SYGEHUS LILLEBÆLT LEDERUDVIKLINGSPROGRAM LEDERUDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEHUS LILLEBÆLT LEDERUDVIKLINGSPROGRAM 2013-2015 LEDERUDVIKLING"

Transkript

1 SYGEHUS LILLEBÆLT LEDERUDVIKLINGSPROGRAM LEDERUDVIKLING

2 EDERUD 2 LEDERUDVIKLINGSPROGRAM // SYGEHUS LILLEBÆLT

3 VIKLING SYGEHUS LILLEBÆLT EN REJSE VÆRD, OGSÅ FOR LEDERE På Sygehus Lillebælt er patienterne og patientsikkerheden i centrum for alt det, vi gør. Vores motto er, at det skal være en rejse værd at komme på vores sygehus. Det gælder selvfølgelig for patienterne, men også i høj grad for medarbejdere og ledere. God ledelse er forudsætningen for, at vi lykkes med dét, vi gerne vil. Èt af vores overordnede mål er, at vi vil tiltrække og ansætte de bedste. Vi vil også gerne have at lederne bliver længe hos os. Direktionens ambition med lederudviklingsprogrammet er at videreudvikle dygtige ledere på Sygehus Lillebælt. Det gælder lige fra ansættelse, introduktion og karrierevej til at løfte det personlige lederskab for den enkelte. Gennem synlige resultater og medarbejdernes mulighed for uddannelse, udvikling, forsk ning og adgang til relevant og fremsynet teknologi vil vi skabe rammerne for et professionelt sygehus, hvor det er attraktivt og sjovt at være leder. Lederudviklingsprogrammet skal også være med til at skabe en fælles kultur og styrke sammenhængskraften på Sygehus Lillebælt. Her hviler der nemlig et særligt ansvar på lederne, som skal evne at skabe dialog og involvering på tværs af hele organisationen. Lederudviklingsprogrammet for tager udgangspunkt dér, hvor ledelsesopgaverne udfordres. Fokus er på kvalitet og patientsikkerhed samtidig med ledelse i en stor organisation på flere matrikler. Det skal derfor have værdi for den enkelte og for hele Sygehus Lillebælt. INDHOLD Mål og værdier i Sygehus Lillebælt 6 Formål med lederudvikling: Resultaterne // Ekspertisen // Nærværet // Dialogen // Dynamikken 7 Fokusområder 10 Indsatser i lederudviklingsprogrammet 10 Overordnet tidsplan 14 Evaluering 14 Litteratur til inspiration 14 Introduktionspakke for nyansatte ledere og overlæger i Sygehus Lillebælt 15 Lederudviklingsprogram , Sygehus Lillebælt // Udgivet af Sygehus Lillebælt // 1. oplag 2013: 350 styk // Redaktion: Tine Glindvad Polat, og Mette Jacobsen, HR // Fotos: Charlotte Dahl // Layout: Trine Vu, hungogvu.com LEDERUDVIKLINGSPROGRAM // SYGEHUS LILLEBÆLT 3

4 Dorthe Crüger, lægelig direktør Vi ved, at uden dygtige ledere er der ikke så meget der fungerer. Vi er nødt til at have nogle dygtige ledere, og det har vi også langt hen ad vejen. Men det er også enormt vigtigt at dem, der er nye i vores organisation eller ny på ledelsesposten, bliver klædt ordentligt på. Hvis man får lidt med i rygsækken, får man måske et bedre afsæt til at løfte den opgave, man har fået. Det her er et forsøg på at fortælle vores nye ledere, hvad det er for et sted de er blevet ledere, hvilke værdier, der er vigtige hos os, og hvad vi forventer af vores ledere. Udover os i direktionen kan mange af vores stabs funktioner hjælpe de nye ledere. Vi vil gerne give dem en introduktion og en indføring i, hvem de kan gå til i vores stab for at få hjælp og sparring. Som leder skal man være tro mod sig selv. Det er meget vigtigt at sige til nye ledere, at man ikke skal påtage sig en rolle, men være sig selv. Man skal vide, hvilke livliner man har og at man ikke skal være verdensmester fra første dag. Og så skal man kunne prioritere sine opgaver. Man er ikke en dårlig leder, fordi man ikke kan nå alting. I vores system er der et meget udtalt hierarkisk system, hvor man nogle steder har den holdning at yngre kolleger ikke skal have de sjove opgaver. I stedet synes jeg, at det er vigtigt at lade andre blomstre, og lære fra sig af dét, man selv er rigtig god til. Det giver mig et kick at se andre gro. Det har jeg lært af min egen mentor, Gert Brun Petersen, som var professor og ledende overlæge i Genetisk Afdeling på Vejle Sygehus. 4 LEDERUDVIKLINGSPROGRAM // SYGEHUS LILLEBÆLT

5 Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør Niels Nørgaard Pedersen, administrerende direktør Jeg tror på at ledelse er en holdsport. Det der driver mig er, når jeg tænker det må kunne gøres bedre. Drivkraften for mig har nok altid været høj kvalitet, og når der er rum for forbedring. Så har jeg lyst til at gøre noget ved det. Ledelse er en profession og de færreste er fødte ledere, men mange har et talent, som man via uddannelse, øvelse og erfaring kan folde ud. Det er voldsomt berigende, når man mødes på tværs. Meget af det her kan ikke beskrives med ord, derfor skal min opfordring være at vores nye og kommende ledere skal tage imod de tilbud, vi giver i vores lederudviklings program. Vi har vores vision En rejse værd og det skal være en rejse værd for patienterne, hvor vores behandling og pleje skal have en meget høj kvalitet. Ledelse gør en forskel, når man skal byde patienterne en høj kvalitet og patientsikkerhed. For at klæde vores ledere på, har vi brug for et lederudviklingsprogram. Det skal ses i den kontekst som er vores verden, nemlig Sygehus Lillebælt. Det vi laver nu, er et supplement til alle de andre lederuddannelser, man kan komme på. En Sygehus Lillebælt-leder er én, der altid sætter patienten i centrum. Én der skaber motivation og viser retning i forhold til dét, vi er her for, patienterne. Vores ledere skal være bevidste om og klar til både at være ledere i egen afdeling, men ligeså vigtigt at være leder ud af egen afdeling. Vi er formet ud af en ledelseskultur, som har skabt resultater. Det skal vi bygge videre på. Når vi arbejder med lederudvikling, handler det om at værne om dét, vi tror på virker. Det er både en forventning, et krav og en mulighed for vores ledere. De ledere der formår at skabe relationer, det er dem der lykkes med de gode resultater. Men vores ledelsesmodel dur også kun, hvis vi bruger hinanden. Jeg har selv været enormt heldig at få lov til at arbejde tæt på mange dygtige, spændende og motiverende ledere i sundhedsvæsenet. Nogle af dem jeg er vokset op sammen med i det tidligere Vejle Amt har i høj grad været med til at understøtte min udvikling. Jeg er blevet motiveret og inspireret af fire meget forskellige ledertyper, som jeg har taget det fra, jeg synes passer til min ledelsesstil. LEDERUDVIKLINGSPROGRAM // SYGEHUS LILLEBÆLT 5

6 MÅL OG VÆRDIER I SYGEHUS LILLEBÆLT Vores overordnede mål er at vi: Dækker bredden og dyrker dybden Sætter standarden i patientforløb Leverer løsninger til tiden Tiltrækker de bedste Det er dét mål vi ønsker at realisere for vores patienter, pårørende, medarbejdere og dem som er under uddannelse. Som leder er den største udfordring, og det store ansvar, at sørge for en meget tydelig kommunikation. Med en afdeling, som er spredt over tre matrikler, er det vigtigt, at der ikke går muligheder og potentiale til spilde. Jeg ser det som én af mine vigtigste opgaver, at sikre den vej vi skal og komme med klare udmeldinger, så hele afdelingen er bundet sammen og loyalt arbejder mod det samme mål. Det opnår vi kun, hvis alle medarbejdere har den viden og forståelse for, hvorfor vi traf en bestemt beslutning. CARSTEN THORDAL, LEDENDE OVERLÆGE, MEDICINSK AFDELING, KOLDING SYGEHUS 6 LEDERUDVIKLINGSPROGRAM // SYGEHUS LILLEBÆLT

7 FORMÅL MED LEDERUDVIKLING Alle ledere og medarbejdere har et ansvar for sygehusets resultater, udvikling og arbejdsmiljø. Men lederne har et særligt ansvar. Et ansvar der hviler på dialog og involvering på tværs af hele organisationen. Vi ønsker at styrke lederidentiteten hos den enkelte afdelingsleder, funktionsleder og overlæge, hvad enten det drejer sig om faglig ledelse af specialer og forløb tæt på patienterne eller fremtidens strategiske beslutninger. Lederskab med involvering af det faglige og økonomiske aspekt samt medarbejdernes trivsel i alle sammenhænge. RESULTATERNE Vi vil give vores ledere de bedste vilkår, udviklingsmuligheder og en tydelig retning. Sygehus Lillebælt baserer sig på de fælles værdier og en tydelig resultatstyring i forhold til de interne og eksterne krav. Vi er en del af en offentlig, politisk ledet virksomhed med det medansvar, vi dermed også har for borgernes velfærd og skattekroner. I forhold til ledelse går økonomiforståelse, nytænkning og umiddelbar kommunikation derfor hånd i hånd - både når vi skaber resultater gennem ledelse og rekrutterer nye ledere. EKSPERTISEN I Sygehus Lillebælt er det dygtige ledere, medarbejdere og personaletrivsel, der leverer resultater og kvalitet i patientbehandlingen. Vi er som ledere bevidste om at medinddrage og skabe plads til engagerede og dygtige medarbejdere forankret i et godt arbejdsmiljø. Excellent lederskab er drivkraften for et moderne sygehus. Som ledere er vi også selv forpligtede til at udvikle og uddanne os i takt med organisationens forventninger og krav. Vi skal have de bedste og derfor ønsker vi at spotte ledertalenter og talenter - også blandt eget personale. Ved at styrke lederudviklingen, styrker vi Sygehus Lillebælts sammenhængskraft. Vi ønsker at Sygehus Lillebælt også er en rejse værd for nye medarbejdere og ledere. Det opnår vi ved konstant at have fokus på vores værdier resultater, ekspertise, nærvær, dialog og dynamik. Visioner og værdier er derfor også styrende for programplanen for lederudvikling på Sygehus Lillebælt. DIALOGEN Alle ledere og medarbejdere i Sygehus Lillebælt har et informations- og kommunikationsansvar, for at skabe de bedste betingelser for at yde et godt stykke arbejde. Lederne har et særligt ansvar for at være bevidste om at de er rollemodeller for kolleger og andre faggrupper. Medarbejderinvolvering i alle forandringer og processer på Sygehus Lillebælt er derfor en vigtig grundsten i al ledelse på Sygehus Lillebælt. Faglig inspiration og drøftelser med Direktionen og lederkollegaer via større og mindre lederfora er vigtige ledelseselementer i Sygehus Lillebælt. DYNAMIK Vi arbejder med ledelse 360 grader, fordi hensynet til opgaverne og samarbejdet kræver det. Vi kan lide at være forrest og sætte dagsordenen nationalt og internationalt og er altid på udkig efter ny inspiration. Ledelsesarbejdet er et tværfagligt samarbejde, hvor vi ser løsninger og udfordrer hinanden, når vi kan gøre det bedre for patienten og sygehuset. Gennem ledelse er der rum for innovation og dynamik - netop fordi vores hverdag er i et felt, hvor fejl kan være fatale. NÆRVÆRET Vi lægger vægt på en flad ledelsesstruktur med nærvær til medarbejderne og til de tværfaglige kolleger. Lederne skal have mulighed for sparring og kompetenceudvikling med ledere i leder netværk og i den daglige praksis på tværs af afdelinger og funktioner. Der skal være rum til at udvikle egne færdigheder og arbejdsglæde, og til at drøfte succeser og erfaringer med kolleger. En kultur hvor lederen har øje for og anerkender med arbejdernes kompetencer, og hvor hensynet til patienten er styrende. ADMINI- STRATIV LEDELSE STRA- TEGISK LEDELSE FAGLIG LEDELSE PERSO- NALE- LEDELSE Ledelsesopgaven i Sygehus Lillebælt. Kilde: Efter Bendix m.fl: 2012:51 LEDERUDVIKLINGSPROGRAM // SYGEHUS LILLEBÆLT 7

8 EDERUD Før lederaspirantkurset var jeg ikke klar over om jeg havde lederegenskaber. Men dét kursus har givet mig mod på og lyst til at tænke ledelsesvejen. Min nuværende leder har været den der har inspireret mig undervejs i kurset og støttet mig i min udvikling. Det er guld værd at have den opbakning. Det gør, at jeg også ser mig selv her på afdelingen om både fem og ti år, fordi udviklingspotentialet er højt. Jeg gør mig en del tanker om, hvad der skal til før jeg tør kaste mig ud i en eller anden form for lederstilling. Jeg tænker, at jeg har brug for mere teoretisk ballast. Så det er nok det jeg vil prioritere fremadrettet. TINE TRANHOLM NIELSEN, HAR DELTAGET I REGION SYDDANMARKS LEDERASPIRANTKURSUS, SYGEPLEJERSKE FORLØBSKOORDINATOR, ONKOLOGISK AMBULATORIUM, VEJLE SYGEHUS 8 LEDERUDVIKLINGSPROGRAM // SYGEHUS LILLEBÆLT

9 VIKLING Det er dét at få medarbejderne til at udvikle sig, gro fagligt og bevare gnisten i deres job, der er spændende ved at være leder. For at blive en god leder skal man have fornemmelse for mennesker. Det er mennesker du skal lede til at udføre en opgave, og du skal sørge for at motivere den enkelte. Det kan gøre mig høj, når medarbejderne bliver høje over at kunne levere en god pleje og behand ling til patienterne. Den svære udfordring er, når der nogle gange kommer ting ovenfra, som vi skal implementere, selvom vi kan ha svært ved at se meningen i det. Dér er man nødt til at bruge de gode historier til at fortælle, på hvilke punkter det nye bliver godt. Jeg bruger også tit, at skifte perspektivet og sige hvis jeg nu var patienten, ville det her give mening for mig. Det giver ofte lydhørhed. CHARLOTTE ERIKSEN, AFDELINGSSYGEPLEJERSKE PÆDIATRISK AFDELING, KOLDING SYGEHUS LEDERUDVIKLINGSPROGRAM // SYGEHUS LILLEBÆLT 9

10 LEDERUDVIKLINGSPROGRAMMETS FEM FOKUSOMRÅDER Rekruttering vi tiltrækker og ansætter de bedste Talentudvikling vi spotter og motiverer vores talenter Fastholdelse vi vil gerne at lederne bliver længe hos os INDSATSER I LEDERUDVIKLINGEN Introduktionspakke for nye ledere og overlæger indeholder: Direktionens introduktionsarrangement med nyansatte afdelingsledere, funktionsledere og overlæger Introduktion af nyansatte afdelingsledere til Sygehusstabens afdelinger og IKT Afdelingen samt Direktionen Introduktion af nyansatte funktionsledere til Sygehusstabens afdelinger og IKT Afdelingen Obligatoriske kurser for afdelingsledere og funktions ledere: Personalejura i praksis med efterfølgende individuel opfølgning ved HR-afdelingen Sygefravær den svære samtale (øvelsesworkshop) Rekruttering kunsten at tiltrække de rigtige medarbejdere Økonomiforståelse i Sygehus Lillebælt Formålet med introduktionspakken er at: nye ledere får en god og velforberedt start facilitere dialog, sparring og erfaringsudveksling mellem nye ledere, Direktionen og på tværs af ledelsesniveauer skabe rammer for netværksdannelse på tværs ledere med personaleansvar får kendskab til Sygehusstabens afdelinger og IKT Afdelingen ledere med personaleansvar får praktisk viden og værktøjer i forhold til driftsledelse i Sygehus Lillebælt. Implementering: Januar 2013 Udvikling vi har fokus på udvikling af excellent lederskab Generationsskifte vi sikrer viden og kompetencer til næste generation Lederforum for afdelingsledere, funktionsledere og overlæger Dialogbaseret og Masterclass scenarie med foredrag Formålet er at: skabe et dynamisk og fagligt inspirerende samspil og dialog mellem Direktionen, den samlede ledergruppe og på tværs af ledelsesniveauer. Implementering: Forår 2013 Mentorordning for nye afdelingsledere, funktionsledere og overlæger Formålet er at: understøtte den nye leder med en mentor, som kan være med til at drøfte og omsætte erfaringer og indtryk fra den første tid som leder på Sygehus Lillebælt mulighed for at drøfte overvejelser knyttet til ledervejen og få hjælp til at fokusere på egne styrker og på de områder, hvor der er behov for udvikling en mentor der på baggrund af sine erfaringer med Sygehus Lillebælt og ledelse kan bidrage til, at starten på jobbet bliver bedst mulig og den nyansatte hurtigst muligt bliver sikker i egen lederrolle og organisationen samt opnår arbejdsglæde i jobbet på Sygehus Lillebælt Implementering: Forår LEDERUDVIKLINGSPROGRAM // SYGEHUS LILLEBÆLT

11 >> INDSATSER I LEDERUDVIKLINGEN Kurser for afdelingsledere, funktionsledere og overlæger Kurser i f. eks kommunikation, medarbejderinvolvering og konflikthåndtering Formålet er udvikling af eget lederskab. Implementering: Løbende fra 2013 Rekrutteringsprocedure for ansættelse af afdelingsledere Formålet er at ansætte den rigtige leder sikre en hensigtsmæssig rekrutteringsproces for alle parter lige fra ansøgning til ansættelse Ledernetværk for funktionsledere Formålet er at udvikle, inspirere og fastholde funktionsledere på tværs udvikle kompetencer i forhold til involvering af medarbejdere skabe sammenhold på tværs af organisationen Talentudviklingsprogram for ledertalenter på Sygehus Lillebælt de næste ledere Formålet er at øge den interne rekruttering til lederstillinger Sygehus Lillebælt opleves som en attraktiv arbejdsplads med attraktive karriereveje også inden for ledelse afprøve og udvikle egne ledelseskompetencer Generationsskifte - lederens sidste år på arbejdsmarkedet Formålet er at organisationen professionelt, rettidigt og naturligt kan håndtere overgange fra lederstillinger for ledere der inden for 3-5 år er på vej ud af arbejdsmarkedet og dermed sikre et generationsskifte uden tab af viden og kompetencer Uddannelsesnetværk for afdelingsledere, funktionsledere og overlæger på lederuddannelse. Formålet er at styrke implementeringen af kompetencer fra lederuddannelse i egen organisation Hele programplanen skal ses i sammenhæng med eksterne lederkurser: Lederkurser i regionalt regi Eksterne lederuddannelser* Lederudvikling i Sygehus Lillebælt * F.eks. master, di plom, Læge og leder LEDERUDVIKLINGSPROGRAM // SYGEHUS LILLEBÆLT 11

12 Vores afdeling vinder år efter år titlen som Danmarks bedste i vores kategori. Jeg tror egentlig ikke at det er fordi, vi fagligt er meget bedre end de andre. Men det handler om, at vi har enormt meget fokus på arbejdskulturen og at der er styr på de ledelsesmæssige ting. Jeg kan virkelig godt lide, at man lægger ansvaret ud til den enkelte. At man bruger sin egen person og sætter sig selv på spil. Jeg har selv været drevet af at mine ledere har været gode til at se mig, give mig ansvar og stole på, at jeg kunne det. Vores faglighed fylder så meget, men der er så mange økonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige opgaver, vi som ledere også skal kunne mestre. Ledelse er ikke bare noget man kan, og vi har ligeså meget brug for at få styr ket de ledelsesmæssige opgaver, som alle andre ledergrupper. Derfor ser jeg meget frem til de initiativer, der bliver sat i søen nu. JOYCE DOMINIQUE J. HORSEMANS SCHULTZ, OVERLÆGE ØRE-NÆSE-HALS AFDELINGEN, VEJLE SYGEHUS 12 LEDERUDVIKLINGSPROGRAM // SYGEHUS LILLEBÆLT

13 De vigtigste forudsætninger for at være en god leder, er at man har lysten og modet, og at man får opbakning og anerkendelse fra sine ledere. Det er også vigtigt at have en indstilling om ligeværdighed i vores dialog med hinanden, ligegyldigt hvilken position man har. Sidst men ikke mindst er et ordentligt netværk i egen ledelse og, også på tværs af organisationen, meget vigtigt, så man har et forum, hvor man kan drøfte problemstillinger og høre om andres erfaringer. KIT MØLLER, LEDENDE LÆGESEKRETÆR, ANÆSTESIOLOGISK AFDELING, KOLDING SYGEHUS LEDERUDVIKLINGSPROGRAM // SYGEHUS LILLEBÆLT 13

14 OVERORDNET TIDSPLAN Lederudviklingsprogramplanen er i første omgang gældende for med den vision at lederudvikling i Sygehus Lillebælt i fremtiden skal indgå i al organisationsudvikling. Direktionen vil i løbet af 2013 og 2014 iværksætte lederudviklingsprogramplanen på Sygehus Lillebælt i tæt samarbejde med afdelingsledelserne. Programmet vil løbende blive justeret i takt med Sygehus Lillebælts udvikling. EVALUERING Det er afgørende for lederudviklingsprogrammets gennemslags kraft og effekt, at det kobles til de aktuelle styrings- og udviklingsmetoder, som Sygehus Lillebælt anvender bl.a. LUS/MUS/GRUS og MTU. Evalueringsværktøjer til de enkelte lederudviklingsindsatser vil sammen med deltagerantal mv. indgå i evalueringen. Region Syddanmarks indsats for at nedbringe sygefraværet Sygefravær og Trivsel 2015 vil ligeledes indgå i lederudviklingen på Sygehus Lillebælt. HAR DU SPØRGSMÅL? Kontakt venligst HR-teamet på tlf LITTERATUR TIL INSPIRATION Bendix, H.W; Digmann, A; Jørgensen, P og Pedersen K.M: Hospitalsledelse. Gyldendal Public, 2012 Gittel, J.H: Effektivitet i Sundhedsvæsenet. Munksgaard, 2012 Hein, H. H: Primadonnaledelse. Gyldendal, 2013 Redaktionsgruppen, Kirsten Weiss (red): Sund Ledelse - 19 Bud På God Sygehusledelse, Danske Regioner og Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet, 2012 Larsen, H.H: Talentmanagement. Samfundslitteratur, 2012 Region Syddanmark: Den sundeste ledelse, 2012 Kolind, L; Bøtter, J: Unboss. Jyllands-Postens Forlag, 2012 Elmholdt, Claus: Fleksibel ledelse - på kryds og tværs. Ledelseidag.dk, oktober 2012; nr LEDERUDVIKLINGSPROGRAM // SYGEHUS LILLEBÆLT

15 INTRODUKTIONSPAKKE FOR NYANSATTE LEDERE OG OVERLÆGER I SYGEHUS LILLEBÆLT Formålet med introduktionen er At nye ledere får en god og velforberedt start At facilitere dialog, sparring og erfaringsudveksling mellem nye ledere, Direktionen og på tværs af ledelsesniveauer At skabe rammer for netværksdannelse på tværs At ledere med personaleansvar får kendskab til Sygehusstabens afdelinger, IKT Afdelingen og Serviceafdelingen At ledere med personaleansvar får praktisk viden og værktøjer i forhold til driftsledelse i Sygehus Lillebælt Oversigt: Introduktions dag for nyansat personale Brandbekæmpelse - er en del af den generelle introduktionsdag, men bookes særskilt i Plan2learn Introduktionsrunde for afdelingsledere til Sygehusstaben, IKT og Serviceafdelingen og Direktionen. Fordelt på 2-3 dage kort efter ansættelse. Direktionssekretariatet inviterer Introduktionsrunde for funktionsledere til Sygehusstaben, IKT og Serviceafdelingen. Halvanden dag. Afholdes hver måned. HR- afdelingen inviterer Direktionens introduktionsarrangement med nye ledere og overlæger. Afholdes en gang i kvartalet. Tilmelding via Plan2learn Intern introduktion i afdelingerne samt diverse patientrelaterede IT systemer mv. Afholdes hver måned Alle nyansatte Afdelingsledere Inviteres - deltagelse efter eget valg Funktionsledere med personaleansvar Overlæger Herudover er det obligatorisk at nye ledere med personaleansvar skal deltage i følgende kurser indenfor det første år: Personalejura i praksis med efterfølgende individuel opfølgning ved HR-afdelingen Sygefravær den svære samtale (øvelsesworkshop) Rekruttering kunsten at tiltrække og rekruttere de rigtige medarbejdere Økonomiforståelse for afdelings- og funktionsledere i Sygehus Lillebælt v/ Økonomi og Planlægningsafdelingen og HR-ressourceteamet (udbydes efter sommerferien 2013) Alle ledere opfordres til at deltage i kurserne. Tilmelding via Plan2learn. LEDERUDVIKLINGSPROGRAM // SYGEHUS LILLEBÆLT 15

16 SYGEHUS LILLEBÆLT LEDERUDVIKLINGSPROGRAM Sygehus Lillebælt er én af fire sygehusenheder i Region Syddanmark og består af: Kolding Sygehus - Akutsygehus, Mor-Barn Center Vejle Sygehus - Specialsygehus, Kræftsygehus, Laboratoriecenter Middelfart Sygehus - Rygcenter Syddanmark Give Sygehus - Lokalt rygteam, (Region Syddanmarks Friklinik) Fredericia Sygehus - Medicin og urinvejssygdomme, flytter til Kolding og Vejle i 2015/16 Der er cirka 4500 fuldtidsansatte på Sygehus Lillebælt Læs mere om Sygehus Lillebælts lederudviklingsprogram:

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsstrategier skal medvirke til at gøre kommunernes ledere endnu bedre. Ved at have en strategi for ledelsesudvikling sikres det,

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer.

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer. Side 1 af 6 IDEKATALOG 2008 www.lederweb.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf: 33 70 35 29 Mail: info@lederweb.dk Tilsendte ideer og ideer udviklet på V- dag 2008 1. Social Kapital (Ledelse af relationer)

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen. Fakta om Svendborg

Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen. Fakta om Svendborg Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen Fakta om Svendborg Kenneth Seerup Jørgensen 2014 - Administrationschef, Børn og Unge, Svendborg Kommune 2010-13 Chef for Facility

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

at medarbejdere og ledere yder Øgede forventninger hos kommunens borgere til bedre og

at medarbejdere og ledere yder Øgede forventninger hos kommunens borgere til bedre og Formålet med HR-strategien er at understøtte kommunens vision HR-VISION om Hvidovre Kommune som en attraktiv arbejdsplads, hvis gode Vi er kendt omdømme tiltrækker dygtige medarbejdere, der kan håndtere,

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Læge & Leder Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Indhold Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016. Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr.

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016. Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr. Strategi for Hovedudvalget 2015-2016 Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr. 480-2014-133271 Indhold 1. Forord... 2 1.1. Strategisk planlægning af arbejdet

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

LP I VEJDIREKTORATET. Offentlig Leadership Pipeline som tilgang til ledelsesudvikling TILTAG OG ERFARINGER AF MAJA MAAR OUTZEN, LEDER AF HR-UDVIKLING

LP I VEJDIREKTORATET. Offentlig Leadership Pipeline som tilgang til ledelsesudvikling TILTAG OG ERFARINGER AF MAJA MAAR OUTZEN, LEDER AF HR-UDVIKLING LP I VEJDIREKTORATET Offentlig Leadership Pipeline som tilgang til ledelsesudvikling TILTAG OG ERFARINGER AF MAJA MAAR OUTZEN, LEDER AF HR-UDVIKLING LEADERSHIP PIPELINE I VEJDIREKTORATET AGENDA Erfaring

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag.

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer i den kliniske praksis Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer Selvstændigt arbejde Evnen til at analysere en bred vifte af problemstillinger

Læs mere

PG MPG MPG MPG MPG MPG

PG MPG MPG MPG MPG MPG M M P P P M M Master of Public overnance den fleksible offentlige lederuddannelse WWW..AAU.DK P VI HAR FÅET LEDELSE PÅ DASORDNEN P P Min stedfortræder, Rasmus Kaag, har afsluttet en -uddannelse med et

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Talentudviklingens faser i Nykredit

Talentudviklingens faser i Nykredit Talentudviklingens faser i Nykredit Bente Overgaard, Koncerndirektør HR og Facility Management 06-11-2012 1 Agenda Nykredit en attraktiv og krævende arbejdsplads Hvad er et talent i Nykredit? Hvordan spotter

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Handicapchef til Billund Kommune

Handicapchef til Billund Kommune Handicapchef til Billund Kommune Kan du løfte stillingen som Handicapchef i Billund Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter samarbejdet med borgeren

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008. Ledelsessurvey I forbindelse med delprojektet Ledelse med ambitioner under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har KL foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes lederudviklingsaktiviteter.

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

HR-vision 4. HR-indsatsområder 6. Ledelsesudvikling 6. Kompetenceudvikling og talentudvikling 7. Rekuttering 9

HR-vision 4. HR-indsatsområder 6. Ledelsesudvikling 6. Kompetenceudvikling og talentudvikling 7. Rekuttering 9 strategi Indhold HR-vision 4 HR-indsatsområder 6 Ledelsesudvikling 6 Kompetenceudvikling og talentudvikling 7 Rekuttering 9 Den attraktive arbejdsplads: trivsel og fatsholdelse 10 Tids- og aktivitetsplan

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Kom ud af kontoret. Forandringsledelse i sundhedsvæsenet

Kom ud af kontoret. Forandringsledelse i sundhedsvæsenet Kom ud af kontoret Forandringsledelse i sundhedsvæsenet Patientsikkerhedskonference den 27. april 2015 Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital ligger i Region Hovedstaden

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Ledelse af borger- og patientforløb på tværs af sektorer

Ledelse af borger- og patientforløb på tværs af sektorer Ledelse af borger- og patientforløb på tværs af sektorer Side 1 af 7 Baggrund og kontekst for projektet Den danske velfærdsstat ændrer sig markant i disse år og der er lagt spor ud til et nyt paradigme

Læs mere