Kreativitet og internationalisering i uddannelserne - hvordan? Foredrag til Region Syddanmarks uddannelseskonference d. 23. april 2008.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kreativitet og internationalisering i uddannelserne - hvordan? Foredrag til Region Syddanmarks uddannelseskonference d. 23. april 2008."

Transkript

1 Page 1/1 Kreativitet og internationalisering i uddannelserne - hvordan? Foredrag til Region Syddanmarks uddannelseskonference d. 23. april Kreativitet er evnen til at skabe noget nyt, som aldrig er set i den form før. Innovation er kreativitet plus værdi med en tilsigtet retning. Velkommen. Velkommen til Designskolen Kolding. I befinder jer på en skole, som er på vej til at blive et designuniversitet. Vi har 350 elever på 6 forskellige linjer: Industrielt design, tekstil, mode, grafisk design, illustration og interaktive medier. Hvordan understøtter man studerende i at blive kreative? Det vil resten af mit foredrag handle om.

2 Page 2/2 Menneskesyn Det drejer sig først og fremmest om menneskesyn. Udgangspunktet for vores opdragelse, vores uddannelsessystem og for erhvervslivet må være, at ethvert menneske har ret til og mulighed for at udfolde sit fulde potentiale. Altså et humanistisk menneskesyn. Det fantastiske ved det nuværende samfund er, at humanismen ikke længere bare er en åndelig og demokratisk fordring, men også en økonomisk. I fremtiden skal vi leve af fantasi af vores skaberkraft og hitte-på-som-hed. Nutidens erhvervsliv er i modsætning til industrisamfundet dybt afhængig af, at alle mennesker er skabende og ikke bare (re)producerende. Vores uddannelsessystem må derfor også basere sig på det humanistiske menneskesyn, dvs. på at frisætte og understøtte den enkelte studerendes talent hvor dette end måtte være. Hvordan gør man det?

3 Page 3/3 Grænser for frihed For det første drejer det sig om at sætte grænser. Man bliver ikke kreativ af, at alt kan lade sig gøre. Kreativitet fordrer en ramme en mur, som den enkelte kan spille bold op ad. Hvad var det f.eks. som gjorde, at den danske filmbranche kom på verdenskortet? Det var dogmefilmene. Det var Lars Von Triers ide om at opstille en række begrænsninger for sig selv som gjorde at vi fik udviklet en unik filmproduktion i Danmark. Tænk på Festen. Tænk på Italiensk for begyndere. Nogle af de billigste filmproduktioner nogensinde og alligevel film, der har gjort det fantastisk, også internationalt. Forudsætningen for at en musiker kan improvisere er, at han indtil da har holdt sig inden for en kendt ramme og har overholdt nogle regler, som kan skrives ned i et nodehæfte. Kreativitet opstår ikke ud af den blå luft. Den har det bedst i et rum, hvor der er grænser for, hvad man kan gøre men hvor der samtidig er højt til loftet. Kreativitet opstår i spændingsfeltet mellem frihed og styring.

4 Page 4/4 Kreativitet fordrer, at vi gør op med friheden. Med at alt er tilladt. En god måde at gøre det på er ved at lade de studerende tage udgangspunkt i virkelighedens verden, f.eks. i konkrete virksomheder og deres problemstillinger. Det gør vi meget konsekvent her. Fordelen er, at de studerende tvinges til at være kreative inden for en ramme, som udstikkes af en virksomhed og dens mål. Og i øvrigt er det som oftest meget mere interessant for studerende at arbejde med virkelighedens og ikke fiktionens verden. Tolerance og internationalisering En anden vigtig faktor for udvikling af et kreativt miljø er tolerance. At der er et miljø, som er kosmopolitisk. At der er mennesker samlet med vidt forskellig kulturel og måske også social baggrund. Det kan f.eks. dreje sig om at skabe et miljø, hvor børn og ældre lærer sammen. Nede bag ved har vi i dag 5 børn og deres bedsteforældre siddende. Vi har bedt børnene om at lære deres bedsteforældre at sms e. Bedsteforældrene kan lære deres børnebørn at stave, og børnebørnene kan lære bedsteforældrene teknikken. Men ikke nok med det. Børn udvikler kreativitet ved at opleve barrierer. Ved at opleve at deres bedsteforældre ikke BARE kan det der med at SMS e. Altså bliver børnene nødt til hele tiden at udtænke nye måder at formidle på. OK hvis bedstefar ikke forstår det på den her måde, så må jeg prøve på en anden måde. Vi fremelsker børns kreativitet ja menneskers

5 Page 5/5 kreativitet ved at de er sammen med nogen, der ikke umiddelbart forstår det, de siger eller det de gør. F.eks. fordi man har forskellig alder. Eller fordi man kommer fra forskellige kulturer. Richard Florida, som er en af de store tænkere i forhold til kreativitet, har vist, at de byer, som er mest multikulturelle, også er de byer, der scorer højst på kreativitetsindekset. Forsknings- og Innovationsstyrelsens rapport»innovation og mangfoldighed«fra 2007 viser ligeledes, at virksomheder med en mangfoldig medarbejderstab er dobbelt så innovative som alle andre. Ligeledes viser det sig, at i byer eller regioner med mange homoseksuelle er kreativiteten relativt høj. Og det er ikke fordi homoseksuelle i sig selv er mere kreative, men derimod at tilstedeværelsen af mange homoseksuelle er et udtryk for, at der er høj tolerance. Hvad kan uddannelsesområdet lære af det? At det er vigtigt med mangfoldighedsledelse. At der i den enkelte institution er en klar strategi for, hvordan man får en medarbejderstab og en elevsammensætning som er præget af mangfoldighed. Og det er så ikke nok. Der skal også være kommunikation mellem de forskellige kulturer, religioner og sociale grupper. En skole bliver ikke mere kreativ af, at rengøringspersonalet har indvandrerbaggrund. En meget stor del af lærerstaben på Designskolen Kolding er udlændinge og målet er, at alle vore studerende skal tage en del af deres uddannelse i udlandet, ligesom vi forsøger at tiltrække så mange udenlandske udvekslingsstuderende som mulig. Udveksling af lærere på tværs af lande er en anden og vigtig måde at fremme internationaliseringen på. Generelt drejer det sig om at huske, at verden er lige om hjørnet desværre ofte i form af indvandrerghettoer måske uden den store tilknytning til resten af samfundet. Her i Kolding hedder ghettoen Skovparken. Normalt taler vi om integration som et mål, der er godt for indvandrerne. Men vi kunne også vende integrationsproblematikken om og sige: Hvor er det ærgerligt for de børn og unge, som tilbringer hele deres barndom og ungdom sammen med nogen, der ligner dem selv. Der kommer fra hjem, som har købt deres møbler det samme sted; som har den samme religion eller nærmest er lidt ligeglad med det med religion, hvis det ikke lige er jul. Osv. Det er synd, fordi disse børn og unge ikke får den inspiration, som kan hentes i det fremmede. Og det er synd fordi de ikke lærer at begå sig på den globale scene. Hvis man ikke får verdensborgerskabet ind med modermælken, bør man få det med skolemælken. Hvide ghettoer er altså et mindst lige så stort problem som sorte ghettoer. Hvis udgangspunktet vel at mærke er, at vi vil have et så kreativt og globalt orienteret (undervisnings)miljø som muligt.

6 Page 6/6 Derfor er en af de største udfordringer for uddannelsessektoren at få en lærerstab og en elevmasse, som er mangfoldigt sammensat. Teams/det unikke talent En meget stor udfordring for uddannelserne består også i at tackle den meget jegfikserede ungdomskultur (primadonnakulturen). Det er en kultur, der jo understøttes af en efterhånden mangeårige samfundsudvikling med stigende fokus på individet frem for fællesskabet senest eksemplificeret med afskaffelsen af gruppeeksaminer. Den kreativitet, som vi kommer til at leve af i fremtiden, vil i langt de fleste tilfælde udspringe af et team og ikke af en enkelt persons virke. Det skyldes, at det er næsten umuligt for et enkelt menneske at rumme al den viden, der skal til for at udvikle f.eks. et nyt produkt. Derfor er det så afgørende at lære vore studerende at arbejde sammen, meget gerne i tværfaglige teams. Her på stedet vil vi i de kommende år eksperimentere med at invitere studerende fra mange forskellige fagområder til at arbejde sammen med os om at udvikle løsninger i forhold til nogle konkrete problemer. Mig-kulturen er i den sammenhæng en væsentlig udfordring for uddannelsesinstitutionerne. På den ene side bliver vi nødt til at nedbryde primadonnanøkkerne og lære de studerende at arbejde sammen. Og på den anden side må vi selvfølgelig have

7 Page 7/7 øje for de helt unikke talenter. For de studerende, der rager helt usædvanligt op og som vil være i stand til ved deres egen kraft at yde det helt usædvanlige. Mod og plads til fejl For det tredje drejer det sig om at acceptere fejl. Ingen kreativitet uden fejl. Hvis man vil have en kreativ medarbejderstab må man som leder klart signalere, at man forventer fejl. Hvis der ikke begås fejl er det udtryk for, at alle vælger det sikre og kendte. Det kommer der ikke meget nytænkning af. Jeg hørte for et stykke tid siden om en virksomhed, som krævede, at alle medarbejdere hver måned gjorde rede for de fejl de havde begået. Og og det er det vigtige hvad de forhåbentligt havde lært af dem. På samme måde skal vi belønne vore studerende for deres fejl. I virkeligheden bør de kunne få point for at lave noget, der er totalt mislykket hvis de vel at mærke kan redegøre for, hvad de har lært af det. Vi skal med andre ord gøre op med det meget udtalte risikoaversion som præger Danmark.

8 Page 8/8 Kreativitet kræver at man tør det ukendte. Og det kræver på sin side, at omgivelserne mestendels ledelsen accepterer fejl. Kreative rammer En af vores PHD-studerende arbejder med fængselsdesign. Det interessante ved det projekt er, at hun i virkeligheden måske beskæftiger sig med alle velfærdsstatens institutioners materialitet. For hvor er der stor parallelitet mellem den måde et fængsel, et plejehjem, et sygehus eller en skole er udformet. De værdier, som har været styrende for alle disse institutioner er kontrol og hierarki. Og det er jo også hvad vi har haft brug for i industrisamfundet. I vidensamfundet er det en helt anden arkitektur, der er behov for. Der er brug for lege- og tumlepladser. Og for steder, hvor der er uorden. Små Christiania er i kontor- og uddannelseslandskabet, men også for hvide elektronikfrie rum som giver mulighed for fordybelse.

9 Page 9/9 Vores krop lærer ubevidst af de fysiske rum, de sættes ind i. Når man kommer ind i en gymnastiksal opfører man sig uvægerligt anderledes end når man kommer ind i et klasseværelse. Vi har virkelig brug for at få udviklet en arkitektur, som understøtter en undervisning, hvis mål er kreativitet. En undervisning, som er afhængig af en krop, der i højere grad reagerer som i en gymnastiksal end i dagens klasseværelse. Professionelt benspænd en ny lærerrolle Toke Barter hans kompagnon, som de studerende fra Resound-projektet lige har rost til skyerne har næsten ikke lavet traditionel katederundervisning. De har ikke undervist, men derimod facilliteret et forløb, hvor de studerende selv er kommet frem til deres læring. Man kan også sige det på den måde, at lærerne har lavet professionelle benspænd. Når de studerende har været på vej ud af en tangent, har Toke spurgt: Hvorfor nu det? Har I tænkt på, at..? Målet med det er selvfølgelig at drive de studerende så langt som overhovedet mulig. At udvikle deres talent så de og vi hele tiden kan se en progression. Den moderne virksomhedsleder skal lede sit hold ligesom en leder i et jazzband. Det er hans opgave at skabe de bedste forudsætninger for kreativitet ved at udvælge og sammensætte de bedste talenter, inspirere og give gruppen visioner og ikke mindst sørge for de optimale fysiske rammer. John Kao, The Idea Factory.

10 Page 10/10 (Morgen)tegning I dag er der kolossalt fokus på nogle ganske få fagligheder i folkeskolen at man skal kunne læse, regne og skrive. Det burde næsten give sig selv og under alle omstændigheder skal vi vide, at hvis vore unge ikke kan andet end det så kommer de til at konkurrere på et marked, hvor timelønnen ligger på omkring 20 kr. Det drejer sig selvfølgelig ikke kun om at give plads til de fag, vi normalt kalder kreative fag, men det gør det OGSÅ. Det er ikke så godt for at sige det på den pæne måde at fag som musik, drama, tegning osv. ikke rigtig tæller med i Pisa-skolen. I dag holder de fleste børn op med at tegne, når de når 12 års alderen. Det er meget ærgerligt for det at tegne er indgangen til rigtig mange af de fag, som spiller en stadig større rolle i vores økonomi. Det er f.eks. næsten umulig at komme ind her uden at kunne tegne. Og ved de fleste bedømmelser får også vore studerende at vide, at de skal tegne noget mere. Vi har af samme grund en halv times obligatorisk tegning hver morgen! Og det kunne måske være en ide for andre uddannelser at lave det samme. Lad mig i den sammenhæng rose et initiativ, som er taget på Horsens kunstmuseum med afholdelse af Danmarksmesterskaber i tegning for børn. På samme måde som der er et utal af mesterskaber for børn inden for idrætsområdet, burde der være mange flere mesterskaber inden for tegning, musik, drama osv. Professionalisering af talentplejen det hele menneske På skolen her var der sidste år 13 % som søgte hjælp hos den psykologiske rådgivning i Esbjerg. Langt de fleste gør det, fordi de lider af angst. Det skyldes sandsynligvis, at studerende her på stedet (og på de kreative fag i det hele taget) giver sig selv fuldt ud hele tiden. Der er umuligt for dem at skelne mellem deres personlige og deres professionelle jeg. Når de bliver bedømt (og det gør de hele tiden), er det hele deres person som er i spil. Og det er meget svært at holde til. Ud over at der generelt er store psykiske problemer blandt vor tids unge, er det vigtigt at være opmærksom på, at der oven i disse kommer problemer jo mere vi satser på at udvikle de studerendes kreativitet.

11 Page 11/11 Vi mangler pædagogiske metoder til at tackle disse problemer og jeg er derfor glad for, at et af Region Syddanmarks satsningsområdet netop er nye læringsformer og det pædagogiske. Det er der brug for. Forudsætningen for at vi kan sende kreative kandidater ud på arbejdsmarkedet er, at vi ser dem som hele mennesker og at vi giver dem redskaber til at beskytte deres inderste jeg selv om de skal give sig selv fuldt ud hele tiden. Gulerødder og motion I forlængelse heraf vil jeg slutte med at understrege vigtigheden af ordentlig mad og motion. Jo større krav vi har til, at de studerende skal kunne bruge hovedet, jo vigtigere er det, at de har kroppen med. At de er sunde og stærke. Det kræver sin mand og kvinde at være kreativ 12 timer i døgnet. Derfor må vi understøtte, at vore elever får ordentlig mad og en masse motion. Arkitektonisk kan det f.eks. dreje sig om at bygge uddannelsesinstitutioner, hvor elevatorer kun er forbeholdt handikappede, således at de studerende tvinges til at røre sig. Eller det kan dreje sig om at give plads til dans, løb osv. som en del af ethvert skoleforløb. Da vi for et stykke tid siden spurgte vore studerende, hvad de ønskede sig i forhold til vores udendørsarealer, kom svaret prompte: En trampolin! Bevægelse er vigtig. Og gulerødder er vigtige. En krøllet hjerne kræver alt mulig andet end en krøllet krop. Opsummerende Hvis vi skal fremme en økonomi, baseret på kreativitet er der brug for: - Et humanistisk menneskesyn - Grænser for frihed - Tolerance og internationalisering - Pleje af teams og det unikke talent - Mod og plads til fejl

12 Page 12/12 - Kreative rammer - Professionelt benspænd en ny lærerrolle - (Morgen)tegning - Professionalisering af talentplejen (det hele menneske) - Gulerødder og motion På den baggrund kunne man have følgende forventninger til den regionale udviklingsstratetgi: - Jordmoder: Sørge for at det nye kommer til verden - Alkymist: Sørge for at skabe dialog på tværs af kunst- og erhvervsliv. Mellem det skæve og det lige - Magnet: Tiltrække det unikke, det særlige, det forunderlige. Personligheder, dygtige medarbejdere, virksomheder, investeringer...verden - Analytiker: Erfaringsopsamling, fortolkning og formidling. Hvad virker? Jeg synes, at Region Syddanmark og det regionale Vækstforum er rigtig godt på vej til at indtage den rolle. Det er en meget visionær uddannelses- og læringsstrategi I har lagt frem. Til lykke med den og tak for at vi må være med til at fylde den ud og forhåbentlig sprænge den. Kilder Oslo-agendaen vedr. entrepreneurship: /doc/oslo_agenda_final.pdf Mangfoldighed giver vækst, kronik i Berlingske Tidende, 22. april 2008: Innovation kræver en dirigent: Interview med John Kao, Mandag Morgen d. 9. Maj Arkitektur, Krop og Læring, Redigeret af Kristian Larsen, Hans Reitzels forlag, 2005 Den kreative klasse, Richard Florida, Klim, 2005 Sang, dans og slagsmål; Martin Spang Olsen, L&R, 1998 Kreative Tider; Feiwel Kupferberg, Hans Reitzels forlag, 2006 Design research DK: 07; Designskolen Kolding (specifikt: Trine Brun Petersen, Design, Behaviour and Power).

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Grænseforeningen fremsætter forslag til at bevare dansk som komplet og samfunds- bærende sprog GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Indhold Grænseforeningens formål: Det er Grænsefor enin gens formål

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Tage Søndergård Kristensen 1 Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog er udgivet af Gymnasieskolernes Lærerforening, og er udarbejdet

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

ungdomsforskning ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen

ungdomsforskning ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen Redaktør Niels Ulrik Sørensen Formgivning Liselotte Klint Anja Vinther

Læs mere

Retten til at lære. Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære :

Retten til at lære. Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære : Retten til at lære Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære : Læring starter fra det øjeblik vi bliver født og fortsætter

Læs mere

Maleriet er en gave fra kunstneren, Esben Hanefelt, i anledning af skolens 100 års jubilæum VELKOMMEN. til Sct. Mariæ Skole

Maleriet er en gave fra kunstneren, Esben Hanefelt, i anledning af skolens 100 års jubilæum VELKOMMEN. til Sct. Mariæ Skole Maleriet er en gave fra kunstneren, Esben Hanefelt, i anledning af skolens 100 års jubilæum VELKOMMEN til Sct. Mariæ Skole 2 Velkommen til Sct. Mariæ Skole Velkommen til Sct. Mariæ Skole Af Poul Erik Hovelsø

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler 4 BLIK FOR RESSOURCER inspiration til lærere i 7.- 10. klasse Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Jeg er iværksætter til jeg falder om - Et interview med Peer Kølendorf

Jeg er iværksætter til jeg falder om - Et interview med Peer Kølendorf Jeg er iværksætter til jeg falder om - Et interview med Peer Kølendorf Interviewet har formet sig som en dialog mellem Peer Kølendorf og Susanne Teglkamp både over mail og ved et møde. Vi vil gerne have

Læs mere

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje. Væksthus for Ledelse, Maj

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne

idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne Introduktion Den kunst at høre efter en Historie er gaaet tabt i Europa Karen Blixen, Den afrikanske farm Det vurderes, at hver femte voksne dansker har

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Bilag 3, Interview med Heike Hoffmann, Håndværksrådet

Bilag 3, Interview med Heike Hoffmann, Håndværksrådet Bilag 3, Interview med Heike Hoffmann, Håndværksrådet IW: = Interviewer IP: Ja = Interviewperson, Heike Hoffmann IW: Til at starte med vil vi gerne høre om, hvad det er, du sidder og beskæftiger dig med?

Læs mere