Etablere tæt samarbejde med DR-firmaer og inddrage disse i Conrad s netværk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablere tæt samarbejde med DR-firmaer og inddrage disse i Conrad s netværk."

Transkript

1 Projektskabelon i 2012 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Sammenligning af syv optimerede DR systemer Comparison of seven optimized DR systems 2. Resumé Generelt er teknologien indenfor billeddiagnostiske modaliteter i konstant udvikling, hvorfor diagnostikken stadig bliver mere forfinet og detaljeret. Ved billeddiagnostiske undersøgelser er ønsket fra diagnostikeren til stadighed højere opløsning, således at vigtige informationer præsenteres af billedmaterialet og diagnose sikkerheden herved optimeres. Samtidig er det væsentligt at udnytte modalitetens muligheder og konstant anvende ALARA til at reducere stråledosis til patienten. Dette gælder også indenfor DR systemerne, hvor der findes adskillige fabrikater på markedet. Disse fabrikater adskiller sig både ift. hardware ved detektorernes fysiske opbygning samt i softwaren ved muligheder for billedbearbejdning og herved udnyttelse af signalet. Idet fabrikaterne bruger hvert deres udtryk for index værdier og software parametre og der på mange hospitaler findes adskillige forskellige DR systemer, kan det ofte være vanskeligt for brugerne at gennemskue hvordan DR systemerne adskiller sig fra hinanden, hvad mulighederne er på det enkelte system og hvorledes patientgrupperne bedst fordeles mellem DR systemerne. Det har betydning for radiografer, radiografstuderende og andre, der beskæftiger sig med billedkvalitet, og i sidste også for patienten. For at skabe gennemsigtighed og overblik for brugerne og dermed bidrage til den billeddiagnostiske kvalitetssikring, ønsker CONRAD at gennemføre et projekt, der sammenligner nutidens mest anvendte DR modaliteter. 3. Projektets mål (forventede resultater) Publikation af videnskabelige resultater ved DR sammenligningsstudie af uafhængig enhed 1. Begrebsafklaring i forhold til eksponerings index værdier og softwaretermer ved implicerede DR systemer. Etablere tæt samarbejde med DR-firmaer og inddrage disse i Conrad s netværk. 1 Publikationen tilsigtes i et af følgende videnskabelige internationale tidsskrift med højest impact factor: Radiology (6.4), Investigative Radiology (4.7) eller European Radiology (3.4). Data og ret til publikation tilhører Conrad og ikke de studerende, hvilket der er udarbejdes et signeret dokument omkring. Forfatter medvirken og rækkefølge følger Vancouver systemet Side 1/7

2 3.1 Projektets succeskriterier Publicere valide eksperimentelle resultater i videnskabelig form internationalt og igennem projektet skabe et solidt samarbejde med DR firmaer. 3.2 Projektets milepæle Se herunder. 3.3 Tids- og handlingsplan Aktivitet Deadline Litteraturstudie Maj 2012 Finde faglig(e) vejleder(e) + ressourcepersoner Kontakt og dialog med firmaer, samt udarbejdelse af samarbejdsaftale/projektkontrakt Finde kvalificerede studerende Personalemøde og frem til Opstartsmøde med projektdeltagere Juni 2012 Workshop modul 12 og frem til Metodemøde med projektdeltagere 22. august 2012 Firmaerne oplyser hvor og på hvilket system, der skal laves forsøg Lave aftaler med de respektive røntgen afdelinger Udføre de eksperimentelle forsøg Evaluere tekniske og humane DR billeder & sende resultater til projektleder, som gemmer alle rådata. Statistiske beregninger Finde kompetente personer til intern review artikel proces Artikel klar til intern review proces Engelsk tilretning Ultimo august 2012 Ultimo august 2012 Efterår 2012 Efterår 2012 Publicere artikel omkring det samlede forsøg [dato deadline kræves: jeg foreslår disse fastligges efter afholdt metodemøde] 4. Formidling og videndeling 4.1 Målgruppe Billeddiagnostisk personale: radiografer, fysikere, radiologer og andre interesserede, herunder også hospitalsansatte og den kommercielle sektor. Side 2/7

3 4.2 Form/produkt Videnskabelig publiceret international artikel. Let almen forståelig artikel til radiografen eller anden dansk publicering. Videnskabelig præsentation eller poster på international kongres. Projektet tilgængeligt på Conrads hjemmeside gennem processen. 4.3 Formidlingsplan Se punkt Samlet budget Budget post Årsværks timer Beløb Forplejning til møder med eksterne partnere 0 0 Hånd fantom [lånes/lejes Kolding røntgen] -? Vejleder timer alm. BA vejledning x 3 Timer til samlede statistiske analyser?? Timer til artikel skrivning, korrigering, kommunikation med tidsskrift eller kommentering?? Transport til forsøgs udførelse -? Timer til poster/videnskabelig præsentation?? Print af poster til videnskabelig kongres?? Evt. sproglig korrigering ift. artikel, præsentation og/eller poster -? 6. Organisering 6.1 Ansvarlig uddannelseschef Marianne Gellert Olesen Overordnet ansvar samt økonomisk ansvar 6.2 Projektleder/ ansættelsessted Mia K. Andersen Koordinerende funktion med ansvar for kommunikation, møder og back up af rådata Side 3/7

4 6.3 Projektleders og telefonnr. Tlf: Interne samarbejdspartnere/involverede uddannelser Radiografuddannelsen 6.5. Projektmedarbejdere Morten Westy Anne Sofie Nielsen Vejleder i samarbejde med Anne Sofie Nielsen med tæt kontakt til involverede studerende og sikre, at projektets deadlines og aftaler overholdes. Medvirke til udvælgelse af kompetente studerende. Vejleder i samarbejde med Morten Westy med tæt kontakt til involverede studerende og sikre, at projektets deadlines og aftaler overholdes. Medvirke til udvælgelse af kompetente studerende.? Ansvar for den statistiske del; medvirke til metode udarbejdelse, vejledning i projektforløbet, udførsel af statistiske beregninger af samlede projekt resultater, artikel skrivning: metodisk statistik afsnit samt resultat afsnit og kommentering af resterende artikel. Helle Precht Trine Torfing, OUH Lene Bak, Kolding Sygehus Michel Hellfritzsch, AUH Poul Ravn, Kolding Sygehus John Hjarbæk, OUH Ekspert bistand i form af DR specialist viden igennem projektet og ansvar for metode udarbejdelse og publicering. Inddragelse af DR netværk samt inddrage kompetente intern review personer i artikelprocessen. Vurderer billederne via. VGA (visual grading analysis ) 7. Projektperioden 7.1 Startdato 1. februar Slutdato Sommeren 2013 Side 4/7

5 8. Projektets relevans 8.1 Værdi for professionen Et sammenlignings studie af en uvildig enhed vil kunne give værdi for patienten på sigt, idet en evt. kvalitetsmæssig forskel mellem systemerne synliggøres og herved medvirke til at sikre en optimal billedkvalitet og mindst mulig røntgendosis, således at diagnose sikkerheden øges og antallet af stråleinducerede cancere holdes på et absolut minimum. Begrebsafklaring i forhold til eksponerings index værdier og softwaretermer mellem implicerede firma ers DR systemer. 8.2 Værdi for University College Lillebælt Publicering på højt videnskabeligt internationalt niveau. Tæt samarbejde med relevante medico tekniske firmaer der leverer DRsystemer. Involvering af en række studerende og undervisere i udviklingsprojekt. Præsentation på Internationale kongresser i form af videnskabelig mundtlig præsentation og/eller poster. Side 5/7

6 9. Projektdesign 9.1 Metode Projektet består af et kvantitativt eksperimentelt design udført identisk på 7 forskellige DR systemer. Litteratur studie: Formål: Skabe overblik over eksisterende studier med helt eller delvis samme fokus ift. referencer, anvendte metoder og erfaringer. Resultat:Idet kun et relevant studie blev fundet i litteratursøgningen (reference udskrevet) foreligger en liste over relevante studier omkring DR publiceret indenfor de sidste 5-8 år, til brug i artikel skrivning. Fantomer & tekniske overvejelser: De eksperimentelle forsøg fokuseres på følgende 3 anatomier: Thorax, Hånd og Pelvis, som både afbildes via teknisk - (CDRAD med plexiglas) og antropomorft fantom (torso). Dosis måles både via DAP, huddosis og eksponerings index værdi noteres. Alle anatomier udføres ved 3 kv værdier samt 6-10 forskellige mas niveauer i 2 punkts teknik, for at undgå AEC indstillingers indflydelse i forsøget. KV og mas fastlægges ud fra klinisk praksis, anerkendte referencer og firma ernes referencer udfra hardware specifikationer som f.eks. scintilators sensitivitet etc. for at sikre alle implicerede DR systemer opnår billeder ved optimalt (højt)- samt lavt SNR. Konstanstest eller lign. udføres på DR systemet umiddelbart før forsøgene og resultaterne heraf afleveres til projektleder for at indgå i diskussionen af resultaterne og evt. kompensere for evt. generator afvigelser eller lign. Evaluering af billedkvaliteten: Alle antropomorfe billeder vurderes via VGA af min. 3 specialiserede radiologer, samme informanter ved samme anatomi på alle systemer. Der inkluderes 10 gentagelser og herigennem mål for intra- og inter observatorisk variation. Alle tekniske CDRAD billeder analyseres via tilhørende CDRAD software og IQF Inv værdi anvendes som mål for billedkvalitet ift. spatial- og kontrast opløsning. Alle forsøgsbilleder, analyseresultater og dosisresultater afleveres til projektkoordinator ud fra deadline i pkt Afslutningsvis udføres statistiske analyser på alle resultater, og der udarbejdes en videnskabelig artikel til international publicering. Involvering af firmaer: Projektleder kontakter i samarbejde med DR specialist relevante DR firmaer og introducerer dem til ideen med studiet. Firmaerne får tilsendt projektbeskrivelse og tilbydes et møde om projektet. Gennem dialog med implicerede firmaer fastlægges hvilket/hvilke hard- og software version de ønsker forsøgene udført på. Herved får det enkelte firma mulighed for at optimere software forinden og inddrage ønsket detektor. Der sættes her en deadline for at melde tilbage til projektkoordinator hvor dette system er tilrådighed og hvornår software protokoller af Hånd, Pelvis og Thorax skal være optimeret til start af forsøg. Side 6/7

7 10. Inddragelse af professionsfelter Samarbejdspartnere og ansættelsessted Medico tekniske udbydere af DR systemer: Carestream (EasyMed), Canon (Santax), Fuji, GE, Philips, Siemens, Agfa Klinisk praksis: Fremgår efter firma ers tilbagemelding 11. Forskningssamarbejde Forskere og ansættelsessteder (kopi af samarbejdsaftale vedlagt som bilag) Nej 12. Inddragelse af studerende 12.1 Antal involverede studerende/årgang Juni 2012 inddrages 6 grupper modul 12 studerende, hvor en gruppe min. består af 2 - og max. 4 studerende. De studerende skal være talenter og udvalgte af vejledere til projektet De studerendes opgaver i projektet De studerende skal i tæt samarbejde med vejledere samt andre projektdeltagere medvirke til at fastlægge metoder og alle tekniske detaljer i studiet, tage ud på hospitaler med de specifikke DR systemer til rådighed og udføre eksperimentelle forsøg og efterfølgende udføre evalueringer af både det humane og tekniske fantom. De studerende udarbejder BA-projekt på baggrund af studiet Styregruppe Marianne Gellert Olesen, Helle Precht [se ansvarsområder under pkt. 6.1 & 6.5] 13. Projektets videreførelse Hvordan tænkes projektet videreført efter projektperiodens ophør? Hvis banebrydende nyt viser sig i udviklingen af DR hard- eller software eller flere lovende nye DR producenter vinder indpas gentages studiet med hensyntagen til erfaringer og bias fra dette studie. Side 7/7

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning Projektskabelon Evt. projektnummer:193211011 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Gennemførselsvejledning 2. Resumé Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 5

Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 5 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 5 1.1 DEN DIGITALE RADIOGRAFI... 5 1.1.1 Fordele ved DR og CR i forhold til F/F... 5 1.1.2 Ulemper ved DR og CR i forhold til F/F... 6 1.1.3 Fordele ved DR i forhold

Læs mere

Optimering af en columna lumbalis optagelse ved ændring af positionering og FFA

Optimering af en columna lumbalis optagelse ved ændring af positionering og FFA Optimering af en columna lumbalis optagelse ved ændring af positionering og Jakob Gjerlevsen Mai-Britt Johansen R04A Radiografuddannelsen CVU Lillebælt Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 PROBLEMFELT...4

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Forbedring af billedkvalitet ved hjælp af optimering af processeringsparametre i digital radiografi

Forbedring af billedkvalitet ved hjælp af optimering af processeringsparametre i digital radiografi Forbedring af billedkvalitet ved hjælp af optimering af processeringsparametre i digital radiografi Af: Jane Kristine Rohde Hansen og Bo Rønne hold 59 Vejleder: Carsten A. Lauridsen Bachelor opgave Afleveret

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

ADIOGRAFEN. en glædelig jul og et godt nytår. Vi ønsker alle JULENUMMER RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - DECEMBER 2012 MED 11 SPÆNDENDE ARTIKLER

ADIOGRAFEN. en glædelig jul og et godt nytår. Vi ønsker alle JULENUMMER RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - DECEMBER 2012 MED 11 SPÆNDENDE ARTIKLER ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - DECEMBER 2012 JULENUMMER MED 11 SPÆNDENDE ARTIKLER Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår 16 I DETTE NUMMER: EOS - ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL 10 (OUH)

Læs mere

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser 17. august 2015 Mødested: Blangstedgårdsvej, lokale F1.29 Starttidspunkt: 12.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødeleder: SOPE Referent: Bianca Dreyer Hyre Deltagere: Lena

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

METODEBESKRIVELSE...5

METODEBESKRIVELSE...5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 1.1 PROBLEMSTILLINGER...2 1.2 PROBLEMAFGRÆNSNING...3 1.3 PROBLEMFORMULERING...5 1.4 NØGLEBEGREBER...5 2 METODEBESKRIVELSE...5 3 VALG OG KRITIK AF TEORI...7 4 VALG OG

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projektets titel. Webbaseret kursus i Health Promotion and Public Health. Resumé

Projektbeskrivelse. Projektets titel. Webbaseret kursus i Health Promotion and Public Health. Resumé Projektbeskrivelse Projektets titel Webbaseret kursus i Health Promotion and Public Health Resumé Et nordisk curriculum development projekt mellem Lahti University of Applied Sciences, Faculty of Social

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

Formidling af digital radiografi

Formidling af digital radiografi Formidling af digital radiografi http://www.jpschulz.dk/data/images/dominobrikker.jpg I klinisk praksis Helle Veber Finnedal og Svenja Walter Radiografuddannelsen, R05B University College Lillebælt 05.01.2009

Læs mere

Godt i gang med forskning

Godt i gang med forskning Godt i gang med forskning Videnskabelige udvalg DOS Maj 2011 Indhold: 1. Indledning 2. Mest almindelige studiedesigns 3. Ordforklaringer 4. Opbygning af forsøgsprotokol 5. Guidelines og anmeldelser 6.

Læs mere

Juni 2010. Midtvejsevaluering af projekt Flere i uddannelse erfaringer fra det første projektår. 1. CEPRA Afd. for Udvikling og innovation, UCN

Juni 2010. Midtvejsevaluering af projekt Flere i uddannelse erfaringer fra det første projektår. 1. CEPRA Afd. for Udvikling og innovation, UCN Juni 2010 Midtvejsevaluering af projekt Flere i uddannelse erfaringer fra det første projektår. 1 CEPRA Afd. for Udvikling og innovation, UCN Udarbejdelse af Evalueringsrapporten Trine Lolk Haslam, Udviklingskonsulent

Læs mere

Optimering af CT bihuleprotokoller

Optimering af CT bihuleprotokoller Optimering af CT bihuleprotokoller V e j l e d e r : C a r s t e n A. L a u r i d s e n 1 / 6-2 0 1 1 A n t a l a n s l a g : 8 1. 7 1 2 P r o f e s s i o n s h ø j s k o l e n M e t r o p o l R a d i

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab naturvidenskab teknisk videnskab Januar 2009 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel

Læs mere

Individualisering af kontrastdosis og billedkvalitet ved MSCT af thorax-abdomen og thorax-øvre abdomen.

Individualisering af kontrastdosis og billedkvalitet ved MSCT af thorax-abdomen og thorax-øvre abdomen. Sundheds CVU Nordjylland Susie T. Mortensen Jørn Salte Håvard Jansen Radiograf-uddannelsen Hold R04V 8. juni 2007 7. semester Vejleder: Karen Johnsen Bachelor Individualisering af kontrastdosis og billedkvalitet

Læs mere

22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1. 22 fif til projekter. November 2014

22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1. 22 fif til projekter. November 2014 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1 22 fif til projekter November 2014 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

PROJEKTOPGAVE. MPF Hold 6 - Modul 1. Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455

PROJEKTOPGAVE. MPF Hold 6 - Modul 1. Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455 PROJEKTOPGAVE MPF Hold 6 - Modul 1 Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455 Opgaven er udarbejdet af: Jens Have Maiken Leger Andersen Troels Royster Olsen Linda Faurskov Britt Lind Myrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i biomedicinsk teknik Kandidatuddannelsen

Læs mere