Beretning for året

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for året 2008-2009"

Transkript

1 Beretning for året Det forgangne år har været præget ganske kraftigt af den økonomiske krise, der for alvor ramte landet i sensommeren Konsekvenserne af krisen har påvirket både køb og salg af andelslejligheder og bestyrelsens muligheder for at udvikle større projekter, så som istandsættelsen af hovedtrapper og tankerne om at indrette lejligheder på femte salen. I det følgende vil jeg komme ind på de mere specifikke effekter af krisen, samt berøre de hovedopgaver, vi har arbejdet med i årets løb. Lejlighedsoverdragelser I foreningsåret år var der hele 8-10 andelsoverdragelser, men i år har der været betydeligt færre. En af den økonomiske krises mest tydelige effekter er bankernes strammede kreditpolitik. Tidligere var der ingen problemer med at lånefinansiere et køb af en ny bolig, mens man stadig ikke havde fået solgt den gamle, men det er der nu. Jeg har for ganske få dage siden talt med en god ven, som er økonomidirektør i en af bankerne, som har andelsboliger som speciale. Den bank havde omlagt deres kreditprocedure, så der kom et mere specifikt fokus på andelsboligområdet, og de havde desuden for nyligt strammet deres kreditpolitik op pga. den økonomiske krise. Rent praktisk betød dette, at banken ved udlån til brug for køb af andelsboliger tog udgangspunkt i ejerboligmarkeds lovfastsatte maksimale udlånsgrænser. Dvs. den bestemmelse der siger, at man kun må låne op til 80 % af boligens pris i et realkreditinstitut (til en billig rente). De sidste 20 % må låntager selv stille med, hvilket typisk sker via et dyrere banklån, hvis der ingen opsparing er at bruge. Banken tager herefter således 80 % af ejendommens vurderingspris, og det beløb er det som foreningen kan låne. De sidste 20 % er det som andelshaverne kan låne samlet set. Hvis ejendommens vurderingspris falder, vil der således være færre penge at låne ud til andelshaverne alene af denne grund. Dertil kommer bankens vurderinger af låntagers risiko for at blive ledig, hans udgifter og indtægter, samlede gældsbyrde, samt indtjeningspotentiale og ikke mindst hans rådighedsbeløb. Banken vurdere også risikoen ved selve lånetypen, og i den forbindelse er det ikke nok, at vi i dag har en historisk lav rente, som frister til at optage de korte rentetilpasningslån med for tiden meget små månedlige betalinger. Bankens vurderinger tager selvfølgelig også højde for sandsynligheden for at renten stiger, og simpel logik siger, at når renten indenfor en kort tid er blevet historisk lav, vil den kunne stige endog meget hurtigt igen. Låntagers økonomi skal således ikke bare kunne bære et lån nu, men hans økonomiske polstring eller fremtidige betalingsevne tillægges også stor vægt. Endelig er der de forhold, der vedrører den nye bolig dvs. hvordan boligafgiftens størrelse er set i forhold til andelsværdien. Hvis boligafgiften er lav, er der bedre plads til et nyt lån og til fremtidige stigninger, og desuden vil man bedre kunne klare sammenligningen med ejerboligmarkedet. Eller sagt på en anden måde: hvis man Bestyrelsens beretning; Side 1 af 11

2 overvejer at køber sig ind i en forening, hvor boligafgiften er høj, kan det sandsynligvis bedre svare sig at købe en ejerbolig i stedet, fordi man bl.a. får billigere realkreditlånerenter og bedre fradragsmuligheder. Dvs. bare fordi man ser en lav rente og er i fast arbejde, er det ingen garanti for at man overhovedet kan låne penge til køb af en ny bolig. Hvis man ser på en andelshaver, der studerer, og som ikke har nogen opsparing, er det helt umuligt for ham at flytte. Samlet set må vi konkludere, at det er blevet meget vanskeligt at komme af med vores andelsboliger, hvilket den nuværende situation i foreningen ganske tydeligt illustrerer. I dag har vi 39 andelshavere i foreningen. De tre er andelserhverv. Ud af disse er der lige nu otte (8) andelshavere, som gerne vil sælge, men som har store vanskeligheder med at finde en køber, og en niende som muligvis har fundet en køber. Dvs. vi har nu en situation, hvor en fjerdel af medlemmerne gerne vil flytte, men de er reelt blevet stavnsbundne til foreningen, med mindre de er villige til at nedsætte salgspriserne ganske betydeligt. Ejendomsmarkedet i dag er fyldt med lejligheder til salg både ejerboliger og andelsboliger og køberne kan derfor tillade sig at være meget kræsne med både deres forventninger til lejlighedernes stand, beliggenhed og pris. Hvis man ser på, hvad det er som vores forening kan tilbyde potentielle købere, så ser det ikke mere lyst ud. Foreningen består primært af små to værelses lejligheder uden bad og med skabstoiletter, som vurderingsmæssigt ligger på kr. Dertil kommer de få 3 værelseslejligheder, hvor prisen er over 1 million. Det er ikke den bedste forhandlingssituation i det nuværende marked, selvom foreningen har beliggenheden med sig, og der er desværre ingen tegn på at situationen bedre sig foreløbigt. Økonomerne taler om at krisen først topper i 2011, så vi må alle indstille os på den nye økonomiske virkelighed. Ud over de få overdragelser, der ikke var helt på plads ved sidste generalforsamling, er der kun solgt følgende lejligheder: Lejl. nr. Sælger Køber Salgsdato 41 Morten Boye Marie R. Kaas & Jens R. N. Rasmussen Ole Knudsen & Gunilla Stefansson Heidi Valentin Sørensen Marie Lindskov Hansen Malene Nordborg Desværre må jeg endvidere meddele, at en af vores andelshavere er afgået ved døden. Det er Ole Frilund, som har boet i foreningen i mange år. Når skifteretten frigiver lejligheden skal den synes, og derefter skal bestyrelsen i dialog med bobestyreren for at få lejligheden solgt. Bestyrelsens beretning; Side 2 af 11

3 Klubværelser I løbet af året har der kun været tale om få genudlejninger. Pt. er status den, at kun Randersgade 55, 5 th. + tv. samt Århusgade 27, 5 th. + tv. er udlejet. Resten af de i alt 8 værelser er altså ledige. Dette betyder som sidste år et vist tomgangstab. Der har imidlertid ikke været nogen interesserede andelshavere, som kunne tænke sig at leje de ledige værelser, eller for den sags skyld nogen andre, så der er stadig ledige værelser. Vi forventer ikke, at der umiddelbart er nogen ændring på dette område i sigte. Dog har vi aftalt, at vores advokat skal forsøge at få en fornuftig aftale i stand med kommunen om en evt. nedlæggelse af de små klubværelser, der nærmest er ubrugelige som egentlige beboelsesrum. Bygningsvedligeholdelse og forbedringer Vi har konstateret, at vandrørene under Århusgade 23 og 25 og i mindre omfang under Randersgade 55 er voldsomt korroderet. Dette skyldes primært, at der er lagt nye rustfrie rør ind foran de eksisterende galvaniserede jernrør. Derved er der opstået det som man kalder for galvanisk korrosion, hvilket betyder, at det ringere materiale (i dette tilfælde vores gamle jernrør) korrodere meget hurtigt. Selv om nogle af rørene kun er få år gamle, har de nye rustfrie rør altså afstedkommet en kraftig rustudvikling. Bestyrelsen er ved at indsamle tilbud på en udskiftning af rørene, og dette arbejde vil blive igangsat hurtigst belejligt, da det ikke er noget, som kan vente. Spørgsmålet her er, hvor meget gammelt jernrør vi er nødt til at udskifte. Der kan blive tale om at skifte stigstrengene til køkkenerne i 23 og 25, men det får vi at se, når vi får de sidste detaljer fra blikkenslagerne. Ud over dette, har der ikke været større vedligeholdelsesarbejder i det forgangne år, og vi forventer heller ikke større arbejder i året som kommer. I forhold til de planer vi tidligere har omtalt med at omdanne vores 5. sal til andelsboliger, så har vi valgt ikke at igangsætte det indledende skitseprojekt, vi tidligere har fået bevilget penge til, fordi den økonomiske situation helt har fjernet incitamentet hertil. Ideen var som bekendt, at en ombygning kunne være med til at finansiere en renovering af vores hovedtrapper, men når vi ikke engang kan finde købere til vores eksisterende andelslejligheder, vil det formodentlig blive endnu vanskeligere at finde købere til nye lejligheder. Til gengæld har krisen presset håndværkerpriserne, så det er muligt, at prisen for en renovering af hovedtrapperne er faldet. Vi vil i det kommende år sondere priserne, og indhente tilbud på opgaven, så vi kan vurdere, om det er noget, vi skal gå videre med. Gårdmiljø Efter vi fik udskiftet vores græsplæne med en flisebelagt terrasse sidste år, har vi ikke arbejdet yderligere med gården. Vi har imidlertid besluttet, at Marina og Jacob drager på planteskole den kommende weekend for at købe nye planter til erstatning for dem, som er gået ud. Vi benytter os i den sammenhæng af søndagens fællesarbejdsdag, så vi kan få Bestyrelsens beretning; Side 3 af 11

4 udplantet blomsterne mv. Andelshavere med grønne fingre er velkomne til at deltage i plantefesten på søndag. Internet/TV/Telefoni I forhold til vores internetforbindelse og vores IP-telefonforbindelser er der intet nyt at berette. De fungerer tilsyneladende ganske upåklageligt. Det er desværre betydeligt mere end, hvad man kan sige om tv-situationen. Vi har i lang tid haft problemer med tilvalgskanalerne TV3, TV3 plus og ViaSat Kanal 5. Marina fra Bestyrelsen har igennem meget lang tid haft en dialog med ComX, og der er nu lys for enden af tunnelen. Det som afstedkom problemerne med de manglende signaler, var de eksisterende parabolmodtagere. Som nogle måske kan huske, var det hensigten, at vores gamle fællesantenneanlæg skulle erstattes helt af signalerne fra vores nye leverandør ComX. Imidlertid lagde ComX sig ud med både ViaSat og TV3 i en sådan grad, at de to leverandører fik nedlagt fogedforbud mod at ComX distribuerede deres programmer. Vi aftalte herefter med ComX, at de skulle opsætte tre nye parabolmodtagere og genoplive vores parabolanlæg til netop disse tre kanaler. Signalet fra parabolerne blev splejset sammen med ComX egne signaler, og det samlede signal blev distribueret ud til beboerne via foreningens antennenetværk. For nogen tid siden begyndte modtagerne at falde ud, og det viste sig, at de modtagere ComX havde opsat, dybest set var ganske almindelige husholdningsapparater, der ikke var beregnet til de ekstreme temperaturudsving, som er oppe på loftet, og som heller ikke var beregnet til at stå tændt døgnet rundt. Bestyrelsen har forsøgt, at få ComX til erstatte modtagerne med nogle korrekt dimensionerede modeller, men de krævede penge for dem, og det syntes vi ikke var rimeligt, al den stund at modtagernes var deres og ikke vores. Vi er endt på et kompromis, hvor vi betaler den ene halvdel og ComX den anden halvdel af modtagernes pris samt for installationen. ComX har desuden stillet som betingelse, at bestyrelsen skulle tegne en ny to-årig driftsaftale, og efter at have studeret alternativerne og ikke mindst priserne for tilsvarende ydelser fra de konkurrerende leverandører, konkluderede vi, at foreningen trods alt var bedst tjent med at indgå den foreslåede aftale med ComX. Alle de alternativer vi har set på, ville være dyrere for de enkelte beboere, så vi fastholder altså engagementet med ComX. Vi er derfor i øjeblikket ved at gennemgå leverandørens aftaleforslag, og vi forventer at være færdige med dette i løbet af en uges tid. Herefter skal vi have et møde med ComX, og når vi bliver enige om driftaftalens ordlyd, vil ComX gå i gang med installationen af de nye modtagere. Om alt går vel skulle vi have signalerne fra TV3, TV3 plus og ViaSat tilbage i løbet af nogle uger. Bestyrelsens beretning; Side 4 af 11

5 Ud over denne rundgang med ComX har vi også kunne konstatere, at har problemer med registreringen af, hvem der modtager hvilke kanaler. Det forholder sig nemlig således, at bestyrelsen skal opgive antallet af brugere til hhv. TV 3 og ViaSat, men det er ComX, som står for den fysiske opkobling af signalerne, og derfor er det i princippet kun dem, som faktisk ved, hvor mange der er opkoblet og ikke mindre vigtigt hvem. Navnlig spørgsmålet om, hvem der er opkoblet er vigtigt, dels i forhold til registreringen overfor udbyderne og også i forhold til vores administrator, der jo opkræver den særskilte betaling for de tre kanaler. Det absurde ved denne historie er imidlertid, at hverken TV3 eller ViaSat ønsker at oplyse, hvilke beboere som modtager deres signaler! Dette betyder, at vi har en vanskelig registreringsopgave, og vi er i øjeblikket ved at se på, om vi kan få ComX til at stå for denne registrering og for opkrævningerne, så vi slipper for denne vandvittige administration. Noget tyder endvidere på, at vi har betalt for flere opkoblinger end det faktiske antal tilkoblede beboere. Vores administrator forsøger at udrede dette, men er stødt på de samme problemer, som vi selv er rendt ind i, når vi skal registrere antallet af brugere. Vi håber på at finde en eller anden løsning på dette snarest muligt. Økonomi For første gang i umindelige tider er den offentlige vurdering faldet. Sidste år blev ejendommen vurderet til at være 46,5 millioner værd. I år er værdien af foreningens ejendom sat til 42 millioner, hvilket afspejler det prisskred, der er sket i ejendomspriserne siden sidste år. Ejendommen er således faldet ca. 10 % i værdi siden sidste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har i år valgt at foreslå generalforsamlingen, at vi skal fastholde sidste års andelskroneværdi på kr. på trods af faldet i ejendomsvurderingen. Når man skal fastsætte værdien af det kommende års andelskrone, er der flere principielle hensyn at tage, herunder: 1) Hvor meget er andelshaverne villige til at stige i boligafgift. Det giver på dette punkt ingen mening at reservere mere, end det andelshaverne er villige til at stige i boligafgift. 2) Hvor meget vi skal reservere til fremtidige bygningsarbejder for at undgå fald i andelskronen ved låneoptagelse. 3) Hvor meget vi skal reservere som buffer for at kunne imødegå fald i ejendomsvurderingen. Sidste år reserverede vi ca. 6 millioner som buffer og ved at fastholde andelskronen på samme niveau som sidste år, er dette års buffer sat til ca. 1,4 millioner. Dette synes måske ikke af meget set i lyset af dette års fald i vurderingen og det stærkt pressede ejendomsmarked, men bestyrelsen har skønnet det som en holdbar pris alligevel, fordi: Bestyrelsens beretning; Side 5 af 11

6 En højere boligafgift, som vil være resultatet af yderligere låneoptagning til finansiering af f.eks. større bygge- eller vedligeholdelsesarbejder, vil omgående gøre fremtidige andelsoverdragelser endnu mere vanskelige, da en købers alternativer på den måde vil blive mere interessante eller sagt på en anden måde: hvis boligafgiften stiger, er køberne mere tilbøjelige til at vælge vores forening fra. Vi ikke påtænker større bygningsarbejder i det kommende år. Dette er selvfølge en sart balance, da vi også skal tage hensyn til ejendommens overordnede stand og forsøge at opretholde en rimelig høj vedligeholdelsesstandard, da denne jo også er med til at gøre ejendommen attraktiv for evt. købere og for os selv, men for øjeblikket skønner vi, at det bedste kompromis er at fastholde sidste års pris. Der er en vis psykologisk værdi i at opretholde sidste års pris, fordi en sælger vil kunne tilbyde et større prisafslag end ellers, og dermed forbedre chancerne for et salg. Ud over det, så er vores driftsøkonomi ganske fornuftig, hvad man kan forvisse sig om ved læsning af dette års regnskab. Skrald I virkeligheden er der ikke så meget nyt på dette område. Der er stadig beboere, som ikke kan finde ud af reglerne, på trods af at de er plastret op i hele skralderummet, men vi må fremhæve Louises ihærdige indsats her, der er med til at holde rodet på et tåleligt niveau. Vi vil atter engang opfordre beboerne til at holde lidt selvjustits, og sørge for at papkasser bliver slået sammen, og sorteringsprincipperne bliver overholdt. Bestyrelsesreferater Igen i år har vi haft et begrænset antal bestyrelsesmøder. Dette skyldes primært den mindre aktivitet i forhold til overdragelser og bygningsarbejder. Vores mødeaktivitet har derfor været kendetegnet ved ad hoc møder snarere end faste skemalagte møder med regelmæssige mellemrum. I denne periode har vi ikke fået offentliggjort referaterne, som vi burde have gjort, men jeg er adskillige gang i årets løb blevet ramt af forskellige former for IT-problemer, såsom et alvorligt virusangreb, og en harddisk der ikke kunne geninstalleres. Selv om jeg naturligvis vedligeholder en backup af alt vigtigt foreningsrelateret materiale, nytter det ikke meget, når computerens harddisk ikke virker. Jeg har i øjeblikket maskinen stående hos en PC-specialist, der er ved at reetablere den, og så snart jeg får den igen, vil jeg færdiggøre referaterne fra årets der gik. Det drejer sig om referaterne fra ca. 6 helt normale og ikke kontroversielle møder. For at undgå lignende situationer, har jeg opdateret vores sikkerhedsprogrammer, og vil fremover, i det omfang det er praktisk muligt, overlade referatskrivningen til andre. Jeg udarbejdede sidste år en god skabelon for referaterne, og den vil vi fortsat benytte, således at vi ikke blot refererer mødernes indhold, men så man også kan følge med i progressionen på de forskellige åbne sager. Bestyrelsens beretning; Side 6 af 11

7 Vaskeri Jeg har så sent som i går holdt endnu et møde med en leverandør af et betalingssystem, der skal erstatte det nuværende, der ikke virker optimalt. Desværre virker det som om, at de anlæg, der findes på markedet, enten er for små dvs. uden de store muligheder for fjernbetjening af vores administrator eller for store dvs. vi vil få nogle unødvendige muligheder med i købet. De to mest interessante anlæg giver mulighed for tilvalg af internet reservationer, hvilket umiddelbart lyder godt om end dyrt, men ingen af de modeller vi har set, har en rigtig god løsning. Den ene model viser kun dagene enkeltvis, hvilket betyder, at man skal forsøge sig frem dag for dag for at finde ledige tider, og den anden model har kun halvt så mange reservationstider på en dag, end hvad vi i forvejen opererer med. Der er dog for begge modellers vedkommende en ganske snedig mulighed, og det er at man kan indstille systemet således, at man ikke kan vaske ind i andres reserverede tider, hvilket desværre sker fra tid til anden. Bestyrelsen vil inden for kort tid tage den endelige beslutning og få installeret et nyt anlæg. Prismæssigt ligger de store løsninger på op til ca kr. og de små på ca kr., inkl. moms., men da vi ikke har besluttet os for modellen endnu, kan vi ikke sige præcist, hvad det kommer til at koste. Til sammenligning kostede det nuværende og noget primitive betalingsanlæg ca kr. for 11 år siden. Et muligt kompromis kunne være at fravælge nogle af modulerne for at få prisen ned, men det er noget vi må afgøre i den nærmeste fremtid. Vi har i øvrigt kunne konstatere, at vi får færre indtægter i vaskeriet end vi har udgifter for. Derfor vil vi udregne en ny pris for vask og tørring. I den sammenhæng skal det nævnes, at vi ikke har reguleret vaskepriserne i 10 år, så det nu er tiden moden til en justering. Ejendomsinfo Vi har tidligere fortalt om vores ideer med en egentlig hjemmeside, og Villy har gjort et stort arbejde med forskellige prototyper. Imidlertid er der stadig noget vej at gå, før det er på plads. I den forbindelse, vil vi gøre opmærksom på, at vores administrator allerede har gjort forskelligt foreningsrelateret materiale tilgængeligt via nettet. På internetadressen kan man se regnskabet, vedtægter og generalforsamlingsreferater mv. Dvs. har man brug for disse oplysninger f.eks. i forbindelse med låneoptagning eller salg, kan man blot forsyne sig selv via den førnævnte adresse. Foreningshåndbogen Jeg lavede for nogle år siden en foreningshåndbog, hvori jeg samlede de mest relevante oplysninger om foreningen - herunder vedtægter, salgsprocedurer, husorden, retningslinjer for reservation og brug af baghuset mv. Bestyrelsens beretning; Side 7 af 11

8 Denne håndbog vil være oplagt at gøre tilgængelig på nettet, men indtil det er muligt, vil jeg udgive en ny og opdateret håndbog med de nye vedtægter, baghusregler og oplysninger om forbedringsværdiudregningerne fra ABF. Jeg forestiller mig, at den nye håndbog vil blive færdig i løbet af sommeren. Procedurer ved køb og salg af andelslejligheder De mange og ikke mindst sammenfaldende andelsoverdragelser sidste forår afstedkom nogle flaskehalsproblemer i mangel af et bedre ord. I den forbindelse oplevede vi en stor frustration hos berørte interne købere og sælgere over den tid bestyrelsen og administrationen brugte på at få bragt overdragelserne på plads. Det gav anledning til at vi gennemgik vores procedure for overdragelserne, for at se om der var noget vi kunne forbedre. Jeg drøftede dette med vores advokat, og hans konklusion var, at det vi gjorde både var fornuftigt og reelt nok. Imidlertid må vi erkende, at vi kunne opstramme på et punkt, hvilket vi selvfølgelig har gjort siden hen, og det drejer sig om procedurerne ved de interne overdragelser. Problemet her er, at man får en situation, hvor den andelshaver, der flytter til en anden andel i huset ønsker at minimere den tid, der går med salget af den gamle lejlighed. I foråret skete der netop flere sådanne overdragelser, og for at prøve at facilitere disse sammenfaldende handler, fremskyndede vi lejlighedssynene. I tiden efter synene udarbejdede vi de forskellige vurderinger, men det medførte at nogle overdragelser kom til at tage længere tid end, hvad parterne syntes var rimeligt. Bestyrelsen har derfor besluttet, at den ikke vil forcere overdragelser i fremtiden. En andelshandel kan ske relativt hurtig, men den kan ligeså vel tage lang tid. En normal overdragelsesproces kan således vare op til tre måneder fra start til slut, og det er noget en køber og en sælger må acceptere, på samme måde som parterne må acceptere, at nogle handler falder på tidspunkter, hvor bestyrelsen har god tid til at håndtere et salg og andre gang falder en handel sammen med andre handler, hvilket naturligvis vil forlænge processen. Den normale overdragelsesproces ser herefter således ud: 1) Sælger kontakter bestyrelsen skriftligt med ønsket om at sælge sin andel. 2) Bestyrelsen fremsender, om muligt elektronisk, de forskellige nødvendige opgørelsesskemaer til brug for andelshaverens opgørelse af de individuelle forbedringsværdier som ønskes solgt. 3) Andelshaveren udfylder forbedringsværdiopgørelsesskemaet og afleverer dette til bestyrelsen sammen med al relevant bilagsdokumentation ordnet emne for emne samt diverse myndighedsgodkendelser mv. 4) Bestyrelsen ser materialet igennem og aftaler dato for syn. 5) Lejlighedens synes af to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens beretning; Side 8 af 11

9 6) Bestyrelsen sammenholder synsresultaterne med opgørelsen og bilagsmaterialet, og udarbejder en endelig vurdering. Hvis der mangler bilag eller myndighedsgodkendelser skal andelshaveren fremskaffe disse inden vurderingen kan afsluttes. 7) Når vurderingen foreligger indkaldes ventelisterne til lejlighedsfremvisning med minimum 14 dages varsel. 8) På fremvisningsdagen tager de indkaldte stilling til, om de ønsker at købe lejligheden. 9) Hvis køber findes på fremvisningsdagen indsender bestyrelsen herefter vurderingen samt oplysninger om salgets parter til administrator med besked på at udarbejde overdragelsesdokumenterne. 10) Administrator indkalder typisk herefter køber og sælger til aftaleunderskrifter på deres kontor. 11) Bestyrelsen modtager fire kopier af aftalen til underskrift. 12) Bestyrelsen tilbagesender de underskrevne aftaler til administrator. Hvis der opstår uenighed om vurderingen mellem sælger og bestyrelsen, vil proceduren typisk forlænges. I yderste konsekvens vil bestyrelsen indkalde en ekstern vurderingsmand jævnfør vedtægternes bestemmelse herom. På samme måde vil processen forlænges, hvis der mangler dokumentation, eller hvis der ikke findes en køber fra ventelisterne. Hvis der ikke findes en køber fra ventelisterne, er det op til sælger selv at finde en køber. Når køber er fundet, gives bestyrelsen skriftlig besked om, hvem det er, og om hvad prisen er aftalt til. Bestyrelsen indsender herefter disse oplysninger sammen med vurderingen til administrator, der efterfølgende udarbejder overdragelsesaftaler på samme måde som ovenfor beskrevet. Det er vigtigt for bestyrelsen at påpege, at det er sælgers ansvar at udarbejde en korrekt forbedringsværdiopgørelse og at fremskaffe den nødvendige dokumentation. Bestyrelsen vil altid minutiøst gennemgå sælgers forbedringsværdiopgørelser, og det er normen at disse tilrettes i nogle tilfælde endda betydeligt, men jo mere korrekt en sælger er med sin opgørelse, jo mindre tid vil der gå med denne tidskrævende proces. Det er altså en rigtig skidt idé at lave en ufuldstændig opgørelse og forvente, at bestyrelsen gør resten af arbejdet. Vi vil altid være behjælpelige med forbedringsværdiopgørelsen, men vil ikke gøre alt arbejde for sælger. Set i lyset af den nuværende situation med svigtende salg, er det meget tænkeligt, at en sælger er nødt til at gå ned i pris. I det tilfælde, vil man gøre det, at man tager prisnedslaget i andelsværdien og sælger forbedringerne til fuld pris. Årsagen er, at man som andelshaver udelukkende kan sælge forbedringerne til den pris, man selv har givet, med fradrag for afskrivninger. Hvis man således har fået rabat i forbedringsværdierne, kan denne rabat ikke genoplives på et senere tidspunkt. En tilsvarende regel gælder ikke for så vidt angår andelsværdien. Bestyrelsens beretning; Side 9 af 11

10 Ventelister Foreningen har som bekendt op til flere ventelister, men siden vi lod vores andelskrone stige fra kr./m2 til kr./m2 i 2007 har der været en meget begrænset søgning på de ledige lejligheder fra disse ventelister både fra de interne og de eksterne lister. Når man dertil lægger den økonomiske krise, med alt den har ført med sig af indskrænkede lånemuligheder, større udbud af lejligheder mv. så er ventelisterne de facto ubrugelige i dag. Ved de sidste lejlighedsfremvisninger er der slet ikke fremmødt nogen overhovedet, og derfor har vi for at spare alle for tid ved de senere salg givet sælgerne besked om at gå direkte ud på markedet for at finde en køber. Da vi i efteråret havde en hvervekampagne til ventelisterne kom der kun et enkelt positiv svar tilbage, så konklusionen er således, at ventelisterne ikke har nogen interesserede købere for tiden. Svigtende salg herunder fremleje Sidste år vedtog vi en ny fremlejebestemmelse, som i øvrigt søges modereret ved dette års generalforsamling, da formuleringen ville holde de andelshavere som flyttede internt ude fra muligheden for at fremleje i 1 år uden grund. Dvs. når den nye bestemmelse træder i kraft, vil alle have mulighed for at fremleje også i den nuværende situation med svigtende salg. Spørgsmålet er imidlertid, hvad sker der efter et år og der stadig ikke er fundet en køber. Jeg har drøftet dette med foreningens advokat, som forklarede, at hvis det skulle vise sig, at flere andelshavere ikke kan sælge indenfor et år, kan man overveje at give tilladelse til at fremleje f.eks. i et år mere, men sådan tilladelse skal formelt vedtages på en generalforsamling med 2/3 flertal (svarende til en vedtægtsændring). Han forklarede desuden, at det er en vanskelig diskussion, om man bør udvide 1 årsperioden. Set fra andelsboligforeningens synspunkt vil det være uhensigtsmæssigt, hvis et større antal boliger er fremlejet, i stedet for at de bliver solgt. Hele denne nye situation, hvor køberne pludseligt ikke længere står i kø, har også fået bestyrelsen til at spørge advokaten, om bestyrelsen skal blande sig i, hvor længe et salg er undervejs. Advokat Jens Bruhn-Petersen svarede, at bestyrelsen som udgangspunkt ikke skal blande sig i, hvor længe salget tager, men at vi til gengæld dog skal sikre, at vedtægterne overholdes. Det betyder blandt andet, at andelshaveren skal bo i lejligheden - se endvidere vedtægternes 17, som siger, at hvis en andelshaver ikke, inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig, har indstillet en anden, kan bestyrelsen meddele, at andelshaveren ikke længere har indstillingsret til boligen. Der kan endvidere opstå den situation, at andelshaveren kan ekskluderes, jævnfør vedtægternes 21, stk. 1, litra G og lejelovens 93, stk. 1, litra D (når lejeren fraflytter det lejede i utide uden aftale med udlejeren). Hvis man kommer dertil, at en andelshaver bliver ekskluderet, er det op til bestyrelsen at finde en køber. Dette sker typisk via en ejendomsmægler og med assistance fra foreningens advokat. Bestyrelsens beretning; Side 10 af 11

11 Vi fik desuden at vide, at bestyrelsen, henset til den aktuelle økonomiske krise, bør være varsom med at bruge vores forskellige rettigheder. På den anden side må andelshaveren også fremme et salg, hvilket gælder uanset, at der ikke kan sælges til den maksimale pris. Afsluttende bemærkninger Ovenstående afspejler i store træk, hvad vi fik det forgangne år til at gå med. Selvom året har været relativt roligt, har der trods alt været en del opgaver at se til. Foruden de allerede nævnte opgaver, har der været de almindelige driftsmæssige opgaver så som udskiftning af vandrør, diverse reparationer og elektrikerarbejder mv. I den kommende periode vil vores opgaver dreje sig om at få et nyt betalingssystem til vaskeriet, med tilbudsindhentning til en trapperenovering, med at forhandle en aftale på plads med ComX, og med at håndtere de kommende fremleje- og salgssituationer. Endelig vil vi bruge tid på at indhente tilbud på et postkasseanlæg til foreningen, da det nu ved lov er blevet bestemt, at en ejendom som vores skal have et sådan anlæg. Dvs. at den almindelige postomdeling til ejendommens beboere fremover kun vil ske til et fællesanlæg. På bestyrelsens vegne Jacob Hygom Formand; Maj Bestyrelsens beretning; Side 11 af 11

Beretning for året 2009-2010

Beretning for året 2009-2010 Beretning for året 2009-2010 Året der gik, bød på en helt ny situation på andelsmarkedet. På grund af finanskrisen og dårlig lovgivning i forbindelse med sikring af panthavers rettigheder, der betød at

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen 11. februar 2016 Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen Nedenfor anføres ABF s kommentarer til foreningens nuværende vedtægter. Først anføres generelle kommentarer og dernæst specifikke kommentarer

Læs mere

Beretning for året 2006-2007

Beretning for året 2006-2007 Beretning for året 2006-2007 Igen i år har der været en del andelsoverdragelser. I foreningsåret 2005-2006 år var der hele 11 andelsoverdragelser, og i perioden 2006-2007 har der været 8 overdragelser,

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 Udtrædelse Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. 2) ATB fremsender

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning!

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning! BERETNING: Bestyrelsen kan se tilbage på endnu et aktivt år, men også et år hvor vi virkelig fik prøvet nogle udfordringer. Det var i øvrigt foreningens 5. leveår. Året bød på mange forskelligartede opgaver

Læs mere

I forlængelse af min første orientering af 6. juni vender jeg nu tilbage med yderligere information og opkrævning af indskud.

I forlængelse af min første orientering af 6. juni vender jeg nu tilbage med yderligere information og opkrævning af indskud. ANDELSHAVERE: 2300 København S 15. juni 2012 J.nr. 32716 HQ/cbd Marina Andersen Henning Biil Regitze Elmsted Knud-Erik Kofoed Lars Brun Nielsen Henrik Qwist Carsten Ringgård Mads Schierbeck Jeppe B. Stefansen

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

Vedtægter. Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014. Navn & Hjemsted 1.

Vedtægter. Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014. Navn & Hjemsted 1. Side 1 af 5 1.1 Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014 Navn & Hjemsted 1. Foreningens navn er Sundbynet, dens hjemsted er Sundby postdistrikt 2300, og blev oprindeligt dannet

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Kommentarer og uddybende forklaringer

Kommentarer og uddybende forklaringer Kommentarer og uddybende forklaringer Følgende tekst giver en uddybning og forklaring på hvorfor enkelte paragraffer er som de er, i udkastet til nye vedtægter. Der er ligeledes givet en bemærkning om

Læs mere

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Et salg af en andelslejlighed vil normalt tage op til 3 mdr. fra andelshaverens meddelelse om at et salg skal gennemføres, indtil en ny andelshaver rent

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Under henvisning til A/B Jægers vedtægter 26 indkaldes hermed på vegne af bestyrelsen til ordinær generalforsamling, som afholdes: mandag den 15. juni

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

AB Toftevang. Nyhedsbrev

AB Toftevang. Nyhedsbrev AB Toftevang Nr. 3/2012 Nyhedsbrev Kontakt til bestyrelsen: Formand Peter Sørensen, Toftevang 40, 1.th tlf 21727973 Næstformand Rune Svendsen, vacant fra 1. september på grund af flytning Kasserer Olivia

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde for et dødsbo en andelsbolig til salg, som klagerne var interessere i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde for et dødsbo en andelsbolig til salg, som klagerne var interessere i at købe. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben Høyrup Reventlowsvej 11 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 12. april 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 1997-1998

Bestyrelsens beretning for året 1997-1998 29. april 1998 Bestyrelsens beretning for året 1997-1998 Når vi tænker tilbage på året der gik er der ting vi altid vil huske dette år for. Den engelske dronning satte mere end nogen anden ord på dette

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag den 5. november kl. 18.30 21.00 hos Anne Louise

Bestyrelsesmøde torsdag den 5. november kl. 18.30 21.00 hos Anne Louise Bestyrelsesmøde torsdag den 5. november kl. 18.30 21.00 hos Anne Louise 1) Godkendelse af dagsorden 2) Orientering fra formanden 3) Orientering fra teknisk administrator 4) Vedtægtsændringer Dagsorden

Læs mere

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 4-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Hæfte med praktisk information og Forslag til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Nørrebrohallen Mandag d. 30. juni, kl. 19:00 (18:30) Registrering og uddeling af stemmesedler fra kl. 18:30 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Bestyrelsesformand Lars Christensen byder velkommen til aftenens generalforsamling. Valg af dirigent Ingen af fremmødte melder

Læs mere

A n d e l s b o l i g - fra A til Z

A n d e l s b o l i g - fra A til Z A n d e l s b o l i g - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften

Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RINGERTOFTEN Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i A/B Ringertoften, der afholdes

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Til dig der er skrevet op eller ønsker at skrive dig op på A/B Estlandsgadekarreens eksterne venteliste til andelslejligheder.

Til dig der er skrevet op eller ønsker at skrive dig op på A/B Estlandsgadekarreens eksterne venteliste til andelslejligheder. Til dig der er skrevet op eller ønsker at skrive dig op på A/B Estlandsgadekarreens eksterne venteliste til andelslejligheder. AB Estlandsgadekarreen modtager mange henvendelser fra folk der ønsker at

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 16. oktober 2007. 1. Valg af dirigent. Henrik blev valg til dirigent og Lillian til referent. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Generalforsamlingen marts 2013. Indkaldelse. Side 2. Bestyrelsens beretning. Side 3-4. Indkommende forslag. Side 5-14. Referat.

Generalforsamlingen marts 2013. Indkaldelse. Side 2. Bestyrelsens beretning. Side 3-4. Indkommende forslag. Side 5-14. Referat. Generalforsamlingen marts 2013 Indkaldelse. Side 2 Bestyrelsens beretning. Side 3-4 Indkommende forslag. Side 5-14 Referat. Side 14-16 A/B Strandparken 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Onsdag

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat. Mødereferat nr. 03/2010. Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30. Deltagere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat. Mødereferat nr. 03/2010. Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30. Deltagere Bestyrelsesmøde Mødereferat nr. 03/2010 Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30 Deltagere Camilla Antonsen (CA) Peder Nyborg Madsen (PNM) Helle Dahl (HD) Tommy Kok Annfeldt (TKA) Torsten Hasle Nielsen (THN)

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 4 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Referat'fra'generalforsamling'd.'2.' Oktober'2013'

Referat'fra'generalforsamling'd.'2.' Oktober'2013' Referat'fra'generalforsamling'd.'2.' Oktober'2013' Til stede: Cæcilie & Jens (10, 3. TV), Mie (10, 4. TH), Michael (10, 4. TV), Mette (10, 3. TH), Mie & Jørgen (10, 2. TH), Kirsten (10, 1. TH), Pia (10,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling AB-Nymindegaard 21. juni 2016 Andelsboligforeningen NYMINDEGAARD ekstraordinær generalforsamling 21. juni 2016 Nymindegaard den 10. juni 2016 Indkaldelse

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere