AGF Talentsamarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AGF Talentsamarbejde"

Transkript

1 AGF Talentsamarbejde AGF Talentcenter - lokalt

2 AGF TALENTCENTER AGF TALENTCENTER Indhold Vision, definition, mål og handlingsplaner Etiske regler AGF Talentcenter-model Forpligtelser og krav til et AGF Talentcenter: 1. Kommunikation 2. Økonomi 3. Organisation 4. Sportsligt Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Kasper Trab Stidsen på Vision AGF Talentsamarbejde skal være Østjyllands førende talentsamarbejde - målt på det sportslige niveau i samarbejdsklubberne samt førende i udviklingen af talenter til lokalt, nationalt og internationalt niveau. Definition AGF Talentcenter har ingen klubmæssig tilknytning, men er geografisk defineret. AGF Talentcenter er ansvarlig for faciliteter som kunstgræs- og motorikbaner samt møde- og foredragslokaler. AGF Talentcenter er ansvarlig for sammensætning af styregruppe. TALENT 2

3 MÅL OG HANDLINGSPLANER HANDLINGSPLANER OG ETISKE REGLER Eliten At samle og dygtiggøre de bedste U12- til U14-spillere lokalt i Østjylland. At udnytte vores potentiale i talentudviklingen bedst muligt lokalt i Østjylland. At der tilknyttes en teknik- /talentkoordinator med fokus på dygtiggørelse og inspiration af talenterne og samarbejdsklubbernes ungdomstrænere. Spilleren At spillerne tilbydes et elitært træningsmiljø på og udenfor banen for at kunne blive topspillere. At der er fokus på det hele menneske. Klubben og samfundet At udvikle trænere til større gavn for den enkelte klub. ETISKE REGLER AGF Talentsamarbejde og samarbejdsklubberne Al kommunikation med spillere og forældre om et skifte til AGF Talentsamarbejde sker via ledelsen eller via en kontaktperson udpeget af hhv. klubben og AGF Talentsamarbejde. Aftaler træffes på møder eller gennem mails og breve. Udtalelser gives via AGF Talentsamarbejde og klubbens ledelse. Nøglepersoner i AGF Talentsamarbejde og samarbejdsklubben er ansvarlig for disse udtalelser. Samarbejdsklubberne og spillerne skal gøres bevidste om ansvar, roller og forpligtelser. Ledelsen i AGF Talentsamarbejde er ansvarlig for korrespondance, møder m.v. Beslutninger fra møder og spillersamtaler skal skriftliggøres. TALENT 3

4 AGF TALENTCENTER-MODEL AGF TALENTCENTER-MODEL Spillerudvikling U12 - U14 De næstbedste U12- til U14-spillere, der ikke allerede er udvalgt til at skifte til AGF, samles lokalt i hver årgang til træningssamlinger. Her er der fokus på selvtræningsøvelser, som varetages af lokale talentcentertrænere. AGF Rekruttering Udvalgte spillere deltager i talentholdstræning, og enkelte spillere indstilles, i samarbejde med samarbejdsklubben og AGF, til et klubskifte til AGF. De resterende spillere overgår til talentcentertræning i lokalområdet. TALENT 4

5 OVERSIGT FORPLIGTELSER/KRAV TIL AGF TALENTCENTER Hvad forpligter samarbejdsklubben/samarbejdsklubberne sig til ved at være et AGF Talentcenter? 1. Kommunikation 2. Økonomi 3. Organisation 4. Sportligt 1. KOMMUNIKATION Tættere organisatorisk og sportslig dialog om talentudvikling i Østjylland. Styregruppe - lokalt Trænere - lokalt Spillere og forældre Internt: Informationsmøder lokalt Eksternt: Hjemmeside Nyhedsbreve Facebook Lokale medier 2. ØKONOMI At skabe økonomi til materialer, lønninger og faciliteter gennem større samarbejdsaftaler og lokale samarbejdspartnere. Materialer Ansættelser Faciliteter 60 bolde 3 sæt kegler 6 sæt veste (junior) 60 AGF T-shirts 10 AGF-trænersæt U12: 3 trænere U13: 3 trænere U14: 3 trænere Talentkoordinator: 1 Styregruppe: 4-6 Kunstgræsbane Møde- og foredragslokaler Opbevaring og håndtering af materialer TALENT 5

6 3. ORGANISATION FORPLIGTELSER/KRAV TIL AGF TALENTCENTER At tilknytte og dygtiggøre lokale trænere og ledere til AGF Talentcenter lokalt. Styregruppe Koordinatorer Talentcentertrænere AGF Talentcenters styregruppe ansætter de lokale trænere ud fra trænerprofil og uddannelseskrav. Ansættelse og udlevering af trænerpakke. AGF Talentcenters koordinatorer fungerer som sportslig ansvarlige for trænere samt spillere og er ansvarlig for træningsprogram i forhold til AGF Trænermanual. AGF Talentcentertrænere U10- U12 skal have min. en DBU B1 uddannelse. AGF Talentcentertrænere U13-U15 skal have min. en DBU B2 uddannelse. Dertil suppleres med AGF Trænerakademimoduler / DBU. Krav til AGF Talentcenters styregruppemedlemmer Et styregruppemedlem skal være bindeleddet mellem AGF Talentcenter - lokalt - og den enkelte klub samt opfylde nedenstående krav: Skal have kendskab til fodbolden i lokalområdet. Skal være vellidt i lokalområdet. Skal have bopæl i lokalområdet. Skal have en fodboldfaglig baggrund. Skal vide, hvad der rører sig i fodboldverdenen. Skal være ansvarsbevidst, kreativ og udadvendt. Skal kunne kommunikere med alle. Skal være udfarende i forhold til nye klubber. Skal være synlig i lokalområdet. Skal udbrede kendskabet til AGF Talentsamarbejde og dets aktiviteter. Skal medvirke til, at AGF Talentsamarbejde bliver en implementeret del af klubberne. Skal deltage i infomøder og diverse aktiviteter (2-3 gange årligt). TALENT 6

7 3. ORGANISATION FORPLIGTELSER/KRAV TIL AGF TALENTCENTER Jobbeskrivelse Talentkordinator U12-U14 Det er talentkoordinatorens overordnede ansvar at fungere som sportslig supervisor og mentor for talentcentertrænerne U12-U14. Derudover er koordinatoren forpligtet til at implementere AGF s værdier, til at skabe god kemi i trænerteamet samt til at videreudvikle AGF s elitemiljø. Talentkoordinatoren refererer overordnet til AGF Talentcenters styregruppe. Dette omfatter følgende: A. Supervision af talenttrænerne ift. træning, herunder: At deltage i AGF Talentcentertræning. At evaluere trænere (sparring). At være ansvarlig for sammenhæng mellem AGF Trænerma - nual og træning. B. Sparring med talenttrænerne i forbindelse med tilgang/af gang af spillere (konsekvens, løsningsmodeller o. lign.) C. Sparring med talenttrænerne om spillerudvikling og individu elle udviklingsmål. D. Rådgivning i forbindelse med to årlige spillervurderinger/ ABC-vurderinger (marts/august september/december). E. Deltagelse ved tre årlige samtaler omhandlende status og ud viklingsmuligheder for/med den enkelte spiller. F. Koordinering af årsplaner og aftaler samt opfølgning herpå. G. Koordinering af stævner og events. H. Kommunikation med spillere og forældre (informationsbreve, sms er, mails og forældreudvalg), herunder ansvaret for positiv, effektiv og tilstrækkelig information. I. Deltagelse i trænermøder (4 gange årligt). J. Deltagelse i koordinatormøder (4 gange årligt). K. Deltagelse i styregruppemøder (4 gange årligt). L. Fungere som instruktør på AGF Trænerakademi (AGF Talent center - lokalt). TALENT 7

8 3. ORGANISATION FORPLIGTELSER/KRAV TIL AGF TALENTCENTER Jobbeskrivelse Talentcentertræner U12-U14 Det er talentcentertrænerens overordnede ansvar at fungere som en ressource for AGF Talentcenters U12-U14 talentsamlinger. Derudover er talentcentertræneren forpligtet til at implementere AGF s værdier, til at skabe god kemi i trænerteamet samt til at videreudvikle AGF s elitemiljø. Talentcentertræner U12-U14 refererer overordnet til AGF Talentcenters talentkoordinator. Dette omfatter følgende: A. Sparring og rådgivning i forbindelse med: At planlægge talentcentertræning. At planlægge programmer og årsplaner samt effektuering af disse. At være ansvarlig for sammenhæng mellem AGF Trænermanual og træning. B. Sparring med talentkoordinatoren U12-U14. C. Kommunikation med spillere og forældre (informationsbreve, sms er og mails), herunder ansvaret for positiv, effektiv og tilstrækkelig information. D. Fungere som instruktør på AGF Trænerakademi. E. Deltagelse i halvårlige aftentrænermøde. F. Deltagelse i diverse events (nytårsappel, sociale dage, foredrag m.v.) TALENT 8

9 4. SPORTSLIGT SPORTSLIGT At højne det sportslige niveau i Østjylland inden for spiller- og trænerudvikling samt højne resultater gennem AGF Talentcenter lokalt. Trænerudvikling DBU-kurser AGF Trænerakademi Spillerudvikling Trænerudviklingsmodel Spillerudviklingsmodel Spillerudvælgelse: U12-U14 AGF Rekruttering Resultater (individuelt/kollektivt) AGF Trænermanual Trænere og spillere skal udføre træningen iht. AGF Trænermanual. Andre dokumenter Det sportslige indhold i AGF Talentcentertræning skal udføres i henhold til AGF trænermanual (særskilt dokument), der bl.a. omhandler nedenstående emner: - AGF Spillerudviklingsmodel - AGF Træningsmiljø TALENT 9

10 TALENTPROFIL SPORTSLIGT AGF udvikler og scouter efter følgende talentfærdigheder i prioriteret rækkefølge: PRIMÆRE FÆRDIGHEDER Karakter Reaktion efter boldtab Selvstændighed i kollektive rammer Stærke meninger at spilleren er ambitiøs, men evner at indordne sig under et spilsystem/en spillestil Spilopfattelse/spilintelligens* Spilforståelse Splitvision Placeringsevne Hurtighed i alle spillets faser Hurtig acceleration Max. hurtigt temposkift Funktionel teknik - anvendt teknik i høj fart Førsteberøringer Vendinger Hovedspil Hurtighed i pasningsspil *Definition: Spilintelligens er evnen til at forudse, sanse og analysere en spilsituation samt at beslutte sig for en handling og time den, så den løser situationen på den bedste måde for spilleren selv og for holdet. Det gælder både med og uden bold. SEKUNDÆRE FÆRDIGHEDER Scoringsevne Egen evne til at komme til chancer og score mål Chanceskabende afleveringer Evnen til at sætte sine holdkammerater i scene foran mål 1v1-færdigheder offensivt/defensivt Nærkampsstyrke Teknisk/taktisk Bevægelsesfærdigheder Koordination Motorik TALENT 10

11 SPORTSLIGT INDHOLD U12-U14 SPORTSLIGT AGF Trænermanual U12-U14 AGF TALENTCENTER U13-U15 TRÆNINGSPROGRAM Skadesforebyggende øvelser balance/styrke core stability (disse øvelser skal trænes kontinuerligt, når der er træningspause) U12 U13 U14 Førsteberøringer Løb med bold Pasninger Possession Koordination u. bold Spring/sprint Afslutning/tak for i dag Drible/finte/vende 1v1 offensiv Pasninger Possession Sparkefærdigheder Koordination u. bold Spring/sprint Afslutning/tak for i dag Pasninger Possession Spilintelligens Vendinger Koordination u. bold Spring/sprint Afslutning/tak for i dag TALENT 11

12 Følg med på: agf-talent.dk facebook.com/topspiller nyhedsbrev TALENT 12

FRA TALENT TIL TOPSPILLER

FRA TALENT TIL TOPSPILLER FRA TALENT TIL TOPSPILLER Træningsmanual for AGF Elite U13-U19 Fra talent til topspiller - træningsmanual for AGF Elite U13-U19 AGF Fodbold 2009 1. udgave, 1. oplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. MÅLSÆTNING 1.1

Læs mere

AGF TALENT. Træningsmanual for AGF Elite U10-U19

AGF TALENT. Træningsmanual for AGF Elite U10-U19 AGF TALENT Træningsmanual for AGF Elite U10-U19 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSÆTNING 1.1 Vision 1.2 Mission 2. VÆRDIGRUNDLAG 2.1 P-E-A-R 3. SPILLERUDVIKLING 3.1 Spillerudviklingsmodel 3.2 ATS moddel 3.3 Scoutingprofil

Læs mere

Koncept for Brønderslev Fodbold

Koncept for Brønderslev Fodbold Koncept for Brønderslev Fodbold U12 Drenge U13 Drenge U14 Drenge U15 Drenge Det vigtigste er ikke spillesystemet, men spillestilen 1 Indhold fortegnelse Indhold fortegnelse... 2 Indledning... 3 Konceptet...

Læs mere

DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet

DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet Besøg DBU Fyn Dagens program: Kl. 18.00-18.20 Præsentation af strukturen i dansk talentudvikling Præsentation af DBU s spillestil/spillesystem.

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub Politik- & strategi KBTK Københavns Bordtennisklub Forord Selvom der ikke er langt mellem ledere, hjælpere, trænere og medlemmer, er Københavns Bordtennisklub (KBTK) med omkring 150 medlemmer en stor bordtennisklub.

Læs mere

Den Limegrønne Fodbold Udvikling

Den Limegrønne Fodbold Udvikling TALENT UDVIKLING Bind 3 Udarbejdet på baggrund af klubudviklingsprojektet 2011 Senest revideret juli 2013 Indhold Talentstrategien... 4 Hvem er omfattet... 5 Talentudvalget... 5 Talentchef-/koordinator...

Læs mere

FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd. Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne.

FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd. Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne. FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne. Seneste udgave forår 2012 Forord Formålet med FC Roskildes

Læs mere

Fra SfB til FC Svendborg

Fra SfB til FC Svendborg Teknik og tanke Fra SfB til FC Svendborg Niveau- og aldersrelateret træning. 1 Indhold: Indledning side 3 De fem udviklingsområder side 4 Oversigt side 5 U5 U9 side 6 U10 U14 side 8 U15 U19 side 11 Niveau-

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD 1 Januar 2015 Indholdsfortegnelse. Mission for IF Skjold Sæby....3 Visioner for IF Skjold Sæby...3 Værdigrundlag....3 Børnefodbold årgang U5-U7....5 Børnefodbold

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Dansk Mester Deltagelse i Champions League. Landsholdspillere både hos Senior, junior og drenge

Dansk Mester Deltagelse i Champions League. Landsholdspillere både hos Senior, junior og drenge 1 2 Dansk Mester Deltagelse i Champions League Landsholdspillere både hos Senior, junior og drenge 3 Indgået aftale med 2 folkeskoler og en handelsskole til start foråret 2015. 4 5 6 7 8 1. division DAMER

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Fodbold September 2008 Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja, Fodbold Denne lederhåndbog er udarbejdet med det formål at være en daglig hjælp og vejledning

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere