Udviklingen på det tyske ejendomsmarked fup, fakta, faldgruber og muligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingen på det tyske ejendomsmarked fup, fakta, faldgruber og muligheder"

Transkript

1 Udviklingen på det tyske ejendomsmarked fup, fakta, faldgruber og muligheder

2 Forord

3 Ejendomsinvestering i Tyskland er blevet genstand for stigende interesse i den finansielle verden. Og med god grund. For Tyskland er et stort og spændende marked og prisudviklingen har i en årrække været meget svag sammenlignet med resten af den vestlige verden. Det betyder, at der er store muligheder for den investor, der kender markedet. Og store faldgruber for den, der ikke gør. Denne publikation giver et lille indblik i, hvad der ligger bag udviklingen. Hvilke faktorer der driver markedet og hvordan det kan forventes at udvikle sig. Alt sammen for at tilbyde et svar på det enkle spørgsmål: Er det et godt tidspunkt at investere i tyske erhvervs- eller boligejendomme?

4 Udviklingen på det tyske ejendomsmarked fup, fakta, faldgruber og muligheder. Siden 1975 har der været et bibelsk mønster i det tyske ejendomsmarked med syv fede år og syv magre år. Genforeningen accelererede udviklingen, men siden 1992/93 har det tyske ejendomsmarked nærmest haft karakter af tørke eller ren hungersnød, hvor specielt erhvervsejendomsmarkedet er blevet hårdt ramt. Boligmarkedet er også ramt men ikke i samme udstrækning. Grafen nedenfor viser en indekseret prisudvikling på det tyske ejendomsmarked for boliger og for erhvervsejendomme. Indekset er i 1990 lig med 100. Heraf fremgår det, at erhvervsejendomme i dag ligger prismæssigt på samme niveau som i 1990, mens boligejendomme over de 16 år er steget med 20%. Figur 1. Tysk prisudvikling på fast ejendom siden Boliger Erhverv Kilde: BulwienGesa

5 Den internationale udvikling på fast ejendom IMF har i 2004 beskæftiget sig med den meget markante prisudvikling i boligejendomme i flere industrilande i de senere år. Konklusionerne af dette arbejde viser bl.a., at 40% af boligstigningerne kan forklares ved globale faktorer som økonomisk aktivitet og samtidige ændringer i renteniveauer. Andre forklarende faktorer er lønudvikling, demografi og en samvariation på tværs af landegrænser. Irland Holland Australien Itallien Belgien Frankrig Canada Danmark Norge USA Finland Sverige Japan New Zealand Schweiz Tyskland Gennemsnit Figur 2. Samlet vækst i boligpriser på udvalgte markeder IMF har beregnet, at ejendomspriser set over tid i gennemsnit stiger med 1,75% p.a. og er tæt knyttet til den økonomiske udvikling. Når den disponible indkomst stiger, anvendes en stor del af rådighedsbeløbet til køb af fast ejendom. Hvis renten samtidigt falder, kan man i en række lande konstatere markant stigende huspriser, også over gennemsnittet, der på figur 2 er markeret med en vandret linie. Mest markant er stigningerne i Irland og i England, men også lande som Holland og Sverige har konstateret markante stigninger. Kilde: IMF, WEO, Gennemsnit Irland Storbritannien Spanien Australien Figur 3. Gennemsnitlig vækst i huspriserne. Som det fremgår af figur 3 ligger lande som England, Irland og Spanien i toppen, når det gælder stigninger i ejendomspriserne, mens Tyskland falder markant i øjnene som en flot bundskraber. Danmark og Norge ligger midt i feltet. Holland Kilde: IMF, WEO, 2004 Sverige USA Aktuelle huspriser Forventede huspriser

6 Figur 4. Udvikling i BNP i udvalgte lande Tyskland Procent Procent Procent EU-15 Storbritannien Tyskland, årlig BNP ændring Eurostat, EU15, årlig BNP ændring Storbritannien, årlig BNP ændring Kilde: EcoWin Ovenstående figur viser BNP-udviklingen i henholdsvis Tyskland (øverst), EU-15 lande (midterst) samt i Storbritannien. Heraf fremgår det tydeligt, at Tyskland ligger væsentligt laverede end gennemsnittet. Og markant lavere end Storbritannien, der i de sidste fire til fem år har oplevet betydelige årlige stigninger, hvilket forklarer, hvorfor ejendomsstigningerne i England har været betydelig større end den økonomiske udvikling. En udvikling vi kender fra det danske marked, hvor væksten er høj og boligpriserne er steget markant.

