Protokol. Daglig tilpasset strålebehandling af blærekræft: Et fase II forsøg. Version januar Version 9: 28.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol. Daglig tilpasset strålebehandling af blærekræft: Et fase II forsøg. Version 9 28. januar 2014. Version 9: 28."

Transkript

1 Protokol Daglig tilpasset strålebehandling af blærekræft: Et fase II forsøg Version januar 2014 Version 9: 28. januar

2 Indholdsfortegnelse 1 Forsøgscenter 3 2 Mål 4 3 Baggrund 4 4 Formål Endepunkter: 4 5 Studiepopulation Inklusionskriterier: Eksklusionskriterier: Antal patienter og statistiske betragtninger: 5 6 Intervention Før strålebehandlingen: Under strålebehandling: 6 7 Behandlingsoversigt 7 8 Metode MR-skanning: Planlægnings CT: Indtegning Target: Indtegning Risikoorganer: 9 9 Dosisplanlægning Standard ikke adaptive dosisplan: Dosisplanlægning ved ART: Procedure ved ART: Kvalitetssikring QA-procedure: Kontrol under og opfølgning efter behandling Rapportering til myndigheder Videnskabsetiske betragtninger og konsekvens af deltagelse i forsøget Strålebehandling: Ekstra CBCT: Fordele og ulemper ved deltagelse i dette forsøg: Generelt: Offentliggørelse Tilgængeligheden af oplysninger for forsøgspersoner Økonomi Referencer 14 Version 9: 28. januar

3 1 Forsøgscenter Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44, byg Århus C Hovedinvestigator: Professor Morten Høyer Onkologisk afdeling, Århus Universitets hospital Telefon: Dato/underskrift: Forsøgsansvarlig: Hospitalsfysiker, ph.d stud. Anne Vestergaard Dato/underskrift: Øvrige forsøgsansvarlige: Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital: Overlæge Mads Agerbæk Læge ph.d. Jimmi Søndergaard Hospitalsfysiker ph.d. Ludvig Paul Muren Hospitalsfysiker Jørgen B. Petersen Hospitalsfysiker ph.d. Ulrik Vindelev Elstrøm Radiologisk afdeling, Århus Universitetshospital Overlæge dr. med. Erik Morre Pedersen Herlev Sygehus Onkologisk afdeling, 54B1 Herlev Ringvej 2700 Herlev Lokal investigator: Overlæge Henriette Lindberg Dato/underskrift Øvrige forsøgsansvarlige Onkologisk afdeling, Herlev Sygehus: Hospitalsfysiker Kirsten Legård Jakobsen Version 9: 28. januar

4 Odense Universitetshospital Onkologisk afdeling Sdr. Boulevard Odense Lokal investigator: Overlæge Lars Dysager Dato/underskrift Øvrige forsøgsansvarlige Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital: Hospitalsfysiker Henrik Robenhagen Jensen 2 Mål Forsøgets primære mål er at undersøge toksicitet ved adaptiv billedvejledt strålebehandling, hvor man dagligt vælger mellem tre mulige stråleplaner ud fra blærens form og størrelse. Denne bestemmes ved daglig cone beam CT-skanning (CBCT) udført umiddelbart før strålebehandlingen med henblik på at behandle det mindst mulige volumen. 3 Baggrund Strålebehandling af blærekræft er forbundet med moderate til svære bivirkninger. Bivirkninger, som udvikler sig under behandlingsforløbet er diaré, kvalme samt hyppig smertefuld vandladning og smertefuld vandladning med urgency-karakter og de er oftest reversible. Blandt sent opståede skadevirkninger ses diaré, rektal urgency og smerte og inkontinens samt hyppig bydende vandladning og inkontinens for urin, som oftest er irreversible og kroniske 1-3. I strålebehandling af blærekræft stråler man mod et stort volumen, der inkluderer størstedelen af det lille bækken. Dette skyldes at blæren er et meget fleksibelt organ, der ændrer form og størrelse fra dag til dag. Dette er indtil nu blevet kompenseret af meget store sikkerhedsmarginer for intern bevægelse (optil 2 cm) 4-7. På Aarhus Universitets Hospital optages CBCT dagligt før strålebehandling for at minimere margin og samtidig sikre at strålefeltet og patienten er placeret korrekt i forhold til hinanden. Disse skanninger kan anvendes til at vurdere blærens størrelse, og anvende det mindst mulige behandlings volumen, der stadig dækker blæren. Adaptiv strålebehandling er en proces, hvor der systematisk anvendes billeder til at ændre strålebehandlingen undervejs i behandlingsforløbet 8. Studier af adaptiv stråleterapi ved blærekræft har vist, at volumen af højdosis stråling til normal væv kan reduceres væsentligt 9-11, for dette forsøg forventes en reduktion på % Denne strategi adskiller sig fra øvrige strategier ved at den udover blærefyldning også tager hensyn til variationen i position og fyldning af rektum og tyndtarm. Denne reduktion af bestrålet volumen forventes at få væsentlig betydning for bivirkningerne forbundet med strålebehandlingen 14. For at sikre at blære bevægelsen under strålebehandling ikke resulterer i underdosering af dele af blære væggen, lægges der en margin til for intra-fraktionel bevægelse. Version 9: 28. januar

5 4 Formål Projektet undersøger i et åbent ikke randomiseret fase II forsøg hyppigheden af bivirkninger ved behandlingen. Det undersøges også hvor stort volumen af normalvæv, der kan spares ved brug af billedvejledt adaptiv teknik baseret på plan selektion ved strålebehandling af muskelinvasiv blærekræft. 4.1 Endepunkter: Primære endepunkt: 1. Akut grad 2 eller mere gastrointestinal (GI) morbiditet. Sekundære endepunkter: 2. Intra-fraktionelle ændringer af blære volumen og form 3. Forskel i akkumuleret dosis til kroppen udenfor blæren for ART versus standard stråleterapi eller 2-års sygdomsfri overlevelse 5. Frekvens af de tre stråleplaner 6. Hospitalisering på grund af bivirkninger til strålebehandling 5 Studiepopulation 5.1 Inklusionskriterier 1. Histologisk påvist blærecancer 2. Alder over 18 år 3. Urothelialt eller planocellulærtcarcinom 4. Stadium T2-T4A 5. Stadium N0M0 6. Velegnet til strålebehandling 7. ECOG/WHO performance status Eksklusionskriterier 1. Mistanke eller påvist fjernmetastaser (ved mistanke om knoglemetastaser skal der foretages knoglescintigrafi eller MR) 2. Tidligere opereret i det lille bækken (f.eks. rektumekstirpation) 3. Inflammatorisk tarmsygdom 4. Tidligere strålebehandlet i det lille bækken 5. Anden kræftdiagnose indenfor de sidste 5 år fraregnet non-melanom hudkræft 5.3 Antal patienter og statistiske betragtninger: Forsøget formodes at reducere hyppigheden af grad 2 GI morbiditet fra 45 % (upublicerede data, Jimmi Søndergaard) til 22 %. For at påvise effekten kræves 65 patienter, ved en power på 0.80 og en signifikans på I forhold til det sekundære endepunkt forskel i akkumuleret dosis kræves der 18 patienter når det antages at volumen af bestrålet normalvæv reduceres med 34 % med en power på 0.8 og en signifikans på Data vil blive opgjort efter 18 patienter i forhold til sekundære endepunkt og endelig opgørelse foretages efter 65 patienter. Aarhus Universitetshospital modtager ca. 25 patienter om året til kurativ intenderet strålebehandling for blære kræft, mens Herlev Sygehus og Odense Universitetshospital hver behandler ca. 40 patienter årligt. Det forventes at deltagelses procenten bliver stor, da der ikke er risiko for øget Version 9: 28. januar

6 morbiditet og at antallet af ekstra undersøgelser i forbindelse med deltagelse i forsøget er begrænset. 6 Intervention Som led i rutinemæssig planlægning og udførelse af strålebehandling udføres en række procedurer. Dertil kommer procedurer, som led i deltagelse i dette forsøg. I efterfølgende afsnit angives begge typer procedurer, idet ekstra procedurer som led i forsøget er markeret med fede typer. 6.1 Før strålebehandlingen: 1. Samtale med information om behandling og bivirkninger 2. Planlægnings CT-skanning 3. MR-skanning af pelvis. Cine MR af blære området (forsøgsprocedure for de første 10 patienter behandlet på AUH). 6.2 Under strålebehandling: 1. De første 5 fraktioner behandles med standard, ikke adaptiv IGRT. Der optages en CBCT efter behandling. 2. De første 10 patienter (behandlet på AUH): En gang om ugen foretages CBCT og cine MR efter strålebehandlingen. Optagelserne skal ske på samme dag. Endvidere foretages vurdering af patientens bivirkninger med toksicitetsevaluering før, hver 2 uge under og ved efterfølgende kontrolbesøg eller ved telefoninterview 14 dage, 3-, 12- og 24 mdr. efter afsluttet strålebehandling. Der anvendes CTCAE v.4.0 ved alle undersøgelser. Version 9: 28. januar

7 7 Behandlingsoversigt Daglig tilpasset strålebehandling af blærekræft 65 patienter med muskelinvasiv blære cancer stadium T2-T4a Undersøgelser Før behandling Planlægnings CT-skanning Planlægnings MR-skanning MR sekvens til intra-fraktionel variation* Bivirkningsregistrering med CTCAE v.4.0 *Udføres for første 10 patienter behandlet på AUH Strålebehandlinger Første 5 fraktioner** Behandling med standard rotations IMRT dosisplan CBCT optagelse før og efter behandling 6. til 30. fraktion CBCT før anvendes til at vælge mellem dosisplanerne o Small o Medium o Large ** Hvis ART planer kan konstrueres til før 6. fraktion kan planselektion starte tidligere Undersøgelser Under behandling ugentlig MR sekvens til intra-fraktionel variation* CBCT efter behandling ugentlig* Bivirkningsregistrering med CTCAE v.4.0 hver anden uge Ugentlig kontrol af planvalg* Ugentlig kontrol af intra-fraktionel udvidelse* *Udføres for første 10 patienter behandlet på AUH Opfølgning efter strålebehandling Bivirkningsregistrering med CTCAE v.4.0 efter 2 uger, 3-, 12 og 24 måneder efter behandling. Opgørelse af data samt publicering i Internationalt anerkendt tidsskrift Version 9: 28. januar

8 8 Metode Efter primær samtale og underskrift af samtykkeerklæring, udføres de anførte procedurer. 8.1 MR-skanning: Som rutine får alle patienter henvist til strålebehandling foretaget en MR-skanning med henblik på vurdering af eventuel gennemvækst af blærevæggen. Tumor på MR kan overføres til terapi CTskanningen og bidrage til definitionen af CTV. Som et led i dette forsøg tilføjes en cine sekvens (for de første 10 patienter behandlet på AUH), der skal vise blærebevægelsen på en tidsskala a ca.10 minutter svarende til den tid, der går fra CBCT optagelse til afsluttet strålebehandling. Denne sekvens gentages ugentlig i behandlingsforløbet. 8.2 Planlægnings CT: Planlægnings CT-skanning med maksimalt 3 mm snittykkelse optages på samme dag som MRskanningen. Denne udføres med tømt blære og oral eller iv-kontrast kan anvendes. Patienter med kraftig udfyldning af rektum pga. fæces eller luft skal have optaget en ny planlægnings CTskanning før dosisplanlægning. 8.3 Indtegning Target: PTV Small : CTV60/30 defineres som blære og evt. synlig tumor; i tilfælde af T4a inkluderes prostata i CTV60/30. Blæren indtegnes på CBCT fra de første 4 fraktioner og navngives CTV1,CTV2, CTV3 og CTV4. De 4 CTV er kopieres over på planlægningsskanningen ved brug af det match, der er foretaget ved den daglige behandling. Sammen med CTV60/30 bruges disse til ved mængdeberegning (boolean) til at danne det volumen V, der er dækket af mindst to af de 5 blære konturer. V = (CTV1 CTV2)U(CTV1 CTV3)U(CTV1 CTV4)U(CTV1 CTV60/30)U (CTV2 CTV3)U(CTV2 CTV4)U(CTV2 CTV60/30)U(CTV3 CTV4)U (CTV3 CTV60/30)U(CTV4 CTV60/30) Dette volumen tillægges en isotropisk margin på 3 mm og kaldes PSV Small (Plan Selektions Volumen). PTV Small dannes ved at lægge 5 mm isotropisk margin til PSV Small. Denne margin skal sikre at blæren ikke under behandlingen bevæger sig ud af det bestrålede område. PTV Small udvides så den kaudale grænse følger PTV Large dog indskrænkes voluminet bagtil mod rektum. Ved medbestråling af prostata (T4a) skal PTV Small være identisk med PTV Large på prostata niveau. PTV Medium : Foreningsmængden af de førnævnte 5 blærer konturer med 3 mm isotropisk margin danner PSV Medium. PTV Medium dannes ved 5 mm isotropisk margin til PSV Medium. PTV Medium udvides så den kaudale grænse følger PTV Large dog indskrænkes voluminet bagtil mod rektum. Ved medbestråling af prostata (T4a) skal PTV Medium være identisk med PTV Large på prostata niveau. PTV Large : Blære inklusiv blære væggen og indhold (og prostata ved indvækst i prostata T4a) indtegnes på alle CT snit på planlægnings CT, dette volumen repræsenterer CTV60/30. ITV dannes ved anisotropisk margin på 20 mm i superior og anterior retninger, 10 mm i inferior og lateral retninger og 15 mm i posterior retning. ITV korrigeres, så knogle udelades af voluminet. Herefter tillægges margin for Version 9: 28. januar

9 opsætningsusikkerhed (5 mm anterior, posterior og lateralt, samt 8 mm superior inferior) og PTV Large dannes. Disse marginer svarer til dem, der anvendes til standard ikke adaptiv strålebehandling af blæren. Dette PTV anvendes til de første 5 fraktioner. PTV 48/30: Består af elektive lymfeknuder: Iliacacommunis lymfeknuder under promontoriet, iliacainterna lymfeknuder ned til fossaobturatoria, hvor a. obtoratoria forlader det lille bækken gennem canalis obtoratorius. Iliacaeksterna lymfeknuder ned til acetabularloftet. Pararektale og præsakrale lymfeknuder under sacroiliacaleddet ned til S2 niveau. Til kar og synlige lymfeknuder lægges isotropisk margin på 7 mm, dog ingen margin ind mod knogler og muskulatur. 16 Dette volumen ITV48/30 tillægges margin for opsætningsusikkerhed til PTV 48/30 (5 mm anterior, posterior og lateralt, samt 8 mm superior inferior). PTV 48/30 kan ekskluderes i tilfælde af høj alder og/eller alvorlig co-morbiditet. 8.4 Indtegning Risikoorganer: Rektum: Indtegnes inklusiv rektums væg og indhold fra den rekto-sigmoide overgang eller sacroiliacalleddet nedre afgrænsning (den mest caudale af de to) til og med analkanalen. Analkanal: Indtegnes fra den anale åbning eller tuber ischiaticum og 3 cm i superior retning, eller til luft. Tarm kavitet: Tarm kavitet Indtegnes fra overkanten af L5 og inferiort til sidste CT snit med tarm eksklusiv Rektum (defineret som ovenfor). Anteriort indtegnes til bækken henholdsvis abdomens væg og lateralt til bækkenvæggen eksklusiv psoas. Caput femori: Caput femori indtegnes bilateralt til trochanter minors øverste kant. 9 Dosisplanlægning Strålebehandlingen består enten af integreret behandling til hele blæren og regionale lymfeknuder, eller kun behandling af hele blæren. Ved T4a medbestråles prostata. 9.1 Standard ikke adaptive dosisplan: Dosisplan planlægges til 60 Gy (2 Gy/fraktion, 5 fraktioner/uge) middel dosis til PTV Large. Simultant integreret med 48 Gy (1.6 Gy/fraktion, 5 fraktioner/uge) til PTV 48/30. Stråleteknik: Rotations IMRT (Volumetric Arc Therapy; VMAT) med røntgen energi større eller lig med 6MV. Krav til dosisplan: Standard ikke adaptiv plan Prioritet Volumen Krav 1 CTV 60/30 D min 57 Gy 1 ITV 48/30 D min 45.6 Gy 2 PTV Large D99% 57 Gy 2 PTV 48/30 D99% 45.6 Gy 3 Rektum V40Gy 50 % 4 Tarm kavitet V35Gy 40 % 5 Caput femori D max < 52 Gy Version 9: 28. januar

10 Der tilstræbes god dosiskonformitet. Global dosis maksimum for dosisplanen skal ligge inden for PTV Large og må ikke overstige 107 % af ordineret dosis. 9.2 Dosisplanlægning ved ART: Dosisplanen godkendt til standard ikke adaptive plan bruges som grundlag for optimering af ART planer svarende til PTV Small og PTV Medium. PTV dækningen skal opfylde samme krav, som for standard ikke adaptiv dosisplan. De relevante optimerings volumina og PTV er ændres. Ved dosisplanlægning skal doser over 51.4 Gy (svarende til 107 % af 48 Gy) i det elektive volumen (PTV48/30 fraregnet aktuelt PTV (PTV Small eller PTV Medium ) minimeres. Dosis til tarmkavitet og rektum minimeres. For patienter, der ikke får medbestrålet lymfeknuder forventes det at mindre end 200 cm 3 får mere end 75 % af total dosis på 60 Gy. Svarende til at QUANTEC kravet på omkring 200 cm 3 får under 45 Gy ville være overholdt, hvis planen kunne benyttes til samtlige fraktioner Procedure ved ART: ART procedure: 1. uge: Daglig CBCT før strålebehandlingen. Efter knogle match mellem dagens CBCT og planlægningsskanningen kontrolleres det, at blæren er inkluderet i PTV large inden der behandles med standard ikke adaptive marginer. Dækkes blæren ikke af PTV large, skal patienten prøve at tømme blæren og ny lejring og CBCT foretages. Der optages en CBCT-skanning efter behandlingen uge: Daglig CBCT og knoglematch, derefter valg af plan fra bibliotek af 3 dosisplaner. Der vælges den mindste plan, der samtidig har PSV der dækker hele blæren. Valget af plan skal udføres af en person uddannet i planselektion og bekræftes af en anden uddannet person. Dækkes blæren ikke af PTV large, skal patienten prøve at tømme blæren og ny lejring og CBCT foretages. Patienten informeres om dagens valg af plan. Tiden fra CBCT-scanningen er optaget til sidste felt er givet forventes at være 4-8 minutter og må ikke overstige 12 minutter overskrides tiden kræves en ny CBCT-skanning og nyt planvalg på baggrund af denne. Det skal sikres at patientens stråleterapi data indeholder pålidelige tidsstempler. 10 Kvalitetssikring Formål med kvalitetssikring i denne protokol er at sikre en ensartethed af alle radioterapidata for hver enkelt patient - det vil sige at etablere en ensartet procedure for alle dele i planselektions- og stråleterapiforløbet, samt sikre korrekt anvendelse af disse QA-procedure: Før inklusion af patienter Skema til tjek af at proceduren kan implementeres i afdelingen udfyldes. Særskilt CBCT-test med henblik på billedkvalitet, dosis til patienten, tidsstempling samt elektrontæthed til HU-kalibrering. Upload/download til og fra database tjekkes. Udførelse af planselektionsprocedure for modtaget test patient, samt retrospektivt på egen patient behandlet med sammenlignelig CBCT billedkvalitet som patienterne, der senere inkluderes i protokollen. For begge patienter sendes alle relevante stråleterapidata til database. Første 2 patienter Upload af ART planer til fælles database i forbindelse med opstart af planselektionsdelen. Version 9: 28. januar

11 Upload af tilhørende CBCT-skanninger optaget før og efter behandling i den første behandlings uge sendes ligeledes i forbindelse med opstart af planselektionsdelen. Efter endt behandling sendes alle strålebehandlingsdata til databasen for evaluering af planvalgene. Efterfølgende patienter Efter endt behandling sendes alle strålebehandlingsdata til databasen. 11 Kontrol under og opfølgning efter behandling Før ART: Kontrolleres de første 4-5 behandlingsdage for intra-fraktionel udvidelse af blæren vha. CBCT optaget efter behandlingen samt evt. primære cine MR. Det er muligt efter klinisk vurdering at patienten overgår til behandling med standardplan. Under ART: Hver uge kontrolleres valg af plan størrelse af lokal protokolansvarlig eller person udpeget af denne. Det er muligt efter klinisk vurdering at patienten overgår til behandling med standardplan. For de første 10 patienter kontrolleres intra-fraktionel udvidelse på CBCT-skanninger optaget efter behandling samt den ugentlige cine MR. Akutte bivirkninger registreres ved lægeadministreret spørgeskema CTCAE v.4.0 ved primær samtale, derefter hver anden uge under behandlingen. Herefter registreres akutte bivirkninger jævnfør afsnit 6. Forsøget pågår indtil patienten når frem til sidste kontrolbesøg iht. protokollen, eller til progression. 12 Rapportering til myndigheder Rapportering af forsøgets resultater til videnskabsetisk komité vil ske senest 3 måneder efter forsøgets afslutning. Rapporteringen vil indeholde opgørelser af bivirkninger samt alvorlige bivirkninger årligt og ved afslutning. Alvorlig hændelse defineret som Serious Adverse Events (SAE) vil blive rapporteret til hovedinvestigator indtil 3 måneder efter strålebehandling. Alvorlig hændelse, hvor behandlingen må mistænkes for at være årsag, defineret som Suspected Unexpected Serious Adverse Reactions (SASAR) skal rapporteres til invesitagator indtil 3 år efter strålebehandlingens afslutning. Investigator har ansvaret for at rapportere videre til Videnskabsetisk Komité og sørge for at tage konsekvens af de pågældende reaktioner. 13 Videnskabsetiske betragtninger og konsekvens af deltagelse i forsøget Patienternes egnethed til deltagelse i forsøget vil blive vurderet ved første samtale på Onkologisk afdeling. Egnethed vil fremgå af journal fra den henvisende urologiske afdeling og samtale og undersøgelse af patienten. Der gives information om forsøget ved første fremmøde på Onkologisk afdeling. Informationen gives af en læge og en sygeplejerske under samtale med patient og pårørende. Patienten og pårørende vil blive informeret om standardbehandlingen og om forsøget med adaptiv strålebehandling, herunder fordele og ulemper ved deltagelse i forsøget. Der informeres om principperne i et fase II forsøg, hvor hovedformålet er, at undersøge om den adaptive behandling opfylder sit formål: At reducere det faktiske strålevolumen, og undersøge om dette reducerer bivirkningerne. Frivillighedsprincippet og mulighed for at trække sig ud af forsøget understreges. Version 9: 28. januar

12 Der vil blive udleveret patientinformation, som er ledsaget af Forsøgspersonens rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt. Der udleveres telefonnummer til lægen og sygeplejersken, der giver informationen. Endvidere udleveres ny tid til nyt besøg (tidligst efterfølgende dag) til yderligere information og evt. samtykke til indgåelse i forsøget. Det tilbydes, at informationen kan blive gentaget til patienten og/eller tredjemand, hvis der er behov for dette. Ved andet fremmøde er der mulighed for gentagelse af information om forsøget, og ved patientens accept underskrives samtykkerklæring. Først herefter er der muliged for at foretage forsøgsrelaterede undersøgelser Strålebehandling: Adaptiv strålebehandling vil kunne medføre den samme type bivirkninger som almindelig strålebehandling for blærekræft (se Baggrund) Ekstra CBCT: Forsøget er forbundet med 5 ekstra CBCT-skanninger i forhold til standard strålebehandling af blærekræft på onkologisk afdeling (dog for de første 10 patienter 10 ekstra). Effektiv stråledosis ved CBCT-skanning er ca. 10 msv. I alt får patienten ca. 50 msv (100 msv for de første 10 patienter) ekstra under behandlingen, fortrinsvis i behandlingsområdet. I den raske befolkning ville denne ekstra stråledosis øge risikoen for at inducere uhelbredelig kræft med 4 (8 for de første 10 patienter), svarende til en øgning på 5 % pr. Sv Fordele og ulemper ved deltagelse i dette forsøg: Fordele: 1. Adaptiv strålebehandling giver mulighed for at reducere det strålebehandlede volumen af normalt væv, og derved forventer vi at strålebivirkningerne reduceres. 2. Den hyppige billedoptagelse og omhyggelige analyse af billeder optaget i forbindelse med behandlingerne øger sikkerheden for at tumor rammes hver dag. 3. Ved deltagelse i forsøget følges patienten nøje af dedikerede læger og sygeplejersker. 4. Patienten følges efter afsluttet behandling med ekstra ambulante kontrolbesøg eller telefonkonsultationer efter behov. Ulemper: 1. Deltagelse i forsøget medfører øgning af varighed af den enkelte behandling på 3-5 minutter. 2. Medfører ugentlig MR-skanning for de første 10 patienter. 3. Medfører en ekstra stråledosis, svarende til Gy (0.028 Gy for de første 10 patienter). Sammenholdt med de 60 Gy, som gives i strålebehandlingen, så udgør den ekstra stråling dog kun 0.2 (0.4 for de første 10 patienter), og anses for at være uvæsentlig mht. øget risiko for stråleinduceret kræft Generelt: Der indgår ikke forskningsbiobank i forsøget. Forsøgspersonernes stråleplaner vil blive arkiveret i database på Onkologisk Afdeling, AUH. Patientdata vil være registreret med CPR-nummer indtil studiet er opgjort. Forsøget vil blive anmeldt via regionens fællesanmeldelse til Datatilsynet. Love og regler om behandling af personoplysninger vil blive overholdt. Forsøget vil blive udført iht. indholdet af Helsinki-deklarationen II. Version 9: 28. januar

13 Hvis der hos en patient, der deltager i forsøget opstår en alvorlig sundhedstruende tilstand, vil investigator vurdere om patienten bør fortsætte sin behandling ifølge forsøget. Vurderes det, at patienten bør stoppe forsøget, vil han/hun blive taget ud af forsøget og modtage den til enhver tid bedste behandling udenfor forsøget. 14 Offentliggørelse Resultaterne fra forsøget vil blive offentliggjort uanset om de er positive eller negative. Endelige forsøgsresultater forventes at blive publiceret i internationalt videnskabeligt tidsskrift i henhold til Vancouver reglerne. Forsøget vil desuden indgå i en offentlig tilgængelig ph.d. afhandling. Forfattere til videnskabelige artikler vedrørende dette forsøg vil være investigatorer og forsøgsansvarlige, der har deltaget aktivt i udførelsen af forsøget. De vil optræde i forfatterrækken i en rækkefølge, som afspejler deres deltagelse i projektet. 15 Tilgængeligheden af oplysninger for forsøgspersoner Patienten får ved første samtale udleveret skriftlig information om forsøget. I dette materiale oplyses telefonnummer til kontaktlæge og kontaktsygeplejerske. Patienten oplyses ligeledes om navn på sponsor og investigator på forsøget. Derved sikres at forsøgspersonen har mulighed for at indhente yderligere oplysninger om projektet. 16 Økonomi Der ydes ikke økonomisk godtgørelse til patienter, der deltager i forsøget, men udgifter til patientbefordring og patienternes udgifter til transport dækkes efter sygehusets almindelige regler. Forsøgsansvarlige lønnes via stipendium fra Aarhus Universitet. Version 9: 28. januar

14 17 Referencer (1) Søndergaard J, Høyer M, Petersen JB, Wright P, Grau C, Muren LP. The normal tissue sparing obtained with simultaneous treatment of pelvic lymph nodes and bladder using intensity-modulated radiotherapy. Acta Oncol 2009;48: (2) Fokdal L, Hoyer M, von der Maase H. Treatment outcome and prognostic variables for local control and survival in patients receiving radical radiotherapy for urinary bladder cancer. Acta Oncol 2004;43: (3) Fokdal L, Hoyer M, Meldgaard P, von der Maase H. Long-term bladder, colorectal, and sexual functions after radical radiotherapy for urinary bladder cancer. Radiother Oncol 2004;72(2): (4) Lotz HT, Pos FJ, Hulshof M, van Herk M, Lebesque JV, Duppen JC, et al. Tumor motion and deformation during external radiotherapy of bladder cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006;64: (5) McBain C, Khoo V, Buckley L, Sykes JS, Green MM, Cowan RA, et al. Assessment of bladder motion for clinical radiotherapy practice using cine-mri resonance imaging. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009;75: (6) Redpath AT, Muren LP. CT-guided intensity-modulated radiotherapy for bladder cancer: Isocenter shifts, margins and their impact on target dose. Radiother Oncol 2006;81: (7) Muren LP, Smaaland R, Dahl O. Organ motion, set-up variation and treatment margins in radical radiotherapy of urinary bladder cancer. Radiother Oncol 2003;69(3): (8) Yan D, Vicini F, Wong J, Martinez A. Adaptive radiation therapy. Phys Med Biol 1997;42: (9) Pos F, Hulshof M, Lebesque J, Lotz H, Van Tienhoven G, Moonen L, et al. Adaptive radiotherapy for invasive bladder cancer: A feasibility study. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006;64: (10) Pos F, Remeijer P. Adaptive management of bladder cancer radiotherapy. Semin Radiat Oncol 2010;20: (11) Lalondrelle S, Huddart R, Warren-Oseni K, Hansen V N, McNair H, Thomas K, Dearnaley D, Horwich A and Khoo V. Adaptive-predictive organ localization using cone-beam computed tomography for improved accuracy in external beam radiotherapy for bladder cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;79: (12) Wright P, Redpath AT, Høyer M, Muren LP. A method to individualize adaptive planning target volumes for deformable targets. Phys Med Biol 2009;54: (13) Vestergaard A, Søndergaard J, Petersen JB, Høyer M, Muren LP. A comparison of three different adaptive strategies in image-guided radiotherapy of bladder cancer. Acta Oncol 2010;49(7) Version 9: 28. januar

15 (14) Fiorino C, Valdagni R, Rancati T, Sanguineti G. Dose-volume effects for normal tissues in external radiotherapy: Pelvis. Radiother Oncol 2009;93: (15) Kavanagh BD, Pan CC, Dawson LA, Das SK, Li A, Ten Haken RK, Miften M. Radioation dose-volume effects in the stomach and small bowel. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010; 76(3): (16) Taylor A, Rockall A, Reznek RH and Powell M: Mapping Pelvic lymph nodes: Guidelines for delineation in Intensity Modulated Radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys2005; 63(5): (17) International Commission on Radiological Protection. International Commission on Radiological Protection, ICRP Publication 60. Recommendations of the international commission on radiological protection 199 Version 9: 28. januar

Protokol. Billedvejledt tumorboost af lokaliseret unifokal c. vesica urinaria: Et fase I/II projekt.

Protokol. Billedvejledt tumorboost af lokaliseret unifokal c. vesica urinaria: Et fase I/II projekt. Protokol Billedvejledt tumorboost af lokaliseret unifokal c. vesica urinaria: Et fase I/II projekt. Videnskabsetisk komité for Region Midtjylland M-20080210 Datatilsynet journalnr. 2008-41-2820 Version

Læs mere

Deltagerinformation. Dansk udgave. DBCG s radioterapiudvalg/ version 10.3.2009

Deltagerinformation. Dansk udgave. DBCG s radioterapiudvalg/ version 10.3.2009 Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg til sammenligning af delbrystbestråling og helbryst-bestråling efter brystbevarende operation for tidlig brystkræft Protokoltitel: Delbrystbestråling versus

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg December 2011 Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg Almindelige bestemmelser Enhver anvendelse af ioniserende stråling fra røntgenkilder eller

Læs mere

Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder.

Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder. Deltagerinformation Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder. Vi vil spørge, om du vil deltage

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR CT-BASERET POSTOPERATIV STRÅLEBEHANDLING AF BRYSTKRÆFT

RETNINGSLINIER FOR CT-BASERET POSTOPERATIV STRÅLEBEHANDLING AF BRYSTKRÆFT version 1.8 25. februar 2003 The Danish Breast Cancer Cooperative Group DBCG RETNINGSLINIER FOR CT-BASERET POSTOPERATIV STRÅLEBEHANDLING AF BRYSTKRÆFT Targetdefinitioner Dosering Normalvævstolerance Rapportering

Læs mere

Perfusion skanning af nyretumorer

Perfusion skanning af nyretumorer Perfusion skanning af nyretumorer Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke

Læs mere

Strålebehandling vejledt af PETskanning ved hoved-/halskræft

Strålebehandling vejledt af PETskanning ved hoved-/halskræft Patientinformation Information til patienter om deltagelse i et forskningsprojekt Strålebehandling vejledt af PETskanning ved hoved-/halskræft "Dosis-eskaleret strålebehandling vejledt af funktionel billeddannelse

Læs mere

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve.

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve. Protokolresume: Forsøgets titel: Perfusion skanning af nyretumorer Forsøgsansvarlige: Overlæge Nessn H. Azawi, Urologisk afdeling D, Roskilde Sygehus. Formål: At forbedre diagnostikken mhp. at undgå dels

Læs mere

PROPEL A+B. Pelvin lymfeknudebestråling med samtidigt boost til prostata for prostatakræftpatienter i høj-risikogruppe: Et fase I/II studium

PROPEL A+B. Pelvin lymfeknudebestråling med samtidigt boost til prostata for prostatakræftpatienter i høj-risikogruppe: Et fase I/II studium Daproca PROPEL A+B Pelvin lymfeknudebestråling med samtidigt boost til prostata for prostatakræftpatienter i høj-risikogruppe: Et fase I/II studium CIRRO IP080210 Sagsnr.: XX Videnskabsetisk Komite Protokolorganisation

Læs mere

Strålebehandling med to forskellige doseringer til patienter opereret for brystkræft. hovedprojekt. Aarhus Universitetshospital

Strålebehandling med to forskellige doseringer til patienter opereret for brystkræft. hovedprojekt. Aarhus Universitetshospital Strålebehandling med to forskellige doseringer til patienter opereret for brystkræft hovedprojekt Version 1.0 23/12/2014 Underskrives i 2 eksemplarer: 1 til KFE og 1 til patienten Onkologisk Afdeling D

Læs mere

Læge, Cand. Med Eva-Marie Gram-Kampmann Odense Universitetshospital Endokrinologisk afdeling M Sdr Boulevard 29, indg.

Læge, Cand. Med Eva-Marie Gram-Kampmann Odense Universitetshospital Endokrinologisk afdeling M Sdr Boulevard 29, indg. Læge, Cand. Med Eva-Marie Gram-Kampmann Sdr Boulevard 29, indg. 93 11. maj 2016 SRJ/csf Forskningsprojekt: A Reduced-carbohydrate Diet high in Monounsaturated fats in Type 2 Diabetes: a Six-month study

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft eller forstadier til brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft eller forstadier til brystkræft Patientinformation, strålebehandling Information om strålebehandling efter operation for brystkræft eller forstadier til brystkræft Indledning Denne information er et supplement til vores mundtlige information

Læs mere

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Om GCP Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Hvad står GCP for? GCP = Good Clinical Practice (Good Clinical Trial Practice) Lidt historie... 1964 World Medical Association

Læs mere

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Titel: Regional anaesthesia of the cutaneus nerves of the hip - Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Protokolresumé: Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Forsøgsansvarlig: Forsøgskoordinerende: Klinisk ansvarlig: Biostatistiker: Ann

Læs mere

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Protokoltitel: Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling

Læs mere

Palliativ strålebehandling i Danmark

Palliativ strålebehandling i Danmark Palliativ strålebehandling i Danmark Version 1 med rettelse af 13/5 2009 Klaus Seiersen, april 2009 Bidragsydere Áshildur Logadottir (Rigshospitalet) Eva Samsøe (Herlev) Henrik Robenhagen Jensen (Odense)

Læs mere

Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese

Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Projekt resume Helle Mätzke Rasmussen, Anders Holsgaard-Larsen, Niels Wisbech Pedersen, Søren Overgaard Engelsk titel Individually defined multidisciplinary interventions for children with cerebral palsy

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Christian Søndergaard, Hospitalsfysiker

Christian Søndergaard, Hospitalsfysiker Christian Søndergaard, Hospitalsfysiker!"#$%&&&' '% (&) &! "* + + ",# -./0 -.0 Nuklear medicin Diagnostik (og terapi) baseret på radionuklider. Gammakamera (Anger kamera) Et passende radiofarmakon indgives

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende?

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? (Forskningsprojektets titel: Psykoedukation af pårørende til forebyggelse af nye depressive episoder: en lodtrækningsundersøgelse

Læs mere

Strålebehandling af kræft

Strålebehandling af kræft Månedsskrift for Praktisk Lægegerning Feb. 2006 Strålebehandling af kræft Cai Grau Cai Grau Professor, overlæge, dr. med. Onkologisk afdeling Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus 8000 Århus C 1

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

9. Dokumentation for den forsøgsansvarliges uddannelse (f.eks. autorisationsid).

9. Dokumentation for den forsøgsansvarliges uddannelse (f.eks. autorisationsid). Mødedato: REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE (vs-09_06-13) A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne

Læs mere

Radiologiske fund og følger efter strålebehandling. Lisbeth Røhl, Overlæge PhD Radiologisk Afd. AUH

Radiologiske fund og følger efter strålebehandling. Lisbeth Røhl, Overlæge PhD Radiologisk Afd. AUH Radiologiske fund og følger efter strålebehandling. Lisbeth Røhl, Overlæge PhD Radiologisk Afd. AUH Radioterapi RT har været anvendt i mere end 100 år Ca 50% af cancerpatienter får radioterapi (2/3 kurativt

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tredimensionel klinisk ganganalyse på

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER DCCG S NTIONLE RETNINGSLINIER FOR DIGNOSTIK OG BEHNDLING F KOLOREKTL CNCER Rekommandationer Patienter med resektabel rectumcancer bør tilbydes præoperativ kemostråleterapi o Hvis tumor er lokaliseret i

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft eller forstadier til brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft eller forstadier til brystkræft Patientinformation, strålebehandling Information om strålebehandling efter operation for brystkræft eller forstadier til brystkræft Indledning Denne information er et supplement til vores mundtlige information

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Deltagelse i videnskabeligt forsøg om Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg? Det er frivilligt at deltage

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i en videnskabelig undersøgelse

Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Partnership projektet: Styrket samarbejde mellem kræftpatient, praktiserende læge og onkolog En undersøgelse, der

Læs mere

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Deltagerinformation Forsøgets titel: Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Vi vil spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Birgitte Christiansen, klinisk sygeplejespecialist Center for Kræftforskning,

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Vi vil spørge om du vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Det er frivilligt at deltage

Læs mere

December Appendiks 1 Retningslinjer for vederlag eller andre ydelser til frivillige forsøgspersoner

December Appendiks 1 Retningslinjer for vederlag eller andre ydelser til frivillige forsøgspersoner December 2011 Appendiks 1 Retningslinjer for vederlag eller andre ydelser til frivillige forsøgspersoner Af komitelovens 20, stk. 1, nr. 3 fremgår, at det er en betingelse for at tillade et forskningsprojekt,

Læs mere

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Udvalg nedsat af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Medlemmer af udvalget Olfred Hansen

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STRÅLEBEHANDLING AF HOVED-HALS CANCER (CAVUM ORIS, PHARYNX, LARYNX)

RETNINGSLINIER FOR STRÅLEBEHANDLING AF HOVED-HALS CANCER (CAVUM ORIS, PHARYNX, LARYNX) version 2.0 1. januar 2002 The Danish Head and Neck Cancer Study Group DAHANCA 2002 RETNINGSLINIER FOR STRÅLEBEHANDLING AF HOVED-HALS CANCER (CAVUM ORIS, PHARYNX, LARYNX) Udfærdiget til brug i forbindelse

Læs mere

Genanalyse af metastaserende prostatakræft

Genanalyse af metastaserende prostatakræft Genanalyse af metastaserende prostatakræft Molekylærbiologisk karakterisering af human prostatacancer og effekt af antiandrogen behandling med anvendelse af oligonukleotid microarray analyse. Vejledning

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Hanne Michelsen, ledende projektsygeplejerske Birgitte Christiansen, klinisk

Læs mere

Deltagerinformation Information om deltagelse i den videnskabelige undersøgelse: Ambulant nefrektomi med

Deltagerinformation Information om deltagelse i den videnskabelige undersøgelse: Ambulant nefrektomi med Deltagerinformation Information om deltagelse i den videnskabelige undersøgelse: Ambulant nefrektomi med kikkertteknik. Er der nogen begrænsende faktorer? Vi spørger hermed, om du vil deltage i en videnskabelig

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Treatment Of Chronic Anal fissure (TOCA): a Randomized Clinical trial on Levorag Emulgel versus Diltiazem gel 2% Forsøgets danske titel: Behandling

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Læs mere

KOMITÉSYSTEMETS TJEKLISTE INDHOLD KLINISKE LÆGEMIDDELFORSØG

KOMITÉSYSTEMETS TJEKLISTE INDHOLD KLINISKE LÆGEMIDDELFORSØG 1 KOMITÉSYSTEMETS TJEKLISTE INDHOLD KLINISKE LÆGEMIDDELFORSØG DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES VIA DKMAnet. Se fælles dokumenttjekliste ved ansøgning om lægemiddelforsøg via DKMAnet * markerer komitérelevante

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe VÆV

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe VÆV Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe VÆV Kontrakt ID Center - År/Fortløb.nr.- Afd. evt. organ Indsamling Indsamlende afdeling DCB center DCB lokal

Læs mere

for individer med tilbagevendende depression

for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

Skriftlig deltagerinformation

Skriftlig deltagerinformation Skriftlig deltagerinformation Tak for din interesse for RunSAFE. Tilmelding: Hvis du ikke allerede har udfyldt tilmeldings spørgeskemaet på: http://www.vilober.dk/deltag-klik-her-2/runsafe/sporgeskema-2

Læs mere

med prostata stent Baggrund

med prostata stent Baggrund Strålebehandling med prostata stent Af Cheffysiker Jesper Carl, Aalborg Sygehus og Overlæge Mats Holmberg, onkologisk afdeling, Aalborg Sygehus Jesper Carl, Cheffysiker, Afdelingen for medicinsk fysik,

Læs mere

A-kursus i urogenital radiologi

A-kursus i urogenital radiologi A-kursus i urogenital radiologi 25. - 27. november 2014 Overlæge Gratien Andersen Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital i Skejby Uroteltumorer Uroteltumorer Papillær type 80% 50 % er maligne

Læs mere

Komorbiditet og vurderingen af den ældre kræftpatient

Komorbiditet og vurderingen af den ældre kræftpatient Komorbiditet og vurderingen af den ældre kræftpatient Lars Erik Matzen Ledende overlæge Geriatrisk Afdeling G Odense Universitetshospital 1 Funktionsevne og overlevelse 8 år 6 år 4 år Funktionsevnen har

Læs mere

Deltagerinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i et videnskabeligt forsøg Strålebehandling og medicinsk behandling til patienter med kræft i endetarmen Side 1 af 7 Vi vil hermed spørge,

Læs mere

Det videnskabsetiske komitesystem

Det videnskabsetiske komitesystem Det videnskabsetiske komitesystem DanPedMed 2017 Jesper Johannesen Overlæge, klinisk lektor, dr.med Herlev Hospital Den historiske udvikling: Forsøg på mennesker under 2. verdenskrig Nürenbergproces Nürenbergkodeks

Læs mere

Udenlandske erfaringer med alternativ tilrettelæggelse af kontrolforløb for bryst- og prostatakræftpatienter

Udenlandske erfaringer med alternativ tilrettelæggelse af kontrolforløb for bryst- og prostatakræftpatienter Udenlandske erfaringer med alternativ tilrettelæggelse af kontrolforløb for bryst- og prostatakræftpatienter Forfattere: Marlene Willemann Würgler og Mette Lundsby Jensen DSI-publikation september 2009

Læs mere

3. Radioterapi ved lokal avanceret prostatacancer: T3-(4) N0, M0

3. Radioterapi ved lokal avanceret prostatacancer: T3-(4) N0, M0 DUCG S NATIONALE RETNINGSLINJER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF PROSTATACANCER 6.3. KURATIV STRÅLEBEHANDLING Forfattere: PM, HL og LB Revideret: September 2016 Næste revision: 2017 1. Primær ekstern strålebehandling

Læs mere

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Lene H. Iversen Professor, overlæge, dr.med., PhD Aarhus Universitetshospital Formand for Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 9. marts 2016 DMCG.dk Kræftens

Læs mere

Formalia - tilladelser, hvor og hvordan. Rikke Guldberg Ulrik Schiøler Kesmodel Øjvind Lidegaard

Formalia - tilladelser, hvor og hvordan. Rikke Guldberg Ulrik Schiøler Kesmodel Øjvind Lidegaard Formalia - tilladelser, hvor og hvordan Rikke Guldberg Ulrik Schiøler Kesmodel Øjvind Lidegaard Datatilsynet Sundheds- Styrelsen Anmeldelse data- styrelsen for Patientsikkerhed Videnskabsetisk komité Good

Læs mere

Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Deltagerinformation

Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Deltagerinformation August 2012 Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Deltagerinformation for det videnskabelige forsøg: Formodning af livmoderhalsen med misoprostol ved graviditet efter terminen Modning af de

Læs mere

N. Phrenicus blokade. Patientinformation

N. Phrenicus blokade. Patientinformation Patientinformation N. Phrenicus blokade Effekten af N. Phrenicus blokade på akutte og kroniske skuldersmerter hos patienter til lobektomi og pneumonektomi. Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V Deltagerinformation

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Dansk PancreasCancer Gruppe ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2014 1. Nationale Kliniske Retningslinjer 2. DPCD Årsrapport 2013-2014 3. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK)

Læs mere

PROPEL A+B. Pelvin lymfeknudebestråling med samtidigt boost til prostata for prostatakræftpatienter i høj-risikogruppe: Et fase I/II studium

PROPEL A+B. Pelvin lymfeknudebestråling med samtidigt boost til prostata for prostatakræftpatienter i høj-risikogruppe: Et fase I/II studium Daproca PROPEL A+B Pelvin lymfeknudebestråling med samtidigt boost til prostata for prostatakræftpatienter i høj-risikogruppe: CIRRO IP080210 version 4 070211 Sagsnr.: 20100203 Videnskabsetisk Komite Protokolorganisation

Læs mere

københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III MØDRE

københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III MØDRE københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III MØDRE Hvem kan deltage 3 Aktiviteter i forsøget 3 Oversigt over aktiviteter i forsøget

Læs mere

Registreringsvejledning - Onkologi

Registreringsvejledning - Onkologi Den Uroonkologiske Fællesdatabase Prostatacancer Registreringsvejledning - Onkologi Inklusionskriterier Alle patienter som har fået indsat primær prostatacancer skal indberettes til Dansk Prostata Cancer

Læs mere

Kort eller lang reagensglasbehandling?

Kort eller lang reagensglasbehandling? Officiel titel: Kort versus lang reagensglasbehandling. En prospektiv, konsekutiv og randomiseret sammenlignende undersøgelse. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg vedrørende reagensglasbehandling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PINNACLE UCL

BRUGERVEJLEDNING PINNACLE UCL BRUGERVEJLEDNING PINNACLE UCL May-Lin Martinsen Brugervejledning Pinnacle UCL... 1 1 Log ind... 2 2 Find patient/plan... 2 3 Fjerne lejet... 2 4 punkter... 3 5 konturer:... 3 5.1 Tumor (palliativ plan)...

Læs mere

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol efter kræftbehandling Vi ved temmelig lidt og det vi ved, ved vi ikke med særlig stor sikkerhed

Læs mere

Patient info studie1. Skrevet af Administrator Mandag, 20. juni 2011 19:22 - Senest opdateret Søndag, 11. marts 2012 07:08

Patient info studie1. Skrevet af Administrator Mandag, 20. juni 2011 19:22 - Senest opdateret Søndag, 11. marts 2012 07:08 Studie 1: Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabelige forsøg: Effekten af resveratrol på fedt-, muskel- og knoglevæv Videnskabeligt forsøg med afprøvning af om et kosttilskud kan forbygge følgesygdomme

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Mammaimplantater og bakteriologi ved brystforstørrende operation.

Mammaimplantater og bakteriologi ved brystforstørrende operation. Mammaimplantater og bakteriologi ved brystforstørrende operation. Plastikkirurgen vil ved forundersøgelsen spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forskningsprojekt. Projektet har til formål, at

Læs mere

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Et klinisk randomiseret, kontrolleret studie til vurdering af den kliniske effekt og de økonomiske konsekvenser af telemedicinsk service

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt:

Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt: Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt: Efterbehandling til patienter tidligere Forskningsprojektet udføres af Læge, Ph.d.-studerende Anne Sophie Sølling, Tlf.:

Læs mere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere Deltagerinformation Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af Ortopædkirurgien, Region Nordjylland.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe BLOD

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe BLOD Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe BLOD Kontrakt ID Center - År/Fortløb.nr.- Afd. evt. organ Indsamling Klinisk afdeling DCB center DCB lokal afd.

Læs mere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35 Deltagerinformation Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35 Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af Ortopædkirurgien,

Læs mere

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Per Kongsted 1, Inge Marie Svane 1, Henriette Lindberg

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 De videnskabsetiske komiteer Anmeldelsespligtigt: Forsøg hvor man ønsker at opnå viden om menneskets biologi

Læs mere

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Medicinsk Forskningsårsstuderende Anne Gisselmann Egekvist Lektor, Overlæge,

Læs mere

Deltagerinformation og samtykkeerklæring ved deltagelse i en videnskabelig undersøgelse. NeoCol

Deltagerinformation og samtykkeerklæring ved deltagelse i en videnskabelig undersøgelse. NeoCol Deltagerinformation og samtykkeerklæring ved deltagelse i en videnskabelig undersøgelse NeoCol En undersøgelse, der belyser effekten af kombinationskemoterapi før operation hos patienter med tyktarmskræft

Læs mere

Center of Excellence Silkeborg

Center of Excellence Silkeborg Center of Excellence Silkeborg Fremtidens Diagnostik Diagnostisk Center i Silkeborg Ulrich Fredberg Lancet Neurol. 2009 Mar;8(3):235-43. Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor

Læs mere

Information til deltagere

Information til deltagere K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Information til deltagere Akupunktur og klimakterielle symptomer: Et randomiseret studie Deltagerinformation

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

Igangværende forskningsprojekt ved Center for Spiseforstyrrelser, Odense Universitetshospital Dronabinol Side 1 af 5

Igangværende forskningsprojekt ved Center for Spiseforstyrrelser, Odense Universitetshospital Dronabinol Side 1 af 5 behandling ved svær og kronisk anorexia nervosa Alin Andries, læge. René Klinkby Støving, overlæge, lektor, PhD. Kirsten Hørder, overlæge, lektor. Bibi Gram, MSc. Allan Flyvbjerg, overlæge, professor.

Læs mere

BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING

BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING DELTAGERINFORMATION -OM DELTAGELSE I ET VIDENSKABELIGT FORSØG BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING Original projekttitel: Et randomiseret, komparativt, åbent forsøg med intravenøs indgift

Læs mere

Proceduren kræver et tæt samarbejde mellem urologer, onkologer og radiofysikere.

Proceduren kræver et tæt samarbejde mellem urologer, onkologer og radiofysikere. BRACHYTERAPI (INTERN STRÅLEBEHANDLING) Høj- og lavdosishastighed brachyterapi Transperineal UL-vejledt brachyterapi (BT) anvendes internationalt i stigende omfang, og i USA udføres der mellem 30.000 og

Læs mere