Ledelse på attraktive arbejdspladser. 1 ledelse på attraktive arbejdspladser. NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd :27:46

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse på attraktive arbejdspladser. 1 ledelse på attraktive arbejdspladser. NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46"

Transkript

1 Ledelse på attraktive arbejdspladser 1 ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd :27:46

2 Indhold 3 Kære leder 4 Attraktiv arbejdsplads 6 Dine opgaver som leder 8 Attraktiv arbejdsplads og redskaber 10 Strategi 11 Struktur 12 Processer 13 Systematik Strategiformulering Stemningskurver SWOT-analyse Scenarier Design af organisationer Anerkendende møde Ledelse og læring i praksisfællesskaber Teamdialog Brown Paper-metoden Tæm Trælserne Omgangstone Konsultativ beslutningsproces Prioritering af indsatser Attraktionsledelse SMARTE mål Attraktive vaner Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, København K Redesign 2014 ISBN: ledelse på attraktive arbejdspladser Projektleder: Charlotte Albæk Tekst: Gitte Goldschmidt, Goldschmidt Rise and Shine i/s Layout: Tegnestuen Trojka / Ann Scales Styregruppen bag værktøjerne består af repræsentanter for Danske regioner, BUPL, Dadl, Danske Bioanalytikere, Dansk Sygeplejeråd, FOA Fag og Arbejde, KL, Socialpædagogerne og 3F. Gitte Goldschmidt, Goldschmidt Rise and Shine i/s og Jens Brøndsted, Capacent A/S har stået for udviklingsprojektet. Dette hæfte med 16 redskaber kan også læses på Her kan du læse om redskaberne og om andre lederes erfaringer med at bruge dem. Der er mindst en case til hvert redskab. Læs mere om arbejdsmiljø på NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd :27:46

3 Kære leder inden for social- og sundhedsområdet God ledelse er et centralt omdrejningspunkt for arbejdspladsen. God ledelse er med til at give høj kvalitet og faglighed i kerneydelsen og er vigtig, hvis arbejdspladsen vil tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. God ledelse bidrager til et godt arbejdsmiljø, og til at arbejdspladsen opleves som attraktiv. Som leder spiller du en vigtig rolle for arbejdspladsen og dens medarbejdere. Derfor har vi samlet en række gode råd og praksisnære redskaber til dig som leder. Rådene og de 16 redskaber er afprøvet og kvalificeret af 90 ledere inden for social- og sundhedsområdet. I hæftet finder du gode råd om: Hvad er en attraktiv arbejdsplads? Hvad kan du som leder gøre for at skabe en attraktiv arbejdsplads? De 16 praksisnære redskaber. Som leder kan du gøre en forskel, så medarbejderne har lyst til at være på arbejdspladsen. Tak til 90 ledere 90 ledere inden for social- og sundhedsområdet har brugt et år på at afprøve de 16 redskaber, der kan bidrage til Ledelse på attraktive arbejdspladser. Deres erfaringer med de enkelte redskaber kan læses som cases på En stor tak til alle lederne for jeres deltagelse og bidrag med erfaringer, godt humør og gode historier. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Oktober 2008 Inden for social- og sundhedsområdet stilles mange krav ofte så mange, at ikke alle krav kan opfyldes på én gang. Der er kun dig og dine medledere til at håndtere, sortere og prioritere i kravene, så jeres arbejdsplads kan levere kerneydelser af høj faglig kvalitet af medarbejdere, der har det godt og trives. 3 ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd :27:46

4 Attraktiv arbejdsplads Som leder er du med til at skabe den attraktive arbejdsplads. På den attraktive arbejdsplads føler medarbejderen sig Kompetent og værdsat Hvordan får dette mine medarbejdere til at opleve sig mere faglige og kompetente? Vil de opleve gode relationer og føle sig værdsatte? Kan jeg bidrage til, at de i højere grad oplever sig set, hørt og forstået? Din medarbejder skal opleve sig set, hørt og forstået. Det er helt centrale elementer, når du som leder ønsker at gå i retning mod en mere attraktiv arbejdsplads. Hvis du ændrer på din adfærd eller sætter noget nyt i gang, så overvej først: Set Jeg eksisterer Andre ser mig og spørger mig Hørt Jeg redegør for mine synspunkter Min leder og kollegaer har hørt mig Forstået Modtageren viser, at hun har forstået mit budskab Mit bidrag bliver værdsat 4 ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd :27:46

5 Attraktiv arbejdsplads Den attraktive arbejdsplads er karakteriseret ved, at arbejdet skal være: Meningsfyldt Jeg kan se, at arbejdet bidrager til noget vigtigt og gør en forskel. Varieret og forskelligartet. Sammenhængende - Jeg kan føle, at jeg bidrager til hele opgaveløsningen. På den attraktive arbejdsplads har medarbejderen indflydelse på og medansvar for arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Dialog og tilbagemelding er centralt. Anerkendelse, synlig ledelse og humor er blot nogle af de stikord, arbejdspladserne bruger, når sygehuse, køkkener, fysioterapiklinikker, døgninstitutioner, plejehjem, hjemmepleje og daginstitutioner sætter ord på deres arbejdsplads. Læs mere og se stikordene på Kompetent Medarbejderen føler sig kompetent, når hun bruger sin faglighed og erfaring til at skabe resultater, der er væsentlige for andre mennesker og for arbejdspladsen. værdsat Medarbejderen føler sig værdsat som menneske, når hun har så gode relationer til kollegaer og ledere, at de viser og udtrykker anerkendelse for hende og hendes indsats. Det giver mig arbejdsglæde, at jeg synes, jeg gør en forskel. At jeg bruger min intuition og bidrager til et godt patientforløb. Medarbejder på Vejle Sygehus Kilde: Lars Goldschmidt Samtaler, der gør andre større, ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd :27:46

6 Dine opgaver som leder Som leder har du en central rolle i at skabe en attraktiv arbejdsplads. Du har en rolle i forhold til arbejdspladsens kerneydelse: Hvad gør I for patienten/brugeren/barnet? Samtidig er din indsats vigtig for, at dine medarbejdere føler sig godt tilpas og yder en god indsats. Men hvad kan du gøre som leder for at skabe en attraktiv arbejdsplads? Er der noget, du ikke skal gøre? Ledelse er at få det til at ske, som ikke sker af sig selv Din opgave som leder er at holde øje med, at der sker lige det, der er brug for, så I løser jeres opgave godt. Dine medarbejdere gør heldigvis rigtig mange gode ting af sig selv. Og det skal de blive ved med. Det rigtige, som sker af sig selv, skal du blot glæde dig over som leder og huske at give dine medarbejdere anerkendelse for. Men du skal holde øje med og sætte ting i gang, som er nødvendige, og som ikke sker af sig selv. Det er ofte de lidt kringlede og svære ting. Men de skal til, for at I kan løse jeres opgaver godt og have en god arbejdsplads. Ledelse, der ikke er nødvendig, er skadelig Hvis du som leder tager initiativ til noget, som alligevel ville være sket af sig selv, så gør du mere skade end gavn. Du giver dine medarbejdere mindreværdsfølelse og gør dem mere uselvstændige ved at bede dem om at gøre noget, de allerede havde planlagt. Resultatet er medarbejdere, der trives dårligere, og som tager færre initiativer og mindre medansvar for helheden. Ledelse med mange og modsatrettede krav Som leder i det offentlige vil du ofte opleve krav fra mange sider. Kravene er modsatrettede og kan ikke opfyldes på samme tid. Hvis du forsøger det eller får dine medarbejdere til det, så skaber det stor frustration og måske stress. Selv om der er mange krav til jeres arbejdsplads, er der kun dig og din ledergruppe til at håndtere dem. Du kan håndtere dem ved at rumme og prioritere mellem kravene. Måske gør I i forvejen en indsats, hvor I allerede lever op til et nyt krav så behøver I ikke at gøre mere ud af det. Det er vigtigt, at dine medarbejdere kender retning og prioritering, så de kan levere et godt stykke arbejde af høj kvalitet. Leder Kerneydelse Patienten Brugeren Barnet Medarbejdere 6 ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd :27:46

7 Dine opgaver som leder God ledelse er en væsentlig årsag til, at medarbejdere bliver i jobbet. Når du håndterer og prioriterer de mange krav, så er du virkelig med til at gøre en væsentlig forskel for dine medarbejdere og arbejdspladsen. Ledelse er at sætte folk i stand til at se, hvad der er klogt Din ledelsesopgave skal ses i sammenhæng med dine medarbejdere. Som leder skal du bidrage til, at dine medarbejdere selv kan se, hvad der er klogt og rigtigt i en bestemt situation. Når du lader dine medarbejdere opleve sig selv som kompetente, og at de gør en forskel, så bidrager det til medarbejdernes arbejdsglæde. Den naturlige leder Som leder inden for social- og sundhedsområdet har du en lang række kompetencer og formentlig en faglig uddannelse som grundlag for dit arbejde som leder. Du har brugt mange år af dit liv på at opbygge alle dine kompetencer. Du har læst, øvet dig, gået til eksamen, trænet og arbejdet inden for faget. Men hvor kommer lederevnerne fra? Jeg er den fødte, naturlige leder Nogle ledere mener selv, at de har et naturligt talent for at være leder. Men uanset hvor stort et medfødt talent der er tale om, så har alle ledere brug for at træne og opbygge kompetencerne for at blive gode. Tænk på ledelse, som var det sport. Der er ingen, der vinder olympisk guld uden hård træning. I sport og inden for ledelse gælder: Talent er potentiale til at blive god. Det kræver træning og øvelse at realisere potentialet. God ledelse kræver altså også, at du øver dig, træner og vover dig ud i noget, som du måske ikke er helt tryg ved i starten. For ellers er du ikke en god leder. Jeg er faglig dygtig Dine faglige kompetencer sikrer, at du kommer med værdifulde bidrag i forhold til jeres kerneydelse og jeres faglige udvikling. Men det er noget andet end at være en god leder. Som god leder accepterer du, at ledelse er noget helt andet end at være god til sit fag. Når du er leder, har du med mennesker at gøre, som skal bidrage til jeres kerneydelse. Hvis dine medarbejdere skal gøre det bedst muligt, skal du udføre dit lederjob, så du giver dem mulighed for det. Øv dig med hjælp fra redskaberne Når du skal øve dig i faget ledelse, kommer du helt sikkert ud for udfordringer, hvor du føler dig på tynd is. Men den tynde is er nødvendig, hvis du skal udvikle ledersiden af dig selv. Brug redskaberne i Ledelse på attraktive arbejdspladser som en hjælp til at træne og udfordre dig selv. Redskaberne kan være den stige, du bruger, når du bevæger dig ud på den tynde is. Hvis isen brister, så hjælper stigen til, at du ikke falder gennem isen. 7 ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd :27:46

8 Attraktiv arbejdsplads og redskaber Kan redskaber give en mere attraktiv arbejdsplads? Ikke af sig selv. Det er dig som leder, der kan bruge redskaberne som inspiration til at gøre noget lidt anderledes. Og det kan være et skridt på vej mod en mere attraktiv arbejdsplads. Hvad kan redskaberne gøre? Når du vælger at bruge et redskab, kan det give dig og arbejdspladsen hjælp til at: Få overblik over en opgave Tale om noget, I ikke plejer at tale om Sætte struktur på opgaver eller møder Tale sammen på en ny måde som I ikke plejer. Koncentreret erfaring Redskaberne bygger på solide erfaringer og teorier. De er en form for koncentreret erfaring. Redskaberne kan bidrage til, at I får dialog, overblik og systematik i jeres arbejde. Så medarbejdere og ledere føler sig godt tilpas føler sig kompetente og værdsatte. Og dermed at arbejdspladsen er attraktiv. De 16 redskaber 1. Strategiformuleringsmodel 9. Brown Paper-metoden Strategi 2. Stemningskurver 10. Tæm Trælserne 3. SWOT-analyse 11. Omgangstone Processer 4. Scenarier 12. Konsultativ beslutningsproces 5. Design af organisationer 13. Prioritering af indsatser Struktur 6. Anerkendende møde 14. Attraktionsledelse 7. Ledelse og læring i praksisfællesskaber 15. SMARTE mål Systematik 8. Teamdialog 16. Attraktive vaner 8 ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd :27:47

9 Strategi Processer Attraktiv arbejdsplads Attraktiv arbejdsplads og redskaber Struktur Systematik Vi er specialister, der skal arbejde tværfagligt. Det stiller krav til kommunikation og et fælles fundament. To typer redskaber overblik og samspil De 16 redskaber bidrager til forskellige dele af lederopgaven. De kan opdeles i to hovedtyper: Overblik og systematik Hvor er jeres institution lige nu? Hvor skal I hen? Hvordan? Samspil og dialog Hvordan spiller I bedst sammen i hverdagen? Hvordan bidrager den enkelte med det, han/ hun er bedst til? Nogle redskaber gør begge dele er en blanding. Se de 16 redskaber og deres type i skemaet side 8. Gør redskabet til dit Alle redskaberne indeholder en vejledning men det er ikke sikkert, du skal gøre lige, som der står. Hvilke udfordringer står I med på jeres arbejdsplads? Hvordan kan redskabet passes ind? Det er vigtigt, at du bruger redskabet på din måde. Og måske gør det mere enkelt, end det er beskrevet i vejledningen. Du kan komme i gang ved at: Læse om andre lederes erfaringer i casene Tale med lederkollegaer om redskaberne Høre om andre lederes erfaringer. Hvordan vælger du et redskab? I har sikkert allerede gang i mange udviklingsopgaver og andet nyt. Brug redskaberne som støtte til det, I allerede skal frem for at starte noget nyt. Du kan stå over for en udfordring vælg et redskab, der passer til din udfordring Du kan vælge et af de fire hovedtemaer: Strategi, Struktur, Processer eller Systematik Prøv noget nyt vælg et redskab, du ikke kender, og lad dig udfordre. Leder Medarbejdere Kerneydelse Patienten Brugeren Barnet Redskaberne er enkle og praksisnære de er nemme at gå til. Nogle af redskaberne er snusfornuft, som du måske allerede kender. Andre er lidt mere komplekse. Læs om de fire hovedtemaer strategi, struktur, processer og systematik på de næste sider, og få en kort introduktion til de fire redskaber, der hører til hvert tema. 9 ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd :27:47

10 Strategi Design af organisationer er alle tiders værktøj. Vi fik det lige, da vi skulle fusionere med et andet sygehus. Vi kunne lægge følelserne væk og arbejde konstruktivt. Køkkenleder på sygehus Det er vigtigt, at du har mest mulig klarhed om din lederrolle, så du kan økonomisere med din ledelsesindsats. Du befinder dig i et spændingsfelt mellem topledelsen og medarbejderne, fordi du skal oversætte og formidle imellem de forskellige niveauer. Du indtager en central position i organisationen, samtidig med at du kan møde modsatrettede forventninger, da topledelse og medarbejdere kan have hver deres interesser og syn på din indsats. Det er nødvendigt, at du skaber dig et rum, som du kan udfylde og navigere i som leder. Desuden må du gøre dig klart, at det ikke er muligt hele tiden at gøre alle parter tilfredse, så du må afveje og finde din måde at balancere de forskellige krav til dig. Du har brug for klarhed i forhold til dine lederkollegaer, dine overordnede ledere og dine medarbejdere. Find ud af, hvad topledelsen forventer af dig som leder. Bed om feedback og følg op på, i hvilket omfang du opfylder deres forventninger. Sørg for mest mulig entydighed i dit ansvarsområde og i arbejdsdelingen med lederkollegerne. Introduktion til redskaberne strategiformuleringsmodel Strategiformuleringsmodellen fører trinvis frem mod en strategi. Modellen kan bruges til at udvikle en overordnet strategi. Eller den kan benyttes til at finde strategi i forhold til et bestemt emne. 2. Stemningskurver Stemningskurver synliggør, hvilke arbejdsopgaver og situationer man trives mest og mindst med. Redskabet kan bruges som led i strategiplan. Det kan også benyttes som uddybning af en trivselsundersøgelse. Strategi drejer sig om Hvor er vi nu? Hvor skal vi hen? Hvorfor? Hvordan? Og med hvem? Strategiske beslutninger Omhandler ofte den langsigtede retning for organisationen Berører formålet med organisationens aktiviteter Retter sig mod forandringer og udfordringer i organisationens situation og omverden Bygger på organisationens ressourcer og kompetencer Baseres på interessenternes værdier, forestillinger og forventninger. derfor er de Ofte komplekse Udfolder sig i situationer præget af usikkerhed Har ingen endegyldigt korrekte løsninger Og involverer væsentlige forandringer i organisationens eksistensgrundlag eller måde at arbejde på. Brug redskaberne til at skabe overblik, retning og systematik. 3. SWOT-analyse I en SWOT-analyse kortlægger man styrker, svagheder, trusler og muligheder. Det kan bruges i et strategiforløb. Og det kan bruges i konkrete situationer til at belyse forskellige løsninger og dermed finde frem til den bedste "vind-vind"-løsning. 4. Scenarier Vi kender sjældent fremtiden, når vi skal handle og beslutte som ledere. Med redskabet scenarier kan I beskrive mulige fremtidssituationer og undersøge, hvordan I vil handle, hvis det bliver virkelighed. Selv om man ikke ved, hvilke scenarier der bliver virkelighed, så kan I handle ud fra dem og dermed opnå den bedst mulige fremtid uanset hvordan den kommer til at se ud. 10 ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd :27:47

11 Struktur Struktur for en organisation Enhver arbejdsplads har en formel og en uformel organisation. Den formelle afspejler hierarki, formel magt, klare roller og arbejdsfordeling. Den uformelle rummer sociale praksisfællesskaber, reel magt samt roller og ansvarsfordeling i praksis. Formel struktur Den formelle organisation kommer til udtryk i en rolle- og ansvarsbeskrivelse, i jobbeskrivelser, i procedurer m.v. Den formelle struktur kan designes og tilrettelægges, så den understøtter en attraktiv arbejdsplads. Som led i design af den formelle organisation skal man beslutte: Hvem gør hvad? Hvem er ansvarlig? Hvordan koordinerer vi? Uformel struktur Den uformelle struktur kommer til udtryk i den praksis, der foregår. Den uformelle struktur afspejler sociale og kulturelt skabte grupperinger. Typisk danner man praksisfællesskaber med kollegaer, der har samme uddannelsesmæssige baggrund. Den uformelle praksis er det, som kan få de formelle strukturer til at fungere, men kan også være det, der gør, at de ikke fungerer. Den formelle og uformelle organisation eksisterer side om side med hinanden og har begge hver deres berettigelse. Det er afgørende, at ledelsen arbejder med såvel den formelle som den uformelle struktur. En attraktiv arbejdsplads har en hensigtsmæssig struktur, med klare roller og ansvarsfordeling. Og på en attraktiv arbejdsplads har man også blik for betydningen af den uformelle organisering. Brug redskaberne til at undersøge de formelle og uformelle strukturer i organisationen. Introduktion til redskaberne Design af organisationer Redskabet egner sig til at gentænke den formelle struktur på arbejdspladsen f.eks. ved fusioner. I fire trin identificeres designkriterier, der findes alternative designmuligheder, de vurderes med kriterier og trin, til implementering opstilles. Redskabet egner sig til fusioner, fordi det giver mulighed for en saglig planlægning af en ny struktur. 6. Anerkendende møde Det anerkendende møde undersøger, hvad der fungerer godt i organisationen, og sætter konstruktivt fokus på, hvordan man kan få mere af det, der fungerer godt. Redskabet egner sig til at involvere mange, f.eks. på et 3-timers-møde. 7. Praksisfællesskaber Redskabet sætter fokus på den uformelle organisering, som finder sted omkring praksisfællesskaber. Praksisfællesskaber opstår, når vi er sammen om en fælles opgave, har et gensidigt engagement og deler et repertoire af normer for godt og skidt, rigtigt og forkert. Vi er alle en del af flere praksisfællesskaber. 8. Teamdialog Grupper udvikler sig over tid. Teamdialog sætter fokus på gruppedannelse, f.eks. i forbindelse med fusion og omlægninger. Redskabet har fire faser for gruppens funktionsmåde. Til hver fase knytter der sig nogle karakteristiske synsvinkler. 11 ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd :27:47

12 Processer Hvad er processer? På arbejdspladsen foregår mange typer processer. På en attraktiv arbejdsplads taler man om, hvordan de forskellige processer fungerer. Og man forsøger at tilrettelægge processerne, så de fungerer bedst muligt for opgaven og for dem, der skal udføre opgaven. Sæt fokus på en eller flere processer ad gangen. Brug redskaberne til at kortlægge, hvordan det foregår nu. Og brug redskaberne til at finde frem til, hvordan I gerne vil have, det foregår fremover. Arbejdsprocesser Processer på arbejdspladsen Ledelsesprocesser Beslutningsprocesser Videndelingsprocesser Kommunikationsprocesser Introduktion til redskaberne Brown Paper-metoden Med Brown Paper kan I kortlægge arbejdsprocesser og arbejdsgange. Metoden involverer medarbejderne. Den er god til at finde flaskehalse og dobbeltarbejde. I kan også designe, hvordan arbejdet skal tilrettelægges i fremtiden. 10. Tæm Trælserne Find frem til det, som gør jeres hverdag træls. Derefter skal I fokusere på, hvordan I gerne vil have det, og finde idéer til og beslutte, hvordan det kan blive virkelighed. 11. Omgangstone Attraktive arbejdspladser handler om, at den enkelte føler sig set, hørt og forstået. Med redskabet får I hjælp til at få synlige spilleregler for, hvordan I kommunikerer. 12. Konsultativ beslutningsproces Hverken konsensus eller konflikt fungerer ret godt i praksis. Konsensusbeslutninger er sjældne og farlige. For ofte undertrykkes uenigheder, så beslutningen reelt ikke føres ud i livet. Konflikter giver ikke godt samarbejde fremover. Redskabet tilgodeser uenigheder og bidrager til at finde frem til den optimale beslutning. 12 ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd :27:47

13 Systematik Systematik = Plan og Metode Systematik handler om at få en plan og metode, så forbedringsinitiativer: Bliver ført ud i livet Skaber værdi Bliver forankret i organisationen. På en attraktiv arbejdsplads oplever medarbejderne, at beslutninger følges op, så det besluttede finder sted. Det er demotiverende og frustrerende, hvis medarbejdere oplever, at der træffes store og fine beslutninger, men at de aldrig bliver til noget i hvert fald ikke til ret meget. De ting man ser, men ikke handler på, de bliver godkendt. Leder af daginstitution Med systematik skal du som leder sikre: vi gør det, vi siger, og siger det, vi gør Hvis I har tendens til, at der besluttes mere, end der sker, så kan det være vigtigt, at I træffer lidt mindre ambitiøse beslutninger og i stedet fokuserer på at føre dem ud i livet. Og på, at de fastholdes og bliver en del af arbejdspladsens nye praksis. Læs om redskaber, der hjælper til at få en plan og en metode til at få sorteret i alle opgaverne og få gennemført dem i praksis. Introduktion til redskaberne Prioritering af indsatser Mange institutioner bliver mødt med så mange nye opgaver og krav, at det er svært/umuligt at få enderne til at mødes. Redskabet giver overblik over indsatser og hjælper, så man kan prioritere blandt projekter og indsatser. Projekterne sorteres efter ressourcekrav og værditilførsel. 14. Attraktionsledelse Redskabet er et styringsredskab, der hjælper med at fastholde gode vaner og fremgangsmåder og holde snor i aftalte handlingsplaner, så der følges op på dem. Redskabet kan også bruges til at holde styr på APV-handlingsplaner. 15. SMARTE mål SMARTE mål bidrager til at opstille og gennemtænke gode, konkrete mål for indsatser. Redskabet anvendes som en tjekliste og kan også bruges til at kvalitetssikre allerede planlagte aktiviteter. 16. Attraktive vaner Kulturen på arbejdspladsen betyder meget for, om arbejdspladsen opleves som attraktiv. Redskabet skaber opmærksomhed på de små, men afgørende forhold i omgangsformen i hverdagen, der giver et godt arbejdsmiljø. Det er ikke en selvfølge alle steder, at der bliver sagt godmorgen eller farvel. 13 ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd :27:47

14 1 Strategiformulering Formål Strategiformuleringsmodellen opstiller en enkel og praktisk strategisk arbejdsmodel, som kan bruges til at udarbejde konkrete strategier og efterfølgende handlingsplaner for egen organisation. Strategiformuleringsmodellen er helhedsorienteret i sin karakter. Den kan anvendes til at skabe overblik og sammenhæng mellem øvrige grundlæggende strategiværktøjer. Kort beskrivelse Strategiformuleringsmodellen består af syv sammenhængende aktiviteter, som med fordel gennemføres i den viste rækkefølge. Modellen munder ud i en konkret handlingsplan for, hvordan organisationen skal bevæge sig væk fra den nuværende situation og hen imod den ønskede tilstand, som visionen repræsenterer. 3 Nærmiljø 4 Intern analyse Modellen analyserer såvel den ønskede fremtidige tilstand (vision) som den nuværende situation (styrker og svagheder samt muligheder og trusler). Strategiformulering 2 Fjernmiljø 5 Syntese SWOT 1 Vision 6 Strategi 7 Handlingsplan 14 ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd :27:47

15 Strategiformulering Modellen består af følgende syv trin: Trin 1: Udarbejdelse af vision Visionen beskriver en ønskværdig fremtidig tilstand. Et billede af, hvordan organisationen skal se ud engang i fremtiden. Trin 2: Analyse af fjernmiljø. En ekstern analyse. Ved organisationens fjernmiljø forstår man de omgivelser, der påvirker organisationen, men som organisationen ikke selv har mulighed for at påvirke. Trin 3: Analyse af nærmiljø. En ekstern analyse. Nærmiljøet er den del af omgivelserne, som påvirker organisationen, og som organisationen også har mulighed for at påvirke. Trin 4: Intern analyse. Den interne analyse har til formål at afdække interne styrker og svag-heder i organisationen. Hvad Strategiformuleringsmodellen er en helhedsorienteret model, som gennem systematisk inddragelse af andre relevante strategiværktøjer kan benyttes til udvikling af strategier. Hvem Strategiformuleringsmodellen kan bruges af alle i en afdeling, men anvendes ofte af ledelsen eller en strategiarbejdsgruppe. Hvordan Strategiformuleringsmodellen illustrerer på en systematisk måde trin for trin, hvordan en strategi udvikles. Modellen består af syv grundlæggende aktiviteter, som skal gennemføres i arbejdet med at udforme en strategi. Trin 5: Syntese SWOT. Ved hjælp af SWOT-modellen sammenfattes de væsentligste organisatoriske styrker og svagheder samt de mest kritiske trusler og muligheder i omgivelserne. Læs mere om SWOT-analyse under redskab 3. Trin 6: Udarbejdelse af strategi. Strategien er en beskrivelse af de praktiske skridt, der skal til for at bringe organisationen fra nutidssituationen frem til en realisering af visionen. Trin 7: Udarbejdelse af handlingsplan for realisering af strategien. Her påføres få konkrete skridt mod realisering af strategien inkl. milepæle, tovholdere, deltagere, ressourcer og aktiviteter. Erfaringen viser, at få aktiviteter er mere realiserbare end et bredere Kilde: Capacent A/S 15 ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd :27:47

16 2 Stemningskurver Hvornår trives du bedst? Metoden kan bruges til at undersøge og synliggøre, hvilke typer opgaver man trives bedst med, og dermed give et fingerpeg om foretrukne kompetencer. Du kan bruge metoden til at arbejde med dit eget arbejdsliv og din strategi for fremtiden. Du kan også udlevere redskabet direkte til dine medarbejdere. Kort beskrivelse Tegn et koordinatsystem med tid ud ad den vandrette akse og stemning op ad den lodrette. Beslut dig for et givet tidsrum; alt fra en uge til et år. Tænk over de arbejdsopgaver eller situationer, du har været involveret i gennem perioden. Sæt et kryds i koordinatsystemet for hvert projekt/opgave, således at de passer i tid (vandret), og efter hvor god en oplevelse det var for dig at deltage. "God" kan defineres som "lærerig", "morsom", "energigivende", eller hvilken mening der passer sig bedst. 10 er bedst, og 0 er dårligst ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd :27:47

17 Stemningskurver Indsæt alle projekterne/opgaverne i systemet som små markeringer, og forbind så disse markeringer. Vurder med det udfyldte diagram: Hvad karakteriserer arbejdsopgaver og situationer med høj værdi forskelligt fra dem med lav værdi? Hvordan kan jeg få flere højværdiopgaver? Hvordan kan lavenergiopgaver forandres i fremtiden, så de får et højere niveau? Er der særlige kompetencer, der adskiller højværdiopgaverne fra de lavere? Hvilke rammer og betingelser karakteriserer arbejdsopgaver og situationer med høj værdi? Hvem samarbejdede du med, og hvilken betydning kan dette have? Hvad Stemningskurver synliggør, hvilke arbejdsopgaver og situationer man trives mest og mindst med. Kan bruges som led i en strategiplan. Hvem Stemningskurver kan bruges af alle i en afdeling eller individuelt. Hvordan Stemningskurver tegnes for et aftalt tidsrum, f.eks. et døgn, en uge eller lignende. De bruges som grundlag for at planlægge fremtiden, f.eks. på et afdelingsmøde. Metoden kan også bruges på arbejdspladsen som et kollektivt strategiværktøj. Ved at sammenligne personalegruppens stemningskurver kan man arbejde med at skabe en arbejdsplads, hvor alle trives og dermed arbejder med høj kvalitet. Kilde: 17 ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd :27:48

18 3 SWOT-analyse Formål SWOT-analysen er et strategisk redskab, som anvendes til at fastlægge og evaluere styrker, svagheder, muligheder og trusler ved strategiske beslutninger og projekter: S Strengths Styrker W Weaknesses Svagheder O Opportunities Muligheder T Threats Trusler Kort beskrivelse Det indledende trin består i at fastlægge en målsætning, som organisationens interne formåen og omgivelsernes påvirkninger kan evalueres imod. Herefter identificeres betydende faktorer for organisationen i hver af SWOT-analysens fire kategorier. Find styrker og svagheder på jeres arbejdsplads, og se efter trusler og muligheder i forhold til jeres omverden. Intern organisatorisk analyse Ekstern omverdensanalyse Styrker Muligheder Svagheder Trusler Strategisk valg 18 ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd :27:48

19 SWOT-analyse Der er ikke nogen entydig fremgangsmåde til identifikation af disse faktorer. Brainstorming er en oplagt mulighed, men der kan også anvendes data fra organisationens daglige drift. Dette kunne f.eks. være data fra organisationens driftsregnskaber. Efter identifikation af de betydende faktorer kan der eventuelt foretages en vurdering af de enkelte faktorers tyngde, således at mere betydningsfulde faktorer kan gives større opmærksomhed i den videre proces. SWOT-analysen er et redskab til udvikling af strategier gennem inddragelse af de faktorer, som er blevet identificeret i SWOT-analysens indledende trin. Hvad SWOT er et redskab, som anvendes til at beskrive en organisations nuværende strategiske situation. Hvem SWOT kan bruges af alle i en afdeling eller individuelt. Hvordan Gennem SWOT-analysen beskrives institutionens interne formåen (styrker og svagheder) sammenholdt med omgivelsernes indvirkning på institutionens situation (muligheder og trusler). Dette foregår ved at kombinere de identificerede faktorer og udvikle strategier, der maksimerer indflydelsen fra institutionens styrker og muligheder og minimerer indflydelsen fra institutionens svagheder og trusler. Kilde: Bl.a. 19 ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd :27:48

20 4 Scenarier Formål Strategiudvikling skal tage sit udgangspunkt i nutiden, men målet er at bringe organisationen ind i fremtiden på bedst mulig måde. Det er derfor af afgørende betydning, at fremtiden bliver kortlagt, når strategien skal lægges. Scenarier er en struktureret måde at kortlægge fremtiden på en fremtid, som er præget af stor usikkerhed. For hvert scenario opstilles en række forudsætninger, som skal være opfyldt, for at det pågældende scenario bliver virkelighed. Kort beskrivelse Scenarier handler om på systematisk vis at opstille beskrivelser af mulige fremtidssituationer. Dette gøres gennem forskellige metoder: Workshop med nøglepersoner Eksperter Systematisk dataindsamling af fakta Simulation Trendanalyser og forecasting. Krav til scenarier Når der arbejdes med scenarier, stilles der følgende krav til hvert scenario: Scenarier skal være forskellige fra nutiden Scenarier skal være sandsynlige Scenarier skal være argumenterende, dvs. baseret på et sæt af fornuftige forudsætninger, som potentielt kan gå i opfyldelse Scenarierne skal være internt konsistente, dvs. elementerne og forudsætningerne må ikke være modstridende. Baseret på de opstillede scenarier skal sandsynligheden af de enkelte scenarier vurderes, hvilket danner grundlag for et egentligt valg. Kilde: Capacent A/S Hvad Scenarier er en struktureret metode til at tegne mulige billeder i en uforudsigelig fremtid metoden udspænder et rum for, i hvilken retning udviklingen vil gå. Hvem Scenarier kan bruges af alle i en afdeling eller individuelt. Hvordan Der arbejdes struktureret med at opstille forudsætninger, simulationer, tendenser og mulige retninger for udviklingen af en organisations situation. Workshop om scenarier Inden workshoppen: Identificer nøglepersoner, som har forskellige synspunkter og indsigt i udviklingen af en problemstilling Indsaml baggrundsmateriale, og foretag minianalyser Fastlæg workshopprocedure og spilleregler. I scenarioworkshoppen samles relevante nøglepersoner med henblik på: At udveksle forskellige synspunkter, perspektiver og viden At identificere forudsætninger og usikkerhedselementer At skabe ny fælles forståelse for fremtiden At udarbejde handlingsplaner for, hvordan fremtiden nås. Beskriv hvert scenario kort og præcist. 20 ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd :27:48

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Kort præsentation. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. FTF teamledelse. Jens Fisker Carlsbæk. www.innovator.

Kort præsentation. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. FTF teamledelse. Jens Fisker Carlsbæk. www.innovator. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. Kort præsentation er stifter og indehaver af Konsulentgruppen Innovator. Uddannet indenfor voksenpædagogik, organisation og psykologi. Jens har

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Vejle Mental sundhed og arbejdet med sårbare unge Bjarke M. Jensen, Læringskompagniet Indhold Mental sundhed Hvad er mental sundhed? Tilgang til arbejdet med mental

Læs mere

MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME

MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME 1 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til Go morgenmøde Kort præsentation og hvorfor gør vi det? Professionalisme

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

LENE MØLLER ØSTER SNEDE IDRÆTS-SFO

LENE MØLLER ØSTER SNEDE IDRÆTS-SFO LENE MØLLER ØSTER SNEDE IDRÆTS-SFO 1 BØRNEHAVEKLASSELEDER PÅ ØSTER SNEDE SKOLE 2000-2007 ANSAT SOM SFO- LEDER 1. NOV 2007 2 HEDENSTED KOMMUNE INDFØRTE LEG & LÆRING I ÅR 2000 O. -1. - 2. OG 3. KLASSE GÅR

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 Dagens program Opsamling Teori opsamling Xpert teams Lederstile Adizes mv. Afsluttende eksamen Page 2 Leder performance Medarbejder performance Indtjenings evnen Organisations

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

EASI- dit udviklingsværktøj

EASI- dit udviklingsværktøj Få afdækket trænings- og udviklingsbehov EASI- dit udviklingsværktøj Hvorfor handler mennesker ikke altid, som vi forventer? Find ud af, hvad der motiverer mennesker Spar tid på at identificere potentiale

Læs mere

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Workshop om: Social kapital fra teori til handling AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Oplægsholdere: Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Tlf. : 63751590 Mail: svn@odense.dk

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Bilagsmateriale til ØSP-arbejdsgrupperne:

Bilagsmateriale til ØSP-arbejdsgrupperne: Bilagsmateriale til ØSP-arbejdsgrupperne: Indhold Kommissorium for Styregruppen... 2 Kommunikationspolitik for ØSP-projektet:... 2 Mission og visioner... 3 Kerneværdier... 4 Pædagogisk statusgruppe...

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen DELTAGENDE DØGNTILBUD SPECIALSEKTOREN SOCIAL- PSYKIATRI HANDICAP

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse DIALOGSPIL: Generel beskrivelse Der findes mange forskellige udgaver af dialogspillet. De fleste arbejdsmiljøkonsulenter, som arbejder med psykisk arbejdsmiljø, kender denne metode og vil kunne skræddersy

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere