ABSTRACTS FAGKONGRES 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABSTRACTS FAGKONGRES 2015"

Transkript

1 ABSTRACTS FAGKONGRES 2015

2 2 / Fagkongres 2015 / Abstracts / Keynotes

3 ABSTRACTS Fagkongres 2015

4 4 / Fagkongres 2015 / Abstracts / Indeks Indeks Særlige sessioner Musikkens helbredende effekt 11 Hvordan tackler vi ulighed i sundhed? 11 Viljen til sejr! 11 Keynotes Challenges in enhancing physical activity in patients with respiratory diseases 13 Cognitive functional therapy for individualising care of persistent back pain 14 Fysioterapi: En del af løsningen til fremtidens sundhedsudfordringer? 14 Physical Therapy after Stroke: What is the evidence? 15 Rehabilitation a cornerstone of preventative care? 16 Retraining the virtual body 17 Robots, sensors and the Internet physiotherapy of the future? 18 Sensorimotor development as a foundation for cognitive development of the child 18 Smerter 19 Symposier Arbejdsbetinget stress og den stressramte krop 21 Evidensbaseret praksis med patienten i centrum - hvordan? 21 Fysioterapeuten i folkeskolen 22 Fysioterapeuter som ledere 23 Fysisk sygdom hos patienter med psykisk sygdom 23 Hofte- og lyskesmerter hos yngre fysisk aktive personer 24 Independent walking in infants: What is the role of motor control and postural control? 25 Land-based and aquatic exercise as treatment for patients with osteoarthritis in clinical practice 25 Motivation One size fit s all? 26 Motor control and low back pain 27 Måleredskaber og interventioner til børn med svære funktionsevnenedsættelser 27 Nye forretningsområder - hvad skal der til? 28 Physical activity and exercise in COPD 29 Physical activity for cancer patients during and after cancer treatment 29 Physiotherapy for the severely paretic arm and hand in patients with acquired brain injury 30 Simple exercise interventions for geriatric patients, with particular focus on medical patients and patients with hip fractures 31 Spasticity or hypertonia what do the patients actually have? 32 Træning til personer med gigt og bindevævslidelser hvordan og hvor meget? 32 Vidensbaseret undersøgelse af motorisk kontrol i fysioterapi 33 Why is chronic pain so complex? And how should we interpret evidence to facilitate optimum management? 34 Workshops Akillesseneruptur - funktionel genoptræning efter ikke-operativ behandling 36 Akupunktur som fysioterapeutisk behandlingsmiddel 36 Diagnostisk klassifikation af uspecifikke lænderygsmerter 37 E-health, telerehabilitering, telemedicin, velfærdsteknologi i fysioterapi 37 Effektmåling og effektstyring på genoptræningsområdet i Københavns Kommune 38 Evidens og klinisk praksis i sportsfysioterapi Skulder 39 Hands off terapi kan ikke stå alene i behandling af hænder 39 Hvor er funktionaliteten i øvelser til hoftealloplastik-opererede? 40 Ingen vækst uden ordnede forhold! 40 Inspirationsmuskeltræning hvordan kommer jeg i gang 41

5 Fagkongres 2015 / Abstracts / Indeks / 5 Kan den Selvvurderede Snakketest i kombination med Graded Cycling Test anvendes som effektmål i hjerterehabilitering? 41 Klinisk undersøgelse og ultralydsskanning af hofte- og lyskeregionen 42 Konkrete ideer til fysioterapi til børn og unge med CP 43 Kvalitet i holdtræning brug din fysioterapeutiske rolle bevidst! 43 Love og regler: Alt hvad en fysioterapeut bør vide! 44 Læringsteorier og -strategier i et neuro-fysioterapeutisk perspektiv 45 Oplev i praksis: Simple exercise interventions for geriatric patients 45 Positiv interfererende Dual Task træning til den neurologiske patient 46 Rehabilitering i naturen 47 Spasticity and hypertonia from examination to choice of treatment 47 Korte foredrag Adolescents with Patellofemoral Pain have higher risk of persistent knee pain compared to adolescents with other types of knee pain: a prospective cohort study with 2-year follow-up 49 Bachelorprojekter i praksis - gør det en forskel? 49 Blended Learning som didaktisk redskab i anatomi og manuel undervisningen på modul 2 og 3 på fysioterapeutuddannelsen, UCN 50 Børn og unge med idrætsrelaterede overbelastningsskader i bevægeapparatet 50 Clinical signs in patients with traumatic and non-traumatic onset of chronic neck pain 51 Community-based physical rehabilitation after acute hip fracture surgery in Denmark 52 Development of the Neck OutcOme Score (NOOS): content and construct validity 52 Does frequency of exercise-based cardiac rehabilitation affect muscle power and self-reported physical functioning 53 Does reduced movement restrictions and use of assistive devices affect rehabilitation outcome after total hip replacement? A controlled before-and-after study in 365 patients 53 Dual task balance assessment with different cognitive cues 54 Early preventive exercises versus usual care does not seem to reduce trismus in patients treated with radiotherapy for cancer in the oral cavity or oropharynx: a randomised clinical trial 55 Early progressive strength training to enhance recovery after fast-track total knee arthroplasty. A randomized controlled trial 55 Effect of early progressive resistance training compared with home-based exercise after fast-track total hip replacement. A randomised controlled trial 56 Effectiveness of physiotherapy exercises for patients with difficulty returning to usual activities 8-12 weeks after decompression surgery for subacromial impingement syndrome: a randomised controlled trial 57 Effekten af neuromuskulær træning på knæleddets biomekanik under gang hos patienter med knæartrose: analyser af sekundære effektmål fra et randomiseret kontrolleret forsøg 57 Efficacy of an optimized exercise based cardiac rehabilitation program; a randomized controlled study 58 Efficacy of preoperative progressive resistance training on postoperative functional performance and muscle strength in patients undergoing total knee arthroplasty - a randomized controlled trial 58 Er udbredte muskuloskeletale smerter prognostisk markør for sygefravær? Et populationsbaseret kohortestudie 59 Exercise capacity and self-assessed physical health in cardiac patients 60 Exercise during school hours when added to patient education improves outcome for 2 years in adolescent Patellofemoral Pain a cluster randomised trial 60 Exercise therapy after ultrasound guided glucocorticosteroid injection in patients with subacromial pain syndrome: a randomized sham-controlled trial 61 Factors predicting outcome of the Basic Amputee Mobility Score (BAMS) in patients with a major non-traumatic lower limb amputation 61 Feasibility and efficacy of supervised tele-training in exercise-based cardiac rehabilitation 62 Feasibility of moderate-to-high intensity endurance exercise in elderly community-dwelling persons with mild Alzheimers disease 62 Football training improves lean body mass in men with prostate cancer undergoing androgen deprivation therapy 63 Forstyrrede kropslige oplevelser og fysisk inaktivietet hos patienter med ny-diagnosticeret skizofreni 64 Functional and individualized therapeutic exercise program for patients with knee osteoarthritis (FITE- OA): exploratory feasibility cohort study 64 Functional performance following major emergency high-risk abdominal surgery a prospective cohort study 65 Functional performance is associated with both knee extensor and flexor muscle strength in patients scheduled for total knee arthroplasty: a cross-sectional study 65

6 6 / Fagkongres 2015 / Abstracts / Indeks Fysioterapeutisk træning reducerer smertefølsomheden hos patienter med knæartrose. Et randomiseret kontrolleret forsøg 66 Fysioterapis effekt på smerter: systematisk review og meta-analyse baseret på publicerede randomiserede studier fra de seneste 10 år 66 Hofteluksation efter primær total hoftealloplastik operation 67 Hverdagsrehabilitering i Københavns Kommune 68 Information til patienten ved første møde med terapeuten - hvilken og hvordan? 68 Integrering af forskningsprojekt i klinisk praksis proces og erfaring 69 Inter-rater reliability and agreement of the 6-minute walk test in females with hip fractures 69 Konservativ behandling af genital prolaps et randomiseret kontrolleret studie om bækkenbundstræning og livsstilsrådgivning 70 Kvalitets- og metodeudviklingsprojekt - fælles mellemkommunale data i Region Syddanmark 70 Local and systemic changes in pain sensitivity after 4 weeks of calf muscle-tendon stretching: a randomised trial 71 Measuring the ability to turn 72 Muscle power is an important measure to detect deficits in muscle function in hip osteoarthritis 72 Muskulær adaptation under trappegang er forstyrret hos patienter med tilbagevendende lænderygsmerter efter udtrætning af rygmusklerne 73 Optimized patient-trajectory for patients undergoing treatment with high-dose chemotherapy and autologous stem-cell transplantation 73 Patientprofilen hos praktiserende fysioterapeuter i Danmark. En tværsnitsundersøgelse af patienternes karakteristika og belastningsgrad 74 Patients with severe acquired brain injury show increased arousal in tilt-table training 75 Physical behaviour in relation to independent mobility in patients admitted to an acute orthopaedic hip fracture unit 75 Physical performance measures in acutely admitted older medical patients - a feasibility and inter-rater reliability study 76 Physiotherapy as a disciplinary institution in modern society - Foucauldian perspective on physiotherapy in Danish private practice 77 Practicing physiotherapy in Danish private practice: an ethical perspective 77 Predictors for success following the McKenzie method or spinal manipulation in low back pain patients presenting with centralization or peripheralization. Subgroup analysis in a randomized controlled trial 78 Prevalence and comparisons of program diseases defined in disease management programs among older medical patients - a Registry Study 78 Previous knee-injury and low knee function score increase the risk of future knee-injury in adolescent female football 79 Rapid knee extensions to increase quadriceps muscle activity after total knee arthroplasty: a randomized cross-over study 79 Reactive balance assessment: a new measuring tool 80 Reliabiliteten af testen Segmental Assessment of Trunk Control (SATCo) hos børn med cerebral parese 80 Reliability of instrumented gait analysis in children with spastic cerebral palsy 81 Reliability, construct and discriminative validity of clinical testing in subjects with and without chronic neck pain 81 Risk of bias and brand explain the observed inconsistency in trials on glucosamine for symptomatic relief of osteoarthritis: a meta-analysis of placebo-controlled trials 82 Scapula Alata: description of a physical therapy program and its effectiveness measured by a shoulder-specific quality of life measurement 83 Skoleprojektet - fysioterapeutisk intervention i indskolingen 83 Smerteundervisnings betydning for kroniske smertepatienters motivation for fysisk aktivitet. En kvalitativ undersøgelse 84 Snakketesten er pålidelig som effektmål ved hjerterehabilitering for patienter med iskæmisk hjertesygdom 84 Strength training to contraction failure increases central activation of the quadriceps muscle acutely shortly following total knee arthroplasty: a cross sectional study 85 Supervised strength training, Nordic walking or unsupervised home based exercise in older people with hip osteoarthritis? A randomized trial 85 Tablet-teknologi i fysioterapi - et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen UCN, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune 86 Test af bækkenbundskontraktion hos gravide, efter kort mundtlig instruktion. Sammenligning af transabdominal ultralyd og Halebenstesten 87 The association between physical function, dual-task and cognition in patients with mild Alzheimer s disease 87 The association between psychosocial distress, pain and disability in patients with persistent low back pain a cross sectional study 88 The concept of physical limitations in knee osteoarthritis as viewed by patients and health professionals 89

7 Fagkongres 2015 / Abstracts / Indeks / 7 The effect of aerobic and isometric exercises on pain sensitivity in healthy subjects and in patients with chronic musculoskeletal pain 89 The effect of quadriceps-strengthening exercise on quadriceps and knee biomechanics during walking in adults with knee osteoarthritis: a randomized controlled trial 90 The effect of training in an interactive dynamic stander on ankle dorsiflexion and gross motor function in children with cerebral palsy (CP) 90 The effect of weight maintenance on symptoms of knee osteoarthritis in obese patients: 12 month randomized controlled trial 91 The intra- and inter-rater reliability of five clinical muscle performance tests in patients with and without neck pain 91 The timed up and go test and 30 second chair-stand test are reliable for hospitalized patients with stroke 92 Træning versus medicinsk smertebehandling af knæartrose: et meta-epidemiologisk studie baseret på Cochrane Reviews 92 Posters A homogeneous group of persons with multiple sclerosis seem to use different net joint power strategies to increase gait speed - a pilot study 94 Altered knee joint neuromuscular control during landing from a jump in year old children with generalised joint hypermobility. A substudy of the CHAMPS-study Denmark 94 An interdisciplinary outpatient six-week specialised rehabilitation trial in Glioma patients - a RCT-feasibility study 95 Anxiety Group, from a physiotherapeutic view 95 Assessment of functional health and well-being in headache patients: the effect of individual-based physical therapy 96 At koble sig klogt - rehabilitering set i et relationelt, kommunikativt og kontekstuelt perspektiv 96 Beskrivelse af to neurologiske borgeres forløb med fokus på den specifikke neurologiske, tværfaglige indsats i et sammenhængende rehabiliteringsforløb i Københavns Kommune, fra døgnrehabilitering, til fortsat rehabilitering i eget hjem og til afslutning af forløbet 97 Bilateral experimental neck pain reorganizes axioscapular and trunk muscle activity during fast arm movements 97 Brugerinddragelse og informationsteknologiske løsninger til kvalitetsudvikling af fysioterapeutisk indsats hos brystkræft-opererede kvinder 98 Cardiac rehabilitation improves health-related quality of life 99 Comparison of mental distress in patients with low back pain and a population based control group measured by Symptoms Check List (SCL-90). A case-referent study 99 Connecting theory and practice in physiotherapy education challenges for the clinical educators 100 Decreased muscle strength is associated with impaired long-term functional outcome after intramedullary nailing of femoral shaft fracture 100 Developing physiotherapy in Zanzibar 101 Do women with pelvic floor dysfunction referred by gynaecologists and urologists at hospitals complete a pelvic floor muscle training programme? A retrospective study, Early mobilisation of patients with community-acquired pneumonia reduces length of hospitalisation an intervention study 102 Effekten af en funktionsevnevurdering til korttidsindlagte akutte medicinske patienter, et litteraturstudie 103 Elektronisk journalplatform i den fysioterapeutiske praksis til kvalitetssikring og dokumentation af praksis 103 En hjernerystelse, der varer ved - slut med langvarig sygemelding 104 Er det muligt at inkludere fysisk træning som en del af den primære fysioterapeutiske behandling af kræft relateret lymfødem? 104 Er øget belastning af knæleddet skadeligt for overvægtige patienter med knæartrose? En sekundær analyse af et randomiseret forsøg 105 Evaluering af 2- og 6- minutters gangtest til neuromuskulære patienter 105 Factors that predict failure to regain basic mobility after hip fracture surgery 106 Familiens oplevelse og erfaring med faser i demenssygdommen - et tværfagligt forskningsprojekt 106 Feasibility of inspiratory muscle training following surgery on suspicion for lung cancer a pilot study 107 Fra novice til ekspert 108 Fysioterapi til mennesker med mental funktionsevnenedsættelse, efter en erhvervet hjerneskade, i en teoribaseret praksis 108 Få kræfterne tilbage - et tværgående rehabiliteringstilbud til kræftramte 109 Genoptræning efter rotatorcuff reinsertioner - systematisk review 110 Genoptræningsforløbsbeskrivelse for hoftenært brud 110

8 8 / Fagkongres 2015 / Abstracts / Indeks Har fysisk træning en effekt på fysisk funktion og livskvalitet hos patienter med left ventricular assist device? 111 Has progressive resistance strength training as additional training any effect measured on functional outcomes in older hospitalised patients? A randomised, controlled and single-blinded trial 111 Hoptest af knæraske børn 112 Implementering af model for systematisk kompetenceudvikling 112 Implementering af modificeret CIMT (constrained-induced-movement-therapy) til børn med erhvervet hjerneskade 113 Implementering af struktureret mobiliseringsprotokol på intensive afdelinger - et tværfagligt kvalitetsudviklings- og samarbejdsprojekt 113 Inddrager vi patienterne i målsætningen i den indledende vurdering 114 Indfrielse af patientens forventninger: En postkortundersøgelse i Rygklinikken på Roskilde og Køge Sygehus 115 Inkontinensindsatsen fri for bleer 115 Is the 6-minute cycle test useful in a cardiac rehabilitation programme? 116 It has to make sense. A critical discourse analysis of the attitudes of occupational therapists and physiotherapists towards the systematic use of outcome measurement 116 Kinesio Textape til behandling af lymfødem et pilotstudie 117 Kollegial mentorordning - et relevant tilbud til den nyansatte 117 Kom op. Effekt af patientfortællinger på præoperativ nervøsitet samt brug af webbaseret og animeret information i træningsvejledning. Et pilotprojekt 118 Kommunalt netværk for udviklingsfysioterapeuter i Østdanmark 118 Konditionstest og -træning i håndergometer til indlagte ikke traumatisk benamputerede patienter. Et pilotprojekt 119 Livshistorie, symptomer og reaktioner - støttende eller omstillende behandling? 120 Minimal important change (MIC) af Shoulder Pain and Disability Index (SPADI) ved patienter med artroskopisk subakromiel dekompression (ASD) henvist til kommunal genoptræning 120 Motionsfællesskaber for borgere med KOL 121 Nakkesymptomer blandt en subgruppe af patienter med vedvarende symptomer efter commotio cerebri 122 OE tests på kropsfunktionsniveau i fysioterapeutens vurdering og behandling af personer med apopleksi - et udviklingsarbejde 122 One-year follow-up after ACL reconstruction surgeon or physical therapist? 123 Online KOL-rehabilitering et udviklingsprojekt 124 Opgaveflytning til fysioterapeuter fra sygeplejen 124 Oplevelsen af den fysioterapeutiske behandling med 3-punktskorset fra patientens synsvinkel 125 Patienten i fokus fra første møde, giver høj faglig kvalitet 125 Patienter henvist til fysioterapi hos praktiserende fysioterapeuter i Danmark: hvordan går det dem? 126 Pelvic floor muscle function in women with pelvic floor dysfunction - a retrospective clinical study, Perioperative rehabilitation in operations for lung cancer a feasibility study (PROLUCA) 127 Personforflytning i et rehabiliterende perspektiv; et observationsstudie 127 PHYSIO2PHYSIO: a formative-peer-evaluation concept used in a physiotherapy Bachelor programme 128 Praktisk vejledning i et sundhedspædagogisk perspektiv video som metode i børnefysioterapeutens praksis 128 Projekt FET Walking 2, refleksbaseret el-terapi anvendt ved gangtræning af patienter med apopleksi 129 Reduced neck and shoulder strength in Patients with Tension-Type Headache. A case control study 130 Rehabilitering efter multiligament rekonstruktion - et systematisk review 130 Reliability and reproducibility of the Graded Cycling Test with Talk Test in patients with lacunar stroke 131 Respirationsmuskeltræning i rehabilitering af personer med apopleksi - en overvejelse værd i fysioterapeutens tilbud? - et udviklingsarbejde 131 Shock wave terapi til behandling af spasticitet hos patienter med apopleksi 132 Skrald, andebrød og fejekost. Dagligdagsgøremål er god træning 133 Specialized geriatric fall clinic intervention for patients with orthostatic intolerance 133 Specialized geriatric fall clinic intervention for patients with vestibular dysfunction 134 Straks-dokumentation 134 Strukturelle ændringer i knæet under vedligeholdelse af vægttab efter et betydeligt vægttab hos overvægtige patienter med knæartrose: sekundære analyser fra et randomiseret kontrolleret forsøg 135 Telefonscreening 135 Teletraining to support patients with schizphrenia (21) or unipolardepression (2) to undertake physical activity in daily life - an innovation study 136 Terrænhold - udendørs træning for borgere med neurologisk diagnose 136 The Chailey levels of ability - Oversættelse af Chailey levels of ability til dansk 137 The short-term effect of relaxation group therapy in older psychiatric inpatients 137

9 Fagkongres 2015 / Abstracts / Indeks / 9 Udvikling af tilbud om ambulant specialiseret genoptræning til voksne med neuroonkologisk sygdom - et samarbejde med Neurokirurgisk afdeling U, Radiologisk afdeling R og Rehabiliteringsafdelingen på OUH 138 Udviklingsprojekt gåmaskine. Afprøvning af træningsmetode til børn med handicap med nedsat gangfunktion. 139 Validering af ActivPAL til at måle stillesiddende adfærd hos piger og kvinder med RETT syndrom 139 Webportalen Den Digitale Patientpjece Et udviklingsprojekt med udgangspunkt i brugerdrevet innovation 140 Forfatterindeks 141

10 10 / Fagkongres 2015 / Abstracts / Indeks Særlige sessioner

11 Særlige sessioner Fagfestival 2015 / Abstracts / Særlige sessioner / 11 Musikkens helbredende effekt En naturlig del af fremtidens smertebehandling bliver måske, at patienterne selv medbringer deres musikalske favoritter til behandleren. Hiphop mod nakkesmerter, country mod myoser, Bob Dylan mod tandpine, en stille blues mod migrænen. Den nyeste forskning i sammenhængen mellem musik og smerter peger nemlig på, at virkningen er helt individuel. Hjerneforsker og jazzmusiker Peter Vuust fik i efteråret mio. fra Danmarks Grundforskningsfond til at etablere et nyt forskningscenter Music in the Brain i Aarhus. Peter Vuust og kolleger har med deres forskning vist, at musik generelt har en positiv virkning på sundhed og trivsel. Peter Vuust har desuden brugt sin viden som musiker til at introducere lytte, lære, lede som vigtige forudsætninger for at blive en god leder. Peter Vuust vil på Fagkongressen fortælle om sammenhængen mellem musik og hjerne, og hvilken betydning det kan have for fysioterapeuters arbejde inden for blandt andet smerte, genoptræning og ledelse. Deltagerne kommer til at opleve musikkens virkning på egen krop, da oplægget kombineres med en minikoncert med Peter Vuust, vokalist Veronica Mortensen og Henrik Grunde på piano. Musikalsk Keynote, Torsdag , Plenum Hvordan tackler vi ulighed i sundhed? - Fysioterapeuters rolle i arbejdet med at skabe mere lighed i sundhed Der er enorm forskel på, hvor længe og hvor godt danskerne lever. Det er en udfordring for sundhedsvæsnet og måske især for os som fysioterapeuter. For hvad betyder det for vores møde med patienterne, at de fleste fysioterapeuter lever langt sundere end gennemsnittet? Og hvad kan man gøre for at nå nogle af de patienter, der ikke får julelys i øjnene ved tanken om motion, sund kost og mindre alkohol? Blandt de medvirkende er professor Finn Didrichsen, landets førende forsker i ulighed i sundhed, samt flere fysioterapeuter, som er i tæt kontakt med ulighed i sundhed i deres hverdag. Derudover medvirker Louise Søgaard Hansen, adjunkt og fysioterapeut, Lone Langsted, fysioterapeut på OK-Centret Enghaven og Charlotte Handberg, fysioterapeut og Ph.d. studerende. Kim Bildsøe Lassen fra TV-avisen leder slagets gang. Debat, Fredag , Plenum Viljen til sejr! Kender du hænderne-over-hovedet-dage? Som afslutning på fagkongres 2015 holder verdensmester i kanoroning og erhvervscoach Arne Nielsson et oplæg om Viljen til sejr, der med garanti vil få dig til at gå hjem med fornyet energi og ja; hænderne over hovedet! Viljen til sejr handler om at turde drømme stort og have viljen og modet til at skabe resultater, professionelt og privat. Arne Nielsson har skrevet flere bøger om blandt andet copingstrategier, troen på sig selv, coaching mm. I sit oplæg vil Arne Nielsson ikke kun komme ind på, hvordan man selv kan finde energi og vilje til at få det optimale ud af sit liv, men også hvordan vi kan hjælpe patienterne med det samme. Arne Nielsson var fra start af ikke spået de store chancer som kanoroer, da han var meget mindre end alle sine konkurrenter. På trods af de hårde odds blev det til 10 verdensmesterskaber, en OL-sølvmedalje og 74 danske mesterskaber. I 1996 stoppede Arne Nielsson sin karriere som aktiv sportsudøver og har siden arbejdet som professionel coach og foredragsholder, primært for erhvervs- og idrætsfolk. Arne Nielsson har to gange, i 2009 og 2011, modtaget prisen Årets Inspirator. Afsluttende Keynote, Lørdag , Plenum

12 12 / Fagfestival / Abstracts / Keynotes Keynotes

13 Fagkongres 2015 / Abstracts / Keynotes / 13 Challenges in enhancing physical activity in patients with respiratory diseases Thierry Troosters, Leuven University, Belgium Thierry Troosters studied Physiotherapy at the Katholieke Universiteit Leuven, where he also conducted his PhD work supervised by Profs Decramer and Gosselink. A one-year postdoctoral stay at the Hospital Clinic in Barcelona, funded via a long-term fellowship of the European Respiratory Society, further shaped his research career. Along with the Respiratory Division at the University Hospitals in Leuven, he investigates the devastating non-respiratory consequences of lung diseases, often induced by physical inactivity or exacerbations of COPD. With his group he is also looking at optimising exercise training strategies for patients with lung disease as well as strategies for enhancing physical activity. With their research laboratory they carried out pioneering work investigating the impact of physical inactivity on patients with COPD and other respiratory conditions, including cystic fibrosis and lung transplantation. They showed that patients with COPD become inactive at an early stage of the disease. The assessment of physical activity as a valid end point, however, remains a challenge. Thierry Troosters leads a consortium of European investigators and seven major pharmaceutical companies aiming develop a sensitive Patient Reported Outcome tool to assess the aspects of physical activity relevant to patients with COPD. Prof Troosters received the honour of becoming a Fellow of the European Respiratory Society in He served on the Editorial Boards of the American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Thorax and Journal Chronic Respiratory Disease. Since 2008 Thierry Troosters has been a full Professor at the Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences at the University of Leuven, Belgium. He currently leads the Assembly of Allied Health Professionals at the European Respiratory Society. Patients with lung diseases will not become better until they become more active! Patients with respiratory diseases suffer from long-term physical inactivity. Physical inactivity sets in early in the disease process and becomes worse with increasing disease severity. Physical activity levels although related to exercise tolerance are influenced by a complex host of factors beyond physiological factors (genetics, prior habits, environment, psychological factors, self efficacy, health beliefs, etc. ). As a consequence, changing (increasing) physical activity is much less straightforward than enhancing exercise tolerance. To increase the latter, exercise training at appropriate intensity and for an appropriate duration is successful in the majority of patients. Increasing physical activity behaviour is more difficult and may not require a one-size-fits-all approach. Rather, specific behavioural interventions in clinical practice should explore the internal and external barriers to becoming physically active, the confidence patients express in terms of successfully changing their behaviour, and the importance they allocate to such a change. Subsequently, clinicians may use specific interventions to increase physical activity, such as pedometer feedback, possibly combined with (tele) coaching; the introduction of exercise modalities that are pleasant and invite patients to embed physical activity in their daily routines (e.g. group sessions of Nordic Walking); or they may appeal to the patient s environment to make physical activity possible and attractive (e.g. the organization of walking trails in a community). It is highly unlikely that one of the above mentioned strategies will appeal to every single patient. Rather, clinicians should explore with patients which strategy may work best for them and their families. Successfully increasing physical activity is of crucial importance as it offers long-term protection against loss of the benefits of rehabilitation and against the development of long-term morbidity associated with an inactive life style. More research is certainly needed on how to embed strategies to increase (or maintain) physical activity in other management options for patients with respiratory diseases, including the use of more potent pharmacotherapy, rehabilitation and lung transplantation. Keynotes, Thursday , Plenum

14 14 / Fagkongres 2015 / Abstracts / Keynotes Cognitive functional therapy for individualising care of persistent back pain Peter O Sullivan, Curtin University, Australia Fysioterapi: En del af løsningen til fremtidens sundhedsudfordringer? Ewa M. Roos, Syddansk Universitet, Denmark Peter is Professor of Musculoskeletal Physiotherapy at Curtin University, West Australia, and is a Specialist Musculoskeletal Physiotherapist, PhD (as awarded by the Australian College of Physiotherapists 2005) at bodylogicphysiotherapy.com Peter and his team conduct clinical research investigating the development, classification, and targeted management of persistent pain disorders. He has developed an innovative management approach for persistent back pain called cognitive functional therapy. He has published over 140 papers with his team in international peer reviewed journals, has been an invited speaker at more than 80 National and International conferences, and has run clinical workshops in over 22 countries. Peter s passion is translating research into practice. See: Why has managing persistent back pain (PBP) proved so difficult? PBP is a complex multi-factorial disorder. Individualising care based on targeting the modifiable factors that drive pain and disability behaviours can lead to improved outcomes. Low back pain (LBP) is the number one cause of disability. Persistent LBP is highly resistant to change and results in enormous costs. A reason for this failure to effectively manage LBP is proposed to relate to the heterogeneity of LBP patients and the failure to effectively manage the disorder from an individualised bio-psycho-social perspective. There is growing evidence that persistent LBP is associated with different combinations of: patho-anatomical, cognitive and psychological, social, neuro-physiological, functional behavioural, lifestyle and genetic factors. Many of these factors co-exist, are potentially modifiable, and have the potential to both peripherally and centrally sensitise spinal structures and reinforce disability behaviours. This highlights the need for a flexible, multi-dimensional approach for the management of back pain disorders to target patient-centred management. Cognitive functional therapy is one approach to individualising care for persistent LBP. Keynotes, Friday , Plenum Ewa Roos is Professor and Head of Research Unit for Musculoskeletal Function and Physiotherapy at the University of Southern Denmark. This research unit encompasses approximately fifteen staff and students with different professional backgrounds and made it possible to establish the first Master in Physiotherapy in Denmark in Her research focus is on osteoarthritis resulting from lower extremity injury and on outcomes methodology, including development of the Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS). To address the two most common questions from patients Is it OK to exercise when it hurts? and Do I wear my joints down if I exercise? research designs ranging from qualitative studies to high-quality randomised controlled trials have been performed, employing outcomes spanning from proteoglycan content of weight-bearing cartilage of the knee to patients self-reporting of pain, function and quality of life. She is a member of the Osteoarthritis Research Society International s Clinical Guidelines Committee, and of the expert groups developing evidence-based clinical guidelines for osteoarthritis for the Swedish and Danish National Health Boards. She is the chair of Good Life with Arthritis in Denmark (GLA:D), an initiative hosted at the University of Southern Denmark aiming at providing evidence-based patient education and physiotherapist-supervised neuromuscular exercise to patients with knee and hip osteoarthritis across Denmark. She has authored more than 150 peer-reviewed papers in international journals. In 2014 she was awarded the Queen Ingrid of Denmark s research prize and the highly prestigious Osteoarthritis Research Society International s Clinical Research Award for her outstanding contribution to the study of exercise as prevention and treatment of pain, injury and osteoarthritis. Ewa Roos was the first non-md to receive this award. Hvordan kommer fysioterapeuter til orde i det danske sundhedsvæsen og hvordan bliver fysioterapi en uundgåelig del af løsningen på fremtidens sundhedsudfordringer? Ud fra sit perspektiv som den første professor i fysioterapi i Danmark vil Ewa Roos dele sine betragtninger om fysioterapi i

15 Fagkongres 2015 / Abstracts / Keynotes / 15 Danmark fra de seneste 7 år samt perspektiverne for fremtiden. Hun arbejder fagligt med at få muskel- og ledsygdomme på dagsordenen i Danmark, og hun vil fortælle, hvordan det er, med evidens i porteføljen, at arbejde med at få forskningsresultater italesat og få kliniske retningslinjer ud i klinikken via vores erfaringer med projektet Godt Liv med Artrose i Danmark (GLA:D). GLA:D projektet Indenfor GLA:D projektet har vi i løbet af knap to år uddannet flere end 400 fysioterapeuter, som i deres kliniske hverdag har uddannet og trænet flere end patienter med artrose i knæ og hofte. Og vigtigst af alt: Disse klinikere har tastet data ind i et register, hvilket betyder at patienter får information om deres resultater klinikkens arbejde kan kvalitetssikres vi får tal på, hvor meget evidensbaseret fysioterapi kan flytte, og hvilken god løsning det er samfundsøkonomisk. Derudover kommer Ewa Roos til at berøre følgende spørgsmål: Hvordan er det gået med akademiseringen af fysioterapi? Er fysioterapeuter blevet mere attraktive samarbejdspartnere? Kommer fysioterapeuter til orde i det danske sundhedsvæsen? Ewa Roos runder af med sit bud på følgende spørgsmål: Hvordan bliver fysioterapi bliver til en uundgåelig del af løsningen på fremtidens sundhedsudfordringer? Hvilke udfordringer er der, når en ny profession kommer på banen indenfor den akademiske verden? Hvad kan en profession med akademisk vokseværk forvente af glæder og udfordringer fremover? Keynotes, Friday , Plenum Physical Therapy after Stroke: What is the evidence? Gert Kwakkel, professor, VU University Medical Centre Amsterdam, Holland Professor Gert Kwakkel started his career as a physical therapist and movement scientist at the VU University Medical Centre in Amsterdam. In 1998 he received his PhD based on a thesis entitled Dynamics in functional recovery after stroke. Professor Kwakkel received a chair in Neurorehabilitation at the VU University Medical Centre in Amsterdam in March This chair is dedicated to translational research in the field of neurorehabilitation with special interest in Stroke, Parkinsons s Disease, and Multiple Sclerosis. Professor Kwakkel has published more than 150 papers in leading scientific journals such as The Lancet, The Lancet Neurology, BMJ, and Stroke (Hirsch Index 38). A prestigious advanced grant from the European Research Council (ERC) has placed Professor Kwakkel as one of the top researchers of the VU University in Amsterdam vu.nl/nl/onderzoek/onderzoekers/erc-ideas-laureaten/advanced-grants/index.asp. The ERC project is carried out in collaboration with the Technical University of Delft (Prof. dr Frans van der Helm) and focuses on investigating the longitudinal relationship between stroke recovery and brain plasticity. Professor Kwakkel is member of the management board of Research Institute Move at the VU University, and European Managing Editor of the journal Neurorehabilitation & Neural Repair (NNR). He is also a member of the editorial board of the International Journal of Stroke, Journal Rehabilitation Medicine and Physiotherapy Research International Research. Finally, professor Kwakkel is president of the Dutch Society of NeuroRehabilitation (DSNR; Current update on evidence-based physiotherapeutic interventions for rehabilitation of apoplexy patients Professor Gert Kwakkel will give a talk based on the abstract below: Background: Physical therapy (PT) is one of the key disciplines in interdisciplinary stroke rehabilitation. The aim of this systematic review was to provide an update of the evidence for stroke rehabilitation interventions in the domain of PT.

16 16 / Fagkongres 2015 / Abstracts / Keynotes Methods and Findings: Randomised controlled trials (RCTs) regarding PT in stroke rehabilitation were retrieved through a systematic search. Outcomes were classified according to the ICF. RCTs with a low risk of bias were quantitatively analysed. Differences between phases post-stroke were explored in subgroup analyses. A best evidence synthesis was performed for neurological treatment approaches. The search yielded 467 RCTs (N = 25373; median PEDro score 6 [IQR 5 7]), identifying 53 interventions. No adverse events were reported. Strong evidence was found for significant positive effects of 13 interventions related to gait, 11 interventions related to arm-hand activities, 1 intervention for ADL, and 3 interventions for physical fitness. Summary Effect Sizes (SESs) ranged from 0.17 (95%CI ; I2 = 0%) for therapeutic positioning of the paretic arm to 2.47 (95%CI ; I2 = 77%) for training of sitting balance. There is strong evidence that a higher dose of practice is better, with SESs ranging from 0.21 (95%CI ; I2 = 6%) for motor function of the paretic arm to 0.61 (95%CI ; I2 = 41%) for muscle strength of the paretic leg. Subgroup analyses yielded significant differences with respect to timing post-stroke for 10 interventions. Neurological treatment approaches to training of body functions and activities showed equal or unfavourable effects when compared to other training interventions. Main limitations of the present review are: not using individual patient data for meta-analyses and absence of correction for multiple testing. Conclusions: There is strong evidence for PT interventions favouring intensive, high-repetitive, task-oriented, and task-specific training in all phases post-stroke. Effects are mostly restricted to the functions and activities specifically trained. Suggestions for prioritising PT stroke research are given. Keynotes, Thursday , Plenum Rehabilitation a cornerstone of preventative care? Jonathan F Bean, Harvard Medical School, Boston, USA Jonathan F. Bean MD, MS, MPH is an Associate Professor in the Department of Physical Medicine and Rehabilitation at Harvard Medical School. He serves as the Director of Research and Training for the Dept. of Physical Medicine & Rehabilitation and Partner s Continuing Care as well as Medical Director of the Spaulding Cambridge Outpatient Center. Dr. Bean also serves on the editorial board of the Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, the Governance committee of the Association of Academic Physiatrists, is the liaison between the American Academy of PM&R and the American Geriatrics Society, and co-leads the Geriatric Rehabilitation Interest Group of the American Congress of Rehabilitation Medicine. Dr. Bean is an internationally recognised expert in geriatric rehabilitative care, having extensive experience in the conduct of clinical trials and measurement of disablement outcomes. He has published over 60 original manuscripts. In 1998, he was recipient of the New Investigator Award from the American Academy of PM&R and in 2002, he was the first Physiatrist to be awarded the Jahnigen Career Development Award for Surgical and Related Specialists from the American Geriatrics Society. With advanced training in exercise physiology and epidemiology, his work has focused on mobility problems, falls, and fall-related injuries among older adults addressing both risk factor reduction and prevention strategies. He has completed both federally and privately funded observational studies and clinical trials addressing these important outcomes. This work is leading to the development of novel approaches for the care of older adults. Dr. Bean also has a strong commitment towards the mentorship of trainees within geriatric rehabilitative research and clinical care, having been awarded a Midcareer Investigator Award (K24) from the National Institute of Health and Education, as well as Training grants from the American Geriatrics Society.

17 Fagkongres 2015 / Abstracts / Keynotes / 17 Using the care of community-dwelling older adults as an example, the potential role that rehabilitation can serve within preventative care models will be discussed. Dr. Bean s presentation will discuss how preventative care and rehabilitative care traditionally fit within the medical model. It will review prior studies in rehabilitation that have focused on preventative care. It will discuss the role that rehabilitation can serve within preventative care models targeting the care of community-dwelling older adults. Knowledge gaps and opportunities will be identified. Keynotes, Saturday , Plenum Retraining the virtual body Trish Wisbey-Roth, Specialist Sports Physiotherapist (FACP), Olympic Physiotherapist (FSMA), Masters of Sport Physio (AIS/UC), Sydney, Australia Trish Wisbey-Roth, Specialist Sports Physiotherapist (FACP); Olympic Physiotherapist (FSMA); Masters of Sport Physio (AIS/UC); Author; Active Rehabilitation Consultant. Trish is a skilled Australian Physiotherapist with over 25 years experience. She completed both a Post Graduate Sports Physiotherapy Masters and Specialisation exams and is now a Sports Physiotherapy Specialist in the hip & lumbopelvic region. Trish has been involved with Australian sporting teams at the national, World Championship and Olympic level. Trish lectures extensively in the areas of diagnosis and rehabilitation of lumbar-pelvic and hip regions with emphasis on differential diagnosis and effective manual treatment and exercise prescription. Trish has also been involved with a low back pain research team with articles published in British Journal of Sports Medicine. She is currently collaborating with the George Institute and Head Researcher Chris Maher investigating the effects of exercise intervention on the recurrence rate of low back pain. In April 2014 Trish s first book was published to empower the individual to take positive steps to overcome low back and neck pain. Find information on Trish s book The Back Pain Personal Health Plan: Bounce Back Edition at or download an extract. Trish continues to work clinically and is the Director of Take Control Active Rehabilitation in Sydney, a specialised spinal and sport rehabilitation centre. Her ability to combine extensive clinical experience, the latest research, and detailed biomechanical and anatomical knowledge led her to create the BOUNCE Back system of active rehabilitation. She is currently the Director of Bounce Back Active Rehabilitation Systems: Harnessing the mind and functional exercise progression to optimise dynamic function. Dynamic motor control of the lumbo/pelvic/hip region involves complex movement patterns, interrelated kinematics and complex coordination within the central nervous system. Not only must key muscles have endurance and contraction-specific strength, but also the motor cortex must consider input from the periphery and many other areas of the brain to adjust its pre-programmed responses (Virtual body) accordingly. Research into retraining function and changes which occur with pain give us insight into the many aspects of rehabilitation, both physical and bio-psychosocial, which must be considered to optimise dynamic control. Such changes include: Function-specific muscle recruitment, the effect of fear and belief strategies, and faulty virtual body engrams within the motor cortex itself. The aim of this presentation is to detail practical strategies which can be incorporated into rehabilitation and maintenance training programs to optimise dynamic lumbo/pelvic/ hip control and proprioception. If motor rehabilitation does not retrain the complex proprioceptive, belief strategies, and motor planning components of dynamics movement, then dysfunctional virtual body motor recruitment patterns can continue well after the initial pain has settled. Such continued dysfunction in the virtual body and recruitment patterns in the lumbo/pelvic region may actually increase susceptibility to continued dysfunction. Keynotes, Thursday , Plenum

18 18 / Fagkongres 2015 / Abstracts / Keynotes Robots, sensors and the Internet physiotherapy of the future? Jane Burridge, professor, University of Southampton, England informed by neuroscience and supported by technologies are emerging, yet evidence for their effectiveness is hard to come by, and very little has translated into clinical practice. In this talk Professor Jane Burridge will explore the possible reasons for this, such as: why results of RCTs have been equivocal and whether the RCT is the best methodology to identify what works in stroke rehabilitation and what does not; whether other factors, such as understanding the mechanisms of recovery, are critical to effective targeting of therapies, and whether usability and acceptability of technologies and how they are provided by rehabilitation services play a part; education of therapists and access to technologies need to be considered for successful translation into clinical practice. Keynotes, Friday , Sal Jylland Dr. Jane Burridge PhD, MCSP, is Professor of Restorative Neuroscience and Head of the Research Group Rehabilitation and Health Technologies in the Faculty of Health Sciences at University of Southampton. Dr. Burridge trained as a physiotherapist, graduating in 1973, and after working as a physiotherapist for five years studied music at Guildhall School of Music and Drama in London. After working for 10 years as a musician she returned to physiotherapy, specialising in stroke rehabilitation. She gained her PhD in neuroscience at the University of Southampton in 2000 for a study into muscle activation patterns during walking following stroke and how they predicted response to Functional Electrical Stimulation for drop-foot. In 2002 she became Senior Lecturer at the University of Southampton as Director of Postgraduate studies. In 2008 she was awarded a personal chair, became head of Group the following year and, in 2011, Chair of the University Multidisciplinary Strategic Research Group Health Technologies. Her initial research into FES for drop-foot ( ) led to the treatment being recommended by the UK National Institute of Clinical Excellence (NICE), and it is now used in over 70 countries. In 2006 she began a research programme into the development of Iterative Learning Control (ILC) algorithms for mediation of FES combined with robot therapy in upper limb rehabilitation following stroke. Her research now includes robot therapy, FES, and non-invasive brain stimulation and aims to understand more about neural recovery following stroke. Dr. Burridge is President of the International Functional Electrical Stimulation Society (IFESS). New approaches to achieving the best possible rehabilitation after a stroke. What are the current trends? Stroke rehabilitation aims to improve recovery (neuroplasticity), support compensation, and teach alternative strategies to improve function and quality of life (substitution). Practice is based mainly on traditional concepts developed over many years, for which there is little scientific evidence. New approaches mainly aimed at improving recovery, and Sensorimotor development as a foundation for cognitive development of the child Christine Assaiante, Dr, PhD in Neurosciences, National Centre of Scientific Research in the Laboratory of Cognitive Neurosciences, Marseille, France. Dr. Christine Assainte, PhD in Neurosciences, is director of research at the National Centre of Scientific Research (CNRS) in the Laboratory of Cognitive Neurosciences (UMR 7291), in Marseille, France. She has developed an original scientific goal that associates integrative and cognitive neuroscience approaches on the basis of motor control and cerebral expertise; an approach that has been internationally recognised. She is mainly involved in research on the development from infant to adolescent with in the field of perception-action coupling, body schema and representation of action. From 1995, Christine Assaiante has developed a functional approach of motor development based on a gradual mastering of coordination, adaptation and anticipation in postural control in the course of ontogenesis from babies to adolescents. From 2010, this functional approach has been associated with studies of brain structures involved in action and representation of action in children and adolescents with typical or atypical neurodevelopment such as AIS (Adolescent Idiopatic Scoliosis), DCD (Developmental Coordination Disorders)

19 Fagkongres 2015 / Abstracts / Keynotes / 19 and ASD (Autism Spectrum Disorders). This developmental approach in humans with atypical neurodevelopment from babyhood to adolescence is based on a solid and long-term interaction between clinician-researchers and researchers in paediatric neurology and paediatric orthopaedics, as well as in adult neurology and ORL speciality. She has also developed, with the National Centre for Spatial Studies (CNES), solid and long-term scientific collaboration within the field of adaptation to microgravity in parabolic flight programmes. Smerter Navn på oplægsholder annonceres på fagkongressens mobilapp. Se eventmobi.com/fagkongres Keynotes, Fredag , Plenum Understanding sensorimotor development better might have a clinical significance for many developmental pathologies. Learn about early indicators and rehabilitation tools. From birth, one essential aspect of motricity is to achieve a fundamental adaptive function: communication. In order to perceive and act in its environment, the individual s body and its interactions with the sensory and social environment is represented in the brain. This internal representation of the moving body segments engaged in action is labelled body schema. Although the main function of the body schema is to contribute to action execution, it is also involved in action understanding and social interactions. Internal representations of the outside world develop with learning and actions throughout ontogenesis. Action is essential for all aspects of cognition, including social understanding. The aim of this lecture is to present some concepts and experimental data that bring evidence that sensorimotor control is narrowly connected to executive control, including attention, inhibition, cognitive flexibility, working memory, and decision-making. Understanding sensorimotor development better might have a clinical significance for many developmental pathologies, such as autism, by detecting early indicators and developing rehabilitation tools. Keynotes, Friday , Plenum

20 20 / Fagkongres 2015 / Abstracts / Keynotes Symposier

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Danish Elite Orienteering

Danish Elite Orienteering Danish Elite Orienteering 1 Lars Lindstrøm Who am I? National Coach and High Performance manager 2011 -> National Coach Talent development/junior Team 2009 2010 National Coach Junior Team 2005 2008 Club

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

København den 26. 28. september 2012

København den 26. 28. september 2012 Velkommen Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen til Skandinavisk SUN2012 Til dig der ikke kommer fra København eller Danmark, siger vi hjertelig velkommen til København. Specielt velkommen til

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver. v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San.

Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver. v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San. Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San. Der var engang I sommeren 2000, hvor professor Henrik Hautop Lund fra Mærsk

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Fear avoidance adfærd

Fear avoidance adfærd Fear avoidance adfærd KOGNITIV TILGANG I MANAGEMENT AF DEN KRONISKE SMERTEPATIENT Inge Ris, iris@fosk.dk PT, MR, DipMT, PhD.-stud. Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi, Kognitiv tilgang: Graded activity

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Fysisk Form i Specialskolen

Fysisk Form i Specialskolen Fysisk Form i Specialskolen Wium, Anne-Marie; Friis,Kamilla; Valentiner-Branth,Dorte (PUC) Rødovre Kommune ELEVERNE I SPECIALSKOLEN Generelle indlæringsvanskeligheder, alder 6 18 uspecifikke diagnoser

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Diagnose, psykopatologi og forløb ved depression

Diagnose, psykopatologi og forløb ved depression Diagnose, psykopatologi og forløb ved depression Lars Vedel Kessing Psykiatrisk Center København Personer behandlet med antidepressive lægemidler i Danmark 2009 2010 2011 2012 N 436.797 462.660 460.949

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Efterårskursus 2013. Foto fra Æbelø af Bo Becher. 19. - 20. september 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense

Efterårskursus 2013. Foto fra Æbelø af Bo Becher. 19. - 20. september 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense Efterårskursus 2013 Foto fra Æbelø af Bo Becher 19. - 20. september 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense Velkommen til EK 2013 Økonomien og dermed serviceniveauet i den offentlige sektor er i

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere