Vise ledere med fingeren på pulsen og intuitionen lige i øjet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vise ledere med fingeren på pulsen og intuitionen lige i øjet"

Transkript

1 Vise ledere med fingeren på pulsen og intuitionen lige i øjet En udviklingsgruppe og Brain Pool ved Ribe Amt og Birgit Lynge I det sønderjyske har vi længe kunnet finde foregangsmænd og kvinder for vise ledere, og det vil her sige ledende personer der er bevidste om deres visdom og tør bruge den som en form for Brain Pool i deres lederskab. Det måtte vi gøre noget ved, besluttede en leder som var med i amtets kursusudvalg. Det blev starten til, at 18 ledere fra daværende Ribe Amt tilbage i deltog i et kursusforløb med det særlige navn: Viise 1 ledere. Deltagerne var alle parate til som ledere at bruge og få endnu mere indsigt i denne deres iboende og nedarvede visdom, og dette til glæde for dem selv, deres organisationer, medarbejdere, brugere, samarbejdspartnere og andre implicerede i flere led. Et undervisnings- og udviklingsforløb Vi indledte et undervisnings- og udviklingsforløb i maj 1995 og mødtes i Udviklingshuset i Ribe, for et sådant havde man i dette udviklingsaktive amt. Vi mødtes til 2 indledende dage og 8 efterfølgende træf med godt og vel 1 måned imellem. Det vil sige, at vores hele forløb strakte sig over 9 måneder + 3 måneder. Vi sluttede forløbet i april Det tidsmæssigt langstrakte forløb valgte vi bevidst, fordi der skulle være tid til at fordøje og anvende den fremkomne viden, som man fik indsigt i gennem fælles gruppesupervision, gennem egen indsigt og gennem sparring med de øvrige deltagere, der alle var ledere i institutioner rundt i amtet. Enkelte valgte ved siden af at få en individuel mentoraftale med mig, med ønske om at sætte ekstra gang i deres proces. Det var og er min erfaring, at et 9-måneders udviklingsforløb giver plads til såkaldte fødsler, og de 3 ekstra måneder giver tid til at lære det nyfødte barn at kende. Undervisningsformen vekslede mellem oplæg, supervision, meditation, sparring i mindre grupper samt fremlæggelse i plenum. Musiske indslag, så som dans, sang, tegning og eventyr, blev drysset ud i en ellers traditionel undervisning, hvor det var nyttigt, og ligeså gjorde energiøvelser. Vi vekslede mellem individ- og gruppeoplevelser, mellem krop- og tankeoplevelser, mellem stilhed og bevægelse/lyd/tale. På den måde blev undervisningen af en sådan karakter, at vi nåede i dybden, hvor indtrykkene bliver til udtryk fra personlighedens kerne. 1 Ledelse er Vi havde som udgangspunkt en forståelse af, - at ledelse både er en arvet, en erfaret, en tillært og en medfødt evne, - at den enkelte persons naturlige talent for ledelse desuden iblandes forskellige underviseres, mentores og kollegaers anvisninger samt egne oplevelser og erfaringer, - at vi, når alt kommer til alt, leder os selv, privat såvel som virksomhedsmæssigt. Spørgsmålet er så, hvor ud fra vi leder og finder lederskab, og om hvordan vi balancerer mellem egne tanker og følelser i lederskabet samt påvirkningen fra andres måder at lede på, en påvirkning fra normer, trends og fornemmelser. 1 Stavemåden er bevidst valgt som den gamle danske stavemåde, hvor visdom blev stavet viisdom.

2 Ønsker Deltagerne ønskede at blive styrket i at stole på egne følelser og fornemmelser, stole på intuitionen eller det, man engang kaldte at have næse for eksempelvis forretning. De ønskede at få en afklaring af, om de kunne stole på, at de omtalte områder (følelser, fornemmelser, intuition) var lige så væsentlige parametre i alle forretningsmæssige beslutninger og i daglig ledelse, som de teorier de engang lærte på handelshøjskolen, på Harvard eller hvor de nu havde fået deres teoretiske forretningsmæssige ballast fra. Formålet med Viise Ledere Vi havde sat følgende formål med Viise Ledere - for både mellemlederne og lederne: at få et udviklingsmæssigt tilhør, hvor alle spørgsmål er vedkommende og velkomne, at få et fast forum til at fokusere på positiv tydelighed og skille emotioner fra problemer/opaver, at bruge gruppen som hjælp til at have fingeren på den ledelsesmæssige fornyelses-puls, at inspireres af de øvrige i gruppen, samt at få større klarhed ved netop at være flere i en fælles bevidsthed om, hvad ledelse er, at træne en direkte, klar, ærlig og kærlig kommunikation (- det bliver vi aldrig færdige med at øve og afprøve!), at frisætte gamle mønstre med det formål at være mest muligt vågen, deltagende og ansvarlig i nuet være særligt lyttende, at blive fri af udbrændthed og stress samt at kunne hjælpe andre dertil, at få lejlighed til individuelt at sige ja til endnu mere af sin egen personlighed og autenticitet, at samle eventuelle løse ender og få en fortsat træning i at lytte til sin indre leder, at udveksle erfaringer og skabe en kreativ Brain Pool omkring bæredygtig ledelse generelt. 2 Fælles emner Hele forløbet indledte vi med en meditativ stund sammen og en efterfølgende brain storm over temaer, som dengang var brændpunkter i deltagernes hverdag. Vi fandt derved følgende temaer at belyse og forstå: - Hvordan åbner jeg for helhedsledelse, for overblik, indsigt, ro og lydhørhed og for det at lytte? - Foranderlighed er fremtidens nøgleord, men hvor finder jeg nøglen til en positiv forandring og vækst? - Hvad forstår vi ved kvalitet, og hvordan styrker vi kvalitet generelt? - Er der forskel på mandlig og kvindelig ledelse, og i så fald hvilken? - Hvad kan jeg som leder gøre ved misforståelse og misundelse på arbejdspladsen? - Hvordan kan jeg finde et positivt aspekt i fyringer? Hvorfor er det så svært at fyre medarbejdere? - Hvordan bliver jeg bevidst om mine egne emotioner (som leder) overfor den andens emotioner? Følelsernes intelligente udgangspunkt Amerikaneren Daniel Golemann s bog Følelsernes intelligens 2 var udkommet på engelsk og stod netop overfor sin danske udgivelse, så denne bog forudsattes bekendt, før vi mødtes første gang. Det viste sig at være en stor fordel, ja en nødvendighed, for således at have et nedskrevet fælles referencemæssigt udgangspunkt og sprog som hjælp til at forme gruppeenergien. Som ledere har deltagerne naturligvis 18 forskellige veje bag og foran sig; veje som alle har ført til centrum (i 1995: til toppen) af en organisation eller virksomhed til stedet hvor trådene samles, overblikket skabes, 2 Golemann, Daniel (1995): Følelsernes Intelligens. København.

3 beslutninger tages og opgaver i overensstemmelse hermed uddelegeres og udføres. Golemann integrerede i den omtalte bog det personlige udviklingsarbejde med ledelse (læs: det private udviklingsarbejde) og gjorde således denne kobling legal. Han pegede endog på nødvendigheden af så at sige at kende sig selv og vide, hvordan man kan investere sig selv netop ved at have sig selv i behold og træde i karakter. Vi er her inde i kernen af personlighedsudvikling: at kende selvet, at kende sig selv og udvikle sig i overensstemmelse hermed. Efter læsning af bogen var der enighed om og tro på, at ved at gå ind i ledelsesudvikling, på en måde der koordinerer den personlige udvikling og følelsernes intelligens, vil den personlige udvikling følge med. Under kurset drejede det sig bl.a. om at få indsigt og mod til at gøre noget ved det, der var svært, så det kunne lykkes at være en både glad og bæredygtig leder. Vi erfarede, at glæden og bevidstheden med al tydelighed hjalp til at være leder med et åbent sind! Der var stor enighed om, at man ville en klar personlighed som tør ledelse med følelser, men uden føleri! Der var også enighed om, at resultatet skulle blive 18 mere menneskelige, samvittighedsfulde og glade ledere med en direkte afsmitning på de institutioner, medarbejdere og brugere, man havde ansvar for. Anno 2010 ville et fælles udgangspunkt for en sådan udviklingsgruppe kunne etableres ved at stille deltagerne den opgave, at læse Den 8. vane af Stephen R. Covey 3 samt Bæredygtig ledelse ledelse med hjertet af Hildebrandt & Stubberup 4. Denne litteratur vil dels danne et fælles ståsted og samtidigt implementere ledelsesmæssige begreber, som forudsættes bekendte for at kunne få et optimalt udbytte af deltagelse i et videregående lederkursus, som Viise Ledere er det. Centrale emner Emnerne åbnede sig i takt med gruppens udvikling. Nøgleord og - temaer anviste os den fælles vej herfra: 3 Ledelsesbegrebet i individuel, fælles og kollektiv forståelse. Traditionel og utraditionel ledelseslitteratur - hvad inspirerer os? Hvorfor har vi valgt at være ledere, og hvilke muligheder og forpligtelser åbner dette valg for? Ledelse giver ansvar for Et godt lederrum, fysisk (kontor) og psykisk, er 3 grundprincipper for mit lederskab. Hvad er visdom, hvordan åbner vi for den, og hvordan ytrer den sig? At stole på sig selv og hinanden følsomhed uden føleri! Balance og begejstring. Den indre leder (intuitionen). Den indre kvinde, indre mand og det indre barn. En personlig basis for ledelsesforståelse, for maskulin og for feminin ledelse. At centrere sig i orkanens øje eller i gåsens rede (personlighedens kærende kerne) samt i dette at værne om guldægget (produktet). At fremelske arbejdsglæde. 3 Den 8. vane (2005): Covey, Stephen R., København. 4 Bæredygtig ledelse ledelse med hjertet (2010): Hildebrandt, Steen & Stubberup, Michael, København.

4 Forskellen mellem magt og kraft. Problemløsningsmodeller. At styre og have styr på Pres og forventning eller at skubbe og løfte. Organisationens kultur set ud fra Power-Designs Organismemodel. Om Ansvarsministeriet og Forsvarsministeriet. Ledelsesredskaber brugt via hjertets jordforbindelse (etik, formål, kultur, m.m.). Komplementaritet. Fra kaos til orden - fra orden til kaos. At lede i overensstemmelse med treenigheden : krop-sjæl-ånd. Forståelse af begrebet kærlighed. Idéer til opløftelse af en bæredygtig ledersjæl! Det var virkelig mange emner, som vi nu havde foran os. Heldigvis skete der det, at emnerne greb ind i hinanden, således at vi ved at beskæftige os med og belyse et enkelt emne, fik 3-4 andre med op i lyset. På den måde blev opgaven overkommelig at løse, også med hensyn til den relativt korte tid, vi havde til rådighed. Vise erkendelser Undervejs delte deltagerne dybsindigheder og vise erkendelser med hinanden i en slags Brain Pool. En af lederne, Helge Skov, kom til erkendelsen af, at ledelsessprog er en slags esperanto; et internationalt kunstsprog. I en meditativ, fælles supervision en guidet rejse til indsigt og forståelse af begrebet ledelse, fortalte Skov, at han under denne supervision først tænkte på de traditionelle ledelsesord, men da han hørte lyden fra mit slag på en lille tibetansk klokke, brød klokkelyden igennem hans traditionelle og mentale forståelsesmønstre angående ledelse, og der dukkede nu helt andre ord op så at sige bagved eller nedenunder de traditionelle og mentale. Alle deltagere oplevede det samme skift fra en mental (ydre og ikke-oplevet) fagforståelse til en følt (indre og selvoplevet) begrebsforståelse. En anden leder, Anni Skogemann, gav os sin indsigt i, at ALT enhver følelse skal igennem os som ledere for at blive givet videre til medarbejderne, dvs. at vi som ledere er en slags transformatorer. Jo bedre vi mestrer dette at transformere (hjertet er vores transformator!), jo bedre mestrer vi at være en begejstret, glad, klar og åben leder. Er dette mon ikke ledelse med hjertet, foreslog Skogemann dengang i 1995! Et andet visdomsudsagn lød: Jo dybere fra, jo større kraft og jo dybere til! Min egen meditative indsigt, i hvordan vi håndterer ligeværdighed, udtrykte sig gennem et billede af følgende ordspil, hvor først ordet eller rettere ordene UNDER LEGEN blev skrevet med selvlysende skrift. Dernæst, og i en relativ stor afstand oven over, blev der skrevet ordet eller ordene OVER LEGEN. Til sidst blev følgende ord og udsagn skrevet midt imellem de to foregående og nu i øjenhøjde samt understreget: MED PÅ LEGEN. - Hermed stod det lysende klart, hvordan vi skulle håndtere en situation, hvor en medarbejder, kollega eller vi selv viste enten overlegenhed eller underlegenhed. 4 Sand ledelse Følgende nøgleord endte med at beskrive gruppens forståelse af, hvad ledelse er: Ledelse er overblik, troværdighed, glæde, sjov, sammenhold, omsorg, kærlighed, beslutninger, ærlighed og visioner. Situationer fra deltagernes liv ledsagede disse ord i deltagernes såkaldte indre biograf ; et

5 udtryk jeg fortsat bruger under visualiseringsøvelser om det sted i processen, hvor indsigten viser sig som på et biograflærred. Dernæst fulgte disse ord til en videre forklaring ud fra deltagernes egne meditative indsigt i, hvad ledelse er: Ledelse er at passe på (kære om) alt det, vi har fået ansvar over og også føler ansvar for. Ledelse er vejledning, er evnen til at integrere, er indføling og sansning, er udstråling, er tro på idéen, er retfærdighed, er frihed, er at være med, er at træffe valg, er at udvise ydmyghed. Alt dette hidrører fra deltagernes jeg-véd-viden-for-jeg-har-selv-oplevet-det-i-egen-sjæl-og-krop. Og her hører sandheden til, dvs. ledelse ER dette her, beskrevet ved hjælp af ovenstående ord og med referencer til situationer i deltagernes liv, hvor de dybt i sjælen vidste og derfor stadigt véd, at dette var en praktiseret sand ledelse. De vidste det, selv om, eller måske netop fordi, oplevelserne stammede fra deres barndom eller ungdom eller blot fra en tid i deres liv, hvor de var tro mod virkeligheden tro mod det, der virker og føles sandt. Måske er det her beskrevne en såkaldt vestjysk ledelse, en jordforbundet ledelse. Ledelse med krop og sjæl. Ledelse af og med levende mennesker. Ledelse fra og med hjertet. Ja kært barn har som bekendt mange navne, og i ledelsesterminologien figurerer mange ord til forklaring af det samme begreb. Herefter blev følgende gruppeerkendelse gjort angående den knappe tid og de begrænsede ressourcer, som enhver leder må erkende at have: Alt, hvad der ikke bliver bedre af, at netop JEG gør det, det delegerer jeg videre eller i det mindste sætter i udbud til andre at gøre til én som holder af det og gør det bedre end jeg. Ressourcemæssigt vil der altid være besparelser heri, men du skal tro på det og ville det, for at løsningen og den anden person bliver tiltrukket dig og dit. Du skal med tak give det videre som en slags gave, give slip på det med muligheden for selv at få det igen. Du skal kunne acceptere, at når gamle ord dør ud på tungen, springer nye melodier frem fra hjertet 5, dvs. transformeringen sker fra ordniveauet og ind i det musiske niveau, som ligger bag ordene - er større/mere rummelige end hvad ord kan udtrykke/rumme uden for poesiens verden. 5 Ledelsesbegreberne er overordnet set mentale begreber, og sjældent er de forbundne til personlige og følte oplevelser fra vores levede liv. Dette vil jeg gerne være med til at ændre bl.a. gennem udviklingsforløbet, Viise ledere, som her er beskrevet. For uden nærheden i vores lederskab, får vi ingen effekt af vores ledelse. Den forbliver da virkningsløs. Det vil være som at motionere på et løbebånd: man kommer ingen vegne og oplever ingen verdens ting ud over sveden og svedlugten, der begge tager til i styrke. Man får kun trænet sin egen kondition og intet givet fra sig intet udrettet af betydning for andre end sig selv. Individuelle ønsker Jeg bringer her tre af deltagernes ønsker om udbytte af udviklingsforløbet, udtrykt forud for deltagelsen i Viise ledere : Ingrid: Jeg ønsker at formidle til mine medarbejdere, hvad jeg som leder laver, 5 Af den bengalske digter Rabindranath Tagore.

6 - at gøre mine opgaver mere synlige over for mine medarbejdere, - at danne backing-gruppe med andre ledere, samt at få bevidsthed om, hvordan man som leder fortsat udvikler sine medledere, også dem som ikke gider Ole: Jeg ønsker at få kendskab til, hvordan jeg som leder sikrer at få tid til at udtænke tanker, får lov til at se institutionen fra oven, - hvordan jeg bedst sikrer, at idéer udvikles, - hvordan jeg sikrer, at der ikke bliver for megen modstand mod idéer fra mig ( han har altid så mange idéer ), - hvordan jeg sikrer, at nogle af personalet ikke går i stå i deres daglige cirkler. Carla: Som mellemleder vil jeg i kursusforløbet beskæftige mig med: - tænkningen omkring at være mellemleder, - måden man ser opgaverne på, så man bliver mere rummelig, - hvordan man har fingeren på pulsen af både personalegruppen og lederen, - hvordan man kommunikerer bedst muligt for ikke at få for mange misser / nisser. Viise lederes udbytte Hvad fik de 18 deltagere ud af at være del af denne Brain Pool: Viise ledere? Svarene er ifølge deltagernes individuelle og skriftlige evalueringer: - Lyst til at sige ja til endnu mere udvikling, - lyst til krop-sjæl-samarbejdet, - oplevelsen af at kunne skaffe mig positiv tydelighed, så emotioner bliver skilt fra problemet, - større tro på egne følelser, - opgradering af livsglæden i lederskabet, - mere styrke til at tro på mit lederskab - - er nu sjældent usikker på trufne valg, - forøget bevidsthed om mit jobmæssige valg af lederjobbet, - opnåelse af større bevidsthed, intuitiv indsigt og større hjertemod til det, der er svært, - forøget evne til at lytte til mig selv, - mod og åbning til at se de muligheder, jeg har, - fokus på det enkle i ledelse og udvikling, - fokus på visdommen i mig selv, - bedre kontakt med krop-sjæl-ånd, - større begrebsafklaring omkring ledelse (styring, ansvar, kommunikation, den indre leder), - medarbejdernes respons på mere ærlig/sand/klar forståelse af begreberne i ledelse, - større tro på egne tanker, idéer og følelser, - en opgradering af livsglæden i lederskabet, - bevidsthed om at kunne vælge en maskulin eller feminin ledelsesform, - mere bevidsthed om, at det må og skal være sjovt at være leder, - træning i at bevare min energi intakt uanset opgavernes art, 6

7 - øvelse i at kunne handle frit ud fra hjertet. Brain Pool fortsat Der var et ønske fra deltagerne om at fortsætte denne Brain Pool og efterfølgende mødes hvert ½ år. Det lod sig gøre frem til 1997, da Ribe Amt var forbilledlig i sine prioriteringer af deres ressourceanvendelse generelt. Problemet i de fleste amter er at få uddannelsespenge til et sådant forløb. Det bunder i det tilbagevendende problem, at de menneskelige ressourcers udvikling (Human Ressources Development = HRD) sjældent prioriteres så højt, som eksempelvis produktudvikling. Og dette endskønt vi alle ved, at de menneskelige ressourcer (gåsen, det skabende, det autentiske menneske) er det eneste, hvorudfra sand udvikling kan fremkomme (guldægget, det skabte, produktet). Siden midten af 90erne har virksomhederne endog smidt Development-afdelingen ud. Det er sammenligneligt med barnet, der smides ud med badevandet, så der tilbage kun er Human Ressourcer (HR). Og disse ressourcer tappes ustandseligt uden egentlig opladning fra den uudtømmelige kilde, den musiske og skabende kerne: det eneste, der i sandhed oplader den menneskelige energi og åbner for den skabende kraft og kraftfuldheden. Tilbage er en mulig fysisk kontakt med samme sted, som man gennem meditation og sang forbinder sig med underlivet, stedet hvor undere undfanges fra. Det være sig barnet såvel som idéen og produktet. Men der er et stykke vej at gå, før man i organisationerne åbner for f.eks. musisk ledelse - ledelse med hjertet (her: Viise ledere). Så længe det rationelle tilkæmper sig førersædet i den tankvogn, som fyrer kronerne af i mange virksomheder og amter, så længe vil de behøvede besparelser findes i udviklingsområderne af de menneskelige ressourcer. Alt imens tager stress til i omfang, for det smitter (urgh!), og de glædesberusede ansatte hopper af og finder andre virksomheder, som allerede HAR fat i værdsættelsen af det kreative, fat i den eneste måde at udvikle produkter og ydelser på. 7 Orkanens øje Det optimale i ledelse er at beslutte, udtrykke og handle fra et afbalanceret indre. - So it is. Netop samme sted fra som de musiske og kreative inspirationer kommer fra, og samme sted som tro og ro er forankret, samme sted som autenticiteten findes. I den turbulente hverdag er dette indre sted i underlivet (livet for undere) sammenligneligt med orkanens øje, hvor der altid er ro uanset vindstyrken omkring det. Det musiske har til alle tider og i alle kulturer været anvendt til at nå ind til denne indre centrerende ro. Og først her kan vi som menneske være skabende og udviklende i ordenes oprindelige betydning, uanset om vi skaber menneskebørn eller produkter. Den skabende energi er det samme som leg. Begge dele vil vi få vældig brug for, jo mere tunge og jo mindre forudsigelige samfundets og organisationernes opgaver og udvikling bliver. Med hjælp fra det musiske (musik, sang, billeder, farver, former, symboler, eventyr, dans og leg) kan vi bevare roen, glæden og en præcis indføling i tingenes tilstand. Og fra dette sted, fra denne kilde som strømmer fra Det levende vand, strømmer energien frit og uhindret i al uendelighed. Her må vi absolut være Jeg har samlet alle de musiske udviklingsværktøj under ét i PowerDesignMetoden, så kom, vi skal lege for sjov og for alvor: Vi skal lede. På de følgende to sider bringes artiklen Lederegenskaber kommer fra hjertet af Kirsten Enevoldsen, informationschef i Ribe Amt i Hun skriver heri om Viise Ledere og bringer udtalelser fra deltagerne.

8 8

9 9

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Voice versus Tinnitus

Voice versus Tinnitus POWER-DESIGN Voice versus Tinnitus med PowerDesignMetoden Birgit Lynge 2010 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S DK- 8 4 2 0 K N E B E L Voice versus Tinnitus - med PowerDesignMetoden Menneskets

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. Retvendt. Lad impulserne fra dit indre, give dig svaret på hvad dit hjerte ønsker sig. Når du siger jamen tre gange, er der

Læs mere

Hjertetræning. Så dån holder du dit hjerte å bent. Birgitte Hånsen. Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights reserved

Hjertetræning. Så dån holder du dit hjerte å bent. Birgitte Hånsen. Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights reserved Hjertetræning Så dån holder du dit hjerte å bent Birgitte Hånsen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights reserved 1 Indledning Når vi føler os sårede og forurettede, er det en instinktiv reaktion at

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere

Highvibe hverdags-magi Highvibe ritualer & mantraer, for et bevidst, kærligt & highvibe forhold til overflod og energi

Highvibe hverdags-magi Highvibe ritualer & mantraer, for et bevidst, kærligt & highvibe forhold til overflod og energi 1) Alt er energi. Penge er energi og penge er et redskab til at udveksle værdi. På den måde er penge et symbol på noget vi værdsætter. Ritual - Mærk efter: Hver gang du overvejer at købe noget, så mærk

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Retreat Juni 2017

Retreat Juni 2017 Retreat 8.-11. Juni 2017 Et intenst retreat i naturen med træning i mindfulness, nærvær og personligt lederskab med Roxana Kia og Lars Lundbye Styrk dit overskud Forny din energi Træn dit fokus I den amerikansk-indianske

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

HUB FOR DESIGN & LEG

HUB FOR DESIGN & LEG RESPEKT FOR LEGEN I SIG SELV HUB FOR DESIGN & LEG ÅBENHED OVER FOR DET NYE OG UAFPRØVEDE LEGEUDVIKLING MED HØJ FAGLIGHED FRIHED OG FLEKSIBILITET MOTIVATION OG ENGAGEMENT 10 INDSIGTER OM DEN DANSKE TILGANG

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 16. april 2013 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Auditorers udfordringer? Hvad oplever du som dine største udfordringer ved at være intern

Læs mere

KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 9

KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 9 KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 9 Seks dage fra 11. marts til 30. april 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Systemisk teori, -tænkning og -ledelse Procesdesign og -ledelse Det personlige

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Af Grethe Lindholm Pedersen, psykoterapeut og indehaver af Helseværkstedet Helseværkstedet i Jelling har gennem de seneste 4 år ca. en gang om måneden

Læs mere

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst?

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Side 1 Vi bruger alle læringsstilene, men mest 2 eller 3. Så find dine stærkeste stile, og

Læs mere

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015 Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015 Sahara ørkenen - lederudviklingsrejsen 2014 MÅLGRUPPE Kvinder, der arbejder som ledere på alle niveauer eller er selvstændige.

Læs mere

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv There is no passion to be found playing small - in settling for a life that is less than the one you are capable of living. - Nelson Mandela Introduktion

Læs mere

Udgivet af Susan Schvartz Larsen

Udgivet af Susan Schvartz Larsen Udgivet af Susan Schvartz Larsen Kære læser Først en lille introduktion til, hvordan du kan bruge Dagenes tekster. Dine tanker styrer alt i dig det er den helt korte version. Den lange kan du få på et

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Jeg har på baggrund af flere opfordringer valgt at lave denne lidt mere hands on udgave af de redskaber jeg har brugt til at skabe struktur og velvære

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Motion på arbejdspladsen

Motion på arbejdspladsen Motion på arbejdspladsen En analyse af Brøndbyøster Skoles træningsforløb hos palmfriisnaes og forløbets effekt på fysiske, psykiske og sociale aspekter af arbejdslivet. Uddrag. brøndbyøster skole case

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Personligt lederskab

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Mindtools Coaching Livsmestring Forventningsafstemning Tankens kraft Det personlige ansvar Transitioner

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Identitet og værdighed i en forandringens tid

Identitet og værdighed i en forandringens tid Identitet og værdighed i en forandringens tid Når alt forandres, forandres vi alle. En ny bevidsthed og en ny verden er ved at blive genfødt i os mennesker. Et helt nyt daggry er ved at vågne og gennemtrænge

Læs mere

Det autentiske liv 15. marts 2007.

Det autentiske liv 15. marts 2007. 1 Det autentiske liv 15. marts 2007. Jeg har i aften været så letsindig at love at holde et foredrag over emnet Det autentiske Liv. Det var i hvert fald sådan det føltes for nogle måneder siden, da jeg

Læs mere

Kunstterapeutisk udviklingsforløb

Kunstterapeutisk udviklingsforløb Institut for kunstterapi Engelsholmvej 10, 7182 Bredsten tlf:26 14 95 44 E-mail: kunstterapi@kunstterapi.dk Kunstterapeutisk udviklingsforløb Sammenlagt 7 kurser á 4 dage Dette kursusforløb henvender sig

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

Et nyt perspektiv. Rasmus Theede, 36 år, IT-chef hos Mærsk. Bor sammen med sin kæreste og hendes børn

Et nyt perspektiv. Rasmus Theede, 36 år, IT-chef hos Mærsk. Bor sammen med sin kæreste og hendes børn Et nyt perspektiv Når du er kommet godt i gang med meditation, er du trådt ind på en sti, som kan føre dig til ny udvikling igennem hele livet. Der er mange måder at meditere på. Alle har som mål at skabe

Læs mere

bliv trænet i at udnytte optimalt

bliv trænet i at udnytte optimalt bliv trænet i at udnytte dine medfødte talenter optimalt EN LIVSLEDER: Virker inspirerende Har det sjovt Gør en forskel Bliv livsleder og spring ud i en ny tilværelse uden de kendte begrænsninger Foredrag

Læs mere

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin.

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates Lægen er den bedste medicin. I sin konsultation møder den holistiske læge sin patient sjæl til sjæl. Din holistiske læge vil spørge dig: Hvad ønsker

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

www.positive-vibes.nu

www.positive-vibes.nu www.positive-vibes.nu http://www.huffingtonpost.com/2013/10/28/body-on-yoga_n_4109595.html Velkommen til Kundaliniyoga Kundalini er bevidsthedens og vitalitetens yoga. Den er kendt som hverdagens yoga.

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Bamse - RIP Tilføjet af Michelle Faith torsdag 03. februar 2011 Sidst opdateret torsdag 03. februar 2011 Jeg har kigget på vores folkekære Bamse, som desværre forlod os d. 1 Januar 2011.Mine tanker går

Læs mere

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Sarah Zobel Kølpin Lev dig lykkelig med Positiv Psykologi Gyldendal Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Indhold Lev_dig_lykkelig_AW.indd 4 10/03/08 11:43:13 7 Forord 13 Positiv psykologi hvad

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet Erogi Manifestet Erogi Manifestet Vi oplever erogi som livskraft Vi har modet til at sige ja Vi er tro overfor os selv Vi elsker, når vi dyrker sex Vi er tilgængelige Vi gør os umage Vi har hemmeligheder

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokkos bjerge og ørken Sahara ørkenen - lederudviklingsrejsen 2014 MÅLGRUPPE Kvinder, der arbejder som ledere på alle niveauer eller er selvstændige.

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

Highvibe hverdags-magi Highvibe ritualer & mantraer, for et bevidst, kærligt & highvibe forhold til overflod og energi

Highvibe hverdags-magi Highvibe ritualer & mantraer, for et bevidst, kærligt & highvibe forhold til overflod og energi 1) Alt er energi. Penge er energi og penge er et redskab til at udveksle værdi. På den måde er penge et symbol på noget vi værdsætter. Ritual - Mærk efter: Hver gang du overvejer at købe noget, så mærk

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du have et indre holdepunkt, som du kan navigere ud

Læs mere

10 'Specular-ringe' sendt ud i verden

10 'Specular-ringe' sendt ud i verden 10 'Specular-ringe' sendt ud i verden Hold 12 afsluttede Speculars 3-årige Psykologiske Efteruddannelse med en øvelse, der symboliserede, at holdet nu spredes som 10 små ringe - hver med den mulighed at

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere