Ekspertrapport på Test Testesen. Professional. Styles

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekspertrapport på Test Testesen. Professional. Styles"

Transkript

1 Ekspertrapport på Test Testesen Professional Styles

2 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Indhold Introduktion til assessment rapport...3 Executive summary profil... 4 Fuldstændig psykometrisk profil - oversigt...5 Fuldstændig psykometrisk profil - Tankegang Cluster...6 Fuldstændig psykometrisk profil - Indflydelse Cluster... 7 Fuldstændig psykometrisk profil - Tilpasningsevne Cluster...8 Fuldstændig psykometrisk profil - Leverance Cluster... 9 Sammenfatning psykometrisk profil...10 Kompetencepotentiale profil...11 Forudsigelse af match med virksomhedskultur/omgivelser...12 Om denne rapport Denne rapport er baseret på selvbeskrivelsestesten Styles, som afdækker en persons motivation, præferencer, behov og talenter inden for en række kritiske erhvervsrelevante områder. Resultaterne er baseret på en sammenligning med en gruppe på danske ledere og specialister og er præsenteret på en stenskala fra 1 til 10. Idet testen er en selvbeskrivelsestest, reflekterer resultaterne personens selvopfattelse. Ikke desto mindre, har vores forskning vist, at testen i høj grad er i stand til at forudsige menneskers adfærd i en erhvervssammenhæng. Det skal bemærkes, at de informationer, der er indeholdt i denne rapport er potentielt sensitive og det skal derfor sikres, at rapporten opbevares et sikkert sted. Informationerne indeholdt i denne rapport vil give et overblik over respondentens motivation, præferencer, behov og talenter i en erhvervssammenhæng, og vil sandsynligvis være gyldige i en periode på 12 til 24 måneder, afhængigt af omstændighederne. Rapporten er fremstillet ved hjælp af Saville Consultings software systemer. Den er fremkommet på baggrund af resultaterne fra en selvbeskrivelsestest respondenten har besvaret, og reflekterer respondentens svar. Denne rapport er blevet fremstillet elektronisk. Saville Consulting garanterer ikke for, at den ikke er blevet ændret eller redigeret. Vi påtager os intet erstatningsansvar for eventuelle konsekvenser ved anvendelsen af denne rapport, hvordan de end er opstået. Anvendelsen af denne test er begrænset til ansatte hos Saville Consulting, Saville Consultings agenter samt kunder, der er certificeret af Saville Consulting.

3 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion til assessment rapport Denne rapport giver informationer om motivation, præferencer, behov og talenter, baseret på Test Testesen's besvarelse af selvbeskrivelsestesten Styles. Executive summary profil Executive summary profilen skitserer de 12 overordnede sektioner i profilen, grupperet under fire overordnede clusteroverskrifter - Tankegang, Indflydelse, Tilpasningsevne og Leverance. Under hver af de 12 sektionsoverskrifter gives der information om de 3 underliggende dimensioner 36 dimensioner i alt. Fuldstændig psykometrisk profil Den fuldstændige psykometriske profil fokuserer på de 36 Styles dimensioner, som er fordelt under fire overordnede clusters (Tankegang, Indflydelse, Tilpasningsevne og Leverance. Hvert cluster er inddelt i tre sektioner (12 i alt), som hver består af tre dimensioner. Disse 36 dimensioner består hver af tre underliggende facetter (108 i alt), og verbale beskrivelser af facetscorerne gives under navnet på dimensionen. Sammenfatning psykometrisk profil Sammenfatning psykometrisk profil giver et overblik over de 36 dimensioner i Styles profilen på en enkelt side. Den fremhæver hvor der er spredning i facetter, og hvor enten motivation eller talent er højst (hvilken der er højst er anført med M eller T) og hvor normativ eller ipsativ er højst (hvilken der er højst er anført med N eller I). Kompetencepotentiale profil Kompetencepotentiale profilen er baseret på sammenhænge imellem de 108 facetter i testen Styles og en, uafhængig vurdering af over ledere og specialisters jobpræstationer. Baseret på reelle data, giver dette en unik forudsigelse af Test Testesen's sandsynlige styrker og udviklingsområder inden for 12 væsentlige præstationsområder. Underliggende komponenter i forbindelse med præstation, er reflekteret i de verbale beskrivelser og scorer, under hver af de 12 kompetenceoverskrifter. Denne profil bør fortolkes i lyset af væsentlige jobkrav, der er etableret gennem jobanalyse eller kompetenceafklaring. Resultaterne bør endvidere fortolkes i lyset af sammenfatningen af svar, idet et svarmønster med høje vurderinger kan føre til 'oppustede' scorer, mens selvkritiske svarmønstre kan føre til undervurderede scorer. Forudsigelse af match med virksomhedskultur/omgivelser Forudsigelse af match med virksomhedskultur/omgivelser, giver en indikation af de aspekter ved virksomhedskultur, job og omgivelser, som sandsynligvis vil forstærke eller hæmme en persons succes. Saville Consultings forskning tyder på, at menneskers motivation og talenter spiller væsentligt sammen med virksomheds-kultur, job og omgivelser, samt at dette samspil har afgørende indflydelse på jobpræstation og kompetencer. Præstationsforstærkere (Virksomhedskultur, job & omgivelser) Individuel Motivation Individuelle Talenter Erhvervsrelevante Kompetencer Præstationshæmmere (Virksomhedskultur, job & omgivelser)

4 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Executive summary profil Tankegang Vurderende Sten 9 Analytisk (8); Faktuel (8); Rationel (8) Undersøgende Sten 6 Indlæringsorienteret (5); Pragmatisk (5); Indsigtsfuld (7) Opfindsom Sten 8 Iderig (7); Abstrakt (8); Strategisk (6) Indflydelse Selskabelig Sten 7 Samspilsorienteret (6); Kontaktskabende (5); Selvhævdende (8) Påvirkende Sten 6 Holdningsbearbejdende (7); Velformuleret (5); Udfordrende (6) Assertiv Sten 3 Målbevidst (4); Styrende (4); Engagerende (4) Tilpasningsevne Robust Sten 6 Selvsikker (6); Rolig (6); Konflikthåndterende (7) Fleksibel Sten 5 Positiv (5); Forandringsparat (5); Åben (6) Støttende Sten 5 Opmærksom (6); Involverende (4); Rummelig (5) Leverance Samvittighedsfuld Sten 8 Pålidelig (5); Omhyggelig (8); Følge procedurer (9) Strukturerende Sten 6 Organiseret (6); Principfast (6); Aktivitetsorienteret (7) Handlekraftig Sten 3 Dynamisk (4); Initiativrig (5); Stræbende (2)

5 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Fuldstændig psykometrisk profil - oversigt Denne fuldstændige psykometriske profil giver en detaljeret vurdering af Test Testesen's besvarelse af testen Professional Styles. Den indleder med en sammenfatning af svarbilledet, efterfulgt af en forklaring på strukturen i profilen. De næste fire sider rapporterer resultaterne på de fire overordnede clusters. Sammenfatning af svar Svartendens i vurderinger Overordnet set, hverken alt for positiv eller kritisk i selvvurderingerne Konsistens i rangordning Mindre konsekvent i rangordningen af karakteristiske træk end de fleste andre Normativ Ipsativ overensstemmelse Generelt, er der en ganske høj grad af overensstemmelse mellem normative og ipsative scorer Motivation-Talent overensstemmelse Overordnet set, er graden af overensstemmelse mellem scorerne for Motivation og Talent en anelse mindre end for de fleste andre Analyse af profil Saville Consultings forskning indikerer, at den bedste prognose for jobpræstation generelt er den score, der er indikeret af stenscoren (kombineret normativ-ipsativ). Der gives også information om de små forskelle og finesser, som profilen henleder opmærksomheden på:- Facet variation. Hvor variationen i facetscoren inden for en dimension er 3 sten eller derover, bliver dette indikeret både ved skravering i dimensionsskalaen og ved at de individuelle facetscorer sættes i parentes efter en verbal beskrivelse af facetterne. - Normativ-Ipsativ forskel. Forskelle mellem Normativ (vurdering) og Ipsativ (rangordning) scorer på 3 sten eller derover indikeres ved de respektive markeringer og. Hvor ipsative scorer er højere end normative scorer, kan personen have været meget selvkritisk i sine normative selvvurderinger. Hvis normative scorer er højere end ipsative, kan det betyde, at personen har været mindre selvkritisk og måske har overdrevet sine normative selvvurderinger. Dette udgør snarere specifikke områder, der bør verificeres yderligere end det er en uspecifik måling af social ønskværdighed. - Motivation-Talent forskel. Forskelle mellem scorer på Motivation og Talent på 3 sten eller derover på en given dimension indikeres ved de respektive markeringer og. Sådanne forskelle kan indikere et incitament til udvikling inden for givne områder, eller kan indikere områder, hvor omgivelserne har en stor indvirkning.

6 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Tankegang Fuldstændig psykometrisk profil - Tankegang Cluster Vurderende Analytisk Sten 8 er interesseret i at analysere informationer (7); spørger ganske hyppigt ind til tingene (6); er optaget af at finde løsninger på problemer (7) Faktuel Sten 8 er tilbøjelig til at kommunikere godt skriftligt (7); er delvis interesset i at forstå det logiske bag et argument (6); undersøger fakta meget omfattende (9) Rationel Sten 8 nyder at arbejde med numeriske data (7); anvender IT (8); er tilbøjelig til at basere beslutninger udelukkende på fakta (7) Undersøgende Indlæringsorienteret Sten 5 har delvis begrænset fokus på at lære nyt (5); har ubehag ved at skulle lære noget hurtigt (4); er delvis tilbøjelig til at lære gennem læsning (6) Pragmatisk Sten 5 er delvis fokuseret på at udføre praktisk arbejde (5); har begrænset interesse i at lære gennem handling (3); udviser en stor del sund fornuft (9) Indsigtsfuld Sten 7 identificerer ofte måder at forbedre tingene på (8); kommer relativt hurtigt til kernen i et problem (6); er delvis tilbøjelig til at bruge intuition, når der træffes beslutninger (5) Opfindsom Iderig Sten 7 kommer med mange ideer (7); kommer med nogle originale ideer (6); er tilbøjelig til at anvende radikale løsninger (8) Abstrakt Sten 8 er meget god til at udvikle koncepter (9); er så god som de fleste andre til at anvende teorier (6); er interesseret i at undersøge de bagved liggende principper (7) Strategisk Sten 6 er tilbøjelig til at udvikle strategier (7); er sjældent optaget af at tænke langsigtet (3); skaber en klar vision for fremtiden (8)

7 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Indflydelse Fuldstændig psykometrisk profil - Indflydelse Cluster Selskabelig Samspilsorienteret Sten 6 er relativt livlig (5); har tendens til at tale meget (8); er delvis interesseret i at netværke (6) Kontaktskabende Sten 5 er længe om at etablere et nært forhold (4); er meget fokuseret på at gøre et godt førstehåndsindtryk (8); får rimeligt let nye venner (5) Selvhævdende Sten 8 er ofte centrum for andres opmærksomhed (7); gør opmærksom på egne præstationer (8); har et stort behov for ros (7) Påvirkende Holdningsbearbejdende Sten 7 er overbevisende (7); er rimeligt kategorisk til at udtrykke egne synspunkter (5); er interesseret i at gøre den bedst mulige handel (7) Velformuleret Sten 5 har modvilje mod at holde oplæg (4); forklarer ting rimeligt godt (6); er relativt selvsikker over for nye mennesker (5) Udfordrende Sten 6 er åben til at give udtryk for uenighed (8); er delvis tilbøjelig til at udfordre andres ideer (6); bliver sommetider involveret, når der argumenteres (5) Assertiv Målbevidst Sten 4 foretrækker at have nogen tid til at træffe beslutninger (3); er delvis parat til at tage ansvar for store beslutninger (5); har delvis definitive synspunkter (5) Styrende Sten 4 er i begrænset omfang orienteret mod lederrollen (3); har begrænset ønske om at koordinere andres aktiviteter (4); er delvis tilbøjelig til at tage styringen (5) Engagerende Sten 4 har begrænset interesse i at finde måder til at motivere andre på (4); er inspirerende (7); søger meget sjældent at opmuntre andre (1)

8 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Fuldstændig psykometrisk profil - Tilpasningsevne Cluster Tilpasningsevne Robust Selvsikker Sten 6 er delvis selvsikker (5); føler i rimelig grad at bestemme over egen fremtid (6); har en stærk bevidsthed om eget værd (7) Rolig Sten 6 føler sig urolig under en vigtig begivenhed (4); rimeligt fattet før vigtige begivenheder (6); arbejder godt under pres (8) Konflikthåndterende Sten 7 håndterer mennesker, der er rystede, godt (8); håndterer vrede mennesker rimelig godt (6); er rimelig god til at løse uoverensstemmelser (5) Fleksibel Positiv Sten 5 er delvis tilbøjelig til at se optimistisk på tingene (5); kommer sig rimeligt hurtigt over modgang (5); er delvis munter (5) Forandringsparat Sten 5 er lige så parat som de fleste andre til at acceptere forandringer (5); finder det vanskeligt at håndtere usikkerhed (4); accepterer meget let nye udfordringer (9) Åben Sten 6 er delvis modtagelig over for feedback fra andre (6); er delvis tilbøjelig til at opmuntre andre til at give kritik på en given fremgangsmåde (5); udviser et jævnt ønske om at få feedback på præstationer (6) Støttende Opmærksom Sten 6 er lige så indfølende som de fleste andre (6); er en rimelig god lytter (5); er delvis interesseret i at forstå hvorfor mennesker handler som de gør (5) Involverende Sten 4 er mindre teamorienteret end andre (3); tager i rimelig grad højde for andres meninger (6); inddrager i rimelig grad andre i den endelige beslutning (5) Rummelig Sten 5 lægger mindre vægt på at være hensynsfuld end andre (3); er tolerant (7); er lidt forsigtig med at stole på andre (4)

9 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Leverance Fuldstændig psykometrisk profil - Leverance Cluster Samvittighedsfuld Pålidelig Sten 5 lægger mindre vægt på at overholde deadlines end mange andre (3); er mindre punktlig end andre (4); er fokuseret på at afslutte ting (8) Omhyggelig Sten 8 udviser stor opmærksomhed på detaljer (8); er meget grundig (7); sikrer et særdeles højt kvalitetsniveau (9) Følge procedurer Sten 9 kan lide at følge regler (8); er tilbøjelig til at følge procedurer (8); foretrækker løsningsmuligheder med lav risiko i beslutningssammenhænge (8) Strukturerende Organiseret Sten 6 er delvis velorganiseret (5); kan lide at udarbejde planer (8); er mindre tilbøjelig til at prioritere end mange andre (4) Principfast Sten 6 lægger mere vægt på at opføre sig etisk korrekt end andre (7); er delvis tilbøjelig til at respektere fortrolighed (6); lægger relativt begrænset vægt på at opfylde forpligtelser (3) Aktivitetsorienteret Sten 7 arbejder i et jævnt højt tempo (5); kan lide at have travlt (7); håndterer multitasking godt (8) Handlekraftig Dynamisk Sten 4 har begrænset fokus på at få ting til at ske (4); sætter meget sjældent ting i gang (2); er delvis energisk (6) Initiativrig Sten 5 har begrænset interesse i at identificere forretningsmuligheder (4); er salgsorienteret (7); er mindre konkurrenceorienteret end andre (4) Stræbende Sten 2 lægger begrænset vægt på at opnå fremragende resultater (3); er meget mindre ambitiøs end andre (1); er delvis udholdende på trods af vanskelige udfordringer (5)

10 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Sammenfatning psykometrisk profil Svartendens (6) Konsistens (1) N-I overensstemmelse (7) M-T overensstemmelse (4) Leverance Tilpasningsevne Indflydelse Tankegang Højere split fremkommet forskelle Analytisk Faktuel Rationel Indlæringsorienteret Pragmatisk Indsigtsfuld Iderig Abstrakt Strategisk Samspilsorienteret Kontaktskabende Selvhævdende Holdningsbearbejdende Velformuleret Udfordrende Målbevidst Styrende Engagerende Selvsikker Rolig Konflikthåndterende Positiv Forandringsparat Åben Opmærksom Involverende Rummelig Pålidelig Omhyggelig Følge procedurer Organiseret Principfast Aktivitetsorienteret Dynamisk Initiativrig Stræbende

11 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Kompetencepotentiale profil Den følgende rapport opsummerer Test Testesen's områder med større eller mindre potentiale. Kompetencebeskrivelse Evaluere problemer Undersøge information (8); Dokumentere fakta (8); Fortolke data (8) Potentiale Meget højt 95% af sammenligningsgruppen Løse problemer Undersøge spørgsmål Udvikle ekspertise (5); Vælge praktiske fremgangsmåder (5); Give indblik (5) Skabe fornyelse Generere ideer (8); Udforske muligheder (8); Udvikle strategier (6) Ganske lavt 25% af sammenligningsgruppen Højt 90% af sammenligningsgruppen Øve indflydelse på andre Etablere relationer Interagere med mennesker (6); Etablere nære forhold (5); Imponere mennesker (7) Kommunikere information Overbevise mennesker (6); Udtale oplysninger tydeligt (3); Udfordre ideer (7) Udføre lederskab Træffe beslutninger (3); Lede mennesker (4); Engagere andre (3) Middel 60% af sammenligningsgruppen Middel 40% af sammenligningsgruppen Lavt 10% af sammenligningsgruppen Tilpasse fremgangsmåder Udvise robusthed Udvise selvtillid (5); Udvise ro (4); Løse konflikter (5) Tilpasse sig forandring Tænke positivt (4); Tage godt imod forandringer (4); Invitere til feedback (5) Give støtte Forstå mennesker (5); Teamarbejde (3); Værdsætte den enkelte (4) Ganske lavt 25% af sammenligningsgruppen Ganske lavt 25% af sammenligningsgruppen Ganske lavt 25% af sammenligningsgruppen Levere resultater Behandle detaljer Overholde tidsplaner (4); Tjekke ting (7); Følge procedurer (8) Strukturere opgaver Lede opgaver (5); Opretholde standarder (5); Løse opgaver (6) Gå efter succes Tage handling (4); Gribe muligheder (4); Forfølge mål (2) Ganske Højt 75% af sammenligningsgruppen Middel 40% af sammenligningsgruppen Lavt 10% af sammenligningsgruppen

12 Fremstillet den: 18-aug-2010 Side Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Forudsigelse af match med virksomhedskultur/omgivelser Baseret på Saville Consultings omfattende forskning, som kobler virksomhedskultur med enkeltpersoners stil, sætter denne rapport fokus på de aspekter i kultur, job og omgivelser, som sandsynligvis vil forstærke eller hæmme Test Testesen's succes: Præstationsforstærkere hvor der lægges vægt på at analysere og løse problemer, og hvor evnen til at løse problemer virkelig er værdsat hvor der lægges vægt på kvantificering og anvendelse af IT, og hvor beslutninger baseres på konkrete, objektive data hvor der opmuntres til at udvikle teoretiske ideer og koncepter hvor der lægges vægt på omfattende undersøgelser, registrering af fakta og på skriftligt at kommunikere dem klart hvor der opmuntres til at udvise kreativitet og nytænkning og hvor radikale ideer og løsninger er velkomne hvor man holder sig til klare regler og bestemmelser; hvor der er iværksat veletablerede procedurer, og risici er minimerede hvor der lægges stor vægt på at opretholde høje kvalitetsstandarder, og hvor der er stor opmærksomhed på detaljer hvor ophedede debatter værdsættes, og man opmuntres til at udfordre ideer, argumentere og give åbent udtryk for uenighed Præstationshæmmere hvor der er få muligheder for at analysere og løse problemer hvor beslutninger i stort omfang er subjektive, og hvor man kun i mindre grad anvender konkrete fakta og tal hvor der er begrænset interesse for at anvende teoretiske ideer og modeller og hvor man gives begrænset tid til at undersøge forskellige muligheder hvor det at undersøge alle fakta og skriftligt at kommunikere dem klart tillægges begrænset værdi hvor konventionelle holdninger er fremherskende; hvor traditionelle fremgangsmåder foretrækkes og hvor man ikke opmuntres til at komme med nye ideer hvor man ikke forventes at overholde regler og bestemmelser; hvor der ikke er klart etablerede procedurer, og der er en høj grad af risiko hvor opretholdelsen af kvalitetsstandarder og opmærksomheden på detaljer ikke betragtes som en prioritet hvor det ikke er velset at have afvigende meninger, og hvor man ikke opmuntres til at sætte spørgsmålstegn ved ideer og give udtryk for uenighed

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf.

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. WORKPLACE- PROFIL BETA P R O F I L T I L H A N D L I N G Carl Dirksen 07.09.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 af Inscape Publishing INTRODUKTION

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI Rapport for: John Doe ID: HA154779 Dato: Maj 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER Rapport for: Jane Average ID: UH002959 Dato: 16 Januar 12 C o p y r i g h t 2 0 0 9 H o g a n A s s

Læs mere

DISK Person Faktor Rapport - Kort version

DISK Person Faktor Rapport - Kort version DISK Person Faktor Rapport - Kort version Peter Smith Fokus: work 5 januar 2011/dk Indhold 1 Introduktion til persolog Person Faktor Rapport og til graferne 2 11 Forstå opbygningen af persolog Person Faktor

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P MOTIVER, VÆRDIER OG PRÆFERENCE PROFIL. Rapport for: John Doe ID: HA154779. Dato: 22 Juni 2011

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P MOTIVER, VÆRDIER OG PRÆFERENCE PROFIL. Rapport for: John Doe ID: HA154779. Dato: 22 Juni 2011 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P I N T E R P R E T MOTIVER, VÆRDIER OG PRÆFERENCE PROFIL Rapport for: John Doe ID: HA154779 Dato: 22 Juni 2011 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E

Læs mere

Vi kan ApS 18.11.2012

Vi kan ApS 18.11.2012 R A P P O R T Den analyserede person Organisation Dato Denne analyse er baseret på svarene givet i Extended DISC Person Analyse spørgeskemaet. Analyseresultatet må ikke anvendes som det eneste kriterium

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt

PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt Det unikke ved People Test Person Præcise anvisninger i stedet for gætværk. Jo færre egenskaber jo mere skal brugeren selv analysere eller gætte sig

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Den hemmelige kode. En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

Den hemmelige kode. En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N Den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold Forord Forord 3 Hvorfor vil 7N bryde kompetencekoden? 4 Projektets metode 6 Introduktion til kompetencerne 8 De fem kompetencer

Læs mere

DIT INDRE LANDKORT. Identity Blueprint kortlægger dig

DIT INDRE LANDKORT. Identity Blueprint kortlægger dig DIT INDRE LANDKORT Identity Blueprint kortlægger dig Identity Blueprint er et af markedets mest dybdegående og nuancerede identitetsprofiler. Profilen kortlægger meget præcist alle de facetter, din person

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Det Digitale. Kompetencehjul. (Gruppe, Organisation) Det Digitale Kompetencehjul

Det Digitale. Kompetencehjul. (Gruppe, Organisation) Det Digitale Kompetencehjul 28. maj 2015 (Gruppe, Organisation) Det Digitale Kompetencehjul Det Digitale 2015 Center for Digital Dannelse Kompetencehjul Skab målrettede, relevante og strategiske digitale kompetencer - et visuelt

Læs mere

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0 RG Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI Retningslinjer for Bæredygtighedsrapportering RG Indholdsfortegnelse Forord Bæredygtig udvikling og behovet for gennemsigtighed Generelle

Læs mere

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold The People Factor 3 Sådan er undersøgelsen gennemført 4 Kompetencerne kort fortalt 5 De seks kompetencer 6 Indsigt i egne styrker

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Review af Statsadvokaturerne i Anklagemyndigheden SØIK - delrapport 30-04-2014

Review af Statsadvokaturerne i Anklagemyndigheden SØIK - delrapport 30-04-2014 Review af Statsadvokaturerne i Anklagemyndigheden SØIK - delrapport 30-04-2014 Agenda Indhold Sidetal Sammenfattede observationer Kommenterede resultater for spørgeskemaundersøgelse for Anklagemyndigheden

Læs mere

Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework

Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework Find vejen frem VIA Efter- og videreuddannelse Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework 2 3 Forord VIA Efteruddannelse har med tilladelse fra The Institute for Education Leadership (IEL) fornøjelsen

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf 39 16 52 00 Fax 39 16 52 01 nfa@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere