SYGEHUS LILLEBÆLT LEDERUDVIKLINGSPROGRAM LEDERUDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEHUS LILLEBÆLT LEDERUDVIKLINGSPROGRAM 2013-2015 LEDERUDVIKLING"

Transkript

1 SYGEHUS LILLEBÆLT LEDERUDVIKLINGSPROGRAM LEDERUDVIKLING

2 EDERUD 2 LEDERUDVIKLINGSPROGRAM // SYGEHUS LILLEBÆLT

3 VIKLING SYGEHUS LILLEBÆLT EN REJSE VÆRD, OGSÅ FOR LEDERE På Sygehus Lillebælt er patienterne og patientsikkerheden i centrum for alt det, vi gør. Vores motto er, at det skal være en rejse værd at komme på vores sygehus. Det gælder selvfølgelig for patienterne, men også i høj grad for medarbejdere og ledere. God ledelse er forudsætningen for, at vi lykkes med dét, vi gerne vil. Èt af vores overordnede mål er, at vi vil tiltrække og ansætte de bedste. Vi vil også gerne have at lederne bliver længe hos os. Direktionens ambition med lederudviklingsprogrammet er at videreudvikle dygtige ledere på Sygehus Lillebælt. Det gælder lige fra ansættelse, introduktion og karrierevej til at løfte det personlige lederskab for den enkelte. Gennem synlige resultater og medarbejdernes mulighed for uddannelse, udvikling, forsk ning og adgang til relevant og fremsynet teknologi vil vi skabe rammerne for et professionelt sygehus, hvor det er attraktivt og sjovt at være leder. Lederudviklingsprogrammet skal også være med til at skabe en fælles kultur og styrke sammenhængskraften på Sygehus Lillebælt. Her hviler der nemlig et særligt ansvar på lederne, som skal evne at skabe dialog og involvering på tværs af hele organisationen. Lederudviklingsprogrammet for tager udgangspunkt dér, hvor ledelsesopgaverne udfordres. Fokus er på kvalitet og patientsikkerhed samtidig med ledelse i en stor organisation på flere matrikler. Det skal derfor have værdi for den enkelte og for hele Sygehus Lillebælt. INDHOLD Mål og værdier i Sygehus Lillebælt 6 Formål med lederudvikling: Resultaterne // Ekspertisen // Nærværet // Dialogen // Dynamikken 7 Fokusområder 10 Indsatser i lederudviklingsprogrammet 10 Overordnet tidsplan 14 Evaluering 14 Litteratur til inspiration 14 Introduktionspakke for nyansatte ledere og overlæger i Sygehus Lillebælt 15 Lederudviklingsprogram , Sygehus Lillebælt // Udgivet af Sygehus Lillebælt // 1. oplag 2013: 350 styk // Redaktion: Tine Glindvad Polat, og Mette Jacobsen, HR // Fotos: Charlotte Dahl // Layout: Trine Vu, hungogvu.com LEDERUDVIKLINGSPROGRAM // SYGEHUS LILLEBÆLT 3

4 Dorthe Crüger, lægelig direktør Vi ved, at uden dygtige ledere er der ikke så meget der fungerer. Vi er nødt til at have nogle dygtige ledere, og det har vi også langt hen ad vejen. Men det er også enormt vigtigt at dem, der er nye i vores organisation eller ny på ledelsesposten, bliver klædt ordentligt på. Hvis man får lidt med i rygsækken, får man måske et bedre afsæt til at løfte den opgave, man har fået. Det her er et forsøg på at fortælle vores nye ledere, hvad det er for et sted de er blevet ledere, hvilke værdier, der er vigtige hos os, og hvad vi forventer af vores ledere. Udover os i direktionen kan mange af vores stabs funktioner hjælpe de nye ledere. Vi vil gerne give dem en introduktion og en indføring i, hvem de kan gå til i vores stab for at få hjælp og sparring. Som leder skal man være tro mod sig selv. Det er meget vigtigt at sige til nye ledere, at man ikke skal påtage sig en rolle, men være sig selv. Man skal vide, hvilke livliner man har og at man ikke skal være verdensmester fra første dag. Og så skal man kunne prioritere sine opgaver. Man er ikke en dårlig leder, fordi man ikke kan nå alting. I vores system er der et meget udtalt hierarkisk system, hvor man nogle steder har den holdning at yngre kolleger ikke skal have de sjove opgaver. I stedet synes jeg, at det er vigtigt at lade andre blomstre, og lære fra sig af dét, man selv er rigtig god til. Det giver mig et kick at se andre gro. Det har jeg lært af min egen mentor, Gert Brun Petersen, som var professor og ledende overlæge i Genetisk Afdeling på Vejle Sygehus. 4 LEDERUDVIKLINGSPROGRAM // SYGEHUS LILLEBÆLT

5 Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør Niels Nørgaard Pedersen, administrerende direktør Jeg tror på at ledelse er en holdsport. Det der driver mig er, når jeg tænker det må kunne gøres bedre. Drivkraften for mig har nok altid været høj kvalitet, og når der er rum for forbedring. Så har jeg lyst til at gøre noget ved det. Ledelse er en profession og de færreste er fødte ledere, men mange har et talent, som man via uddannelse, øvelse og erfaring kan folde ud. Det er voldsomt berigende, når man mødes på tværs. Meget af det her kan ikke beskrives med ord, derfor skal min opfordring være at vores nye og kommende ledere skal tage imod de tilbud, vi giver i vores lederudviklings program. Vi har vores vision En rejse værd og det skal være en rejse værd for patienterne, hvor vores behandling og pleje skal have en meget høj kvalitet. Ledelse gør en forskel, når man skal byde patienterne en høj kvalitet og patientsikkerhed. For at klæde vores ledere på, har vi brug for et lederudviklingsprogram. Det skal ses i den kontekst som er vores verden, nemlig Sygehus Lillebælt. Det vi laver nu, er et supplement til alle de andre lederuddannelser, man kan komme på. En Sygehus Lillebælt-leder er én, der altid sætter patienten i centrum. Én der skaber motivation og viser retning i forhold til dét, vi er her for, patienterne. Vores ledere skal være bevidste om og klar til både at være ledere i egen afdeling, men ligeså vigtigt at være leder ud af egen afdeling. Vi er formet ud af en ledelseskultur, som har skabt resultater. Det skal vi bygge videre på. Når vi arbejder med lederudvikling, handler det om at værne om dét, vi tror på virker. Det er både en forventning, et krav og en mulighed for vores ledere. De ledere der formår at skabe relationer, det er dem der lykkes med de gode resultater. Men vores ledelsesmodel dur også kun, hvis vi bruger hinanden. Jeg har selv været enormt heldig at få lov til at arbejde tæt på mange dygtige, spændende og motiverende ledere i sundhedsvæsenet. Nogle af dem jeg er vokset op sammen med i det tidligere Vejle Amt har i høj grad været med til at understøtte min udvikling. Jeg er blevet motiveret og inspireret af fire meget forskellige ledertyper, som jeg har taget det fra, jeg synes passer til min ledelsesstil. LEDERUDVIKLINGSPROGRAM // SYGEHUS LILLEBÆLT 5

6 MÅL OG VÆRDIER I SYGEHUS LILLEBÆLT Vores overordnede mål er at vi: Dækker bredden og dyrker dybden Sætter standarden i patientforløb Leverer løsninger til tiden Tiltrækker de bedste Det er dét mål vi ønsker at realisere for vores patienter, pårørende, medarbejdere og dem som er under uddannelse. Som leder er den største udfordring, og det store ansvar, at sørge for en meget tydelig kommunikation. Med en afdeling, som er spredt over tre matrikler, er det vigtigt, at der ikke går muligheder og potentiale til spilde. Jeg ser det som én af mine vigtigste opgaver, at sikre den vej vi skal og komme med klare udmeldinger, så hele afdelingen er bundet sammen og loyalt arbejder mod det samme mål. Det opnår vi kun, hvis alle medarbejdere har den viden og forståelse for, hvorfor vi traf en bestemt beslutning. CARSTEN THORDAL, LEDENDE OVERLÆGE, MEDICINSK AFDELING, KOLDING SYGEHUS 6 LEDERUDVIKLINGSPROGRAM // SYGEHUS LILLEBÆLT

7 FORMÅL MED LEDERUDVIKLING Alle ledere og medarbejdere har et ansvar for sygehusets resultater, udvikling og arbejdsmiljø. Men lederne har et særligt ansvar. Et ansvar der hviler på dialog og involvering på tværs af hele organisationen. Vi ønsker at styrke lederidentiteten hos den enkelte afdelingsleder, funktionsleder og overlæge, hvad enten det drejer sig om faglig ledelse af specialer og forløb tæt på patienterne eller fremtidens strategiske beslutninger. Lederskab med involvering af det faglige og økonomiske aspekt samt medarbejdernes trivsel i alle sammenhænge. RESULTATERNE Vi vil give vores ledere de bedste vilkår, udviklingsmuligheder og en tydelig retning. Sygehus Lillebælt baserer sig på de fælles værdier og en tydelig resultatstyring i forhold til de interne og eksterne krav. Vi er en del af en offentlig, politisk ledet virksomhed med det medansvar, vi dermed også har for borgernes velfærd og skattekroner. I forhold til ledelse går økonomiforståelse, nytænkning og umiddelbar kommunikation derfor hånd i hånd - både når vi skaber resultater gennem ledelse og rekrutterer nye ledere. EKSPERTISEN I Sygehus Lillebælt er det dygtige ledere, medarbejdere og personaletrivsel, der leverer resultater og kvalitet i patientbehandlingen. Vi er som ledere bevidste om at medinddrage og skabe plads til engagerede og dygtige medarbejdere forankret i et godt arbejdsmiljø. Excellent lederskab er drivkraften for et moderne sygehus. Som ledere er vi også selv forpligtede til at udvikle og uddanne os i takt med organisationens forventninger og krav. Vi skal have de bedste og derfor ønsker vi at spotte ledertalenter og talenter - også blandt eget personale. Ved at styrke lederudviklingen, styrker vi Sygehus Lillebælts sammenhængskraft. Vi ønsker at Sygehus Lillebælt også er en rejse værd for nye medarbejdere og ledere. Det opnår vi ved konstant at have fokus på vores værdier resultater, ekspertise, nærvær, dialog og dynamik. Visioner og værdier er derfor også styrende for programplanen for lederudvikling på Sygehus Lillebælt. DIALOGEN Alle ledere og medarbejdere i Sygehus Lillebælt har et informations- og kommunikationsansvar, for at skabe de bedste betingelser for at yde et godt stykke arbejde. Lederne har et særligt ansvar for at være bevidste om at de er rollemodeller for kolleger og andre faggrupper. Medarbejderinvolvering i alle forandringer og processer på Sygehus Lillebælt er derfor en vigtig grundsten i al ledelse på Sygehus Lillebælt. Faglig inspiration og drøftelser med Direktionen og lederkollegaer via større og mindre lederfora er vigtige ledelseselementer i Sygehus Lillebælt. DYNAMIK Vi arbejder med ledelse 360 grader, fordi hensynet til opgaverne og samarbejdet kræver det. Vi kan lide at være forrest og sætte dagsordenen nationalt og internationalt og er altid på udkig efter ny inspiration. Ledelsesarbejdet er et tværfagligt samarbejde, hvor vi ser løsninger og udfordrer hinanden, når vi kan gøre det bedre for patienten og sygehuset. Gennem ledelse er der rum for innovation og dynamik - netop fordi vores hverdag er i et felt, hvor fejl kan være fatale. NÆRVÆRET Vi lægger vægt på en flad ledelsesstruktur med nærvær til medarbejderne og til de tværfaglige kolleger. Lederne skal have mulighed for sparring og kompetenceudvikling med ledere i leder netværk og i den daglige praksis på tværs af afdelinger og funktioner. Der skal være rum til at udvikle egne færdigheder og arbejdsglæde, og til at drøfte succeser og erfaringer med kolleger. En kultur hvor lederen har øje for og anerkender med arbejdernes kompetencer, og hvor hensynet til patienten er styrende. ADMINI- STRATIV LEDELSE STRA- TEGISK LEDELSE FAGLIG LEDELSE PERSO- NALE- LEDELSE Ledelsesopgaven i Sygehus Lillebælt. Kilde: Efter Bendix m.fl: 2012:51 LEDERUDVIKLINGSPROGRAM // SYGEHUS LILLEBÆLT 7

8 EDERUD Før lederaspirantkurset var jeg ikke klar over om jeg havde lederegenskaber. Men dét kursus har givet mig mod på og lyst til at tænke ledelsesvejen. Min nuværende leder har været den der har inspireret mig undervejs i kurset og støttet mig i min udvikling. Det er guld værd at have den opbakning. Det gør, at jeg også ser mig selv her på afdelingen om både fem og ti år, fordi udviklingspotentialet er højt. Jeg gør mig en del tanker om, hvad der skal til før jeg tør kaste mig ud i en eller anden form for lederstilling. Jeg tænker, at jeg har brug for mere teoretisk ballast. Så det er nok det jeg vil prioritere fremadrettet. TINE TRANHOLM NIELSEN, HAR DELTAGET I REGION SYDDANMARKS LEDERASPIRANTKURSUS, SYGEPLEJERSKE FORLØBSKOORDINATOR, ONKOLOGISK AMBULATORIUM, VEJLE SYGEHUS 8 LEDERUDVIKLINGSPROGRAM // SYGEHUS LILLEBÆLT

9 VIKLING Det er dét at få medarbejderne til at udvikle sig, gro fagligt og bevare gnisten i deres job, der er spændende ved at være leder. For at blive en god leder skal man have fornemmelse for mennesker. Det er mennesker du skal lede til at udføre en opgave, og du skal sørge for at motivere den enkelte. Det kan gøre mig høj, når medarbejderne bliver høje over at kunne levere en god pleje og behand ling til patienterne. Den svære udfordring er, når der nogle gange kommer ting ovenfra, som vi skal implementere, selvom vi kan ha svært ved at se meningen i det. Dér er man nødt til at bruge de gode historier til at fortælle, på hvilke punkter det nye bliver godt. Jeg bruger også tit, at skifte perspektivet og sige hvis jeg nu var patienten, ville det her give mening for mig. Det giver ofte lydhørhed. CHARLOTTE ERIKSEN, AFDELINGSSYGEPLEJERSKE PÆDIATRISK AFDELING, KOLDING SYGEHUS LEDERUDVIKLINGSPROGRAM // SYGEHUS LILLEBÆLT 9

10 LEDERUDVIKLINGSPROGRAMMETS FEM FOKUSOMRÅDER Rekruttering vi tiltrækker og ansætter de bedste Talentudvikling vi spotter og motiverer vores talenter Fastholdelse vi vil gerne at lederne bliver længe hos os INDSATSER I LEDERUDVIKLINGEN Introduktionspakke for nye ledere og overlæger indeholder: Direktionens introduktionsarrangement med nyansatte afdelingsledere, funktionsledere og overlæger Introduktion af nyansatte afdelingsledere til Sygehusstabens afdelinger og IKT Afdelingen samt Direktionen Introduktion af nyansatte funktionsledere til Sygehusstabens afdelinger og IKT Afdelingen Obligatoriske kurser for afdelingsledere og funktions ledere: Personalejura i praksis med efterfølgende individuel opfølgning ved HR-afdelingen Sygefravær den svære samtale (øvelsesworkshop) Rekruttering kunsten at tiltrække de rigtige medarbejdere Økonomiforståelse i Sygehus Lillebælt Formålet med introduktionspakken er at: nye ledere får en god og velforberedt start facilitere dialog, sparring og erfaringsudveksling mellem nye ledere, Direktionen og på tværs af ledelsesniveauer skabe rammer for netværksdannelse på tværs ledere med personaleansvar får kendskab til Sygehusstabens afdelinger og IKT Afdelingen ledere med personaleansvar får praktisk viden og værktøjer i forhold til driftsledelse i Sygehus Lillebælt. Implementering: Januar 2013 Udvikling vi har fokus på udvikling af excellent lederskab Generationsskifte vi sikrer viden og kompetencer til næste generation Lederforum for afdelingsledere, funktionsledere og overlæger Dialogbaseret og Masterclass scenarie med foredrag Formålet er at: skabe et dynamisk og fagligt inspirerende samspil og dialog mellem Direktionen, den samlede ledergruppe og på tværs af ledelsesniveauer. Implementering: Forår 2013 Mentorordning for nye afdelingsledere, funktionsledere og overlæger Formålet er at: understøtte den nye leder med en mentor, som kan være med til at drøfte og omsætte erfaringer og indtryk fra den første tid som leder på Sygehus Lillebælt mulighed for at drøfte overvejelser knyttet til ledervejen og få hjælp til at fokusere på egne styrker og på de områder, hvor der er behov for udvikling en mentor der på baggrund af sine erfaringer med Sygehus Lillebælt og ledelse kan bidrage til, at starten på jobbet bliver bedst mulig og den nyansatte hurtigst muligt bliver sikker i egen lederrolle og organisationen samt opnår arbejdsglæde i jobbet på Sygehus Lillebælt Implementering: Forår LEDERUDVIKLINGSPROGRAM // SYGEHUS LILLEBÆLT

11 >> INDSATSER I LEDERUDVIKLINGEN Kurser for afdelingsledere, funktionsledere og overlæger Kurser i f. eks kommunikation, medarbejderinvolvering og konflikthåndtering Formålet er udvikling af eget lederskab. Implementering: Løbende fra 2013 Rekrutteringsprocedure for ansættelse af afdelingsledere Formålet er at ansætte den rigtige leder sikre en hensigtsmæssig rekrutteringsproces for alle parter lige fra ansøgning til ansættelse Ledernetværk for funktionsledere Formålet er at udvikle, inspirere og fastholde funktionsledere på tværs udvikle kompetencer i forhold til involvering af medarbejdere skabe sammenhold på tværs af organisationen Talentudviklingsprogram for ledertalenter på Sygehus Lillebælt de næste ledere Formålet er at øge den interne rekruttering til lederstillinger Sygehus Lillebælt opleves som en attraktiv arbejdsplads med attraktive karriereveje også inden for ledelse afprøve og udvikle egne ledelseskompetencer Generationsskifte - lederens sidste år på arbejdsmarkedet Formålet er at organisationen professionelt, rettidigt og naturligt kan håndtere overgange fra lederstillinger for ledere der inden for 3-5 år er på vej ud af arbejdsmarkedet og dermed sikre et generationsskifte uden tab af viden og kompetencer Uddannelsesnetværk for afdelingsledere, funktionsledere og overlæger på lederuddannelse. Formålet er at styrke implementeringen af kompetencer fra lederuddannelse i egen organisation Hele programplanen skal ses i sammenhæng med eksterne lederkurser: Lederkurser i regionalt regi Eksterne lederuddannelser* Lederudvikling i Sygehus Lillebælt * F.eks. master, di plom, Læge og leder LEDERUDVIKLINGSPROGRAM // SYGEHUS LILLEBÆLT 11

12 Vores afdeling vinder år efter år titlen som Danmarks bedste i vores kategori. Jeg tror egentlig ikke at det er fordi, vi fagligt er meget bedre end de andre. Men det handler om, at vi har enormt meget fokus på arbejdskulturen og at der er styr på de ledelsesmæssige ting. Jeg kan virkelig godt lide, at man lægger ansvaret ud til den enkelte. At man bruger sin egen person og sætter sig selv på spil. Jeg har selv været drevet af at mine ledere har været gode til at se mig, give mig ansvar og stole på, at jeg kunne det. Vores faglighed fylder så meget, men der er så mange økonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige opgaver, vi som ledere også skal kunne mestre. Ledelse er ikke bare noget man kan, og vi har ligeså meget brug for at få styr ket de ledelsesmæssige opgaver, som alle andre ledergrupper. Derfor ser jeg meget frem til de initiativer, der bliver sat i søen nu. JOYCE DOMINIQUE J. HORSEMANS SCHULTZ, OVERLÆGE ØRE-NÆSE-HALS AFDELINGEN, VEJLE SYGEHUS 12 LEDERUDVIKLINGSPROGRAM // SYGEHUS LILLEBÆLT

13 De vigtigste forudsætninger for at være en god leder, er at man har lysten og modet, og at man får opbakning og anerkendelse fra sine ledere. Det er også vigtigt at have en indstilling om ligeværdighed i vores dialog med hinanden, ligegyldigt hvilken position man har. Sidst men ikke mindst er et ordentligt netværk i egen ledelse og, også på tværs af organisationen, meget vigtigt, så man har et forum, hvor man kan drøfte problemstillinger og høre om andres erfaringer. KIT MØLLER, LEDENDE LÆGESEKRETÆR, ANÆSTESIOLOGISK AFDELING, KOLDING SYGEHUS LEDERUDVIKLINGSPROGRAM // SYGEHUS LILLEBÆLT 13

14 OVERORDNET TIDSPLAN Lederudviklingsprogramplanen er i første omgang gældende for med den vision at lederudvikling i Sygehus Lillebælt i fremtiden skal indgå i al organisationsudvikling. Direktionen vil i løbet af 2013 og 2014 iværksætte lederudviklingsprogramplanen på Sygehus Lillebælt i tæt samarbejde med afdelingsledelserne. Programmet vil løbende blive justeret i takt med Sygehus Lillebælts udvikling. EVALUERING Det er afgørende for lederudviklingsprogrammets gennemslags kraft og effekt, at det kobles til de aktuelle styrings- og udviklingsmetoder, som Sygehus Lillebælt anvender bl.a. LUS/MUS/GRUS og MTU. Evalueringsværktøjer til de enkelte lederudviklingsindsatser vil sammen med deltagerantal mv. indgå i evalueringen. Region Syddanmarks indsats for at nedbringe sygefraværet Sygefravær og Trivsel 2015 vil ligeledes indgå i lederudviklingen på Sygehus Lillebælt. HAR DU SPØRGSMÅL? Kontakt venligst HR-teamet på tlf LITTERATUR TIL INSPIRATION Bendix, H.W; Digmann, A; Jørgensen, P og Pedersen K.M: Hospitalsledelse. Gyldendal Public, 2012 Gittel, J.H: Effektivitet i Sundhedsvæsenet. Munksgaard, 2012 Hein, H. H: Primadonnaledelse. Gyldendal, 2013 Redaktionsgruppen, Kirsten Weiss (red): Sund Ledelse - 19 Bud På God Sygehusledelse, Danske Regioner og Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet, 2012 Larsen, H.H: Talentmanagement. Samfundslitteratur, 2012 Region Syddanmark: Den sundeste ledelse, 2012 Kolind, L; Bøtter, J: Unboss. Jyllands-Postens Forlag, 2012 Elmholdt, Claus: Fleksibel ledelse - på kryds og tværs. Ledelseidag.dk, oktober 2012; nr LEDERUDVIKLINGSPROGRAM // SYGEHUS LILLEBÆLT

15 INTRODUKTIONSPAKKE FOR NYANSATTE LEDERE OG OVERLÆGER I SYGEHUS LILLEBÆLT Formålet med introduktionen er At nye ledere får en god og velforberedt start At facilitere dialog, sparring og erfaringsudveksling mellem nye ledere, Direktionen og på tværs af ledelsesniveauer At skabe rammer for netværksdannelse på tværs At ledere med personaleansvar får kendskab til Sygehusstabens afdelinger, IKT Afdelingen og Serviceafdelingen At ledere med personaleansvar får praktisk viden og værktøjer i forhold til driftsledelse i Sygehus Lillebælt Oversigt: Introduktions dag for nyansat personale Brandbekæmpelse - er en del af den generelle introduktionsdag, men bookes særskilt i Plan2learn Introduktionsrunde for afdelingsledere til Sygehusstaben, IKT og Serviceafdelingen og Direktionen. Fordelt på 2-3 dage kort efter ansættelse. Direktionssekretariatet inviterer Introduktionsrunde for funktionsledere til Sygehusstaben, IKT og Serviceafdelingen. Halvanden dag. Afholdes hver måned. HR- afdelingen inviterer Direktionens introduktionsarrangement med nye ledere og overlæger. Afholdes en gang i kvartalet. Tilmelding via Plan2learn Intern introduktion i afdelingerne samt diverse patientrelaterede IT systemer mv. Afholdes hver måned Alle nyansatte Afdelingsledere Inviteres - deltagelse efter eget valg Funktionsledere med personaleansvar Overlæger Herudover er det obligatorisk at nye ledere med personaleansvar skal deltage i følgende kurser indenfor det første år: Personalejura i praksis med efterfølgende individuel opfølgning ved HR-afdelingen Sygefravær den svære samtale (øvelsesworkshop) Rekruttering kunsten at tiltrække og rekruttere de rigtige medarbejdere Økonomiforståelse for afdelings- og funktionsledere i Sygehus Lillebælt v/ Økonomi og Planlægningsafdelingen og HR-ressourceteamet (udbydes efter sommerferien 2013) Alle ledere opfordres til at deltage i kurserne. Tilmelding via Plan2learn. LEDERUDVIKLINGSPROGRAM // SYGEHUS LILLEBÆLT 15

16 SYGEHUS LILLEBÆLT LEDERUDVIKLINGSPROGRAM Sygehus Lillebælt er én af fire sygehusenheder i Region Syddanmark og består af: Kolding Sygehus - Akutsygehus, Mor-Barn Center Vejle Sygehus - Specialsygehus, Kræftsygehus, Laboratoriecenter Middelfart Sygehus - Rygcenter Syddanmark Give Sygehus - Lokalt rygteam, (Region Syddanmarks Friklinik) Fredericia Sygehus - Medicin og urinvejssygdomme, flytter til Kolding og Vejle i 2015/16 Der er cirka 4500 fuldtidsansatte på Sygehus Lillebælt Læs mere om Sygehus Lillebælts lederudviklingsprogram:

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler Førlederudvikling 1. udgave, 1. oplag 2003 Pjecen er udarbejdet for KTO og KL af Karen Lund, FTF, Jesper Baltzer

Læs mere

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner Indhold På sporet af de næste ledere... 3 1. Hvad søger vi efter? Om at definere behovet for talent... 4 2. Hvad vil vi opnå?

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik Inspiration til udvælgelse af ledertalentet et tillidsfuldt prik Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 1. Hvorfor ledertalentudvikling hos jer?... 4 2. Hvordan ser jeg dem med lederpotentiale?... 5 3. Hvordan

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje. Væksthus for Ledelse, Maj

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

HR-vision 4. HR-indsatsområder 6. Ledelsesudvikling 6. Kompetenceudvikling og talentudvikling 7. Rekuttering 9

HR-vision 4. HR-indsatsområder 6. Ledelsesudvikling 6. Kompetenceudvikling og talentudvikling 7. Rekuttering 9 strategi Indhold HR-vision 4 HR-indsatsområder 6 Ledelsesudvikling 6 Kompetenceudvikling og talentudvikling 7 Rekuttering 9 Den attraktive arbejdsplads: trivsel og fatsholdelse 10 Tids- og aktivitetsplan

Læs mere

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner 2 Ledelse er (også) en holdsport Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner Væksthus

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Det gode hospital Yngre Lægers politiske projekt 2009-2012

Det gode hospital Yngre Lægers politiske projekt 2009-2012 Det gode hospital Yngre Lægers politiske projekt 2009-2012 Det gode hospital I denne pjece kan du læse om Yngre Lægers vision»yngre Læger lægeliv med kant og retning«og om Yngre Lægers otte politiske

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Guide til god ledelse

Guide til god ledelse Guide til god ledelse 1 2 GUIDE TIL GOD LEDELSE Indhold Social kapital 4 5 Rum og rammer for ledelse 6 7 Kunsten at kommunikere 8 9 Sammenhængskraft 10 Facts om ledere 12 13 Ledertalenter 14 15 Eksperternes

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

DYRK STYRKEN. prisopgave om arbejdskraft i sundhedsvæsenet. Udarbejdet af FOA - Fag og Arbejde i samarbejde med innovationshuset Bindslev AS

DYRK STYRKEN. prisopgave om arbejdskraft i sundhedsvæsenet. Udarbejdet af FOA - Fag og Arbejde i samarbejde med innovationshuset Bindslev AS DYRK STYRKEN prisopgave om arbejdskraft i sundhedsvæsenet Udarbejdet af FOA - Fag og Arbejde i samarbejde med innovationshuset Bindslev AS DYRK STYRKEN prisopgave om arbejdskraft i sundhedsvæsenet Redaktion:

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere