Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015"

Transkript

1 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December TEMASTATISTIK 2016:1 Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015 Der er anvist boliger i den almene boligsektor i løbet af Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste og ved kommunal anvisning. Anvisningsmønsteret deler regionerne i to grupper, øst og vest for Storebælt. Vest for Storebælt anvises flere boliger ved ekstern venteliste og færre gennem kommunal anvisning end det er tilfældet øst for Storebælt. Fleksibel benyttes hyppigst af regionerne øst for Storebælt. Oplysninger om antallet af anvisninger fordelt på typer indgår i de almene boligorganisationers dokumentationspakker til brug for den årlige styringsdialog med kommunerne. I styringsdialogen indgår følgende anvisningstyper: venteliste, kommunal, fleksibel, kombineret og annoncering. Denne temastatistik er baseret på et udtræk fra Huslejeregisteret og medtager alle anvisningstyper, som indberettes. Der er anvist boliger i den almene boligsektor i Det svarer til ca. 16 procent af det samlede antal boliger pr. 1. januar 2016 og til at næsten hver 6. bolig skifter lejere i løbet af let af anvisninger er størst i juli med anvisninger og lavest i januar, hvor der anvises boliger. Figur 1. Anvisninger fordelt på boligtyper og måneder, Familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Der anvises flest boliger i juli, august og september for både familieboliger og ungdomsboliger. Det tyder på, at det er studiestarten på uddannelserne, der påvirker anvisningsmønsteret i disse måneder. Fra oktober til december falder det samlede antal anvisninger. Anvisningerne til ældreboliger fylder mindst. let af ældreboliger, der anvises i 2015 svinger mellem 674 i januar til 978 i maj. 1

2 let af anvisninger er størst til familieboliger, da familieboligerne udgør 87 % af det samlede antal boliger. Forskellen på anvisninger til alle boliger og familieboligerne er vist i Tabel 1. Ud af det samlede antal anvisninger til en ledig bolig, anvises oftest til personer, der står på ekstern venteliste. 65,4 % af anvisningerne i 2015 er til personer på ekstern venteliste og 19,7 % er kommunale anvisninger. Afdelingsinterne samt organisationsinterne anvisninger udgør samlet 8,8 % af anvisningerne. Der anvises færrest boliger ved boliggarantibevis, bytning og gennem kombineret. Anvisninger til familieboliger adskiller sig fra det samlede antal anvisninger ved en større andel anvisninger til personer på ekstern venteliste og en lavere andel anvisninger gennem kommunal anvisning. Tabel 1. Anvisninger fordelt efter boligtype og anvisningstype, 2015 Alle boliger Familieboliger Andel Andel Afdelingsintern , ,4 Organisationsintern , ,7 Bytning 539 0, ,8 Ekstern venteliste , ,2 Kommunal anvisning , ,3 Fleksibel , ,9 Offentlig annoncering , ,7 Kombineret 563 0, ,9 Boliggarantibevis 138 0, , Andelen af kommunal anvisning er lavest i juli september. Det er en konsekvens af, at anvisningerne til personer på ekstern venteliste i disse tre måneder ligger mellem 500 og 900 anvisninger over gennemsnittet for året og dermed falder kommunal anvisnings andel af det samlede antal anvisninger. Tabel 2 viser anvisningerne fordelt på måneder og anvisningstype. Størrelsen af boligen påvirker også anvisningsmønstret (Tabel 3). Tendensen er, at jo større bolig, jo større andel anvises til personer på den eksterne venteliste og jo færre anvises gennem kommunal anvisning. Dette gælder ikke de mindste boliger på 50 m2 eller derunder, hvor 76,4 % anvises til personer på ekstern venteliste. Den kommunale anvisning er størst til boliger i størrelsen m2. Andelen af afdelingsintern anvisning er stigende med boligernes størrelse og tendensen er den samme for organisationsinterne anvisninger. Beboerne i den almene boligsektor benytter sig dermed af muligheden for at blive boende i samme afdeling eller organisation når de ønsker en større bolig. Det samme gør sig gældende når anvisningerne fordeles på antallet af rum i boligen (Tabel 4). Anvisning til personer på ekstern venteliste er størst blandt boliger med fire værelser, mens den kommunale anvisning er størst ved et eller to værelses boliger. 2

3 Anvisningerne i procent af boligbestanden viser hvor stor en andel af boligerne der anvises i løbet af Det ses, at andelen falder, når boligens størrelse stiger for boliger indtil 100 m2. Blandt boliger med 1 værelse anvises 1 ud af 3 boliger til ny lejer i løbet af 2015, mens kun 1 ud 10 boliger med 4 eller 5 værelser anvises til nye lejere i Tallene dækker over regionale forskelle. Anvisning af boliger til personer på den eksterne venteliste varierer fra 41,5 % i Region Hovedstaden til 77,2 % i Region Syddanmark. Andelen af boliger, der udlejes via kommunal anvisning varierer også. I Region Hovedstaden anvises 1 ud af 3 ledige boliger af kommunerne, mens 1 ud af 8 boliger anvises af kommunerne i Region Nordjylland. Anvisning gennem afdelings- og organisationsintern venteliste er størst i Region Hovedstaden med 15,4 % og mindst i Region Sjælland med 3,9 %. Anvisningsmønsteret deler regionerne i to grupper, øst og vest for Storebælt. Vest for Storebælt anvises flere boliger ved ekstern venteliste og færre gennem kommunal anvisning end det er tilfældet øst for Storebælt. Fleksibel benyttes tilsvarende hyppigere af regionerne øst for Storebælt. Tilsvarende er der forskel på hvor stor en del af boligerne, der i løbet af 2015 får nye lejere. I Region Hovedstaden er 11,1 % af den samlede boligmasse anvist til nye lejere i 2015, mens det er 20 % af boligmassen i Region Nordjylland. 3

4 Tabel 2. Anvisninger fordelt efter type og måneder, Januar Februar Marts April Maj Juni Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis Juli August September Oktober November December Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis

5 Tabel 2. Anvisninger fordelt efter type og måneder, 2015 forsat. Januar Februar Marts April Maj Juni Procent Afdelingsintern 4,0 3,6 4,2 4,5 4,6 4,8 Organisationsintern 4,1 3,3 4,0 3,4 4,0 4,3 Bytning 0,3 0,6 0,5 0,8 0,7 0,8 Ekstern venteliste 67,7 67,2 64,0 64,2 65,0 64,0 Kommunal anvisning 18,6 20,7 22,2 22,0 20,7 20,8 Fleksibel 2,9 2,4 3,0 2,6 3,1 2,9 Offentlig annoncering 1,7 1,4 1,4 1,4 1,3 1,6 Kombineret 0,7 0,6 0,5 1,0 0,4 0,8 Boliggarantibevis 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0, Juli August September Oktober November December Procent Afdelingsintern 4,8 4,9 5,3 5,5 5,6 5,8 Organisationsintern 4,0 4,5 4,2 4,5 3,4 4,5 Bytning 0,7 0,6 0,6 0,7 0,4 0,8 Ekstern venteliste 67,8 66,3 66,1 63,6 64,7 63,0 Kommunal anvisning 17,3 17,2 17,8 20,0 20,3 19,9 Fleksibel 2,9 4,1 3,6 3,4 3,3 3,5 Offentlig annoncering 1,7 1,8 1,6 1,6 1,4 1,5 Kombineret 0,7 0,4 0,6 0,6 0,7 0,8 Boliggarantibevis 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,

6 Tabel 3. Anvisninger fordelt på type og boligareal, Boligareal (m2) Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis Boligareal (m2) Procent Afdelingsintern 1,8 4,3 4,2 6,2 6,5 7,0 7,0 7,8 4,8 Organisationsintern 3,3 2,8 3,8 4,9 4,7 5,2 5,1 2,6 4,0 Bytning 0,3 0,5 0,4 0,7 0,9 1,1 1,1 1,1 0,6 Ekstern venteliste 76,4 58,0 53,4 59,5 68,2 69,2 70,8 72,6 65,4 Kommunal anvisning 13,9 28,7 34,4 22,4 13,0 10,0 9,0 10,3 19,7 Fleksibel 2,3 3,5 2,0 3,6 3,8 4,9 4,1 3,0 3,2 Offentlig annoncering 1,6 1,4 1,3 1,3 1,7 1,9 1,5 1,9 1,5 Kombineret 0,3 0,5 0,4 1,0 1,0 0,6 1,2 0,8 0,6 Boliggarantibevis - 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2-0, I procent af boligbestanden 33,7 16,3 15,1 12,9 11,4 11,2 12,9 13,4 15,4 Anm. bruges hvis andelen er mindre end 0,1. 6

7 Tabel 4. Anvisninger fordelt efter type og antal rum, værelse 2 værelser 3 værelser 4 værelser 5 eller flere værelser Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis værelse 2 værelser 3 værelser 4 værelser 5 eller flere værelser Procent Afdelingsintern 1,5 3,7 7,1 8,0 9,2 4,8 Organisationsintern 2,9 3,2 5,2 5,6 5,0 4,0 Bytning 0,1 0,4 0,9 1,4 1,9 0,6 Ekstern venteliste 68,0 60,2 67,9 69,6 67,0 65,4 Kommunal anvisning 23,9 27,5 11,4 9,5 11,0 19,7 Fleksibel 1,8 2,9 4,6 2,9 3,9 3,2 Offentlig annoncering 1,4 1,5 1,6 1,8 1,6 1,5 Kombineret 0,3 0,4 1,0 1,0 0,3 0,6 Boliggarantibevis - 0,1 0,3 0,1 0,1 0, I procent af boligbestanden 33,9 16,8 11,8 10,6 10,3 15,4 7

8 Tabel 5. Anvisninger fordelt efter type og region, Samlet Hovedstaden Sjælland Andel Andel Andel Afdelings-intern , , ,9 Organisations-intern , , ,0 Bytning 539 0, ,1 18 0,2 Ekstern venteliste , , ,4 Kommunal anvisning , , ,2 Fleksibel , , ,8 Offentlig annoncering ,5 52 0,2 86 0,7 Kombineret 563 0,6 21 0,1 77 0,7 Bolig-garantibevis 138 0, ,5 9 0, I procent af boligbestanden 15,3 11,1 16,0 Syddanmark Midtjylland Nordjylland Andel Andel Andel Afdelings-intern 329 1, , ,3 Organisations-intern 612 3, ,5 42 0,4 Bytning ,1 1 - Ekstern venteliste , , ,2 Kommunal anvisning , , ,1 Fleksibel 160 0, ,7 53 0,5 Offentlig annoncering 498 2, , ,9 Kombineret 14 0, , ,6 Bolig-garantibevis , I procent af boligbestanden 17,1 18,7 20,0 Anm. bruges hvis andelen er mindre end 0,1. 8

9 Bilagstabel 1. anvisninger fordelt efter type og kommune, 2015 Kommunenavn Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia Frederiksberg Frederikshavn Frederikssund Furesø Faaborg-Midtfyn Gentofte Gladsaxe Glostrup Grenaa Greve Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs Hedensted Helsingør Herlev Herning Hillerød

10 Kommunenavn Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis Hjørring Holbæk Holstebro Horsens Hvidovre Høje Tåstrup Hørsholm Ikast-Brande Ishøj Kalundborg Kerteminde Kolding København Køge Langeland Lejre Lemvig Lolland Lyngby-Taarbæk Læsø Mariagerfjord Middelfart Morsø Nordfyns Nyborg Næstved Odder Odense Odsherred Randers Rebild Ringkøbing-Skjern Ringsted Roskilde Rudersdal Rødovre

11 Kommunenavn Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Slagelse Solrød Sorø Stevns Struer Svendborg Syddjurs Sønderborg Thisted Tønder Tårnby Vallensbæk Varde Vejen Vejle Vesthimmerlands Viborg Vordingborg Ærø Aabenraa Åbybro Ålborg Århus

12 Bilagstabel 2. Andel anvisninger fordelt efter type og kommune, 2015 Kommunenavn Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis Procent Albertslund 8,4 11,1 0,6 53,9 25, ,1 100 Allerød 0,9 0,9-39,6 55,2 3, ,4 100 Assens 2,4 0,3-58,2 32,6-6, Ballerup 3,5 3,6 0,9 51,0 40,6 0, ,1 100 Billund ,7 15,9-3, Bornholm 2,7 0,2-32,7 20,6 40,4 3, Brøndby 9,5 6,4 1,4 46,4 35,7 0, ,5 100 Brønderslev ,0 11, Dragør 6,1 7,1 10,2 45,9 26,5-4, Egedal 11,5-1,8 53,2 32,0 0,7 0,4-0,4 100 Esbjerg 1,9 2,5 0,1 87,2 3,7 1,9 2, Fanø ,3 41, Favrskov 6,3 8,2-47,5 37,1 0,3 0,3-0,3 100 Faxe 2,3 0,5-54,2 40,3 2,3 0, Fredensborg 3,7 4,0 1,2 39,2 42,1 9, Fredericia - 0,1-92,5 7,1 0,1 0, Frederiksberg 20,2 1,5 5,7 26,8 38,6 5, ,8 100 Frederikshavn ,1 14, Frederikssund 27,5 3,8-37,0 25,8 4,8 0,3-1,0 100 Furesø 8,1 1,0 0,7 61,6 27,2 1,2 0,1 0,1 0,1 100 Faaborg-Midtfyn 0,4 0,4 0,2 46,3 48,6 1,1 3, Gentofte 6,0 0,6-50,3 41, ,6 1,2 100 Gladsaxe 6,9 6,9 3,0 46,7 23,3 12,5 0,2-0,5 100 Glostrup 27,2 0,2 5,0 45,8 16,7 4, ,9 100 Grenaa ,8 0,7-2, Greve 14,9 2,0 0,8 38,5 38,8 4, ,8 100 Gribskov 3,2 3,6 1,4 30,3 59,3 0,5 1, Guldborgsund 2,3 7,4-66,6 22,0 0,7 0,8 0,2-100 Haderslev 0,4 0,7-74,4 19,0 0,2 5, Halsnæs 5,3 0,3-39,9 35,5 18, ,3 100 Hedensted 0, ,3 39,4-1, Helsingør 17,9 8,3 0,3 40,2 29,1 3,9 0,1-0,1 100 Herlev 10,6 1,7 4,3 22,2 57,7 3, ,3 100 Herning 3,4 6,6 0,1 67,6 10,6 7,8 3, Hillerød 3,5 8,4 0,4 40,5 37,6 9,2 0,2-0,

13 Kommunenavn Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis Procent Hjørring - 0,2-91,0 5,8 0,1 2, Holbæk 2,3 1,4 0,3 62,7 17,4 15,3 0,4-0,3 100 Holstebro 1,0 46,0-35,8 10,1 0,1 7, Horsens 3,4 0,9-75,1 16,1-4, Hvidovre 15,7 4,9 4,0 28,2 45, ,1 1,2 100 Høje Tåstrup 12,4 2,1 1,4 52,3 22,6 8, ,5 100 Hørsholm 1,6 2,2 1,3 42,2 51,6 0,3-0,6 0,3 100 Ikast-Brande 9,2 1,6-54,0 24,9 0,6 9, Ishøj 7, ,8 74, Kalundborg 0,1 0,1-72,1 24,3 1,3 2, Kerteminde 2,2 4,3-77,8 14,1-1, Kolding - 0,4-83,0 14,1-2, København 11,8 7,1 3,0 34,1 29,6 13,2 0,2 0,2 0,6 100 Køge 2,3 3,3-69,6 19,3 5,4-0,1-100 Langeland 18, ,5 4,7-6, Lejre ,9 27, Lemvig 1, ,8 10,9-8, Lolland 0,5 0,5-76,9 18,4 0,4 0,7 2,7-100 Lyngby-Taarbæk 5,4 0,6 0,5 64,0 29, Læsø , Mariagerfjord ,5 13,9-8, Middelfart - 3,1-65,4 23,4-7,9 0,3-100 Morsø 0, ,7 8,2-5, Nordfyns 2,5 1,5-50,8 40,6-2,0 2,5-100 Nyborg 0,7 1,2-69,2 24,8 3,1 0,2 0,7-100 Næstved 0,7 0,7-71,4 24,1-0,1 3,2-100 Odder ,2 6,6 2,9 0, Odense 3,9 4,2-80,4 11,2 0,2 0,1 0,1 0,1 100 Odsherred 1,6 1,2-41,5 55, Randers 0,6 0,2-94,1 1,2 1,2 2, Rebild 1, ,9 11,1-2, Ringkøbing-Skjern 3,4 2,2-65,2 26,3-3, Ringsted 1,1 2,5-62,0 30,6 3, Roskilde 0,3-0,6 72,1 27, Rudersdal 1,8 0,9 1,5 63,0 32,2-0,4-0,2 100 Rødovre 7,3 6,5 1,5 60,9 22,2 0,3 0,5-0,

14 Kommunenavn Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis Procent Samsø 6, ,0 43, Silkeborg 0,5 0,3-84,0 14,6-0, Skanderborg 0,4 0,2 0,4 74,4 24,4-0, Skive 2,3 0,9-82,1 14,4-0, Slagelse 1,5 4,5 0,1 77,1 13,1 0,7 2,1 0,9 0,1 100 Solrød 4,2 2,8 1,4 37,3 38,7 15, Sorø ,1 17,9 0, Stevns 0, ,1 51,0 0,7 0, Struer 0,3 50,3-9,0 1,2-6,0 33,1-100 Svendborg 3,5 28,3 0,1 39,2 17,5 5,2 6, Syddjurs ,5 3, Sønderborg 1,6 0,8-87,6 9,2 0,7 0, Thisted 2,9 0,2-78,7 6,5 0,2 11, Tønder 0,5 0,2-78,9 14,8 3,2 2, Tårnby 8,0 13,9 3,5 47,7 21,0 4, ,0 100 Vallensbæk 23, ,9 11, ,4 100 Varde 1,9 3,0-63,4 19,1 1,0 11, Vejen - 0,2-74,0 18,1-7, Vejle 0,3 0,4-83,9 14,2 0,1 1, Vesthimmerlands ,1 3,2-0, Viborg 4,4 0,4 0,1 84,9 9,2 0,2 0, Vordingborg - 0,1-81,9 16,4-1, Ærø ,3 46, Aabenraa 0,5 0,2-81,1 17,2-1, Åbybro ,7 27,2-6,8 0,3-100 Ålborg 12,9 0,7-67,4 14,3 0,9 0,9 2,9-100 Århus 2,7 5,5 0,2 74,9 8,3 4,8 1,4 2,0 0,

15 Om statistikken Statistikken er dannet på baggrund af et dataudtræk fra Huslejeregisteret for Udtrækket er dannet medio januar Ved en anvisning forstås af en bolig. Anvisningstypen oplyses, når der oprettes en lejekontrakt på en bolig. let af anvisninger siger dermed ikke noget om antallet af personer, der flytter ind i en almen bolig. Samme person kan anvises en bolig flere gange i perioden. I tillæg til denne temastatistik kan der downloades en excel-fil indeholdende de samme tabeller som i denne statistik, blot indeholder de udelukkende familieboliger. Statistikkens sigte er dog, at beskrive anvisningerne til hele den almene boligsektor, hvorfor der her ses på familieboliger, ældreboliger og ungdomsboliger under et. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Landsbyggefondens Center for Almen Analyse. 15

TABEL 1: FRAFLYTNINGER 2010-2013 OPGJORT PÅ REGION

TABEL 1: FRAFLYTNINGER 2010-2013 OPGJORT PÅ REGION Antallet af eksterne husstandsfraflytninger i den almene boligsektor er faldet med 4.204 fra 2010 til 2013. Antallet af fraflytninger er højest i familieboliger i Region Hovedstaden. Fraflytningsprocenterne

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Biltilgængelighed for familierne i Danmark

Biltilgængelighed for familierne i Danmark Biltilgængelighed for familierne i Danmark Der er en stigende andel af husstandene i Danmark, som har bil til rådighed. Andelen er steget fra 58,8 pct. i 2007 til 60,3 pct. i 2015. Andelen af husstandene

Læs mere

Antal undersøgte kvinder efter 1. invitation (tæller)

Antal undersøgte kvinder efter 1. invitation (tæller) 1 DKLS Indikator 2A Patobank udtrækket er dannet den 12.01.2012 for 24 mdr. siden og 12 mdr. frem Tabel 12A. Andelen af kvinder, der får taget celleprøve fra livmoderhalsen inden for 90 dage efter første

Læs mere

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste

De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste Gennem de sidste årtier har der været en stigende ulighed i indkomsterne mellem de danske kommuner. Langt de fleste af de rigeste kommuner

Læs mere

I regeringens Sundhedsstrategi Jo før jo bedre opstiller regeringen to ambitiøse mål frem mod 2025 for patienter med kroniske sygdomme.

I regeringens Sundhedsstrategi Jo før jo bedre opstiller regeringen to ambitiøse mål frem mod 2025 for patienter med kroniske sygdomme. Fakta Forebyggelse af indlæggelser Den patientrettede forebyggelse skal effektivt modvirke, at borgerne indlægges unødigt på sygehuset. Formålet er et sammenhængende sundhedsvæsen, der giver de bedste

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 apr14 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2014 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2014 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2014 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2014, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner

Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner Der er stor forskel i de forventede restlevetider mellem kommunerne i Danmark. Den kommune med de laveste restlevetider er København, hvor en 60-årig

Læs mere

Efterskolen og kommunerne

Efterskolen og kommunerne Efterskolen og kommunerne Dato 15. januar 2010 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

ELITEN ER KONCENTRERET I NORDSJÆLLAND

ELITEN ER KONCENTRERET I NORDSJÆLLAND 1. april 2008 Af Jonas Schytz Juul: tlf: 3355 7722 Jakob Mølgaard tlf.: 3355 7729 Resumé: ELITEN ER KONCENTRERET I NORDSJÆLLAND Eliten er i høj grad koncentreret nord for København. Specielt Rudersdal,

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 3. kvartal 2014

LO's jobcenterindikatorer 3. kvartal 2014 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Udmelding af landstal for 2016

Udmelding af landstal for 2016 4. Asylkontor UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 1. april 2015 Sagsnummer: 15/058495 Sagsbehandler: pep Udmelding af landstal for 2016 Det følger af integrationslovens

Læs mere

Lettelser i topskatten gør Danmark skævere

Lettelser i topskatten gør Danmark skævere NOTAT MELA - - 03.03.2016 KONTAKT: METTE LANGAGER - MELA@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Lettelser i topskatten gør Danmark skævere Hvis regeringen nedsætter topskatten, vil skattelempelse især komme skatteydere

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Bekendtgørelse xxxx-xx-xx nr. xxxx om landets inddeling i skatte-, vurderings og motorankenævnskredse

Bekendtgørelse xxxx-xx-xx nr. xxxx om landets inddeling i skatte-, vurderings og motorankenævnskredse Bekendtgørelse xxxx-xx-xx nr. xxxx om landets inddeling i skatte-, vurderings og motorankenævnskredse I medfør af skatteforvaltningslovens 8, stk., jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xx. xxx x, fastsættes

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Sådan rammer nulvækst dit område

Sådan rammer nulvækst dit område Sådan rammer nulvækst dit område Finansministeriets beregninger viser, at nulvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020 koster 32.000 offentlige ansatte og svarer til en besparelse på det offentlige

Læs mere

Q1 Dit barns alder 1 / 50. Inklusion i folkeskolen 2016. Besvaret: 352 Sprunget over: 0 100% 80% 60% 40% 20% 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Q1 Dit barns alder 1 / 50. Inklusion i folkeskolen 2016. Besvaret: 352 Sprunget over: 0 100% 80% 60% 40% 20% 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Q1 Dit barns alder Besvaret: 352 Sprunget over: 0 10 8 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0,0 0 5,97% 21 6,53% 23 11,65% 41 8,81% 31 12,22% 43 11,08% 39 7,95%

Læs mere

Den gyldne procent klumper sig sammen

Den gyldne procent klumper sig sammen Den gyldne procent klumper sig sammen En kortlægning af, hvor den rigeste procent bor viser, at denne gruppe i stigende grad klumper sig sammen i bestemte områder. Først og fremmest i Nordsjælland og Hovedstadsområdet,

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Øget forskel i indkomsterne deler de danske byer

Øget forskel i indkomsterne deler de danske byer Øget forskel i indkomsterne deler de danske byer De største byer i Danmark har oplevet en øget opdeling i gennem de seneste 30 år. I Århus er indkomsten i det rigeste område, Risskov, 3,3 gange så høj

Læs mere

28.000 ledige har fået brev om akutberedskab

28.000 ledige har fået brev om akutberedskab 1. oktober 2012 Michel Klos 28.000 ledige har fået brev om akutberedskab Fra januar 2013 og frem er der en betydelig del af de ledige dagpengemodtagere, der er i risiko for at opbruge retten til dagpenge.

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2016

Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2016 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2016 Udvikling i serviceudgifterne fra regnskab 2014 til teknisk beregnet vejledende serviceramme for 2016 (G.1-12) Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra budget

Læs mere

Yderkommuner vil være vinderkommuner

Yderkommuner vil være vinderkommuner September 2013 Yderkommuner vil være vinderkommuner Med tre kommuner i top 5 hvad angår forbedring af den overordnede erhvervsvenlighed, så dominerer yderkommunerne toppen af listen over hvilke kommuner,

Læs mere

Reformen af førtidspension og fleksjob

Reformen af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob Jobindsats: jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 maj-15 jul-15 sep-15 nov-15 jan-16 Tilgang til ressourceforløb

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 87 (Alm. del), som Kommunaludvalget

Besvarelse af spørgsmål nr. 87 (Alm. del), som Kommunaludvalget Kommunaludvalget KOU alm. del - Svar på Spørgsmål 87 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. maj 2006 Kontor: Kommunaløkonomisk kt. J.nr.: 2006-2414-74 Sagsbeh.: mja Fil-navn: I:/mja/kom

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 607 1. august 2013 Dato: 12. juli 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 607 1. august 2013 Dato: 12. juli 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 607 1. august 2013 Dato: 12. juli 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2017

Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2017 30. juni 2016 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2017 Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra regnskab 2015 til teknisk beregnet vejledende serviceramme for 2017 (G.1-12) Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere

Emne: Ledige boliger Nr.: 701

Emne: Ledige boliger Nr.: 701 ORIENTERER Emne: Ledige boliger Nr.: 701 Dato: 7. januar 2016 BRK/ENI/RKP/lbw Ledige boliger pr. 1. januar 2016 Ledighedsopgørelsen pr. 1. januar 2016 er den sidste månedlige ledighedsopgørelse, som udsendes

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 198 Offentligt. kommuner Ringkøbing-Skjern Varde Fanø Esbjerg. beliggende i Varde Kommune

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 198 Offentligt. kommuner Ringkøbing-Skjern Varde Fanø Esbjerg. beliggende i Varde Kommune Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 198 Offentligt Oversigt over s enheder og opgaver fordelt på kommuner. Flere af enhederne løser udvalgte opgaver på tværs af landet. Disse opgaver

Læs mere

Dødssted i Danmark i perioden 2004 til 2006

Dødssted i Danmark i perioden 2004 til 2006 Dødssted i Danmark i perioden 2004 til 2006 Palliativt Videncenter, Marts 2013 (LJ og RV) Officielle tal for, hvor danskerne dør, er ikke offentliggjort siden 1999. Dødssted fremgår af dødsattesten og

Læs mere

Se hvor i landet flest risikerer at miste dagpengene i 2012

Se hvor i landet flest risikerer at miste dagpengene i 2012 Se hvor i landet flest risikerer at miste dagpengene i 2012 Alene i juli 2012 vil 38.500 langtidsledige falde ud af dagpengesystemet, hvis de ikke finder et job inden. Baggrunden er, at man har indfaset

Læs mere

Tal for erhvervsgrunduddannelsen (egu) i kalenderåret 2008

Tal for erhvervsgrunduddannelsen (egu) i kalenderåret 2008 Tal for erhvervsgrunduddannelsen (egu) i kalenderåret 2008 Af Asger Hyldebrandt Pedersen Elevtilgang til erhvervsgrunduddannelsen (egu) steg i 2008 med over 20 pct. Færre kvinder startede på egu. Den typiske

Læs mere

Status for ledighed og ministermål

Status for ledighed og ministermål -netværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål - Netværksdialogmøde 2. kvartal 2014-11. marts 2014 Marts 2014

Læs mere

Emne: Ledige boliger Nr.: 691. Ophør af den månedlige indberetning af ledige boliger

Emne: Ledige boliger Nr.: 691. Ophør af den månedlige indberetning af ledige boliger ORIENTERER Emne: Ledige boliger Nr.: 691 Dato: 1. oktober 20 BRK/ENI/RKP/lbw Ophør af den månedlige indberetning af ledige boliger Landsbyggefondens statistik om ledige boliger i den almene boligsektor

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Sammenfatning af kommunernes redegørelser om forvaltningsretlige fejl i sager om gensidig forsørgelsespligt

Sammenfatning af kommunernes redegørelser om forvaltningsretlige fejl i sager om gensidig forsørgelsespligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt N O T A T Sammenfatning af kommunernes redegørelser om forvaltningsretlige fejl i sager om gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

fra 55 til 60 pct. og på den måde styrke muligheden for at arbejde pædagogisk målrettet med børnene og styrke det enkelte barns udvikling.

fra 55 til 60 pct. og på den måde styrke muligheden for at arbejde pædagogisk målrettet med børnene og styrke det enkelte barns udvikling. NOTAT 20. januar 2015 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2015/0002190-2 Børne- og ungeområdet Børne- og Ungestaben Baggrundsorientering om i dagtilbud på Frederiksberg På baggrund af indslag bragt i DR den 4. og

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Emne: Ledige boliger og udlejningssituationen Nr.: 698. Månedlig opgørelse af ledige boliger, indberetningen af udlejningssituationen

Emne: Ledige boliger og udlejningssituationen Nr.: 698. Månedlig opgørelse af ledige boliger, indberetningen af udlejningssituationen ORIENTERER Emne: Ledige boliger og udlejningssituationen Nr.: 698 Dato: 9. december 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af ledige boliger, indberetningen af udlejningssituationen ophører. Antal ledige

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 608 1. september 2013 Dato: 22. august 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 608 1. september 2013 Dato: 22. august 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 608 1. september 2013 Dato: 22. august 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 621 1. januar 2014 Dato: 20. december 2013 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 621 1. januar 2014 Dato: 20. december 2013 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 621 1. januar 2014 Dato: 20. december 2013 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 676 1. juni 2015 Dato: 29. maj 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 676 1. juni 2015 Dato: 29. maj 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 676 1. juni 2015 Dato: 29. maj 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

N O TAT. Definitioner på nøgletal 2010 udsendt 3. juli 2009. Tabel 1: kommunernes finansieringsbehov 2010

N O TAT. Definitioner på nøgletal 2010 udsendt 3. juli 2009. Tabel 1: kommunernes finansieringsbehov 2010 N O TAT Definitioner på nøgletal 2010 udsendt 3. juli 2009 Tabel 1: kommunernes finansieringsbehov 2010 Nøgletal Definition Vækst i udskrivningsgrundlag pr. Tallet beskriver væksten fra det budgetterede

Læs mere

Navn: Frederiksborg Brand og Redning. Status:

Navn: Frederiksborg Brand og Redning. Status: Status pr. 11. april 2016 Navn: Hovedstadens Beredskab 1. www.beredskab.albertslund dk. (arbejdstitel) 2. Areal: 272 km 2 3. Antal indbyggere: 915.313 4. Antal stationer: 13 og en vagtcentral 5. Antal

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 616 1. december 2013 Dato: 21. november 2013 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 616 1. december 2013 Dato: 21. november 2013 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 616 1. december 2013 Dato: 21. november 2013 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 625 1. marts 2014 Dato: 25. februar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 625 1. marts 2014 Dato: 25. februar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 625 1. marts 2014 Dato: 25. februar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt 2013 3,0 3,1 - samme periode sidste år 4.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt 2013 3,0 3,1 - samme periode sidste år 4. Sygedagpenge Aktuel måling februar 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling januar 2014 3,8 4,1 - samme periode sidste år januar 2013 5,2 5,5

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling januar 2014 3,8 4,1 - samme periode sidste år januar 2013 5,2 5,5 A-Dagpenge Aktuel måling marts 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-maj 14 3,1 3,1 - samme periode sidste år Jan-maj 13 3,1 3,3

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-maj 14 3,1 3,1 - samme periode sidste år Jan-maj 13 3,1 3,3 Sygedagpenge Aktuel måling maj 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling februar 2014 4,0 4,2 - samme periode sidste år februar 2013 5,3 5,4

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling februar 2014 4,0 4,2 - samme periode sidste år februar 2013 5,3 5,4 A-Dagpenge Aktuel måling april 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-jul 14 3,4 3,7 - samme periode sidste år Jan-jul 13 4,4 4,5

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-jul 14 3,4 3,7 - samme periode sidste år Jan-jul 13 4,4 4,5 A-Dagpenge Aktuel måling september 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 469 1. juni 2009 Dato: 27. maj 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere