Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen."

Transkript

1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Kirsten Nielsen Torben Steenberg UDPEGET AF BRANCHEFORENINGEN DANSKE BEDEMÆND OG BEGRAVELSE DANMARK Michael Ørskov Lars Askholm Sagen blev behandlet på nævnsmøde den 2. oktober 2013 SAGSFREMSTILLING: Aftalen vedrører: Bisættelse Aftaledato: 19. december Skriftligt overslag/tilbud udfærdiget: Nej Pris: ,38 kr. (bilag 1). Reklameret til bedemanden: 12. marts 2013 (bilag 2). Reklamationens indhold og forløb: Forbrugeren indgik den 19. december 2012 aftale med bedemanden om bisættelse. Aftalen indebar, at bedemanden skulle stå for levering af kiste og ilægning, kørsel, afhentning af urne og ansøge om begravelseshjælp.

2 Den 12. marts 2013 klagede forbrugeren til bedemanden over, at rådgivningen i forbindelse med planlæggelse af bisættelsen var mangelfuld, og at prisen som følge heraf var for høj (bilag 2). Bedemanden afviste den 14. marts 2013 forbrugerens klage, da der ifølge bedemanden var blevet givet et mundtligt prisoverslag til forbrugeren, som blev accepteret (bilag 3). Klageformular modtaget i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: 19. marts PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: Forbrugerens krav: Forbrugeren har fremsat krav om et nedslag i prisen på kr. Kravet opgøres således (bilag 4): Assistance og ordning af bisættelsen nedsat med 50% Betalingsfritagelse for rustvognskørsel Levering og ilægning i kiste nedsat med 50% Betalingsfritagelse for afhentning af urne I alt kr kr. 325 kr. 350 kr kr. Forbrugerens oplysninger og begrundelser: Efter mødet med bedemanden var forbrugeren blevet oplyst om priser på: Kiste Urne Rådgivning/assistance I alt kr. 620 kr kr kr. Det var ovenstående tilbud, der blev accepteret. Bedemanden gav på intet tidspunkt et prisoverslag på ca kr. Der er ikke nogen priser på bedemandens hjemmeside, ligesom der ikke kan findes priser i butikken. Bedemanden holdt et par gange en prisliste op, men på en måde hvor man ikke kunne se, hvad der stod. Bedemanden blev med det samme oplyst om, at der var tale om er insolvent bo, og at forbrugeren derfor ønskede den billigst mulige løsning. Bedemanden skulle derfor i sin rådgivning tage udgangspunkt i den billigste løsning ved alle punkter (bilag 5). Bedemanden burde have oplyst, at det var muligt for familien selv af lægge afdøde i kisten, hvorfor denne post skal nedsættes med 50 %. Bedemanden skulle have rådgivet om, at forbrugeren selv kunne have forestået al kørsel med kiste, så længe det en betryggende måde og ikke forstyrre offentlig ro og orden. q Der blev ikke indgået aftale om, at bedemanden skulle stå for afhentning urne. Bedemanden skulle have oplyst, at forbrugeren selv kunne have hentet urnen på krematoriet. Det blev dog aftalt, at bedemanden skulle stå for ansøgning om begravelseshjælp, men bedemanden udfyldte ansøgningen forkert. Forbrugeren ansøgte derfor selv om begravelseshjælp, da der grundet bedemandens fejl var blevet udbetalt 9.818,76 kr. for lidt (bilag 4).

3 Bedemanden oplyste forbrugeren om, at han kunne forvente at få kr. i begravelseshjælp, hvilket ifølge forbrugeren taler for, at bedemanden var bekendt med, at der var tale om et insolvent bo (bilag 5). Bedemanden har i strid med renteloven opkrævet en rente på 2 % per måned, hvilket forudsætter en gensidig aftale, som ikke er indgået mellem parterne. I forbindelse med dødsanmeldelsen har bedemanden kopieret anmelders underskrift, da anmelder alene skrev under på et blankt stykke papir. Bedemanden har handlet i strid med inkassoreglerne ved uden varsel at sende fakturaen til inddrivelse ved inkasso (bilag 4). Bedemandens standpunkt til forbrugerens krav: Afviser forbrugerens krav. Bedemandens oplysninger og begrundelser: Der blev ikke på noget tidspunkt oplyst, at der var tale om et insolvent bo, men at forbrugeren ville undersøge, hvad der var i boet. Bedemanden hørte ikke yderligere herom. Forbrugeren fandt bedemanden i den billige ende. Der blev givet et mundtligt prisoverslag på ca kr. inklusiv kørsel og de andre ydelser, bedemanden skulle forestå. Dette overslag blev accepteret af familien. Forbrugeren blev ikke rådgivet om, at han selv kunne forestå kørslen af kisten, da det var et ønske, at kisten blev stående i kirken, da familien ikke kunne bære at se rustvognen køre væk fra kirken. Dette var ligeledes proceduren i 2003 ved moderens bisættelse, som bedemanden ligeledes stod for. Derudover finder bedemanden, at det er etisk ukorrekt, at overlade kørsel med kister til de efterladte. Forbrugeren kunne godt selv have hentet urnen hos krematoriet. Det ville koste 195,63 kr. at få urnen udleveret. Begravelseshjælpen blev søgt på baggrund af de oplysninger, familien kunne give, hvilket var ingen. Kommunen genfremsendte ansøgningsskemaet til de pårørende. Der er ikke blevet opkrævet 2 % i rente, men kun den lovlige rentetilskrivning (bilag 6). Sagen er ikke sendt til inkasso, men bedemandens advokat er orienteret om sagen. Anmelders underskrift er ikke blevet forfalsket. Dødsanmeldelsen bliver normalt udfyldt på nettet, printet og underskrevet af anmelder, men i dette tilfælde var der ingen oplysninger om afdøde. Derfor blev det forelagt anmelder at underskrive på et blankt papir, som dødsanmeldelsen efterfølgende blev printet ud på. Dette havde anmelder ikke noget imod. Der er først modtaget en klage, efter den anden rykker var blevet udsendt. Forbrugeren har under forløbet ikke givet udtryk for utilfredshed (bilag 7). NÆVNETS BEMÆRKNINGER: Nævnet bemærker indledningsvis, at foranstående er et resumé af parternes oplysninger til nævnet. Samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen, er indgået ved nævnets vurdering af sagen.

4 Denne sag drejer sig om, hvorvidt bedemandens ydelser og rådgivning er mangelfulde, og om forbrugeren har krav på et nedslag i prisen. Nævnet finder det kritisabelt, at bedemanden ikke har udleveret et prisoverslag med priserne for bedemandens ydelser. Nævnet henviser i den forbindelse til punkt 8 i Informationspligt for udøvere af bedemandsvirksomhed til forbrugere om priser for bedemandsydelser. Nævnet lægger til grund, at forbrugeren har informeret bedemanden om, at der var tale om et insolvent dødsbo. På grund af det manglende prisoverslag har forbrugeren ikke haft lejlighed til at spørge ind til de enkelte punkter. Det er nævnets vurdering, at bedemanden burde have vejledt forbrugeren om, at der var visse af de udførte ydelser, forbrugeren selv kunne have forestået for at reducere omkostningerne til bisættelsen. Denne manglende vejledning indebærer, at bedemandens ydelser er behæftet med en mangel, som berettiger forbrugeren til at gøre et mangelskrav gældende. Manglen er dog ikke væsentlig, så forbrugeren kan alene kræve et nedslag i prisen. Nævnet finder sålaedes efter en samlet bedømmelse at nedslaget skønsmæssigt kan fastsættes til kr. I forhold til forbrugerens indsigelse om forholdende vedrørende underskriften har nævnet ikke kompetence til at tage stilling til strafferetlige spørgsmål. Disse hører under politiet og domstolene. Nævnet konstaterer, at bedemanden på fakturaen har påført en rentesats på 2 % per begyndt måned. I henhold til rentelovens bestemmelser må renten efter forfaldsdagen kun udgøre en årlig rente, der svare til 7 % - fra marts 2013 er tillægget forhøjet til 8 %. Imidlertid følger det af bedemandens oplysninger, at der på de to rykkere reelt er pålagt renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser herom. Bedemanden bør derfor rette sin fakturatekst så den er i overensstemmelse hermed. Afslutningsvis bemærker nævnet, at det er meget kritisabelt, at bedemanden har truet med at indberette forbrugeren til et kreditoplysningsbureau, når skyldforholdet ikke efter de gældende regler herom kan registreres dér. Nævnet træffer herefter følgende AFGØRELSE: Forbrugeren, NN, har fået et nedslag i den samlede pris på kr. Bedemanden, XX, skal endvidere betale kr. til Ankenævn for Bedemandsbranchen for nævnets udgifter til sagens behandling.

5 Ankenævnet tilbagebetaler klagegebyret på 150 kr. til forbrugeren, jf. vedtægter for Ankenævn for Bedemandsbranchen 26.

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr.

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0116 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0729 /TFL Klager: KAL 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0327 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12037 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 33 15 45 77 Asnæs Classic Race Auto & Mc ApS Rødhøj 6 4550 Asnæs Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter:

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 2700 Brønshøj KE Kunde A/S CVR 2550 2108 v/ DONG Energy A/S CVR 3621 3728 Salg og Distribution Nesa Allé 1 2820 Gentofte

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12534 Klagen vedrører: Reparation af bil. Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens klage 2. Virksomhedens kommentarer 3. Øvrige dokumenter modtaget i perioden

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere