R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj"

Transkript

1 ADVOKAT OLE FISCHER Møderet for landsret ADVOKAT HENRIK RAVNILD Møderet for højesteret DANSKE BANK NORDEA i kontorfællesskab - F R EDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN T LF F AX R E F E R A T af ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj År 2009, den 12. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., i aulaen på Bellahøj Skole. Af boligforeningens 427 andelshavere, var mødt eller repræsenteret i alt 79 andelshavere (heraf 15 ifølge fuldmagt). Foreningens formand Peter Hallberg bød velkommen og præsenterede aftenens panel. Valg af dirigent På forslag fra bestyrelsen valgtes administrator: advokat Ole Fischer, som dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Som referent valgtes: Pia Reckeweg. Som stemmeudvalg valgtes: Mai Thode og Grete Jonassen. De i indkaldelsen til generalforsamlingen indeholdte dagsordenspunkter blev behandlet således: 1. Formandens beretning Peter Hallberg aflagde følgende: Årsberetning, 12. marts 2009 Interne forhold Vi har overdraget foreningens venteliste til administrator Ole Fischer, som i øjeblikket er ved at opdatere listerne. Når dette arbejde er fuldført, vil der blive udsendt breve med ledige lejligheder til de beboere, der står aktive på ventelisten. Andelshaverne har mellem lejligheder til salg og foreningen har 18 nye taglejligheder til salg. Vi oplever fortsat en generel afmatning af salget af lejligheder og længere liggetider. Vi har været udsat for flere tyverier af de nye udendørslamper ved gadedøren. Lamperne er skruet omhyggeligt ned og ifølge Poul må vedkommende have forstand på dette. Forsikringen dækker desværre ikke tyveri af den slags. Webnet det vil sige foreningens internetløsning lukker den 30. september Vi undersøger i øjeblikket hvilke muligheder der er for enten at indgå ny aftale med YouSee Bredbånd eller finde en anden udbyder.

2 - 2 - Der har i pressen været meget fokus på skimmelsvamp. Dette har bl.a. medført, at vi også har oplevet en større fokus på skimmelsvamp end tidligere. Det er vigtigt at give besked til ejendomskontoret, hvis man har mistanke om skimmelsvamp. Poul har fået noget avanceret måleudstyr, så han kan måle om der er meget fugtigt. Såfremt der er mistanke om skimmelsvamp rekvirerer vi Teknologisk Institut. Men allerhelst skal vi undgå, at invitere skimmelsvampen indenfor. Det kan vi gøre ved daglig udluftning, undgå at tørre tøj i lejligheden og undlade at stille møbler og reoler direkte op ad ydervægge. Trapperummet bliver i stigende grad anvendt til opbevaring af ting og sager. Vi støder på flyttekasser, cykler, lænestole, byggematerialer og garderobeskabe. Lad mig understrege, at det ikke er tilladt, fordi der skal være uhindret adgang til og fra lejlighederne i tilfælde af brand. Det er et ufravigeligt krav fra brandmyndighederne. Et er i ro og mag at skulle zigzagge sig ned gennem trappen i fuldt dagslys, noget andet er, hvis den samme øvelse skal foregå hurtigt og i en mørk og røgfyldt trappe. Så kære beboere, lad os hjælpe hinanden med at holde trappeopgange og kældergange farbare til enhver tid. Der har været afholdt ekstraordinær generalforsamling i september, hvor resultatet som bekendt blev, at foreningens tjenestebolig bliver nedlagt. Altanprojektet er ikke afblæst. Rådgiver har en løbende dialog med kommunen, men kommunen har haft 117 undskyldninger for ikke at give os den endelige tilladelse. Frank vil senere i aften redegøre for status. I 2008 blev vi næsten helt færdige med tagprojektet. Skurbyen og alle containere er fjernet. Parkeringspladserne er vendt tilbage, og vi kan glæde os over, at vi igen kan færdes frit uden at skulle løbe spidsrod mellem byggeelementer og stilladser. Vi kan også i det daglige glæde os over et særdeles flot resultat når vi kigger op på de nye tage, skulle man tro, at de var født med kviste. Vi har fået svar tilbage på en tilfredshedsundersøgelse til de beboere, der enten har lagt sammen opad eller købt en taglejlighed. Svar på denne viste os, at beboerne generelt har været tilfredse med projektet. Den viste også, at beboerne har været meget utilfredse med mangeludbedringerne i lejlighederne. Rådgiver Strunge Jensen har bokset med E&P igen og igen, når E&P har færdigmeldt lejlighederne og de alligevel ikke var færdige. Det har været meget frustrerende ikke mindst for de berørte beboere. Et særligt forhold gør sig gældende for dem der bor på 3. sal. - I planlægningen af tagprojektet forhørte vi os hos rådgiver om muligheden for at inddrage repos en på 3. sal. Det kunne ikke lade sige gøre af forskellige årsager men i dag kan vi se, at Solbjerg har fået lov. Derfor vil vi undersøge, om vi også har mulighed for at inddrage repos en. Der er blevet foretaget lydprøver mellem 2. og 3. sal og lyden dæmpes mere end lovkravet. Beboere på 2. sal skal vænne sig til, at have beboere på 3. sal. Vi forventer, at beboerne udviser gensidig respekt og velvilje. På trods af finanskrise og et totalt dødt boligmarked er det alligevel lykkedes os at sælge 3 af taglejlighederne i Status er, at vi mangler at sælge 18 lejligheder. De 18 lejligheder er overdraget til foreningen. Det betyder, at det er vores eget ansvar at holde dem ved lige indtil de bliver solgt. Dette indebærer, at vi hver 14. dag skal sørge for bl.a. udluftning, opfyldning af vandlåse og tømning af postkasser. Erik Wodstrup passer denne opgave med vanlig omhu.

3 - 3 - Vedligehold og renovering 2008 Der er mange brugere af gårdtoiletterne, både børn og voksne, og ikke alle er lige gode til at efterlade dem i pæn stand. Personalet malede dem i sommer pas godt på dem, så de kan holde i mange år. Der er omsider kommet lidt skub i udskiftningen af faldstammer, da det igen har været muligt at få de fornødne håndværkere. Vi har udskiftet faldstammer for ca. 1 mio.kr. i år og nærmer os afslutningen på denne renoveringsopgave, der har stået på i over 10 år. Vi har renoveret opgangene i Torbenfeldthus for næsten 2 mio.kr. Trappeløbene er blevet beklædt med filt, hvilket skulle give en bedre holdbarhed. Endelig har vi repareret murværk for ca. 300 tkr. og vedligeholdt vand- og varmeinstallationer for yderligere 300 tkr. Alt i alt har vores udgifter til vedligehold og renovering beløbet sig til ca. 4,5 mio.kr. i Planlagte vedligeholdelses- og renoveringsopgaver 2009 I 2009 skal vi have udført en lovpligtig energimærkning det vil sige en gennemgang af foreningens varmeinstallation som beløber sig til 136 tkr. Vi planlægger udskiftning af faldstammer for 650 tkr. og renovering af ½-delen af trapperne i Anneberghus for ca. 1,5 mio.kr. Alle postkasser i Anneberghus skal opsættes inden udgangen af 2009 jfr. krav for postvæsenet. Det må vi rette os efter, selv om det havde været mere optimalt at vente til alle opgangene var renoveret. Endelig skal vi igen i gang med maling af vinduer. Som vi plejer, starter vi i Sandbygård, til næste år følger Torbenfeldthus og i 2011 Anneberghus. Udgiften i år er 810 tkr. Alt i alt planlægger vi udgifter til renovering og vedligehold for ca. 4,5 mio.kr. i Renoveringen af ejendommene er færdig, når vi ser på de bygningsdele, der er omtalt i tilstandsrapporten, der har ligget til grund for renoveringen. Imidlertid er mere kommet til og vi må forvente, at der løbende vil komme renoveringsopgaver til i fremtiden, som vi ikke kendte til for 20 år siden. Kigger vi et par år ud i fremtiden, må vi forvente en større udgift til facaderenovering, da fugerne mange steder trænger til fornyelse. En anden opgave bliver at udarbejde plantegninger for alle etager. Det er således, at alle vægge både de bærende og de ikke bærende i et vist omfang hjælper med til at stabilisere huset. Det er blevet populært at fjerne vægge f.eks. ved sammenlægninger af to lejligheder eller for at etablere et køkken-alrum. Derfor er vi nødt til at få et overblik over hele huset, så vi på baggrund af en helhedsvurdering kan bedømme, hvilke vægge der kan fjernes og hvilke, der ikke kan af hensyn til husets samlede stabilitet. Endelig har der længe været et ønske om at forny foreningens tre legepladser. De er slidte og er flere gange blevet repareret. Det er en bekostelig opgave, men også en nødvendig opgave, hvis vi fortsat skal kunne tilbyde foreningens mange børn en både inspirerende og sikker legeplads. Foreningen har en sund økonomi på trods af 18 usolgte taglejligheder. Boligafgiften fra taglejlighederne anvendes p.t. til betaling af byggerenter. Den kunne naturligvis bruges til andre formål, men som sagerne står, kan man sige, at vi har midlerne til at betale byggerenteudgifterne uden at det går ud over det nuværende vedligeholdelsesniveau på ejendommene.

4 - 4 - Lidt populært kan man sige, at sælger vi blot 1-2 af lejlighederne om året vil det være nok til at fastholde niveauet for vedligeholdelse. Der er derfor ingen grund til paniksalg og heller ikke til at udleje, hvilket med sikkerhed er en dårlig forretning på længere sigt. Der er således heller ikke umiddelbart grundlag for at justere boligafgiften. Foreningens løbende indbetalinger boligafgiften har i dag nået et niveau, hvor det er muligt at fastholde et højt vedligeholdelsesniveau uden at skulle ud og optage realkreditforeningslån til finansiering af nødvendig vedligehold og renovering. Vi har snart betalt vores nuværende realkreditgæld tilbage - og når alle taglejligheder er solgt, vil foreningens økonomi blive styrket yderligere. Dette er min sidste beretning, og jeg vil gerne takke alle for et godt samarbejde. Der var følgende spørgsmål til formandens beretning: Peter Hansen, Torbenfeldtvej 3, 2.: Efterlyste gode forslag til, hvordan tøj kan tørres efter tørreloft er nedlagt. P.t. tørres tøjet i lejligheden, for åbne vinduer, hvilket medfører et varmetab for foreningen. Herudover ønskede Peter Hansen oplyst, hvorfor kun 3. sals-beboere eller 2. sals-beboere, der har købt tagetage-m 2 til sammenlægning er hørt vedrørende tilfredshedsanalyse andre beboere i AST har også været berørt af byggeriet. Peter Hallberg: oplyste, at i forbindelse med nedlægning af tørreloft blev foreningen pålagt, at finde anden tørremulighed. Tørretabletter til kiosk -Lars vaskeri kan købes billigt på ejendomskontoret hos Poul, alternativt kan tøjet tørres i gården. Kun de beboere, der har fået udført arbejde af Enemærke & Petersen i forbindelse med tagprojektet er blevet forespurgt under tilfredshedsanalysen. Det har været vigtigt for bestyrelsen at få vished om, at alle fejl og mangler er udført inden færdigmelding af byggeriet. Alle beboere er velkommen til at klage til bestyrelsen omkring tagbyggeprojektet m.m. Da der ikke var flere spørgsmål til formandens beretning, blev den godkendt med akklamation. 2. Forelæggelse af resultatopgørelse for perioden 1/1-31/ med balance pr. 31/ herunder godkendelse af note om andelsværdi til godkendelse; forelæggelse af likviditetsbudget for 2009 samt forelæggelse af planlagte genopretningsarbejder med anslået udgiftsramme. Statsaut. revisor Hans Jørgen Oxenbøll gennemgik resultatopgørelsen udvisende overskud for 2008: kr ,00, efter udgiftsført bl.a. vedligeholdelsesarbejder med kr ,00 samt genopretningsarbejder for kr ,00! Stigningen i udgifterne til genopretning skyldes bl.a. udgift til renovering af faldstammer og opgange. Samlede renteudgifter i 2008 (inkl. rente på prioritetsgæld) udgjorde kr ,00 (imod året før kr ,00). Den samlede prioritetsgæld udgjorde pr. 31/ nom. kr ,00 imod ultimo 2007 kr ,00. Samlet er foreningens bogførte egenkapital steget fra ultimo 2007 kr ,00 til ultimo 2008 kr ,00 inkl. foreslået overført årsoverskud 2008 ifølge resultatopgørelsen.

5 - 5 - Samlet kassebeholdning/kontant indestående på foreningens bankkonti udgjorde ultimo 2008 kr ,00 Ifølge ny note af 4/ til regnskabet om beregning af indre værdi pr. 31/ af foreningens andelskapital fremgår: Ved betaling af vinduer og fjernvarme m.v. via boligafgiften, pr. m 2 kr ,11 Ved betaling af fjernvarme m.v. via boligafgiften og kontant betalte vinduer pr. m 2 kr ,81 Ved betaling af vinduer via boligafgiften og kontant betalt fjernvarme m.v. pr. m 2 kr ,69 Ved kontant betalt både vinduer og fjernvarme m.v. pr. m 2 kr ,39 Oxenbøll: gennemgik også det regnskabet vedhæftede likviditetsbudget for 2009, herunder den af bestyrelsen som nærmere oplyst i budgetteksten planlagte forbedring og genopretning m.v. med udgiftsramme herfor. - Planlagt genopretning i 2009: udgift i alt kr ,00. Løbende drift i 2009: indeholdt i budgettet med kr ,00. Almindelig vedligeholdelse er for 2009 indeholdt i budgettet med kr ,00. Samlet viser budgettet forventet kasseoverskud kr ,00. Flere beløbsposter i regnskab og budget blev kommenteret. Ole Fischer: gennemgik den ved generalforsamlingen udleverede nye note til årsregnskabet 2008 om beregning af ny indre værdi pr. 31/ Efter udfærdigelse af regnskab 2008 af revisor Oxenbøll er modtaget ny offentlig ejendomsvurdering pr. 1/ Vurderingen inkluderer den nye tagetage men er opgjort ud fra, at tagetagen er opført i 1934 som den øvrige bebyggelse. Den nye note er vedhæftet referatet, hvoraf bl.a. fremgår, at vurderingen planlægges påklaget. Ole Fischer meddelte, at det er meget utilfredsstillende, at den korrekte offentlige vurdering ikke kendes og først vil fremkomme senere i år. Men det vil formentlig ikke få konkret betydning ved salg af andele, idet ingen lejligheder p.t. sælges for maks. lovlig andelsværdi. Efter gennemgang af regnskabet for 2008 samt budget 2009 var der følgende spørgsmål: Flemming Berger: ønskede oplyst, hvorledes byggelånet forrentes? Ole Fischer: meddelte, at byggelånet er optaget ved start af tagprojektet. Lånet er oprettet til en billig rente og renten er fortsat rimelig: p.t. 5,85 % p.a. variabel rente. Lånet er ydet uden sikkerhed. Da der ikke var yderligere spørgsmål til regnskabet konstaterede dirigenten at regnskab, balance, ny note om andelsværdi og budgetramme således var tiltrådt af generalforsamlingen. 3. Forslag fra bestyrelsen. a) Husorden pkt Tagterrasse, afsnit 5, ændres til: Opsætning af markise er tilladt under forudsætning af, at model og markisefarve er godkendt af bestyrelsen. Michael Ørgreen: meddelte, at bestyrelsen mener det er en god idé, at tillade opsætning af markiser på tagterrasserne. Bestyrelsen har undersøgt markedet, og fundet en model til rimelig pris. Markisen er lavet i AST -grønt stof. Markisen bliver monteret på tagspær i hvid kassette. Pris ca. kr ,00, der betales af andelshaver.

6 - 6 - Lykke Hansen: forespurgte til, om neutral farve på markise kan vælges i stedet for AST-grøn? Peter Hallberg: meddelte, at den grønne farve er valgt, fordi det er den farve, der er anvendt på andre terrasser i foreningen. Hvis anden farve var valgt, ville det betyde en yderligere udgift for foreningen, da bestyrelsen ønsker et ensartet look. Afstemning ved håndsoprækning blev gennemført med følgende resultat: ja fra alle, der markerede, og ingen: nej forslaget var dermed vedtaget. b) Endelig vedtagelse af tilføjelse til vedtægterne 7 stk. 1 efter foreningens ejendom, som foreløbigt er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, september 2008: eller som senest samtidig med optagelse som andelshaver med bestyrelsens godkendelse for tidsbegrænset periode fremudlejer bolig i foreningen til egen/egne livsarving(er), således at andelshaver ved ophør af fremudleje er pligtig til at bebo lejlighed eller overdrage andelen til ny andelshaver i overensstemmelse med nuværende vedtægter i øvrigt. Ole Fischer: meddelte, at forslaget blev foreløbig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i september 2008 med: 95 ja-stemmer og 3 nej-stemmer. Peter Hallberg: oplyste, at p.t. gældende regler betyder, at der er bopælspligt i lejlighederne: Købere af lejlighederne skal selv bebo lejlighederne, hvilket udelukker forældrekøb. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det kunne fremme salg af lejligheder i foreningen. Afstemning ved håndsoprækning blev gennemført med følgende resultat: ja fra alle, der markerede, og ingen: nej forslaget var dermed endeligt vedtaget med kvalificeret flertal. c) Endelig vedtagelse af tilføjelse til vedtægterne 21, som foreløbigt er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, september 2008: Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle/registrerede partner eller et myndigt husstandsmedlem eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive én stemme i henhold til fuldmagt. Ole Fischer: meddelte, at forslaget blev foreløbig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i september 2008 med: 76 ja-stemmer og 25 nej-stemmer. Grete Jonasen: mente ikke det klart fremgik af forslaget hvor mange fuldmagter hver andelshaver kunne medbringe på en generalforsamling. Ole Fischer: meddelte, at forslagets sidste linje meddeler, at en andelshaver kun kan afgive én stemme i henhold til fuldmagt. Frank Hansen: meddelte, at forslaget er stillet for at undgå, at en enkelt andelshaver med mange fuldmagter kan bestemme, hvad der skal ske på en generalforsamling. Man vil opnå mere demokratisk afstemning ved forslagets gennemførelse. Afstemning ved håndsoprækning blev gennemført med følgende resultat: Over 53 ja 6 nej forslaget var derned endeligt vedtaget med kvalificeret flertal.

7 Forslag fra foreningens medlemmer. a) Forslag fra Anders Zitawi, Sandbygårdvej 25, 1. omkring ny mulighed for optagelse af kreditforeningslån. Anders Zitawi: redegjorde for sit forslag, der går ud på, at andelsforeningen kan optage realkreditlån og videreudlåne disse penge til andelshaverne på samme lånevilkår. Et realkreditlån er lavere forrentet end de banklån andelshaverne p.t. har finansieret deres andele via. Anders Zitawi fortalte om ulemper/fordele ved sådan lånefinansiering: alle andelshavere har en risiko, hvis en andelshaver ikke afvikler sit lån. Lånetype åbner mulighed for at kunne tilbyde nye 3-sals købere billigere finansiering på realkreditlignende vilkår og derved gøre de usolgte lejligheder mere attraktive for en potentiel køber. Nuværende 3-salsandelshavere, der ønsker at sælge andel, vil ikke kunne tilbyde lige så billig finansiering, som foreningen vil kunne tilbyde nye købere af de p.t. usolgte 3-sals lejligheder. Der er mulighed for at lave foranstaltninger således, at foreningen også vil kunne tilbyde sådanne købere billig finansiering. Ole Fischer: meddelte, at foreningens p.t. gældende vedtægter ikke tillader, at forslaget kan vedtages på denne generalforsamling. En gennemførelse af forslaget kræver vedtægtsændring f.s.v.a. 2 (formålsparagraf) og 10, sidste stk. Baggrund for den nye mulighed for videreudlån via A/B er en ny afgørelse fra SKAT om andelshavers fradrag for renteudgift på sådant videreudlån fra boligforening. Peter Hallberg: meddelte, at bestyrelsen er positivt stemt. Bestyrelsen har afholdt møder med Anders Zitawi omkring forslaget. Bestyrelsen foreslår, at man diskuterer forslaget på generalforsamlingen for at høre de enkelte andelshavers mening. Bestyrelsen mener, den nye lånetype kan gøre det muligt, at få solgt de p.t. 18 usolgte taglejligheder, måske ved delvis finansiering. Peter Hallberg meddelte, at den nye bestyrelse vil arbejde videre med forslaget. Før forslaget evt. kan sættes til afstemning på en kommende generalforsamling kræves en del arbejde med vedtægtsændring m.m. Peter Hallberg meddelte, at Nyhedsbrevet eller Basta kan bruges til diskussion af emnet. Kim Schilling; synes, at forslaget er attraktivt. Kim Schilling meddelte samtidig, at han har svært ved at se, hvilken betydning forslaget vil have for andelshavere med små eller ingen lån? Kim Schilling, mener, der bør laves en risikovurdering. Ulrik Blom: ønskede oplyst, til hvilken forrentning man vil kunne opnå lån? Ulrik Blom meddelte, at banklån til variabel rente p.t. kan opnås til lav forrentning. Nationalbanken nedsætter p.t. diskontoen. Ulrik Blom mener, et fastforrentet lån skal meget langt ned for at det kan være konkurrencedygtigt. Herudover ønskede Ulrik Blom oplyst, om tillægsbelåning for de enkelte andelshavere også vil være muligt til enhver tid, eller om lånene optages/udbetales i perioder? Ulrik Blom tvivler på, at det vil være fordelagtigt når administration også tages i betragtning. Ole Fischer: oplyste, at AST p.t. kan opnå fastforrentet 30 årigt lån i kreditforeningen til p.t. 6 % p.a. I bankerne kan opnås samme forrentning, men som variabel forrentning. Et fastforrentet lån i banken vil være ca. 2 % højere end i kreditforeningen. P.t. er renteforskellen ikke nævneværdig stor, men på sigt kan den blive større. Tune Øst Jacobsen: meddelte, at han kunne se både ulemper og fordele ved den omtalte finansiering: Ulempe: alle andelshavere hæfter solidarisk. Fordele: nemmere og billigere finansiering af f.eks. altanprojektet. Bankerne er p.t. ikke så villige til at låne penge ud. Tune Øst Jacobsen opfordrede til, at foreningen skulle overveje hvilke projekter, beløb og rammer, der vil kunne lånes til af andelshaverne.

8 - 8 - Ole Fischer: oplyste, at hvis man vil tilbyde finansiering til f.eks. altanprojekt via låneoptagelse i foreningen kræver det ikke vedtægtsændring. Ideen har været drøftet i bestyrelsen, men konkret stillingtagen er ikke taget. En finansiering via foreningen skal ses i lighed med tidligere lån optaget til fjernvarme og vinduer, men med rentefradragsret for den enkelte andelshaver. Anders Zitawi: meddelte, at ideen er tænkt som en service af nød, og ikke som en service af lyst. Lånemuligheden er kun påtænkt til finansiering af usolgte 3-sals lejligheder. Alle andelshavere vil bære en risiko herved, men risikoen består også p.t., der bliver ikke betalt boligafgift m.m. på de usolgte lejligheder og alle andelshavere hæfter p.t. for et byggelån, der ikke kan afvikles fordi lejlighederne ikke er solgte. Peter Hallberg: meddelte, at hensigten er, at bestyrelsen arbejder videre med forslaget sammen med Anders Zitawi og Ole Fischer med henblik på, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor et konkret forslag vil ligge til afstemning. Peter Hallberg opfordrede til, at andelshavere kommer med synspunkter eksempelvis via , nyhedsbrev eller lign. Frank Hansen: meddelte, at såfremt generalforsamlingen ønsker det, vil bestyrelsen arbejde videre med forslaget. En vedtægtsændring skal gennemføres, før der kan stemmes om forslaget. Det er bestyrelsens hensigt, at der fokuseres på lån til usolgte 3-sals lejligheder. Det er ikke bestyrelsens intention i første omgang, at tilbyde lån til samtlige andelshavere. Ole Fischer: ønskede afstemning omkring: skal bestyrelsen arbejde videre med Anders Zitawis indlæg med henblik på et konkret forslag. Afstemning ved håndsoprækning blev gennemført med følgende resultat: over 50 ja 3 nej det blev hermed vedtaget at bestyrelsen skal arbejde videre med forslaget. 5. Valg af bestyrelsen a) Valg af formand Peter Hallberg afgik efter tur og modtog ikke genvalg. Peter Hallberg meddelte, at han havde haft meget svært ved at træffe beslutningen om, at trække sig som medlem af AST s bestyrelse. Peter Hallberg meddelte, at han vil komme til at savne samværet i bestyrelsen og det at være tæt på beslutningerne. Peter Hallberg meddelte, at da han for 20 år siden trådte ind i bestyrelsen var det bl.a. med det formål, at arbejde for en sund økonomi i foreningen. Økonomien må siges at være sund. Fra 1995 til 2008 er boligafgiften steget med ca. 11,00 kr. pr. m 2, hvilket svarer til en mindre stigning end reallønnen. I samme periode er andelsværdien steget med kr ,00 pr. m 2. Stigningen i andelsværdien skyldes, at den offentlige ejendomsværdi er steget voldsomt, men stigningen kan også ses som et udtryk for at ejendommene har gennemgået en omfattende renovering, der har medført en højere markedsværdi. Peter Hallberg redegjorde for det arbejde, der er udført i foreningen i hans bestyrelsestid. Peter Hallberg fortalte om det store arbejdspres tagprojektet har givet bestyrelsen. Samtidig takkede Peter Hallberg Ole Fischer og Hans Jørgen Oxenbøll for en uvurderlig hjælp under tagbyggeprojektet. Peter Hallberg takkede ligeledes Poul, Torben og Brian for deres store indsats under tagprojektet. Og endelig takkede Peter sin kone Pia for tålmodighed under tagprojektet. Peter Hallberg meddelte, at han følte tidspunktet var det rigtige at stoppe, bygningerne er i en god stand og økonomien hviler i sig selv. Peter takkede af efter 20 år i bestyrelsen heraf 14 som formand med, at ønske den nye bestyrelse al mulig held og lykke og meddelte, at han håbede på, at den nye bestyrelse fortsat vil træffe langsigtede beslutninger.

9 - 9 - Frank Hansen: takkede på egen samt bestyrelsens vegne Peter Hallberg for de mange år og den store indsats i AST s bestyrelse. Frank meddelte, at Peter Hallberg har lagt meget arbejde i bestyrelsen til glæde og gavn for AST. Frank meddelte, at Peter Hallberg har været væsentlig årsag til at AST trods finanskrise, et nyt tag og ny tagetage har en sund økonomi. John Strands Petersson: takkede Peter Hallberg for godt samarbejde i bestyrelsen. John Strands Petersson kunne fortælle, at Peter Hallberg har været meget målrettet fra den dag han trådte ind i bestyrelsen, hvilket også har vist sig i de projekter, foreningen har været igennem: genopretning, tagene og gårdene. John Strands Petersson ønskede Peter Hallberg held og lykke i tiden fremover. Lykke Hansen: meddelte, at Peter Hallberg ikke kun har været en god mand for bestyrelsen men også for de enkelte andelshavere. Lykke Hansen takkede Peter Hallberg for, at han altid har opført sig neutralt og taget imod alle andelshavere. Ole Fischer: tilføjede, at Peter Hallberg altid har været meget velovervejet i spørgsmål/problemer omkring AST. Peter Hallberg har altid sat sig grundigt ind i opgaverne. Peter Hallberg er meget diplomatisk og svær at hidse op, en god egenskab som man når langt med. Peter Hallberg: kunne meddele, at bestyrelsesmedlemmerne ikke har stået i kø for at overtage formandsposten. Det kræver et godt helbred og er et ansvarsfuldt job. Der er mange nye udfordringer man skal sætte sig ind i. Man skal kunne holde styr på mange: 6 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant, personale, administrator, revisor samt kunne administrere et budget på ca. 15 millioner kr. Det er vigtigt at kunne uddelegere opgaver til de selv samme personer. Frank Hansen har deltaget i bestyrelsen i 6 år, Frank Hansen har derfor en del erfaring. Frank Hansen har været sekretær i nogle år i foreningen, og der bliver noget at leve op til for en ny sekretær. Frank Hansen har den nødvendige pondus. Peter Hallberg anbefalede generalforsamlingen at stemme på Frank Hansen som ny formand. Frank Hansen blev valgt med akklamation Frank Hansen: takkede for valget. Frank Hansen meddelte kort om nye tiltag i foreningen og meddelte at bestyrelsen fortsat vil have fokus på økonomi for at sikre, at nuværende linje lagt af Peter Hallberg og den gamle bestyrelse fastholdes. Frank Hansen meddelte, at han så frem til arbejdet med den nye bestyrelse. b) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Erik Wodstrup afgik efter tur og var villig til at modtage genvalg. Michael Ørgreen afgik efter tur og modtog ikke genvalg. Peter Hallberg: takkede Michael Ørgreen for godt samarbejde i bestyrelsen; Michael Ørgreen indtrådte i bestyrelsen for 2 år siden. Michael Ørgreen har desværre ikke kunne forene et travlt arbejdsliv med arbejdet i bestyrelsen. Peter Hallberg meddelte, at 3 nye bestyrelsesmedlemmer skulle vælges, 2 medlemmer for 2 år og 1 medlem for 1 år. Peter Hallberg præsenterede de 2 nye kandidater til bestyrelsen: Michele Castelli: kunne meddele, at han har boet i foreningen siden 2002, og at han af bestyrelsen var blevet opfordret til at melde sig som bestyrelsesmedlem. Michele synes, det er en god ide at være aktiv for foreningen og har derfor meldt sig. Anders Zitawi: meddelte, at han ligeledes er blevet forespurgt af bestyrelsen. Anders er 29 år, cand. merc. jur. og arbejder til dagligt hos Deloitte som skattemedarbejder. Anders meddelte, at han er indstillet på at yde en stor arbejdsindsats i bestyrelsen og håber at kunne bidrage med mange gode ideer. Alle 3 opstillede emner til bestyrelsesmedlemmer blev valgt med akklamation.

10 Ole Fischer: kunne meddele, at efter aftale med bestyrelsen aftales det i bestyrelsen, hvilke af de valgte bestyrelsesmedlemmer der er valgt for henholdsvis 1 og 2 år. De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer kunne tiltræde aftalen. c) Valg af suppleant: John Strands Petersson afgik efter tur og modtog ikke genvalg. Peter Hallberg: meddelte, at John Strands Petersson har været bestyrelsesmedlem i 9 år. Peter Hallberg har fuld forståelse for, at et familieliv med 3 børn ikke kan forenes med et travlt bestyrelsesarbejde. Peter Hallberg meddelte, at John Strands Petersson har ydet en uvurderlig arbejdsindsats under foreningens renoveringsopgaver og tagbyggeprojektet. Foreningen har været meget heldig at have en stor ekspertise indenfor renovering, i bestyrelsen i den tid, hvor det største og dyreste projekt er gennemført i foreningen. Foreningen har nydt godt af, at John Strands Petersson har kunnet gennemskue rådgivers og entreprenørens krav under projektet til glæde for nuværende og kommende beboere. Peter Hallberg takkede for et super godt samarbejde. Ole Fischer: kunne tilslutte sig, Peter Hallbergs oplysning om, at John Strands Petersson har været en stor ekspertise under tagprojektet. Ole Fischer kunne meddele, at bestyrelsen foreslår Johanna Vidbjørg for 2 år. Johanna Vidbjørg: oplyste, at hun har boet i AST siden juni Johanne meddelte, at hun ligeledes var blevet kontaktet af bestyrelsen med henblik på en bestyrelsespost, og hun ønsker at starte sit mulige arbejde i bestyrelsen som suppleant. Johanna Vidbjørg blev valgt med akklamation. Poul Rasmussen: takkede Peter Hallberg for 19 ½ års godt samarbejde. Herudover takkede Poul Rasmussen John Strands Petersson og Michael Ørgreen for godt samarbejde. På opfordring fra Poul Rasmussen blev de afgående bestyrelsesmedlemmer klappet ud af bestyrelsen. 6. Valg af revisor. Statsaut. revisor Hans Jørgen Oxenbøll blev genvalgt med akklamation. 7. Bestyrelseshonorar for Som foreslået uændret, vedtaget med akklamation. 8. orientering om tagprojekt. Ole Fischer: orienterede om status for tagbyggeprojektet: p.t. mangler 18 taglejligheder at blive solgt. Markedet er p.t. meget dødt, der er mange såvel nye som gl. lejligheder til salg. På den baggrund har foreningen ikke annonceret lejlighederne til salg på det seneste. Til sammenligning kan oplyses, at i Solbjerg er p.t. 5 usolgte taglejligheder. Lejlighederne har været til salg via mægler siden sommeren 2008 uden salg. Ældre lejligheder i AST har p.t. lang salgsperiode og sælges til værdi under maks. lovlig andelsværdi. Udgiften for AST ved manglende salg af resterende taglejligheder er renteudgift på byggelån i Danske Bank, som fremgår af årsregnskab. Rentesats på byggelån er favorabel: p.t. 5,85 % p.a., det er værd at vente på, at markedet igen vender! Måske kan ny lånetype om indirekte lån via boligforeningen hjælpe på salget, hvis en sådan lånemulighed vedtages på en kommende generalforsamling. Der er fortsat småmangler ved byggeriet. Selve tagbyggesagen er næsten færdig. Enemærke & Petersen og Strunge Jensen er uenige omkring hvorledes ekstraarbejder udført i forbindelse med tagprojektet økonomisk skal gøres op, parterne er nu næsten kommet til enighed. Der er endnu ikke enighed

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 4180 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Andelsboligforeningen AST

Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf. 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - onsdag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. E-mail: ast@mail.tele.dk Administrator: Advokat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 17. april 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2013, den 16. april 2013,

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Maltagade 15-19 m.fl. Ejd.nr.: 448 Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 10. maj 2011, kl. 19.00, afholdtes

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER Møderet for landsret ADVOKAT HENRIK RAVNILD Møderet for højesteret - i kontorfællesskab - FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 270 0 BRØNS HØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 www.brh-advokater.dk R E

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

Andelsboligforeningen AST

Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf. 38 600 404 - www.abast.dk Kontortid: Mandag - onsdag -fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. E-mail: ast@mail.tele.dk Administntor Advokat Ole

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B SOLBJERG.

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B SOLBJERG. ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk DANSKE BANK 4180 3125079016 REFERAT af EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Under henvisning til A/B Jægers vedtægter 26 indkaldes hermed på vegne af bestyrelsen til ordinær generalforsamling, som afholdes: mandag den 15. juni

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften

Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RINGERTOFTEN Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i A/B Ringertoften, der afholdes

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Hans Egedes Vej: 34,36,38,42,50,52,54,56,60,62,64,66,68 Fridtjof Nansens

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN 1 UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN Tirsdag den 27. juni 2006 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Øresundsparken. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45. Til medlemmerne af 8. april 2013 J.nr. 61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45 i selskabslokalet

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.527 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

År 2011, onsdag den 26. oktober kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Nordre Fasanvej 150 2000 Frederiksberg.

År 2011, onsdag den 26. oktober kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Nordre Fasanvej 150 2000 Frederiksberg. 152, Egemar & Clausen Ejendomsadministrationen Nørregade 7A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Ejd. nr. 474 27. oktober 2011 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AB Nordre Fasanvej 150 152, 2000

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Andelsboligforeningen LangsøParken

Andelsboligforeningen LangsøParken Silkeborg den 24. april 2014. Andelsboligforeningen LangsøParken Andelshaverne Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen LangsøParken torsdag d. 24. april 2014 Kl. 17.30 i Medborgerhuset,

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere