic. Dfo ha han folad ådhus dn 1. janua 2014 fo a bgynd som cnld i Svndbog Idæscn. Opgav md a biså udviklingn af klubb og foning fasholds på ådhus. D løss i æ samabjd md indsasn omking spo og uddannls. D omfa båd Svndbogpojk, Tam Danmak Elikommun samabjd og Spo Sudy Svndbog. Daglig ld bliv Hnning Vigsø, som også ld dikøomåds skaia. Hnning ha mang ås faing md ldls og knd omåd fa si psonlig ngagmn i fl aspk af kommunns fivillig foningsliv. Jg vil gn bny ljlighdn il a akk j fo samabjd i 2013, jg glæd mig il d ny bliv spændnd å md so udfoding og s fm il god og posiiv samabjd i 2014 og ønsk all god nyå.

7 Talnpulj - Kususilskud - Lånkass Svndbog Idæs Samvik Af Kass i Svndbog Idæs Samvik Ov Bonæs Talnpulj fo bøn og ung und 25 å Gnnm d sids pa å ha I al 3 ung windsuf fa Thuø Windsufing Klub dlag i 4 PWA, pofssional windsufs associaion, wold cup sævn vd hjælp af sø fa Svndbog Idæs Samvik. Lånkassn i Svndbog Idæs Samvik SIS ha midl i n spaa kass sammnd fa idlig ids opspaing og diss midl kan d søgs om a lån il fomål, d ligg udnfo dn daglig dif og som d i foningns kass / fomu ikk plads il a afhold. Bingls imlig id d ikk bals n af lån ( max k ,- ), som afdags ov n afal piod, d kan væ op il 6 å. Ansøgningn md bskivls / bgundls fmsnds il SIS s kass vdlag lvan dokumnaion fo pojk og fo foningns økonomisk siuaion (sns godknd gnskab). Vdæg fo Lånkassn kan finds på sis-svndbog.dk SIS Talnpulj skab som økonomisk ilbud il d ms alnfuld ung akiv, hvo SIS i samspil md d akiv/æn/ klub fosøg a opim på dn idæslig udvikling, så man sammn abjd hn mod opfyldls af dn akivs fuld ponial. Puljn hnvnd sig il bøn og ung und 25 å og aln ll alnn skal koninulig vis, a udvikling pg hn mod dlagls i naional ll innaional msskab. Kususilskud Indnfo midln, som adminiss af SIS, d hv å afsa bløb il fodling mllm foningn, sålds a diss kan få hjælp il afholdls af udgif il viduddannls af ld il æning og insukion af mdlmmn. Midln kan søgs f ningslini, d pæcis i vjldningn d finds på sissvndbog.dk

8 Til mdlmsfoningn H omking åsskif d illad a s lid ilbag på å d gå. D ha ign væ bgivnhdsig å md mang opgav i Svndbog Idæs Samvik og fo all idæsfoning i Svndbog Kommun. I 2013 blv d valg ny byåd og d byd, a vi skal il a abjd sammn md and poliik. På fovalningn d også sk adminisaiv ænding. Fa Svndbog Idæ Samviks sid skal d ikk hsk vivl om, a vi s opimisisk på fmidn og vi glæd il samabjd md poliikn og fovalningn. Konk abjd vi på, a opimismn skal afspjl sig som bd vilkå fo foningsidæn i Svndbog Kommun. Nu s vi fm il pæsnanskabsmød dn 12. mas 2014 i Bogfoningn i Svndbog. Dn officill indkaldls udsnds sn, mn jg vil gn h opfod il, a så mang som mulig mød op og gø ds indflydls gældnd. Vi skal ign uddl 3 pis alnpisn, ldpisn og foningspisn. Pisn ign i å fmsill af vos lokal kunsn Elln Magh Andsn. Mød vil også indhold fodag af Løbsdikø fo Pos Danmak Rund Jsp Wo. Md vnlig hilsn Mdl ms janua foningn 2014 af SI S P Bang D indk Fomand SIS manda alds hvd g, dn 12. ma il pæsn s i Bo anskabsmø Kl gfo d 0: Rp ning æsn n, Svnd a nskab Dagso bog. dn: smød 1 Valg af Tidsplan fo 2 B diign. n pæsnanskabsmød, 3 Fo ing. l æ onsdag d. 12. mas 2014, 4 Fos ggls af d la 5 Bh g il koning vidd Bogfoningn, andlin n. gnska g af in b il go 6 Valg Svndbog dkomn dknd. ls. f o 7 Valg slag. af 2 g 8 Evn nskabs Rpæsnansskabsul. kyndig ps mød sa md spisning on s Mødb om v ig iso il såld og 1 su pæs s: pplan Kåing af alnpis, nans Foni. kabsm ng m ød ldpis og foningspis d 1-1 Foni ilslu 00 ng d f Foni md akiv mdl onin ng m 200 ak mm: g d ov iv m En fo Løbsdikø fo 1 pæ dlmm 200 ak ning ha sn iv som d Pos Danmak Rund anal samm ana mdlmm : 2 pæs an l m s pæs d und Jsp Wo - fodag nan mm på : 3 pæ nan p s pæs Mød nan nan d fæ æsnanska foningn b b s b m pæs Slu ig skabsmød ød. ig, d il a n i l, an m, fo mød ning dn ll d fo n fo n ha. mød smm ning nd fo Rgns n b kab vil bliv igd f ingn o d s u dsnd Af hn m sn syn il. d sis-sv pakisk aang ndbog mn.dk bds ilmld ing sk il:

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Gammel institution får ny energi

Gammel institution får ny energi Tirsdag dn 4. augus 2015 105. årgang nr. 32 Vi dækkr 100% i 5762 Vsr Skrning 5771 Snsrup 5772 Kværndrup sam dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Egbjrghus på Assnsvj 129 r blv solg: Gamml insiuion

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK SVENDEPRØVE MARTS 2012 GRAFISK DESIGN PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK GRAFISK DESIGN OPLYSNINGER

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark Fo på dn god ndvining og dnd æing - Dn a vaidiion i Danma NOKUT åonfnc dn 20 maj 2015 V. An Døg, diø Danma Adiinginiion Faa om vidgånd ddann i Danma - 46 vidgånd ddanniniion - 62 pocn af 2013-ngdomågangn

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere