TALENTUDVIKLING Kun for voksne!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TALENTUDVIKLING Kun for voksne!"

Transkript

1 TALENTUDVIKLING Kun for voksne! Fra projekt Talenter i Produktionsmiljøet til erhvervsskolerne og andre talentudviklere: opsamling på projekterfaringer omkring vækst gennem talentudvikling af ansatte i virksomheder. Så du selv kan gå hjem og få succes med talentudvikling til og med dine samarbejdspartnere. OPSAMLING 1

2 FORORD Talent er et dejligt ord; og det sættes foran initiativer både her og der i uddannelsesverdenen og i bedste sendetid. Og ikke uden grund! For talent skal der til, hvis man vil slå igennem og blive en succes. Uanset om det er på de skrå brædder eller i et globalt produktionsmarked man vil have sin plads. Der har gennem de senere år været fokus på at fremme talenter indenfor de forskellige grene af grund- og hoveduddannelserne, ved at sikre dem særlige forløb og udviklingsprogrammer mens noget tilsvarende ikke har været afprøvet indenfor efteruddannelsessystemet. Der har altså ikke været mange offentlige tilbud om udvikling af talenter ude i virksomhederne. Og det er ærgerligt. For de er der. Og de spiller en afgørende rolle i virksomhedernes udvikling og konkurrencekraft. Og med struktureret fokus på udvikling af dem i relation til deres virksomhed, kan de komme til at gøre en endnu større forskel. Til gavn for dem selv, deres virksomhed og dansk konkurrencekraft og vækst. Med opsamlingen her, ønsker vi derfor at dele vores viden, erfaringer og metoder fra projekt Talenter i produktionsmiljøet, på en overskuelig og anvenderorienteret måde, så de kan få liv på de skoler som i forvejen arbejder med efteruddannelse af og kompetenceudvikling til de danske virksomheder. Drømmen er, at talentudvikling fremover vil være en lige så naturlig del af efteruddannelsestilbuddene til virksomheder som IT, regnskabs- og administrationskurser er det i dag. Med opskriftsamlingen her håber vi at kunne inspirere skolerne til at bruge deres talent for uddannelse i nye rammer og på nye måder. God læse- og arbejdslyst derude! Projektgruppen, April 2015 Lone Stensig Jakobsgaard HR- og Projektchef Dansk ProduktionsUnivers John Vinsbøl Udviklings- og VEUcenterchef Selandia CEU Kirsten E. Petersen Afdelingschef, Erhverv Learnmark Horsens 2

3 Talenter i Produktionsmiljøet 3

4 Hvad er der I? INDHOLD SIDE LIIIIIGE LIDT BAGGRUND 6 Hvad er det så, det der talent? 7 Strukturen på projektet 7 METODER 9 1: Screening af virksomheder - spørgeguide 9 2: Udvikling af virksomhedscase 10 3: Uddannelse : Udviklingsplan 14 CASES 16 LPM 17 Krogsgaard 17 BRIMAS 17 AH Industries 17 BM Silo 18 Hjernø Værktøjsfabrik 18 HECO Filtration 18 ANBEFALINGER - GØR 20 Find ud af, hvad de unge vil ha 20 Definér udfordringen 20 Skift fod 20 Go Co-Create! 20 Afsæt tid! 21 Og ikke nok med det afsæt værdifuld tid 21 Få samling på flokken 21 Same same but different 21 BLIV på ydersiden af boksen 21 Tænk videre en til The End 21 4

5 Talenter i Produktionsmiljøet 5

6 Liiiige lidt baggrund Erfaringsmæssigt har mange små og mellemstore danske virksomheder en eller flere gode ideer liggende i skuffen men disse bliver sjældent afprøvet og/eller realiseret, fordi man mangler overskud til det kreative arbejde midt i en ofte hektisk hverdag. Driften er hovedoverskrift, og der er hos rigtig mange SMV er hverken tradition for, viden om eller fokus på innovation. Samtidig ligger der et stort uudnyttet potentiale hos disse virksomheders medarbejdere, som ofte har en meget stor tavs viden om produktionen og som hvis adspurgt ofte har eller kan udvikle fantastiske insider-ideer til forbedring og udvikling. Vækst i produktionsvirksomhederne hæmmes således i flere tilfælde af en dobbelt blindhed: manglende innovationskultur og manglende strategisk fokus på udvikling af medarbejderkompetencer i retning af innovation og vækst. Projekt Talenter i Produktionsmiljøet er derfor gennemført for at udvikle og afprøve en metode til at hjælpe virksomhederne med at skabe og implementere en vækstgenerende innovationskultur, ved hjælp af deres dygtige medarbejdere. Projektet har derfor kombineret talentudvikling med undervisning i forretningsudvikling og intrapreneurskab gennem arbejde med konkrete udviklingsprojekter i virksomhederne. Metoden udviklet i projektet skal kunne anvendes af erhvervsskolerne så de fremadrettet kan arbejde med talentudvikling som værktøj både til efteruddannelse af medarbejdere og i forbindelse med tiltrækning af nye elever til uddannelser rettet mod produktionsvirksomhederne. Projektet er udviklet og ledet af Dansk ProduktionsUnivers (DPU) og gennemført i et samarbejde mellem DPU og erhvervsskolerne Selandia og Learnmark Horsens. Projektet er gennemført med midler fra Den Europæiske Socialfond i perioden Målene for selve PROJEKTET At styrke produktionsvirksomhedernes konkurrencekraft gennem intrapreneurship At gøre en karriere i en produktionsvirksomhed attraktiv med nyt fokus på talentudvikling og pleje Skabe et koncept som kan anvendes landsdækkende De opstillede mål for VIRKSOMHEDERNE i projektet: At gennemføre et udviklingsprojekt i virksomheden At lære en metode til at arbejde innovativt også efter projektets afslutning De opstillede mål for TALENTET i projektet: At blive i stand til at arbejde mere innovativt og på tværs i virksomheden At formulere en udviklingsplan for de næste skridt videreførelse af de nye kompetencer til andre områder efter projektets afslutning 6

7 Hvad er det så, det der talent? Vi har fra projektets side bevidst undladt at definere TALENT eller at opsætte kravspecifikationer til talenter i projektet. Der er så mange definitioner derude i forvejen. Mange af dem er gode men vi har ønsket at lade de deltagende virksomheder selv bestemme kravene til deres talenter. De har derfor udpeget personer til deltagelse ud fra en subjektiv bedømmelse af, hvem de har ønsket at satse på til tværgående udvikling og vækst i virksomheden. Denne tilgang har betydet, at det har været en forskelligartet skare af talenter. Men alle med det til fælles, at de har haft støtte fra og forventning til resultater hjemme i virksomheden. Strukturen på projektet Et af formålene med projektet har været at udvikle et koncept for, hvordan erhvervsskolerne efter projektafslutningen kan arbejde videre med talentudvikling. Der er derfor i projektet udviklet forskellige modeller for både den overordnede struktur og for de forskellige elementer/faser i projektet som frit kan anvendes og videreudvikles af interesserede skoler. Herunder oversigt over strukturen på det samlede virksomhedsforløb: Screening af virksomheder Udvikling af virksomhedscase Uddannelse Udviklingsplan Formålet med denne screening er at tune ind på virksomhedernes forståelse af intrapreneurship og talentudvikling. OG derigennem at identificere interesserede og relevante virksomheder - og rekruttere dem til forløbet. ACTIONlæring er overskriften, rammen og den gennemtrængende velsmag i uddannelsesforløbet. Udgangspunktet er den enkelte virksomhed, casen og talentet. Formen er en blanding af korte workshops og hjemmearbejde. Virksomheden udpeger herefter sit talent til projektet og der formuleres i samarbejde mellem virksomhed og talent en case; den udfordring virksomheden vil lade talentet arbejde med. I forbindelse med afslutningen af uddannelsesforløbet formulerer virksomhederne og talentet en udviklingsplan for talentets videre arbejde og udvikling i virksomheden. I afsnittet om metoder herunder præsenteres metoderne som er anvendt i projektet under hver af de fire faser. 7

8 Talenter i Produktionsmiljøet 8

9 METODER Projektets opbygning og valg af metoder bygger på eksisterende erfaringer om intrapreneurship og talentudvikling sammensat på en måde, så de giver bedst mulig mening og effekt i forhold til projektmålene. Der er således ikke tale om udvikling af nye metoder; men overskriften talentudvikling har været rettesnor for en ny måde at tænke, sammensætte og gennemføre efteruddannelsesforløb på som vi håber, kan både bruges i sin nuværende form og inspirere til videreudvikling derude i virkeligheden. 1 Screening af virksomheder - spørgeguide Rekrutteringen af virksomheder til projektet er gennemført som en screening eller forundersøgelse i et samarbejde mellem DPU og de deltagende erhvervsskoler. Formålet med screeningen har været at tune ind på virksomhedernes forståelse af talentudvikling og Intraprenørskab og at afdække virksomhedernes eksisterende praksiserfaringer med begge begreber. Denne viden er blevet anvendt til målrettet opbygning af uddannelsesforløbet, så det bedst muligt har matchet virksomhedernes viden, behov og forventninger. For at sikre en sammenlignelig rekrutteringsproces er anvendt en fælles spørgeguide. Produkt og proces Hvor gammelt er jeres produkt? Har i nye produkter i pipeline? Hvor stor er omsætningen i % på produkter under 3 år? Nye ideer Har I gode ideer liggende i skuffen? Er der ideer som ikke bliver afprøvet og realiseret? Hvorfor? Har virksomheden erfaringer med innovation og Netværk Medarbejdere Talentledelse HVAD + HVOR Hvordan fremstiller I? Hvordan overlever I på sigt? Hvor er ansvaret for procesoptimering forankret? intrapreneurship? Hvilke? Har I samarbejdet med GTS eller andre videninstitutioner? Hvordan udnytter I jeres vidensnetværk/væksthuse? Hvilke personlige kompetencer er vigtige i virksomheden i dag? Hvordan inddrager I medarbejderne i dag? Hvordan omsætter I nye ideer til procesforbedringer? Sikring af gennemsigtighed mellem afdelinger hvordan sikrer I samarbejdet mellem virksomhedens forskellige afdelinger/funktioner? Har I et etableret system for kompetenceudvikling? Beskriv! Hvordan spotter og fremmer ledelsen samarbejde omkring proces og innovation? Hvilket potentiale ser I på sigt? Hvordan vil I aktivere potentialet? Beskriv nye planer for markeder, lande og produkter? Hvordan udnytter I crowdcreation? Hvilke kompetencer er vigtige fremover? Hvilke potentialer ser I? Hvordan vil I aktivere det potentiale? Hvad er planerne fremover? 9

10 2 Udvikling af virksomhedscase Projektets omdrejningspunkt er den enkelte virksomhed og dennes udvalgte talent og virksomhedens mulighed for at få ny teoretisk viden gennem at lade talentet øve sig i intrapreneurship ved at arbejde praktisk med et udviklingsprojekt/aktuel udfordring i egen virksomhed. Virksomheden og talentet har derfor, ved indskrivningen i projektet, sammen formuleret den praktiske udfordring som er omdrejningspunkt for virksomhedens og talentets arbejde i projektet. Formålet med denne model er dobbelt: At skabe sammenhæng mellem teori og praksis Projektet og den teoretiske undervisning har været nært koblet til virksomhedens hverdag; teori er blevet gjort til praksis undervejs og vil derfor lettere kunne appliceres på andre hverdagsudfordringer eller udviklingsprojekter i virksomheden efter projektets afslutning At sikre økonomisk udbytte af den investering deltagelse i projektet er for virksomhederne så hurtigt som muligt Ved at arbejde med konkret nytænkning af og forbedringer i virksomheden sikres det, at tiden som anvendes i projektet hurtigt skaber return-on-investment i virksomheden. Tre gode krav til en håndterlig virksomhedscase: Det skal være et emne der giver værdi for virksomheden (det skal kunne måles økonomisk) Det skal udvikle talentet Det skal være overkommeligt (noget der kan gennemføres indenfor tre måneder) 10

11 3 Uddannelse opbygning og anvendte værktøjer På baggrund af screeningerne blev følgende temaer udvalgt til at indgå i uddannelsesdelen af projektet: Forretningsudvikling + projektledelse Idégenerering + forretningsudvikling Samarbejde + netværk Personlig udvikling Talentledelse Det er i praksis omsat i et forløb som bygger på de fem punkter i modellen Kreativ Problem Løsning (CPS-Modellen): 1# Se dig omkring Har til formål at hjælpe virksomheden med at få et overblik over tendenser, trends og udvikling i samfundet og på markedet som har betydning for virksomhedens overlevelse. 2# Se din virksomhed Skal hjælpe virksomheden med at analysere hvordan de kortlagte udviklingstrends i samfundet kan påvirke virksomheden, dens produkter, marked og processer. 3# Find muligheder Her åbnes der på baggrund af data fra de to foregående faser op for boksen og der skabes ideer som kan imødegå udfordringer og/eller skabe ny udvikling. Her handler det om at skabe MANGE ideer; kvantitet frem for kvalitet i denne fase. Der skal være noget at vælge imellem. 4# Lad os komme i gang! Fasen her drejer sig om at vælge de bedste ideer og at lægge en plan for, hvordan de realiseres. Der opstilles mål og realistiske deadlines. 5# Virker det? Denne fase har til opgave at modvirketilbagefald til det man plejer. Den indeholder belysning af de gennemføre forandringer og kan enten føre til blåstempling af de nye vaner, tilpasninger/justeringer eller helt nye projekter og forandringer affødt af udviklingen. Til hvert punkt i modellen har vi udvalgt og anvendt forskellige værktøjer som bearbejder/udvikler/støtter den aktuelle opgave. På de næste sider er den samlede model beskrevet. Værktøjerne kan naturligvis varieres og skiftes ud med andre, afhængig af virksomhedernes tilgang, underviserens præferencer og gruppens dagsform. [Se næste side] 11

12 Projektresultater: Benchmarking Proceserfaringer: Camelot Læringsresultater: Camelot 2 Vælg de bedste ideer: Prioriteringsmatrix Tænk rundt Dot voting Definer dit projekt: Storyboarding Nedbryd dit projekt: HOW-HOW diagram Planlæg dit projekt: Handlingsplan Virker det? 5 Lad os komme i gang! 4 1 Se dig omkring Konkurrenter: Brainstorming Samfund: Fremtidsradar Interessenter: Fremtidens konkurrence landskab Find muligheder 3 Se din virksomhed 2 Forstå strategi og vision: SWOT og TOWS Se svagheder, trusler, styrker og muligheder: Drivers til innovation Prioritér væsentligste opgaver WHY-WHY diagram Innovationsniveau Vær kreativ / tænk nyt: Lotusblomsten Opstille alternativer: Tilbage til kunden Bryd vanemønstre Selve uddannelsesforløbet er struktureret som en vekselvirkning mellem teoretiske workshops afholdt udenfor virksomheden og hjemmearbejde i virksomhederne med elektronisk støttet coaching fra underviseren. Workshop 1: 1 dag. Deltagere: talent og leder fra hver af de deltagende virksomheder. Afholdt på undervisningsfaciliteter udenfor virksomheden. Hjemmearbejde med projektet/del 1: Elektronisk støttet coaching på temaerne: kommunikationen mellem leder og talent, udrulning af projektet, projektfremdrift og redskabsforståelse. Workshop 2: 1 dag. Deltagere: talent og leder fra hver af de deltagende virksomheder. Hjemmearbejde med projektet/del 2: Elektronisk støttet coaching på temaerne: kommunikation og projekt, forankring af HR leder/talent, redskabsforståelse og anvendelse af redskaber samt fremdrift i projektet. Workshop 3: 1 dag. Deltagere: talent og leder fra hver af de deltagende virksomheder. Afsluttende besøg i virksomheden: Gennemføres 3 uger efter afholdelsen af den sidste workshop. Her fremvisning af endeligt projektresultat og forankring af talentudvikling ogarbejde. På næste side: modellen som virksomhederne har beskrevet og struktureret sine projekter i. 12

13 13

14 4 Udviklingsplan I forbindelse med afslutningen af uddannelsesforløbet har virksomhederne haft til opgave sammen med talentet at formulere en udviklingsplan for talentets videre arbejde og udvikling i virksomheden. Planen består af to dele; en kompetenceudvælgelsesnøgle der har til formål at afklare, hvilke kompetencer der særligt skal fokuseres på i talentets videre udvikling, og så selve udviklingsplanen med beskrivelse af hvordan talent og virksomhed når disse udviklingmål. Kompetenceudviklingsnøglen er delt på tre hovedtemaer: Kompetencer der drejer sig om: MENNESKER [Herunder: Ledelseskompetencer Kommunikations- og indflydelseskompetencer] VIRKSOMHEDEN [Herunder: Problemløsningskompetencer Præstationskompetencer] SELVLEDELSE Under hvert tema har talent og virksomhed kunnet gennemgå et antal spørgsmål og kortlagt relevante kompetencer til videre udvikling hos talentet. Derefter har selve udviklingsplanen kunnet udfyldes: Kompetenceudviklingsplan HC Ralking Talent: Leder: Dato: Kompetenceområder udvalgt til udvikling: Begrundelse: Specificer den 3-4 måneders periode, hvor du vil arbejde med disse kompetenceområder: Kompetenceudviklingsmål Aktiviteter Startdato Slutdato Underskrift TALENT: Underskrift LEDER: Dato: 14

15 Talenter i Produktionsmiljøet 15

16 CASES Værdien af projektet har, ifølge virksomhederne selv, været reel. Og for nogen endda også af betragteligt økonomisk omfang. Kogt sammen, handler det overordnet om, at virksomhederne oplever fordele ved, at der bliver skabt rum og afsat tid som er dedikeret til udvikling af et bestemt område eller projekt. De gennemførte projekter er for de flestes vedkommende - egentlig ikke noget, som virksomhederne ikke selv har kunnet gøre men noget tyder på, at der ligger en igangsættende effekt og værdi for virksomhederne i at have en ekstern sparringspartner som hjælper med at italesætte/formulere, strukturere, understøtte og følge op på konkret udvikling i virksomheden. Og som kan koble med kompetenceudvikling som matcher forløbet. Kompetencerne, teorien og træningen skal kunne genbruges, eller implementeres, i forbindelse med fortsat udvikling af andre projekter i virksomheden. At som ekstern sætte intern udvikling på dagsordenen med et projekt eller et tilbud, kan således være en anden måde at komme i dialog med virksomhederne om kompetenceudvikling. Virksomhederne opsøger ikke nødvendigvis denne form for tilbud; og det kræver ofte en anden mere dybdegående og strategisk orienteret - dialog med virksomhederne for at rekruttere rigtigt til denne form for kompetenceudvikling. Men virksomhederne giver samstemmigt udtryk for, at dette er en undervisningsform som giver dyb mening for dem. Eksemplerne herunder belyser forskellige årsager til deltagelse og kan bruges til inspiration til hvad der kan motivere virksomhederne til at takke ja til alternativ kompetenceudvikling / uddannelse i nye former. 16

17 LPM Medarbejderudvikling Flemming Tranberg fra LPM fortæller, at virksomheden gik med i projektet, fordi det både gav mulighed for at løse en konkret opgave man havde luret på OG fordi det var konstrueret på en måde, så det var udviklingen af en medarbejder, der ville være brændstof i processen. Virksomheden forudså, at projektet på den måde både ville kunne have en effekt i forhold til gennemførelse af det konkrete projekt men også ville kunne få en effekt på sigt med ny (endnu mere) kompetent medarbejdermedspiller på udviklingsbanen. Krogsgaard Generationsskifte Virksomheden er, fortæller Hans Henrik Madsen, i gang med et løbende generationsskifte og så projektet en mulighed for at få ny viden om ledelse og udvikling ind til en medarbejder med ny rolle. Virksomheden har i projektet arbejdet med at udvikle en uddannelsesplan for alle medarbejderne. Formen på projektet har, ifg. Hans Henrik Madsen, gjort det relevant at bruge værktøjerne fra undervisningen i hverdagen. Det har givet mening og været motiverende særligt for det deltagende talent. BRIMAS Nysgerrighed mulighed for inspiration fra andre Der er mange forskellige udfordringer i hverdagen, siger Jakob Rosendal Hansen fra Brimas baggrunden for at gå med i projektet var derfor at få mulighed for at se og høre hvordan andre virksomheder griber tingene an. Virksomheden havde masser af ideer til udvikling og også både tradition for og værktøjer til at gennemføre forskellige projekter; så motivationen var primært nysgerrighed. Formen - at arbejde med sit eget projekt har også i denne sammenhæng givet mening. Både fordi virksomheden har kunnet tilpasse sit fokus undervejs men også fordi det har skabt en naturlig ramme for videndeling og indsigt i hinandens udfordringer og ideer. AH INDUSTRIES Relevant supplement til igangværende udvikling Virksomheden har netop fået ny ledelse og er i gang med en mængde forskellige udviklingstiltag. I den forbindelse ønskede at kunne tilbyde relevant udvikling til en mindre medarbejdergruppe. Det var således ikke man en konkret udviklingsprojekt men muligheden for at kunne uddanne medarbejdere til mere udvikling indenfor koncernens LEAN-pakker der var drivkraften for deltagelse i projektet. Kenneth Nielsen, som er leder i virksomheden, fortæller, at virksomheden i projektet konkret har arbejdet med at optimere en af maskinerne i produktionen. Der har i alt været tre ledere og 6 talenter involveret i projektet. Ud over den optimerede maskine har deltagerne, siger Kenneth, fået værktøjer til at analysere et problem inden man går i løsningsmode. De nye metoder har passet rigtig godt sammen med det der allerede ligger i LEAN-pakken og har derfor kunnet kvalificere den udvikling virksomheden allerede var inde i. 17

18 BM Silo Opfindelse montagetiden nedsat med 16 minutter Daniel Primdahl, Produktionschef i BM Silo fortæller at projektet man har valgt at arbejde med, var en mulighed for at lade et et af virksomhedens talenter, der også er udlært i virksomheden, få en ramme, hvori han kunne arbejde med et konkret og afgrænset projekt. At talentet så er lykkedes med at finde en konstruktion, der minimerer montagetiden fra 18 til 2 minutter, har været katalysator for at vores talent nu er en del af virksomhedens udviklingsafdeling. Hjernø Værktøjsfabrik Skuffeprojekt som ventede på at blive til virkelighed #1 Kurt Rolandsen er talent på Hjernø Værktøjsfabrik. Han var ret nyansat i virksomheden da tilbuddet om deltagelse i projektet Talenter i Produktionsmiljøet kom; og havde bl.a. fået til opgave at tage over på et større projekt omhandlende virksomhedens produktionsplanlægning. Virksomheden har gennem mange år før Kurts ansættelse ønsket en struktur for planlægning og optimering af den enkeltstyksproduktion som er kernen i virksomhedens ydelse og produkter. Kurt har, sammen med sin nærmeste leder, i projektperioden derfor arbejdet med at udvikle et planlægningsværktøj som kan bruges i det daglige. De er, ved projektperiodens afslutning, ikke helt i mål endnu men der er en plan for hvordan og hvornår de når derhen. Indeholdende strategi for implementering af det nye værktøj i hverdagens drift. HECO Filtration Skuffeprojekt som ventede på at blive til virkelighed #2 Projektet gav mulighed for at virksomheden kunne sætte fokus på og få ekstern sparring til et vigtigt skuffeprojekt omkring optimering. Projektet er gennemført indenfor projektperioden og virksomheden sparer i dag en lille halv million kr. om året på baggrund af udviklingen. Formen på projektet har været afgørende for virksomhedens deltagelse; når undervisningen tager udgangspunkt i virksomhedens egne projekter, bliver det både interessant og relevant på en helt anden måde at afsætte tid og ressourcer. Jens Pilegaard fra HECO Filtration mener, at virksomhedens gode resultater (også på bundlinjen) i projektet hænger sammen med, at virksomheden havde et meget veldefineret projekt helt fra starten. Man kunne derfor gå i gang med det samme og udnytte projektperiodens tilbud og forløb optimalt. 18

19 Talenter i Produktionsmiljøet 19

20 Anbefalinger Vi er (heldigvis) blevet klogere gennem projektet. Derfor herunder anbefalinger samlet i en dialog med virksomheder, undervisere og konsulenter - til andre som vil arbejde med action-learning og talentudvikling som begrebsramme for efteruddannelse i samarbejde med lokale virksomheder. GØR! 1# Find ud af hvad de unge vil ha Undersøg hvad virksomhederne har brug for og hvad de vil have. Resultaterne fra dette projekts screeninger kan naturligvis anvendes som inspiration men der er forskel på brancher og lokalområder; så det betaler sig i forhold til succes og oplevet ejerskab fra de deltagende virksomheder, at det forløb de tilbydes er sat sammen på baggrund af indledende dialog med DEM. 2# Definér udfordringen Hjælp virksomhederne med at afgrænse og definere den udfordring/udviklingsopgave de vil arbejde med i projektet. Og få dem til at opstille succeskriterier for hvert projekt. Sørg for, at alle møder op til første workshopgang med denne del på plads. På den måde kommer alle ordentligt i gang og ved hvor de er på vej hen. Og kan se om og når de lykkes. Der kan med fordel arbejdes med en skabelon for udfordringen; bestemte spørgsmål og beskrivelser som alle skal have udfyldt i samarbejde med konsulent eller underviser før første workshop. 3# Skift fod - og lav et chaussétrin så undervisningen IKKE starter med teori og tanker men tag udgangspunkt i praksis: virksomhedernes hverdag og der kan skabe forandring her. Der skal naturligvis være en reel kompetenceudvikling af deltagerne undervejs; men hæng teorien op på praksis. Ikke omvendt. 4# Go Co-create! Co-creation er det nye sort - men ikke en metode som endnu er så udbredt i uddannelsesverdenen. Men det kan give mening at systematisk inddrage kursister i deres egen læring ved at lade dem udvikle sig i og med egne projekter. Og derigennem lade dem være med til at sætte scenen for den relevante undervisning. Virksomhederne vil også gerne lære af hinanden. Og lytter ofte til hinandens erfaringer med en opmærksomhed, som kan gøre de fleste undervisere misundelige. Brug den interesse og den viden der findes og skabes i gruppen og rammesæt muligheden for at virksomhederne kan bidrage til hinandens læring med præsentation af resultater og udveksling af erfaringer. I projektet her har vi brugt plenum-præsentationer og studietur på de forskellige virksomheder som værktøj. 20

21 [mere] GØR! Ting tager tid det skal de have lov til. SÅ: 5# Afsæt tid! Implementeringen af læring i virksomhedens hverdag sker ikke af sig selv. Der skal derfor afsættes tid: Til det samlede forløb så der er plads til at udvikle og rykke på gode ideer undervejs Til de enkelte workshops (og antallet af dem) så alle kan komme godt rundt i modeller og teori med underviserstøtte. Til arbejdet med projekterne hjemme i virksomhederne hvis tiden er værdisat, navngivet og sat i kalenderen som udvikling er der større sandsynlighed for, at den bliver brugt som forventet. Til at hjælpe virksomhederne med disse opgaver i deres egen virksomhed opfølgning og sparring er vigtigt for fremdrift og relevante justeringer. 6# Og ikke nok med det afsæt værdifuld tid! Konkret udvikling og træning i innovation bør stå så højt på virksomhedernes dagsorden, at de er villige til at lade medarbejdere og ledere bruge dagtid/arbejdstid på workshopdeltagelse. De fleste er mest effektive og modtagelige for læring indenfor rammerne af en almindelig arbejdsdag og forløbet skal gøre en sådan forskel, at den investerede tid her, kan betale sig. 7# Få samling på flokken Lav forløb som involverer både leder og talent/medarbejder. På den måde sandsynliggøres en større effekt ved implementering af projektresultaterne i virksomheden. Ved forløb som omfatter både leder og medarbejder får man både en ekstra effekt af at være flere afsted men også muligheden for større gennemslagskraft ved at lederen, med kendskab og commitment til projektet, kan skabe det rum for forandring der er brug, for ved arbejdet med og implementeringen af projektet hjemme i virksomheden. 8# Same same but different Værdien af at samle og samtænke gælder også for projekt- konsulent-, og undervisergruppen. Der skal være et team omkring virksomhederne som kender hinandens opgaver og kompetencer og som involverer hinanden løbende i processen der, hvor det giver mening for virksomhederne. På den måde kan flere understøtte processens forskellige trin og dermed hjælpe med at fastholde virksomhederne i et konstruktivt udviklingsloop. 9# BLIV på ydersiden af boksen Og afprøv helt andre metoder end dem vi har brugt - og tænk videre i forhold til undervisningsindhold og tilrettelæggelse. Plejer skal ikke inviteres indenfor; forløb og undervisning skal hele tiden være tilpasset til den aktuelle situation, tema og de virksomheder som er tilstede her og nu. Med overhead ens endelige afskaffelse er alt både tilladt og muligt. 10# Tænk videre end til The End Det kan godt være at forløbet - eller projektet har en slutdato; men virksomhederne og deres behov for udvikling lever videre. Tænk derfor fra starten og undervejs længere; hvordan kan man hjælpe virksomhederne videre. 21

22 Lotusblomsten Den CENTRALE lotusblomst: Lotusblomst A: A B C D E 4 5 A F G H Vejledning: Nye problemer kræver nye løsninger. Samtidig er den første nye mulige løsning man kommer frem til, ikke nødvendigvis den bedste. Det er derfor vigtigt at komme hele vejen rundt om en udfordring i den kreative udvikling af løsningsmuligheder - til det kan Lotusblomsten anvendes. 1. Et centralt tema (probelm/udfordring/emne) skrives i midten på den centrale lotusblomst. 2. Alle udtænker relaterede ideer, forslag eller løsninger disse skrives ind i de 8 omgivende celler (A- H) 3. Hver af de 8 relaterede ideer danner dernæst afsæt for hver sit nye diagram, som udfyldes med samme fremgangsmåde. 22

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder Langsigtet uddannelsesplanlægning Udarbejdelse af model Denne model er udarbejdet i forbindelse med et tiltag, med det formål at kæde virksomhedens

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r P r o j e k t V æ k s t g e n n e m viden og innovation o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r B a g g r u n d e n : Baggrunden for projektet er en idékonkurrence, som Vejle Amts Regionale

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM

Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM Uddannelse Software Innovation imødekommer et hvert uddannelsesbehov i en organisation fra planlægning i et implementeringsforløb,

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020)

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) Verdensmester i talentudvikling Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) 1 Indledning Team Danmark har udarbejdet en vejledende skabelon, der skal hjælpe forbundene

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Netværk for Ny Kommunal Ledelse

Netværk for Ny Kommunal Ledelse Netværk for Ny Kommunal Ledelse - et ganske særligt udviklingsforløb Et særligt udviklingsforløb for yngre ledere på vej mod kommunal topledelse. Deltagerne udpeges af nærmeste direktør gennemfører Lundgaard

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Leadership Pipeline 2011-2014

Leadership Pipeline 2011-2014 Leadership Pipeline 2011-2014 Projektbeskrivelse, gældende fra januar Børne- og Undervisningsområdet Hjørring Kommune Baggrund og formål På Børne- og Undervisningsområdet (BU) i Hjørring Kommune er der

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL. DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 FORMÅL Forløbet skal klæde konsulenter på til at kunne håndtere/facilitere

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Go Morgenmøde Onboarding

Go Morgenmøde Onboarding Go Morgenmøde Onboarding Dagens program Velkommen hvorfor disse morgenmøder Tanker om dagens tema Fra nyansat til kompetent bidragyder Pause Inspiration til det videre arbejde i egen organisation Opsamling

Læs mere

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING CORPORATE CLUB Corporate Club er en del af JUC Group Danmarks største private udbyder af kurser

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 11.00 Velkomst og præsentation 11.15 Projekternes verden 11.30 Sådan arbejder jeg

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING Teksam Årsdag Onsdag, den 3. oktober 2012 i Odense Kongrescenter Veje til viden vilje til udvikling Samarbejde om kompetenceudvikling HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING ANGRIBES I PRAKSIS? Pia

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog 2014/15. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog 2014/15. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014/15 Forudse Fremtiden i din virksomhed Hvordan omsættes hverdagens observationer og analyser til trends, scenarier og fremtidssikrede løsninger?

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Åh nej, ikke endnu et projekt om sygefravær!

Åh nej, ikke endnu et projekt om sygefravær! Åh nej, ikke endnu et projekt om sygefravær! Workshop AM:2013 kl. 10:30-11:45 Sven Skovmand Eriksen, Personalepolitiskchef Region Hovedstaden og Casper Burlin, Seniorkonsulent, Teknologisk Institut Indhold

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Projektledelse som karrierevej. En personlig beretning 28. januar 2011

Projektledelse som karrierevej. En personlig beretning 28. januar 2011 Projektledelse som karrierevej En personlig beretning 28. januar 2011 Agenda Præsentation af mig selv Kort præsentation af den virksomhed jeg kommer fra, BEC Hvordan begyndte det hele Min udvikling undervejs

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Lederuddannelse i folkeoplysningen

Lederuddannelse i folkeoplysningen Lederuddannelse i folkeoplysningen Projektrapport Lene Buerup Andersen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere