Årsrapport Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger. Idrætssamvirket Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2002. www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger. Idrætssamvirket Århus"

Transkript

1 Årsrapport Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Du og din idrætsforening er altid velkomne til gratis at få rådgivning indenfor problemstillinger med den løbende drift og videreudvikling af din klub.

2 Årsrapport 2002 Idrættens Hus Vest Stadion Allé Århus C. Tlf Fax Hasse Vinter Sekretariatschef Nicolai Blom Idrætskonsulent Åbningstider Mandag torsdag kl Fredag kl medlemstal Flerstrengede foreninger 37 Specialforeninger 130 Afdelinger 427 Medlemmer Karen Christensen Sekretær Søren Martinussen Økonomiansvarlig Idrætssamvirkets bestyrelse Bent Hviid (Næstformand) Erik Smidstrup Jens Ole Kristensen Jens Peter Schou Nielsen Knud Jørgensen Nels Møller (Formand) Sven Skyum Niels Iversen Idræt på Banen Birger Christiansen Skole & Fritid Større arrangementer Repræsentantskabsmøde: Mandag d. 11. marts 2002 DM-fest for Ungdom: Torsdag d. 18. april 2002 Børn, unge og motion: Onsdag d. 24. april 2002 Store Legedag: Søndag d. 5. maj 2002 Møde: Nye momsregler: Torsdag d. 5. september 2002 Skoleidrætsdag: Tirsdag d. 10. september 2002 Møde: Elitelandsby Århus: Torsdag d. 3. oktober 2002 Årets leder Lars Fonnesbek Brydeklubben Thrott Årets idrætsudøver Signe Livbjerg Kaløvig Bådelaug Henrik Løvshall Børn lærer gennem kroppen Årets talent Henrik Kræmmer Rasmussen VIK Gymnastik

3 Årsrapport 2002 SAMMENDRAG AF ÅRET, DER GIK Idrætssamvirket har i årets løb fulgt op på den handlingsplan, der blev fastlagt for (se Årsrapport 2001) Intensiveret samarbejde Sekretariatets medarbejdere har været inviteret med til mange bestyrelsesmøder som inspirator og problemløser. De konkrete problemstillinger er blevet fremlagt og diskuteret. Dette er så blevet fulgt op med konkrete forslag til løsninger inden for bl.a. foreningsudvikling, nyorganisering, team-building, økonomistyring m.v. I andre tilfælde har der været arrangeret hel- eller halvdagsseminarer med foreningen til gavn for dens videre udvikling. Sådanne sundhedstjek har også givet Idrætssamvirket en masse input til, hvad der er af behov for støtte og hjælp i foreningerne fremover. Nye fælles løsningsforslag kan så udarbej-des, såsom lettelser inden for kassererjobbene. Anlægsinvesteringer Der har været meget fokus på anlægsinvesteringer, forbedring og udvidelse af klubhuse m.v. Via besøg i klubberne er det lykkedes at få anvendt de relativt få midler, som Idrætssamvirket årligt er med til at uddele, til glæde for mange klubber. Medlemsservice og kontakt Flere og flere klubber benytte Idrætssamvirkets servicefunktioner og tilskudsordninger, det være sig via vores nye hjemmeside eller via direkte forespørgsler til sekretariatet. Ret overraskende har der været et fald i antallet af ansøgninger til leder- og instruktørkurser. Det har vi tænkt os at gøre noget ved. Idrætspolitisk Politisk har der været tæt overvågning i alle væsentlige idrætspolitiske sager. Når det er blevet fundet nødvendigt, har Idrætssamvirket indledt dialog med byrådets politikere. Dette har således været tilfældet i forbindelse med etablering af den ny start- og initiativpulje, der erstatter den nedlagte 5 % pulje, og ved fastlæggelsen af den ny fritids- og idrætspolitik for de kommende 5 år. Udmeldingen: Flere penge til idrætsanlæg har været anvendt ved enhver mulig lejlighed. Samarbejde på tværs. Der er brugt mange resurser på at styrke samarbejdet med andre organisationer. Idrætssamvirket har en målsætning om at blive mere synligt og være på forkant med udviklingen for således at kunne være den perfekte katalysator, der sikrer, at relevante idrætsprojekter bliver etableret og kommer godt i gang. Udover medlemsforeningerne har samarbejdet være fokuseret på kommunens forskellige magistrater, uddannelsesinstitutioner, DIF, DGI m.v. Således har bl.a. senior-, handicapidræt og Urbanprojekt været nøgleemner. Andre samarbejder har været i form af afholdelse af større konferencer og aftenmøder. Temaerne har her bl.a. været; Børn, unge og motion (200 deltagere), Team Danmarks Elitelandsby Århus (100 deltagere) og Nye momsregler (75 deltagere). Handlingsplan Alt dette har medført, at der er udarbejdet en handlingsplan for Idrætssamvirket (se side 8). For at opfylde handlingsplanen samt sikre, at nye tiltag bliver implementeret, til gavn for vores medlemmer og for idrætten i Århus, er sekretariatet blevet styrket. Dette sker bl.a. ved i de næste 3 år at ansætte en fuldtidskonsulent, samt ved at øremærke en del af Idrætssamvirkets formue til nye tiltag, såsom foreningsudvikling.

4 Årsrapport 2002 Idræt På Banen Et aktiv i mange sindslidendes hverdag. Idræt på Banen er et kommunalt idrætstilbud til sindslidende i Århus Kommune. Via den fysiske placering ved Idrætssamvirket skabes en mulighed for samarbejde med idrætsverdenen. De daglige samarbejdspartnere er lokalpsykiatrien, socialpsykiatrien, samt brugere og medarbejdere ved kommunale og amtskommunale aktivitets- og bosteder. Aktiviteterne ved Idræt på Banen tager udgangspunkt i den almindelige idræt. Idræt på Banen sikrer en koordinering af diverse aktiviteter for sindslidende i forbindelse med idrætsarrangementer, stævner og sportsrejser. Idræt på Banen er også arrangør af sådanne aktiviteter. Som i december 2002, hvor en gruppe rejste til Club La Santa på Lanzarote. Ligeledes er Idræt på Banen medarrangør af skirejser. Idræt på Banen er medarrangør af Århus Cup, et to dages indendørs stævne, der frekventeres af ca. 200 personer fra hele Danmark. Der arrangeres én årlig bowlingturnering. Idræt på Banen arbejder i det daglige meget praktisk med begrebet sundhed, dette via strukturerede og gode idrætstilbud til personer med sindslidelser. Idræt på Banen frekventeres af gennemsnitlig personer i løbet af en uge. Skole & Fritid Skolevæsenets flygtninge- og indvandrerprojekt»skole & Fritid«fungerer nu på femte år og stadig med base på Idrætssamvirket. Formålet med»skole & Fritid«er i korte træk, at kontaktlærere på nu 20 skoler i Århus, kontaktpersoner i foreninger og projektkoordinatoren forsøger at få især indvandrerbørn motiveret for og interesseret i at dyrke organiserede foreningsidrætter. En erfaring i de hidtidige fire år har været, at stævner virker i høj grad motiverende. Derfor er der i indeværende skoleår aftalt ikke mindre end 30 stævner rundt om i Århus. Der afvikles årgangsstævner i minihåndbold, håndbold, fodbold, basketball og amerikansk fodbold. Næsten hver gang medvirker den lokale forening i form af dommer(e). Disse dommere er ofte trænere i foreningerne, og stævnerne er således en gylden mulighed for at udse talenter, tage kontakt til dem og få dem til at møde frem til træning. Alle deltagende børn får naturligvis tilbudet om at møde frem, men det virker særdeles motiverende for talenter at føle sig håndplukkede. Og sandsynligheden for, at et barn fastholdes i foreningen, er selvfølgelig større, hvis barnet har lidt talent for den aktuelle idrætsgren. Idræt for Sindslidende Gennem 2¼ år har Idræt for Sindslidende været et projekt under Idrætssamvirket, men med udgangen af 2002 ophørte projektet. Projektet var finansieret af IPIP og Århus Kommune, men fra politisk side var der ikke interesse i at forankre projektet. Som udløber af projektet blev foreningen IFS Aros 2000 stiftet i november 2000, og i modsætning til projektet fortsætter den. Foreningen har i dag ca. 35 medlemmer og tre faste ugentlige idrætstilbud, samt et månedligt tilbud. To gange halvårligt afholder foreningen klubaften. Samtlige opgaver bestyrelsesarbejde, instruktion, PR osv. varetages nu uden nogen form for støtte af bestyrelsen, der primært består af sindslidende. Børn lærer gennem kroppen Et toårigt projekt, som har til formål at forbedre det lokale idrætsmiljø til gavn for børnenes trivsel, sundhed og måske koncentration. I fire udvalgte områder samarbejder idrætslærere, pædagoger fra SFO og frivillige idrætsledere. Dette samarbejde har udviklet sig meget positivt i det forløbne år. Mere end 40 voksne er involveret, og de er i årets løb blevet inspireret med flere kurser. Center for Idræt, Aarhus Universitet tager sig af det videnskabelige, og hele projektets forløb nedfældes i en hvidbog i løbet efteråret 2003.

5 Årsrapport 2002 SAMARBEJDE MED FORENINGERNE I 2002 har Idrætssamvirket gjort et stort arbejde på at komme i bedre kontakt med så mange af vores medlemsforeninger som muligt, og dette må siges at være lykkedes. Således har Idrætssamvirket været involveret i ca.100 nye idrætssager/ projekter af større eller mindre omfang. Flere af projekterne har involveret mange foreninger. Hertil kommer alle de små sager/ forespørgsler, der har været løst via en telefonsamtale eller . Via ansøgningerne om tilskud kommer vi også i kontakt med mange foreninger. Information Idrætssamvirket lancerede i foråret 2002 en ny hjemmeside Formålet var at gøre det lettere for frivillige ledere at finde relevante oplysninger. Det kan konstateres, at hjemmesiden bliver brugt flittigt. I årets løb er der ligeledes udsendt flere nyhedsbreve med nyttige oplysninger. Anlægsinvesteringer Nogle af de sager, der fylder meget er anlægsin vesteringer. I 2002 har Idrætssamvirket amarbejdet med 17 foreninger i forbindelse med sådanne projekter. Disse sager er ofte af en sådan karakter, at de kræver meget af den enkelte forening, da der er mange ting, der skal tages højde for. Derfor har Idrætssamvirket brugt mange resurser på at hjælpe medlemsforeninger på dette punkt, da f.eks. udvidelse af et klubhus kan betyde meget for den enkelte forenings sociale liv. Ved årets udgang var det tilfredsstillende at kunne konstatere, at mange af klubberne havde fået del i den anlægspulje, som Idrætssamvirket årligt fordeler i samråd med Århus Kommune. Klubudvikling Et andet punkt, der har optaget Idrætssamvirket i det forløbne år, er foreningsudvikling. Således har vi været i kontakt med 15 foreninger i forbindelse med udvikling af foreningen inden for ledelse og organisation. Denne klubudvikling spænder lige fra et inspirationsoplæg på et hovedbestyrelsesmøde til længerevarende konsulenthjælp i forbindelse med fornyelse/ændring af foreningens ledelses- og organisationsstruktur. I 2003 vil Idrætssamvirket Århus satse meget på dette område, hvor foreningsseminarer og team-building - kurser skal være med til at udvikle foreningerne. Større arrangementer Udover repræsentantskabsmødet 11. marts 2002 har Idrætssamvirket været hoved- eller medarrangør af diverse arrangementer og møder. Herudover gennemførtes som tidligere år en DM -fest for 110 ungdomsdanmarksmestre. Store Legedag på ASA s baner blev afholdt i samarbejde med DGI Århusegnen og Idrætsdaghøjskolen. Idrætssamvirket Århus har bl.a. også været med til at identifi - cere ungdomsledere til Nordisk Ungdomstræf på Island og foreninger til Skoleidrætsdagen i september. Gennem alle disse arrangementer er Idrætssamvirket Århus kommet i god kontakt med mange af vores medlemsforeninger. Fremtidigt samarbejde Generelt er samarbejdet med vores medlemmer i 2002 blevet intensiveret. Desværre var der enkelte sager, hvor foreninger henvendte sig så sent, at Idrætssamvirket ikke kunne hjælpe ret meget. Der opfordres derfor til, at Idrætssamvirket inddrages så tidligt som mulig, hvis et problem er under opsejling. Generelt har Idrætssamvirket dog har haft en god dialog med medlemsforeninger og samarbejdspartnere til gavn for alle parter.

6 Årsrapport 2002 REGNSKAB, ØKONOMI OG TILSKUDSORDNINGERNE Idrætssamvirkets omsætning blev i regnskabsåret 2002 i alt på t/kr., hvoraf projekt Idræt på Banen tegner sig for de 203 t/kr, De vigtigste indtægtsposter ligger fortsat på henholdsvis kontingentindbetalinger og kommunale tilskud, medens lønninger, husleje og kontorudstyr og IT dækker de væsentligste udgiftsposter. Hovedtal fra årets regnskab: INDTÆGTER: i kr. Kontingenter 296 Tilskud fra Kommunen Øvrige indtægter 260 Idræt på Banen 203 Indtægter i alt UDGIFTER: i kr. Lønninger 933 Husleje 179 Kontorudstyr og IT 100 Øvrige driftsudgifter 354 Idræt på Banen 203 Driftsudgifter i alt Bevilgede tilskud i alt 741 Udgifter i alt Årets overskud 149 Udgifter samt overskud Tilskudsordningerne Med basis i tilskudsordningerne blev der efter ansøgning udbetalt et samlet beløb på 741 t/kr. Af disse tegnede tilskud til leder- og instruktørkurser sig for 378 t/kr., 247 t/kr. blev givet i forbindelse med anskaffelse af dyrt idrætsmateriel, medens de resterende 116 t/kr. blev bevilget som tilskud til foreningsseminarer, internationale arrangementer eller i forbindelse med ansøgninger vedr. misforhold og urimeligheder. Fordelingen på idrætsgrene Tilskuddene til leder- og instruktørkurser (378 t/kr.) blev bevilget til 29 forskellige idrætsgrene. Også i år topper gymnastiafdelingerne; samlet tilskud 106 t/kr. efterfulgt af håndbolden med 46 t/kr. Som nr. 3 har vi svømmeafdelingerne med tilskud på 44 t/kr. Tilskud til dyrt idrætsmateriel (248 t/kr.) fordelte sig blandt 31 forskellige idrætsgrene. Tilskud til seminarer (57 t/kr.) fordelt på 12 idrætsforeninger, hvoraf AGF hovedafdeling topper med et tilskud på 10 t/kr. Tilskud til internationale arrangementer (39 t/kr.) fordeler sig på 6 idrætsforeninger. Tilskud til misforhold og urimeligheder (20 t/kr.) drejer sig om en enkelt bevilling til Århus Svæveflyveklub. Anlægsinvesteringer samt vedligeholdelse Idrætssamvirket var i samråd med Magistratens 4. afdeling med til at uddele kr. i slutningen af Følgende tilskud blev uddelt Harlev Tennisklub HEI Vejlby-Risskov Hallen HEI Christiansbjerg IF Skåde Ridecenter IHF Åbyhøj Squash Klub Århus Faldskærmsklub IF Lyseng Fodbold Marselisborg Sejlklub Vestereng Skydebaneforening Norsminde Kajakklub kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Desuden er reserveret til IF Lyseng Volleyball og Håndbold et beløb på op til kr. til klubfaciliteter på Rundhøjskolen.

7 Årsrapport 2002 IDRÆTSPOLITISKE MÆRKESAGER 2002 Penge til idrætsanlæg Igen i år har Idrætssamvirket talrige gange opfordret politikere til at sikre flere penge til nye idrætsanlæg og andre relevante tiltag til gavn for idrætten i Århus. Desværre forsvinder de gode løfter ofte ved de årlige budgetforhandlinger. I oplægget til fremtidige anlægsinvesteringer i Århus kommune i de kommende ti år er der opstillet mange fornuftige forslag til idrætsanlæg sinvesteringer. Målsætningen for Idrætssamvirket er at få så mange forslag så muligt igennem på kortest mulig tid. Det gælder ikke mindst opførelsen af idrætshaller. Der har i årets løb bl.a. været fokus på: Støjende idrætsanlæg der er snart ikke mange steder i kommunen, hvor der kan placeres sådanne anlæg. Kommunen har udarbejdet en meget grundig rapport, og Idrætssamvirket støtter de involverede klubber. Flere fodboldbaner ikke mindst efter indførelsen af pesticidstoppet, er behovet blevet forøget. Kommunen har udarbejdet en glimrende oversigt over, hvor det er muligt at placere nye fodboldbaner. Der er ikke så mange muligheder, som mange måske tror. I samarbejde med Århus Fodbold Forum og kommunen laves en prioritering over, hvor nye baner skal placeres, og hvem der kan anvende hvilke baner. Faciliteter til ro- og dykkerklubber på Århus havn - et større projekt, der er kommet væsentlig videre. Ved opfyldning i lystbådehavnen etableres et areal på m2, hvor de fælles klubfaciliteter påtænkes opført. Idrætssamvirket er i tæt dialog med alle involverede klubber samt Fritids- & Kulturforvaltningen. Fritids- og idrætspolitik Idrætssamvirket har i samarbejde med F&K indsamlet input til denne. Et fornuftigt resultat er fremkommet, og arbejdet med handlingsplanerne er i gang. Den Lokale Udviklingspulje (tidl. 5 %-puljen) 5%-puljen blev pludselig nedlagt af regeringen, og det har været magtpåliggende for Idrætssamvirket at sikre, at anvendelsen af de sparede midler blev tilbageført til aftenskole- og foreningsområdet. Dette lykkedes delvist, og der er nu en byrådsgodkendt lokal udviklingspulje (ca /år), som idrætsforeninger bør søge ved nye tiltag. URBAN En bydel i bevægelse Med en plads i beslutningsudvalget forsøger Idrætssamvirket at få anvendt de ca. 80 millioner kroner (heraf halvdelen fra EU) bedst muligt til gavn for den lokale idræt i Gjellerup, Bispehaven og Herredsvangsområdet. Samarbejde med kommunen Samarbejdet med kommunen foregår først og fremmest med magistratens 4.afdeling. Her er der en meget stor samarbejdsvilje til at finde løsninger på de idrætsmæssige udfordringer/problemer, som Idrætssamvirket på vegne af vores medlemsforeninger er involveret i. Det samme er tilfældet, når der er tale om projekter inden for det fælles mål: At styrke idrættens vilkår i Århus. Igen i 2002 har det været en meget stor fornøjelse at arbejde sammen med denne magistrat. Gradvist er der i årets løb også blevet tilvejebragt et målrettet og positivt samarbejde med medarbejdere i andre magistrater såsom 3.afd. Sundhed og omsorg, hvor senioridræt har været temaet.

8 Årsrapport 2002 Der er ligeledes sat indledende fokus på idrætsforeningens fremtidige rolle i nærsamfundene via mulige tværgående partnerskaber med børnehaver, daginstitutioner, skoler, skolefritidsordninger, samt fritids- og ungdomsskoler. Det første konkrete initiativ er bedre udnyttelse af ledige idrætsfaciliteter i dagtimerne. DET FREMTIDIGE ARBEJDE I IDRÆTSSAMVIRKET Handlingsplan I efteråret 2002 blev der udarbejdet en handlingsplan for Idrætssamvirket baseret på de mange tiltag, der har været foretaget og de mange input fra medlemmer, øvrige idrætsliv m.v., der er indløbet i det forløbne år. Partnerskab Det væsentligste nye i handlingsplanen er etableringen af partnerskaber, d.v.s. forpligtende samarbejdsprojekter, som via en række brede målsætninger og visioner arbejder for at fremme idrætten i Århus og styrke de frivillige idrætsforeninger. Således arbejdes der med etablering af partnerskaber med DGI, Århusegnen inden for visse områder, med uddannelsesinstitutioner som Center for Idræt på Universitet, JCVU og Idrætshøjskolen inden for andre og endelig med Danmarks Idræts Forbund. Idrætssamvirkets rolle er at være aktiv som katalysator, inspirator, tovholder, som initiativtager m.v. og dermed sikre, at idrætsprojekter kommer godt i gang og forankres. Dette kan kræve ansættelse af flere idrætskonsulenter, men finansieringen af disse skal komme via etablering af relevante partnerskaber med bl.a. kommunens magistrater, ministerier og Danmarks Idræts Forbund. Således er der taget initiativ til et større partnerskab: Idræt og Sundhed som har til mål at gøre Århus til Danmarks førende by inden for Idræt, Sundhed og Bevægelse. Andre partnerskaber er på vej inden for senioridræt, foreningsudvikling, lederkurser med flere. Lederuddannelse Samfundet ændrer sig hastigt og dermed behovene i de frivillige foreninger. Det kan give problemer med at fastholde, uddanne og rekruttere frivillige ledere. En anden problemstilling er indførelse af betaling for udførelse af opgaver, der før var ulønnet. Er der en tendens til, at enkelte klubber går fra forening til forretning? Det bliver en af Idrætssamvirkets vigtige roller at være på forkant med denne udvikling til gavn for foreningerne. Tilskudsordninger Idrætssamvirkets tilskudsordninger er blevet revideret, og der vil i 2003 blive gjort en større indsats for, at klubberne sender flere på kurser, når de nye tilskudsmuligheder bliver bedre kendt. Idrætssamvirkets idégrundlag: At skabe optimale forhold for udøvelse af motions-, bredde- og eliteidræt, herunder at forvalte de til rådighed stillede pengemidler og repræsentere foreninger overfor myndig-heder og institutioner. Idrætssamvirkets tre målsætninger: At gøre det lettere at være idrætsleder i Århus kommune At skaffe flere penge til idrætsanlæg At være med til at gøre Århus til Danmarks mest aktive idrætsby

Årsrapport 2003. www.idraetssamvirket.dk. Idrætssamvirket Århus. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus

Årsrapport 2003. www.idraetssamvirket.dk. Idrætssamvirket Århus. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Årsrapport 2003 www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Du og din idrætsforening er altid velkomne til gratis at få

Læs mere

Idrætssamvirket Århus

Idrætssamvirket Århus Idrætssamvirket Århus ÅRSREGNSKAB 2007 Side 1 Indholdsfortegnelse Den interne revision og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2007 Side 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3 Årsregnskab 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2011 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider.

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider. S i d e 1 5 eksempler på idrætssamvirker På det afsluttende møde i idrætsgruppen blev vi enige om overordnet at undersøge opbygningen af Idrætssamvirker 5 steder i Danmark. Det blev følgende steder: Århus

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov Deltagere: Aarhus Kommune v. rådmand Marc Perera Christensen Aarhus Kommune v. driftsansvarlig for de udendørs anlæg Rikke Schultz Aarhus Kommune v. projektleder for U21 Aarhus Kommune Peter Vestergaard

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Elite Sports Akademi Aarhus

Elite Sports Akademi Aarhus Elite Sports Akademi Aarhus fra talentklasse til verdensklasse Oplæg Eliteidrætsgymnasier.dk Esbjerg, den 15.11.2012 Struktur 1. Overordnet omkring talentmiljøer 2. ESAA organisation og indhold. 3. Udfordringer

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009:

Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009: Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009: Hvor kan jeg træne i ferien? Sommerferiefægtning i klubber: For de af jeres fægtere, som ikke ønsker at sige farvel til våbnene i sommerferien, har jeg fået

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Kurser i efteråret 2009

Kurser i efteråret 2009 Kurser i efteråret 2009 Børn med særlige behov Mandag den 21. september 2009 Intern og ekstern kommunikation Brobjergskolen A-bygning, lokale 104 Michael Würtz Mail: mw@aauf.dk Telefon: 23344636 Tirsdag

Læs mere

Håndbog / Forretningsorden Rev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5

Håndbog / Forretningsorden Rev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5 Håndbog / Forretningsorden ev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5 Generelt om LUI LUI organiserer den største del af idrætten i Lynge-Uggeløse. Det er foreningens formål at tilbyde et bredt udvalg

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Kurser efterår 2011 Flere med i foreningen Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00 Konflikthåndtering Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Sofus Riishede Tlf. 2221 7740 Mail: konsulent@isaarhus.dk

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Et stort velkommen til

Et stort velkommen til Et stort velkommen til 1 Philip Green Centerleder 15 år ved Gardehusarerne Befalingsmand / springrytter / stuntman 15 år ved erhvervsuddannelser Underviser Leder af merkonom aftenskolen Rektor for Handelsgymnasiet

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Hillerød GI Damefodbold af 2010. Årsrapport 2011

Hillerød GI Damefodbold af 2010. Årsrapport 2011 Hillerød GI Damefodbold af 2010 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Årsberetning 2 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 3 Regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Resultatopgørelse 2013

Resultatopgørelse 2013 Resultatopgørelse 2013 Note INDTÆGTER Regnskab 2013 Budget 2013 Budget 2014 Afv. i.f.t. budget 1 Kontingent sommertennis + træning 212.000 208.800 212.000 3.200 2 Boys Night 2.625 0 0 2.625 Kontingent

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009 Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Godkendt af bestyrelsen den 19. november 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Forord og

Læs mere

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Nye stier i den kommunale idrætspolitik Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker, og så siger

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Forudsætning for et godt resultat : Alene er vi intet -sammen er vi stærke! I Aalborg har vi skabt en kultur for at løfte tingene

Læs mere

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel.

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel. Referater: Tilskud og økonomi for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer Johannes Nilsson Referent: Vivian Højegaard, Forslag/ide/input fremført af Jørgen Christoffersen, Svaneke Stikord/beskrivelse:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Aftale mellem. DGI ##### og DDS ##### om fusion

Aftale mellem. DGI ##### og DDS ##### om fusion Aftale mellem DGI ##### og DDS ##### om fusion Bestyrelserne i Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger ##### og DDS ##### er enige om at fusionere de to landsdelsforeninger med virkning fra den 1. januar

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Hovedbestyrelsen Stk. 1 Hjemmel: Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Med hjemmel i foreningens love 3 er nærværende forretningsorden gældende for hovedbestyrelsen ( HB). Forretningsordenen

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2014. FIG s Udviklingsplan. John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk

Repræsentantskabsmøde 2014. FIG s Udviklingsplan. John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk Repræsentantskabsmøde 2014 FIG s Udviklingsplan John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 7. april 2014 FIG s rolle Vores opgaver er under forandring (fra) Foreningernes tillidsrepræsentant Administration

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Tlf. 86 14 52 52

Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Tlf. 86 14 52 52 Høringssvar på Aarhus Kommunes kommende handicappolitik fra 2013 Aarhus, aug. 2013 / SR Idrætssamvirket Aarhus har med interesse læst forslag til kommende handicappolitik. Det er positivt, at det virker

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson. Kantinen Sport og Fritid Vestergade 55, 1. Brobergskolen Lok. 104. Brobergskolen Lok.

Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson. Kantinen Sport og Fritid Vestergade 55, 1. Brobergskolen Lok. 104. Brobergskolen Lok. Kurser Forår 2014 Kursustitel Lokaletilskud og Aktivitetsstøtte udfyldelse af ansøgningsskemaer 28. januar 2014 30. januar 2014 03. februar 2014 Kl. 17.00 19.30 Kantinen Sport og Fritid Vestergade 55,

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Velbesøgt vælgermøde Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 8600 Silkeborg www.idraet-silkeborg.dk mail@idraet-silkeborrg.dk Forretningsfører

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1-2007 fra Fritid og Kultur Hillerød Kommune

Nyhedsbrev nr. 1-2007 fra Fritid og Kultur Hillerød Kommune Indledning og velkomst Fritid og Kultur er en afdeling under Børn, Familier og Kultur der arbejder indenfor områderne idræt, kultur og folkeoplysning. Fritid og Kultur vil gerne i dette nyhedsbrev informere

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

DGI Leder- og Foreningsudvikling

DGI Leder- og Foreningsudvikling Undervisningsplatform for Fremtidens Idrætsleder 2014 2016 Formål for Fremtidens Idrætsleder Fremtidens Idrætsleder og det samlede højskoleophold har til hensigt: At skabe potentielle unge idræts-/foreningsledere

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere