Ekspertrapport på Test Testesen. Professional. Styles

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekspertrapport på Test Testesen. Professional. Styles"

Transkript

1 Ekspertrapport på Test Testesen Professional Styles

2 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Indhold Introduktion til assessment rapport...3 Executive summary profil... 4 Fuldstændig psykometrisk profil - oversigt...5 Fuldstændig psykometrisk profil - Tankegang Cluster...6 Fuldstændig psykometrisk profil - Indflydelse Cluster... 7 Fuldstændig psykometrisk profil - Tilpasningsevne Cluster...8 Fuldstændig psykometrisk profil - Leverance Cluster... 9 Sammenfatning psykometrisk profil...10 Kompetencepotentiale profil...11 Forudsigelse af match med virksomhedskultur/omgivelser...12 Om denne rapport Denne rapport er baseret på selvbeskrivelsestesten Styles, som afdækker en persons motivation, præferencer, behov og talenter inden for en række kritiske erhvervsrelevante områder. Resultaterne er baseret på en sammenligning med en gruppe på danske ledere og specialister og er præsenteret på en stenskala fra 1 til 10. Idet testen er en selvbeskrivelsestest, reflekterer resultaterne personens selvopfattelse. Ikke desto mindre, har vores forskning vist, at testen i høj grad er i stand til at forudsige menneskers adfærd i en erhvervssammenhæng. Det skal bemærkes, at de informationer, der er indeholdt i denne rapport er potentielt sensitive og det skal derfor sikres, at rapporten opbevares et sikkert sted. Informationerne indeholdt i denne rapport vil give et overblik over respondentens motivation, præferencer, behov og talenter i en erhvervssammenhæng, og vil sandsynligvis være gyldige i en periode på 12 til 24 måneder, afhængigt af omstændighederne. Rapporten er fremstillet ved hjælp af Saville Consultings software systemer. Den er fremkommet på baggrund af resultaterne fra en selvbeskrivelsestest respondenten har besvaret, og reflekterer respondentens svar. Denne rapport er blevet fremstillet elektronisk. Saville Consulting garanterer ikke for, at den ikke er blevet ændret eller redigeret. Vi påtager os intet erstatningsansvar for eventuelle konsekvenser ved anvendelsen af denne rapport, hvordan de end er opstået. Anvendelsen af denne test er begrænset til ansatte hos Saville Consulting, Saville Consultings agenter samt kunder, der er certificeret af Saville Consulting.

3 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion til assessment rapport Denne rapport giver informationer om motivation, præferencer, behov og talenter, baseret på Test Testesen's besvarelse af selvbeskrivelsestesten Styles. Executive summary profil Executive summary profilen skitserer de 12 overordnede sektioner i profilen, grupperet under fire overordnede clusteroverskrifter - Tankegang, Indflydelse, Tilpasningsevne og Leverance. Under hver af de 12 sektionsoverskrifter gives der information om de 3 underliggende dimensioner 36 dimensioner i alt. Fuldstændig psykometrisk profil Den fuldstændige psykometriske profil fokuserer på de 36 Styles dimensioner, som er fordelt under fire overordnede clusters (Tankegang, Indflydelse, Tilpasningsevne og Leverance. Hvert cluster er inddelt i tre sektioner (12 i alt), som hver består af tre dimensioner. Disse 36 dimensioner består hver af tre underliggende facetter (108 i alt), og verbale beskrivelser af facetscorerne gives under navnet på dimensionen. Sammenfatning psykometrisk profil Sammenfatning psykometrisk profil giver et overblik over de 36 dimensioner i Styles profilen på en enkelt side. Den fremhæver hvor der er spredning i facetter, og hvor enten motivation eller talent er højst (hvilken der er højst er anført med M eller T) og hvor normativ eller ipsativ er højst (hvilken der er højst er anført med N eller I). Kompetencepotentiale profil Kompetencepotentiale profilen er baseret på sammenhænge imellem de 108 facetter i testen Styles og en, uafhængig vurdering af over ledere og specialisters jobpræstationer. Baseret på reelle data, giver dette en unik forudsigelse af Test Testesen's sandsynlige styrker og udviklingsområder inden for 12 væsentlige præstationsområder. Underliggende komponenter i forbindelse med præstation, er reflekteret i de verbale beskrivelser og scorer, under hver af de 12 kompetenceoverskrifter. Denne profil bør fortolkes i lyset af væsentlige jobkrav, der er etableret gennem jobanalyse eller kompetenceafklaring. Resultaterne bør endvidere fortolkes i lyset af sammenfatningen af svar, idet et svarmønster med høje vurderinger kan føre til 'oppustede' scorer, mens selvkritiske svarmønstre kan føre til undervurderede scorer. Forudsigelse af match med virksomhedskultur/omgivelser Forudsigelse af match med virksomhedskultur/omgivelser, giver en indikation af de aspekter ved virksomhedskultur, job og omgivelser, som sandsynligvis vil forstærke eller hæmme en persons succes. Saville Consultings forskning tyder på, at menneskers motivation og talenter spiller væsentligt sammen med virksomheds-kultur, job og omgivelser, samt at dette samspil har afgørende indflydelse på jobpræstation og kompetencer. Præstationsforstærkere (Virksomhedskultur, job & omgivelser) Individuel Motivation Individuelle Talenter Erhvervsrelevante Kompetencer Præstationshæmmere (Virksomhedskultur, job & omgivelser)

4 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Executive summary profil Tankegang Vurderende Sten 9 Analytisk (8); Faktuel (8); Rationel (8) Undersøgende Sten 6 Indlæringsorienteret (5); Pragmatisk (5); Indsigtsfuld (7) Opfindsom Sten 8 Iderig (7); Abstrakt (8); Strategisk (6) Indflydelse Selskabelig Sten 7 Samspilsorienteret (6); Kontaktskabende (5); Selvhævdende (8) Påvirkende Sten 6 Holdningsbearbejdende (7); Velformuleret (5); Udfordrende (6) Assertiv Sten 3 Målbevidst (4); Styrende (4); Engagerende (4) Tilpasningsevne Robust Sten 6 Selvsikker (6); Rolig (6); Konflikthåndterende (7) Fleksibel Sten 5 Positiv (5); Forandringsparat (5); Åben (6) Støttende Sten 5 Opmærksom (6); Involverende (4); Rummelig (5) Leverance Samvittighedsfuld Sten 8 Pålidelig (5); Omhyggelig (8); Følge procedurer (9) Strukturerende Sten 6 Organiseret (6); Principfast (6); Aktivitetsorienteret (7) Handlekraftig Sten 3 Dynamisk (4); Initiativrig (5); Stræbende (2)

5 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Fuldstændig psykometrisk profil - oversigt Denne fuldstændige psykometriske profil giver en detaljeret vurdering af Test Testesen's besvarelse af testen Professional Styles. Den indleder med en sammenfatning af svarbilledet, efterfulgt af en forklaring på strukturen i profilen. De næste fire sider rapporterer resultaterne på de fire overordnede clusters. Sammenfatning af svar Svartendens i vurderinger Overordnet set, hverken alt for positiv eller kritisk i selvvurderingerne Konsistens i rangordning Mindre konsekvent i rangordningen af karakteristiske træk end de fleste andre Normativ Ipsativ overensstemmelse Generelt, er der en ganske høj grad af overensstemmelse mellem normative og ipsative scorer Motivation-Talent overensstemmelse Overordnet set, er graden af overensstemmelse mellem scorerne for Motivation og Talent en anelse mindre end for de fleste andre Analyse af profil Saville Consultings forskning indikerer, at den bedste prognose for jobpræstation generelt er den score, der er indikeret af stenscoren (kombineret normativ-ipsativ). Der gives også information om de små forskelle og finesser, som profilen henleder opmærksomheden på:- Facet variation. Hvor variationen i facetscoren inden for en dimension er 3 sten eller derover, bliver dette indikeret både ved skravering i dimensionsskalaen og ved at de individuelle facetscorer sættes i parentes efter en verbal beskrivelse af facetterne. - Normativ-Ipsativ forskel. Forskelle mellem Normativ (vurdering) og Ipsativ (rangordning) scorer på 3 sten eller derover indikeres ved de respektive markeringer og. Hvor ipsative scorer er højere end normative scorer, kan personen have været meget selvkritisk i sine normative selvvurderinger. Hvis normative scorer er højere end ipsative, kan det betyde, at personen har været mindre selvkritisk og måske har overdrevet sine normative selvvurderinger. Dette udgør snarere specifikke områder, der bør verificeres yderligere end det er en uspecifik måling af social ønskværdighed. - Motivation-Talent forskel. Forskelle mellem scorer på Motivation og Talent på 3 sten eller derover på en given dimension indikeres ved de respektive markeringer og. Sådanne forskelle kan indikere et incitament til udvikling inden for givne områder, eller kan indikere områder, hvor omgivelserne har en stor indvirkning.

6 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Tankegang Fuldstændig psykometrisk profil - Tankegang Cluster Vurderende Analytisk Sten 8 er interesseret i at analysere informationer (7); spørger ganske hyppigt ind til tingene (6); er optaget af at finde løsninger på problemer (7) Faktuel Sten 8 er tilbøjelig til at kommunikere godt skriftligt (7); er delvis interesset i at forstå det logiske bag et argument (6); undersøger fakta meget omfattende (9) Rationel Sten 8 nyder at arbejde med numeriske data (7); anvender IT (8); er tilbøjelig til at basere beslutninger udelukkende på fakta (7) Undersøgende Indlæringsorienteret Sten 5 har delvis begrænset fokus på at lære nyt (5); har ubehag ved at skulle lære noget hurtigt (4); er delvis tilbøjelig til at lære gennem læsning (6) Pragmatisk Sten 5 er delvis fokuseret på at udføre praktisk arbejde (5); har begrænset interesse i at lære gennem handling (3); udviser en stor del sund fornuft (9) Indsigtsfuld Sten 7 identificerer ofte måder at forbedre tingene på (8); kommer relativt hurtigt til kernen i et problem (6); er delvis tilbøjelig til at bruge intuition, når der træffes beslutninger (5) Opfindsom Iderig Sten 7 kommer med mange ideer (7); kommer med nogle originale ideer (6); er tilbøjelig til at anvende radikale løsninger (8) Abstrakt Sten 8 er meget god til at udvikle koncepter (9); er så god som de fleste andre til at anvende teorier (6); er interesseret i at undersøge de bagved liggende principper (7) Strategisk Sten 6 er tilbøjelig til at udvikle strategier (7); er sjældent optaget af at tænke langsigtet (3); skaber en klar vision for fremtiden (8)

7 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Indflydelse Fuldstændig psykometrisk profil - Indflydelse Cluster Selskabelig Samspilsorienteret Sten 6 er relativt livlig (5); har tendens til at tale meget (8); er delvis interesseret i at netværke (6) Kontaktskabende Sten 5 er længe om at etablere et nært forhold (4); er meget fokuseret på at gøre et godt førstehåndsindtryk (8); får rimeligt let nye venner (5) Selvhævdende Sten 8 er ofte centrum for andres opmærksomhed (7); gør opmærksom på egne præstationer (8); har et stort behov for ros (7) Påvirkende Holdningsbearbejdende Sten 7 er overbevisende (7); er rimeligt kategorisk til at udtrykke egne synspunkter (5); er interesseret i at gøre den bedst mulige handel (7) Velformuleret Sten 5 har modvilje mod at holde oplæg (4); forklarer ting rimeligt godt (6); er relativt selvsikker over for nye mennesker (5) Udfordrende Sten 6 er åben til at give udtryk for uenighed (8); er delvis tilbøjelig til at udfordre andres ideer (6); bliver sommetider involveret, når der argumenteres (5) Assertiv Målbevidst Sten 4 foretrækker at have nogen tid til at træffe beslutninger (3); er delvis parat til at tage ansvar for store beslutninger (5); har delvis definitive synspunkter (5) Styrende Sten 4 er i begrænset omfang orienteret mod lederrollen (3); har begrænset ønske om at koordinere andres aktiviteter (4); er delvis tilbøjelig til at tage styringen (5) Engagerende Sten 4 har begrænset interesse i at finde måder til at motivere andre på (4); er inspirerende (7); søger meget sjældent at opmuntre andre (1)

8 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Fuldstændig psykometrisk profil - Tilpasningsevne Cluster Tilpasningsevne Robust Selvsikker Sten 6 er delvis selvsikker (5); føler i rimelig grad at bestemme over egen fremtid (6); har en stærk bevidsthed om eget værd (7) Rolig Sten 6 føler sig urolig under en vigtig begivenhed (4); rimeligt fattet før vigtige begivenheder (6); arbejder godt under pres (8) Konflikthåndterende Sten 7 håndterer mennesker, der er rystede, godt (8); håndterer vrede mennesker rimelig godt (6); er rimelig god til at løse uoverensstemmelser (5) Fleksibel Positiv Sten 5 er delvis tilbøjelig til at se optimistisk på tingene (5); kommer sig rimeligt hurtigt over modgang (5); er delvis munter (5) Forandringsparat Sten 5 er lige så parat som de fleste andre til at acceptere forandringer (5); finder det vanskeligt at håndtere usikkerhed (4); accepterer meget let nye udfordringer (9) Åben Sten 6 er delvis modtagelig over for feedback fra andre (6); er delvis tilbøjelig til at opmuntre andre til at give kritik på en given fremgangsmåde (5); udviser et jævnt ønske om at få feedback på præstationer (6) Støttende Opmærksom Sten 6 er lige så indfølende som de fleste andre (6); er en rimelig god lytter (5); er delvis interesseret i at forstå hvorfor mennesker handler som de gør (5) Involverende Sten 4 er mindre teamorienteret end andre (3); tager i rimelig grad højde for andres meninger (6); inddrager i rimelig grad andre i den endelige beslutning (5) Rummelig Sten 5 lægger mindre vægt på at være hensynsfuld end andre (3); er tolerant (7); er lidt forsigtig med at stole på andre (4)

9 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Leverance Fuldstændig psykometrisk profil - Leverance Cluster Samvittighedsfuld Pålidelig Sten 5 lægger mindre vægt på at overholde deadlines end mange andre (3); er mindre punktlig end andre (4); er fokuseret på at afslutte ting (8) Omhyggelig Sten 8 udviser stor opmærksomhed på detaljer (8); er meget grundig (7); sikrer et særdeles højt kvalitetsniveau (9) Følge procedurer Sten 9 kan lide at følge regler (8); er tilbøjelig til at følge procedurer (8); foretrækker løsningsmuligheder med lav risiko i beslutningssammenhænge (8) Strukturerende Organiseret Sten 6 er delvis velorganiseret (5); kan lide at udarbejde planer (8); er mindre tilbøjelig til at prioritere end mange andre (4) Principfast Sten 6 lægger mere vægt på at opføre sig etisk korrekt end andre (7); er delvis tilbøjelig til at respektere fortrolighed (6); lægger relativt begrænset vægt på at opfylde forpligtelser (3) Aktivitetsorienteret Sten 7 arbejder i et jævnt højt tempo (5); kan lide at have travlt (7); håndterer multitasking godt (8) Handlekraftig Dynamisk Sten 4 har begrænset fokus på at få ting til at ske (4); sætter meget sjældent ting i gang (2); er delvis energisk (6) Initiativrig Sten 5 har begrænset interesse i at identificere forretningsmuligheder (4); er salgsorienteret (7); er mindre konkurrenceorienteret end andre (4) Stræbende Sten 2 lægger begrænset vægt på at opnå fremragende resultater (3); er meget mindre ambitiøs end andre (1); er delvis udholdende på trods af vanskelige udfordringer (5)

10 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Sammenfatning psykometrisk profil Svartendens (6) Konsistens (1) N-I overensstemmelse (7) M-T overensstemmelse (4) Leverance Tilpasningsevne Indflydelse Tankegang Højere split fremkommet forskelle Analytisk Faktuel Rationel Indlæringsorienteret Pragmatisk Indsigtsfuld Iderig Abstrakt Strategisk Samspilsorienteret Kontaktskabende Selvhævdende Holdningsbearbejdende Velformuleret Udfordrende Målbevidst Styrende Engagerende Selvsikker Rolig Konflikthåndterende Positiv Forandringsparat Åben Opmærksom Involverende Rummelig Pålidelig Omhyggelig Følge procedurer Organiseret Principfast Aktivitetsorienteret Dynamisk Initiativrig Stræbende

11 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Kompetencepotentiale profil Den følgende rapport opsummerer Test Testesen's områder med større eller mindre potentiale. Kompetencebeskrivelse Evaluere problemer Undersøge information (8); Dokumentere fakta (8); Fortolke data (8) Potentiale Meget højt 95% af sammenligningsgruppen Løse problemer Undersøge spørgsmål Udvikle ekspertise (5); Vælge praktiske fremgangsmåder (5); Give indblik (5) Skabe fornyelse Generere ideer (8); Udforske muligheder (8); Udvikle strategier (6) Ganske lavt 25% af sammenligningsgruppen Højt 90% af sammenligningsgruppen Øve indflydelse på andre Etablere relationer Interagere med mennesker (6); Etablere nære forhold (5); Imponere mennesker (7) Kommunikere information Overbevise mennesker (6); Udtale oplysninger tydeligt (3); Udfordre ideer (7) Udføre lederskab Træffe beslutninger (3); Lede mennesker (4); Engagere andre (3) Middel 60% af sammenligningsgruppen Middel 40% af sammenligningsgruppen Lavt 10% af sammenligningsgruppen Tilpasse fremgangsmåder Udvise robusthed Udvise selvtillid (5); Udvise ro (4); Løse konflikter (5) Tilpasse sig forandring Tænke positivt (4); Tage godt imod forandringer (4); Invitere til feedback (5) Give støtte Forstå mennesker (5); Teamarbejde (3); Værdsætte den enkelte (4) Ganske lavt 25% af sammenligningsgruppen Ganske lavt 25% af sammenligningsgruppen Ganske lavt 25% af sammenligningsgruppen Levere resultater Behandle detaljer Overholde tidsplaner (4); Tjekke ting (7); Følge procedurer (8) Strukturere opgaver Lede opgaver (5); Opretholde standarder (5); Løse opgaver (6) Gå efter succes Tage handling (4); Gribe muligheder (4); Forfølge mål (2) Ganske Højt 75% af sammenligningsgruppen Middel 40% af sammenligningsgruppen Lavt 10% af sammenligningsgruppen

12 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Forudsigelse af match med virksomhedskultur/omgivelser Baseret på Saville Consultings omfattende forskning, som kobler virksomhedskultur med enkeltpersoners stil, sætter denne rapport fokus på de aspekter i kultur, job og omgivelser, som sandsynligvis vil forstærke eller hæmme Test Testesen's succes: Præstationsforstærkere hvor der lægges vægt på at analysere og løse problemer, og hvor evnen til at løse problemer virkelig er værdsat hvor der lægges vægt på kvantificering og anvendelse af IT, og hvor beslutninger baseres på konkrete, objektive data hvor der opmuntres til at udvikle teoretiske ideer og koncepter hvor der lægges vægt på omfattende undersøgelser, registrering af fakta og på skriftligt at kommunikere dem klart hvor der opmuntres til at udvise kreativitet og nytænkning og hvor radikale ideer og løsninger er velkomne hvor man holder sig til klare regler og bestemmelser; hvor der er iværksat veletablerede procedurer, og risici er minimerede hvor der lægges stor vægt på at opretholde høje kvalitetsstandarder, og hvor der er stor opmærksomhed på detaljer hvor ophedede debatter værdsættes, og man opmuntres til at udfordre ideer, argumentere og give åbent udtryk for uenighed Præstationshæmmere hvor der er få muligheder for at analysere og løse problemer hvor beslutninger i stort omfang er subjektive, og hvor man kun i mindre grad anvender konkrete fakta og tal hvor der er begrænset interesse for at anvende teoretiske ideer og modeller og hvor man gives begrænset tid til at undersøge forskellige muligheder hvor det at undersøge alle fakta og skriftligt at kommunikere dem klart tillægges begrænset værdi hvor konventionelle holdninger er fremherskende; hvor traditionelle fremgangsmåder foretrækkes og hvor man ikke opmuntres til at komme med nye ideer hvor man ikke forventes at overholde regler og bestemmelser; hvor der ikke er klart etablerede procedurer, og der er en høj grad af risiko hvor opretholdelsen af kvalitetsstandarder og opmærksomheden på detaljer ikke betragtes som en prioritet hvor det ikke er velset at have afvigende meninger, og hvor man ikke opmuntres til at sætte spørgsmålstegn ved ideer og give udtryk for uenighed

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles Personlig rapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion til Personlig rapport Tak for at du har besvaret

Læs mere

Testrapport på Test Testesen

Testrapport på Test Testesen Testrapport på Test Testesen Analysis Aptitude Fremstillet den: 12-jun-2007 Side 2 af 5 2006-2009 Saville Consulting. All rights reserved. Indhold Introduktion til testrapport...3 Analysis Aptitude profil...4

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. maj

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. maj OPQ Profil OPQ Kandidatrapport Navn Sample Candidate Dato 21. maj 2014 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne rapport er fortrolig og er udelukkende beregnet for den person, der har besvaret spørgerammen.

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 Dato: 23 Februar 2017 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Hogan Personality Inventory (HPI) måler personlighed ud fra syv primære skalaer, der beskriver John

Læs mere

OPQ. Team impact Udvælgelse. Navn Sample Candidate. Dato 31. december 2013. www.ceb.shl.com

OPQ. Team impact Udvælgelse. Navn Sample Candidate. Dato 31. december 2013. www.ceb.shl.com OPQ Team impact Udvælgelse Navn Sample Candidate Dato 31. december 2013 www.ceb.shl.com Introduktion Sample Candidate har besvaret den erhvervsrettede persontest OPQ32. De svar, han har afgivet, er brugt

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) beskriver en persons kerneværdier, mål og interesser.

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

> Lederrapport. Navn: Peter Smith

> Lederrapport. Navn: Peter Smith > Lederrapport Navn: Peter Smith Dato: 3 november 2008 Lederrapport Introduktion Denne rapport er baseret på Peter Smith's besvarelse af personlighedstesten "Occupational Personality Questionnaire" (OPQ32).

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 07 Marts 2013 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc.

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc. EQ EVNEN EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Rapport for John Doe ID UH555936 Dato 06 Juli 2016 2013 Hogan Assessment Systems Inc. Introduktion Hogan EQ vurderer

Læs mere

Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION

Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION Man skal ikke skue hunden på hårene siger man, men det gør vi nu alligevel. Det tøj du tager på er med til at fortælle en historie om dig. Dit tøj er med

Læs mere

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P HOGAN PERSONALITY INVENTORY. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779. Dato: 01 August 2012

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P HOGAN PERSONALITY INVENTORY. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779. Dato: 01 August 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P I N T E R P R E T HOGAN PERSONALITY INVENTORY Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E N T S Y

Læs mere

> Kombineret Konsulent og lederrapport. Navn: Hr. Peter Sample

> Kombineret Konsulent og lederrapport. Navn: Hr. Peter Sample > Kombineret Konsulent og lederrapport Navn: Hr. Peter Sample Dato: 16 april 2009 Konsulentrapport Introduktion Denne rapport er udarbejdet med henblik på at skulle anvendes af personer, som er uddannet

Læs mere

ADFÆRDSPROFILEN. AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation

ADFÆRDSPROFILEN. AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation ADFÆRDSPROFILEN AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation www.studentervaeksthus.au.dk DAGENS PROGRAM Velkommen Dine egne ord & succeshistorier Teorien bag Adfærdsprofilen De 4 præferencer

Læs mere

OPQ Profil OPQ. UCR Kompetenceraport. Navn Sample Candidate. Dato 20. september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. UCR Kompetenceraport. Navn Sample Candidate. Dato 20. september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ UCR Kompetenceraport Navn Sample Candidate Dato 20. september 2013 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne rapport er beregnet til brug af chefer og HR-konsulenter. Den giver en oversigt over,

Læs mere

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test Adaptive General Reasoning Test STANDARD RAPPORT Dette er en fortrolig rapport, som udelukkende må anvendes af personer med en gyldig certificering i anvendelse af værktøjet AdaptGRT fra DISCOVER A/S.

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Job / Person sammenligning

Job / Person sammenligning Job / Person sammenligning Privat & fortroligt 04/08/2014 Sales Director/ Hr. Thomas Sample PPA Job D 7 5 2 5 I 4 3 1 8 S 8 6 2-9 C 4 8-4 -4 Jobbeskrivelse JOb KRAv ANALYSE Resultatet af den udarbejdede

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT PROFIL TIL HANDLING Til Hansen, som samarbejder med Jensen 16.02.2017 Denne rapport er udleveret af: Your Company 123 Main Street Smithtown, MN 54321 www.yourcompany.com VELKOMMEN

Læs mere

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08 Jobanalyserapport for Salgskonsulent (demo) 14-10-2008 Sidst ændret: 14-10-08 Profiles International Denmark Fossgårdsvej 32 2720 Vanløse +45 23740000 Copyright 1999-2003 Profiles International, Inc. 1

Læs mere

Big Five Personlighedsfacetter

Big Five Personlighedsfacetter Reflector Big Five Personality 2.1 Big Five Personlighedsfacetter Behov for stabilitet N1 Følsomhed Denne skala måler den grad af bekymring, en person oplever. Personer med høj score vil med stor sandsynlighed

Læs mere

Sammenligningsrapport

Sammenligningsrapport Sammenligningsrapport til Kathryn Peterson, som samarbejder med Gilmore 06.06.2017 Denne rapport er udleveret af: DISCnordic Telegade 1 2630 Taastrup 3131 1616 kontakt@discnordic.dk Introduktion Et velfungerende

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Skalaer i UiL foreløbig udgave

Skalaer i UiL foreløbig udgave Udd- Skala Dansk Navn English parat- Beskrivelse af egenskaber/færdigheder der måles vurd. * Den indre er drevet af interesse for eller glæde ved selve aktiviteten/opgaven. Den kan udvikles ved at give

Læs mere

Den menneskelige faktor Torben Bundgaard DIF

Den menneskelige faktor Torben Bundgaard DIF Den menneskelige faktor Torben Bundgaard DIF Hvem er jeg? Hvad er mine motiver? Hvad er min adfærd? Hvad har jeg præference for? Lidt om arketyper og personprofiler! Nogen bygger læhegn andre bygger vindmøller?

Læs mere

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com CCSQ Lederrapport - Kundeorienterede roller Navn Sample Candidate Dato 23. september 2013 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne SHL lederrapport vil hjælpe dig med at fastlægge Sample Candidates sandsynlige

Læs mere

OPQ. Konsulentrapport. Navn Sample Candidate. Dato 30. juli 2015. www.ceb.shl.com

OPQ. Konsulentrapport. Navn Sample Candidate. Dato 30. juli 2015. www.ceb.shl.com OPQ Konsulentrapport Navn Sample Candidate Dato 30. juli 2015 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne rapport er udarbejdet med henblik på at skulle anvendes af personer, som er uddannet i brugen af OPQ. Den

Læs mere

SAMPLE. Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet

SAMPLE. Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, vil det nok være en god idé at overveje de områder af dit liv, hvor du vil anvende dit kendskab til MBTI-rammen. Hvis

Læs mere

> Teamrolle- og Lederstilprofil. Navn: Peter Sample

> Teamrolle- og Lederstilprofil. Navn: Peter Sample > Teamrolle- og Lederstilprofil Navn: Peter Sample Dato: 14 april 2009 Team Roller ofte Team Rolle Koordinator Opstarter Fornyer Afslutter Organisator Analysator Kontaktskaber Formidler Team Rolle Beskrivelse

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 Dato: 23 Februar 2017 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND T A L E N T B E S K R I V E L S E HVORDAN OPFØRER TALENTET SIG? 1. Strategisk Du har strategisk overblik, kan forudse forhindringer og finder

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

> Teamrolle- og Lederstilsrapport. Navn: Peter Sample

> Teamrolle- og Lederstilsrapport. Navn: Peter Sample > Teamrolle- og Lederstilsrapport Navn: Peter Sample Dato: 14 april 2009 Teamroller Introduktion Denne rapport opsummerer Hr Peter Sample's foretrukne teamroller baseret på hans personlighedsprofil. Rapporten

Læs mere

360 Feedback Resultater for Karen Stærk

360 Feedback Resultater for Karen Stærk Eksempel På Rapport 360 Feedback Resultater for Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 24 respondenter, inklusiv: 1 Overordnet Chef 5 Sideodnede Kolleger 18 Underordnede Medarbejdere Copyright 2010

Læs mere

Hogan 360 Rapport John Sample of Sample Corp - March 2014

Hogan 360 Rapport John Sample of Sample Corp - March 2014 Hogan 360 Rapport of Sample Corp - March 2014 Denne rapport er fortrolig og må ikke videredistribueres uden tilladelse. 2013 Peter Berry Consultancy Pty Ltd Respondenter Ledere 1 Kollegaer 2 Medarbejdere

Læs mere

OPQ Profil OPQ. UCR Kompetencerapport. Navn Sample Candidate. Dato 14. januar

OPQ Profil OPQ. UCR Kompetencerapport. Navn Sample Candidate. Dato 14. januar OPQ Profil OPQ UCR Kompetencerapport Navn Sample Candidate Dato 14. januar 2016 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne rapport er beregnet til brug af chefer og HR-konsulenter. Den giver en oversigt over,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN. Introduktion til TYPE TEAMS DANSK UDGAVE ELIZABETH HIRSH KATHERINE W. HIRSH SANDRA KREBS HIRSH

INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN. Introduktion til TYPE TEAMS DANSK UDGAVE ELIZABETH HIRSH KATHERINE W. HIRSH SANDRA KREBS HIRSH INTRODUKTION TIL TYPE SERIEN Introduktion til TYPE og TEAMS DANSK UDGAVE ELIZABETH HIRSH KATHERINE W. HIRSH SANDRA KREBS HIRSH Introduktion Formålet med Introduktion til Type og Teams er at hjælpe dig

Læs mere

Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT

Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT Dagens første nyhed Vi er forskellige og så forbløffende ens! I dag sætter vi Dem, der sætter andre i kasser Dem, der ikke gør det dem i kasser! Vi tager

Læs mere

Formålet med Situationsbestemt Ledelse

Formålet med Situationsbestemt Ledelse Formålet med Situationsbestemt Ledelse 1. At åbne for kommunikationen og at øge hyppigheden og kvaliteten af dialogen mellem dig og dine medarbejdere angående præstationer og udvikling 2. At hjælpe medarbejderen

Læs mere

BRANCHERAPPORT TESTUDBYDERE

BRANCHERAPPORT TESTUDBYDERE BRANCHERAPPORT TESTUDBYDERE 2017 BEDSTE TESTUDBYDERE Stort tillykke til e-stimate som for 3. år i træk, er den bedste testudbyder. Utroligt flot, specielt i betragtning af, at de har konkurrence fra nogle

Læs mere

14-02-2011. www.e-stimate.dk 1. De fire hovedtyper

14-02-2011. www.e-stimate.dk 1. De fire hovedtyper De fire hovedtyper Målrettet Resultatorienteret Selvstændig Risikovillig Energisk Direkte Dristig Beslutsom Konkurrerende Vil styre Vil bestemme Viljestærk Spontan Impulsiv Energisk Synlig Ubekymret Irrational

Læs mere

Har vi forskellig læringsstil? (testskema)

Har vi forskellig læringsstil? (testskema) Har vi forskellig læringsstil? (testskema) Dette spørgeskema er udformet for at finde frem til din foretrukne læringsstil. I årenes løb har du sikkert udviklet læringsvaner, som hjælper til at give en

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

BIP - Business Inventory of Personality: Et resumé af dit testresultat.

BIP - Business Inventory of Personality: Et resumé af dit testresultat. BIP - Business Inventory of Personality - (Selvrapportering) Samlede varighed [min]: 29:01 Erhvervsaktive funktionærer - Percentiler konsistens; Konfidensinterval: 95%) Jens Hansen M - 63;5 År Konfidensinterval

Læs mere

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde Thermometer Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde 36 af 44 har gennemført analysen (82 %) Analyse dato: 11-10-2011 Udskriftsdato: 25-01-2017 Sofielundsvägen

Læs mere

Alle spørgsmålene er samlet i klaser af fire. Ud for hver klase af fire udsagn skal du vælge det udsagn, som du synes siger mest om dig.

Alle spørgsmålene er samlet i klaser af fire. Ud for hver klase af fire udsagn skal du vælge det udsagn, som du synes siger mest om dig. Test til de fire tænkestile Jeg har rubriceret spørgsmålene ved hjælp af Robert Dilts og Gregory Bateson s logiske niveauer. Spørgsmålene retter sig derfor mod: Hvilke omgivelser og rammer tænkestilen

Læs mere

Belbin Team rapporter

Belbin Team rapporter Belbin Team rapporter Belbins 9 Teamroller Teamrolle Bidrag Tilladelige svagheder Idémand Kreativ, fantasifuld, frit tænkende. Genererer ideer og løser vanskelige problemer. Ignorerer mindre vigtige ting.

Læs mere

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT P R O F I L T I L H A N D L I N G Til Iversen, som samarbejder med Dirksen 01.10.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12

Læs mere

TALENT BESKRIVELSER. SÆT DIT TALENT I SPIL v. Iris Engelund

TALENT BESKRIVELSER. SÆT DIT TALENT I SPIL v. Iris Engelund TALENT BESKRIVELSER v. Iris Engelund WWW.FREDDYMEYER.DK +45 61 43 63 43 iris@freddymeyer.dk INDHOLD OVERSIGT OVER TALENTERNE Alle 34 talentbeskrivelser TALENTINDIKATOR Med indikatoren kan du registrere

Læs mere

S A F E T Y H O G A NR E P O R T S SIKKER ARBEJDSADFÆRD. Rapport for: John Doe ID: HA Dato: 30 Marts 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D

S A F E T Y H O G A NR E P O R T S SIKKER ARBEJDSADFÆRD. Rapport for: John Doe ID: HA Dato: 30 Marts 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A NR E P O R T S S A F E T Y SIKKER ARBEJDSADFÆRD Rapport for: John Doe ID: HA154821 Dato: 30 Marts 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E N T S Y S T E M S, I N

Læs mere

FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer

FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer Udviklet af Eugene R. Schnell og Allen L. Hammer Europæisk Udgave Rapport til A SAMPLE 23 november 2015 OPP Ltd +44 (0)845 603 9958 www.opp.com FIRO-B Tolkningsrapport

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

23. maj 2013 Adfærd og netværk

23. maj 2013 Adfærd og netværk 23. maj 2013 Adfærd og netværk v/ Rikke Bech Skougaard Mål At få skabt større bevidsthed og opmærksomhed omkring din adfærd 2 Adfærd Vores adfærd er synlig for andre Vi vurderes/dømmes Det er ikke tanken,

Læs mere

MPA: Grundmodel og opbygning

MPA: Grundmodel og opbygning MPA: Grundmodel og opbygning Master Person Analysis (MPA) er en struktureret personlighedstest, som afdækker, personens typiske adfærd på jobbet. Det umiddelbare resultat af testen opgøres i en beskrivelse

Læs mere

Ledelse af teams. ATU Akademiet for talentfulde unge

Ledelse af teams. ATU Akademiet for talentfulde unge Ledelse af teams ATU Akademiet for talentfulde unge Dagsorden Kl. 16.00 Kl. 16.40 Kl. 17.15 Kl. 17.45 Kl. 18.15 Kl. 19.00 Kl. 19.35 Kl. 20.00 Ledelse af teams - Velkomst - Hvad er god ledelse - Teams og

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

RepTrak Danmark Tracking af virksomhedsomdømme Januar December 2006 Reputation Institute

RepTrak Danmark Tracking af virksomhedsomdømme Januar December 2006 Reputation Institute RepTrak Danmark Tracking af virksomhedsomdømme Januar December 2006 Reputation Institute DSB RepTrak 2006 DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Sektion 1: Introduktion 3 Sektion 2: DSBs Omdømmelandskab 11 Sektion

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Ledelse og styring, sjakbajs

Ledelse og styring, sjakbajs , sjakbajs Ledelse Styring Resultat 1 Opgave Hvad er god ledelse for dig/jer? Hvad skal den gode leder gøre? Skriv stikord ned I har 15 min. til opgaven Ledelse At gøre de rigtige ting Øverste linie: Hvilke

Læs mere

Kompetenceafklaring. Hvordan og hvorfor

Kompetenceafklaring. Hvordan og hvorfor Kompetenceafklaring Hvordan og hvorfor Alice i eventyrland "Søde, lille filurkat," begyndte hun, meget forsigtigt hun vidste jo nemlig slet ikke, om den kunne lide at blive tiltalt på den måde! Men katten

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013. EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14

Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013. EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14 Oprettet: 07-10-2013 09:01. Certificeret bruger: Mette Dahl Mikkelsen Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013 EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14 Demo. Indhold EASI

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 3 Indledning Dette er en præsentation af Dansk Flygtningehjælps vision og organisationens samlede sæt af værdier og normer. Modellen arbejder

Læs mere

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Hvad forventer du at få med hjem fra dette oplæg? Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C

Læs mere

INTRODUKTION TIL FIRO-B V Æ R K T Ø J E T. Judith A. Waterman og Jenny Rogers

INTRODUKTION TIL FIRO-B V Æ R K T Ø J E T. Judith A. Waterman og Jenny Rogers INTRODUKTION TIL FIRO-B V Æ R K T Ø J E T Judith A. Waterman og Jenny Rogers DEL 1 INDLEDNING HVAD ER FIRO-B? FIRO-B (Fundamental Interpersonal Relations Orientation Behaviour) er et personlighedsspørgeskema,

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek

Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek 1 Program Buddy funktionen Joharis vindue Tilpasse forstyrrelser En effektiv feedback model Spørgeteknik Kender du typen? Fra oldtid til nutid

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

S U M M A R Y H O G A N L E A D RESULTAT- BASERET OVERBLIK OVER STYRKER, VÆRDIER OG UDFORDRINGER. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S U M M A R Y H O G A N L E A D RESULTAT- BASERET OVERBLIK OVER STYRKER, VÆRDIER OG UDFORDRINGER. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D S U M M A R Y RESULTAT- BASERET OVERBLIK OVER STYRKER, VÆRDIER OG UDFORDRINGER Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Forberedelse til MUS

Forberedelse til MUS Et værktøj til samtalelederen Medarbejder: Dato: Som forberedelse og støtte til en MUS samtale, kan det være en hjælp at indkredse medarbejderens arbejdsadfærd. Ved at besvare 8 spørgsmål, findes de fremherskende

Læs mere

persolog Personlig Mestringsrapport

persolog Personlig Mestringsrapport persolog Personlig Mestringsrapport Instruktioner til persolog Online Rapporter Personlig Mestring Oversigt over rapportelementer og bestillingsmuligheder: persolog online rapporter Personlig Mestring

Læs mere

> Individuel Udvikling

> Individuel Udvikling > Individuel Udvikling Navn: Peter Sample Dato: 27 april 2009 Introduktion Peter Sample, du har besvaret den erhvervsrettede persontest OPQ32. Dine svar er brugt til at generere denne rapport. Vi anbefaler,

Læs mere

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT P R O F I L T I L H A N D L I N G Til Hansen, som samarbejder med Jensen 19.10.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tel.+ 45 4632 1240

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

PUSLESPILLET DISK 360 Kommunikation

PUSLESPILLET DISK 360 Kommunikation PUSLESPILLET DISK 360 Kommunikation viser om din mening er på linje med dine kollegers Selskab: Demo company Adresse: Wallingatan 11 2tr Postadresse: 63230 Eskilstuna Telefonnummer: 08-7919802 Mobiltelefon:

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V A L U E S KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: John Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V A L U E S KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: John Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V A L U E S KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER Rapport for: John Doe ID: HA154779 Dato: Maj 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e m

Læs mere

Whauu nu forstår jeg det bedre!

Whauu nu forstår jeg det bedre! Whauu nu forstår jeg det bedre! claus@roagerolsen.dk www.roagerolsen.dk Om Claus Danmarks mest anvendte Enneagramunderviser Undervist mere end 30.000 mennesker i Enneagrammet såvel i Danmark som udlandet

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

NEO PI-R rapport. erhverv stor version. Navn: Demo Rekruteringscase Test dato:

NEO PI-R rapport. erhverv stor version. Navn: Demo Rekruteringscase Test dato: NEO PI-R rapport erhverv stor version Navn: Demo Rekruteringscase Test dato: 22-03-2006 ID. nummer: if8mf9ipdd5u Rapporten indeholder: Læsevejledning til rapporten Profilanalyse [Kan udleveres] Oversigt

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Teamledelse og samarbejde. Teamforståelse og motivation

Teamledelse og samarbejde. Teamforståelse og motivation Teamledelse og samarbejde Teamforståelse og motivation Verden ændres hurtigere og hurtigere Før i tiden kunne man planlægge for en kendt cyclus I dag kender man ikke den virkelighed, som man planlægger

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Temadag for Sund By Netværkets koordinatorer. Nyborg Strand, 27. oktober 2011

Temadag for Sund By Netværkets koordinatorer. Nyborg Strand, 27. oktober 2011 Temadag for Sund By Netværkets koordinatorer Nyborg Strand, 27. oktober 2011 Program Torsdag d. 27. oktober 10.00 Velkommen og introduktion til dagens program Mikkel Lau og Tine Curtis fra Implement hjælper

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: HC Dato: 10 Juni HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: HC Dato: 10 Juni HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: HC560419 Dato: 10 Juni 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Hogan Personality Inventory (HPI) måler normal personlighed ud fra syv primære skalaer og seks erhvervsskalaer,

Læs mere

KVINDELIGE LEDERE ANNO 2016

KVINDELIGE LEDERE ANNO 2016 KVINDELIGE LEDERE ANNO 2016 Forskelle og ligheder mellem kvindelige og mandlige lederes personlighed og adfærd Statisticsstudy Februar 2016 Udarbejdet af Nanna Bak Skytte og Helene Hoppe Revald Kvindelige

Læs mere

XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv:

XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv: Eksempel På Rapport XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv: 6 Overordnede Chefer 32 Sideodnede Kolleger 64 Underordnede Medarbejdere 7 Selv Copyright

Læs mere