Årsrapport Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger. Idrætssamvirket Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2002. www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger. Idrætssamvirket Århus"

Transkript

1 Årsrapport Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Du og din idrætsforening er altid velkomne til gratis at få rådgivning indenfor problemstillinger med den løbende drift og videreudvikling af din klub.

2 Årsrapport 2002 Idrættens Hus Vest Stadion Allé Århus C. Tlf Fax Hasse Vinter Sekretariatschef Nicolai Blom Idrætskonsulent Åbningstider Mandag torsdag kl Fredag kl medlemstal Flerstrengede foreninger 37 Specialforeninger 130 Afdelinger 427 Medlemmer Karen Christensen Sekretær Søren Martinussen Økonomiansvarlig Idrætssamvirkets bestyrelse Bent Hviid (Næstformand) Erik Smidstrup Jens Ole Kristensen Jens Peter Schou Nielsen Knud Jørgensen Nels Møller (Formand) Sven Skyum Niels Iversen Idræt på Banen Birger Christiansen Skole & Fritid Større arrangementer Repræsentantskabsmøde: Mandag d. 11. marts 2002 DM-fest for Ungdom: Torsdag d. 18. april 2002 Børn, unge og motion: Onsdag d. 24. april 2002 Store Legedag: Søndag d. 5. maj 2002 Møde: Nye momsregler: Torsdag d. 5. september 2002 Skoleidrætsdag: Tirsdag d. 10. september 2002 Møde: Elitelandsby Århus: Torsdag d. 3. oktober 2002 Årets leder Lars Fonnesbek Brydeklubben Thrott Årets idrætsudøver Signe Livbjerg Kaløvig Bådelaug Henrik Løvshall Børn lærer gennem kroppen Årets talent Henrik Kræmmer Rasmussen VIK Gymnastik

3 Årsrapport 2002 SAMMENDRAG AF ÅRET, DER GIK Idrætssamvirket har i årets løb fulgt op på den handlingsplan, der blev fastlagt for (se Årsrapport 2001) Intensiveret samarbejde Sekretariatets medarbejdere har været inviteret med til mange bestyrelsesmøder som inspirator og problemløser. De konkrete problemstillinger er blevet fremlagt og diskuteret. Dette er så blevet fulgt op med konkrete forslag til løsninger inden for bl.a. foreningsudvikling, nyorganisering, team-building, økonomistyring m.v. I andre tilfælde har der været arrangeret hel- eller halvdagsseminarer med foreningen til gavn for dens videre udvikling. Sådanne sundhedstjek har også givet Idrætssamvirket en masse input til, hvad der er af behov for støtte og hjælp i foreningerne fremover. Nye fælles løsningsforslag kan så udarbej-des, såsom lettelser inden for kassererjobbene. Anlægsinvesteringer Der har været meget fokus på anlægsinvesteringer, forbedring og udvidelse af klubhuse m.v. Via besøg i klubberne er det lykkedes at få anvendt de relativt få midler, som Idrætssamvirket årligt er med til at uddele, til glæde for mange klubber. Medlemsservice og kontakt Flere og flere klubber benytte Idrætssamvirkets servicefunktioner og tilskudsordninger, det være sig via vores nye hjemmeside eller via direkte forespørgsler til sekretariatet. Ret overraskende har der været et fald i antallet af ansøgninger til leder- og instruktørkurser. Det har vi tænkt os at gøre noget ved. Idrætspolitisk Politisk har der været tæt overvågning i alle væsentlige idrætspolitiske sager. Når det er blevet fundet nødvendigt, har Idrætssamvirket indledt dialog med byrådets politikere. Dette har således været tilfældet i forbindelse med etablering af den ny start- og initiativpulje, der erstatter den nedlagte 5 % pulje, og ved fastlæggelsen af den ny fritids- og idrætspolitik for de kommende 5 år. Udmeldingen: Flere penge til idrætsanlæg har været anvendt ved enhver mulig lejlighed. Samarbejde på tværs. Der er brugt mange resurser på at styrke samarbejdet med andre organisationer. Idrætssamvirket har en målsætning om at blive mere synligt og være på forkant med udviklingen for således at kunne være den perfekte katalysator, der sikrer, at relevante idrætsprojekter bliver etableret og kommer godt i gang. Udover medlemsforeningerne har samarbejdet være fokuseret på kommunens forskellige magistrater, uddannelsesinstitutioner, DIF, DGI m.v. Således har bl.a. senior-, handicapidræt og Urbanprojekt været nøgleemner. Andre samarbejder har været i form af afholdelse af større konferencer og aftenmøder. Temaerne har her bl.a. været; Børn, unge og motion (200 deltagere), Team Danmarks Elitelandsby Århus (100 deltagere) og Nye momsregler (75 deltagere). Handlingsplan Alt dette har medført, at der er udarbejdet en handlingsplan for Idrætssamvirket (se side 8). For at opfylde handlingsplanen samt sikre, at nye tiltag bliver implementeret, til gavn for vores medlemmer og for idrætten i Århus, er sekretariatet blevet styrket. Dette sker bl.a. ved i de næste 3 år at ansætte en fuldtidskonsulent, samt ved at øremærke en del af Idrætssamvirkets formue til nye tiltag, såsom foreningsudvikling.

4 Årsrapport 2002 Idræt På Banen Et aktiv i mange sindslidendes hverdag. Idræt på Banen er et kommunalt idrætstilbud til sindslidende i Århus Kommune. Via den fysiske placering ved Idrætssamvirket skabes en mulighed for samarbejde med idrætsverdenen. De daglige samarbejdspartnere er lokalpsykiatrien, socialpsykiatrien, samt brugere og medarbejdere ved kommunale og amtskommunale aktivitets- og bosteder. Aktiviteterne ved Idræt på Banen tager udgangspunkt i den almindelige idræt. Idræt på Banen sikrer en koordinering af diverse aktiviteter for sindslidende i forbindelse med idrætsarrangementer, stævner og sportsrejser. Idræt på Banen er også arrangør af sådanne aktiviteter. Som i december 2002, hvor en gruppe rejste til Club La Santa på Lanzarote. Ligeledes er Idræt på Banen medarrangør af skirejser. Idræt på Banen er medarrangør af Århus Cup, et to dages indendørs stævne, der frekventeres af ca. 200 personer fra hele Danmark. Der arrangeres én årlig bowlingturnering. Idræt på Banen arbejder i det daglige meget praktisk med begrebet sundhed, dette via strukturerede og gode idrætstilbud til personer med sindslidelser. Idræt på Banen frekventeres af gennemsnitlig personer i løbet af en uge. Skole & Fritid Skolevæsenets flygtninge- og indvandrerprojekt»skole & Fritid«fungerer nu på femte år og stadig med base på Idrætssamvirket. Formålet med»skole & Fritid«er i korte træk, at kontaktlærere på nu 20 skoler i Århus, kontaktpersoner i foreninger og projektkoordinatoren forsøger at få især indvandrerbørn motiveret for og interesseret i at dyrke organiserede foreningsidrætter. En erfaring i de hidtidige fire år har været, at stævner virker i høj grad motiverende. Derfor er der i indeværende skoleår aftalt ikke mindre end 30 stævner rundt om i Århus. Der afvikles årgangsstævner i minihåndbold, håndbold, fodbold, basketball og amerikansk fodbold. Næsten hver gang medvirker den lokale forening i form af dommer(e). Disse dommere er ofte trænere i foreningerne, og stævnerne er således en gylden mulighed for at udse talenter, tage kontakt til dem og få dem til at møde frem til træning. Alle deltagende børn får naturligvis tilbudet om at møde frem, men det virker særdeles motiverende for talenter at føle sig håndplukkede. Og sandsynligheden for, at et barn fastholdes i foreningen, er selvfølgelig større, hvis barnet har lidt talent for den aktuelle idrætsgren. Idræt for Sindslidende Gennem 2¼ år har Idræt for Sindslidende været et projekt under Idrætssamvirket, men med udgangen af 2002 ophørte projektet. Projektet var finansieret af IPIP og Århus Kommune, men fra politisk side var der ikke interesse i at forankre projektet. Som udløber af projektet blev foreningen IFS Aros 2000 stiftet i november 2000, og i modsætning til projektet fortsætter den. Foreningen har i dag ca. 35 medlemmer og tre faste ugentlige idrætstilbud, samt et månedligt tilbud. To gange halvårligt afholder foreningen klubaften. Samtlige opgaver bestyrelsesarbejde, instruktion, PR osv. varetages nu uden nogen form for støtte af bestyrelsen, der primært består af sindslidende. Børn lærer gennem kroppen Et toårigt projekt, som har til formål at forbedre det lokale idrætsmiljø til gavn for børnenes trivsel, sundhed og måske koncentration. I fire udvalgte områder samarbejder idrætslærere, pædagoger fra SFO og frivillige idrætsledere. Dette samarbejde har udviklet sig meget positivt i det forløbne år. Mere end 40 voksne er involveret, og de er i årets løb blevet inspireret med flere kurser. Center for Idræt, Aarhus Universitet tager sig af det videnskabelige, og hele projektets forløb nedfældes i en hvidbog i løbet efteråret 2003.

5 Årsrapport 2002 SAMARBEJDE MED FORENINGERNE I 2002 har Idrætssamvirket gjort et stort arbejde på at komme i bedre kontakt med så mange af vores medlemsforeninger som muligt, og dette må siges at være lykkedes. Således har Idrætssamvirket været involveret i ca.100 nye idrætssager/ projekter af større eller mindre omfang. Flere af projekterne har involveret mange foreninger. Hertil kommer alle de små sager/ forespørgsler, der har været løst via en telefonsamtale eller . Via ansøgningerne om tilskud kommer vi også i kontakt med mange foreninger. Information Idrætssamvirket lancerede i foråret 2002 en ny hjemmeside Formålet var at gøre det lettere for frivillige ledere at finde relevante oplysninger. Det kan konstateres, at hjemmesiden bliver brugt flittigt. I årets løb er der ligeledes udsendt flere nyhedsbreve med nyttige oplysninger. Anlægsinvesteringer Nogle af de sager, der fylder meget er anlægsin vesteringer. I 2002 har Idrætssamvirket amarbejdet med 17 foreninger i forbindelse med sådanne projekter. Disse sager er ofte af en sådan karakter, at de kræver meget af den enkelte forening, da der er mange ting, der skal tages højde for. Derfor har Idrætssamvirket brugt mange resurser på at hjælpe medlemsforeninger på dette punkt, da f.eks. udvidelse af et klubhus kan betyde meget for den enkelte forenings sociale liv. Ved årets udgang var det tilfredsstillende at kunne konstatere, at mange af klubberne havde fået del i den anlægspulje, som Idrætssamvirket årligt fordeler i samråd med Århus Kommune. Klubudvikling Et andet punkt, der har optaget Idrætssamvirket i det forløbne år, er foreningsudvikling. Således har vi været i kontakt med 15 foreninger i forbindelse med udvikling af foreningen inden for ledelse og organisation. Denne klubudvikling spænder lige fra et inspirationsoplæg på et hovedbestyrelsesmøde til længerevarende konsulenthjælp i forbindelse med fornyelse/ændring af foreningens ledelses- og organisationsstruktur. I 2003 vil Idrætssamvirket Århus satse meget på dette område, hvor foreningsseminarer og team-building - kurser skal være med til at udvikle foreningerne. Større arrangementer Udover repræsentantskabsmødet 11. marts 2002 har Idrætssamvirket været hoved- eller medarrangør af diverse arrangementer og møder. Herudover gennemførtes som tidligere år en DM -fest for 110 ungdomsdanmarksmestre. Store Legedag på ASA s baner blev afholdt i samarbejde med DGI Århusegnen og Idrætsdaghøjskolen. Idrætssamvirket Århus har bl.a. også været med til at identifi - cere ungdomsledere til Nordisk Ungdomstræf på Island og foreninger til Skoleidrætsdagen i september. Gennem alle disse arrangementer er Idrætssamvirket Århus kommet i god kontakt med mange af vores medlemsforeninger. Fremtidigt samarbejde Generelt er samarbejdet med vores medlemmer i 2002 blevet intensiveret. Desværre var der enkelte sager, hvor foreninger henvendte sig så sent, at Idrætssamvirket ikke kunne hjælpe ret meget. Der opfordres derfor til, at Idrætssamvirket inddrages så tidligt som mulig, hvis et problem er under opsejling. Generelt har Idrætssamvirket dog har haft en god dialog med medlemsforeninger og samarbejdspartnere til gavn for alle parter.

6 Årsrapport 2002 REGNSKAB, ØKONOMI OG TILSKUDSORDNINGERNE Idrætssamvirkets omsætning blev i regnskabsåret 2002 i alt på t/kr., hvoraf projekt Idræt på Banen tegner sig for de 203 t/kr, De vigtigste indtægtsposter ligger fortsat på henholdsvis kontingentindbetalinger og kommunale tilskud, medens lønninger, husleje og kontorudstyr og IT dækker de væsentligste udgiftsposter. Hovedtal fra årets regnskab: INDTÆGTER: i kr. Kontingenter 296 Tilskud fra Kommunen Øvrige indtægter 260 Idræt på Banen 203 Indtægter i alt UDGIFTER: i kr. Lønninger 933 Husleje 179 Kontorudstyr og IT 100 Øvrige driftsudgifter 354 Idræt på Banen 203 Driftsudgifter i alt Bevilgede tilskud i alt 741 Udgifter i alt Årets overskud 149 Udgifter samt overskud Tilskudsordningerne Med basis i tilskudsordningerne blev der efter ansøgning udbetalt et samlet beløb på 741 t/kr. Af disse tegnede tilskud til leder- og instruktørkurser sig for 378 t/kr., 247 t/kr. blev givet i forbindelse med anskaffelse af dyrt idrætsmateriel, medens de resterende 116 t/kr. blev bevilget som tilskud til foreningsseminarer, internationale arrangementer eller i forbindelse med ansøgninger vedr. misforhold og urimeligheder. Fordelingen på idrætsgrene Tilskuddene til leder- og instruktørkurser (378 t/kr.) blev bevilget til 29 forskellige idrætsgrene. Også i år topper gymnastiafdelingerne; samlet tilskud 106 t/kr. efterfulgt af håndbolden med 46 t/kr. Som nr. 3 har vi svømmeafdelingerne med tilskud på 44 t/kr. Tilskud til dyrt idrætsmateriel (248 t/kr.) fordelte sig blandt 31 forskellige idrætsgrene. Tilskud til seminarer (57 t/kr.) fordelt på 12 idrætsforeninger, hvoraf AGF hovedafdeling topper med et tilskud på 10 t/kr. Tilskud til internationale arrangementer (39 t/kr.) fordeler sig på 6 idrætsforeninger. Tilskud til misforhold og urimeligheder (20 t/kr.) drejer sig om en enkelt bevilling til Århus Svæveflyveklub. Anlægsinvesteringer samt vedligeholdelse Idrætssamvirket var i samråd med Magistratens 4. afdeling med til at uddele kr. i slutningen af Følgende tilskud blev uddelt Harlev Tennisklub HEI Vejlby-Risskov Hallen HEI Christiansbjerg IF Skåde Ridecenter IHF Åbyhøj Squash Klub Århus Faldskærmsklub IF Lyseng Fodbold Marselisborg Sejlklub Vestereng Skydebaneforening Norsminde Kajakklub kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Desuden er reserveret til IF Lyseng Volleyball og Håndbold et beløb på op til kr. til klubfaciliteter på Rundhøjskolen.

7 Årsrapport 2002 IDRÆTSPOLITISKE MÆRKESAGER 2002 Penge til idrætsanlæg Igen i år har Idrætssamvirket talrige gange opfordret politikere til at sikre flere penge til nye idrætsanlæg og andre relevante tiltag til gavn for idrætten i Århus. Desværre forsvinder de gode løfter ofte ved de årlige budgetforhandlinger. I oplægget til fremtidige anlægsinvesteringer i Århus kommune i de kommende ti år er der opstillet mange fornuftige forslag til idrætsanlæg sinvesteringer. Målsætningen for Idrætssamvirket er at få så mange forslag så muligt igennem på kortest mulig tid. Det gælder ikke mindst opførelsen af idrætshaller. Der har i årets løb bl.a. været fokus på: Støjende idrætsanlæg der er snart ikke mange steder i kommunen, hvor der kan placeres sådanne anlæg. Kommunen har udarbejdet en meget grundig rapport, og Idrætssamvirket støtter de involverede klubber. Flere fodboldbaner ikke mindst efter indførelsen af pesticidstoppet, er behovet blevet forøget. Kommunen har udarbejdet en glimrende oversigt over, hvor det er muligt at placere nye fodboldbaner. Der er ikke så mange muligheder, som mange måske tror. I samarbejde med Århus Fodbold Forum og kommunen laves en prioritering over, hvor nye baner skal placeres, og hvem der kan anvende hvilke baner. Faciliteter til ro- og dykkerklubber på Århus havn - et større projekt, der er kommet væsentlig videre. Ved opfyldning i lystbådehavnen etableres et areal på m2, hvor de fælles klubfaciliteter påtænkes opført. Idrætssamvirket er i tæt dialog med alle involverede klubber samt Fritids- & Kulturforvaltningen. Fritids- og idrætspolitik Idrætssamvirket har i samarbejde med F&K indsamlet input til denne. Et fornuftigt resultat er fremkommet, og arbejdet med handlingsplanerne er i gang. Den Lokale Udviklingspulje (tidl. 5 %-puljen) 5%-puljen blev pludselig nedlagt af regeringen, og det har været magtpåliggende for Idrætssamvirket at sikre, at anvendelsen af de sparede midler blev tilbageført til aftenskole- og foreningsområdet. Dette lykkedes delvist, og der er nu en byrådsgodkendt lokal udviklingspulje (ca /år), som idrætsforeninger bør søge ved nye tiltag. URBAN En bydel i bevægelse Med en plads i beslutningsudvalget forsøger Idrætssamvirket at få anvendt de ca. 80 millioner kroner (heraf halvdelen fra EU) bedst muligt til gavn for den lokale idræt i Gjellerup, Bispehaven og Herredsvangsområdet. Samarbejde med kommunen Samarbejdet med kommunen foregår først og fremmest med magistratens 4.afdeling. Her er der en meget stor samarbejdsvilje til at finde løsninger på de idrætsmæssige udfordringer/problemer, som Idrætssamvirket på vegne af vores medlemsforeninger er involveret i. Det samme er tilfældet, når der er tale om projekter inden for det fælles mål: At styrke idrættens vilkår i Århus. Igen i 2002 har det været en meget stor fornøjelse at arbejde sammen med denne magistrat. Gradvist er der i årets løb også blevet tilvejebragt et målrettet og positivt samarbejde med medarbejdere i andre magistrater såsom 3.afd. Sundhed og omsorg, hvor senioridræt har været temaet.

8 Årsrapport 2002 Der er ligeledes sat indledende fokus på idrætsforeningens fremtidige rolle i nærsamfundene via mulige tværgående partnerskaber med børnehaver, daginstitutioner, skoler, skolefritidsordninger, samt fritids- og ungdomsskoler. Det første konkrete initiativ er bedre udnyttelse af ledige idrætsfaciliteter i dagtimerne. DET FREMTIDIGE ARBEJDE I IDRÆTSSAMVIRKET Handlingsplan I efteråret 2002 blev der udarbejdet en handlingsplan for Idrætssamvirket baseret på de mange tiltag, der har været foretaget og de mange input fra medlemmer, øvrige idrætsliv m.v., der er indløbet i det forløbne år. Partnerskab Det væsentligste nye i handlingsplanen er etableringen af partnerskaber, d.v.s. forpligtende samarbejdsprojekter, som via en række brede målsætninger og visioner arbejder for at fremme idrætten i Århus og styrke de frivillige idrætsforeninger. Således arbejdes der med etablering af partnerskaber med DGI, Århusegnen inden for visse områder, med uddannelsesinstitutioner som Center for Idræt på Universitet, JCVU og Idrætshøjskolen inden for andre og endelig med Danmarks Idræts Forbund. Idrætssamvirkets rolle er at være aktiv som katalysator, inspirator, tovholder, som initiativtager m.v. og dermed sikre, at idrætsprojekter kommer godt i gang og forankres. Dette kan kræve ansættelse af flere idrætskonsulenter, men finansieringen af disse skal komme via etablering af relevante partnerskaber med bl.a. kommunens magistrater, ministerier og Danmarks Idræts Forbund. Således er der taget initiativ til et større partnerskab: Idræt og Sundhed som har til mål at gøre Århus til Danmarks førende by inden for Idræt, Sundhed og Bevægelse. Andre partnerskaber er på vej inden for senioridræt, foreningsudvikling, lederkurser med flere. Lederuddannelse Samfundet ændrer sig hastigt og dermed behovene i de frivillige foreninger. Det kan give problemer med at fastholde, uddanne og rekruttere frivillige ledere. En anden problemstilling er indførelse af betaling for udførelse af opgaver, der før var ulønnet. Er der en tendens til, at enkelte klubber går fra forening til forretning? Det bliver en af Idrætssamvirkets vigtige roller at være på forkant med denne udvikling til gavn for foreningerne. Tilskudsordninger Idrætssamvirkets tilskudsordninger er blevet revideret, og der vil i 2003 blive gjort en større indsats for, at klubberne sender flere på kurser, når de nye tilskudsmuligheder bliver bedre kendt. Idrætssamvirkets idégrundlag: At skabe optimale forhold for udøvelse af motions-, bredde- og eliteidræt, herunder at forvalte de til rådighed stillede pengemidler og repræsentere foreninger overfor myndig-heder og institutioner. Idrætssamvirkets tre målsætninger: At gøre det lettere at være idrætsleder i Århus kommune At skaffe flere penge til idrætsanlæg At være med til at gøre Århus til Danmarks mest aktive idrætsby

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Århus C. Hædersbevisninger Tlf. 8614

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!!

Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!! Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune Det forpligter jo!! Når man nu som Gentofte kommune, har fået så fine titler som, Årets Idrætskommune 2009 Breddeidrætskommune

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009 Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Godkendt af bestyrelsen den 19. november 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Forord og

Læs mere

HSU Nyhedsmagasin nr. 4 - november 2010. Philip fra Helsingør Badminton Klub blev kåret til Årets Træner af DGI Når tårer er af guld

HSU Nyhedsmagasin nr. 4 - november 2010. Philip fra Helsingør Badminton Klub blev kåret til Årets Træner af DGI Når tårer er af guld HSU Nyhedsmagasin nr. 4 - november 2010 Philip fra Helsingør Badminton Klub blev kåret til Årets Træner af DGI Når tårer er af guld Idrættens ildsjæle er hverdagens helte Af Peter Poulsen Formand for HSU

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003 Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003 En analyse af idrætten og dens faciliteter i 6 dele af kommunen samt bud på elementer i en idræts- og bevægelsespolitik Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003

Læs mere

Idrætslegepladser i. Danmark

Idrætslegepladser i. Danmark Idrætslegepladser i Danmark Idrætslegepladser i Et forskningsprojekt om lege- og idrætsmiljøer Danmark Et forskningsprojekt om lege- og idrætsmiljøer Benny Schytte Benny 1996 Schytte 1996 1 Idrætslegepladser

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

giver bøvl no1 25-års reglen i foreninger Side 11 Side 14-15

giver bøvl no1 25-års reglen i foreninger Side 11 Side 14-15 inspiration træning tips sundhed uddannelse foreningsliv ledelse mar 2012 no1 Landsstævne 2013: Lav en foreningstur til Landsstævne! Side 11 DM i Foreningsudvikling: Masser af nye tiltag hos de 3 vestjyske

Læs mere

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.: 46 75 74 39 www.hvb-fodbold.dk Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent.

Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent. Himmelev-Veddelev Roskilde Idræts Unions Repræsentantskab Referat af repræsentantskabsmode 2009 Repræsentantskabsmødet blev afholdt tirsdag den 10. marts 2009 i Roskilde-Hallerne. bød velkommen her til

Læs mere

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken Rådmanden for Kultur og Borgerservice Sport og Fritid Vestergade 55 8100 Århus C. Århus, den 30. december 2008 ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken (ÅUF) er glad for at kunne bidrage med et høringssvar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Referat Idræts- og Fritidsforum

Referat Idræts- og Fritidsforum Referat Idræts- og Fritidsforum Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Folkeoplysningens

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg - et Ungdomsbo og B'32 bydelsprojekt i samarbejde med Esbjerg Kommune og Landsbyggefonden Statusrapport 2008/2009 En sundheds-, beskæftigelses-, og integrationsfremmende indsats i boligområderne Kvaglund,

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7 Idrætsfremme Bind 7 Idrætsfremme Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Bilag 1 Bestyrelsens beretning for 2009 Kaj Aagaard (formand) John Pihlkjær (næstformand) Kjeld Egebo Larsen

Læs mere

Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune.

Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune. Referat. Årsmøde 18. marts 2015 kl. 19.00 på Den Jydske Haandværkerskole, Hadsten. Mødet startede med et indlæg af Thorbjørn Ovedal, sekretariatsleder, Skive Idrætssamvirke. Thorbjørn fortalte om Skive

Læs mere