PwC s årsrapport for 2012/13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PwC s årsrapport for 2012/13"

Transkript

1 PwC s årsrapport for 2012/13 Relationer. Værdi. Kvalitet. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

2 Markedsandele Omsætning 2012/13 Top Tier 35 % (100 største virksomheder i Danmark) DKK Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. mio. Mid Tier 27 % (følgende virksomheder i Danmark) SMV 13 % SMV 910 Public 163 I alt Top Tier 402 Mid Tier 351 ( små og mellemstore virksomheder i Danmark) 39 Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Andre

3 Indhold INDHOLD Ledelsesberetningen Årets resultater 2012/ Executive Summary Et stærkt år Hoved- og nøgletal Strategi Tættere på fremtidens PwC Markedsudvikling Kundernes foretrukne samarbejdspartner Talent Feedback og ledelse udvikler talenter Kvalitet Høj kvalitet er kernen i vores forretning Corporate Governance Fælles ledelsesfundament Regnskabsberetning Årsregnskab 2012/13 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Selskabsoplysninger Kapitalejere I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. Foto: Leitorp + Vadskær og Lars Wittrock Design: Antistandard Tryk: Cool Gray 2013 PwC. Med forbehold af alle rettigheder. PwC betegner det netværk af virksomheder, der er omfattet af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt og uafhængig juridisk enhed. Årsrapport 2012/13 3

4 Executive Summary ET STÆRKT ÅR Vi har sammen skabt enestående gode resultater i PwC i år og fastholder positionen som branchens markedsleder. Vi har den mest vækstende skatteforretning, vi er det revisionshus, der betjener flest virksomheder, og vi har oplevet en markant fremgang i vores rådgivningsforretning. Samtidig har vi optimeret vores egne forretningsgange og processer og er således godt rustet til videre vækst. de mange kompetencer, PwC har, i forhold til de udfordringer den enkelte virksomhed står over for. For at opnå succes er det helt afgørende, at vi har de rette kompetencer på de rigtige områder. Vi har løbende investeret i og tilpasset vores forretningsområder for at imødekomme efterspørgslen efter vores kernekompetencer inden for revision og økonomisk rådgivning. Vi har i 2012/13 formået at skabe tilfredsstillende resultater, og det er vi naturligvis særlig stolte af specielt set i lyset af et udfordrende økonomisk klima i Danmark. Vi har igen i år oplevet en flot organisk vækst i både vores rådgivnings- og skatteforretning. PwC s revisionsforretning har fastholdt og udbygget vores kundebase, men oplever en mindre omsætningsnedgang som følge af et konkurrencepræget og tilbageholdende marked. Herudover er årets resultat positivt påvirket af, at vores driftsfunktioner er blevet optimeret og mere effektive. Jeg oplever, at de gode resultater skabes gennem en fælles målrettet indsats ved at der udvises mod og dygtighed, samtidig med at der hele tiden sker eksekvering gennem konkret handling. Vi stiller store krav til alle i PwC, og vores resultater er drevet af, at alle partnere og medarbejdere gennem en åben dialog har et fælles mål om, at succes skaber man sammen med andre både kunder og kolleger. Det stærke udgangspunkt gør, at vi er godt rustet til vækst i årene fremover. Tæt samarbejde med kunderne Året har været præget af en tæt dialog med vores kunder om deres aktuelle behov. Vi fokuserer på at aktivere Vi ønsker altid at være relevante for vores kunder, og vi er i år lykkedes med at skabe flere loyale kunder, samtidig med at vores kundetilfredshed er øget. Vi er taknemmelige for at være kundernes foretrukne samarbejdspartner, og at vi fortsat er branchens markedsleder. Det er en stor tillidserklæring fra dansk erhvervsliv, som vi både er stolte af, men også ydmyge over for. Inspiration til erhvervslivet Som markedsleder stræber vi efter altid at tilbyde erhvervslivet inspiration og viden om de seneste tendenser og forhold, som står øverst på deres agenda. Derfor inviterer PwC til en række agendasættende konferencer året igennem og udgiver publikationer, hvor bestyrelsesmedlemmer, CEO er, CFO er og andre CXO er kan 4 Årsrapport 2012/13

5 Executive Summary PwC s direktion (Management Board). Bagerst fra venstre: Mogens Nørgaard Mogensen (Senior Partner og adm. direktør), Christian Fredensborg Jakobsen (direktør, Assurance), Lars Baungaard (direktør, Markets), Jan M. Huusmann (direktør, Tax). Forrest fra venstre: Kim Füchsel (Managing Partner og direktør), Michael Eriksen (direktør, Advisory). styrke deres indsigt inden for deres ansvarsområde. I året har ca relationer deltaget i vores konferencer og kurser til inspiration, kompetenceudvikling og netværk, og vi glæder os til at se mindst lige så mange i året, der kommer. Talenterne er hos PwC Jeg vil naturligvis sige en stor tak til alle partnere og medarbejdere i PwC, som hver eneste dag yder en kæmpe indsats og leverer engageret service og løsninger af høj kvalitet til vores kunder. Det er afgørende for PwC, at vi har branchens dygtigste medarbejdere. Talentagendaen er derfor et højt prioriteret område, hvor vi bl.a. i år har haft særligt fokus på god ledelse, vores key talents og mere feedback i hverdagen. Vi kan glæde os over, at vi både fastholder og tiltrækker de dygtigste talenter. Jeg ved, at der stilles Vi er taknemmelige for at være kundernes foretrukne samarbejdspartner, og at vi fortsat er branchens markedsleder. Det er en stor tillidserklæring fra dansk erhvervsliv, som vi både er stolte af, men også ydmyge over for. Mogens Nørgaard Mogensen Senior Partner og adm. direktør store krav til både partnere og medarbejdere, men vi husker også at have det sjovt sammen. Vi har i år opnået det bedste resultat nogensinde i vores årlige tilfredshedsundersøgelse blandt vores medarbejdere, og endnu flere er stolte over at gøre karriere i PwC. Succes skaber vi sammen Der er desværre ikke tegn på, at det økonomiske erhvervsklima i Europa og Danmark bliver markant bedre i løbet af Det betyder, at vores kunder fortsat vil være under pres, og det mærker vi naturligvis også i PwC s forretning. Derfor er det fortsat nødvendigt, at PwC fastholder sit stærke fokus på at være relevante ved at skabe værdi for kunderne. Derudover skal vi have en effektiv og innovativ tilgang til opgaverne og ikke mindst fastholde og udvikle en stærk kultur. I PwC mener vi det bogstaveligt, når vi siger, at succes skaber man sammen med andre, og vi glæder os til at arbejde sammen om gode løsninger i de kommende udfordrende år. Mogens Nørgaard Mogensen Senior Partner og adm. direktør Årsrapport 2012/13 5

6 Hoved- og nøgletal HOVED- OG NØGLETAL 2012/13 Hovedtal i DKK / / / / /09 Resultat Nettoomsætning Resultat af primær drift Finansielle poster netto Årets resultat Årets totalindkomst Resultat til fordeling Balance Balancesum Egenkapital, inkl. ansvarlige lån Investeret kapital, inkl. goodwill, netto Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet investeringsaktivitet heraf investeringer i materielle aktiver finansieringsaktivitet Nøgletal Omsætningsvækst 0,2% 11,1% 11,2% -6,9% 2,8% Nettoomsætning pr. medarbejder Omkostningsprocent administrative funktioner 6,9% 7,5% 8,4% 8,1% 7,9% Gennemsnitligt vederlag pr. partner Soliditetsgrad, inkl. ansvarlige lån 28,0% 23,7% 18,7% 24,9% 24,0% Markedsandel Top Tier-segmentet (top 100) 35% 35% 31% 31% - Markedsandel Mid Tier-segmentet ( ) 27% 26% 24% 23% - Markedsandel SMV-segmentet ( ) 13% 13% 11% 7% - Samlet kundetilfredshed (score 1-10, hvor 10 er højest)* 8,5 8, Antal fuldtidsansatte medarbejdere og partnere ultimo Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte, inkl. partnere Personaleomsætning 15,6% 19,6% 18,8% 23,7% 14,5% Gennemsnitlig alder 37 år 37 år 38 år 37 år 37 år Kønsfordeling M/K 55%/45% 56%/44% 55%/45% 55%/45% 55%/45% Antal partnere ultimo Antal statsautoriserede revisorer ultimo *) Der er ikke givet oplysninger om kundetilfredshed for 2010/11 og tidligere år, da undersøgelsen først er påbegyndt fra regnskabsåret 2011/12. For definitioner se note 30, side Årsrapport 2012/13

7 Tættere på fremtidens PwC Strategi

8 Strategi TÆTTERE PÅ FREMTIDENS PwC Det er vores vision at være det revisions-, skatte- og rådgivningshus i Danmark, der skaber mest værdi for vores relationer. Vi har i år sat målrettet udvikling og øget eksekvering af vores strategi i højsædet. PwC Danmarks strategi tager afsæt i PwC s globale strategi, der består af fem strategiske prioriteringer: revenue, talent, profitability, quality og brand. Vi har inden for hvert område udpeget en række indsatsområder, som vi har arbejdet målrettet med i løbet af året, og gennem effektiv eksekvering har vi opnået gode resultater. Relationer, værdi og kvalitet Relationer, værdi og kvalitet er grundlæggende for måden, vi arbejder med vores strategi på. Relationer, værdi og kvalitet sætter retningen for vores beslutninger og handlinger, og vi tror på, at vi med disse for øje fortsat vil lykkes med at skabe succes for vores kunder og hinanden. Forankring af strategien Den succesfulde eksekvering af vores strategi er lykkedes, og vi har fulgt fremdriften i de udpegede indsatsområder meget tæt. Det har været tydeligt, hvem der har det drivende ansvar, hvad der skal udføres, hvordan det skal ske, og hvordan der bliver fulgt op. Målene og indsatsområderne for strategien er forankret i forretningsplaner i den enkelte afdeling og er indarbejdet i medarbejdernes og partnernes personlige målplaner. Det er bl.a. lykkedes os at: fastholde positionen som Danmarks førende revisions-, skatte- og rådgivningshus, og vi er markedsledende i alle markedssegmenter.* styrke vores position som attraktiv virksomhed at gøre karriere i. opbygge nye strategisk vigtige kompetenceområder bl.a. inden for rådgivning og skat. *) Top Tier (100 største virksomheder i Danmark) Mid Tier (følgende virksomheder i Danmark) SMV ( små og mellemstore virksomheder i Danmark). styrke vores brandposition ved bl.a. at tilbyde vores erhvervsrelationer viden, inspiration og netværk. højne kvalitetsniveauet i vores processer og ydelser. skabe en konkurrencedygtig organisation med stærk finansiel styrke. 8 Årsrapport 2012/13

9 Strategi Relationer Vi skaber og udvikler langvarige relationer til vores kunder og medarbejdere og leverer vores bedste hver gang. Værdi Vores kunder og medarbejdere oplever, at vi interesserer os oprigtigt for deres udfordringer og finder løsninger sammen med dem. Kvalitet Vores grundlag for forretningen er høj kvalitet og konkurrencedygtighed leveret af branchens dygtigste medarbejdere. Rettidig tilpasning For at skabe en konkurrencedygtig organisation har vi som mange af vores kunder haft målrettet fokus på at tilpasse forretningen gennem løbende omkostnings- og driftseffektivisering. Det er en nødvendig tilpasning, vi har gennemført over de seneste par år, og det er også en del af vores fokus fremadrettet. Det er væsentligt, at der skabes værdi i vores processer. For at optimere værditilvæksten har vi udviklet en kompetent og effektiv intern supportorganisation (Operations), hvor den enkelte afdeling Finance, It, Business Development & Sales Support, Marketing & Communication, Human Capital, Legal og Facility er fokuseret på forretningens primære behov. Dette tilfører også kvalificeret eksekvering af PwC s strategi, som kun løftes fuldt ud gennem kompetent support og rådgivning. Fokuseret ledelse Også på ledelsesniveau har vi styrket vores organisering, så den understøtter vores forretningsområder. Det har skabt en mere fokuseret ledelse og styrket vores beslutningskraft. Det betyder, at vi er mere omstillingsparate og hurtigt kan tilpasse os udviklingen i markedet. Vision Vi er det revisions-, skatte- og rådgivningshus i Danmark, der skaber mest værdi for vores relationer. Mission Vi skaber værdi gennem engageret kundebetjening af høj kvalitet, branchens dygtigste medarbejdere og ledere understøttet af det stærkeste brand. Revenue Talent Profitability Quality Brand Årsrapport 2012/13 9

10 Vi vil gennem tæt dialog med dig løfte vores fælles opgaver.

11 Kundernes foretrukne samarbejdspartner Markedsudvikling

12 Markedsudvikling KUNDERNES FORETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER Vores dedikerede fokus på at skabe værdi for vores kunder bevirker, at PwC kommer ud af året med vækst i omsætningen og øget kundetilfredshed. Dermed fastholder PwC i et konkurrencepræget erhvervsklima positionen som markedsleder. Et resultat, vi er særligt stolte af. Det pressede erhvervsklima har naturligt skabt en skærpet konkurrencesituation, også i revisions-, skatte- og rådgivningsbranchen. Det er selv med disse hårde vilkår lykkedes PwC at styrke vores samlede markedsposition gennem et dedikeret fokus på at skabe værdi for vores kunder. Således viser årets resultat, at PwC er markedsledende i Top Tier, Mid Tier og SMV.* Blandt de 100 største virksomheder (Top Tier) har vi en markedsandel på 35 % målt på revisionskunder, mens hele 79 % har valgt PwC som samarbejdspartner inden for et eller flere af vores ydelsesområder, omfattende revision, skat og rådgivning. PwC er også den førende revisionsforretning blandt landets 900 Mid Tier-virksomheder med en markedsandel på 27 % og en meget tilfredsstillende udvikling, hvor vi leverer ydelser inden for revision, skat og/eller rådgivning til 42 % af de danske virksomheder i Mid Tier. Hvad angår de små og mellemstore virksomheder (SMV), har vi fastholdt vores markedsandel på 13 %. På det offentlige marked Public er vi førende inden for rådgivning om offentlig-private partnerskaber (OPP) og inden for ældresektoren. Vi har også en styrket position i bl.a. bolig-, uddannelses- og forsyningssektoren. Betjener kunderne med alle kompetencer Gennem vores løbende kundekontakt oplever vi, at kundernes strategiske temaer strækker sig ind i stort set alle dele af deres forretning. For at kunne rådgive vores kunder optimalt er det derfor nødvendigt, at vi kan sparre med dem om deres forretningsmæssige udfordringer over en bred kam. Vi skal have de helt rigtige kompetencer, og vi skal kunne bringe disse i spil over for kunderne. Som samlet revisions-, skatte- og rådgivningshus har PwC et særligt stærkt udgangspunkt for at kunne assistere kunderne med at realisere deres strategiske målsætninger. Konkret har vi i året på tværs af markedssegmenter bl.a. hjulpet vores kunder med: Omkostnings- og driftseffektivisering. Vi har sammen med vores kunder bl.a. forbedret indtjeningen og det finansielle beredskab ved at øge driftseffektiviteten og skabe mærkbare omkostningsreduktioner. It-optimering. På it-området har virksomhederne også haft behov for at effektivisere, ligesom de har haft fokus på it-sikkerhed og risikostyring. I samarbejde med kunderne har vi derfor gennemgået og styrket deres informationssikkerhed, herunder it-sikkerhed, og hjulpet dem med håndtering af den stigende trussel fra cybercrime. De offentlige kunder har vi især rådgivet inden for effektiv administration af it-systemer. Værdiskabende forretningsstrategi. De hårde markedsvilkår har skærpet virksomhedernes fokus på deres forretningsstrategi og forretningsmodel. For at skabe et bedre forretningsmæssigt afsæt har vi derfor sammen med den enkelte kunde optimeret kundens forretningsmodel og set på, hvor værdiskabelsen sker i virksomheden, og hvordan kunden kan forbedre denne. Her har en øget kundefokusering også været relevant. *) Se note 30, side Årsrapport 2012/13

13 Markedsudvikling Det siger kunderne: Vi har i samarbejde med PwC omkostningseffektiviseret vores økonomifunktion og vores indkøbsfunktion. Det har højnet effektiviteten, frigjort ressourcer og givet bedre leverancer fra begge afdelinger. I PwC havde vi en kompetent og erfaren samarbejdspartner, vi kunne rådføre os med undervejs. Søren Stahlfest Møller, økonomidirektør, Banedanmark Med PwC s sparring har vi klarlagt og tilpasset vores arbejdsgange, så vores interne informations- og data-sikkerhed er blevet optimeret. Det er et centralt område, fordi vi lægger vægt på at overholde egne og eksterne standarder og samtidig fokusere på de områder, der giver mest værdi. Klavs Mensberg, it-direktør, EG Vi skulle på kort tid løfte udviklingen af vores vækststrategi. PwC s sparring og dybe brancheindsigt fra deres internationale strategiteam havde i den proces stor værdi for os. Jesper Scharff, adm. direktør, SDC Årsrapport 2012/13 13

14 14 Årsrapport 2012/13

15 Markedsudvikling MARKEDET I TAL Markedsandele 2012/13* Top Tier 35 % Mid Tier 27 % SMV 13 % Markedssegmenter 2012/13 DKK mio. Public 163 SMV 910 Andre 39 Top Tier 402 Mid Tier 351 Samlet kundeandel Kundetilfredshed 79 % 8,5 79 % Top Tier 78 % af dansk erhvervsliv i top-100 bliver betjent af PwC. Samlet andel af kunder inden for revision, skat og/eller rådgivning 2012/13 og 2011/12.** Vores kunders loyalitet og tilfredshed er helt afgørende for PwC s succes, og vi arbejder hele tiden på at gøre kundeoplevelsen endnu bedre. Udgangspunktet er altid at afstemme kundernes forventninger til os. Vi måler løbende vores kunders tilfredshed med os, og i år er kundetilfredsheden steget til 8,5 (8,2 i 2011/12), målt på en skala fra 1-10, hvor 10 er højest.*** Mid Tier 42 % 40 % 2012/ / / /12 *) Se note 30, side 78. **) Baseret på Børsens Top fra september ***) Kundetilfredsheden er målt fra den 1. juli 2012 til den 30. juni Årsrapport 2012/13 15

16 Markedsudvikling TENDENSER PÅ MARKEDSPLADSEN Globalt udsyn De største virksomheder er globale i deres markedstilgang, og de har med tilbagegangen på nærmarkederne søgt efter vækst i andre regioner, som fx USA og Asien. Vi har rådgivet vores Top Tier-kunder i denne udviklingsproces, hvor de har investeret i nye forretningsområder uden for Europa og udflyttet eksisterende funktioner til lavtlønslande. Den fortsatte globalisering har også øget behovet for skatterådgivning, og vi har igen i år rådgivet virksomheder om advance pricing agreements og transfer pricing. Lars Baungaard, direktør, Markets TOP TIER Risiko højt på agendaen Virksomhedernes globale eksponering øger risiciene relateret til bl.a. ustabile valutaer, handelshindringer og dobbeltbeskatning. Korruption er også en væsentlig risikofaktor, som de globale virksomheder er nødsaget til at forholde sig til, idet risikoen for kritiske sager er stigende i takt med øgede krav fra såvel internationale som lokale lovgivninger. Disse forhold stiller krav til risikostyring og omstillingsparathed. Derfor har vi bl.a. hjulpet vores kunder med at afdække deres risikobillede, udarbejde risikopolitikker, fastlægge og implementere skatte- og momsstrategier samt udvikle de rette compliance-setups og træne medarbejderne heri. Lars Baungaard, direktør, Markets MID TIER Flere transaktioner Vi har oplevet en markant stigning i efterspørgslen på ydelser inden for transaktionsområdet. Derfor har vi rådgivet en række Mid Tier-virksomheder om de finansielle, procesmæssige og strategiske aspekter i forbindelse med køb og salg af virksomheder. Mikkel Sthyr, Mid Tier-markedsleder 16 Årsrapport 2012/13

17 Markedsudvikling Bestyrelsens rolle udvikles SMV Virksomhederne i SMV har i året ønsket at udvikle deres bestyrelser, således at bestyrelsen bliver en endnu mere kompetent sparringspartner for ledelsen. Derfor har vi igen i år inviteret til en række Board Forum -møder landet over. I år har vi særligt sat fokus på finansieringsmuligheder herunder hvordan virksomhederne bedst muligt får adgang til kapital, refinansiering eller restrukturering. Poul Spencer Poulsen, SMV-markedsleder Værdiskabende forretningsmodeller PUBLIC For at kunne rådgive vores kunder med udgangspunkt i den seneste viden og fortsat være de bedste til at rådgive om de rette forretningsmodeller har vi indgået et forskningssamarbejde med Aarhus Universitet og Nykredit. Her følger vi udviklingen af 30 små og mellemstore vækstvirksomheder over en treårig periode i relation til bl.a. deres forretningsmodeller. Poul Spencer Poulsen, SMV-markedsleder Flere indgår i OPP og OPS Vi har fortsat oplevet en stigende efterspørgsel efter rådgivning inden for offentlig-private partnerskaber (OPP) og -samarbejder (OPS). Der bliver investeret meget i offentlige infrastrukturprojekter, og i den sammenhæng har vi rådgivet om OPP både i forhold til finansiering, udviklingsproces og drift. Vi har skabt nye innovative løsninger på OPP-området, samtidig med at vi bl.a. har specialiseret os i ældresektoren. PwC har dermed positioneret sig yderligere på OPP-området i 2012/13, og vi er i dag klart markedsledende på feltet. Christian Klibo, Public-markedsleder Årsrapport 2012/13 17

18 Markedsudvikling INSPIRATION FRA TOPPEN Inspiration, viden og netværk til vores relationer Som markedsleder ønsker vi at være med til at skabe rammerne for, hvordan erhvervslivet kan styrke den fremtidige vækst og håndtere væsentlige forretningsmæssige udfordringer. Derfor inviterer PwC til en række inspirerende aktiviteter året igennem, hvor vi tilbyder vores relationer ny viden og netværk til at udvikle deres forretning og karriere bl.a. med paneldebatter og oplæg, holdt af fremtrædende ministre og erhvervspersoner. Vi oplever også, at PwC som agendasætteren i branchen i øget omfang er en spiller, man ønsker at inddrage og lytte til, når der skal udformes ny lovgivning, foretages ændringer i erhvervslivets rammer og vilkår mv. Samtidig er vores eksperter i stigende omfang blandt pressens foretrukne kilder inden for revision, skat og rådgivning. Ny viden og inspiration fra Danmarks bedste ejerledere Der var masser af inspiration at hente ved kåringen af Årets Ejerleder Blandt mere end ejerledere blev der kåret seks regionale vindere og én landsvinder. Landsvinderen blev Peter Eriksen fra Nilpeter A/S. Årets Bestyrelsesformand Prisen som Årets Bestyrelsesformand 2012 blev tildelt Lars Nørby Johansen og overrakt af sidste års prismodtager Michael Pram Rasmussen. CXO-konferencen På CXO-konferencen satte vi sammen med fem toneangivende virksomheder spot på de emner, der lå højest på ledelsens agenda: kunde- og nichefokusering, omkostnings- og driftseffektivitet, cybercrime, talentudvikling, risiko og compliance. 18 Årsrapport 2012/13

19 Markedsudvikling Ca kunder Executive Education Vi har i år gennem PwC Executive Education med undervisere fra verdens førende business schools uddannet topledere fra nogle af Danmarks største virksomheder. Executiveprogrammerne er designet ud fra de nyeste tendenser i markedet samt ud fra anbefalinger fra vores Advisory Steering Board, bestående af topledere og relationer har deltaget i vores arrangementer og kurser i 2012/13. fra en lang række virksomheder. Vi har også lanceret Executive Network, der er et netværk, designet til fremtidens erhvervsledere. Gennem lukkede netværksmøder, casearbejde og foredrag med undervisere fra førende internationale business schools er Executive Network med til at udvikle fremtidens ledere. Global CEO Survey PwC inviterede til lanceringen af PwC s 16. årlige Global CEO Survey med livetransmission fra World Economic Forum i Davos. Her deltog toppen af dansk erhvervsliv, og en af gæstetalerne var finansminister Bjarne Corydon. PwC s 16. årlige Global CEO Survey viste, at troen på vækst i egen virksomhed på kort sigt faldt hos de adspurgte topledere: Kun 36 % af toplederne på verdensplan er meget optimistiske, hvad angår deres virksomheds vækstmuligheder i det kommende år. Der er en spinkel tro på fremgang i den globale økonomi på den korte bane. Kun 18 % af toplederne forventer en forbedret økonomi inden for det næste år. 53 % af de danske topledere forventer at udflytte forretningsfunktioner i For at håndtere krisen: fokuserer 68 % af toplederne på nøje udvalgte initiativer og nicher. forventer 82 % af toplederne at ændre deres strategi for udvidelse og fastholdelse af kundebasen. har 93 % gennemført omkostningsreducering inden for det sidste år i Skandinavien. har virksomhederne fokus på cybercrime. 80 % af de danske topledere mener, at cybercrime er en af de væsentligste trusler mod deres virksomhed. C20 Regnskabsprisen 2013 En uafhængig dommerkomité uddelte sammen med PwC C20 Regnskabsprisen 2013 til Novo Nordisk. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) var blandt dagens talere. I forbindelse med PwC s 16. årlige Global CEO Survey blev der foretaget interviews med CEO er i 68 lande i løbet af det sidste kvartal af Årsrapport 2012/13 19

20 Markedsudvikling SÆTTER AGENDAEN PwC ønsker at sætte agendaen på en række af de områder, som optager erhvervslivet, og vi holder løbende vores relationer opdateret med de seneste tendenser. Virksomhedsanalysen 2012 For femte år i træk lancerede PwC Virksomhedsanalysen, der kortlægger den økonomiske situation for toppen af dansk erhvervsliv. Analysen er baseret på regnskaberne fra 553 af landets virksomheder med over DKK 300 mio. i omsætning. Business Model Generation PwC har i samarbejde med Gyldendal og Nykredit udgivet en dansk udgave af den internationalt anerkendte bog Business Model Generation, der er en praktisk og meget visuel tilgang til at arbejde med forretningsudvikling og innovative metodikker i SMV er modtager vores nyhedsbrev Dialog. PwC Puls PwC betjener årligt ca SMVkunder, og vi ser det som en markedsleders opgave at være med til at sætte agendaen på områder, hvor det kan være svært for den enkelte virksomhed at få taletid. Derfor lancerede vi i foråret PwC Puls, der er et uafhængigt panel, som består af mere end erhvervspersoner. I år har vi taget temperaturen på Vækstplan DK, og vores undersøgelse viste, at de danske SMV er næsten ikke kunne mærke effekten af vækstplanen. Undersøgelsens resultater blev omtalt i pressen og præsenteret på et seminar i PwC. Inspiration fra toppen CFO ens historie PwC lancerede bogen Inspiration fra toppen CFO ens historie. Her fortæller flere end 30 danske CFO er om de emner, der er på CFO ens agenda. Bogen er udarbejdet i samarbejde med CBS og CFO Bo Kruse. Ny analyse: C20 by Numbers PwC s helt nye undersøgelse C20 by Numbers viste, at C20-selskaberne blandt ikke-finansielle virksomheder på trods af stigende omsætning endte med at tjene færre penge i 2012 sammenlignet med Undersøgelsen viste bl.a., at: omsætningen steg i 2012 med 8 % i gennemsnit pr. selskab indtjeningen faldt med 6 % i gennemsnit pr. selskab den samlede egenkapital i C20-selskaberne i 2012 udgjorde DKK 435 mia. C20-selskaberne betalte DKK 42 mia. i selskabsskat i PwC s C20 by Numbers er en analyse af udviklingen i C20-selskabernes regnskaber. Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes officielle årsrapporter for og ud fra de virksomheder, som pr. 1. januar 2013 var i OMX C20-indekset. Update... er PwC s nye magasin til danske SMV er. I første nummer er vi gået tæt på, hvad der er afgørende for danske SMV ers succes og vækst. Regnskabshåndbogen 2013 Regnskabshåndbogen er et af de mest anvendte opslagsværker inden for regnskab. Den giver dig et samlet overblik over tendenser, nyheder og gældende regler inden for regnskab, selskabsskat, selskabsret samt moms og afgifter. I år har vi også lanceret Regnskabshåndbogen til ipad. Bestyrelsesarbejde i Danmark 2013 PwC lancerede Bestyrelsesarbejde i Danmark 2013, omhandlende aktuelle emner i bestyrelsen, bl.a. aflønning af topledelsen. 20 Årsrapport 2012/13

21 Udviklingen i forretningsområder Årsrapport 2012/13 21

22 Markedsudvikling: Assurance REVISIONSFORRETNING GEARET TIL VÆKST Som branchens markedsleder har vi i år haft særligt fokus på at styrke vores revisionsforretning yderligere gennem optimering af vores processer og videreudvikling af de rette specialiserede ydelser. Vi er hermed godt rustet til fremtidig vækst. Vi er stolte af at have udbygget vores markedsposition som den foretrukne revisor for Danmarks største virksomheder. Markedet for revisionsydelser har været og er fortsat underlagt et hårdt pres, og vi oplever, at der generelt set efterspørges færre ydelser. Vores fokus har derfor været på aktivt at tiltrække opgaver og kunder samt tilpasse ydelser og organisation til de aktuelle udfordringer. PwC kommer ud af året med en omsætning i revisionsforretningen, der ligger lidt under sidste år på DKK mio., hvilket vi under de givne omstændigheder er tilfredse med. Fokus på specialiserede ydelser For at imødekomme endnu flere af vores kunders behov bl.a. i forhold til erklæringsydelser inden for it og CSR har vi videreudviklet vores afdeling Risk Assurance Services med fokus på business ethics, it og økonomi. Risk Assurance Services er et væsentligt område, hvor vi som uvildig tredjepart verificerer kundernes systemer og processer, så de står stærkere konkurrencemæssigt. I det kommende år er det fortsat vores ambition at fastholde og udbygge positionen som erhvervslivets foretrukne revisor. Christian Fredensborg Jakobsen, direktør, Assurance Øget efterspørgsel på regnskabsmæssig assistance Foruden at være førende revisor for Danmarks største virksomheder har vi hjulpet en lang række af vores kunder med revisionsnære ydelser. Kunderne har bl.a. efterspurgt assistance til at udarbejde regnskaber, elektronisk indrapportering af regnskaber, økonomistyring og konvertering til IFRS. Vores interimløsninger har vi også oplevet en øget efterspørgsel efter. Her har vi med kort varsel hjulpet Omsætningens fordeling på ydelser i 2011/ /13, DKK mio. 2012/ / Erklæringsydelser Erklæringsydelser 359 Andet 353 Andet Assurance: Omsætning og gennemsnitligt antal medarbejdere og partnere DKK / / / / /09 Omsætning Gennemsnitligt antal medarbejdere og partnere Årsrapport 2012/13

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Topagenda: CXO Survey 2014

Topagenda: CXO Survey 2014 Et omstillingsparat erhvervsliv / Juni 2014 Vækstforventninger 4 / Fokusområder 6 / Kompetencer 8 Fremtidige investeringer / Barrierer for vækst og udvikling 10 11 Topagenda: CXO Survey 2014 Mere end 500

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR. MANAGING CONSULTANT TIL CAREERMEDIATOR KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.DK Jobfact: Virksomhed: Stillingsbetegnelse: Markedssegment:

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Samlet kundeandel 2013/14 Markedsandele, revision 2013/14 2013/14 2013/14 84% 41% 27% 12% Top Tier Mid Tier SMV ** *** **** Samlet andel af

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen www.pwc.dk Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Hvorfor gennemføre en bestyrelsesevaluering? 2. Bestyrelsesmindset

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til:

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til: Vær med til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere I samarbejde med: Invitation til: Se traileren for Årets Ejerleder 2014 Gå ind på www.pwc.dk/ejerleder Hør Poul Spencer Poulsen, partner og SMV-markedsleder

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse Hvordan skabes fornøden professionel ledelse I forhold til Salg af mindre / større dele af selskabskapitalen. Paul-Chr. Kongsted Paukon Management & CEO i Dangro Invest 1 Eget afsæt Investorerne - dvs.

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER UDBYTTE Omdrejningspunktet for uddannelsen er professionelt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT www.pwc.dk/aarsrapport Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 RESULTATER REVENUE Omsætningsfordeling på markedssegmenter 2010/11 (DKK 1.000) Public 165 Top Tier 308 TALENT 80 % af vores medarbejdere er stolte

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO TDC - Mangfoldighed i ledelsen Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO 1 I dag leverer TDC en bred portefølje af løsninger Grundlagt 21. august 1882 ~9.000 medarbejdere ~9

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

BDO KORT FORTALT. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret i regioner og kompetenceområder

BDO KORT FORTALT. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret i regioner og kompetenceområder BDO KORT FORTALT Vi er markedsledende inden for revision, økonomisk rådgivning og serviceydelser til mindre og mellemstore virksomheder samt til det offentlige marked. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008 Fra: Waldemar Schmidt Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør Dato: 29. juli 2008 Tiltrædelsesbrev i forbindelse med etablering af uafhængig bestyrelse for SCE A/S Jeg er meget imponeret over udviklingen

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Lokal styrke og viden globalt netværk* *connectedthinking

Lokal styrke og viden globalt netværk* *connectedthinking Lokal styrke og viden globalt netværk* *connectedthinking Kend din revisor Vi har et udbredt lokalt og internationalt kendskab. Og vi har indsigt i de erhvervspolitiske forhold og problemstillinger, som

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2012/13 (16. december 2013) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere