2015 somhedsplan Virk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015 somhedsplan Virk"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2015

2 Virksomhedsplan 2015 Velkommen... 5 Slip talenterne løs Forandring... 6 Sådan vil vi vokse 2014: Samling, forberedelse og styrke 2015: Udvikling, muligheder og talent Vækst... 9 Jagten på dem, der vil Vi vil være synlige, stærkere og holde fast Flere elever og bedre flow Udvikling Skoledagen skal brænde Fremtiden kan både boble og måles Alle skal med Fundament Det faglige overskud vokser Den gode dagligdag Talentpleje Lad os følge de bedste Med Kold i ryggen Studiemiljø Slip dagen løs Det virtuelle studiemiljø eksploderer Bedre kontakt med virkeligheden Plads til begejstring Samarbejde Service gør det muligt Flere fælles aktiviteter Skole + Hjem Samvær og hygge giver gode vaner for livet Balance i hverdagen er en del af pensum

3 Velkommen Slip talenterne løs Flere elever, højere gennemførelsesgrad, stigende kvalitet i undervisning og endnu stærkere økonomi er overskrifterne for reform-årene 2015 og frem. Vi vil bygge på de forudsætninger, der er skabt i Målet er, at Kold College skal vokse. Vi vil og kan mere er fortsat drivkraften for Kold College. Og som en naturlig del af denne udvikling er fokus i dette års virksomhedsplan en vækstplan for og skolens talentsatsning: Slip talenterne løs. Kresten Kolds progressive pædagogiske tænkning gennemsyrer dagligdagen og kulturen på skolen. Vores motiverende bølge af vilje, energi og følelse af hele tiden at kunne og vide mere skal i fremtiden tiltrække de unge, der har lysten. Vi tænder gnisten og hylder elevernes talent i et stærkt skolefællesskab for at kunne påvirke alle elever positivt. Fra de udfordrede, over de gode og til de superdygtige. Vi rummer at sætte talenterne op som rollemodeller, fordi vi er godt forberedte. De senere års indsats har vænnet os til, at medarbejdere, elever og partnere samarbejder om udvikling. Allerede i august 2013 gav bestyrelsen et klart signal. Vi vil og kan mere er vores sigtepunkt. På Kold College bruger vi dette til at stille tydelige krav til hinanden og vores samarbejdspartnere, blandt andet gennem vores fem leveregler for dagligdagen. Disse leveregler skal i 2015 slå endnu mere rod på skolen. Et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag, pædagogisk opfølgning og -udvikling er med til at samle vores indsats. Undervisningen er vores kerneydelse, og servicemedarbejdere og ledere er med til at sikre kvaliteten. Efteruddannelsen af skolens medarbejdere og ledere er også sat i gang, og i denne Virksomhedsplan 2015 beskriver vi, hvordan indsatserne bliver til konkrete, målbare resultater. Den bedste skole er dén, som giver eleven lyst, drift og kraft til at tro på kærligheden, at tingene kan lykkes, og at man skal gøre sit bedste. Som alle andre erhvervsskoler går Kold College ind i markante forandringer i 2015, blandt andet gennem EUD-reformen. Vi er godt forberedte og klar til at høste gevinsten, og vi får omsat det gode fundament til konkret og effektiv vækst og en styrket position er mulighedernes år, og vi ønsker at vokse med de bedste. Velkommen til Virksomhedsplan Slip dig løs Thomas Johansen Bestyrelsesformand Hans Skjerning Direktør 5

4 Forandring Sådan vil vi vokse Bestyrelsen på Kold College beskrev allerede i 2009 visionen om at ville sikre, at skolen også i fremtiden kunne blive ved med at være en selvstændig organisation med økonomisk frihed. Der blev beskrevet en vækstplan, der som mål havde en fremgang på 25% fra 2010 til For årene 2013 og 2014 var bestyrelsens mål at holde det samme antal elever som i Som det ses, er det lykkedes for ledere og medarbejdere på Kold College at opfylde bestyrelsens målsætninger. Disse var sammen med Vi vil og kan mere grundlaget for planen over året. Med udgangspunkt i skolens sjæl og kulturvision skal disse retnings givende regler og systemer fungere som både fundament og huskeregel for kvaliteten i Kold Colleges undervisning og arbejdsrum. Samtidig blev der sat uddannelsesforløb i gang i både pædagogisk ledelse og pædagogisk diplomuddannelse. Årsagen til, at vi kunne samle kræfterne så effektivt, var dog skolens robuste drift og økonomi, der fortsatte i Årstal: Undervisningsårselever: EUD, HTX og Akademi: EUD og HTX: estimat Opgørelse over realiserede og estimerede tal for undervisningsårselever 2015: Udvikling, muligheder og talent De unges ændrede søgemønstre er en udfordring for erhvervsuddannelserne på Kold College. Hvor 30% af en ungdomsårgang valgte en erhvervsuddannelse i 2004, er dette tal i 2014 kun 20%. Udover dette er antallet af unge mellem 15 og 24 år på Fyn dalende. Kilde: Skolens opgørelse over elevtal Aldersgruppe år år år årige i alt Antallet af elever på skolen er her både inklusiv og eksklusiv akademiet, da akademiuddannelserne på Kold College endeligt overgik til Erhvervsakademiet Lillebælt den 1. januar Det er derfor antallet af undervisningsårselever eksklusiv akademiet, der danner grundlag for fremtidens plan. 2014: Samling, forberedelse og styrke 2014 blev året, hvor vi arbejdede med at forfine vores retning. Her blev der truffet beslutninger, der var med til at præcisere vores form og grundlag. Men når vi i 2014 arbejdede med at styrke vores forudsætninger, var det mest, fordi vi ikke kunne lade være. Dette var både en naturlig del af vores interne udvikling og en forfinelse af skolens indhold, metoder og produkt - og samtidig en god forberedelse på den igangværende reforms nye, spændende udfordringer. Reformen faldt på plads i 2014, og både i vores indre og ydre rammer skete der flere forandringer, som skolen skal tage alvorligt. Det var naturligvis forventeligt, at akademiet flyttede, og at der sker demografiske ændringer i ungdomsårgangene, men mere uforudsigelige var de nye søgningsmønstre. Kræfter og tanker blev i 2014 samlet og præciseret i retningsbestemte signaler fra bestyrelsen, og i løbet af året blev der både defineret en ny ledelsesstruktur og sat ord på et nyt, fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Ligeledes blev der formuleret fem klare leveregler, som træder i direkte forlængelse af visionen for Kold College. Udvikling i ungdomsårgange (Landsdel Fyn) Kilde: Danmarks Statistik De store forandringer, der er i gang på uddannelsesområdet, vil vi mærke de første resultater af i Det er svært at gennemskue deres fulde betydning i praksis: Vejledningsreformen betyder, at 80% af eleverne og deres forældre selv skal sørge for uddannelsesplan og tilmelding. Kun 20 % af eleverne skal have individuel vejledning. I 2015 udbyder skolen for første gang erhvervsuddannelserne med de nye indgange og adgangskrav, der kræves i den nye reform. Der varsles med adgangskrav til gymnasiet fra august Elever kan fremover kun starte på en erhvervsuddannelse 3 gange. Nye SU-regler betyder, at eleverne fra 1. januar 2015 højest kan få SU til 5 ungdomsuddannelser. Kontanthjælp bliver afskaffet med den nye kontanthjælpsreform og erstattet af uddannelseshjælp til alle unge under 30 år uden uddannelse. Jobcentrene vil derfor i fremtiden sende flere elever med uddannelsespålæg. 6 7

5 Vækst Jagten på dem, der vil På baggrund af ovenstående har bestyrelsen opstillet en ny vækstplan for 2015 til Målet er, at antallet af undervisningsårselever hvert år skal vokse med 3%: Årstal: Undervisningsårselever på Kold College EUD og HTX: 2014 estimat Vækstplan for Kold College Væksten skal ses i et marked, hvor ungdomsårgangene er dalende. Det betyder, at Kold College fortsat skal tiltrække en større og større markedsandel af de unge. Derfor er det vigtigt, at Kold College positionerer sig og bliver en tydelig mulighed i de unges uddannelsesvalg. Når din dag starter, er det stadig nat udenfor, men i dit bageri er der varmt og hyggeligt. Du elsker de mange forskellige dufte, som breder sig i rummet, mens du blander, ælter, former og fylder. Og mens melet, kornet, gæren, glasuren og marcipanen bliver til lækkert brød, småkager, flødekager, tørkager, skærekager og wienerbrød, vågner verden omkring dig, og de første kunder begynder at komme ind i butikken. Du kan mærke, at dit arbejde nu er på vej til at opfylde sin vigtigste opgave som fundamentet for menneskers dag og nydelse. Og når alting er varmt og klart, kan du slet ikke lade være med at smage selv og tænke, at du og morgenen endnu engang har givet liv til en oplevelse, der ikke kan undværes. Fra den nye beskrivelse af bageruddannelsen, afsnittet Bliv BAGER, og mærk begejstringen hæve Kold HTX Science Bio Science Biotec International I 2015 vil vi have endnu flere elever, der med deres drive, dygtighed og lærelyst viser, at de vil. Samtidig ønsker vi flere elever og større aktiviteter. Vi ønsker tydeligere, mere synligt og med større styrke at finde og understrege de gode og dygtige elever og skabe erkendelse og forbedring hos de elever, der er udfordret. En lang række af de gode initiativer, der er sat i gang i 2014, vil støtte op om dette arbejde. Men vi vil også løbende følge op på, at disse indsatser virkelig gør en forskel for læringen og det daglige studiemiljø. Vi er mere end nogensinde klar og opladte til at tage fat. Det er der mange flere potentielle elever, der skal vide, mærke og forstå. Derfor overvejes det også at revitalisere Kold Colleges brand i 2015 for at få større synlighed overfor dem, der kan og vil er mulighedernes år. Lad os gribe det. Virksomhedsplanens opbygning Helt overordnet ser du for hvert afsnit hvilket parameter vi ønsker at skrue på: vækst, udvikling m.v. Afsnittets overskrift og indledende tekst beskriver den opgave vi vil arbejde med. Afsnittets underoverskrifter beskriver hvilke strategier vi vil benytte i forhold til opgaven. Efterfølgende udarbejder hver enkelt afdeling handlingsplaner for, hvordan opgaven konkret skal løses. I 2015 sætter vi for alvor jagten ind på flere og mere motiverede elever og kursister. Vi ønsker at blive valgt af dem, der har lysten, ved at lade dem se og mærke ånden og løftet omkring Kold College, vores vision og leveregler. Vejledningsreformen vil betyde mindre vejledning i grundskolen. Derfor vil vi fra 2015 satse ekstra på præsentation og brobygning, så vi kan vise vores enestående kultur og mulighed i det syddanske uddannelsesbillede. Vi vil skabe en bredere spredning i forhold til, hvilke grundskoler eleverne kommer fra skal bruges til at lukke op for elevtilstrømningen fra de steder, som lige nu ikke sender nogen elever til os. Der skal bygges positive overgange fra folkeskolen til os. Vi skal bygge endnu bedre broer, der avler begejstring, forventning og involvering også fra grundforløb til hovedforløb eller fra jobcenter til hovedforløb. Og endelig ønsker vi at undersøge, dokumentere og lære af, hvorfor elever holder op. Vi vil være mere synlige, stærkere og holde fast Vi skruer op for markedsføring for at styrke vores unikke position i markedet. De muligheder, der ligger i vores fundament, medfødte egenskaber og indsatser, skal høstes. For at få endnu flere årselever på besøg og få påvirket folkeskolens elever endnu mere inspirerende og kreativt skruer vi op for præsentationen og markeds føringen og forstærker samarbejdet med grundskoler og gymnasier. Som en del af vores planer vil vi sende vores egne elever ud for at fortælle om deres oplevelse af Kold College. Samtidig vil vi skabe nye Kok Bager Tjener Konditor Mejerist På Kold HTX kan du lære nyt hver dag sammen med andre unge, der også elsker at fordybe sig. HTX_A5 brochure_8 sider.indd 1 10/11/ Landmand Gartner Dyrepasser Skov- og naturtekniker Fødevarer og oplevelser_a5 brochure.indd 1 10/11/ Jordbrug og oplevelser_a5 brochure_12 sider.indd 1 10/11/

6 aktiviteter som valgfagsundervisning, undersøge grundlaget for også at udbyde 20/20-forløb på jordbrug og udvikle nyt undervisningsforløb og materiale til folkeskolen, for eksempel om danske dyr. På denne måde får vi både branding og indtægt. Samarbejdet med grundskolelærere og vejledere skal intensiveres. Vi ønsker at gøre det lettere for grundskolerne at gøre eleverne i 6. og 7. klasse klar til uddannelsesvalget. På samme tid vil vi lave klasselærerkurser og andre informationsaktiviteter enten på Kold College eller direkte på grundskolerne. Vi vil have et overblik over aktiviteter på skolerne, så vi får input til at udarbejde en målrettet indsats for samarbejdet om valgfag, 20/20-forløb, brobygning og introduktionskurser m.m. Tilstrømningen til HTX skal gøres større i Vi tilbyder nye kurser og aktiviteter. Der kommer flere linjer, eksempelvis en international linje på HTX, en kursusuddannelse som Øl-sommélier og udvidede tilbud på chokoladeakademiet. Flere elever og bedre flow EUX vil komme til at betyde meget for os i fremtiden. Fra august 2015 tilbyder vi EUX på alle jordbrugsuddannelser, og efterhånden som mulighederne opstår, vil vi også gribe chancen for EUX på alle levnedsmiddeluddannelser. Der skal skabes et bedre internt flow i erfaringsudveksling og i sammenhængen mellem de initiativer, der skabes centralt og i afdelingerne. Vi udarbejder handlingsplaner for og oplæg til endnu flere nye uddannelser og aktiviteter, som kan skabe vækst for skolen. Og samarbejdet med kommunerne og de øvrige erhvervsskoler i Odense skal intensiveres. Du skal ikke slukke andres lys, for at du selv kan skinne. Men du skal heller ikke slukke din egen gnist og låne lyset hos alle andre. At vi vil og kan mere bevises også i, at vi skaber nye uddannelsesforløb og er opmærksomme på at kunne efterleve de behov, skolens brancheområder har. I 2015 skal vi kunne skabe handlingsplaner og kvalitets indikatorer, der gør os klar til Undervisningsministeriets ansøgningsrunde om udbud af erhvervsuddannelser i Vi vil lave mentorordninger og arbejde systematisk med fastholdelse. Endnu flere elever skal blive på Kold College, fordi de mærker gnisten. Når du mærker, at du selv kan bestemme, hvordan livet skal forme sig, tager du hul på et helt nyt kapitel i tilværelsen

7 Udvikling Skoledagen skal brænde På Kold College vil flere elever gennemføre deres uddannelse i Dette skyldes ikke mindst, at de kan mærke en mere udbytterig undervisning. Den gnist, der i det forgangne år blev tændt af, at ledere og pædagogiske ambassadører formulerede et fælles fundament i skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag, og at alle pædagogiske ledere påbegyndte et uddannelsesforløb i pædagogisk ledelse, vil nu bære frugt. Vi vil have flere elever til at tage et personligt ansvar for deres egen læring ved at forstå kravene til, hvad man skal lære på Kold College. Kvalitetsindikatorerne fra EUD-reformen indbygges i skolens kvalitetssystem, hvor de dagligt inspirerer os sammen med de naturlige retningslinjer for vores arbejde og for elevens oplevelse. Alle medarbejdere på skolen har både friheden til og ansvaret for, at skolens pædagogiske og didaktiske grundlag bruges som rettesnor for deres kerneopgaver uanset om det er undervisning eller service. Grundlaget er derfor også til daglig et vigtigt input til snak med kolleger eller til at afprøve nye redskaber. Lærernes undervisningsplaner skal afspejle dette pædagogiske og didaktiske grundlag og give reelle veje til forbedringer for både talenter, potentialer og elever. Denne udvikling skal i samarbejde mellem læreren og eleven formuleres som mål for, hvordan eleven udvikler sig. Vi vil kunne reflektere over vores egen indsats og kræve af eleverne, at de gør det samme. MUS-temaet for 2015 at få det bedste frem skal direkte være med til at skabe en erkendelse og en prioritering mod en personlig vej til det bedste og mest positive flow for fremtiden. Fremtiden kan både boble og måles Hverdagen i 2015 bliver mere dynamisk og udviklingsorienteret end nogensinde før. Den handlingsplan, som underviserne var med til at skabe på undervisertopmødet i december 2014, implementeres i det kommende år sammen med planer for evaluering og opfølgning. Vi skaber et månedligt overblik over elevstrømmene, der viser frafald og fravær og deres årsager, og bruger disse inputs aktivt i handlingsplaner for, hvad der kan gøres. Skolens nye værktøjer og handlingsplaner gøres tilgængelige og åbne. De pædagogiske ambassadører spreder i lærings- og erfaringsgrupper nye måder og ideer på tværs af afdelingerne. På vores intranet arbejdes i virtuelle rum, hvor pædagogiske ideer og indsatser kan udforskes og skærpes, og i det hele taget bliver vi i 2015 bedre til at holde elektronisk styr på vores dokumenter, skabeloner og redskaber og dele dem med hinanden. Fra nu af er der ingen undskyldning, fordi indspark og grundlag for pædagogikken og didaktikken altid findes lige ved hånden - på skolens hjemmeside og intranet. Alle skal med Forankringen af nye kompetencer og redskaber er vigtig. Dette gælder for eleven, men også for læreren. Én ting er at have været på efteruddannelse, noget andet er at ind arbejde det i skolens og den enkeltes pædagogiske brændende ild, der i 2015 skal give en større læring, der kan dokumenteres. Vi skal have mere sparring mellem kolleger. Undervisere tilbydes kurser og redskaber til feedback, helhedsorienteret undervisning og klasseledelse. Fastholdelse vil være i fokus, og der udarbejdes en plan for kompe tenceudvikling af lærere med pædagogikum. Vi vil kunne måle, at dét, vi gør og siger, faktisk gør en forskel i dagligdagen. Vi vil vide, at alle vores besluttede grundlag og nyvundne færdigheder bliver brugt aktivt. Takket være den samlede indsats fra alle medarbejdere på skolen vil det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag blive implementeret i skolens dagligdag i løbet af Derved bliver undervisningen bedre og den pædagogiske tænkning mere involverende. En elev er ikke en flaske, der skal fyldes, men et bål, der skal tændes. Nye rutiner, værktøjer og handlingsplaner udvikler vi sammen. I fællesskab og i hver afdeling beskriver vi i detaljen, hvordan medarbejdere og ledelse kan få det bedste ud af både muligheder for - og kravene til undervisningen. Med en fælles beskrivelsesramme for undervisningsplaner vil det blive lettere at sammenligne vores produkt

8 Fundament Det faglige overskud vokser Vi har både menneskelige og økonomiske ressourcer at investere i Med fokuseringen på udgangspunktet for pædagogik, undervisning og ledelse i 2014 er Kold College klar til at give eleverne et kompetenceløft. Erhvervsskolereformens muligheder skal udnyttes, så vi vil vokse organisk. Vi vil bygge dagens indsats på den gode oplevelse, vi alle havde i går. De nye, interne værktøjer og fokusområder vil give langt flere elever et bedre karaktergennemsnit. Vi skal ikke være ens, for vores faglighed, viden og erfaring har naturligvis forskelligt udgangspunkt, men vi skal have fælles fundament. Kold College kan godt smage, være eller virke forskellig fra afdeling til afdeling og uddannelse til uddannelse, men vi har altid samme grundtone. Vores basale verdensanskuelse og grunden til, at vi findes, er nemlig den samme, uanset hvad vi gør eller hvem vi gør det med. Dette betyder, at vores leveregler godt kan farves af vores afdeling, men at deres betydning aldrig kan fraviges. Vi skal bruge dem som det gode værktøj, de er. Den gode dagligdag Talentfulde unge, dygtige medarbejdere og inspirerende ledere arbejder hver dag med omdrejningspunkt i vores kulturvision, de fem klare leveregler og det pædagogiske og didaktiske grundlag. Dette giver en sympatisk og ambitiøs skole, der vil talenternes vej for at kunne inspirere alle. Jeg begejstrer først, og så underviser jeg bagefter. Det tænder lysten. Vi kan derfor let tegne billedet af miljøet på Kold College anno 2015: Hjælpen er nær og åbenhjertig: Vi giver struktur og feedback, så banen bliver fri til mennesker og løsninger. Friheden dyrkes, og livet får plads: Vi sætter ord på vores mål og forventninger, så kravene kan blive virkelige. Impulserne trives: Vi er hver især et forbillede for andre i den måde, vi er på. Gnisten tændes, og muligheden deles: Vi inspirerer og lader os inspirere i vores fælles fag, uanset om vi er elever eller lærere. Verden og fremtiden vokser og ånder: Vi skaber gode rum at lære i ved at veksle mellem teori og praksis. FPDG Byggesten 5 Vekselvirkning mellem teori og praksis Leveregel 5 Skab det gode rum Lad dig inspirere Leveregel 4 Fagligt læringsfælleskab FPDG Byggesten 4 FPDG Byggesten 1 Struktur og feed back Leveregel 1 Gør banen fri til mennesker og løsninger Kulturvision Tænd gnisten Føl hjælpen Luk verden op Stol på friheden Del muligheden i mål Gør plads for impulser Giv fremtiden luft Vær et forbillede for alle andre Professionel relation og rollemodel Leveregel 3 Sæt dig mål, forklar dem, og gør dine forventninger til virkelighed FPDG Byggesten 3 Et tæt samspil mellem vores fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG), vision og regler giver en sammenhæng mellem en inspirerende og udfordrende skoledag og den gode, personlige udvikling for både elev og medarbejder. Leveregel 2 Tydelig ledelse af undervisningen FPDG Byggesten

9 Talentpleje Lad os følge de bedste Kold College vil satse på de dygtige. Vi vil dyrke talenterne med en strategi, der fra og med 2015 skal give os de bedste faglige ledestjerner i hverdagen. Enkelte faggrupper har altid haft talenthold, men vi ønsker at fremme den gode indsats hver dag. I første omgang ønsker vi at tale om talenter, og hvad talenter er, for at skabe en fælles forståelse blandt vores medarbejdere, elever og samarbejdspartnere. Vi vil kommunikere en række betingelser og regler, som skal motivere eleverne og gøre os bedre til at opdage de dygtigste og inddele dem i enten elite, talent eller øvrige. At satse på talenterne er en bonus for hele skolen og et vigtigt strategisk mål. Vi vil skabe en kultur, hvor eleverne støtter og løfter hinanden, og hvor man naturligt ønsker at følge de positive rollemodeller. Når du mærker, at du selv kan bestemme, hvordan livet skal forme sig, tager du hul på et helt nyt kapitel i tilværelsen. Med Kold i ryggen Skolens medarbejdere og samarbejds partnere inspireres til talentdyrkelsen med et levende kommunikations- og træningsmateriale, der også indeholder en stor del Kresten Kold. Kold så nemlig i de dygtigste elever det gennembrud, der kunne få andre i klassen og samfundet til at følge efter. Han beskrev, hvordan man først kunne se oplivningen i ansigterne på folk, så derefter i deres handlinger, og hvordan denne proces kunne rejse, hvis den nye viden blev viderebragt med åbenhed og respekt. Vi ønsker indledningsvis at lave et grundlæggende talentkoncept for at afprøve muligheder og faldgruber. Derefter skal lærere og virksomhedsrepræsen tanter trænes i konceptet, og endelig sætter vi en trinvis implementering i gang, der på samme tid tester og ruller talentarbejdet ud i virkeligheden på skolen og praktikstederne. Talenter tilbydes yderligere udfoldelse i form af tilbud om aktiviteter og konkurrencer

10 Studiemiljø Slip dagen løs Arbejdet med overskriften Endnu bedre studiemiljø i 2013 og 2014 har givet os mange gode resultater, som vi kan arbejde videre med. Udviklingen af studiemiljøet på skolen fortsætter i en kreativ og spændende proces, der skal åbne for mulighederne i fremtidens studiemiljø. Elever og medarbejdere skal kunne udfolde deres fulde potentiale. Den enkelte skal udforske sin egen vilje, evne og lyst på en skole, der er båret, styret og drevet af vores stærke kultur og øje for talentet. Viljestyrke og udlevelse skal gå hånd i hånd på Kold College. Skolens miljø skal stadig være rummeligt, men det skal befordre og støtte det ambitiøse og stræbsomme. Som elev og medarbejder på Kold College skal man føle, at man bliver inddraget i spændende og landsdækkende projekter med andre unge eller kolleger fra andre skoler, og internationalisering skal være en del af vores miljø. Vi vil gerne have gjort eleverne mere interesseret i at rejse under Erasmus-ordningen eller søge praktik i udlandet. Det virtuelle studiemiljø eksploderer Omverdenen skal bemærke vores dagsorden og måde at arbejde med talenterne på. For at gøre vores spændende og givende tilgang endnu mere synlig vil vi i 2015 sætte fokus på ungdomskultur i kommunikationen mellem Kold College og vores omverden. Vi vil udbygge vores digitale tilstedeværelse, så elever og medarbejdere altid har skolen, hjælpen og værktøjet ved hånden. Disse kanaler skal også bruges til at dele informationer, gode historier og billeder og bekræfte hinanden i det gode samvær. De elektroniske kommunikationskanaler vil gøre det hurtigere, bedre og lettere at holde kontakt til - og informere samarbejdspartnere, faglige kolleger og netværk, venner og bekendte, kommende elever med flere. Udvikling af den elektroniske kommunikation vil give endnu flere elever lyst og mulighed for at involvere sig i Kold College, fordi vi nu er lettere tilgængelige. Studiehåndbogen bliver også mere brugbar, fordi eleven vil kunne læse den på telefonen. Bedre kontakt med virkeligheden Indførslen af Praktik+ har allerede styrket koblingen mellem elev og de potentielle praktiksteder, men i det kommende år vil en endnu mere effektiv tilrettelæggelse have stor betydning for samarbejdet med virksomhederne. Bedre digitale sammenhænge vil gøre det nemmere for virksomheder, som er godkendte, men som ikke har elever, at få det. Der vil være mere tid til løbende kvalitetsudvikling, opsøgende arbejde, tilrettelæggelse af, hvordan man får flere ikke-godkendte virksomheder med i spil eller at fastsætte mål for indgåelse af praktikpladser. Et af de positive resultater ved dette bliver, at eleverne vil have bedre og hurtigere information på mobilen i deres jagt på praktikpladser og både virksomheder og elever vil have større mulighed for at finde det rigtige match. Eleverne vil også lettere kunne se sammenhængen mellem praktikmål og læringsmål i hovedforløbet. Plads til begejstring De fysiske rum er også vigtige i fremtidens studiemiljø. En af Kresten Kolds grundholdninger var, at et klasselokale ikke skal ligne et klasselokale, men i stedet være et sted, hvor man kan lide at opholde sig. Derfor arbejder vi med det fysiske rum og studiemiljøet i klasserne, i rum til både enkeltpersoner og gruppearbejder, i samlingsrum for alle elever og i et helt nyt kantine- og aktivitetsrum, der skal fungere som samlingspunkt for skolens liv og miljø kaldet Hjerterummet. Fremtidens studiemiljø skabes med udspring i input fra elevtopmøderne og mange gode erfaringer med mindre projekter

11 Samarbejde Service gør det muligt Et konkurrencedygtigt læringsmiljø, der er fyldt med dygtige elever optaget af læring, kan kun skabes i samarbejde bliver 3, når skolens servicefunktioner, undervisningsafdelinger og undervisere samarbejder. I Virksomhedsplan 2014 blev det mere end nogensinde slået fast, at det er rengøring, kantine, vareindlevering, praktikcenter, administration, udvikling, bibliotek, skolehjem, IT og en del flere servicefunktioner, der sammen med underviserne i fællesskab er altafgørende for at folde vi vil og kan mere ud. I 2015 skal det progressive samspil mellem servicefunktionerne og underviserne styrkes. Levereglerne skal trænes, og kompetencerne styrkes ved at sikre endnu mere robust helhed og planlægning i udviklingen af medarbejdere og ledere. Dette vil betyde færre kiks og konfliktsituationer. Et styrket samarbejde og en bedre dialog skal skabe endnu bedre og velkørende undervisningsrelationer, og den gode følelse af dette skal kunne ses i trivselsmålingen. Flere fælles aktiviteter Alle serviceafdelinger vil i 2015 styrke kommunikationen med eleverne. Derfor vil vi i begyndelsen af året sætte fokus på at forstå, hvorfor de unge agerer, som de gør. Disse indsigter kommunikeres til servicemedarbejderne, som får styrket deres kompetencer i at forstå og arbejde med ungdomskultur og kommunikation. Skolehjemsmedarbejderne har gode erfaringer med den uformelle snak, der kan være med til at bekræfte og fastholde eleven. Disse erfaringer og kompetencer skal vi kunne lære af på hele skolen, så vi overalt kan tilbyde eleverne en bedre forståelse, også når det gælder misbrug og sociale og personlige kompetencer. De nye muligheder, som EUD-reformen giver for samarbejdsflader, passer perfekt ind i vores planer om et tættere samarbejde for en mere dynamisk skole. Dette giver mange positive sidegevinster. Blandt andet vil de produkter, som produceres i undervisningen (med lidt god planlægning og vilje), kunne sælges i kantinen. Det vil ligeledes reducere madspild, at overskydende mad fra undervisningen skal komme skolehjemseleverne til gode. Vi er allerede godt i gang. Skolehjemmet og biblioteket samarbejder om filmaftener og andre kulturelle arrangementer ikke bare for de boende elever, men til glæde for alle. Servicefunktionerne til elever og undervisere på Kold College er også i 2015 i god udvikling, og serviceafdelingen tager blandt andet initiativ til, at der kommer mere fokus på Kold Colleges aktivitetskalender, som vil være en stor hjælp for skolens udviklingsafdeling. Viden er godt, men livet er vigtigere. Vi skal lære de unge, at de først og fremmest skal gå efter det gode liv

12 Skole + Hjem Samvær og hygge giver gode vaner for livet Skolehjemmet på Kold College blomstrer og udvikler sig. Dette kan mærkes i luften på gangene og ses fysisk med grønne planter, nutidige møbler og en helt ny fællesskabskultur med mere detaljerede krav til blandt andet rengøring. En helt ny bemanding af skolehjemmet har givet nye muligheder for, hvordan leveregler, miljø og gensidighed kan udleves ved hjælp af positive rollemodeller, gode snakke og noget så enkelt som ris og ros. Resultater og indsatser ses og anerkendes løbende, og på denne måde styrer skolehjemmet konstant mod en imødekommende og venlig dagligdag. Denne positive udvikling er altså skabt på samme måde, som vi på selve Kold College ønsker at drive en større indsats og et bedre udbytte: Ved at tale om, hvad vi vil. Og det vil vi blive ved med. Det er dialogen, der driver udviklingen i det nye skolehjemsmiljø, hvor reglerne bliver skærpet, hver gang der er behov for det, men hvor én af grundreglerne er, at der hver gang, der strammes, samtidig gives andre og nye muligheder. Der er altid en grund til, hvorfor tingene skal være, som de skal være og det er altid, fordi det skal være til alles bedste. Balance i hverdagen er en del af pensum Beboerne på skolehjemmet aktiveres og inkluderes i dagligdagen på mange måder og med mange forskellige tilbud. Yoga, gode tips om økonomi, fodbold og endda et lejlighedsvist fodbad er blandt de aktiviteter, som giver begejstring, balance og lærdom selv efter skoletid. Udover at have skolehjemmet som opholdssted får beboerne nu også noget med sig, som de kan bruge resten af livet. Fælles for de nye vaner, som man kan lære her, er, at alle kan mærke, at de får det bedre. Flere beboere har fået styr på deres liv. De er kommet i balance både fysisk og mentalt, også omkring deres eksamener, som skolehjemspersonalet gerne hjælper til og coacher dem til, så nerverne ikke skal ødelægge resultatet. Skolehjemmets massagetilbud og meditationsmuligheder kan også få eksamensstress til at forsvinde. Indsatsen fra medarbejderne og samarbejdet med eleverne kan i løbet af 2015 slet ikke undgå at betyde, at skolehjemmet vokser meget mere sammen med skolens kultur og studiemiljø. Samarbejdet mellem uddannelsesafdelingerne på skolen og pædagogerne i skolehjemmet intensiveres i løbet af 2015, så eleverne kan få hjælp og vejledning. Denne fødekæde sikrer, at vi vil og kan mere til elevernes bedste og få dem til at holde fast. For at bygge den stærkest mulige bro mellem skole og skolehjem lukker vi nu også op for, at beboerne kan bruge skolens faciliteter efter normal lukketid. Fremover vil man også kunne studere og fordybe sig om aftenen. Ligeledes intensiveres samarbejdet med kantinen for at gøre maden mere varieret for de elever, som har skolen som deres hjem. 22 SLIP DIG dét, du tror, du allerede ved. og verden kender ingen grænser. op for fantasien, og mærk begejstringen. Lær af alt dét, du oplever. Forståelsen giver vejen frem. Lær for livet ikke for pligten. Brug muligheden. Mærk roen. Fang gnisten.

13 Vi kan og vil mere Kold College Virksomhedsplan 2015 beskriver vores fælles og overordnede mål og strategier, og hvordan vi vil omsætte dem i planer og resultater. Skolens afdelinger skal hver især selv udarbejde detaljerede handlingsplaner for, hvordan vi når disse mål med strategier, der er relevante for dem. De endelige, dynamiske handlingsplaner vil komme til at ligge på Kold Colleges intranet. Landbrugsvej Odense S koldcollege.dk.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014.indd 2 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Vi vil og kan mere... 5 Forandringer på vej... 6 Farvel til akademiet Ny

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014 Kvalitetsregnskab Kold College 2014 Marts 2015 Kvalitetsregnskab 2014 År 2014 alt i alt Herunder en kort opsamling på kvalitetsaktiviteter i 2014. Løbende igennem året er der blevet gennemført trivselsundersøgelser

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Generel information om skolen

Generel information om skolen Generel information om skolen Generel information om skolen 1.3 Overordnet bedømmelsesplan Dalum Landbrugsskoles eksamensreglement og generelle eksamensregler for skriftlige eksaminer på Dalum Landbrugsskole

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Pædagogisk Ledelse p.t.

Pædagogisk Ledelse p.t. Pædagogisk Ledelse p.t. Side 1-11 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Pædagogisk Ledelse under koordinering af NCE - 22 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Fælles didaktisk, pædagogisk

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd Skolereformen hvad er det, og hvad kan den Henning Neerskov Og Brian Brønd Undervisningsministeriet 3 overordnede mål 3 overordnede mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015 10 hands-on til talentudvikling En global økonomi øger konkurrencen Virksomheder skal forbedre og forny sig SMV er udgør 99,6 % af det samlede antal virksomheder

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Tech College Aalborg vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur

Tech College Aalborg vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur STRATEGI 2015 VISION: Tech College Aalborg vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur STRATEGISK MÅL 1: Vores uddannelser er et aktivt tilvalg Målsætning 1A: Vi vil sikre kvalificeret valg

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker Tradiums bestyrelse er skolens øverste ledelse. Bestyrelsens rolle og betydning som styrende organ er i

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Kold College Institutionsnummer:461305 Journalnr.: 087.21K.391 Dato 29. april 2015 Underskrift: Thomas Johansen http://www.koldcollege.dk/files/filer/kold_da/om_skolen/handlingsplan-

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg på workshop 19. august 2014 Forskning i skole i forandring Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere