2015 somhedsplan Virk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015 somhedsplan Virk"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2015

2 Virksomhedsplan 2015 Velkommen... 5 Slip talenterne løs Forandring... 6 Sådan vil vi vokse 2014: Samling, forberedelse og styrke 2015: Udvikling, muligheder og talent Vækst... 9 Jagten på dem, der vil Vi vil være synlige, stærkere og holde fast Flere elever og bedre flow Udvikling Skoledagen skal brænde Fremtiden kan både boble og måles Alle skal med Fundament Det faglige overskud vokser Den gode dagligdag Talentpleje Lad os følge de bedste Med Kold i ryggen Studiemiljø Slip dagen løs Det virtuelle studiemiljø eksploderer Bedre kontakt med virkeligheden Plads til begejstring Samarbejde Service gør det muligt Flere fælles aktiviteter Skole + Hjem Samvær og hygge giver gode vaner for livet Balance i hverdagen er en del af pensum

3 Velkommen Slip talenterne løs Flere elever, højere gennemførelsesgrad, stigende kvalitet i undervisning og endnu stærkere økonomi er overskrifterne for reform-årene 2015 og frem. Vi vil bygge på de forudsætninger, der er skabt i Målet er, at Kold College skal vokse. Vi vil og kan mere er fortsat drivkraften for Kold College. Og som en naturlig del af denne udvikling er fokus i dette års virksomhedsplan en vækstplan for og skolens talentsatsning: Slip talenterne løs. Kresten Kolds progressive pædagogiske tænkning gennemsyrer dagligdagen og kulturen på skolen. Vores motiverende bølge af vilje, energi og følelse af hele tiden at kunne og vide mere skal i fremtiden tiltrække de unge, der har lysten. Vi tænder gnisten og hylder elevernes talent i et stærkt skolefællesskab for at kunne påvirke alle elever positivt. Fra de udfordrede, over de gode og til de superdygtige. Vi rummer at sætte talenterne op som rollemodeller, fordi vi er godt forberedte. De senere års indsats har vænnet os til, at medarbejdere, elever og partnere samarbejder om udvikling. Allerede i august 2013 gav bestyrelsen et klart signal. Vi vil og kan mere er vores sigtepunkt. På Kold College bruger vi dette til at stille tydelige krav til hinanden og vores samarbejdspartnere, blandt andet gennem vores fem leveregler for dagligdagen. Disse leveregler skal i 2015 slå endnu mere rod på skolen. Et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag, pædagogisk opfølgning og -udvikling er med til at samle vores indsats. Undervisningen er vores kerneydelse, og servicemedarbejdere og ledere er med til at sikre kvaliteten. Efteruddannelsen af skolens medarbejdere og ledere er også sat i gang, og i denne Virksomhedsplan 2015 beskriver vi, hvordan indsatserne bliver til konkrete, målbare resultater. Den bedste skole er dén, som giver eleven lyst, drift og kraft til at tro på kærligheden, at tingene kan lykkes, og at man skal gøre sit bedste. Som alle andre erhvervsskoler går Kold College ind i markante forandringer i 2015, blandt andet gennem EUD-reformen. Vi er godt forberedte og klar til at høste gevinsten, og vi får omsat det gode fundament til konkret og effektiv vækst og en styrket position er mulighedernes år, og vi ønsker at vokse med de bedste. Velkommen til Virksomhedsplan Slip dig løs Thomas Johansen Bestyrelsesformand Hans Skjerning Direktør 5

4 Forandring Sådan vil vi vokse Bestyrelsen på Kold College beskrev allerede i 2009 visionen om at ville sikre, at skolen også i fremtiden kunne blive ved med at være en selvstændig organisation med økonomisk frihed. Der blev beskrevet en vækstplan, der som mål havde en fremgang på 25% fra 2010 til For årene 2013 og 2014 var bestyrelsens mål at holde det samme antal elever som i Som det ses, er det lykkedes for ledere og medarbejdere på Kold College at opfylde bestyrelsens målsætninger. Disse var sammen med Vi vil og kan mere grundlaget for planen over året. Med udgangspunkt i skolens sjæl og kulturvision skal disse retnings givende regler og systemer fungere som både fundament og huskeregel for kvaliteten i Kold Colleges undervisning og arbejdsrum. Samtidig blev der sat uddannelsesforløb i gang i både pædagogisk ledelse og pædagogisk diplomuddannelse. Årsagen til, at vi kunne samle kræfterne så effektivt, var dog skolens robuste drift og økonomi, der fortsatte i Årstal: Undervisningsårselever: EUD, HTX og Akademi: EUD og HTX: estimat Opgørelse over realiserede og estimerede tal for undervisningsårselever 2015: Udvikling, muligheder og talent De unges ændrede søgemønstre er en udfordring for erhvervsuddannelserne på Kold College. Hvor 30% af en ungdomsårgang valgte en erhvervsuddannelse i 2004, er dette tal i 2014 kun 20%. Udover dette er antallet af unge mellem 15 og 24 år på Fyn dalende. Kilde: Skolens opgørelse over elevtal Aldersgruppe år år år årige i alt Antallet af elever på skolen er her både inklusiv og eksklusiv akademiet, da akademiuddannelserne på Kold College endeligt overgik til Erhvervsakademiet Lillebælt den 1. januar Det er derfor antallet af undervisningsårselever eksklusiv akademiet, der danner grundlag for fremtidens plan. 2014: Samling, forberedelse og styrke 2014 blev året, hvor vi arbejdede med at forfine vores retning. Her blev der truffet beslutninger, der var med til at præcisere vores form og grundlag. Men når vi i 2014 arbejdede med at styrke vores forudsætninger, var det mest, fordi vi ikke kunne lade være. Dette var både en naturlig del af vores interne udvikling og en forfinelse af skolens indhold, metoder og produkt - og samtidig en god forberedelse på den igangværende reforms nye, spændende udfordringer. Reformen faldt på plads i 2014, og både i vores indre og ydre rammer skete der flere forandringer, som skolen skal tage alvorligt. Det var naturligvis forventeligt, at akademiet flyttede, og at der sker demografiske ændringer i ungdomsårgangene, men mere uforudsigelige var de nye søgningsmønstre. Kræfter og tanker blev i 2014 samlet og præciseret i retningsbestemte signaler fra bestyrelsen, og i løbet af året blev der både defineret en ny ledelsesstruktur og sat ord på et nyt, fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Ligeledes blev der formuleret fem klare leveregler, som træder i direkte forlængelse af visionen for Kold College. Udvikling i ungdomsårgange (Landsdel Fyn) Kilde: Danmarks Statistik De store forandringer, der er i gang på uddannelsesområdet, vil vi mærke de første resultater af i Det er svært at gennemskue deres fulde betydning i praksis: Vejledningsreformen betyder, at 80% af eleverne og deres forældre selv skal sørge for uddannelsesplan og tilmelding. Kun 20 % af eleverne skal have individuel vejledning. I 2015 udbyder skolen for første gang erhvervsuddannelserne med de nye indgange og adgangskrav, der kræves i den nye reform. Der varsles med adgangskrav til gymnasiet fra august Elever kan fremover kun starte på en erhvervsuddannelse 3 gange. Nye SU-regler betyder, at eleverne fra 1. januar 2015 højest kan få SU til 5 ungdomsuddannelser. Kontanthjælp bliver afskaffet med den nye kontanthjælpsreform og erstattet af uddannelseshjælp til alle unge under 30 år uden uddannelse. Jobcentrene vil derfor i fremtiden sende flere elever med uddannelsespålæg. 6 7

5 Vækst Jagten på dem, der vil På baggrund af ovenstående har bestyrelsen opstillet en ny vækstplan for 2015 til Målet er, at antallet af undervisningsårselever hvert år skal vokse med 3%: Årstal: Undervisningsårselever på Kold College EUD og HTX: 2014 estimat Vækstplan for Kold College Væksten skal ses i et marked, hvor ungdomsårgangene er dalende. Det betyder, at Kold College fortsat skal tiltrække en større og større markedsandel af de unge. Derfor er det vigtigt, at Kold College positionerer sig og bliver en tydelig mulighed i de unges uddannelsesvalg. Når din dag starter, er det stadig nat udenfor, men i dit bageri er der varmt og hyggeligt. Du elsker de mange forskellige dufte, som breder sig i rummet, mens du blander, ælter, former og fylder. Og mens melet, kornet, gæren, glasuren og marcipanen bliver til lækkert brød, småkager, flødekager, tørkager, skærekager og wienerbrød, vågner verden omkring dig, og de første kunder begynder at komme ind i butikken. Du kan mærke, at dit arbejde nu er på vej til at opfylde sin vigtigste opgave som fundamentet for menneskers dag og nydelse. Og når alting er varmt og klart, kan du slet ikke lade være med at smage selv og tænke, at du og morgenen endnu engang har givet liv til en oplevelse, der ikke kan undværes. Fra den nye beskrivelse af bageruddannelsen, afsnittet Bliv BAGER, og mærk begejstringen hæve Kold HTX Science Bio Science Biotec International I 2015 vil vi have endnu flere elever, der med deres drive, dygtighed og lærelyst viser, at de vil. Samtidig ønsker vi flere elever og større aktiviteter. Vi ønsker tydeligere, mere synligt og med større styrke at finde og understrege de gode og dygtige elever og skabe erkendelse og forbedring hos de elever, der er udfordret. En lang række af de gode initiativer, der er sat i gang i 2014, vil støtte op om dette arbejde. Men vi vil også løbende følge op på, at disse indsatser virkelig gør en forskel for læringen og det daglige studiemiljø. Vi er mere end nogensinde klar og opladte til at tage fat. Det er der mange flere potentielle elever, der skal vide, mærke og forstå. Derfor overvejes det også at revitalisere Kold Colleges brand i 2015 for at få større synlighed overfor dem, der kan og vil er mulighedernes år. Lad os gribe det. Virksomhedsplanens opbygning Helt overordnet ser du for hvert afsnit hvilket parameter vi ønsker at skrue på: vækst, udvikling m.v. Afsnittets overskrift og indledende tekst beskriver den opgave vi vil arbejde med. Afsnittets underoverskrifter beskriver hvilke strategier vi vil benytte i forhold til opgaven. Efterfølgende udarbejder hver enkelt afdeling handlingsplaner for, hvordan opgaven konkret skal løses. I 2015 sætter vi for alvor jagten ind på flere og mere motiverede elever og kursister. Vi ønsker at blive valgt af dem, der har lysten, ved at lade dem se og mærke ånden og løftet omkring Kold College, vores vision og leveregler. Vejledningsreformen vil betyde mindre vejledning i grundskolen. Derfor vil vi fra 2015 satse ekstra på præsentation og brobygning, så vi kan vise vores enestående kultur og mulighed i det syddanske uddannelsesbillede. Vi vil skabe en bredere spredning i forhold til, hvilke grundskoler eleverne kommer fra skal bruges til at lukke op for elevtilstrømningen fra de steder, som lige nu ikke sender nogen elever til os. Der skal bygges positive overgange fra folkeskolen til os. Vi skal bygge endnu bedre broer, der avler begejstring, forventning og involvering også fra grundforløb til hovedforløb eller fra jobcenter til hovedforløb. Og endelig ønsker vi at undersøge, dokumentere og lære af, hvorfor elever holder op. Vi vil være mere synlige, stærkere og holde fast Vi skruer op for markedsføring for at styrke vores unikke position i markedet. De muligheder, der ligger i vores fundament, medfødte egenskaber og indsatser, skal høstes. For at få endnu flere årselever på besøg og få påvirket folkeskolens elever endnu mere inspirerende og kreativt skruer vi op for præsentationen og markeds føringen og forstærker samarbejdet med grundskoler og gymnasier. Som en del af vores planer vil vi sende vores egne elever ud for at fortælle om deres oplevelse af Kold College. Samtidig vil vi skabe nye Kok Bager Tjener Konditor Mejerist På Kold HTX kan du lære nyt hver dag sammen med andre unge, der også elsker at fordybe sig. HTX_A5 brochure_8 sider.indd 1 10/11/ Landmand Gartner Dyrepasser Skov- og naturtekniker Fødevarer og oplevelser_a5 brochure.indd 1 10/11/ Jordbrug og oplevelser_a5 brochure_12 sider.indd 1 10/11/

6 aktiviteter som valgfagsundervisning, undersøge grundlaget for også at udbyde 20/20-forløb på jordbrug og udvikle nyt undervisningsforløb og materiale til folkeskolen, for eksempel om danske dyr. På denne måde får vi både branding og indtægt. Samarbejdet med grundskolelærere og vejledere skal intensiveres. Vi ønsker at gøre det lettere for grundskolerne at gøre eleverne i 6. og 7. klasse klar til uddannelsesvalget. På samme tid vil vi lave klasselærerkurser og andre informationsaktiviteter enten på Kold College eller direkte på grundskolerne. Vi vil have et overblik over aktiviteter på skolerne, så vi får input til at udarbejde en målrettet indsats for samarbejdet om valgfag, 20/20-forløb, brobygning og introduktionskurser m.m. Tilstrømningen til HTX skal gøres større i Vi tilbyder nye kurser og aktiviteter. Der kommer flere linjer, eksempelvis en international linje på HTX, en kursusuddannelse som Øl-sommélier og udvidede tilbud på chokoladeakademiet. Flere elever og bedre flow EUX vil komme til at betyde meget for os i fremtiden. Fra august 2015 tilbyder vi EUX på alle jordbrugsuddannelser, og efterhånden som mulighederne opstår, vil vi også gribe chancen for EUX på alle levnedsmiddeluddannelser. Der skal skabes et bedre internt flow i erfaringsudveksling og i sammenhængen mellem de initiativer, der skabes centralt og i afdelingerne. Vi udarbejder handlingsplaner for og oplæg til endnu flere nye uddannelser og aktiviteter, som kan skabe vækst for skolen. Og samarbejdet med kommunerne og de øvrige erhvervsskoler i Odense skal intensiveres. Du skal ikke slukke andres lys, for at du selv kan skinne. Men du skal heller ikke slukke din egen gnist og låne lyset hos alle andre. At vi vil og kan mere bevises også i, at vi skaber nye uddannelsesforløb og er opmærksomme på at kunne efterleve de behov, skolens brancheområder har. I 2015 skal vi kunne skabe handlingsplaner og kvalitets indikatorer, der gør os klar til Undervisningsministeriets ansøgningsrunde om udbud af erhvervsuddannelser i Vi vil lave mentorordninger og arbejde systematisk med fastholdelse. Endnu flere elever skal blive på Kold College, fordi de mærker gnisten. Når du mærker, at du selv kan bestemme, hvordan livet skal forme sig, tager du hul på et helt nyt kapitel i tilværelsen

7 Udvikling Skoledagen skal brænde På Kold College vil flere elever gennemføre deres uddannelse i Dette skyldes ikke mindst, at de kan mærke en mere udbytterig undervisning. Den gnist, der i det forgangne år blev tændt af, at ledere og pædagogiske ambassadører formulerede et fælles fundament i skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag, og at alle pædagogiske ledere påbegyndte et uddannelsesforløb i pædagogisk ledelse, vil nu bære frugt. Vi vil have flere elever til at tage et personligt ansvar for deres egen læring ved at forstå kravene til, hvad man skal lære på Kold College. Kvalitetsindikatorerne fra EUD-reformen indbygges i skolens kvalitetssystem, hvor de dagligt inspirerer os sammen med de naturlige retningslinjer for vores arbejde og for elevens oplevelse. Alle medarbejdere på skolen har både friheden til og ansvaret for, at skolens pædagogiske og didaktiske grundlag bruges som rettesnor for deres kerneopgaver uanset om det er undervisning eller service. Grundlaget er derfor også til daglig et vigtigt input til snak med kolleger eller til at afprøve nye redskaber. Lærernes undervisningsplaner skal afspejle dette pædagogiske og didaktiske grundlag og give reelle veje til forbedringer for både talenter, potentialer og elever. Denne udvikling skal i samarbejde mellem læreren og eleven formuleres som mål for, hvordan eleven udvikler sig. Vi vil kunne reflektere over vores egen indsats og kræve af eleverne, at de gør det samme. MUS-temaet for 2015 at få det bedste frem skal direkte være med til at skabe en erkendelse og en prioritering mod en personlig vej til det bedste og mest positive flow for fremtiden. Fremtiden kan både boble og måles Hverdagen i 2015 bliver mere dynamisk og udviklingsorienteret end nogensinde før. Den handlingsplan, som underviserne var med til at skabe på undervisertopmødet i december 2014, implementeres i det kommende år sammen med planer for evaluering og opfølgning. Vi skaber et månedligt overblik over elevstrømmene, der viser frafald og fravær og deres årsager, og bruger disse inputs aktivt i handlingsplaner for, hvad der kan gøres. Skolens nye værktøjer og handlingsplaner gøres tilgængelige og åbne. De pædagogiske ambassadører spreder i lærings- og erfaringsgrupper nye måder og ideer på tværs af afdelingerne. På vores intranet arbejdes i virtuelle rum, hvor pædagogiske ideer og indsatser kan udforskes og skærpes, og i det hele taget bliver vi i 2015 bedre til at holde elektronisk styr på vores dokumenter, skabeloner og redskaber og dele dem med hinanden. Fra nu af er der ingen undskyldning, fordi indspark og grundlag for pædagogikken og didaktikken altid findes lige ved hånden - på skolens hjemmeside og intranet. Alle skal med Forankringen af nye kompetencer og redskaber er vigtig. Dette gælder for eleven, men også for læreren. Én ting er at have været på efteruddannelse, noget andet er at ind arbejde det i skolens og den enkeltes pædagogiske brændende ild, der i 2015 skal give en større læring, der kan dokumenteres. Vi skal have mere sparring mellem kolleger. Undervisere tilbydes kurser og redskaber til feedback, helhedsorienteret undervisning og klasseledelse. Fastholdelse vil være i fokus, og der udarbejdes en plan for kompe tenceudvikling af lærere med pædagogikum. Vi vil kunne måle, at dét, vi gør og siger, faktisk gør en forskel i dagligdagen. Vi vil vide, at alle vores besluttede grundlag og nyvundne færdigheder bliver brugt aktivt. Takket være den samlede indsats fra alle medarbejdere på skolen vil det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag blive implementeret i skolens dagligdag i løbet af Derved bliver undervisningen bedre og den pædagogiske tænkning mere involverende. En elev er ikke en flaske, der skal fyldes, men et bål, der skal tændes. Nye rutiner, værktøjer og handlingsplaner udvikler vi sammen. I fællesskab og i hver afdeling beskriver vi i detaljen, hvordan medarbejdere og ledelse kan få det bedste ud af både muligheder for - og kravene til undervisningen. Med en fælles beskrivelsesramme for undervisningsplaner vil det blive lettere at sammenligne vores produkt

8 Fundament Det faglige overskud vokser Vi har både menneskelige og økonomiske ressourcer at investere i Med fokuseringen på udgangspunktet for pædagogik, undervisning og ledelse i 2014 er Kold College klar til at give eleverne et kompetenceløft. Erhvervsskolereformens muligheder skal udnyttes, så vi vil vokse organisk. Vi vil bygge dagens indsats på den gode oplevelse, vi alle havde i går. De nye, interne værktøjer og fokusområder vil give langt flere elever et bedre karaktergennemsnit. Vi skal ikke være ens, for vores faglighed, viden og erfaring har naturligvis forskelligt udgangspunkt, men vi skal have fælles fundament. Kold College kan godt smage, være eller virke forskellig fra afdeling til afdeling og uddannelse til uddannelse, men vi har altid samme grundtone. Vores basale verdensanskuelse og grunden til, at vi findes, er nemlig den samme, uanset hvad vi gør eller hvem vi gør det med. Dette betyder, at vores leveregler godt kan farves af vores afdeling, men at deres betydning aldrig kan fraviges. Vi skal bruge dem som det gode værktøj, de er. Den gode dagligdag Talentfulde unge, dygtige medarbejdere og inspirerende ledere arbejder hver dag med omdrejningspunkt i vores kulturvision, de fem klare leveregler og det pædagogiske og didaktiske grundlag. Dette giver en sympatisk og ambitiøs skole, der vil talenternes vej for at kunne inspirere alle. Jeg begejstrer først, og så underviser jeg bagefter. Det tænder lysten. Vi kan derfor let tegne billedet af miljøet på Kold College anno 2015: Hjælpen er nær og åbenhjertig: Vi giver struktur og feedback, så banen bliver fri til mennesker og løsninger. Friheden dyrkes, og livet får plads: Vi sætter ord på vores mål og forventninger, så kravene kan blive virkelige. Impulserne trives: Vi er hver især et forbillede for andre i den måde, vi er på. Gnisten tændes, og muligheden deles: Vi inspirerer og lader os inspirere i vores fælles fag, uanset om vi er elever eller lærere. Verden og fremtiden vokser og ånder: Vi skaber gode rum at lære i ved at veksle mellem teori og praksis. FPDG Byggesten 5 Vekselvirkning mellem teori og praksis Leveregel 5 Skab det gode rum Lad dig inspirere Leveregel 4 Fagligt læringsfælleskab FPDG Byggesten 4 FPDG Byggesten 1 Struktur og feed back Leveregel 1 Gør banen fri til mennesker og løsninger Kulturvision Tænd gnisten Føl hjælpen Luk verden op Stol på friheden Del muligheden i mål Gør plads for impulser Giv fremtiden luft Vær et forbillede for alle andre Professionel relation og rollemodel Leveregel 3 Sæt dig mål, forklar dem, og gør dine forventninger til virkelighed FPDG Byggesten 3 Et tæt samspil mellem vores fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG), vision og regler giver en sammenhæng mellem en inspirerende og udfordrende skoledag og den gode, personlige udvikling for både elev og medarbejder. Leveregel 2 Tydelig ledelse af undervisningen FPDG Byggesten

9 Talentpleje Lad os følge de bedste Kold College vil satse på de dygtige. Vi vil dyrke talenterne med en strategi, der fra og med 2015 skal give os de bedste faglige ledestjerner i hverdagen. Enkelte faggrupper har altid haft talenthold, men vi ønsker at fremme den gode indsats hver dag. I første omgang ønsker vi at tale om talenter, og hvad talenter er, for at skabe en fælles forståelse blandt vores medarbejdere, elever og samarbejdspartnere. Vi vil kommunikere en række betingelser og regler, som skal motivere eleverne og gøre os bedre til at opdage de dygtigste og inddele dem i enten elite, talent eller øvrige. At satse på talenterne er en bonus for hele skolen og et vigtigt strategisk mål. Vi vil skabe en kultur, hvor eleverne støtter og løfter hinanden, og hvor man naturligt ønsker at følge de positive rollemodeller. Når du mærker, at du selv kan bestemme, hvordan livet skal forme sig, tager du hul på et helt nyt kapitel i tilværelsen. Med Kold i ryggen Skolens medarbejdere og samarbejds partnere inspireres til talentdyrkelsen med et levende kommunikations- og træningsmateriale, der også indeholder en stor del Kresten Kold. Kold så nemlig i de dygtigste elever det gennembrud, der kunne få andre i klassen og samfundet til at følge efter. Han beskrev, hvordan man først kunne se oplivningen i ansigterne på folk, så derefter i deres handlinger, og hvordan denne proces kunne rejse, hvis den nye viden blev viderebragt med åbenhed og respekt. Vi ønsker indledningsvis at lave et grundlæggende talentkoncept for at afprøve muligheder og faldgruber. Derefter skal lærere og virksomhedsrepræsen tanter trænes i konceptet, og endelig sætter vi en trinvis implementering i gang, der på samme tid tester og ruller talentarbejdet ud i virkeligheden på skolen og praktikstederne. Talenter tilbydes yderligere udfoldelse i form af tilbud om aktiviteter og konkurrencer

10 Studiemiljø Slip dagen løs Arbejdet med overskriften Endnu bedre studiemiljø i 2013 og 2014 har givet os mange gode resultater, som vi kan arbejde videre med. Udviklingen af studiemiljøet på skolen fortsætter i en kreativ og spændende proces, der skal åbne for mulighederne i fremtidens studiemiljø. Elever og medarbejdere skal kunne udfolde deres fulde potentiale. Den enkelte skal udforske sin egen vilje, evne og lyst på en skole, der er båret, styret og drevet af vores stærke kultur og øje for talentet. Viljestyrke og udlevelse skal gå hånd i hånd på Kold College. Skolens miljø skal stadig være rummeligt, men det skal befordre og støtte det ambitiøse og stræbsomme. Som elev og medarbejder på Kold College skal man føle, at man bliver inddraget i spændende og landsdækkende projekter med andre unge eller kolleger fra andre skoler, og internationalisering skal være en del af vores miljø. Vi vil gerne have gjort eleverne mere interesseret i at rejse under Erasmus-ordningen eller søge praktik i udlandet. Det virtuelle studiemiljø eksploderer Omverdenen skal bemærke vores dagsorden og måde at arbejde med talenterne på. For at gøre vores spændende og givende tilgang endnu mere synlig vil vi i 2015 sætte fokus på ungdomskultur i kommunikationen mellem Kold College og vores omverden. Vi vil udbygge vores digitale tilstedeværelse, så elever og medarbejdere altid har skolen, hjælpen og værktøjet ved hånden. Disse kanaler skal også bruges til at dele informationer, gode historier og billeder og bekræfte hinanden i det gode samvær. De elektroniske kommunikationskanaler vil gøre det hurtigere, bedre og lettere at holde kontakt til - og informere samarbejdspartnere, faglige kolleger og netværk, venner og bekendte, kommende elever med flere. Udvikling af den elektroniske kommunikation vil give endnu flere elever lyst og mulighed for at involvere sig i Kold College, fordi vi nu er lettere tilgængelige. Studiehåndbogen bliver også mere brugbar, fordi eleven vil kunne læse den på telefonen. Bedre kontakt med virkeligheden Indførslen af Praktik+ har allerede styrket koblingen mellem elev og de potentielle praktiksteder, men i det kommende år vil en endnu mere effektiv tilrettelæggelse have stor betydning for samarbejdet med virksomhederne. Bedre digitale sammenhænge vil gøre det nemmere for virksomheder, som er godkendte, men som ikke har elever, at få det. Der vil være mere tid til løbende kvalitetsudvikling, opsøgende arbejde, tilrettelæggelse af, hvordan man får flere ikke-godkendte virksomheder med i spil eller at fastsætte mål for indgåelse af praktikpladser. Et af de positive resultater ved dette bliver, at eleverne vil have bedre og hurtigere information på mobilen i deres jagt på praktikpladser og både virksomheder og elever vil have større mulighed for at finde det rigtige match. Eleverne vil også lettere kunne se sammenhængen mellem praktikmål og læringsmål i hovedforløbet. Plads til begejstring De fysiske rum er også vigtige i fremtidens studiemiljø. En af Kresten Kolds grundholdninger var, at et klasselokale ikke skal ligne et klasselokale, men i stedet være et sted, hvor man kan lide at opholde sig. Derfor arbejder vi med det fysiske rum og studiemiljøet i klasserne, i rum til både enkeltpersoner og gruppearbejder, i samlingsrum for alle elever og i et helt nyt kantine- og aktivitetsrum, der skal fungere som samlingspunkt for skolens liv og miljø kaldet Hjerterummet. Fremtidens studiemiljø skabes med udspring i input fra elevtopmøderne og mange gode erfaringer med mindre projekter

11 Samarbejde Service gør det muligt Et konkurrencedygtigt læringsmiljø, der er fyldt med dygtige elever optaget af læring, kan kun skabes i samarbejde bliver 3, når skolens servicefunktioner, undervisningsafdelinger og undervisere samarbejder. I Virksomhedsplan 2014 blev det mere end nogensinde slået fast, at det er rengøring, kantine, vareindlevering, praktikcenter, administration, udvikling, bibliotek, skolehjem, IT og en del flere servicefunktioner, der sammen med underviserne i fællesskab er altafgørende for at folde vi vil og kan mere ud. I 2015 skal det progressive samspil mellem servicefunktionerne og underviserne styrkes. Levereglerne skal trænes, og kompetencerne styrkes ved at sikre endnu mere robust helhed og planlægning i udviklingen af medarbejdere og ledere. Dette vil betyde færre kiks og konfliktsituationer. Et styrket samarbejde og en bedre dialog skal skabe endnu bedre og velkørende undervisningsrelationer, og den gode følelse af dette skal kunne ses i trivselsmålingen. Flere fælles aktiviteter Alle serviceafdelinger vil i 2015 styrke kommunikationen med eleverne. Derfor vil vi i begyndelsen af året sætte fokus på at forstå, hvorfor de unge agerer, som de gør. Disse indsigter kommunikeres til servicemedarbejderne, som får styrket deres kompetencer i at forstå og arbejde med ungdomskultur og kommunikation. Skolehjemsmedarbejderne har gode erfaringer med den uformelle snak, der kan være med til at bekræfte og fastholde eleven. Disse erfaringer og kompetencer skal vi kunne lære af på hele skolen, så vi overalt kan tilbyde eleverne en bedre forståelse, også når det gælder misbrug og sociale og personlige kompetencer. De nye muligheder, som EUD-reformen giver for samarbejdsflader, passer perfekt ind i vores planer om et tættere samarbejde for en mere dynamisk skole. Dette giver mange positive sidegevinster. Blandt andet vil de produkter, som produceres i undervisningen (med lidt god planlægning og vilje), kunne sælges i kantinen. Det vil ligeledes reducere madspild, at overskydende mad fra undervisningen skal komme skolehjemseleverne til gode. Vi er allerede godt i gang. Skolehjemmet og biblioteket samarbejder om filmaftener og andre kulturelle arrangementer ikke bare for de boende elever, men til glæde for alle. Servicefunktionerne til elever og undervisere på Kold College er også i 2015 i god udvikling, og serviceafdelingen tager blandt andet initiativ til, at der kommer mere fokus på Kold Colleges aktivitetskalender, som vil være en stor hjælp for skolens udviklingsafdeling. Viden er godt, men livet er vigtigere. Vi skal lære de unge, at de først og fremmest skal gå efter det gode liv

12 Skole + Hjem Samvær og hygge giver gode vaner for livet Skolehjemmet på Kold College blomstrer og udvikler sig. Dette kan mærkes i luften på gangene og ses fysisk med grønne planter, nutidige møbler og en helt ny fællesskabskultur med mere detaljerede krav til blandt andet rengøring. En helt ny bemanding af skolehjemmet har givet nye muligheder for, hvordan leveregler, miljø og gensidighed kan udleves ved hjælp af positive rollemodeller, gode snakke og noget så enkelt som ris og ros. Resultater og indsatser ses og anerkendes løbende, og på denne måde styrer skolehjemmet konstant mod en imødekommende og venlig dagligdag. Denne positive udvikling er altså skabt på samme måde, som vi på selve Kold College ønsker at drive en større indsats og et bedre udbytte: Ved at tale om, hvad vi vil. Og det vil vi blive ved med. Det er dialogen, der driver udviklingen i det nye skolehjemsmiljø, hvor reglerne bliver skærpet, hver gang der er behov for det, men hvor én af grundreglerne er, at der hver gang, der strammes, samtidig gives andre og nye muligheder. Der er altid en grund til, hvorfor tingene skal være, som de skal være og det er altid, fordi det skal være til alles bedste. Balance i hverdagen er en del af pensum Beboerne på skolehjemmet aktiveres og inkluderes i dagligdagen på mange måder og med mange forskellige tilbud. Yoga, gode tips om økonomi, fodbold og endda et lejlighedsvist fodbad er blandt de aktiviteter, som giver begejstring, balance og lærdom selv efter skoletid. Udover at have skolehjemmet som opholdssted får beboerne nu også noget med sig, som de kan bruge resten af livet. Fælles for de nye vaner, som man kan lære her, er, at alle kan mærke, at de får det bedre. Flere beboere har fået styr på deres liv. De er kommet i balance både fysisk og mentalt, også omkring deres eksamener, som skolehjemspersonalet gerne hjælper til og coacher dem til, så nerverne ikke skal ødelægge resultatet. Skolehjemmets massagetilbud og meditationsmuligheder kan også få eksamensstress til at forsvinde. Indsatsen fra medarbejderne og samarbejdet med eleverne kan i løbet af 2015 slet ikke undgå at betyde, at skolehjemmet vokser meget mere sammen med skolens kultur og studiemiljø. Samarbejdet mellem uddannelsesafdelingerne på skolen og pædagogerne i skolehjemmet intensiveres i løbet af 2015, så eleverne kan få hjælp og vejledning. Denne fødekæde sikrer, at vi vil og kan mere til elevernes bedste og få dem til at holde fast. For at bygge den stærkest mulige bro mellem skole og skolehjem lukker vi nu også op for, at beboerne kan bruge skolens faciliteter efter normal lukketid. Fremover vil man også kunne studere og fordybe sig om aftenen. Ligeledes intensiveres samarbejdet med kantinen for at gøre maden mere varieret for de elever, som har skolen som deres hjem. 22 SLIP DIG dét, du tror, du allerede ved. og verden kender ingen grænser. op for fantasien, og mærk begejstringen. Lær af alt dét, du oplever. Forståelsen giver vejen frem. Lær for livet ikke for pligten. Brug muligheden. Mærk roen. Fang gnisten.

13 Vi kan og vil mere Kold College Virksomhedsplan 2015 beskriver vores fælles og overordnede mål og strategier, og hvordan vi vil omsætte dem i planer og resultater. Skolens afdelinger skal hver især selv udarbejde detaljerede handlingsplaner for, hvordan vi når disse mål med strategier, der er relevante for dem. De endelige, dynamiske handlingsplaner vil komme til at ligge på Kold Colleges intranet. Landbrugsvej Odense S koldcollege.dk.

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Verdens bedste erhvervsuddannelser

Verdens bedste erhvervsuddannelser Verdens bedste erhvervsuddannelser Indhold Forord 1 1 Elevernes valg af uddannelse 2 Garanti for at kunne fuldføre den ønskede uddannelse 2 Tættere samarbejde mellem erhvervsskoler, produktionsskoler og

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

2016 TH. LANGS HF & VUC

2016 TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC 2012-2016 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi...

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere