TDABC-analyse af ordrehåndtering i en handelsvirksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TDABC-analyse af ordrehåndtering i en handelsvirksomhed"

Transkript

1 TDABC-analyse af ordrehåndtering i en handelsvirksomhed Foråret 2012 Gruppe 5 Gruppemedlemmer Ida Birch Nielsen Mai Qvist Jørgensen Jesper Olesen Kasper G. Pedersen Mikkel N. Pallisgaard Afleveret d. 24/

2

3 Almen erhvervsøkonomi, HA 4. Semester HA.Almen Aalborg Universitet Projektperiode: 11/ / Projektgruppe: 5 Executive summary In the following assignment the main focus is Time-Driven Activity-Based Costing, and how this model can help small- and medium sized companies in financial decision making and strategy execution. To illustrate how TDABC functions the project makes use of both theory and a fictional case. The case revolves around the company DVD9000, which is an online- and phone-based dvd retailer. The assignment describes how DVD9000 incorporates the TDABCmodel in their order-handling-system. The steps for this implementation is described both theoretical and in the case of DVD9000. The project concludes that TDABC-models are able to deliver decision making information about the order-handling. Furthermore the model can be used to forecast how future decisions will affect the indirect costs of order-handling. Deltagere: Ida Birch Nielsen Mai Qvist Jørgensen Jesper Olesen Kasper G. Pedersen Mikkel N. Pallisgaard Vejleder: Niels Sandalgaard Oplagstal: 7 Sideantal (2400 anslag): 12,1 Bilagsantal: 1 Afsluttet den: 24/ Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse (med kildeangivelse) må kun ske efter aftale med forfatterne.

4

5 Forord Denne rapport er lavet af gruppe HA-4SEM-GRP5. Vi studerer på HA-Almen ved Aalborg Universitet med Niels Sandalgaard som vejleder. Projektperiodens overordnede emne var Videregående Økonomistyring, hvor alle pensummets emner kunne vælges. Vi valgte at fokusere på Time-Driven Activity-Based Costing. Mai Qvist Jørgensen Jesper Olesen Mikkel N. Pallisgaard Kasper G. Pedersen Ida Birch Nielsen

6

7 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Anvendelse og vedligeholdelse af Time-driven ABC Virksomhedsbeskrivelse De 6 trin Identificering af indirekte omkostninger Estimering af omkostningsraten Estimering af kapacitetsforbruget for omkostningsobjekterne Beregning af omkostningsdriverraten Vedligeholdelse og opdatering af modellen Activity-Based Management Diskussion Kritik Konklusion Litteraturliste Bilag Bilag

8

9 1 Indledning I slutningen af 1980'erne blev aktivitetsbaseret omkostningsregnskab, Activity Based Costing (ABC), introduceret som et nyt økonomistyringsredskab. Metoden giver et mere reelt billede af omkostningerne for de respektive omkostningsobjekter, og bidrager derved med et bedre grundlag for at træffe kvalificerede ledelsesbeslutninger for virksomheden (Larsen, 2009). I starten blev ABC kritiseret af såvel danske som internationale forskere, idet den blev opfattet som en tvetydig og inkonsistent metode, men efter flere års udvikling udgør den nu en central og integreret del i økonomistyringen i både danske og internationale virksomheder (Bukh, 2005). Overordnet kan princippet i en ABC-model beskrives ved, at kapacitetsomkostningerne inddeles i ressourcepulje (typisk med udgangspunkt i arts-/steds-dimensionen i kontoplanen), og herefter via en deltaljeret specifikation af konkrete aktiviteter, henføres til endelige omkostningsobjekter i form af kunder, produkter eller leverandører (Bukh, 2005). Mange virksomheder har taget ABC til sig, men oplever desværre også flere problemer med modellen. Modellen er for kompleks, tager for lang tid at implementere og er for omkostningsfuld at designe samt opdatere (Kaplan, et al., 2004). Flere problemer knytter sig således til modellen, men den væsentligste kritik grunder i, at modellen er for kompliceret at bruge i praksis (Kaplan, et al., 2004). Som konsekvens af dette præsenterer Kaplan og Anderson i en artikel i Harvard Business Review fra 2004 en ny måde at foretage ABC på i form af Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC) (Kaplan, et al., 2004). Fordelen ved TDABC er, at den både er mere effektiv og simpel. Den giver således mere og overskuelige modeller samtidig med, at den kræver færre ressourcer ved implementering (Bukh, et al., 2007). Derudover har modellen den fordel, at den er nemmere at opdatere og bedre kan håndtere heterogene aktiviteter (Bukh, 2005). Dette nye redskab i form af TDABC muliggør, at aktivitetsbaseret omkostningsregnskab i større grad kan blive udbredt til små og mellemstore danske virksomheder, idet modellen således er mindre omkostningskrævende at designe samt opdatere og mere simpel at integrere i virksomhederne (Bukh, 2005). Dette er centralt, da nogle små og mellemstore danske virksomheder formodentlig ikke har de ressourcer, som den traditionelle ABC-model kræver. Ved at anvende TDABC får disse mindre virksomheder mulighed for at få en endnu mere optimal indsigt i hvad og hvem, der skaber værdi i virksomheden, idet metoden giver overblik over, hvad der driver henholdsvis omkostningerne og profitten. Hvis de mindre virksomheder derfor indfører TDABC, og anvender resultaterne heraf klogt, så kan det potentielt optimere virksomhedernes mulighed for indtjening og en endnu bedre lønsomhed. Side 1

10 Følgende opgave ønsker derfor netop at illustrere, hvordan Time-Driven ABC kan anvendes i en mindre handelsvirksomhed til at beskrive, hvordan virksomhedsledere kan bruge metoden til at optimere profitabiliteten i deres virksomheder. Opgavens problemformulering lyder derfor: Hvordan kan man ved hjælp af TDABC levere beslutningsrelevant information angående ordrehåndtering i en handelsvirksomhed? Besvarelsen af ovenstående problemstilling vil tage udgangspunkt i et eksempel fra en fiktiv handelsvirksomhed, som er opstillet til formålet. Opgaven er struktureret således, at der først følger en kort og grundlæggende beskrivelse af TDABC, hvorefter de enkelte trin for anvendelsen af TDABC beskrives med udgangspunkt i det opstillede eksempel. Efterfølgende diskuteres det, hvilke ledelsesmæssige tiltag, der kan foretages for at øge profitabiliteten på baggrund af resultaterne fra ABC analysen. Afslutningsvis følger et afsnit, hvor der summeres i relation til problemformuleringen. Side 2

11 2 Anvendelse og vedligeholdelse af Time-driven ABC I indledningen beskrev vi, hvorledes TDABC kan have fordele i forbindelse med anvendelse og vedligeholdelse i forhold til ABC. Vi vil i dette afsnit undersøge, hvorledes netop TDABC kan hjælpe handelsvirksomheder med at levere beslutningsrelevant information i forhold til deres ordrehåndtering. Vi starter afsnittet med en kort introduktion til TDABC, hvorefter vi præsenterer 6 teoretiske trin i forbindelse med anvendelse og vedligeholdelse af en TDABC-model. Efter hvert teoretisk trin vil vi belyse teorien vha. et praktisk eksempel. Eksemplet vil gennemgående tage udgangspunkt i en fiktiv virksomhed, som bliver præsenteret før den teoretiske gennemgang. I TDABC estimerer man en omkostningsrate, som er et udtryk for omkostningen ved en ressource i kr./enhed. Derudover estimerer man hvor lang tid ressourcen bliver brugt pr. kunde, produkt osv. (omkostningsobjekter). På den måde kan man let tildele omkostninger til netop disse omkostningsobjekter, for på den måde at være i stand til at tage beslutninger om priser, ændringer mm. Ved at bruge TDABC, hvor de to væsentlige parametre estimeres, slipper man for det største problem ved ABC nemlig indberetning. Kaplan og Anderson skriver, hvordan mange virksomheder bruger alt for meget tid på traditionel ABC, da deres medarbejdere altid skal rapportere tidforbrug ved forskellige aktiviteter. Når disse tidsforbrug ændres er det svært at ændre den ofte meget komplekse ABC-model. Da TDBAC gør brug af estimater, og time equations er det let at ændre tidsestimater mm. TDABC baseres på to principper. Først estimeres, hvad det koster at udføre virksomhedens centrale aktiviteter, og derefter estimeres det, hvilken kapacitet, der kræves for at udføre arbejdet i relation til virksomhedens transaktioner, kunder og produkter. Idet denne kapacitet oftest måles i tid fremkommer netop navnet Time-Driven ABC. Derudover består TDABC af en ny type fordelingsnøgle, såkaldte Time Equations, som opfanger kompleksiteten i aktiviteterne, så det kan undgås at designe modeller med mange aktiviteter. Der indgår med time equations således kun én omkostningsdriver pr. delmodel (Bukh, 2007). Side 3

12 2.1 Virksomhedsbeskrivelse Handelsvirksomheden DVD9000 køber dvd er fra producenter, og sælger dem videre til kunder online samt over telefonen. Virksomheden består af en administration og et lager. Administrationen varetager følgende aktiviteter: bogføring, indkøb af varer samt håndtering af indgående ordrer. På lageret bliver ordrene plukket, pakket og sendt til kunderne. Ordrene består af ordrelinjer, som kan indeholde flere af samme film. Administrationen består af to personer, der hver får 25000kr/md. i fast gage. Lageret består af 4 lagerarbejdere, der får 22500kr/md i fast gage. Alle 6 medarbejdere arbejder fuld tid. Både administrationen og lageret er placeret i samme bygning på 500kvm. De 100kvm er administration, mens de 400kvm er lager. Den samlede husleje for bygningen er 20000kr/md. inkl. el, varme, rengøring og itsupport. Ideen med TDABC er at undersøge omkostningerne forbundet med et omkostningsobjekt. I tilfældet med DVD9000 er omkostningsobjektet en ordre, og det skal derfor undersøges, hvilke omkostninger DVD9000 har forbundet med en vilkårlig ordre. Denne information kan DVD9000 bruge til at træffe beslutninger om alt fra priser, til fastsættelse af administrations- og leveringsgebyr. Side 4

13 2.2 De 6 trin Vi har opstillet 6 trin, der beskriver, hvordan man kan anvende TDABC i en handelsvirksomhed, med henblik på ordrehåndtering Identificering af indirekte omkostninger 2. Estimering af omkostningsraten 3. Estimering af kapacitetsforbruget for omkostningsobjekterne 4. Beregning af omkostningsdriverraten 5. Vedligeholdelse og opdatering af modellen 6. Activity-Based Management De 4 første trin beskriver, hvordan TDABC anvendes, trin 5 forklarer opdatering og vedligeholdelse og trin 6 er en kort introduktion til Activity-Based Management (ABM), som beskriver hvordan man træffer beslutninger på baggrund af TDABC-analyser Identificering af indirekte omkostninger Første trin i anvendelsen af TDABC består i at identificere indirekte omkostninger ved de ressourcer, der skal tillægges et eller flere omkostningsobjekter (kunder, produkter osv.) (Kaplan, et al., 2004). Generelt kan omkostninger deles op i direkte og indirekte omkostninger. De direkte omkostninger er omkostninger, der kan henføres direkte til ét omkostningsobjekt (Atkinson, et al., 2012 s ). Disse omkostninger er derfor ikke relevante i forhold til TDABC, da direkte omkostninger blot videreføres fra ressourcen til omkostningsobjektet. Indirekte omkostninger er modsat omkostninger, der ikke direkte kan henføres til et omkostningsobjekt altså omkostninger, som dækker flere omkostningsobjekter. De indirekte omkostninger kan findes i f.eks. budgetter og tidligere årsopgørelser, og er altså alle omkostninger, som påvirker det omkostningsobjekt man vil undersøge (Bukh, 2005). I eksemplet med DVD9000 er der flere omkostninger. Omkostningerne til indkøb af dvd er er direkte, hvilket betyder, at de kan videreføres til ordren (omkostningsobjektet). DVD9000 har to former for indirekte omkostninger; nemlig lønomkostninger og husleje. Disse omkostninger kan ikke direkte overføres til én ordre, så skal derfor fordeles på flere ordrer. 1 Vi har selv opstillet de 6 trin, men ideen er baseret på (Bukh, 2005), (Bukh, 2007) og (Kaplan, et al., 2004) Side 5

14 2.2.2 Estimering af omkostningsraten På dette trin skal der først besluttes, hvilket kapacitetsmål man vil bruge ved de indirekte omkostninger. I TDABC bruges ofte tid som kapacitetsmål, men også mål som f.eks. kvadratmeter kan bruges (Kaplan, et al., 2004). Når kapacitetsmålet for de indirekte omkostninger er bestemt, skal ressourcernes omkostningsrater beregnes hver for sig. En omkostningsrate beregnes ved at dividere ressourcens totale omkostninger med dens estimerede kapacitet (Kaplan, et al., 2004). Den estimerede kapacitet er den kapacitet en ressource stiller til rådighed i en bestemt periode, hvilket skal være den samme periode som omkostningen til ressourcen er opgjort (Bukh, 2005). Eksempelvis er kapaciteten af en medarbejder, den totale tid denne medarbejder er til rådighed til at udføre en opgave. Det samme gælder for maskintimer, kvadratmeter på et lager osv. Ved benyttelse af den traditionelle ABC gjorde man ofte brug af indrapportering for at beregne kapaciteter som disse. Disse indrapporteringer var ofte dyre og ressourcekrævende, hvorfor man ved TDABC blot estimerer kapaciteten (Kaplan, et al., 2004). Undersøgelser har f.eks. vist, at medarbejderes praktiske kapacitet er ca. 80 % af den teoretiske kapacitet, altså den tid de er ansat til at arbejde (Kaplan, et al., 2004). Hos DVD9000 er de indirekte omkostninger hhv. lønomkostninger og husleje. Ved lønomkostninger bruges som regel tid som kapacitetsmål, mens der ved husleje ofte bruges kvadratmeter. Vi har dog valgt at fordele omkostningerne til huslejen på administrationen og lageret, i forhold til hvor meget plads de to afdelinger optager. Disse omkostninger tilføjes derefter til lønomkostningerne i de to afdelinger. På den måde bliver udgifterne til husleje senere fordelt ud på samtlige ordrer vha. kapacitetsmålet tid. For at beregne omkostningsraten for de to afdelinger skal vi bruge deres totale kapacitet samt deres totale omkostninger. Kapacitet, omkostninger samt beregning af omkostningsraten er vist herunder: Figur 1 - Her ses udregninger af kapacitet, omkostninger, samt omkostningsraten for administrationen, samt lageret (Kilde: Egne beregninger på baggrund af (Kaplan, et al., 2004)) Side 6

15 2.2.3 Estimering af kapacitetsforbruget for omkostningsobjekterne I dette trin skal omkostningsobjekternes forbrug af ressourcernes kapacitet estimeres. Denne estimering kan ske ved hjælp af observation og tidstagning af de forskellige aktiviteter, som forbruger en ressources kapacitet, men man kan også spørge de medarbejdere, der udfører aktiviteten til dagligt (Bukh, 2005). I dette tilfælde er 100 % sikkerhed ikke nødvendigt, men et godt estimat er tilstrækkeligt (Kaplan, et al., 2004). Når aktiviteternes ressourceforbrug er estimeret, skal disse indsættes i en time equation. Time equations er en form for algoritmer, der på baggrund af aktiviteternes ressourceforbrug samt en række betingelser, beregner den samlede brugte tid for omkostningsobjektet (Atkinson, et al., 2012 s ). For at forskellige aktiviteter kan indgå i den samme time equation, skal disse aktiviteters kapacitetsmål samt ressource være ens. Hvis ikke, skal de forskellige aktiviteter i hver sin time equation. DVD9000 fungerer ved, at kunder bestiller dvd er pr telefon eller på deres hjemmeside. Når der bestilles online skal administrationsmedarbejderen blot godkende ordren. Denne opgave er estimeret til at tage 2 min + 1 min pr. ordrelinje. Hvis ordren bliver bestilt over telefon tager det i gennemsnit en administrationsmedarbejder 10 min + 1 min pr. ordrelinje. Når ordren er godkendt i administrationen videresendes denne til lageret, hvor ordren bliver plukket, pakket og gjort klar til forsendelse. Det tager en lagerarbejder 3 min at udføre en ordrelinje. Derudover tager det 6 min at pakke ordren, samt 4 min for at gøre den klar til standard forsendelse, mens det tager 8 min for specialforsendelser. Ved hjælp af ovenstående information er det muligt at lave følgende time equations: Indirekte arbejdstid i administrationen for en ordre = 1 min * ordrelinjer + 10 min (hvis telefon) + 2 min (hvis online) Indirekte arbejdstid på lageret for en ordre = 3 min * ordrelinjer + 6 min + 4 min (hvis standard) + 8 min (hvis speciel) Side 7

16 2.2.4 Beregning af omkostningsdriverraten Omkostningsdriverraten beskriver, hvor meget omkostningsobjektets indirekte omkostninger stiger i forhold til mængden af aktiviteten (Kaplan, et al., 2004). Dvs. at det er prisen for at udføre en aktivitet. Omkostningsdriverraten findes ved at gange omkostningsraten for en ressource med aktivitetens tidsforbrug. I det generelle tilfælde skal man addere omkostningsdriverraten for de forskellige aktiviteter, der har været udført, det antal gange de er blevet udført (Kaplan, et al., 2004). På den måde har TDABC formået at allokere indirekte omkostninger til de forskellige omkostningsobjekter. Hos DVD9000 har det fra start været formålet at undersøge, hvor mange indirekte omkostninger, der er forbundet med en vilkårlig ordre. For at beregne dette er det nødvendigt først at beregne omkostningsdriveraten for de forskellige aktiviteter. Disse omkostningsdriverrater er beregnet her: Omkostningsrate Aktivitetens tid Omkostningsdriverrate Administration Ordrelinje 3,62 kr/min 1 min 3,62 kr Telefonordre 3,62 kr/min 10 min 36,20 kr Onlineordre 3,62 kr/min 2 min 7,24 kr Lager Ordrelinje 3,55kr/min 3 min 10,65 kr Pakning 3,55kr/min 6 min 21,30 kr Standardforsendelse 3,55kr/min 4 min 14,20 kr Specialforsendelse 3,55kr/min 8 min 28,40 kr Figur 2 - Her ses beregning af omkostningsdriver raterne for de forskellige aktiviteter I DVD9000 Som det kan ses i ovenstående tabel vil en ordre blive tilskrevet omkostninger for f.eks. 3,62 kr. pr ordrelinje i administrationen. For at gøre en beregning af de totale indirekte omkostninger nemmere, kan der laves en algoritme der samler ovenstående information i en funktion: Vha. ovenstående funktion kan omkostninger for enhver ordrer beregnes. Hvis man f.eks. bestiller 4 forskellige dvd-film online, og vil have specialforsendelse bliver de totale indirekte omkostninger for DVD9000: Omk = 4 * (3, ,65) + 7, , ,40 = 114,02 kr. Side 8

17 2.2.5 Vedligeholdelse og opdatering af modellen Når en virksomhed har implementeret TDABC kan det være en fordel at bestemme sig for, hvor ofte modellen skal opdateres. Det er vigtigt, at alle aspekter i modellen er udarbejdet ud fra de samme estimater af tid, eksempelvis hver måned, kvartal eller år (Bukh, 2005). Alt efter hvilken virksomhed og organisation, der er taget udgangspunkt i, er det vigtigt at opdatere modellen efter virksomhedens struktur (Bukh, 2005). Hvis der sker ændringer i denne struktur, vil det være en fordel at opdatere TDABC-modellen, da man derved vil få et mere retvisende billede af de aktuelle omkostninger. De indirekte omkostninger, der er benyttet i en virksomheds TDABC-model, er alle omkostninger, som er styret af en eller flere ressourcer (Bukh, 2005). Ændringer i disse ressourcer vil alt andet lige medføre ændringer i TDABCmodellen. Man kunne f.eks. forestille sig, at en medarbejder får en lønstigning. Denne lønstigning vil forårsage en ændring i ressourcens omkostningsrate, som igen vil medføre en ændring i omkostningsobjektets totale indirekte omkostninger. Samme situation vil opstå ved ændringer i f.eks. husleje og den effektive kapacitet. Ændringer i den effektive kapacitet kan f.eks. ske ved procesoptimeringer forårsaget af LEAN eller Kaizen 2. Som beskrevet i indledningen har TDABC en fordel i forhold til ABC ved ændringer som ovenstående. Det er nemlig let at ændre i time equations og de andre beregninger i TDABC-modellen, når disse relationer er beskrevet (Kaplan, et al., 2004). Efter anvendelsen af TDABC i DVD9000 er virksomheden blevet bevidst om deres indirekte omkostninger i forbindelse med ordrehåndering. Hos DVD9000 skal de, ligesom alle andre virksomheder, være opmærksomme på ændringer, og sørge for at implementere disse ændringer i deres model. Som beskrevet ovenfor kan disse ændringer være lønstigninger og fald, procesoptimering, ændringer i husleje osv. For at tydeliggøre sådanne ændringers effekt på de indirekte omkostninger i forhold til ordrene, har vi nedenfor gennemregnet eksempel fra før. DVD9000 har dog formået at motivere deres medarbejdere i hverdag, hvilket har ført til en effektivitetsændring fra 80 % til 90 %. Desuden har de skiftet alt belysning til energivenlig belysning, hvilket har medført en månedlig besparelse på 2000 kr. i huslejeomkostninger: Omk = 4 * (3,19 + 9,33) + 6, , ,88 = 100 kr. (Mellemregningerne findes i bilag 1) 2 LEAN består af en række redskaber, som alle har til formål at inddrage medarbejderne for at optimere dagligdagsprocesser, mens Kaizen optimerer processer vha. små ændringer i f.eks. produktionen Side 9

18 2.2.6 Activity-Based Management En TDABC analyse giver i sig selv ikke nogen ændringer i en virksomhed. For at beslutte og udføre ændringer i en virksomhed kræves der aktiv ledelsesmæssig handling. Ledelsesmæssige beslutninger på baggrund af (TD)ABC-analyser kaldes Actvity-Based Management (ABM) (Sandalgaard, Foråret 2012). ABM omhandler, hvordan man som virksomhedsleder anvender resultaterne fra TDABC-analysen til at træffe beslutninger, som bl.a. kan bidrage med at øge virksomhedens profitabilitet. Fra TDABC analysen opnår man indsigt i omkostningerne på de enkelte produkter eller kunder, og på baggrund af disse oplysninger kan virksomhedslederne efterfølgende agere, for på den måde at optimere virksomhedens profitabilitet. Disse nye tiltag kunne eksempelvis være en ny prissætning, indføre minimumsordre, re-designe produkterne eller optimere og effektiviserer de interne processer (Atkinson, et al., 2012 s ). DVD9000 har nu gennemgået en TDABC-analyse for at belyse deres indirekte omkostninger og fundet ud af hvordan disse kan fordeles ud på omkostningsobjektet. Sammen med de direkte omkostninger kan DVD9000 bruge resultaterne til at prisfastsætte deres produkter således, at de får alle deres omkostninger dækket. Ved hjælp af TDABC kan de periodisk gennemgå deres omkostningsdrivere og hurtigt gribe ind, hvis der sker ændringer i modellen. Ydermere kan DVD9000 bruge modellen som et værktøj til at opstille mulige scenarier, hvorpå det er muligt at ændre på parametre som lønomkostninger eller i andre tilfælde ændre på deres effektive kapacitet, som nævnt under vedligeholdelse og opdatering af modellen. Dette kan være med til at profitmaksimere på deres produkter og samtidig effektiviserer det virksomhedens daglige processer. Man kan ligeledes bruge modellen til at regne baglæns, dvs., at man bestemmer sig for en konkurrencedygtig pris og derigennem en maksimal omkostning per ordre. På den måde kan man undersøge, hvordan ressourcerne skal udnyttes for at opnå konkurrencedygtige priser. Side 10

19 Omkostninger pr ordrelinje 3 Diskussion I dette afsnit vil vi i en kort diskussion inddrage nogle af de væsentligste emner fra forrige afsnit. Disse emner vil vi diskutere på forskellig vis. Vi vil således starte med at diskutere og illustrere overheadomkostningernes relative størrelse set i forhold til de totale indirekte omkostninger af forskellige ordrestørrelser. Efterfølgende vil vi diskutere, hvorledes der er mulighed for at udnytte ERP-systemernes automatik til en kontinuerlig opdatering af virksomhedens TDABC-model. På trin 4 i TDABC-analysen viste vi en generel formel for en vilkårlig ordre, efterfulgt af et eksempel med en ordre på fire ordrelinjer. Hvis man laver denne beregning for ordre med 1 til 50 ordrelinjer samtidig med man holder de andre variable konstante (telefon/online og standard/speciel), kan man ved at dividere de totale indirekte omkostninger for ordren med antal ordrelinjer se følgende sammenhæng: Antal Ordrelinjer Figur 3 - Her ses sammenhængen mellem antal ordrelinjer og omkostninger pr. Ordrelinje (online ordre samt standard forsendelse)(kilde: Egen graf baseret på egne beregninger) Som det kan ses på ovenstående graf vil de indirekte omkostninger pr. ordrelinje blive mindre jo større ordrerne er. Denne information kan DVD9000 bruge til at konkludere, at de alt andet lige skaber større profit pr. ordrelinje jo større ordrerne er. En information som denne kunne de bruge til at lave rabatter på store ordre, enten i form af nedslag i prisen, gratis levering, gratis administrationsgebyr el. lign. Hvis en virksomhed som DVD9000 i forvejen har et ERP-system som f.eks. SAP, vil de teoretisk set kunne udnytte dette system til konstant at opdatere deres TDABC-model. Ved at systemet registrerer parametre for indgående ordre vil det kunne beregne den teoretiske tid, som ordren, ifølge den nuværende TDABC- Side 11

20 model, tager. Denne tid kan systemet så sammenligne med den faktiske brugte tid med information fra administrationens ERP-system samt data fra scanning af aktivitetsudførelse på lageret. Hvis systemet opdager en uoverensstemmelse mellem de teoretiske og de faktiske tider, vil det automatisk kunne opdatere den eksisterende TDABC-model. Systemer som dette kræver dog, at alle aktiviteter bliver registreret korrekt hver gang. 3.1 Kritik Her vil vi kort gennemgå to kritikpunkter til anvendelsen af vores TDABC-model 1. I trin to i TDABC-analysen fører vi omkostninger for husleje på lønomkostninger til henholdsvis administrations- og lagermedarbejdere. Dette estimat kan i tilfælde, hvor der er mange af samme film (på samme ordrelinje), forvrænge billedet af de allokerede indirekte omkostninger. Vi mener dog, at det er et rimeligt estimat i forhold til TDABC, specielt taget i betragtning af, at det er de færreste privatkunder, som bestiller flere af én film. Et andet aspekt ved dette problem, er forskellen i reversibiliteten af de to ressourcer. F.eks. ved nedgang i salg, er der høj reversibilitet i afskedigelse af en medarbejder. Denne høje grad af reversibilitet er der dog ikke ved deres bygninger, da de i mange tilfælde ikke kan afskaffes på kort sigt. 2. Et andet kritikpunkt af modellen er måden, hvorpå vi har estimeret aktiviteternes kapacitetsforbrug. Helt specifikt kan man forestille sig, at hvis det tager tre minutter for én ordrelinje, så vil man næppe bruger 9 minutter for tre ordrelinjer, da man allerede er i gang med at plukke ordren. Dog er TDABC bygget op vha. estimater, og vi går derfor ud fra, at de tre minutter vi har sat af per ordrelinje, er et gennemsnit for at håndtere én ordrelinje på lageret. Kritikken kommer af, at der kan være størrelsesmæssig forskel på de forskellige ordrer, hvorfor det ikke altid vil være så præcist. Side 12

21 4 Konklusion I denne opgave har vi undersøgt, hvordan Time-Driven Activity-Based Costing kan levere beslutningsrelevant information angående en handelsvirksomheds ordrehåndtering. For at undersøge denne problemstilling blev der i hoveddelen af rapporten beskrevet 6 teoretisk baseret trin, der tilsammen viste, hvordan TDABC skal anvendes, vedligeholdes, samt hvorledes ledelsen træffer beslutninger på baggrund af den information TDABC-analysen leverer. Alle 6 trin var efterfulgt af et gennemgående eksempel med en fiktiv handelsvirksomhed, som solgte dvd er online og via telefon. I de første 4 trin af analysen blev det forklaret, hvordan man identificerer relevante indirekte ressourcer i virksomheden. Desuden blev det vist hvorledes man, vha. ressourcens omkostning samt totale kapacitet, kan beregne omkostningsraten. Denne omkostningsrate blev brugt sammen med omkostningsobjekternes kapacitetsforbrug til at beregne omkostningsdriverraten, altså omkostningen for at lave en aktivitet én gang. I trin 5 blev der gennemgået, hvordan man kan opdatere og vedligeholde sin TDABC-model, og derved altså have det mest retvisende billede af de indirekte omkostningers allokering på omkostningsobjekter. På sidste trin blev det forklaret, hvordan man på baggrund af TDABC-analysens information træffer ledelsesmæssige beslutninger, og hvordan man kan udnytte modellen til at opstille scenarier for mulige ændringer i virksomheden. Vi kan altså, på baggrund af denne opgave, konkludere at en TDABC-analyse kan levere beslutningsrelevant information til en virksomhed som DVD9000. Virksomheden kan på baggrund af disse informationer træffe valg om procesoptimeringer, priser på produkter osv. Side 13

22 5 Litteraturliste Atkinson, Anthony A., et al Management Accounting. 6. udgave. s.l. : Pearson Education Limited, ISBN: Bukh, Per Nikolaj [Online] November [Citeret: 9. Maj 2012.] Time-Driven ABC -nemmere og mere effiktive ABC-modeller. Controlleren - Børsens Ledelseshåndbøger. April, Kaplan, Robert S. og Anderson, Steven R Time-Driven Activity-Based Costing. Harvard Business Review. November, Larsen, Niels Indkøb og onkostningsfordeling - ABC i en mellemstor virksomhed. Ledelse og Erhvervsøkonomi. 1, Sandalgaard, Niels. Foråret HA-moodle - Forelæsning 2, Videregående Økonomistyring. [Online] Foråret [Citeret: 09. Maj 2012.] Side 14

23 6 Bilag 6.1 Bilag 1 Omkostningsrate Aktivitetens tid Omkostningsdriverrate Administration Ordrelinje 3,19 kr/min 1 min 3,19 kr Telefonordre 3,19 kr/min 10 min 31,90 kr Onlineordre 3,19 kr/min 2 min 6,38 kr Lager Ordrelinje 3,11kr/min 3 min 9,33 kr Pakning 3,11kr/min 6 min 18,66 kr Standardforsendelse 3,11kr/min 4 min 12,44 kr Specialforsendelse 3,11kr/min 8 min 24,88 kr Side 15

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED Uddannelsessted: Aalborg Universitet, HA almen 4. semester, forår/sommer 2012. Fag: Videregående Økonomistyring og IT Vejleder: Daniel Harritz Afleveret: 21-05-2012 Anslag

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

A. Eksempel på beregning af forsknings- og udviklingsstøtte

A. Eksempel på beregning af forsknings- og udviklingsstøtte A. Eksempel på beregning af forsknings- og udviklingsstøtte Samarbejdsprojekt mellem et universitet og tre virksomheder Gennemgangen af eksemplerne er inddelt i 4 afsnit. I. Indledning og baggrund. Side

Læs mere

Vejledning til AT-eksamen 2016

Vejledning til AT-eksamen 2016 Sorø Akademis Skole Vejledning til AT-eksamen 2016 Undervisningsministeriets læreplan og vejledning i Almen Studieforberedelse kan findes her: http://www.uvm.dk/uddannelser/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/fagpaa-stx/almen-studieforberedelse-stx

Læs mere

Økonomistyring. Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Lønsomhedsanalyse af ProHockey

Lønsomhedsanalyse af ProHockey Lønsomhedsanalyse af ProHockey Titelblad Uddannelse: Titel: Kursus: Semester: Vejleder: Erhvervsøkonomi, HA Lønsomhedsanalyse af ProHockey Videregående Økonomistyring & IT 4. semester Jakob Vangsgaard

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Ajourføring - Ejendomme J.nr. Ref. lahni/pbp/jl/ruhch Den 7. marts 2013 Introduktion til notatet... 1 Begrebsafklaring... 1 Hvorfor er det aktuelt

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2016 (redigeret april 2016/LV)

SRO på MG, åpril-måj 2016 (redigeret april 2016/LV) SRO på MG, åpril-måj 2016 (redigeret april 2016/LV) Kære 2.g er Du skal i april 2016 påbegynde arbejdet med din studieretningsopgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden.

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

Omkostninger og Regnskab 2

Omkostninger og Regnskab 2 Omkostninger og Regnskab 2 Lektion 8 Kapitel 4 Omkostningsanalyse MATEMATIK-ØKONOMI UNDERVISER: Kristian Møller kristiansm@auhe.au.dk Differentialanalyse Differentialanalyse Handler om at estimere omsætning

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

ANALYSE. Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet. April 2016. Side 1 af 7. www.fsr.dk

ANALYSE. Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet. April 2016. Side 1 af 7. www.fsr.dk Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet ANALYSE April 2016 www.fsr.dk Side 1 af 7 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Projekt 4.8. Kerners henfald (Excel)

Projekt 4.8. Kerners henfald (Excel) Projekt.8. Kerners henfald (Excel) Når radioaktive kerner henfalder under udsendelse af stråling, sker henfaldet I følge kvantemekanikken helt spontant, dvs. rent tilfældigt uden nogen påviselig årsag.

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Den 30. september 2013 offentliggjorde Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) rapporten Forbrugerejede vandværker og

Læs mere

SKI s rammeaftaler. Anja Piening Juridisk chef, SKI

SKI s rammeaftaler. Anja Piening Juridisk chef, SKI SKI s rammeaftaler Anja Piening Juridisk chef, SKI Dagsorden Kort om rammeaftaler. SKI s rammeaftaler. Hvordan bliver man leverandør hos SKI? Opmærksomhedspunkter som leverandør. Gode råd til jer som leverandører.

Læs mere

Funktionalligninger - løsningsstrategier og opgaver

Funktionalligninger - løsningsstrategier og opgaver Funktionalligninger - løsningsstrategier og opgaver Altså er f (f (1)) = 1. På den måde fortsætter vi med at samle oplysninger om f og kombinerer dem også med tidligere oplysninger. Hvis vi indsætter =

Læs mere

Forbuddet mod ansættelse omfatter dog ikke alle stillinger. Revisor er alene begrænset fra at:

Forbuddet mod ansættelse omfatter dog ikke alle stillinger. Revisor er alene begrænset fra at: Krav om cooling off-periode for alle (også SMV) revisorer inden ansættelse i tidligere reviderede virksomheder Det nye ændringsdirektiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Sammendrag af undersøgelse vedrørende Moderne ØkonomistyringsVærktøjer

Sammendrag af undersøgelse vedrørende Moderne ØkonomistyringsVærktøjer Sammendrag af resultater vedrørende undersøgelse af kendskab, holdning, anvendelse og nytte af moderne økonomistyringsværktøjer (MØV) i danske virksomheder. Af Steen Nielsen * Preben Melander Morten Jakobsen

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL FEBRUAR 2016 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2007 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE KRAV SIDE

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL FEBRUAR 2016 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge Udgave 2 2009 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for stx og hf. Hæftet er en introduktion til at kunne behandle to sammenhængende

Læs mere

Skriv en kommunikationskontrakt

Skriv en kommunikationskontrakt Skriv en kommunikationskontrakt Dette er et værktøj for dig, som vil Udvikle kommunikationen i din arbejdsgruppe Skabe klare rammer, roller og ansvar for dig og dine medarbejderes kommunikation Tydeliggøre

Læs mere

Secret Sharing. Olav Geil Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet email: olav@math.aau.dk URL: http://www.math.aau.dk/ olav.

Secret Sharing. Olav Geil Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet email: olav@math.aau.dk URL: http://www.math.aau.dk/ olav. 1 Læsevejledning Secret Sharing Olav Geil Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet email: olav@math.aau.dk URL: http://www.math.aau.dk/ olav September 2006 Nærværende note er tænkt som et oplæg

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Stress Tekst indsættes Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Økonomistyring. Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21. Vejleder: Daniel Harritz. Andreas Vigen Nielsen. Christoffer Spyrisdon Mallios

Økonomistyring. Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21. Vejleder: Daniel Harritz. Andreas Vigen Nielsen. Christoffer Spyrisdon Mallios Økonomistyring Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21 Vejleder: Daniel Harritz Andreas Vigen Nielsen Christoffer Spyrisdon Mallios Michael Pedersen Steffen Tilm Nielsen 1 Excecutive Summery Vi har

Læs mere

Danske virksomheders erfaringer med outsourcing

Danske virksomheders erfaringer med outsourcing Danske virksomheders erfaringer med outsourcing HR-analyse December 2015 Indhold 1. Resumé... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelse... 5 4. Hvad vil man opnå?... 6 5. Implementering og drift... 9 6.

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at det nu er muligt at bogføre

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige

Læs mere

LØNSTATISTIK FOR STUDERENDE

LØNSTATISTIK FOR STUDERENDE LØNSTATISTIK FOR STUDERENDE Velkommen til KS første lønstatistik for studerende Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Team Succes Vestre Engvej 10, 1. Sal, Vejle 7100 E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 75 73 22 99

Team Succes Vestre Engvej 10, 1. Sal, Vejle 7100 E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 75 73 22 99 Team Succes Vestre Engvej, 1. Sal, Vejle E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 5 3 99 Udarbejdet af foreningen Team Succes daglige ledelse Statusrapport for årgang /11 Denne statusrapport er udarbejdet

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori Ny Nordisk Skole Arbejdshæfte til forandringsteori Introduktion Ny Nordisk Skole handler om at styrke dagtilbud og skoler, så de har de bedste forudsætninger for at give børn og unge et fagligt løft. Dette

Læs mere

Arealer under grafer

Arealer under grafer HJ/marts 2013 1 Arealer under grafer 1 Arealer og bestemt integral Som bekendt kan vi bruge integralregning til at beregne arealer under grafer. Helt præcist har vi denne sætning. Sætning 1 (Analysens

Læs mere

Erhvervspolitisk evaluering 2015

Erhvervspolitisk evaluering 2015 Erhvervspolitisk evaluering 2015 Indledning I 2013 blev der i samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune udarbejdet en Erhvervspolitisk redegørelse (se eventuelt bilag 7), som udgjorde afsættet

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om Statens Forsvarshistoriske Museum Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Tirsdag d. 19. juni, kl. 9.

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om Statens Forsvarshistoriske Museum Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Tirsdag d. 19. juni, kl. 9. Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 210 Offentligt TALE Arrangement: Samråd i Folketingets Kulturudvalg om Statens Forsvarshistoriske Museum Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: Tirsdag

Læs mere

Formål Fremgangsmåde Trækteori generelt

Formål Fremgangsmåde Trækteori generelt Formål En kritisk gennemgang af trækteori, med fokus på Allport og femfaktor teorien som formuleret af Costa & McCrae. Ønsket er at finde frem til de forskellige kritikpunkter man kan stille op i forhold

Læs mere

Opgaveproduktion og kvalitetssikring af opgaver til de nationale test

Opgaveproduktion og kvalitetssikring af opgaver til de nationale test Afdeling for Almen Uddannelse og Tilsyn Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Opgaveproduktion og kvalitetssikring

Læs mere

Notat om håndtering af omprioriteringsbidraget til staten

Notat om håndtering af omprioriteringsbidraget til staten NOTAT Center for Økonomi og Styring Notat om håndtering af omprioriteringsbidraget til staten Dette notat sammenfatter situationen omkring omprioriteringsbidraget til staten, og der peges på en række centrale

Læs mere

Betingelser for Alka Tank&Tjen.

Betingelser for Alka Tank&Tjen. Betingelser for Alka Tank&Tjen. Forbrugere Gælder fra 17. maj 2016 Indledning Alka Tank&Tjen er en mobil app fra Alka Forsikring (herefter benævnt Alka), der kan downloades til mobile enheder med ios og

Læs mere

Tal, funktioner og grænseværdi

Tal, funktioner og grænseværdi Tal, funktioner og grænseværdi Skriv færdig-eksempler der kan udgøre en væsentlig del af et forløb der skal give indsigt vedrørende begrebet grænseværdi og nogle nødvendige forudsætninger om tal og funktioner

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3.

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3. Kvalitetsstandard Levering af til borgere i eget hjem 1. januar 2012 1. Overordnede rammer Levering af til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3. 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Trivsel og fravær i folkeskolen

Trivsel og fravær i folkeskolen Trivsel og fravær i folkeskolen Sammenfatning De årlige trivselsmålinger i folkeskolen måler elevernes trivsel på fire forskellige områder: faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration og ro og

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren Trafikudvalget 2010-11 L 173 Bilag 11 Offentligt Samrådstale til et kommende lukket samråd om forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik og krav til beklædning

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Tilskuddet til de videregående er i gennemsnit faldet 0,6 procent eller 400 kr. pr. studenterårsværk fra 2001 til 2004. Dette dækker dog over store

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 19. december 2011. kl. 9.00-13.00

Matematik B. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 19. december 2011. kl. 9.00-13.00 Matematik B Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx113-mat/b-19122011 Mandag den 19. december 2011 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er

Læs mere

Håndtering af bunkning

Håndtering af bunkning Håndtering af bunkning Maj 2010 Indhold 1 Formål 3 2 Hvorfor nye retningslinjer for håndtering af bunkning 4 3 Håndtering af bunkning 5 3.1 Hvad er princippet i de nye retningslinjer for håndtering bunkning

Læs mere

Pensionister - helbredstillæg

Pensionister - helbredstillæg Pensionister - helbredstillæg Pensionister, som opfylder betingelserne for helbredstillæg har ret til at få betalt op til 85 % af udgiften til briller. Kommunerne kan indgå prisaftaler og på baggrund af

Læs mere

Evaluering af mentorordningen 1. april 2009-31. marts 2010

Evaluering af mentorordningen 1. april 2009-31. marts 2010 Evaluering af mentorordningen 1. april 2009-31. marts 2010 Faaborg-Midtfyn Kommune Pleje og Omsorg Måske kan jeg hjælpe dig En mentor er én, du kan snakke med om alt muligt. Jeg er ansat i Pleje og Omsorg

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEM 2016 ÆNDRINGER I EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019

EGA HANDICAPSYSTEM 2016 ÆNDRINGER I EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA HANDICAPSYSTEM 2016 ÆNDRINGER I EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA HANDICAPSYSTEMET Udgives nu i sin originalform (på engelsk), men med danske tilpasninger. Præcis oversættelse ikke mulig Danske vejledninger

Læs mere

Intro - Std.Arb. Version: 2014-12-11

Intro - Std.Arb. Version: 2014-12-11 Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers egne erfaringer og oplevelser

Læs mere

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 9. juni 2009 j.nr. 08-633-2 Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 1. Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af

Læs mere

CITY SENSE VIBORG INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Forudsætninger 3 1.2 Fejlkilder og usikkerheder 3

CITY SENSE VIBORG INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Forudsætninger 3 1.2 Fejlkilder og usikkerheder 3 VIBORG KOMMUNE CITY SENSE VIBORG AFRAPPORTERING, EFTERÅR 2015 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Forudsætninger

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 11-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og Økonomistyring. Eksamen, juni 2008. Økonomistyring. Mandag den 9. juni 2008 Kl. 9.00 13.

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og Økonomistyring. Eksamen, juni 2008. Økonomistyring. Mandag den 9. juni 2008 Kl. 9.00 13. Side 1 af 8 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og Økonomistyring Eksamen, juni 2008 Økonomistyring Mandag den 9. juni 2008 Kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det betyder bøger,

Læs mere

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Q i Det Energipolitiske Udvalg. Den 15. april 2010

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Q i Det Energipolitiske Udvalg. Den 15. april 2010 Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 241 Offentligt Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Q i Det Energipolitiske Udvalg Den 15. april 2010 Spørgsmål

Læs mere

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår.

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Nye regler for fleksjobbere pr. 1. januar 2013 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gennemfører fleksjobreformen, er vedtaget

Læs mere

Omkostningsfordeling

Omkostningsfordeling Omkostningsfordeling - Valget mellem Activity Based Costing og Time Driven Activity Based Costing Casper Lanng Nicholaj Månsson Olsen Lasse Petersen Thea Svangren Martin Fiedel 26.177. anslag, svarende

Læs mere

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre.

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Fakturering Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Massefakturering. På fanen Dagligt findes mappen Faktura. Herunder kan man vælge mellem Dagligt, Ugentligt, 14 dage

Læs mere

Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse

Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25. november 2015 Servicelovens 103 Lovgrundlag Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under

Læs mere

Reagér på bivirkninger

Reagér på bivirkninger Reagér på bivirkninger - Og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle Vejledning til PowerPoint-præsentation om bivirkninger 2 Indhold 1. Indledning 2. Introduktion til slides 3. Opfølgning på undervisning

Læs mere

Rådgivning vedr. udbud af rengøringsservice

Rådgivning vedr. udbud af rengøringsservice Rådgivning vedr. udbud af rengøringsservice Notat vedr. adgang til at annullere udbud, angivelse af loft på tilbudssummer samt konsekvenser i relation til besparelsespotentiale (jf. Arbejdsretsdommen af

Læs mere

Flemming Jensen. Parforhold

Flemming Jensen. Parforhold Flemming Jensen Parforhold Papyrus Publishing Art direction: Louise Bech Illustatorer: Lea Maria Lucas Wierød Louise Bech Forskningsleder: Flemming Jensen Faglige konsulenter: Gitte S. Nielsen Lene V.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Nyhedsbrev maj - 2010. Hej alle gode MJ ere. Indkøb

Nyhedsbrev maj - 2010. Hej alle gode MJ ere. Indkøb Nyhedsbrev maj - 2010 Hej alle gode MJ ere Indkøb Elektronik: Vores kredse til lydgengivelse er nu afhentet ved leverandøren i Indien. De vil blive bragt til Danmark via et besøg i Indien senere på sommeren..

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets Miljøudvalg efter ønske fra Jan E. Jørgensen (V)

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets Miljøudvalg efter ønske fra Jan E. Jørgensen (V) Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 133 Offentligt J.nr. 001-08288 Den 10. januar 2013 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets Miljøudvalg efter ønske fra Jan E. Jørgensen

Læs mere

Leder- AkAdemiet. - i samarbejde med DIF og DGI

Leder- AkAdemiet. - i samarbejde med DIF og DGI Leder- AkAdemiet - i samarbejde med DIF og DGI En stærk forening med en god leder DIF og DGI har en fælles drøm. Vi drømmer om, at flere danskere vil dyrke motion. Derfor har vi sat os det mål, at der

Læs mere

Forslag til løsning af Opgaver til ligningsløsning (side172)

Forslag til løsning af Opgaver til ligningsløsning (side172) Forslag til løsning af Opgaver til ligningsløsning (side17) Opgave 1 Hvis sønnens alder er x år, så er faderens alder x år. Der går x år, før sønnen når op på x år. Om x år har faderen en alder på: x x

Læs mere

Skoleudvalget i Fredensborg Kommune har besluttet at ca. 10-12% lønmidlerne skal fordeles på baggrund af sociale indikatorer

Skoleudvalget i Fredensborg Kommune har besluttet at ca. 10-12% lønmidlerne skal fordeles på baggrund af sociale indikatorer Notat om fordeling af midlerne mellem Fredensborgs skoler med udgangspunkt i elevernes sociale baggrund Venturelli Consulting Oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Resume...3 2. Baggrund...3 3. Den grundlæggende

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed.

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed. Erfagruppe Koncept NEXTWORK er et billigt, lokalt netværk for dig som ønsker at udvikle dig selv fagligt og personligt og gøre dig i stand til at omsætte viden og erfaringer til handlinger i dit daglige

Læs mere

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke.

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. Bilag 4 Transskription af Per Interviewere: Louise og Katariina L: Louise K: Katariina L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. L: Vi vil gerne høre lidt

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83

Læs mere

Netværksguide. sådan bruger du dit netværk. Danmarks måske stærkeste netværk

Netværksguide. sådan bruger du dit netværk. Danmarks måske stærkeste netværk Netværksguide sådan bruger du dit netværk Danmarks måske stærkeste netværk Step 1 Formålet med guiden Hvor kan netværk hjælpe? Netværk er blevet et centralt middel, når det gælder om at udvikle sig fagligt

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012 Dansk RegnskabsAnalyse Øverødvej 46 2840 Holte Telefon : 50449148 www.dra.dk Økonomisk brancheanalyse udgivet af Dansk RegnskabsAnalyse Januar 2014

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder

Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Den 12. november 2014 J.nr. 2014103514 Ref.: kj Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Sundhedsstyrelsens opfølgning på Rigsrevisionens beretning af 5.

Læs mere

Artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Praktisk Ledelse Artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Ulovlige lån i danske selskaber

Ulovlige lån i danske selskaber Ulovlige lån i danske selskaber -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Oversigt Særlige forløb og skriftlige opga aver på Vesthimmerlands Gymnasium og HF - 2012/2013

Oversigt Særlige forløb og skriftlige opga aver på Vesthimmerlands Gymnasium og HF - 2012/2013 Over sigt Særlige forløb og skriftlige opgaver på Vesthimmerlands Gymnasium og HF - 2012/2013 Oversigt over særlige forløb og skriftlige opgaver mv. på Vesthimmerlands Gymnasium og HF 2012/13 STX AT forløb

Læs mere

Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen

Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Servicereduktioner i hjemmeplejen Handicappede og psykisk syge Økonomiske potentiale af initiativ 1.000 kr. 2008 PL

Servicereduktioner i hjemmeplejen Handicappede og psykisk syge Økonomiske potentiale af initiativ 1.000 kr. 2008 PL BILAG 2 Bruttosparekatalog - forslag til servicereduktioner på hjemmeplejeområdet i 2008 17-03-2008 Sagsnr. 2008-884 Dokumentnr. 2008-49550 Budgetanalyse Bevilling Servicereduktioner i hjemmeplejen Handicappede

Læs mere

5. Persondataloven 5.1. Indsamling, behandling, behandlingssikkerhed, videregivelse og oplysningspligt Indsamling Behandling

5. Persondataloven 5.1. Indsamling, behandling, behandlingssikkerhed, videregivelse og oplysningspligt Indsamling Behandling 5. Persondataloven Persondataloven er indført bl.a. med det formål at sikre en så god beskyttelse af borgerne som muligt i forhold til den behandling, der finder sted af personoplysninger, og reglerne

Læs mere

Time-Driven Activity Based Costing

Time-Driven Activity Based Costing Time-Driven Activity Based Costing Hvilken påvirkning vil Time-Driven Activity Based Costing have på kundeprofitabiliteten for henholdsvis kundegruppen af Standard- og Special cykler i forhold til traditionel

Læs mere

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Udarbejdet af Inna Pankratova Gruppe 9 AKØ Vejleder: Daniel Harritz 1 Indholdsfortegnelse Executive summary...

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m r e n t e s w a p s o g s w a p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r e n t e s w a p s o g s w a p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r e n t e s w a p s o g s w a p t i o n e r Her kan du finde generelle oplysninger om renteswaps, der handles i Danske Bank. Renteswaps og swaptioner kan indgås som OTC-handel

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Denne rapport belyser, hvordan folkeskoler, og i særlig grad udskolingslærere, arbejder med at forberede deres elever til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere