2015 somhedsplan Virk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015 somhedsplan Virk"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2015

2 Virksomhedsplan 2015 Velkommen... 5 Slip talenterne løs Forandring... 6 Sådan vil vi vokse 2014: Samling, forberedelse og styrke 2015: Udvikling, muligheder og talent Vækst... 9 Jagten på dem, der vil Vi vil være synlige, stærkere og holde fast Flere elever og bedre flow Udvikling Skoledagen skal brænde Fremtiden kan både boble og måles Alle skal med Fundament Det faglige overskud vokser Den gode dagligdag Talentpleje Lad os følge de bedste Med Kold i ryggen Studiemiljø Slip dagen løs Det virtuelle studiemiljø eksploderer Bedre kontakt med virkeligheden Plads til begejstring Samarbejde Service gør det muligt Flere fælles aktiviteter Skole + Hjem Samvær og hygge giver gode vaner for livet Balance i hverdagen er en del af pensum

3 Velkommen Slip talenterne løs Flere elever, højere gennemførelsesgrad, stigende kvalitet i undervisning og endnu stærkere økonomi er overskrifterne for reform-årene 2015 og frem. Vi vil bygge på de forudsætninger, der er skabt i Målet er, at Kold College skal vokse. Vi vil og kan mere er fortsat drivkraften for Kold College. Og som en naturlig del af denne udvikling er fokus i dette års virksomhedsplan en vækstplan for og skolens talentsatsning: Slip talenterne løs. Kresten Kolds progressive pædagogiske tænkning gennemsyrer dagligdagen og kulturen på skolen. Vores motiverende bølge af vilje, energi og følelse af hele tiden at kunne og vide mere skal i fremtiden tiltrække de unge, der har lysten. Vi tænder gnisten og hylder elevernes talent i et stærkt skolefællesskab for at kunne påvirke alle elever positivt. Fra de udfordrede, over de gode og til de superdygtige. Vi rummer at sætte talenterne op som rollemodeller, fordi vi er godt forberedte. De senere års indsats har vænnet os til, at medarbejdere, elever og partnere samarbejder om udvikling. Allerede i august 2013 gav bestyrelsen et klart signal. Vi vil og kan mere er vores sigtepunkt. På Kold College bruger vi dette til at stille tydelige krav til hinanden og vores samarbejdspartnere, blandt andet gennem vores fem leveregler for dagligdagen. Disse leveregler skal i 2015 slå endnu mere rod på skolen. Et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag, pædagogisk opfølgning og -udvikling er med til at samle vores indsats. Undervisningen er vores kerneydelse, og servicemedarbejdere og ledere er med til at sikre kvaliteten. Efteruddannelsen af skolens medarbejdere og ledere er også sat i gang, og i denne Virksomhedsplan 2015 beskriver vi, hvordan indsatserne bliver til konkrete, målbare resultater. Den bedste skole er dén, som giver eleven lyst, drift og kraft til at tro på kærligheden, at tingene kan lykkes, og at man skal gøre sit bedste. Som alle andre erhvervsskoler går Kold College ind i markante forandringer i 2015, blandt andet gennem EUD-reformen. Vi er godt forberedte og klar til at høste gevinsten, og vi får omsat det gode fundament til konkret og effektiv vækst og en styrket position er mulighedernes år, og vi ønsker at vokse med de bedste. Velkommen til Virksomhedsplan Slip dig løs Thomas Johansen Bestyrelsesformand Hans Skjerning Direktør 5

4 Forandring Sådan vil vi vokse Bestyrelsen på Kold College beskrev allerede i 2009 visionen om at ville sikre, at skolen også i fremtiden kunne blive ved med at være en selvstændig organisation med økonomisk frihed. Der blev beskrevet en vækstplan, der som mål havde en fremgang på 25% fra 2010 til For årene 2013 og 2014 var bestyrelsens mål at holde det samme antal elever som i Som det ses, er det lykkedes for ledere og medarbejdere på Kold College at opfylde bestyrelsens målsætninger. Disse var sammen med Vi vil og kan mere grundlaget for planen over året. Med udgangspunkt i skolens sjæl og kulturvision skal disse retnings givende regler og systemer fungere som både fundament og huskeregel for kvaliteten i Kold Colleges undervisning og arbejdsrum. Samtidig blev der sat uddannelsesforløb i gang i både pædagogisk ledelse og pædagogisk diplomuddannelse. Årsagen til, at vi kunne samle kræfterne så effektivt, var dog skolens robuste drift og økonomi, der fortsatte i Årstal: Undervisningsårselever: EUD, HTX og Akademi: EUD og HTX: estimat Opgørelse over realiserede og estimerede tal for undervisningsårselever 2015: Udvikling, muligheder og talent De unges ændrede søgemønstre er en udfordring for erhvervsuddannelserne på Kold College. Hvor 30% af en ungdomsårgang valgte en erhvervsuddannelse i 2004, er dette tal i 2014 kun 20%. Udover dette er antallet af unge mellem 15 og 24 år på Fyn dalende. Kilde: Skolens opgørelse over elevtal Aldersgruppe år år år årige i alt Antallet af elever på skolen er her både inklusiv og eksklusiv akademiet, da akademiuddannelserne på Kold College endeligt overgik til Erhvervsakademiet Lillebælt den 1. januar Det er derfor antallet af undervisningsårselever eksklusiv akademiet, der danner grundlag for fremtidens plan. 2014: Samling, forberedelse og styrke 2014 blev året, hvor vi arbejdede med at forfine vores retning. Her blev der truffet beslutninger, der var med til at præcisere vores form og grundlag. Men når vi i 2014 arbejdede med at styrke vores forudsætninger, var det mest, fordi vi ikke kunne lade være. Dette var både en naturlig del af vores interne udvikling og en forfinelse af skolens indhold, metoder og produkt - og samtidig en god forberedelse på den igangværende reforms nye, spændende udfordringer. Reformen faldt på plads i 2014, og både i vores indre og ydre rammer skete der flere forandringer, som skolen skal tage alvorligt. Det var naturligvis forventeligt, at akademiet flyttede, og at der sker demografiske ændringer i ungdomsårgangene, men mere uforudsigelige var de nye søgningsmønstre. Kræfter og tanker blev i 2014 samlet og præciseret i retningsbestemte signaler fra bestyrelsen, og i løbet af året blev der både defineret en ny ledelsesstruktur og sat ord på et nyt, fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Ligeledes blev der formuleret fem klare leveregler, som træder i direkte forlængelse af visionen for Kold College. Udvikling i ungdomsårgange (Landsdel Fyn) Kilde: Danmarks Statistik De store forandringer, der er i gang på uddannelsesområdet, vil vi mærke de første resultater af i Det er svært at gennemskue deres fulde betydning i praksis: Vejledningsreformen betyder, at 80% af eleverne og deres forældre selv skal sørge for uddannelsesplan og tilmelding. Kun 20 % af eleverne skal have individuel vejledning. I 2015 udbyder skolen for første gang erhvervsuddannelserne med de nye indgange og adgangskrav, der kræves i den nye reform. Der varsles med adgangskrav til gymnasiet fra august Elever kan fremover kun starte på en erhvervsuddannelse 3 gange. Nye SU-regler betyder, at eleverne fra 1. januar 2015 højest kan få SU til 5 ungdomsuddannelser. Kontanthjælp bliver afskaffet med den nye kontanthjælpsreform og erstattet af uddannelseshjælp til alle unge under 30 år uden uddannelse. Jobcentrene vil derfor i fremtiden sende flere elever med uddannelsespålæg. 6 7

5 Vækst Jagten på dem, der vil På baggrund af ovenstående har bestyrelsen opstillet en ny vækstplan for 2015 til Målet er, at antallet af undervisningsårselever hvert år skal vokse med 3%: Årstal: Undervisningsårselever på Kold College EUD og HTX: 2014 estimat Vækstplan for Kold College Væksten skal ses i et marked, hvor ungdomsårgangene er dalende. Det betyder, at Kold College fortsat skal tiltrække en større og større markedsandel af de unge. Derfor er det vigtigt, at Kold College positionerer sig og bliver en tydelig mulighed i de unges uddannelsesvalg. Når din dag starter, er det stadig nat udenfor, men i dit bageri er der varmt og hyggeligt. Du elsker de mange forskellige dufte, som breder sig i rummet, mens du blander, ælter, former og fylder. Og mens melet, kornet, gæren, glasuren og marcipanen bliver til lækkert brød, småkager, flødekager, tørkager, skærekager og wienerbrød, vågner verden omkring dig, og de første kunder begynder at komme ind i butikken. Du kan mærke, at dit arbejde nu er på vej til at opfylde sin vigtigste opgave som fundamentet for menneskers dag og nydelse. Og når alting er varmt og klart, kan du slet ikke lade være med at smage selv og tænke, at du og morgenen endnu engang har givet liv til en oplevelse, der ikke kan undværes. Fra den nye beskrivelse af bageruddannelsen, afsnittet Bliv BAGER, og mærk begejstringen hæve Kold HTX Science Bio Science Biotec International I 2015 vil vi have endnu flere elever, der med deres drive, dygtighed og lærelyst viser, at de vil. Samtidig ønsker vi flere elever og større aktiviteter. Vi ønsker tydeligere, mere synligt og med større styrke at finde og understrege de gode og dygtige elever og skabe erkendelse og forbedring hos de elever, der er udfordret. En lang række af de gode initiativer, der er sat i gang i 2014, vil støtte op om dette arbejde. Men vi vil også løbende følge op på, at disse indsatser virkelig gør en forskel for læringen og det daglige studiemiljø. Vi er mere end nogensinde klar og opladte til at tage fat. Det er der mange flere potentielle elever, der skal vide, mærke og forstå. Derfor overvejes det også at revitalisere Kold Colleges brand i 2015 for at få større synlighed overfor dem, der kan og vil er mulighedernes år. Lad os gribe det. Virksomhedsplanens opbygning Helt overordnet ser du for hvert afsnit hvilket parameter vi ønsker at skrue på: vækst, udvikling m.v. Afsnittets overskrift og indledende tekst beskriver den opgave vi vil arbejde med. Afsnittets underoverskrifter beskriver hvilke strategier vi vil benytte i forhold til opgaven. Efterfølgende udarbejder hver enkelt afdeling handlingsplaner for, hvordan opgaven konkret skal løses. I 2015 sætter vi for alvor jagten ind på flere og mere motiverede elever og kursister. Vi ønsker at blive valgt af dem, der har lysten, ved at lade dem se og mærke ånden og løftet omkring Kold College, vores vision og leveregler. Vejledningsreformen vil betyde mindre vejledning i grundskolen. Derfor vil vi fra 2015 satse ekstra på præsentation og brobygning, så vi kan vise vores enestående kultur og mulighed i det syddanske uddannelsesbillede. Vi vil skabe en bredere spredning i forhold til, hvilke grundskoler eleverne kommer fra skal bruges til at lukke op for elevtilstrømningen fra de steder, som lige nu ikke sender nogen elever til os. Der skal bygges positive overgange fra folkeskolen til os. Vi skal bygge endnu bedre broer, der avler begejstring, forventning og involvering også fra grundforløb til hovedforløb eller fra jobcenter til hovedforløb. Og endelig ønsker vi at undersøge, dokumentere og lære af, hvorfor elever holder op. Vi vil være mere synlige, stærkere og holde fast Vi skruer op for markedsføring for at styrke vores unikke position i markedet. De muligheder, der ligger i vores fundament, medfødte egenskaber og indsatser, skal høstes. For at få endnu flere årselever på besøg og få påvirket folkeskolens elever endnu mere inspirerende og kreativt skruer vi op for præsentationen og markeds føringen og forstærker samarbejdet med grundskoler og gymnasier. Som en del af vores planer vil vi sende vores egne elever ud for at fortælle om deres oplevelse af Kold College. Samtidig vil vi skabe nye Kok Bager Tjener Konditor Mejerist På Kold HTX kan du lære nyt hver dag sammen med andre unge, der også elsker at fordybe sig. HTX_A5 brochure_8 sider.indd 1 10/11/ Landmand Gartner Dyrepasser Skov- og naturtekniker Fødevarer og oplevelser_a5 brochure.indd 1 10/11/ Jordbrug og oplevelser_a5 brochure_12 sider.indd 1 10/11/

6 aktiviteter som valgfagsundervisning, undersøge grundlaget for også at udbyde 20/20-forløb på jordbrug og udvikle nyt undervisningsforløb og materiale til folkeskolen, for eksempel om danske dyr. På denne måde får vi både branding og indtægt. Samarbejdet med grundskolelærere og vejledere skal intensiveres. Vi ønsker at gøre det lettere for grundskolerne at gøre eleverne i 6. og 7. klasse klar til uddannelsesvalget. På samme tid vil vi lave klasselærerkurser og andre informationsaktiviteter enten på Kold College eller direkte på grundskolerne. Vi vil have et overblik over aktiviteter på skolerne, så vi får input til at udarbejde en målrettet indsats for samarbejdet om valgfag, 20/20-forløb, brobygning og introduktionskurser m.m. Tilstrømningen til HTX skal gøres større i Vi tilbyder nye kurser og aktiviteter. Der kommer flere linjer, eksempelvis en international linje på HTX, en kursusuddannelse som Øl-sommélier og udvidede tilbud på chokoladeakademiet. Flere elever og bedre flow EUX vil komme til at betyde meget for os i fremtiden. Fra august 2015 tilbyder vi EUX på alle jordbrugsuddannelser, og efterhånden som mulighederne opstår, vil vi også gribe chancen for EUX på alle levnedsmiddeluddannelser. Der skal skabes et bedre internt flow i erfaringsudveksling og i sammenhængen mellem de initiativer, der skabes centralt og i afdelingerne. Vi udarbejder handlingsplaner for og oplæg til endnu flere nye uddannelser og aktiviteter, som kan skabe vækst for skolen. Og samarbejdet med kommunerne og de øvrige erhvervsskoler i Odense skal intensiveres. Du skal ikke slukke andres lys, for at du selv kan skinne. Men du skal heller ikke slukke din egen gnist og låne lyset hos alle andre. At vi vil og kan mere bevises også i, at vi skaber nye uddannelsesforløb og er opmærksomme på at kunne efterleve de behov, skolens brancheområder har. I 2015 skal vi kunne skabe handlingsplaner og kvalitets indikatorer, der gør os klar til Undervisningsministeriets ansøgningsrunde om udbud af erhvervsuddannelser i Vi vil lave mentorordninger og arbejde systematisk med fastholdelse. Endnu flere elever skal blive på Kold College, fordi de mærker gnisten. Når du mærker, at du selv kan bestemme, hvordan livet skal forme sig, tager du hul på et helt nyt kapitel i tilværelsen

7 Udvikling Skoledagen skal brænde På Kold College vil flere elever gennemføre deres uddannelse i Dette skyldes ikke mindst, at de kan mærke en mere udbytterig undervisning. Den gnist, der i det forgangne år blev tændt af, at ledere og pædagogiske ambassadører formulerede et fælles fundament i skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag, og at alle pædagogiske ledere påbegyndte et uddannelsesforløb i pædagogisk ledelse, vil nu bære frugt. Vi vil have flere elever til at tage et personligt ansvar for deres egen læring ved at forstå kravene til, hvad man skal lære på Kold College. Kvalitetsindikatorerne fra EUD-reformen indbygges i skolens kvalitetssystem, hvor de dagligt inspirerer os sammen med de naturlige retningslinjer for vores arbejde og for elevens oplevelse. Alle medarbejdere på skolen har både friheden til og ansvaret for, at skolens pædagogiske og didaktiske grundlag bruges som rettesnor for deres kerneopgaver uanset om det er undervisning eller service. Grundlaget er derfor også til daglig et vigtigt input til snak med kolleger eller til at afprøve nye redskaber. Lærernes undervisningsplaner skal afspejle dette pædagogiske og didaktiske grundlag og give reelle veje til forbedringer for både talenter, potentialer og elever. Denne udvikling skal i samarbejde mellem læreren og eleven formuleres som mål for, hvordan eleven udvikler sig. Vi vil kunne reflektere over vores egen indsats og kræve af eleverne, at de gør det samme. MUS-temaet for 2015 at få det bedste frem skal direkte være med til at skabe en erkendelse og en prioritering mod en personlig vej til det bedste og mest positive flow for fremtiden. Fremtiden kan både boble og måles Hverdagen i 2015 bliver mere dynamisk og udviklingsorienteret end nogensinde før. Den handlingsplan, som underviserne var med til at skabe på undervisertopmødet i december 2014, implementeres i det kommende år sammen med planer for evaluering og opfølgning. Vi skaber et månedligt overblik over elevstrømmene, der viser frafald og fravær og deres årsager, og bruger disse inputs aktivt i handlingsplaner for, hvad der kan gøres. Skolens nye værktøjer og handlingsplaner gøres tilgængelige og åbne. De pædagogiske ambassadører spreder i lærings- og erfaringsgrupper nye måder og ideer på tværs af afdelingerne. På vores intranet arbejdes i virtuelle rum, hvor pædagogiske ideer og indsatser kan udforskes og skærpes, og i det hele taget bliver vi i 2015 bedre til at holde elektronisk styr på vores dokumenter, skabeloner og redskaber og dele dem med hinanden. Fra nu af er der ingen undskyldning, fordi indspark og grundlag for pædagogikken og didaktikken altid findes lige ved hånden - på skolens hjemmeside og intranet. Alle skal med Forankringen af nye kompetencer og redskaber er vigtig. Dette gælder for eleven, men også for læreren. Én ting er at have været på efteruddannelse, noget andet er at ind arbejde det i skolens og den enkeltes pædagogiske brændende ild, der i 2015 skal give en større læring, der kan dokumenteres. Vi skal have mere sparring mellem kolleger. Undervisere tilbydes kurser og redskaber til feedback, helhedsorienteret undervisning og klasseledelse. Fastholdelse vil være i fokus, og der udarbejdes en plan for kompe tenceudvikling af lærere med pædagogikum. Vi vil kunne måle, at dét, vi gør og siger, faktisk gør en forskel i dagligdagen. Vi vil vide, at alle vores besluttede grundlag og nyvundne færdigheder bliver brugt aktivt. Takket være den samlede indsats fra alle medarbejdere på skolen vil det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag blive implementeret i skolens dagligdag i løbet af Derved bliver undervisningen bedre og den pædagogiske tænkning mere involverende. En elev er ikke en flaske, der skal fyldes, men et bål, der skal tændes. Nye rutiner, værktøjer og handlingsplaner udvikler vi sammen. I fællesskab og i hver afdeling beskriver vi i detaljen, hvordan medarbejdere og ledelse kan få det bedste ud af både muligheder for - og kravene til undervisningen. Med en fælles beskrivelsesramme for undervisningsplaner vil det blive lettere at sammenligne vores produkt

8 Fundament Det faglige overskud vokser Vi har både menneskelige og økonomiske ressourcer at investere i Med fokuseringen på udgangspunktet for pædagogik, undervisning og ledelse i 2014 er Kold College klar til at give eleverne et kompetenceløft. Erhvervsskolereformens muligheder skal udnyttes, så vi vil vokse organisk. Vi vil bygge dagens indsats på den gode oplevelse, vi alle havde i går. De nye, interne værktøjer og fokusområder vil give langt flere elever et bedre karaktergennemsnit. Vi skal ikke være ens, for vores faglighed, viden og erfaring har naturligvis forskelligt udgangspunkt, men vi skal have fælles fundament. Kold College kan godt smage, være eller virke forskellig fra afdeling til afdeling og uddannelse til uddannelse, men vi har altid samme grundtone. Vores basale verdensanskuelse og grunden til, at vi findes, er nemlig den samme, uanset hvad vi gør eller hvem vi gør det med. Dette betyder, at vores leveregler godt kan farves af vores afdeling, men at deres betydning aldrig kan fraviges. Vi skal bruge dem som det gode værktøj, de er. Den gode dagligdag Talentfulde unge, dygtige medarbejdere og inspirerende ledere arbejder hver dag med omdrejningspunkt i vores kulturvision, de fem klare leveregler og det pædagogiske og didaktiske grundlag. Dette giver en sympatisk og ambitiøs skole, der vil talenternes vej for at kunne inspirere alle. Jeg begejstrer først, og så underviser jeg bagefter. Det tænder lysten. Vi kan derfor let tegne billedet af miljøet på Kold College anno 2015: Hjælpen er nær og åbenhjertig: Vi giver struktur og feedback, så banen bliver fri til mennesker og løsninger. Friheden dyrkes, og livet får plads: Vi sætter ord på vores mål og forventninger, så kravene kan blive virkelige. Impulserne trives: Vi er hver især et forbillede for andre i den måde, vi er på. Gnisten tændes, og muligheden deles: Vi inspirerer og lader os inspirere i vores fælles fag, uanset om vi er elever eller lærere. Verden og fremtiden vokser og ånder: Vi skaber gode rum at lære i ved at veksle mellem teori og praksis. FPDG Byggesten 5 Vekselvirkning mellem teori og praksis Leveregel 5 Skab det gode rum Lad dig inspirere Leveregel 4 Fagligt læringsfælleskab FPDG Byggesten 4 FPDG Byggesten 1 Struktur og feed back Leveregel 1 Gør banen fri til mennesker og løsninger Kulturvision Tænd gnisten Føl hjælpen Luk verden op Stol på friheden Del muligheden i mål Gør plads for impulser Giv fremtiden luft Vær et forbillede for alle andre Professionel relation og rollemodel Leveregel 3 Sæt dig mål, forklar dem, og gør dine forventninger til virkelighed FPDG Byggesten 3 Et tæt samspil mellem vores fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG), vision og regler giver en sammenhæng mellem en inspirerende og udfordrende skoledag og den gode, personlige udvikling for både elev og medarbejder. Leveregel 2 Tydelig ledelse af undervisningen FPDG Byggesten

9 Talentpleje Lad os følge de bedste Kold College vil satse på de dygtige. Vi vil dyrke talenterne med en strategi, der fra og med 2015 skal give os de bedste faglige ledestjerner i hverdagen. Enkelte faggrupper har altid haft talenthold, men vi ønsker at fremme den gode indsats hver dag. I første omgang ønsker vi at tale om talenter, og hvad talenter er, for at skabe en fælles forståelse blandt vores medarbejdere, elever og samarbejdspartnere. Vi vil kommunikere en række betingelser og regler, som skal motivere eleverne og gøre os bedre til at opdage de dygtigste og inddele dem i enten elite, talent eller øvrige. At satse på talenterne er en bonus for hele skolen og et vigtigt strategisk mål. Vi vil skabe en kultur, hvor eleverne støtter og løfter hinanden, og hvor man naturligt ønsker at følge de positive rollemodeller. Når du mærker, at du selv kan bestemme, hvordan livet skal forme sig, tager du hul på et helt nyt kapitel i tilværelsen. Med Kold i ryggen Skolens medarbejdere og samarbejds partnere inspireres til talentdyrkelsen med et levende kommunikations- og træningsmateriale, der også indeholder en stor del Kresten Kold. Kold så nemlig i de dygtigste elever det gennembrud, der kunne få andre i klassen og samfundet til at følge efter. Han beskrev, hvordan man først kunne se oplivningen i ansigterne på folk, så derefter i deres handlinger, og hvordan denne proces kunne rejse, hvis den nye viden blev viderebragt med åbenhed og respekt. Vi ønsker indledningsvis at lave et grundlæggende talentkoncept for at afprøve muligheder og faldgruber. Derefter skal lærere og virksomhedsrepræsen tanter trænes i konceptet, og endelig sætter vi en trinvis implementering i gang, der på samme tid tester og ruller talentarbejdet ud i virkeligheden på skolen og praktikstederne. Talenter tilbydes yderligere udfoldelse i form af tilbud om aktiviteter og konkurrencer

10 Studiemiljø Slip dagen løs Arbejdet med overskriften Endnu bedre studiemiljø i 2013 og 2014 har givet os mange gode resultater, som vi kan arbejde videre med. Udviklingen af studiemiljøet på skolen fortsætter i en kreativ og spændende proces, der skal åbne for mulighederne i fremtidens studiemiljø. Elever og medarbejdere skal kunne udfolde deres fulde potentiale. Den enkelte skal udforske sin egen vilje, evne og lyst på en skole, der er båret, styret og drevet af vores stærke kultur og øje for talentet. Viljestyrke og udlevelse skal gå hånd i hånd på Kold College. Skolens miljø skal stadig være rummeligt, men det skal befordre og støtte det ambitiøse og stræbsomme. Som elev og medarbejder på Kold College skal man føle, at man bliver inddraget i spændende og landsdækkende projekter med andre unge eller kolleger fra andre skoler, og internationalisering skal være en del af vores miljø. Vi vil gerne have gjort eleverne mere interesseret i at rejse under Erasmus-ordningen eller søge praktik i udlandet. Det virtuelle studiemiljø eksploderer Omverdenen skal bemærke vores dagsorden og måde at arbejde med talenterne på. For at gøre vores spændende og givende tilgang endnu mere synlig vil vi i 2015 sætte fokus på ungdomskultur i kommunikationen mellem Kold College og vores omverden. Vi vil udbygge vores digitale tilstedeværelse, så elever og medarbejdere altid har skolen, hjælpen og værktøjet ved hånden. Disse kanaler skal også bruges til at dele informationer, gode historier og billeder og bekræfte hinanden i det gode samvær. De elektroniske kommunikationskanaler vil gøre det hurtigere, bedre og lettere at holde kontakt til - og informere samarbejdspartnere, faglige kolleger og netværk, venner og bekendte, kommende elever med flere. Udvikling af den elektroniske kommunikation vil give endnu flere elever lyst og mulighed for at involvere sig i Kold College, fordi vi nu er lettere tilgængelige. Studiehåndbogen bliver også mere brugbar, fordi eleven vil kunne læse den på telefonen. Bedre kontakt med virkeligheden Indførslen af Praktik+ har allerede styrket koblingen mellem elev og de potentielle praktiksteder, men i det kommende år vil en endnu mere effektiv tilrettelæggelse have stor betydning for samarbejdet med virksomhederne. Bedre digitale sammenhænge vil gøre det nemmere for virksomheder, som er godkendte, men som ikke har elever, at få det. Der vil være mere tid til løbende kvalitetsudvikling, opsøgende arbejde, tilrettelæggelse af, hvordan man får flere ikke-godkendte virksomheder med i spil eller at fastsætte mål for indgåelse af praktikpladser. Et af de positive resultater ved dette bliver, at eleverne vil have bedre og hurtigere information på mobilen i deres jagt på praktikpladser og både virksomheder og elever vil have større mulighed for at finde det rigtige match. Eleverne vil også lettere kunne se sammenhængen mellem praktikmål og læringsmål i hovedforløbet. Plads til begejstring De fysiske rum er også vigtige i fremtidens studiemiljø. En af Kresten Kolds grundholdninger var, at et klasselokale ikke skal ligne et klasselokale, men i stedet være et sted, hvor man kan lide at opholde sig. Derfor arbejder vi med det fysiske rum og studiemiljøet i klasserne, i rum til både enkeltpersoner og gruppearbejder, i samlingsrum for alle elever og i et helt nyt kantine- og aktivitetsrum, der skal fungere som samlingspunkt for skolens liv og miljø kaldet Hjerterummet. Fremtidens studiemiljø skabes med udspring i input fra elevtopmøderne og mange gode erfaringer med mindre projekter

11 Samarbejde Service gør det muligt Et konkurrencedygtigt læringsmiljø, der er fyldt med dygtige elever optaget af læring, kan kun skabes i samarbejde bliver 3, når skolens servicefunktioner, undervisningsafdelinger og undervisere samarbejder. I Virksomhedsplan 2014 blev det mere end nogensinde slået fast, at det er rengøring, kantine, vareindlevering, praktikcenter, administration, udvikling, bibliotek, skolehjem, IT og en del flere servicefunktioner, der sammen med underviserne i fællesskab er altafgørende for at folde vi vil og kan mere ud. I 2015 skal det progressive samspil mellem servicefunktionerne og underviserne styrkes. Levereglerne skal trænes, og kompetencerne styrkes ved at sikre endnu mere robust helhed og planlægning i udviklingen af medarbejdere og ledere. Dette vil betyde færre kiks og konfliktsituationer. Et styrket samarbejde og en bedre dialog skal skabe endnu bedre og velkørende undervisningsrelationer, og den gode følelse af dette skal kunne ses i trivselsmålingen. Flere fælles aktiviteter Alle serviceafdelinger vil i 2015 styrke kommunikationen med eleverne. Derfor vil vi i begyndelsen af året sætte fokus på at forstå, hvorfor de unge agerer, som de gør. Disse indsigter kommunikeres til servicemedarbejderne, som får styrket deres kompetencer i at forstå og arbejde med ungdomskultur og kommunikation. Skolehjemsmedarbejderne har gode erfaringer med den uformelle snak, der kan være med til at bekræfte og fastholde eleven. Disse erfaringer og kompetencer skal vi kunne lære af på hele skolen, så vi overalt kan tilbyde eleverne en bedre forståelse, også når det gælder misbrug og sociale og personlige kompetencer. De nye muligheder, som EUD-reformen giver for samarbejdsflader, passer perfekt ind i vores planer om et tættere samarbejde for en mere dynamisk skole. Dette giver mange positive sidegevinster. Blandt andet vil de produkter, som produceres i undervisningen (med lidt god planlægning og vilje), kunne sælges i kantinen. Det vil ligeledes reducere madspild, at overskydende mad fra undervisningen skal komme skolehjemseleverne til gode. Vi er allerede godt i gang. Skolehjemmet og biblioteket samarbejder om filmaftener og andre kulturelle arrangementer ikke bare for de boende elever, men til glæde for alle. Servicefunktionerne til elever og undervisere på Kold College er også i 2015 i god udvikling, og serviceafdelingen tager blandt andet initiativ til, at der kommer mere fokus på Kold Colleges aktivitetskalender, som vil være en stor hjælp for skolens udviklingsafdeling. Viden er godt, men livet er vigtigere. Vi skal lære de unge, at de først og fremmest skal gå efter det gode liv

12 Skole + Hjem Samvær og hygge giver gode vaner for livet Skolehjemmet på Kold College blomstrer og udvikler sig. Dette kan mærkes i luften på gangene og ses fysisk med grønne planter, nutidige møbler og en helt ny fællesskabskultur med mere detaljerede krav til blandt andet rengøring. En helt ny bemanding af skolehjemmet har givet nye muligheder for, hvordan leveregler, miljø og gensidighed kan udleves ved hjælp af positive rollemodeller, gode snakke og noget så enkelt som ris og ros. Resultater og indsatser ses og anerkendes løbende, og på denne måde styrer skolehjemmet konstant mod en imødekommende og venlig dagligdag. Denne positive udvikling er altså skabt på samme måde, som vi på selve Kold College ønsker at drive en større indsats og et bedre udbytte: Ved at tale om, hvad vi vil. Og det vil vi blive ved med. Det er dialogen, der driver udviklingen i det nye skolehjemsmiljø, hvor reglerne bliver skærpet, hver gang der er behov for det, men hvor én af grundreglerne er, at der hver gang, der strammes, samtidig gives andre og nye muligheder. Der er altid en grund til, hvorfor tingene skal være, som de skal være og det er altid, fordi det skal være til alles bedste. Balance i hverdagen er en del af pensum Beboerne på skolehjemmet aktiveres og inkluderes i dagligdagen på mange måder og med mange forskellige tilbud. Yoga, gode tips om økonomi, fodbold og endda et lejlighedsvist fodbad er blandt de aktiviteter, som giver begejstring, balance og lærdom selv efter skoletid. Udover at have skolehjemmet som opholdssted får beboerne nu også noget med sig, som de kan bruge resten af livet. Fælles for de nye vaner, som man kan lære her, er, at alle kan mærke, at de får det bedre. Flere beboere har fået styr på deres liv. De er kommet i balance både fysisk og mentalt, også omkring deres eksamener, som skolehjemspersonalet gerne hjælper til og coacher dem til, så nerverne ikke skal ødelægge resultatet. Skolehjemmets massagetilbud og meditationsmuligheder kan også få eksamensstress til at forsvinde. Indsatsen fra medarbejderne og samarbejdet med eleverne kan i løbet af 2015 slet ikke undgå at betyde, at skolehjemmet vokser meget mere sammen med skolens kultur og studiemiljø. Samarbejdet mellem uddannelsesafdelingerne på skolen og pædagogerne i skolehjemmet intensiveres i løbet af 2015, så eleverne kan få hjælp og vejledning. Denne fødekæde sikrer, at vi vil og kan mere til elevernes bedste og få dem til at holde fast. For at bygge den stærkest mulige bro mellem skole og skolehjem lukker vi nu også op for, at beboerne kan bruge skolens faciliteter efter normal lukketid. Fremover vil man også kunne studere og fordybe sig om aftenen. Ligeledes intensiveres samarbejdet med kantinen for at gøre maden mere varieret for de elever, som har skolen som deres hjem. 22 SLIP DIG dét, du tror, du allerede ved. og verden kender ingen grænser. op for fantasien, og mærk begejstringen. Lær af alt dét, du oplever. Forståelsen giver vejen frem. Lær for livet ikke for pligten. Brug muligheden. Mærk roen. Fang gnisten.

13 Vi kan og vil mere Kold College Virksomhedsplan 2015 beskriver vores fælles og overordnede mål og strategier, og hvordan vi vil omsætte dem i planer og resultater. Skolens afdelinger skal hver især selv udarbejde detaljerede handlingsplaner for, hvordan vi når disse mål med strategier, der er relevante for dem. De endelige, dynamiske handlingsplaner vil komme til at ligge på Kold Colleges intranet. Landbrugsvej Odense S koldcollege.dk.

2016 somhedsplan Virk

2016 somhedsplan Virk Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplan 2016 Nye krav. Flere muligheder. Større kræfter... 3 Nye krav Nye muligheder Større kræfter Kommende aktiviteter i Kold Colleges undervisningsafdelinger... 7 Det fælles

Læs mere

Resultatlønskontakt for Direktør Hans Skjerning

Resultatlønskontakt for Direktør Hans Skjerning Resultatlønskontakt for Direktør Hans Skjerning Navn: Direktør Hans Skjerning Dato: Periode: 1. august 2014 til 31. juli 2015 Underskrift Direktør Hans Skjerning Underskrift Bestyrelsesformand Thomas Johansen

Læs mere

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Navn: Direktør Hans Skjerning Dato: Periode: 1. januar til 31. december 2016 Underskrift Direktør Hans Skjerning Underskrift Bestyrelsesformand

Læs mere

Personalepolitik. College

Personalepolitik. College Personalepolitik College KOLD: Du vil opdage, at du selv har ansvaret. Du er nødt til at vise din vilje for at tage din plads. Personalepolitik Forståelse giver nye kræfter... 4 Ansættelse... 7 Sundhed,

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt. Københavns Tekniske Skole

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt. Københavns Tekniske Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt Velkommen til Københavns Tekniske Skole Dagens program 9.20: KTS og strategien i lyset af regeringens EUD-reform 10.20: Eux Praktikcenteret

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Øget differentiering og specialisering i Erhvervsuddannelserne EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Uddannelsesforbundets TR-kursus Odense 10. Marts 2016 To greb til at styrke kvaliteten i EUD 1)

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Udvikling gennem bedre uddannelser

Udvikling gennem bedre uddannelser Udvikling gennem bedre uddannelser Udspillet er udarbejdet af Kommunernes Landsforening og udkom i 2013 som et bud på, hvordan uddannelsessystemet samlet set kan få et løft. Resume: Teksten er et udspil

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2013 Kompetenceudviklingen skal medvirke til at gøre undervisningen bedre og give

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Kold College. Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Kold College. Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 82 82 83 83 [-3] [-4] 78 [-4] 83 86

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Fravær på erhvervsskoler og VUC

Fravær på erhvervsskoler og VUC Fravær på erhvervsskoler og VUC Temadag i ESB-netværket 16. april 2012 Hvad fungerer, når fraværet skal ned? 16. april 2012 Kvalitetspatruljen 1 Kvalitetspatruljen Projekt okt. 2010 - dec. 2012 Formål:

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon:

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon: Viden Djurs - Den lokale undervisningsplan niveau I Det første niveau af den lokale undervisningsplan er gældende for alle skolens erhvervsuddannelser. 1.1 - Praktiske oplysninger Viden Djurs er en erhvervsskole

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Masser af aktiviteter i værksteder og laboratorier. Velkommen til ÅBENT HUS på Kold College den 14. november klokken 10-14

Masser af aktiviteter i værksteder og laboratorier. Velkommen til ÅBENT HUS på Kold College den 14. november klokken 10-14 Masser af aktiviteter i værksteder og laboratorier. Velkommen til ÅBENT HUS på Kold College den 14. november klokken 10-14 Luk dine evner op Smag, lyt, mærk, kig og duft til uddannelser, der er fulde af

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015.

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1.

Læs mere

Ledelse og udvikling af fælles grundfaglighed

Ledelse og udvikling af fælles grundfaglighed Ledelse og udvikling af fælles grundfaglighed 1 Begrundelse 2 Læring fælles grundfaglighed 3 Trivsel fælles grundfaglighed 4 Facilitering af fælles grundfaglig praksis 5 Professionskompetencer fælles 6

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

STRATEGI Udfordringerne i perioden

STRATEGI Udfordringerne i perioden For Randers Social- og Sundhedsskole Udfordringerne i perioden 2016-2018 Uddannelser I den kommende strategiperiode vil der være fokus på, at skolen i EUD-uddannelserne arbejder for at opfylde de fire

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne. Ursula Dybmose, KL, næstformand i PASS

Kvalitet i uddannelserne. Ursula Dybmose, KL, næstformand i PASS Kvalitet i uddannelserne Ursula Dybmose, KL, næstformand i PASS Invitation til samarbejde om kvalitet PASS har besluttet at arbejde for at fremme en række kvalitetsmål - og har sat arbejdet i gang De lokale

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014 Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer Seminar ved LSP 27.05.2014 Reformen Faglig løft af folkeskolen har 3 overordnede mål MÅL: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer:

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: 621401 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Opfølgning på arbejdet med skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) 4 4

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 #100254-14 Indhold Vi vil være bedre...4 Læring i fokus...6 Læring, motivation og trivsel...7 Hoved og hænder...8 Ambitionen

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 2016 Basisramme: 1. Flere elever vælger en erhvervsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse. Indsats: A Der udarbejdes målrettede uddannelsestilbud

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det Tal om de 16-19 årige 99% har mobiltelefoner 92% bruger nettet hver eller næsten hver dag 87% bruger sociale netværkssites 83%

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere