Vise ledere med fingeren på pulsen og intuitionen lige i øjet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vise ledere med fingeren på pulsen og intuitionen lige i øjet"

Transkript

1 Vise ledere med fingeren på pulsen og intuitionen lige i øjet En udviklingsgruppe og Brain Pool ved Ribe Amt og Birgit Lynge I det sønderjyske har vi længe kunnet finde foregangsmænd og kvinder for vise ledere, og det vil her sige ledende personer der er bevidste om deres visdom og tør bruge den som en form for Brain Pool i deres lederskab. Det måtte vi gøre noget ved, besluttede en leder som var med i amtets kursusudvalg. Det blev starten til, at 18 ledere fra daværende Ribe Amt tilbage i deltog i et kursusforløb med det særlige navn: Viise 1 ledere. Deltagerne var alle parate til som ledere at bruge og få endnu mere indsigt i denne deres iboende og nedarvede visdom, og dette til glæde for dem selv, deres organisationer, medarbejdere, brugere, samarbejdspartnere og andre implicerede i flere led. Et undervisnings- og udviklingsforløb Vi indledte et undervisnings- og udviklingsforløb i maj 1995 og mødtes i Udviklingshuset i Ribe, for et sådant havde man i dette udviklingsaktive amt. Vi mødtes til 2 indledende dage og 8 efterfølgende træf med godt og vel 1 måned imellem. Det vil sige, at vores hele forløb strakte sig over 9 måneder + 3 måneder. Vi sluttede forløbet i april Det tidsmæssigt langstrakte forløb valgte vi bevidst, fordi der skulle være tid til at fordøje og anvende den fremkomne viden, som man fik indsigt i gennem fælles gruppesupervision, gennem egen indsigt og gennem sparring med de øvrige deltagere, der alle var ledere i institutioner rundt i amtet. Enkelte valgte ved siden af at få en individuel mentoraftale med mig, med ønske om at sætte ekstra gang i deres proces. Det var og er min erfaring, at et 9-måneders udviklingsforløb giver plads til såkaldte fødsler, og de 3 ekstra måneder giver tid til at lære det nyfødte barn at kende. Undervisningsformen vekslede mellem oplæg, supervision, meditation, sparring i mindre grupper samt fremlæggelse i plenum. Musiske indslag, så som dans, sang, tegning og eventyr, blev drysset ud i en ellers traditionel undervisning, hvor det var nyttigt, og ligeså gjorde energiøvelser. Vi vekslede mellem individ- og gruppeoplevelser, mellem krop- og tankeoplevelser, mellem stilhed og bevægelse/lyd/tale. På den måde blev undervisningen af en sådan karakter, at vi nåede i dybden, hvor indtrykkene bliver til udtryk fra personlighedens kerne. 1 Ledelse er Vi havde som udgangspunkt en forståelse af, - at ledelse både er en arvet, en erfaret, en tillært og en medfødt evne, - at den enkelte persons naturlige talent for ledelse desuden iblandes forskellige underviseres, mentores og kollegaers anvisninger samt egne oplevelser og erfaringer, - at vi, når alt kommer til alt, leder os selv, privat såvel som virksomhedsmæssigt. Spørgsmålet er så, hvor ud fra vi leder og finder lederskab, og om hvordan vi balancerer mellem egne tanker og følelser i lederskabet samt påvirkningen fra andres måder at lede på, en påvirkning fra normer, trends og fornemmelser. 1 Stavemåden er bevidst valgt som den gamle danske stavemåde, hvor visdom blev stavet viisdom.

2 Ønsker Deltagerne ønskede at blive styrket i at stole på egne følelser og fornemmelser, stole på intuitionen eller det, man engang kaldte at have næse for eksempelvis forretning. De ønskede at få en afklaring af, om de kunne stole på, at de omtalte områder (følelser, fornemmelser, intuition) var lige så væsentlige parametre i alle forretningsmæssige beslutninger og i daglig ledelse, som de teorier de engang lærte på handelshøjskolen, på Harvard eller hvor de nu havde fået deres teoretiske forretningsmæssige ballast fra. Formålet med Viise Ledere Vi havde sat følgende formål med Viise Ledere - for både mellemlederne og lederne: at få et udviklingsmæssigt tilhør, hvor alle spørgsmål er vedkommende og velkomne, at få et fast forum til at fokusere på positiv tydelighed og skille emotioner fra problemer/opaver, at bruge gruppen som hjælp til at have fingeren på den ledelsesmæssige fornyelses-puls, at inspireres af de øvrige i gruppen, samt at få større klarhed ved netop at være flere i en fælles bevidsthed om, hvad ledelse er, at træne en direkte, klar, ærlig og kærlig kommunikation (- det bliver vi aldrig færdige med at øve og afprøve!), at frisætte gamle mønstre med det formål at være mest muligt vågen, deltagende og ansvarlig i nuet være særligt lyttende, at blive fri af udbrændthed og stress samt at kunne hjælpe andre dertil, at få lejlighed til individuelt at sige ja til endnu mere af sin egen personlighed og autenticitet, at samle eventuelle løse ender og få en fortsat træning i at lytte til sin indre leder, at udveksle erfaringer og skabe en kreativ Brain Pool omkring bæredygtig ledelse generelt. 2 Fælles emner Hele forløbet indledte vi med en meditativ stund sammen og en efterfølgende brain storm over temaer, som dengang var brændpunkter i deltagernes hverdag. Vi fandt derved følgende temaer at belyse og forstå: - Hvordan åbner jeg for helhedsledelse, for overblik, indsigt, ro og lydhørhed og for det at lytte? - Foranderlighed er fremtidens nøgleord, men hvor finder jeg nøglen til en positiv forandring og vækst? - Hvad forstår vi ved kvalitet, og hvordan styrker vi kvalitet generelt? - Er der forskel på mandlig og kvindelig ledelse, og i så fald hvilken? - Hvad kan jeg som leder gøre ved misforståelse og misundelse på arbejdspladsen? - Hvordan kan jeg finde et positivt aspekt i fyringer? Hvorfor er det så svært at fyre medarbejdere? - Hvordan bliver jeg bevidst om mine egne emotioner (som leder) overfor den andens emotioner? Følelsernes intelligente udgangspunkt Amerikaneren Daniel Golemann s bog Følelsernes intelligens 2 var udkommet på engelsk og stod netop overfor sin danske udgivelse, så denne bog forudsattes bekendt, før vi mødtes første gang. Det viste sig at være en stor fordel, ja en nødvendighed, for således at have et nedskrevet fælles referencemæssigt udgangspunkt og sprog som hjælp til at forme gruppeenergien. Som ledere har deltagerne naturligvis 18 forskellige veje bag og foran sig; veje som alle har ført til centrum (i 1995: til toppen) af en organisation eller virksomhed til stedet hvor trådene samles, overblikket skabes, 2 Golemann, Daniel (1995): Følelsernes Intelligens. København.

3 beslutninger tages og opgaver i overensstemmelse hermed uddelegeres og udføres. Golemann integrerede i den omtalte bog det personlige udviklingsarbejde med ledelse (læs: det private udviklingsarbejde) og gjorde således denne kobling legal. Han pegede endog på nødvendigheden af så at sige at kende sig selv og vide, hvordan man kan investere sig selv netop ved at have sig selv i behold og træde i karakter. Vi er her inde i kernen af personlighedsudvikling: at kende selvet, at kende sig selv og udvikle sig i overensstemmelse hermed. Efter læsning af bogen var der enighed om og tro på, at ved at gå ind i ledelsesudvikling, på en måde der koordinerer den personlige udvikling og følelsernes intelligens, vil den personlige udvikling følge med. Under kurset drejede det sig bl.a. om at få indsigt og mod til at gøre noget ved det, der var svært, så det kunne lykkes at være en både glad og bæredygtig leder. Vi erfarede, at glæden og bevidstheden med al tydelighed hjalp til at være leder med et åbent sind! Der var stor enighed om, at man ville en klar personlighed som tør ledelse med følelser, men uden føleri! Der var også enighed om, at resultatet skulle blive 18 mere menneskelige, samvittighedsfulde og glade ledere med en direkte afsmitning på de institutioner, medarbejdere og brugere, man havde ansvar for. Anno 2010 ville et fælles udgangspunkt for en sådan udviklingsgruppe kunne etableres ved at stille deltagerne den opgave, at læse Den 8. vane af Stephen R. Covey 3 samt Bæredygtig ledelse ledelse med hjertet af Hildebrandt & Stubberup 4. Denne litteratur vil dels danne et fælles ståsted og samtidigt implementere ledelsesmæssige begreber, som forudsættes bekendte for at kunne få et optimalt udbytte af deltagelse i et videregående lederkursus, som Viise Ledere er det. Centrale emner Emnerne åbnede sig i takt med gruppens udvikling. Nøgleord og - temaer anviste os den fælles vej herfra: 3 Ledelsesbegrebet i individuel, fælles og kollektiv forståelse. Traditionel og utraditionel ledelseslitteratur - hvad inspirerer os? Hvorfor har vi valgt at være ledere, og hvilke muligheder og forpligtelser åbner dette valg for? Ledelse giver ansvar for Et godt lederrum, fysisk (kontor) og psykisk, er 3 grundprincipper for mit lederskab. Hvad er visdom, hvordan åbner vi for den, og hvordan ytrer den sig? At stole på sig selv og hinanden følsomhed uden føleri! Balance og begejstring. Den indre leder (intuitionen). Den indre kvinde, indre mand og det indre barn. En personlig basis for ledelsesforståelse, for maskulin og for feminin ledelse. At centrere sig i orkanens øje eller i gåsens rede (personlighedens kærende kerne) samt i dette at værne om guldægget (produktet). At fremelske arbejdsglæde. 3 Den 8. vane (2005): Covey, Stephen R., København. 4 Bæredygtig ledelse ledelse med hjertet (2010): Hildebrandt, Steen & Stubberup, Michael, København.

4 Forskellen mellem magt og kraft. Problemløsningsmodeller. At styre og have styr på Pres og forventning eller at skubbe og løfte. Organisationens kultur set ud fra Power-Designs Organismemodel. Om Ansvarsministeriet og Forsvarsministeriet. Ledelsesredskaber brugt via hjertets jordforbindelse (etik, formål, kultur, m.m.). Komplementaritet. Fra kaos til orden - fra orden til kaos. At lede i overensstemmelse med treenigheden : krop-sjæl-ånd. Forståelse af begrebet kærlighed. Idéer til opløftelse af en bæredygtig ledersjæl! Det var virkelig mange emner, som vi nu havde foran os. Heldigvis skete der det, at emnerne greb ind i hinanden, således at vi ved at beskæftige os med og belyse et enkelt emne, fik 3-4 andre med op i lyset. På den måde blev opgaven overkommelig at løse, også med hensyn til den relativt korte tid, vi havde til rådighed. Vise erkendelser Undervejs delte deltagerne dybsindigheder og vise erkendelser med hinanden i en slags Brain Pool. En af lederne, Helge Skov, kom til erkendelsen af, at ledelsessprog er en slags esperanto; et internationalt kunstsprog. I en meditativ, fælles supervision en guidet rejse til indsigt og forståelse af begrebet ledelse, fortalte Skov, at han under denne supervision først tænkte på de traditionelle ledelsesord, men da han hørte lyden fra mit slag på en lille tibetansk klokke, brød klokkelyden igennem hans traditionelle og mentale forståelsesmønstre angående ledelse, og der dukkede nu helt andre ord op så at sige bagved eller nedenunder de traditionelle og mentale. Alle deltagere oplevede det samme skift fra en mental (ydre og ikke-oplevet) fagforståelse til en følt (indre og selvoplevet) begrebsforståelse. En anden leder, Anni Skogemann, gav os sin indsigt i, at ALT enhver følelse skal igennem os som ledere for at blive givet videre til medarbejderne, dvs. at vi som ledere er en slags transformatorer. Jo bedre vi mestrer dette at transformere (hjertet er vores transformator!), jo bedre mestrer vi at være en begejstret, glad, klar og åben leder. Er dette mon ikke ledelse med hjertet, foreslog Skogemann dengang i 1995! Et andet visdomsudsagn lød: Jo dybere fra, jo større kraft og jo dybere til! Min egen meditative indsigt, i hvordan vi håndterer ligeværdighed, udtrykte sig gennem et billede af følgende ordspil, hvor først ordet eller rettere ordene UNDER LEGEN blev skrevet med selvlysende skrift. Dernæst, og i en relativ stor afstand oven over, blev der skrevet ordet eller ordene OVER LEGEN. Til sidst blev følgende ord og udsagn skrevet midt imellem de to foregående og nu i øjenhøjde samt understreget: MED PÅ LEGEN. - Hermed stod det lysende klart, hvordan vi skulle håndtere en situation, hvor en medarbejder, kollega eller vi selv viste enten overlegenhed eller underlegenhed. 4 Sand ledelse Følgende nøgleord endte med at beskrive gruppens forståelse af, hvad ledelse er: Ledelse er overblik, troværdighed, glæde, sjov, sammenhold, omsorg, kærlighed, beslutninger, ærlighed og visioner. Situationer fra deltagernes liv ledsagede disse ord i deltagernes såkaldte indre biograf ; et

5 udtryk jeg fortsat bruger under visualiseringsøvelser om det sted i processen, hvor indsigten viser sig som på et biograflærred. Dernæst fulgte disse ord til en videre forklaring ud fra deltagernes egne meditative indsigt i, hvad ledelse er: Ledelse er at passe på (kære om) alt det, vi har fået ansvar over og også føler ansvar for. Ledelse er vejledning, er evnen til at integrere, er indføling og sansning, er udstråling, er tro på idéen, er retfærdighed, er frihed, er at være med, er at træffe valg, er at udvise ydmyghed. Alt dette hidrører fra deltagernes jeg-véd-viden-for-jeg-har-selv-oplevet-det-i-egen-sjæl-og-krop. Og her hører sandheden til, dvs. ledelse ER dette her, beskrevet ved hjælp af ovenstående ord og med referencer til situationer i deltagernes liv, hvor de dybt i sjælen vidste og derfor stadigt véd, at dette var en praktiseret sand ledelse. De vidste det, selv om, eller måske netop fordi, oplevelserne stammede fra deres barndom eller ungdom eller blot fra en tid i deres liv, hvor de var tro mod virkeligheden tro mod det, der virker og føles sandt. Måske er det her beskrevne en såkaldt vestjysk ledelse, en jordforbundet ledelse. Ledelse med krop og sjæl. Ledelse af og med levende mennesker. Ledelse fra og med hjertet. Ja kært barn har som bekendt mange navne, og i ledelsesterminologien figurerer mange ord til forklaring af det samme begreb. Herefter blev følgende gruppeerkendelse gjort angående den knappe tid og de begrænsede ressourcer, som enhver leder må erkende at have: Alt, hvad der ikke bliver bedre af, at netop JEG gør det, det delegerer jeg videre eller i det mindste sætter i udbud til andre at gøre til én som holder af det og gør det bedre end jeg. Ressourcemæssigt vil der altid være besparelser heri, men du skal tro på det og ville det, for at løsningen og den anden person bliver tiltrukket dig og dit. Du skal med tak give det videre som en slags gave, give slip på det med muligheden for selv at få det igen. Du skal kunne acceptere, at når gamle ord dør ud på tungen, springer nye melodier frem fra hjertet 5, dvs. transformeringen sker fra ordniveauet og ind i det musiske niveau, som ligger bag ordene - er større/mere rummelige end hvad ord kan udtrykke/rumme uden for poesiens verden. 5 Ledelsesbegreberne er overordnet set mentale begreber, og sjældent er de forbundne til personlige og følte oplevelser fra vores levede liv. Dette vil jeg gerne være med til at ændre bl.a. gennem udviklingsforløbet, Viise ledere, som her er beskrevet. For uden nærheden i vores lederskab, får vi ingen effekt af vores ledelse. Den forbliver da virkningsløs. Det vil være som at motionere på et løbebånd: man kommer ingen vegne og oplever ingen verdens ting ud over sveden og svedlugten, der begge tager til i styrke. Man får kun trænet sin egen kondition og intet givet fra sig intet udrettet af betydning for andre end sig selv. Individuelle ønsker Jeg bringer her tre af deltagernes ønsker om udbytte af udviklingsforløbet, udtrykt forud for deltagelsen i Viise ledere : Ingrid: Jeg ønsker at formidle til mine medarbejdere, hvad jeg som leder laver, 5 Af den bengalske digter Rabindranath Tagore.

6 - at gøre mine opgaver mere synlige over for mine medarbejdere, - at danne backing-gruppe med andre ledere, samt at få bevidsthed om, hvordan man som leder fortsat udvikler sine medledere, også dem som ikke gider Ole: Jeg ønsker at få kendskab til, hvordan jeg som leder sikrer at få tid til at udtænke tanker, får lov til at se institutionen fra oven, - hvordan jeg bedst sikrer, at idéer udvikles, - hvordan jeg sikrer, at der ikke bliver for megen modstand mod idéer fra mig ( han har altid så mange idéer ), - hvordan jeg sikrer, at nogle af personalet ikke går i stå i deres daglige cirkler. Carla: Som mellemleder vil jeg i kursusforløbet beskæftige mig med: - tænkningen omkring at være mellemleder, - måden man ser opgaverne på, så man bliver mere rummelig, - hvordan man har fingeren på pulsen af både personalegruppen og lederen, - hvordan man kommunikerer bedst muligt for ikke at få for mange misser / nisser. Viise lederes udbytte Hvad fik de 18 deltagere ud af at være del af denne Brain Pool: Viise ledere? Svarene er ifølge deltagernes individuelle og skriftlige evalueringer: - Lyst til at sige ja til endnu mere udvikling, - lyst til krop-sjæl-samarbejdet, - oplevelsen af at kunne skaffe mig positiv tydelighed, så emotioner bliver skilt fra problemet, - større tro på egne følelser, - opgradering af livsglæden i lederskabet, - mere styrke til at tro på mit lederskab - - er nu sjældent usikker på trufne valg, - forøget bevidsthed om mit jobmæssige valg af lederjobbet, - opnåelse af større bevidsthed, intuitiv indsigt og større hjertemod til det, der er svært, - forøget evne til at lytte til mig selv, - mod og åbning til at se de muligheder, jeg har, - fokus på det enkle i ledelse og udvikling, - fokus på visdommen i mig selv, - bedre kontakt med krop-sjæl-ånd, - større begrebsafklaring omkring ledelse (styring, ansvar, kommunikation, den indre leder), - medarbejdernes respons på mere ærlig/sand/klar forståelse af begreberne i ledelse, - større tro på egne tanker, idéer og følelser, - en opgradering af livsglæden i lederskabet, - bevidsthed om at kunne vælge en maskulin eller feminin ledelsesform, - mere bevidsthed om, at det må og skal være sjovt at være leder, - træning i at bevare min energi intakt uanset opgavernes art, 6

7 - øvelse i at kunne handle frit ud fra hjertet. Brain Pool fortsat Der var et ønske fra deltagerne om at fortsætte denne Brain Pool og efterfølgende mødes hvert ½ år. Det lod sig gøre frem til 1997, da Ribe Amt var forbilledlig i sine prioriteringer af deres ressourceanvendelse generelt. Problemet i de fleste amter er at få uddannelsespenge til et sådant forløb. Det bunder i det tilbagevendende problem, at de menneskelige ressourcers udvikling (Human Ressources Development = HRD) sjældent prioriteres så højt, som eksempelvis produktudvikling. Og dette endskønt vi alle ved, at de menneskelige ressourcer (gåsen, det skabende, det autentiske menneske) er det eneste, hvorudfra sand udvikling kan fremkomme (guldægget, det skabte, produktet). Siden midten af 90erne har virksomhederne endog smidt Development-afdelingen ud. Det er sammenligneligt med barnet, der smides ud med badevandet, så der tilbage kun er Human Ressourcer (HR). Og disse ressourcer tappes ustandseligt uden egentlig opladning fra den uudtømmelige kilde, den musiske og skabende kerne: det eneste, der i sandhed oplader den menneskelige energi og åbner for den skabende kraft og kraftfuldheden. Tilbage er en mulig fysisk kontakt med samme sted, som man gennem meditation og sang forbinder sig med underlivet, stedet hvor undere undfanges fra. Det være sig barnet såvel som idéen og produktet. Men der er et stykke vej at gå, før man i organisationerne åbner for f.eks. musisk ledelse - ledelse med hjertet (her: Viise ledere). Så længe det rationelle tilkæmper sig førersædet i den tankvogn, som fyrer kronerne af i mange virksomheder og amter, så længe vil de behøvede besparelser findes i udviklingsområderne af de menneskelige ressourcer. Alt imens tager stress til i omfang, for det smitter (urgh!), og de glædesberusede ansatte hopper af og finder andre virksomheder, som allerede HAR fat i værdsættelsen af det kreative, fat i den eneste måde at udvikle produkter og ydelser på. 7 Orkanens øje Det optimale i ledelse er at beslutte, udtrykke og handle fra et afbalanceret indre. - So it is. Netop samme sted fra som de musiske og kreative inspirationer kommer fra, og samme sted som tro og ro er forankret, samme sted som autenticiteten findes. I den turbulente hverdag er dette indre sted i underlivet (livet for undere) sammenligneligt med orkanens øje, hvor der altid er ro uanset vindstyrken omkring det. Det musiske har til alle tider og i alle kulturer været anvendt til at nå ind til denne indre centrerende ro. Og først her kan vi som menneske være skabende og udviklende i ordenes oprindelige betydning, uanset om vi skaber menneskebørn eller produkter. Den skabende energi er det samme som leg. Begge dele vil vi få vældig brug for, jo mere tunge og jo mindre forudsigelige samfundets og organisationernes opgaver og udvikling bliver. Med hjælp fra det musiske (musik, sang, billeder, farver, former, symboler, eventyr, dans og leg) kan vi bevare roen, glæden og en præcis indføling i tingenes tilstand. Og fra dette sted, fra denne kilde som strømmer fra Det levende vand, strømmer energien frit og uhindret i al uendelighed. Her må vi absolut være Jeg har samlet alle de musiske udviklingsværktøj under ét i PowerDesignMetoden, så kom, vi skal lege for sjov og for alvor: Vi skal lede. På de følgende to sider bringes artiklen Lederegenskaber kommer fra hjertet af Kirsten Enevoldsen, informationschef i Ribe Amt i Hun skriver heri om Viise Ledere og bringer udtalelser fra deltagerne.

8 8

9 9

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

POWER-DESIGN. Roden af alt godt. Udvikling indefra og ud. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S DK- 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Roden af alt godt. Udvikling indefra og ud. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S DK- 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Roden af alt godt Udvikling indefra og ud Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S DK- 8 4 2 0 K N E B E L Roden af alt godt - Udvikling indefra og ud Sunde og stærke

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende:

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende: PROJEKT BØRN I BALANCE FORMÅL BalanceGolf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for særligt udfordrede børn i aldersgruppen 7-15 år samt deres familier. BalanceGolf tilbyder et effektivt

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

POWER-DESIGN. Gennembrud. Tag PowerDesignMetoden i brug! Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S DK- 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Gennembrud. Tag PowerDesignMetoden i brug! Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S DK- 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Gennembrud Tag PowerDesignMetoden i brug! Birgit Lynge 2010 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S DK- 8 4 2 0 K N E B E L Gennembrud Forberedelser Vi er nogle kvinder, der sammen

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress.

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH APRIL - OKTOBER 2015 For professionelle, der

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Personligt lederskab

Læs mere

konstruktiv kommunikation

konstruktiv kommunikation En introduktion til konstruktiv kommunikation Grethe Lindbjerg Sørensen Konstruktiv kommunikation introduktion Indhold Indledning... 3 Følelsesmæssig intelligens... 4 De to stresshormonsystemer... 4 Amygdalakapringer

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Jeg har på baggrund af flere opfordringer valgt at lave denne lidt mere hands on udgave af de redskaber jeg har brugt til at skabe struktur og velvære

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE Ingen og intet behøver at stagnere i modstand og frustration FREE LOVING OPEN WISE Vil du lære

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008 En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve En spirituel rejse er en holistisk rejse hvor både tanke,

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Grow yourself ~ Grow your business Grow your business ~ Grow yourself

Grow yourself ~ Grow your business Grow your business ~ Grow yourself Grow yourself ~ Grow your business Grow your business ~ Grow yourself * Oplever du, at det nogen gange kan være svært at mærke, hvad du virkelig har lyst til? * Har du en velfungerende forretning, men

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Salutogenese & Mindfulness

Salutogenese & Mindfulness Salutogenese & Mindfulness Nyt spændende kursus med Chris Norre & Peter Thybo Mindbusiness.dk Salutogenese & Mindfulness Præsentation af kursusholderne Chris Norre Uddannet filosof i bevidsthedsfilosofi

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Fremtidens Mentor -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Kursusplan - Fremtidens Mentor Kursistmålgruppe Fokus for kurset: Mål: Arbejdsløse lærere, pædagoger, socialrådgivere og jobkonsulenter,

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting?

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting? MBTI 4 dimensioner Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert Hvordan får du information og finder ud af ting? Sansning Intuition Hvordan træffer du afgørelser eller beslutter

Læs mere

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede?

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Leadership PL When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Acuity World sætter din personlige ledelseskompetence på plads sammen med de to andre kompetencer: faglighed

Læs mere

Holistisk ledelse. Erhvervslivets nøgle til succes i det 21. århundrede: Det personlige projekt

Holistisk ledelse. Erhvervslivets nøgle til succes i det 21. århundrede: Det personlige projekt Holistisk ledelse Erhvervslivets nøgle til succes i det 21. århundrede:! Medarbejderne betragtes som hele mennesker, ikke kun en resurse. Både personlig og faglig udvikling.! Ledernes selvindsigt er central.

Læs mere

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT PROJEKT BLIV BEDRE TIL GOLF FORMÅL Projektet Bliv bedre til golf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for golfspillere i aldersgruppen 7-15 år. Vi tilbyder et effektivt program, der er målrettet

Læs mere

SYSTEMISK PROCESLEDELSE

SYSTEMISK PROCESLEDELSE SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent?

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? Leadership Program PLP When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? When business gets personal! Acuity World sætter dine personlige ledelseskompetencer

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Udviklingskonsulenterne 2012 Hans Ehlert www.hans-ehlert.dk Nedslag i workshopen Lidt baggrund Hvad er mindfulness? Primære kilder og nogle definitioner

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere

Pædagogisk mindfulness

Pædagogisk mindfulness Flora Skouboe Eriksen Pædagogisk mindfulness en håndbog i skabende nærvær Flora Skouboe Eriksen Pædagogisk mindfulness en håndbog i skabende nærvær 1. udgave, 1. oplag, 2012 2012 Dafolo Forlag og forfatteren

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

Bueskyttens læring til lederne

Bueskyttens læring til lederne 1 Bueskyttens læring til lederne Vi sad 3500 ledere nede i konferencesalen, da han pludselig dukkede op på scenen foran os med en stor konkurrencebue. Han lagde en pil på, trak linen og pilen baglæns alt

Læs mere

Et udfordrende vækstforløb for indehavere med flair for selverkendelse

Et udfordrende vækstforløb for indehavere med flair for selverkendelse verskud Udvikling Engagerede medarbejdere Bedre bundlinie Overskud Glæde Daglig ledelse med fokus på forandring Et udfordrende vækstforløb for indehavere med flair for selverkendelse Stress Medarbejderproblemer

Læs mere