Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008"

Transkript

1 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier

3 Ledelsesberetning Negativt resultat. Flere medlemmer Resultatet blev, med baggrund i den nedenfor beskrevne markedsudvikling, negativt for 1. halvår I sammenligning med tilsvarende foreninger har Fionia Invest Aktier imidlertid klaret sig pænt og bestyrelsen kan med glæde konstatere, at foreningen har tiltrukket flere investorer, således at den samlede formue nu udgør 534 mio. kr. Set i forhold til den generelle markedsudvikling for de danske investeringsforeninger er udviklingen i antal medlemmer og formue ganske tilfredsstillende. Siden foreningens start (april 2007) er den samlede bevisformue faldet med 7 mio. kr. Bevisformuen er faldet med 99 mio. kr. siden 1. januar 2008 (bla. som følge af negativt afkast og udbyttebetaling), svarende til et fald i formuen på 15,6 pct. Markedsudviklingen Første halvdel af 2008 blev en meget udfordrende periode for foreningens investorer. Den uro på de finansielle markeder, som vi oplevede og beskrev i årsrapporten for år 2007, fortsatte ind i år I første kvartal var der store kursfald på aktier og kreditobligationer, og i andet kvartal var aktiekurserne og stats- og realkreditobligationerne negativt påvirket af øget fokusering på højere inflation og udsigten til faldende økonomisk vækst (stagflation). I 2. kvartal blev kreditobligationer derimod ikke påvirket i så høj grad. Resultatet blev derfor år til dato afkast på indekset for de 600 største europæiske aktier, Eurostoxx 600 på minus 20,6%, et afkast på minus 10,6% på C20-indekset over de største danske aktier og et afkast på minus 1,4% på Nykredits indeks over danske realkreditobligationer pr. 30. juni Foreningen fik i halvåret et afkast på -14,54 pct. Det er tilfredsstillende, når man måler afdelingens afkast i forhold til sammenlignelige foreninger. Blandt de øvrige danske investeringsforeninger med europæiske aktieafdelinger lå Fionia Invest Aktier nr. 6 målt på afkast i 1. halvår 2008 (jf. Morningstar i kategorien Europa Large Cap Blend-Aktier). Baggrunden for den turbulente udvikling var to næsten synkrone kriser. For det første en kreditkrise som startede i 2007 og tog udspring i faldende amerikanske boligpriser afledt af den såkaldte subprime-krise. Privatforbruget i USA udgør ca. 70% af den samlede produktion i landet (BNP). Så når de amerikanske forbrugere har det svært, får det stor indflydelse på hele økonomien og det spreder sig til resten af verden i større og mindre grad. Den amerikanske dollar er faldet ca. 8 pct. i år 2008, målt i forhold til danske kroner. Det svækker konkurrenceevnen hos de eksportorienterede virksomheder i bl.a. Europa. I halvåret var der meget fokus på udviklingen i de amerikanske og europæiske renter. I USA er den rente, som dikteres af den amerikanske centralbank, sat markant ned, hvorimod den europæiske centralbank har valgt at fastholde renten uændret på 4 pct og senest har indikeret en renteforhøjelse den 3. juli. Årsagen til fokuseringen på renterne er de hastigt stigende priser på energi (olie mv.) samt fødevarer. Prisstigningerne påvirker inflationen i opadgående retning, hvilket oftest afstedkommer et øget lønpres fra ansatte i de private virksomheder. Det skader bl.a. virksomhedernes konkurrenceevne. Flere store internationale banker og finanshuse har været i voldsomme økonomiske problemer som følge af store tab på investeringer i subprime-lån, der har været pakket pænt sammen og angiveligt anset for at være meget sikre investeringer. Disse tab har medført en tillidskrise i den finansielle sektor, som betyder, at handlen med penge i det såkaldte interbank marked, i perioder næsten er gået i stå, og at bankernes risikovillighed til at låne penge ud til virksomheder derfor har været aftagende. Den økonomiske vækst er globalt set på vej ned, men faldet afbødes af en fortsat flot udvikling i de latinamerikanske og udvalgte asiatiske økonomier. Kommentar til halvårets resultat og markedsudviklingen Foreningens formue pr. den 30. juni 2008 udgjorde 534 mio. kr., mod 541 mio. kr. ved foreningens opstart i april måned Foreningen har ikke tilknyttet et egentligt afkastmæssigt benchmark. Foreningen opnåede i første halvår 2008 et afkast på -14,54 pct. Rådgivers kommentar til markedsudvikling: Det værste første halvår i 20 år for store europæiske aktier har desværre ramt Fionia Invest Aktier hårdt. Fundamentale faktorer er i øjeblikket skubbet helt i baggrunden af den negative markedspsykologi. Foreningen er langsigtede investorer, og fokuserer derfor mere på den værdi, aktierne trods alt har, og som markedet på et eller andet tidspunkt igen vil opdage. Generelt tror foreningen dog ikke, at den økonomiske situation bliver markant bedre på kort sigt, og foreningen vil agere herefter. Foreningen forsøger derfor at etablere sig med færre konjunkturfølsomme aktier. Foreningen undervægter for tiden finansielle aktier pga. usikkerheden - på trods af en billig prisfastsættelse. Halvårsrapport

4 Nedenstående har foreningen prøvet at skitsere porteføljens beholdning af aktier, opdelt på sektorer. Cykliske aktier: Andet halvår forventes at byde på fortsat faldende vækst. Foreningen er derfor undervægtet i industrielle aktier, som normalt er mest konjunkturfølsomme. Vestas hører hjemme i denne kategori, men er dog noget mindre cyklisk end normalt, da den er mere påvirkelig af faktorer som olieprisen - og hele diskussionen omkring alternativ energi. Finansielle (bank)aktier. Foreningen er undervægtet i bankaktier, da usikkerheden stadig forventes at være stor i resten af Prisfastsættelsen er dog historisk billig. Foreningen er overvægtet i forsikringsaktier, som foreningen mener fejlagtigt er ramt lige så hårdt som bankaktier - på trods af meget små hensættelser. Her tænkes specielt på tyske Allianz. Defensive aktier: Foreningen er overvægtet i medicinalaktier, som klarer sig godt i relation til indtjening, uanset om det går op eller ned i økonomien. Her er vores favoritter Novo Nordisk og Roche. Energiaktier: Foreningen har ikke olieproducerende aktier i porteføljen. Foreningen forventer, at disse vil blive ramt af et fald i olieprisen. Derimod har foreningen valgt at investere i den største producent af materialer til solceller (REC) og verdens største ejer af vindmølleparker (Iberdrola Renovables). Teknologiaktier: Telekom-aktier som Deutsche Telekom og Telefonica er typisk ikke følsomme overfor konjunkturerne. De relative vægte er beregnet i forhold til et splittet benchmark bestående af de største danske og europæiske aktier. Risici Der har i halvåret ikke været ændret i investeringspolitikken. Den porteføljemæssige risiko er således ikke ændret. Derimod er den markedsmæssige risiko generelt øget, som følge af den aktuelle globale usikkerhed om rente- og inflationsudviklingen. Formuefordeling pr. land Danmark 43,57% Tyskland 20,31% Norge 8,84% Schweiz 8,05% Østrig 3,90% Spanien 3,89% Storbritannien 3,55% Finland 3,21% Luxembourg 1,93% Sverige 1,68% Frankrig 1,06% Formuefordeling pr. sektor Finans 22,66% Industri 19,93% Health Care 18,60% Råvarer 11,87% Faste forbrugsgoder 8,25% Reguleret industri 5,52% Telekommunikation 5,50% Energi 3,71% IT 3,08% Cykliske forbrugsgoder 0,87% Formue pr. 30. juni 2008 (t.kr.) Formue ultimo 2007 (t.kr.) Nettoemissioner / indløsninger (t.kr.) Nettovæksten i afdelingens formue (t.kr.) Finansielle instrumenter Børsnoterede finansielle instrumenter 90,9% 95,0% Øvrige finansielle instrumenter 9,1% 5,0% 4 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier

5 Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten for Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier er udarbejdet i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v, samt Bekendtgørelse om finansielle årsrapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Halvårsrapport

6 Resultatopgørelse Balance (t.kr.) (t.kr.) Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat (t.kr.) (t.kr.) Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Hoved- og nøgletalsoversigt Halvårets nettoresultat (t.kr.) Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende andele (t.kr.) Indre værdi 85,11 108,76 Omkostninger (%) 0,55 0,20 Halvårets afkast (%) -14,54 8,72 Sharpe ratio -0,41-6 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier

7

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2008... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 4 Anvendt regnskabspraksis... 8 Jyske

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

...det passive supplement. Halvårsrapport 08

...det passive supplement. Halvårsrapport 08 ...det passive supplement Halvårsrapport 08 Sparindex Halvårsrapport Halvåret i overskrifter Sparindex påvirket af fortsat uro på aktiemarkederne Krisen på de globale aktiemarkeder fortsatte i 1. halvår

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Positive aktiemarkeder i 1. halvår Aktiemarkederne startede 2015 med imponerende afkast på 15-20 pct. i første kvartal, men stigende obligationsrenter

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79 Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 Offentliggjort 24. august 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Halvårsrapport 2011 Offentliggjort 24. august

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH Indhold Foreningsoplysninger... 5 Påtegninger... 6 Ledelsespåtegning... 6 Ledelsesberetning for Investeringsforeningen... 7 Resultat og formue... 7 Ændringer og nyheder... 7 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Alpha. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Alpha. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Alpha Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 30 82 15 56 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten 2015 i hovedtræk 4 Forventninger

Læs mere

Investeringsforeningen Investin

Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin Årsrapport 2006 CVR nr.: 27 21 28 59 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Ledelsens regnskabspåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning

Læs mere

n y h e d s b r e v N r. 1 / 2 0 0 8 i n v e s t e r i n g s r å d g i v n i n g & f o r m u e p l e j e

n y h e d s b r e v N r. 1 / 2 0 0 8 i n v e s t e r i n g s r å d g i v n i n g & f o r m u e p l e j e Alm. Brand Invest n y h e d s b r e v N r. 1 / 2 0 0 8 i n v e s t e r i n g s r å d g i v n i n g & f o r m u e p l e j e ALM. BRAND INVEST NYHEDSBREV nr. 1 / 2008 Direktionen Orienterer / af direktør

Læs mere

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70 Årsrapport 2013 Professionel Forening SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 8 Ledelsespåtegning 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST ÅRSRAPPORT 2010

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST ÅRSRAPPORT 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST ÅRSRAPPORT 2010 Offentliggjort 9. marts 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Årsrapport 2010 Offentliggjort 9. marts 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Det passive supplement

Årsrapport 2012. Det passive supplement Årsrapport 2012 Det passive supplement Investeringsforeningen Sparindex (FT-NR. 16035) Adresser Bestyrelse Administration Depotselskab Sparinvest Huset Søndergade 3 8900 Randers C T: 36 34 74 00 F: 36

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen MS Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen MS Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen MS Invest Læsevejledning Investeringsforeningen MS Invest består af én afdeling. En afdeling aflægger separat regnskab og afdelingsberetning. Regnskabet viser afdelingens

Læs mere

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2014... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere