Ekspertrapport på Test Testesen. Professional. Styles

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekspertrapport på Test Testesen. Professional. Styles"

Transkript

1 Ekspertrapport på Test Testesen Professional Styles

2 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Indhold Introduktion til assessment rapport...3 Executive summary profil... 4 Fuldstændig psykometrisk profil - oversigt...5 Fuldstændig psykometrisk profil - Tankegang Cluster...6 Fuldstændig psykometrisk profil - Indflydelse Cluster... 7 Fuldstændig psykometrisk profil - Tilpasningsevne Cluster...8 Fuldstændig psykometrisk profil - Leverance Cluster... 9 Sammenfatning psykometrisk profil...10 Kompetencepotentiale profil...11 Forudsigelse af match med virksomhedskultur/omgivelser...12 Om denne rapport Denne rapport er baseret på selvbeskrivelsestesten Styles, som afdækker en persons motivation, præferencer, behov og talenter inden for en række kritiske erhvervsrelevante områder. Resultaterne er baseret på en sammenligning med en gruppe på danske ledere og specialister og er præsenteret på en stenskala fra 1 til 10. Idet testen er en selvbeskrivelsestest, reflekterer resultaterne personens selvopfattelse. Ikke desto mindre, har vores forskning vist, at testen i høj grad er i stand til at forudsige menneskers adfærd i en erhvervssammenhæng. Det skal bemærkes, at de informationer, der er indeholdt i denne rapport er potentielt sensitive og det skal derfor sikres, at rapporten opbevares et sikkert sted. Informationerne indeholdt i denne rapport vil give et overblik over respondentens motivation, præferencer, behov og talenter i en erhvervssammenhæng, og vil sandsynligvis være gyldige i en periode på 12 til 24 måneder, afhængigt af omstændighederne. Rapporten er fremstillet ved hjælp af Saville Consultings software systemer. Den er fremkommet på baggrund af resultaterne fra en selvbeskrivelsestest respondenten har besvaret, og reflekterer respondentens svar. Denne rapport er blevet fremstillet elektronisk. Saville Consulting garanterer ikke for, at den ikke er blevet ændret eller redigeret. Vi påtager os intet erstatningsansvar for eventuelle konsekvenser ved anvendelsen af denne rapport, hvordan de end er opstået. Anvendelsen af denne test er begrænset til ansatte hos Saville Consulting, Saville Consultings agenter samt kunder, der er certificeret af Saville Consulting.

3 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion til assessment rapport Denne rapport giver informationer om motivation, præferencer, behov og talenter, baseret på Test Testesen's besvarelse af selvbeskrivelsestesten Styles. Executive summary profil Executive summary profilen skitserer de 12 overordnede sektioner i profilen, grupperet under fire overordnede clusteroverskrifter - Tankegang, Indflydelse, Tilpasningsevne og Leverance. Under hver af de 12 sektionsoverskrifter gives der information om de 3 underliggende dimensioner 36 dimensioner i alt. Fuldstændig psykometrisk profil Den fuldstændige psykometriske profil fokuserer på de 36 Styles dimensioner, som er fordelt under fire overordnede clusters (Tankegang, Indflydelse, Tilpasningsevne og Leverance. Hvert cluster er inddelt i tre sektioner (12 i alt), som hver består af tre dimensioner. Disse 36 dimensioner består hver af tre underliggende facetter (108 i alt), og verbale beskrivelser af facetscorerne gives under navnet på dimensionen. Sammenfatning psykometrisk profil Sammenfatning psykometrisk profil giver et overblik over de 36 dimensioner i Styles profilen på en enkelt side. Den fremhæver hvor der er spredning i facetter, og hvor enten motivation eller talent er højst (hvilken der er højst er anført med M eller T) og hvor normativ eller ipsativ er højst (hvilken der er højst er anført med N eller I). Kompetencepotentiale profil Kompetencepotentiale profilen er baseret på sammenhænge imellem de 108 facetter i testen Styles og en, uafhængig vurdering af over ledere og specialisters jobpræstationer. Baseret på reelle data, giver dette en unik forudsigelse af Test Testesen's sandsynlige styrker og udviklingsområder inden for 12 væsentlige præstationsområder. Underliggende komponenter i forbindelse med præstation, er reflekteret i de verbale beskrivelser og scorer, under hver af de 12 kompetenceoverskrifter. Denne profil bør fortolkes i lyset af væsentlige jobkrav, der er etableret gennem jobanalyse eller kompetenceafklaring. Resultaterne bør endvidere fortolkes i lyset af sammenfatningen af svar, idet et svarmønster med høje vurderinger kan føre til 'oppustede' scorer, mens selvkritiske svarmønstre kan føre til undervurderede scorer. Forudsigelse af match med virksomhedskultur/omgivelser Forudsigelse af match med virksomhedskultur/omgivelser, giver en indikation af de aspekter ved virksomhedskultur, job og omgivelser, som sandsynligvis vil forstærke eller hæmme en persons succes. Saville Consultings forskning tyder på, at menneskers motivation og talenter spiller væsentligt sammen med virksomheds-kultur, job og omgivelser, samt at dette samspil har afgørende indflydelse på jobpræstation og kompetencer. Præstationsforstærkere (Virksomhedskultur, job & omgivelser) Individuel Motivation Individuelle Talenter Erhvervsrelevante Kompetencer Præstationshæmmere (Virksomhedskultur, job & omgivelser)

4 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Executive summary profil Tankegang Vurderende Sten 9 Analytisk (8); Faktuel (8); Rationel (8) Undersøgende Sten 6 Indlæringsorienteret (5); Pragmatisk (5); Indsigtsfuld (7) Opfindsom Sten 8 Iderig (7); Abstrakt (8); Strategisk (6) Indflydelse Selskabelig Sten 7 Samspilsorienteret (6); Kontaktskabende (5); Selvhævdende (8) Påvirkende Sten 6 Holdningsbearbejdende (7); Velformuleret (5); Udfordrende (6) Assertiv Sten 3 Målbevidst (4); Styrende (4); Engagerende (4) Tilpasningsevne Robust Sten 6 Selvsikker (6); Rolig (6); Konflikthåndterende (7) Fleksibel Sten 5 Positiv (5); Forandringsparat (5); Åben (6) Støttende Sten 5 Opmærksom (6); Involverende (4); Rummelig (5) Leverance Samvittighedsfuld Sten 8 Pålidelig (5); Omhyggelig (8); Følge procedurer (9) Strukturerende Sten 6 Organiseret (6); Principfast (6); Aktivitetsorienteret (7) Handlekraftig Sten 3 Dynamisk (4); Initiativrig (5); Stræbende (2)

5 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Fuldstændig psykometrisk profil - oversigt Denne fuldstændige psykometriske profil giver en detaljeret vurdering af Test Testesen's besvarelse af testen Professional Styles. Den indleder med en sammenfatning af svarbilledet, efterfulgt af en forklaring på strukturen i profilen. De næste fire sider rapporterer resultaterne på de fire overordnede clusters. Sammenfatning af svar Svartendens i vurderinger Overordnet set, hverken alt for positiv eller kritisk i selvvurderingerne Konsistens i rangordning Mindre konsekvent i rangordningen af karakteristiske træk end de fleste andre Normativ Ipsativ overensstemmelse Generelt, er der en ganske høj grad af overensstemmelse mellem normative og ipsative scorer Motivation-Talent overensstemmelse Overordnet set, er graden af overensstemmelse mellem scorerne for Motivation og Talent en anelse mindre end for de fleste andre Analyse af profil Saville Consultings forskning indikerer, at den bedste prognose for jobpræstation generelt er den score, der er indikeret af stenscoren (kombineret normativ-ipsativ). Der gives også information om de små forskelle og finesser, som profilen henleder opmærksomheden på:- Facet variation. Hvor variationen i facetscoren inden for en dimension er 3 sten eller derover, bliver dette indikeret både ved skravering i dimensionsskalaen og ved at de individuelle facetscorer sættes i parentes efter en verbal beskrivelse af facetterne. - Normativ-Ipsativ forskel. Forskelle mellem Normativ (vurdering) og Ipsativ (rangordning) scorer på 3 sten eller derover indikeres ved de respektive markeringer og. Hvor ipsative scorer er højere end normative scorer, kan personen have været meget selvkritisk i sine normative selvvurderinger. Hvis normative scorer er højere end ipsative, kan det betyde, at personen har været mindre selvkritisk og måske har overdrevet sine normative selvvurderinger. Dette udgør snarere specifikke områder, der bør verificeres yderligere end det er en uspecifik måling af social ønskværdighed. - Motivation-Talent forskel. Forskelle mellem scorer på Motivation og Talent på 3 sten eller derover på en given dimension indikeres ved de respektive markeringer og. Sådanne forskelle kan indikere et incitament til udvikling inden for givne områder, eller kan indikere områder, hvor omgivelserne har en stor indvirkning.

6 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Tankegang Fuldstændig psykometrisk profil - Tankegang Cluster Vurderende Analytisk Sten 8 er interesseret i at analysere informationer (7); spørger ganske hyppigt ind til tingene (6); er optaget af at finde løsninger på problemer (7) Faktuel Sten 8 er tilbøjelig til at kommunikere godt skriftligt (7); er delvis interesset i at forstå det logiske bag et argument (6); undersøger fakta meget omfattende (9) Rationel Sten 8 nyder at arbejde med numeriske data (7); anvender IT (8); er tilbøjelig til at basere beslutninger udelukkende på fakta (7) Undersøgende Indlæringsorienteret Sten 5 har delvis begrænset fokus på at lære nyt (5); har ubehag ved at skulle lære noget hurtigt (4); er delvis tilbøjelig til at lære gennem læsning (6) Pragmatisk Sten 5 er delvis fokuseret på at udføre praktisk arbejde (5); har begrænset interesse i at lære gennem handling (3); udviser en stor del sund fornuft (9) Indsigtsfuld Sten 7 identificerer ofte måder at forbedre tingene på (8); kommer relativt hurtigt til kernen i et problem (6); er delvis tilbøjelig til at bruge intuition, når der træffes beslutninger (5) Opfindsom Iderig Sten 7 kommer med mange ideer (7); kommer med nogle originale ideer (6); er tilbøjelig til at anvende radikale løsninger (8) Abstrakt Sten 8 er meget god til at udvikle koncepter (9); er så god som de fleste andre til at anvende teorier (6); er interesseret i at undersøge de bagved liggende principper (7) Strategisk Sten 6 er tilbøjelig til at udvikle strategier (7); er sjældent optaget af at tænke langsigtet (3); skaber en klar vision for fremtiden (8)

7 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Indflydelse Fuldstændig psykometrisk profil - Indflydelse Cluster Selskabelig Samspilsorienteret Sten 6 er relativt livlig (5); har tendens til at tale meget (8); er delvis interesseret i at netværke (6) Kontaktskabende Sten 5 er længe om at etablere et nært forhold (4); er meget fokuseret på at gøre et godt førstehåndsindtryk (8); får rimeligt let nye venner (5) Selvhævdende Sten 8 er ofte centrum for andres opmærksomhed (7); gør opmærksom på egne præstationer (8); har et stort behov for ros (7) Påvirkende Holdningsbearbejdende Sten 7 er overbevisende (7); er rimeligt kategorisk til at udtrykke egne synspunkter (5); er interesseret i at gøre den bedst mulige handel (7) Velformuleret Sten 5 har modvilje mod at holde oplæg (4); forklarer ting rimeligt godt (6); er relativt selvsikker over for nye mennesker (5) Udfordrende Sten 6 er åben til at give udtryk for uenighed (8); er delvis tilbøjelig til at udfordre andres ideer (6); bliver sommetider involveret, når der argumenteres (5) Assertiv Målbevidst Sten 4 foretrækker at have nogen tid til at træffe beslutninger (3); er delvis parat til at tage ansvar for store beslutninger (5); har delvis definitive synspunkter (5) Styrende Sten 4 er i begrænset omfang orienteret mod lederrollen (3); har begrænset ønske om at koordinere andres aktiviteter (4); er delvis tilbøjelig til at tage styringen (5) Engagerende Sten 4 har begrænset interesse i at finde måder til at motivere andre på (4); er inspirerende (7); søger meget sjældent at opmuntre andre (1)

8 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Fuldstændig psykometrisk profil - Tilpasningsevne Cluster Tilpasningsevne Robust Selvsikker Sten 6 er delvis selvsikker (5); føler i rimelig grad at bestemme over egen fremtid (6); har en stærk bevidsthed om eget værd (7) Rolig Sten 6 føler sig urolig under en vigtig begivenhed (4); rimeligt fattet før vigtige begivenheder (6); arbejder godt under pres (8) Konflikthåndterende Sten 7 håndterer mennesker, der er rystede, godt (8); håndterer vrede mennesker rimelig godt (6); er rimelig god til at løse uoverensstemmelser (5) Fleksibel Positiv Sten 5 er delvis tilbøjelig til at se optimistisk på tingene (5); kommer sig rimeligt hurtigt over modgang (5); er delvis munter (5) Forandringsparat Sten 5 er lige så parat som de fleste andre til at acceptere forandringer (5); finder det vanskeligt at håndtere usikkerhed (4); accepterer meget let nye udfordringer (9) Åben Sten 6 er delvis modtagelig over for feedback fra andre (6); er delvis tilbøjelig til at opmuntre andre til at give kritik på en given fremgangsmåde (5); udviser et jævnt ønske om at få feedback på præstationer (6) Støttende Opmærksom Sten 6 er lige så indfølende som de fleste andre (6); er en rimelig god lytter (5); er delvis interesseret i at forstå hvorfor mennesker handler som de gør (5) Involverende Sten 4 er mindre teamorienteret end andre (3); tager i rimelig grad højde for andres meninger (6); inddrager i rimelig grad andre i den endelige beslutning (5) Rummelig Sten 5 lægger mindre vægt på at være hensynsfuld end andre (3); er tolerant (7); er lidt forsigtig med at stole på andre (4)

9 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Leverance Fuldstændig psykometrisk profil - Leverance Cluster Samvittighedsfuld Pålidelig Sten 5 lægger mindre vægt på at overholde deadlines end mange andre (3); er mindre punktlig end andre (4); er fokuseret på at afslutte ting (8) Omhyggelig Sten 8 udviser stor opmærksomhed på detaljer (8); er meget grundig (7); sikrer et særdeles højt kvalitetsniveau (9) Følge procedurer Sten 9 kan lide at følge regler (8); er tilbøjelig til at følge procedurer (8); foretrækker løsningsmuligheder med lav risiko i beslutningssammenhænge (8) Strukturerende Organiseret Sten 6 er delvis velorganiseret (5); kan lide at udarbejde planer (8); er mindre tilbøjelig til at prioritere end mange andre (4) Principfast Sten 6 lægger mere vægt på at opføre sig etisk korrekt end andre (7); er delvis tilbøjelig til at respektere fortrolighed (6); lægger relativt begrænset vægt på at opfylde forpligtelser (3) Aktivitetsorienteret Sten 7 arbejder i et jævnt højt tempo (5); kan lide at have travlt (7); håndterer multitasking godt (8) Handlekraftig Dynamisk Sten 4 har begrænset fokus på at få ting til at ske (4); sætter meget sjældent ting i gang (2); er delvis energisk (6) Initiativrig Sten 5 har begrænset interesse i at identificere forretningsmuligheder (4); er salgsorienteret (7); er mindre konkurrenceorienteret end andre (4) Stræbende Sten 2 lægger begrænset vægt på at opnå fremragende resultater (3); er meget mindre ambitiøs end andre (1); er delvis udholdende på trods af vanskelige udfordringer (5)

10 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Sammenfatning psykometrisk profil Svartendens (6) Konsistens (1) N-I overensstemmelse (7) M-T overensstemmelse (4) Leverance Tilpasningsevne Indflydelse Tankegang Højere split fremkommet forskelle Analytisk Faktuel Rationel Indlæringsorienteret Pragmatisk Indsigtsfuld Iderig Abstrakt Strategisk Samspilsorienteret Kontaktskabende Selvhævdende Holdningsbearbejdende Velformuleret Udfordrende Målbevidst Styrende Engagerende Selvsikker Rolig Konflikthåndterende Positiv Forandringsparat Åben Opmærksom Involverende Rummelig Pålidelig Omhyggelig Følge procedurer Organiseret Principfast Aktivitetsorienteret Dynamisk Initiativrig Stræbende

11 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Kompetencepotentiale profil Den følgende rapport opsummerer Test Testesen's områder med større eller mindre potentiale. Kompetencebeskrivelse Evaluere problemer Undersøge information (8); Dokumentere fakta (8); Fortolke data (8) Potentiale Meget højt 95% af sammenligningsgruppen Løse problemer Undersøge spørgsmål Udvikle ekspertise (5); Vælge praktiske fremgangsmåder (5); Give indblik (5) Skabe fornyelse Generere ideer (8); Udforske muligheder (8); Udvikle strategier (6) Ganske lavt 25% af sammenligningsgruppen Højt 90% af sammenligningsgruppen Øve indflydelse på andre Etablere relationer Interagere med mennesker (6); Etablere nære forhold (5); Imponere mennesker (7) Kommunikere information Overbevise mennesker (6); Udtale oplysninger tydeligt (3); Udfordre ideer (7) Udføre lederskab Træffe beslutninger (3); Lede mennesker (4); Engagere andre (3) Middel 60% af sammenligningsgruppen Middel 40% af sammenligningsgruppen Lavt 10% af sammenligningsgruppen Tilpasse fremgangsmåder Udvise robusthed Udvise selvtillid (5); Udvise ro (4); Løse konflikter (5) Tilpasse sig forandring Tænke positivt (4); Tage godt imod forandringer (4); Invitere til feedback (5) Give støtte Forstå mennesker (5); Teamarbejde (3); Værdsætte den enkelte (4) Ganske lavt 25% af sammenligningsgruppen Ganske lavt 25% af sammenligningsgruppen Ganske lavt 25% af sammenligningsgruppen Levere resultater Behandle detaljer Overholde tidsplaner (4); Tjekke ting (7); Følge procedurer (8) Strukturere opgaver Lede opgaver (5); Opretholde standarder (5); Løse opgaver (6) Gå efter succes Tage handling (4); Gribe muligheder (4); Forfølge mål (2) Ganske Højt 75% af sammenligningsgruppen Middel 40% af sammenligningsgruppen Lavt 10% af sammenligningsgruppen

12 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Forudsigelse af match med virksomhedskultur/omgivelser Baseret på Saville Consultings omfattende forskning, som kobler virksomhedskultur med enkeltpersoners stil, sætter denne rapport fokus på de aspekter i kultur, job og omgivelser, som sandsynligvis vil forstærke eller hæmme Test Testesen's succes: Præstationsforstærkere hvor der lægges vægt på at analysere og løse problemer, og hvor evnen til at løse problemer virkelig er værdsat hvor der lægges vægt på kvantificering og anvendelse af IT, og hvor beslutninger baseres på konkrete, objektive data hvor der opmuntres til at udvikle teoretiske ideer og koncepter hvor der lægges vægt på omfattende undersøgelser, registrering af fakta og på skriftligt at kommunikere dem klart hvor der opmuntres til at udvise kreativitet og nytænkning og hvor radikale ideer og løsninger er velkomne hvor man holder sig til klare regler og bestemmelser; hvor der er iværksat veletablerede procedurer, og risici er minimerede hvor der lægges stor vægt på at opretholde høje kvalitetsstandarder, og hvor der er stor opmærksomhed på detaljer hvor ophedede debatter værdsættes, og man opmuntres til at udfordre ideer, argumentere og give åbent udtryk for uenighed Præstationshæmmere hvor der er få muligheder for at analysere og løse problemer hvor beslutninger i stort omfang er subjektive, og hvor man kun i mindre grad anvender konkrete fakta og tal hvor der er begrænset interesse for at anvende teoretiske ideer og modeller og hvor man gives begrænset tid til at undersøge forskellige muligheder hvor det at undersøge alle fakta og skriftligt at kommunikere dem klart tillægges begrænset værdi hvor konventionelle holdninger er fremherskende; hvor traditionelle fremgangsmåder foretrækkes og hvor man ikke opmuntres til at komme med nye ideer hvor man ikke forventes at overholde regler og bestemmelser; hvor der ikke er klart etablerede procedurer, og der er en høj grad af risiko hvor opretholdelsen af kvalitetsstandarder og opmærksomheden på detaljer ikke betragtes som en prioritet hvor det ikke er velset at have afvigende meninger, og hvor man ikke opmuntres til at sætte spørgsmålstegn ved ideer og give udtryk for uenighed

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com CCSQ Lederrapport - Kundeorienterede roller Navn Sample Candidate Dato 23. september 2013 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne SHL lederrapport vil hjælpe dig med at fastlægge Sample Candidates sandsynlige

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013. EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14

Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013. EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14 Oprettet: 07-10-2013 09:01. Certificeret bruger: Mette Dahl Mikkelsen Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013 EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14 Demo. Indhold EASI

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Kortlæg din læringsstil

Kortlæg din læringsstil Kortlæg din læringsstil For hver af de 44 spørgsmål som følger skal du svare enten a eller b. Du skal vælge udelukkende ét svar for hver spørgsmål. Hvis du føler, at du både kan besvare et spørgsmål med

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P MOTIVER, VÆRDIER OG PRÆFERENCE PROFIL. Rapport for: John Doe ID: HA154779. Dato: 22 Juni 2011

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P MOTIVER, VÆRDIER OG PRÆFERENCE PROFIL. Rapport for: John Doe ID: HA154779. Dato: 22 Juni 2011 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P I N T E R P R E T MOTIVER, VÆRDIER OG PRÆFERENCE PROFIL Rapport for: John Doe ID: HA154779 Dato: 22 Juni 2011 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V A L U E S KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: John Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V A L U E S KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: John Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V A L U E S KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER Rapport for: John Doe ID: HA154779 Dato: Maj 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e m

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv:

XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv: Eksempel På Rapport XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv: 6 Overordnede Chefer 32 Sideodnede Kolleger 64 Underordnede Medarbejdere 7 Selv Copyright

Læs mere

Ledelse af teams. ATU Akademiet for talentfulde unge

Ledelse af teams. ATU Akademiet for talentfulde unge Ledelse af teams ATU Akademiet for talentfulde unge Dagsorden Kl. 16.00 Kl. 16.40 Kl. 17.15 Kl. 17.45 Kl. 18.15 Kl. 19.00 Kl. 19.35 Kl. 20.00 Ledelse af teams - Velkomst - Hvad er god ledelse - Teams og

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION

Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION Man skal ikke skue hunden på hårene siger man, men det gør vi nu alligevel. Det tøj du tager på er med til at fortælle en historie om dig. Dit tøj er med

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Henrik Leslye. Kontakt gerne Henrik på mobil (+45) 2163 4399 eller henrik@henrikleslye.dk

Henrik Leslye. Kontakt gerne Henrik på mobil (+45) 2163 4399 eller henrik@henrikleslye.dk Arbejdsmateriale 2 Henrik Leslye Henrik Leslye er Erhvervspsykolog, cand. psych., certificeret Business Coach (CCA) og certificeret i bla. JTI-Test og Talentprofilen. Han er prisbelønnet foredragsholder,

Læs mere

Sælgerprofil Navn Virksomhed

Sælgerprofil Navn Virksomhed Sælgerprofil Navn Virksomhed Indhold PeopleTools Sælgerprofil Anvendelse af PeopleTools PeopleTools Kompetencehjul Fem sælgerroller Definitioner Udfordrende sælger Selvkørende sælger Problemløsende sælger

Læs mere

OPQ Profil OPQ. UCF Development Action Planner. Navn Sample Candidate. Dato 20. september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. UCF Development Action Planner. Navn Sample Candidate. Dato 20. september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ UCF Development Action Planner Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com INTRODUKTION Du har for nylig udfyldt et selvevalueringsskema af din personlighed med henblik på en struktureret

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 Dagens program Opsamling Teori opsamling Xpert teams Lederstile Adizes mv. Afsluttende eksamen Page 2 Leder performance Medarbejder performance Indtjenings evnen Organisations

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Kort præsentation. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. FTF teamledelse. Jens Fisker Carlsbæk. www.innovator.

Kort præsentation. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. FTF teamledelse. Jens Fisker Carlsbæk. www.innovator. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. Kort præsentation er stifter og indehaver af Konsulentgruppen Innovator. Uddannet indenfor voksenpædagogik, organisation og psykologi. Jens har

Læs mere

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010 Veje og vildveje i Ledelsesevaluering Annekirstine Farver d. 8. april 1 NDHOLD Hvem er vi? Hvorfor ledelsesevaluering? Hvordan gør vi konkret? Hvad er erfaringerne indtil nu (Og hvad koster det) Spørgsmål..

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER Rapport for: Jane Average ID: UH002959 Dato: 16 Januar 12 C o p y r i g h t 2 0 0 9 H o g a n A s s

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

persolog Personlig Mestringsrapport

persolog Personlig Mestringsrapport persolog Personlig Mestringsrapport Instruktioner til persolog Online Rapporter Personlig Mestring Oversigt over rapportelementer og bestillingsmuligheder: persolog online rapporter Personlig Mestring

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI Rapport for: John Doe ID: HA154779 Dato: Maj 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Risikerer jeg at brænde ud TEST

Risikerer jeg at brænde ud TEST Risikerer jeg at brænde ud TEST Alfa- kvinder Lergravsvej 52, 4. tv. 2300 København S 2 Er du i risikogruppen for at brænde ud? Tag selvtesten og find ud af, om du bare har travlt eller om du faktisk l

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler?

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Christian Bøtcher Jacobsen Aarhus Universitet SLIDE 2 Baggrund Store ledelsesmæssige omlægninger på gymnasierne de seneste

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

PEOPLE TEST MEDARBEJDER. Måling af adfærd og færdigheder

PEOPLE TEST MEDARBEJDER. Måling af adfærd og færdigheder PEOPLE TEST MEDARBEJDER Måling af adfærd og færdigheder Det unikke ved People Test Medarbejder Måling af både adfærd og færdigheder. PTM har den store styrke at måle både adfærd og færdigheder. Det betyder,

Læs mere

The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish

The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish 1. Situationen er potentielt behagelig. 2. Situationen er kompleks. 3. En opgave som skal udføres. 4. Nogen prøver at imponere P. 5. Nogen prøver at overbevise

Læs mere

NÅR LEDEREVALUERINGER LYKKES

NÅR LEDEREVALUERINGER LYKKES NÅR LEDEREVALUERINGER LYKKES SUMMIT Thomas Lehman Jensen og tvj@ramboll.com Per Møller Janniche prmj@rambol.com VORES FOKUS I DAG Ledelse gør en forskel og lederevalueringer er med til at konstruere denne

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Find den rigtige leder konkrete råd r d til dig der ansætter ledere

Find den rigtige leder konkrete råd r d til dig der ansætter ledere Find den rigtige leder konkrete råd r d til dig der ansætter ledere Personalepolitisk Messe 2010 Temaet Ledelse: Workshop, runde 3, kl. 14:00 14:45 Erhvervspsykolog, cand.pæd.psych. aut. Edith Kahlke kahlke@ddf.dk

Læs mere

Whauu nu forstår jeg det bedre!

Whauu nu forstår jeg det bedre! Whauu nu forstår jeg det bedre! claus@roagerolsen.dk www.roagerolsen.dk Om Claus Danmarks mest anvendte Enneagramunderviser Undervist mere end 30.000 mennesker i Enneagrammet såvel i Danmark som udlandet

Læs mere

Spørgsmål til FOKUS kompetencer

Spørgsmål til FOKUS kompetencer Spørgsmål til FOKUS kompetencer Nedenstående spørgsmål er lavet som eksempler på, hvordan man kan spørge til kompetencer, der er behov for i forhold til jobbet. Kompetencerne i listen er hentet fra FOKUS.

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010 Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Program - Jungle af muligheder Den røde tråd mellem dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003

Medarbejdertilfredshed 2003 Medarbejdertilfredshed 2003 Rapporten er baseret på 77 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 78%. Medarbejdertilfredshed 2003 Side 1 Introduktion Om undersøgelsen Konklusion Side 2 Introduktion

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

ICC Europe Howzat Text Danish Version

ICC Europe Howzat Text Danish Version ICC Europe Howzat Text Danish Version Velkommen til Howzat! ECB Coach Education, i samarbejde med ICC Europa, er forpligtet til at yde ressourcer i verdensklasse; Howzat! er designet til at spille en vigtig

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Vane 1: Kend dig selv

Vane 1: Kend dig selv 1 Vane 1: Kend dig selv 2 Selvindsigt er nøglen til kommunikativ kompetence 4 Begrænsende overbevisninger Jeg lærer det aldrig Jeg er en dårlig kommunikator og sådan er det bare Folk lytter ikke, når jeg

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting?

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting? MBTI 4 dimensioner Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert Hvordan får du information og finder ud af ting? Sansning Intuition Hvordan træffer du afgørelser eller beslutter

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013 Opgave nr. 1 Systemledelse Systemledelse er kendetegnet ved at have fokus på: a At hver leder kan lave sine egne systemer b At alle kan lede sig selv efter deres eget system c At være skriftlig og fastholde

Læs mere

Specialpædagogisk Landskonference

Specialpædagogisk Landskonference Specialpædagogisk Landskonference Hjerne og Hjerte De fire temperamenter 3. oktober 2014 Uddannelse: Cand.Negot., bestyrelsesuddannet og Business Coach Forfatter: Den afgørende faktor Giv agt! Dialog i

Læs mere

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere.

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere. De 8 ledelsesprincipper og deres sammenhæng med kvalitetsledelse. På de følgende sider beskrives de 8 ledelsesprincipper lidt mere detaljeret for at give et genkendeligt billede i forhold til kvalitetsledelse.

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

Kend dig selv og optimer samarbejdet!

Kend dig selv og optimer samarbejdet! Kend dig selv og optimer samarbejdet! claus@roagerolsen.dk www.roagerolsen.dk Om Claus Danmarks mest anvendte Enneagramunderviser Undervist mere end 60.000 mennesker i Enneagrammet såvel i Danmark som

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

Lær med cases. Checkliste til individuel forberedelse

Lær med cases. Checkliste til individuel forberedelse Denne checkliste er tænkt som en guide til studerende som skal i gang med at bruge cases i undervisningen. Den indeholder en oversigt over aktiviteter du med fordel kan benytte under forberedelsen, så

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere