Årsrapport Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger. Idrætssamvirket Århus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2002. www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger. Idrætssamvirket Århus"

Transkript

1 Årsrapport Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Du og din idrætsforening er altid velkomne til gratis at få rådgivning indenfor problemstillinger med den løbende drift og videreudvikling af din klub.

2 Årsrapport 2002 Idrættens Hus Vest Stadion Allé Århus C. Tlf Fax Hasse Vinter Sekretariatschef Nicolai Blom Idrætskonsulent Åbningstider Mandag torsdag kl Fredag kl medlemstal Flerstrengede foreninger 37 Specialforeninger 130 Afdelinger 427 Medlemmer Karen Christensen Sekretær Søren Martinussen Økonomiansvarlig Idrætssamvirkets bestyrelse Bent Hviid (Næstformand) Erik Smidstrup Jens Ole Kristensen Jens Peter Schou Nielsen Knud Jørgensen Nels Møller (Formand) Sven Skyum Niels Iversen Idræt på Banen Birger Christiansen Skole & Fritid Større arrangementer Repræsentantskabsmøde: Mandag d. 11. marts 2002 DM-fest for Ungdom: Torsdag d. 18. april 2002 Børn, unge og motion: Onsdag d. 24. april 2002 Store Legedag: Søndag d. 5. maj 2002 Møde: Nye momsregler: Torsdag d. 5. september 2002 Skoleidrætsdag: Tirsdag d. 10. september 2002 Møde: Elitelandsby Århus: Torsdag d. 3. oktober 2002 Årets leder Lars Fonnesbek Brydeklubben Thrott Årets idrætsudøver Signe Livbjerg Kaløvig Bådelaug Henrik Løvshall Børn lærer gennem kroppen Årets talent Henrik Kræmmer Rasmussen VIK Gymnastik

3 Årsrapport 2002 SAMMENDRAG AF ÅRET, DER GIK Idrætssamvirket har i årets løb fulgt op på den handlingsplan, der blev fastlagt for (se Årsrapport 2001) Intensiveret samarbejde Sekretariatets medarbejdere har været inviteret med til mange bestyrelsesmøder som inspirator og problemløser. De konkrete problemstillinger er blevet fremlagt og diskuteret. Dette er så blevet fulgt op med konkrete forslag til løsninger inden for bl.a. foreningsudvikling, nyorganisering, team-building, økonomistyring m.v. I andre tilfælde har der været arrangeret hel- eller halvdagsseminarer med foreningen til gavn for dens videre udvikling. Sådanne sundhedstjek har også givet Idrætssamvirket en masse input til, hvad der er af behov for støtte og hjælp i foreningerne fremover. Nye fælles løsningsforslag kan så udarbej-des, såsom lettelser inden for kassererjobbene. Anlægsinvesteringer Der har været meget fokus på anlægsinvesteringer, forbedring og udvidelse af klubhuse m.v. Via besøg i klubberne er det lykkedes at få anvendt de relativt få midler, som Idrætssamvirket årligt er med til at uddele, til glæde for mange klubber. Medlemsservice og kontakt Flere og flere klubber benytte Idrætssamvirkets servicefunktioner og tilskudsordninger, det være sig via vores nye hjemmeside eller via direkte forespørgsler til sekretariatet. Ret overraskende har der været et fald i antallet af ansøgninger til leder- og instruktørkurser. Det har vi tænkt os at gøre noget ved. Idrætspolitisk Politisk har der været tæt overvågning i alle væsentlige idrætspolitiske sager. Når det er blevet fundet nødvendigt, har Idrætssamvirket indledt dialog med byrådets politikere. Dette har således været tilfældet i forbindelse med etablering af den ny start- og initiativpulje, der erstatter den nedlagte 5 % pulje, og ved fastlæggelsen af den ny fritids- og idrætspolitik for de kommende 5 år. Udmeldingen: Flere penge til idrætsanlæg har været anvendt ved enhver mulig lejlighed. Samarbejde på tværs. Der er brugt mange resurser på at styrke samarbejdet med andre organisationer. Idrætssamvirket har en målsætning om at blive mere synligt og være på forkant med udviklingen for således at kunne være den perfekte katalysator, der sikrer, at relevante idrætsprojekter bliver etableret og kommer godt i gang. Udover medlemsforeningerne har samarbejdet være fokuseret på kommunens forskellige magistrater, uddannelsesinstitutioner, DIF, DGI m.v. Således har bl.a. senior-, handicapidræt og Urbanprojekt været nøgleemner. Andre samarbejder har været i form af afholdelse af større konferencer og aftenmøder. Temaerne har her bl.a. været; Børn, unge og motion (200 deltagere), Team Danmarks Elitelandsby Århus (100 deltagere) og Nye momsregler (75 deltagere). Handlingsplan Alt dette har medført, at der er udarbejdet en handlingsplan for Idrætssamvirket (se side 8). For at opfylde handlingsplanen samt sikre, at nye tiltag bliver implementeret, til gavn for vores medlemmer og for idrætten i Århus, er sekretariatet blevet styrket. Dette sker bl.a. ved i de næste 3 år at ansætte en fuldtidskonsulent, samt ved at øremærke en del af Idrætssamvirkets formue til nye tiltag, såsom foreningsudvikling.

4 Årsrapport 2002 Idræt På Banen Et aktiv i mange sindslidendes hverdag. Idræt på Banen er et kommunalt idrætstilbud til sindslidende i Århus Kommune. Via den fysiske placering ved Idrætssamvirket skabes en mulighed for samarbejde med idrætsverdenen. De daglige samarbejdspartnere er lokalpsykiatrien, socialpsykiatrien, samt brugere og medarbejdere ved kommunale og amtskommunale aktivitets- og bosteder. Aktiviteterne ved Idræt på Banen tager udgangspunkt i den almindelige idræt. Idræt på Banen sikrer en koordinering af diverse aktiviteter for sindslidende i forbindelse med idrætsarrangementer, stævner og sportsrejser. Idræt på Banen er også arrangør af sådanne aktiviteter. Som i december 2002, hvor en gruppe rejste til Club La Santa på Lanzarote. Ligeledes er Idræt på Banen medarrangør af skirejser. Idræt på Banen er medarrangør af Århus Cup, et to dages indendørs stævne, der frekventeres af ca. 200 personer fra hele Danmark. Der arrangeres én årlig bowlingturnering. Idræt på Banen arbejder i det daglige meget praktisk med begrebet sundhed, dette via strukturerede og gode idrætstilbud til personer med sindslidelser. Idræt på Banen frekventeres af gennemsnitlig personer i løbet af en uge. Skole & Fritid Skolevæsenets flygtninge- og indvandrerprojekt»skole & Fritid«fungerer nu på femte år og stadig med base på Idrætssamvirket. Formålet med»skole & Fritid«er i korte træk, at kontaktlærere på nu 20 skoler i Århus, kontaktpersoner i foreninger og projektkoordinatoren forsøger at få især indvandrerbørn motiveret for og interesseret i at dyrke organiserede foreningsidrætter. En erfaring i de hidtidige fire år har været, at stævner virker i høj grad motiverende. Derfor er der i indeværende skoleår aftalt ikke mindre end 30 stævner rundt om i Århus. Der afvikles årgangsstævner i minihåndbold, håndbold, fodbold, basketball og amerikansk fodbold. Næsten hver gang medvirker den lokale forening i form af dommer(e). Disse dommere er ofte trænere i foreningerne, og stævnerne er således en gylden mulighed for at udse talenter, tage kontakt til dem og få dem til at møde frem til træning. Alle deltagende børn får naturligvis tilbudet om at møde frem, men det virker særdeles motiverende for talenter at føle sig håndplukkede. Og sandsynligheden for, at et barn fastholdes i foreningen, er selvfølgelig større, hvis barnet har lidt talent for den aktuelle idrætsgren. Idræt for Sindslidende Gennem 2¼ år har Idræt for Sindslidende været et projekt under Idrætssamvirket, men med udgangen af 2002 ophørte projektet. Projektet var finansieret af IPIP og Århus Kommune, men fra politisk side var der ikke interesse i at forankre projektet. Som udløber af projektet blev foreningen IFS Aros 2000 stiftet i november 2000, og i modsætning til projektet fortsætter den. Foreningen har i dag ca. 35 medlemmer og tre faste ugentlige idrætstilbud, samt et månedligt tilbud. To gange halvårligt afholder foreningen klubaften. Samtlige opgaver bestyrelsesarbejde, instruktion, PR osv. varetages nu uden nogen form for støtte af bestyrelsen, der primært består af sindslidende. Børn lærer gennem kroppen Et toårigt projekt, som har til formål at forbedre det lokale idrætsmiljø til gavn for børnenes trivsel, sundhed og måske koncentration. I fire udvalgte områder samarbejder idrætslærere, pædagoger fra SFO og frivillige idrætsledere. Dette samarbejde har udviklet sig meget positivt i det forløbne år. Mere end 40 voksne er involveret, og de er i årets løb blevet inspireret med flere kurser. Center for Idræt, Aarhus Universitet tager sig af det videnskabelige, og hele projektets forløb nedfældes i en hvidbog i løbet efteråret 2003.

5 Årsrapport 2002 SAMARBEJDE MED FORENINGERNE I 2002 har Idrætssamvirket gjort et stort arbejde på at komme i bedre kontakt med så mange af vores medlemsforeninger som muligt, og dette må siges at være lykkedes. Således har Idrætssamvirket været involveret i ca.100 nye idrætssager/ projekter af større eller mindre omfang. Flere af projekterne har involveret mange foreninger. Hertil kommer alle de små sager/ forespørgsler, der har været løst via en telefonsamtale eller . Via ansøgningerne om tilskud kommer vi også i kontakt med mange foreninger. Information Idrætssamvirket lancerede i foråret 2002 en ny hjemmeside Formålet var at gøre det lettere for frivillige ledere at finde relevante oplysninger. Det kan konstateres, at hjemmesiden bliver brugt flittigt. I årets løb er der ligeledes udsendt flere nyhedsbreve med nyttige oplysninger. Anlægsinvesteringer Nogle af de sager, der fylder meget er anlægsin vesteringer. I 2002 har Idrætssamvirket amarbejdet med 17 foreninger i forbindelse med sådanne projekter. Disse sager er ofte af en sådan karakter, at de kræver meget af den enkelte forening, da der er mange ting, der skal tages højde for. Derfor har Idrætssamvirket brugt mange resurser på at hjælpe medlemsforeninger på dette punkt, da f.eks. udvidelse af et klubhus kan betyde meget for den enkelte forenings sociale liv. Ved årets udgang var det tilfredsstillende at kunne konstatere, at mange af klubberne havde fået del i den anlægspulje, som Idrætssamvirket årligt fordeler i samråd med Århus Kommune. Klubudvikling Et andet punkt, der har optaget Idrætssamvirket i det forløbne år, er foreningsudvikling. Således har vi været i kontakt med 15 foreninger i forbindelse med udvikling af foreningen inden for ledelse og organisation. Denne klubudvikling spænder lige fra et inspirationsoplæg på et hovedbestyrelsesmøde til længerevarende konsulenthjælp i forbindelse med fornyelse/ændring af foreningens ledelses- og organisationsstruktur. I 2003 vil Idrætssamvirket Århus satse meget på dette område, hvor foreningsseminarer og team-building - kurser skal være med til at udvikle foreningerne. Større arrangementer Udover repræsentantskabsmødet 11. marts 2002 har Idrætssamvirket været hoved- eller medarrangør af diverse arrangementer og møder. Herudover gennemførtes som tidligere år en DM -fest for 110 ungdomsdanmarksmestre. Store Legedag på ASA s baner blev afholdt i samarbejde med DGI Århusegnen og Idrætsdaghøjskolen. Idrætssamvirket Århus har bl.a. også været med til at identifi - cere ungdomsledere til Nordisk Ungdomstræf på Island og foreninger til Skoleidrætsdagen i september. Gennem alle disse arrangementer er Idrætssamvirket Århus kommet i god kontakt med mange af vores medlemsforeninger. Fremtidigt samarbejde Generelt er samarbejdet med vores medlemmer i 2002 blevet intensiveret. Desværre var der enkelte sager, hvor foreninger henvendte sig så sent, at Idrætssamvirket ikke kunne hjælpe ret meget. Der opfordres derfor til, at Idrætssamvirket inddrages så tidligt som mulig, hvis et problem er under opsejling. Generelt har Idrætssamvirket dog har haft en god dialog med medlemsforeninger og samarbejdspartnere til gavn for alle parter.

6 Årsrapport 2002 REGNSKAB, ØKONOMI OG TILSKUDSORDNINGERNE Idrætssamvirkets omsætning blev i regnskabsåret 2002 i alt på t/kr., hvoraf projekt Idræt på Banen tegner sig for de 203 t/kr, De vigtigste indtægtsposter ligger fortsat på henholdsvis kontingentindbetalinger og kommunale tilskud, medens lønninger, husleje og kontorudstyr og IT dækker de væsentligste udgiftsposter. Hovedtal fra årets regnskab: INDTÆGTER: i kr. Kontingenter 296 Tilskud fra Kommunen Øvrige indtægter 260 Idræt på Banen 203 Indtægter i alt UDGIFTER: i kr. Lønninger 933 Husleje 179 Kontorudstyr og IT 100 Øvrige driftsudgifter 354 Idræt på Banen 203 Driftsudgifter i alt Bevilgede tilskud i alt 741 Udgifter i alt Årets overskud 149 Udgifter samt overskud Tilskudsordningerne Med basis i tilskudsordningerne blev der efter ansøgning udbetalt et samlet beløb på 741 t/kr. Af disse tegnede tilskud til leder- og instruktørkurser sig for 378 t/kr., 247 t/kr. blev givet i forbindelse med anskaffelse af dyrt idrætsmateriel, medens de resterende 116 t/kr. blev bevilget som tilskud til foreningsseminarer, internationale arrangementer eller i forbindelse med ansøgninger vedr. misforhold og urimeligheder. Fordelingen på idrætsgrene Tilskuddene til leder- og instruktørkurser (378 t/kr.) blev bevilget til 29 forskellige idrætsgrene. Også i år topper gymnastiafdelingerne; samlet tilskud 106 t/kr. efterfulgt af håndbolden med 46 t/kr. Som nr. 3 har vi svømmeafdelingerne med tilskud på 44 t/kr. Tilskud til dyrt idrætsmateriel (248 t/kr.) fordelte sig blandt 31 forskellige idrætsgrene. Tilskud til seminarer (57 t/kr.) fordelt på 12 idrætsforeninger, hvoraf AGF hovedafdeling topper med et tilskud på 10 t/kr. Tilskud til internationale arrangementer (39 t/kr.) fordeler sig på 6 idrætsforeninger. Tilskud til misforhold og urimeligheder (20 t/kr.) drejer sig om en enkelt bevilling til Århus Svæveflyveklub. Anlægsinvesteringer samt vedligeholdelse Idrætssamvirket var i samråd med Magistratens 4. afdeling med til at uddele kr. i slutningen af Følgende tilskud blev uddelt Harlev Tennisklub HEI Vejlby-Risskov Hallen HEI Christiansbjerg IF Skåde Ridecenter IHF Åbyhøj Squash Klub Århus Faldskærmsklub IF Lyseng Fodbold Marselisborg Sejlklub Vestereng Skydebaneforening Norsminde Kajakklub kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Desuden er reserveret til IF Lyseng Volleyball og Håndbold et beløb på op til kr. til klubfaciliteter på Rundhøjskolen.

7 Årsrapport 2002 IDRÆTSPOLITISKE MÆRKESAGER 2002 Penge til idrætsanlæg Igen i år har Idrætssamvirket talrige gange opfordret politikere til at sikre flere penge til nye idrætsanlæg og andre relevante tiltag til gavn for idrætten i Århus. Desværre forsvinder de gode løfter ofte ved de årlige budgetforhandlinger. I oplægget til fremtidige anlægsinvesteringer i Århus kommune i de kommende ti år er der opstillet mange fornuftige forslag til idrætsanlæg sinvesteringer. Målsætningen for Idrætssamvirket er at få så mange forslag så muligt igennem på kortest mulig tid. Det gælder ikke mindst opførelsen af idrætshaller. Der har i årets løb bl.a. været fokus på: Støjende idrætsanlæg der er snart ikke mange steder i kommunen, hvor der kan placeres sådanne anlæg. Kommunen har udarbejdet en meget grundig rapport, og Idrætssamvirket støtter de involverede klubber. Flere fodboldbaner ikke mindst efter indførelsen af pesticidstoppet, er behovet blevet forøget. Kommunen har udarbejdet en glimrende oversigt over, hvor det er muligt at placere nye fodboldbaner. Der er ikke så mange muligheder, som mange måske tror. I samarbejde med Århus Fodbold Forum og kommunen laves en prioritering over, hvor nye baner skal placeres, og hvem der kan anvende hvilke baner. Faciliteter til ro- og dykkerklubber på Århus havn - et større projekt, der er kommet væsentlig videre. Ved opfyldning i lystbådehavnen etableres et areal på m2, hvor de fælles klubfaciliteter påtænkes opført. Idrætssamvirket er i tæt dialog med alle involverede klubber samt Fritids- & Kulturforvaltningen. Fritids- og idrætspolitik Idrætssamvirket har i samarbejde med F&K indsamlet input til denne. Et fornuftigt resultat er fremkommet, og arbejdet med handlingsplanerne er i gang. Den Lokale Udviklingspulje (tidl. 5 %-puljen) 5%-puljen blev pludselig nedlagt af regeringen, og det har været magtpåliggende for Idrætssamvirket at sikre, at anvendelsen af de sparede midler blev tilbageført til aftenskole- og foreningsområdet. Dette lykkedes delvist, og der er nu en byrådsgodkendt lokal udviklingspulje (ca /år), som idrætsforeninger bør søge ved nye tiltag. URBAN En bydel i bevægelse Med en plads i beslutningsudvalget forsøger Idrætssamvirket at få anvendt de ca. 80 millioner kroner (heraf halvdelen fra EU) bedst muligt til gavn for den lokale idræt i Gjellerup, Bispehaven og Herredsvangsområdet. Samarbejde med kommunen Samarbejdet med kommunen foregår først og fremmest med magistratens 4.afdeling. Her er der en meget stor samarbejdsvilje til at finde løsninger på de idrætsmæssige udfordringer/problemer, som Idrætssamvirket på vegne af vores medlemsforeninger er involveret i. Det samme er tilfældet, når der er tale om projekter inden for det fælles mål: At styrke idrættens vilkår i Århus. Igen i 2002 har det været en meget stor fornøjelse at arbejde sammen med denne magistrat. Gradvist er der i årets løb også blevet tilvejebragt et målrettet og positivt samarbejde med medarbejdere i andre magistrater såsom 3.afd. Sundhed og omsorg, hvor senioridræt har været temaet.

8 Årsrapport 2002 Der er ligeledes sat indledende fokus på idrætsforeningens fremtidige rolle i nærsamfundene via mulige tværgående partnerskaber med børnehaver, daginstitutioner, skoler, skolefritidsordninger, samt fritids- og ungdomsskoler. Det første konkrete initiativ er bedre udnyttelse af ledige idrætsfaciliteter i dagtimerne. DET FREMTIDIGE ARBEJDE I IDRÆTSSAMVIRKET Handlingsplan I efteråret 2002 blev der udarbejdet en handlingsplan for Idrætssamvirket baseret på de mange tiltag, der har været foretaget og de mange input fra medlemmer, øvrige idrætsliv m.v., der er indløbet i det forløbne år. Partnerskab Det væsentligste nye i handlingsplanen er etableringen af partnerskaber, d.v.s. forpligtende samarbejdsprojekter, som via en række brede målsætninger og visioner arbejder for at fremme idrætten i Århus og styrke de frivillige idrætsforeninger. Således arbejdes der med etablering af partnerskaber med DGI, Århusegnen inden for visse områder, med uddannelsesinstitutioner som Center for Idræt på Universitet, JCVU og Idrætshøjskolen inden for andre og endelig med Danmarks Idræts Forbund. Idrætssamvirkets rolle er at være aktiv som katalysator, inspirator, tovholder, som initiativtager m.v. og dermed sikre, at idrætsprojekter kommer godt i gang og forankres. Dette kan kræve ansættelse af flere idrætskonsulenter, men finansieringen af disse skal komme via etablering af relevante partnerskaber med bl.a. kommunens magistrater, ministerier og Danmarks Idræts Forbund. Således er der taget initiativ til et større partnerskab: Idræt og Sundhed som har til mål at gøre Århus til Danmarks førende by inden for Idræt, Sundhed og Bevægelse. Andre partnerskaber er på vej inden for senioridræt, foreningsudvikling, lederkurser med flere. Lederuddannelse Samfundet ændrer sig hastigt og dermed behovene i de frivillige foreninger. Det kan give problemer med at fastholde, uddanne og rekruttere frivillige ledere. En anden problemstilling er indførelse af betaling for udførelse af opgaver, der før var ulønnet. Er der en tendens til, at enkelte klubber går fra forening til forretning? Det bliver en af Idrætssamvirkets vigtige roller at være på forkant med denne udvikling til gavn for foreningerne. Tilskudsordninger Idrætssamvirkets tilskudsordninger er blevet revideret, og der vil i 2003 blive gjort en større indsats for, at klubberne sender flere på kurser, når de nye tilskudsmuligheder bliver bedre kendt. Idrætssamvirkets idégrundlag: At skabe optimale forhold for udøvelse af motions-, bredde- og eliteidræt, herunder at forvalte de til rådighed stillede pengemidler og repræsentere foreninger overfor myndig-heder og institutioner. Idrætssamvirkets tre målsætninger: At gøre det lettere at være idrætsleder i Århus kommune At skaffe flere penge til idrætsanlæg At være med til at gøre Århus til Danmarks mest aktive idrætsby

Årsrapport 2003. www.idraetssamvirket.dk. Idrætssamvirket Århus. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus

Årsrapport 2003. www.idraetssamvirket.dk. Idrætssamvirket Århus. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Årsrapport 2003 www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Du og din idrætsforening er altid velkomne til gratis at få

Læs mere

Idrætssamvirket Århus

Idrætssamvirket Århus Idrætssamvirket Århus ÅRSREGNSKAB 2007 Side 1 Indholdsfortegnelse Den interne revision og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2007 Side 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3 Årsregnskab 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2011 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2008 Side 4 Balance pr. 31. december 2008 Side 5 Note

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Note 1-4 Side 6-7

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Note 1-4 Side 6-7 Årsregnskab 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2012 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Hvad er Frederiksberg Idræts-Union?

Hvad er Frederiksberg Idræts-Union? Hvad er Frederiksberg Idræts-Union? Interesseorganisation siden 1923 43 foreninger & 16.300 idrætsudøvere Favner hele idrætslivet - Motionsløb Elitehåndbold & Babysvømning Pensionistgymnastik Ejer og/eller

Læs mere

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov Deltagere: Aarhus Kommune v. rådmand Marc Perera Christensen Aarhus Kommune v. driftsansvarlig for de udendørs anlæg Rikke Schultz Aarhus Kommune v. projektleder for U21 Aarhus Kommune Peter Vestergaard

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider.

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider. S i d e 1 5 eksempler på idrætssamvirker På det afsluttende møde i idrætsgruppen blev vi enige om overordnet at undersøge opbygningen af Idrætssamvirker 5 steder i Danmark. Det blev følgende steder: Århus

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017 AIF har ca. 3300 medlemmer ultimo 2016: Generalforsamlingen den 16. maj 2016 Dorthe Johansen, håndbold blev valgt til næstformand og Lars Jensen genvalgt til hovedkasserer. Hovedafdelingen har således

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019 Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Strategi 2019 Frivillige Rammer Indledning fra FIL s formand Anni Frisk Carlsen Med FIL s strategi 2019 er kursen sat for, hvordan FIL kan styrke

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Årsregnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune Idrætspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune Skole- og Fritidsudvalget vedtog i 2000 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde forslag til en Idrætspolitik - arbejdsgruppens kommissorium blev godkendt

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Formandsmøde 24. nov. 2015

Formandsmøde 24. nov. 2015 Formandsmøde 24. nov. 2015 Program for mødet: 17:00 Velkomst og præsentation Information om FIU s plan for udrulning af FIU s idrætsvision for Frederiksberg frem mod 2025 Inspiration til idrætstilbud til

Læs mere

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg.

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. VEDTÆGTER For Den selvejende Institution Elitesport Aalborg 1: NAVN: 1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. 2: FORMÅL:

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

De 22 parametre er fordelt på 4 overordnede emner: økonomi, faciliteter, frivillighed og idrætspolitik.

De 22 parametre er fordelt på 4 overordnede emner: økonomi, faciliteter, frivillighed og idrætspolitik. Idrætsforeninger i Danmark rammer og vilkår Undersøgelse foretaget af Danmarks Idrætsforbund(DIF) DIF har foretaget en undersøgelse af idrætsforeningernes muligheder for at agere i 93 danske kommuner.

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2009 for Rudersdal Idrætsråd 16. marts 2010

Bestyrelsens årsberetning for 2009 for Rudersdal Idrætsråd 16. marts 2010 Bestyrelsens årsberetning for 2009 for Rudersdal Idrætsråd 16. marts 2010 1. Idrætspolitik Strategiplan Som vi lovede ved sidste årsmøde ville vi arbejde på at få lavet en Strategiplan for de kommende

Læs mere

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010.

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. 5 temaer Borgeren i centrum Frivillige vs. professionelle De frivillige skal støttes i deres initiativer. Der skal være opbakning fra

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget.

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Kultur og Fritid udsendte ultimo august 2017 et spørgeskema pr. e-mail til fodboldklubberne og foreninger

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2015/ 2016 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau AMBITIONER? Idrætslinjen giver dig mulighed for: At udvikle dig i et idrætsmiljø sammen med andre talentfulde idrætsudøvere og med kvalificerede

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv.

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv. Aarhus d. 10. oktober 2017 Sport & Fritid Fjordsgade 2 8000 Aarhus C. Høringssvar Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Aarhus C Tlf.: 8614 5252 E-Mail: info@isaarhus.dk www.isaarhus.dk

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Sportscollege Horsens rethink 2016

Sportscollege Horsens rethink 2016 Sportscollege rethink 2016 Sportscollege mission er følgende: Sportscollege skal øge kvaliteten i horsensiansk idræt samt medvirke til at fastholde og tiltrække unge mennesker med talent inden for idræt

Læs mere

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub [Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub Idéoplæg til projektering af ny idrætshal i Karise Hermed fremsendes et oplæg af Karise Idræts Klub (KIK) om opførelse af en ny

Læs mere

IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE ET LIV MED IDRÆT OG BEVÆGELSE Et væsentligt grundlag for et godt og sundt liv er en mangfoldighed af tilbud om aktiv deltagelse i kommunens mange forskellige

Læs mere

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune STATUSRAPPORT 2008/2009 En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune Statusrapportens formål Medvirke til at skabe et samlet overblik over idrætsforhold i Gentofte Kommune Belyse en række centrale

Læs mere

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning Ringkøbing Idrætsforening Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Frivillige Frivillige Stadion Stadion Elite Elite Klub1900 Klub1900 Sponsorer Sponsorer profil Historie Historie Vision

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Resultatopgørelse 2013

Resultatopgørelse 2013 Resultatopgørelse 2013 Note INDTÆGTER Regnskab 2013 Budget 2013 Budget 2014 Afv. i.f.t. budget 1 Kontingent sommertennis + træning 212.000 208.800 212.000 3.200 2 Boys Night 2.625 0 0 2.625 Kontingent

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Foreningsundersøgelse

Dansk Atletik Forbund Foreningsundersøgelse Dansk Atletik Forbund Foreningsundersøgelse 2014 7 Indhold Besvarelserne... 3 Svarprocent... 3 Organisering... 4 Hvilke andre organisationer er foreningerne medlem af udover DAF?... 4 Hvad var foreningens

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

HILLERØD SAMVIRKENDE IDRÆTSFORENINGER. Beretning for foreningsåret 2006. (19/4/06 17/4/07)

HILLERØD SAMVIRKENDE IDRÆTSFORENINGER. Beretning for foreningsåret 2006. (19/4/06 17/4/07) HILLERØD SAMVIRKENDE IDRÆTSFORENINGER Beretning for foreningsåret 2006. (19/4/06 17/4/07) Medlemmer: HSI medlemstal er ved udgangen af foreningsåret steget til i alt 44 medlemsforeninger, der omfatter

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

Oplæg Holstebro 19. sept. 2013

Oplæg Holstebro 19. sept. 2013 Oplæg Holstebro 19. sept. 2013 Idrætskoordinator Søren Vestergaard Pedersen svep@frederikshavn.dk tlf: 2032 6078 el. 9845 7002 Hvad vil Frederikshavn kommune? Frederikshavn Kommune vil gerne lave sundhedsfremme

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Opsamling på workshops

Opsamling på workshops S i d e 1 Opsamling på workshops Formål Idrætsgruppen under FOU i København har gennem 2 workshops med udvalgte repræsentanter fra idrætten i København ønsket at diskutere følgende spørgsmål: Hvordan kan

Læs mere

Lederuddannelse - Idrætsfaciliteter

Lederuddannelse - Idrætsfaciliteter Lederuddannelse - Idrætsfaciliteter Et uddannelsestilbud til idrætsfaciliteternes ledende personale herunder halinspektører, bestyrelser og brugerudvalg i Randers Kommune. Mål Målet med uddannelsen er,

Læs mere

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik Fredericia Kommunes Idrætspolitik 1 Indledning Fredericia Kommunes Idrætspolitik tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision 2012, idrættens fire livskvaliteter og den dialog der har fundet sted med

Læs mere

2016/ For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2016/ For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2016/ 2017 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau Velkommen på Idrætslinjen Sidste skoleår oprettede Skovvangskolen en idrætslinje. Der blev taget godt imod det nye tiltag, og der er i skrivende

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Notat til folkeoplysningsudvalget om fordeling af aktivitetsstøtte til børn og unge for perioden 1. juli juni 2005.

Notat til folkeoplysningsudvalget om fordeling af aktivitetsstøtte til børn og unge for perioden 1. juli juni 2005. Notat til folkeoplysningsudvalget om fordeling af aktivitetsstøtte til børn og unge for perioden 1. juli 2004-30. juni 2005. Ved ansøgningsfristens udløb pr. 1. marts 2004 og frem til den 21. maj var der

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens. Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011

Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens. Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011 Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011 Team Danmark aftalen Horsens Kommune Dagsorden 1. Støttekoncept. Team Horsens vs.

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN Horsens Kommunes Idrætspolitik December 2006 Indholdsfortegnelse 1. Mission... 3 2. Vision... 3 3. Målsætninger og indsatsområder... 3 3.1 Breddeidræt:... 3 3.1.1 Målsætning...

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Idrætssamvirket Brønderslev. Beretning for 2011

Idrætssamvirket Brønderslev. Beretning for 2011 Idrætssamvirket Brønderslev Beretning for 2011 Indledning I slutningen af 2011 modtog ISB underretning om Egon Jensens pludselig død. Han var igennem mange år medlem af bestyrelsen i ISB. Til sin død fungerede

Læs mere

Håndbog / Forretningsorden Rev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5

Håndbog / Forretningsorden Rev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5 Håndbog / Forretningsorden ev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5 Generelt om LUI LUI organiserer den største del af idrætten i Lynge-Uggeløse. Det er foreningens formål at tilbyde et bredt udvalg

Læs mere

Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009:

Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009: Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009: Hvor kan jeg træne i ferien? Sommerferiefægtning i klubber: For de af jeres fægtere, som ikke ønsker at sige farvel til våbnene i sommerferien, har jeg fået

Læs mere

I Haderslev Idrætsråd er vi meget glade for at samarbejdet med NORDEA, som gør det muligt at prisen også får et økonomisk indhold.

I Haderslev Idrætsråd er vi meget glade for at samarbejdet med NORDEA, som gør det muligt at prisen også får et økonomisk indhold. Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev september 2012 Årets bredde-idrætsforening Bestyrelsen i HIR har fundet årets bredde idrætsforening. Der var indkommet 13 meget fornemme og velbegrundede indstillinger til

Læs mere

Kurser i efteråret 2009

Kurser i efteråret 2009 Kurser i efteråret 2009 Børn med særlige behov Mandag den 21. september 2009 Intern og ekstern kommunikation Brobjergskolen A-bygning, lokale 104 Michael Würtz Mail: mw@aauf.dk Telefon: 23344636 Tirsdag

Læs mere

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Idrættens Analyseinstitut Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Skive Stadion, den

Læs mere

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik *

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * Møde i tirsdag den 17. august 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * 3. s konference

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vejlby-Risskov Hallen E/F STIFTERE NAVN, HJEMSTED OG SELSKABSFORM

VEDTÆGTER. for. Vejlby-Risskov Hallen E/F STIFTERE NAVN, HJEMSTED OG SELSKABSFORM 1. VEDTÆGTER for Vejlby-Risskov Hallen E/F 1 STIFTERE Den selvejende institution Vejlby-Risskov Hallen er stiftet af Vejlby-Risskov Kommune, Vejlby Idræts-Klub, Idrætsklubben Skovbakken, Vejlby-Risskov

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2014

Nyhedsbrev februar 2014 Nyhedsbrev februar 2014 Kære Alle Foråret er lige om hjørnet og vi kan se frem til en masse dejlige aktiviteter og samvær i Vikingerne. Først skal vi en tur Branäs i Sverige for at stå på ski. Du kan følge

Læs mere

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet I følgende notat beskrives de puljer og ordninger på kultur- og fritidsområdet, der er søgbare af foreninger m.v. Kultursamvirket kulturpuljen

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Velbesøgt vælgermøde Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 8600 Silkeborg www.idraet-silkeborg.dk mail@idraet-silkeborrg.dk Forretningsfører

Læs mere

Repræsentantskabsmøde. Referat

Repræsentantskabsmøde. Referat Repræsentantskabsmøde Torsdag den 12. april 2012 kl. 19:30 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 37, Hillerød Referat Deltagere: Janna Rasmussen, FIF Atletik og HSI bestyrelse. Lars Konradsen, FIF Orientering.

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 17. februar 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen På baggrund af en analyse af spejder- og samrådsforeningernes vilkår i København har Fritid KBH i Kulturog Fritidsforvaltningen

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Handicapidrættens Fællesråd. - vi hjælper handicappede i gang med motion

Handicapidrættens Fællesråd. - vi hjælper handicappede i gang med motion Handicapidrættens Fællesråd - vi hjælper handicappede i gang med motion 1 Handicapidrættens Fællesråd Handicaprådet Frederikshavn Kommune ønsker at støtte og fremme handicapidrætsforeningernes arbejde

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune.

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune. Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2009-2012 Forord Alle borgere i Gentofte Kommune skal have mulighed for at leve et aktivt liv med idræt og bevægelse. Det stiller

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

DGI Østjyllands Bestyrelsesmøde no /14 Tirsdag den 30. april kl i Aarhus Ordstyrer: Hans Jørgen Afbud: Else

DGI Østjyllands Bestyrelsesmøde no /14 Tirsdag den 30. april kl i Aarhus Ordstyrer: Hans Jørgen Afbud: Else Referat sendt til bestyrelse og alle aktivitetsgruppemedlemmer samt ansatte DGI Østjyllands Bestyrelsesmøde no. 2 2013/14 Tirsdag den 30. april kl. 17.00-21.00 i Aarhus Ordstyrer: Hans Jørgen Afbud: Else

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune Vedtaget af Horsens Byråd d. 23.10.2012 Indhold Forord... 4 Idræt i bevægelse...

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Fælles klubhus som nabo til BK Frems gamle klubhus Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Vi søger om tilskud til projektarbejde. Vi er syv klubber med fælles interesse

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Idrætsanlæggenes svar på spørgeskema Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl

Referat. Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl Referat Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl. 17.00 Indhold Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Besøg af Dragør vandaktivitet... 2 3. Meddelelser... 3 4. Status på medlemmer...

Læs mere