7 Hvorfor er tysk økonomi så svag? Når økonomien i Tyskland er så svag, som det er tilfældet, skyldes det ikke én, men en række forskellige faktorer. Bl.a. at: Den tyske genforening var og er fortsat dyr. Vekselkursen mellem den stærke D-mark og østmarken var en katastrofe. Det relative niveau for DEM ved Euroens indførelse var meget højt, og den tyske konkurrenceevne var presset fra start. Tysk økonomi siden 1995 kun er vokset med 1,5% p.a. mod 2,4% p.a. i det øvrige Europa. De nye bundeslande er verdens største subsidierede regioner, hvor 4% af det tyske BNP fortsat går til forbedring af infrastruktur og investeringer. Samtidig er det et paradoks, at den tyske eksportindustri boomer og handels- og betalingsbalancen sætter nye rekorder, mens det indenlandske forbrug er gået i stå. Der er ingen tvivl om, at én af de væsentlige opgaver for den nye tyske regering er at få gang i økonomien med de begrænsninger, der ligger i form af EU s stabilitetspagt og regler for statsunderskud i forhold til BNP. Men en tysk vækst er uløseligt knyttet til en markant forbedring af det hjemlige marked. Og det kan vise sig svært at få gang i. For med en høj arbejdsløshed er det unægteligt svært for den almindelige tysker at skulle smadre sparegrisen og starte en forbrugsfest.

8 Reformerog nye tiltag fra Merkel-regeringen På den baggrund er behovet for reformer blevet et hverdagstema i den tyske debat. For noget skal der ske for at få gang i hjulene igen. Tidligere kansler Schröder igangsatte i 2002 den såkaldte Agenda Den dækker over en række reformer, hvoraf flere er gennemført. Men der er stadig behov for yderligere ændringer, hvis man skal nærme sig det fleksible arbejdsmarked, som det kendes i Skandinavien og i UK, hvor Thatcher indførte det i midten af 1980 erne. Det seneste udspil fra den nye regering er dobbeltsidet: Subsidier har spillet en stor rolle i tysk politik i årevis, og fra 2006 er det ikke muligt at få statstilskud til opførelse af nyt hus. Der er planer om at ændre på den skattefrie gevinst ved ejerskab i over 10 år for private, og ændringer i pensionslovgivninger (Riester-Rente) skal gøre det attraktivt at eje egen bolig. Den samlede vurdering er svagt negativ for prisudviklingen på ejendomsmarkedet. Hvad gør de internationale investorer på denne baggrund? Man kunne tro, at de holder sig tilbage. Men det er ikke tilfældet. Store finansielle aktører har endog været meget aktive på det tyske boligmarked i de seneste år, og siden 2003 er 10% af det tyske boligmarked på ca. 40 mio. boliger solgt til udlændinge. Den tyske storbank Deutsche Bank har i en publikation fra sommeren 2005 beskæftiget sig med, hvad der ligger bag denne udvikling. Figur 5. Større tyske ejendomstransaktioner Kilde: Immobilien Zeitung Den tager bl.a. udgangspunkt i det forhold, at ejendomspriserne globalt er steget markant, mens Tyskland stort set ligger lavere til fladt. Det tyske boligmarked er stabilt med en ringe risiko for prisfald, og den svage tyske økonomi er med til at presse virksomheder, kommuner og delstater til at koncentrere sig om kerneforretningen og sælge ud af arvesølvet for at skaffe likviditet. Et forhold man bl.a. oplevede, da den tyske energigigant EON i maj 2005 solgte den hidtil største boligportefølje på ikke mindre end 7 mia. euro til en international investor.

9 Finansielle forhold Der kan fremhæves mindst tre vigtige finansielle forhold, som påvirker de internationale investorer: For det første er der en betydelig overskydende kapital på markedet. Den skal investeres, og ejendomsinvesteringer er interessante i porteføljesammenhæng med stabilt afkast, fordi de udjævner cashflow i modsætning til aktier, der er afkastgenerator på afkastet. For det andet ligger boligejendomme i Tyskland som aktivklasse tæt på et markedsafkast lig den risikofrie rente og med en tilsvarende lav risiko. Og endelig har udbredelsen af finansielle derivater været i markant vækst. De store internationale finanshuse søger i størst mulig grad at dekomponere alle cashflow og lave dem om til finansielle instrumenter. Et begreb, der kaldes securitization. Det kendes bl.a. fra den nu hedengangne Mike Milken fra Drexel Burnham Lambert, der opfandt junk bonds til de mere hjemlige kendte ejendomsobligationer. Et hybridt finansieringsinstrument, som minder om ansvarlig kapital med pant i fast ejendom. De store huse på Wall Street og i London var ikke overraskende de første på banen på det tyske ejendomsmarked, og de er der fortsat. Den amerikanske ejendomsinvesteringskultur med de såkaldte REITs der har været yderst succesrige, har også betydet, at det tyske markeds manglende globalisering har åbnet øjnene for en snäppchen for mere angelsaksiske investorer. Procent Procent Figur 6. Den internationale renteudvikling USA Tyskland USA, United 10 States, års statsobligationsrente Government Benchmarks, 10 year, Yield, USD USA, United Renteswap States, Interest 10 år Rate Swaps, 10 year/3 month, USD Tyskland, Germany, 10 Government års statsobligationsrente Benchmarks, 10 year, Yield, EUR Tyskland, Germany, Renteswap10 Interest Rate år Swaps, 10 year, EUR Kilde: EcoWin

10 Den virkelige grund til de internationale investorers aktivitet skal findes i den store eftersøgning af høje renter. Greenspan taler om en gåde og Benenke om en opsparingsbunke, når de skal forklare de lave lange amerikanske renter. Af den øverste del af grafen ses det lange amerikanske rentemarked vist ved den 10-årige stats- og swaprente, og nedenfor den tilsvarende for det tyske rentemarked (se figur). Det er her den helt store årsag til attraktiviteten i det tyske ejendomsmarked ligger. Renterne for fast ejendom i Tyskland ligger markant over de førende lange renter, og med en meget lav lånerente er det ved låntagning (gearing) meget let at opnå meget høje renter. Den store Viterra-transaktion blev eks. finansieret af Citibank med et lån på 90% af investeringen. Herved kommer den effektive egenkapitalforrentning op på pænt over 20%. Moller & Company A/S har i 2005 i samarbejde med FIH arrangeret en række transaktioner for mere end 150 mio. euro med en egenkapitalforrentning på mere end 25% for en bred kreds af investorer. Vi tror på, at det i 2006 stadig vil være muligt at opnå meget høje egenkapitalforrentninger, der stadig kan drage fordel af et gunstigt lånemarked og lave renter. Hvor er faldgruberne? Der er mange ligheder med det danske marked, men der er også mange forskelle. Og dem skal man kende for at kunne navigere på det tyske marked for ejendomsinvestering. Valg af samarbejdspartnere Det kræver indledningsvis førsteklasses lokale samarbejdspartnere, før man går i gang. De kulturelle, forskelle og ikke mindst de sproglige, er store, selv om tyskerne er forstående og venlige mennesker. Det tyske notarsystem Alle former for tinglysning (skøde, pantesikkerhed) foretages af en tysk notar, der er under lovgivningsmæssig kontrol, hvor mange transaktioner i Danmark typisk foretages af en advokat. Notarens funktion er således anderledes end i Danmark, idet notaren i princippet berigtiger en handel mellem en køber og en sælger, og sikrer, at handelen er lovlig og korrekt indgået, mens en række af de opgaver, som en dansk advokat foretager ikke er omfattet af notarens arbejde. Det gælder eks. undersøgelse af lejekontrakternes indhold, og om de er købmandsmæssige korrekte. Lejelovgivning for boliger og erhverv Den tyske lejelovning er lige så restriktiv som den danske. Boligejendomme reguleres efter det såkaldte Mietspiegel eller ortsübliche Miete, der er henholdsvis en leje, der er under fuld offentlig kontrol, og som ændres hvert andet år. I en række større byer kan man således ved tabelopslag få indsigt i den maksimale leje. Hvor der ikke er Mietspiegel, fastsættes lejen efter markedskræfterne. Men der er dermed ikke dømt tag-selvbord, for der er stramme regler for lejefastsættelsen. De tyske erhvervslejekontrakter er paradoksalt nok i lejers favør. I forbindelse med nye erhvervskontrakter ses ofte i lange lejekontrakter en friholdelsesperiode på op til 3 år. En lejeregulering, der følger forbrugerpriserne, men kun for 50% og først efter en samlet stigning på 10%. Med en inflation på 2% vil en investor otte år senere kunne imødese en lejestigning på 5% af en samlet inflation på 16%.

11 Valg af rådgivere De tekniske forhold er ofte vigtigere end de købmandsmæssige betragtninger, og der bør foreligge en teknisk rapport fra en anerkendt ekspert. Der findes flere glimrende danske advokatfirmaer der har specialiseret sig i tysk bolig- og erhvervsret, og de kan heller ikke undværes.

12 Betydningen af lokalkendskab og demografi Tyskland huser ca. 80 mio. mennesker, og der er meget store regionale forskelle. Hvor skabes de nye arbejdspladser og hvor tilsiger de demografiske forhold, at det er attraktivt at investere? Der tales ofte om de nye bundeslande som forbudt område, men der findes ganske attraktive investeringsmuligheder. En by som Leipzig oplevede efter murens fald en folkevandring af rang, men har i de senere år oplevet en betydelig tilstrømning. Ikke mindst fordi flere af de store tyske bilfabrikker bygger deres nye topmodeller omkring Leipzig Porsche Cayenne laves eks. på en ny, stor fabrik tæt ved den store regionale lufthavn Halle-Leipzig. Der findes byer i de nye bundeslande der oplever et industrieventyr, og de store metropolbyer er altid oplagte, men der er langt mellem både snapsene og snäpchen. Figur 7.Reginaldemografisk udvikling Kilde: BBR Regional demografisk udvikling - fra vækst til indskrænkning Stigning i befolkningstallet Stagnation Nedgang i befolkningstallet

13 Figur 8. Udvikling i beskæftigelsen Udvikling af antallet af forsikrede arbejdstagere fra 1997 til 2003 i procent. mere end -15% fra -15% til -7% fra -7% til 0 % fra 0% til 7,5% fra 7,5% til 15% mere end 15% Kilde: BBR : Raumordnungsbericht Berichte Bd. 21, Bohn. Side45 Hvis man ser på den regionale udvikling, er de mørkeblå felter, der repræsenterer et fald i de forsikrede arbejdstagere på op til 15%, iøjnefaldende. De placerer sig ikke overraskende i en stor del af det gamle DDR. Men det fremgår også af figuren, at der er en del kolonier i øst, hvor beskæftigelsen er vokset med mere end 15%. Og dermed, at der er potentiale mange forskellige steder i et stort land, og at man skal se sig godt for, før der investeres. Som det fremgår af figur 7 vokser befolkningen frem mod år 2020 omkring de store metropolbyer. Men figuren viser også, at der er visse områder i de nye bundeslande, hvor demografien udvikler sig tilsvarende positivt.

14 Sammenfattende analyse ved investering i fast ejendom i Tyskland Stærke sider Tyskland er EU s største ejendomsmarked Stabilt ejendomsmarked Stabil lejeudvikling og stabilt cashflow Rente fortsat historisk lav Lejer betaler alle omkostninger undtagen udvendig og indvendig vedligeholdelse samt egen administration Ingen valutakursrisiko Muligheder Tyske boligpriser er ikke steget i 10 år i forhold til et eksplosivt EU-marked Stor udenlandsk efterspørgsel efter fast ejendom Nybyggeri er i bund og grund meget dyrt i forhold til ældre byggeri Attraktiv lang og billig finansiering Tyske investorer holder sig tilbage for at investere Konjunkturfremgang vil slå igennem i priserne Svage sider Tysk økonomi er svag og arbejdsløsheden er høj Forholdsvis høje transaktionsomkostninger (tinglysning) Lejelovgivning restriktiv Demografisk udvikling større ældrebyrde, der er større end i andre lande Ringe likviditet Mulige trusler Tysk økonomi forbliver svag i længere tid Manglende politisk handlekraft og manglende reformer af specielt det tyske arbejdsmarked Store regionale forskelle i ejendomspriser Manglende kendskab til kultur, sprog og lokale forhold Renten stiger markant Ejendomspriserne falder generelt

15 Når Moller & Company køber ejendomme, anvender vi en specielt udviklet 4-trins analysemodel, der er vist summarisk i figur 9. Denne lille publikation har primært fokuseret på analysefasen, men vi stiller naturligvis altid gerne op med en tilsvarende uddybning af analysens øvrige faser for den investor, der måtte overveje investering i tyske ejendomme. Figur 9. Det strategiske køb ved investeringeni fast ejendom Analysefase Finansiel strategi Porteføljestyring / strategisk fokus Omsætning af strategier Område / by / region Finansoptimering af Markedsvurdering balance Ejendomsvurdering Selskabsretlig struktur Teknisk vurdering Skattemæssige Økonomiberegninger forhold Juridiske forhold Benchmarking / nøgletal Lejersammensætning Tomgang / fluktuation Demografiske forhold Forvalteraftale / outsourcing Lokale rådgivere Porteføljeanalyse Risikoanalyser Vurdering af afkast / risikoforhold Clusterrisk Facility management Ejendomsudvikling Vedligeholdelse Investeringer Optimering af leje Omkostningsfokus Årsopgørelser Budgetter Exitstrategier Kilde: Moller & Comapny A/S

16

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Boligmarkedet nu og fremover

Boligmarkedet nu og fremover Boligmarkedet nu og fremover V. cheføkonom Jens Christian Nielsen BRFkredit e-mail: chr@brf.dk 25. november 2004 Vi vil forsøge at besvare følgende spørgsmål: Kan vi forklare de seneste års prisstigninger

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Berlin

Ejendomsmarkedet i Berlin Ejendomsmarkedet i Berlin Introduktion Victoria Properties A/S Børsnoteret ejendomsselskab etableret medio 2006 Forretningsområdet er investeringer i velbeliggende erhvervs- og boligejendomme i større

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Udfordringer for Danmarks økonomi nu og i fremtiden

Udfordringer for Danmarks økonomi nu og i fremtiden Udfordringer for Danmarks økonomi nu og i fremtiden Senioranalytiker Jan Størup Nielsen Køge Handelsgymnasium d. 30. januar 2013 2013 byder på højere økonomisk vækst men det er desværre langt fra Danmarks

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark Fordeling af indkomster og formuer i Danmark 6. august 214 Præsentation er udviklet som baggrund for diskussion om indkomstfordeling i Danmark ved Folkemødet på Bornholm 214. Diskussionen var arrangeret

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 15-2010

ØkonomiNyt nr. 15-2010 ØkonomiNyt nr. 15-2010 Euroen Forsikringsselskaber opsiger landmænd Euroen Siden efteråret har der været uro om Euroen. Det skyldes PIIGS landenes, Portugal, Italien, Irland, Grækenland og Spanien, store

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

I 2016 ventes der økonomisk medvind til bygge- og anlægsbranchen med en vækstprognose på +3 %.

I 2016 ventes der økonomisk medvind til bygge- og anlægsbranchen med en vækstprognose på +3 %. Konjunkturnyt for bygge- og anlægssektoren Vores nærmarkeder viser i prognoserne positive takter for 2016: Tyskland: Nedjustering for 2015 s vedkommende, men branchens samlede omsætning ender stadig på

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Export Steps Tyskland. 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Export Steps Tyskland. 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Export Steps Tyskland 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021 km 2 (Danmark 43.094 km 2 ) Regering:

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse Studieprøven November-december 2015 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Uddannelse og løn Opgave 2: Verdens nye middelklasse Opgave 3: Sygefravær Du skal besvare én af opgaverne. Hjælpemidler:

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser?

Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser? Bilag 2 Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser? Disruptionrådets sekretariat November 217 Spørgsmål til drøftelse Ruster de videregående uddannelser godt nok til fremtidens konkurrence,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ti års vækstkrise AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Dansk

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere