TALENTUDVIKLING Kun for voksne!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TALENTUDVIKLING Kun for voksne!"

Transkript

1 TALENTUDVIKLING Kun for voksne! Fra projekt Talenter i Produktionsmiljøet til erhvervsskolerne og andre talentudviklere: opsamling på projekterfaringer omkring vækst gennem talentudvikling af ansatte i virksomheder. Så du selv kan gå hjem og få succes med talentudvikling til og med dine samarbejdspartnere. OPSAMLING 1

2 FORORD Talent er et dejligt ord; og det sættes foran initiativer både her og der i uddannelsesverdenen og i bedste sendetid. Og ikke uden grund! For talent skal der til, hvis man vil slå igennem og blive en succes. Uanset om det er på de skrå brædder eller i et globalt produktionsmarked man vil have sin plads. Der har gennem de senere år været fokus på at fremme talenter indenfor de forskellige grene af grund- og hoveduddannelserne, ved at sikre dem særlige forløb og udviklingsprogrammer mens noget tilsvarende ikke har været afprøvet indenfor efteruddannelsessystemet. Der har altså ikke været mange offentlige tilbud om udvikling af talenter ude i virksomhederne. Og det er ærgerligt. For de er der. Og de spiller en afgørende rolle i virksomhedernes udvikling og konkurrencekraft. Og med struktureret fokus på udvikling af dem i relation til deres virksomhed, kan de komme til at gøre en endnu større forskel. Til gavn for dem selv, deres virksomhed og dansk konkurrencekraft og vækst. Med opsamlingen her, ønsker vi derfor at dele vores viden, erfaringer og metoder fra projekt Talenter i produktionsmiljøet, på en overskuelig og anvenderorienteret måde, så de kan få liv på de skoler som i forvejen arbejder med efteruddannelse af og kompetenceudvikling til de danske virksomheder. Drømmen er, at talentudvikling fremover vil være en lige så naturlig del af efteruddannelsestilbuddene til virksomheder som IT, regnskabs- og administrationskurser er det i dag. Med opskriftsamlingen her håber vi at kunne inspirere skolerne til at bruge deres talent for uddannelse i nye rammer og på nye måder. God læse- og arbejdslyst derude! Projektgruppen, April 2015 Lone Stensig Jakobsgaard HR- og Projektchef Dansk ProduktionsUnivers John Vinsbøl Udviklings- og VEUcenterchef Selandia CEU Kirsten E. Petersen Afdelingschef, Erhverv Learnmark Horsens 2

3 Talenter i Produktionsmiljøet 3

4 Hvad er der I? INDHOLD SIDE LIIIIIGE LIDT BAGGRUND 6 Hvad er det så, det der talent? 7 Strukturen på projektet 7 METODER 9 1: Screening af virksomheder - spørgeguide 9 2: Udvikling af virksomhedscase 10 3: Uddannelse : Udviklingsplan 14 CASES 16 LPM 17 Krogsgaard 17 BRIMAS 17 AH Industries 17 BM Silo 18 Hjernø Værktøjsfabrik 18 HECO Filtration 18 ANBEFALINGER - GØR 20 Find ud af, hvad de unge vil ha 20 Definér udfordringen 20 Skift fod 20 Go Co-Create! 20 Afsæt tid! 21 Og ikke nok med det afsæt værdifuld tid 21 Få samling på flokken 21 Same same but different 21 BLIV på ydersiden af boksen 21 Tænk videre en til The End 21 4

5 Talenter i Produktionsmiljøet 5

6 Liiiige lidt baggrund Erfaringsmæssigt har mange små og mellemstore danske virksomheder en eller flere gode ideer liggende i skuffen men disse bliver sjældent afprøvet og/eller realiseret, fordi man mangler overskud til det kreative arbejde midt i en ofte hektisk hverdag. Driften er hovedoverskrift, og der er hos rigtig mange SMV er hverken tradition for, viden om eller fokus på innovation. Samtidig ligger der et stort uudnyttet potentiale hos disse virksomheders medarbejdere, som ofte har en meget stor tavs viden om produktionen og som hvis adspurgt ofte har eller kan udvikle fantastiske insider-ideer til forbedring og udvikling. Vækst i produktionsvirksomhederne hæmmes således i flere tilfælde af en dobbelt blindhed: manglende innovationskultur og manglende strategisk fokus på udvikling af medarbejderkompetencer i retning af innovation og vækst. Projekt Talenter i Produktionsmiljøet er derfor gennemført for at udvikle og afprøve en metode til at hjælpe virksomhederne med at skabe og implementere en vækstgenerende innovationskultur, ved hjælp af deres dygtige medarbejdere. Projektet har derfor kombineret talentudvikling med undervisning i forretningsudvikling og intrapreneurskab gennem arbejde med konkrete udviklingsprojekter i virksomhederne. Metoden udviklet i projektet skal kunne anvendes af erhvervsskolerne så de fremadrettet kan arbejde med talentudvikling som værktøj både til efteruddannelse af medarbejdere og i forbindelse med tiltrækning af nye elever til uddannelser rettet mod produktionsvirksomhederne. Projektet er udviklet og ledet af Dansk ProduktionsUnivers (DPU) og gennemført i et samarbejde mellem DPU og erhvervsskolerne Selandia og Learnmark Horsens. Projektet er gennemført med midler fra Den Europæiske Socialfond i perioden Målene for selve PROJEKTET At styrke produktionsvirksomhedernes konkurrencekraft gennem intrapreneurship At gøre en karriere i en produktionsvirksomhed attraktiv med nyt fokus på talentudvikling og pleje Skabe et koncept som kan anvendes landsdækkende De opstillede mål for VIRKSOMHEDERNE i projektet: At gennemføre et udviklingsprojekt i virksomheden At lære en metode til at arbejde innovativt også efter projektets afslutning De opstillede mål for TALENTET i projektet: At blive i stand til at arbejde mere innovativt og på tværs i virksomheden At formulere en udviklingsplan for de næste skridt videreførelse af de nye kompetencer til andre områder efter projektets afslutning 6

7 Hvad er det så, det der talent? Vi har fra projektets side bevidst undladt at definere TALENT eller at opsætte kravspecifikationer til talenter i projektet. Der er så mange definitioner derude i forvejen. Mange af dem er gode men vi har ønsket at lade de deltagende virksomheder selv bestemme kravene til deres talenter. De har derfor udpeget personer til deltagelse ud fra en subjektiv bedømmelse af, hvem de har ønsket at satse på til tværgående udvikling og vækst i virksomheden. Denne tilgang har betydet, at det har været en forskelligartet skare af talenter. Men alle med det til fælles, at de har haft støtte fra og forventning til resultater hjemme i virksomheden. Strukturen på projektet Et af formålene med projektet har været at udvikle et koncept for, hvordan erhvervsskolerne efter projektafslutningen kan arbejde videre med talentudvikling. Der er derfor i projektet udviklet forskellige modeller for både den overordnede struktur og for de forskellige elementer/faser i projektet som frit kan anvendes og videreudvikles af interesserede skoler. Herunder oversigt over strukturen på det samlede virksomhedsforløb: Screening af virksomheder Udvikling af virksomhedscase Uddannelse Udviklingsplan Formålet med denne screening er at tune ind på virksomhedernes forståelse af intrapreneurship og talentudvikling. OG derigennem at identificere interesserede og relevante virksomheder - og rekruttere dem til forløbet. ACTIONlæring er overskriften, rammen og den gennemtrængende velsmag i uddannelsesforløbet. Udgangspunktet er den enkelte virksomhed, casen og talentet. Formen er en blanding af korte workshops og hjemmearbejde. Virksomheden udpeger herefter sit talent til projektet og der formuleres i samarbejde mellem virksomhed og talent en case; den udfordring virksomheden vil lade talentet arbejde med. I forbindelse med afslutningen af uddannelsesforløbet formulerer virksomhederne og talentet en udviklingsplan for talentets videre arbejde og udvikling i virksomheden. I afsnittet om metoder herunder præsenteres metoderne som er anvendt i projektet under hver af de fire faser. 7

8 Talenter i Produktionsmiljøet 8

9 METODER Projektets opbygning og valg af metoder bygger på eksisterende erfaringer om intrapreneurship og talentudvikling sammensat på en måde, så de giver bedst mulig mening og effekt i forhold til projektmålene. Der er således ikke tale om udvikling af nye metoder; men overskriften talentudvikling har været rettesnor for en ny måde at tænke, sammensætte og gennemføre efteruddannelsesforløb på som vi håber, kan både bruges i sin nuværende form og inspirere til videreudvikling derude i virkeligheden. 1 Screening af virksomheder - spørgeguide Rekrutteringen af virksomheder til projektet er gennemført som en screening eller forundersøgelse i et samarbejde mellem DPU og de deltagende erhvervsskoler. Formålet med screeningen har været at tune ind på virksomhedernes forståelse af talentudvikling og Intraprenørskab og at afdække virksomhedernes eksisterende praksiserfaringer med begge begreber. Denne viden er blevet anvendt til målrettet opbygning af uddannelsesforløbet, så det bedst muligt har matchet virksomhedernes viden, behov og forventninger. For at sikre en sammenlignelig rekrutteringsproces er anvendt en fælles spørgeguide. Produkt og proces Hvor gammelt er jeres produkt? Har i nye produkter i pipeline? Hvor stor er omsætningen i % på produkter under 3 år? Nye ideer Har I gode ideer liggende i skuffen? Er der ideer som ikke bliver afprøvet og realiseret? Hvorfor? Har virksomheden erfaringer med innovation og Netværk Medarbejdere Talentledelse HVAD + HVOR Hvordan fremstiller I? Hvordan overlever I på sigt? Hvor er ansvaret for procesoptimering forankret? intrapreneurship? Hvilke? Har I samarbejdet med GTS eller andre videninstitutioner? Hvordan udnytter I jeres vidensnetværk/væksthuse? Hvilke personlige kompetencer er vigtige i virksomheden i dag? Hvordan inddrager I medarbejderne i dag? Hvordan omsætter I nye ideer til procesforbedringer? Sikring af gennemsigtighed mellem afdelinger hvordan sikrer I samarbejdet mellem virksomhedens forskellige afdelinger/funktioner? Har I et etableret system for kompetenceudvikling? Beskriv! Hvordan spotter og fremmer ledelsen samarbejde omkring proces og innovation? Hvilket potentiale ser I på sigt? Hvordan vil I aktivere potentialet? Beskriv nye planer for markeder, lande og produkter? Hvordan udnytter I crowdcreation? Hvilke kompetencer er vigtige fremover? Hvilke potentialer ser I? Hvordan vil I aktivere det potentiale? Hvad er planerne fremover? 9

10 2 Udvikling af virksomhedscase Projektets omdrejningspunkt er den enkelte virksomhed og dennes udvalgte talent og virksomhedens mulighed for at få ny teoretisk viden gennem at lade talentet øve sig i intrapreneurship ved at arbejde praktisk med et udviklingsprojekt/aktuel udfordring i egen virksomhed. Virksomheden og talentet har derfor, ved indskrivningen i projektet, sammen formuleret den praktiske udfordring som er omdrejningspunkt for virksomhedens og talentets arbejde i projektet. Formålet med denne model er dobbelt: At skabe sammenhæng mellem teori og praksis Projektet og den teoretiske undervisning har været nært koblet til virksomhedens hverdag; teori er blevet gjort til praksis undervejs og vil derfor lettere kunne appliceres på andre hverdagsudfordringer eller udviklingsprojekter i virksomheden efter projektets afslutning At sikre økonomisk udbytte af den investering deltagelse i projektet er for virksomhederne så hurtigt som muligt Ved at arbejde med konkret nytænkning af og forbedringer i virksomheden sikres det, at tiden som anvendes i projektet hurtigt skaber return-on-investment i virksomheden. Tre gode krav til en håndterlig virksomhedscase: Det skal være et emne der giver værdi for virksomheden (det skal kunne måles økonomisk) Det skal udvikle talentet Det skal være overkommeligt (noget der kan gennemføres indenfor tre måneder) 10

11 3 Uddannelse opbygning og anvendte værktøjer På baggrund af screeningerne blev følgende temaer udvalgt til at indgå i uddannelsesdelen af projektet: Forretningsudvikling + projektledelse Idégenerering + forretningsudvikling Samarbejde + netværk Personlig udvikling Talentledelse Det er i praksis omsat i et forløb som bygger på de fem punkter i modellen Kreativ Problem Løsning (CPS-Modellen): 1# Se dig omkring Har til formål at hjælpe virksomheden med at få et overblik over tendenser, trends og udvikling i samfundet og på markedet som har betydning for virksomhedens overlevelse. 2# Se din virksomhed Skal hjælpe virksomheden med at analysere hvordan de kortlagte udviklingstrends i samfundet kan påvirke virksomheden, dens produkter, marked og processer. 3# Find muligheder Her åbnes der på baggrund af data fra de to foregående faser op for boksen og der skabes ideer som kan imødegå udfordringer og/eller skabe ny udvikling. Her handler det om at skabe MANGE ideer; kvantitet frem for kvalitet i denne fase. Der skal være noget at vælge imellem. 4# Lad os komme i gang! Fasen her drejer sig om at vælge de bedste ideer og at lægge en plan for, hvordan de realiseres. Der opstilles mål og realistiske deadlines. 5# Virker det? Denne fase har til opgave at modvirketilbagefald til det man plejer. Den indeholder belysning af de gennemføre forandringer og kan enten føre til blåstempling af de nye vaner, tilpasninger/justeringer eller helt nye projekter og forandringer affødt af udviklingen. Til hvert punkt i modellen har vi udvalgt og anvendt forskellige værktøjer som bearbejder/udvikler/støtter den aktuelle opgave. På de næste sider er den samlede model beskrevet. Værktøjerne kan naturligvis varieres og skiftes ud med andre, afhængig af virksomhedernes tilgang, underviserens præferencer og gruppens dagsform. [Se næste side] 11

12 Projektresultater: Benchmarking Proceserfaringer: Camelot Læringsresultater: Camelot 2 Vælg de bedste ideer: Prioriteringsmatrix Tænk rundt Dot voting Definer dit projekt: Storyboarding Nedbryd dit projekt: HOW-HOW diagram Planlæg dit projekt: Handlingsplan Virker det? 5 Lad os komme i gang! 4 1 Se dig omkring Konkurrenter: Brainstorming Samfund: Fremtidsradar Interessenter: Fremtidens konkurrence landskab Find muligheder 3 Se din virksomhed 2 Forstå strategi og vision: SWOT og TOWS Se svagheder, trusler, styrker og muligheder: Drivers til innovation Prioritér væsentligste opgaver WHY-WHY diagram Innovationsniveau Vær kreativ / tænk nyt: Lotusblomsten Opstille alternativer: Tilbage til kunden Bryd vanemønstre Selve uddannelsesforløbet er struktureret som en vekselvirkning mellem teoretiske workshops afholdt udenfor virksomheden og hjemmearbejde i virksomhederne med elektronisk støttet coaching fra underviseren. Workshop 1: 1 dag. Deltagere: talent og leder fra hver af de deltagende virksomheder. Afholdt på undervisningsfaciliteter udenfor virksomheden. Hjemmearbejde med projektet/del 1: Elektronisk støttet coaching på temaerne: kommunikationen mellem leder og talent, udrulning af projektet, projektfremdrift og redskabsforståelse. Workshop 2: 1 dag. Deltagere: talent og leder fra hver af de deltagende virksomheder. Hjemmearbejde med projektet/del 2: Elektronisk støttet coaching på temaerne: kommunikation og projekt, forankring af HR leder/talent, redskabsforståelse og anvendelse af redskaber samt fremdrift i projektet. Workshop 3: 1 dag. Deltagere: talent og leder fra hver af de deltagende virksomheder. Afsluttende besøg i virksomheden: Gennemføres 3 uger efter afholdelsen af den sidste workshop. Her fremvisning af endeligt projektresultat og forankring af talentudvikling ogarbejde. På næste side: modellen som virksomhederne har beskrevet og struktureret sine projekter i. 12

13 13

14 4 Udviklingsplan I forbindelse med afslutningen af uddannelsesforløbet har virksomhederne haft til opgave sammen med talentet at formulere en udviklingsplan for talentets videre arbejde og udvikling i virksomheden. Planen består af to dele; en kompetenceudvælgelsesnøgle der har til formål at afklare, hvilke kompetencer der særligt skal fokuseres på i talentets videre udvikling, og så selve udviklingsplanen med beskrivelse af hvordan talent og virksomhed når disse udviklingmål. Kompetenceudviklingsnøglen er delt på tre hovedtemaer: Kompetencer der drejer sig om: MENNESKER [Herunder: Ledelseskompetencer Kommunikations- og indflydelseskompetencer] VIRKSOMHEDEN [Herunder: Problemløsningskompetencer Præstationskompetencer] SELVLEDELSE Under hvert tema har talent og virksomhed kunnet gennemgå et antal spørgsmål og kortlagt relevante kompetencer til videre udvikling hos talentet. Derefter har selve udviklingsplanen kunnet udfyldes: Kompetenceudviklingsplan HC Ralking Talent: Leder: Dato: Kompetenceområder udvalgt til udvikling: Begrundelse: Specificer den 3-4 måneders periode, hvor du vil arbejde med disse kompetenceområder: Kompetenceudviklingsmål Aktiviteter Startdato Slutdato Underskrift TALENT: Underskrift LEDER: Dato: 14

15 Talenter i Produktionsmiljøet 15

16 CASES Værdien af projektet har, ifølge virksomhederne selv, været reel. Og for nogen endda også af betragteligt økonomisk omfang. Kogt sammen, handler det overordnet om, at virksomhederne oplever fordele ved, at der bliver skabt rum og afsat tid som er dedikeret til udvikling af et bestemt område eller projekt. De gennemførte projekter er for de flestes vedkommende - egentlig ikke noget, som virksomhederne ikke selv har kunnet gøre men noget tyder på, at der ligger en igangsættende effekt og værdi for virksomhederne i at have en ekstern sparringspartner som hjælper med at italesætte/formulere, strukturere, understøtte og følge op på konkret udvikling i virksomheden. Og som kan koble med kompetenceudvikling som matcher forløbet. Kompetencerne, teorien og træningen skal kunne genbruges, eller implementeres, i forbindelse med fortsat udvikling af andre projekter i virksomheden. At som ekstern sætte intern udvikling på dagsordenen med et projekt eller et tilbud, kan således være en anden måde at komme i dialog med virksomhederne om kompetenceudvikling. Virksomhederne opsøger ikke nødvendigvis denne form for tilbud; og det kræver ofte en anden mere dybdegående og strategisk orienteret - dialog med virksomhederne for at rekruttere rigtigt til denne form for kompetenceudvikling. Men virksomhederne giver samstemmigt udtryk for, at dette er en undervisningsform som giver dyb mening for dem. Eksemplerne herunder belyser forskellige årsager til deltagelse og kan bruges til inspiration til hvad der kan motivere virksomhederne til at takke ja til alternativ kompetenceudvikling / uddannelse i nye former. 16

17 LPM Medarbejderudvikling Flemming Tranberg fra LPM fortæller, at virksomheden gik med i projektet, fordi det både gav mulighed for at løse en konkret opgave man havde luret på OG fordi det var konstrueret på en måde, så det var udviklingen af en medarbejder, der ville være brændstof i processen. Virksomheden forudså, at projektet på den måde både ville kunne have en effekt i forhold til gennemførelse af det konkrete projekt men også ville kunne få en effekt på sigt med ny (endnu mere) kompetent medarbejdermedspiller på udviklingsbanen. Krogsgaard Generationsskifte Virksomheden er, fortæller Hans Henrik Madsen, i gang med et løbende generationsskifte og så projektet en mulighed for at få ny viden om ledelse og udvikling ind til en medarbejder med ny rolle. Virksomheden har i projektet arbejdet med at udvikle en uddannelsesplan for alle medarbejderne. Formen på projektet har, ifg. Hans Henrik Madsen, gjort det relevant at bruge værktøjerne fra undervisningen i hverdagen. Det har givet mening og været motiverende særligt for det deltagende talent. BRIMAS Nysgerrighed mulighed for inspiration fra andre Der er mange forskellige udfordringer i hverdagen, siger Jakob Rosendal Hansen fra Brimas baggrunden for at gå med i projektet var derfor at få mulighed for at se og høre hvordan andre virksomheder griber tingene an. Virksomheden havde masser af ideer til udvikling og også både tradition for og værktøjer til at gennemføre forskellige projekter; så motivationen var primært nysgerrighed. Formen - at arbejde med sit eget projekt har også i denne sammenhæng givet mening. Både fordi virksomheden har kunnet tilpasse sit fokus undervejs men også fordi det har skabt en naturlig ramme for videndeling og indsigt i hinandens udfordringer og ideer. AH INDUSTRIES Relevant supplement til igangværende udvikling Virksomheden har netop fået ny ledelse og er i gang med en mængde forskellige udviklingstiltag. I den forbindelse ønskede at kunne tilbyde relevant udvikling til en mindre medarbejdergruppe. Det var således ikke man en konkret udviklingsprojekt men muligheden for at kunne uddanne medarbejdere til mere udvikling indenfor koncernens LEAN-pakker der var drivkraften for deltagelse i projektet. Kenneth Nielsen, som er leder i virksomheden, fortæller, at virksomheden i projektet konkret har arbejdet med at optimere en af maskinerne i produktionen. Der har i alt været tre ledere og 6 talenter involveret i projektet. Ud over den optimerede maskine har deltagerne, siger Kenneth, fået værktøjer til at analysere et problem inden man går i løsningsmode. De nye metoder har passet rigtig godt sammen med det der allerede ligger i LEAN-pakken og har derfor kunnet kvalificere den udvikling virksomheden allerede var inde i. 17

18 BM Silo Opfindelse montagetiden nedsat med 16 minutter Daniel Primdahl, Produktionschef i BM Silo fortæller at projektet man har valgt at arbejde med, var en mulighed for at lade et et af virksomhedens talenter, der også er udlært i virksomheden, få en ramme, hvori han kunne arbejde med et konkret og afgrænset projekt. At talentet så er lykkedes med at finde en konstruktion, der minimerer montagetiden fra 18 til 2 minutter, har været katalysator for at vores talent nu er en del af virksomhedens udviklingsafdeling. Hjernø Værktøjsfabrik Skuffeprojekt som ventede på at blive til virkelighed #1 Kurt Rolandsen er talent på Hjernø Værktøjsfabrik. Han var ret nyansat i virksomheden da tilbuddet om deltagelse i projektet Talenter i Produktionsmiljøet kom; og havde bl.a. fået til opgave at tage over på et større projekt omhandlende virksomhedens produktionsplanlægning. Virksomheden har gennem mange år før Kurts ansættelse ønsket en struktur for planlægning og optimering af den enkeltstyksproduktion som er kernen i virksomhedens ydelse og produkter. Kurt har, sammen med sin nærmeste leder, i projektperioden derfor arbejdet med at udvikle et planlægningsværktøj som kan bruges i det daglige. De er, ved projektperiodens afslutning, ikke helt i mål endnu men der er en plan for hvordan og hvornår de når derhen. Indeholdende strategi for implementering af det nye værktøj i hverdagens drift. HECO Filtration Skuffeprojekt som ventede på at blive til virkelighed #2 Projektet gav mulighed for at virksomheden kunne sætte fokus på og få ekstern sparring til et vigtigt skuffeprojekt omkring optimering. Projektet er gennemført indenfor projektperioden og virksomheden sparer i dag en lille halv million kr. om året på baggrund af udviklingen. Formen på projektet har været afgørende for virksomhedens deltagelse; når undervisningen tager udgangspunkt i virksomhedens egne projekter, bliver det både interessant og relevant på en helt anden måde at afsætte tid og ressourcer. Jens Pilegaard fra HECO Filtration mener, at virksomhedens gode resultater (også på bundlinjen) i projektet hænger sammen med, at virksomheden havde et meget veldefineret projekt helt fra starten. Man kunne derfor gå i gang med det samme og udnytte projektperiodens tilbud og forløb optimalt. 18

19 Talenter i Produktionsmiljøet 19

20 Anbefalinger Vi er (heldigvis) blevet klogere gennem projektet. Derfor herunder anbefalinger samlet i en dialog med virksomheder, undervisere og konsulenter - til andre som vil arbejde med action-learning og talentudvikling som begrebsramme for efteruddannelse i samarbejde med lokale virksomheder. GØR! 1# Find ud af hvad de unge vil ha Undersøg hvad virksomhederne har brug for og hvad de vil have. Resultaterne fra dette projekts screeninger kan naturligvis anvendes som inspiration men der er forskel på brancher og lokalområder; så det betaler sig i forhold til succes og oplevet ejerskab fra de deltagende virksomheder, at det forløb de tilbydes er sat sammen på baggrund af indledende dialog med DEM. 2# Definér udfordringen Hjælp virksomhederne med at afgrænse og definere den udfordring/udviklingsopgave de vil arbejde med i projektet. Og få dem til at opstille succeskriterier for hvert projekt. Sørg for, at alle møder op til første workshopgang med denne del på plads. På den måde kommer alle ordentligt i gang og ved hvor de er på vej hen. Og kan se om og når de lykkes. Der kan med fordel arbejdes med en skabelon for udfordringen; bestemte spørgsmål og beskrivelser som alle skal have udfyldt i samarbejde med konsulent eller underviser før første workshop. 3# Skift fod - og lav et chaussétrin så undervisningen IKKE starter med teori og tanker men tag udgangspunkt i praksis: virksomhedernes hverdag og der kan skabe forandring her. Der skal naturligvis være en reel kompetenceudvikling af deltagerne undervejs; men hæng teorien op på praksis. Ikke omvendt. 4# Go Co-create! Co-creation er det nye sort - men ikke en metode som endnu er så udbredt i uddannelsesverdenen. Men det kan give mening at systematisk inddrage kursister i deres egen læring ved at lade dem udvikle sig i og med egne projekter. Og derigennem lade dem være med til at sætte scenen for den relevante undervisning. Virksomhederne vil også gerne lære af hinanden. Og lytter ofte til hinandens erfaringer med en opmærksomhed, som kan gøre de fleste undervisere misundelige. Brug den interesse og den viden der findes og skabes i gruppen og rammesæt muligheden for at virksomhederne kan bidrage til hinandens læring med præsentation af resultater og udveksling af erfaringer. I projektet her har vi brugt plenum-præsentationer og studietur på de forskellige virksomheder som værktøj. 20

21 [mere] GØR! Ting tager tid det skal de have lov til. SÅ: 5# Afsæt tid! Implementeringen af læring i virksomhedens hverdag sker ikke af sig selv. Der skal derfor afsættes tid: Til det samlede forløb så der er plads til at udvikle og rykke på gode ideer undervejs Til de enkelte workshops (og antallet af dem) så alle kan komme godt rundt i modeller og teori med underviserstøtte. Til arbejdet med projekterne hjemme i virksomhederne hvis tiden er værdisat, navngivet og sat i kalenderen som udvikling er der større sandsynlighed for, at den bliver brugt som forventet. Til at hjælpe virksomhederne med disse opgaver i deres egen virksomhed opfølgning og sparring er vigtigt for fremdrift og relevante justeringer. 6# Og ikke nok med det afsæt værdifuld tid! Konkret udvikling og træning i innovation bør stå så højt på virksomhedernes dagsorden, at de er villige til at lade medarbejdere og ledere bruge dagtid/arbejdstid på workshopdeltagelse. De fleste er mest effektive og modtagelige for læring indenfor rammerne af en almindelig arbejdsdag og forløbet skal gøre en sådan forskel, at den investerede tid her, kan betale sig. 7# Få samling på flokken Lav forløb som involverer både leder og talent/medarbejder. På den måde sandsynliggøres en større effekt ved implementering af projektresultaterne i virksomheden. Ved forløb som omfatter både leder og medarbejder får man både en ekstra effekt af at være flere afsted men også muligheden for større gennemslagskraft ved at lederen, med kendskab og commitment til projektet, kan skabe det rum for forandring der er brug, for ved arbejdet med og implementeringen af projektet hjemme i virksomheden. 8# Same same but different Værdien af at samle og samtænke gælder også for projekt- konsulent-, og undervisergruppen. Der skal være et team omkring virksomhederne som kender hinandens opgaver og kompetencer og som involverer hinanden løbende i processen der, hvor det giver mening for virksomhederne. På den måde kan flere understøtte processens forskellige trin og dermed hjælpe med at fastholde virksomhederne i et konstruktivt udviklingsloop. 9# BLIV på ydersiden af boksen Og afprøv helt andre metoder end dem vi har brugt - og tænk videre i forhold til undervisningsindhold og tilrettelæggelse. Plejer skal ikke inviteres indenfor; forløb og undervisning skal hele tiden være tilpasset til den aktuelle situation, tema og de virksomheder som er tilstede her og nu. Med overhead ens endelige afskaffelse er alt både tilladt og muligt. 10# Tænk videre end til The End Det kan godt være at forløbet - eller projektet har en slutdato; men virksomhederne og deres behov for udvikling lever videre. Tænk derfor fra starten og undervejs længere; hvordan kan man hjælpe virksomhederne videre. 21

22 Lotusblomsten Den CENTRALE lotusblomst: Lotusblomst A: A B C D E 4 5 A F G H Vejledning: Nye problemer kræver nye løsninger. Samtidig er den første nye mulige løsning man kommer frem til, ikke nødvendigvis den bedste. Det er derfor vigtigt at komme hele vejen rundt om en udfordring i den kreative udvikling af løsningsmuligheder - til det kan Lotusblomsten anvendes. 1. Et centralt tema (probelm/udfordring/emne) skrives i midten på den centrale lotusblomst. 2. Alle udtænker relaterede ideer, forslag eller løsninger disse skrives ind i de 8 omgivende celler (A- H) 3. Hver af de 8 relaterede ideer danner dernæst afsæt for hver sit nye diagram, som udfyldes med samme fremgangsmåde. 22

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Talentudvikling af ledere i Aalborg Kommune

Talentudvikling af ledere i Aalborg Kommune Punkt 15. Talentudvikling af ledere i Aalborg Kommune 2013-46484 Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at Magistraten, - drøfter oplæg til talentudvikling af ledere fra

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Talent management perspektiver, dilemmaer og praksis Henrik Holt Larsen Samfundslitteratur 340 sider 379 kr.

Talent management perspektiver, dilemmaer og praksis Henrik Holt Larsen Samfundslitteratur 340 sider 379 kr. Talentudvikling er en ny disciplin i virksomhederne Professor Henrik Holt Larsen har skrevet en nødvendig og spændende bog om at identificere og udvikle talenter. Virksomhederne kan lære noget af Dansk

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Mål Forløbet blev iværksat som en videreudvikling af konsulentuddannelsen med flersidede mål:

Mål Forløbet blev iværksat som en videreudvikling af konsulentuddannelsen med flersidede mål: Notat Forvaltning: Personale og HR Dato: 4. december 2012 Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Innovationskraft... et praksisforløb for konsulenter - evalueringsnotat Notat sendes/sendt til: Direktionen

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man holder sig de langsigtede mål for øje.

Læs mere

Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM

Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM Uddannelse Software Innovation imødekommer et hvert uddannelsesbehov i en organisation fra planlægning i et implementeringsforløb,

Læs mere

ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen

ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen vil I ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen OPI Dyrk samarbejdet! Et OPI-projekt samler deltagere på tværs af sektorer. Det betyder, at projektet skal favne mange forskellige kulturer, værdier og forventninger

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud 1- dags workshop Tid: 9-16. Sted: Familie & Evidens Centers egne lokaler eller hos kunden. Workshoppens formål At give deltagerne en kort introduktion til grundprincipperne

Læs mere

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder Langsigtet uddannelsesplanlægning Udarbejdelse af model Denne model er udarbejdet i forbindelse med et tiltag, med det formål at kæde virksomhedens

Læs mere

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale.

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale. viaart Hvad er viaart? viaart er et innovativt koncept, med fokus på udvikling via kunsten. Forretningsområdet tager afsæt i en kunstnerisk 7-trins proces, hvor fokus er på at udvikle målrettede produkter

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Projektledelse som karrierevej. En personlig beretning 28. januar 2011

Projektledelse som karrierevej. En personlig beretning 28. januar 2011 Projektledelse som karrierevej En personlig beretning 28. januar 2011 Agenda Præsentation af mig selv Kort præsentation af den virksomhed jeg kommer fra, BEC Hvordan begyndte det hele Min udvikling undervejs

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Videncenter for Idrætsanlæg. fra vision til virkelighed

Videncenter for Idrætsanlæg. fra vision til virkelighed 2014 Videncenter for Idrætsanlæg fra vision til virkelighed Videndeling skaber vækst I en tid præget af forandring på idræts,- kultur- og fritidsområdet er der behov for nytænkning. Men der er også brug

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder

VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder VDVL Vil Du Være Leder? Der findes masser af førleder-forløb. Kurser, som du kan deltage på, når du HAR sagt ja til dit første lederjob, eller

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r P r o j e k t V æ k s t g e n n e m viden og innovation o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r B a g g r u n d e n : Baggrunden for projektet er en idékonkurrence, som Vejle Amts Regionale

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Kompetencesekretariatet styrker arbejdet med kompetenceudvikling på statens

Læs mere

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group Uddannelse i Lean Implement Consulting Group Information om uddannelsen Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

og skabe rammer for nytænkning.

og skabe rammer for nytænkning. VEJLEDNING Brug værktøjet til at skabe rammer. Innovation opstår, når vi kombinerer alle de gode ideer til, hvordan vi bedst muligt løser arbejdspladsens kerneopgave. Kom godt fra start ved i fællesskab

Læs mere

Virksomhedssimuleringer

Virksomhedssimuleringer Virksomhedssimuleringer IntHRface benytter sig ofte af virksomhedssimuleringer til at udforske, udvikle og kvalificere nye muligheder og løsninger til en virksomheds udfordringer. Vi benytter os af virksomhedssimuleringer

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere