INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3"

Transkript

1 Side 0

2 INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i Foreningens ledelsesberetning // Generelt og fælles for afdelingerne... 4 Foreningens ledelsesberetning // Bestyrelse og direktion... 5 Foreningens ledelsesberetning // Investeringsmarkederne i Foreningens ledelsesberetning // Overordnede forventninger til markederne i Foreningens ledelsesberetning // Risici samt risikostyring... 9 Foreningens ledelsesberetning // Fund governance Påtegninger // Ledelsespåtegning Påtegninger // Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning og årsrapportering for afdelingerne Ledelsesberetning // Afdeling Danske Aktier Årsregnskab // Afdeling Danske Aktier Ledelsesberetning // Afdeling Danske Obligationer Årsregnskab // Afdeling Danske Obligationer Ledelsesberetning // Afdeling High Yield Obligationer Årsregnskab // Afdeling High Yield-obligationer Ledelsesberetning // Afdeling Rusland Årsregnskab // Afdeling Rusland Ledelsesberetning // Afdeling Balance Årsregnskab // Afdeling Balance Ledelsesberetning // Afdeling Moderat Årsregnskab // Afdeling Moderat Ledelsesberetning // Afdeling Stabil Årsregnskab // Afdeling Stabil Absalon Invest // Ledelsesberetning // Afdeling Vækst Årsregnskab // Afdeling Vækst Fælles noter // Anvendt regnskabspraksis Fælles noter // Foreningens væsentligste aftaler Side 1

3 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Absalon Invest blev stiftet den 14. november Foreningen havde pr. 31. december afdelinger: Danske Aktier Danske Obligationer High Yield Obligationer Rusland Balance (tidl. PensionPlanner 6) Moderat (tidl. PensionPlanner 3) Stabil (tidl. PensionPlanner 5) Vækst (tidl. PensionPlanner 7) På hjemmesiden kan du løbende følge udviklingen i foreningen og afdelingerne. Investeringsforeningen Absalon Invest Værkmestergade Aarhus C Telefon: Fax: CVR nr: Direktion Formuepleje Fund Management A/S Depotselskab J.P. Morgan Europe (UK) Copenhagen Branch Filial af J.P. Morgan Europe Limited, Storbritannien Kalvebod Brygge 39-41,1. sal 1560 København V CVR nr.: Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab v/ Jacques Peronard Weidekampsgade København C CVR-nr: Porteføljerådgivere Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab TKB BNP Paribas Investment Partners, Skt. Petersborg Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark Finanstilsynets reg.nummer: Side 2

4 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i ÅRS JUBILÆUM Investeringsforeningen Absalon Invest blev stiftet den 14. november 1994 og kunne derfor fejre 20 års jubilæum i Foreningen blev lanceret med tre afdelinger: Danmark, Global og Danske Obligationer, hvoraf kun Danske Obligationer eksisterer i dag. Foreningen hed indtil 2006 Alfred Berg Invest, hvor den skiftede navn til ABN AMRO Invest. I 2009 skiftede den igen navn til Alfred Berg Invest for i 2013 at skifte navn til nuværende Absalon Invest. Afdeling Rusland kom til i december Afdeling High Yield Obligationer kom til i 2001, afdelingerne Balance, Stabil, Moderat og Vækst i 2009 og afdeling Danske Aktier i FUSIONER Afdeling Danske Indeks fusioneret med afdeling Danske Aktier Afdelingerne Danske Indeks og Danske Aktier fusionerede per 6. januar Ombytningen af beviser skete på baggrund af indre værdier den 3. januar Afdeling Danske Aktier var den fortsættende afdeling. Afdelingerne PensionPlanner 2-7 Den tidligere afdeling PensionPlanner 2 fusionerede den 30. juni 2014 med afdeling PensionPlanner 5 (nu afdeling Stabil) med sidstnævnte som den fortsættende afdeling. Den tidligere afdeling PensionPlanner 4 fusionerede den 30. juni 2014 med afdeling PensionPlanner 7 (nu afdeling Vækst) med sidstnævnte som den fortsættende afdeling. Afdeling Global Minimum Variance Den tidligere afdeling Global Minimum Variance fusionerede den 30. juni 2014 med afdeling Globale Aktier under Investeringsforeningen CPH Capital med sidstnævnte som den fortsættende afdeling. AFVIKLINGER Afdeling Emerging Markets Obligationer Den tidligere afdeling Emerging Markets Obligationer blev besluttet afviklet på ekstraordinære generalforsamling d. 18. juli Afviklingen blev afsluttet den 20. november Nyt navn til afdeling Rusland Afdeling Rusland ændrede per 1. oktober 2014 navn fra Alfred Berg Rusland til Rusland. Skift af porteføljerådgiver Afdeling High Yield Obligationer skiftede rådgiver fra FFTW til Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab per 1. oktober FORMUEUDVIKLINGEN I 2014 Foreningens formue er i 2014 faldet med 484 mio. kr. fra mio. kr. ultimo 2013 til mio. kr. ultimo Formuen er dermed faldet med 19,2 procent i Formueudviklingen har været påvirket af fusioner samt emission og indløsninger i de enkelte afdelinger. Foreningens afdeling Global Minimum Variance blev fusioneret ud af foreningen, hvorved der fragik 81 mio. kr. af formuen. Endvidere har afdelingerne Balance, Moderat, Stabil og Vækst (de tidligere PensionPlanner-afdelinger) oplevet nettoindløsninger på op til 25 procent af deres cirkulerende andele. Samtidig har afdeling Rusland været udsat for markante kursfald i 2014, hvilket også har påvirket foreningens samlede formue negativt. Side 3

5 Foreningens ledelsesberetning // Generelt og fælles for afdelingerne Resultat og formue Foreningen realiserede i 2014 et samlet underskud på 15,3 mio. mod et overskud på 293,8 mio. kr. i det foregående år. Udlodning Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at foreningen udlodder følgende udbytter for Afdeling Kr.pr.andel Danske Aktier 41,80 Danske Obligationer 0,70 Væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indregning og måling af aktivernes værdi eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket dette, ligesom der ikke efter regnskabsårets afslutning er indtruffet hændelser, der har betydning for årsregnskabet. Foreningen har ikke i perioden siden balancedagen konstateret forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Videnressourcer Foreningen har ingen ansatte, men baserer sig på eksterne samarbejdspartnere. Den overvejende del af foreningens videnbase er derfor placeret hos de medarbejdere, der er ansat hos samarbejdspartnerne. Der er indgået en aftale med Formuepleje Fund Management A/S, der har udarbejdet en lang række kontrolprocedurer og forretningsgange for at imødegå risici i forbindelse med driften. Formuepleje Fund Management A/S har IT-udstyr, som sikrer en høj grad af data- og systemsikkerhed, ligesom der er udarbejdet nødplaner og procedurer, som gør, at data og systemer kan genskabes i tilfælde af evt. nedbrud. Investeringsforvaltningsselskabet anvender desuden betydelige ressourcer på at sikre den mest korrekte prisfastsættelse på de aktier, obligationer og andre instrumenter, som indgår i afdelingernes porteføljer. Foreningen sikrer sig også løbende, at den medarbejderstab, som udfører opgaverne i selskabet, er tilstrækkelig, veluddannet og erfaren. Det generelle sikkerhedsniveau tilrettelægges og følges løbende af bestyrelsen. Formuepleje er underlagt kontrol af Finanstilsynet og en lovpligtig revision. Her er fokus på risici og kontroller i højsædet. Revisionen fremlægger konklusionen på deres gennemgange for bestyrelsen og har pligt til at skrive om væsentlige svagheder. Ledelsen vurderer, at foreningen og dens rådgivere i fællesskab for samtlige afdelingers vedkommende råder over finansiel og administrativ videnekspertise med den nødvendige bredde og dybde. Ingen af afdelingerne er således afhængige af videnressourcer, der er af særlig betydning for den fremtidige indtjening. Redegørelse om samfundsansvar Foreningen har ikke formuleret en selvstændig politik for samfundsansvar, idet alle foreningens aktiviteter varetages af eksterne samarbejdspartnere. Side 4

6 Foreningens ledelsesberetning // Bestyrelse og direktion BESTYRELSENS MEDLEMMER MORTEN RIISE-KNUDSEN, formand Født: 1950 Advokat (H) Vimmelskaftet 49, København K Indtrådte i bestyrelsen 13. marts Senest genvalgt i 2014 og er på valg igen i Bestyrelsesformand for: Investeringsforeningen Indeks International Student City of Copenhagen Medlem af bestyrelsen for: A/S Anjo Bent Stegmann & Hustrus Fond Carl Nielsen selskabet Vice President i American Club Særlige kompetencer Morten Riise-Knudsen har mere end 30 års erfaring som stifter af og bestyrelsesformand/-medlem i investeringsforeninger. Han har desuden viden og erfaring inden for lovgivningen om investeringsforeninger. NIELS ULRIK HEINE Født: 1948 Advokat (H), partner i advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine St. Kongensgade 67C 1264 København K Indtrådte i bestyrelsen 13. marts Senest genvalgt i 2013 og er på valg igen i Bestyrelsesformand for: A/S Michelsen & Rasmussen Alienor Hotels A/S Bengtson & Frydendall A/S Biofac A/S Danipharm A/S Ditobus Excursions A/S Ditobus Linjetrafik A/S DitoBus Servicetrafik A/S DitobusGruppen A/S Ejendomsselskabet 18B-G A/S Ejendomsselskabet Hørkær 5 A/S Gladsaxe Klip & Buk A/S Guldberg Ejendoms- og Investeringsselskab A/S Ingeniørfirmaet Lytzen A/S Kemisk Fabrik Orthana A/S Learn2Lead A/S Livrex ApS Lytzen Holding A/S MediLink A/S Mogens Brask A/S Nordisk Kriminal Krønike ApS P. Rørvig Holding A/S Pharmadan A/S Respira ApS Thorkilstrup Bus A/S Trolle Company A/S Via Nordic A/S Virum Motor Co A/S Viscom A/S Medlem af bestyrelsen for: Investeringsforeningen Indeks Ejendomsadministrationen 4-B A/S Lars Erik Weinås Holdingfond Særlige kompetencer Niels Ulrik Heine har mere end 20 års erfaring som bestyrelsesformand/-medlem i investeringsforeninger. Han har desuden viden og erfaring inden for lovgivningen om investeringsforeninger. LARS ANDERSEN Født: 1964 Adm. direktør Sønderjysk Forsikring G/S Ulkebøldam Sønderborg. Indtrådte i bestyrelsen den 14. november Senest genvalgt i 2012 og er på valg igen i år. Bestyrelsesformand for: FORSit SmbA Medlem af bestyrelsen for: IEC A/S IEC 2 ApS Nærsikring A/S Formuepleje Fund Management A/S Direktør for: Sønderjysk Forsikring G/S Sønderjysk Finans A/S Sønderjysk Ejendomme A/S Særlige kompetencer Lars Andersen har mere end 20 års erfaring som direktionsog bestyrelsesmedlem i den finansielle sektor herunder har han særligt virket som bestyrelsesmedlem i investeringsforeningsregi i samme periode. Han har derfor et stærkt indblik i det samlede lovgrundlag - herunder særligt lov om finansiel virksomhed. Herudover har han erfaring med økonomi, investering, generel ledelse samt strategiudvikling. BESTYRELSENS MØDER Bestyrelsen har i 2014 afholdt fire ordinære møder. BESTYRELSENS AFLØNNING Som honorar til bestyrelsen for 2014 indstilles til generalforsamlingens godkendelse et samlet beløb på 425 t.kr. Heraf aflønnes formanden med 175 t.kr. og menigt bestyrelsesmedlem med 125 t.kr. Der har i 2014 ikke været afholdt yderligere udgifter til honorering af bestyrelsesmedlemmer for udførelse af særskilte opgaver for foreningen. DIREKTION CASPAR MØLLER, direktør Født: 1973 Formuepleje Fund Management A/S Værkmestergade Aarhus C. Tiltrådt som direktør 1. juli SØREN ASTRUP, direktør Født: 1969 Side 5

7 Formuepleje Fund Management A/S Værkmestergade Aarhus C. Tiltrådt som direktør 5. juli Direktør for: Søren Astrup Holding ApS Side 6

8 Foreningens ledelsesberetning // Investeringsmarkederne i 2014 Der var positive forventninger til den globale vækst ved årets start, men tegn på en afmatning samt kredituro i Kina skabte nervøsitet på de finansielle markeder i årets første måned, hvorfor globale aktier faldt med 3,3 procent i januar. Aversionen mod risiko aftog dog gradvist, og samtidig var der fortsat tiltro til, at opsvinget er på rette vej. Globale aktier gav hermed et afkast lige under 1 procent i første kvartal af 2014 (afdækket til euro). Danske aktier fortsatte de positive takter fra 2013 med et afkast på omkring 10 procent i første kvartal, mens emerging markets-aktier faldt 0,5 procent. Tendensen med faldende lange danske renter fortsatte igennem hele første kvartal på grund af geopolitiske uro, meget lav inflation i Eurozonen samt stigende sandsynlig for nye tiltag fra Den Europæiske Centralbank (ECB). Alt i alt faldt den danske 10-årige rente med 0,35 procentpoint i første kvartal. High Yield Obligationer gav et afkast på omkring 3 procent i første kvartal som følge af højt løbende afkast, et fald i de underliggende statsrenter samt indsnævring af spændet til statsobligationer. Emerging market-obligationer blev hårdt ramt i januar, men mindre uro omkring Rusland/Ukraine konflikten, højt løbende afkast og faldende amerikanske statsrenter førte til, at de gav et afkast på 3,75 procent i første kvartal. Der sænkede sig en usædvanlig ro på de finansielle markeder de sidste måneder af første halvår, hvor renterne forsatte med at falde på trods af en bedring i de økonomiske nøgletal, og aktiemarkederne testede nye rekordniveauer, mens kreditspændene fortsatte med at indsnævres. Denne udvikling skyldtes i høj grad fortsat meget lempelig pengepolitik fra de store centralbanker, hvor blandt andet ECB leverede en imponerende vifte af nye pengepolitiske tiltag. Den japanske centralbank (BoJ) udvidede også sin balance, mens den amerikanske centralbank (FED) indikerede, at renterne vil blive forhøjet i et langsomt tempo. Kombinationen af fortsat lempelig pengepolitik samt tegn på et styrket opsving førte til, at globale aktier steg med omkring 4,5 procent i andet kvartal (afdækket til euro), og 5,5 procent i første halvår. Stærk indtjeningsvækst bevirkede, at danske aktier nåede op på et afkast på 17 procent i første halvår. Emerging marketsaktier kom godt igen på grund af stigende risikoappetit og endte med et afkast på 7 procent (målt i euro) i første halvår. Nye tiltag fra ECB fik de danske renter til at falde yderligere, hvorfor den 10-årige danske rente var faldet med 0,7 procentpoint ved udgangen af andet kvartal. Solide balancer i virksomhederne samt jagt på merrente medførte, at high yield-obligationer sluttede med et afkast på 5,25 procent i første halvår af Emerging markets-obligationer nød godt af faldende amerikanske statsrenter samt en indsnævring af spændet, hvorfor de gav knap 8,5 procent i afkast i første halvår. Rentemødet i ECB i september var en af hovedbegivenhederne i tredje kvartal, hvor banken offentliggjorde en række nye tiltag, som skulle stimulere væksten og øge inflationen. De overraskende nye tiltag svækkede euroen og vil sandsynligvis øge bankernes udlån. ECB nedsatte både indlåns- og udlånsrenten med 0,1 procentpoint og annoncerede, at den ville starte opkøb af obligationer. Dette var ikke nok til at få aktier til at stige nævneværdigt, da geopolitisk støj fra blandt andet Ukrainekrisen og usikkerhed om den første renteforhøjelse i USA medførte nervøsitet. Dette resulterede i, at globale aktier gav et afkast på 0,75 procent i tredje kvartal (afdækket til euro), men hele 6 procent i danske kroner på grund af den markante svækkelse af euro og danske kroner. Efter et stærkt halvår tabte danske aktier pusten i tredje kvartal blandt andet som følge af en forholdsvis dyr prisfastsættelse. De gav et negativt afkast på 1,2 procent i tredje kvartal, mens emerging markets-aktier gav et solidt afkast på 4,6 procent (i euro). Svage vækstudsigter og faldende inflationsforventninger i Eurozonen fik den danske 10-årige rente til at falde yderligere. Renten faldt med over 1 procentpoint frem til udgangen af tredje kvartal. High Yield Obligationer blev ramt af den geopolitiske uro samt en kommentar fra den amerikanske centralbankchef om, at aktivklassen er dyrt prisfastsat, hvorfor de tabte 1,5 procent i tredje kvartal. Emerging markets-obligationer blev også hårdt ramt i tredje kvartal med et negativt afkast på 1 procent. Fjerde kvartal bød på store udsving på de finansielle markeder, hvor blandt andet aktier faldt kraftigt, tidligt i kvartalet, da en bølge af dårlige nyheder fra verdensøkonomien skabte bekymringer for vækstudsigterne. Dueagtige udtalelser fra flere centralbanksmedlemmer, nye tiltag fra BoJ samt bedre nøgletal fik dog aktiemarkederne til at rette sig igen. Dette afstedkom, at globale aktier gav et afkast på 3 procent i kvartalet (afdækket til euro) og hele 5,5 procent i danske kroner på grund af svækkelse af euroen og dermed danske kroner. I hele 2014 gav globale aktier (afdækket til euro) 9,5 procent og 19 procent målt i danske kroner. Danske aktier havde det igen svært i fjerde kvartal, hvor de gav et afkast på godt 1 procent, men har dog givet et afkast på 17 procent i Uro om situationen i Rusland samt faldende råvarepriser pressede emerging markets-aktier og obligationer i fjerde kvartal, hvor både aktier og obligationer gav et afkast på omkring 0 procent (målt i euro) og har henholdsvis givet et afkast på 11,5 procent og 7,5 procent i 2014 (målt i euro). Faldende oliepris lagde pres på den indekstunge energisektor i high yield-obligationer mod slutningen af kvartalet, hvilket resulterede i et lille negativt afkast i fjerde kvartal, og afkastet på high yield-obligationer i 2014 blev på 3,3 procent. Investment grade virksomhedsobligationer klarede sig en del bedre med et afkast på omkring 8 procent på hele året. Fjerde kvartal bød endnu engang på faldende renter, og den 10-årige danske statsrente endte året lavere end nogensinde før med en rente på 0,55 procent efter et fald på 1,4 procentpoint i Det seneste rentefald skyldtes for det første, at Grækenland og landets gældskrise igen dukkede op på radaren. En anden årsag var, at den europæiske centralbankchef endnu engang udtalte sig i bløde toner, og nu stillede i udsigt at opkøbe store mængder europæiske statsobligationer. Side 7

9 Foreningens ledelsesberetning // Overordnede forventninger til markederne i 2015 Den globale vækst steg fra 2,9 procent i 2013 til 3,3 procent i 2014, hvor vi ved indgangen til 2014 forventede en global vækstrate omkring 3,8 procent og 3,4 procent ved halvåret. Vi vurderer, at den globale vækst vil stige i 2015 i forhold til Den amerikanske økonomi vil være lokomotivet i den vestlige økonomi. Opsvinget i den amerikanske økonomi er bredt funderet, men især jobmarkedet er i markant bedring. Økonomien vil også være understøttet af stigende huspriser og detailsalg, og væksten i USA forventes på over 3 procent i 2015 mod 2,5 procent i Væksten i Eurozonen vil fortsat være svag, men lavere oliepris vil være godt for privatforbruget, og stigende global efterspørgsel samt svækkelsen af euroen vil styrke eksporten. Vi ser derfor en vækst i Eurozonen på omkring 1 procent i år mod 0,8 procent sidste år. Væksten i Kina synes at have stabiliseret sig, og den lave inflation giver centralbanken råderum til at stimulere væksten, som forventes omkring 7 procent i Fornuftig vækst i Kina samt stigende eksport til vesten vil generelt understøtte væksten i emerging markets-landene, som forventes på 4,5 procent. Globalt set vurderes væksten at komme op på 3,6 procent mod 3,3 procent i Forventninger til de finansielle markeder i 2015 Globale aktier gjorde det bedre end ventet i 2014 med et afkast på 19 procent mod ventet 8 procent ved årets start og 10 procent ved halvåret. Danske aktier gav et lavere afkast end ventet i andet halvår af 2014, men de gav et afkast stort set på niveau med globale aktier i hele Dette var som forventet ved årets start. De globale aktiemarkeder er fair prisfastsat på et absolut niveau, men relativt til sikre obligationer giver globale aktier fortsat en attraktiv risikopræmie. Vi vurderer, at der fortsat er gode afkastmuligheder i aktier. I forhold til de seneste år forventes afkastet ikke at komme fra en dyrere prisfastsættelse, men fra indtjeningsfremgang som følge af stigende global vækst. I USA ser vi fortsat bedring i omsætningen, men begrænset bidrag fra omkostningsreduktion. I Europa og Japan forventes modsat USA fortsatte effektiviseringer og omkostningstilpasninger, men begrænset bidrag fra stigende efterspørgsel. Divergens i pengepolitikken mellem USA og Eurozonen forventes at styrke dollaren yderligere i De faldende energipriser er også generelt positive for aktiemarkederne, og en fortsat meget lempelig pengepolitik forventes også at understøtte aktier. Dette, sammenholdt med en forventning om en styrket dollar, vurderes at resultere i et afkast på omkring 8 procent i 2015 i danske kroner. Prisfastsættelsen af danske aktier er dyr, men samtidig indtjeningsvæksten stærk, hvorfor afkastet vurderes på niveau med globale i De lange danske renter overraskede ved at falde markant i 2014, og det kan ikke udelukkes, at de kan falde yderligere. Vi vurderer det dog mest sandsynligt, at de vil kravle opad i 2015 givet de ekstremt lave niveauer samt forventning om stigende amerikanske renter. Modsat vurderer vi, at de korte og mellemlange renter vil være lave i lang tid givet en lav styringsrente fra ECB i mange år samt rigeligt med likviditet. Afkastet på high yield virksomhedsobligationer blev markant mindre end ventet i andet halvår, da afkastet i 2014 blev på 3,3 procent mod ventet 7 procent. Afkastet blev dog omtrent på det forventede niveau på 3 procent ved årets start. Kreditspændet på high yield virksomhedsobligationer er udvidet som følge af, at den faldende oliepris har lagt pres på energisektoren. Dette vil højst sandsynligt få konkursraten til at stige det kommende år. Raten vil dog stadig være langt under det historiske gennemsnit på 7 procent de sidste 20 år, hvorfor en merrente på 5,4 procent i forhold til statsobligationer synes attraktiv. Vi er derfor positive på high yield virksomhedsobligationer ved indgangen til 2015, hvor afkastet forventes i omegnen af 4 procent. Billedet er nogenlunde det samme på emerging marketsobligationer, da vi ved halvåret forventede et afkast på 10 procent på hele året mod et realiseret afkast på 8 procent. Dette afkast var dog markant bedre end ventet ved året start, hvor vi forventede et afkast på 4 procent. Merrenten på emerging markets-obligationer er også steget, og vi ser gode afkastmuligheder i denne aktivklasse på grund af en attraktiv merrente, bedring i inflationsudsigterne samt relativt lave finansieringsbehov, hvorfor afkastet i 2015 vurderes at blive på 4 til 5 procent. Risici Vi vurderer, at den største og mest betydningsfulde risiko til vores forventninger til 2015 er en stigende geopolitisk uro især fokuseret på Rusland og Mellemøsten. Det kan medføre store udsving på de finansielle markeder og vil højst sandsynligt resultere i negative afkast på risikofyldte aktiver såsom aktier. I så fald vil renterne på sikre statsobligationer fra blandt andet Danmark falde. Et andet risikoscenarie er, at FED hæver renten tidligere og hurtigere end ventet som følge af et stærkt amerikansk arbejdsmarked samt en stigning i inflationen. Dette kan medføre panik på de finansielle markeder, og generelt vil alle aktivklasser få negative afkast i dette scenarie. Forværring på det kinesiske boligmarked, skuffende eksport samt manglede pengepolitiske tiltag kan udløse en hård landing i den kinesiske økonomi. Dette vil også ramme de globale vækstudsigter og udløse fald i risikofyldte aktiver. På positivsiden er der mulighed for, at den globale vækst overraskende vil vise sig markant bedre end ventet som følge af det massive fald i olieprisen. Det vil være positivt for aktier, mens sikre obligationer vil falde i kurs. Side 8

10 Foreningens ledelsesberetning // Risici samt risikostyring Som investor i investeringsforeningen får man en løbende pleje af sin opsparing. Plejen indebærer blandt andet en hensyntagen til de mange forskellige risikofaktorer på investeringsmarkederne. Risikofaktorerne varierer fra afdeling til afdeling. Nogle risici påvirker især aktieafdelingerne. Andre især obligationsafdelingerne, mens atter andre risikofaktorer gælder for begge typer af afdelinger. En af de vigtigste risikofaktorer og den skal investor selv tage højde for er valget af afdelinger. Som investor skal man være klar over, at der altid er en risiko ved at investere, og at de enkelte afdelinger investerer inden for hver deres investeringsområde uanset markedsudviklingen. Det vil sige, at hvis investor f.eks. har valgt at investere i en afdeling, der har danske aktier som investeringsområde, fastholdes dette investeringsområde, uanset om de pågældende aktier stiger eller falder i værdi. Risikoen ved at investere via investeringsforening kan overordnet knytte sig til fire elementer: RISICI KNYTTET TIL INVESTORS VALG AF AFDELINGER Inden investor beslutter sig for at investere, er det vigtigt at få fastlagt en investeringsprofil, så investeringerne kan sammensættes ud fra den enkelte investors behov og forventninger. Desuden er det afgørende, at investor er bevidst om de risici, der er forbundet med den konkrete investering. Det kan være en god ide at fastlægge sin investeringsprofil i samråd med en rådgiver. Investeringsprofilen skal blandt andet tage højde for, hvilken risiko investor ønsker at løbe med sin investering, og hvor lang tidshorisonten for investeringen er. Af den enkelte afdelings regnskab fremgår dens risikoklassifikation målt med risikoindikatoren fra dokumentet Central Investorinformation. Risikoindikatoren er en fælles metode for opgørelse af risiko ved investeringer i EU. Metoden baserer sig på udsvingene i de historiske afkast. Jo større udsving i en afdelings afkast jo større risiko er der ved at investere i afdelingen. Udsvingene i de ugentlige afkast bliver målt over en periode på fem år og er udtrykt ved nøgletallet standardafvigelse. Derefter grupperes afdelingerne på en skala fra 1 til 7 efter størrelsen af deres standardafvigelse. En afdelings placering på risikoindikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data. Store historiske udsving er lig høj risiko og en placering til højre på indikatoren (6 til 7). Små udsving er lig med en lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen (1 til 2). Afdelingens placering på skalaen er ikke konstant. Placeringen kan ændre sig med tiden. Risikoindikatoren tager ikke højde for pludseligt indtrufne begivenheder, som eksempelvis devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i valutaer. Ønsker investor f.eks. en meget stabil udvikling i sine beviser, bør man som udgangspunkt ikke investere i afdelingerne med høj risiko (altså afdelinger, der er markeret med 6 eller 7 på risikoindikatoren). Hvis man investerer over en kortere tidshorisont, er aktieafdelingerne for de fleste investorer, sjældent velegnede. Risikoklasse Årlige afkastudsving i pct. (standardafvigelse) Lig med Mindre end eller større end 1 0 % 0,5 % 2 0,5 % 2 % 3 2 % 5 % 4 5 % 10 % 5 10 % 15 % 6 15 % 25 % 7 25 % Risikoen, som udtrykkes ved et tallet i venstre kolonne, er mellem 1 og 7, hvor 1 udtrykker laveste risiko og 7 højeste risiko. Kategorien 1 udtrykker ikke en risikofri investering. RISICI KNYTTET TIL INVESTERINGSMARKEDERNE Disse risikoelementer er f.eks. risikoen på aktiemarkederne, renterisikoen, kreditrisikoen og valutarisikoen. Hver af disse risikofaktorer håndterer vi inden for de givne rammer på de mange forskellige investeringsområder, vi investerer på. Eksempler på risikostyringselementer er afdelingernes rådgivningsaftaler og investeringspolitikker, vores interne kontroller, lovgivningens krav om risikospredning samt adgangen til at anvende afledte finansielle instrumenter. Desuden har Absalon Invest porteføljerådgivere placeret i udvalgte lokale markeder. RISICI KNYTTET TIL INVESTERINGSBESLUTNINGERNE Enhver investeringsbeslutning i de aktivt styrede afdelinger er baseret på vores og porteføljerådgiveres forventninger til fremtiden. Vi forsøger at danne os et realistisk fremtidsbillede af f.eks. renteudviklingen, konjunkturerne, virksomhedernes indtjening og politiske forhold. Ud fra disse forventninger køber og sælger vi aktier og obligationer. Denne type beslutninger er i sagens natur forbundet med usikkerhed. Som det fremgår af afdelingsberetningerne senere i årsrapporten, har vi for langt de fleste afdelinger udvalgt et benchmark. Det er et indeks, der måler afkastudviklingen på det eller de markeder, hvor den enkelte afdeling investerer. Vi vurderer, at de respektive indeks er repræsentative for de respektive afdelingers porteføljer og dermed velegnede til at holde afdelingens resultater op imod. Afdelingernes afkast er målt efter fradrag af administrations og handelsomkostninger. Udviklingen i benchmark (afkastet) tager ikke højde for omkostninger. Afdelinger, for hvilke der ikke findes et velegnet indeks, har intet benchmark. Målet med afdelinger, som følger en aktiv investeringsstrategi er at opnå et afkast, der er højere end afkastet på det respektive benchmark. Når investeringsstrategien er aktiv forsøger vi at finde de bedste investeringer for at give det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Strategien medfører, at investeringerne vil afvige fra benchmark, og at afkastet kan blive både højere og lavere end sit benchmark. Når investeringsstrategien er passiv også kaldet indeksbaseret betyder det, at investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks. Derved kan investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil dog typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks, fordi omkostningerne trækkes fra i afkastet. Side 9

11 Foreningens bestyrelse har fastsat risikorammer for alle afdelinger. I aktieafdelingerne er der som udgangspunkt fastsat en begrænsning på tracking error. Tracking error er et matematisk udtryk som udtrykker, hvor tæt afdelingerne følger deres benchmark. Jo lavere tracking error er, desto tættere forventes afdelingen at følge benchmark. I obligationsafdelingerne er der typisk fastsat begrænsninger på varighed (rentefølsomhed) og særlige begrænsninger på kreditrisikoen via krav til kreditvurderingen (ratings). RISICI KNYTTET TIL DRIFTEN AF FORENINGEN For at undgå fejl i driften af foreningen er der fastlagt en lang række kontrolprocedurer og forretningsgange, som reducerer disse risici. Der arbejdes hele tiden på at udvikle systemerne, og der stræbes efter, at risikoen for menneskelige fejl bliver reduceret mest muligt. Der er desuden opbygget et ledelsesinformationssystem, som sikrer, at der løbende følges op på omkostninger og afkast. Der gøres jævnligt status på afkastene. Er der områder, som ikke udvikler sig tilfredsstillende, drøftes det med porteføljerådgiver, hvad der kan gøres for at vende udviklingen. Investeringsforeningen er desuden underlagt kontrol fra Finanstilsynet og en lovpligtig revision ved generalforsamlingsvalgte revisorer. Her er fokus på risici og kontroller i højsædet. På it-området lægges stor vægt på data og systemsikkerhed. Der er udarbejdet procedurer og beredskabsplaner, der har som mål inden for fastsatte tidsfrister at kunne genskabe systemerne i tilfælde af større eller mindre nedbrud. Disse procedurer og planer afprøves regelmæssigt. Ud over at administrationen i den daglige drift har fokus på sikkerhed og præcision, når opgaverne løses, følger bestyrelsen med på området. Formålet er dels at fastlægge sikkerhedsniveauet og dels at sikre, at de nødvendige ressourcer er til stede i form af personale, kompetencer og udstyr. For yderligere oplysninger om de enkelte Absalon Investafdelinger henvises til de gældende prospekter og Central Investorinformation for de pågældende afdelinger. Disse kan downloades fra under produktinformationen om den enkelte afdeling. GENERELLE RISIKOFAKTORER Landerisiko Ved investering i værdipapirer i et enkelt land, f.eks. Danmark, er der risiko for, at samtlige afdelingens investeringer påvirkes negativt af landespecifikke politiske eller reguleringsmæssige tiltag. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold i landet, herunder udviklingen i landets valuta og rente, kunne påvirke investeringernes værdiudvikling væsentligt. Eksponering mod udlandet Investering i velorganiserede og højtudviklede udenlandske markeder medfører ofte en lavere risiko for den samlede portefølje end investering i enkeltlande eller markeder. Nogle udenlandske markeder kan dog være mere usikre end det danske marked på grund af en forøget risiko for kraftige markedsreaktioner på selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold. Desuden medfører investeringer i udlandet en valutarisiko, der kan skabe yderligere afkastvariation målt i danske kroner, se nedenfor. Likviditets-risiko I nogle situationer kan det være vanskeligt at omsætte værdipapirer til deres reelle værdi. Det kan skyldes, at der ikke er interesse for værdipapirerne i den givne situation. Den manglende interesse skyldes typisk, at der enten er tale om værdipapirer med en lav udestående mængde, som sjældent omsættes, eller ekstreme markedssituationer, hvor mange investorer ønsker at sælge den samme type værdipapirer på samme tidspunkt. Det kan enten være direkte i markedet eller gennem en investeringsforening, som så på vegne af investorerne må agere i markedet. Forskellen mellem købs- og salgskurser vil i disse situationer være stor. Likviditetsrisikoen er mest udtalt ved salg af værdipapirer og udtrykker, at man kun kan afhænde værdipapirerne til væsentlig lavere kurser, end hvad værdipapirerne reelt er værd vurderet ud fra, hvad man kan omsætte mindre poster af værdipapirerne til. I ekstreme situationer, hvor mange investorer på samme tid vælger at afhænde deres beviser, kan likviditetsrisikoen føre til, at nogle afdelinger i perioder kan blive nødsaget til at suspendere muligheden for at indløse beviser, indtil markedsforholdene igen tillader det. Valuta Den indre værdi af en afdeling med valutaeksponering vil blive påvirket af udsving i valutakurserne. Afdelinger, som udelukkende investerer i danske aktier eller obligationer, har derimod ingen direkte valutarisiko. Afdelinger, som investerer i europæiske aktier eller obligationer, har begrænset valutarisiko. Afdelinger, hvor foreningen systematisk kurssikrer valutaeksponeringen, har en meget begrænset valutarisiko. Hvis en afdeling anvender systematisk valutakurssikring, vil det fremgå af beskrivelsen af afdelingens investeringsområde i afdelingsberetningen. Koncentrations-risiko Afdelingerne spreder sine investeringer på mange forskellige værdipapirer for at mindske afhængigheden af kursudviklingen på et enkelt værdipapir. Alligevel kan specifikke forhold indenfor et geografisk område, en sektor eller værdipapirtype få en stor indvirkning på afkastet. I nogle afdelinger med et smalt investeringsunivers kan en afdeling for at afspejle markedet blive tvunget til at koncentrere en stor del af sin formue i forholdsvis få værdipapirer, hvorved risikospredningen ikke er helt så god som i afdelinger med et bredere investeringsunivers. Selskabsspecifikke forhold Kursudviklingen for aktier og obligationer udstedt af et selskab er mere ujævn end markedets gennemsnitlige kursudvikling. Selskabsspecifikke forhold, herunder selskabets generelle forretningsudvikling, forretningsudviklingen på vigtige områder, finansieringsforhold, følsomheden over for udviklingen i dansk eller udenlandsk rente, følsomheden over for udviklingen i valutakurserne samt ændringer i selskabets regulatoriske og skattemæssige rammebetingelser i såvel Danmark som udlandet, kan fra dag til dag medføre langt større kursudsving på selskabsniveau end markedets gennemsnitlige daglige kursvariation. Da en afdeling kan placere op til 10 procent af formuen i værdipapirer udstedt af et enkelt selskab, kan nettoværdien af afdelingens formue variere kraftigt som følge af specifikke forhold i de selskaber, som afdelingen har investeret i. I yderste konsekvens kan et selskab gå konkurs, hvorved en eventuel investering vil være tabt. Nye markeder (emerging markets) Betegnelsen nye markeder omfatter stort set alle lande i Latinamerika, Asien (ex. Japan, Hongkong og Singapore), Østeuropa og Afrika. Landene kan være kendetegnet ved politisk ustabilitet, relativ usikker økonomisk udvikling samt aktie og obligationsmarkeder, som er under udvikling. Investeringer på de nye markeder er forbundet med særlige Side 10

12 risici. Eksempelvis indebærer et ustabilt politisk system en øget risiko for pludselige og grundlæggende omvæltninger inden for økonomi og pengepolitik. For investorerne kan dette betyde, at aktiver nationaliseres, at rådigheden begrænses, eller at der indføres statslige overvågnings og kontrolmekanismer. Valutaerne er ofte udsat for store udsving. Nogle lande har indført restriktioner på udførsel af valuta, andre kan gøre det med kort varsel. Markedslikviditeten på de nye markeder kan være ringe som følge af økonomiske og politiske ændringer eller naturkatastrofer. Særlige risici for obligationsafdelingerne Kursudsving på obligationsmarkedet Obligationsmarkedet kan blive genstand for særlige politiske eller reguleringsmæssige tiltag, som kan føre til kursudsving, der påvirker værdien af afdelingens investeringer. Desuden vil markedsmæssige og generelle økonomiske forhold, herunder den globale renteudvikling, påvirke investeringernes værdi. Renterisiko Renteniveauet varierer fra region til region, blandt andet drevet af de regionale inflationsniveauer. Renteniveauet spiller en stor rolle for, hvor attraktivt det er at investere i blandt andet obligationer. Et stigende renteniveau betyder faldende obligationskurser og dermed lavere værdi af afdelingens obligationsinvesteringer. Nøgletallet varighed beskriver, hvor meget obligationskursen falder ved en given rentestigning. Jo lavere varighed, desto mere kursstabile er obligationerne under en renteændring. Kreditrisiko Kreditrisiko er risikoen for, at obligationsudsteder ikke er i stand til at betale rente og afdrag til obligationens terminer. Kreditrisikoen beskrives for mange udstedere af en credit rating, som udarbejdes af et af de internationale kreditvurderingsbureauer. Ratingen bygger blandt andet på en vurdering af sikkerhederne bag obligationen og på udsteders indtjenings og formueforhold. Hvis credit ratingen nedsættes, vil obligationen normalt falde i kurs. Markedet belønner normalt de investorer, der investerer i obligationer med en dårlig credit rating, med en merrente, der kan anses som en kompensation (risikopræmie) for den kreditrisiko, som er knyttet til investeringen i forhold til en sammenlignelig statsobligation uden kreditrisiko. SÆRLIGE RISICI FOR AKTIEAFDELINGERNE Kursudsving på aktiemarkederne Aktiekurser varierer meget og pludselige, betydelige kursfald forekommer jævnligt. Sådanne kursudsving kan blandt andet være en reaktion på selskabsspe-cifikke, politiske eller reguleringsmæssige forhold. De kan også følge af sektorforhold eller regionale, lokale eller generelle markedsmæssige eller økonomiske forhold. Depotbeviser. Såkaldte ADR'er og GDR'er er investeringer med risikoeksponering til underliggende værdipapirer. I visse situationer anvendes ADR'er og GDR'er til at skabe eksponering over for underliggende værdipapirer, fx i tilfælde hvor de underliggende værdipapirer ikke kan ejes direkte eller ikke er egnede til at være ejet direkte, eller hvor direkte adgang til de underliggende værdipapirer er indskrænket eller begrænset. I sådanne tilfælde kan det dog ikke garanteres, at der vil kunne opnås et tilsvarende udbytte, som hvis værdipapirerne var ejet direkte, fordi ADR'er og GDR'er ikke altid opnår en performance på linje med det underliggende værdipapir. I tilfælde af, at et eller flere af de markeder, hvor de underliggende værdipapirer handles, suspenderes eller lukkes, er der risiko for, at værdien af ADR'er eller GDR'er ikke vil afspejle værdien af de pågældende underliggende værdipapirer nøje. Derudover kan der være omstændigheder, hvor afdelingen ikke kan investere, eller hvor det ikke er hensigtsmæssigt at investere, i en ADR eller GDR, eller hvor ADR'ens eller GDR'ens karakteristika ikke præcist afspejler det underliggende værdipapir. SÆRLIGE RISICI FOR BLANDEDE AFDELINGER Blandede afdelinger er påvirket af de faktorer, der påvirker såvel aktie- som obligationsafdelingerne. Side 11

13 Foreningens ledelsesberetning // Fund governance Baggrund og formål Det følgende omfatter Absalon Invests politik på fund governance-området. Politikken er blevet til med udgangspunkt i de fund governance-anbefalinger, som investeringsforeningernes brancheorganisation, Investeringsfondsbranchen (IFB) har udarbejdet. Gennemgangen er disponeret i overensstemmelse med disse anbefalinger. Politikken skal ses som et supplement til lovgivningen og omfatter derfor som hovedregel ikke de governance forhold, der er dækket af den omfattende regulering, herunder lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af investeringsforeninger. Forholdet mellem foreningen og dens administration Foreningens bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen, har lagt administrationen af foreningen og dens afdelinger ud til investeringsforvaltningsselskabet Formuepleje Fund Management A/S. Selskabet er ejet af Formuepleje Holding A/S. Det påhviler investeringsforvaltningsselskabets direktion at udføre de opgaver, der ellers påhviler en forenings direktion. GENERALFORSAMLING OG INVESTORERS FORHOLD Oplysninger om investorrettigheder Bestyrelsen ønsker at fremme et aktivt ejerskab af foreningen, herunder investorernes deltagelse i foreningens generalforsamling. Det gøres ved investorernes adgang til information, herunder om investorrettigheder, blandt andet gennem hjemmeside, prospekt, årsrapport og halvårsmeddelelse. Indflydelse og kommunikation Hvert medlem har én stemme for hver kr. 100 pålydende andele. Dog kan et medlem ikke afgive stemme for mere end en pct. af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele i en afdeling/forening. Denne stemmeretsbegrænsning er indsat for at give medlemmer med mindre investerede beløb en vis indflydelse i forhold til et medlem med større investerede beløb. Foreningens vedtægter indeholder flere og uddybende oplysninger herunder omkring foreningens generalforsamling og medlemsforhold. Foreningen benytter sig udelukkende af elektronisk kommunikation med medlemmerne. Denne beslutning var motiveret ud fra et omkostningssynspunkt. Samtidig var forhold som overskuelighed og aktualitet stærkt medvirkende til at træffe beslutningen. Generalforsamling Der indkaldes til generalforsamling med et tilstrækkeligt varsel til, at investorerne kan forberede sig og tage stilling til de emner, der skal behandles på generalforsamlingen. Den officielle indkaldelse redegør for de enkelte dagsordenspunkter og tilstræbes udformet i et lettilgængeligt sprog. Investorerne har mulighed for via fuldmagter til ledelsen at gøre deres stemme gældende ved behandling af punkterne på dagsordenen. Investorerne vil via hjemmesiden blive orienteret om fristen for indgivelse af skriftlige forslag til behandling på generalforsamlingen. Er der forslag til vedtægtsændringer, kan interesserede få de fuldstændige forslag ved at henvende sig til Formuepleje Fund Management A/S. De fuldstændige forslag offentliggøres også på Det tilstræbes, at samtlige medlemmer af bestyrelsen og mindst et medlem af direktionen er til stede på den ordinære generalforsamling. BESTYRELSEN Størrelsen af bestyrelsen Medlemmerne vælger bestyrelsen på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen skal bestå af mindst tre og højst syv medlemmer, hvilket vurderes at være et passende antal i forhold til at muliggøre en konstruktiv og effektiv debat, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage aktivt. Bestyrelsen vurderer løbende, om antallet af bestyrelsesmedlemmer er hensigtsmæssigt i forhold til foreningens behov. Bestyrelsen vælger selv sin formand og en eller flere næstformænd. Sammensætning IFB s fund governance-anbefalinger anbefaler, at medlemmer af bestyrelsen ikke vælges for en længere periode end et år ad gangen, og at der skal gælde et maksimalt antal valgperioder for bestyrelsesformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer. På disse punkter fraviger Absalon Invest anbefalingerne, idet bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på tre år ad gangen. Endvidere er der ikke fastsat et maksimalt antal valgperioder. Disse fravigelser er valgt for at sikre en større kontinuitet i bestyrelsen. Sammen med indkaldelsen til generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen er på dagsordenen, offentliggøres en beskrivelse af de opstillede kandidaters kompetencer med oplysning om kandidaternes øvrige ledelseshverv. Medlemmerne kan også på selve generalforsamlingen indstille kandidater til bestyrelsen. I disse situationer forventes det, at kandidaten har mulighed for at redegøre for sine kompetencer med oplysning om kandidatens øvrige ledelseshverv, hensigter og forventninger i forhold til arbejdet i foreningen. Nye medlemmer af bestyrelsen skal efterfølgende godkendes af Finanstilsynet, jf. reglerne i lov om investeringsforeninger m.v. Bestyrelsesformanden afholder møder med direktionen efter behov, hvor samarbejdet løbende evalueres. Bestyrelsen har besluttet, at måltal for det underrepræsenterede køn skal én person. Målsætningen opfyldes ved en kontinuerlig udvikling i bestyrelen. Uddannelse af medlemmer af bestyrelsen Bestyrelsen har fokus på at videreuddanne sig, og i 2014 deltog bestyrelsesformanden i Investeringsfondsbranchen (IFB)s seminar for branchens bestyrelsesmedlemmer. Seminariet omhandlede Investeringsfondsbranchen (IFB)s anbefalinger om best practice for ledelse af investeringsforeninger. Bestyrelsen foretager normalt en gang om året en vurdering af, hvilke kompetencer den skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver, samt en vurdering af, om der er områder, hvor medlemmernes kompetence og sagkundskab bør opdateres. Nye medlemmer af bestyrelsen modtager ved tiltrædelsen en introduktion til Absalon Invest. Det enkelte bestyrelsesmedlem forventes på forhånd at gøre sig klart, hvilke tidsmæssige krav bestyrelsesarbejdet stiller og at afsætte tilstrækkelig tid til sine opgaver i bestyrelsen. Tiden til bestyrelsesarbejdet og bestyrelsesmedlemmers øvrige hverv Side 12

14 Kandidater til bestyrelsen bliver bedt om at redegøre for andre bestyrelsesposter og aktive hverv, og gøre sig klart, hvilke tidsmæssige krav bestyrelsesarbejdet stiller og afsætter tilstrækkelig tid til sine opgaver i bestyrelsen. Aldersgrænse Et medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 70 år. Det enkeltes bestyrelsesmedlems alder kan ses andetsteds i årsrapporten, hvor bestyrelsen præsenteres nærmere. Valgperiode Hvert år afgår det bestyrelsesmedlem eller de bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst, regnet fra den pågældendes sidste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangen ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Dette anses for værende fordelagtigt for foreningen, da et medlem over tid vil tilegne sig en specifik viden og erfaring ud i foreningens anliggender. Det enkeltes bestyrelsesmedlems valgperiode(r) kan ses andetsteds i årsrapporten, hvor bestyrelsen præsenteres nærmere. Bestyrelsens medlemmer modtager et fast årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. Foreningens investeringsforvaltningsselskab Det kan oplyses, at bestyrelsesmedlem Lars Andersen er medlem af bestyrelsen for foreningens investeringsforvaltningsselskab. Samarbejdet mellem bestyrelse og direktion evalueres løbende, blandt andet i jævnlige drøftelser mellem bestyrelsesformanden og direktionen for investeringsforvaltningsselskabet. UDØVELSE AF STEMMERETTIGHEDER/AKTIONÆRRETTIGHEDER (AKTIVT EJERSKAB) Bestyrelsen har fastsat en politik for, hvordan den udøver sit ejerskab. Politikken findes på Overvågning af udviklingen i de selskaber, der er investeret i, foretages normalt af foreningens porteføljerådgivere og - forvaltere, og disse retter henvendelse til foreningen, hvis selskabsbegivenheder gør det relevant, at bestyrelsen overvejer, om og hvordan stemmerettighederne skal udnyttes. Det er ved vurderingen heraf afgørende at støtte, at den virksomhed, som foreningen har investeret i, forvaltes således, at ejernes interesser, herunder foreningens, tilgodeses. Foreningen vil under hensyntagen til gældende regler samarbejde med andre investorer, hvor det findes passende og effektivt med henblik på at opnå en større effekt og gennemslagskraft. KOMMUNIKATION OG PLEJE AF INTERESSENTER Kommunikationsstrategi Som det er omtalt ovenfor har foreningen valgt at satse på elektronisk kommunikation, hvilket kan begrundes ud fra både aktualitet, miljøhensyn og omkostninger. Det er bestyrelsens holdning at samtlige informationer om foreningen og dens afdelinger skal være tilgængelig på foreningens hjemmeside i det omfang disse ikke kompromitterer en aktuel konkurrencesituation. F.eks. er oplysninger om de foretagne investeringer forsinkede af hensynet til foreningens kolleger/konkurrenter. Foreningen efterlever endvidere til fulde de branchestandarder, som er fastsat af Investeringsfondsbranchen (IFB) og offentliggør derfor samtlige oplysninger om afkast, risiko og omkostninger foruden en efterlevelse af de standarder, der gælder for foreningens drift og markedsføring. Pleje af interessenters interesser Overordnet arbejder ledelsen ud fra et mål om til stadighed at sikre en professionel pleje af medlemmernes midler under hensyntagen til en lang række faktorer, herunder god skik, omkostninger og tilgængelighed. I mange tilfælde varetages den direkte medlemskontakt af distributøren, hvorfor ledelsen af foreningen har stor fokus på at disse konstant er opdateret med aktuelt informationsmateriale. REVISION Til brug for indstilling til generalforsamlingens valg af revisor vurderer bestyrelsen revisors kompetence og uafhængighed m.v. Revisionsaftalen og den tilhørende honorering af revisor godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter overordnede, generelle rammer for revisors levering af ikke-finansielle revisionsydelser med henblik på at sikre revisors uafhængighed m.v. Revisionen deltager på bestyrelsesmødet, hvor årsrapporten behandles, herunder drøftes regnskabspraksis og revisionens handlinger. Resultatet af revisionen drøftes med bestyrelsen med henblik på at gennemgå revisors observationer og konklusionen eventuelt baseret på udkast til revisionsprotokollat. Bestyrelsen sikrer dialog og informationsudveksling mellem revisor og bestyrelse. Hvis bestyrelsen vurderer det nødvendigt, mødes den en gang årligt med revisor, uden at direktionen er til stede. DIVERSE Ledelse af foreningen (bestyrelsen og direktionen) Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, vælger en bestyrelse på den ordinære generalforsamling, jfr. ovenfor. Bestyrelsen ansætter herefter en direktion, der varetager den daglige ledelse af foreningen. Som det indledningsvis er skitseret har bestyrelsen overladt den daglige ledelse til Formuepleje Fund Management A/S, hvorfor selskabet udgør foreningens direktion. For at sikre, at en forenings ledelse har den fornødne kompetence, er der i loven indsat nogle minimumskrav til ledelsen. I hovedtræk er der krav om, at bestyrelsen og direktionen skal have fyldestgørende erfaring til at udføre hvervet og til at træffe de nødvendige investeringsbeslutninger. Ledelsen må desuden ikke være straffet, under betalingsstandsning, konkursbehandling etc. Når der skiftes i en forenings ledelse, skal de nye ledelsesmedlemmer godkendes af Finanstilsynet. Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for udøvelse af sit hverv. Der er ikke fastsat incitamentsprogrammer, fratrædelsesordninger eller andre væsentlige aftaler med bestyrelsen eller direktionen. Forretningsordenen tager endvidere højde for, at de almindelige habilitetsregler efterleves ved beslutninger om bestyrelsesmedlemmernes egne køb og salg af investeringsaktiver, hvorfor der f.eks. kan nedlægges forbud mod at handle i papirer, der har været drøftet på et møde. Forretningsgange Ledelsen har på alle væsentlige punkter udarbejdet skriftlige forretningsgange og kontrolprocedurer for at sikre den daglige drift bedst muligt. Det er i øvrigt en kontinuerlig proces at udbygge og vedligeholde forretningsgange. Til håndtering af eventuelle uoverensstemmelser med et medlem af foreningen har bestyrelsen vedtaget en procedure, som er gengivet på foreningens hjemmeside. Proceduren prioriterer en hurtig respons i form af dialog, således at en formel klageafgivelse kun vil være nødvendig, hvor der ikke kan opnås en tilfredsstillende afklaring. Uddelegering og eksterne leverandører af serviceydelser Side 13

15 Lov om investeringsforeninger m.v. giver investeringsforeningen mulighed for at uddelegere visse opgaver med det formål at sikre foreningen en mere effektiv og billigere drift. Bestyrelsen har i øjeblikket uddelegeret porteføljerådgivning. Handel med investeringsbeviser Ved emissioner eller indløsninger i foreningen, er det vigtigt, at værdifastsættelsen finder sted på et aktuelt grundlag. Foreningen har et IT-system, der på kontinuerlig basis opdaterer kursinformation på de underliggende aktiver til brug for beregning af indre værdi. Det bevirker, at værdifastsættelsen af foreningens andele altid er på basis af aktuelle kurser. Indre værdi publiceres på foreningens hjemmeside, når de ændres. Herved har alle interessenter, herunder depotbank, market maker og medlemmer på samme tidspunkt adgang til foreningens indre værdier, og de herved aktuelle købs- og salgskurser. Foreningen handler aldrig med det enkelte medlem, men alene med market maker, der er Danske Markets. Afvikling af handler med de underliggende papirer Absalon Invest har ud fra et hensyn til forholdet mellem kritisk masse og tilhørende omkostninger valgt, at indgå en handelsaftale med investeringsrådgiver således, at denne påtager sig alle opgaver i forbindelse med handel, afvikling og indskrivning i depot. Alle handler gennemføres på best execution vilkår og for at få tilgang til relevant markedsinformation sørger investeringsrådgiver for at placere handler hos mange forskellige markedsdeltagere. Handelsvilkårene kontrolleres løbende idet hensigten er at opretholde de vilkår, der gælder for storkunder. Klienter og mæglere Foreningen har indgået en skriftlig markedsføringsaftale med Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S. På gensidig vis sikrer aftalen, at selskabet er informeret om foreningens produkter således, at selskabet derved kan yde foreningens medlemmer en professionel rådgivning under hensyntagen til bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder. Forholdet til fondsmæglerselskaber og rådgivere vedrørende foreningens investeringer Foreningen har valgt at indgå en generel rådgivningsaftale med Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab, som derved er foreningens primære rådgiver. I praksis har rådgiver kontraheret med en række forskellige rådgivere, idet foreningens investeringsunivers retter sig mod mange forskelligartede kompetenceområder. Denne løsning er ligeledes valgt ud fra et hensyn til kritisk masse og tilhørende omkostninger, ligesom det er en fordel når foreningen skal foretage opfølgning overfor rådgiver. Opfølgning sker dels ved løbende rapportering til bestyrelsen ligesom rådgiver minimum deltager på et møde årligt med bestyrelsen. Aktivernes værdifastsættelse Foreningens aktiver værdisættes i overensstemmelse med lovgivningen på området. Arbejde med værdifastsættelse er i øvrigt afgrænset til porteføljeadministrationen og foretages på baggrund af kursdata, som indhentes automatisk af foreningens IT systemer. Andetsteds i nærværende årsrapport under Anvendt regnskabspraksis er nærmere redegjort for de principper, der gør sig gældende for værdifastsættelsen. Risikostyring Investeringspolitikken for hver af foreningens afdelinger er fastlagt af bestyrelsen. Direktionen modtager investeringspolitikken i form af en instruks, hvoraf fremgår, hvilket råderum der gælder indenfor både aktivvalg og risici samt muligheden for anvendelse af valutahedging. Det overvåges løbende at de enkelte afdelingers placeringsrammer og risikorammer ikke afviger fra de af bestyrelsen udstukne instrukser. Side 14

16

17

18 Ledelsesberetning og årsrapportering for afdelingerne Investeringsforeningen Absalon Invest består af 8 afdelinger (pr. 31/ ). Hver afdeling aflægger separat regnskab og afdelingsberetning. Regnskaberne viser afdelingernes økonomiske udvikling i året samt giver en status ultimo året. I afdelingsberetningerne kommenteres afdelingernes resultat i året samt de specifikke forhold, som gælder for den enkelte afdeling. Foreningen håndterer de administrative opgaver og investeringsopgaven fælles for alle afdelinger inden for de rammer, som bestyrelsen har lagt for afdelingerne. Det er med til at sikre en omkostningseffektiv drift af foreningen. Det hænger også sammen med, at afdelingerne selvom de investerer i forskellige typer af værdipapirer og følger forskellige strategier ofte påvirkes af mange af de samme forhold. Eksempelvis kan udsving i den globale vækst påvirke afkast og risiko i de enkelte afdelinger. Derfor har vi valgt at beskrive den overordnede markedsudvikling, de generelle risici og foreningens risikostyring i afsnittet i ledelsens beretning for alle afdelinger i rapporten. Vi anbefaler, at disse afsnit læses i sammenhæng med de specifikke afdelingsberetninger for samlet set at få et fyldestgørende billede af udviklingen og de særlige forhold og risici, der påvirker de enkelte afdelinger. Side 17

19 Ledelsesberetning // Afdeling Danske Aktier Investeringsområde og profil Afdelingen investerer ud fra en strategi om bottom-up -analyse af virksomhederne og investerer, hvor vi ser et relativt afkastpotentiale baseret på fundamentale forhold i den pågældende virksomheds indtjening. Vi lægger vægt på, at en virksomhed viser en kompetent styring af sin udvikling, og at den formår at skabe en god indtjening. Afdelingen investerer i danske børsnoterede selskaber. For at sikre hensigtsmæssig risikospredning fordeles investeringerne typisk på aktier i selskaber. Afdelingens profil Nøgletal Bevisudstedende og børsnoteret Omkostningsprocent 1,70 Basisvaluta: DKK Sharpe Ratio 0,82 Benchmark: OMX Copenhagen Cap GI Sharpe Ratio (benchmark) 0,87 Fondskode (ISIN): DK Standardafvigelse 14,0 Introduceret: Marts 2011 Standardafvigelse (benchmark) 13,8 Rådgiver: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark Tracking error 1,64 Skattestatus: Udbyttebetalende ÅOP 2,12 Active share 38,5 Information ratio -0,38 Risikoklassifikation Lav risiko Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng med årsrapportens generelle afsnit Høj risiko Investeringsmarkederne i 2014 Overordnede forventninger til markederne i 2015 Risici samt risikostyring For at give et fyldestgørende billede af udviklingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henvises til gældende prospekt, der kan hentes på Afdelingsspecifikke risici Afdelingen investerer i danske aktier. Afdelingen investerer i selskaber spredt på forskellige brancher, dog primært i de store selskaber. Afdelingen investerer i et begrænset marked og kan dermed risikere store kursudsving på kort sigt. Afkastet i afdelingen afhænger af bevægelsen i kurserne på det danske aktiemarked. Afdelingen henvender sig til investorer, der frem for at foretage enkeltinvesteringer og opbygge en individuel værdipapirportefølje ønsker at drage fordel af den risikospredning, som afdelingens portefølje indebærer. Den typiske investor i afdelingen har en investeringshorisont på mindst fire år og betragter investeringen i afdelingen som et af flere elementer i en samlet portefølje. Afdelingens investeringer er først og fremmest følsomme over for følgende risici: Kursudviklingen på aktiemarkederne Koncentrationsrisiko Selskabsspecifikke forhold Landerisiko (Danmark) Disse risici er nærmere omtalt i det foranstående afsnittet Generelle Risikofaktorer i denne årsrapport. Væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indregning og måling af aktivernes værdi eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket dette, ligesom der ikke efter regnskabsårets afslutning er indtruffet hændelser, der har betydning for årsregnskabet. Udlodning Der er for 2014 foreslået udbytter svarende til 41,80 kr. pr. andel á nom. 100 kr. Der udloddes efter ligningslovens 16C. Det vil sige, at modtagne udbytter, refunderet udbytteskat og realiserede kursgevinster (netto) udloddes efter modregning af årets omkostninger. Årets afkast og performance For helåret opnåede vi et afkast på 19,6 procent, mens vores benchmark fik 17,22 procent. Vi har således haft en merperformance for året på 2,38 procent. Vi nåede dermed vores målsætning for året. Markedet i 2014 Det blev endnu et forrygende år på det danske aktiemarked med en stigning på i alt 17 procent - og dermed markant bedre end europæiske aktier generelt. De ekstremt lave renter betød stor interesse for selskaber med stabil vækst og selskaber med stor direkte udbetaling. Her har det danske aktiemarked mange muligheder som f.eks. Novo, Coloplast, Novozymes, Tryg og Topdanmark. Derudover har der været flot fremdrift i mere risikofyldte selskaber som Pandora og Vestas, samt flere succeser i biotek-sektoren, primært Genmab og Bavarian Nordic, som begge har landet væsentlige partneraftaler i løbet af året. I løbet af året gennemførtes to væsentlige børsintroduktioner. ISS vendte tilbage efter næsten ti års fravær med begrænset succes. Og OW Bunker blev det store samtaleemne med en succesfuld introduktion i marts og en højst overraskende konkurs i november. Forventninger til markedet samt strategi Som nævnt ser vi vores fordel fra et bottom-up aspekt og sammensætter således ikke porteføljen ud fra et givet makrosyn eller anden top down-tilgang. Vi anser vores relative afkastpotentiale på basis af case momentum snarere end aktiemarkedsudviklingen som f.eks. beta cases. Vi stræber efter et relativt merafkast på min.2-4 procent i forhold til benchmark. Vi ser generelt god værdi i aktier herunder også danske aktier, hvor indtjeningsvæksten Side 18

20 forventes højere end på globale aktier. Vi vurderer derfor, at afdelingens afkast vil blive på omkring 9 procent i Vores portefølje består af selskaber og besiddelserne er underlagt regler for danske investeringsforeninger mht. diversificering og begrænsninger på eksponering til enkelt aktier. Særlige risici ved markedsudviklingen i 2015 Vi vurderer, at risiciene er større end ellers ved indgangen til et nyt år. Den største usikkerhed knytter sig til styrken af det globale opsving og renteudviklingen. Side 19

INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3

INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3 Side 0 INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3 Foreningens ledelsesberetning // Generelt og fælles for afdelingerne... 4 Foreningens ledelsesberetning

Læs mere

Fund governance politik

Fund governance politik Fund governance politik Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA Invest (i det følgende benævnt henholdsvis

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest

Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest 27. februar 2015 Indledning Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest har valgt at følge InvesteringsForeningsRådets Fund Governance

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Årsrapport 2015. Investeringsforeningen Indeks Afdeling Global. CVR nr.: 26 21 48 82

Årsrapport 2015. Investeringsforeningen Indeks Afdeling Global. CVR nr.: 26 21 48 82 Årsrapport 2015 Investeringsforeningen Indeks Afdeling Global CVR nr.: 26 21 48 82 INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Generelt... 3 Foreningens ledelsesberetning // Bestyrelse

Læs mere

FORENINGSOPLYSNINGER. Side 2

FORENINGSOPLYSNINGER. Side 2 FORENINGSOPLYSNINGER Investeringsforeningen Absalon Invest blev stiftet den 14. november 1994. Foreningen hed indtil 1. oktober 2013 Alfred Berg Invest. Ultimo 2013 omfattede foreningen 13 afdelinger:

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CEO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

INDHOLD Foreningsoplysninger Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i

INDHOLD Foreningsoplysninger Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i Side 0 INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2015... 3 Foreningens ledelsesberetning // Generelt og fælles for afdelingerne... 4 Foreningens ledelsesberetning

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest CVR-nr. 24 26 06 82 Parallelvej 17 2800 Kongens Lyngby Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield 1. kvartal 2015 BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield Brev til investorerne Kære investor US High Yield obligationer leverede (som univers) i første kvartal 2015 et afkast i DKK på 2,2 pct., hvilket

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Investeringsforeningen Alfred Berg Invest. Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2012 Offentliggjort 27. februar 2013

Investeringsforeningen Alfred Berg Invest. Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2012 Offentliggjort 27. februar 2013 Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Årsrapport 2012 Offentliggjort 27. februar 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger... 3 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Foreningsoplysninger. Direktion Formuepleje Fund Management A/S. Investeringsforeningen Indeks er stiftet den 24. august 2001.

Foreningsoplysninger. Direktion Formuepleje Fund Management A/S. Investeringsforeningen Indeks er stiftet den 24. august 2001. Side 0 INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Generelt... 3 Foreningens ledelsesberetning // Bestyrelse og direktion... 4 Foreningens ledelsesberetning // Investeringsmarkederne

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Foreningsoplysninger... 3. Overblik... 4. Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2013/2014... 5

Foreningsoplysninger... 3. Overblik... 4. Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2013/2014... 5 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2013/2014... 5 Foreningens ledelsesberetning... 6 Foreningens ledelsesberetning // Bestyrelse

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

Foreningen Finanstilsynet: FT.nr: 11080 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: CVR-nr: 18 22 62 43 Afdelingerne

Foreningen Finanstilsynet: FT.nr: 11080 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: CVR-nr: 18 22 62 43 Afdelingerne Indholdsfortegnelse Foreningen... 4 Afdelingerne... 5 Generelt... 5 Afdeling Danske Aktier... 6 Afdeling Danske Obligationer... 8 Afdeling EM Virksomhedsobligationer... 11 Afdeling High Yield Obligationer...

Læs mere

InvesteringsForeningsRådets Fund Governance anbefalinger

InvesteringsForeningsRådets Fund Governance anbefalinger InvesteringsForeningsRådets Fund Governance anbefalinger Hvad er Fund Governance? Fund Governance er betegnelsen for den adfærd, ledelsen for en dansk investeringsforening o.l. praktiserer for at sikre

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros Onsdag den 13. april 2016 kl. 10.30 Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København K 1. Bestyrelsens

Læs mere

Kapitalforeningen HP Hedge

Kapitalforeningen HP Hedge Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen HP Hedge Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Kapitalforeningen HP Hedge i 1. halvår 2014 4... Forventninger

Læs mere

Generalforsamling. Investeringsforeningen Sparinvest. 27. marts 2012, Randers

Generalforsamling. Investeringsforeningen Sparinvest. 27. marts 2012, Randers Generalforsamling Investeringsforeningen Sparinvest 27. marts 2012, Randers Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Foreningsoplysninger... 3. Overblik... 4. Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2013/2014... 5

Foreningsoplysninger... 3. Overblik... 4. Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2013/2014... 5 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2013/2014... 5 Foreningens ledelsesberetning... 6 Foreningens ledelsesberetning // Bestyrelse

Læs mere