Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø"

Transkript

1 Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen Dine opgaver på kort sigt Din Baggrund Ansættelsesvilkår Natur- og Miljøafdelingen Skive Kommune Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Arbejdspladsens vurdering af ansøgere Tidsplan for ansættelsen... 6

2 1. Stillingen Som afdelingschef for Natur og Miljø vil du sidde i et stort, spændende og svært virkefelt under stor opmærksomhed fra politikere, borgere og direktion. Natur, miljø og landskab skal benyttes og beskyttes ved en afvejning af ofte modsatrettede interesser, således at samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af den biologiske mangfoldighed. Afdelingen for Natur og Miljø skal foretage en serviceorienteret, faglig korrekt og effektiv sagsbehandling i tråd med resten af Teknisk Forvaltning. Du skal varetage ledelsen af det samlede afdelingsområde samt indgå i chefgruppens arbejde på forvaltningsniveau. Det forventes, at du påtager dig et medansvar for de tværgående dagsordener og projekter i både forvaltning og kommune uanset hvor projekterne organisatorisk er forankret. Du skal i samarbejde med de øvrige chefkolleger sikre, at Teknisk Forvaltning på en effektiv måde matcher fremtidens udfordringer og forventninger til fortsat udvikling af service, optimering af ydelser, begrænsning af økonomiske ressourcer, lovkrav e.t.c. Du skal med andre ord: o Være rådgiver og sparringspartner for den Tekniske Direktør o Være en aktiv medspiller i forvaltningens chefgruppe o Udvikle og sparre med afdelingens teamledere og medarbejdere o Være aktivt engageret i at skabe en god trivsel på arbejdspladsen o Sikre en effektiv styring og drift, herunder løbende opfølgning på aftalte mål o Være initiativtager i forhold til strategiske udviklingstiltag på serviceområdet o Have fokus på samspillet med interessenter, borgere og politikere o Motivere og inddrage medarbejderne o I relevant omfang deltage i Teknik- og Miljøudvalgets møder 2. Dine opgaver på kort sigt Du skal på kort sigt (indenfor det første år) have særlig fokus på: At skabe den mest effektive og dygtige udnyttelse af ressourcerne som muligt - hvor de gode argumenter og analyser skal bære beslutningsgrundlaget og ikke plejer At arbejde konstruktivt med teamlederne og medarbejderne, således en endnu bedre tænkning af god borgerservice på tværs i afdelingen opnås At være en aktiv del af chefgruppen 2

3 3. Din Baggrund Du har formodentlig en akademisk baggrund og en faglig viden på natur- og miljøområdet, men det er ikke så væsentligt i hvilken retning denne baggrund har taget sit udgangspunkt. Du har stærke ledelsesmæssige og analytiske kompetencer og evnen til at kommunikere og forstå at se muligheder og sammenhænge på tværs, samt lyst til at indgå og etablere netværk såvel internt som eksternt. Du skal bidrage til udvikling hen imod en helhedsorienteret serviceorganisation. Du forventes, at have indsigt i og forståelse for arbejdet i en politisk organisation, samt interesse for at deltage i relevante faglige og personlige netværk med henblik på, at bibringe Skive Kommune inspiration og udvikling. Du skal have ledelseserfaring med resultater - såvel som referencer der fortæller, at du har talent for ledelse. Følgende ledelsesmæssige kompetencer tillægges vægt: Synlig og målrettet ledelse der ledes gennem dialog og holdninger Naturlig gennemslagskraft, gode evner for formidling og kommunikation både internt og eksternt Loyalitet opadtil som nedadtil således man opnår respekt Analytisk kapacitet Troværdighed sammenhæng imellem det man siger og det man gør - både overfor interne såvel som eksterne aktører Evnen til at lytte uden at miste evnen til at træffe beslutninger og omsætte disse til handling Evnen til at delegere og give ansvar, motivere, opstille og afstemme krav og forventninger til andre på en positiv og konstruktiv måde. Opretholde overblikket og sikre den nødvendige opfølgning Forståelse og interesse for økonomistyring og budgetlægning ikke mindst når der skal skabes sammenhæng imellem ressourcer og opgaver. Evnen til at håndtere konflikter på en værdig og respektfuld måde 4. Ansættelsesvilkår Stillingen besættes i henhold cheflønsaftalen efter forhandling med den relevante faglige organisation med et samlet lønniveau på ca kr. samt pension. 3

4 5. Natur- og Miljøafdelingen Natur og Miljø er organisatorisk en afdeling i Teknisk Forvaltning. Som afdelingschef for Naturog Miljø får du det overordnede ansvar for to teamledere og 22 medarbejdere. Afdelingen varetager en bred vifte af opgaver indenfor natur- og miljøbeskyttelse i Skive Kommune. Opgaverne er meget lovbundne, ligesom det kvalitetsstyringssystem afdelingen arbejder ud fra. Teamlederen for natursektionen koordinerer opgaverne indenfor landbrug, natur og vandløb. Teamlederen for miljøsektionen koordinerer opgaverne indenfor virksomheder, affald, grundvand, råstoffer, spildevand og rottebekæmpelse, jf. nedenstående diagram. Diagram 1: Teknisk Forvaltning med specifikation af natur og miljøafdelingen: Afdelingen er karakteriseret ved en uhøjtidelig, åben og ligefrem omgangstone i stærke faglige miljøer, bakket op af et solidt uddannelsesmæssigt fundament. Medarbejderne er generelt glade for deres arbejde, og nyder at arbejde i et kvalificeret fagligt miljø med indflydelse på egen opgaveløsning. 4

5 Afdelingen forventer derfor at du har faglig viden på natur- og miljøområdet samt indblik i eller fornemmelse for - de medarbejdere og processer man møder i det tekniske felt. Der lægges herudover vægt på ledelsesfagligheden, det analytiske niveau, politisk tæft kombineret med gode personlige egenskaber, da disse egenskaber primært skal drive værket. 6. Skive Kommune Skive er en ca. 800 år gammel købstad som første gang nævnes i 1231 i Valdemar Sejrs jordebog. Skive Kommune er en god geografisk sammenhængende kommune med en kommunestørrelse på knap indbyggere. Skive Kommune som ligger i den nordlige del af Region Midtjylland dækker et areal på 691 km² og omfatter halvøen Salling, det nordlige Fjends, samt øen Fur. Kommunen har mere end 190 km kystlinje mod Limfjorden, hvilket sætter sit præg med et rigt natur- og kulturlandskab. Kommunen har ikke mindre end 6 havne og byder på et aktivt kultur- og fritidsliv. Skive Festival regnes for at være Danmarks 3. største musikfestival. Landbruget i området er traditionelt en kombination af agerbrug, svine- og kvægavl. Skive Kommunes erhvervsliv er mangfoldigt med mange forskellige typer virksomheder, store som små. Skive Kommune har en klima og energi målsætning om at være CO2-neutral i år Omkring maj 2012 samles den kommunale administration i Skives bymidte, hvor bl. a. Teknisk Forvaltning flytter ind i nyt +energi rådhus. Skive Kommune og Teknisk Forvaltning gennemgår i øjeblikket en reorganisering af den administrative organisation. I diagrammet nedenfor kan man se hovedtrækkene i den nye administrative organisationsplan. Detailudmøntningen, navngivning af forvaltninger/områder e.t.c. mangler endnu at falde endeligt på plads. Diagram 2: Forvaltninger, stabe og afdelinger (pr. 23. februar 2012) 5

6 7. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelsen kan rettes til: Teknisk Direktør Ole Jørgen Jensen på tlf eller Sekretariatschef Finn Dissing på tlf Arbejdspladsens vurdering af ansøgere Ansættelsesudvalget er sammensat af Teknisk Direktør Ole Jørgen Jensen, Sekretariatschef Finn Dissing, Næstformand i Teknisk Forvaltnings Lokal-MED, samt to medarbejderrepræsentanter fra afdelingen. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgere ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i jobprofilen. Ansættelsesudvalget vil naturligvis sikre fortrolighed i ansættelsesprocessen. 9. Tidsplan for ansættelsen Ansøgningen sendes elektronisk til: Ansøgningen skal være fremme senest: Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 12:00. Teknisk Forvaltnings sekretariat sender kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse ansøgningen er sendt fra. Samtaler afholdes: Onsdag/torsdag den 23. maj og 24. maj Forventet tiltrædelse: Omkring den 1. juli Marts

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur - Miljø - Trafik Odsherred Kommune

Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur - Miljø - Trafik Odsherred Kommune Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur - Miljø - Trafik Odsherred Kommune Oktober 2011 Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur Miljø - Trafik Odsherred Kommune har netop valgt Tid til

Læs mere

Handicapchef til Billund Kommune

Handicapchef til Billund Kommune Handicapchef til Billund Kommune Kan du løfte stillingen som Handicapchef i Billund Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter samarbejdet med borgeren

Læs mere

Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen

Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen Indhold Indledning... 1 Thisted Kommune... 2 Den politiske organisation... 2 Den administrative/organisatoriske

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Erhvervs- og miljøchef

Erhvervs- og miljøchef Stillings- og personprofil Erhvervs- og miljøchef Udviklingsdirektørens område Norddjurs Kommune April 2015 Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed

Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Afdelingsledere for Landbrug og Miljø Ejendomsadministration og Risiko Teknisk Service Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Job- og personprofil - Regnskabschef 14. april 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Regnskabschef til CTR Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune

Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune

Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune Tina Overgaard København den 2. september 2014 OPLÆG TIL JOBPROFIL Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune 1. Indledning Aarhus Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere